Archiv pro štítek: mRNA

mRNA vakcíny a jejich vliv na duši, ducha, éterické tělo a reinkarnační cyklus. Video okamžitě vymazané z YouTube

Včera večer, asi o půl dvanácté jsem na YouTube zveřejnila video, s výše uvedeným názvem mRNA vakcíny a jejich vliv na duši, ducha, éterické tělo a reinkarnační cyklus. Bohužel to video nevydrželo na mém kanále ani do následujícího rána, asi dvě hodiny po uveřejnění ho YouTube vymazal. Takže opět trefa do černého? Že by měli skutečně korona „vakcíny“ vliv i na duši člověka? Vypadá to že skutečně ano. Že jde o „sklizeň“ lidských duší, oddělení duše od těla, a příprava těla jako prázdné skořápky, kterou mohou následně osídlit hyperdimenzionální démonické bytosti z hlubin vesmíru.

„Očkování proti covidu způsobuje oddělení lidské duše a ducha od fyzického těla, což má dalekosáhlé důsledky pro život po smrti.
Právě z transhumanistického hnutí vzešlo očkování proti covidu. Očkování proti covidu slouží k ukotvení transhumanistické agendy v našich tělech.“

Thomas Mayer

Vymazané video z youtube naleznete na rumble.com:

mRNA vakcíny a jejich vliv na duši, ducha, éterické tělo a reinkarnační cyklus.

Originální článek naleznete zde:

mRNA vakcíny, transhumanismus a bitva o naše duše – proniknutí závoje reality (veilofreality.com)

Odkazy v rámci Myšpule Světa . org:

Myšpule Jestřebí hory květen 2023

Líbil se Vám tento článek?

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně z mých soukromých a osobních zdrojů a z Vašich darů. Přispějete-li na jejich provoz a další udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva, lepší budoucnost a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100

do zprávy pro příjemce jen napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

mRNA vakcíny, transhumanismus a finální bitva o naše duše

Pokračování předchozího článku od Bernhard Guenther, zveřejněný 23. dubna 2023 na webu https://veilofreality.com/

„Očkování proti covidu způsobuje oddělení lidské duše a ducha od fyzického těla, což má dalekosáhlé důsledky také pro život po smrti.
Právě z transhumanistického hnutí vzešlo očkování proti covidu. Očkování proti covidu totiž slouží k ukotvení transhumanistické agendy v našich tělech.“

– Thomas Mayer

Poznámka: Před rokem jsem napsal ten vůbec nejdůležitější článek za poslední tři roky, založený převážně na fenomenální práci Thomase Mayera. O rok později vydávám druhou tuto jeho část. Protože je to naprosto zásadní znalost pro každého duchovního bojovníka, aby si byl vědom toho, jak by mohl projít tímto časem přechodu s odvahou, vírou a s milostí a být tak mocným služebníkem pro Božství, protože jsme právě v duchovní válce na okultních úrovni.
Godspeed
Bernhard Guenther

Úvod

Jak jsme prozkoumali v předchozím článku „MRNA VAKCÍNY, TRANSHUMANISMUS A BITVA O NAŠE DUŠE“ [doporučujeme si přečíst jako první, pokud jste tak ještě dosud neučinili] na základě práce Thomase Mayera, tak injekce „vakcíny“ na COVID má dalekosáhlé velice škodlivé účinky nejen na lidské tělo, ale hlavně na duši, ducha, zasahuje do vývoje duše a ovlivňuje i posmrtný život a budoucí inkarnační cykly.

Celá Mayerova kniha „Vakcíny proti koroně z duchovní perspektivy – důsledky na duši a ducha a život po smrti“ je nyní již k dispozici také v angličtině. Jeho práce také potvrdila to, co jsem ve svých textech a videích v průběhu let dlouho naznačoval, což je o závěrečné agendě konce hry z okultní (skryté) hyperdimenzionální perspektivy – uzamčení lidstva do frekvenčního vězení, vytlačení lidských duší [prostřednictvím genetické modifikace] a připrava našeho těla jako inkarnační nádoby pro démonické nefyzické [hyperdimenzionální] bytosti, které je mají převzít a nadále vlastnit.

COVID vaxx byl tedy jakýmsi trojským koněm, který vlastně jen položil základy pro okultní past transhumanismu, ukradení těla a sběr duší, právě prostřednictvím tohoto masového očkování, a to hyperdimenzionálními okultními silami a soratickými duchy pracujícími prostřednictvím svých loutkových farmaceutických vědců a všech užitečných idiotů v médiích a vládách. Mayer dospěl k tomuto závěru:

„Očkování proti covidu pochází z transhumanistického hnutí. Očkování proti covidu slouží k ukotvení transhumanistické agendy v našich tělech.“

– Thomas Mayer

V tomto článku půjdeme ještě hlouběji do nepříznivých duchovních / metafyzických důsledků očkování proti COVID a jak to souvisí s transhumanismem, právě když vstupuje Pluto do Vodnáře, protože vše se bude ještě stále více zintenzivňovat. Podíváme se na dění okolo nás z okultní úrovně a ve světle hyperdimenzionální manipulace lidstva, nastíníme jak to souvisí s koncem Atlantidy a starověkého Egypta, s kolektivní karmou, s rozštěpením lidstva, a s nebezpečím „Nového pádu lidstva“, který bude mít za následek rozpad, destrukci a nutnost opakovat další cyklus .

Než ale začneme, chci učinit opět ono důležité odmítnutí odpovědnosti podobné jak tomu bylo i v mém předchozím článku na toto téma:

Informace uvedené v tomto článku a v Mayerově knize rozhodně nejsou žádné snadné čtení a mohou být také vnímány jako velmi temné či děsivé. Musíme si však dávat velký pozor na jakoukoli paranoiu, příliš negativní myšlení (tedy na četnost strachu ze zkázy a chmur) a na přílišné zobecňování. I když naše situace může vypadat zoufale a znepokojivě, musíme přesto zůstat nereaktivní a objektivní, jak nejlépe to umíme. Mayer tento bod zdůraznil i ve své knize.

V dnešním „hnutí za pravdu“ a v „konspiračním světě“ vidím tendenci přehnaného strachu a negativních pocitů plných stínových projekcí.

Následující informace mohou být také snadno zneužity a překrouceny kýmkoli bez zakotveného psychologického, duchovního základu a bez sebeuvědomění – což je bohužel velmi běžné mezi těmi všemi samozvanými „červenými pilulkami“ tedy lidmi uvízlými ve strachu, zkáze a temnotě, kteří nejsou zapojeni do žádné psycho-spirituální práce na sobě, traumatické práce a práce se svými stíny, ale zároveň mají tendenci projektovat svou nevědomou bolest a trauma na okolní svět a ostatní.

Znalosti nás však chrání a my nepoznáme „řešení“, pokud nevíme, s čím že to máme co do činění. Vždy si pamatujte, že vše má svoji vyučovací funkci ve světle většího obrazu evoluce vědomí, včetně toho, co my sami vnímáme jako zlo.

COVID vaxx byl propagován po celém světě miliardami dobře míněných, ale zavádějících informaci od lidí s kontrolovanou myslí a to hlavně prostřednictvím strachu , kteří s ním souhlasili, protože si mysleli, že udělali správnou věc. Ve svých myslích naplněných démony wetiko také nutili ostatní, aby dělali totéž. Nemějte k nim ale poroto nenávist ani je z ničeho neobviňujte, protože to je to, co tyto okultní síly, které se jich nyní zmocnily, přesně chtějí, abyste to udělali také vy. Zkontrolujte místo toto své vlastní stínové projekce a past nadřazenosti. Nazývat je „covidioty“ nebo „ovcemi“ je totiž naprosto sebezničující a jen to živí okultní síly vašimi projekcemi.

Jak napsal Thomas Mayer ve své knize, každý je ovlivněn tou vakcínou poněkud odlišně a na individuálním základě, takže rozhodně nemůžeme generalizovat. Je zde mnoho známých i neznámých faktorů: to, kolik dávek/posilovačů člověk dostal, úroveň jeho bytí tedy vývoj duše v průběhu životů, jeho duchovní síla, karmické a duchovní lekce a mnoho dalšího, co je pro mysl asi nemožné pochopit.

Toto je totiž vlastně jen začátek závěrečné koncovky a válka je vedena skrze nás samé na mnoha neviditelných úrovních: je to „mimozemská invaze“ skrze naše těla, která ovšem začala již před velmi dlouhou dobou, tisíce let nazpět, velmi daleko před současnou plandemií.

Pokud jde o „řešení“, řekl jsem to již mnohokrát předtím a stává se to stále zřejmějším:

Je to ona Velká práce vtělení duše a hluboká psycho/duchovní práce na nalezení pravdy o našem Bytí, na ukotvení Božské Síly uvnitř nás samých jako převodníku Boží Vůle, je tou naší vůbec nejdůležitější prací a úkolem pro příštích 20 letech, než se okno během této doby přechodu zavře, nejen pro nás, ale pro celé lidstvo.

Ztělesnění lidské duše JE protijedem na tuto agendu sklizně duší.

Mnozí jsou k tomu povoláni. Málokdo se však rozhodne hovor přijmout. Příliš mnoho lidí je stále rozptylováno vlastními stíny na zdi právě tím, že vše externalizují a nevidí to vše jako hlubší a větší lekce ve světle evoluce vědomí. Nebo tomu nechají vlastní setrvačnost, použijí výmluvy, svoji lenost, nepozornost a jakékoliv bezduché rozptýlení, aby stálo v cestě tomu, co je vůbec to nejdůležitější.

Pamatujte si, že od okamžiku, kdy se narodíte, žijete ve vypůjčeném čase. Neplýtvejte s ním proto na triviální věci. Zůstaňte plně soustředění.

Na konci článku pokud si ho dokážete celý přečíst a netrpíte krátkou pozorností což je maticový program sám o sobě, tak uvidíte, co vše je v sázce.

Je zde ale také velmi mnoho neznámého, a je to plně v rukou Božství, protože nikdo nemůže vidět „okem Božského“. Takže potřebujeme víru a důvěru, ale ne nějakou slepou víru/důvěru. Musíme použít a zapojit naši vůli aby se zapojila do práce s duchem bojovníka, protože existuje velmi mnoho temných sil, které nás odvádějí od Pravdy a od vlastního Já.

Budoucnost sice ještě není vytesána do kamene, ale je jisté že nás čeká dost divoká jízda, která ale teprve sotva začala. Poslední tři roky byly jen předehrou. Nedovolte proto, aby vás jakkoliv přemohl třeba strach, starosti, zkáza a chmury, protože to je přesně to, co tyto temné síly přitahuje a co chtějí, abyste se tomu oddávali.

Ale nepodceňujte ani to, co je v sázce. Máme práci, kterou musíme vykonat, protože je to bitva o naše vlastní duše, a to doslova, ale radujte se z toho jako duchovní bojovník, jako který jste sem přišli ve službě Božství. Přihlásili jste se k tomu totiž už dávno. Vnímejte to jako velkolepou příležitost pro skutečné probuzení se. Vzpomeňte si na své poslání a co je nejdůležitější, pamatujte přitom na sebe.

Jsem nesmírně vděčný Thomasi Mayerovi a ostatním odpadlíkům, kteří nedávno udělali takovou úžasnou práci a přišli s objevy, které budu citovat v tomto článku spolu s mými vlastními komentáři a souvisejícími informacemi a výzkumem.

Další výzkum na základě mimosmyslového vnímání vakcíny proti covidu

Druhá část Mayerovy knihy obsahuje zprávy o výzkumu duchovních účinků COVID vaxx a očkování obecně různými lékaři a výzkumníky. Připomínáme, že veškerý materiál a výzkum prezentovaný v Mayerově knize jsou založeny převážně na práci Rudolfa Steinera, takže tento „rozumný výzkum“ je z větší části viděn optikou antroposofie.

Když už mluvíme o Steinerovi, tak pro osvěžení paměti, zde jsou některé výňatky z jeho rozhovorů z doby před více než 100 lety (převzaté z Mayerovy knihy – některé z nich jsem citoval již dříve), kde mluvil o škodlivých účincích vakcín na lidskou duši, a o tom, jak to zatvrzuje lidi více k materialismu a odrazuje je od jakékoliv duchovní aspirace.

Pověrčivost o bakteriích jako o příčině nemocí povede až k hrozné víře ve vyšší autoritu:

„Když se dnes lidé vysmívají duchům středověkých pověr, mohli bychom říci: No jo, ale změnilo se v tomto ohledu vůbec něco? (…) Copak se dnes lidé nebojí mnohem více duchů než se báli tehdy? (…) Přinejmenším tito středověcí duchové byli ještě slušní duchové, ale dnešní zárodeční duchové jsou příliš mrňaví a neslušní, aby ospravedlnili lidský strach, který je navíc teprve v počátečním stádiu a který nakonec povede k tomu, že lidé upadnou do té dosud nejhorší víry v nějakou autoritu, pokud jde o záležitosti okolo zdraví.

Materialistická medicína nakonec napáchá obrovské škody:

Vše, co souvisí s rozvojem současnéí západní medicíny, bude silně podporováno materialistickým směrem. Lidé získají instinktivní vhled do léčivých vlastností určitých látek a určitých postupů, což ovšem způsobí obrovské škody, ale toto poškození bude přesto nazýváno prospěšným. Nemocní budou nazýváni zdravými. (…) Lidé budou upřednostňovat to, co vždy povede určitým směrem a ke špatnému zdraví. (…) Bude možné nastavit věci zcela podle egoistických motivů tak, aby buď přivodily nemoci a nebo aby je nezpůsobily.“

Lidé budou naočkováni proti predispozici k duchovním myšlenkám:

„Z jistých vysokých kruhů se materialistický věk snaží paralyzovat veškerý duchovní vývoj lidstva, zcela ho znemožnit; Přimět lidi, aby ho odmítli jednoduše na základě svého temperamentu, svého charakteru, aby odmítali cokoli duchovního, aby to považovali za bláznovství. Tato tendence – u některých lidí je patrná již dnes – se ale bude jen neustále zvyšovat. Většina lidí bude dokonce toužit po tom, aby tato myšlenka, že cokoliv duchovního je bláznovství, je šílenství, byla všeobecně přijata!

Bude učiněn pokus o dosažení tohoto cíle tím, že proti tomu budou vyvinuty očkovací látky, takže stejně jako byla vyvinuta očkování na ochranu proti nemocem, budou vyvinuty určité inokulanty, které působí na lidské tělo tak, že již neposkytne žádný domov duchovním sklonům duše. Lidské bytosti budou naočkovány proti predispozici k duchovním myšlenkám.“

Děti budou očkovány, aby se zbavily svých „duchovních tendencí“:

Řekl jsem vám, že duchové temnoty budou inspirovat své hostitele, všechny ty lidi, ve kterých budou přebývat, aby našli oinokulant, který by již od útlého věku vyhnal z duší prostřednictvím fyzického těla jakékoli duchovní sklony. Tak jako je dnes tělo očkováno proti tomu či onomu , tak v blízké budoucnosti budou děti očkovány nějakou látkou, kterou jistě bude možné již brzy vyvinout, takže po tomto očkování budou lidé imunní vůči „pošetilosti“ rozvíjet v sobě jakýkoli duchovní život, což je samozřejmě pošetilost míněná v materialistickém smyslu.

Materialističtí lékaři dostanou za úkol vymítat duše z lidstva:

[Přijde čas]… kdy bude řečeno: Je patologické, aby lidé vůbec mysleli na ducha a duši. Jen ti lidé, kteří jsou zdraví, mluví pouze o svém těle. Za symptom nemoci bude považováno, pokud se lidská bytost začne vyvíjet takovým způsobem, že přijde s myšlenkou na to, že existuje duch nebo duše. – Tito lidé budou považováni za nemocné. A můžete si být jisti, že proti tomu bude nalezen vhodný lék.

V době Konstantinopolského koncilu byl duch oficiálně zrušen. Duše bude nyní zrušena lékem. Za zdravý rozum se bude považovat vývoj vakcíny, která bude působit na organismus tak, aby se u tohoto lidského těla nikdy nevyvinula myšlenka na to, že existuje duše a duch. – Takto ostře se budou střetávat dva světonázory.

Člověk bude muset přemýšlet o tom, jak rozvíjet koncepty a myšlenky schopné vyrovnat se se skutečnou realitou, s realitou ducha a duše. Ostatní, ti nástupci dnešních materialistů, budou ale hledat vakcínu, která učiní tělo „zdravým“, což vlastně jen znamená, že toto tělo nebude skrze svou konstituci již nikdy mluvit o takových hloupostech, jako je duše a duch, ale bude tím správným „zdravým způsobem“ mluvit o silách, které žijí ve strojích a nebo v chemii. které tvoří planety a slunce v kosmické mlhovině. Toho bude dosaženo fyzickými/tělesnými procedurami. Materialističtí lékaři dostanou za úkol vymýtit duše z lidstva.“

Steinerovo předběžné varování před „zrušením duše prostřednictvím léku„, „Lidské bytosti budou naočkovány proti predispozici k duchovním idejím“, “ před vytvořením strašlivé víry v autoritu, pokud jde o záležitosti zdraví a před příklonenm lidí k většímu zatvrzování se v materialismu, se totiž váže přímo k dnešní agendě transhumanismu a k tomu všemu, čeho jsme byli svědky od začátku plandemie.

Asurové a mocnosti temnoty

Německý spisovatel a učitel jógy Heinz Grill poskytl poměrně přesvědčivý pohled na „kosmickou energii“ v posledních třech letech, zejména v roce 2021 – kdy „temný stínový přízrak“, jak to nazval, který sestoupil na celé lidstvo a sice v různé míře, ale přesto ovlivnil každého . Vysvětluje to také hodně o tom, proč tolik lidí podlehlo strachu a proč dokonce i tolik duchovně usilujících lidí a hledačů pravdy bylo uneseno Asurami, zažívali obrovský stres, tlak, nátlak od druhých lidí a někteří dokonce podléhali všem druhům pochybností.

Nyní, v roce 2021, bude mnoho jednotlivců, kteří vyvíjejí dobré, ale bohužel ne zcela dostatečné úsilí v progresivním hledání pravdy, dotlačeno do extrémně stresujících situací. Zažívají tlak, formální nátlak, zažívají stavy slabosti a nakonec té slabosti podlehnou při formování myšlenek, které je dovedou ke všem druhům pochybností. Pokud jejich odhodlání není pevné a totální od samého počátku, zmocní se jich duch dnešní doby, tj. propaganda a břemeno strachu. Návrhy doby přemohou mnoho duchovně usilujících lidí a hledačů pravdy právě vlivem Asurů.

Při pohledu zvenčí se v lidstvu odehrávají takové podobné pravidelné výjevy pronásledování myslících lidí. Ale skutečnost, že toto pronásledování samostatně myslících lidí nebo všech těch lidí, kteří se odváží udělat byť by jen malý krok k samostatnému myšlení, může kdykoli nastat, je důsledkem proudění síly z Asury, bytosti, která se skutečně zformovala ve vesmíru. Dá velkou sílu všem těm, kteří mají sadistické sklony a kteří si doslova dělají sport z pomlouvání ostatních. Budou sice demonstrovat až fascinující výmluvnost, ale zprostředkovávat přitom jen čisté projekce.

Jak je možné, že všichni ti, kteří vynaložili sice dobré, ale ne zcela dostatečné úsilí, jsou také odhozeni? Co se stane, je toto: Stínová postava neustále vysílá své neviditelné síly. Chová se jakojakýsi tajný neviditelný ozařovací satelit. Účinné a skutečně existující štíty před vesmírnými silami a před touto jejich formou jsou zde přítomny, stejně jako různé jiné neviditelné účinky z různých planet. Nebylo by asi špatné říci, že tato stínová postava nebo potemnělá obrazovka ve vesmíru působí jako další planeta v kosmickém stvoření. Události roku 2021 lze pravděpodobně pochopit pouze tehdy, vezmeme-li v úvahu i tuto sféru vlivu, která vychází ze sadistických a projektivních lidí, působí nahoru a nakonec vyzařuje zpět dolů z vesmíru.

Jak již bylo zmíněno, tato asurská, temná a mocná postava je tvořena souhrnem činů pomluv a vyloučení, které utrpěli dobří vědci a moudré osobnosti, tvořící svou vlastní mocenskou jednotku. Je to jako velká bytost, která je také známá i v mnoha jiných esoterických školách, jako je třeba rosekruciánská škola, a kde je označována jako takzvaný elementál. Zde se pouze proměnil v kosmického elementála. Každý, kdo jde duchovní cestou a kdo má nyní pochybnosti nebo se noří do konfliktů a strachů se svou duší, protože má jen základní prahové zkušenosti, tak také velmi snadno sklouzne do chapadel této tiše aktivní temnoty vesmíru. Navenek proto může zažívat problémy ve vztazích nebo existenční problémy.

Tento vnější život se všemi svými nepohodlnými a konfliktními požadavky mu dává důvod k úzkosti. Ve stresu každodenního života se zapomíná soustředit na ideály a chybí mu jasné kroky pozorování a vnitřního dialogu směrem k vynořujícímu se cíli. V tísni pozemských strastí náhle ale v sobě zakouší všeobjímající bytost, jako by ho cizí mateřská náruč ochraňovala. Ale je to vlk, který natahuje tlapu; Pouze ještě jen není rozpoznán jako vlk v temnotě dané situace. Následuje krátký okamžik bezstarostnosti a sebeodevzdání. Cíle a veškerá představa o budoucnosti jsou rázem ztraceny.

Aspirant si uvědomí, že náhle, s natažením z tlapy mateřské vlčice, jeho obavy ustoupí a tento stavje pociťován jako by se uvolňovaly šrouby každodenního života. Ti, kteří se nyní spojí s touto bytostí zdánlivě krásné relaxace, rychle pocítí obrovskou úlevu a vyvinou si jakousi pseudoblaženost. Cítí ohromnou úlevu od předchozího napětí. Zároveň si všímají, jak jsou náhle odcizeni od předchozí minulosti, a už nechtějí dál lpět na svém dřívějším úsilí o hledání pravdy a hledání spravedlnosti. Ve stavu, do kterého nyní vstupují, se navždy loučí s tou napětím nabitou realitou při hledání pravdy. Vstupují do temné ulity spolu s odporným vyzařujícím elementálem nebo Asurou.“

– Heinz Grill

„Asura“ je v původním sanskrtu termínem pro nepřátelské okultní duchy. Asurové jsou typické nepřátelské bytosti, které se mohou zmocnit lidské bytosti a/nebo pracovat prostřednictvím těchto lidských bytostí. Sri Aurobindo se o nich zmínil v „Dopisech o józe“:

Asurové a Rákšasové atd. nepatří k Zemi, ale k nadfyzickým světům; ale působí silně na pozemský život a přou se o kontrolu nad lidským životem, charakterem a jednáním s bohy. Jsou to Síly Temnoty, které bojují se Silami Světla. Někdy posedli muže, aby skrze ně působili, někdy se rodí v ženském těle…

Obyčejný Asura není evoluční, ale typická bytost a představuje jakýsi pevný princip stvoření, který se ani nevyvíjí ani nemění a není k tomu ani určen. Tito Asurové, stejně jako ostatní člověku nepřátelské bytosti, jako jsou Rákšasové, Pisachové a mnozí další, se spíše více podobají ďáblům křesťanské tradice a odporují božskému a evolučnímu záměru v lidské bytosti.

Asura nemá žádnou duši, žádnou psychickou bytost, která by se musela vyvíjet do vyššího stavu; má pouze své ego a obvykle velmi silné ego; Má také mysl, někdy dokonce vysoce intelektualizovanou mysl, ale základem jeho myšlení a cítění je vitální, nižší životní síla a ne mentální, sloužící jen jeho touze a nikoliv pravdě. Je formací převzatou životním principem pro určitý druh práce a ne božskou formací nebo duší. Raději se zmocní lidských bytostí a učiní z nich své nástroje.“

– Sri Aurobindo

Nadsmyslné okultní vhledy Heinze Grilla, v kombinaci s tím, co již víme o tom, jak okultní nepřátelské síly fungují ve světle hyperdimenzionálního matrixu, vrhají světlo na to, proč se tolik lidí nechalo unést plandemickou psychologickou operací a podlehlo tlaku vakcín, včetně mnoha duchovních učitelů. Souvisí to s tím, co jsme s Laurou na začátku roku 2020 nazvali „programem splátek traumatu“, který vytváří vstupní body pro asury [okultní síly], aby přišly a převzaly lidi.

Grillův popis toho, jak Asura převzala lidi (jako skupinová entita), lze vidět třemi způsoby:

1. Prostřednictvím vlastní mysli

Jak již bylo zmíněno výše, tak každá trochu více šokující událost, která vyvolává strach a to zejména na kolektivní úrovni, tak snadno může vytvořit vstupní body pro příchod Asura. Tato nepřátelská energie/duch typu weitko se také vkrádá do lidských traumat, a stínových aspektů, dává pochybující a sebeponižující „sugesce“ svému lidskému hostiteli, který to ale bere jako své vlastní myšlenky. Jak poznamenal Grill: „Tyto návrhy… přemohou snadno mnoho duchovně usilujících lidí a hledačů pravdy právě vlivem Asurů.“

2. Práce prostřednictvím jiných lidí [neslavný „syndrom agenta Smithe“]

Během posledních tří let od začátku pandemie na začátku roku 2020 došlo k extrémnímu útoku na každého, kdo se odvážil zpochybnit jejich oficiální příběh. Lidé byli cenzurováni, rušeni a jejich účty na sociálních sítích byly smazány. Mnoho lidí také přišlo o své příjmy, protože jejich účty na Patreonu, YouTube nebo PayPal byly zrušeny právě kvůli údajnému „šíření nebezpečných dezinformací“. Lidé byli napadáni a stranili se dokonce i svých vlastních rodinných příslušníků a přátel.

Navíc mnoho lidí, včetně mě, bylo vystaveno odporným osobním útokům, pomluvám a dokonce i výhrůžkám smrtí za to, že se odvážili zpochybnit to, co nám bylo řečeno o této takzvané pandemii a vakcíně. Vládní úředníci dokonce povzbuzovali běžné občany, aby práskali každého, kdo nedodržuje pravidla tohoto „nového normálu“ (sociální distancování, lockdowny).

Miliony lidí se staly jen takovými bezduchými autoritářskými následovníky. Byli uneseni Asury a využiti jako „agenti Matrixu“, aby udrželi své spoluobčany na místě. Jsou to „Karenové“, kteří jen bezmyšlenkovitě opakují a následují vládní a mediální propagandu, Velkou farmaceutickou církev Scientismu (CDC, WHO), stejně jako propagandu Wokeismu bez dalších otázek, a dokonce je prosazují i u ostatních, ale je to celé založeno jen na čisté projekci. Jak řekl Grill: Dává to velkou sílu těm, kteří mají sadistické sklony a dělají si sport z pomlouvání ostatních. Budou sice demonstrovat fascinující výmluvnost, ale zároveň zprostředkovat jen čisté projekce.“

3, Pseudo-blaženost a duchovní obcházení

Existuje ještě jedna velmi důležitá otázka, na kterou Heinz Grill poukázal ve svém pozorování. Zdá se, že existuje falešný zážitek uvolnění, „jako by ho nějaká cizí mateřská náruč ochranitelsky uklidňovala„, ale je to jen klamný stav mysli, který vlastně pouze zaměňuje nedbalost za „mírumilovnost“, což ale vede vždy jen k jakési „pseudoblaženosti“, zatímco opouští dřívější cíle a hlavně úsilí o pravdu a spravedlnost.

Tato snaha o „pseudo-blaženost“ v důsledku toho, že jsme uneseni Asury, také souvisí s otázkou „duchovního obcházení“, kterou jsme viděli s nárůstem počtu lidí a „hledačů pravdy“, kteří se upínají k velmi dogmatické formě křesťanství a/nebo se dostávají do zkorumpovaných oblastí New Age, zatímco obcházejí základní interpersonální psychologickou práci, jako je trauma a stínová práce.

Obě reakce jsou založeny na reakcích na nevědomá traumata, která otevírají vstupní body pro příchod Asura. Podívejte se na naši epizodu podcastu „The New Age To Dogmatic Christian Pipeline“ pro více informací o tomto tématu. (v angličtině)

Genetické inženýrství: Proniknutí do posvátného prostoru našeho bytí

Na metafyzické, okultní úrovni bylo primárním cílem technologie mRNA vakcín vždy právě oddělení duše od těla. Rudolf Stainer nás před tím varoval již před více než sto lety a já sám jsem psal o agendě sklizně duší prostřednictvím genetických modifikací našich těl a zahráváním si s naším plánem DNA také již po mnoho let . Thomas Mayer a další superrozumní výzkumníci potvrzují ještě podrobněji tuto agendu.

Mayer ve své knize sdílel duševní kontakt Any Pogačnik s její zesnulou sestrou Ajrou, kterou znal osobně. Ajra popisuje, jak byla posvátnost naší duše narušena vakcínou mRNA a jak by mohla pokračující genetická modifikace našich těl vést až ke zničení celého lidstva.

„Život byl nenapadnutelný na jeho nejhlubších úrovních, dokud lidé nenašli způsob, jak proniknout až do jeho nejhlubšího jádra – což znamená hlavně na fyzické úrovni, dokud jsme se nenaučili zasahovat do psaní DNA. Právě v tomto bodě začíná totiž to skutečné nebezpečí, že život ve svých nejčistších vrstvách bude nakonec zcela změněn, zmanipulován a zneužit.

Můžeme měnit, překrucovat, mrzačit, znovu překrucovat, manipulovat a nahrazovat cokoliv na nás a okolo nás, ale přesto budeme i nadále tím, kým jsme, dokud toto nejčistší písmo Božství zůstane nezměněno. Pokud však znečišťujeme vlastní DNA, tak ztrácíme svou vlastní půdu pod nohama. Vyjádřeno obrazně, můžeme to přirovnat k jednoduché chrámové stavbě, ze které odstraníme centrální sloup – už nemá žádnou oporu tak se zkrátka musí zřítit.

V okamžiku, kdy vstoupíme a transformujeme nejčistší božské písmo těla, vnikneme do posvátného prostoru našeho bytí. Nikdy předtím jsme jako lidstvo nezpůsobili tak dalekosáhlé kolektivní odcizení. Nyní jsme jako lidstvo ve skutečném nebezpečí, že zničíme sami sebe.

Mnozí lidé budou nejspíš nyní protestovat a argumentovat, že není možné, abychom jako lidské bytosti byli tak vážně zraněni a ztraceni jen kvůli jednomu jednoduchému očkování. Kdyby to bylo jen obyčejné očkování, pak by to vůbec nebyl problém, ale protože má schopnost a tendenci proniknout do toho skutečně dosud nejčistšího prostoru naší bytosti, tak není ani neškodné, ani nevinné.

Musím však také ještě dodat, že ne všichni lidé reagují stejným způsobem a že ne každé nejčistší jádro „já“ by bylo napadeno. Ale i pouhá možnost, že by se to mohlo stát, je příliš velké nebezpečí.

Kdyby se to stalo, tak tělo by se stalo pro duši tak cizím, tak chladným, nerozpoznatelným a nedostupným, že by už nebyla schopna ho oživit. Mezi tělem a duší by vzniklo takové oddělení, že by se duše najednou cítila jako vězeň ve svém vlastním těle. To by však bylo nesnesitelné jak pro život, tak ale i pro smrt.

Když mluvíme o tomto očkování, měli bychom si být vědomi jedné věci: Tento lék nebyl navržen tak, aby lidstvu pomohl, ale aby ho uvrhl do takové tísně, že se bude cítit ztracené, a proto bude připraveno poslušně následovat určitou cestu vlastního odcizení.

– Ajra Pogačnik

Ajra potvrzuje skutečný okultní záměr vakcín proti covidu, kterým je vytlačení duše z těla, po čemž bude následovat další farmaceutický zásah technologií mRNA:

„mRNA vakcíny jsou naprogramované instrukce pro náš organismus, tj. čisté genetické inženýrství. Očkování proti covidu představuje jejich uvedení na globální trh a v budoucnu bude následovat mnoho dalších vakcín založených na genech. To znamená, že genetická kontrola dosud určená lidským genomem je stále více nahrazována produkty farmaceutických společností. Fráze „vniknutí do posvátného prostoru našeho bytí“ se tak ukazuje jako velicevhodná.

– Thomas Mayer

Dopad na budoucí inkarnace a transhumanismus jako okultní past

Robin Kaiser, který pracuje jako bodytherapist v Německu a psal o mnoha duchovních tématech na základě svých nadsmyslových vjemů, publikoval v dubnu 2021 zajímavý článek na téma „Účinky RNA vakcín“. Mnoho z jeho poznatků velmi koresponduje s výzkumem Thomase Mayera. Jde ještě hlouběji do pasti transhumanismu a potenciálního „rozštěpení lidstva“, jak jsem o tom psal již dříve.

„Osobně jsem se dlouho bránil veřejně mluvit na téma očkování, ale můj život mě přivedl až do bodu, kdy cítím, že je mou povinností říci něco o tomto tématu z energetického hlediska.

Očkování zanechává svůj otisk, svoji stopu ve vibračním podpisu energetického těla, která může být následována i během více inkarnací. Určuje tak směr pro velmi specifickou cestu duchovního rozvoje.

My jako lidé jsme se dostali až na křižovatku vlastního vývoje a jeho další směry jsou mimo jiné určovány také vakcinačními markery. Nikdy nešlo pouze o zisky „farmaceutického průmyslu“ a třeba jen okrajově také o temný cíl redukce populace. V konečném důsledku jde více o zachycení duší v několika inkarnacích pro další cestu digitálního vývoje . Očkování eroduje energetický vnitřní život a rekonfiguruje kódování RNA takovým způsobem, že nakonec může být uložena do digitálního křemíkového substrátu.

Emocionální vnitřní život zmizí a tento proces vnitřního rozkladu bude mnohem rozsáhlejší a ničivější než smrt fyzického těla. Ti, kteří tahají za nitky a chtějí, aby očkovací opatření byla povinná, mají nadinkarnační perspektivu a je pro ně nesmírně důležité, aby udrželi všechny své ovce pohromadě pomocí značky v energetickém těle. To může zajistit, že aspekt duše se bude i nadále pohybovat směrem k digitalizaci a to i po opuštění těla.

DNA je jazykem života, nese kompletní plán pro konkrétní životní formu a řídí individuální životní procesy. Prostřednictvím jazyka RNA může být genetická informace přeložena do organismu. Jazyk RNA má přímý přístup k regulaci kódování DNA a zajišťuje tvorbu enzymů a proteinů.

Vakcína je uměle naprogramována kódováním RNA a napodobuje tak jazyk, kterým náš organismus mluví. Skutečným cílem očkování je postupná modifikace DNA minimální změnou informačních řetězců výměnou za RNA. S očkováním jsme injektováni pasivními RNA kódy, které se zachytí do komunikačního systému těla a mohou být aktivovány specificky zvenčí třeba pomocí radiační technologie (vysokofrekvenční technologie). (nebo 5G pozn.Myšpule)

S očkováním je nám tak nepřímo nabízena alternativní DNA a v určitém okamžiku alternativní i „nesmrtelný“ substrát vědomí na bázi křemíku. Pro každého, kdo se dnes rozhodne nechat se očkovat, tak bude později značně obtížné změnit svou cestu duchovního vývoje, protože ta je nyní předurčena na cestu k digitalizaci jeho vlastní DNA.

Tento směr vývoje očkování tak může být mnohem ničivější než fyzická smrt, protože smrt je jen součástí přirozeného cyklu života. Očkování člověka vlastně připravuje na opuštění tohoto přirozeného cyklu života a smrti. Každý, kdo je očkován, nese ve svém vibračním podpisu značku, která může být kdykoli použita jako prostředek nátlaku, a to i když není právě inkarnována.

Ti, kteří vytvořili informační kódy RNA ve vakcínách, následují zcela nepřirozenou filozofii a považují sami sebe za další krok v lidské evoluci. A někteří z nich dokonce věří, že tím vlastně prokazují lidstvu službu, protože očkování vnímají jako přípravu na věčný život v digitální podobě.

RNA kódy obsažené v očkování jsou vlastně jako virus, který pronikne do kódů přirozeného jazyka těla a začne je přepisovat. Ironií osudu je, že lidé si tak vstříknou mnohem ničivější virus, který z dlouhodobého hlediska převezme veškerou komunikaci mezi RNA a DNA.

Samozřejmě bolí sledovat blízké příbuzné nebo přátele, kteří si před očima vybírají jinou cestu vývoje, zvláště když si člověk plně uvědomuje všechny tyto dalekosáhlé důsledky. Avšak i bytosti, které se stále více externalizují v průběhu několika inkarnací a které převádějí svůj přirozený jazyk stvoření do umělého technického jazyka, se nakonec vrátí do božského řádu stvoření.

Očkování je jako jednosměrná ulice, ze které se člověk nemůže rychle dostat ven, jakmile je jednou aktivován digitální RNA virus.

Jako lidstvo jsme již dovolili, aby věci zašly velmi daleko, vzhledem k tomu, jaká tvrdá munice je používána v boji proti našemu rozvíjejícímu se vědomí. Ve skutečnosti to však znamená, že jsme se dostali až na křižovatku lidských dějin.

Pokud jde o náš přirozený vývoj vědomí, jsme u cíle; Každému, kdo se nyní opět nechá naočkovat a duchovně se tak vydá zcela jiným směrem, lze pomoci již jen minimálně. Ti, kteří se nyní nechají označit [vezmou si vaxx], se budou muset vypořádat s touto značkou ve svém podpisu také v příštím životě.

I když RNA vakcíny dláždí cestu pro vnitřní deficit vůle a ke smrti vnitřního života, neznamená to ještě, že každý, kdo je očkován, bude nucen následovat tuto cestu. Ale po určité úrovni rozpadu vnitřního života se shromáždění vůle na to vydat se jinou cestou stává značně obtížným.

Potlačováním strachu ze smrti fyzického těla [prostřednictvím programu strachu z nemocí, opět pandemií, virů atd.] jsou nám implementovány programy, které nás připravují na smrt vnitřního života [takže se stáváme ještě více posedlí svými fyzickými těly, což zvyšuje strach ze smrti, abychom tyto programy přijali].

Smrt těla je přirozená, ale smrt vnitřního života přirozená rozhodně není. Ale pokud chcete mít věčné fyzické tělo, tak musíte nechat svůj přirozený vnitřní život [duši] zemřít. V rámci této zvrácené filozofie bezduchých křemíkových forem již nedává náš přirozený způsob života příliš smysl.

Transhumanisté skutečně věří, že nám mohou pomoci v našem vývoji tím, že nám implantují svou umělou DNA. Očkování RNA má připravit lidský organismus na asimilaci částí struktury DNA z vysoce inteligentního digitálního druhu. Věří tomu, že asimilací naší DNA do svých programových kódů nám skutečně pomohou.

A s největší pravděpodobností většina lidstva, která se dnes nechá očkovat, bude následovat tuto cestu asimilace do vysoce uměle inteligentního, technického směru. Na Zemi však fouká jiný vývojový vítr. Ti lidé, kteří se nyní rozhodnou digitalizovat svou DNA, se dříve či později budou muset spokojit s jinou trajektorií vývoje, která však není slučitelná s organickou duchovní evolucí.

– Robin Kaiser, Účinky RNA vakcín

Jak již Thomans Mayer identifikoval ve svém vlastním výzkumu, tak vakcíny proti covidu obsahují „soratické duchy transhumanismu“. Jsou „zvláštní skupinou soratických bytostí nazývaných duchové transhumanismu, protože se zdá, že oni inspirují transhumanismus. To je zásadní pro pochopení Covid19 a vakcín.“

Vezmeme-li v úvahu Kaiserovy postřehy, Mayerovu práci, mé postřehy/výzkum v průběhu let a čtení současných „znamení doby“, tak můžeme dojít k závěru, že většina lidí, kteří si vzali mRNA vaxx (a zejména všechny boostery), tak s největší pravděpodobností spadne do okultní pasti AI a transhumanismu a „mimozemské invaze skrze jejich těla“ na základě následujících faktorů:

 • COVID vaxx vytlačuje duši z těla, zatvrzuje lidi více do materialismu a identifikace s jejich egem a odrazuje od jakékoli duchovní aspirace.
 • Vaxx v sobe obsahuje soretické bytosti, které jsou takto lidem injekčně podávány. Je to forma indukované připoutanosti/posedlosti entitou. Tyto entity „inspirují transhumanismus“ skrze člověka, takže ten je více v pokušení změnit své tělo a „digitalizovat“ a.ještě více v budoucnu uměle změnit svou DNA , .
 • Tím, jak se očkovaní lidé stále více odpojují od své duše/pravého Já, začíná se jejich „vnitřní život“ rozkládat, což zvyšuje posedlost fyzickým tělem, chtěním prodloužit fyzický život, s tím jak se zvyšuje strach ze smrti (strach ze stárnutí, z nemocí, z virů atd.)
 • Kulturní a sociální inženýrství a trendy programují lidi, aby přijali transhumanismus jako konečné řešení všech svých životních problémů. [POZNÁMKA: To je také to, kolik lidí, kteří ještě nevzali COVID vaxx, může být přesto uneseno aby spadlo do pasti transhumanismu]
 • Agenda o „mimozemském převzetí“ a sběru duší je také o nepříznivých soratických duchech, kteří přebírají lidská těla a zachycují lidské duše v několika inkarnacích pro cestu digitálního vývoje. Duše jsou pak uvězněny jako duchové jsou připoutaní k zemi a cyklus reinkarnace je tím přerušen.
 • Jakmile se planeta a lidstvo plně digitalizují, tak původní plán DNA se změní pomocí technologie RNA, většina lidí ztratí své spojení s Duchem a agenda sběru duší do pasti duše bude dokončena. Je to vězení nejvyšší frekvence, protože lidská těla tím byla připravena a upravena, aby se stala nádobami pro okultní „mimozemské“ síly.

Jak jsem již psal dříve, tato okultní agenda byla připravována po tisíce let a nezačala teprve někdy nedávno. Jsme teprve na začátku závěrečné hry, protože všechno se exponenciálně zrychluje. Mějte na paměti, že jen nastiňuji jejich zamýšlenou agendu v dlouhodobém horizontu. Neznamená to však ještě, že budou schopni také uspět a to na základě mnoha proměnných a neznámých faktorů, včetně toho, že Božské potenciálně „stiskne tlačítko reset“, jak se to stalo Atlantidě a dalším starověkým civilizacím, které se sami zničily. Existuje také koncept „rozštěpení lidstva“, jak naznačil Robin Kaiser. Více o obou tématech dále v tomto článku.

Náboženství transhumanismu

Nové světové náboženství by mohlo být velmi dobře náboženstvím transhumanismu, protože má charakteristické znaky jakéhokoli jiného dogmatického náboženství, i když je ve své podstatě materialistické a ateistické.

Právě od kolébky materialismu a jeho silných náboženských konotací se vyvinul transhumanismus.
I když to ještě není otevřeně organizované náboženství, tak přesto již proniká digitálním průmyslem a vládami a také představuje veřejně prezentovanou agendu ve Světovém ekonomickém fóru (WEF). Má proto globální dopad na světovou kulturu a politiku.

Transhumanismus není estetické nebo filozofické hnutí, ale jde o tzv. aktivistické náboženství. Provádí se bez větších diskusí. V sázce jsou samozřejmě také obrovské částky peněz. Vlády to podporují; Transhumanismus se tak ve skutečnosti stal skrytým „státním náboženstvím“.

Zastánci transhumanismu, odhodlaní překonat fyzická omezení, stáří a smrt, se zabývají reálným vytvářením lépe fungujícího strojového člověka (kyborga). V transhumanistickém vesmíru není místo pro lidskou duši, ducha nebo božský světPrávě z transhumanistického hnutí vzešlo očkování proti covidu.

– Thomas Mayer

Zde je poměrně výmluvný pohled na „soratické transhumanistické“ myšlení technokratů Big Tech ze Silicon Valley a na to, jak krize COVID „zázračně“ fungovala v jejich prospěch:

„Až dosud bylo všeobecně přijímáno, že všichni musíme zemřít. Náboženství slibují „pokračování v nebi nebo šanci na znovuzrození jako náhradu za pozemský život. Dnes však taková útěcha založená na víře již mnoho lidí neuspokojuje. Zejména v okolí Silicon Valley se vyvinulo nové náboženství, které se zříká Boha a místo toho uctívá možnosti biotechnologie. Transhumanismus nebo superbiologie, jak se těmto hnutím říká, je poháněn vizionáři internetového průmyslu. Věří tomu, že se dnes dá koupit naprosto cokoliv, dokonce i věčný život. […]

Zakladatel Googlu a prezident společnosti Alphabet Sergey Brin, počítačový vědec ruského původu, udával hlavní tón. „Nemám v úmyslu zemřít,“ řekl a pokračoval v investicích do biotechnologické společnosti Calico. […] A ostatní superhvězdy v digitálním průmyslu se také zdráhají zemřít. Šéf Amazonu Jeff Bezos, šéf Tesly Elon Musk a šéf Oraclu Larry Ellison ti všichni také investovali do výzkumu nesmrtelnosti. […]

Nejslavnějším představitelem frakce robo-copů je Ray Kurzweil, hlavní inženýr společnosti Google. Věří, že tělo je pouze malou překážkou v dosažení nesmrtelnosti. Nakonec nanoroboti o velikosti krevních buněk budou hlídat naše žíly, opravovat nám všechny škody způsobené stářím ale také bezdrátově připojovat naše mozky ke cloudu. […]

Silicon Valley pracuje na dvou hlavních lidských cílech:

 1. učinit veškerá lidská setkání zbytečnými pomocí vhodné technologie („digitalizace“) a
 2. prodloužení životnosti nyní izolovaných těles prostřednictvím jejich technické optimalizace.

