Archiv pro štítek: krize

Globalisté jedou: uměle vytvářená potravinová krize a hladomor jako prostředek války elit proti běžným lidem, ničit však jídlo kvůli změně klimatu je již ryzí ŠÍLENSTVÍ

Série požárů potravinářských závodů v USA v průběhu loňského roku, uměle vyvolaný nedostatek dusíkatých hnojiv a zákazy jejich používání v zemědělství, likvidace – vyvlastňování rodinných farem v Holandsku, vše pod záminkou boje proti „globálnímu oteplování“, ale i třeba to náhlé vypuknutí „ptačí chřipky“ tady u nás a následná likvidace statisíců kuřat a zákazy chovu drůbeže obyvatelstvu, nebo ona často zmiňovaná a to nejen na alternativě, ale stále častěji už i na mainstreamu, krize dodavatelských řetězců, to jsou vše metody sociálního inženýrství pro umělé vyvolání globální potravinové krize a hladomorů, za účelem dosažení totální kontroly obyvatelstva a je to zároveň jeden z prostředků globálního nasouvání Nového světového řádu. Existuje jedno přísloví které používal James Bond a je od jeho tvůrce Iana Fleminga; Jednou je to náhoda, Dvakrát je to náhoda, ale Třikrát nebo vícekrát je to Nepřátelská akce.

V tomto článku vycházím z informací zveřejněných na Corona Times News již v květnu loňského roku, nicméně pro udělání si nějakého širšího povědomí o tomto dalším přicházejícím problému, jsou stále dostatečně aktuální. Ono to totiž není jen o zapalování potravinářských závodů v USA a jinde, je to o všem tom v úvodu zmíněném, což v kontextu dalších turbulentních událostí současnosti je jednak poměrně znepokojující, a také to naznačuje, že ačkoliv se to vše pochopitelně v samé pravdě a moři lásky tváří jako vzájemně spolu nesouvisející náhodné události, tak jsou to pečlivě promyšlené kroky zcela konkrétního plánu a tím jsou ony globalistické Hunger games, neboli hladové hry. K naší smůle to opět odneseme my všichni, oni ty hry hrát nebudou, jejich stále plné a pod vybranými delikatesami světové gastronomie se prohýbající stoly velkých jídelen v přepychových palácích zůstanou stále stejně plně, ale my všichni ostatní, obyčejní lidé, to my nebudeme mít co jíst. My jsme jejich figurky v téhle další nechutné sociální hře, tentokrát hře na hlad.

V TV show Tuck Carlson na Fox News o problému diskutovali a pak byl na Twitteru zveřejněn tento příspěvek:

To, co se nyní děje v Severním Irsku, je součástí většího úsilí o úplné odstavení lidí od červeného masa, zejména hovězího, kterého lidé ročně zkonzumují okolo 350 milionů tun.

Na Den Země se vloni před Nejvyšším soudem USA zapálil 50letý ekolog a fotograf z Colorada jménem Wynn Alan Bruce .

Přátelé Bruce, který bohužel následně zemřel, řekli, že se velmi obával změny klimatu.

„Ten chlap byl můj přítel,“ řekla Kritee Kanko, vedoucí vědecká pracovnice Fondu ochrany životního prostředí. „Nešlo tu jen o sebevraždu. Toto je velmi odvážný nebojácný akt soucitu, který má upozornit na přicházející klimatickou krizi.“

Bruceův akt sebeupálení je pouze jedním z příkladů stále více narůstajícího strachu ze změny klimatu, nesmyslného strachu, který poškozuje lidi mnoha různými způsoby, včetně nárůstu takzvané „ klimatické úzkosti “.

Tento rostoucí strach se projevuje různě, včetně oblasti veřejné politiky.

Mnoho zemí po celém světě dnes agresivně prosazuje plány na nulové emise uhlíku, které mají „zmírnit dopady“ fiktivního globálního oteplování.

„Ztráta“ milionu ovcí a dobytka
Zatímco lidé mají tendenci si myslet, že snižování emisí zahrnuje „pouze“ odstavení uhelných elektráren, nebo jízdu pouze elektromobily a větší spoléhání se pouze na solární a větrnou energii – z nichž každá je ale spojena se značnými ekologickými a ekonomickými náklady – tak to ale přitom nejsou vůbec ty jediné vyložené karty na hracím stole.

Vlády se totiž stále více zaměřují ještě na jiný zdroj emisí: na potraviny (konkrétně dobytek). Důvody pro to není těžké najít.

Žádná menší autorita než je americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) k tomu navíc poznamenává, že asi jedna třetina oteplování klimatu skleníkovými plyny pochází z emisí metanu způsobených lidmi. Zatímco CO2 si získává stále více pozornosti, tak EPA poznamenává, že to hlavně metan je ve skutečnosti ten nejsilnější skleníkový plyn, který za celé století zachytí asi 30krát více tepla než CO2.

Nový zákon v Severním Irsku stanovuje cíl nulově čistých emisí do roku 2050 a BBC uvádí, že legislativa zahrnuje také navrhované snížení emisí metanu o 46 procent.

Vzhledem k tomu, že asi třetina metanových plynů způsobených člověkem pochází z hospodářských zvířat, tak Severní Irsko se snaží o obrovské snížení počtu hospodářských zvířat – zejména ovcí a skotu – aby tento hloupý cíl splnilo.

„Severní Irsko bude muset utratit více než 1 milion ovcí a skotu, aby splnilo své nové právně závazné cíle v oblasti klimatických emisí,“ uvedl k tomu nedávno The Guardian .

Konkrétně podle odhadů Ulsterského svazu farmářů by muselo být „utraceno asi 500 000 kusů dobytka a zhruba 700 000 ovcí, aby Severní Irsko splnilo tyto svoje nové klimatické cíle“.

Zatímco odvětví prasat a drůbeže bude také muset být značně omezeno, aby byly splněny takové emisní cíle, tak klimatičtí úředníci uvedli, že všechna tato odvětví jsou méně škodlivá pro životní prostředí než je dobytek s „červeným masem“.

„Když se podíváte na důkazy o životním cyklu emisí skleníkových plynů, tak zdroje červeného masa – hovězí, mléčné výrobky, ovce – mají ty vůbec nejvyšší emise, protože jsou přežvýkavci a mají proto vysoké emise metanu,“ Novinářům to řekl tým Ewy Kmietowicz, vedoucí oddělení pro zmírnění využívání půdy ve Výboru pro změnu klimatu.

Chris Stark, generální ředitel CCC, řekl na The Guardian , že přechod pastvin na ornou půdu bude pravděpodobně nezbytný pro udržení současné úrovně produkce potravin.

Nechte je jíst syntetické hovězí maso
To, co se děje v Severním Irsku, je totiž jen jednou součástí mnohem většího úsilí o odstavení lidí od červeného masa, zejména od hovězího, kterého lidé ročně zkonzumují až 350 milionů tun .

Mnoho lidí, včetně zakladatele Microsoftu Billyho Boye , tak tvrdilo, že národy mají vlastní odpovědnost za přechod z hovězího masa na jiný druh z ekologických důvodů.

„Myslím si, že všechny bohaté země by měly přejít na 100% syntetické hovězí,“ poznamenal k tomu sám Gates v loňském rozhovoru pro MIT Technology Review. „Na rozdíl v chuti si můžete zvyknout a tvrdí se, že časem to bude chutnat ještě mnohem lépe.“

Gates ve skutečnosti ale vůbec nevysvětluje, jak by k tomuto přechodu mělo dojít, ale přitom ho již začínáme vidět.

I když není pochyb o tom, že globální teploty nepatrně rostou – v průměru o 14 procent za dekádu –tak lidé by měli považovat toto současné úsilí centrálních plánovačů o omezení změny klimatu za mnohem více znepokojivější než ty vlastní nepatrně rostoucí teploty.

Taková politika má všechny znaky pokaždé neúspěšných kolektivistických programů z minulosti, jako byla například „porážka nevinných prasat “ FDR, při níž byly zničeny miliony prasat a prasnic, zatímco lidé hladověli – a to vše pouze kvůli snaze udržet ceny vysoko.

Šílený program FDR byl však jen nevinnou dětskou hrou ve srovnání s čínským předsedou Mao, který mě velké plány na revoluci v čínském zemědělském sektoru se svým Velkým skokem vpřed.

Věci nešly podle plánu. Ukázalo se, že výroba potravin byla složitější, než Mao předpokládal. Přes Britannica Online :

„Neefektivita komunit a rozsáhlé odklonění práce zemědělců do drobného průmyslu vážně narušilo čínské zemědělství a tři po sobě jdoucí roky přírodních katastrof se přidaly k tomu, co se rychle změnilo v národní katastrofu; celkem se odhaduje, že v letech 1959 až 1962 zemřelo hladem asi na 20 milionů lidí.

Zachytili jste to? Pod Maovým kolektivistickým úsilím zemřelo dvacet milionů lidí hladem.

Nebyl by to ale ani ten první hladomor způsobený člověkem socialistou. V letech 1932 a 1933 zemřely miliony Ukrajinců při hladomoru vyvolaném Sovětským svazem.

„V případě Holodomoru to byla první genocida, která byla metodicky naplánována a spáchána tak, že se právě ti lidé, kteří byli producenty potravin, připravili o výživu pro své vlastní přežití,“ napsal historik Andrea Graziosi, profesor na univerzitě v Neapoli.

Genocida, poznamenává Graziosi, nebyla jen tragická, ale i ironická v tom, že se odehrála v regionu, který je celosvětově uznáván jako „obilnice Evropy“.

Tyto staré účty nám tak připomínají temnou a znepokojivou realitu, na kterou upozornil ekonom Thomas Sowell.

„Mnoho z největších katastrof naší doby bylo totiž vytvořeno odborníky,“ poznamenal Sowell.

Ekonom FA Hayek ve svém projevu při přebírání Nobelovy ceny vysvětlil, že tyto katastrofy pramení z nedostatku pokory mezi centrálními plánovači ohledně znalostí (nebo jejich nedostatku), které mají ve své „fatální snaze ovládnout společnost“.

Úlohou ekonomie je pak především zmírňovat takové velkolepé plány, řekl Hayek.

„Podivuhodným úkolem ekonomie je ukázat lidem, jak málo ve skutečnosti vědí o tom, co si představují, že mohou navrhnout,“ poznamenal Hayek ve své knize The Fatal Conceit .

Pokus o omezení změny klimatu ničením zásob potravin se třeba nemusí zdát být tak šílený, jako když se zapálíte před Nejvyšším soudem na protest proti nedostatku vládních opatření v oblasti změny klimatu.

Ale nakonec se může ukázat jako ještě mnohem smrtelnější.

Zdroj: https://humansbefree.com/2022/05/destroying-food-to-fight-climate-change-is-madness.html

PODPOŘTE MYŠPULE SVĚT !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů. Přispějete-li na jejich provoz a udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100

do zprávy pro příjemce napište jen prosím „dar Myšpuli“

Za podporu v jakékoliv výši vám s pokorou děkuji.

Prepper essentials: Co si zabalit do nouzové sady pro přežití a co dělat při výpadku proudu (blackout)

Jak jsem naznačila již ve svém včerejším článku, tak letošní zimu celé Evropě, Českou republiku nevyjímaje, hrozí reálné riziko krátkých, ale i dlouhodobých výpadků proudu, tzv.blackoutů. Na takovou situaci není vůbec od věci být, na rozdíl třeba od takové naší vlády, trochu připraveni. Při takovém celkovém výpadku proudu v nějaké oblasti očekávejte hlavně chaos a zmatek.

Vše co je na elektriku a nemá záložní zdroj tak přestane fungovat. Zastaví se tramvaje, metro, ekalátory, zhasnou semafory, zhasnou světla, zastaví se výtahy. Přestanou fungovat klimatizace i přímotopy. Přestane téct voda i odtékat odpad. Nebudou fungovat ani platební terminály, ani bankomaty, nevyberete si peníze a kartou nezaplatíte. Přestane fungovat internet, vypadnou sociální sítě i mobilní sítě. Nenatankujete si benzín a kvůli abnormálí dopravní situaci nebude možné opustit města, jedině pěšky nebo na kole.

Nastane chaos, někde rabování, začnou se kazit potraviny a nebude si je možné ani nakoupit. Jsem přesvědčena o tom, že jen skutečně málokdo je na takovou situaci skutečně připraven. A i z těch je jen málokdo připraven na situaci, že dojde k dlouhodobému výpadku v řádu několika dnůl, nedejbože pak dokonce týdnů. Co tedy dělat a jak se na takovou situaci připravit?

Říká se, že štěstí přeje připraveným. A jakmile to nastane, už bude cokoliv řešit mnohem složitější, ne-li dokonce úplně nemožné, než je tomu v době před kalamitou.

Před výpadkem proudu je proto důležité připravit si vše, co potřebujete, protože v momentě kdy skutečně zhasnou světla, můžete být snadno dezorientovaní a vaše rodina může docela dost zpanikařit.

Podstatné je vždy hlavně zůstat v klidu, mít po ruce pro všechny nějaké baterky a poslouchat zprávy, pokud nastane celkový výpadek proudu. Není od věci mít pro tuto eventualitu připravený nějaký rodinný krizový plán, se kterýmn´budou všichni seznámeni a toho se v případě skutečné nouze vždy držet.

Ujistěte se, že celá vaše rodina je obeznámena s vaším nouzovým plánem

Je skvělé mít v rodině byť jen jednoho skutečného preppera, ale věci budou mnohem snažší, když celá vaše rodina bude vědět, co dělat, když nastane krizová situace. Ujistěte se například, že každý přesně ví, kde má svoji baterku nebo lampu, aby se mohl bezpečně pohybovat až světla zhasnou.

Pokud jsou někteří členové rodiny v době, kdy vypadne proud, například v práci nebo ve škole, zavolejte jim dokud to ještě jde, a ujistěte se, že zůstanou na svém aktuálním místě, dokud nebude skutečně bezpečné odejít a vrátit se domů . Je také dobré stanovit si nějaké místo, které všichni dobře znáte a na které snadno trefíte, na kterém se budete moci v případě nouze, nebo výpadku mobilních operátorů, vždy v nějakou konkrétní předem dohodnutou hodinu všichni bezpečně sejít. Třeba každou sudou hodinu, na rohu paneláku kde bydlíte, u stanice metra, nebo tramvaje opodál vašeho bydliště, nebo tak něco.

Připravte si nějakou krabici s nouzovými zdroji světla a bateriemi

Připravte si svoji nouzovou „světelnou krabici“ s věcmi, které budete nutně potřebovat ve chvíli, kdy úplně ztratíte elektřinu. Zahrňte do ní takové položky, jako jsou přenosné lucerny, čelovky, baterky a další náhradní tužkové či jiné baterie.

Můžete také do své nouzové sady pro blackout zahrnout nějakou nouzovou vysílačku ideálně takovou tu s ruční klikou na dobíjení, pro sledování zpráv.

Důležité je, neskladovat baterky, lampy, čelovky a vlastně jakoukoliv elektroniku po delší dobu s bateriemi uvnitř. Časem by mohlo dojít k jejich vylití se dovnitř a ke zničení přístroje, či baterky. Mnohem lepší je, připevnit bateriové články k takovému zařízení vně, třeba montážní páskou. Baterie do příslušného zařízení tak budete mít po ruce, stejně jako když je máte uvnitř, ale nemůže dojít k žádnému poškození.

Určitě je dobré mít připravený takový náhradní zdroj světla (baterka, čelovka, lucerna) pro každého člena vaší domácnosti a to i s dostatečným množstvím náhradních bateriových článků.

