Archiv pro štítek: total control

mRNA vakcíny a jejich vliv na duši, ducha, éterické tělo a reinkarnační cyklus. Video okamžitě vymazané z YouTube

Včera večer, asi o půl dvanácté jsem na YouTube zveřejnila video, s výše uvedeným názvem mRNA vakcíny a jejich vliv na duši, ducha, éterické tělo a reinkarnační cyklus. Bohužel to video nevydrželo na mém kanále ani do následujícího rána, asi dvě hodiny po uveřejnění ho YouTube vymazal. Takže opět trefa do černého? Že by měli skutečně korona „vakcíny“ vliv i na duši člověka? Vypadá to že skutečně ano. Že jde o „sklizeň“ lidských duší, oddělení duše od těla, a příprava těla jako prázdné skořápky, kterou mohou následně osídlit hyperdimenzionální démonické bytosti z hlubin vesmíru.

„Očkování proti covidu způsobuje oddělení lidské duše a ducha od fyzického těla, což má dalekosáhlé důsledky pro život po smrti.
Právě z transhumanistického hnutí vzešlo očkování proti covidu. Očkování proti covidu slouží k ukotvení transhumanistické agendy v našich tělech.“

Thomas Mayer

Vymazané video z youtube naleznete na rumble.com:

mRNA vakcíny a jejich vliv na duši, ducha, éterické tělo a reinkarnační cyklus.

Originální článek naleznete zde:

mRNA vakcíny, transhumanismus a bitva o naše duše – proniknutí závoje reality (veilofreality.com)

Odkazy v rámci Myšpule Světa . org:

Myšpule Jestřebí hory květen 2023

Líbil se Vám tento článek?

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně z mých soukromých a osobních zdrojů a z Vašich darů. Přispějete-li na jejich provoz a další udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva, lepší budoucnost a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100

do zprávy pro příjemce jen napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

mRNA vakcíny, transhumanismus a finální bitva o naše duše

Pokračování předchozího článku od Bernhard Guenther, zveřejněný 23. dubna 2023 na webu https://veilofreality.com/

„Očkování proti covidu způsobuje oddělení lidské duše a ducha od fyzického těla, což má dalekosáhlé důsledky také pro život po smrti.
Právě z transhumanistického hnutí vzešlo očkování proti covidu. Očkování proti covidu totiž slouží k ukotvení transhumanistické agendy v našich tělech.“

– Thomas Mayer

Poznámka: Před rokem jsem napsal ten vůbec nejdůležitější článek za poslední tři roky, založený převážně na fenomenální práci Thomase Mayera. O rok později vydávám druhou tuto jeho část. Protože je to naprosto zásadní znalost pro každého duchovního bojovníka, aby si byl vědom toho, jak by mohl projít tímto časem přechodu s odvahou, vírou a s milostí a být tak mocným služebníkem pro Božství, protože jsme právě v duchovní válce na okultních úrovni.
Godspeed
Bernhard Guenther

Úvod

Jak jsme prozkoumali v předchozím článku „MRNA VAKCÍNY, TRANSHUMANISMUS A BITVA O NAŠE DUŠE“ [doporučujeme si přečíst jako první, pokud jste tak ještě dosud neučinili] na základě práce Thomase Mayera, tak injekce „vakcíny“ na COVID má dalekosáhlé velice škodlivé účinky nejen na lidské tělo, ale hlavně na duši, ducha, zasahuje do vývoje duše a ovlivňuje i posmrtný život a budoucí inkarnační cykly.

Celá Mayerova kniha „Vakcíny proti koroně z duchovní perspektivy – důsledky na duši a ducha a život po smrti“ je nyní již k dispozici také v angličtině. Jeho práce také potvrdila to, co jsem ve svých textech a videích v průběhu let dlouho naznačoval, což je o závěrečné agendě konce hry z okultní (skryté) hyperdimenzionální perspektivy – uzamčení lidstva do frekvenčního vězení, vytlačení lidských duší [prostřednictvím genetické modifikace] a připrava našeho těla jako inkarnační nádoby pro démonické nefyzické [hyperdimenzionální] bytosti, které je mají převzít a nadále vlastnit.