Od koronakrize si každý mohl na vlastní kůži vyzkoušet, jak se tyto dva obory práce v Silicon Valley široce prolínají. Společenský život se rázem proměnil v přesnou repliku myšlení technokratů.“

– z časopisu Focus, Johannes Mosmann

Lidé potřebují aktualizaci softwaru – mRNA vakcína byla trojským koněm

Když se podíváme zpět do historie a hlavně na slova některých předních transhumanistických vůdců, jako je Ray Kurzweil, a na dnešní pokročilou technologii transhumanismu, která ale je již skutečně k dispozici (například magnetické nanočástice mohou být použity k dálkovému ovládání chování iontových kanálů, neuronů a dokonce i zvířat a lidí), tak zjistíme, že vakcína COVID mRNA byla vlastně jen jakýmsi trojským koněm, který položil základy pro možnost další „aktualizace softwaru“ prostřednictvím umělé změny a „digitalizace“ lidské DNA.

Cituji hlavního inženýra Googlu Raye Kurzweila: „Biologie je softwarový proces. Naše těla se skládají z bilionů buněk, které jsou všechny řízeny tímto procesem. Vy a já pobíháme se zastaralým softwarem v našich tělech, který se vyvinul v úplně jiné době.

Kurzweil tak vidí lidi jako softwarové a hardwarové systémy, pro které je nastal čas k tomu nainstalovat aktualizace. Stejný způsob myšlení stojí i za technologií mRNA vakcín. Přímo na svých webových stránkách pak společnost Moderna uvádí, že DNA je jakýsi lidský pevný disk („úložiště“), RNA je pak operační systém („Software“) a proteiny jsou vlastně jen takové aplikace („aplikace“). Jeden titulek na webu zní: „Naše mRNA léky – ‚Software života'“. Moderna se tedy vlastně snaží lidem poskytnout nový a lepší operační systém. „V našem případě jde o aktualizaci „programu“ nebo „aplikace“ naším lékem mRNA – jedinečnou sekvencí mRNA, která kóduje protein.“

Pro transhumanisty jsou současní lidé totiž vlastně jen jakési bio-stroje, bio-roboti, kteří občas potřebují aktualizaci softwaru. Z tohoto pohledu ale jen jednorázová aktualizace samozřejmě nestačí. Jak víme z našich počítačů, aktualizace jsou potřeba minimálně každých několik měsíců.“

– Thomas Mayer

Mayer jde však ještě hlouběji do metafyzické, okultní agendy transhumanismu a klade si důležitou otázku: „Odkud transhumanismus čerpá svou moc? Kteří duchové v něm vlastně působí?“

Mechanika infiltrace a posedlosti soratickými duchy

Jak jsem se dotkl v první části, mnozí z hlavních zastánců transhumanismu jsou nyní již jen prázdnými nádobami pro okultní nepřátelské síly (ahrimanské [démonické], soratické nebo asurické duchy/entity) a jakési „organické portály“. Neexistuje u nich již žádná duše, jen mechanický, materialistický světonázor, který je inspirován právě „mimozemskými transhumanistickými duchy“, o kterých Mayer mluví. Popírají lidskou duši, duchovnost a Božství a místo toho si oni sami si chtějí hrát na Boha.

Ve skutečnosti se totiž již považují za “ jakési bohy“, kteří určují, kolik lidí má žít na této planetě a vytvářejí dokonce již i další lidské bytosti v umělých plastových trubkách. Klaus Schwab z WEF a velký zastánce „Velkého resetu“ zmínil ve své knize „Čtvrtá průmyslová revoluce“ zrod „člověka založeného na křemíku“, ale zároveň také konec „člověka založeného na uhlíku“.

Podívejme se hlouběji na to, jak soratičtí duchové [a asury] přebírají vládu nad lidmi ve světle COVID vaxx a té zcela materialistické digitalizované kultury, ve které právě nyní žijeme během končící etapy Kali jugy. Mayer zkoumá toto téma kosmologie opět hlavně optikou Rudolfa Steinera:

„Koncept těchto duchů je předpokladem pro to, jestli máme více rozvíjet porozumění duchovním následkům očkování proti covidu, protože jsme právě je objevili v duchovním jádru vakcín. Po očkování lze často vidět také jakési „pokropení“ těmito soratickými duchy auru očkovaných. Tyto elementální bytosti, alespoň tedy podle našeho chápání, jsou totiž přímo zodpovědné za odsun vyšších členů lidské bytosti a oddělení se od vyššího „já“ [skutečného já/pravého Já], [strážného] anděla a elementárního těla, stejně jako za veškeré další blokády v životě po smrti.

Tyto bytosti byly známy od starověku prostřednictvím různých esoterních a okultních tradic. Rudolf Steiner hovořil o Soratovi v několika přednáškách. Soratické duchovní bytosti pak tvoří Šelmu se dvěma rohy, jak je zmíněno například v Apokalypse sv. Jana, jejíž jméno je zakódováno pouze číslem šelmy – 666.

Soratické duchy si můžeme představit jako abnormální nebo padlé andělské bytosti, které pocházejí z oblastí mimo náš duchovní planetární systém a mimo evoluční stádia Země. Vzhledem k tomu, že soratické duchovní bytosti nejsou spojeny s touto pravidelnou evolucí, protože pocházejí z neznámých kosmických časů a vzdáleností, jsou také často naprosto špatně pochopeny; Jsou totiž naprosto cizí lidské rase.

Asurové… Způsob jejich jednání je neprůhledný, a setkání se s nimi bývá proto často velmi nevědomé. Zaměřují se na skutečné „já“ s vůlí jej zničit, čímž dláždí cestu pro soratické duchovní bytosti.“

Zlá institucionalizovaná a materialistická medicína

Tito soratičtí duchové a síly temnoty přitom ovlivňovaly lidstvo již stovky a dokonce tisíce let, přestože „zlo“ se stalo institucionalizovaným až s rozvojem materialistické medicíny. Ve svém článku „Tanec v Trojici: Tajemství Trojice“ holandský kněz Mathijs van Alstein napsal:

Předběžné vyvrcholení soratické činnosti může být rozpoznáno například ve skutečnosti, že zatímco zlo se již po sto let nevtělilo do žádného jednoho konkrétního jedince, ale místo toho se toto zlo stalo veřejným a také institucionalizovaným v životě státu. Soratický vliv otupil duchovní život lidstva již v 7. století v Akademii v Gondishapuru a to hlavně díky vývoji materialistické medicíny, kterou od té doby nebylo možné překonat. Zničení templářského řádu ve 14. století se zaměřilo na hospodářský život a vydláždilo cestu pro staletí neduchovního peněžního řádu; Nemůže nás proto překvapit, že v 21. století jsou již na řadě státní instituce lidstva.“

Různé druhy soratických lihovin

Na základě „super-rozumného“ výzkumu. Mayer rozlišuje různé typy soratických duchů, z nichž každý má svůj vlastní a zcela specifický způsob působení, což se ukázalo jako poměrně důležité právě při jeho duchovním zkoumání vakcín proti covidu:

Existují sorátičtí duchové známí po celé věky, kteří jsou značně aktivní v oblasti nenávisti, moci, zneužívání, ale i ve válce a neboi v černé magii. Oni jsou totiž zvláště přitahováni lidskou touhou po moci. Tak tomu ale bylo již za atlantského věku, kdy se většina záhadných míst ponořila do sobectví a do zneužívající magie, což ale také nakonec vedlo až k pádu Atlantidy.

Jedinec získává větší moc nad ostatními totiž právě prostřednictvím spojení se sorátickými duchy. Termín „černá magie“ se vztahuje na jakoukoli magickou práci sloužící sobeckým cílům. Spojení se soratickou magií prostupuje snad úplně všemi druhy černé magie.

Existuje ještě jejich další typ, který jsme nazvali „soratičtí duchové transhumanismu“. Tito duchové jsou ale velmi agresivní. Mohou jednoduše vytlačit „já“, ale mohou ho také zničit a přivlastnit si ostatní nadsmyslové členy bytosti, aby tím do sebe začlenili kus z pozemského kosmu.

Roboti bez ega se jimi inspirují. Jsou zobrazeny v mnoha filmech, například ve filmu Matrix (1999), který je jimi doslova prostoupen. Tito duchové transhumanismu přitom hrají v koronakrizi velmi významnou roli. Přímé duchovní setkání s nimi je ale velmi náročné. Člověk potřebuje velkou vnitřní sílu a velmi silnou božskou/duchovní ochranu.“

Organické portály – bezduší lidé

Abychom pochopili myšlení a „vnitřní krajinu“ tvrdých materialistů, technokratů, ateistů a transhumanistů (kteří jsou vlastně naprosto dokonalými prázdnými nádobami právě pro soratické a asurické duchy), tak musíme pochopit další „téma všech témat“ (kromě hyperdimenzionálního matrixového kontrolního systému), a to je téma bezduchých lidí (pozor – zcela odlišných od psychopatů), kteří prostě jen nejsou vnitřně „zapojeni“, aby byli schopni vnímat jakoukoliv spiritualitu, nebo duchovní realitu, natož pak duši, Boha nebo Božství a pro něž není nic, co by je o tom mohlo nějak přesvědčit. Ve skutečnosti budou totiž vždy argumentovat proti čemukoli duchovnímu.

Během této inkarnace tito bezduší nemají přístup k vyšším centrům a působí pouze na nižších třech čakrách. Nazývat je proto můžeme třeba souslovím „organické portály“ a právě proto se mohou také velmi snadno stát hostiteli (vstupními portály) pro okultní síly, jako jsou Asurové a nebo Soratičtí duchové, kteří je posednou a pak skrze ně pracují.

„[…] Protože takový OP (Organický portál) může být ale velice inteligentní, pozorný a analytický a protože se zdá, že zahrnuje i mnohé z těch našich nejslavnějších vědců, tak jsou také schopni nám velmi přesně a velmi podrobně popsat, jak vidí svůj svět a svůj vnitřní „život“.

Na konci toho je možná odpověď na zdroj jedné z těch vůbec nejtrvalejších debat v lidských dějinách, tj. o dobru proti zlu. Proč je ve světě tolik svárů, proč je tolik lidí rozděleno v otázce podpory války nebo míru, respektu nebo neúcty, ochrany životního prostředí nebo jeho ničení, zkrátka čistě materiálního prospěchářského pohledu nebo i trochu více duchovního pohledu na službu jiným?

Možná se již blížíme k odpovědi, protože pravda se zdá být taková, že na planetě není a nikdy nebylo žádné zcela homogenní „my“ lidé (ve smyslu lidská rasa), „my“ totiž nejsme všichni stejní, „my“ nikdy nevidíme svět naprosto stejným způsobem, „my“ lidé nejsme jen rozdělená rasa, jsme dvě různé rasy. Je pak mnohem jasnější, proč většina „špičkových vědců“ ve svých teoriích nebere vůbec v úvahu nějaký duchovní rozměr reality nebo proč rychle neodepisuje žádné „nekonvenční“ teorie. Vědec OP totiž nemá absolutně vůbec žádnou představu o „duchu“ nebo o čemkoliv duchovním, ale ani o existenci vyšších energetických center. Nejsou totiž vůbec schopni zažít tato vyšší centra, a proto je zcela postrádají i ve svých (vědeckých) popisech světa.

A protože to nemohou sami zažít, tak popírají jejich existenci i všem ostatním, včetně těch, kteří ale jsou třeba již schopni „vidět“ to, co OP vidět schopen není. V totálně materialistickém světě, kde jsou organické portály doslova ve svém přirozeném živlu a žádné oduševnělé bytosti zde zkrátka NEJSOU, tak s vědou organického portálu, která kreslí hranici mezi tím, co je ještě pravdivé a co už je falešné, není místo pro nějaké vyšší duchovní říše. Jeví se v něm jako „falešná“ ve srovnání se samozřejmou „pravdou“ materialismu, jak ji na všech úrovních zakouší OP.

Organický portál ve své roli vědce proto zcela zákonitě musí dospět vždy pouze k materialistickému vysvětlení fungování vesmíru, protože to je vše, co vědí a co jsou tedy i schopni vidět. […]“

– z „Organické portály – Bezduší lidé“

[DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Důrazně doporučujeme přečíst si celý článek dříve, než dospějete k nějakým předčasným závěrům na toto téma. Přesto jsem si všiml, že někteří lidé, kteří tuto esej četli, ji stále překrucují (hlavně vykreslují všechny OP jako „zlé“ nebo je přirovnávají k psychopatům, což ovšem není vždy ten správný případ, nebo poněkud lehkomyslně označují lidi, které znají, jako OP, i když by to mohla být třeba jen „duše v boji“, jak je uvedeno v článku).

Navíc KAŽDÝ z nás je na úrovni OP a potenciálního „Matrix Agenta“ (a může být převzat/používán entitami), dokonce i těmi s potenciálem duše, dokud se tedy člověk opravdu nezačne zabývat esoterickým Velkým Dílem ztělesnění své duše, aby si tím aktivoval vyšší centra a stal se více vtěleným do svého duševního růstu a procesu individualizace. spojené s Božstvím, protože jeho osobnost je tím přeměněna na čistší vyjádření esence/duše, zbavené všech negatrivních programů, podmiňování, zranění a traumat, takže neexistuje žádný „vstupní bod“ pro nic, co by do takového člověka mohlo vstoupit.]

Jak jsou soratičtí duchové přitahováni a jak přebírají lidi?

Thomas Mayer podrobně popisuje, jak mohou soratiičtrí duchové ovlivňovat a ovládat lidské bytosti. V našem materialistickém věku se velká většina lidí snaží pouze o co největší pohodlí materialismu bez jakékoliv vyšší duchovní aspirace. Tento životní styl, rozptýlený a doslova paralyzovaný neustálou konzumací médií, tak vlastně udržuje lidi mimo jejich tělo, odpojené od jejich duší a vytváří tím „duchovní vakuum“, které ovšem také slouží právě jako takový „vstupní bod“ pro vstup okultních sil.

Rudolf Steiner zdůrazňoval, že „rozvoj vědomí duše“ a napojení se na vlastní podstatu a pravé já tedy tzv. proces vtělení duše – alespoň tedy pokud je prováděn správně a bez duchovního obcházení – tak vždy zákonitě vede člověka k tomu, aby se naučil vypořádat se se zlem a s nevyhnutelným setkáním s vlastním vnitřním stínem. Proto je jungovská práce se stínem právě tou klíčovou složkou duchovní práce v dnešní době, aby se tímto způsobem uzavřely všechny vstupní body pro vstup jiných sil.

Mayer také popisuje, jak duchové některých zemřelých lidí, hlavně těch, kteří zemřeli kvůli vakcíně, uvízli v nižší astrální říši, protože duchové připoutaní k zemi se tam spojili s nejvyššími nepřátelskými duchy a také se snaží těžit z této situace. [více o tomto tématu v Mayerově knize a v předchozím článku]:

V dřívějších kulturních epochách to bylo především prostřednictvím jejich rituálního vyvolávání nebo vlastních zlých činů, že to soratické duchy pak přitahovalo k lidem až z dalekých končin vesmíru.

Existuje však také ještě jeden jiný typ takové přitažlivosti, který je dnes pravděpodobně navíc i mnohem významnější:ve vytváření duchovního vakua právě prostřednictvím lásky k pohodlí a kvůli lenosti, stejně jako mentální a duchovní setrvačnosti. Zde ovšem nemáme již co do činění se špatným skutkem, ale s činem, který ještě nebyl vůbec ani vykonán, tedy s „hříchem opomenutí“.

Studium historie nám zcela jasně ukazuje, že celé lidstvo neustále prochází vývojem – evolucí vědomí. Současná pátá postatlantská kulturní epocha zahrnuje rozvoj vědomé duše, v níž si skutečné „já“ stále více uvědomuje samo sebe v duši. Rudolf Steiner zdůrazňoval, že to ale také znamená naučit se lépe jednat se zlem. Při rozvíjení sebeuvědomění se tak člověk nevyhnutelně setkává s vlastním vnitřním stínem.

Náš materialistický věk nabízí jen malý prostor pro představu, že lidské dějiny jdou ruku v ruce s rozvojem nadsmyslových údů lidské bytosti. Obvyklým cílem je dosáhnout pozemského života, který je co nejpohodlnější a nejdelší, a tím si ale i vytvářet duchovní vakuum. Činnost duše a „já“ je do značné míry paralyzována právě tou dnešní až přehnanou konzumací médií, která ale také zároveň vede až k ohromné duchovním prázdnotě.

Fungují jako vysavače, nasávající soratické duchy a duchy transhumanismu z kosmických dálav do pozemské aury. Ty se v ní pak rozptýlí, a využívají lidi, kteří se jim ochotně podvolí, aniž by si přitom jakkoliv uvědomovali, kdo že je to skutečně inspiruje. Tito jedinci pak ale právě mohou například vyvíjet vakcíny proti covidu, aniž by si přitom uvědomovali duchovní význam – přesah tohoto svého úsilí.

Politické a finanční zájmové skupiny se jich pak zmocňují, aby z nich měly svůj vlastní prospěch. Zesnulé osoby a duchové připoutaní k zemi, které se spojily s nejvyššími nepřátelskými duchy, se ale také snaží těžit z této situace. Vliv těchto duchovních sítí je značný a toto téma by si zcela jistě zasloužilo svou vlastní knihu. Podle mého názoru však tyto skupiny samy o sobě původci zla nejsou; Pouze využívají lidských selhání.

Zatímco jsem se snažil proniknout do vakcín meditativně, opakovaně jsem zkoumal otázku, zda vývoj některé z nich zahrnuje také přímo vědomý zlý úmysl. Na úrovni skupinové duše – například AstraZenecy – jsem našel mnoho soratických duchů a také temné sítě zemřelých. Ale v duchovním jádru jsem zažil jen velkou prázdnotu, absenci záměru a „já“. Prostor obývaný duchy transhumanismu tvoří jen až děsivou strojovou prázdnotu. Ta pak byla naplněna mnoha temnými nadsmyslovými bytostmi.

Již v roce 1917 Rudolf Steiner předpověděl, že v budoucnosti – tedy jinými slovy vlastně v naší době – bude vzrůstat počet lidí bez svého skutečného „já“ nebo alespoň se slabým „já“, jejichž těla budou místo jich samých naplněna démony.

Ve starověkém Řecku ještě bylo lidské „plné tělo“ stále „naplněno celou lidskou duší“, obojí totiž bylo v naprosté vzájemné shodě. Dnes už tomu tak není. „Těla zůstávají do jisté míry prázdná. (…) Ale ve skutečnosti ale nic na světě nezůstává prázdné. (…) A jak lidé stále více odtahují své duše od fyzického hmotného těla, tak toto fyzické tělo je stále více vystaveno nebezpečí, že zkrátka bude obsazeno jinými entitami. A pokud duše nejsou připraveny přijmout tyto impulsy, které mohou ale pocházet pouze z duchovního poznání, pak je takové tělo zkrátka převzato démonickými silami. Lidstvo se blíží k tomuto osudu, v němž je skutečně klidně možné, aby lidská těla byla naplněna už jen démonickými silami (…).“

Je důležité poznamenat, že navenek, což znamená na úrovni sociálně podmíněné/naprogramované osobnosti se tito duchem posedlí lidé většinou jeví již jako naprosto normální a průměrní, jako NPC, jednající mechanicky jako „John nebo Jane Smith“, ale jejich tělo je přitom prázdné a naplněné jinými bytostmi. Vyžaduje to však vysokou úroveň citlivosti a „okultního vidění“, aby to takto proniklo maskou jejich vzhledu.

Podle mých zkušeností to obvykle prozrazují jejich oči. Ale opět musíme být velmi opatrní, aby naše vnímání nebylo přitom překryto našimi vlastními stínovými projekcemi. Proto musíme být také silně spojeni právě s naší Podstatou, než učiníme nějaké ukvapené soudy.

Rudolf Steiner dále řekl, že budou existovat lidé, kteří „na základě sociálního kontextu vyjdou navenek v občanském životě jako Hans Kunz (nebo John Smith) [průměrný člověk], ale s tělem tak prázdným [Organický portál], že silná ahrimanská bytost bude schopna ho hned obsadit.“ Pak budou lidské bytosti jen zdánlivě těmi osobami, za které se projevují i navenek.“

Co je tak zvláštního na soratických duchech transhumanismu?

Připomínáme, že Mayerova práce je také založena na komunikaci s dalšími nadsmyslovými praktiky (většinou jasnovidci) vyškolenými většinou i ve Steinerově práci o přístupu k „vyšším světům“. Měli několik setkání porovnávajících výzkumné poznámky, aby lépe porozuměli těmto duchům transhumanismu, kteří jsou ve vakcínách COIVD. Tyto bytosti nejsou svým původem ze Země a nejsou ani příbuzné s žádnými jinými okultními silami nebo s andělskými hierarchiemi, ale zdá se, že jsou to ti mimozemšťané, kteří napadli Zemi a lidstvo. Níže jsou uvedeny některé výňatky z jejich poznámek, které nám učiní celkový obraz o něco živějším:

 1. Jsou to zcela cizí, jakoby kovová, zelená a chladná stvoření. Nasávají do sebe všechny nadsmyslové údy člověka, které se pak ale stávají dostupnými pro vývoj těchto cizích bytostí. To je ale přitom úplně jiný vývoj, velmi vzdálený lidstvu. Nemají žádné vědomí lidských bytostí a nemají ani žádné andělské vědomí; jsou až někde daleko za tím, nepochopitelné, nepolapitelné…“
 2. „Jsou velmi chladné, ostré jako nože.“
 3. Je to temný svět ale přitom také křišťálový svět, takopvý agresivní, jako hora plně vyzbrojených bytostí. Velmi cizí, zamrzlé, někde až zcela mimo sféru našich andělských hierarchií. Existuje zde nějaký vztah k normálním andělským hierarchiím? Mimozemské bytosti nevědí vůbec nic o andělských hierarchiích; Chtějí víc a víc a jsou hrozně chamtiví. Hierarchie andělů naproti tomu vidí tyto cizí bytosti, ale dívají se na ně zamyšleně a smutně, asi jako na marnotratného syna.
 4. Je to svět tak odlišný, že všechna slova selhávají. Vždy musíte mít pomocníky, kteří se tam udrží. Svět ve filmu „Matrix“ sedí asi nejlépe; Už to nemá vůbec nic společného s lidskou bytostí. Je to něco jako opak Centrálního Slunce, svět tam na druhé straně. Vakcína je jako hejno malých vojáků, mimozemských a misantropických, kteří chtějí vytvořit něco úplně jiného. To je také důvod, proč se toho tito elementálové tak bojí.“

Proč si očkovaní lidé sotva všimnou změn sami na sobě?

V první části Mayerovy knihy (a shrnuté v  předchozím článku [vraťte se a přečtěte si jej jako první, pokud jste tak ještě neučinili]) jsme viděli zprávy od mnoha super smyslných terapeutů a tělesných pracovníků, kteří cítili, nebo cítili a viděli škodlivé účinky COVID vaxx na metafyzické úrovni. Vnímali tyto soratické entity a také mnohé další okultní nepřátelské duchy v auře očkovaných lidí, a také i to jak se jejich duše „vytlačila“ a oni se ještě více odpojili od svého skutečného „já“, mezi mnoha dalšími energetickými problémy v nadsmyslových členech lidské bytosti

Mayer a jeho tým si však všimli, že přitom ještě také existuje poměrně  „velký rozpor mezi vnějším a vnitřním vnímáním těch, kteří byli očkováni, což je ale poměrně pozoruhodný jev“.

Čím to je, že účinky popsané v Mayerově knize tak často nepociťují samotní očkovaní? Vyjmenovává pět hlavních důvodů, které dávají velký smysl:

 1. Za prvé, žijeme v materialistické době, a tak všichni lidé mají obecně poměrně malý vhled do svého vlastního vnitřního života. Mnozí lidé dnes nejsou vůbec v souladu se svými pocity a navíc i postrádají schopnost jakékoliv sebereflexe. Lidé mají obecně sklon k tomu nepozorovat své vlastní myšlení, nevnímat ani obsah a aktivitu svého vlastního myšlenkového procesu, natož pak třeba dokonce pozorovat nadsmyslové členy své vlastní bytosti.
 2. Za druhé, je to důsledek samotného očkování proti covidu. Jak bylo popsáno, váže to lidskou bytost k materiálnímu světu, vytlačuje duši z těla, také ducha a anděly a dává to větší prostor dvojí, ještě nevykoupené staré karmě. To podkopává samolný základ duše-duchovního vnímání.
 3. Za třetí, jejich strach jim uzavírá vnímání. Od začátku roku 2020 média a politika vytvářejí takřka neustále samé život ohrožující obavy a vyvolávají pokračující paniku v populaci kvůli všem těm dokola stále opakovaným zprávám o katastrofách. V důsledku toho bylo reálné vnímání do značné míry potlačeno. Průzkum veřejného mínění v červenci 2020 například ukázal, že celá německá populace nadhodnotila smrtelnost koronaviru v průměru až 300krát. V reálných termínech to znamená, že bezpočet jedinců bylo tak moc nasyceno démony strachu, že již nevnímali vůbec nic jiného; Byli jen rádi, že se jim ulevilo od některých z těch démonů, což jim očkování vlastně slibuje.
 4. Za čtvrté, euforie převládá nad vnímánímOčkování proti covidu bylo spojeno s téměř až metafyzickým očekáváním spásy, s jakýmsi luciferským „vytržením“, s pocitem, že se můžeme znovu plně účastnit života, s návratem k normálnímu životu, jaký byl před rokem 2020, tedy k životu bez omezení, bez roušek a bez hrozby bezprostřední smrti. Konečně být zase svobodný!
 5. Za páté, v průběhu desetiletí masové užívání léků oslabilo elementály těla a tím i vědomí těla. Zkušený lékař to popisuje podrobněji níže:

„Zkušenost založená na dlouholeté práci lékařů a terapeutů s tělesnými elementály je taková, že většina vážně nemocných pacientů vykazuje značně sníženou aktivitu elementárního těla a to až do té míry, že jsou zcela inaktivováni. Druhou zkušeností je to, že některé konvenční léky výrazně snižují a omezují aktivitu elementárního těla, i když pacienti nebyli vůbec vážně nemocní. Zdá se, že náš životní styl, naše strava a především konvenční léky, které byly po desetiletí užívány jako samozřejmost, způsobují značné škody elementárním bytostem těla. Kromě toho se již po celá desetiletí stalo právě očkování jakýmsi standardem a to již od raného dětství.

Pokud však vezmeme v úvahu všechny tyto aspekty dohromady, tak můžeme říci, že tělo prostě jen nereaguje alergicky, hypercitlivě, ale anergicky – navzdory rostoucímu počtu alergií – ve skutečnosti totiž již vůbec nereaguje. To znamená, že již od našeho nejútlejšího dětství bylo elementární tělo spíše než povzbuzováno, tak inaktivováno. To pak ovšem silně ovlivňuje vnímání těla jednotlivci.“

K Mayerovu seznamu a závěrům „zdravého rozumu“ bych navíc ještě dodal, že žijeme ve světě, kde drtivá většina konsenzuálních lidí (asi 80% lidstva) je již zcela mimo kontakt se svými těly a odděleni bývají ze dvou hlavních důvodů:

 1. Rostoucí digitalizace současného světa udržuje lidi zaměřené hlavně na hlavu a zcela mimo své tělo. Jsou přilepeni ke svým telefonům, počítačům a ke zcela bezduché konzumaci médií, jen aby tím získali další dávku dopaminové radosti.
 2. Trauma vytváří disociaci. Potlačování všech našich dětských zranění, veškerých nepříjemných pocitů a hlavně našeho stínu také udržuje většinu lidí zaměřené na hlavu a není „bezpečné“, aby byli v těle a cítili všechny pocity [které by ovšem přitom byly naprosto nezbytné pro jejich uzdravení]. Postupem času tak vytváří spoustu emocionálních a fyzických brnění, které znecitlivuje a uzavírá lidi od jejich vrozené inteligence a moudrosti těla a hlavně intuice, která by normálně detekovala vše, co by mohlo být vypnuto, a také by je důrazně varovala před tím, aby nedostali vaxx.

A konečně, výše citovaný lékař Mayer má také úplnou pravdu v tom, když tvrdí, že mnoho lidí je dnes tak odtělesněno a odpojeno od své podstaty a od své duše kvůli svým celoživotním nezdravým návykům (a chronickému užívání alopatických léků, léčiv a dalších vakcín), že jejich tělo už ani nereaguje na nic, co je cizím vniknutím. V tomto smyslu se tak vlastně již dávno staly jen prázdnými skořápkami a již jsou nebo brzy budou obsazeny jinými silami a duchy.

Karmické pozadí starověkého Egypta a Atlantidy

Vše, co nyní zažíváme během tohoto Času přechodu, je také spojeno s „karmou, která se uskutečňuje“ jak na kolektivní tak na individuální úrovni. Karma je vlastně jen univerzální kosmický zákon vyrovnání příčiny a následku. Téma karmy a mnoha mylných představ o ní jsem prozkoumal v Evoluci duše, Vesmírných zákonech a Karmě v Těle.

Nic se nikdy nestane pouhou náhodou nebo nějakým náhodným jevem. Každá jednotlivá akce nebo následek má svoji skrytou hlubokou příčinu a neexistují zde žádné výjimky – a to skutečně nikdy. Existuje vyšší božský řád. Zdánlivý „chaos“ ve světě nebo v našich osobních životech je někdy založen jen na neznalosti vesmírných zákonů a na našem omezeném vnímání naší poněkud opičí mysli. Příčiny jsou však nastaveny právě v tom neviditelném světě nebo alespoň v neznámém pro nás a teprve pak se fyzicky projevují ve viditelném jen jako následek tohoto nastavení. Jinými slovy, vzájemný vztah mezi konkrétní příčinou a jejím následkem nám není nikdy zcela jasný v tom našem velmi omezeném mentálním vnímání. Proto můžeme všichni dnes velice snadno zaměňovat příznaky za příčiny.

Thoma Mayer zkoumal karmické pozadí týkající se oddělení těla a ducha, vzniku materialismu, alopatické medicíny, vakcín a zneužívání moci, které sahá až do starověkého Egypta a dále až do Atlantidy:

„Očkování začalo být prosazováno s horlivostí srovnatelnou snad jen s povinnou evangelizací. Jak ale naše společnost dospěla až k tomu, co se dnes stalo světovým náboženstvím jménem „!očkování“? Dnes je „zdraví“ náš Bůh, „nemoc“ náš ďábel a „očkování“ tak to je náš Spasitel. Co to však znamená? Jaké je karmické pozadí toho všeho ? Na otázku, jak se vlákna individuální a kolektivní karmy spojují, ale neexistuje žádná jednoduchá odpověď.

Duchovní mumifikace a manipulativní zasvěcování ve starověkém Egyptě

„Ve starověkém Egyptě bylo zvykem mumifikovat mrtvoly pomocí zdlouhavých a komplikovaných postupů. Mumifikací a s ní spojenou konzervací lidské formy tak bylo tehdy dosaženo také silnějšího připoutání lidí k fyzické a materiální existenci v jejich pozdějších inkarnacích, v kombinaci s intenzivnějším ztotožněním duše s osobností a zároveň i podporou tendence k materialismu.

To, aby se nějaký člověk stal knězem, vyžadovalo dlouhé období výcviku a zasvěcení. Zpočátku kněží ve starověkých egyptských chrámech pracovali s látkami podle božských záměrů, které jsou v nich obsaženy. V tom tehdy spolupracovali s bohy. Jak se ale kněží stávali méně a méně schopnými spojit se s andělskými hierarchiemi, tak egyptská kultura postupně upadla až do naprostého úpadku.

Mocenské boje také vždy vznikaly mezi jednotlivými kněžími. V zájmu konkrétních mocenských struktur se tak tehdy „já“ a duch velmi silně oddělily od lidské bytosti prostřednictvím pokřivených, manipulativních zasvěcení. Výsledkem bylo, že žák zůstal po návratu do těla citlivý na vnější vliv. To je to, co vlastně položilo skutečné základy pro vznik manipulovatelného kněžství.

[…] Tyto duše se pak mohou velmi snadno stát vhodnými nástroji pro nepřátelské duchy, jak se dnes viditelně projevuje jak v politice, tak v medicíně, nebo ve farmaceutickém průmyslu. Kvůli nedostatečné integraci „já“ do své osobnosti se lidé obecně stávají více zranitelnými vůči manipulaci. Přístup k jejich vnitřnímu zdroji svědomí a morálního cítění byl takto značně omezen. Můžeme se ale také ptát: Kolik takových kněží, původně falešně zasvěcených ve starém Egyptě, může být nyní aktivních ve vedoucích pozicích v dnešní společnosti?

V egyptském období úpadku se božský vztah k hmotné podstatě ztratil, čímž se ale právě otevřely dveře různým nepřátelským duchům. To, co začalo v těchto dobách, je ale dnes ve společnosti velmi rozšířené a projevuje se to hlavně ve farmakologii a v konvenční medicíně, protože tyto praktiky jsou dnes založeny na ryzím materialismu a popření ducha.

Oddělení se těla a ducha old sebe navzájem, vhodné pro další lidskou evoluci, bylo tím pravým, legitimním cílem staré „mumifikační medicíny“. To bylo v období dekadence zneužíváno a zveličováno. Vyšší potenciál pro „iniciační proces nemoci“ „byl dnes podkopán. To je analogické se zmanipulovaným iniciačním procesům z egyptských časů. Dnešní očkování proti covidu lze chápat jako jakousi „duchovní mumifikaci za života“, která vlastně jen slouží k přípravě „strojového“ člověka (kyborga). Nevykoupená, netransformovaná dekadence starověkého Egypta tak nyní proráží na světlo současného světa.“

Třída egyptských kněží a okultní zákon dohody o uvěznění

Pokřivená, manipulativní zasvěcení, o kterých Mayer mluví, když egyptská kultura upadla do dekadence, která otevřela dveře nepřátelským duchům, se týkají „dohody o chycení se do pasti“ založené na zákonu dohody.

To je zákon, který hyperdimenzionální okultní/mimozemské síly využily k manipulaci mocichtivého egyptského kněžstva do dohod o chycení se do pasti prostřednictvím zkorumpovaných rituálů/obřadů, protože byli pokoušeni svou nižší přirozeností (odvolávali se na chamtivost, chtíč, moc). Zákon dohody se váže k zákonu svobodné vůle, protože nepřátelské okultní síly potřebují náš souhlas „svobodné vůle“, i když je třeba založen na nevědomém klamu nebo na naší nevědomosti, že si jen dostatečně neuvědomujeme tyto univerzální zákony.

Dohoda o chycení se do pasti je jakási „faustovská smlouva s ďáblem“ (tedy s negativní okultní entitou) a může být uzavřena buď vědomě nebo nevědomě. Někdy se zdá, že se tyto negativní entity maskují jako „pozitivní síly“, apelující na systém víry osoby, od které chtějí získat souhlas či povolení a nebo apelují na jejich ego prostřednictvím pokušení.

V dnešní době lidé stále vytvářejí takové pasti v podobě dohod a nevědomky se tak zapojují do černé magie, když přivolávají entity pocházející z hlubin jejich ega a z jejich-nižší přirozenosti. Tyto entity se mohou přizpůsobit jakémukoliv přesvědčení, aby získaly potřebné povolení. Například, někomu, kdo je podmíněný katolickou náboženskou vírou, se ito měňavci mohou objevit jako „Ježíš“ nebo „Matka Marie“. Někomu, kdo je chycen v New Age a v podvodu „vesmírní bratři jsou zde, aby nás zachránili“, se negativní entita může jevit jako Plejáďan, Modrý Pták, atd.

Dohoda o uvěznění je něco jako právní smlouva, která může být aktivní i po více životů. To je symbolizováno v upíří mytologii, když upír potřebuje povolení vstoupit do domu své oběti. Všechny vesmírné dohody jsou platné ve všech dimenzích, v čase a prostoru a to věčně. Všechny dohody mohou být změněny pouze vědomím univerzálních zákonů jejich tvorby.

Jak Mayer poukázal, přední hráči v politice, medicíně a farmaceutickém průmyslu dnes, kteří vytvořili a tlačili COVID vaxx, by mohli být spojeni s „egyptskou kněžskou třídou“, která se zabývala černou magií a propůjčila se k tomu, aby se stala vhodnými nástroji pro nepřátelské duchy.

Opakuje se dnes potopení Atlantidy?

„Atlantida neskončila; téměř každý, včetně nás, nese zkušenosti svých atlantských inkarnací kdesi v hlubinách své duše.“

– Thomas Mayer

Kolem starověké civilizace Atlantidy je mnoho tajemství. Někteří lidé naprosoo popírají, že by kdy existovala, jiní se jen nemohou shodnout na jejím umístění. Existuje však dostatek údajů a informací od Platóna, od Rudolfa Steinera a od mnoha dalších, kteří poukazují na její existenci a její následné zničení či „potopení“. Biblická potopa by také mohla být analogií související s potopením této kdysi vysoce vyspělé a mocné civilizace.

Jsme potomci Atlantidy a neseme si v sobě její karmu a nevyřešená traumata z minulých životů. V mnoha ohledech přehráváme stejný příběh jen v jiné časové linii a můžeme znovu prožít osud Atlantidy, což povede k naší zkáze, pokud se tentokrát konečně nepoučíme. Jak napsal jeden přítel Mayerovi:

Také si všímám rostoucí paralely s potopením Atlantidy, dynamiky tehdejších vědců a kněží černé magie, vůdců dekadentní Atlantidy a jejich inspirátorů. Ty lze jistě nalézt i dnes, zejména v transhumanismu. Až na jednotlivce. A uvědomil jsem si, že mnozí akademici, kteří se nechávají očkovat a zažívají pandemii koronaviru zcela nekriticky, tak byli mezi těmi padlými atlantskými vědci a vůdci.“

Mayer také popisuje, co Atlantida představovala:

„Atlantida znamená dřívější vrchol lidského kulturního vývoje, který je popsán v mnoha mýtech a na který se Platón také často odvolával. Mnoho kulturních svědectví z atlantského období existuje po celém světě, ale schopnost rozpoznat je jako taková vyžaduje velmi trénované oko. Zkušenost ukázala, že odkaz na Atlantidu je často nevyhnutelný při zvažování individuální karmy, protože mnoho dosud nevyřešených karmických vazeb lze vysledovat zpět až do pozdější části této epochy.

Atlanťané byli úzce spojeni s životními silami země, stejně jako s elementárními bytostmi a anděly. Teprve v poslední třetině atlantské epochy se u lidstva rozvinul počáteční stupeň sebeuvědomění. To však bylo také mdoprovázeno většími možnostmi svádění, které nakonec vedly až k potopení kontinentu.“

Podobně jako Egypťané byli převzati nepřátelskými duchy v důsledku ztráty spojení se skutečným „já“ tedy s božským uvnitř nás, tak také Atlanťané zneužívali svou moc a „byli stále více zbavováni svého citu pro ducha“, což ale následně otevřelo dveře pro nepřátelské duchy, aby do nich mohli vstoupit:

„Zrada tajemství vulkánské věštírny [Atalantis] měla obzvláště nepříznivý vliv, protože pohled jejich přívrženců byl zaměřen převážně na pozemské podmínky. V důsledku této zrady se tak lidstvo stalo závislým na duchovních bytostech, které ale paradoxně přitom v důsledku svého předchozího vývoje odmítly vše, co pocházelo z duchovního světa (…).

V souladu s dispozicemi, které si takto rozvinuli, pracovali právě v tom živlu, který se vyvinul v člověku skrze jeho vnímání ve fyzickém světě, za nímž zůstává skryto duchovno. Tyto bytosti nyní získaly velký vliv na mnoho obyvatel země, a to se již od počátku projevovalo hlavně tím, že lidské bytosti byly stále více zbavovány jakéhokoliv citu pro ducha.

– Rudolf Steiner

Základní vzorce – tehdy a nyní – křižovatka dějin

Atlantská historie a nevyřešené atlantské trauma je skutečně velmi velké téma již samo o sobě. Mayer poukazuje na následující základní vzorce, které vynikají při u cizíchvažování o úpadku Atlantidy:

 • Atlantští kněží a vůdci se odvracejí od vysokého božsko-duchovního světa a spojují se se svádějícími nepřátelskými duchy
 • Zapojují se tím do temných sil a hrátek bytostí, aniž by získali nezbytnou morální zralost
 • Jejich touha uspokojit své egoistické potřeby a zvýšit svou moc vede k nutkání udělat vše, co je jen možné
 • Zatahují celou populaci do poklesu, který sami způsobili
 • Lidé jsou sváděni účinky atlantské magie, ale přitom nechápou, které duchovní bytosti za ní stojí
 • Padlí kněží Vulkánských mystériích hráli zvláštní roli v atlantské katastrofě, protože se zabývali nejen ahrimanskými, ale – alespoň takový to dnes dělá dojem – také se soratickými bytostmi, s nimiž spolupracovali sice velmi efektivně, ale poměrně hrubým způsobem. Jak ostatně již poukázal Steiner: „Tyto bytosti tímto získaly velký vliv na mnoho obyvatel země.“ Lidé byli stále více zbavováeni citu pro spiritualitu“.

Mayer také zdůrazňuje velkou příležitost v tomto „opakovaném kole“ atlantské krize aktivně zpracovat a vyléčit si některá traumata. Nemohu než s ním souhlasit. Vždycky jsem tuhle dobu vnímal jako obrovskou příležitost. Nikdo z nás nemůže uniknout naší prastaré karmě ani traumatu uloženému v průběhu mnoha životů.

Znovu a znovu jsem říkal, že VŠECHNO TO, co jsme sami v sobě potlačili, nebo ignorovali a nebo popřeli – a to nejen to pevné v tomto životě, ale také ve všech našich minulých životech, dokonce i těch sahajících až někam do starověkého Egypta a nebo dokonce Atlantidy – to vše opět přichází ještě silněji právě nyní,  během tohoto současného Času přechodu, aby to bylo znovu přezkoumáno, zpracováno, ale hlavně konečně definitivně vyléčeno.

Léčení našich traumat je také předpokladem pro opětovné spojení se s naší pravou duchovní podstatou, kterou jsme ztratili už velmi dávno, když jsme se ponořili do temnoty materialismu, a když duchové temnoty napadli lidstvo kvůli naší vlastní chamtivosti a touze po moci.

Nyní jsme skutečně na křižovatce dějin, mezi pádem ještě hlouběji do temného věku materialistického syntetického Trahsnumanismu a tedy chycením se do pasti, což nevyhnutelně vyústí až v masovou kataklyzmatickou událost podobnou potopení Atlantidy, nebo tím, že „odpovíme na volání“, poučíme se z toho a zapojíme se konečně do našeho Velkého Díla, abychom vzestoupili k naší Božské přirozenosti.

Mayer to uzavírá:

„Zpočátku se ale starý film opakuje. Může existovat nějaká podvědomá potřeba opakovat takovou zkušenost, znovu se pokusit spojit se s podobnými duchy, s nimiž byl člověk již dříve spojen v Atlantidě. Znovu beru do ruky přítelův dopis. Dále tam píše:

Jsem velmi znepokojen myšlením těch, kteří obhajují očkování. Mnozí z nich na mě působí dojmem, jakoby to jejich rozhodnutí bylo již dávno předurčeno. Zdá se, že je zakořeněno v hluboké vrstvě jejich bytí. To je zřejmé ze skutečnosti, že o této otázce prostě stále ještě s mnoha lidmi nemůžete diskutovat a že u nich dokonce ani neexistuje jakákoliv připravenost nebo chuť k takové diskusi nebo debatě. Dokonce si ani nepřečetli přiložený popis produktu u vakcín, natož k tomu dokument informovaného souhlasu a jeho právní vysvětlení. Možná to představuje již jejich prenatální karmický záměr vydat se na dlouhou okliku evoluce duše s transhumanistickými bytostmi.“

Probouzí se lidstvo nebo se rozpadá?