Zásobte se svíčkami

Důležité je mít také nějaké svíčky, zápalky nebo zapalovače a rezervní plyn jako zálohu. Měli byste mít také robustní svécny nebo nějaké tlusté skleničky. abyste předešli nechtěným nehodám při ponechání zapálené svíčky bez dozoru v jakékoli místnosti.

Zkontrolujte si všechnu elektroniku

Většina domácností má elektroniku, kterou byste měli po výpadku proudu zkontrolovat , jako jsou stolní počítače, herní konzole, mobilní telefony nebo notebooky. K ochraně svých zařízení můžete použít tlumiče přepětí nebo být ze staré školy a po výpadku jednoduše jen každé z nich odpojit od sítě

Kupte dostatek paliva pro váš generátor

Není vůbec od věci, obzvláště žiijete-li v rodinném domku, nebo na venkově, pořídit si nějaký generátor. Pokud vlastníte takový generátor, zásobte se včas dostatečným množství paliva, abyste jej pak mohli v krizové situaci použít. Naučte se jej efektivně používat, startovat, vyměnte v něm startovací svíčky a olej a najděte si bezpečný způsob, kam pro něj uložit další palivo.

Je dobré mít ještě také jiné záložní zdroje energie

Jedna powerbanka nebude k nabití vašich zařízení stačit, pokud výpadek prouidu potrvá několik dní. Ujistěte se, že máte ještě nějaký záložní zdroj energie, jako je například solární generátor. Což je vlastně jen vysoce výkonná powerbanka, vyrábí se i několika kilowattové, kterou lze dobíjet solárními panely. Na trhu se cena 1 kW pohybuje okolo 15tis., známá značka je třeba Viking. Je dobré pořídit takové zařízení, které bude svoji kapacitou dostatečné pro několika násobné dobití mobilního telefonu, případně jiné potřebné elektroniky pro každého člena domácnosti. Jako nouzový generátor el.energie lze také použít nastartovaný automobil, do kterého si jen koupíte měnič napětí vhodný na použití s autobaterií. Měnič napětí z 12V nebo 24V na 220V s výkonem 0,8kW pořídíte v pohodě do tří tisíc CZK. K tomu je chytré mít navíc v kufru vašeho auta jeden prodlužovací kabel, dostatečně dlouhý a s několika zásuvkami

Proveďte kontrolu svého pozemku

Po výpadku proudu zkontrolujte hned bezprostřední okolí svého pozemku, zda-lui se vám někdo nesnaží způsobit nějaké potíže. Můžete také rovnou zkontrolovat, zda někdo z vašich sousedů třeba nepotřebuje pomoc. Udržování dobrých vzájemných sousedských vztahů je v krizové době extrémně důležité!

Vytvořte si včas nějaké zásoby jídla

Pokud nevíte, jak dlouho bude výpadek elektřiny trvat, udělejte si včas nějaké zásoby potravin. Zajistěte, aby potraviny ve vaší lednici a mrazničce vydržely co nejdéle, třeba tím, že omezíte počet otevření dveří lednice.

Potraviny by měly v kvalitní lednici vydržet minimálně čtyři hodiny, zatímco potraviny v mrazáku až 24 hodin. Pokud se něco rozmrzlo, zkontrolujte, zda je to bezpečné před vařením jíst.Užíváte-li pravidelně nějaké léky, myslete také na ně a domluvte se s lékařem, aby vám předepsal pár balení navíc do zásoby, právě pro takové případy. Každopádně není od věci mít po ruce dobře vybavenou domácí lékárničku, pár objinadel, náplastě, obvazy, desinfekci, léky na bolest, potlačující horečku, volně dostupná antialergika, nosní a oční kapky, atd.

Je také dobré pamatovat na možnost ohřevu jídla v době blackoutu. -obzvláště máte-li elektrickou varnou desku nebo elektrický sporák, pak budete zcela jistě potřebovat nějaký náhradní vařič, ideálně plynový. Pamatujte i na dostatečnou zásobu plynu navíc.

Spotřebujte potraviny podléhající rychlé zkáze v lednici a zásobách

Pokud budete čelit dlouhodobému výpadku proudu, tak samozřejmě jako první snězte nejprve to zboží, které se rychle kazí, jako jsou třeba mléčné výrobky, nebo čerstvé maso . Všechny konzervy a trvanlivé potraviny si nechte na později.

Zásobte se vodou, nebo mějte připravený plán kde ji v případě nouze seženete.

Dlouhodobější výpadek proudu může citelně ovlivnit, nebo dokonce zcela vyřadit z provozu vaší úpravnu vody, ale stejně tak i čističky odpadních vod ve vašem městě. Je proto vhodné mít i dostatečnou zásobu vody. Minimální množství by mělo být zhruba jeden galon na osobu a den, to je asi pět litrů vody. Máte-li domácí mazlíčky myslete i na ně. Je proto dobré, máte-li na to dostatečný prostor pořídit si dostatečnou zásobu balené pitné vody, nebo mít plán, kde vodu vezmete. Zjistěte si, kde máte nejbližší studánku nebo pramen pitné vody. Hned po vypuknutí blackoutu si napusťte všechny vhodné nádoby, co máte doma k dispozici, umyvadlo, vanu, dřez na nádobí, nějaký barel nebo jen prázdné PET láhve, dobré je mít třeba filtr na vodu a tablety na desinfekci vody, nebo třeba tzv.žlutou vodu (oxid chloričitý),která je účinný a bezpečný prostředek k vyčištění pitné vody

Osobní hygiena

I při dlouhodobém výpadku proudu je dobré myslet na osobní hygienu a na to, jak zůstat čistí. Na to mějte vyčleněnou nějakou užitkovou vodu zvlášť. Pozor také na odpadní vodu a splašky, budete-li bez proudu delší dobu obzvláště ve městech pak hrozí problémy v případě potřeby si tedy raději někde postavte venkovní latrínu, nebo si kupte chemické wc. Myslelte také na nějakou vodu navíc použitelnou pro úklid domácnosti, bude-li třeba.

Teplo

Nastane-li výpadek proudu v zimě, je potřeba mít vymyšlené nějaké náhradní topení, obzvláště v měststkých aglomeracích to však může být dost zásadní problém. Vhodné je mít připraveny nějaké teplejší přikrývky, nebo spací pytle. Vytopení místností lze pak docílit nejjednodušeji nějakým plynovým nouzovým topením, prodávájí se teplomety na plyn, různá plynová topítka na kemping, nebo rovnou plynová kamna, nejznámější jsou asi tzv. „Pohody“, které topí velmi slušně a pořídíte je okolo čtyřech tisíc korun + plynová láhev s propan-butanem 10kg náplň. Ta stojí okolo šesti set, záloha na láhev je dnes okolo 2500,- CZK. V nouzi nejvyšší dokonce můžete topit svíčkami, pak se to chce ale zabydlet jen v jedné místnosti v bytě, ideálně v nějaké menší a tu takto nouizově vytápět. Výborný nápad ohledně nouzového vytápění panelového bytu svíčkami jsem našla v jednom videu na YouTube, kde takto pomocí několika čajových svíček zahřívali trubky ústředního topení. To se skutečně díky nim zahřeje a malinko topí, ovšem k udržení nějakého minimálního tepelného komfortu je to po omezenou dobu skutečně použitelné.

Dobrá mysl, pohoda a zábava.

Když nejde delší dobu proud, venku je chaos, školy jsou zavřené, obchody taky a vy nemáte důvod moc vycházet z bytu, pak je důležité mít vymyšleno, co s takovým množstvím volného času, který náhle máte k dispozici, ale zcela jistě na to nejsgte připraveni. Právě proto je naopak dobré, se na takovou situaci malinko připravit předem a minimálně mít vymyšleno, co za takové situace budete dělat. Dobré pro ukrácení dlouhé chvíle jsou deskové společenské hry, nebo nějaké tradiční hry: Člověče nezlob se, Dáma, Mlýn, Halma, Mikádo, Domino a mnohé další, třeba Monopoly nebo Dostihy a sázky. K tomu nějaké akčnější hry, třeba takové Activity jsou výborné, super jsou také karetní hry. Pár dobrých knížek, omalovánky, prázdné papíry a pastelky a fixy a máte o zábavu na nějakou dobu docela dobře postaráno. Myslete na to, že velice důležité, a to za každé krize, je udržení jisté duševní pohody, celá rodina v depresi to vám v takovou chvíli rozhodně moc nepřidá. A čím déle taková krize trvá, tím je udržení si dobré nálady důležitější.

Další tipy a návody jak přežít krizové situace najdete na stránce Myšpule Survival Kit aneb podstatné je přežít!

Myšpule

Líbil se Vám dnešní článek?

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !
https://myspulesvet.org
a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů. Přispějete-li na jejich provoz a udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!


Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100
do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“


Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s velkou pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Šéf OSN pro potraviny varuje před „chaosem“, „peklem“, „devastací“ hladomorem … očekávejte kontroly cen, přidělování jídla a dokonce i kriminalizaci prepperů… UKRYJTE SI RADĚJI SVÉ ZÁSOBY

Ačkoliv v naší české kotlince není životní styl v Americe nazývaný „preppering“ ještě ani zdaleka tak rozšířen jako je na západ od našich hranic, přesto by následující článek od Mika Adamse mohl zajímat i lidi v Česku, protože procesy, které za tím stojí jsou globální, tedy lze je, nebo jejich důsledky, očekávat i tady u nás. Události dneška totiž protilidským globalistům doslova šlapou jako hodinky. Všimli jste si, že vše, co se právě teď kdekoliv skutečně objeví na světové scéně – což je třeba právě nedostatek potravin, hyper inflace, energetická krize, eskalující válka na Ukrajině, mnohá úmrtí na vakcínu a další – nebylo to všechno již předpovídáno a to dokonce s dostatečným předstihem od alternativních a nezávislých médií? Jediní, kdo tak jsou tím vším co se okolo nás odehrává ještě vůbec nějak překvapeni, tak jsou ty ke všemu zcela lhostejné masy, které nečtou a nesledují nejspíš vůbec žádná média. Ale v ordinaci v růžové zahradě, nebo v ulici na Nově se to skutečně nedozví. Ale pro všechny ostatní, hlavně pak ty z vás, kteří média, nebo dokonce i mediální alternativu skutečně sledují, to nejspíš musí být něco jako je sledovat scénář holywoodského filmu, který se ale skutečně odehrává v reálném životě přímo před vašima očima.

Další kapitola tohoto samo-realizujícího se filmového skriptu by pak mohl vypadat následovně:

 • Tuto zimu, ale pak ještě dlouho do roku 2023 a možná dokonce ještě déle, pravděpodobně celou Evropu zasáhne právě vznikající a dále se stále více rozšířující nedostatek běžných potravin.
 • Nedostatek potravin zasáhne i Ameriku v roce 2023 a bude tam přetrvávat ještě celá dlouhá léta kvůli akutnímu nedostatku hnojiv.
 • Vlády proto postupně iniciují státní kontrolu cen potravin. To má ovšem za následek jen stále více se zhoršující jejich citelný nedostatek a potažmo pak i vznik rozsáhlých občanských nepokojů.
 • Vlády proto pak začnou zavádět potravinové přidělové systémy (něco jako byly potravinové lístky za II.světové války) zneužité však okamžitě jako další prostředek kontroly obyvatelstva, pravděpodobně pomocí něčeho podobného jako jsou současné technologie na sledování COVID-19, a nebo nějakých aplikací pro mobilní telefony, které jsou přepracovány za účelem zavedení řízeného hromadného hladovění.
 • Nakonec vlády totiž mohou a nejspíš i budou kriminalizovat dokonce i preppery a začnou opět mediálně prosazovat falešné příběhy o tzv.„hromaditelích jídla“, kteří svými zásobami potravin údajně způsobují to, že všichni ostatní kvůli nim hladoví. (Samá pravda a úplné moře lásky, jak také jinak…)

Šéf OSN pro potraviny tento čtvrtek varoval, že svět právě nyní čelí jakési „dokonalé bouři na vrcholu dokonalé bouře“… „Jinak bude po celém světě očekáván velký chaos,“ řekl dále výkonný ředitel Světového potravinového programu David Beasley ve svém čtvrtečním rozhovoru pro Associated Press.

„Pokud se k těmto lidem ale nyní rychle nedostaneme s pomocí, tak tu budete mít hlad, hladomor, a obrovskou destabilizaci národů, na rozdíl od všeho toho, co jsme viděli při poslední krizi v letech 2007-2008 a 2011, a budeme mít taky další obrovskou vlnu masové migrace.“

„Pokud se k nim tedy skutečně rychle nedostaneme – a nemyslím příští rok, myslím tím ještě letos – budeme mít v roce 2023 celosvětový problém s dostupností potravin,“ řekl. „A teprve pak začne to skutečné peklo.“

Ředitel potravinového programu OSN David Beasley si samozřejmě neuvědomuje, že tento problém hladomoru vlastně umněle vytvořily vlády jednotlivých zemí světa a jen ještě více peněz v rukou Organizace spojených národů to skutečně nevyřeší. OSN je navíc ten skutečně zlý, ve své podstatě protilidský globalistický mocenský kartel, který je také ve skutečnosti přímou součástí tohoto celého problému. Pokud chcete nakrmit lidi všude na světě, tak naopak musíte jít vládám z cesty a nechat jen volný světový trh, aby si sám vyřešil problémy s distribucí potravin a s jejich výrobou.

Přichází nejspíš pravý čas na to, začít si schovávat své jídlo

To je také důvod, proč vás různé dnešní podcasty vyzývají, abyste si své jídlo pokud možno dobře schovali . Je na čase tedy skutečně začít naprosto vážně přemýšlet o tom, jak zabránit zabavení, nebo krádeži vašich zásob.

Existuje o tom celá jedna kapitolu v bezplatné audio knize od Mika Adamse stažení s názvem „The Global Reset Survival Guide“. Najdete jej zde: www.GlobalReset.news

Nyní ve zkratce to, o čem pan Adams naopak poměrně široce hovoří ve svých podcastech? Pokud skryjete své jídlo kdekoliv ve svém domě, tak bude nalezeno. Skrytí jídla ve stěnách, dveřích, policích, nábytku, půdách atd. je skutečně jen jistý způsob, jak nechat své zásoby jídla objevit. V závislosti na tom, jak moc bude vaše vláda v tu chvíli tyranská, můžete být zatčeni a/nebo vám zásoby jídla budou zkrátka zabaveny .

Mnohem účinnější strategie na ukládání potravin zahrnují převážně taktiku schovávání jídla venku. Nejjednodušeji to znamená schovávat vaše jídlo například v nějakých nadzemních konstrukcích nebo ve vozidlech, například ve satrém náklaďáku nebo třeba v porouchaném automobilu, a nebo například v rohu kůlny na nářadí atd. Tyto strategie ovšem také nejsou až tak příliš účinné a i takto ukryté zásoby lze dnes poměrně snadno najít třeba prostřednictvím využití policejních či vojenských psů přirozeně čichajících potravu . (A všichni psi jsou vlastně v jakémsi jejich „výchozím nastavení“ zvířata přirozeně čichající jídlo.)

Nejbezpečnějším způsobem, jak schovat jídlo, je schovat ho prostě někam pod zem v bezpečných, pevných a vodotěsných nádobách, které jsou ale velice pečlivě zakopané. Vyžaduje to ovšem obrovské množství práce, ale chrání to poměrně dobře vaše ukryté jídlo před snadným objevením. Čím větší výměru pozemku vlastníte, tím více můžete tyto tajné zásoby jídla postupně rozšiřovat a komukoli jej tak minimálně velmi znesnadníte jej najít nebo objevit.