COVID vaxx byl tedy jakýmsi trojským koněm, který vlastně jen položil základy pro okultní past transhumanismu, ukradení těla a sběr duší, právě prostřednictvím tohoto masového očkování, a to hyperdimenzionálními okultními silami a soratickými duchy pracujícími prostřednictvím svých loutkových farmaceutických vědců a všech užitečných idiotů v médiích a vládách. Mayer dospěl k tomuto závěru:

„Očkování proti covidu pochází z transhumanistického hnutí. Očkování proti covidu slouží k ukotvení transhumanistické agendy v našich tělech.“

– Thomas Mayer

V tomto článku půjdeme ještě hlouběji do nepříznivých duchovních / metafyzických důsledků očkování proti COVID a jak to souvisí s transhumanismem, právě když vstupuje Pluto do Vodnáře, protože vše se bude ještě stále více zintenzivňovat. Podíváme se na dění okolo nás z okultní úrovně a ve světle hyperdimenzionální manipulace lidstva, nastíníme jak to souvisí s koncem Atlantidy a starověkého Egypta, s kolektivní karmou, s rozštěpením lidstva, a s nebezpečím „Nového pádu lidstva“, který bude mít za následek rozpad, destrukci a nutnost opakovat další cyklus .

Než ale začneme, chci učinit opět ono důležité odmítnutí odpovědnosti podobné jak tomu bylo i v mém předchozím článku na toto téma:

Informace uvedené v tomto článku a v Mayerově knize rozhodně nejsou žádné snadné čtení a mohou být také vnímány jako velmi temné či děsivé. Musíme si však dávat velký pozor na jakoukoli paranoiu, příliš negativní myšlení (tedy na četnost strachu ze zkázy a chmur) a na přílišné zobecňování. I když naše situace může vypadat zoufale a znepokojivě, musíme přesto zůstat nereaktivní a objektivní, jak nejlépe to umíme. Mayer tento bod zdůraznil i ve své knize.

V dnešním „hnutí za pravdu“ a v „konspiračním světě“ vidím tendenci přehnaného strachu a negativních pocitů plných stínových projekcí.

Následující informace mohou být také snadno zneužity a překrouceny kýmkoli bez zakotveného psychologického, duchovního základu a bez sebeuvědomění – což je bohužel velmi běžné mezi těmi všemi samozvanými „červenými pilulkami“ tedy lidmi uvízlými ve strachu, zkáze a temnotě, kteří nejsou zapojeni do žádné psycho-spirituální práce na sobě, traumatické práce a práce se svými stíny, ale zároveň mají tendenci projektovat svou nevědomou bolest a trauma na okolní svět a ostatní.

Znalosti nás však chrání a my nepoznáme „řešení“, pokud nevíme, s čím že to máme co do činění. Vždy si pamatujte, že vše má svoji vyučovací funkci ve světle většího obrazu evoluce vědomí, včetně toho, co my sami vnímáme jako zlo.

COVID vaxx byl propagován po celém světě miliardami dobře míněných, ale zavádějících informaci od lidí s kontrolovanou myslí a to hlavně prostřednictvím strachu , kteří s ním souhlasili, protože si mysleli, že udělali správnou věc. Ve svých myslích naplněných démony wetiko také nutili ostatní, aby dělali totéž. Nemějte k nim ale poroto nenávist ani je z ničeho neobviňujte, protože to je to, co tyto okultní síly, které se jich nyní zmocnily, přesně chtějí, abyste to udělali také vy. Zkontrolujte místo toto své vlastní stínové projekce a past nadřazenosti. Nazývat je „covidioty“ nebo „ovcemi“ je totiž naprosto sebezničující a jen to živí okultní síly vašimi projekcemi.

Jak napsal Thomas Mayer ve své knize, každý je ovlivněn tou vakcínou poněkud odlišně a na individuálním základě, takže rozhodně nemůžeme generalizovat. Je zde mnoho známých i neznámých faktorů: to, kolik dávek/posilovačů člověk dostal, úroveň jeho bytí tedy vývoj duše v průběhu životů, jeho duchovní síla, karmické a duchovní lekce a mnoho dalšího, co je pro mysl asi nemožné pochopit.