Jsme uprostřed smrti staré éry a zrození se nové. To, co se stane dál, má zásadní význam, protože to bude zárodek dalšího cyklu tohoto našeho společného dramatu, který nazýváme planeta Země. Více o tom mluvím v tomto videu:

Nový pád lidstva

Když uvažujeme o pokušení Traunshumanismu jak ve světle mRNA vakcín, tak naší staroegyptské a atlantské karmy a digitalizace lidstva současnými technokraty, kteří si nejen chtějí hrát na Bohy, ale chtějí se rovnou stát se bohy, tak můžeme jasně vidět paralelu s novým pádem lidstva a vyhnáním z ráje tak, jak je to i vyprávěno v archetypálním a metaforickém příběhu v Genesis. Thomas Mayer toto srovnání více rozvádí ve své knize:

„Adam a Eva se nechali snadno svést. Byli oklamáni Hadovými výroky a nepokoušeli se to předem nějak ověřit nebo prodiskutovat. Již tehdy bylo prohlášeno, že tehdejší lidstvo bude vyhnáno z ráje, ale ve své snové naivitě tomu prostě ještě nevěřili.

Jak snadno se dnes lidé nechají očkovat? A jak neúprosné a vážné mohou být následky před smrtí a po ní?

Tím, že se člověk dobrovolně podvolí očkování proti covidu, se spojí s temnými silami, a to bez ohledu na jakékoli předchozí znalosti nebo porozumění. Ani Eva si nebyla vědoma toho, že had je ďábel, když vzala jablko ze stromu, což však mělo za následek jejich vyhnání z ráje.“

Příběh z Genesis o pokušení a následném vyhnání z ráje je také klasickým příkladem konceptu „uvěznění dohodou“, jak bylo prozkoumáno již dříve. Temné okultní síly zkrátka potřebují náš souhlas, i když je to třeba zmanipulovaný souhlas založený na lžích a podvodu. Neznalost není obhajoba ani omluva. Proto, jak jsem vždy říkal, je dnes skutečně životně důležité porozumět „pravidlům hry zvané život“, tj. okultním a božským zákonům.

Vyhnání z ráje na duševně-duchovní úrovni

Podle Rudolfa Steinera metafora Genesis v Bibli sahá až do předatlantských dob a je založena na Lemurském období. Je o sestupu do materialismu, o vědomí ega a o zapletení. ve světě smyslů. Opět to však byla svobodná volba. To je důležité pochopit, abychom se nechytili do vědomí oběti tedy viny, které je samo o sobě další pastí matrixu:

Vyhnání lidstva z ráje, jak je popsáno v Bibli, je proces, který se podle Steinera odehrál již během „lemurijského období“, věku ještě předcházejícího „atlantské epoše“. Na počátku Lemurského věku se lidstvo ještě vůbec neindividualizovalo, ale žilo sjednoceno v jedné velké lidské duši.

Luciferské duchovní bytosti byly spojené s lidskými astrálními těly a skrze toto „luciferské pokušení“ pak teprve začala individualizace lidí. Rudolf Steiner tyto procesy podrobně popsal. Vyhnání z ráje představovalo „sestup na zem, a zapletení se do světa smyslů“ – a s tím i ztrátu blaženosti ve všeobjímající jedné velké lidské duši.

Vyhnání z ráje tedy nebylo fyzickým, ale duchovním procesem. Lidské bytosti ztratily pocit, že jsou obklopeny božskou lidskou duší. Od té doby jsme nevyhnutelně čelili izolaci a zažívali osamělost, opuštěnost, potíže, utrpení a zármutek. Ale až dosud bylo naše fyzické tělo a éterické tělo naším skutečným domovem. Tato dvě těla stvořená bohy nás nesla a přijímala každé ráno, když jsme se probudili, když do nich naše duše-duchovní bytosti znovu vstoupily.

Vyhnání z fyzického ráje a uvěznění duše

Vakcíny proti Covidu ničí fyzické tělo, vytlačují z něj duši a vytvářejí vstupní body pro soratické a ahrimanské bytosti. Transhumanismus, genová terapie (také souvisí s transgenderismem) a pokušení uměle modifikovat lidský genom mohou být považovány za vyhnání z „fyzického ráje“, protože naše přirozené bohem dané tělo je chrámem pro naši duši a ducha:

Jak jsme viděli, očkování proti covidu a s ním spojené soratické bytosti ničí naší tělesnost. Mnoho zemřelých duší, které byly očkovány, to právě teď zažívá. Ocitají se v poli trosek svého éterického a fantomového těla, jsou k němu přitom stále připoutáni a cítí se mizerně.

Když do svých těl vzýváme soratické a ahrimanské bytosti, dochází k novému, mnohem hlubšímu „hříchu“. To je proti-impuls ke spojení se vzkříšeným tělem Kristovým tedy s naším pravým Já/duší/Božskou přirozeností.

Když jsou naše těla tak zlomená a ztuhlá, že již neumožňují přístup k naší duši a duchovním bytostem, představuje to jakési nové vyhnání z ráje. Brány tělesné rajské zahrady jsou nyní také zamčeny a duše musí v zoufalství čekat před mřížemi.“

Toto vyhnání z fyzického ráje prostřednictvím genetické modifikace lidského těla je agendou sklizně duše okultními nepříznivými siamil, protože duše je uvězněna v posmrtném životě, přerušuje cyklus reinkarnace a evoluční proces duše, protože lidská těla se již nestávají vhodnými pro hostování duše. Místo toho se tato geneticky modifikovaní těla stávají hostiteli nepříznivých (démonických) okultních soratských a ahrimanských duchů – je to mimozemská invaze skrze naše těla.

V pasti posmrtného života a uprostřed bitvy o naše duše

Je těžké přesně předpovědět budoucnost, protože přichází mnoho neznámých faktorů, proměnných a očekávání. Také bych dodal, že to záleží na každém z nás a na práci, kterou jsme zde dělat během tohoto Času Přechodu, a samozřejmě na Boží Vůli. Vzhledem k těmto omezením a neznámým uzavírá Thomas Mayer svou knihu nadsmyslným pohledem do budoucnosti.

Jeho obavy se většinou týkají mnoha uvězněných duchů zemřelých lidí, kteří dostali vakcínu proti covidu, a toho, jak pomoci uvězněným duším v posmrtném životě. Mějte na paměti, že od dubna 2023 dostalo 70% populace lidstva alespoň jednu dávku vakcíny mRNA, přičemž na celém světě bylo podáno již 13,37 miliardy dávek.

Přidejte k tomu mnoho dalších toxinů v životním prostředí, GMO potraviny, EMF záření, 5G, alopatickou medicínu a léčiva, pak lidi, kteří jsou již dávno odpojeni kvůli svým traumatům a závislosti na sociálních médiích či telefonu, a k tomu úsvit věku transhumanismu, tedy snahy o to abychom navíc i geneticky modifikovali lidské tělo, tak skutečně čelíme bitvě o naše duše:

„Pokud také vezmeme v úvahu kombinované účinky očkování proti covidu, které se bude v budoucnu neustále opakovat, konvenční léky, expozici toxinům v životním prostředí, elektrosmogu atd., tak je značně pravděpodobné, že nespočet jedinců zažije ve své posmrtné existenci velmi těžké období. Zůstanou připoutáni k zemi i se svými zničenými těly a mohou tak trpět po staletí.

Vzhledem k tomu, že se spojili s destruktivními bytostmi, které neznají a které nemohou zvládnout sami, budou pravděpodobně potřebovat pomoc zvenčí. Pomoc by byla vždy možná, ale kdo ji má poskytnout? Pomoci duši v životě po smrti mi obvykle trvá alespoň hodinu. Po několika hodinách jsou mé síly vyčerpány. Ve zprávách jsme viděli, že kvůli očkování proti covidu to nyní často trvá mnohem déle. A kolik jedinců je očkováno každý den? Je to jako hora, kterou nelze odstranit.“

Velmi, velmi dlouhá doba bude pravděpodobně zapotřebí k tomu, aby se každému, kdo zemřel, poskytla taková pomoc, kterou potřebuje. Čím více léčebných skupin se v budoucnu vytvoří a nabídne aktivní pomoc mrtvým, tím rychleji kupředu by tato práce pak mohla postupovat. Cílem tohoto článku je také právě povzbudit vytváření takových skupin a také vytvoření vědomostního základu pro pochopení toho, co je požadováno.

Tato kniha sama o sobě by mohla být chápána jako poskytnutí záchranných vest hozených zesnulým upoutaným na Zemi. Kdykoli je čtena s otevřenou myslí, vytvoří se v duchovním světě pole rezonance, které mohou vnímat zesnulí, kteří jsou poblíž. Tato orientace by jim mohla poskytnout výchozí bod pro jejich transformační cestu, pokud by ovšem oni sami byli ještě vůbec schopni rozpoznat a uchopit záchrannou vestu. Mnohým bude nejspíš zpočátku tato výzva připadat příliš zdrcující.“

Tento věk čistého materialismu a transhumanismu se nemůže dlouhodobě udržet, protože jde v konečném důsledku naprosto proti přírodě a Božímu zákonu. Můžeme tak opět zažít úplnou destrukci, když se ponoříme ještě hlouběji do „temné noci civilizace“, podobnou tomu, co se stalo v Atlantidě a bylo pak symbolizováno biblickou potopou, nebo se konečně poučíme a úspěšně projdeme také touto zkouškou a to bez potřeby kataklyzmatu.

Duchovní zákony platí i pro ty, kteří je ignorují. Duchovní svět je nakonec silnější; Materialismus a transhumanismus nevydrží a zhroutí se.“

Podle Mayera však existují nejméně tři problémy:

 1. Zemřelé duše, které jsou nedobrovolně připoutány k zemi, mají negativní vliv na duchovní atmosféru Země, a to zatěžuje i inkarnované jedince. Se zesnulými dušemi připoutanými k zemi jsme se již dříve museli potýkat. Nyní se tato temná vrstva kolem Země stane mnohem větší a silnější, takže pro inkarnované jedince bude stále obtížnější zůstat fyzicky a duševně zdravý. Zůstat bez těchto břemen je tak již nyní velkou výzvou.
 2. Pozemské duchy zesnulých, kteří byli uneseni nepřátelskými duchy: Druhým problémem je, že tito zemřelí připoutaní k zemi, kteří ztratili spojení se svým andělem, postrádají jakoukoli ochranu proti duchovním „mafiánským“ skupinám nebo jiným nepříznivým okultním silám], a kterých je tu mnoho, a kteří by rádi využili sil takových zesnulých. To však vede k ještě většímu zapletení se a uzlům.
 3. Třetím budoucím problémem může být to, že duše usilující o inkarnaci již nebudou moci najít rodiče schopné vyprodukovat těla vhodná pro jejich vstup. Jak se po pokračujícím očkování lidstva podle současné agendy ještě mají nadále rodit těla, která jsou dostatečně propustná pro duši i ducha? Co se tedy stane s vtělením nenarozeného?

Pokud však vše půjde dobře a pozemské duše se nakonec osvobodí a stráví vše, čím prošly, budou mít již dost materialismu a transhumanismu a s nimi spojených destruktivních duchů. Zakusí svůj sestup do pekla a katarzi; poznají zlo a budou mít dobrý důvod udržovat více světelných spojení do budoucnosti.“

Jak Mayer poznamenal ke konci své knihy: „Velkým problémem je, že neexistuje téměř žádné povědomí veřejnosti o potřebě léčby takového duchovního poškození vakcínou, a na druhé straně i to, že dnes neexistují prakticky žádné terapeutické zdroje. Existuje velký nedostatek vzdělání a odborné přípravy. Prostřednictvím rozsáhlé sbírky případových studií a diskusí o souvislostech byl touto knihou položen počáteční základ, aby bylo možné čelit této humanitární výzvě. „

Kromě léčebných návrhů pro očkované a uvězněné duchy připoutané k zemi, které jsou nabízeny v tomto a v předchozím článku (nezapomeňte si přečíst oba!), jsou v Mayerově knize uvedeny ještě i některé další duchovní léčebné návrhy. Nicméně, jak usoudil, tak je to jen výchozí bod a dobrý základ, ale je zapotřebí více výzkumu a poznatků

Pokud jste očkovaní a chcete se uzdravit nebo chcete pomoci někomu, kdo je očkován (samozřejmě pouze po jejich svolení a žádostí), je nezbytné, abyste si také přečetli celou Mayerovu knihu. Oba mé články na toto téma jsou založeny vlastně pouze na výňatcích z jeho knihy s mým přidaným komentářem a s dalšími názory a výzkumem, které nejsou zahrnuty v jeho knize.

Vzhledem k tomu všemu, co jsme dosud prozkoumali na základě Mayerovy práce a výzkumu dalších super rozumných výzkumníků, tak jen přidávám další vrstvu k tomu, jak se bude odehrávat budoucnost, kterou je plánované „rozdělení lidstva“.

Čas přechodu a rozštěpení lidstva

Před šesti lety (2016) jsem poprvé psal o „rozštěpení lidstva“ ve svém článku Rozdělení časové osy a reality, frekvenční vibrace a skryté síly života:

[…] To, co zažíváme (a v současné době jsme uprostřed asimilace do naší neurologie), je rozdělení časové linie-reality/sféry… To je přirozený důsledek kolektivní cesty, kterou si lidstvo zvolilo jít, protože ne každý člověk je zde v tomto „Teď“, aby se probudil.

Mnozí z nás zažívají toto „rozdělení“/štěpení časových linií v našich osobních vztazích, ať už s přáteli, milenci nebo dokonce rodinou. Vidíme to také s ohledem na náš životní styl a na to, co nazýváme „domovem“.

Někteří lidé už prostě nerezonují s místem, kde v současné době žijí, zejména v hustě obydlených oblastech, nebo s prací, kterou měli po mnoho let. V důsledku toho je snadné začít si stěžovat i na vše ostatní, vaši polohu nebo kariéru, se kterou už nerezonujete.

Klíčovým problémem jsou však frekvenční vibrace. Jak se začínáte probouzet, tak začínáte hledat pravdy a zapojovat se do upřímné práce na sobě, mění se vaše Bytí a frekvence – tato „změna“ zákonitě iniciuje váš vnitřní konflikt s ohledem na cokoliv, co není na stejné frekvenci.

Nemá smysl se rozčilovat na ostatní nebo na vaši polohu / okolnosti. Toto reaktivní chování je ve skutečnosti docela kontraproduktivní a vytváří jednu z mnoha frekvencí, ze kterých se Matrix živí – pamatujte, tito paraziti z jiného světa chtějí, abychom se spustili, byli reaktivní, projektovali se navenek a bojovali proti sobě navzájem.

To, kde žijete (a kým jste se obklopili), bylo v určitém okamžiku perfektní shodou s tím, kde jste byli. Takže musíme mít na paměti, abychom se nezapojili do stínové projekce a neobviňovali vnější svět za změny, kterými procházíme a které v podstatě vznikají uvnitř nás samých.

Když dovolíte, aby se tyto změny projevily a zůstanete zaměřeni na svůj vlastní vývoj, zůstanete upřímní ve své vnitřní práci, budete i nadále hledat pravdu a naučíte se reagovat z nulového bodu, z nereaktivní úrovně vědomí, paK budete také přitahovat ty\ správné lidi a příležitosti do svého života, které vám pomohou rozšířit vaše povědomí o tom, co je. a co je možné.

Pokud se cítíte zaseknutí, pak je to znamení, že se stále JEŠTĚ musíte poučit (nápověda: vždy existuje více lekcí, které se můžete naučit, takže si zvykněte na občasný pocit „uvíznutí“). Trpělivost je zde klíčová – vyhněte se rozhodování založenému na zoufalství, strachu nebo „analytické paralýze“ zaměřené na hlavu. Je to o reakci z plně ztělesněného „vědění“ – následování vaší intuice a vnitřního vedení namísto násilného (vůle plného) konání.

Jako frekvenčně ukotvení (a zároveň jako společenští odpadlíci) tak během tohoto období přechodu budeme postupně přitahovat – a tíhnout k – lidem a místům, která odrážejí naše ztělesněné vibrace a naopak. Avšak to, kde bychom měli být na daném místě a v daném čase – a s kým máme komunikovat – není na naší (podmíněné) mysli ega a jejích touhách rozhodovat se sami, ale je to v souladu s Boží vůlí.

Neinkarnovali jsme se na tuto planetu kvůli „dovolené“ a vyhýbání se, ale spíše proto, abychom se aktivně podíleli na posunu, který právě probíhá. Naše účast na tomto „bodu zvratu“ zahrnuje jak naši frekvenční vibraci, dary a talenty, ale i lekce, které tu dostáváme proto, abychom se je naučili pro naši vlastní emancipaci, když se snažíme pomáhat ostatním v jejich vlastním procesu.

To znamená, že budeme umístěni do oblastí – a do kontaktu s lidmi – kde jsme nejvíce potřební, podle našich individuálních účelových programů, které se samy rodí z perspektivy vyššího já, a ne jen z podmíněných tužeb našeho ega.

Planeta je také naplněna stále dynamičtějšími energiemi, jak se její temné a světlé polarity zvětšují, což vytváří ještě více tření pro ty, kteří plavou v „proudu“. Světlo přináší vše, co není v souladu s tím, kdo skutečně jste. Spaluje vše, co je falešné, přivádí temnotu do kontaktu s vědomým vědomím (jak uvnitř, tak vně), aby byla překonána alchymistickým ohněm transmutace. Občas to není pohodlný proces (přinejmenším), ale jediná cesta ven je zkrátka skrz. […]

Od té doby se známky „rozdělení“ staly zjevnějšími, zejména od doby, kdy plandemie začala v roce 2020. Více jsem toto téma rozvedl v různých článcích, podcastech a videích a citoval i další zdroje, které o něm hovořily. V roce 2019 jsem ve svém článku Nutnost odevzdat se božskému a oduševnit bytost napsal kapitolu na téma „Rozštěpení lidstva, nadmentální působení a Matrix“:

[…] „Matka“ Mirra Alfassa také zmínila možné „rozdělení lidstva“. Mluvila o tom, jak se jedna část lidstva lidí, kteří se upřímně zapojili do božské práce (uvnitř i vně), „posune nahoru“ do kolektivní vyšší úrovně vědomí, zatímco tlak sestupující nadmentální síly rozloží druhou část lidstva, která vůbec nic nedělá pro práci na „probuzení“.

Každý, kdo nedokáže ztělesnit Božskou (nadmentální) sílu, která sestupuje na tuto planetu, se stane pěšákem temné agendy a upadne hlouběji do zmatku, nevědomosti, odtělesnění a utrpení.

Svět je také ve velmi křehké rovnováze a ještě jsme nedosáhli „temné noci civilizace“ (o které mluvila Matka), která ukazuje na další rozpad lidstva. Této „temné noci“ nepomůže to, že se dostaneme do frekvence strachu nebo negativního či paranoidního stavu mysli, ale může působit jako střízlivá kontrola reality pro to, jakým směrem se můžeme ubírat, pokud se věci budou ubírat stejným směrem, kterým se zdají směřovat.

Tento hrozící potenciál znamená, že již nemůžeme duchovně obcházet naši vnitřní práci a stín, ani nemůžeme obejít jasný pohled na temnotu ve světě a na to, co je třeba udělat, abychom odolali těmto asurickým nepřátelským silám, které ovládají matrix. Musíme se chopit zodpovědnosti zapojit se do vnitřní i vnější práce.

Pokud je nedostatek lidských bytostí, probudí se do reality toho, jak temnota/matrix funguje tím, že aktivně odolává jeho vlivům a zároveň dělá nezbytnou vnitřní práci, aby se dostal do souladu se svým psychickým bytím (duší) a spojil se s Nadmentálním (Božským); tak můžeme zažít to, co různé starověké civilizace zažily v minulých cyklech (jako je Atlantida), což má za následek naše úplné zničení a Božství stiskne „resetovací tlačítko“ na naší evoluční cestě. […]

Je VELMI důležité si uvědomit, že potřebujete vyčistit svou „nádobu“ pro vyšší božské/nadmentální energie, aby se ve vás mohly ukotvit a znovu vás spojit s tím, kým skutečně jste (esence/pravé Já). Proces očisty zahrnuje také hlubokou psychologickou práci (práce s traumaty, práce se stíny, zranění z dětství), abyste nespadli do pasti duchovního obcházení, abyste vyčistili vše, co stojí v cestě vtělení duše (vynášení duše do popředí jako převodník Boží vůle a nejednání z vaší zraněné/podmíněné osobnosti ega).

Tento proces má hluboký dopad na vnější svět (který ve skutečnosti není „vně“ nebo oddělen od „vás“) s ohledem na proces tvoření reality, který je založen na vaší vnitřní léčebné cestě (a výsledném zvýšení ztělesněné frekvence „Bytí“). To je velmi odlišné od toho, co je dnes propagováno v rámci zkreslené a příliš zjednodušené myšlenky New Age o „tvoření reality“ nebo „zákonu přitažlivosti“, který je také nejčastěji založen na [podmíněných] žádostech a touhách ega. V konečném důsledku jde o odevzdání se Boží vůli.

Je také důležité pochopit, že toto „rozdělení“ je přirozený proces ve světle evoluce vědomí, protože v 8 miliardách lidí existují diametrálně odlišné úrovně bytí a lekce karmické duše. Více o tomto tématu v Jak se orientovat v této době přechodu a zrození nové éry.

Duchovní příprava musí být na prvním místě

Vezmeme-li v úvahu vše výše uvedené ve světle práce Thomase Mayera a poznatků Robina Kaisera o spojení mezi vakcínami mRNA a transhumanismem, způsobujícím „smrt vnitřního života“, vytlačujícím duši z těla a jak to ovlivňuje budoucí inkarnační cykly, získáme lepší představu o tom, jak může k tomuto „rozštěpení“ uvnitř lidstva dojít.

Jak Kaiser poznamenal dříve, většina lidí, kteří jsou očkováni vakcínou mRNA, může následovat tuto cestu asimilace do vysoce [umělého] inteligentního, technického oboru. Ti lidé, kteří se rozhodnou digitalizovat svou DNA, se dříve či později budou muset spokojit s jinou trajektorií, která není slučitelná s organickou přírodní/duchovní evolucí.

Toto pokračující „štěpení lidstva“ během tohoto Času Přechodu, jak jsme již svědky a zažíváme, je velmi dlouhý proces trvající mnoho životů (s potenciálním rozpadem a „resetem“ cyklu), dokud není celé lidstvo plně oduševnělé. Toto rozdělení také není „černé nebo bílé“, což znamená, že se protíná mnoho různých časových linií a vše závisí na úrovni bytí každého jednotlivce [stav duše v průběhu životů], lekcích duše, karmě a Boží milosti, která je mimo schopnost jakéhokoli člověka ovládat nebo předvídat.

Vaše úroveň Bytí/potenciálu duše a vtělení, upřímná (sebe)práce, do které jste zapojeni a učení se lekcím své specifické duše, abyste našli pravdu/esenci svého Bytí a to, co „děláte“ (v souladu s Boží Vůlí a vaší esencí) v Teď, určuje vaši „frekvenční rezonanční vibraci“ a „budoucí“ časovou osu reality v tomto životě a budoucích inkarnacích během tohoto „rozdělení“.

To, co se od nás žádá, je mnohem větší než vytvoření nového systému vlády nebo snaha o suverenitu, fyzickou přípravu a decentralizaci pouze navenek. Tento přechod je o nutnosti kvantového skoku ve vývoji vědomí a o potřebě zduchovnění našeho bytíJe to o našem VNITŘNÍM spojení s Božstvím, o překročení mentálního egoického materialistického vědomí. Jinak se všechno bude znovu a znovu rozpadat, dokud nedostaneme „zprávu“.

Staré musí zemřít dříve, než se může objevit nové – především smrt podmíněného a naprogramovaného ega/falešné osobnosti, se kterou se ztotožňujeme (zaměňujeme ji za pravé Já); Všechna naše zranění a traumata nahromaděná během životů musí být vyléčena a transmutována prostřednictvím tohoto vnitřního alchymistického procesu [přeměna olova [hmoty/ega] na zlato [duch/duševní bytost], což má za následek nezbytnou deziluzi, aby se zažehl vnitřní oheň a „rostla duše“ tohoto často obtížného transformačního procesu. Ztotožnění se s egem je samo o sobě traumatickou reakcí, „prvotním hříchem/zraněním“ a „pádem z ráje“ – iluzorním oddělením od Boha – proto je každý traumatizován.

Nemůžeme přeskočit žádné kroky v této vnitřní transformaci a nezbytné práci po celé životy. Jak jsem již mnohokrát zmínil, je velmi lákavé zapojit se do duchovního obcházení, ztratit se v New Age spiritualitě rychlého občerstvení nebo se připoutat k zastaralé dogmatické formě náboženství a přeceňovat svou úroveň bytí, lhát si, že jste již „vzestoupili do 5D“ nebo „probudili se“ v pravém slova smyslu.

Navíc se věci nikdy nezlepší samy o sobě, ani tím, že se budou snažit napravit věci navenek nebo se zoufale snažit najít „bezpečné místo“ ve světě, dostat se do materialistického módu přežití. Jak se nám Rudolf Steiner a Sri Aurobindo a mnoho dalších osvícených bytostí snažili sdělit stovky a tisíce let, potřebujeme do sebe vnést pravou a uzemněnou spiritualitu [hledat Království uvnitř PRVNÍ], tj. vědomě se zapojit do Velkého Díla.

Vše závisí na vhledu do Ducha, který se skrývá v evropské a americké kultuře – Ducha, před nímž lidé utíkají, jemuž by se pro snadnost rádi vyhnuli, ale který jediný může nasměrovat nohy lidstva na cestu vzestupu.

Lidé rádi strkají hlavu do písku a říkají, že se věci zlepší. Ne, nebudou. Nastala hodina velkého rozhodnutí. Buď se lidé rozhodnou přinést duchovnost, o které jsem mluvil, nebo je úpadek Západu nevyhnutelný. Naděje a fatalistická touha po tom, aby se věci daly do pořádku, jsou k ničemu.

Jednou provždy člověk přešel do epochy, kdy musí manipulovat se svými silami ze své vlastní svobodné vůle. Jinými slovy: je na lidech samotných, aby se rozhodli pro nebo proti duchovnosti. Pokud bude rozhodnutí kladné, pokrok bude možný; pokud ne, zkáza Západu je zpečetěna a v důsledku strašlivých katastrof se další evoluce lidstva ubírá směrem, o jakém se dnes ani nesnilo.

Ti, kteří by chtěli usilovat o opravdový vhled do těchto záležitostí, by neměli zanedbávat, ba ani se neodvažují zanedbávat studium života duše v celém lidstvu a v různých národech, zvláště na Východě a na Západě.“

Rudolf Steiner, Kosmické síly v člověku, přednáška 1, Oslo, 24. listopadu 1921

Nejdůležitější volba, kterou musíte udělat

Jak se energie a tření zintenzivňují během této doby přechodu a bifurkace, existují různé volby, které většina lidí dělá, vědomě nebo nevědomě a v různé míře, které sdílím v tomto videu. Už neexistuje žádná střední cesta nebo snaha zůstat v ústraní. Toto je okamžik vědomé volby. Vybírejte moudře:

Pro více informací si přečtěte celou knihu Thomase Mayera: „Vakcíny proti koroně z duchovní perspektivy – důsledky pro duši a ducha a život po smrti“

Zdroj: https://veilofreality.com/2023/04/23/mrna-vaccines-transhumanism-and-the-battle-for-our-souls/

mRNA vakcíny, transhumanismus a bitva o naše duše

Na tento článek, který napsal Bernhard Guenther, 23. dubna 2023 a zveřejnil jej na webu veilofreality.com, mne upozornil v komentářích jeden ze čtenářů mého blogu. Protože informace v něm obsažené považuji za poměrně zásadní obzvláště pro duchovněji, esoteričtěji či přímo okultněji zaměřené čtenáře, rozhodla jsem se jeho volný překlad zveřejnit i zde. Protože vlastně jen potvrzuje můj intuitivní pocit a dojem, že vakcíny na Covid útočí nejen na těla očkovaných, ale hlavně na jejich duši. A jaký dopad to bude mít na jejich další inkarnace, nebo na život po smrti i na smrt samotnou, nám naznačuje právě následující text:

Vakcíny COVID – důsledky pro duši, ducha a život po smrti

„Lidé budou naočkováni proti svým dispozicím k duchovním idejím. Materialistickým lékařům bude svěřen úkol vyhnat duše lidí z celého lidstva.“

– Rudolf Steiner, 1917

Úvod a odmítnutí odpovědnosti

Svět je v jednom velkém masivním světotřesení, které ovšem ovlivňuje celé lidstvo. Hrozí nedostatek potravin, hrozba ekonomického kolapsu, inflace, recese, stejně jako nové „nemoci“ a „pandemie“ ohlašované „elitou“, což vše tlačí lidi více do strachu a do až zvířecího instinktu a obav o přežití.

Za posledních 2,5 roku se miliardy lidí staly silně traumatizovanými kvůli psy-op plandemii Corona / Covid, která je tlačila hlavně k tomu, aby dostali injekci experimentální mRNA vakcíny pro své „zdraví“ a „ochranu“ pod záminkou, aby tak získali svůj „normální“ život zpět a aby „udělali správnou věc“.

Přesto neexistuje žádný starý normál, ke kterému by se dalo vrátit. Jsme svědky globální krize duševního zdraví v důsledku lockdownů, maskování, neustálého dohledu a ztráty svobody. Důsledky budou mít dopad na mnoho budoucích generací, obzvláště pokud se lidé nebudou více starat kromě svého fyzického zdraví také o své emocionální, psychologické a duchovní blaho .

Před několika měsíci jsem narazil na 100stránkový dokument v pdf s názvem:  „Vakcíny proti koroně z duchovní perspektivy. Důsledky pro duši a ducha a život po smrti“ od Thomase Mayera. Obsahuje některé výňatky, které byly přeloženy z 491stránkové knihy původně vydané v němčině s názvem „Corona-Impfungen aus Spiritueller Sicht: Auswirkung auf Seele und Geist und das nachtodliche Leben“.

Podle Thomase Mayera bude kompletní anglický překlad k dispozici někdy koncem léta 2022 na základě toho, co mi řekl v naší korespondenci. [UPDATE: Plná anglická verze jeho knihy je nyní k dispozici na americkém Amazonu nebo u vydavatele ve Velké Británii]

Jsem velmi vděčný a ohromen Mayerovým hloubkovým výzkumem, jeho pečlivou analýzou a prezentací tématu, které většina lidí může okamžitě odmítnout neboť již zachází až „příliš daleko“, protože to mohlo urazit jejich materialistický pohled na svět a nabourat jejich přesvědčení o realitě.

Rozhodně to ani zdaleka není kniha pro každého, ani zdaleka na ni ještě nejsou všichni připraveni, podobně jako na jiná témata na mých webových stránkách. Nicméně, podle mého skromného názoru, je to jedna z nejdůležitějších knih napsaných v dnešní době a hlavně ve světle doby, ve které se nacházíme, zejména pro každého, kdo se zabývá jakoukoli duchovní prací.

Obsah knihy je hluboce odhalující, potvrzující a znepokojující zároveň. Thomas Mayer a jeho tým „supersenzibilních“ praktiků a výzkumníků ověřují můj výzkum a vhled do nepříznivých duchovních/metafyzických důsledků COVID vaxx [a agendy dlouhého matrixu], jak jsem psal v jiných článcích v posledních několika letech:

Pro všechny čtenáře, kteří jsou v mé práci noví, doporučuji podívat se do článků v těchto dvou kategoriích pro kontext:

Pro ještě větší pochopení kontextu mějte na paměti konečný cíl agendy Matrixu, která se zde budovala po tisíce let (jak jsem podrobněji napsal ve své eseji Rozdělení časové osy a reality, frekvenční vibrace a skryté síly života). Je to o úplném převzetí fyzického nosiče [těla] okultními anti-božskými silami, přípravě a geneticky modifikování lidských těl pro „inkarnační příležitosti“. Stručně řečeno, jde o úplné uchvácení a posednutí těla prostřednictvím vytlačení ducha/esence z těla. Tento „hybridizační program“ připravuje přeměnu celého lidstva na jakési prázdné skořápky či nádoby pro posednutí hyperdimenzionálními „bytostmi“.

To je ten hlavní důvod, proč je tato válka vedena skrze nás a proč vždy byla. A to je také důvod, proč je její řešení a protijed v nás samých: Je jím vtělení duše prostřednictvím Velkého Díla a nalezení Království uvnitř – naší pravé Božské Podstaty, které nelze ublížit. Čím více je duše ukotvena v těle, čím více vynášíme esenci, demontujeme falešné já a spojujeme se s Božstvím, tak tím méně nepříznivých sil se k nám může dostat nebo na nás mít nějaký negativní vliv.

Tento článek bude většinou obsahovat výňatky a případové studie z Mayerovy knihy, které shrnují jeho práci spolu s mými komentáři a dalšími postřehy z jiných učení a modalit, které jsem sám studoval a praktikoval. Jak jsem již zmínil, duchovní / metafyzické důsledky vakcín COVID jsou mnohem škodlivější a dalekosáhlejší než její fyzické nepříznivé účinky, protože přímo ovlivňují posmrtný život a hlavně zasahují do evoluce lidské duše.

Než začneme, je nezbytné zdůraznit zásadní bod jako odmítnutí odpovědnosti, než se dostaneme do tohoto materiálu:

Následující informace se nečtou snadno a mohou být vnímány jako velmi temné a děsivé. Musíme si však dávat pozor na paranoiu, příliš negativní myšlení (četnost strachu ze zkázy a temnoty) a generalizování. I když současná situace může vypadat zoufale, znepokojivě a dokonce mnohdy „beznadějně“, tak musíme zůstat nereaktivní a objektivní, jak nejvíce to jde.

V dnešním „hnutí za pravdu“ a v „konspiračním světě“ vidím tendenci přehnaného strachu a negativních pocitů plných stínových projekcí a komplexů nadřazenosti, shlížejících svrchu na „spící“ masy až do té míry, že promítají svoji nenávist a patologický hněv. Tyto informace mohou být také snadno zneužity a nebo jakkoliv překrouceny kýmkoli bez zakotveného psychologického a duchovního základu a sebeuvědomění.

Jak napsal Thomas Mayer ve své knize, každý je ovlivněn vakcínou odlišně a to na individuálním základě, takže nemůžeme generalizovat. Přichází ke slovu mnoho známých i neznámých faktorů: kolik dávek/posilovačů člověk dostal, úroveň bytí člověka, vývoj duše, duchovní síla, karmické a duchovní lekce a mnoho dalšího, co je pro mysl nemožné pochopit.

„Je pro mě důležité zdůraznit, že zde nejde o nějakou ideologii, ale že jde o empirické vnímání a hledání pravdy. Věda a duchovní bádání jsou vždy otevřeným procesem hledání pravdy. Nesmí se řídit jakýmikoliv osobními preferencemi.

… Cílem tedy rozhodně není stimulovat negativní emoce, ale přehledně a srozumitelně prezentovat výsledky výzkumu a poukázat na nějaké východisko. Ale východiska lze nalézt pouze skrze pochopení. To je důvod, proč neexistuje jiný způsob, jak se podrobně podívat na vakcíny a jejich účinky, i když výsledky jsou nepříjemné.

Nejde totiž o nějaké „neškodné píchnutí“, ale o mocný impuls k iniciování změny v lidském těle tak, aby bylo poškozeno ve své základní evoluční funkci coby nosiče duše-duchovní bytosti – člověka. Tento impuls totiž může také blokovat existenci lidské bytosti po smrti. V tomto ohledu jde skutečně o základní otázku o další budoucnosti lidstva: Chceme se stát jakýmsi „člověkem-strojem“, nebo chceme zůstat dušemi-duchovními bytostmi?

Ukazuje se, že čtyři hlavní vakcíny proti koroně [Pfizer BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson&Johnson] ve všech západních zemích, jako celek, jsou silným útokem na fyzické tělo a energetické tělo. Prostřednictvím tohoto útoku se tato těla mohou stát nedosažitelnými (zablokovanými) pro vyšší části nadsmyslové lidské bytosti.

Stejně tak andělé a elementární bytosti našeho těla mohou být odstrčeni stranou. Výsledkem je, že v posmrtném životě to může vést ke stavu velkého připoutání k Zemi a tedy i velmi dlouhému utrpení zesnulého.

Samozřejmě, účinek se vždy trochu liší od člověka k člověku. Existují lidé, kteří se dokážou vyrovnat s vedlejšími účinky těchto vakcín a dokonce je i do značné míry transformovat.

Říkám to zde právě proto, aby bylo od začátku jasné, že některé základní otázky zůstávají stejně otevřené:

 • U kolika lidí se takové účinky vyskytují? Zdá se, že to, mimo jiné, závisí na duševně-duchovním „obranném mechanismu“, který může člověk proti očkování použít.
 • Do jaké míry jsou duševně-duchovní důsledky očkování v průběhu času přirozeně zpracovány (neutralizovány)?
 • Jak silné jsou důsledky očkování pro budoucí inkarnace?
 • Jakými terapeutickými prostředky lze podpořit zpracování (neutralizaci)?
 • Je pro mě důležité zdůraznit, že zde nejde o ideologii, ale jde o empirické vnímání a hledání pravdy. Věda a duchovní bádání jsou vždy otevřeným procesem hledání pravdy. Nesmí se řídit žádnými osobními preferencemi.

Situace ale není beznadějná. Znovu a znovu zažívám, že vznešené duchovní bytosti se dívají na koronakrizi a očkování s klidem a důvěrou. Je to jakási zkouška, z níž může z dlouhodobého hlediska vzejít dokonce i mnoho dobrého, i když je dnes pro převážnou většinu lidí zdrcující. Z očkování koronou můžeme ještě vyrůst, jen k této duchovní konfrontaci musíme přistupovat s dostatečnou aktivitou. To však platí jak pro neočkované, tak pro očkované.“

– Thomas Mayer

Rudolf Steiner, Antroposofie a supersensible Research

Materiál a výzkum prezentovaný v Mayerově knize jsou založeny na práci Rudolfa Steinera a antroposofii. Účinky vakcíny na astrální/energetické tělo, duši a posmrtný život jsou založeny na Steinerově kosmologii a interpretaci nadsmyslových světů. Mayer kontaktoval 50 lidí (praktikujících a bodyworkerů) s mimosmyslovým vnímáním a shromáždil následně jejich zprávy. Většina praktikujících je také vyškolena v Steinerových pracovních / léčebných metodách, a to je důležité mít na paměti při čtení následujících informací.

Goetheovský badatel Rudolf Steiner (1861-1925) se stal průkopníkem moderního nadsmyslového bádání. Jeho 354 knih se spisy a přednáškami obsahuje takřka nekonečné hloubky. Pokusil se vytvořit široký základ pro vědu o duchovním světě, na kterém může lidstvo dále stavět.

Termín „antroposofie“ byl vytvořen Rudolfem Steinerem s podobným významem jako „přírodní vědy“ nebo „společenské vědy“. Jde o plně vědomé vnímání a zkoumání nadsmyslového světa ve všech jeho důsledcích. Přírodní vědy se dělí na fyziku, chemii, geologii, biologii atd.

Antroposofie se také dále dělí a to na vědu éteru, andělskou vědu, vědu o elementárních bytostech, vědu o mrtvých, karmickou vědu atd. Stejně jako je přírodní věda založena na teorii poznání a vědecké metodologii, v antroposofii je v mnoha ohledech rozpracován výcvik meditativním způsobem a metodologie nadsmyslového vnímání.

Základní metody vnímání mimosmyslového výzkumu – imaginace, inspirace a intuice – podrobně popsal Rudolf Steiner například v knize Stádia vyššího poznání.

Vyžaduje to však roky praxe, meditace, práce s vlastními vnitřními stíny a studia antroposofie a dalších věd o duši a duchovním světě. Je důležité, aby se však vždy výzkum opíral o široké pozadí zkušeností. „

– Thomas Mayer

Vidím mnoho podobností mezi Steinerovou prací a jinými esoterickými okultními učeními, která interpretují „nadsmyslové“ světy prostřednictvím svých vlastních slov a symboliky. Například existují podobnosti mezi kosmologií Sri Aurbobinda založenou na integrální józe a Steinerovou antroposofií tak, jak je zkoumána v tomto článku. Mayer také uznal, že není snadné popsat nebo interpretovat nefyzické světy slovy:

„Není snadné najít slova pro nadsmyslové vnímání jednoduše proto, že neexistují slova, která by je mohla popsat. To je často možné pouze prostřednictvím nějakého odkazu na fyzický svět. Například, když mluvíme o „dírách v auře“, nemáme na mysli díry, které jsou viditelné smyslům, ale o oblasti duše, které ještě nejsou proniknuty naším Já a do kterých mohou vstoupit cizí pocity a bytosti a setrvat v nich. Také tato „díra“ může být oblastí, skrze kterou se ztrácí naše duchovní a étericko-životní síla.

Ve své knize Mayer podává obecný přehled hlavních konceptů Steinerovy duchovní vědy a kosmologie, včetně různých typů členů člověka, bytostí a entit. V kontextu tohoto článku pouze stručně nastíním některé z nich citované z jeho knihy:

„Rád bych zdůraznil, že to není nějaká teorie nebo systém víry. V nadsmyslových vjemech se člověk s těmito bytostmi reálně a neustále setkává. Podmínkou zdravé duchovní cesty poznání je, že se člověk naučí jednat i s těmito temnými entitami.

Nepřátelští duchové jako Lucifer, Ahriman, Asuras: Kromě andělských hierarchií, které jsou orientovány na božskou lásku, existují také tzv. „padlí andělé“. Bez jejich odporu by se však náš svět nemohl rozvíjet. Představují vlastně také nás lidské bytosti. Mezi nimi jsou luciferské, ahrimanské a asurské „temné“ andělské bytosti, které jsou podrobně popsány právě v antroposofii. Ahrimanské bytosti jsou duchové materialismu, chladu a temnoty; Luciferické bytosti jsou bezduché arogance, egománie a oslepujícího světla, asurské bytosti jsou duchy fragmentace a rozpuštění „já“. V sanskrtu se termín „asuras“ používá ve smyslu „zlý duch“ nebo odpůrce bohů, jako obecný termín. Rudolf Steiner, na druhé straně, ho používá k označení zvláštního druhu padlých andělských bytostí.

Soratický duch: Toto je čtvrtá skupina nepřátelských duchů, kteří pocházejí z duchovních říší ve vzdálených kosmických dobách a z oblastí mimo naši planetární soustavu. Nemají co dělat v duchovním prostoru Země, ale přesto si sem razí cestu. Svádějí lidi, protože slibují velkou moc. Lidé závislí na takové moci pak snadno propadají soratické bytosti, které jsou inspirátory všeho zla. V Bibli – ve Zjevení Janově, v Apokalypse, jsou popisováni jako dvourohá šelma. V gnózi se na ně vztahuje termín Archóntové.

Soratičtí duchové transhumanismu: Zvláštní skupina soratických bytostí se zde nazývá duchové transhumanismu, protože se zdá, že inspirují transhumanismus. Právě ty jsou však zcela zásadní pro pochopení Covid19 a vakcín. Vzhledem k tomu, že tyto bytosti jsou spojeny s nejvyššími nepřátelskými mocnostmi, lze předpokládat, že všechny procesy, které z nich vycházejí, jsou pro člověka extrémně škodlivé. To bude srozumitelnější až v průběhu tohoto článku.

Očkovací bytosti: Každá vakcína má v duchovním světě svoji bytost, jakousi živoucí původní ideu (dalo by se říci že je to také „skupinová duše“ a „skupinový duch“). To není abstraktní myšlenka, ale mnohotvárný duchovní prostor naplněný vědomím; vlasatní struktura bytí. S očkováním tyto bytosti vstupují do lidské aury a pracují v ní. V takovém případě je „velká“ vakcína ve spodních vrstvách duchovního světa a zároveň její „menší“ repliky – dalo by se říci i „potomci“ – pracující v lidské auře. Vakcinační bytost je spojena také s jinými duchovními bytostmi, které jí dávají zvláštní charakter. Například, pokud je spojena s určitými ahrimanickými bytostmi, tak i ty pracují prostřednictvím vakcíny – bytím v očkované osobě. Je-li spojena se soratickými duchy, pak soratičtí duchové získají i přístup do fyzických údů lidské bytosti.

Nemoci-bytosti (bytosti nemoci): Každá nemoc má také svoji bytost v duchovním světě, která se v případě potřeby spojí s lidskou bytostí.“

Některé z výše uvedených bytostí/entit byly interpretovány a dostaly různá jména podle různých okultních esoterických učení. Například jméno Sri Aurobinda pro Nemoci-Bytosti je Síla Nemoci.