Využijte gravitaci a váhu těžkých předmětů, abyste pod nimi ukryli své jídlo

Aby bylo pohřbívání potravin ještě bezpečnější, zvažte zakopání pevné nádoby na potraviny a potom na ni ještě položte něco velkého . To může zahrnovat věci, jako je kůlna na nářadí, porouchané vozidlo, staré zemědělské nářadí (například kotoučové nářadí na přívěsu k traktoru) nebo dokonce nějakou větší nádrž na vodu. Jedním z nejlepších způsobů, jak něco bezpečně uložit, je zakopat to blízko povrchu, hodit na to štěrk a pak na to umístit nádrž na vodu. Spusťte sběr vody ze střechy a naplňte tu nádrž vodou. To znamená, že téměř nikdo se potom nebude obtěžovat dívat se pod nádrž na vodu, protože by musel nejprve vypustit všechnu vodu a vytvořit tak bahno a s ním související nepořádek. To ovšem také vždy vyžaduje značný čas a úsilí a týmy pro konfiskaci potravin nebudou mít, a to dost pravděpodobně, ani jedno ani druhé.

Nakonec, ten vůbec nejlepší návrh je skladovat takové suroviny a věci, které lze až později rychle proměnit v jídlo , ale které samy o sobě právě protolnemusí být ještě nutně hned zabaveny. Můžete si například začít vytvářet vlastní zahradní kompost a to právě teď a vytvářet si tak svoje vlastní „černé zlato“, což je jinými slovy kompostová půda. Je to ale také velmi cenný majetek, přitom vám ho nikdo nejspíš neukradne. V kombinaci s pytli s hnojivem (které lze přenést do kbelíků nebo sudů, aby se tak skryla jejich přirozenost) a spolu se semeny, tak +máte nyní veškeré nutné a potřebné prostředky k účinnému, efektivnímu a hlavně rychlému pěstování vlastních potravin.

Podívejte se na meme „Zlato“ níže, abyste pochopili různé formy zlata, včetně černého zlata , bílého zlata, světlého zlata, modrého zlata atd. Abyste přežili, musíte totiž těmto pojmům přesně porozumět.

Jak praktikovat tzv.guerilla gardening

Při pěstování potravin v době hladomoru neboli při tzv. „guerilla gardeningu“ se vždy držte určitých zásad. To znamená, že jídlo nikdy nepěstujete v nějakých pěkných řadách a na upravených záhonech. Naopak je sázejte vždy chaoticky (ale nikoli nepromyšleně) do jakéhosi rozptýleného, ​​rozmanitého vzoru, který hlavně ale pak vůbec nevypadá jako zahrada. Tímto způsobem můžete pak pěstovat okra, rajčata, brambory, melouny a mnoho dalšího, aniž by to na první pohled vypadalo jako zcela jasná zeleninová zahrada.

Můžete se také třeba pustit do domácího naklíčení semen, které potom poskytuje významný zdroj rostlinných bílkovin a fytonutrientů. Vše, co k tomu potřebujete, jsou vlastně jen zavařovací sklenice, voda a právě ty klíčící semena. K naklíčení potravin nepotřebujete totiž ani půdu a vlastně ani jinak docela podstatné sluneční světlo.

Pamatujte, že všechny formy „zlata“, které vám samy spadnou z nebe, jsou pouze vaše a navíc ještě k tomu zdarma . Nemůže vám je žádná vláda vzít, omezovat ani jetřeba nějak zdaňovat. Neplatíte z nich žádné daně za pěstování vlastních potravin, nebo za zachycování dešťové vody nebo za výrobu vlastní elektřiny prostřednictvím solárních panelů, tedy pakliže jiovšem neprodáváte zpět do veřejné rozvodné sít. Tyto poměrně bohaté zdroje obživy a energie nám totiž poskytuje naše matka příroda (a Bůh) a jsou to jejich dary celému lidstvu. Musíme se proto hlavně naučit využívat právě tyto přírodní, a jinak zcela volné zdroje, které vlády zkrátka nemohou jen tak jednoduše kontrolovat. Je to vše vlastně logické a docela snadné, vyžaduje pouze trochu investovaného času a min imální úsilí:

 • K zachycení dešťové vody používejte nádrže na dešťovou vodu
 • Použijte solární panely k zachycení sluneční energie, která může napájet vaši elektroniku nebo třeba jen nějaké záložní napájení. Výborné jsou tzv.solární generátory. Ty se dají dnes snadno koupit i u nás v Česku a jejich nevýhodou jsou pouze trochu vyšší pořizovací náklady, které začínají někde okolo 15tis.korun, ale mohou být u výkonějších přístrojů vyrůst až k 50-100tis., vždy záleží hlavně na celkovém výkonu. Je podstatný rozdíl mezi generátorem, který má výkon 1kW a tím, který má výkon třeba až 5-7kW. Známá značka solárních denerátorů je Viking.
 • Zakládejte si svoje vlastní zahrady, abyste využili všude přítomné CO2 a přeměnili ho na jídlo (kdo by potřeboval potravinové lístky, když jsou všude na světě CO2 a sluneční světlo zdarma?)
 • zasaďte si také svoje stromy, které přeměňují CO2 na tepelné palivo ve formě dřeva, a používejte k vytápění svého domu i na vaření jídla primárně kamna na dřevo. V souvislosti s tím by bylo dobré upozornit na snahu EU zakázat topení dřevem v celé unii. Což je v souvislosti s přicházející „plynovou“ krizí obzvláště pikantní. Soudruzi v kolektivní EU se prostě rozhodli nechat nás tuto zimu za každou cenu zmrznout. Což by měla být pro většinu ještě normálně uvažujících lidí jasná výzva k zahájení občanské neposlušnosti. Protože kdo je poslechne prostě zmrzne.

Podívejte se na následující meme, které bylo vytvořeno, aby vám pomohlo vysvětlit tento silný koncept:

Není zlato jako zlato, někdy může mít velmi různorodé formy

Skryjte své jídlo třeba v plevelu

Je asi dost nepravděpodobné, že by vlády zabavily celé farmy. Je mnohem pravděpodobnější, že zabaví některé zpracované potraviny, většinou ty, které mají dlouhou trvanlivost, jako jsou například konzervy a balené potraviny v krabicích. Pokud vaše jídlo ale vypadá a připomíná spíš něco jako plevel, je docela nepravděpodobné, že bude zabaveno. Když pěstujete okra, rajčata nebo jinou zeleninu, nesnažte se hlavně, aby to vypadalo nějak moc úhledně a uspořádaně. Nechte to vypadat spíše jako totální zamoření plevelem. Nechte svoji zeleninuj schovat se za mnoha listy plevele, kde jen vy sami víte, jaké potravinové poklady se nacházejí pod vrstvami listí.

Vládní zločinci zabavující vaše potraviny totiž vlastně sami ani pořádně nevědí, jak vypadá skutečné jídlo. Oni sami žijí totiž vlastně pouze ze zpracovaného odpadu a stejně zanedlouho zemřou na rakovinu, srdeční choroby nebo na injekce „vakcíny“ mRNA. Pravděpodobně se přitom nebudou obtěžovat s vaší zahradou nebo s vašimi kbelíky dusíkatého hnojiva. Hledat totiž budou spíše mražené pizzy, pop-tarty a krabice instantních brambor.

Také dbejte na to, aby vaše zahrada nebo zemědělství vypadalo pokud možno co nejvíce chudě a přeplněné vším možným plevelem a třeba i nějakým harampádím . Položte si nějaké staré haraburdí přímo mezi záhony. Dosáhněte pokud možno co nejvíce „opuštěného“ vzhledu, kdekoli to bude možné. Čím dříve a čím více budete vypadat chudě, nebo že jste na mizině a hladovějící, tím snáze se dostanete přes všechny případné scénáře státního zabavování potravin a následujícího všeobecně masového hladovění, protože celým svým vzhledem tak naprosto přesně „zapadnete“ mezi všechny ty okolní hladovějící masy.

Kupte si nějaké oblečení z druhé ruky, které je na vás příliš velké, a přidejte trochu make-upu, aby jste vypadali nemocně

Nakonec navštivte nějaký second hand a nakupte si takové oblečení, které je vám až příliš velké. Jakmile začne hladomor, všichni se budou zmenšovat a kalhoty jim nebudou sedět. Budete ale muset vypadat přesně stejně jako oni, a to i když právě vy nehladovíte, takže si klidně pořiďte staré, nějaké téměř obnošené oblečení, které můžeklidně až o pár čísel větší. Čím více budou vaše „nové“ oděvy vypafdat použité opotřebované, tím lépe. Proto je potřeba je pořídit skutečně v second-handu z druhé ruky.

Použijte také trochu očních stínů a make-upu, takže pokud budete muset jít na nějakou veřejnou nouzovou schůzi, můžete si přidat trochu černé či tmavé pod oči nebo pod lícní kosti, abyste vypadali, jako byste byli nemocní a nebo pořádně hladoví. Budete-li vypadat dobře živení, růžolící a příliš energičtí, padne na vás zcela jistě podezření a můžete se pak snadno stát terčem útoku hladovějícího davu, který pak bude právě vás obviňovat, jenže přitom jen ze své vlastní nedostatečné připravenosti. Buďte vždy nejlépe připraveni na to, aby jste vypadali pokud možno hodně zbídačeně a nemocně, a ujistěte se, že máte možnost, aby také jakýkoliv váš majetek vypadal pokud možno jako by byl zchátralý a nebo dokonce už vyrabovaný.

Někteří odborníci tvrdí, že je třeba docela dobrý nápad pořídit si dostatek barvy ve spreji, aby se jí daly namalovat například nějaké tmavé skvrny nad okny vašeho domova, aby to vypadalo, jako že byl již vypálený. V závislosti na tom, jak špatné věci právě jsou , možná si pak budete vy sami přát, aby váš domov vypadal, jako by byl vyrabovaný (roztrhaná matrace na trávníku před domem, pár rozbitých oken atd.) a vypálený (jen nakašírovaný vhodnou barvou, aby třeba vypadal, jako by z něj vyšel oheň). V závislosti na tom, jak daleko až chcete při té kamufláži zajít, a jak zoufalá se celá vaše situace právě stává, můžete zvážit zda-li má ještě cenu mít na příjezdové cestě nějaké staré junkerové vozidlo, které třeba již bylo zcela spálené. Tato vozidla bývají k dispozici zdarma na vrakovištích. Poděkují vám tam mnohdy dokonce za to, že jste si je odvezli. (Jednoho haraburdí se může stát snadno pokladem pro druhého…) Možná si třeba právě teď myslíte, že jde o příliš extrémní opatření.To ovšem znamená, že si ještě plně neuvědomujete, jak špatné věci se ještě stanou. Ti, kteří chtějí skutečně přežít, se na to musí připravíit pomocí všech těchto a ještě mnoha dalších taktik. Musíte se vlastně stát jakýmsi expertem na „netechnickou“ přípravu…

Článek Mika Adamse přeložila Myšpule

Zdroj: https://newstarget.com/2022-09-27-un-food-chief-warns-of-hell-on-earth-from-famine.html

Líbil se Vám dnešní článek? Zvažte prosím podporu Myšpule Světa! Bez Vaší podpory by byl tento projekt dlouhodobě neudržitelný!

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů a z Vašich darů.. Přispějete-li na jejich provoz a udržení, tak přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100 do zprávy pro příjemce pouze napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Bez Vás to nepůjde a s Vámi to jde mnohem lépe!

Po nesmyslném a vražedném kovidovém teroru na nás globalčíci chystají další lahůdku: připravte se na klimatické lockdowny!

Globalism.news a climatalarmism.news přinesly následující článek poodhaluijící další tyranské plány globalistů se světovou populací. Aby se totiž celosvětové snížila celková spotřeba ropy a svět se posunul směrem k „zelenému“ energetickému paradigmatu požadovanému současnými světovými velmocemi, tak globalistická Mezinárodní energetická agentura (IEA) vyzývá vlády po celém světě, aby zavedly nová klimatická „opatření“ v podobě dalších „uzamykání“ obyvatelstva v domovech…

Dosažení „klimatických cílů“ elity bude podle IEA možné pouze tehdy, když politici donutí všechny – v případě potřeby dokonce i se zbraní v ruce – zůstat doma. (Související příběh: globalisticky progresivní komunistická Čína již uvaluje na své občany další kola blokování, k čemuž čínský komunistický režim stále používá scénář falešné plandemie covidu jako zdůvodnění – takový pravdoláskařský krycí příběh.)

Takzvané „nedělní“ zákony, které omezují používání soukromých aut ve městech v den pracovního klidu, jsou jen dalším návrhem IEA obsaženým v jejím desetibodovém plánu „na globální snížení spotřeby ropy“. Mezi další návrhy tétoi agentury patří například snížení rychlostních limitů na silnicích, donucení lidí pracovat z domova, úplné odstranění služebních cest letadlem a zavedení nové, speciální „daně“ na osobní automobily SUV.

„Vlády mají dnes k dispozici všechny potřebné nástroje, aby v nadcházejících letech snížily celkovou poptávku po ropě, což by podpořilo současné úsilí o posílení energetické bezpečnosti a v dosažení životně důležitých cílů v oblasti klimatu,“ stojí dále ve zprávě IEA.

„Snížení rychlostních limitů na dálnici o přibližně 6 mil za hodinu; více práce z domova; změny ulic směrem k podpoře pěší chůze a jízdy na kole; neděle bez aut ve všech městech a výrazná omezení v ostatní dny; snížení tranzitního jízdného; politika, která bude podporovat více spolujízdy; omezení služebních leteckých cest,“ uvádl dále zpráva.

„Řešení“ falešné pandemie COVID, řešení změny klimatu, ale i války na Ukrajině jsou ve výsledku úplně stejná: je to vždy jen globální tyranie

IEA také navrhla „omezit používání soukromých aut na silnicích ve velkých městech na ty se sudými SPZ v některé pracovní dny a na ty s lichými SPZ v jiné dny“.

„Zákaz používání soukromých aut v neděli přináší řadu dalších výhod pro veřejné zdraví a občanskou pohodu,“ uvedla dále světová energetická agentura.

To vše, a ještě mnohem více, jak tvrdí IEA, pomůže celému světu „dosáhnout životně důležitých klimatických cílů“, které, jak to tak vypadá, zjevně zahrnují také uvěznění celé populace planety v domovech podle drakonických nových politik, které výrazně omezují svobodný pohyb a nutí každého do osobní izolace.

Zní to hodně podobně jako plán, který byl odhalen v rámci probíhající vymyšlené Wuhanské plandemie koronaviru (COVID-19) , která tak jen položila základy pro vznik globálního totalitního policejního státu založeného na lékařské tyranii.

Američané a mnozí obyvatelé dalších zemí byli násilně donuceni zůstat doma, nosit masku a nechat se „očkovat“, než se vláda z cesty teroru alespoň mírně stáhla. Gumička se brzy uvolní jako prak pro další kolo tyranie, jehož krycím příběhem budou pro změnu změny klimatu a údajné„globální oteplování“, mimochodem stejně pravdivé jako plandemie Covidu.

Bývalý zaměstnanec Capitol Hill a zároveň majitel Climate Depot Marc Morano poukázal na to, že to „zní strašně podobně jako energetická verze uzamčení COVID“.

„Místo toho, abychom Ameriku otevřeli zpět pro domácí výrobu energie, je nám řečeno, abychom dále dobrovolně trpěli a dělali ještě méně, a jsou nám předepsány stejné neúspěšné politiky ve stylu nesmyslných blokování, jaké jsme museli snášet kvůli plandemii COVIDu,“ napsal Morano.