Toto je totiž vlastně jen začátek závěrečné koncovky a válka je vedena skrze nás samé na mnoha neviditelných úrovních: je to „mimozemská invaze“ skrze naše těla, která ovšem začala již před velmi dlouhou dobou, tisíce let nazpět, velmi daleko před současnou plandemií.

Pokud jde o „řešení“, řekl jsem to již mnohokrát předtím a stává se to stále zřejmějším:

Je to ona Velká práce vtělení duše a hluboká psycho/duchovní práce na nalezení pravdy o našem Bytí, na ukotvení Božské Síly uvnitř nás samých jako převodníku Boží Vůle, je tou naší vůbec nejdůležitější prací a úkolem pro příštích 20 letech, než se okno během této doby přechodu zavře, nejen pro nás, ale pro celé lidstvo.

Ztělesnění lidské duše JE protijedem na tuto agendu sklizně duší.

Mnozí jsou k tomu povoláni. Málokdo se však rozhodne hovor přijmout. Příliš mnoho lidí je stále rozptylováno vlastními stíny na zdi právě tím, že vše externalizují a nevidí to vše jako hlubší a větší lekce ve světle evoluce vědomí. Nebo tomu nechají vlastní setrvačnost, použijí výmluvy, svoji lenost, nepozornost a jakékoliv bezduché rozptýlení, aby stálo v cestě tomu, co je vůbec to nejdůležitější.

Pamatujte si, že od okamžiku, kdy se narodíte, žijete ve vypůjčeném čase. Neplýtvejte s ním proto na triviální věci. Zůstaňte plně soustředění.

Na konci článku pokud si ho dokážete celý přečíst a netrpíte krátkou pozorností což je maticový program sám o sobě, tak uvidíte, co vše je v sázce.

Je zde ale také velmi mnoho neznámého, a je to plně v rukou Božství, protože nikdo nemůže vidět „okem Božského“. Takže potřebujeme víru a důvěru, ale ne nějakou slepou víru/důvěru. Musíme použít a zapojit naši vůli aby se zapojila do práce s duchem bojovníka, protože existuje velmi mnoho temných sil, které nás odvádějí od Pravdy a od vlastního Já.

Budoucnost sice ještě není vytesána do kamene, ale je jisté že nás čeká dost divoká jízda, která ale teprve sotva začala. Poslední tři roky byly jen předehrou. Nedovolte proto, aby vás jakkoliv přemohl třeba strach, starosti, zkáza a chmury, protože to je přesně to, co tyto temné síly přitahuje a co chtějí, abyste se tomu oddávali.

Ale nepodceňujte ani to, co je v sázce. Máme práci, kterou musíme vykonat, protože je to bitva o naše vlastní duše, a to doslova, ale radujte se z toho jako duchovní bojovník, jako který jste sem přišli ve službě Božství. Přihlásili jste se k tomu totiž už dávno. Vnímejte to jako velkolepou příležitost pro skutečné probuzení se. Vzpomeňte si na své poslání a co je nejdůležitější, pamatujte přitom na sebe.

Jsem nesmírně vděčný Thomasi Mayerovi a ostatním odpadlíkům, kteří nedávno udělali takovou úžasnou práci a přišli s objevy, které budu citovat v tomto článku spolu s mými vlastními komentáři a souvisejícími informacemi a výzkumem.

Další výzkum na základě mimosmyslového vnímání vakcíny proti covidu

Druhá část Mayerovy knihy obsahuje zprávy o výzkumu duchovních účinků COVID vaxx a očkování obecně různými lékaři a výzkumníky. Připomínáme, že veškerý materiál a výzkum prezentovaný v Mayerově knize jsou založeny převážně na práci Rudolfa Steinera, takže tento „rozumný výzkum“ je z větší části viděn optikou antroposofie.

Když už mluvíme o Steinerovi, tak pro osvěžení paměti, zde jsou některé výňatky z jeho rozhovorů z doby před více než 100 lety (převzaté z Mayerovy knihy – některé z nich jsem citoval již dříve), kde mluvil o škodlivých účincích vakcín na lidskou duši, a o tom, jak to zatvrzuje lidi více k materialismu a odrazuje je od jakékoliv duchovní aspirace.