Supersenzorická pozorování očkovaných osob [případové studie]

Mnozí z nás již vědí o škodlivých fyzických účincích COVID injekcí na tělo, protože se objevuje stále více dat a faktů (i když jsou popírány, zesměšňovány nebo cenzurovány mainstreamovými médii). Nicméně, jak poznamenává Mayer, „nepříznivé účinky očkování proti koroně na tělo jsou jen úplnou špičkou ledovce.“

Podívejme se na některé případové studie uvedené v Mayerově knize a na to, jak vakcíny Corona nepříznivě ovlivňují další „členy“ lidské bytosti. „Členové“ jsou různá „těla“, fyzická i nefyzická, která tvoří celou lidskou bytost. Například ve Steinerově kosmologii existuje hmotné tělo, astrální tělo, éterické tělo, duše, „já“, anděl, dvojník atd. Stručný popis každého „člena“ viz Mayerova kniha (v němčině) nebo výňatek z ní v pdf

„Lidská bytost žije také ve všech oblastech nadsmyslového světa a skládá se z mnoha vyšších členů (těl), které společně tvoří lidskou auru v její složitosti. V dřívějších dobách byli tito členové – často pod různými jmény – součástí kognitivního zkoumání a duchovních tradic. Dnes je tou nejznámější bytostí mezi těmito všemi „údy“ právě fyzické hmotné tělo.“

Před sdílením těchto případových studií Mayer opět učiní důležité odmítnutí odpovědnosti, aby se nedostal do pasti zobecňování, protože vakcíny ovlivňují každého jinak, tak jak bylo uvedeno dříve

„Následující výzkum a zprávy ukazují, že očkování proti koronaviru může mít silné rušivé účinky na některé členy lidské bytosti. To se samozřejmě liší od jednotlivce k jednotlivci. … Každý jednotlivý případ musí být znovu pozorován. Píšu to proto, abych varoval před generalizací. Je to všechno o zostřování své pozornosti a o síle našeho vnímání.“

Začněme dvěma zprávami od 2 různých kraniosakrálních terapeutů, kteří pracovali s klienty, kteří obdrželi COVID vaxx. Tyto případy mě fascinovaly, protože jsem se také naučil, získal certifikaci a praktikoval kraniosakrální terapii (CS) na mnoha klientech, když jsem pracoval jako profesionální bodyworker více než 15 let.

V mé minulé práci bodyworkera se někdy během sezení CS odhalila entita [nesouvisející s žádnými vakcínami], ale můj klient byl schopen ji sám vyčistit. Přesto bylo třeba udělat více práce k uzavření/uzdravení vstupního bodu a od klienta se vyžadovalo, aby převzal vlastní odpovědnost za své psychologické, emocionální, duševní a duchovní zdraví. Na základě mých zkušeností totiž nestačí jen pouhé „odstranění entit“.

Podle mých zkušeností je extrémně vzácné necítit / nevnímat puls CS vůbec. CS puls/rytmus se vyskytuje asi 6 – 12 cyklů za minutu na základě rozpínání/zatahování míšního moku mezi lebkou a křížovou kostí. Říká se mu také „dech života“. Čím silnější je puls, tím zdravější bývá organismus – tělo/mysl/duch.

Tyto zprávy také potvrzují mé postřehy / výzkum, že tyto vakcíny vytvářejí vstupní body pro nepřátelské entity, aby převzaly naše tělo a „vypudily“ z něj duši.

Zpráva 1: Za posledních 20 let jsem to nezažil v žádné léčbě

Rytmická masáž a kraniosakrální terapeutka z Bádenska-Württemberska v Německu v květnu 2021 napsala:

Jako rytmická masérka pracuji od 80. let a asi 20 let jako kraniosakrální terapeut. Během své dlouholeté terapeutické práce jsem léčila dospělé a děti s velmi odlišnými problémy. Během kraniosakrální léčby může dobře vyškolený terapeut s jasnovidnýma rukama přímo vycítit změny v tělesné stavbě klienta.

Terapeut bere klientovi nohy nebo hlavu do dlaní. Při takových ošetřeních mohou velmi specificky vnímat bolestivé body a blokády v celém těle klienta. Mohou také vnímat stav různých orgánů klienta. Jednou ze základních dovedností kraniosakrálních terapeutů je vnímání tzv. kraniosakrálních rytmů.

Od začátku očkovací kampaně proti koronaviru v Německu jsem léčila dva očkované klienty. Zkušenost z léčby těchto dvou očkovaných vakcínami mRNA byla pro mě nová a zpočátku děsivá.

V pěti dosud provedených kraniosakrálních ošetřeních držení hlavy oběma rukama se opakovalo vnímání držení jako zcela prázdné, zkrátka prázdné hlavy. Éterický mozek a šišinka mozková se cítily být vyschlé a scvrklé.

Také jinak vnímatelný povrchový kraniosakrální rytmus vůbec nebyl vnímatelný. S žádným z mých dalších klientů, po více než 20 letech zkušeností, jsem nikdy neměla takové zkušenosti.“

Pokračovala v dalších čtyřech sezeních se svým pacientem a všimla si určitého pokroku v léčbě:

U třetí léčby došlo k jasnému zlepšení. Éterické tělo a kraniosakrální rytmy byly již pociťovány jasněji. Po třetím ošetření klient provedl očistu jater podle Andrease Moritze, následovanou hydroočistou tlustého střeva… Během čtvrté kraniosakrální léčby byla šišinka mozková opět vnímatelnější a klientka mluvila o tom, že už není jen funkční, ale že se cítí být více v souladu sama se sebou, že je schopna se více soustředit a vnímat sama sebe.

To je rozhodně dobrá zpráva, jak poznamenal Thomas Mayer:

„Tato příjemná zpráva ukazuje, že je tedy skutečně možné překonat blokující supersenzorické účinky očkování. Očkování proti koronaviru může být jakýmsi testem. Nyní jsme vyzýváni, abychom se stali dostatečně silnými, abychom se vyrovnali s těmito masivními útoky. To platí jak pro klienta, tak pro terapeuta.“

Zpráva 2: Jako by na ní ležela temná bytost

Další diferencovaná zpráva od kraniosakrálního terapeuta z Bádenska-Württemberska v dubnu 2021:

Vzhledem k tomu, že pracuji s tělem, kvůli očkování jsem nyní konfrontována s energiemi a entitami, které jsoupoměrně šokující. Mám pocit, že se musím chránit a nyní dokonce pochybuji, zda mohu pokračovat v léčbě očkovaných lidí i v budoucnu, aniž bych opustila práci vyčerpaná.

Zejména v kraniosakrální terapii, kde jsem v přímém kontaktu s éterickým tělem a ostatními členy pacientovy bytosti, se zabývám stále více nevzhlednými a děsivými obrazy a vjemy a chráním se před nimi. Jsem hluboce šokována tím, co tato očkování dělají s lidmi, aniž by si oni sami něčeho všimli.

Jako příklad bych vám ráda pověděla o sezeních kraniosakrální terapie se 70letým pacientem, kterého velmi dobře znám a který se se mnou mnoho let léčí.

První sezení se uskutečnilo jen pět dní po první mRNA vakcinaci vakcínou BioNTech Pfizer. Přemýšlela jsem o jeho CS rytmu, který jsem nemohla vnímat. Když mi řekl, že je nyní očkován, bylo mi to jasné. Měla jsem pocit, že nad ní je jakási temná bytost, která brání všem funkcím. Výsledkem je stagnace a tuhost. Tkáň byla jakoby držena, nemohl dýchat a nemohl se pohybovat a již nebyl schopen pulzovat.

Ve druhém sezení to bylo snad ještě horší než v prvním. Nebyl tam prakticky žádný rytmus, jen úplná strnulost. Jako tlustá, lepkavá hmota uvnitř pacienta. U nohou jsem nic necítila, úplně zlomený rytmus. Také při tomto druhém sezení jsem znovu zažila jakousi beztvarou bytost, tmavou, černou, která ležela kolem horní části těla jakoby kolem něj, držela se, jakoby v jakémsi škrtícím pohybu na éterickém hrtanu a vířila kolem.

Další turnusy:

Navíc nebyl patrný normální kraniosakrální rytmus. Všechno bylo stále zaseknuté a nebyl patrný žádný pohyb, žádná inspirace a expirace. Také na úrovni kostí žádný pohyb. Na konci léčby jsem opět uviděla podivnou, nejprve příšernou – černou, nebo takovou šedo-černou bytost.

U nohou nebyl vůbec patrný, úplně přerušený rytmus. Také v tomto druhém sezení jsem znovu zažila tu beztvarou bytost, tmavou, černou, která se rozkládala kolem horní části jakoby kolem něj, držela se jako jakýsi škrtící pohyb na éterickém hrtanu a vířila kolem.

Jako terapeutka jsem musela být velmi opatrná. Jakmile jsem však pracovala se světlem, to znamená s Kristovým světlem, tato temné bytost musela ustoupit. Pacient si toho vůbec nevšiml, žádná změna kranio-rytmu, pro něj to vše bylo normální jako vždy.

Další turnusy:

Navíc nebyl patrný normální kraniosakrální rytmus. Vše bylo jakoby „přilepené“ a v živých tkáních nebyl patrný žádný pohyb, žádná inspirace a expirace. Také na úrovni kostí žádný pohyb.

Na konci léčby jsem opět uviděla podivnou, nejprve šedočernou, později pouze šedou bytost. Možná bytost očkování? Během léčby, zejména na konci léčby, došlo v každém případě ke zklidnění bytosti, která předtím neklidně bzučela a dráždila. Uvelebila se jakoby kolem ramen, jako by se přehnula a plazila se do těla. Cítila jsem, jako by ještě nezalezla úplně dovnitř, ale byla již v procesu spojování a splynutí s tělem.

Bohužel, po mnoha týdnech terapie nedochází k žádnému skutečnému pokroku, k žádnému pohybu. Pacient nemůže tato pozorování žádným způsobem prožívat nebo chápat. Nemá žádné vnímání této bytosti a změny v jejích životních funkcích a kraniosakrálních rytmech.“

Zpráva 3: Tkáň je jakoby ztuhlá a již není schopna pulzovat

Rytmická masérka ze Švýcarska popsala v červnu 2021 další jevy:

„Měla jsem možnost sdílet pozorování s některými dalšími terapeuty, kteří mají podobné vnímání. Kromě toho znám mnoho pacientů již dlouhou dobu a mohu jasně vnímat rozdíl mezi jejich stavem tehdy a nyní.

Často si pacienti sami této změny vůbec nevšimnouNaopak, nyní se cítí opravdu dobře, ulevilo se jim, jsou šťastní a „svobodní“ [a to i poté, co dostali vakcínu]. Někteří, samozřejmě, vykazují počáteční příznaky chřipky v prvních dnech po očkování. Jen velmi málo lidí však trpí a vnímá to nějak hlouběji.

U většiny očkovaných lidí dochází ke kondenzaci v tkáních, zejména po druhém očkování (ale velmi často již po prvním). Tkáň je jakoby ztuhlá, již není pohyblivá a již není schopna pulzovat. Také hmatatelné ochlazení (chlad) se objevuje umnoha očkovaných. S jedním pacientem jsem měla zkušenost jako s masáží „mrtvoly“. Ještě méně než dříve však mají lidé nějaké pocity z tohoto svého chladu.

V obličeji očkovaných jsou viditelné změny. Pohled se často stává tuhým, kontury pevnější nebo lidé dostanou jakoby poněkud rozcuchanou tvář. Tvář se stává jejich maskou, je transformovaná. To, co chce jindy prosvítat, již chybí.

Často se staré slabosti a symptomy, které již byly zlepšeny, znovu objevují na všech úrovních v důsledku očkování: například bolesti, blokády kloubů, svalové křeče a ztuhlost (například u Parkinsonovy nemoci), kornatění páteře, tinnitus atd.

V duševním životě často vnímám nápadně ostře vytesané gesto, až k (latentní) agresivitě. V duševně-duchovní sféře jsem pozorovala jev, který bych popsala takto: Schopnosti získané během mnoha měsíců a let prací s vlastním „já“ jsou opět zatlačeny do pozadí. Například staré, základní strachy, iluze, rigidní představy, vzorce chování atd. Náhle se některé znovu objeví. U některých to zašlo dokonce až tak daleko, že to bylo jasně postřehnutelné jako ( snad dočasné?) změny v samotném jádru jejich bytí.

Účinek na mě jako terapeuta je v modifikované podobě jako u samotných očkovaných lidí – pokud nejsem ostražitá a dostatečně se nechráním. Především zažívám, že někdy, zničehonic, jsou síly najednou odtaženy ode mě. Stává se to zcela nečekaně, i když mám dobrý den. Pokud nejsem zcela v sobě a zejména ve svých rukou, stávají se nehybnějšími včetně hraniční ztuhlosti a bolesti.

Je také nutné dobře vést myšlenkovou činnost; je také v nebezpečí, že i ta bude převzata nějakými rušivými myšlenkami.

Zpráva 4: Zatvrzování v duši

Psychoterapeut z Hesenska, Německo, duben 2021:

„Očkovaná je asi třetina mých klientů, celkem asi deset. Už nejsem schopen je oslovit a prožívat přímo, jak jsem byl zvyklý, ale nyní musím dělat mnohem více a trvat déle, než se dostanu do kontaktu s jejich „já“. Připadá mi, jako by byli za nějakou betonovou zdí. Pocit betonové zdi je u vakcín od společnosti AstraZeneca; u BioNTechu a Moderny je to spíš, jako by se jejich „já“ dusilo pod nějakými hrudkami.

Od očkování jsem zažil zvýšený vliv tmavých vrstev, něco se v nich otevřelo. Jako terapeut musím být opatrnější, abych nebyl vtažen do něčeho velmi temného, a musím se vždy vědomě snažit spojit se světlem. Jde o práci temnými vrstvami, které jsou uloženy individuálně i kolektivně v duchovní zemi.

Často se teď cítím ve své práci velmi osaměle. Znám ty klienty dobře, ale nějak už tam vlastně nejsou. Po sezení už toho člověka necítím, i když tam fyzicky skutečně byl.

Existuje ale jedna výjimka. U ženy, která medituje a také dlouho přemýšlela o tom, zda-li by měla být očkována, to tak není. S ní nezažívám žádné odloučení. Je zřejmé, že byla sama schopna transformovat duševně-duchovní účinky tohoto očkování.“

Pracovní skupina v Bádensku měla v květnu 2021 podobné názory:

„Při pozorování očkovaných lidí (vakcínami od AstraZeneca a BioNTech) jsme vnímali proces zvyšujícího se tvrdnutí v -elementu jejich duše.“

Z těchto zpráv zatím pouze vidíme, že jen jedna jediná osoba se dokázala pomalu zotavit z vakcíny, ale to stejně až po několika opakovaných léčbách; Ale u převážné většiny jiných ty účinky zůstaly, zatvrdily jejich duši a také mnohem více přitahovaly některé temné, nepřátelské okultní síly, které se pak připojily k jejich [astrálnímu] tělu. Některé z těchto entit by také mohly být těmi již zmiňovanými „vakcinačními bytostmi“, o kterých budeme diskutovat později.

Dalším kritickým zjištěním je, že terapeuti a praktici byli také negativně ovlivněni při práci na svých očkovaných klientech. Museli být velmi opatrní, aby nepřijali žádnou temnou energii nebo z toho nebyli naprosto vyčerpáni, zvláště když pracují na nadsmyslné úrovni.

Další zprávy z celého světa

Thomas Mayer také uvádí zprávy od terapeutů a alternativních praktiků, které nebyly z jeho osobní sítě kontaktů (jako ve všech těch výše uvedených případech), ale které našel ve svém výzkumu na online fórech terapeutů a alternativních praktiků, potvrzující to, co on a jeho kolegové objevili při léčbě očkovaných klientů. Zde je jen krátký výběr dojmů a zkušeností od 10 různých terapeutů a praktiků:

 1. „Dělám léčivou masáž. Mám klientku, která ke mně chodí už velmi dlouho. Dnešní schůzku měla naplánovanou už dávno. Moji psi ji nepozdravili tak jako vždycky. Myslel jsem, že je to jen proto, že tu nějakou dobu nebyla. Začal jsem tedy svou obvyklou léčbu, ale byla jiná než obvykle. Prostě jsem se nějak nemohl dostat dost do hloubky. Po půl hodině jsem se jí zeptal, jestli je očkovaná, protože jsem pořád jakoby narážel do zdi. „Ano“, řekla, „před týdnem“.
 2. „Stejnou zkušenost jsme měli i v naší praxi s tělesnou terapii. Nemůžete se dostat do tkáně a systému některých očkovaných lidí.“
 3. „Pracuji jako naturopat a mnoho z mých pacientů se bohužel nechá očkovat. Někteří z nich mi připadají odpudiví: podivná barva jejich tváří, pole aury roztrhané, jako by byli odtělesněni. Některé z nich nejprve nemohu bioenergeticky otestovat, protože na ledvinách dochází k energetickému šoku ve smyslu jakési kybernetické blokády.“
 4. „U některých očkovaných lidí jsem si také všiml, že aura, která byla dříve silná a barevná, se po očkování zhroutí a zešedne. To však není případ úplně všech z nich. Když provádím vyrovnávání čaker, někteří se pak cítí jako po chemoterapii, jako něco co je tuhé, kovové a téměř nepropustné. Rád bych zdůraznil, že to rozhodně není případ úplně všech, u některých necítím žádný velký rozdíl.“
 5. „Od raného dětství jsem byl schopen vidět barvy aury lidí. Jsem na to citlivá. Auru „vidím“ většinou jako nějakou základní barvu s různě barevnými skvrnami. Když se setkávám s očkovanými lidmi, moje oči často „hledají“ auru, ale vše, co vidím, je jen hladký šedý povrch, jako beton. To mě mate, žádná jiná barva se neobjeví.“
 6. „Aura očkovaných lidí se často mění. Stává se popraskaná, rozbitá a nechráněná před cizími energiemi. Energie z očkovaných proudí nefiltrovaná a cizí energie proudí dovnitř.“
 7. „Mám naturopatickou praxi, kde také pracuji osteopaticky (tj. s kontaktem s pacientem). Před třemi týdny jsem měl pacienta, který byl očkován J&J před pěti dny, i když mi o tom řekl až později. Během léčby jsem si všiml několika energetických chapadel, která v něm byla ukotvena. Kromě toho byla ale jeho celková životní energie velmi nízká. Odstranil jsem tato chapadla, stabilizoval jsem jeho energii a pokusil se ho znovu spojit (uzemněním a směrem vzhůru). Druhý den mu bylo lépe.“
 8. „Jsem velmi citlivý a vidím auru lidí. U některých očkovaných lidí není aura barevná jako u jiných, ale šedá a cítím vůni očkovaných lidí. Vůně je nasládlá a pronikavě nepříjemná.“
 9. „S manželem pracujeme s karoserií. Je děsivé vidět, jak očkovaní klienti degradují. Jejich barva kůže se mění, zdá se, že stárnou roky, lymfatické uzliny jsou oteklé po dlouhou dobu, aura je „potrhaná“ a mnoho z nich voní velmi nepříjemně.
 10. „Jsem alternativní praktik; Také dělám energetickou léčbu a někdy nemohu najít energetická pole lidí, kteří byli očkováni. Ta lze nalézt jakoby vedle těla očkovaných.“

Tyto zprávy mi také připomínají informace, které jsem sdílel ve svém článku The Metaphysical Consequences of the COVID Jab In Light of the Occult Matrix a The Way Out of a Supersensible Energy healer popisující podobnou diagnózu nebo zkušenost při práci s očkovaným klientem. Zde je zkrácená verze sestavy:

„Jednal jsem s člověkem, který dostal svoji první a druhou dávku vakcíny. Tuto osobu jsem již před tím energicky léčil, ale nevěděl jsem, že si vzal vakcínu. Když jsem začal s léčbou, okamžitě jsem si všiml změny, jakési velmi těžké energie vycházející z jeho jemnohmotného těla. Nejděsivější bylo, že když jsem pracoval na srdeční čakře, spojil jsem se s jeho duší, jenže ta byla oddělená od fyzického těla, neměla žádný kontakt a bylo to, jako by se vznášela někde vedle a navíc ve stavu naprostého zmatku.

Pokračoval jsem v léčbě tím, že jsem posílal světlo do srdeční čakry, do duše toho člověka, ale zdálo se, že jeho duše již nemůže přijmout žádné další světlo, frekvenci nebo energii. Byl to pro mě tehdy velmi silný zážitek.

Pak jsem pochopil, že tato látka je ve skutečnosti používána k oddělení vědomí, takže toto vědomí již nemůže interagovat prostřednictvím tohoto těla, které má v životě, kde již není žádný kontakt, žádná frekvence, žádné světlo, žádná energetická rovnováha nebo duch.

Uvědomil jsem si, že to nejen znečišťuje jemnohmotná těla a fyzické tělo, ale že to má něco společného i s naší duší. Účelem je poškodit a pokusit se zničit kontakt s vědomím. To, co řekl Rudolf Steiner, je přesně toto. Nejde tedy jen o pouhé poškození imunitního systému…“

Schizma v komunitě wellness a alternativního zdraví

Než budeme pokračovat s dalšími případovými studiemi a půjdeme hlouběji do podrobnějších účinků vakcín na metafyzickou konstituci lidských bytostí, jak je sdíleno v Mayerově knize, chci zopakovat jeden velice důležitý bod, který jsem uvedl v předchozím článku.

Existuje velmi zřejmý rozkol a „rozštěpení“ v komunitě wellness, jógy, alternativního zdraví, při práci s tělem / energetických léčitelů, pokud jde o vakcínu. Mnoho praktiků a terapeutů tuto vakcínu plně podporuje, věří veškeré propagandě s ní spojené a dokonce i všem těm lžím o takzvané „pandemii“ a zkorumpované moderní alopatické medicíně, a dokonce ji mnozí z nich i sami přijali.

Jako dlouholetý profesionální bodyworker, praktik jógy a trenér ztělesnění jsem byl překvapen a šokován tím, kolik lidí v komunitě wellness a alternativního zdraví s tím skutečně souhlasilo, dostalo tu injekci a dokonce požádali i své klienty a studenty, aby si ji vzali. Jinak by jim své služby nadále již nenabízeli.

Podle mého názoru a vnitřní zkušenosti, pokud jste skutečně v souladu se svým tělem a esencí/duší, tj. skutečně ztělesněni (v pravém slova smyslu), pak zcela přirozeně odmítnete COVID injekci, stejně jako odmítnete jakýkoli jiný jed/toxin. Budete se holisticky starat o své zdraví na všech úrovních a to jak fyzické, emocionální, tak psychologické, a nebo duchovní.

Pak budete mít také somatickou inteligenci a intuitivní schopnosti vidět skrze všechny ty lži o této naprosto falešné pandemii. Inteligence jako taková v tomto smyslu nemá nic společného s tituly nebo vzděláním které navíc nejčastěji zatemňuje skutečnou inteligenci kvůli sociálnímu/vzdělávacímu programování a většinou dává člověku pouze pocit intelektuální nadřazenosti, ale je vázána na inteligenci těla jako vyjádření své podstaty, spojené s Božstvím a s vaším pravým Já. Ale také to vyžaduje ohromnou spoustu vnitřní práce, abychom se spojili se skutečnou částí nás samých.

Ve světle tohoto porozumění je zde také jeden velký oxymóron: Učitelé jógy, duchovní vůdci / učitelé / autoři, somatičtí / ztělesnění terapeuti / učitelé / autoři, léčitelé, pracovníci s energiemi, bodyworkeři / masážní terapeuti, naturopaté, odborníci na výživu a kdokoli v „wellness průmyslu“, kteří užívali a propagovali tuto smrtící injekci. Nemohli bychom mít lepší svědectví o tom, že jsou zcela mimo kontakt se svým tělem, duchem a podstatou/duší.

Tato „pandemie“ a to, jak na ni různí lidé reagují, také odhaluje jejich skutečné barvy, zejména v duchovní, jógové a wellness komunitě. Je to takový konečný lakmusový papírek pro každého, kdo tvrdí, že již ztělesnili vědomí do sebe sama. Za několik let tito lidé uvidí, co udělali, a pravda se bude odhalovat víc a víc jak už se to děje – a nebude to hezký obrázek. Je to totiž také velmi těžké karmické břemeno, které je třeba nést. Prozatím se nám vysmívají, spílají nám, zesměšňují nás a útočí na nás svými ad hominem útoky „konspiračních teoretiků“ a těmi sociálně podmíněnými signály ctnosti, aniž by si ale uvědomili, že se přitom sami stali nádobami pro okultní nepřátelské síly.

Příklad: Studoval jsem mnoho populárních kanálů za posledních dvacet let, včetně Abraham-Hicks [viz video níže]. Pravda je zde často smíšena se lží, ale většina kanálů jsou podvody New Age ve světle hyperdimenzionální matrice, okultních zákonů a skrytých (nefyzických) sil života, manipulujících lidstvem z neviditelných říší.

Nejčastěji se tyto nepřátelské síly tváří jako pozitivní, zaměřují se na naše zbožná přání a emocionální předpojatost, kde mnoho „New Age“ příznivců zaměňuje své emocionální vazby za konkrétní názory, nevědomé reakce za traumata a zbožná přání za „pravdu“, nebo za „intuici“ a „rezonanci“.

Neexistuje žádné hlubší psychické rozlišování, kritické myšlení a už vůbec ne povědomí o hyperdimenzionální matrici s jejími okultními zákony, pastmi a podvody. Channelovaný materiál je hluboká králičí nora, o které jsem také psal v průběhu let.

Zde je vynikající příklad tohoto chytrého podvodu. V jednom videu níže Esther Hicks (Abraham-Hicks) údajně channeluje „nefyzické energie lékařů a vědců“ a propaguje vakcínu jako „stojící ve své nefyzické bytosti a libující si v brilantnosti těchto vakcín.“ Když se podíváme na některé reakce z tohoto videa, tak mnoho lidí typu New Age už jim to spolkla, chytli se na háček a vlasec a potápí se, protože věří, že ty vakcíny nyní nejen nejsou vůbec škodlivé, ale jsou pro ně dokonce dobré. Viděl jsem další channelované materiály, které tvrdily, že „vakcíny proti covidu pomáhají vylepšit naši DNA pro další počínající fázi naší evoluce“.

Odvážní terapeuté a praktici kteří vystupují proti vakcínám a odhalují covidovou psychologickou operaci, se dnes často setkávají s posměchem a s útoky. Někteří z nich dokonce přišli o práci a byli „zrušeni“, jen proto, protože se odmítli nechat očkovat nebo prostě jen proto, že pouze nějak zpochybnili oficiální narativ a tu „konsensuální vědu“. Thomas Mayer se s tímto problémem setkal i ve svém výzkumu a musel proto změnit jména všech praktikujících a terapeutů, kteří mu posílali zprávy, aby je ochránil.

„Z důvodu zachování důvěrnosti byla všechna jména [pacientů] změněna v popisech konkrétních případů. To je normální. Není však normální, aby i všichni autoři byli také jmenováni pouze pod svými pseudonymy. Znám je totiž osobně a nechtějí se stát terčem pomlouvačné kampaně. Mnozí z nich mají i své normální povolání a nechtějí přijít o práci. Bohužel takové obavy jsou dnes sklutečně oprávněné, známe totiž již poměrně mnoho případů sankcí a propuštění právě kvůli nekonformním názorům. […]

Musel jsem bohužel přijmout tuto hořkou realitu. Pouze anonymizace autorů tak vytváří nezbytnou ochranu, která umožnila vydání této knihy. Jaké síly zde duchovně působí ze zákulisí, se stane jasnější v průběhu čtení této knihy.“

– Thomas Mayer

Zároveň je také velice důležité pochopit, že každý, kdo je pro injekci a nechápe COVID Psy-Op, tak je bohužel také hluboce vymytý mozkem a je již naprosto ovládán médii, vládou a nebo církví scientismu [pseudovědy], a že reaguje z primárního strachu a traumatu, protože zkrátka vůbec „neví, co dělá„. Jakmile to pochopíme, můžeme tyto lidi vidět s větší empatií a soucitem, místo abychom si na ně projektovali svůj hněv. Neexistuje zde žádný průchod s fakty a logikou a kognitivní disonance je příliš silná. Nejsou totiž odpojeni pouze od svých vlastních těl, ale také od svého vnitřního vedení, a proto se stali jen takovými autoritářskými následovníky.

Když jsem to řekl, mám své hranice a rozhodl jsem se, že nedostanu žádnou léčbu od žádného praktika nebo terapeuta, který dostal injekci. Je to moje osobní volba. Naštěstí mnoho profesionálních wellness praktiků odmítlo injekci a aktivně proti němu promluvilo. Nepůjdu ale až tak daleko, abych se naočkované populaci úplně vyhnul. Tento postoj by byl příliš paranoidní a založený na strachu a navíc je prakticky nemožný, pokud se tedy někde úplně neizolujete od společnosti. Věřím své vlastní duchovní konstituci (pečuji o své zdraví holisticky na všech úrovních), že na sebe jen tak nic nevezmu nebo nebudu negativně ovlivněn. Tuto hranici však vytvářím, když se mnou někdo pracuje prakticky, fyzicky nebo energeticky.

Podrobné účinky očkování proti koroně na konstituci lidských bytostí

Thomas Mayer se také podělil o svá velmi podrobná, nadsmyslná pozorování lidské konstituce s jeho výzkumnou skupinou. Termíny použité v těchto zprávách jsou velmi typické pro práci Rudolfa Steinera a jeho definici nadsmyslových členů lidské bytosti. Odkazuji opět přímo na knihu nebo pdf pro vysvětlení těchto pojmů v kapitole o supersensible research. Zde je jeden z případů, které tato výzkumná skupina oznámila:

„Členové Pracovní skupiny Hesensko jsou zkušení a úspěšní duchovní badatelé, kteří pravidelně spolupracují. Od nich pocházejí následující tři případové studie.

20. května 2021: Žena dostala první očkování vakcínou AstraZeneca. Poté se cítila velmi špatně a už nechtěla pracovat. Je psychoterapeutka a začala být dokonce nevrlá na své pacienty.

Vyšetřování pak odhalilo:

 • V její auře byla Vakcína-Bytost AstraZeneca, která ovlivnila všechny členy její ústavy
 • Duchovní členové její bytosti (Duch-člověk, Život-Duch a Duch-Já) měli spojení s 9. podzemní oblastí Země; Byli jí ovlivněni a zablokováni.
 • Prostřednictvím tohoto vztahu se pak otevřely dveře bytostem transhumanismu, které začaly přímo v její míše vytvářet jakousi duchovní kovovou linii. – Její anděl se projevil v imaginárním vnímání jako šedý a poněkud nezdravý.
 • Na úrovni její intelektuální duše jsme zažili zablokování mezi čelem a korunní čakrou. Interpretovali jsme to jako oddělení intelektuální duše od vyššího já.
 • Účinky Vakcinační bytosti se také dostaly do jejího astrálního a éterického těla. V éterickém těle jsme pak vnímali mnoho malých démonů, kteří se pohybovali chaoticky a disonantně a bublali jako nějaké šampaňské.
 • Elementární bytost těla byla ve své činnosti utlumena.
 • Ve všech čakrách jsme cítili silné blokády

Tyto obtížné účinky jednoznačně musely pocházet z očkování, protože předtím byla Elke ve velmi dobrém stavu. Tyto účinky zažila i při společném vyšetření. Byla velice šokována výsledky a chtěla neutralizovat Vakcinační Bytost a harmonizovat své tělo prostřednictvím duchovní léčivé práce. To se nakonec skutečně stalo a poté pocítila velkou úlevu. Postupně se jí vrátila vůle pracovat.“

Tento příklad ukazuje, jak hluboce očkování proti koroně zasahuje do všech členů každé lidské bytosti. Everything byl převzat a narušen. Popis však také ukazuje, že takové duchovní poškození vakcínou může být neutralizováno, pokud se k nim podle toho přistupuje. Je důležité to zdůraznit, aby zde shromážděné popisy byly chápány správným způsobem. Jde o to dívat se na realitu střízlivě, abychom se naučili a rozvíjeli potřebné kroky.

Pokud tyto zprávy člověka děsí, neměl by je potlačovat, ale měl by se nechat jimi nějak dotknout. Musí se to zkrátka postupně strávit.“

Mayer a jeho výzkumná skupina tedy identifikovali jakousi společnou nit a také základní vzorec duchovního poškození vakcínami u lidí:

„V posledních měsících jsme mohli pravidelně sledovat 20 očkovaných osob. I když jsou účinky očkování proti koroně individuálně odlišné a v průběhu času se poněkud mění, tak ale existují některé základní vzorce, které se často opakují:

Očkování často způsobuje posun členů lidské bytosti. Éterické tělo se zmenšuje. Cítící tělo s jednotlivými členy duše (Cítící, Intelektuální – a Vědomá Duše) se posouvá a ztrácí spojení s fyzickou lidskou bytostí. I-organizace bytosti sklouzává zpět a ukazuje se, že se zmenšuje; totéž se děje s duchovním jádrem nebo s tzv. vyšším SeIf. Tak se očkovaná lidská bytost stává mnohem silněji vázána na hmotu.

Tělo-elementál-bytost, která by se měla starat o lidskou bytost, tak od bytosti nyní odchází a zůstává pouze v její blízkosti. Také dochází k odloučení od anděla – anděl a člověk se již nemohou vzájemně cítit. To jsou velmi bolestivé podmínky pro tyto éterické a duchovní entity, které ale přitom na svých bedrech „nesou“ a podporují lidskou bytost.

Místo nich se dvojník člověka (tedy jeho temný stín nebo nevyřešená stará karma) naopak silněji spojuje s lidskou bytostí. Z duchovních temných podzemních vrstev země přicházejí síly, které ovlivňují „já“ – organizaci, vyšší já a anděla.

Měli jsme dojem, že silnější účinek Dvojníka souvisí s posílením ega, tedy vlastně nižšího „já“ zatvrzelého v egoismu. To se někdy projevovalo sebevědomějším vzhledem osoby, který však měl svůj zdroj v sebestřednosti. Při takových setkáních se pak člověk nesetkal se skutečnou lidskou bytostí tak jako dříve, místo toho zde bylo jen ego a výrazněji „primitivní člověk“

Zažíváme, že spolu s vakcínou vstoupily i ahrimanické, tvrdnoucí elementární bytosti do jednotlivých lidských orgánů. Astrální tělo a „já“ organizace orgánů byly jasně uhašeny a smrštěny. Také éterické tělo zesláblo a mnohem silněji se spojilo s hmotným tělem; V tomto ohledu se takový člověk stal více fyzickým[…]

Toto zkreslení v duchovní konstituci orgánů je způsobeno temnými bytostmi, které vstupují do lidské bytosti právě prostřednictvím očkování.“

Tři typy bytostí / entit získávajících přístup prostřednictvím vakcíny COVID

Podle výzkumné skupiny existují tři skupiny bytostí [založené na Steinerově práci], které se objevily u očkovaných lidí. Mayer je nastiňuje níže:

 1. Vakcinační bytost: Jsou to duchovní bytosti nižší úrovně duchovního světa. Mají určující a zasahující účinek na téměř všechna těla lidské bytosti a podobají se různým nemocným bytostem. V auře lze tyto Vakcinační Bytosti zažít jako kořen, který jde skrze fyzickou lidskou bytost do všech členů lidské konstituce. Jsou to jacísi potomci a místní zástupci skupinových duší nebo skupinových duchů specifických vakcín.
 2. Soratičtí duchové transhumanismu: Vakcinační bytosti jsou spřízněny se sorátickými duchy transhumanismu, kteří skrze ně získávají přístup k vrstvám lidské aury. Tam se objevují jako černé, ostré, sající útvary nebo skvrny, zejména v okruhu asi tři stopy a více, v celé auře, stejně jako v nejvyšších členech lidské bytosti (Já, Duch-Já, Život-Duch, Duch-Já).
 3. Malé ahrimanizované elementární bytosti: Ty zabírají zejména éterické tělo a orgány.
  Tyto tři skupiny bytostí se zdají být těmi hlavními příčinami popsaných posunů a blokád v lidské konstituci.

Duchovní léčení a jak působit proti nepříznivým účinkům očkování

Vyvstává otázka, jak se mohou očkovaní lidé uzdravit a zpracovat vakcíny proti covidu? Víme o fyzikálních detoxikačních metodách, které mohou fungovat a pomáhají léčit fyzickou konstituci těla. Ale odstranění těchto nepříznivých bytostí vyžaduje ještě také hlubší duchovní práci. Mayer o tom píše:

Účelem duchovního léčení je odstranit tyto tři skupiny bytostí z lidské aury.

To by mělo vycházet z aktivity skutečného „já“ očkované osoby, která v ideálním případě rozvíjí takovou sílu, která těmto bytostem ztěžuje opětovný vstup.

Na základě vlastních pozorování mám zhruba následující obrázek:

 • Pokud se očkovaná osoba nezapojí do aktivního procesu, tak duchové transhumanismu pracují v celé auře; V takovém případě také silně vyzařují do životního prostředí.
 • Pokud se očkovaná osoba zapojila do tohoto procesu – vědomě či nevědomě – pak mnoho duchů transhumanismu z ní postupně odejde. Zůstávají pouze jakési usazeniny, stejně jako Vakcinační Bytost, která je ale pak ve své účinnosti mnohem utlumenější. Alespoň tak jsem to pozoroval u lidí, kteří na první pohled vůbec nevypadají, že byli očkováni.
 • Se stále aktivnější prací se Vakcinační Bytost stále více vzdaluje od lidské bytosti, až do vzdálenosti asi šesti stop. V takovém případě ale na ni již nemá určující vliv.
 • Malé ahrimanské elementární bytosti z větší části ustupují, když jsou vyčištěny duchovní úrovně. To by však mělo být kontrolováno; Často takoví lidé stále potřebují specifickou doplňkovou léčbu.“

Mayer se také zabývá jedním poměrně zásadním faktorem, který určuje proces hojení. Liší se to ale od člověka k člověku a velká část z toho je daná právě tím, za jakých okolností jednotlivec dostal vakcínu.

„Vlastní rozhodnutí očkovat: Pokud se člověk nechá očkovat ze strachu nebo z ideologického přesvědčení, tak existuje nebezpečí, že přidružené entity do něj mohou proniknout mnohem hlouběji než je tomu u lidí s komponovanějšími motivacemi.

Motivace lékaře: Svou roli hraje i duchovní postoj lékaře (nebo osoby, která vakcínu aplikuje). Duše-duchovní atmosféra během očkování může buď přizvat nebo naopak odradit tyto nepřátelské duchy. Pacient to ale může sám také ovlivnit například modlitbou během očkování.

Povědomí o problému: Pokud si je člověk vědom toho, že očkování může způsobit duševně-duchovní poškození a že se o to musí postarat, je takové uvědomění k nezaplacení. To se stane výchozím bodem v duši pro – vědomou či nevědomou – konfrontaci s existencí vakcíny. Bez uvědomění si tohoto problému existuje pro duši nebezpečí, že do něj pouze slepě spadne a že již nenajde žádný způsob, jak pochopit, co se děje.

Lékařská podpora: Existují různé možnosti s přírodními léky a homeopatickými léky. Za tímto účelem se poraďte s lékařem nebo lékařem.

Terapeutická podpora: Všechny terapie, které mají zvláštní účinek na vyšší členy lidské konstituce, mohou pomoci například terapeutická eurytmie, rytmická masáž, kraniosakrální terapie, arteterapie atd.

Základní duchovní posílení: Čím více člověk pravidelně posiluje své duchovní spojení meditací, modlitbou, náboženskými rituály, zpěvem nebo čtením duchovní literatury, tím méně je přístupný negativním duchovním útokům.

Intervence duchovního léčení: Zdá se mi velmi důležité přímo konfrontovat bytosti spojené s očkováním v meditaci nebo modlitbě; setkat se s nimi silou Krista, archanděla Michaela (asertivita), archanděla Rafaela (léčivá síla), uzdravujícího Buddhy nebo jiných vyšších duchovních bytostí. Prostřednictvím toho mohou být tyto nepřátelské bytosti zcela odstraněny z aury a jejich účinky mohou být transformovány. Všechno, co se v tomto směru udělá, má svůj účinek, i když to člověk třeba není schopen osobně rozpoznat. Pro podporu může být užitečné vyhledat pomoc zkušeného duchovního léčitele.

Zpracování očkování by nemělo být podceňováno, jak by mělo být zřejmé i z předchozích popisů. Jedním z nich je jednání s třídou nepřátelských duchů, kteří ho mohou rychle přemoci. I když zpracování trvá u některých lidí jen několik týdnů, jiní na něm musí pracovat po mnoho měsíců.“

Jakkoliv mohou být některé z těchto zpráv a zjištění poměrně znepokojující ohledně nepříznivých duchovních účinků vakcín proti covidu tak situace není beznadějná. Jak jsme již viděli v těchto zprávách, lidé, kteří byli naočkováni, mohou být vyléčeni a mohou sí sami pomoci v procesu hojení.

Pokud jste dostali vakcínu a dostali jste se až tak daleko ve čtení tohoto článku, tak nezoufejte, ale zkrátka vyhledejte pomoc. Dostal jsem e-maily od lidí, kteří se mě ptali, jak čelit metafyzickým důsledkům injekce. Práce a výzkum Thomase Maye nám dávají určitá vodítka a vrhají světlo do temnoty navzdory celkové zdánlivě zoufalé situaci. Nesmíme podlehnout strachu nebo negativnímu myšlení, ale postavit se k tomu zkrátka čelem, brát to tak, jak to je.

Vzhledem k tomu, že se mě na to mnoho lidí ptá a posílá mi kvůli tomu e-maily, rád bych také objasnil, že nenabízím takový druh nadsmyslové práce těla a energie jako Mayer a jeho tým „super-smyslových terapeutů. V současné době už nepracuji ani jako bodyworker, kraniosakrální terapeut nebo praktik holografické kinetiky (HK). Obě modality by možná mohly pomoci očkovaným lidem v jejich léčebném procesu, ale moje práce se trochu posunula a nyní se více zaměřuji spíše na skupinovou práci, online kurzy a na další práci, ke které jsem povoláván Duchem.

V současné době také neznám nikoho, kdo by prováděl takové léčebné postupy, jaké Mayer a jeho lékaři nabízejí na základě práce Rudolfa Steinera. Mayer sídlí v Německu a můžete se tak na něj obrátit přímo a zeptat se ho (kontaktní informace najdete v jeho knize).

Jak si vybrat správného léčitele a nebo praktikujícího

Doporučuji opatrnost zdravého rozumu [ a to bez jakékoliv paranoie] při výběru terapeuta a praktika. Mnoho lidí dnes tvrdí, že dělají tento druh práce, a proto je to pěkná džungle v alternativní léčitelské komunitě tam venku .

Existují ale také šarlatáni a všechny druhy pochybných „léčebných metod“ New Age a „šamani“, kteří slibují odstranění entit, vyrovnání vašich čaker [nebo ještě hůře, „odstranění čaker“] atd. Kritickým bodem k pochopení u tohoto druhu nadsmyslové duchovní práce je to, co Mayer zmínil hned na začátku své knihy, a já jsem to raději zvýraznil červeně:

„Vyžaduje to však roky praxe, meditace, práce s vlastními vnitřními stíny a studia antroposofie a dalších věd o duši a duchovním světě. Je důležité, aby se výzkum hlavně opíral o široké pozadí zkušeností.

Zpracování očkování by tedy rozhodně nemělo být podceňováno, jak by to mělo být zřejmé z předchozích popisů. Jedním z nich je jednání s třídou nepřátelských duchů, kteří ho mohou rychle přemoci. I když zpracování trvá u některých lidí jen několik týdnů, jiní lidé na něm musí pracovat mnoho měsíců.“

Mnoho samozvaných léčitelů a „šamanů“ slibuje všechny druhy „magického“ léčení, ale postrádají právě tyto předpoklady. Pokud hledáte praktikujícího, doporučuji mít na paměti čtyři body uvedené níže a zeptat se jich na to. Vaše intuice vám vždy správně řekne, zda jsou upřímní nebo zda-li lžou:

 1. Jsou zapojeni do neustálé péče o sebe a upřímné vnitřní práce, zejména práce se stíny a esoterické/duchovní práce na sobě, aby si nepletli své vlastní myšlenkové projekce, nevědomý stín a nevědomé trauma s „entitami“ nebo „psychickými vhledy“?
 2. Jsou dobře obeznámeni s různými způsoby nebo mají alespoň široké zázemí zkušeností?
 3. Rozumí okultním a božským zákonům a jsou si vědomi klamné povahy okultních nepřátelských sil?
 4. Mají alespoň 10 let zkušeností a dělají tuto práci na plný úvazek s dosavadními výsledky?

Mnoho z nás má dnes přátele a nebo dokonce rodinné příslušníky, kteří se nechali očkovat. Přirozeně jim chceme pomoci, ale musíme pochopit pravidlo číslo jedna v léčitelské práci: Nemůžete pomoci nikomu, kdo není ochoten pomoci si sám. 