„Je zvláštní, jak ‚řešení‘ falešné pandemie COVID také údajně jakoby zázrakem pomohla klimatu a nyní jsou proto úplně stejná řešení nabízena třeba také pro vyřešení ruské invaze na Ukrajinu.

Navrhovaná „řešení“ COVID, změny klimatu a nyní rusko-ukrajinské války „jsou úplně stejná,“ poznamenal Morano a vysvětlil, že to znamená „přinést chudým a středním třídám ještě více omezení cestování, mnohem méně svobody a ještě více odevzdání moci do rukou nevolených vládních regulátorů.“

V sekci komentářů na Neon Nettle někdo napsal, že mnohem lepším řešením by bylo svrhnout tyrany, kteří nám tuto politiku tyranie podsouvají.

„Máme jen štěstí, že IEA má zatím asi tolik skutečných pravomocí jako má pírko v hurikánu,“ napsal další.

Ovšem vzhledem k tomu, jak se k nám, občanům, a voličům, chová vlastizrádná fašistická fialová vláda, které ze zadku amerických neoconů již nekoukají ani podpadky od bot, tak se máme na co těšit. A vzhledem k odvaze, jakou projevil náš kdysi hrdý národ, který si místo radikálního odporu proti svým tyranům poslušně nasadil hadr na držku a klidně nechal dusit v těch kávových filtrech na hubu i svoje vlastní děti, nepochybuji o tom, že se v případě globalisty naplánované „zelené krize“ opět zachová úplně stejně, takže bude držet hubu a krok a polsušně se zamkne ve svých domovech a tam bude na fialový hnus nadávat, ale potichu, aby to neslyšeli sousedi. Protože kromě zbabělosti moc dobře ví, jak se dá v česku udávat a ještě z toho něco vytěžit. Až tak hluboko jsme, bohužel, klesli.

Změna klimatu, druhová rozmanitost a sociální rovnost: to VŠECHNO je jen jeden velký podvod

V poslední době se kromě o Ukrajině a „Ruské agresi“ hodně mluví o životním prostředí, sociální spravedlnosti, ale také o dobré správě věcí veřejných. Ale podle podnikatele, politického komentátora a jednoho z nejprodávanějších amerických autorů Vivka Ramaswamyho jsou tyto levicové bláboly pouze dokonale propracovaným podvodem s velmi zákeřnou agendou.

Ramaswamy nedávno hovořil s WMAL Vincem Coglianesem o tom, jak se levicoví extremisté poté, co narazili na problémy s Kongresem, nyní snaží prosadit tyto své tyranské a zlé agendy přes soukromý sektor.

„Mají dnes tendenci přicházet se třípísmennými zkratkami: třeba ESG DEI, Diversity, Equity a Inclusion; nebo třeba CSR, což znamená Corporate Social Responsibility,“ vysvětlil Ramaswamy.

„Existují třípísmenné zkratky slova salát, které jsou navrženy tak, aby skryly podstatu toho, co se děje, což je použití korporátní moci k tomu, aby bylo možné udělat zadními vrátky všechno to, co by se v našem politickém procesu nedalo otevřeně udělat předními dveřmi.“

Ramaswamy to označil za další„vývoj určující podvod naší doby“ a poukázal rovnou na tři současné největší americké správce veškerých světových aktiv jako na spoluviníky. Jsou to State Street, Vanguard a BlackRock , které dohromady spravují majetek za více než 20 bilionů dolarů .

„To je mimochodem o dost více než je celkové HDP Spojených států,“ řekl k tomu dále Ramaswamy.

„Tyto tři společnosti spravující aktiva po celém světě shromažďují den co den peníze důvěřivých důchodců, které ovšem použijí pouze k tomu, aby pak ještě zvýšili svůj vliv a svou váhu v korporátní Americe a mohli říkat to své obligátní: ‚Potřebujete tyto systémy uprchlických kvót ve své zemi. Jo, musíte snížit produkci ropy. Musíte snížit své uhlíkové emise.“ tedy agendy, ze kterých by se těm nebohým důchodcům vařila krev v žilách, kdyby skutečně věděli, co se tady přesně děje, a že využívají jejich peníze k prosazování své vlastní politické agendy, se kterou ani nesouhlasí.“

Nic z toho se mimochodem netýká čínských společností

Vzhledem k tomu, kolik korporací, které využívají tuto lest, je nadnárodních, tak by bylo logické, že se stejné agendy prosazují také v zámoří, že? To je ovšem špatně, nepoužívají. Proč?

Podle Ramaswamyho jsou čínské pobočky těchto společností od toho všeho osvobozeny – jde totiž výhradně a pouze o americkou věc (nebo možná o „západní“ věc), která má za cíl pouze dekonstruovat západní civilizaci a to pěkně kus po kuse.

„Ve Spojených státech káží ESG,“ říká Ramaswamy. „ Ale v Číně prosí ČKS (Čínskou komunistickou stranu). Jak říkám, je to jakési takové současné motto takových společností jako Blackrock po celém světě.“

Jinými slovy, americký volný trh je pouze iluze . A je to vlastně ještě mnohem horší než nějaký monopol nebo ideologický kartel, říká k tomu Ramaswamy.

Korporátní Amerika je dnes spíše oligarchií a má větší moc než mají vládní úředníci, aby prosadila své zájmy a to zcela bez ohledu na to, kdo je v kteroukoli chvíli právě v úřadu.

„Pracují totiž vždy ruku v ruce s tou stranou která je právě u moci, aby mohla plnit své nabídky prostřednictvím soukromého sektoru,“ vysvětlil Ramaswamy, jak tento proces funguje.

„Pokud se vám nepodařilo dostat Green New Deal do Kongresu, hádejte, co dělá John Kerry?“ Nechává každého významného bankovního ředitele podepsat takzvaný klimatický slib… ale je to také forma kamarádského kapitalismu, protože vám řeknu, že víte, úplně stejně jako to vím já, že banky rozhodně nejsou charitativní instituce.“

Otázkou pak samozřejmě zůstává to, co dostávají jednotliví bankovní ředitelé výměnou za svůj souhlas s podpisem Kerryho takzvaného „klimatického slibu“. Možná se dokonce jednou na tuto otázku dozvíme odpověď.

„Toto je příbuzný kapitalismus naší doby a já jen přemýšlím o tom, jakým způsobem byla otázka teorie kritické rasy pro republikány v roce 2021 mobilizujícím problémem.“

Mezitím jsou společnosti podporovány nebo poráženy v závislosti na tom, jak dodržují ESG a další hanebné programy. A pokud vaše peníze spravují lidé ze společností jako je právě třeba BlackRock, pak tyto agendy vlastně přímo podporujete.

Zdroj: https://climatealarmism.news/2022-04-28-world-agency-demands-locking-cities-climate-goals.html, https://climatealarmism.news/2022-03-26-climate-change-diversity-equity-all-scam.html

Líbil se Vám tento článek? Podpořte mě!

PODPOŘTE MYŠPULI A SVĚT VÁM ZA TO BUDE VDĚČNÝ !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou zcela soukromé projekty nezávislé investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně z osobních zdrojů a Vašich darů, bez kterých by byli dlouhodobě neudržitelné. Přispějete-li na jejich další provoz přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100

do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“

Za Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji!

V Bulharsku řekli, jaké místo zaujme Rusko v novém světovém řádu

Sociolog Hristov: Rusko se stane pólem moci, zatímco Evropa nemá geopolitickou vůli

Ačkoliv dnešní článek je opět z ruského internetu, konkrétně z webu RIA Novosti a inosmi.ru tak je původně z Bulharska a dokonce to není článek, ale rozhlasový pořad. Takže dnes pro zajímavost přináším náhled na současnou geopolitckou situaci očima významného bulharského sociologa. Jenže česká média tyto informace nezveřejní, tak jejich roli opět supluji na Myšpule Světě.

MOSKVA, 5. dubna – RIA Novosti. Starý světový řád skončil, ale ten nový ještě nenastal,řekl Radiu Bulgaria bulharský sociolog Ivo Hristov.
„Hovoříme tady o zrušení kapitalismu v té podobě, v jaké ho známe dosud. O společnosti, kde je i mentalita lidí přísně kontrolována prostřednictvím elektronických sítí. Doslova před našima očima se odstraňuje sociální vrstva tzv. střední třída. Problém je ale to, že historie se značně zrychluje,“ řekl.
Kombinace
Číny a
Ruska je jediné spojenectví, které může nějak vyvážit
USA a konkurovat jim, říká bulharský sociolog Ivo Hristov.

„Neřekl bych, že jde přímo o nějakou alianci. Jde spíše o dobře pochopený společný zájem. Je zřejmé, že Rusko a Čína chtějí změnit status quo. Bude to seriózní spolupráce, protože zájmy zemí se shodují, ale rozhodně byste neměli očekávat novou Varšavskou smlouvu,“ stojí ve společném prohlášení. Makrobloky nahradí globalizaci, ale dokud se plně nevykrystalizují, celý svět projde mnoha kalibracemi, včetně mnoha vojenských konfliktů, možná dokonce jaderných a Ukrajina rozhodně nebude ten poslední, domnívá se sociolog. „Evropské elity ovšem dnes spíše pracují proti sobeckým, čistě evropským ekonomickým zájmům. To vše je pak veřejně prezentováno v jakémsi ideologickém obalu prezentovaném veřejnosti jako „osvobození se z totální závislosti na Rusku.“ V důsledku toho se ale Evropa stane kolem pevně spojeným s americkým vozem,“ shrnul svoji úvahu autor článku.

24. února 2022 Rusko zahájilo svoji speciální vojenskou operaci k demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny. Prezident Vladimir Putin řekl, že jeho cílem je „ochrana lidí, kteří byli osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Jak uvedlo ruské ministerstvo obrany, ozbrojené síly RF s podporou ruské armády útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky na území DPR a LPR. Okupace Ukrajiny ale vůbec nepřipadá v úvahu, zdůraznil Putin.

V současnosti ruské elity procházejí čistkou a restrukturalizací. „Pátá kolona doslova fyzicky odchází,“ řekl profesor Khristov s odkazem na odchod Anatolije Čubajse, „šedé eminence“ ruského přechodu z Ruska na západ.

Materiály InoSMI obsahují pouze hodnocení zahraničních médií a neodrážejí postoj redaktorů InoSMI

Přečtěte si inosmi.ru

Starý svět skončil, ale nový ještě nenastal, argumentuje v Rádiu Bulgaria sociolog Ivo Hristov. Podle jeho názoru jde o dlouhý a velice komplikovaný proces. Rusko se vydalo směrem k vlastní suverenizaci a transformaci v jeden nezávislý pól moci. A Evropa dnes naopak páchá rituální sebevraždu, protože nemá žádnou vlastní geopolitickou vůli. „Jsme v procesu ničení starého světového řádu, vyjádřeného dominancí Spojených států a jejich klientely po rozpadu SSSR v roce 1990. Tato nadvláda pod politicky korektním názvem globalizace je soustředěním ekonomické, politické, politické a politické scény. finanční a jiné toky do tzv. severoatlantického jádra Tento svět skončil, nicméně nový svět k nám ještě nedorazil. Jde totiž o značně dramatický, mnohovrstevný a velmi konfliktní proces.Jak ukazují světové dějiny, je takové období dějin vždy doprovázené válkami,“ řekl bulharskému národnímu rozhlasu sociolog profesor Ivo Hristov. Někteří lidé velmi rychle oznámili konec starého řádu a začátek toho nového. Podle Hristova jde ale o dlouhý, složitý a kontroverzní proces, který se však stále dá zvrátit. „Hovoříme tady o zrušení kapitalismu v podobě, v jaké ho známe. O společnosti, kde je mentalita lidí přísně kontrolována prostřednictvím elektronických sítí. Před našima očima se zcela likviduje takzvaná střední třída. Problém je že historie se zrychluje – procesy, o kterých se předpokládalo, že budou trvat desítky let, se nyní vejdou do několika let.“ Kombinace Číny a Ruska je jediná věc, která může vyvážit USA a konkurovat mu, říká Ivo Hristov. „Neřekl bych, že jde o spojenectví – jde spíše o dobře srozumitelný zájem. Je zřejmé, že Rusko a Čína chtějí změnit celkový status quo. Bude to seriózní spolupráce, protože zájmy obou zemí se v podstatě shodují, ale nějakou novou Varšavskou smlouvu nemá moc cenu čekat.“ V současnosti ruské elity procházejí čistkou a celkovou restrukturalizací. „Pátá kolona doslova fyzicky odchází,“ řekl profesor Hristov s odkazem na odchod Anatolije Čubajse, „šedé eminence“ ruského přechodu z Ruska na západ.

Americký prezident Joe Biden - InoSMI, 1920, 4.4.2022

Huanqiu shibao (Čína): USA škrtí Rusko, aby ovládly Evropu

USA škrtí Rusko, aby ovládly Evropu

Podle jeho názoru je značně naivní domnívat se, že chod celé země určuje jen jeden člověk, a když ten člověk odejde, tak se změní také kurz. Současný kurz vedoucí k suverenizaci země a k přeměně Ruska v jeden samostatný pól moci je více než jasný.

Odhalit však ona „kouzla nového ekonomického kurzu, který se projeví v energetické, potravinové, demografické, migrační krizi“, a v kolapsu modelu sociálního státu, potrvá nějaký čas, domnívá se Ivo Hristov. Podle něj je například v Bulharsku dnes poměrně ostrý rozpor mezi geopolitickou pozicí, kterou země zaujímá, náladou elit (bez ohledu na to, kde studovaly – v Moskvě nebo Washingtonu) a běžným obyvatelstvem. Bulharsko nemá vůbec zájem účastnit se konfliktu na Ukrajině. Takové Polsko, to má emocionální a politický zájem (můžete například podlehnout národním náladám a chtít vrátit pět západních provincií), zájem má Maďarsko a dokonce i Rumunsko, ale nikoli Bulharsko, tvrdí profesor Hristov.

Zdroj: https://inosmi.ru/20220409/luk-253641255.html, https://ria.ru/20220405/miroporyadok-1781916354.html

Líbil se Vám tento článek? Podpořte mě!

PODPOŘTE MYŠPULI A SVĚT VÁM BUDE VDĚČNÝ !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou zcela soukromé projekty nezávislé investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně z osobních zdrojů a Vašich darů, bez kterých by byli dlouhodobě neudržitelné. Přispějete-li na jejich další provoz přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100

do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“

Za Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji!

Plíživě přicházející potravinová krize by mohla být mnohem horší, než se očekává. Kdy začnou být prázdné regály i u nás?