Pověrčivost o bakteriích jako o příčině nemocí povede až k hrozné víře ve vyšší autoritu:

„Když se dnes lidé vysmívají duchům středověkých pověr, mohli bychom říci: No jo, ale změnilo se v tomto ohledu vůbec něco? (…) Copak se dnes lidé nebojí mnohem více duchů než se báli tehdy? (…) Přinejmenším tito středověcí duchové byli ještě slušní duchové, ale dnešní zárodeční duchové jsou příliš mrňaví a neslušní, aby ospravedlnili lidský strach, který je navíc teprve v počátečním stádiu a který nakonec povede k tomu, že lidé upadnou do té dosud nejhorší víry v nějakou autoritu, pokud jde o záležitosti okolo zdraví.

Materialistická medicína nakonec napáchá obrovské škody:

Vše, co souvisí s rozvojem současnéí západní medicíny, bude silně podporováno materialistickým směrem. Lidé získají instinktivní vhled do léčivých vlastností určitých látek a určitých postupů, což ovšem způsobí obrovské škody, ale toto poškození bude přesto nazýváno prospěšným. Nemocní budou nazýváni zdravými. (…) Lidé budou upřednostňovat to, co vždy povede určitým směrem a ke špatnému zdraví. (…) Bude možné nastavit věci zcela podle egoistických motivů tak, aby buď přivodily nemoci a nebo aby je nezpůsobily.“

Lidé budou naočkováni proti predispozici k duchovním myšlenkám:

„Z jistých vysokých kruhů se materialistický věk snaží paralyzovat veškerý duchovní vývoj lidstva, zcela ho znemožnit; Přimět lidi, aby ho odmítli jednoduše na základě svého temperamentu, svého charakteru, aby odmítali cokoli duchovního, aby to považovali za bláznovství. Tato tendence – u některých lidí je patrná již dnes – se ale bude jen neustále zvyšovat. Většina lidí bude dokonce toužit po tom, aby tato myšlenka, že cokoliv duchovního je bláznovství, je šílenství, byla všeobecně přijata!

Bude učiněn pokus o dosažení tohoto cíle tím, že proti tomu budou vyvinuty očkovací látky, takže stejně jako byla vyvinuta očkování na ochranu proti nemocem, budou vyvinuty určité inokulanty, které působí na lidské tělo tak, že již neposkytne žádný domov duchovním sklonům duše. Lidské bytosti budou naočkovány proti predispozici k duchovním myšlenkám.“

Děti budou očkovány, aby se zbavily svých „duchovních tendencí“:

Řekl jsem vám, že duchové temnoty budou inspirovat své hostitele, všechny ty lidi, ve kterých budou přebývat, aby našli oinokulant, který by již od útlého věku vyhnal z duší prostřednictvím fyzického těla jakékoli duchovní sklony. Tak jako je dnes tělo očkováno proti tomu či onomu , tak v blízké budoucnosti budou děti očkovány nějakou látkou, kterou jistě bude možné již brzy vyvinout, takže po tomto očkování budou lidé imunní vůči „pošetilosti“ rozvíjet v sobě jakýkoli duchovní život, což je samozřejmě pošetilost míněná v materialistickém smyslu.

Materialističtí lékaři dostanou za úkol vymítat duše z lidstva:

[Přijde čas]… kdy bude řečeno: Je patologické, aby lidé vůbec mysleli na ducha a duši. Jen ti lidé, kteří jsou zdraví, mluví pouze o svém těle. Za symptom nemoci bude považováno, pokud se lidská bytost začne vyvíjet takovým způsobem, že přijde s myšlenkou na to, že existuje duch nebo duše. – Tito lidé budou považováni za nemocné. A můžete si být jisti, že proti tomu bude nalezen vhodný lék.

V době Konstantinopolského koncilu byl duch oficiálně zrušen. Duše bude nyní zrušena lékem. Za zdravý rozum se bude považovat vývoj vakcíny, která bude působit na organismus tak, aby se u tohoto lidského těla nikdy nevyvinula myšlenka na to, že existuje duše a duch. – Takto ostře se budou střetávat dva světonázory.