Jinými slovy, musíme respektovat jejich svobodnou vůli a netlačit je do žádné léčby nebo terapie, ani si pro ně domluvit schůzku s praktikem, aniž bychom je před tím nepožádali o povolení. Musí si to zkrátka rozmyslet sami. Pouze člověk, který je ochoten se uzdravit a přebírá za to vlastní zodpovědnost, má potenciál být skutečně uzdraven. Je to také velice dlouhá cesta a nebude provedena pouze na jednom sezení, jak zdůraznil Mayer.

Navíc očkovaná osoba, nebo kdokoli jiný, kdo hledá pomoc u terapeuta / praktika, se také musí sám zapojit do své vlastní vnitřní práce a duchovní práce a neočekávat, že „léčitel“ udělá vše za něj.

Super srozumitelné studium vakcín

Thomas Mayer a jeho výzkumný tým zkoumali různé vakcíny proti covidu prostřednictvím „naladění se na ně“ (na „informační pole“ vakcínové látky) pomocí mimosmyslovéjho/nadsmyslového vnímání. Byly použity různé techniky, ale běžnou metodou bylo vzít ampulku se zbytky vakcíny do jedné ruky během experimentu „samotestování“ kvalifikovaným praktikem a psychicky se naladit na „informační pole“ samotné látky vakcíny [tj. začít s ní „rezonovat“ .]

Zjištění byla skutečně pozoruhodná a velmi podobná informacím získaným při práci s očkovanými lidmi. Zde jsou některé vybrané případové studie:

Cítím se odříznutý od duchovního světa

Württemberská pracovní skupina se sešla 5. května 2021 se dvěma pozorovateli:

Zde jsou mé poznámky ke dvěma vakcínám, Pfizer BioNTech a AstraZeneca. Rezonovali jsme s nimi a prožívali to v našich éterických a astrálních tělech. U nás obou způsobily velmi negativní pocity. Duchovní pozorování ukázalo bytosti, které se spojily s nejvyššími protivníkovými silami a nesou tyto síly až k tělu astrálnímu a éterickému.

Moje dojmy:

Pfizer BioNTech:

 • Tíha se šíří na zemi, jako mlha, visící ramena, tma.
 • Vlastnosti, jako je deprese.
 • Ponořte se do tíhy, celé tělo se stává těžkým a ztrácí své „já“ – podpis a vzpřímenost.
 • Cítím se být odříznutý od duchovního světa.
 • Jako tmavá deka, čekající, neproniknutelná je nade mnou a v celé místnosti.
 • Tvořivo-duchovní impulsy (například tvorba hudby, meditace, sociální kontakty atd.): Stojí to hodně úsilí, abyste se na ně dostali. Poté se cítím trochu lépe.

AstraZeneca:

 • Bolest hlavy v čele, utahování.
 • Útočte příměji na úrovni „I“, jako jsou výstřely.
 • Působí zákeřněji, investovaněji, špičatěji (ne tak těžce), nepředvídatelněji.
 • Asi po pěti minutách byl účinek na mě až tak silný, že jsem ukončil vyšetření a opustil místnost.

Důležitý výsledek studií různých výzkumných skupin ukázal, že účinky společností Pfizer BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson&Johnson jsou si podobné.

Duše a společenský život: Jak vakcína ovlivňuje mé potřeby, pocit života, práci a plánování života?

Zde je několik dalších dojmů různých nadsmyslných praktiků, kteří provádějí toto vyšetřování:

Už jsem necítil potřebu přemýšlet a rozhodovat se sám za sebe, spokojil jsem se s tím, že jsem se pouze řídil pokyny, bez dalších otázek. Úplně jsem zešedivěl, na ničem mi už nezáleží, ale všechno je v pořádku. Moje sliznice byly suché, cítil jsem se jako plaz.“

„Zažívám vzdálenost, žádné spojení, žádné pocity, žádné sociální kontakty, cítím se být ztracený, můj emocionální život je chladný.“

Všechno by mělo být přísně organizováno, přeji si pořádek, jsem rezignovaný, na útěku, jen se stále někde registruji. Ve svém emocionálním životě zažívám stud, zlobu a zlomyslnost.“

„Kontakty mě již nezajímají, vzdálenost k ostatním lidem mi přijde dobrá. Jsem vděčný za pokyny a vedení. Nemám v životě směr. V mém emocionálním životě není žádná empatie, žádný zájem. Ve svém profesním životě chci jen prostě fungovat. Při pokusu o meditaci narazím do zdi a jsem odstrčen zpět.“

Video níže je svědectvím řeckého kněze-mnicha, který dostal vakcínu Pfizer. Otec Savvas Agioritis čte své vyznání. Kněz-mnich se začal cítit být stále více odříznut od duchovního světa. Také se setkal tváří v tvář s démonickou entitou, která může být soratickou bytostí vakcíny:

O tzv. super rozumné struktuře vakcín proti koroně

Maye a jeho výzkumný tým si také položili otázku: Co lze objevit, pokud se nepodíváme pouze na účinky vakcín, ale nadměrně se zaměříme rovnou na samotné vakcíny?

Zde je to, co objevili:

„Často se vyskytly následující dojmy: V auře vakcíny jsou viditelné kousavé, tmavé kulovité útvary. Ty jsou agresivní a útočné a zdá se, že jsou obsazeny soratickými bytostmi.

Pracovní skupina NDR popsala v dubnu 2021:

„Při pohledu na vakcíny proti koroně, bez ohledu na výrobce, jsme našli éterickou auru asi 8 palců kolem ampule. Uvnitř je nespočet vodních elementálů, kteří se starají o tekutinu vakcíny. Ty jsou silně ahrimanizovány, což znamená, že jsou spojeny s ahrimanskými duchovními bytostmi.

Druhým typem entit jsou elementálové Země, takoví trpaslíci, kteří byli také silně ahrimanizováni, pravděpodobně během výroby vakcíny. Ty jsou s největší pravděpodobností přímo zodpovědní za konstrukci genetické informace na hmotné úrovni.

Elementární bytosti mají za úkol ustanovit hmotu podle duchovních zákonů. Ty, které jsou spojeny s vakcínami Corona, kterými se zde zabýváme, se týkají bytostí z nepřátelských sfér (ahrimanských duchů).

Jak tyto elementární bytosti ztrácejí svůj pozitivní postoj k člověku tak se stávají stále více agresivními. Mohou poškodit éterické tělo člověka, což má následně negativní vliv i na ostatní členy lidské bytosti.“

Autoritářští následovníci a zombifikace lidstva

Tyto zprávy jsou velmi výmluvné ve světle rozsáhlejší maticové agendy. Mějte na paměti, že jediný způsob, jak okultní anti-božské síly a jejich WEF plánovaný „Velký reset“, skrze neomarxisticko-fašistické hybridní politické loutky Nového světového řádu, mohou zajistit zotročení celého lidstva, je s jeho vlastním souhlasem pomocí zmanipulované „svobodné vůle“ lidí.

Oni potřebují poslušné občany a následovníky jejhich autoritářského řádu. Existuje několik způsobů, jak přeměnit lidské bytosti na robotické autoritářské následovníky bez jediné myšlenky na to jednat třeba na vlastní pěst. Jedním ze způsobů je „program splátek matrix traumatu“, jak jsem to nazval. Lidé, kteří jsou traumatizováni, jsou snadněji ovladatelní. Je to základ hanebného programu MK-Ultra na kontrolu mysli, pouze v tomto případě se jedná o jakýsi globální experiment MK-Ultra.

Miliardy lidí se již za poslední 3 roky od začátku „pandemie“ staly značně traumatizovanými se vším tím strachem, lockdowny, ekonomickými, emocionálními a psychologickými těžkostmi, stejně jako maskováním a to zejména dětí, gaslightingem, zostuzováním a signalizací ctnosti korporátními médii a konsenzuálními občany typu „agenta Smithe“.

Většina lidí ani neví, že jsou traumatizováni, ale již mají traumatickou reakci: odhlášení (ocitnou se mimo tělo), oddělení, sebe popírání, návykové chování nebo pád do hluboké deprese počet sebevražd prudce stoupl. Během posledních tří let jsme byli svědky vojenské operace MK-Ultra kolektivní kontroly mysli, která ale zničila lidského ducha. Mějte na paměti, že se to již stalo i bez vakcíny. Pouze lidé, kteří mají pevný duchovní a psychologický základ, mohou odolat této psychologické válce.

Nejjednodušší způsob, jak ovládat lidi, je traumatizovat je, vyvolat v nich strach a pak se jevit jako spasitel, nebo jim alespoň dát něco, co jim slibuje „bezpečnost“ a návrat k „normálu“, tj. vakcínu. Navazuje to přímo na klasický hegelovský dialekt problému-reakce-řešení. Trauma samo o sobě již vytváří vstupní body pro nepřátelské síly, aby přišly a převzaly kontrolu nad tělem a myslí.

Jak můžeme vidět z výše uvedených zpráv, tak účinky samotné vakcíny v lidech posilují to, aby se stali jen otupělými následovníky autorit: „Už jsem necítil potřebu myslet a rozhodovat se sám za sebe, spokojil jsem se jen s následováním pokynů, bez otázek., bez zeptání se… Všechno by mělo být přísně organizováno, přeji si pořádek… Vzdálenost k ostatním lidem mi přijde dobrá. Jsem vděčný za pokyny a za vedení.“

Je nezbytné pochopit, že výše uvedené příspěvky byly provedeny profesionálními super rozumnými praktiky, kteří se „naladili na vakcínu“, a potom podali zprávu o tom, jak se cítí. Drtivá většina lidí, kteří dostali vakcínu, nemá žádné sebeuvědomění, takže najednou si ani nevšimnou toho, že „už necítí potřebu a rozhodovat se sami za sebe, jsou spokojeni s následováním pokynů“ nebo že se „stali emocionálně otupělými, nezažívají vzdálenost, ani žádné spojení, žádné pocity“.

Ve skutečnosti to většina očkovaných lidí popírá a tvrdí, že stále „myslí sami za sebe“ a nevšimnou si vůbec žádných změn. Vyžaduje to totiž určitou úroveň bytí a duchovní sílu v očkované osobě, aby si to vše uvědomila a uvědomila si také tyto vnitřní změny. Vzpomeňte si na zprávy uvedené na začátku tohoto článku od některých praktiků, kteří pracovali na očkovaných lidech, kteří uváděli, že:

 • Pacient nemůže tato pozorování žádným způsobem prožívat ani chápat. Nemá žádné vnímání vlastní bytosti a změny v jejích životních funkcích…“
 • „Často si těchto změn nevšimnou sami pacienti. Naopak, cítí se teď opravdu dobře, ulevilo se jim, jsou šťastní a „svobodní“ a to poté, co dostali vakcínu.“

Lidé ovládaní myslí totiž nevědí, že jsou ovládáni myslí. Je to vrcholný stockholmský syndrom a znepokojující situace – pokus o zombifikaci lidstva. Souvisí to také s tématem „Organické portály – bezdušší lidé“.

Uloupení duše a „mimozemská“ invaze do našich těl

V době publikování tohoto článku (tedy 24. května 2022) oficiálně:

 • 65,7 % světové populace bylo plně očkováno některou z vakcín proti covidu. To je 5,19 miliardy lidí.
 • Bylo podáno 11,77 miliardy dávek mnoho lidí je dvojnásobně očkováno někteří dokonce trojnásobně nebo čtyřnásobně očkováni
 • Denně se i nadále podává na 5,85 milionu dávek.
 • V USA bylo plně naočkováno 220 milionů lidí (tedy 66,8 % populace) a bylo zde podáno 580 milionů dávek vakcíny.
  [Zdroj]

Ve světle toho, co jsme dosud prozkoumali a objevili ohledně nepříznivých duchovních účinků vakcín Corona na člověka, jsou to alarmující čísla. Potvrzuje to agendu hyperdimenzionálního okultního matrixu, o které jsem psal po mnoho let, a ostatní na ni také naráželi. „Mimozemská invaze přes naše těla“ prostřednictvím genetické modifikace a pokus o oddělení duše od těla, příprava těla na okultní anti-božské síly/bytosti, aby převzaly kormidlo. Jak jsem psal již v roce 2016:

Z hyperdimenzionální perspektivy je konečným cílem jejich agendy zcela převzít tedy doslova „ukrást tělo“ naše fyzické/emocionální/mentální já, aby nás uzamkli do frekvenčního vězení – všechny jejich různé šachovnicové „spouštěče“ jsou navrženy tak, aby připravily naše těla tak, aby usnadnily hostování jejich vibrační esence přímo v našem lidském „sálovém počítači“.

Odtud pramení všechen ten tlak na od tělení [vytlačení duše z těla] ve všech jeho různých podobách: zvýšení rozštěpení těla a mysli prostřednictvím zvýšené mentální aktivity/rozptýlení prostřednictvím technologie/AI, stejně jako otrava jedince prostřednictvím GMO, EMF záření, očkování, chemtrails, atd. To vše jsou faktory prostředí, které se spojují s původní sérií experimentů s genetickými modifikacemi prováděnými „Predátorem zpoza hvězd“, aby nás více a více odpojily od našeho původního plánu DNA. Jedná se o program hybridizace společnosti, který připravuje přeměnu celého lidstva na prázdné nádoby pro hyperdimenzionální posednutí.

Což pramení z rozdělení časové osy a reality, frekvenčních vibrací a skrytých sil života

Rudolf Steiner měl pravdu. Ve světle těchto odhalení a dosavadních výzkumů můžeme skutečně vidět, že tyto vakcíny se pokoušejí vyhnat duši z lidstva a lidé jsou očkováni proti svým dispozicím k duchovním myšlenkám.

Na základě Mayerova výzkumu nastíněném v tomto článku, tak zatím vidíme 4 charakteristické účinky vakcíny COVID na lidi:

 1. Duše [tedy to skutečné „já“] je oddělována od těla
 2. Vakcína vytváří „díry“ v astrálním/energetickém těle
 3. Lidská bytost se stává silněji připoutána k hmotě, zatvrzelá v materialismu a egoismu, a proto lidskou spiritualitu a Božství/Boha odmítají
 4. Vytváří si autoritářské následovníky, kteří chtějí, aby jim bylo řečeno, co mají dělat [ztrácejí své vlastní vnitřní vedení]

První dvě podmínky vytvářejí vstupní body pro asurické, soraticko/asurické okultní nepřátelské síly, aby se připojily a převzaly tělo. Zdá se, že vakcína má také svoji vlastní „vakcinační bytost“, jakousi entitu, která se pak váže na očkovanou osobu, jakmile dojde k vakcinaci.

Tyto bytosti/entity pak také zdůrazňují účinky bodů 3 a 4 a všechny tyto body/efekty jsou také vzájemně propojeny. Čím více je lidská bytost odpojena od svého skutečného „já“ tedy od podstaty/duše, tím méně má přístup ke svému vnitřnímu vedení a intuici a hledá vedení a autoritu mimo sebe samu.

Soratičtí duchové transhumanismu: Past vědomí

Agenda očkování proti covidu a její škodlivé duchovní účinky na člověka se také přímo vážou k agendě transhumanismu.

Napsal jsem článek na toto téma s názvem The A.I. Transhumanism, Occult Trap And The Way Out a také jsem na toto téma natočil video:

Laura a já jsme také vydali epizodu podcastu s názvem Jak eliminace duše dláždí cestu pro transhumanismus, kde diskutujeme o některých tématech sdílených v tomto článku.

Co je to však agenda transhumanismu z okultní multidimenzionální úrovně? Lisa Renee to shrnuje poměrně dobře a to mnoho let předtím, než začala „pandemie“ COVID:

Transhumanismus je mezinárodní, kulturní a intelektuální hnutí s konečným cílem zásadně transformovat lidské podmínky tím, že se všeobecně zpřístupní technologie, které výrazně zvyšují lidské intelektuální, fyzické a psychologické schopnosti. …

Transhumanismus je také myšlenková škola, která se nás snaží vést k posthumánnímu stavu. V podstatě jde o vytvoření uměle inteligentních hybridů nebo kyborgů, kteří nahradí organické duchovní vědomí lidí.

Některá z navrhovaných biologických vylepšení využívají kombinaci technologií, jako je genetické inženýrství, psychofarmakologie, terapie prodlužování života, nervová rozhraní, mapování mozku, nositelné nebo implantované počítače a strhávání kognitivních technik. To má potenciálně extrémně destruktivní důsledky pro lidské vědomí a elektromagnetické funkce světelného těla.

Většina těchto možností je navržena tak, aby odpojila lidskou duši od lidského těla a připravila tělo na použití jako skořápku pro nového hostiteleV podstatě se jedná o integraci technologické a farmaceutické hybridizace k poškození lidské DNA, jako přípravy na uchopení těla. Primárním cílem mnoha transhumanistů je přesvědčit veřejnost, že přijetí radikální technologie a vědy je v nejlepším zájmu lidského druhu.

Velký podvod transhumanismu je široce propagován jako že ho vytváří lidé, kteří mají kontrolu nad svou vlastní evolucí, zatímco to, co ve skutečnosti dělají, je, že jen zaprodávají svou duši a ztrácejí tak přístup k organickému lidskému vědomí.

Transhumanismus zdůrazňuje evoluční perspektivu, ale zcela ignoruje elektromagnetickou funkci lidské DNA a realitu vědomí multidimenzionálního lidského ducha nebo duše… Hnutí Transhumanismu je další úrovní satanské agendy negativních mimozemšťanů (negative alien agenda), aby získalo plnou kontrolu nad biologicko-neurologickými a mozkovými sítěmi lidských bytostí, a tak ovládalo i lidské kolektivní vědomí.

– Lisa Renée

Musíme pochopit, že jsme v jakési „koncovce“. Transhumanistická agenda, splynutí člověka a stroje, vyhnání duše a invaze nepřátelských „mimozemských“ bytostí skrze naše těla jsou konečnými stádii negativní agendy vládců matrixu k zotročení lidstva, která se budovala po tisíce let.

Tyto hyperdimenzionální okultní síly manipulovaly lidstvem z neviditelných říší po celé věky a zasahovaly do „harmonické“ evoluce lidstva. Wetiko „mimozemšťan“ infikoval lidstvo zevnitř lidské psychiky.

Soratické bytosti ve Steinerově díle jsou „nepřátelské okultní síly“ a „síly temnoty“, o kterých se Sri Aurobindo také zmiňuje. V průběhu času jen dostali mnoho různých jmen vždy založených na různých okultních tradicích.

Neboť podle veškerého okultního učení mohlo být evoluční stvoření harmoničtější, tak nebýt zásahu Mocností temnoty, tak všechny tradice, včetně védy a upanišad, ukazují pod různými postavami vždy stále na stejnou věc. V Upanišadách jsou to Daityas, kteří přebijí zlem vše, co bohové stvořili, v zoroastriánské tradici je to Ahriman narážející na dílo Ahury Mazdy, chaldejská tradice používá zase jinou postavu.

Ale význam je pokaždé stejný; Je to vnímání něčeho, co zasáhlo harmonický vývoj stvoření a vneslo do něj princip temnoty a nepořádku.

Výsledkem toho všeho pak je, že místo světa integrální pravdy a božské harmonie stvořeného ve světle božské gnóze, tady máme svět založený pouze na částečných pravdách nižší kosmické inteligence, v níž je vše napůl pravda a napůl omyl. Jsou to síly a bytosti, které mají zájem na tom udržovat lži, které vytvořily ve světě Nevědomosti a předkládat je pak lidem jako Pravdu, kterou lidé dokonce musí následovat.

Slovo „zdání“ se vztahuje k formám, které na sebe berou, aby vládli světu, formám často falešným a vždy ztělesňujícím lež, někdy jakoby pseudobožským.

Je to ta síla, která udržuje nevědomost a temnotu ve světě – může být zničena pouze tehdy, když lidstvo již nebude manipulováno do nevědomosti a temnoty.

Tyto špatné podmínky jsou způsobeny skutečností, že Nevědomost je v držení a nepřátelské Síly jsou uznávanou autoritou,která se nechce vzdát svého vlivu a v pozemském vědomí není ustavena žádná plná síla Světla, která by jim nejen nevyhověla, ale ještě převážila jejich plnou sílu temnoty.

– Sri Aurobindo, Božský život

Rudolf Steiner také naznačil, že tyto síly temnoty vždy ovládají lidská těla:

„… Ve starém Řecku bylo celé tělo naplněno celou duší a oni tak byli ve shodě. Dnes tomu tak není, protože těla jsou částečně prázdná. Neříkám nic hanlivého o prázdných hlavách; Zůstanou prázdné jako součást evoluce. Ve skutečnosti však na tomto světě nic nezůstává prázdné. Hlavy jsou pouze prázdné od něčeho, co bylo předurčeno, aby je naplnilo jindy. Nic není nikdy úplně prázdné.

S tím, jak se lidská duše stále více stahuje z těla, je tělo stále více v nebezpečí, že bude naplněno něčím jiným. A pokud lidské bytosti nejsou připraveny přijmout impulsy, které mohou pocházet pouze z duchovního (sebe) poznání, tak jejich tělo bude naplněno démonickými silami.

Lidstvo čelí osudu, kde tělo může být naplněno ahrimanickými démonickými silami. Takže musíme něco dodat k tomu, co jsem řekl včera o budoucím vývoji: v budoucnosti budou lidé, kteří jsou Tom, Dick a Harry v běžném životě, což je něco, co je určeno společenskými okolnostmi, ale jejich těla budou prázdná do takové míry, že v nich pak může žít mocný ahrimanský duch. Jde o setkání se s ahrimanskými démony. Lidské bytosti již nebudou tím, čím se zdají být. Jednotlivec bude někde hluboko uvnitř a navenek získá úplně jiný obraz.

To ukazuje na složitost života, který teprve přijde. Je rozumné říci, že v budoucnu nastanou situace, kdy bude velmi obtížné zjistit, s kým že vlastně máme tu čest. Touha Ricardy Huch po ďáblu skutečně vychází z toho, co přijde v budoucnosti. Instituce a myšlenky, zejména pak sociální ideje, které dnes lidé mají, jsou jen abstraktní a hrubé; Jsou neohrabaní tváří v tvář složitostem, které leží před námi. A protože lidé nejsou schopni mít představy o skutečné podstatě věcí, tak sklouzávají stále hlouběji do chaosu.

… V budoucnu bude obrovské množství lidí… [jehož] koncepty, myšlenky a činy budou založeny na vnějším světě kolem nich a na skutečnosti, že jejich těla jsou naplněna ahrimanským [démonickým] duchem, který chce, aby takové ideje formovali.

Neměli bychom klamat sami sebe, protože čelíme zcela specifickému hnutí. Na koncilu v Konstantinopoli bylo rozhodnuto, že duch neexistuje; Bylo dogmaticky prohlášeno, že lidská bytost se skládá pouze z těla a duše, a stalo se herezí mluvit o lidském duchu. Stejným způsobem budou učiněny pokusy o to prohlásit duši, jakýkoiliv dvnitřní život, za neexistující.“

– Rudolf Steiner, „Pád duchů temnoty – změny v duchovním složení lidstva“, Dornach 7. října 1017
[Přeloženo ze Steinerovy původní přednášky v němčině: „Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt: Der Sturz der Geister der Finsternis – Vorträge in Dornach, 1917, Band 177“]

Když se oddálíme a podíváme se na větší obrázek agendy matrixu a na to, jaký je skutečný účel globálního tlaku na očkování celé světové populace (jak Bill Gates a Klaus Schwab z WEF opakovaně prohlásili, že chtějí, aby se to stalo), můžeme vidět dva hlavní cíle ve hře:

 1. Depopulace a eugenika: Masivní snížení světové populace v průběhu času v důsledku poškození vakcínou (ničí imunitní systém, neplodnost, zvýšené riziko rakoviny, srdeční choroby atd.). Stále více lidí již umírá na očkování.
 2. Uchopení, posednutí a převzetí lidského těla duší: Založena prostřednictvím vakcíny a injekčně podaná „vakcinační bytost“ a/nebo „soratické bytosti transhumanismu“. Vytváří zombifikované autoritářské následovníky, kteří se stávají „agenty“ Matrixu posedlí asurickými démonickými okultními silami.

Druhý cíl je také předzvěstí transhumanistické agendy úplného vyhnání duše z těla a sloučení člověka se strojem. Pohledem z této perspektivy a ve světle hegelovského dialektu, pak celá psychologická operace COVID byla uměle vytvořena jako „problém“, který následně vytvořil „reakci“ v populaci, požadující lék/vakcínu. „Mocní, kteří jsou“ pak představují „řešení“: vakcínu, kterou ale již předem naplánovali.

Thoms Mayer a jeho výzkumný tým učinili ještě více znepokojující objevy, když se hlouběji podívali na účinky čtyř hlavních vakcín proti COVID a ověřili si tak, co Lisa Renee, Sri Aurobindo, Rudolf Steiner a další esoterická okultní učení již předtím sdělili. Říká se tomu „téma všech konspiračních témat“: Invaze mimozemšťanů skrze naše vlastní těla. Transhumanismus je inspirován právě těmito silami temnoty injekčně aplikovanými vakcínou:

Trvalo mnoho pokusů, než jsme pochopili silné účinky vakicín společností BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson&Johnson. Důležité je, že – duchovně řečeno – v jádru jsou tyto vakcíny plné soratických bytostí. Samozřejmě jsou do toho zapojeny i všechny ostatní skupiny nám nepřátelských duchů. Na první pohled lze zažít ahrimanské bytosti, snad i asurské bytosti. Uvnitř nich však vždy pracují hlavně soratické bytosti, které udávají hlavní tón.

Tyto bytosti nepocházejí z vývoje naší sluneční soustavy a v tomto ohledu musí být považovány za duchy vnějších planet. Na rozdíl od luciferských a ahrimanských padlých andělských bytostí nejsou součástí vývoje našeho duchovního planetárního systému, podrobně popsaného v „Okultní vědě“ Rudolfa Steinera.

Prostřednictvím lidské nevědomé přitažlivosti nebo vědomého pozvání získávají přístup a mohou tak ovlivnit náš život na Zemi. Soratské bytosti jsou nám známy po tisíce let; inspirují útlak, zneužívání, nenávist, války, černou magii atd. Dnes se však objevuje i jejich nový druh.

Někteří lidé v mé výzkumné síti jsou poměrně zběhlí ve vnímání soratických bytostí. Přesto byl tento nový druh bytostí pro nás zpočátku znaČNĚ nepochopitelný a nezařaditelný. Neexistuje proto ještě ani žádná zavedená terminologie pro tento druh. Zvolili jsme pro ně termín „duchové transhumanismu“, protože se zdá, že tyto bytosti jsou přímo v duchovním jádru transhumanismu. Transhumanismus totiž chce sloučit lidskou bytost se stroji a tím navždy zrušit naši duši-duchovní bytost.

A co je super rozumné, transhumanističtí duchové dělají přesně tohle. Duchovní účinky jsou již zde, i když mozek ještě není připojen k počítači – sen transhumanistů. Sahají po lidské bytosti, a pokud k ní získají přístup, lidské bytosti ztrácejí – částečně nebo úplně – své duchovní spojení.

Za tímto účelem mají tyto bytosti zejména své fantomové tělo (fyzické duchovní tělo) a éterické tělo. „Slepí“ je dohromady a uzavírají je před duší a duchem a duševně-duchovním okolím. V tomto ohledu chtějí tyto bytosti proměnit lidskou bytost v „Machine-Man“, (mechanického muže) odříznutého od ducha.

Zjistili jsme, že všichni skupinoví duchové čtyř zkoumaných vakcín jsou obsazeni duchy transhumanismu. Navíc jsme je našli v jednotlivých ampulích, kterými se očkováním dostávají do člověka.

Duchovní zkušenosti s nimi se pak jeví jako „zbavené svého „já“, „zvířecí“ a hrozivé. Kolega se setkal s vůdčím skupinovým duchem jedné z vakcín. Jeho záměr jasně vyšel najevo: „Viděl jsem vznešenou duchovní bytost vakcíny, úzkou, drsnou, zlověstnou postavu, extrémně zlou, s vůlí zničit vše, co je lidské: Anděl je jakoby odříznut, éterický rozdrcen, duše podrobena, Já vyhaslo. To, co zbylo, postrádá Mě, vidím prázdné lidi s automaty; vychrtlé, vratké, kovové; vypadají že jsou drženy jako loutky na dlouhé struně.“

– Thomas Mayer

Jejich vlastními slovy

Když se podíváme na vše, co jsme dosud odhalili ve světle matrixové agendy nepřátelských sil, poslechněte si tato krátká videa Yuvala Noaha Harariho:

1. Lidé jsou nyní hacknutelná zvířata

2. Svoboda a svobodná vůle jsou mýtus

https://www.bitchute.com/embed/JnBmmB7wlrJZ/?feature=oembed#?secret=46coLZwHeC

Některé zajímavosti z klipů Yuvala Noaha Harariho:

Covid je kritický, protože přesvědčuje lidi k tomu, aby akceptovali totální biometrické sledování. Chceme-li tuto epidemii zastavit, musíme nejen monitorovat lidi, ale také sledovat, co se jim děje doslova přímo pod kůží.

Lidé jsou nyní hacknutelná zvířata. Celá myšlenka, že lidé mají nějakou duši, ducha a že mají svobodnou vůli a nikdo neví, co se děje uvnitř mě… to je dávno pryč! Neexistuje nic takového jako je svobodná vůle. Ve vědě existují pouze deterministické procesy a náhodné procesy a kombinace obou, ale nic z toho není svoboda. Svoboda je jen další mýtus, který si lidé vymysleli, stejně jako si lidé vymysleli Boha.

Pocity jsou jen biochemické algoritmy a co je nejdůležitější, vědci a inženýři nám stále více říkají, že pokud máme dostatek dat a dostatek výpočetního výkonu, můžeme vytvořit externí algoritmy, které rozumí lidem a jejich pocitům mnohem lépe, než mohou lidé porozumět sami sobě.

A jakmile máte takový algoritmus, který rozumí vám a vašim pocitům lépe, než vy rozumíte sami sobě, pak se autorita logicky přesune od lidí k algoritmům.“

– Yuval Noah Harari

Maajid Nawaz napsal vynikající Exposé o Yuvalu Noah Hararim, které vřele doporučuji si přečíst: Falešní bohové, falešní proroci, nacisté a neoeugenika – Yuval Noah Harari a lidská imperiální arogance

„Když zlo přichází maskované za pokrok, oslavované v nevědomosti jako spravedlivé, když pravda vyvolává jen samou jedovatost a znechucení, když jsou dobří lidé pomlouváni a umlčováni a když jsou nemocní oslavováni jako hrdinové, zatímco náš přirozený stav věcí je zesměšňován, pak jsme skutečně v nebezpečných časech.“

– Maajid Nawaz

Yuval již může být právě tou nádobou pro ahrimanické [démonické] duchy a jejich „organickým portálem“. Neexistuje žádná duše, jen mechanický, materialistický světonázor. Jeho slova dávají nahlédnout do myšlení mnoha lidí ve vysokých mocenských pozicích a konkrétně do myšlení elity okolo Světového ekonomického fóra WEF a kolem Klause Schwaba. Oni zcela popírají duši, duchovnost a Božství a sami si chtějí hrát na Boha.

Ve skutečnosti se totiž již považují za „bohy“, kteří určují, kolik lidí má žít na této planetě a vytvářejí jakési lidské bytosti v trubkách. Klaus Schwab z WEF a zastánce „Velkého resetu“ zmínil ve své knize „Čtvrtá průmyslová revoluce“ zrození „člověka založeného na křemíku“ a také defintitvní konec „člověka založeného na uhlíku“.

Rudolf Steiner měl ve své vizi před více než 100 lety pravdu:

„Přijde čas – a nemusí to být vůbec daleko – kdy se tu objeví zcela odlišné tendence… a lidé si řeknou: Je patologické, aby lidé vůbec ještě mysleli v pojmech ducha a duše. „Zdraví“ lidé nebudou mluvit o ničem jiném než o svém těle. Bude považováno za znamení nemoci, když někdo dospěje k myšlence na něco takového jako duch nebo duše. Lidé, kteří takto ještě třeba uvažují, tak budou považováni za nemocné a – můžete si tím být jisti – bude na to vynalezen lék.

Duše tak přestane existovat pomocí drogy. Vezmeme-li v úvahu tento „zdravý úhel pohledu“, tak lidé vynaleznou vakcínu, aby ovlivnili lidský organismus co možná nejdříve, nejlépe hned, jak se narodí, takže toto lidské tělo již nikdy ani nepochopí, že existuje nějaká duše a duch… Materialističtí lékaři budou požádáni o to, aby vyhnali duše z lidstva.

Rudolf Steiner, „Pád duchů temnoty – změny v duchovním složení lidstva“, Dornach, Německo, 7. října 1917

Je možné absorbovat tyto dotěrné duchy bez skutečného fyzického očkování?

Velkou otázkou je, zda jsou neočkovaní lidé také postiženi těmi, kteří dostali vakcínu. Mnoho neočkovaných žen mělo nepravidelné menstruační cykly, když se dostaly do těsné blízkosti očkovaných lidí. Zdá se, že existují i další fyzické účinky související se spike proteinem, které negativně ovlivňují i minimálně některé neočkované lidi. Ale co ti nepřátelští duchové vakcíny? Thomas Mayer položil tuto otázku v další kapitole své knihy:

„Vakcíny Corona jsou naplněny agresivními nepřátelskými duchy, kteří prostřednictvím očkování zakotví v tělech lidské bytosti. Ale je možné absorbovat tyto dotěrné duchy bez skutečného fyzického očkování?“

Mayer obdržel tuto pozoruhodnou zprávu o několika případech datovanou 20. května 2021 od pracovní skupiny Hesenska v Německu:

 1. Heidrun je zdravotní sestra a ve dnech, kdy musela očkovat, byla vždy naprosto vyčerpaná. Očkuje vakcínami od společnostíi AstraZeneca a Pfizer BioNTech. Vyčerpání určitě souviselo s očkováním, protože ve dnech, kdy se ho neúčastnila, nebyla tolik vyčerpaná. Heidrun popsala, že po dni očkování lidí se cítila sevřená ve své vlastní kůži a jako by její tělo už nebylo její. […] Bylo pozoruhodné, že kromě toho si vytvořila vztah k duši skupiny Pfizer BioNTech, stejně jako k sorektickým duchům transhumanismu – i když nebyla očkována. Normálně takové duchovní spojení není možné bez fyzického očkování. To znamená, že tyto bytosti na ní musely „přeskočit“. Bytosti AstraZeneca nepřeskočily. Po duchovní očistě ze vztahu k BioNTechu a bytostem transhumanismu se opět cítila lépe.
 2. Další přítel se mnou chtěl naléhavě mluvit. Uvedl, že byl týden bez sebe, neměl téměř žádnou energii, ztratil své životní cíle a objevilo se v něm mnoho špatných pocitů. Nevěděl, co se s ní stalo. Bylo to tak od neděle. Při super rozumném vyšetřování vypadal, jako by dostal očkování proti koroně. Část jeho duševní konstituce a organizace I byly odstraněny asi 15 palců doprava; Mezi ním a andělem byla blokáda; V jeho auře byly temné bytosti, jiskry soratických bytostí a duchové transhumanismu. Je to duchovně rozvinutá osoba, zkušená v léčitelské práci, kterou dělá se svými klienty. A přesto se nechala chytit. Nikdo není dokonalý – v každé auře jsou díry nevyřešené staré karmy. Těmito otvory pak mohou vstoupit bytosti napojené na koronové vakcíny – a to dokonce i bez injekční stříkačky. Diskutovali jsme o dojmech, obrátili se s koncentrovanou léčivou silou k těmto bytostem a po hodině se cítil opět vycentrovaný a obnovený.
 3. O týden později jsem měl podobnou zkušenost, moje další kamarádka byla na dně a nevěděla, co s ní je. V meditativní diagnóze se ukázalo, že ve svém „já“ byla posedlá sorektickými duchy transhumanismu. Zde by opět mohl být problém vyřešen… Je tedy možné absorbovat duchy, kteří pracují v koronové vakcíně do duše, aniž by byli fyzicky očkováni. To není vůbec překvapující. To je také případ nadsmyslového vnímání těchto bytostí, ale více kontrolovaným a chráněným způsobem.“

Důsledky těchto zpráv mohou být pro mnoho lidí šokující a vyvolávající strach. Musí ti, kteří nebyli očkováni, udržovat odstup od očkované části populace, aby se nepostavili do cesty žádnému z těchto nepřátelských duchů?

Nezastávám tento extrémní (paranoidní) pohled, jak jsem zde také již zmínil. Ano, možná bude potřeba opatrnosti a zdravého rozumu a vzít v úvahu, že každá situace je trochu jiná a něčím specifická. Například sex nebo intimní fyzický kontakt s očkovanou osobou, pokud nejste očkováni, by mohl skončit tím, že se postavíte soortickému duchu. Hodně se to děje na neviditelných úrovních, a to dokonce i bez očkování, když se sexuálně angažujete, jak je prozkoumáno v tomto článku: Sexuální vampirismus – Sex a připoutání k entitám.

Pokud jde o vztahy, kde jeden partner dostal vax a druhý ho nedostal, tak to může způsobit určité problémy. Nejsem tu, abych někomu říkal, co má dělat, a jen sdílím tento výzkum, postřehy a osobní názory. Musíte se vždy vy sami rozhodnout, co je pro vás to pravé.

Jak jsem již řekl, osobně nepřijmu žádnou léčbu od takového bodyworkera, terapeuta nebo praktického lékaře, který by byl naočkován. Znamená to, že jste možná přijali „očkovací entitu“, když jste dostali léčbu od vaxxed praktického lékaře? Ne, to nutně ještě ne. Ještě jednou důrazně varuji hlavně před strachem a paranoiou. A co je to vůbec nejdůležitější, starejte se o své zdraví na všech úrovních, posilujte svůj duchovní imunitní systém duchovními praktikami, psychologickou prací na sobě (abyste uzavřeli všechny vstupní body) a žijte duchovní život v upřímné aspiraci a odevzdání se Božství.

Jak můžeme vidět na základě Mayerova výzkumu a případových studií, bodyworkeři, terapeuti a praktici v léčitelském umění si také musí být vědomi možnosti „vzít něco na sebe“ od očkované osoby, kterou léčí. Ochranná a čistící opatření jsou tedy nezbytná pro kohokoli v léčebném / terapeutickém prostoru, a to i bez problému s touto vakcínou.

Pokud zůstanete pevně v těle, ukotveni ve svém Já, a pracujete s upřímnou modlitbou [ne pouze mechanickým recitováním], abyste obdrželi Božskou projekci, můžete také ještě více zmírnit jakékoli negativní účinky nebo vniknutí a nepřijmout nic, pokud pracujete na někom, kdo dostal vakcínu, a to i v případě když třeba dostanete léčbu od očkované osoby.

Mayer také zdůrazňuje, že fyzické očkování je mnohem nebezpečnější, protože samotná vakcína obsahuje sorovatickou bytost, a proto je náročnější na harmonizaci a vyčištění. Neočkovanou osobu, která možná jen absorbovala entitu od očkované osoby, tak je mnohem snazší z ní odstranit a dokonce by se mohla zcela očistit.

Jak se chránit před dotěrnými nepřátelskými duchy

Nejdůležitější částí k pochopení je to, co Thomas Mayer poznamenal výše:

V každé auře jsou díry z nevyřešené staré karmy. Těmito otvory mohou vstoupit bytosti napojené na koronové vakcíny – a to dokonce i bez injekční stříkačky.“

Jinými slovy, vždy musí existovat nějaký „vstupní dveře“ pro soratické bytosti, aby mohly vstoupit. Tyto vstupní dveře, body a díry v auře z nevyřešené karmy, o kterých Mayer mluví, souvisejí většinou s nějakým nevyřešeným [nevědomým] traumatem [včetně traumatu z minulých životů], se zraněními z dětství a s aspekty stínu [vztahujícími se většinou k práci se stínem], které jsou všechny uloženy v lidském těle, stejně jako je v těle uložena „karma“ [minulé zkušenosti, které jsme nezpracovali a pouze je zatlačili do nevědomí].

Díry v auře mohou být také vytvořeny traumatem a každý nese trauma v různé míře zpět k „původnímu zranění“ [iluzorního] oddělení se od Boha. Identifikace s egem tak může být viděna také jako samotná reakce na trauma.

V průběhu let jsem se tímto tématem mnohokrát zabýval ve svých spisechvideíchwebinářích a podcastech [se svou ženou Laurou].

Kdokoliv může být dnes vystaven těmto okultním silám souvisejícími s vakcínou nebo i bez ní. Jen proto, že je někdo „červenou pilulkou“, tj. má nějaké intelektuální povědomí o matrixu v němž jsme, nebo nepřijal injekci, tak neznamená, že je zcela imunní a to není žádná slovní hříčka, je to myšleno doslova, vůči jakémukoli zasahování a připoutání od soratických / asurických bytostí nebo jakékoli jiné formy okultních nepřátelských sil. Mayerova práce je založena na kosmologii Rudolfa Steinera ale i mnoho dalších esoterických tradic a okultních učení hovoří o podobných bytostech jen svými vlastními slovy.

Vaše/naše slepé skvrny ega, zranění, traumata, stínové aspekty, touhy nižší přírody atd. často slouží jako „vstupní body“. Kromě toho také nadužívání konopí, léčivých rostlin, léčiv atd. také poškozuje astrální tělo. Vytváří vstupní body, stejně jako jej vytbváří každodenní stres atd. … Kdykoli nemáme žádné sebeuvědomění, tj. „nepamatujeme si sami sebe“ [jak by řekl Gurdjieff], tak můžeme být snadno vystaveni okultním zásahům. Život zaměřený jen na hlavu, odříznutý od těla, jak to dělá většina lidí v našem počítačovém světě, také vytváří rozštěpení nebo přímo díry v lidské auře pro okultní síly, aby jimi prošly.

Mnoho „pravdoláskařů“ s červenými pilulkami je těmito silami poháněno a ovlivňováno, zejména je svádí k externalizaci zla, stínovému projektu, pádu do zkázy, temnoty, vědomí viny/oběti, identifikaci se s myšlenkami, které nejsou jejich vlastní, atd., většinou lidé, kteří nejsou zapojeni do žádné formy upřímné vlastní práce sama na sobě Hledání pravdy a boj se zlem pouze někde „tam venku“ zdaleka nestačí a ve skutečnosti může ty věci ještě více zhoršit, pokud nebudeme uplatňovat stínovou práci a nevezmeme si zpět naše vlastní projekce.

Pokušení externalizovat všechno zlo a vidět se jako „lepší“ udržuje lidi uvězněné v matrici jejich vlastní mysli a coby loutek v rukou okultních sil. Stínová práce se v posledních několika letech stala populárnější, jenže s mnoha zkresleními a zjednodušeními. Každý, kdo tvrdí, že nemá žádné spouštěče, neprojektuje a je „hotov se stínovou prací“, vážně lže sám sobě. Bylo by to totéž jako o sobě tvrdit, že člověk je plně seberealizovaný a osvícený.

Můžete také ztrácet roky a desetiletí pouhou intelektualizací procesu stínové práce, aniž byste pokročili byť by jen trochu hlouběji (na začátku své práce jsem do této pasti spadl na několik let). Musí se to stát somaticky na všech úrovních a tělo ukládá všechno. Před správným nanesením a provedením stínové práce, která je velmi nepohodlná, chaotická a bolestivá, musíte hlavně vědět, JAK to udělat a CO to znamená.

Vyžaduje to také určitou úroveň sebeuvědomění, vnitřního svědka a schopnost pozorovat své vlastní projekce, tedy přenos, identifikaci projekce, její spouštěče atd., aniž bychom to ospravedlňovali, externalizovali nebo k něčemu z toho připojili svůj příběh. To se ale mnohem snadněji řekne, než nakonec skutečně udělá, a já se nijak nevylučuji z této rovnice.

Tento proces také vyžaduje dlouhé roky studia a praxe, takže se stává naši „druhou přirozeností“ – aplikovanými ztělesněnými znalostmi a nejen intelektuálními teoriemi. Je to brána k našemu Božství, která musí být projita. Žádné zkratky. Je to zákon vzestupu a sestupu a pokračující proces pro kohokoliv z nás, kdo je zapojen do Práce – Velkého Díla.

„V projekci stínu se oddělujeme od části sebe sama a snažíme se jí zbavit, což je vlastně ale sebepoškozování, které je ve skutečnosti aktem násilí. Při promítání stínu se oddělujeme od části sebe sama a „rozdělujeme“ se (ve dví), odvracíme se od sebe s odporem a přerušujeme naše spojení s naší temnější polovinou, jako bychom se s ní ještě nikdy předtím v celém svém životě nikdy nesetkali.

Vrháme svou vlastní temnotu mimo sebe sama a vidíme ji, jako by snad existovala pouze v druhých. Pak reagujeme násilně, když se setkáme se ztělesněným odrazem našeho stínu ve vnějším světě, chceme ho zničit, protože nám připomíná něco temného uvnitř nás samých, s čím bychom raději neměli ale vůbec nic společného.