Od roku 2020 se celý náš civilizovaný svět pomalu a neúprosně propadá do nebývale velké společensko-ekonomické krize. S ní souvisí mnoho „menších“ krizí jednotlivých hospodářských odvětví. Takže v mnoha zemích je již cítit například krize dodavatelských řetězců, o níž jsem již na Myšpule Světě jednou psala. A s ní souvisí i krize potravinová, kterou již nyní začínají intenzivně pociťovat spotřebitelé v USA, Austrálii a obchody se prý začínají vyprazdňovat i v nedaleké Velké Británii. A ačkoliv to tak zatím třeba nevypadá, tak by se mohlo velice snadno stát, že zanedlouho si nenakoupíme ani my tady u nás, v kotlince České. Předzvěstí tohoto scénáře by mohly být prudce stoupající ceny potravin, které jste již pravděpodobně zaznamenali všichni. Ono stačí srovnat obsah nákupního košíku za 500,- Kč před dvěma roky a dnes. Dnes toho nakoupíte tak půlku, za stejné peníze. A obávám se, že bude brzy podstatně hůř. Zatím vše vypadá ok, v obchodech je zboží zatím dostatek. Mainstreamoivá média a propagandistická ČT24 se tváří, že se nic neděje, lidé nakupují pořád stejně, jen za stejné peníze toho mají méně, obchody jsou plné… Ale je tomu skutečně tak? Docela si poslední dobou těchto věcí všímám a již několikrát jsem si všimla, že ačkoliv na první pohled to vypadá jako vždy, tak zboží je v obchodech o trochu méně. Některé položky jsou častěji nebo dokonce trvale vyprodané. A tento trend neustává, což je neklamnou známkou toho, že ta opravdová krize je již doslova za rohem. A zprávy ze zahraničí také nevypadají příliš optimisticky, některá objektivnější, tedy alternativní média, přínáší informace, které bychom mohli dokonce označit za alarmující. Takový web jako je endoftheamericandream.com, který svým čtenářům říká věci bez příkras a na rovinu, tak v článku Micheala Snydera ze 23.ledna 2022 uvádí toto:

Právě teď začíná být zjevný nedostatek určitých položek v obchodech s potravinami po celých Spojených státech a zásoby potravin jsou celkově po celém světě dnes velmi omezené. Opakovaně jsme varovali, že je to jen začátek, ale neuvědomili jsme si,kam až to zašlo dokud jsme nedostali e-mail od jistého zasvěceného pracovníka z jedné rodinné farmy, se kterým jsme si v průběhu let dopisoval. Zeptali jsme se ho, jestli by s námi mohl veřejně sdílet některé své informace, a on souhlasil pod podmínkou, že v článku neuvedeme jeho jméno.

Podle tohoto farmářského skutečného zasvěcence tak letos skutečně dramaticky zvýšené náklady na hnojiva znemožní mnoha farmářům ziskově pěstovat kukuřici. Následuje výňatek z e-mailu, který nám nedávno poslal do redakce…

„Věci pro rok 2022 se jeví značně zajímavé (a děsivé). Vstupní náklady na základní potřeby jako je hnojivo, kapalný dusík a semena jsou letos na trojnásobku či dokonce čtyřnásobku starých cen. Letos se výsadba prostě nevyplatí. Opakuji, že ekonomika za těchto podmínek nebude fungovat. Naším plánem je letos vypustit asi 700 akrů kukuřice a přeměnit je na pole se sójovými boby (která potřebují méně hnojiv a navíc máme také dostatek slepičího hnoje). Ovšem hádejte co se stalo? No nejsme zdaleka jediní, kdo má takové plány. Už teď je na trhu citelný nedostatek sójových semen, tak uvidíme, jak to nakonec ještě dopadne. Jak to tak vidím, tak později v letošním roce přijde velký nedostatek obilí, a to zejména kukuřice. A to si myslím, že jsme docela malá farma. A co teprve lidé na středozápadě, kteří mají 10 000 akrů kukuřice? Tohle nedopadne dobře.“

Jakmile jsme tu zprávu obdrželi, odepsali jsme mu několika dalšími otázkami, které nás zajímali.

V reakci na to své komentáře situace ještě více rozšířil v následujícím e-mailu… Co se týče zemědělství, tak vidím, že se situace neustále zhoršuje. Základní věci jako jsou hnojiva a kapalný dusík se cenově ztrojnásobily až zečtyřnásobily. Ano, ceny komodit sice také rostou, ale to rozhodně nepokryje tyto nově mohutně zvýšené vstupní náklady. Jsme v NC, takže i když rozhodně ne tolik jako na středozápadě, tak ale stále pěstujeme nějaké obilí. Středozápad bude mít samozřejmě také jako my vyšší vstupní náklady. U kukuřice například obvykle spotřebuje asi 600 liber hnojiva na akr plus asi 50 galonů kapalného dusíku. Farmy které mají mnoho akrů budou potřebovat hodně peněz. Sójové boby si berou na vstupních nákladech mnohem méně. Plán pro nás ale pochopitelně i pro většinu ostatních farem tady je drasticky snížit akry na pěstování kukuřice a přejít na sójové boby. Problém je, že je zjevný nedostatek sójových semen, protože ostatní mají stejný plán. Měli jsme to štěstí, že jsme si předem nakoupili dostatek osiva na to, abychom to dokázali. Nicméně většina lidí, zejména mladších farmářů nebo farmářů, kde to je vše, co dělají, pravděpodobně nemá dost peněz na to, aby se takto připoravili. Jak to vidím já, tak brzy přijde citelný nedostatek kukuřice. Domnívám se, že by možná mohl být nějaký přebytek sójových bobů, ale pamatujte si, že to může záviset na dostupnosti semen. Myslím si také, že existují i ​​jiné alternativy, možná oves nebo ječmen. Trh s kukuřicí je ale samozřejmě mnohem větší. Myslete na krmivo pro zvířata a etanol. Myslím pro zvířata, sójové boby se dnes také používají, ale je to směs. Co se stane s producenty zvířat, kteří jsou zcela závislí na kukuřici za rozumnou cenu? Jen nechápu, jak by tohle vůbec mohlo ještě skončit dobře. Chci tím říct, i kdybychom skončili s velkým množstvím sójových bobů, dokonce i s nadbytkem, pak pro to máte malý odbytový trh. Nevím. Prostě není moc historických zkušeností, na kterých by se dala jakákoli přesnější predikcde založit. Jen vidím, že současný stav poškozuje jak pěstitele obilí, tak chovatele zvířat a také to vše povede k většímu nedostatku komodit na trhu a k významnému nárůstu cen pro spotřebitele, kteří kupují konečné produkty.

Byli jsme ohromeni, když jsme to poprvé četli.

Kukuřice je totiž jedním ze základních pilířů veškerého našeho zásobování potravinami (myšleno v Americe, u nás je obdobnou komoditou pšeničná mouka, brambory, řepa apod.)

Když totiž zajdete v USA do obchodu s potravinami a začnete číst složení různých produktů, tak velmi rychle zjistíte, že kukuřice je v té či oné podobě snad ve všem, co tam prodávají

Jak tedy bude amerika vypadat, pokud skutečně dojde k vážnému nedostatku kukuřice?

Nechceme na to ani pomyslet.

Ceny hnojiv se samozřejmě nezvašují pouze tady ve Spojených státech. Také v Jižní Americe vysoké ceny hnojiv nejspíše úpoměrně dramaticky ovlivní produkci kávy

Christina Ribeiro do Valle, která pochází z dlouhé řady pěstitelů kávy v Brazílii, letos zaplatí za hnojivo, které potřebuje, trojnásobek toho, co stálo ještě vloni. Spolu s nedávným suchem, které tvrdě zasáhlo její úrodu, to znamená, že paní do Valle, které je letos 75, bude vyrábět jen zlomek své kávy značky Ribeiro do Valle, z nichž větší část šla na export.

Hnojiva je citelný nedostatek. „Letos zaplatíte, pak zapíšete své jméno na jejich čekací listinu a dodavatel to dodá, až to bude mít,“ řekla.

Pokud rádi pijete po ránu kávu, tak již brzy za tuto libůstku zaplatíte mnohem více, než jste platili dosud.

V Africe by ceny hnojiv dokonce mohly mít za následek až „o 30 milionů metrických tun méně vyprodukovaných potravin“

Poptávka po hnojivech v subsaharské Africe by mohla v roce 2022 klesnout dokonce až o 30 %, uvádí mezinárodní nezisková organizace International Fertilizer Development Center. To by ovšem znamenalo až o 30 milionů metrických tun méně vyprodukovaných potravin, což podle centra odpovídá zhruba potravinovým potřebám 100 milionů lidí.

„Nižší používání hnojiv bude nevyhnutelně zatěžovat produkci a kvalitu potravin, což ovlivní jak samotnou dostupnost potravin, tak ale i příjmy venkova, a hlavně živobytí chudých,“ řekl Josef Schmidhuber, zástupce ředitele divize obchodu a trhů Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství.

Kde na světě dnes získáme dostatek jídla, abychom nahradili „potravinové potřeby 100 milionů lidí“?

Tohle je již víc než vážné. V podstatě se tu připravuje půda pro takovou historickou globální krizi , před kterou jsme neúnavně varovali .

Mnoho Američanů předpokládalo, že i kdyby zbytek světa trpěl, tak že my budeme imunní.Nyní je však po celé zemi rozšířený citelný nedostatek zboží a potravin v obchodech a Wall Street Journal právě nyní zveřejnil významný článek nazvaný „Zásobování potravinami v USA je pod tlakem, od rostlin po regály obchodů“ .

Takže to se ve světě dnes opravdu děje. Ve Washingtonu DC jsou dokonce obyvatelé instruováni, aby „koupili, co potřebujete, a nechali něco pro ostatní“ … Také v Německu vláda doporučila občanům, aby si nakoupili zásoby jídla. Stejné doporučení svým občanům dokonce dala i komunistická Čína. V USA se můžete dočíst doporučení jako je třeba toto:

„Pokud se chystáte do obchodu s potravinami připravit se na zimní počasí, kupte si, prosím, jen to, co skutečně potřebujete, a nechte něco také pro ostatní! Možná jste si již všimli prázdných regálů v některých obchodech kvůli problémům národního dodavatelského řetězce, ale skutečně není potřeba kupovat více, než byste si běžně kupovali.“

To, co by bylo ještě před pár lety nepředstavitelné, se nyní skoro denně dostává do novinových titulků. Ohroženy samozřejmě nejsou jen naše zásoby potravin. Victor Davis Hansen výstižně poznamenal , že celá Amerika je nyní v procesu přicházejícího cekového „kolapsu systémů“…

V moderní době, stejně jako ve starém Římě, již utrpělo několik národů „zhroucení systémů“. Termín popisuje náhlou neschopnost kdysi prosperujících populací pokračovat v tom, co jim zajistilo tak dobrý život, jak jej znali do té doby.

Obyvatelstvo najednou nemůže ani koupit, nebo dokonce ani najít, své kdysi bohaté potřeby. Mají pocit, že jejich ulice již nejsou bezpečné. Zákony se nevymáhají nebo jsou vymáhány nespravedlivě. Každý den nějaké věci přestanou fungovat. Vláda se ze spolehlivé stává náhle vrtošivou, ne-li dokonce vysloveně nepřátelskou.

Mimochodem, nepřiponá vám to něco? Nepociťujeme tyto zatím možná nepatrné náznaky, i my tady u nás v České republice?

Spousta lidí ale nakonec bude rychlostí změn zaskočena. Věci se posouvají dnes tak rychle kupředu, že je opravdu těžké s tím vším udržet krok, pokud tomu nevěnujete velkou pozornost.

Nyní, když jstme se seznámili s informacemi uvedenými v tomto článku, nechoďme prosím opět do teplé postele snít si ten růžový mainstreamový sen o demokracii a západním standartu. Protože toto bohužel není žádné cvičení. Opravdu stojíme na pokraji hluboké propasti a život by se snadno mohl stát noční můrou a důrazně na vás apeluji abyste se podle toho ve vlastním zájmu zařídili a hlavně jednali.

Domnívám se, že je dnes skutečně užitečné nakoupit si, dokud to ještě jde (a zatím ještě alespoň za trochu rozumné peníze, čemuž bude jako první konec) a je co. Již brzy se může poměrně reálně stát, že již nebude ani za co, ale ani co, že už to prostě nepůjde. A odhadnout, jak dlouhé takové krizové období může být, se dá jen velice obtížně. Mám nakoupeno na tři měsíce. Přesněji řečeno, na tři poměrně skromné měsíce, své zásoby neustále „otáčím“ tedy ujídám a dokupuji čerství, čimž udržuji dobu trvanlivosti zásob. Mít doma určitou zásobu základních potravin, kávy, mouky, cukru, rýže, luštěnin, sušeného mléka a podobně se totiž může velice brzy ukázat jako poměrně užitečné.Protože jakmile TO skutečně přijde, tak už bude na vše pozdě a chcete-li si i v dnešní pohnuté době udržet jakousi svoji svobodu a nezávislost, je nezbytné být připraveni. Doporučuji ale mít zásoby alespoň tak na půl roku, ty tři měsíce jsou totiž skutečně dost málo. Víceo tom, jak se připravit na období krize naleznete v sekci Myšpule Světa – Myšpule survival kit – podstatné je přežít na tomto odkaze.

A návod jak na nákup zásoby potravin najdete v tomto videu:

Oslovil Vás tento článek? Přispějte, prosím, na udržení a provoz tohoto webu!

Přispějete-li na náš provoz a udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100

do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“

Zdroj: https://endoftheamericandream.com/a-farming-insider-has-warned-me-that-the-coming-food-shortages-are-going-to-be-far-worse-than-we-are-being-told/

Hrozba třetí světové „nukleární“ války se stává stále reálnější.

Současný svět letos již podruhé ve své novodobé historii stojí na samém pokraji nukleární sebevražedné katastrofy, jaderné války. Velcí hoši z velkého světa chřestí atomovkami a globalisté a elity schované v bezpečí hlubokých podzemních bunkrů a na soukromých ostrovech si mnou ruce, kolik si na tom utrpení obyčejných lidí zase vydělají.

Ruský prezident Vladimir Putin prý nerozumí už ničemu jinému než síle a agresi a podle toho je třeba s ním jednat, shodli se spolu při hodnocení napjaté situace na ukrajinsko-ruské hranici bývalý český premiér za ODS Mirek Topolánek a soudruh generál a komunista  Petr Pavel. A právě tito dva tak pravdomluvní a poctiví lidé, jeden politik a druhý voják nám v samé pravdě a lásce vykládají, že si to drzé Rusko na svém území dělá úplně co chce, že tam dokonce má své vojáky, nechce nikomu předat své území a dokonce se ozbrojuje a hlídá si své vlastní hranice. Taková sprostá drzost!

Co k tomu řekl Stoltenberg? Posílení NATO přece vůbec není nějaká provokace proti Rusku. Je to pouze a jen přiměřeně „obranné“ opatření. Neboli Putin drze říká, že zem a nerostné bohatství Ruska patří Rusům a nikoliv vojsku USA pod hlavičkou NATO! Ale my ty zarputilé Rusy přesvědčíme, i kdyby všechny jaderné zbraně přitom pozabíjely obyvatele celé Evropy a části Ruska!

V tom mírumilovném, hodnoty demokracie a svobody bděle střežícím Washingtonu, řízeném deep state a fašistickými korporacemi digitálně-finančního a vojensko průmyslového komplexu, se oproti tomu již naprosto otevřeně hovoří o tom, že první jaderný úder proti Rusku dnes leží na stole (zdroj: Endoftheamericandream.com) Takže celých 59 let po kubánské „atomové“ krizi nám opět reálně hrozí, že nový zdroj napětí přivede Spojené státy a Rusko na samý pokraj jaderné války. Jen dnes místo Johna F. Kennedyho máme v Bílém domě psychopata a pedofilního, senilního starce Joea Bidena a jeho nešťastné rudé přisluhovače. Nevěřila bych Bidenovi a jeho týmu pro Americkou národní bezpečnost, ani to, že by nás dokázali provést palačinkovou krizí v místním Washingtonském Waffle House, takže rozhodně vůbec nejsem optimistka, že se jim podaří nějak zvládnout současnou krizi na Ukrajině. Bohužel ani v dnešním „neoliberálně-demokratickém“ Americkém Kongresu, sice natřeném nyní demokraty trochu na rudo, to v tuto chvíli není o mnoho lepší, ani tam není nikdo o něco málo moudřejší. Za situace, kdy si USA psychopaticky devastuje vlastní armádu vakcinačním terorem a fanaticky neoliberálním přístupem k genderové rovnosti, tak vyhrožuje vojensky silnějšímu (Rusko gender neřeší, protože ruští vojáci jsou zkrátka pořádní chlapi a Ruské vakcíny narozdíl od těch Amerických nezabíjí, ale skutečně chrání před nemocemi) a rozhodně tedy vojensky mnohem více akceschopnějšímu Rusku jaderným ůderem! Například minulé úterý americký senátor Roger Wicker šel osobně do televize a řekl v přímém přenosu divákům Fox News, že první jaderný úder proti Rusům by měl být rozhodně jednou z „možností“, kterou by Bidenova administrativa měla ponechat otevřenou…

Senátor Roger Wicker (R-MS) v úterý v přímém přenosu FOX News jeho redaktorovi Neilu Cavutovi řekl, že Spojené státy by si měly v záloze ponechat všechny dostupné možnosti při řešení potenciální ruské agrese proti Ukrajině. Tyto možnosti rozhodně zahrnují i první použití raketového jaderného úderu proti Rusku.

To určitě uklidní ty dnes trochu napjaté nervy na ministerstvu obrany v Moskvě.

Nemůžu ani uvěřit tomu, že by skutečně byl některý člen Amerického Kongresu tak lehkomyslný, že by jaderný úder proti Rusku myslel vážně. Americké vztahy s Ruskem jsou nyní jednoznačně vůbec nejnapjatější, jaké byly od vrcholu kubánské atomtové krize před šedesáti lety, a do toho Wicker otevřeně a veřejně v televizí mluví o vyslání amerických vojenských plavidel do Černého moře a o „zničení ruské vojenské kapacity“ tamtéž! Jaké větší důkazy o blížící se atomové katastrofě bychom ještě chtěli? Kdo nemá v hlavě úplně zatemněno dnešní TV propagandou, tak mu to musí být zcela jasné – jde do tuhého. Svět stojí na pokrají Velkého Finále na konci časů.

Do toho 14.prosince 2021 zveřejní zpravodajský server CZ24.NEWS informaci převzatou z Aeronetu, který ji dle svého vyjádření obdržel přímo z vysokých armádních zdrojů ČR, o tom, že již na počátku dalšího roku mají být zahájeny přesuny amerických vojsk na území Slovenska, Česka, po nichž bude pravděpodobně následovat rozmístění raket středního a dlouhého doletu tamtéž. Jinými slovy, naše psychopatická vláda, které z prdele amerických neoconů nekoukají už ani podpatky na nás chystá nukleární armagedon. To vše bude ještě doprovázeno specielní psy-opp akcí tajných služeb na vystrašení česko-slovenské veřejnosti natolik, aby s tím souhlasila a českým vlezdoprdelníkům jejich protistátní akce vyšla. CZ24.NEWS uvádí toto:

EU/USA: Poslední dny a hodiny postupně odkrývají plány amerických neoconů v Evropě. Po telefonickém jednání amerického prezidenta Joea Bidena s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským následoval konferenční rozhovor amerického prezidenta s nejvyššími představiteli zemí tzv. Bukurešťské devítky (B-9), což je označení amerického Pentagonu pro tzv. East Flank v Evropě, tedy pro Východní křídlo postkomunistických zemí, které zahrnuje Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Polsko, Českou Republiku, Slovenskou Republiku, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko.

Všech devět zemí představuje země tzv. Trojmoří, ale Američané zatím oficiálně toto označení nepoužívají, protože Rakousko, Slovinsko a Chorvatsko jsou zatím z operací drženy stranou, a to hlavně kvůli ne zrovna stabilní situaci na Balkáně a rovněž i kvůli stále platné neutralitě Rakouska, kterou Vídeň zatím nechce porušit. Zatím. Takže americký Pentagon zatím mluví jen o Bukurešťské devítce, případně o East Flank. A právě ve čtvrtek 9. prosince se na webu Bílého domu objevil zajímavý dokument. Americký prezident Joe Biden totiž informoval 7 prezidentů a dva premiéry zemí B-9 o tom, jak dopadlo jeho jednání s ukrajinským prezidentem Zelenským, a že mu sdělil informaci, že v případě vstupu ruské armády na ukrajinské území přesune americká armáda a NATO svá vojska do skupiny zemí Bukurešťské devítky, ale nikoliv na území Ukrajiny. V případě vstupu ruských vojsk na Ukrajinu poskytne Washington Kyjevu materiální pomoc v podobě zbraní a munice, ale ne vojska a ne armádní sbory. Ukrajinská média nešetří slovy kritiky a dokonce zaznívají z agentury Unian už i slova o zradě Ukrajiny ve Washingtonu, o zbabělosti, o planých nadějích ze strany Ukrajinců, a že v případě války půjde o válku totální.

Endoftheamericandream publikoval dále toto:

Je senátor Roger Wicker naprosto šílený, když otevřeně hovoří o možnosti jaderného úderu na Rusko?

Protože žádný racionální americký senátor by takhle za dnešní situace nemluvil.

Ale ještě horší bylo, když Wicker v televizi začal otevřeně mluvit o „jaderné akci prvního použití“

Dodal, že z hlediska současné zahraniční politiky USA „nevylučujeme ani první použití jaderného útoku. Nemyslíme si samozřejmě, že se to skutečně stane. Ale při diplomatickém vyjednávání jsou zkrátka vždy určité záležitosti – pokud budete dostatečně tvrdý –, které prostě jen tak nesundáte z jednacího stolu. A tak si myslím, že by měl prezident otevřeně říci, co vše je na tom stole.

Toto je přesně ten druh vyjádření vysokého politika, které může poměrně snadno skutečně rozpoutat válku.

A až přijde ten správný čas, zaručuji vám, že Rusko naprosto nebude váhat stisknout spoušť prvního jaderného úderu, pokud se bude domnívat, že se proti němu američané chystají zasáhnout.

Měli by tedy spíše udělat vše, co je ještě v jejich silách, aby tyto napjaté emoce poněkud snížili.

Wickerovo vystoupení v televizi totiž navíc záměrně přišlo jen pouhých pár hodin po velmi napjatém videohovoru mezi Joe Bidenem a Vladimirem Putinem.

Když videohovor začal, tak inteligentní profesionál Putin byl připravený, ale senilní Biden si zapomněl zapnout mikrofon

„Vítám vás, pane prezidente!“ řekl Putin na začátku hovoru podle krátkého videa z jeho úvodních okamžiků.

Ale Biden měl během hovoru nějaké technické potíže, zřejmě si zapomněl zapnout mikrofon.

Během krátkého video – hovoru prezident Putin konkrétně požádal o dvě věci

A ve svém přečtení výzvy obou vůdců Kreml uvedl, že Putin požádal Bidena o záruky, že NATO již nebude dále expandovat východním směrem a ani že nerozmístí „útočné a úderné jaderné zbraňové systémy ve státech sousedících s Ruskem“.

Putin tyto dva požadavky opakuje znovu a znovu.

Stejně jako Američané v roce 1962 nechtěli ruské rakety na Kubě, Putin dnes logicky nechce západní rakety na Ukrajině. Putin je také absolutně odhodlán udržet Ukrajinu naprosto mimo NATO. Pokud by Biden a potažmo i další „západní“ vůdci souhlasili s těmito dvěma požadavky, celá současná krize by rázem skončila.

Bohužel pro celý svět tak Biden vůbec nemá v úmyslu dát Putinovi cokoli z toho, co požaduje. Senilní Biden zkrátka chce americkým voličům ukázat, že na toho chlapíka, kterého demokraté dlouhá léta tak trochu démonizují, umí být dostatečně „tvrdý“ vůdce, a tak zkrátka nebudou žádné kompromisy. Navíc Americkým státním elitám a bohužel i globalistům nic jiného než další válka podstatně nepomůže.

Když byl dotázán na Putinovy hranice – ony ​​červené čáry, přes něž vlak nejede, tak mírně dementní Biden odpověděl slovy „Nepřijímám něčí červené čáry (hranice)“ .

Putin ale neblafuje a obavy, že jeho nepřekročitelné hranice budou překročeny, ho již motivovaly k vyslání velkého množství ruských vojáků na hranice s Ukrajinou.

To zase vyvolalo v západním světě obavy, že by mohla hrozit potenciální Ruská invaze na Ukrajinu. Během hovoru s Putinem Biden varoval, že jakýkoli útok povede pouze k vyslání ještě více vojenských zdrojů přímo na Ukrajinu

Ve videotelekonferenci s Putinem o této skutečně vysoké sázce do loterie světa Biden několikrát zdůraznil, že dává pochopitelně přednost diplomatickému řešení této ukrajinské krize. Ale zároveň s tím varoval, že USA pošlou na Ukrajinu další obranné zdroje nad rámec toho, co již Ukrajině poskytují, a že se budou snažit rozmístit i další vojenské síly k opevnění ochrany svých spojenců z NATO v oblasti a to v reakci právě na onu zmiňovanou (fiktivní) plánovanou ruskou invazi na Ukrajinu.

Bidenova administrativa navíc k tomu všemu hrozí, že plynovod Nord Stream 2 by mohl být uzavřen

Sullivan sice přímo nepotvrdil zprávy, že USA mají dohodu s novou nastupující německou vládou o přerušení plynovodu Nord Stream 2, což je velmi sporný projekt podmořského plynovodu, který má vést z Ruska přímo do Německa, pokud tedy Rusko dále neeskaluje svůj konflikt s Ukrajinou.

Ale „pokud chce Vladimir Putin vidět proudit plyn tímto potrubím nového plynovodu, tak možná nebude chtít riskovat Ruskou invazi na Ukrajinu,“ řekl Sullivan

Obě strany konfliktu jen neustále zvyšují své sázky (bohužel v tom banku jsou dnes životy nás všech).

Co se tedy stane, když se jedna strana rozhodne prosadit se a všechny své žetony posune doprostřed stolu?

Po telefonátu Putina s Bidenem, Moskevský Kreml svalil vinu za eskalaci krize zcela správně přímo na Bidena a NATO

Ačkoliv následně Kreml ve svém shrnutí hovoru diplomaticky popsal rozhovor mezi Bidenem a Putinem jako „upřímný a věcný“.

„Putin zdůraznil, že je špatné svalovat odpovědnost za současnou krizi pouze na Rusko, protože je tonaopak právě NATO, kdo podniká tyto značně nebezpečné pokusy rozšířit svou vojenskou přítomnost a vliv na ukrajinském území a rozšiřuje tak svůj vojenský potenciál v blízkosti ruských hranic,“ uvedl k situaci dále Kreml.

Doufejme jen, že nakonec převládnou chladné hlavy.

Protože pouhé jedno jediné chybné rozhodnutí, by nás dnes mohlo poslat rovnou do třetí světové války.

V tuto chvíli se uvádí, že Rusové mají shromážděno přibližně 175 000 vojáků na ukrajinské hranici …

„To, co stále pozorujeme a také co skutečně dnes vidíme, je navýšení vojenských možností, které prezident Putin stále přidává, tedy jakási zvýšená vojenská schopnost v západní části jeho země a v okolí Ukrajiny,“ řekl CNN mluvčí Pentagonu John Kirby.

Americké zpravodajské síly zjistily, že Rusko dnes shromažďuje na hranici s Ukrajinou kolem 175 000 vojáků v rámci své přípravy na „masivní ofenzívu“ plánovanou již začátkem příštího roku.

Na rozdíl od mnoha redaktorů v mainstreamových médiích až tak moc nevěřím, že skutečně hrozí ruská invaze na Ukrajinu. Spíše se domnívám, že prozíravý Putin zcela správně vůbec nevěří proradným Američanům, kteří jsou opět jako vždy a všude, těmi skutečnými podněcovateli konfliktu a krize, ačkoli také jako vždy schováni za líbivá slova protiruské propagandy.

Ale pokud se stařík Biden nebo nějací další současní západní vůdci rozhodnou pokusit se ukázat Putinovi a sami sobě, jací jsou to tvrdí hoši, třeba překročením jedné z těch Putinem jasně vytyčených hranic – červených čar, mohlo by to změnit současný stav věci k horšímu ale opravdu rychle.Protože již od prezidentských voleb v roce 2016 všichni politici ve Washingtonu neúnavně propagandou démonizují Rusko a nyní jsou Americké vztahy s Rusy na svém historickém minimu, jsou naprosto nejhorší od Kubánské krize, po které si tenkrát Chruščov ale hlasitě, skutečně hlasitě odfouk…Jedno je jisté, v určitém okamžiku prostě bude válka , protože z logiky věci prostě přijít musí, ale doufejme, že se ji podaří odložit ještě co možná nejdéle. A mělo by se to podařit, v případě jaderné války rozhodně. Té se totiž i velcí hoši z velkého světa docela dost bojí, nemluvě o exopolitické realitě, ale to bych již odbočila až příliš konspirativním směrem od dnešního tématu

Naneštěstí k tomu všemu je čínskými komunisty placený Biden obklopen tím naprosto nejhorším národním bezpečnostním týmem, jaký kdy za celou historii americký prezident měl, a jak to je již pro dnešní dobu a globalistické způsoby vysokého řízení naprosto typické, tak pokaždé, když se elita snaží „vyřešit“ nějaký problém, zdá se, že to ve skutečnosti pokaždé ještě mnohem více zhorší. A jak píše CZ24.NEWS ve zmiňovaném článku z Aeronetu: Pomalu se začíná ukazovat přesný záměr a cíle neoconů a americké armády. Krize na Ukrajině a případné vyvolání konfliktu mezi Kyjevem a Moskvou má ve skutečnosti dosáhnout cílů mimo Ukrajinu. Poté, co ruská vojska vstoupí na Ukrajinu, má se v zemích skupiny B-9 rozpoutat masová hysterie, má se vyvolat obrovský strach a děs obyvatelstva z invaze a války, a na základě této hysterie má veřejnost akceptovat a s nadšením přijmout plán na rozmístění nejen amerických vojsk v zemích skupiny B-9, ale i na rozmístění raket středního doletu a odpalovacích ramp pro střely s plochou dráhou letu.

Napsala Myšpule

Zdroje: https://cz24.news/alarm-z-utajenych-zdroju-armady-presuny-americkych-vojsk-do-ceska-a-na-slovensko-maji-byt-zahajeny-jiz-na-prelomu-roku-pak-urychlene-rozmisteni-raket-stredniho-doletu-bez-obstrukci-aktivistu-a-v/

https://endoftheamericandream.com/now-there-is-talk-in-washington-that-a-nuclear-first-strike-against-russia-should-be-on-the-table/

Aeronet.cz

Slyšeli jste již o super tajné americké zpravodajské agentuře Deagel a jejích stránkách deagel.com? Hrůzná předpověď značného vylidnění naší planety po operaci Covid a celkového společenského resetu

Bylo to již v zimě loňského roku, kdy zhruba touto dobou, tedy někdy okolo poloviny prosince 2020, jsem natočila jedno video, ve kterém kromě jiného hovořím a ukazuji printscreeny o webu deagel.com, který má jednu část věnovanou všem zemím světa, kdy u každé země ukazuje její konkrétní situaci na základě statistických dat a to v současnosti a jako prognóza pro rok 2025. U jednotlivých zemí se zde můžete dozvědět například celkovou populaci, HDP, export, import, nákupy a prodeje zbraní a vojenských technologií a mnoho dalšího. A to vše do roku 2021, ale i coby prognózu právě pro rok 2025. Tedy, musím se sama opravit, již vlastně nemůžete, protože stránka s prognózami pro rok 2025 počátkem letošního roku zmizela z webu deagel.com úplně. A pánbůh zaplať za služby typu webarchieve, kde zmizelé stránky v archivu ještě stále leckde naleznete. A to i přes to, že se bezpečnostní služby zarputile snaží vymazat i archivované stránky zcela z internetu. Naštěstí to není tak jednoduché, jak by se zdálo, takže stále v některých archivech jsou k dispozici a kromě toho se jistě najde víc „konspirátorů“ jako jsem třeba já, kteří si tuto v očích globalistů zjevně nežádoucí stránku v printscreanech archivovali soukromě. A to pro jistotu nejen na HD počítačem, ale raději i na externím disku nepřipojeném k internetu.