Při projekci stínu se tedy dopouštíme násilí (psychického i fyzického) nejen na sobě, ale i na „druhém“, který je příjemcem naší projekce stínu. Tento akt vnějšího násilí pak ale není ničím jiným než naším vnitřním procesem páchání násilí na části nás samých, které mění kanály a vyjadřuje se ve vnějším světě, jak v něm tak i skrze něj.

Ve snaze zničit náš projektovaný stín ve vnějším světě však jednáme špatně, stáváme se posedlými a inkarnujeme tém právě ten stín, který se snažíme zničit.

Paradoxně, když sestupujeme do hlubin našeho nevědomí, abychom se vypořádali s prima materia stínu, jsme současně na cestě vzestupu ke skutečně skutečnému světu, jak jsme uvedeni do světelných světů ducha vyšších dimenzí.

– Paul Levy, Dispelling Wetiko

Některými hlavními mylnými představami o tomto „tématu všech témat“ jsem se zabýval ve svém článku Okultní vědění, duchovní obcházení a nutnost holistické integrální sebepráce.

Řešení a náprava? Jako vždy je to Velké Dílo, protože bylo povoláno ke skutečnému probuzení, zapojení se přímo do procesu vtělení duše. Tato práce zahrnuje jak základní psychologickou práci, tak i stínovou práci a duchovní práci. Ale to je práce, které se většina lidí vyhýbá, protože to není snadné a konfrontační. Zahrnuje to vědomé utrpení a boje, protože válka je v nás a je vedena skrze nás.

Každý, kdo tvrdí, že je „osvobozen“ od jakéhokoli zásahu, je stejný jako kdo tvrdí, že je plně ztělesněn, oduševněn a osvícen. Věřit, že pouze ostatní jsou ovlivněni entitami, je samo o sobě matrixovou pastí, přeceňování úrovně vlastního bytí a s největší pravděpodobností zapojení se do nějakého obcházení. Cesta je ale velmi úzká. Zároveň tyto síly slouží jako vyučovací funkce ve světle evoluce vědomí a mohou být „využity jako učitelé“, zdůrazňují nám, co je ještě třeba vyléčit, integrovat a nebo odmítnout.

Každý je těmito silami ovlivněn jinak, dokonce i naočkovaný, a Mayer zdůrazňuje tento bod ve své knize, aby nedělal generalizace. Úroveň bytí, karmické lekce a mnoho neznámých faktorů mysli totiž vstupují do této rovnice. Nacházíme se v temném věku a všechno již bylo a nebo teprve bude odhaleno uvnitř i vně během tohoto Času Přechodu. Proto jsme tady a nemůže to zkrátka být jakkoliv jinak.

Účinky alopatické medicíny a psychiatrických léků v posmrtném životě

Posmrtný život a duchové připoutaní k zemi

Jestliže existuje evoluce vědomí v evolučním těle a duše obývající tělo, tak skutečný a vědomý jedinec, pak je zřejmé, že je to postupná zkušenost této duše v přírodě, která na sebe bere formu této evoluce vědomí: znovuzrození je samozřejmou nezbytnou součástí, je vlastně jediným možným mechanismem takové evoluce.

Je stejně nezbytná jako narození se samo; neboť bez ní by zrození bylo pouze prvním krokem bez jakéhokoliv pokračování, jen začátkem cesty bez jejích vzdálenějších kroků a příchodů. Je to právě znovuzrození, které dává při zrození neúplné bytosti v těle příslib úplnosti a duchovního významu.

– Sri Aurobindo, Filozofie znovuzrození

Ve světle evoluce duše tak evoluce vědomí znamená, že duše postupuje a „roste“ po mnoho životů, reinkarnací a znovuzrození. Tělo je nositelem duše. Po smrti duše opouští tělo a prochází různými fázemi, než se inkarnuje do nového těla. Miliony hlášených NDE (zážitky blízké smrti) sdílejí stejné zkušenosti s opuštěním fyzického těla, „cestou ke světlu“, prožívání zpětného „přezkoumání života“ atd.

Mnoho starověkých esoterických tradic, včetně antroposofie, popisuje zákony, které řídí náš posmrtný život. Tibetská kniha mrtvých je klasická příručka, která pomáhá duši projít ke Světlu a různým posmrtným fázím, aby duše neuvízla v bardu, tedy v přechodném stavu mezi smrtí a znovuzrozením.

[Poznámka: Myšlenka, že reinkarnace a tunel světla je pastí mimozemské hyperdimenzionální matrice, která má recyklovat duše, aby nás udržela uvězněné v matrixu, je paranoidní dezinformace alespoň tedy podle mého názoru, která se zdá kroužit v „okrajových konspiračních“ kruzích. Zabýval jsem se tímto tématem v tomto článku: Evoluce duše, vesmírné zákony a karma v těle.]

Úroveň bytí a stav integrace / individualizace duše určuje zážitek smrti a také to, co se stane po smrti. Celý smysl vnitřní esoterické práce a vědomého zapojení se do cesty k probuzení v tomto fyzickém těle je individuace duše, práce skrze karmu a lekce od života k životu.

Čím více jste vtěleni (což je ona integrace duše) – čím více jste upřímně zapojeni do vnitřní práce na ukotvení Božství (což znamená pracovat prostřednictvím traumat/zranění/problémů, které všichni musíme v různých stupních zakoušet) – tedy čím výše stoupá vaše Úroveň Bytí, tím více svobodné vůle pak skutečně získáte/získáte/získáte, a tím více uvědomění se/vědomí budete mít – a to vše také určí, co budete prožívat po smrti.

Stav vědomí, ve kterém se člověk nachází v okamžiku smrti, také hluboce ovlivňuje posmrtnou zkušenost. V posmrtném životě existují pasti, slepé uličky a bloky, které mohou zabránit duši dosáhnout Světla, uvíznout v nižší říši a připoutat ji k zemi jako ducha připoutaného k zemi. Thomas Mayer popisuje některé z těchto blokád posmrtného života:

… V posmrtném životě existuje mnoho blokád a slepých uliček. Spoutání duše na Zemi je dnes velmi velkým problémem. … Pracuji na tomto tématu již mnoho let a publikoval jsem dlouhou pracovní práci o pomoci mrtvým. Posmrtné blokády mohou mít své éterické, duševní a duchovní příčiny. Například šok z velmi náhlé náhodné smrti třeba může vést k posmrtné vazbě. Nevyřešená a potlačená duševní traumata shromážděná během života se často stávají nepřekonatelnou blokádou, kterou duše po smrti nemůže překonat. Příliš hluboké záměrné ponoření se do materialistického způsobu myšlení může vést k zatemnění vědomí v posmrtném životě. V důsledku toho pak již duše nevnímá své duchovní prostředí…“

Práce Dr. Willama Baldwina a „Spirit Releasement Therapy“ jdou ještě hlouběji do tohoto tématu. Duch/duše připoutaná k zemi je přežívající vědomí zesnulého člověka. Může se připojit k jiné živé lidské bytosti jako diskarnovaná entita. Je to vlastně ta nejběžnější forma posedlosti.

Posedlost zesnulých duchem připoutaným k zemi je samo o sobě velkým tématem. Zde je krátký článek: Syndrom posedlosti duchem založený na práci Dr. Baldwina. Doporučuji také jeho knihy „Spirit Realeasnemnt Therapy“ a „Healing Lost Souls“, stejně jako klasiku Dr. Edith Fiore „Neklidní mrtví – psycholog, léčí posedlost duchem“. Jejich práce popisuje mnoho případových studií o tom, jak uvolnit nežádoucí duchy z vašeho těla a pomoci zmateným duchům připoutaným k zemi přejít zpátky ke Světlu.

Otrava těla drogami také způsobuje zablokování v posmrtném životě

Nicméně, jak řekl Mayer, „nejen stav duše a ducha ovlivňuje život po smrti; Existují také blokády způsobené otravou těla.“

Nadměrné užívání alopatických léků a psychiatrických léků / léčiv (včetně „nelegálních“ drog) může velmi negativně ovlivnit posmrtný život a udržet takovou duši připoutanou k zemi. Dr. Baldwin učinil stejné objevy ve své práci, stejně jako Steve Richards ve své práci s holografickou kinetikou.

Thomas Mayer popisuje právě takový případ [založený na asthroposofii] u někoho, kdo zemřel na rakovinu poté, co dostal těžké dávky chemoterapie:

Cementované éterové tělo po chemoterapii

„Během meditačního kurzu Martina zachvátil tak hluboký smutek, který ho překvapil a zaměstnával po celý den. Podívali jsme se na něj blíže a ukázalo se, že jeho dvojče, Stefan, zemřel na rakovinu před šesti lety… Před svou smrtí dostával silnou chemoterapii a měl nafouklý obličej. Smutek, který Martina zachvátil, nebyly jeho vlastní pocity, ale pocity jeho bratra.

Byl zoufalý, protože se nedokázal pustit – cítil se, jako by byl spoután železnými řetězy vnější silou. Nejdřív jsem tomu nerozuměla, protože ve své duši byl Stefan žoviální, šťastný a svobodný; Nemohl jsem najít vůbec žádné pouto. Teprve když jsem se podíval na jeho éterické tělo (životní tělo), pochopil jsem, že je ztuhlé jako černé lepidlo, zhutněné jako asfalt. To byly důsledky chemoterapie.

Stefanovo astrální tělo (tělo duše) se nemohlo oddělit od těla éteru; jeho astrální tělo nebylo schopno opustit svůj pozemský život a vstoupit do Kamaloky, tedy do tzv. Měsíční sféry. To pro Stefana nebylo možné, i když po tom naléhavě toužil.

V jeho éterickém těle jsem našel soraticko-ahrimanské bytosti, které byly zjevně spojeny s látkami používanými při chemoterapii, a tak získaly přístup ke Stefanovu tělu.

Jednalo se o vedlejší účinky chemoterapie, které ovšem nejsou popsány v příbalové informaci. Je však známo, že hřbitovy prodlužují dobu ležení mrtvých těl po chemoterapií, protože se tato těla nerozkládají snadno (Frankfurter Allgemeine Zeitung 199, novinový článek z 9.5.1997, „Chemotherapie verzoegert Verwesungsprozess“ – „Chemoterapie zpomaluje proces rozkladu“). To je pozemské vyjádření toho, co Stefan zažil v duchovním světě.“

Ve své knize Mayer popisuje více případů škodlivých účinků [legální] eutanazie, protilátkové terapie, psychiatrických léků, morfinu a dalších alopatických léků na astrální/éterické tělo během života a v posmrtném životě. Mohou udržet ducha uvízlého v nižší astrální říši a zranitelného vlivem a připoutaností nepřátelských sil soratiky.

Na těchto příkladech se neříká, že všechny ortodoxní (alopatické) léky fungují tímto způsobem. Mnohé z nich ne, ale některé ano. Takové posmrtné následky pak připomínají mučení. Posmrtné vedlejší účinky léků se však vůbec nezkoumají a nezohledňují. … Problém je ale znám již poměrně dlouhou dobu. Rudolf Steiner před sto lety mluvil velmi jasně o tom, jak mohou mít hmotné látky posmrtný účinek.

Zde je další příklad případové studie účinků psychiatrických drog v posmrtném životě:

„Kolega studoval Melperone, jeden z nejčastějších léků na agitovanost, úzkost a depresi. Nechala drogu působit na své tělo a zažil, že „já“ a astrální tělo byly vtlačeny do éterického těla a fyzického těla a drženy v nich. V důsledku toho byla aktivita jeho vlastního „já“ paralyzována a astrální tělo se stalo hbitějším; vyvinula se jakási otupělost a strnulost.

Lze předpokládat, že to má vliv také na spánek a že „já“ a astrální tělo již nemohly být v noci pravidelně uvolňovány z éterického a fyzického těla, ale zůstaly v něm uvězněny. Duše již nemohla být v době spánku mezi duchovními bytostmi. Tím by vědomí duchovního světa vyhaslo a duše by byla uvedena do umělé nehybnosti.

Taková byla zkušenost ženy, jejíž matka dostala Meloperon, když žila v domově důchodců. Paní, které bylo přes 90 let a byla duchovně probuzená, se zoufalými slovy dostala do tohoto stavu: „Já už nejsem! Už tu nejsem!“ Podívala se na dceru, která ji navštívila, a řekla: „Tady přicházíš a já bych měla být šťastná, ale nic necítím.“ – Už se nemohla radovat ani se ničeho účastnit. Ztratila také zájem o antroposofii, dokonce i o modlitbu, která byla součástí jejího života po celá desetiletí.

Tento stav se nezastavil smrtí. O několik let později bylo zjištěno, že duše staré dámy byla stále v izolaci a nemohla vstoupit do pravidelného procesu Kamalokoa. Chyběla mu schopnost hluboce pocítit důsledky vlastních činů v duších druhých. Měla sice stále povědomí o sobě samé, také měla vzpomínky na svůj život na Zemi, ale jen ze svého vlastního pohledu.

Uvízla v určité nehybnosti duše a nemohla přímo vnímat ani vnímat duchovní okolí lidských duší, které jí patřilo, ani je vnímat v dálce. Žila izolovaná a obklopená temnotou. Světlo a teplo obdržela pouze skrze láskyplnou péči živých – jejich prosby, meditace a duchovní myšlenky. Tato pozornost však nemohla zásadně změnit samotný stav izolace. Toho bylo dosaženo pouze cílenými rozsáhlými léčebnými meditacemi.

Šokující na tomto případu je, že i lidé, kteří intenzivně žili s antroposofií, mohli být drženi v šedém kokonu – v samotě a bez přímého vnímání svého duchovního okolí – způsobeného psychotropními drogami. Jejich proces vývoje v Kamaloce může být vážně zbrzděn po celá léta.“

V Mayerově knize je více případů těchto škodlivých účinků léčiv na duchovní těla lidí.

Škody způsobené očkováním proti koronaviru v posmrtném životě

Thomas Mayer a jeho výzkumný tým také zjistili, že účinky vakcín zdaleka nekončí smrtí. Zatímco fyzické tělo je po smrti odhozeno, duchovní bytosti a síly z vakcín proti covidu pokračují v práci. Mayer ukazuje některé případové studie toho, co to vlastně znamená přímo pro zemřelé očkované lidi:

„Dne 23. února 2021 jsem měl při pracovní schůzce možnost vnímat zemřelou osobu, která byla jheště před opuštěním těla očkována proti koronaviru. Éterické tělo zesnulého bylo stažené, nakloněné a napjaté, duše k němu byla připoutána, smutná, trpící, osamělá a dezorientovaná v temnotě. Za normálních okolností se po smrti éterické tělo rozpíná a stává se svobodným obrazem života, ve kterém zesnulý prožívá všechny vzpomínky na svůj minulý život současně a jasněji. To se zde nestalo, bylo zabráněno životnímu tablu a duše uvízla na zemi. Žádné světlo duchovního světa se k němu nedostalo. Obvykle jsou zesnulí přijímáni a obklopeni svými anděly. V tomto případě tomu tak nebylo, anděl byl bez jakéhokoliv spojení na vedlejší koleji.

Z takových zablokovaných stavů se duše nemohou v nějaké dohledné době osvobodit ze svých nesnází. Potřebují zásah zvenčí. Zde mohou pomoci duchovní zásahy, které jsou stimulovány vtělenými lidmi. Udělali jsme pro tuto ubohou duši vše, co bylo v našich silách, abychom jí pomohli v procesu vývoje. Byl to jen ojedinělý případ, nebo je to po očkování proti koroně běžné? To je skutečně palčivá otázka.

Pokud není nikdo, kdo by se postaral o zesnulé upoutané na Zemi, může to trvat i mnoho staletí, než se jejich stav změní. Je to jen injekce a pak můžete znovu cestovat,“ oznamují reklamy na očkování. Ale ve skutečnosti by to mohlo znamenat, že duše nemůže putovat duchovním světem stovky let po smrti, uvíznout tu, trpět a tím i zatížit živé.“

Mayer také zmiňuje, že „duchovně jsou zesnulí vždy blízko živým, kteří jsou s nimi spojeni. Pokud jsou mrtví ve špatném stavu, vyzařuje to i k živým.“ Naznačuje to možnost, že tito duchové zesnulých, kteří jsou stále připoutaní k zemi, tak mohou mít za následek duchovní připoutanost k živé populaci, jak to popsal Dr. William Baldwin ve své práci zmíněné dříve.

Mayer si nyní klade velkou otázku, když stojí jako slon v obývacím pokoji a řeší skutečnost, že více než polovina světové populace se stala plně očkovanou alespoň jedním krátkým očkem. Mnoho lidí mělo dvě, tři nebo dokonce čtyři přeočkování. Víme také, že Klaus Schwab (WEF), Bill Gates a WHO chtějí, aby se takto naočkovala naprosto celá světová populace.

„Jak bylo ukázáno v předchozích kapitolách, o některých moderních lécích je již známo, že mají podobné posmrtné účinky, jakých jsme si všimli po očkování proti Covidu. Nyní by však mělo být naočkováno celé lidstvo. Pokud posmrtná fáze obnovy selže pro miliardy lidí, co se vlastně stane s lidstvem? To by bylo stejné jako s inkarnovanými lidmi, kterým je odepřena hluboká přestávka na spánek. Mohou se tito mrtví lidé připoutaní k zemi vůbec znovu inkarnovat? A jaké účinky by to vlastně mělo na jejích další inkarnace?“

Podrobný pohled na očkované lidi na Zemi

Mayer a jeho tým pozorovali velmi citlivě 11 mrtvých lidí, kteří byli očkováni. Jejich duše byly připoutány k zemi, izolovány a staly se snadno kořistí okultních nepřátelských sil:

„Podívali jsme se velmi citlivě na jedenáct zemřelých, kteří byli očkováni. Těchto jedenáct mrtvých lidí bylo upoutáno na zem. Jejich vyšší těla byla tak nesouvislá a bez ochrany vyšších bytostí, že se stala snadnou kořistí pro nepřátelské duchy. I-jejich celá organizace, vyšší „já“ a andělé byli také připoutáni k zemi a byli vystaveni útoku těchto bytostí.

Duše byly většinou v temném duchovním prostoru, naplněném strachem, zoufalstvím a bolestí. Neměli žádný kontakt s jinými dušemi a cítili se tam sami a opuštění. Tyto negativní pocity a myšlenky mají destruktivní účinek i zde na Zemi a jsou účelně využívány ahrimanskými a asurskými bytostmi.

Existují však také i ještě hlubší „pekelné říše“ v nižších astrálních úrovních, kam mohou být duše očkovaných staženy:

„Jsme rádi, když jsou duše pouze pozemské, protože jsme měli i případy, kdy byly duše strženy do tzv. šesté duchovní temné vnitřní vrstvy země. To se stane, když dojde k výbuchu éterického a astrálního těla při smrti. Ale k tomu skutečně došlo jen v některých případech.“

Více případů očkovaných lidí vázaných na Zemi

„… Došlo ke ztmavnutí, jako malé černé tečky, z kontaktu s temnými silami. Dvojník je o něco blíž než obvykle a má silný vztah k těmto temným bodům astrálního těla. Elementární tělo bylo zatvrzeno, došlo k traumatu. Také strážný anděl měl zbytky traumatizace. Setkání s temnými bytostmi, které přicházejí s vakcínami, se zdá být pokaždé skutečně velkou výzvou a zanechává své stopy.

Tento příklad také ukazuje hluboký účinek očkování proti koronaviru. Může se jednat o traumatický, těžce zraňující zážitek, a proto se zesnulý velmi často nedokáže osvobodit vlastním úsilím. Pak je nutná pomoc a vliv zvenčí. Bez takového zásahu může stav připoutání k zemi a odříznutí od duchovního světa trvat velmi dlouho. Pár set let se zdá být opravdu možné…“

Další výzkumná skupina v Německu zkoumala 31 očkovaných zemřelých lidí:

„Podívali jsme se celkem na 31 očkovaných zemřelých, z nichž všichni byli stále ještě na Zemi. Tito lidé zemřeli v březnu a dubnu 2021 a bylo jim většinou více než 80 let.

Země znamená, že éterické tělo a fantomové tělo (fyzické duchovní tělo) jsou ztuhlé a nerozpínají se. Duše je k těmto tělům připoutána, a proto žije v temnotě – neprožívá životní panorama ani své duchovní prostředí a neprožívá ani svého anděla. Nemohou zakusit ani jiné světlem naplněné mrtvé kolem sebe, ani hřejivé duchovní světlo Krista.

Kvůli svému špatnému stavu tyto pozemské duše negativně ovlivňují duševní a vědomý život těch, kteří se inkarnovali na Zemi, kteří s nimi byli nějak spojeni, a tak formují kolektivní atmosféru, aniž by si to sami vůbec nutně uvědomovali. […]“

Další otázkou, která vyvstává ve světle těchto pozorování, je, zda je rozdíl, pokud někdo zemře až o několik let později po očkování. Všechny výše uvedené případy se týkaly zemřelých lidí, kteří zemřeli jen během několika týdnů po podání vakcíny. Nadřízený výzkumný tým položil tuto otázku a uvedl, že je nemožné říci, protože to nebylo možné pozorovat v době tohoto výzkumu a vydání Mayerovy knihy.

Poté, co si tyto případy ověřil a uvědomil si „hrůzu situace“ s ohledem na duchovní důsledky miliard lidí, kteří byli očkováni, tak Mayer opět sdílí své myšlenky:

„Abych si tyto zkušenosti ověřil, pracoval jsem s těmito zesnulými sám a mohl jsem jen potvrdit hranice země a popsané zvláštnosti. Rozsah těchto posmrtných účinků očkování je pro mě skutečně děsivý. V posledních letech jsem se hodně zabýval blokádami v posmrtném životě a viděl jsem toho již tolik, že jsem byl schopen vyvinout si jakýsi druh profesionální střízlivosti, podobně jako záchranáři, kteří řídí záchranku od nehody k nehodě.

Nicméně rozsah této očkovací katastrofy se mi dostává skutečně až pod kůži. Pro svou vlastní duchovní hygienu je důležité, abych těmto pocitům dal prostor. Proto o tom také píšu. Díky tomu se proměňují v sílu, která mi umožňuje zůstat u tématu a napsat tuto knihu.“

Další případy pozemských duchů očkovaných lidí jsou v Mayerově knize, kterou si ostatně můžete přečíst a studovat sami. Pro účely tohoto článku jen cituji některé vybrané případy, abych poskytl přehled ve světle celkové agendy matrixu a duchovního boje, ve kterém se právě všichni nacházíme. Jak jsem již řekl mnohokrát a jak se to také stává ještě zřejmějším, tak jsme uprostřed multidimenzionální války o naši duši a v podstatě o celou budoucnost lidstva.

Ale ne vše je ještě ztraceno. Na konci tohoto článku se dostaneme k té důležité části „co dělat“. Není to nic nového a je to jen to, co jsem již mnohokrát řešil znovu a znovu. Všichni máme tu moc překonat tuto děsivou situaci a získat zpět svou duši a božskou podstatu, ale vyžaduje to naše úsilí, upřímnost a vlastní zodpovědnost.

Zemští duchové očkovaných mrtvých jako potrava pro temné nepřátelské duchy

Mayer učinil další znepokojivý objev. V některých případech se uvězněný pozemský duch zemřelého očkovaného člověka stává snadnou kořistí, na které by se nepřátelské síly rády přiživovaly, tj. vysávaly z nich životní sílu. Nejčastěji se ostatní duchové připoutaní k zemi stávají vodiči mocných protivníkových negativních sil, jak je popsáno v tomto případě:

„… Během duchovního zásahu jsem se nejprve soustředil na duchy soraticko-transhumanismu v jejím éterickém těle. Ale to nestačilo, byly tu další temné inkluze spojené se skupinou zemřelých, kteří byli v bídném stavu a spojili se s nejvyššími nepřátelskými duchy. Ty vysávaly sílu z ženy stále ještě připoutané k zemi. Teprve poté, co byla posedlost touto skupinou mrtvých odstraněna, byl duchovní zásah pociťován jako přinášející nějaké účinky.

Toto vysávání není vůbec překvapující; zotročení zesnulého existuje po celé věky v mnoha variantách a často bylo také vyvoláno zcela vědomě. V tomto případě odporná skupina mrtvých duší jednoduše využila „dobré příležitosti“ a obsadila bezbrannou ženu, aby si pomohla svými silami. Zesnulí, kteří jsou zabaleni svým andělem, nemohou být posedlí, ale této andělské ochraně právě zabránilo Corona očkování .

Jak často se stává, že zemští očkovaní mrtví jsou používáni jako krmítko pro duchovní predátory? Obávám se bohužel, že velmi často, protože v duchovním světě je nespočet ubohých mrtvých, kteří nemají žádné spojení s vyšším duchovním světem, a proto se uchylují k tomu, aby se jen živili z moci jiných mrtvých.“

Mějte na paměti, že protichůdné okultní nepřátelské síly se živí vědomím, životní silou a projektovaným emocionálním lůžkem lidských bytostí – primárním „modus operandi“ temných sil, které si zotročily lidstvo a konečným „účelem“ hyperdimenzionální matrice. Psal jsem o tomto tématu do hloubky v průběhu let. Pro výběr článků a esejí na toto téma, jděte ZDE a podívejte se na mé bezplatné e-knihy. Také jsem vytvořil 8-hodinový webinář o těchto okultních silách ZDE.

Jediný způsob, jak se plně chránit, je prostřednictvím Velké Práce a oduševnění vašeho Bytí. Čím více žijete z esence a máte svou duši plně vtělenou, tím méně se k vám tyto nepříznivé síly mohou dostat, ať už v tomto fyzickém životě nebo v posmrtném životě.

Osvobození těch, kteří zemřeli v důsledku poškození vakcínou, může být ovšem velmi obtížné

V další kapitole knihy Mayer sdílí zkušenosti praktikujících, kteří pomáhají uvízlým pozemským duchům zesnulých očkovaných lidí přejít zpátky ke světlu, dostat je ze spárů temných, nepřátelských sil a získat jim zpět své duchovní Já.

Tato práce není vůbec snadná a vyžaduje mnoho okultních znalostí, zkušeností a nadsmyslového vnímání. Kromě toho musí být praktikující opatrný, aby na sebe nevzal entitu sám nebo nebyl negativně ovlivněn ještě i jinými způsoby. Jak již bylo zmíněno dříve, tak praktici v Mayerově výzkumném týmu a citovaní v jeho knize jsou všichni vyškoleni v antroposofii založené na Steinerově práci s desítkami let zkušeností.

Nicméně stejná léčebná práce na pomoci pozemským duchům přejít a zotavit se z nepříznivých účinků očkování by mohla být také dosažena, podle mého názoru – s modalitou Dr. Williama Baldwina „Spirit Releasement Therapy“ a Steve Richarda „Holographic Kinetics“. Jsem si jistý, že jiné způsoby uvolňování ducha mohou dosáhnout stejného výsledku [ale existuje také mnoho nesmyslů a pseudo-New Age-typů modalit], ale mohu pouze komentovat ty, které jsem sám studoval nebo se kterými jsem sám pracoval.

Ale ať už je modalita jakákoli, není to snadná práce, ale vyžaduje mnoho sezení a spoustu času a energie. Mějte také vždy na paměti, že máme co do činění s novým typem „démonické“ entity („vakcinační bytosti“ a/nebo „duchů soraticko-transhumanismu“), která je injekčně aplikována přímo do lidí prostřednictvím vakcíny.

Thomas Mayer píše o těchto výzvách duchovním léčitelům, kteří pomáhají mrtvým:

Zpráva však odhaluje jeden velký problém: dokonce i duchovní léčitelé, kteří mají zkušenosti s pomocí mrtvým, mohou být zahlceni očkovanými mrtvými a práce trvá velmi dlouho. Kdo se tedy postará o obrovské množství očkovaných zemřelých? To přece není vůbec zvládnutelné. Je zde absolutní nedostatek kvalifikovaného personálu a školení. Pouze ve vybraných případech se tedy očkovaným mrtvým dostane takové pomoci, kterou potřebují.“

Když si Mayer uvědomil nemožnost pomoci všem očkovaným mrtvým, dospěl k nejdůležitějšímu závěru, na který jsem také neustále upozorňoval:

„Ti, kteří se nechají očkovat, to musí udělat na vlastní duchovní zodpovědnost. V současné době je bohužel dost naivní doufat v nějakou posmrtnou pomoc. Pokud se věci nedaří, duchovní svět již nemůže dosáhnout k zemřelému a ostatní inkarnovaní lidé, kteří mají potřebné schopnosti a zkušenosti, jsou dnes beznadějně přetíženi.

Dodal bych k tomu, že tato „duchovní zodpovědnost“ musí být také aplikována neočkovanými nebo kýmkoliv, kdo je dostatečně vědomý, aby se zapojil do tohoto vnitřního (velkého) díla na všech úrovních: fyzické, emocionální, psychologické a duchovní. Toto je práce ztělesnění duše a upřímné práce na sobě k vyhnání a odmítnutí všech temných sil a znovuzískání si vaší duše.

Kolik z nich je pozemských?

Konečnou otázkou je, kolik z očkovaných mrtvých nepřešlo do lIghtu, ale stalo se duchy připoutanými k zemi, uvízlými v nižší astrální říši. Thomas Mayer a jeho výzkumný tým kvalifikovaných a zkušených supersenzibilních praktiků zjistili, že ze 48 očkovaných zemřelých, se kterými pracovali, pouze jeden z nich nebyl pozemský. V takovém případě bych řekl, že vývoj duše a duchovní konstituce člověka byly dostatečně silné, aby odrazily soratické bytosti vakcíny, i když si vakcínu vzal.

Zde jsou Mayerovy poznámky k tomuto konkrétnímu případu:

„Velmi zvláštním zážitkem pro mě bylo setkání s Rafaelem 5.28.2021, velkou duší. Raphael zemřel v březnu 2021 ve věku 91 let, tři dny po očkování. Zemřel by v dohledné době i bez očkování. V posledních letech byl sice dementní, ale fyzicky docela fit. Měl velmi blízko k antroposofii. […]

… Co se stalo s očkováním proti koroně před jeho smrtí? Snažím se na to dívat a mám dojem, že jeho duše si byla vědoma hlubokých temných bytostí a sil, které přišly s očkováním. Dobře cítím jejich kvalitu, on by to asi cítil taky. Ozvalo se však „Sem nevstoupíš!“ A tak jimi zůstal vnitřně nedotčen.“

Nicméně 47 ze 48 zesnulých se po smrti stane zemským duchyi:

„Vyvstává otázka: Lze popsané případy zobecnit? Dá se očekávat, že velmi mnoho očkovaných zemřelých zůstane upoutáno na Zemi?
Myslím, že ano, protože tato tendence je poměrně jasná. V našem výzkumu jsme zjistili, že téměř žádný z očkovaných mrtvých nebyl upoután na Zemi. Počet zkoumaných případů je samozřejmě stále velmi malý, ale výsledek je poměrně jasný. Ze 48 zesnulých zmíněných v této kapitole bylo 47 upoutáno na Zemi a pouze jeden ne.
Musíme tedy předpokládat, že očkování Corona vede do značné míry k pozemské hranici po smrti – pokud před smrtí neproběhly žádné procesy „zpracování“ vakcíny.

Tento stav je důležitý, protože ve všech studovaných případech uplynulo mezi očkováním a smrtí jen několik týdnů a lidé byli většinou již tak staří nebo pravděpodobně v tak špatném stavu, že téměř žádné procesy ani nemohly proběhnout. Pokud je člověk očkován ve středním věku, vede aktivní život a poté zemře po 30 letech, je třeba předpokládat, že převažují zcela odlišné předpoklady pro posmrtný život – alespoň tedy pokud se očkování proti koroně neopakuje každý rok.

V Mayerově knize je více informací také přímo o CVOID-19, o samotné „nemoci“ a dalších tématech s ní souvisejících, která jsou k dispozici ale pouze v německém vydání kompletní knihy a v době psaní tohoto článku. Jak již bylo zmíněno, anglická verze kompletní knihy vyjde až někdy koncem léta 2022.

Situace není beznadějná – důležitost zapojit se do velkého díla

Navzdory této zoufalé situaci a znepokojujícím odhalením o duchovních účincích vakcíny Corona nezapomínejme na důležitý bod, který Mayer [a já také] učinili hned na začátku:

Musíme si dávat velký pozor na paranoiu, i na příliš negativní myšlení (četnost strachu zkázy a temnoty) a obzvláště opatrní musíme být na generalizace. Zatímco situace může někomu připadat opravdu zoufalá, znepokojující a dokonce zcela „beznadějná“, tak musíme zůstat nereaktivní a objektivní, jak nejlépe umíme. V dnešním „hnutí za pravdu“ a „konspiračním světě“ vidím tendenci přehnaného strachu a negativních pocitů plných stínových projekcí.

Jak napsal Thomas Mayer ve své knize, každý je vakcínou ovlivněn jinak na individuální bázi, takže rozhodně nemůžeme generalizovat. Přichází mnoho známých i neznámých faktorů: kolik dávek/posilovačů člověk dostal, jaká je úroveň bytí člověka, vývoj duše, duchovní síla, karmické a duchovní lekce a mnoho dalšího, co je pro mysl třeba i nemožné pochopit.

Mayer také uvedl, že „situace není beznadějná“ a je třeba se poučit. S tímto tvrzením z celého srdce souhlasím. Ve skutečnosti vše, co existuje, jsou lekce ve světle evoluce vědomí z mnohem širší perspektivy obrazu v souladu s Boží vůlí. Je nezbytné zapojit se do Velké práce na individuaci a oduševnění našeho bytí, tj. vtělení duše, ukotvení duše a vynesení esence na povrch bez ztotožnění se s naším egem-osobností.

Musíme si však být také vědomi nebezpečí duchovního obcházení. Tato práce také zahrnuje hlubokou psychologickou práci na uzdravení všech našich ran a traumat, hlavně zapojení se do práce se stínem, na uvědomění si našich projekcí a jejich spouštěčů, a tudíž léčení/uzavření vstupního bodu pro jakékoliv nepřátelské síly, které by mohly vstoupit.

V průběhu let jsem psal a mluvil o této nezbytné hlubší [vnitřní] práci více do hloubky. Pokud jste v mé práci noví, najdete o ní mnoho zdrojů na mých webových stránkách a v hypertextových odkazech v tomto článku. S Laurou jsme o tom také mluvili v mnoha epizodách podcastu Cosmic Matrix.

Ona to totiž není ani zdaleka snadná práce. Mnoho lidí říká, že se chtějí „probudit“ a zapojit se do práce se stínem. Přesto, když guma narazí na silnici, stane se chaotickým a nepohodlným, když se objeví veškerý potlačený nevědomý psychický materiál. Protiprojekce nastupují se všemi ospravedlněními a racionalizacemi a mnoho lidí s dobrými úmysly zkrátka a dobře nemůže v tomto bodě již překročit práh a „znovu usnout“.

Jsme uprostřed Kali jugy (vládne jí démon Kálí, ne bohyně Kálí, jak si většina lidí plete), nejtemnějšího cyklu, kde je lidstvo nejvíce vzdáleno od Božství a kde antibožské síly temnoty vládnou světu a pracují prostřednictvím lidí na normalizaci všech druhů patologií. V Kali juze jsme tisíce let, pokaždé když sestupujeme hlouběji do temnoty.

Z vyšší perspektivy je to přirozený proces ve světle evoluce vědomí podle Zákona Vzestupu a Sestupu. Přesto také přispíváme k temnotě a živíme anti-božské okultní síly, protože nejsme „integrálně upřímní“, jak řekla Matka [partnerka Sri Aurobinda]. Jinými slovy, neodevzdali jsme ještě plně všechny části našeho Bytí Božskému.

Všichni bez výjimky jsme stále připoutáni/závislí a poháněni vědomými/nevědomými touhami pramenícími z naší nižší materiální podstaty, a proto tím také přispíváme k temnotě „tam venku“. Všichni to ale ospravedlňujeme svým vlastním způsobem.

Každý, a to naprosto bez výjimky, má nějaké trauma sahající zpět po celý život a dokonce i jen základní zranění z dětství z vyrůstání ve světě, kde se veškerá patologie stala již normalizovanou. Všichni máme své cíle, potřeby, touhy a přání, které pramení ze zraněného/podmíněného falešného já, z tzv. falešné duše touhy (jak to nazval Sri Aurobindo), která si ji ale plete se svým pravým Já.

Jsou to kompenzace a externalizace, které se nemají vypořádat s bolestí z toho, že se nesnaží zaplnit díru uvnitř, která přitom ale nikdy nemůže být zaplněna tímto způsobem. A to je také místo, kde se do něj nepříznivé okultní síly vpínají, živí se jím a dokonce ho pohánějí skrze pokušení.

Nejsme zcela upřímní a máme všechny druhy výmluv, racionalizací a důvodů, proč se nezapojit do Velkého [vnitřního] Díla. Promítáme svou bolest navenek na ostatní a ospravedlňujeme naše spouštěče a projekce. Každý, kdo tvrdí, že není zraněn/traumatizován nebo nemá žádný stín, je ještě více traumatizován, než si uvědomuje.

Jak pokračuji v noření hluboko do své vlastní temnoty, zářím světlem [vědomím] na všechny části sebe sama, které byly zraněny a traumatizovány, zanedbávány, zahanbeny a vyhýbaly se jim, se vší bolestí, smutkem, hněvem a zármutkem, které se v tomto procesu objevují, tím více to vidím u ostatních, kteří sní o tom, že jsou vzhůru a jsou odříznuti od svých těl. mechanicky žít spolu jako programy. Celá jejich existence je jen traumatickou reakcí, protože jsou loutkami sil, o kterých nemají žádné povědomí.

Nemluvím jen o lidech, kteří souhlasí s globalistickou agendou, ale také o mnohých, kteří tvrdí, že jsou „probuzeni“ jen proto, že vidí skrze agendu 3D matrixu. Ale stále se externalizují a neznám mnoho lidí, kteří by se skutečně upřímně zapojili do vnitřní práce, aby vyčistili nádobu, aby se plně integrálně odevzdali Božství.

Nevylučuji se z rovnice, protože občas vidím svůj nedostatek upřímnosti. Boj o to, jak moje ego-osobnost zasahuje do všech svých připoutání, jak nevědomé trauma/zranění ve mně stále spouští specifické reakce a chování, a jak mohu občas projektovat svůj stín na ostatní a svět.

Nikdy bych netvrdil, že jsem plně „probuzený“ v pravém významu tohoto slova. Tolik lidí přeceňuje svou úroveň bytí/uvědomění jen proto, že možná mohou vidět skrze klam 3D matrixu na intelektuální úrovni.

To však nestačí. Jak jednou řekl Adyashanti:

Pravdou je, že většina lidí, kteří říkají, že chtějí probuzení, se ve skutečnosti „probudit nechtějí“. Chtějí svou verzi Probuzení. To, co ve skutečnosti chtějí, je být opravdu šťastní ve svém vysněném stavu. Ale skutečný, upřímný impuls k osvícení je něco, co jde daleko za touhu zlepšit náš vysněný stav. Je to impuls, který je ochoten podrobit se všemu, co je potřeba, aby se probudil.

Autentickým impulsem k osvícení je vnitřní modlitba, která žádá o cokoliv, co nás přivede k plnému probuzení, bez ohledu na to, zda se to ukáže jako nádherné nebo hrozné. Je to impuls, který neklade žádné podmínky na to, čím musíme projít.“

Jinými slovy, opravdu se chcete probudit nebo jen být šťastní? Odpověď na tuto otázku a to, jak se podle ní chováte, je zkouškou vaší upřímnosti a nakonec „řešením“ šílenství/temnoty „tam venku“, protože pouze vaše vlastní upřímné probuzení může pomoci změnit svět. Pokud je vaše odpověď na tuto otázku „Chci obojí“, uvidíte dokonalý příklad toho, proč je svět stále v temnotě a váš vlastní vnitřní boj se všemi rozpory.

Máme před sebou ještě dlouhou cestu, ale nenechte se mýlit, skutečné probuzení je destruktivní proces uvnitř vás, nejen tam venku. Tato jóga [sjednocení s Božským] je bitva… Nikdo nemůže dosáhnout nebe, kdo neprošel peklem,“ jak Sri Aurobindo a mnoho dalších mistrů minulosti poukázali na tuto univerzální/božskou Pravdu. Nikdo nemůže uniknout Zákonu vzestupu a sestupu. Je to o zapojení se do Díla. Taky si to zrcadlo nastavuju.

Jsou dvě síly, které jediné mohou ve svém spojení vykonat velkou a obtížnou věc, která je cílem našeho úsilí, pevnou a neselhávající aspiraci, která volá zdola, a nejvyšší Milost shora, která odpovídá.

Ale nejvyšší Milost bude jednat pouze v podmínkách Světla a Pravdy; nebude jednat za podmínek, které na něj klade Lež a Nevědomost. Neboť kdyby se podvolila požadavkům Falše, zmařila by svůj vlastní účel.

To jsou podmínky Světla a Pravdy, jediné podmínky, za kterých sestoupí nejvyšší Síla; a je to pouze nejvyšší nadmentální Síla, sestupující shora a otevírající se zdola, která může vítězně zvládnout fyzickou Podstatu a zničit její obtíže.

Musí existovat naprosté a upřímné odevzdání; musí existovat výlučné sebeotevření se božské Síle; musí existovat neustálá a integrální volba Pravdy, která sestupuje, neustálé a integrální odmítnutí lži mentálních, vitálních a fyzických Sil a Zdání, které stále vládnou pozemské přírodě.

Odevzdání musí být úplné a zmocnit se všech částí bytosti. Nestačí, aby psychika (duševní bytost) reagovala a vyšší mentální přijetí nebo dokonce vnitřní vitálno se podřídilo a vnitřní fyzické vědomí cítilo vliv.

V žádné části bytosti, ani v té nejvnější, nesmí být nic, co vytváří rezervu, nic, co se skrývá za pochybnostmi, zmatky a úskoky, nic, co se bouří nebo odmítá.

Pokud se část bytosti odevzdá, ale jiná část se rezervuje, následuje svou vlastní cestu nebo si vytváří své vlastní podmínky, pak pokaždé, když se to stane, vy sami od sebe odstrkujete božskou Milost.

Pokud za svou oddaností a odevzdáním vytváříte krytí pro své touhy, egoistické požadavky a životní naléhání, pokud tyto věci nahradíte pravou aspirací nebo je s ní smícháte a pokusíte se je vnutit Božské Šakti, pak je zbytečné vzývat božskou milost, aby vás proměnila.

Pokud se na jedné straně nebo v jedné části otevíráte Pravdě a na druhé straně neustále otevíráte brány nepřátelským silám, je marné očekávat, že božská Milost zůstane s vámi. Musíte udržovat chrám čistý, chcete-li tam instalovat živou Přítomnost.

Jestliže pokaždé, když Síla zasáhne a přinese Pravdu, se k ní obrátíte zády a znovu tak jen vyvoláte lež, která byla vyloučena, není to božská Milost, kterou musíte obviňovat za to, že vás zklamala, ale je to falešnost vaší vlastní vůle a nedokonalost vašeho vlastního odevzdání se.

Budete-li volat po Pravdě, a přesto si něco ve vás pokaždé jen vybere to, co je falešné, nevědomé a nebožské, nebo dokonce prostě jen není ochotno to vše úplně odmítnout, pak budete vždy otevřeni útokům a milost od vás ustoupí. Nejprve odhalte, co je ve vás samých falešné nebo nejasné, a vytrvale to odmítejte, jedině tak můžete správně vyvolat božskou sílu, aby vás proměnila.

Nepředstavujte si, že pravda a lež, světlo a temnota, odevzdanost a sobectví mohou přebývat společně v domě zasvěceném Božství. Transformace musí být integrální, a proto je nutné i integrální odmítnutí všeho, co jí odolává.

Odmítněte onu falešnou představu, že božská Síla pro vás udělá a nebo že je snad dokonce povinna udělat vše jen na váš požadavek, a to i když nesplňujete podmínky stanovené Nejvyšším. Učiňte své odevzdání nejprve pravdivým a úplným, pak se už všechno ostatní udělá za vás.

Odmítněte také falešné a líné očekávání, že božská Síla za vás udělá i odevzdání. Nejvyšší vyžaduje, abyste se jí odevzdali, ale nevnucuje to: jste svobodní v každém okamžiku, dokud nepřijde neodvolatelná proměna, abyste zapřeli a odmítli Božství nebo si vzpomněli na své sebedarování, pokud jste ochotni trpět duchovní následky.

Vaše odevzdání musí být opravdu vlastní a svobodné; Musí to být odevzdání živé bytosti, ne inertního automatu nebo mechanického nástroje. Netečná pasivita je neustále zaměňována se skutečným odevzdáním, ale z nehybné pasivity nemůže vzejít nic pravého a mocného. Je to netečná pasivita fyzické přírody, která ji ponechává na milost a nemilost každému temnému nebo nebožskému vlivu.

Radostné, silné a nápomocné podřízení se působení Božské síly, poslušnost osvíceného učedníka Pravdy, vnitřního Bojovníka, který bojuje proti temnotě a lži, věrného služebníka Božství.