Kdo či co je tedy ta super tajná, tvrdí se dokonce, že ta úplně nejtajnější, americká zpravodajská agentura Deagel, vlastně zač? Deagel je ta naprosto nejtajnější americká zpravodajská agentura – je tak tajná, že o její existenci ví jen málo lidí a mnozí lidé dokonce tvrdí, že tato organizace legitimně vlastně vůbec neexistuje. Navzdory snahám o naprosté potlačení jejího skutečného významu je agentura Deagel běžně používána CIA, NSA a mnoha dalšími federálními bezpečnostními složkamii. Jejími partnery a klienty současně jsou ovšem i mnohé další instituce, jako jsou například organizace typu WEF, OSN, MMF a bezpečnostní informační služby dalších zemí a vlády a mnozí další. WikiLeaks Dokumenty odhalily, že agnetura Deagel byla legitimně použita jako zdroj referenčních materiálů ve zprávě „Stratfor“ o technologických schopnostech Severokorejské lidové republiky.Stratfor je ve zpravodajské komunitě známý jako konzultant CIA nebo Shadow CIA .

Na webu GreatGameIndia.com jsem dnes objevila článek: Jedna z nejtajnějších amerických zpravodajských služeb Deagel ve své nejnovější zprávě předpovídá vylidňování světa kvůli krizi COVID-19 a tzv. Velkému resetu . Ve své zprávě uvádí, že predikce blízké budoucnosti pro národní státy dříve známé jako národy druhého a třetího světa jsou v tomto bodě neznámé. Jejich další osud bude záviset až na rozhodnutích, která učiní v budoucnu. Pokud zůstanou spojeni se starým světovým řádem, půjdou pravděpodobně ekonomicky značně dolů společně se státy bývalého západního bloku.

Deagel Intelligence

Podle svých vlastních webových stránek deagel.com poskytuje agentura Deagel převážně zprávy a zpravodajské informace o mezinárodním vojenském letectví a pokročilých technologiích. Na těchto stránkách jsou články od roku 2003, ale o skutečných majitelích i záměrech této tajné zpravodajské služby se ví jen velice málo.

Zprávy agentury Deagel, například již zmíněný výzkum o Severní Koreji, byly prezidentovi USA poskytnuty také během prezidentských „dialy Briefingů“.

Americká zpravodajská služba Deagel tak poskytuje informace, které jsou následně využívány dalšími globálními zpravodajskými komunitami a vládami. Pro lepší představu o možnostech a vlivu této zpravodajské služby, tak zde máme alespoň částečný seznam známých partnerů a klientů Deagel dohledatelný podle jejich vlastních webových stránek:

 • Národní bezpečnostní agentura
 • Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO – OTAN)
 • Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
 • OBSE
 • Ruská agentura pro nákup ministerstva obrany
 • Stratfor
 • Světová banka
 • Organizace spojených národů (OSN)

Vylidňování kvůli krizi COVID-19

Tato ve světě vysoce uznávaná zpravodajská organizace má pro Spojené státy a pro celý svět v nadcházejících letech značně ponuré vyhlídky, včetně již zmíněného výrazného poklesu populace. Že na jejich prognóze něco bude naznačuje i fakt, že byla počátkem tohoto roku z jejich stránek odstraněna a to vzápětí po té, co se začala poměrně virálně šířit po internetu v rámci mediální alternativy

Deagel totiž ve své prognóze pro rok 2025 již nějakou dobu předpovídal velice strmý pokles populace v USA a ve světě.

Zde jsou uvedeny vybrané úryvky z jejich znepokojivé předpovědi pro následující léta:


V roce 2014 jsme zveřejnili naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti ohledně prognózy. Za šest let se scénář dramaticky změnil. Toto nové prohlášení o vyloučení odpovědnosti má upozornit na situaci ve světě od roku 2020 do roku 2025.

Mluvit o Spojených státech a Evropské unii jako o oddělených entitách už nadále nemá smysl. Oba subjekty jsou západním blokem, tisknou peníze a budou sdílet stejný osud.

Po COVIDu můžeme ovšem vyvodit dva hlavní závěry:

 1. Model úspěchu západního světa byl vybudován hlavně na společnostech bez jakékoliv větší odolnosti, které jen velice stěží odolají jakémukoli zvýšenému strádání, a to dokonce i o velmi malé intenzitě. Předpokládalo se to, ale nyní jsme získali úplné potvrzení tohoto úsudku a to nade vší pochybnost.
 2. Krize COVID bude využita k pokusu o prodloužení životnosti tohoto jinak již umírajícího ekonomického systému a to prostřednictvím takzvaného „Velkého resetu“ (o němž tak nadšeně hovoří Klaus Schwab z WEF).

Velký reset; nadcházející události a globální krize jako je změna klimatu, povstání proti vyhynutí druhů, globální- celoplanetární společensko-ekonomická krize, tzv. zelená revoluce (green deal), těžba ropa z břidlice (…) tedy veškeré současné podvody propagované režimem; jsou jen dalším pokusem o to, jak poměrně dramaticky zpomalit současnou spotřebu neobnovitelných přírodních zdrojů a o prodloužení životnosti současného společenského systému.

Ačkoliv se to vše dnes může zdát být na chvíli efektivní, tak nakonec to stejně nevyřeší zásadní problémy a pouze jen o něco málo oddálí to, co je stejně nevyhnutelné.

Jádro současných vládnoucích elit doufá, že se udrží u své moci, což je ve skutečnosti ta jediná věc, která je skutečně značně znepokojuje.

Kolaps západního finančního systému – a nakonec i celé dnešní tzv. západní civilizace – bylo tím hlavním hnacím motorem této prognózy spolu s přicházející celoplanetární krizí vedoucí ke značně ničivým výsledkům.

Jak COVID prokázal, západní společnosti, které přijaly za své multikulturalismus a extrémní liberalismus, tak již naprosto nejsou schopny vypořádat se s žádnými skutečnými existenčními těžkostmi.

Je docela pravděpodobné, že ekonomická krize v důsledku blokování společnosti (lockdownům) kvůli pandemii způsobí celkově celosvětově mnohem více úmrtí než způsobí virus, kvůli kterému jsou tato opatření záměrně zaváděna.

Ostrá realita rozmanitých a multikulturních západních společností je dnes taková, že přicházející systémový kolaps si vyžádá odhadem okolo 50 až 80 procent obětí v závislosti na mnoha různých faktorech, ale obecně platí, že tu naprosto nejvyšší daň zaplatí ty dnes nejrozmanitější, multikulturní, a ty velice často značně zadlužené a také relativně bohaté státy (ty s nejvyšší životní úrovní).

Jedinou možností, která ještě dokáže udržet sjednocenou i takovou multikulturní společnost před jejím totálním rozpadem, je neustálá a nadměrná konzumace doprovázená velkými dávkami bezedné degenerace společnosti propagandou převlečené za ctnost.

Nicméně dnes velice rozšířená cenzura informací, zákony o nenávisti a protichůdné signály znamenají, že ani tato možnost dnes již nefunguje. Ne každý ovšem musí zemřít. Pozitivní roli v tomto procesu může sehrát i migrace.

Národní státy dříve známé jako tzv.národy druhého a třetího světa jsou v tomto bodě neznámou. Jejich osud bude beze vší pochybnosti záviset právě na těch rozhodnutích, která učiní v budoucnu.

Západní mocnosti je pod ochranu již nepřevezmou, jako tomu bylo v minulosti, protože tyto země bývalého západního bloku již nebudou nadále schopny ovládat ani svá vlastní města, tedy ještě mnohem méně pravděpodobné ovládat země, které jsou značně vzdálené.

Pokud tyto země třetího světa zůstanou napojeni na bývalý světový řád, potom půjdou dolů společně se západními mocnostmi.

V západních společnostech je dnes hodně zlé krve a současné protesty, demonstrace, nepokoje a rabování jsou jen první příznaky toho, co přichází. Objevuje se však nový trend, který tento dosavadní trend poněkud zastiňuje.

Ještě před šesti lety byla pravděpodobnost další velké světové války mizivá. Od té doby ovšem neustále a značně dramaticky narůstá a dnes je tou zdaleka nejpravděpodobnější hlavní událostí pro roky 2020 nebo 2021.

Další zvláštností současného západního systému je to, že jeho jednotlivým skupinám obyvatel byly propagandou vymyty mozky až do té míry, že většina obyvatel těchto zemí dnes přijímá jejich „morální vysokou úroveň“ a technologický náskok jako naprostou samozřejmost.

To vše ovšem vedlo také k nárůstu převahy emocionálních argumentů nad těmi racionálními, které jsou obecně dnes zcela ignorovány nebo podceňovány. Takový způsob myšlení ovšem může sehrát klíčovou roli v nadcházejících katastrofických událostech.

Během příštího desetiletí již začne být zcela zřejmé, že vyspělý „Západ“ zaostává za rusko-čínským blokem a jeho současná „malátnost“ může postupně přerůst v naprosté zoufalství.

Jít do války se může zdát rychlým a snadným řešením, jak obnovit ztracenou hegemonii a konečně ji také skutečně najít, velice podobně jako tomu bylo v předválečné Francii roku 1940.

Pokud však dnes nedojde k nějaké dramatické změně celkového ekonomicko-společenského kurzu, tak náš svět brzy bude svědkem první skutečně jaderné války. Kolaps západního bloku může ovšem přijít před, během nebo dokonce až po této válce.

Na tom však ve skutečnosti vůbec tolik nezáleží. Jaderná válka je totiž značně nebezpečná hra s miliardami lidských obětí a současný kolaps hraje „pouze“ o stovky milionů lidských životů.

Další poměrně zajímavé prohlášení týkající se odhadu pro budoucnost bylo zveřejněno autory prognózy na webu Deagel dne 26. října 2014.

Historicky vedla každá taková výrazná změna společenského a ekonomického paradigmatu k mimořádnému počtu obětí, na který ovšem mainstreamoví historici jen zřídkakdy poukazují.

Když v Evropě došlo k přechodu obyvatelstva z venkovských oblastí do velkých měst, mnoho lidí neschopných přijmout toto nové paradigma se raději samo zabilo.

Zabili se psychologickým faktorem. Není to mainstream, ale je to tak. Nová krize totiž pokaždé zákonitě spojuje ty staré, již dobře známé společenské vzorce vývoje společnosti a událostí s těmi zcela novými.

Nejsme smrtící ani satanský kult ani obchodníci se zbraněmi, přestože se na toto téma dnes po internetu šíří kdejaké konspirace

Vezměte prosím také v úvahu, že naše předpověď není vůbec nic jiného než pouhý historicko-matematický prediktivní model, ať už je následně chybný nebo správný. Není to žádné „Boží slovo“ ani jakékoliv magické zařízení, které by nám umožňovalo předvídat budoucnost.

Former Secretary of State and former National Security Advisor Henry Kissinger speaks at the Vietnam War Summit at the LBJ Presidential Library in Austin, Texas, Tuesday, April 26, 2016. (AP Photo/Nick Ut)

Henry Kissinger a tajné Memorandum 200

10. prosince 1974 dokončila Rada národní bezpečnosti USA pod vedením Henryho Kissingera utajovanou 200stránkovou studii nazvanou „Memorandum 200 o národní bezpečnosti: Důsledky celosvětového populačního růstu pro bezpečnost USA a jejich zámořské zájmy“.

Studie nepravdivě tvrdila, že populační růst v takzvaných Lesser Developed Countries (LDC), jako je například Indie, je velice vážnou hrozbou pro celkovou národní bezpečnost USA.

NSSM 200, přijatá následně jako oficiální politika USA již v listopadu 1975 prezidentem Geraldem Fordem, naznačila poprvé skrytý plán na snížení populačního růstu v zemích tzv.“třetího světa“ včetně Indie a to hlavně prostřednictvím státní kontroly porodnosti a také, implicitně, pomocí války a hladomoru.

Brent Scowcroft, který následně nahradil H.Kissingera coby poradce pro národní bezpečnost USA, byl pověřen implementací tohoto plánu.

Ředitel CIA George Bush dostal příkaz pomáhat Scowcroftovi, stejně tak jako ministrům zahraničí, ministerstvům financí, obrany a zemědělství.

King George VI & Royal Commission on Population

Falešné argumenty, které Kissinger předložil, nebyly navíc ani vůbec původní.

Jedním z jeho hlavních zdrojů byla tzv. Královská komise pro populaci, kterou král Jiří VI. vytvořil již v roce 1944, „aby zvážila, jaká opatření by měla být přijata v národním zájmuVelké Británie k ovlivnění budoucího populačního trendu“.

Komise zjistila, že současnou Británii převážně ohrožuje populační růst v jejích vlastních koloniích – největší z nich byla Indie, protože tato značně „lidnatá země rozhodla o výhodách průmyslové výroby oproti řídce osídlené kontinentální Anglii“.

Kombinované účinky neustále se zvyšující populace a industrializace v Britských koloniích, varovaly, „ že by mohly být rozhodující ve svých účincích na celkovou prestiž a vliv Západu“, a zejména ovlivňující jeho současnou „vojenskou sílu a národní bezpečnost“.

Komise NSSM 200 podobně dospěla k závěru, že Spojené státy byly hlavně ohroženy populačním nárůstem v jejich bývalém koloniálním sektoru.

Zvláštní pozornost věnovala zpráva Komise 13 „klíčovým zemím“, ve kterých měly Spojené státy „zvláštní politický a strategický zájem“: Indii, Bangladéši, Pákistánu, Indonésii, Thajsku, Filipínám, Turecku, Nigérii, Egyptu, Etiopii, Mexiku, Brazílii, a Kolumbii.

Tvrdilo se v ní, že populační růst v těchto státech je obzvláště znepokojivý, protože značně rychle dokáže zvýšit jejich relativní politickou, ekonomickou, ale také vojenskou sílu.

Zákon o kontrole populace

Tato politika, nechvalně dnes známá jako ‚Depopulation Policy‘ a nyní propagandisticky normalizovaná prostřednictvím hollywoodských filmů, nejnověji ztělesněná například Thanosem v Marvel’s Infinity War, byla importována do Indie prostřednictvím tzv. Agendy 21 vypracované Organizací spojených národů.

Tuto velice nebezpečnou národní politiku již bohužel zavádí mnoho po sobě následujících indických premiérů.

Nový Indický zákon o kontrole populace, který byl do nedávna prosazován, je ve skutečnosti Agenda 21, což je vlastně jen současná britská politika vedoucí ke snížení počtu obyvatel bývalých Bristkých kolonií, jako je třeba právě jmenovaná Indie, a to například prostřednictvím různých masových sterilizačních projektů (maskovaných třeba očkováním) ale i mnoha dalších politik implementovaných většinou právě prostřednictvím Organizace spojených národů a následně vždy obecně zpopularizovaných Hollywoodem (to jsou ony alternativou tak často diskutované „programovací“ filmy), aby se národy účinně i nadále udržely pod dosavadní a stále trvající anglo-americkou nadvládou.

S využitím následujících zdrojů informací: https://greatgameindia.com/deagel-intelligence-depopulation-covid-19/#Deagel_8211_America8217s_Most_Secret_Intelligence_Agency

https://deagel.com volně přeložila a zpracovala Myšpule.


Přechod na potravinový systém nového světového řádu je v plném proudu

Server HumanEvents.com přinesl v rubrice „novinky a analýzy“ zajímavé informace o tom, jak globální „Big Food“, tedy největší světové potravinářské korporace, všechny pochopitelně v rukou globalistů, zahájili přechod na potravinový systém nového řádu světa. Analýzu situace od Celine Ryan Ciccio zveřejnili 6.prosince 2021. Volný překlad Myšpule

Koalice největších světových nadnárodních potravinářských korporací právě intenzivně pracuje na tom, aby nás zmanipulovala, abychom jedli tzv. „sociálně spravedlivější“ jídlo. To v globlistickém pojetí znamená ekologické, neboli „zelené““ jídlo, jehož výroba by (pravdoláskařsky) nezatěžovala životní prostředí. Prostě podle nich krávy moc prdí, řečeno lidově. Manipuljí nás prostřednictvím obchodní strategie, která má pomoci hlavním „hráčům v oblasti potravin“ a dalším velkým podnikům a potravinářským korporacím mají usnadnit „nadcházející přechod na zcela nové potravinové systémy“.

Plánují tak učinit s pomocí nové strategie, která posuzuje údajnou „zelenou“ morálku všech jednotlivých potravinových položek a používá tuto „zelenou“ metriku k přijímání svých obchodních rozhodnutí a při vybírání kritérií pro hodnocení výkonnosti.

Světová obchodní rada pro trvale udržitelný rozvoj sama sebe nazývá „předním globálním leadrem CEO v čele globálního společenství více než 200 předních světových korporací věnující se globální produkci, výrobě a obchodu s potravinami. Tyto největší současné potravinářské firmy pracují pod vedením Světové obchodní rady společně s cílem trvalé udržitelnosti, tady snaží se co nejvíce urychlit vlastní systémové transformace potřebné pro dosažení „čisté emisní nuly“, pro přírodu pozitivnější a pro člověka spravedlivější budoucnosti.“

Kromě globálních potravinářských gigantů jako jsou například Kellogg a Nestlé, tak seznam členů WBCSD zahrnuje všechny největší globální Big Tech hráče, tedy klasicky Apple, Google, Microsoft, atd. Mnoho z těchto nejprominentnějších členů zastupujících jednotlivé skupiny jsou rovněž členy Světového ekonomického fóra , v němž byla zdůrazněna jejich iniciativa v nedávném příspěvku na jejich vlastním webu.

Když už jsme opět u toho Microsoftu (podívejte se na Myšpule Světě na YouTube na video o „digitálně-finančním komplexu“) – vzpomeňte si ještě také na mainstreamové zprávy z doby před téměř celým rokem, že jeho zakladatel Bill Gates se náhle stal tím naprosto největším vlastníkem zemědělské půdy v Americe poté, co v tichosti skoupil více než 242 000 akrů zemědělské půdy.

Nový „eko-zelený“ rámec pro hodnocení toho, jak v současnosti globalisté schvalují různé druhy potravin, nese název „Skutečná hodnota potravin: Mocná pomůcka pro obchodní rozhodování“. Je prezentována v dokumentu doplněném fotografiemi objektivně nevýrazně vypadajících převážně rostlinných potravin. Při jeho implementaci a praktickém zavádění na globální potravinový trh pak pochopitelně pravdoláskařsky tvrdí, že „existuje jakýsi ekologický problém“ s naším současným potravinovým systémem.

Problém, který řeší, ovšem nespočívá ani tak v tom, že se naše potraviny stále více stávají přespříliš technologicky zpracovanými, tedy spíše jakýmisi geneticky modifikovanými potravními odpadky než-li skutečně hodnotnou potravinou, ale spíše v tom, že tento současný „globální potravinový systém, který lidé vytvořili, je jedním z těch naprosto největších zdrojů emisí skleníkových plynů (GHG) a hlavní příčinou ztráty biologické rozmanitosti“, tedy, že udržuje jakousi „ekologicko-sociální nerovnost“.

„Transformace toho, jakým způsobem vyrábíme a konzumujeme potraviny, je nezbytná chceme-li udržet celosvětovou populaci na přibližně 8 až 11 miliardách lidí,“ trvá si na svém WBCSD. „Tato globální potravinová transformace již začala a v příštím desetiletí se ještě více zrychlí.“

„Analýzy True Value of Food (TVoF) zahrnují mimo jiné i přímé a nepřímé pozitivní a negativní dopady na životní prostředí spojené s jakýmkoliv potravinářským produktem a to od farmy až domů na stůl konečného spotřebitele,“ vysvětluje ve zveřejněném dokumentu

.

„Další zdokonalování metod TVoF usnadní společnostem rutinní integraci ekonomických, sociálních, zdravotních a environmentálních faktorů do jejich strategických a provozních hodnocení obchodních příležitostí a rizik a do hodnocení výkonnosti, “ dodává k tématu transformace potravinového řetězce (v rámci zavádění NWO) WEF.

Jak tedy přesně tato globalistická „zelená“ metrika funguje? WBCSD nabízí jako příklad sušenku – poznamenává, že sladkost ztrácí body kvůli souvisejícím „sociálně-ekonomickým nákladům“ pro pracovníky na kakaové plantáži a „nákladům na zdraví“ – které samozřejmě „nesou britští daňoví poplatníci, “, a proto se počítají jako náklady pro celou společnost.

Co je lepší než sušenka? WBCSD nám skutečně (a to není vtip) navrhuje jako alternativu sušenky konzumovat třeba „ovesnou kaši“. Miska s ovesnou kaši je na stupnici TVoF mnohem „výše“ je tedy lepší, protože má nižší celkové ekologické, zdravotní a socioekonomické náklady. Tyto kategorie berou v úvahu takové faktory jako je třeba „plýtvání potravinami“ a „znečištění ovzduší“ při jejich produkci, aby tak bylo možné určit veškeré „skutečné náklady“ spojené s danou potravinou. Podle WBCSD totiž lze sušenku a ovesnou kaši snadno zaměnit, protože mají „podobnou spotřebitelskou hodnotu“.

Skóre sušenek by se dalo zlepšit používáním kokosového oleje místo másla, obohacením sušenky o „živiny“ a lepším zaplacením práce farmářů.

Rada WBCSD dává svým členům na vědomí, že zatímco „probíhá přechod na nové potraviny“, musí generální ředitelé velkých nadnárodních korporací „jednat ihned“ a okamžitě začít „využívat“ tuto novou „zelenou“ metriku TVoF při svých rozhodnutích a obchodních strategiích. Nabízí rovnou jakýsi akční plán pro tyto společnosti, jak „začlenit TVoF do svého rozhodování“, jako je použití tohoto konceptu k výběru svých dalších investic, nových dodavatelů, ale i například možností dopravy a k celkovému formulování svých nových výkonnostních metrik.

Tolik k implementaci globální potravinové koncepce nového světového řádu uvádí HumanEvents v analýze od Celine Ryan Ciccio. Pro obyčejné lidi celého v současnosti tak násilně a zběsile globalizovaného světa pod rouškou jakési zpolitizované a dokonale propagandisticky zpracované mediální pandemie „netopýřího viru z Wuhanu“ to pochopitelně nevěstí vůbec nic dobrého, život jim tento potravinový kocept rozhodně nezjdenodušší ani nezpříjemní, spíše právě naopak.Jestli jsme totiž dosud jedli přirozenou stravu ač stále více doplňovanou těmi proslulými „éčky“, tedy chemií, tak nyní budeme jíst pouze chemii. Chemii doplněnou umělými výplody GMO stravy, tedy produktů syntetické biologie řízené umělou inteligencí, Přesně jak nám říkala drahá mutti Merkel s frau Lejnovou ze sousedního kovidistánu, budeme žrát červy a hmyz s budeme za to ještě rádi. Maso a skutečně přírodní produkty budou dle vize současné psychopatické elity pouze pro ty nejbohatší, tedy pro ně, pro elitu. A na nějakou domácí, pokoutnou výrobu potravin, třeba vajec, masa, mít nějaké zvíře na maso či na mléko, tak na to rovnou zapomeňte.Nebude dovoleno. Propaganda, mediální masírka, uměle vyvolaný dojem hrozivé ekologické katastrofy z příliš prdějících krav politická manipulace už tak dost týraného obyvatelstva udělá své a lid, plebs, se v tyranské totalitní biodiktatuře fašismu nového světového řádu nakonec přizpůsobí. Bude muset, protože naprosto všechny globální potravinářské korporace, včetně mezinárodních dopravních a dodavatelských řetězců, jejichž uměle vyvolanou krizi maskovanou plandemií, kterou nyní tak silně pociťují lidé v USA, jsou dnes v jejich rukou.


Masivní přetížení čínských a amerických „cargo“ přístavů. Nastává krize globálního zásobovacího řetězce?

(NaturalNews.com) V současnosti dochází k obrovskému přetížení nákladních přístavů po celém světě. Tato katastrofa postihuje také Čínu, její přístavy jsou právě nyní plné zboží, které čeká na vybalení a přepravu. Moře okolo těchto čínských přístavů jsou naopak plná lodí, které čekají na vyložení obsahu svých kontejnerů.

Kontejnerová přeprava přes čínské přístavy tvoří až 40 procent všech světových kontejnerových obchodů. V Číně je také první a třetí nejrušnější lodní kontejnerový přístav na světě: přístavu Šanghaj a přístavu Ningbo-Zhoushan.

To znamená, že jakékoliv, tedy i mírně nepřirozené výkyvy úrovně přetížení v těchto největších přístavech světa mají vždy globální důsledky, zejména proto, že mnoho z primárních obchodních tras Číny vede do severní Evropy a na americké západní pobřeží. (Související: Problémy s dodavatelským řetězcem, prudce rostoucí ceny potravin způsobují zkázu americké ekonomice #EmptyShelvesJoe .)

Podle údajů, které na začátku tohoto měsíce získala technologická společnost dodavatelského řetězce Project44, bylo přibližně 386 lodí ukotveno venku nebo na terminálech v Šanghaji a Ningbo-Zhoushan. To vše ovšem ještě navíc k odhadovaným až 228 nákladním lodím a 45 kontejnerovým plavidlům, která nyní v těchto dvou přístavech kotví.

Počet lodních přepravních kontejnerů v Šanghaji a Ningbo-Zhoushan, které zmeškají své plánované odjezdy, ukazuje na velikost tohoto problému. Až 41 procent přepravních kontejnerů v Šanghaji má dnes zpoždění. Pro Ningbo-Zhoushan je toto číslo 36 procent.

K tomuto problému však dnes dochází v nákladních přístavech po celé zemi. V hongkongském přístavu, osmém nejrušnějším kontejnerovém přístavu na světě, má dnes zpoždění až 37 procent přepravních kontejnerů.

„Pokud dojde ke zpoždění nákladu kvůli kapacitě plavidla, posunutí rezervací, plavbám „na prázdno“ atd., vznikají přepravním společnostem dodatečné náklady v podobě přístavních poplatkůů, které zpětně přispívají ke zvýšení sazeb za přepravu,“ píše expert na dodavatelský řetězec z „Project44“.

„Zpoždění způsobená nedovezením nákladu včas také posléze ovlivňují navazující modely výroby a dodávky zboží v cílových přístavech, protože zákazníci, kteří čekají na suroviny pro výrobu nebo maloobchodní zboží pro koncové spotřebitele, nemohou dostat své zboží včas.“ Což je při dnešním způsobu výroby podle japonského modelu „just in time“ značný problém.

Josh Brazil, viceprezident marketingu ve společnosti Project44, popisuje současná krizová místa v dodavatelském řetězci jako „globální problém“.

„Můžeme očekávat, že tyto narůstající nevyřízené položky napříč čínskými výrobci a přístavy zhorší vznikající nerovnováhu a problémy v amerických a evropských přístavech,“ říká Brazílie.

Mezi problémy čínských přístavů patří také například pandemie wuhanského koronaviru (COVID-19) v zemi . Přístavy mají také během prvního říjnového týdne výrazně méně pracovníků kvůli čínskému Zlatému týdnu, týdennímu státnímu svátku Číny oslavujícímu vznik komunismu

Přístavy Šanghaj a Ningbo-Zhoushan byly navíc také nuceny v polovině září uzavřít na tři dny kvůli dopadu tajfunu Chanthu. Pokračující energetická krize v Číně způsobená nedostatkem uhlí a přísným přídělem elektřiny komunistické vlády je další brzdou snahy o odlehčení přetížených přístavů.

„Jak je stále obtížnější dostat zásoby z výrobních hal ke koncovým spotřebitelům, konkurence o přepravní kapacitu se bude vyhrocovat,“ říká Brazil. „V tuto chvíli téměř každý pocítí bolest “ Výzva nespočívá ani tak v dosažení úplné inventury – která ta loď odplula – ale více v přizpůsobení se a plánování budoucích poruch.“

Americké přístavy také zažívají intenzivní přetížení

Situace ve Spojených státech není o mnoho lepší. Před několika týdny bylo oznámeno, že v zálivu San Pedro u pobřeží dnes již kotví rekordních 73 lodí ze dvou největších amerických přístavů – Port of Los Angeles a Port of Long Beach . Společně tvoří přibližně 40 procent všech přepravních kontejnerů mířících do USA

Tyto nákladní lodě nebyly schopny zakotvit a začít vykládat svůj náklad, protože americké přístavy byly zcela zaplněny přepravními kontejnery.

Ve středu 13. října oznámil prezident Joe Biden plán pokusit se zmírnit zátěž, kterou zažívají přístavy Los Angeles a Long Beach. Jedná se především o donucení provozovatelů přístavů a ​​společností jako FedEx, UPS, Walmart a Home Depot prodloužit provozní dobu, někdy až na 24 hodin denně.

Přístav Long Beach již v září přešel na tento druh nonstop provozního plánu. Port of Los Angeles ve středu oznámil, že je následuje. Po tomto oznámení následovaly podobné proklamace ostatních výše uvedených společností, že rozšíří svou provozní dobu, aby mohly provádět dodávky zboží kdykoli během dne.

Samotné navýšení provozní doby přístavů však krizi dodavatelského řetězce nevyřeší.

Masivní nedostatek pracovních sil trápí Ameriku nyní znamená pro spoustu průmyslových odvětví značný problém. Chybí například řidiči dálkových kamionů. To vše společně negativně ovlivní, jak rychle mohou být otevřeny přístavy Los Angeles a Long Beach pro čekající lodě.

Bílý dům také oznámil, že nebude poskytovat provozovatelům přístavů žádné federální finanční prostředky, které by jim pomohly platit mzdy jejich pracovníkům, z důvodu, aby udrželi tyto přístavy otevřené po delší dobu. To by mohlo potenciálně způsobit potíže s mocnou Mezinárodní dlouhodobou a skladovou unií, která zastupuje tisíce pracovníků v přístavech a ti nemusí být ochotni pracovat, pokud přístavní orgány nemají prostředky na jejich vyplacení.

„Dodavatelský řetězec je v podstatě v rukou soukromého sektoru, takže potřebujeme, aby soukromý sektor zrychlil a pomohl tyto problémy vyřešit,“ říká úředník námořní správy.

Globální krizi dodavatelského řetězce zasáhly nejen přístavy Los Angeles a Long Beach. Jedna zpráva uvádí, že v docích v přístavu Savannah, čtvrtém největším přístavu v zemi, je naskládáno až 80 000 vyložených přepravních kontejnerů.

Přečtěte si ještě více o tom, jak krize dodavatelského řetězce ovlivňuje celý svět, v nejnovějších článcích na MarketCrash.news .

Zdroj: naturalnews.com