To je ten pravý postoj a jen ti, kteří ho mohou přijmout a k tomu i udržet, zachovat víru neotřesenou zklamáními a těžkostmi a projít tak zkouškou k nejvyššímu vítězství a své velké proměně.

– Sri Aurobindo

Zdroj: https://veilofreality.com/2022/05/24/covid-vaccines-consequences-on-the-soul-spirit-and-life-after-death/

7 hlavních důvodů, proč jsou mRNA COVID vakcíny mnohem SMRTELNĚJŠÍ než jakákoli jiná „vakcína“, která dosud byla vytvořena

Ještě nikdy předtím tolik lidí netrpělo tzv. posttraumatickou poruchou z očkování. PTVD se šíří světem, protože priony se spike proteinem ucpávají a vytváří sraženiny v cévních systémech těch, kteří jsou „očkováni“ injekcemi s technologií genové mutace mRNA. Ve skutečnosti je tato „technologie“ mRNA až tak smrtící, že FDA nikdy nevydala povolení k jejímu použití pro lidi, a dokonce ani to jejich „povolení k nouzovému použití“ nebylo platné, protože v té době existovalo několik dalších alternativních způsobů léčby Covidu, které se ukázaly jako dostatečně účinné, včetně hydroxychlorochinu, ivermektinu, vitamínu D a zinku.

I když mnoho vakcín obsahuje známé neurotoxiny a karcinogeny, jako je rtuť, hliník, arašídový olej, mléčné výrobky, GMO, latex, glutaman sodný a lidský albumin, stále ještě nejsou až tak nebezpečné a smrtící jako mRNA injekce proti „Faučiho chřipce“ . Ve skutečnosti tyto injekce proti Covidu již zabily a zmrzačily více lidí než VŠECHNY ostatní vakcíny dohromady.

Podle VAERS jsou dnes stovky tisíc Američanů mrtvých právě kvůli očkování proti Fauciho chřipce a několik milionů jich je zraněno

V roce 2021 došlo k tak masivnímu skoku v úmrtích souvisejících s očkováním, jaký svět ještě nikdy předtím neviděl. CDC sice tvrdí, že je to jen kvůli nadměrnému hlášení, ale všichni kdo se někdy podívali na nějaké skutečně pravdivé zprávy o vakcínách, tak vědí, že zranění a úmrtí vyvolaná očkováním nahlášená do VAERS jsou naopak nesmírně PODHODNOCENA, a to až o 540 procent, a v tom je právě ten háček. Bylo (a stále je) hlášeno více nežádoucích účinků po mRNA Covid injekcíh než po VŠECH ostatních vakcínách v celé dosavadní historii očkování dohromady.

FDA nikdy nevydala žádné skutečné schválení pro použití mRNA injekcí u lidí. To vše bylo zfalšované. Tzv. EUA, tedy „povolení k nouzovému použití“, se nevztahovala na injekce mRNA Covid, protože tento typ použití se vztahuje pouze na takové případy, kdy neexistují žádné jiné alternativní léky nebo léčby, které by mohly zmírnit příslušné onemocnění, a my víme, že jich bylo hned několik. CDC, WHO a FDA však pohřbily tyto známé způsoby léčby, cenzurovaly je, nebo rovnou postavily mimo zákon a pak pronásledovaly lékaře, kteří je předepisovali nebo dokonce byť i jen doporučovali. Ivermektin je na 90% účinný při zmírňování příznakůl Covidu a je s téměř nulovými nežádoucími nebo vedlejšími účinky. A to zdaleka není vše, protože pak tu máme vitamín D a zinek. Nezapomeňte také na hydroxychlorochin. To je důvod, proč EUA by správně nikdy nebylo možné vydat, a to ani pro tuto situaci, takže 270 milionů Američanů dostalo zcela zbytečně alespoň jednu velmi toxickou spike proteinovou injekci, která byla navíc 100% experimentální, velmi nebezpečná, a nikdy se navíc neukázala ani jako účinná. Chápete to?

CDC, WHO a FDA také zcela otevřeně lhaly o tom, jak vakcíny Covid „zůstávají v místě vpichu“, při aplikaci do svalové tkáně. Spike proteiny vytvořené vašimi vlastními buňkami přitom cestují celým cévním systémem a zaplavují každý orgán v těle toxickými a viry napodobujícími prionovými částicemi, které způsobují masivní záněty, srdeční stres a dokonce i neplodnost. Najděte si to. Podívejte se třeba na spontánní potrat po Covid-jab. A teď, bez dalšího komentáře…

7 hlavních důvodů, proč jsou falešné vakcíny mRNA mnohem smrtelnější než jakákoli jiná injekce, která dosud kdy byla vyrobena a podána člověku

#1. injekce mRNA nebyly nikdy schváleny FDA (dokonce i „povolení k nouzovému použití“ bylo zfalšováno, protože byly k dispozici i jiné alternativy v boji proti Covidu).

#2. Ucpávají cévní systém spike proteiny, což způsobuje masové záněty (MIS).

#3. Neexistuje žádná záruka, kdy mRNA přestane produkovat toxické spike priony.

#4. Oklame vaše buňky a změní jejich přirozenou funkci.

#5. Každá injekce a posilovač způsobuje zhoršení autoimunitní dysfunkce a proto i menší imunitu proti budoucím infekcím.

#6. mRNA technologie je experiment a nikdy nebyla prokázána jako bezpečná nebo účinná.

#7. Injekce zabíjejí testovaná zvířata a lidské děti v děloze a způsobují neplodnost.

Uložte si Vaccines.news do záložek na své oblíbené nezávislé webové stránky pro aktualizace o experimentálních injekcích genové terapie, o kterých CDC a falešné zprávy tvrdí, že jsou „bezpečné a účinné“, když jsou přitom naopak nebezpečné a zdraví škodlivé.

Autor originálního článku: S.D.Wells

Zdroj: https://www.cdc.news/2023-04-18-7-reasons-mrna-covid-jabs-more-deadly.html

Líbil se Vám tento článek?

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně z mých soukromých a osobních zdrojů a z Vašich darů. Přispějete-li na jejich provoz a další udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva, lepší budoucnost a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100

do zprávy pro příjemce jen napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Není kam utéct… co spojuje Covid a 5G?

Tento článek jsem objevila na cenzurovaném blogu s poměrně jasným názvem Covid Blog. A překlad nabízím i vám, protože už neni kam utéct…

Je nesporným faktem, že jedinci očkovaní mRNA vakcínami zkrátka prokazatelně přenášejí spike proteiny pouhým uvolňováním na kohokoli a hlavně na každého každého okolo nich, ale zejména na ty lidi, kteří ještě nejsou vaxxováni. Společnost Pfizer přiznala fenomén přenášení ve svých vlastních dokumentech. Dr. Luigi Warren, jeden z průkopníků technologie mRNA, se již také přiznal, že vylučování spike proteinu je skutečný fenomén. Víme ovšem také, že již skutečně existuje technologie samošířící se vakcíny, která se prostě šíří z jednoho člověka nebo zvířete na druhého a to jen tím, že se nacházi v těsné blízkosti takto „očkovaného“ člověka nebo zvířete.

Mnohem méně lidí však zná jaké je spojení mezi COVID-19, „vakcínami“ a technologií 5G. Mainstreamová média všechna taková spojení odmítají jako „konspirační teorie“. Ale většina lidí chápe, že záření obecně je pro ně špatné, konkrétně proto, že způsobuje rakovinu. Širokopásmová digitální přenosová technologie páté generace („5G“) byla celosvětově nasazena již v letech 2019 až 2021 a to zcela „ bez zkoumání rizik pro lidské zdraví a životní prostředí“. Byla však také nasazena, když většina západní civilizace byla zavřená ve svých domovech.

Miliony lidí na celém světě si v roce 2021 vybraly/vybraly injekci experimentální mRNA a nebo virových vektorových DNA sér. Jiní lidé byli či stále ještě jsou donuceni k těmto injekcím, jen proto, aby si zachránili práci, nebo jen za „právo“ cestovat a žít normální život atd. Což jsou vše záležitosti, které byly donedávna nemyslitelné. A dnes se stávají normálem. New normal. Ale poměrně hlasitá menšina v západním světě se rozhodla přesto všechno zachovat si svoji přirozenou lidskost. Bohužel jei pro tyto čisté, přirozené lidi stále obtížnější udržet si tento status. Přenos spike proteinu vakcínami je nepřítelem nevidomých. Ale technologie 5G je nepřítel celého dnešního lidstva.

Krvácení po menopauze po vystavení se hrotové bílkovině

Příběhy o značné expozici spike proteinu prostřednictvím jeho vylučování do prostředí očkovanými lidmi a následné příznaky jsou dost znepokojivé a hlavně poměrně dalekosáhlé. Non-vaxxed ženy žijící s a/nebo sex s muži vaxxed v podstatě vylučují možnost mít děti hned od tohoto okamžiku. Ve skutečnosti ženy, které ještě nejsou otrávené waxem, jen třeba pracující mezi tou trochu ošuntělou pracovní silou, tak riskují svou schopnost plodit.

Nejméně jedna žena nedávno uvedla, že se po sexu se svým očkovaným přítelem cítí „vtipně ale že má závrať“. Trollové na netu jí okamžitě řekli, aby si raději hned udělala těhotenský test, a udělali ještě několik dalších nevybíravých vtipů. Situaci je ale v těchto poněkud surrealistických časech evidentně třeba neustále velice podrobně sledovat.

Mnoho žen dnes totiž hlásí skutečně hodně podivnou menstruační aktivitu po nadměrné expozici bílkovin prostřednictvím jejich vylučování z těla očkovaných lidí. Je ale také pravda, že o tomto problému víme již poměrně dlouho. Je ale zjevně mnohem běžnější a také mnohem rozšířenější, než se původně myslelo, a týká se dnes snad každé ženy v západním světě. Krvácení po menopauze je zjevně dnes docela běžné. Ženy ve věku kolem 70 let mají najednou znovu menstruaci poté, co byly v kontaktu s očkovanými lidmi. A to normální v žádném případě není.

Postmenopauzální krvácení je podle Cleveland Clinic . Mayo Clinic říká, že krvácení po menopauze rozhodně není normální a mělo by být okamžitě vyhodnoceno . Doktorka Gina Mantia-Smaldone z Fox Chase Cancer Center ve Filadelfii uvedla, že krvácení po menopauze zní dokonce jako jistá známka život ohrožujících problémů .

Víme, že Covid injekce inhibují přirozenou schopnost těla bojovat s různými druhy rakoviny. Dr. Craig Wax, rodinný lékař v New Jersey, dostal zákaz přístupu na Twitter několik hodin poté, co naznačil souvislost mezi injekcí mRNA a virové vektorové DNA a rakovinou. Nyní je již přinejmenším třetím lékařem , kterému jsme se na tomto blogu věnovali a který zjistil podobné souvislosti.

Postexpoziční bolesti hlavy, srdeční problémy a mnoho dalšího

Neexistuje vůbec žádný limit, pokud jde o to, co všechno se vám může a nebo také nemusí dnes stát po nadměrné expozici těchto bílkovin prostřednictvím jejich vylučování. Samozřejmě, že mnoho lidí dokonce značně váhá o tom jen mluvit, protože se obávají reakce okolí.

Jeden muž, který nebyl očkovaný, popsal podivné „bodavé“ pocity ve svém srdci chvíli poté, co byl v blízkosti své vakcínou otrávené přítelkyně. Přítelkyně si sama vyvinula problémy se srdcem po této injekci.

Nejméně dva neočkovaní jedinci hlásili zvláštní epizody s kýcháním „jako by se nadýchali pepřového spreje“, když byli v kontaktu s nakaženými lidmi.

Existují i problémy s menstruací u velmi mladých žen, které byly vystaveny spike proteinům prostřednictvím jejich vylučování.

5G – druhá hlavní příčina náhod

Dr. Riina Bray je kanadská lékařka a vědkyně v oblasti životního prostředí. Už v roce 2015 varovala celý svět před technologií 4G a škodami, které silná elektromagnetická pole způsobují veškerému životu na Zemi. Nedávno (2019) hovořila o tom, co se děje lidem, kteří žijí v zemích, kde již bylo 5G nasazeno. Bolesti hlavy, únava, tinitus, srdeční problémy, nebo třeba problémy s nervovým systémem atd. to jsou nebo byly nejčastějšími pozorovanými příznaky nadměrné expozice („mikrovlnná nemoc“) záření technologie 5G.

Každý, kdo pravidelně čte třeba právě tento blog, tak samozřejmě ví, že oslabující bolesti hlavy, srdeční problémy a neurologické poruchy (problémy s nervovým systémem) jsou také běžné nežádoucí účinky injekcí mRNA nebo té virové vektorové DNA. Tyto příznaky jsou ovšem také zcela v souladu s mainstreamovými příběhy souvisejícími s COVID-19.

Navíc dokonce i mainstreamová média uvedla, že desítky tisíc lidí trpí tinnitem po injekci (zvonění v uších). 5G a veškeré další elektromagnetické záření, kterému je celá západní populace záměrně vystavena, tedy způsobuje naprosto stejné zdravotní problémy jako způsobují injekce (očkoivání) ale také takzvaný COVID-19. To je zcela jiístě záměrně.

Verizon spustil své první sítě 5G ve čtyřech amerických městech v říjnu 2018 . Dvě z uvedených měst byly Los Angeles a Houston. Ještě další shodou okolností byly Houston a Los Angeles v roce 2020 dvě z nejhůře zasažených amerických měst kvůli takzvaným případům COVID-19 . Ale New York byl epicentrem všeho COVID v roce 2020.

CBS Channel 2 v New Yorku v roce 2017 oznámila, že tisíce „tajemných věží“ se staví poblíž míst veřejné dopravy po celém městě. Regulátoři odmítli odpovědět na otázky novinářů, k jakému účelu věže sloužily.

Je to skutečně jen další náhoda, že právě Wuhan v Číně spustil jednu z prvních demonstračních zón 5G na světě a COVID-19 se světu představil právě prostřednictvím Wuhanu.

5G efekty v reálném světě

Jsou zde dvě naprosto nezpochybnitelné skutečnosti. Spojené státy byly po většinu roku 2020 uzavřeny, když tou dobou byly po celé zemi postaveny věže 5G. Nikdo tedy moc neviděl, že se to stalo. Za druhé, „pandemie“ COVID-19 se naprosto dokonale shodovala s masovým nasazením technologie 5G.

Předplatitel blogu The COVID nám poslal knihu s názvem Magnetobiologie od profesora Vladimira M. Binhiho. Už všichni víme, že 5G vysílá ve frekvenčním pásmu 60 GHz. Profesor Binhi objasnil, že molekuly kyslíku se destabilizují právě na frekvenci 60 GHz , což znemožňuje lidskému krevnímu hemoglobinu absorbovat uvedené molekuly. Jinými slovy, několik hlubokých nádechů tohoto narušeného vzduchu způsobuje okamžitý nedostatek kyslíku v krvi, což vede k hypoxémii a/nebo hypoxii .

Studie ze září 2021 zveřejněná v Journal of Clinical and Translational Research dospěla k následujícímu :

Patobiologie mezi COVID-19 a radiací bezdrátových komunikací (WCR) se značně překrývá. Zde uvedené důkazy naznačují, že mechanismy podílející se na klinické progresi COVID-19 by mohly být podle experimentálních údajů také generovány expozicí WCR. Proto navrhujeme spojitost mezi nepříznivými biologickými účinky expozice WCR z bezdrátových zařízení a COVID-19.

Kašel, dušnost, kolísání srdeční frekvence atd., to vše jsou příznaky nedostatku kyslíku v krvi. Opět se jedná také o příznaky takzvaného COVID-19. Ale palčivějším problémem 5G je rakovina. Tisková zpráva Světové zdravotnické organizace (“WHO”) z roku 2011 prohlásila, že radiofrekvenční elektromagnetická pole jsou pro člověka potenciálně karcinogenní . WHO se však ujistila, že uvedené záření klasifikuje pouze jako karcinogen skupiny 2B , aby se vyhnula případným soudním sporům a odporu.

Smartphony jsou totiž obecně nebezpečné pro lidské zdraví. Metaanalýza z roku 2010 zveřejněná v Journal of Clinical Oncology zjistila „ škodlivou souvislost mezi používáním telefonu a rizikem nádoru “. Studie z roku 2014 publikovaná v recenzovaném časopise Occupational & Environmental Medicine dokonce dospěla k závěru, že existuje „ možná souvislost mezi intenzivním používáním mobilních telefonů a mozkovými nádory“.

Takže jsme stejně odsouzeni k záhubě bez ohledu na to vše?

Becker’s Hospital Review odhaduje, že asi 60 % Američanů bylo k 18. listopadu naočkováno. Nikdo ale neví, jak dlouho to vylučují lidé po injekci. Ale neoficiální zprávy naznačují, že účinek by mohl trvat až rok nebo i déle.

Tech Republic uvedlo, že 80 % USA má pokrytí 5G , ale pouze 12 % spotřebitelských zařízení je plně kompatibilních s 5G. Bez ohledu na to průzkum Pew z dubna 2021 zjistil, že 85 % Američanů vlastní smartphony s alespoň 4G technologií. Faktem také je, že jak mRNA, tak injekce virové vektorové DNA obsahují oxid grafenu , tedy silný radiofrekvenční vysílač .

Všichni nakonec zemřeme. To je přirozená součást lidského bytí, stejně jako socializace s jinými lidmi. Ale v tomto bodě musíte být velmi selektivní, pokud jde o sociální interakce, chcete-li si prodloužit tuto lidskou zkušenost.

Tento blogger před několika týdny prohlásil, že se přes prázdniny setká se svou rodinou, přestože jsou všichni naštvaní. To znamená Vánoce, ale ne Den díkůvzdání. A před návštěvou (návštěvami) super dávky vitamínu D3 , zinek a čaj z jehličí bílého. Další šálek čaje bude spotřebován po mém návratu domů.

Tento blogger také zmiňuje důldežitost života mimo síť , pojídání čerstvých ryb, divokých bylin a dýchání horského vzduchu po více než čtyři roky. Ty časy mu pravděpodobně prodloužily život také tím, že byl docela dlouho dost daleko od měst a veškeré radiace. Ale lidé jsou vrozená společenská stvoření. Nyní jsme nuceni vyhýbat se většině lidstva jen kvůli našemu zdraví a pohodě. Nemůžeme ani normálně randit, protože teď první otázka vždy musí znít „jsi čistý nebo GMO?

Jediné, co můžete udělat, je zmírnit nebezpečí a učinit to nejlepší rozhodnutí pro sebe a rodinu. V domě tohoto blogera je nejméně 20 orgonitových pyramid. Říká se o nich, že absorbují záření. Zbavte se také mikrovlnných trub. Nikdy si nedávejte svůj chytrý telefon přímo na ucho a nespěte vedle něj. Používejte sluchátka a volejte jen tehdy, když je to nezbytně nutné. Nikdy nepoužívejte chytré telefony v uzavřených prostorách, jako jsou třeba osobní auta. To je jako sedět v mikrovlnné troubě.

Zombie Apocalypse je totiž tady, přesně jak předpovědělo Centrum pro kontrolu nemocí (CDC). CDC doslova vydalo román , kde „čtenáři sledují Todda, Julie a jejich psa Maxe, protože se začíná šířit podivná nová nemoc, která mění obyčejné lidi v zombie“. S/O komentátorovi „Car“ za to, že na to upozornil. Teď jsme tady. Doufám, že jste se na to celou tu dobu připravovali.

Buďte proto ostražití a chraňte své přátele a blízké.

Zdroj: https://thecovidblog.com/2021/11/21/nowhere-to-run-spike-protein-shedding-5g-wreaking-havoc-on-humanity-particularly-the-non-vaccinated/

Líbil se Vám dnešní článek? Zvažte prosím podporu Myšpule Světa! Bez Vaší podpory by byl tento projekt dlouhodobě neudržitelný!

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů a z Vašich darů.. Přispějete-li na jejich provoz a udržení, tak přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100 do zprávy pro příjemce pouze napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Sudden Adult Death Syndrom – syndrom náhlého úmrtí dospělých se stává doslova světovým hitem

Že ty jejich slavné mRNA koktejly, jež se do nás snaží za každou cenu narvat naše úžasná fašistická vláda, mohutně podporována neméně fašistickou vládou unijní, budou vraždit, jsem tvrdila jak ve svých článcích, tak ve svých videích, která mi pochopitelně YouTube neustále maže, již od samého začátku té globalistické fake pandemie, neboli šarády zvané COVID19. A taky že vraždí a ve velkém a po celém světě. Pravdoláskařsky je toto vraždění pochopitelně maskováno a cenzurováno jak je to jen možné, ostatně i všechna ta má smazaná videa o tom vypovídají více než jasně. Ovšem skutečně jen blb by nepochopil, co je skutečnou příčinou náhle se objevivšího celosvětového fenoménu narůstajícího počtu případů „nevysvětlitelného“ syndromu náhlého úmrtí dospělých, s vakcínami to prý žádnou příčinnou souvislost v žádném případě nemá, tyto vražedné nanokoktejly dělající z lidí GMO mutanty jsou pochopitelně bezpečné dokonce i pro malé děti, těhotné ženy a kojící matky, jak jinak…. To, že dle interních infromací Pfitzeru až 90% těhotných žen o své plody přišlo, se pochopitelně mlčí a mlží (přestože již Pfitzer svá data o těchto úmrtích potvrdil ve zveřejněné studii)

Článek přesně s tímto názvem od Mike Adamse ze slavných Natural News nedávno zveřejnil web American Patriot Email Reports a vzhledem k tomu, že se o „syndromu náhlého úmrtí dospělých“ začíná mluvit mnohem více než dosud (já osobně jsem o něm dosud ani neslyšela, o syndromu náhlého úmrtí kojenců ano, ale u dospělých tedy vážně ne) i u nás, považuji za prospěšné tyto informace zveřejnit. Aby jste věděli co se děje, postihneli tento syndrom náhlého úmrtí nedejbože někoho z vašich blízkých. Postihne-li přímo vás, pak už vám to může být tak trochu jedno.

Vražedný lékařský režim dobře ví, že vakcíny proti covidu zabíjejí mladé a dosud zcela zdravé lidi dost alarmujícím tempem, a tak tomuto náhle se objevivšímu fenoménu přidělili nějakou lékařskou nálepku, pochopitelně hlavně proto, aby odvedli pozornost lidí od skutečné pravdy. Nyní se tedy říká, že všichni ti zdraví mladí lidé, kteří náhle zemřou bez jakéhokoli lékařského vysvětlení, zemřeli určitě na tento „syndrom náhlého úmrtí dospělých“ (SADS) spíše než na „bezpečné“ vakcíny. (Mimochodem, to že se tento fenomén objevil až nyní, kdy je půlka světa tím vražedným sajrajtem naočkována, se pochopitelně v samé pravdě a moři lásky neřeší)

Britský deník Daily Mail publikoval článek podrobně popisující tento nový takzvaný „syndrom“, což je samozřejmě jen víhodnější a nenápadnější lékařské pojmenování sloužící k zamaskování té skutečné hlavní příčiny všech těchto náhlých úmrtí. Název jejich článku zní: „Zdraví mladí lidé náhle a nečekaně umírají na záhadný syndrom – proto tito zkorumpovaní lékaři prý hledají odpověd prostřednictvím nového národního registru,“ a říká, že všichni lidé mladší 40 let „..dnes .mohou být potenciálně ohroženi tímto syndromem náhlého úmrtí dospělých (SADS).

Všichni lidé mladší 40 let by si podle názoru těchto „odborníků“ nyní měli nechat „vyšetřit srdce“, zatímco další k lidem lhostejní lékaři zase tvrdí, že se snaží hledat „genetickou příčinu“ SADS. Tak tohle vážně nevymyslíš! Lékařská nedbalost, nekompetentnost, zkorumpovanost a dokonce u některých i jakási zlomyslnost stojící za tím vším je skutečně až děsivá.

Mě jen nikdy nepřestane udivovat, kolik je na světě (a to i v mém bezprostředním okolí) skutečně mimořádně důvěřivých a naivních hlupáků, kteří jim tu šarádu a vakcinační genocidu dosud zcela vážně žerou. Ostatně další fenomén, který by rozhodně neměl upadnout v zapomnění, ačkoliv nám dali fašistické západní vlády teď na chvilku pokoj, je ono ježdění ve svém osobnim automobilu s hadrem na držce, a to i když tam je řidič sám. To totiž také zcela jasně vypovídalo o skutečně mimořádné tuposti těch, kteří tak činili.

Nikdy předtím v celé historii medicíny ani lékaři ani média tolik nenaléhali na mladé lidi, aby si „nechali vyšetřit srdce“. To se děje pouze po globálním tlaku na vakcíny proti covidu, které geneticky modifikují tělesné buňky a nutí je vytvářet spike- proteinové částice , které potom lidem způsobují krevní sraženiny.

Vraždící lékaři dnes hromadně zabíjejí mladé lidi krevními „sraženinami“

Lékaři, kteří dnes více fungují jako „Big Pharma shills“ než jako doktoři, nyní vstřikují mladým lidem experimentální koktejly genovové terapie obsahující experimentální sekvence mRNA, které poté produkují spike proteiny v krvi, které významně přispívají k umělému srážení krve. U některých lidí se sraženiny v prtůběhu času tvoří velice pomalu, což ale také znamená, že mnoho lidí dnes chodí s částečně vytvořenými krevními sraženinami ve svém krevním oběhovém systému .

Protože injekce mRNA mění lidskou DNA a začleňují se do genetického kódu člověka – zdroj: výzkumníci z Harvardské univerzity a Massachusettského technologického institutu (MIT) – tak některé tělesné buňky pak nadále produkují tyto pro-koagulační spike proteiny a to navždy, do nekonečna. Tyto faktory pak výrazně přispívají k další tvorbě sraženin v lidském těle, což má ve výsledku za následek snížení kardiovaskulárních funkcí a – což je velmi důležité – také snížení průtoku krve do mozku , což má zase za následek postupnou ztrátu vyšších kognitivních schopností. (To je pravděpodobně důvod, proč tolik očkovaných lidí má dnes poškozený mozek / kognitivně zaostalo a nebo se propadlo až do nelidského, zvířecího vzteku a silně emočního zpracování světa kolem sebe.)

V určitém okamžiku totiž jedna, nebo více sraženin v těle úplně vypne krevní oběhový systém nezbytný k udržení vědomí. V tomto okamžiku pak člověk ztrácí vědomí a umírá. Často se to stane, když lidé řídí, letí letadlem, nebo dokonce když v noci spí. To je také ten důvod, proč tolik pilotů umírá na palubě letadla, což je hlavní příčina, která přispívá k současnému celosvětovému nedostatku pilotů komerčních aerolinií.

Doktorka jménem Dr. Elizabeth Paratzová – která nám právě tvrdí, jak zkoumá „jaké geny tento syndrom způsobují“ – říká, že k 90 procentům těchto náhlých „nevysvětlitelných“ spontánních úmrtí dochází mimo nemocnici . (Zdroj: UK Daily Mail )

Austrálie nyní spouští „registr SADS“, aby se pokusila vyřešit tuto „záhadu“, proč zdánlivě zdraví dospělí nyné náhle a spontánně umírají. Dělá to, zatím co do lidí pokrytecky tlačí ještě více injekcí mRNA, zjevně naprosto lhostejná k tomu, že právě tyto injekce mRNA tvoří vražedné „sraženiny“.

V biologických vědách je široce známé, že jakýkoliv virový genetický kód je vždy poměrně snadno a automaticky začleněn do lidské DNA

Injekce mRNA totiž vůbec nejsou, a to ani technicky, vakcíny. Jsou to experimentální léky jakési „genové terapie“, které mění nejen syntézu buněčných proteinů, ale jsou dokonce inkorporovány přímo do lidské DNA prostřednictvím reverzní transkripce . Ukazuje se dokonce, že značné procento lidské DNA bylo získáno právě tímto procesem po mnoho tisíc generací, kdy je genetický materiál cirkulující v prostředí začleněn do lidských chromozomů. Tento fenomén je pochopitelně široce známý i v konvenční vědecké komunitě.

„Neretrovirové sekvence viru RNA byly detekovány v genomech mnoha druhů obratlovců, včetně lidí,“ řekl biomedicínský výzkumník Liguo Zhang z Whitehead Institute na MIT. (Zdroj: MIT.edu )

Zhang dokonce provedl experiment, aby si otestoval, zda-li by se virové fragmenty SARS-CoV-2 dokázaly začlenit do lidské DNA:

S ohledem na výše uvedené pak Zhang a Jaenisch začali navrhovat svoje experimenty, aby si otestovali, zda-li by tato virová integrace mohla probíhat s novým koronavirem. S pomocí postdoktorantky Jaenischovy laboratoře Alexsie Richardsové vědci infikovali lidské buňky koronavirem v laboratoři a následně, o dva dny později, sekvenovali DNA z infikovaných buněk, aby zjistili, zda obsahuje stopy genetického materiálu viru.

Ve všech zkoumaných vzorcích tehdy našli fragmenty virového genetického materiálu…

Jinými slovy, části SARS-CoV-2 již byly začleněny do DNA lidských buněk. Jiný výzkumník to vysvětluje:

„Integrace LINE1 má velmi jasnou stopu,“ říká Jaenisch. „V místě spojení virové sekvence s buněčnou DNA vytváří duplikaci 20 párů bází.“

A proto každý, kdo dnes vehemntně tvrdí, že genetický kód spike proteinu nelze začlenit do lidské DNA, tak prokazuje, že je naprosto neznalý stavu moderní genetické vědy.

Spike protein mRNA se začlení do lidské DNA, která pak mění lidské tělo doslova v továrnu na srážení krve

Jak ukazuje výše uvedený experiment, když je do těla vstříknut genetický materiál, část tohoto materiálu může být začleněna do chromozomů živých buněk. Ačkoli se jedná o přílišné zjednodušení mechanismů ve hře, celkový výsledek je stejný: lidské tělo se stává továrnou na spike proteiny a produkuje je ještě daleko za zamýšleným časovým horizontem, během kterého se očekávalo, že bude fungovat mRNA vakcína.

Jinými slovy, očkovaná osoba se stává doslova továrnou na bílkoviny, kterou nelze nikdy vypnout. Od té chvíle se tito lidé stávají strojem na uvolňování proteinů, zatímco stále častěji vypouštějí samosyntetizované proteiny do své vlastní cirkulující krve .

Postupem času se tak vytvoří krevní sraženiny. Když tyto sraženiny definitivné ucpou velké tepny, tak krev se již nemůže dostat do mozku. Když ale lidský mozek není zásoben krví, tak nastává mozková smrt a rychle poté následuje i smrt celého těla.

A právě tomu se dnes říká „syndrom náhlého úmrtí dospělých“, i když je to zcela jasně způsobeno krevními sraženinami vyvolanými vakcínou.

Zde je fotografie krevní sraženiny odebrané pacientovi po covidu. Ukazuje zcela jasně právě tu srážecí schopnost spike proteinu, který je také přítomen ve vakcínách proti covidu:

Miliardám lidí na naší planetě nyní hrozí náhlá smrt způsobená krevní sraženinou, a to vše pochopitelně záměrně: Jde totiž o syndrom depopulace vakcínou

Stručně řečeno, současný fašistický vražedný lékařský režim nejprve vstříkne miliardám lidí biologickou zbraň, která je může zabít, ale pak předstírá, že je šokován a překvapen, když najednou tolik zdravých mladých dospělých začne umírat bez zjevného zdravotního důvodu. To už skutečnš nezůstala těmto lékařským příšerám již vůbec žádná lidskost (nebo alespoň nějaká minimální vědecká důvěryhodnost)?

I když se tedy dnes tento syndrom nazývá SADS, to co je opravdu smutné je, že toto vše bylo provedeno zcela záměrně, aby bylo dosaženo globální depopulace. Pokud tedy vůbec, tak všechna tato úmrtí by měli být označovány jako „syndrom depopulace vakcínou“. Ale samozřejmě dnešní média a mediální tyrani pracují třikrát více než obvykle, aby to všechno ututlali, a také velice dobře vědí, že mrtvé oběti vakcíny již nepromluví , takže již nemohou říct těm dosud živým lidem, aby se zachránili tím, že se vyhnou tomuto smrtícímu „očkování“

Myšpule

zdroj: https://mainerepublicemailreport.com/, https://www.naturalnews.com/2022-06-09-sudden-vaccines-deaths-are-now-so-common-theyve-assigned-a-syndrome-name-for-it-sudden-adult-death-syndrome-sads.html

Líbil se Vám tento článek? Zvažte prosím podporu Myšpule Světa! Bez Vaší podpory by byl tento projekt dlouhodobě neudržitelný!

PODPOŘTE MYŠPULE SVĚT !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů a z Vašich darů.. Přispějete-li na jejich provoz a udržení, tak přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100 do zprávy pro příjemce pouze napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Odborník na imunizaci varuje, že lidé očkováni proti covidu jsou tou skutečnou hrozbou pro veřejné zdraví

Americký web vaccinedamage.news přinesl další důkaz toho, co mnozí lidé již dávno ví, nebo alespoň tuší. Že ona urputná vakcinace proti C19, kterou naprosto psychopaticky prosazují fašistické vlády bojující proti obyvatelstvu vlastních zemí, společně s uplacenými mainstreamovými médii pod kontrolou big-pharma korporací, které jim v tom úsilí vydatně napomáhavají svým lhaním a nechutnou, žaludek obracející propagandou ohledně „očkování“ (čti vraždění pomocí jakoby vakcín, tedy smrtelné genetické terapie vytvářející z očkovaných GMO zombie na dálkové ovládání) má zcela jiný význam a smysl, než se obecně tvrdí. Článek od Ethana Huffa volně přeložila Myšpule.

Vaccinedamage.news vypustil další bombu, že v přímém protikladu k tvrzením mainstreamu o „bezpečnosti a účinnosti vakcín“ je tomu v samé pravdě a v moři lásky úplně přesně naopak, tedy, že očkovaní lidé, kromě toho, že jsou díky očkování naopak oni sami ve smrtelném nebezpečí, tak že hlavně jsou obrovskou hrozbou pro veřejné zdraví.

Bývalý viceprezident Evropské poradní skupiny expertů na imunizaci Světové zdravotnické organizace (WHO) Christian Perronne totiž již oficiálně varoval , že skutečnou hrozbou pro veřejné zdraví vůbec nejsou neočkovaní lidé, ale naopak jsou to právě ti očkovaní lidé, kteří si v ovčí poslušnosti vládě důvěřivě nechali aplikovat vakcínu, která ani žádnou vakcínou není.

Perronne, specialista na tropické infekce a patologické stavy a nově se objevující infekční choroby, říká, že právě očkovaní lidé jsou ti, kteří „by měli být umístěni do karantény“ a „izolováni od společnosti“, protože to oni jsou těmi, kdo „přelévají“ tuto novou nemoc na ostatní.

„Neočkovaní lidé nejsou vůbec nebezpeční; to naopak očkovaní lidé jsou velmi nebezpeční pro ostatní,“ řekl Perronne.

„V Izraeli se to nyní naprosto jasně prokázalo – jsem v kontaktu s mnoha lékaři v Izraeli – tam mají nyní skutečně velké problémy, všechny těžké případy v nemocnicích jsou pouze mezi plně očkovanými lidmi a také ve Spojeném království máte dnes širší očkovací program a také tam existují problémy.”

Takové zprávy dokonce „naprosto zpanikařily“ pracovní skupinu pro tuto čínskou virovou plandemii ve Francii, protože větší veřejné rozšíření této zprávy by mohlo vyvolat skutečné anti-vax pandemonium mezi běžnou populací.

Izraelský lékař Kobi Haviv dále médiím údajně řekl, že až 95 procent všech skutečně vážně nemocných pacientů v jeho zemi je plně očkováno a také že téměř žádní neočkovaní lidé ve skutečnosti neonemocní.

„Plně očkovaní lidé tvoří 85–90 % všech hospitalizací,“ řekl. „Otevíráme stále více pobočekna léčbu COVID. Účinnost vakcín klesá nebo mizí.“

Covidové „vakcíny“ jsou totiž genocida

Na začátku plandemie Perronne zpochybnil tehdejší odpor vlády k použití léku proti malárii hydroxychlorochin pro včasnou léčbu Faučiho chřipky.

Byl citován Edmundem Fordhamem v diskuzi o historii chlorochinu, který byl po mnoho let používán při pokusech o kontrolu úplavice. Falešný vládní „doktor“ Tony Fauci dokonce také chválil použití hydroxychlorochinu a to ještě v roce 2013 k léčbě MERS (Middle East Respiratory Syndrome), což je typ koronaviru velice podobný té současné čínské Fauciho chřipce.

V okamžiku, kdy plandemie dorazila, tak nějak záhadně zmizela i celá ta zaběhnutá věda oknem. Najednou byly k dispozici pouze „vakcíny“ a slepá důvěra ve vládu jako v „lékaře“ na tento nově modifikovaný koronavirus, který je jen o málo víc smrtelný než obyčejné nachlazení nebo chřipka.

Další drogou – lékem v centru zájmu, která byla potlačena establishmentem, je ivermektin. Vzhledem k tomu, že ivermektin skutečně funguje, tak bylo jeho používání vládou omezeno, což asi sotva povoluje lékárnám v USA, aby jej vydávaly třeba z jiných důvodů – těch schválených FDA.

„Není trochu smutné, že musíme získat pravdu o tomto jakoby „očkování“ z cizích zemí, protože naše vlastní vláda a média nám neustále a vytrvale lžou?“ napsal jeden komentující na webu America’s Frontline Doctors (AFLDS) o tom, jak trvalo Perronne, Francouz, aby řekl to, co miliony amerických lékařů odmítají říct.

„Proč jsou tak zaujatí tím, že nás všechny chtějí očkovat, že by nás kvůli tomu upláceli, šikanovali, nutili a lhali, aby nás k tomu přiměli? Něco tady dost smrdí a raději bych skutečně riskla, že virus přežiju, než se nechat „očkovat“ tím svinstvem. Moje šance na přežití jsou totiž přes 90 %.“

Jiný komentátor zase doporučil použití ivermektinu spolu s vitamínem D jako velice účinnou profylaxi – i když získání ivermektinu může vyžadovat trochu víc otravování praktického lékaře.

„Začněte užívat ivermectin okamžitě, když se u vás objeví příznaky (horečka atd.),“ napsal tento člověk. „Vaše šance na přežití se blíží 100%. Dostal jsem 100 12mg ivermectinu z Indie za 170 $, včetně dopravy. Doporučená dávka je 24 mg po dobu 5 dnů nebo dříve, pokud horečka ustoupí, takže moje náklady na dosažení 100 % jsou 17 $. A ta největší krása na tom všem je: že ŽÁDNÝ z těchto 17 dolarů (ani jeden jediný) nepůjde společnosti Pfizer.“

Další poukázal na to, že tím skutečným důvodem, proč vlády vůbec nechtějí, aby někdo dostal účinný ivermektin, je to, že vlády ve skutečnosti chtějí lidi mrtvé, ne vyléčené. Tak na to prosím myslete, až naše vláda opět začne se svojí vražednou propagandou očkování tím svinstvem od Pfitzeru s nacistickými kořeny a minulostí. To poslední na čem naší vládě záleží je totiž váš život, nebo zdraví. A pevně doufám (ačkoliv o tom pochybuji) že si tento článek přečte nějaký z těch presstitutů ze Seznamu, iDnesu a novINek.cz, který se za trochu krvavých dolarů sníží k tomu, vmanipulovat propagandou do sebevraždy příslušníky a hlavně děti, vlastního národa. A aby měli neustále na paměti, že vše, dokonce i současný fašismus, jednou skončí. A že lidé na jejich postoj a „práci“ nikdy nezapomenou, obzvláště ne ti, kteří kvůli ní o kohokoliv přišli, tak jako já. Mělo by jim být stydno za to, k čemu se takto propůjčili.

Jsme na počátku éry skutečného transhumanismu – vysvětlení toho, proč lidé jako Fauci nebo globální „kabala“ tak trvají na tom, aby všechny naše děti dostaly „očkování“ pro „ochranu“ před nemocí, která ve skutečnosti nepředstavuje absolutně žádnou hrozbu pro jejich zdraví

Ronald Reagan již kdysi ve svém projevu řekl, nebojte se spatřit to, co vidíte. Prohlásil to ve svém projevu na rozloučenou již 11. ledna 1989. Radil tehdy vládě, jak by se zahraniční politika USA měla oficiálně „dívat“ na bývalý Sovětský svaz, který se v té době usilovně snažil o to, aby se zbavil svého narativu co by brutální totalitní společnosti.

Reagan se těmi slovy jen snažil říci, že pokud něco stále vypadá jako komunismus, pak to velmi pravděpodobně bude komunismus. Nevšímejte si vůbec toho, jak tomu režimu říkají. Věnujte pozornost tomu, jak to vypadá, jak to cítí lidé, kteří v tom žijí.

Občané Ameriky, Evropy, Austrálie, Nového Zélandu, Izraele a Kanady milující svobodu by udělali jedině dobře, kdyby tehdy Reaganovu radu poslechli a hlavně, kdyby ji uplatnili i dnes.

Jmenovka na klopě obleku politika z jakékoliv politické strany která je u moci, ho sice může označovat jako „Demokrata“ nebo „Republikána“, ale podívejte se co se to vlastně děje všude okolo vás? Pokud uvidíte své přátele a příbuzné jak v tom, co je označováno jako demokratická, svobodná společnost, jsou vyhazováni ze svých zaměstnání – leckdy dokonce z pro stát vysloveně kriticky důležitých profesí a zaměstnání, jako jsou třeba zdravotní sestry, lékaři, hasiči, policisté, vojáci, a nebo třeba řidiči nákladních aut – pouze proto, že nedovolí, aby jim byla vstříknuta nějaká neznámá experimentální látka genetické terapie do jejich těla, pak byste rozhodně neměli ani vteřinu váhat v tom, vzít to jako měřítko, za nominální ohodnocení stavu této „demokratické“ a „svobodné“ společnosti.

Nemyslete si však, že jde jen o nějakou dočasnou anomálii.

Už jste to přece všechno tolikrát slyšeli od svých přátel, nebo od rodiny.

„Nenech se tím tak unést.“

„Proč musíš být vždycky tak negativní?“

„Uklidni se. Věci se změní, až [doplňte stranu dle vlastního výběru] vyhraje v příštích volbách.“

Ale přitom se spíše zdá, že se věci již nikdy nezmění.

Nazvěme to tedy pravým jménem, tak jak to skutečně je: Autoritářství. Totalita. Fašismus. Komunismus. Diktatura. Možná nemáme dokonalé přídavné jméno, ale zcela jistě poznáme, když něco není v pořádku. Když to nevypadá tak úplně správně. Když nám to prostě nepřipadá vůbec správné.

Žijeme dnes ve velmi kritickém okamžiku dějin. Relativně malý kádr, přitom ale velmi, skutečně velmi bohatých, a tím pádem i velmi mocných elit nás dnes tvrdě tlačí do toho, abychom nejlépe dobrovolně a bez protestů přijali jakýsi nový společensko-politický systém korporátního komunismu, ve skutečnosti ale spíše fašismu, v němž se šíleně nabubřelá vláda opojená vlastní a stále narůstající arogantní mocí spojila s velkým byznysem, aby přinutila lidi přijmout agendu, která mnohým jen přinese pocit, že se na tomto světě cítí jen ještě víc nepříjemně.

Tyto globální světové superbohaté elity se svými kumpány v korporátních médiích využívají politiku a taktiku založenou pouze na strachu k rozdmýchávání nenávisti vůči všem nepřizpůsobivým a zároveň tlačí na každého – na muže, na ženy i na děti – aby se bez protestů a zcela podřídili tomuto fašistickému „novému normálu“.

Buď dostanete tuto injekci genetické terapie plné zvláštních samoskládajících se nanotechnologií, nebo budete čelit skutečně až nemyslitelné budoucnosti na samém okraji společnosti. Budete na trvalo zařazeni do té nejnižší, spodní třídy, již nebudete schopni ani pracovat, ani cestovat nebo dokonce už nebudete moci ani cokoliv nakupovat nebo prodávat a to všude tam, kde se shromažďují ti ostatní, ti vážení lidé, kteří experimentální injekci genetické terapie dostali a přijali bez řečí. A přežili to, což tedy také není až tak jisté u tohoto experimentu. Ostatně nemyslí si stále ještě někdo, že jim jde o naše zdraví, že ne? Protože to je to jediné, na čem jim vůbec nezáleží. Na našem zdraví, bezpečí, životě. Bylo by dobré mít stále na paměti, že skoro všechny státy světa, ne-li dokonce ůplně všechny se podepsaly pod Agendu 21 od OSN. Jedním z pilířů této agendy je značná depopulace planety, takže pro ně máte větší cenu mrtví, než-li živí.

„Ztrácíme již trpělivost“, oznámil americký prezident Biden ve svém projevu k nařízení z loňského 9. září o národních mandátech pro očkování experimentální injekci všech těch, kteří požadavku režimu dosud nevyhověli.

Takto ale svobodná společnost nevypadá. A to skutečně ani zdaleka. Pokud nemáte právo na to svobodně si rozhodnout, co se vám dostane injekčně do těla, dokonce pod hrozbou, že jinak již navždy budete považováni za „nedotknutelného“ a za sociálně vyloučeného sociálního a ekonomického vyděděnce, pak vlastně nemáte právo na to, si cokoliv vybrat. Jakmile jednou přijmete premisu, že váš zaměstnavatel nebo vláda mají takovou úroveň kontroly nad vaším životem, může to s vámi začít jít skutečně z kopce.

Ale poselství od Big Tech, Big Pharma, Big Religion a Big Government je vlastně velice jednoduché a přímé – přizpůsobte se, nebo zůstanete hodně pozadu .

Papež František a další mocní evangelikální vůdci, jako je Franklin Graham, jsou již také na palubě tohoto nastupujícího nového globálního řádu, pouze přejmenovaného Světovým ekonomickým fórem na Velký reset . Stejně tak nejdůležitější političtí představitelé obou stran. Ve skutečnosti každý současný společenský vůdce lidí, který prosazuje myšlenku povinných, vládou nařízených univerzálních injekcí, tak zároveň souhlasí s resetem veškeré lidskosti a s nástupem éry transhumanismu , a to ať už si to on sám uvědomuje nebo ne.

Myslím tím přesně, co říkám: že ŽÁDNÝ VŮDCE, který prosazuje injekce jako „bezpečné a účinné“, nebude na vaší straně, když vám na tom bude nejvíce záležet. Zbavte se jich pokud možno hned.

Proč to ale s takovou jistotou tvrdíme? Protože právě tyto experimentální injekce jsou tím pravým klíčem kcelkové a komplexní transformaci celého lidstva, ke genetické přestavbě lidského druhu na něco, čemu transhumanisté již dnes říkají Humanity 2.0 .

Znamená to, že tyto prvopočáteční výstřely tří genových injekcí od společností Pfizer, Moderna a Johnson & Johnson z nás udělají něco nenávratně protilidského nebo protibožského?

Nejsem vlastně ani způsobilá na tuto otázku odpovědět, ale přinejmenším ten neutuchající mediální tlak na pravidelné injekce Covid dokonce pod hrozbou ztráty zaměstnání a svobody pohybu otevírá masivní socioekonomickou tepnu provšechny ty, kteří by zneužívali nové genové technologie pro nějaké nekalé účely.

A když se podíváme na výsledky těch, kteří se o tyto střely nejvíce snažili, je jasné, že mluvíme o lidech, kteří si naši důvěru nezískali. Nefungují podle stejných etických standardů jako my, normativci.

Pojďme se tedy podívat na cíle současného biomedicínského průmyslu, který se tak usilovně snaží vytvořit z člověka objekt transhumanismu, řečeno dokonce jejich vlastními slovy.

Projekt Human Genome Project byl zahájen vládou USA již v roce 1990 a byl dokončen o 13 let později, 14. dubna 2003 – protože v tomto bodě času vědci koenčně zmapovali sekvenci všech 3,2 miliardy nukleotidových bází (ekvivalent 3,2 miliardy písmen informací).

Od dokončení projektu Human Genome Project v roce 2003 se jejich pozornost totiž obrátila od objevování jednotlivých genetických sekvencí DNA až k jejich komplexní analýze a ke slovnímu formulování způsobů, jak je možné upravit a tím zlepšit genetickou strukturu všech živých věcí.

Tím ale nabubřelá arogance současné moderní vědy ani zdaleka nekončí.

Vědci až v posledním desetiletí prováděli experimenty, aby nejen geneticky přepracovali to, co to znamená být člověkem, ale také aby digitalizovali a uložili informace o DNA, které ve velkém získávají od zvířat a od lidí.Ostatně ono hysterické „testování“ na neexistující Covid nebylo o ničem jiném, než právě o „odběru“ vzorků lidské DNA. A ani se tím globalisté moc netajili, proč myslíte, že testovací místa byla jednotně označena pokaždé jako „odběrová místa“? To je konspirace, řeknou si jistě mnozí a mainstream je v tom bude jako vždycky hystericky obhajovat a podporovat a utvrzovat doslova zástupy „ověřovačů faktů“, aby tuto režimu nepohodlnou pravdu zakryl.

Všimněte si oficiálního loga Human Genome Project. Je velmi poučné, obzvláště pokud jde o jeho komplexní cíle pro budoucnost lidstva.

Rozsáhlé testování PCR zahájené během dvouletého strašení Covidem totiž velice dobře posloužilo skutečnému účelu, tedy ke sběru dat a vzorků lidské DNA.

Patrick Wood, jeden z těch vůbec celosvětově nejuznávanějších badatelů v oblasti moderní technokracie a transhumanismu, je také autorem článku Global Blueprint Exposed: The Takeover of all Genetic Material on Earth , který ve svém textu mistrně spojuje jednotlivá vlákna příběhu monstrózního globálního uchvácení moci, které právě nyní probíhá pod rouškou globální zdravotní krize.

Wood zde sleduje počátky celého toho dnešního globalistického úsilí o celkový velký reset lidské civilizace a to až do jeho úplně počátečních fází, tedy objevení se mezinárodního hnutí za biodiverzitu, které fakticky začalo v roce 1987 publikací Our Common Future , také známé jako The Brundtland Report . Byla to studie zadaná OSN, která nesla název po svém předsedovi Gro Harlem Brundtlandovi. Myšlenky obsažené v této studii se posléze odrazily v tzv. „Úmluvě Organizace spojených národů o biologické rozmanitosti“ na konferenci z roku 1992, která se konala v Rio de Janeiru v Brazílii, a to přibližně ve stejnou dobu, kdy OSN již usilovně pracovala na svém dalším nechvalně známém a značně rozsáhlém projektu, Agendě 21.

Jakmile se jednou „naučil, co hledat“, tak Wood řekl, že se mu to najednou začalo objevovat úplně všude, kam se podíval, počínaje Our Common Future , kde se uvádí toto:

„Rozmanitost druhů je nezbytná pro normální fungování ekosystémů a biosféry jako celku. Genetický materiál divokých druhů přispívá ročně miliardami dolarů do světové ekonomiky ve formě vylepšených druhů plodin, nových léků a léků a materiálů pro průmysl.“ (zvýraznění textu bylo přidáno)

Konkrétní vývoj biodiverzity nám nastiňuje v kapitole 6, Druhy a ekosystémy: Zdroje pro rozvoj :

„Druhy a jejich genetický materiál nám slibují, že budou hrát neustále se rozšiřující důležitou roli ve vývoji, a objevují se rovněž silné ekonomické důvody, které by podpořily etické, estetické a vědecké argumenty pro jejich zachování. Zároveň materiál zárodečné plazmy druhů přispívá v zemědělství, medicíně a průmyslu hodnotou mnoha miliard dolarů ročně … Pokud jednotlivé národy dokážou zajistit přežití druhů, svět se již nyní může těšit na nová a vylepšená jídla, na nové léky a superléky, a také na zcela nové výchozí suroviny pro průmysl budoucnosti.“

Dále Brundtland říká:

„Hrozí, že obrovské zásoby biologické rozmanitosti vymizí, právě když se věda snaží využít genetickou variabilitu pomocí pokroků genetického inženýrství … Bylo by vskutku pochmurnou ironií, kdyby nám nové techniky genetického inženýrství umožnily nahlédnout do rozmanitosti života a používat geny efektivněji k lepším lidským podmínkám , a hledali jsme, ale zjistili jsme, že tento poklad je již bohužel vyčerpaný.“

Wood totiž prolomil jazykový biomedicínský slovní kód. Když od té chvíle používají slovo „biodiverzita“, mají tím v samé pravdě a lásce na mysli přírodní „genetické zdroje“.

„Geny jsou něčím, co je skutečně potřeba využít a hlavně je využít efektivněji, než se používají ve svém přirozeném stavu,“ vysvětluje.

Klíčem k pochopení toho, kam nás tito globální predátoři ve službách Satana opravdu vedou, bylo „že se schovávali po všechny ty roky všem přímo na očích a v jednoduché angličtině,“ řekl Wood. „Je pro mě naprosto nepředstavitelné, že to vše nebylo odhaleno již mnohem dříve, a že toto spojení s Úmluvou o biologické rozmanitosti nebylo veřejně oznámeno. To nám také jistě vysvětluje, proč dnes biotechnologické firmy a Big Pharma doslova drží celý svět jako rukojmí kvůli této „pandemii“, protože jak ten virus, tak ty injekce proti němu jsou geneticky upraveny.“

Toto spojení nebylo dosud objeveno, protože my, lidé, jsme se v těch globalistických dokumentech nehrabali dostatečně hluboko a nebrali je příliš vážně. A ti, kteří si dokumenty skutečně důkladně prohlédli, tak zjistili, že veřejnost prostě nechce věřit tomu všemu, co v nich bylo. „Báli se vidět to, co by mohli spatřit“, jak kdysi varoval Reagan. Bylo jednodušší nás odepsat jako bludné balvany a nositele klobouků z alobalu.

Ale již v 90. letech však zjevně existovaly náznaky toho, co se skutečně plánuje do budoucna.

Wood cituje jednu takovou pecku, kterou vytěžil z knihy The Earth Brokers , která popsala skutečnou agendu rozvíjejícího se hnutí za biodiverzitu vycházející z OSN a Agendy 21. Autoři na straně 171. píší:

„Ani Brundtland, ani sekretariát, ani vlády nenavrhly plán, který by prozkoumal úskalí volného obchodu a průmyslového rozvoje. Místo toho sepsali jen jakousi úmluvu o tom, jak ještě více ‚rozvinout‘ využívání biologické rozmanitosti pomocí patentů a biotechnologie .“

Mezitím se pokroky ve vývoji úpravy genů a digitalizace lidské DNA rozběhly přímo raketovou rychlostí, protože tyto myšlenky o „využívání“ biogenetického materiálu byly světu poprvé předloženy již v suchých akademických pracích během 80. let.

Věřím, že tento vědecký pokrok dnes již překročil onu důležitou hranici v duchovní sféře, do Boží sféry, kam žádný člověk zkrátka nemá právo vkročit.

Už by mělo být naprosto zřejmé, že virus vedl k potřebě „vakcíny“ a „vakcína“ vedla k té totalitní myšlence COVID passů, tedy digitálních zdravotních pasů, které obsahují skenovatelný QR kód v mobilní aplikaci.

Přimět lidi k tomu, aby dobrovolně akceptovali digitální pasy, je klíčem k plánu globalistů digitalizovat veškerý lidský život postupným přidáváním stále více osobně identifikovatelných informací do nějaké aplikace spolu s vašimi bankovními údaji a také s údaji o všech vašich finančních transakcích. Posledním krokem k absolutnímu zotročení člověka a to již navždy potom bude propojení této aplikace přímo s naším tělem. Přesně o tom je ten diskutovaný Gatesův projekt ID2020.

Musí to nyní navléknout tak, aby lidé pokud možno zcela dobrovolně, nebo dokonce rádi přijali nějaký nový systém digitálních peněz založený na technologii blockchain. Více než 65 centrálních bank po celém světě je v různých fázích příprav na zavedení svých nových digitálních měn jako náhrady za hotovost.

Injekce byly prodávány jako obyčejná „vakcína“, která prostě vyžaduje nepřetržité „posilovací dávky“, aby zůstala účinná. To je smozřejmě naprostý podvod. Injekce maskované jako očkování ale ve skutečnosti představují počáteční vpád lidstva do éry univerzální úpravy genů, která nabídne nekonečné možnosti pro pozdější úpravy lidstva prostřednictvím nepřetržitých boosterů.

To je také přesně ten důvod, proč se korporátní média a jejich miliardářští majitelé, vydatně podporovaní „ověřovateli faktů“ mohli zbláznit a to hned od začátku, tedy od roku 2020, jakmile někdo poukázal na naprosto zjevný fakt, že tyto injekce nejsou jako žádné předchozí vakcíny, že ve skutečnosti mění naši genetickou informaci. Vkládají do ní nové kódování, které instruuje vaše tělo, aby uměle vytvořilo toxický vrcholový protein a poté tento toxin dopravilo do všech buněk v celém těle.

Dr. Tal Zaks, hlavní lékař společnosti Moderna, to přiznal již v roce 2017 na TED Talk , tedy docela dlouho před Covidem a také dlouho předtím, než bylo korporacemi ovládajícími informační prostor zakázáno poukazovat na pravdu o technologii mRNA, která byla plně vyvinuta již v roce 2017 jako potenciální léčba rakoviny. ale stále postrádala schválení FDA. „Nabourali jsme software života,“ řekl tehdy Zaks.

Moderna na svých webových stránkách vysvětlila základní strukturu technologie mRNA a přirovnala ji k novému „ počítačovému operačnímu systému “ pro člověka. Vaše tělo je hardware a injekce mRNA je software. Po prvotní instalaci může biofarmaceutický průmysl „plug and play“ uskutečnit jakoukoli budoucí aktualizaci, kterou považuje za potřebnou. Viz snímek obrazovky z webu Moderna níže.

Co to všechno znamená a kam to celé směřuje?

Tyto injekce představují konečnou hranici pro člověka hrajícího si na Boha a povedou k něčemu tak moc zlému, že Bůh nebude mít jinou možnost, než zničit všechny za to odpovědné osoby. Jak nebo kdy k onomu zničení dojde, nikdo neví, ale v určitém okamžiku mohou jistě počítat s velkým zúčtováním.

Tyto mocenské elity parazitující ve vládě,v korporacích a v mnoha církvích nemají vůbec žádnou úctu k jednotlivci, k tomu, že má právo aby si sám o sobě rozhodoval. Nyní si vlastně skutečně nárokují vlastnictví vašeho těla, což znamená, že mohou diktovat, co se do něj bude dávat. Už se ani neskrývají za nějakými obskurními dokumenty OSN. Předvedli se jako krutí, protilidští totalitní diktátoři a stvůry.

Zajímalo někdy takového Billa Gatese, že jeho vakcíny proti obrně zabíjejí a paralyzují tisíce indických dětí, než se konečně indická vláda rozhodla a definitivně ukončila jeho experiment? Ani v nejmenším.

Tyto elity vidí lidstvo pouze jako své osobní hřiště pro své soukromé experimenty.

Divize Dr. Anthonyho Fauciho z NIH financovala barbarský experiment na University of Pittsburgh, který zahrnoval roubování pokožky hlavy 5měsíčních potracených dětí na „humanizované“ myši a krysy . Financoval také další studii v severoafrické laboratoři v Tunisku, ve které bylo 44 štěňat bíglů infikováno parazity způsobujícími hrozná onemocnění , poté byly některým odstraněny hlasivky, aby na nich vědci mohli pracovat, aniž by museli snášet jejich neustálé štěkání, protože pomalu umírali. bolestivou smrtí.

To je ten samý doktor Fauci, který žádá rodiče, aby mu důvěřovali ohledně jeho rad ohledně očkování jejich dětí. Denně se objevuje ve velkých korporátních médiích, a proto je jeho skutečnou hlavní prioritou oklamat důvěřivé či hloupé rodiče, aby mu sami nabídli své vlastní děti k experimentu s vakcínou na Covid. Říká, že chce, aby každé dítě v Americe do konce roku dostalo injekce jeho „vakcíny modifikující geny“, a to navzdory údajům, které ukazují, že děti mladší 18 let mají statistickou 99,998% šanci na přežití Covidu. Obchází při tom všechna hlavní média a šíří svoje vražedné lži o nebezpečích Covid pro děti a o tom, jak bezpečné a účinné bude jeho experimentální sérum mRNA pro děti ve věku 5 až 11 let.

Je to ten typ muže, kterému byste chtěli svěřit rozhodnutí o zdraví vašeho dítěte?

Není ale ani zdaleka jediný, kdo má tak urputnou touhu násilně nás krmit novými experimenty s úpravou genů pod rouškou „vakcín“. Tak třeba takový Dr. Richard Besser, pediatr a bývalý úřadující ředitel CDC, řekl CNN 22. října , že američtí pediatři budou nyní „tlačit mnohem tvrději“ na vakcíny proti Covid u dětí než ve většině ostatních zemí. Injekce pro děti ve věku 5 až 11 let budou zavedeny hned od 1. listopadu a tlak na rodiče, aby je očkovali, bude velice intenzivní.

Pokud totiž říkají, že musíte dostat injekci, tak to prostě musíte udělat. Nebo přijdete o práci. Ztratíte kariéru, ztratíte vysokoškolské vzdělání, ztratíte schopnost platit účty a koupit si jídlo. Pokud tedy říkají, že musíte svému dítěti píchnout injekci, tak to prostě musíte udělat, nebo ho rovnou vzít ze školy.

Vypadá to stále ještě jako komunismus? Nebo je to ryzí fašismus?

Abychom poznali jejich program, vše, co musíme udělat, je naslouchat tomu, co nám tito elitní psychopaté a globální predátoři vlastně říkají svými vlastními slovy.

A tady je důležitý klíč: V žádném případě neposlouchejte, co říkají, když s nimi dělá rozhovor taková NBC, ABC, CNN nebo Washington Post. To jsou totiž jejich hlavní propagandisté. Ne, vy musíte poslouchat, co říkají, když mluví jen spolu, když si nemyslí, že jim někdo zvenčí právě věnuje svoji pozornost.

Takže pokud chcete znát skutečný důvod Covidu a šílenou reakci vlád napříč celým bývalým „západním“ svobodným světem na frašku jménem Covid, stačí si poslechnout Fauciho a jeho kolegy, jak spolu hovoří na Future of Health Summit v Milken Institute v roce 2019.

Fauci a jeho biomedicínští kamarádi tam totíž naprosto otevřeně diskutovali o potřebě vzniku „globální zdravotní události“ – nějakého „chřipce podobného viru“ třeba z Číny – aby tím ospravedlnili obcházení jinak nejméně desetiletého schvalování nové očkovací technologie (mRNA), kterou prostě jen chtěli zavést . Věděli, že takový experiment nebude nikdy dovolen, pokud nebudou lidé k smrti vyděšeni nějakým úplně novým zabijáckým virem.

Šokující na tom je, že celé video těchto šílených vědců diskutujících o svých ďábelských plánech je stále ještě dohledatelné na Twitteru. Najděte si ho a nezvracejte při tom.

Ale počkejte. To ještě není všechno a bude hůř.

Bill Gates, Klaus Schwab, Anthony Fauci a spol. chtějí využít strachu vyvolaného médii a virem k tomu, aby přiměli lidi, aby dobrovolně přijali nový digitální identifikační systém.

Chtějí si prostě vzít vaši fyzickou identitu a sloučit ji s vaší digitální identitou, takže vás potom bude mnohem snazší sledovat, nebo sledovat a hodnotit, třeba z hlediska vaší hodnoty pro celou společnost. Nepřipomíná vám to něco? Systém sociálních kreditů v Číně například? Klaus Schwab, zakládající ředitel Světového ekonomického fóra, nám to vše ale dávno řekl ve své knize Čtvrtá průmyslová revoluce . Měli jsme ho jen poslouchat, prostě si ji přečíst, když ta kniha téměř před pěti lety, v lednu 2017 vyšla.

V roce 2017 také jistý pan Dr. Seth Berkley, generální ředitel Gavi Global Vaccine Alliance Billa Gatese, napsal článek pro Nature , ve kterém tehdy zdůraznil potřebu přesunout masy do digitálních identifikačních systémů.

V roce 2018 společnost GAVI oznámila, že její program INFUSE se zaměřuje na digitální identitu v souladu s cílem 16.9 Agendy OSN 2030, kterou v září 2015 ratifikovalo více než 100 zemí jako aktualizaci Agendy 21.

Níže uvedená grafika, která byla raději odstraněna z webových stránek GAVI, představuje poslední fázi systému zdravotních pasů digitální identity, nazvaného „ Přístup k dalším službám“.

„…digitální zdravotní karta dítěte může být použita pro přístup k sekundárním službám , jako je základní škola nebo finanční služby, které poslouží jako základ pro široce uznávanou digitální identitu.“

Takže vidíte, kam jdou s celým tím podvodem se zdravotními pasy. Nemá to vůbec nic společného s vaším zdravím. Váš fyzický, digitální a finanční život bude jen spojen do jedné šikovné digitální identifikační karty, kterou lze naskenovat pomocí QR kódu na vašem mobilním telefonu. Je náhoda, že počínaje rokem 2022 budou všechny starší mobilní telefony, vyklápěcí telefony a „vypalovačky“ postupně vyřazeny a váš poskytovatel mobilních služeb je již nedovolí používat?

Přizpůsobte se, nebo zůstaňte pozadu. Rozhodnutí je na vás. Co se mě osobně týče, moje rozhodnutí před dvanácti lety se jim na to celé prostě úplně vykašlat a tu hru dál nehrát v těchto souvislostech začíná vypadat stále lépe a lépe.

Ale v procesu rozhodování se nesmíte bát vidět to, co skutečně vidíte.

Překlad a úprava: Myšpu

Zdroj: https://transhumanism.news/2021-10-27-fauci-global-cabal-insist-children-be-injected.html

Vakcinační agenda předvojem procesu transhumanismu a dehumanizace člověka?

V souvislosti s doslova hysterickým nátlakem na očkování co nejširší vrstvy populace, s propagandou, která se okolo očkování dělá, asi by bylo dobré, podívat se na ony „vakcíny“, které navíc v případě vakcín na Covid od firem Pfitzer, AstraZeneca a Johnsson and Johnsson vakcínami vůbec nejsou, podívat trochu zblízka. Ovšem myslím na ty skutečné vakcíny, nikoliv ten sajrajt plný nanotechnologií, toxického oxidu grafenu a dalších jedů, postavený navíc na technologii CRISPR tedy velice zjednodušeně řečeno – rekombinace DNA pomocí mRNA. Tak tuto globalistickou sračku dnes na mysli nemám, ostatně konkrétně o ní bylo již na Myšpule Světě zveřejněno článků více nož dost. Já mám dnes na mysli ony klasické vakcíny, jejichž smyslem bylo synteticky povzbudit jinak přirozený imunitní systém člověka k „výrobě“ protilátek. Lékaři a mainstream tvrdí, že vakcíny fugují, pícháme je povinně do velmi malých dětí, zdá se, že svůj důvod, účel a užitek mají. Jak je to s nimi ovšem doopravdy?

Přiznejme si to: jediný skutečně ospravedlnitelný důvod pro použití vakcín k „imunizaci“ člověka proti nemocem je vlastně odvozen právě z té zcela přirozené skutečnosti, že náš imunitní systém v případě napadení zahájí úspěšnou obrannou reakci.

Nebýt elegance, odbornosti a většinou asymptomatickému úspěchu našeho rekombinatorního imunitního systému (na bázi přirozené tvorby protilátek) se tak velice dobře vypořádává se všemi infekčními výzvami, očkování by tedy nemělo mít vůbec žádnou příčinu, žádné vědecké vysvětlení, a hlavně ani žádné ospravedlnění. 1

Ve skutečnosti se od doby adaptace na pozemský život, antigen-specifický imunitní systém vyvinul na počátku vzniku obratlovců před 500 miliony let a od té doby dělala naše těla přirozeně docela dobrou práci v úsilí udržet nás na této planetě živé, aniž bychom k tomu potřebovali syntetickou, vakcínou zprostředkovanou imunitu.

Opravdu, všechny nakažlivé nemoci jsou nezbytné pro rozvoj zdravého imunitního systému a aby se tak zabránilo vzniku autoimunitních stavů v důsledku dominance TH2.

Jinými slovy, odebereme-li tyto přirozené infekční výzvy a schopnost imunitního systému aby se mohl zapínat sám; tak zvládnout tyto infekční výzvy a získat trvalou imunitu proti desítkám, ne-li stovkám tisíc různých patogenů kterým jsme vystaveni po celý náš život, by zkrátka nebylo možné.

 • Mohou vakcíny skutečně kooptovat, zlepšit a nebo dokonce nahradit přirozenou imunitu syntetickou imunitou?
 • Kolik vakcín to bude vyžadovat?
 • Nejsme již na kritickém prahu přetížení vakcínami?
 • Tím, že se „zlepšíme“ v jedné oblasti naší lidskosti tímto umělým způsobem, neodcházíme ve stejnou chvíli a to poměrně dramaticky z jiné oblasti?

V současné době dodržování CDC očkovacího schématu pro děti od narození do 6 let věku vyžaduje podání až 60+ vakcín 1, které by měli být podávány údajně proto, aby očkované děti byly zdravější než ty neočkované nebo přirozeně imunizované. 2

Šedesát vakcín, je přitom skutečně znepokojivě vysoký počet (nebo alespoň pro všechny ty, kteří si ještě zachovávají komplementární lidské schopnosti jako je rozum a intuice), však správně nevyjadřuje spravedlivé kolika různým antigenním problémům tyto děti následovně celkem čelí…

Nový článek publikovaný v časopise Lupus s názvem “ Mechanismy Toxicita hliníkového adjuvans a Autoimunita u pediatrické populace ,“ poukazuje na to, že takové množství jako je 125 antigenních sloučenin , se spolu s vysokým množstvím hliníku (AI) coby adjuvans podávají dětem do 4 let a do 6 let, v některých „vyspělých“ zemích.

Autoři článku také uvádějí:

„Imunitní problémy v raném věku vývoje, včetně těch vyvolaných vakcínou, může vést k trvalé škodlivé změně v mozku a imunitních funkcí.

 

Experimentální důkazy nám také ukazují, že současně podání pouhých dvou až tří imunitních adjuvans může samo o sobě překonat genetickou rezistenci vůči autoimunitě.“

Adjuvans vakcíny jsou jako agenti, kteří urychlují, posilují nebo prodlužují antigen-specifické imunitní reakce na vakcíny, které chtějí vyvolat. V podstatě zvyšují vakcínou „účinnost“, která je definována naší schopností vytvářet protilátky titry.

Na druhé straně „účinnost“ vakcíny – a která je skutečným měřítkem toho, zda vakcína funguje nebo ne – nelze zjistit podle počtu produkovaných protilátek. Zda vakcína funguje nebo ne nebo zda adjuvans vakcíny zesiluje protilátky, které mají skutečnou afinitu k zamýšlenému patogenu je to, co se počítá ve skutečném světě, tj. afinita protilátka-antigen, (a ne pouhý objem produkovaných protilátek) je to, co určuje, zda daná vakcína bude efektivní nebo ne.

Sémantický zmatek mezi „vakcinační účinností“ a „účinností vakcíny“ zajišťuje, že vakcíny, které mohou narušit/poškodit/hypersenzibilizovat imunitní systém stimulací nepřirozeně zvýšené titry protilátek mohou získat schválení FDA, navzdory skutečnosti, že se nikdy neprokázalo, že by způpsobovaly jakoukoli skutečnou ochranu v reálném světě. 3

Někteří výzkumníci vakcín dokonce navrhl to kojení , což může snížit zvýšení titrů protilátek u kojenců vyvolané vakcínou, tj. jeho iatrogenní onemocnění podporující účinky, by měly být dočasně odloženo aby nezasahovalo do takzvané „účinnosti“ vakcíny.

Mezi běžné adjuvans ve vakcínách patří: hliník, minerální olej, detergentem stabilizovaný skvalen ve vodě, pertaktin, formaldehyd, virová DNA, fosfát, z nichž všechny jsou inherentně toxické, bez ohledu na jejich způsob expozice.

Mnoho rodičů dnes vůbec neví jak nebezpečné je injekční podávání adjuvans přímo do svalu (a někdy dokonce přímo do krve v důsledku nesprávné a/nebo neexistující aspirační techniky), zejména u neinfikovaných zdravých potomků, jejichž imunitní systémy se teprve učí zahájit účinné reakce k nesčetným patogenům, které se ovšem již vyskytují v jejich prostředí.

Adekvátní kojení je ve skutečnosti ta vůbec nejúspěšnější strategie v prevenci nemocnosti a úmrtnosti spojené s infekčními problémy, a je tomu tak výrazně u savčí (tj. získávání potravy a imunity právě přes mléčné žlázy) , že bez adekvátní úrovně (pouze 11,3 % kojenců v USA bylo výhradně kojeno během prvních šesti měsíců svého života – Zdroj: CDC, 2004) kojenci se tak stávají naopak mnohem náchylnější k různým nemocem.

Nejen lidé se od nich odklonili savčími kořeny, vytvářením a propagací kojenecké výživy nad mateřským mlékem a poté propagací získání syntetické imunity pomocí vakcín, než na získání přirozené imunity kojením a například také vystavení se slunečnímu světlu, ale implicitně v rámci dominantního lékařského modelu je žádoucí nahradit přirozenou imunitu syntetickou, což je vlastně filozofie transhumanismu, tedy hnutí, které má v úmyslu zlepšit člověka přesáhnout naši lidskost, a je také úzce spjato s některými aspekty eugeniky. 4  

Očkovací plán CDC odráží naprosto bezcitný nedostatek ohledu na 3 miliardy let evoluce, která nás přivedla nás až do naší současné, neporušené podoby, a to zcela bez propracované technologie, jako je očkování – a pravděpodobně jen proto jsme je nikdy neměli k dispozici, abychom jimi nemohli potenciálně způsobit naprosto katastrofální poškození nás samotných.

CDC je z velké části dnes zodpovědné za generování masového veřejného mínění, že tam je větší škoda než při „profylakticky“ injekčního podávání více než 100 různých látek vlastně podporující onemocnění a narušující imunitu do těla zdravých dětí.

Podařilo se jim vštípit koncept do mas, že příroda selhala ve svém návrhu , a to lékařské a genetické technologie a intervence vytvořit nadřazenou lidskou bytost .

V této kultuře očkování je neočkované dítě je „méněcenné“, „špinavé“, možná dokonce „podlidské“ těm, kteří se dívají na očkování jako na odpověď na co zdokonaluje lidský imunitní systém.

Transhumanismus účastní se a dialektika, která vyžaduje současnou a systematickou dehumanizace těch, kteří nesdílejí stejný způsob myšlení a chování.

eugenické podtóny hromadného očkování a kult syntetické imunity jsou nyní, jak se pohybujeme, jen tence zahalené blíže k bodu, kdy nastala pseudovědecká lékařská diktatura si dělá nárok na naše těla a těla našich dětí.

Bod, odkud není návratu (pokud již dokonce nenastal) je už doslova za rohem:

to je hromadné zavádění DNA a technologie rekombinantní vektorové vakcíny.

Vakcíny prošly následující fázemi vývoje (zamlčená historie neúspěchů a masivní „vedlejší škody“):

Živé vakcíny > Atenuované vakcíny > Podjednotka Vakcíny > Toxidové vakcíny > Konjugované vakcíny,

…a teprve nyní dosahuji až k technologii možné přeměny naší živé tkáně na „továrnu na výrobu vakcín“ prostřednictvím použití DNA a rekombinantní vektorové vakcíny , což jsou biotechnologie navržené k přímé změně buněk v těle očkované osoby takže si potom vlastně vytvářejí antigeny jinak běžně poskytované vakcínami oni sami. 5

I když se ještě nepoužívají (originál článku je z roku 2012, bohužel jak všichni víme, dnes se již rekombinantní mRNA vakcíny používají ačkoili jsou jen podmíněně schváleny pro nouzové použití), klinické studie, které nyní probíhají, již slouží k získání souhlasu FDA. Pokud se ovšem v této problematice nebudeme vzdělávat již nyní a podle toho dále jednat, jejich další masová implementace je nejspíš nevyhnutelná, a naše samotné genomy se tak stanou dalším cílem všech dalších očkování a potažmo i celé nastupující transhumanistické agendy .

Reference

1 – Počítání počtu vakcín antigeny, celkem např. trivalentní chřipka = 3 antigeny vakcíny.

 

2 – Tím dochází k přirozené imunizaci všech těch, kteří získají svojí přirozenou imunologickou kompetenci pouze tím, že se nakazí (často asymptomaticky) nějakým divokým patogenem, čímž se spustí normální imunitní reakce, dojde k překonání infekční výzvy a v důsledku toho potom dochází k získání trvalé imunity.

 

3 –  Transhumanismus je mezinárodní hnutí (propagátorem je transhumanista a fašista Schwaab z WEF), které primárně věří v možnost proměny lidského stavu pomocí technologií vedoucích ke zlepšení celkové lidské intelektuální, fyzické a psychologické schopnosti a výkonosti

 

4 – Termín „účinnost“, pokud je použit v v souvislosti s účinky vakcíny zvyšujícími protilátky se nerovná její skutečné účinnosti, tj. zda vakcína skutečně funguje v reálném životě k ochraně před infekčním agens, což vyvolává značné znepokojení.

 

Je to tento sémantický trik (slučování a zaměňování „účinnosti“ a „účinností“), co přesvědčilo země a obyvatele nejvíce „rozvinutého“ světa, že výzkum vakcín je skutečně „založený na vědeckých důkazech“ a zaměřil se na vytvoření zvýšené imunity, i když ve skutečnosti je to celé především vysoce úspěšný obchodní podnik závislý na okrádání svých „zákazníků“ jak o jejich peníze, tak o jejich přirozené zdraví.

 

Základní nebezpečí běžných vakcín jsou dnes již tak dobře známé mezi „zdravotními odborníky“ že výrobci, kteří je produkují, chtějí aby jejich riziko (jako je jaderná energie) bylo podpisem endemnity převzato světovými vládami na sebe. Důležitost této skutečnosti nemůže být ani nadhodnocené nebo podhodnocené.

 

Zavedení cizí patogenní DNA, chemikálie, kovů, konzervační látky atd. do těla a stříkačka vygeneruje odezvu podobnou tomu, jako když kopnem do včelího úlu. Čím víc kopnete do úlu, tím větší bude „účinnost“ (tj. zvýšené protilátky), ale skutečnou afinitu, kterou tyto protilátky budou mít pro příslušný antigen (tj. patogen), naprosto nelze zaručit; dokonce ani samotní výzkumníci vakcín vlastně nemusí prokázat afinitu protilátka-antigen pro získání schválení FDA.

 

Také cenné imunitní zdroje jsou plýtvání generováním „falešných“ odpovědí na hrozby, které nemusí snadno existují v životním prostředí, např. existuje více než 200 forem chřipka A, B & C, která může způsobit příznaky spojené s roční chřipka A, takže sezónní trivalentní vakcína proti chřipce zabírá pouze péče o něco málo více než 1 % možných přenašečů infekce – a často za cenu odvádění pozornosti zdrojů od skutečných ohrožení, stejně jako vyčerpání a/nebo poškození celé imunity zařízení.

 

Po pravdě řečeno, na tom je vidět vlastně šokující nedostatek důkazů pro podporu vakcín proti chřipce v jakémkoli věku nebo populaci.

 

A co je horší, odpověď na vakcínu může „blow back“ způsobující ztrátu sebetolerance a přes výslednici Th2 dominantní imunitní systém, tělo může napadnout samo sebe (autoimunita). Mezitím první linie obrany proti infekce (Th1) je ohrožena a tyto „přední dveře“ mohou být ponechány široce otevřený neřešeným infekčním výzvám.

 

Je jasné, že lze vytvořit syntetickou imunitní odpověď prostřednictvím očkování, ale není pravděpodobné že skutečně povede ke zvýšení imunity, pokud jde o skutečný svět, tak vždy jde o účinnost, která je jediným skutečným soudcem, zda daná vakcína funguje nebo ne.

 

Je vidět, že ta základní kritéria používaná výzkumníky vakcín, jmenovitě, že generování zvýšených titrů protilátek dokazující „hodnotu“ nebo účinnost vakcíny je přesně naopak: dokazuje, že vakcína poškozuje vyvíjející se dítě vytvářením zbytečně zvýšených protilátek všemi nezbytnými prostředky, tj. že obrazně řečeno háže chemické a biologické vidle do přirozeného imunitního systému, např. hliník, fenol, diploidní (potracené fetální) buňky, arašídový olej, pertaktin atd.

 

Věřte tomu nebo ne, dokonce i teorie založená na získání protilátek dlouhodobou vakcínami zprostředkovanou imunitou byla nedávno zpochybněna a vlastně je dnes obžalována z nedůvěryhodnosti na základě jednoho z těch naprosto nejzákladnějších principů vakcinologie samotné.

 

5 – Národní ústav alergií a infekčních nemocí, typy Vakcín

Článek od Sayer Ji „Vaccination Agenda An Implicit Transhumanism/Dehumanism“ ze stránek GreenMedInfo přeložila a doplnila Myšpule

Zdroj: https://bibliotecapleyades.net/salud/salud_vacunas173.htm

Pfizer Whistleblower: Vakcína „svítí“, obsahuje toxickou luciferázu a oxid grafenu

( LifeSiteNews ) — Lahvičky vakcíny Pfizer/BioNTech svítí fluorescenčně modře a obsahují enzym zvaný luciferáza , inspektor kvality farmaceutické společnosti řekl LifeSiteNews v exkluzivním rozhovoru tento týden.

„Vakcína svítí, alespoň to dělá Pfizer ,“ řekla Melissa Strickler, která pro farmaceutického giganta pracovala téměř 10 let. „Vypadá to, jako by někdo vzal modrou žárovku, otevřel ji a vložil do lahvičky, ale pouze pokud je světlo a je kolem tmavého pozadí.“

Stricklerová, která pracovala ve velké továrně v McPherson společnosti Pfizer v Kansasu, uvedla, že za svou kariéru ve společnosti zkontrolovala „stovky tisíc jednotek“ vakcín „a nikdy neviděla, že by to něco takového dělalo, a to ani zdaleka. Obvykle je tekutina v lahvičkách totiž čirá jako voda, řekla, ale když vyfotografovala lahvičky, tak si všimla modrého fluorescenčního nádechu tekutiny a zeptala se svých nadřízených na přísadu.

Odkaz na video na Rumble

Luciferáza není na etiketě

Stricklerová dále řekla, že slyšela lékaře popisovat kódy složek ve vakcínách, a to včetně kódů SM102 pro luciferázu, enzym svítící ve tmě produkovaný světluškami, rostlinami a rybami, který se používá při výzkumu bioluminiscence. V závislosti na různých chemikáliích, se kterými je luciferáza v kontaktu, tak bude zářit různými barvami.

Jasně modrá luciferáza byla například identifikována ve zprávě v časopise Nature Scientific Reports v roce 2020 a je viditelná pouze pod UV světlem určitých vlnových délek.

Stricklerová řekla LifeSite, že poslala společnosti e-mail a zeptala se, zda je luciferáza ve vakcíně Covid skutečně přítomna, a bylo jí řečeno, že „byla použita pouze při testování vakcíny“, ale že nebude zahrnuta do výsledného produktu. „Ale jak to vidím, tak celá ta záležitost je experimentální,“ dodala Stricklerová.

„Ještě jsme ani neviděli, že by se štítky vakcíny Comirnaty umisťovaly na lahvičky v té továrně,“ řekla Stricklerová s odkazem na obchodní název vakcíny, který v srpnu schválil Úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA. „Pokud je mi známo, tak každý stále dostává původní produkt s povolením k nouzovému použití.“

Potracené fetální buňky ve vývoji

Ve vysloveně explozivním rozhovoru pro Project Veritas zveřejněném minulý týden Stricklerová odhalila e-maily společnosti Pfizer od zaměstnanců zasvěcených na vysoké úrovni, které nařídily pracovníkům na nižší úrovni, aby s veřejností vůbec nediskutovali o roli potracených fetálních buněk při vývoji jejich vakcín na Covid.

Vanessa Gelman, generální ředitelka celosvětového výzkumu společnosti Pfizer, poslala e-mail zaměstnanci, ve kterém se zeptala, jak odpovědět na otázku týkající se použití abortovaných buněk ve vakcíně na Covid.

„Z hlediska podnikových záležitostí se chceme vyhnout tomu, aby se jakékoliv informace o plodových buňkách vůbec šířili. Riziko, když to veřejnosti sdělíme právě teď, převažuje nad jakýmkoli jiným byť potenciálním přínosem, který bychom mohli získat, a to zejména u široké veřejnosti, která by mohla takové informace vzít a použít je způsobem, který bychom raději možná ani nechtěli,“ uvedl v e-mailu.

Další e-maily, tentokrát od viceprezidenta a hlavního vědeckého pracovníka společnosti Pfizer Philipa Dormitzera, pojednávaly o úloze lidských embryonálních ledvinových buněk (buňky HEK 293) odebraných z potracené holčičky v roce 1973 a reprodukovaných v nepřetržité řadě buněk používaných při výrobě všech injekcí Covid vakcíny od společnosti Pfizer .

Stricklerová k tomu řekla, že buňky byly vybrány právě kvůli jejich schopnosti růstu a že jsou to v podstatě „rakovinové buňky“ z potraceného dítěte.

‚Co také jiného?‘

„Bylo mi z toho špatně od žaludku, protože když budou lhát o něčem takovém, co také jiného?“ poznamenala Stricklerová. „Je to vlastně jedna z těch zásadních věcí, které kdyby veřejnost věděla, tak by ji to zcela jistě zajímalo.“

Tisíce lidí totiž již žádalo o výjimku z požadavků na očkování proti Covid na pracovišti na základě náboženských výjimek nebo výjimek z důvodu svědomí právě kvůli použití fetálních buněk při vývoji vakcín proti Covid a jejich žádosti byly zamítnuty.

Platformy sociálních médií běžně mažou příspěvky o využití fetální tkáně při vývoji vakcíny proti Covidu a mainstreamová média mají takové zprávy „ověřovateli faktů“ uváděny vždy jako „dezinformace“. Stricklerová řekla, že Pfizer to velice dobře ví.

‚Jsou to jen podvodníci‘

„Jen sprostě lžou.“ Myslím, že by snadno mohli ukončit veškeré konspirační teorie , mohli by opravit ověřovače faktů na sociálních sítích, ale musí mlčet, protože vědí, že když řeknou: „Jo, při vývoji toho jsme použili fetální buněčné linie,“ tak také vědí. že nejsou již schopni popřít náboženské výjimky. Myslím, že právě o to jim skutečně jde.

„Podle mého názoru je velice špatné mít jakýkoiliv prospěch z potratu dítěte.“ Nemyslím si, že by Bůh chtěl, abychom takové věci dělali. Ale je to ještě mnohem horší, pokud jde o veřejný podvod a oni se to dokonce snaží dát dětem.“

Editace genů

„Myslel jsem, že to všechno jsou jen konspirační záležitosti,“ řekla Stricklerová reportérovi LifeSite Jimu Haleovi. Popsala však současný covidový podvod od společnosti Pfizer jako „nekonečný“. „Nemyslím si, že by byli skutečně upřímní v jedné jediné věci ohledně této vakcíny snad kromě toho, že je experimentální.“ A že je to technologie mRNA.“

Dodala, že technologie mRNA vakcín by mohla být klidně použita s technologií CRISPR pro úpravu genů a tato skutečnost je rovněž široké veřejnosti zamlžována a to jak ve zprávách od společnosti Pfizer, tak v hlavních médiích a vládami.

CRISPR: Extrémní nebezpečí úpravy genů .

Zaměstnanci společnosti Pfizer jsou připraveni skončit

Stricklerová dále řekla, že před Covidem se jí práce produktové inspektorky líbila, ale že od začátku pandemie mnoho zaměstnanců po očkování později „lituje vakcíny“ a „mnoho lidí ji zcela odmítlo dostat. Ve skutečnosti je více než polovina zaměstnanců ochotna kvůli tomu skutečně odejít a společnost Pfizer to dobře ví.“

Stricklerová srovnávala tohoto drogového giganta s „hrubým a bohatým manželem“. Řekla, že společnost nabízí skvělé benefity a platy, „ale nechovají se k nám zrovna nejlépe v tom smyslu, že si zřejmě neváží všech svých zaměstnanců stejně.“

Popsala také časté „signalizační e-maily“ zasílané zaměstnancům, včetně jednoho, který prohlásil generálního ředitele společnosti Pfizer Alberta Bourlu za jejich „otce roku“.

Stricklerová také řekla, že často chtěla v práci skončit obzvláště poté, co začala výroba vakcíny Covid v továrně McPherson, a modlila se za to, ale cítila se nucena vydržet, dokud neobjevila databázi výbušných a podvodných firemních e-mailů, které také nakonec odhalila projektu Veritas.

Po odvysílání příspěvku Stricklerová obdržela telefonát od jednoho zaměstnance společnosti Pfizer, který jí řekl, aby už dále nechodila do práce, a dopis od její společnosti pouze potvrdil, že byla propuštěna.

LifeSite se připojuje k Veritas při získávání finančních prostředků pro Stricklerovou jako uznání její statečnosti, když odvážně promluvila za obranu pravdy.

Zdroj: https://luis46pr.wordpress.com/2021/10/15/pfizer-whistleblower-vaccine-glows-contains-toxic-luciferase-graphene-oxide/