Člověk bude muset přemýšlet o tom, jak rozvíjet koncepty a myšlenky schopné vyrovnat se se skutečnou realitou, s realitou ducha a duše. Ostatní, ti nástupci dnešních materialistů, budou ale hledat vakcínu, která učiní tělo „zdravým“, což vlastně jen znamená, že toto tělo nebude skrze svou konstituci již nikdy mluvit o takových hloupostech, jako je duše a duch, ale bude tím správným „zdravým způsobem“ mluvit o silách, které žijí ve strojích a nebo v chemii. které tvoří planety a slunce v kosmické mlhovině. Toho bude dosaženo fyzickými/tělesnými procedurami. Materialističtí lékaři dostanou za úkol vymýtit duše z lidstva.“

Steinerovo předběžné varování před „zrušením duše prostřednictvím léku„, „Lidské bytosti budou naočkovány proti predispozici k duchovním idejím“, “ před vytvořením strašlivé víry v autoritu, pokud jde o záležitosti zdraví a před příklonenm lidí k většímu zatvrzování se v materialismu, se totiž váže přímo k dnešní agendě transhumanismu a k tomu všemu, čeho jsme byli svědky od začátku plandemie.

Asurové a mocnosti temnoty

Německý spisovatel a učitel jógy Heinz Grill poskytl poměrně přesvědčivý pohled na „kosmickou energii“ v posledních třech letech, zejména v roce 2021 – kdy „temný stínový přízrak“, jak to nazval, který sestoupil na celé lidstvo a sice v různé míře, ale přesto ovlivnil každého . Vysvětluje to také hodně o tom, proč tolik lidí podlehlo strachu a proč dokonce i tolik duchovně usilujících lidí a hledačů pravdy bylo uneseno Asurami, zažívali obrovský stres, tlak, nátlak od druhých lidí a někteří dokonce podléhali všem druhům pochybností.

Nyní, v roce 2021, bude mnoho jednotlivců, kteří vyvíjejí dobré, ale bohužel ne zcela dostatečné úsilí v progresivním hledání pravdy, dotlačeno do extrémně stresujících situací. Zažívají tlak, formální nátlak, zažívají stavy slabosti a nakonec té slabosti podlehnou při formování myšlenek, které je dovedou ke všem druhům pochybností. Pokud jejich odhodlání není pevné a totální od samého počátku, zmocní se jich duch dnešní doby, tj. propaganda a břemeno strachu. Návrhy doby přemohou mnoho duchovně usilujících lidí a hledačů pravdy právě vlivem Asurů.

Při pohledu zvenčí se v lidstvu odehrávají takové podobné pravidelné výjevy pronásledování myslících lidí. Ale skutečnost, že toto pronásledování samostatně myslících lidí nebo všech těch lidí, kteří se odváží udělat byť by jen malý krok k samostatnému myšlení, může kdykoli nastat, je důsledkem proudění síly z Asury, bytosti, která se skutečně zformovala ve vesmíru. Dá velkou sílu všem těm, kteří mají sadistické sklony a kteří si doslova dělají sport z pomlouvání ostatních. Budou sice demonstrovat až fascinující výmluvnost, ale zprostředkovávat přitom jen čisté projekce.

Jak je možné, že všichni ti, kteří vynaložili sice dobré, ale ne zcela dostatečné úsilí, jsou také odhozeni? Co se stane, je toto: Stínová postava neustále vysílá své neviditelné síly. Chová se jakojakýsi tajný neviditelný ozařovací satelit. Účinné a skutečně existující štíty před vesmírnými silami a před touto jejich formou jsou zde přítomny, stejně jako různé jiné neviditelné účinky z různých planet. Nebylo by asi špatné říci, že tato stínová postava nebo potemnělá obrazovka ve vesmíru působí jako další planeta v kosmickém stvoření. Události roku 2021 lze pravděpodobně pochopit pouze tehdy, vezmeme-li v úvahu i tuto sféru vlivu, která vychází ze sadistických a projektivních lidí, působí nahoru a nakonec vyzařuje zpět dolů z vesmíru.

Jak již bylo zmíněno, tato asurská, temná a mocná postava je tvořena souhrnem činů pomluv a vyloučení, které utrpěli dobří vědci a moudré osobnosti, tvořící svou vlastní mocenskou jednotku. Je to jako velká bytost, která je také známá i v mnoha jiných esoterických školách, jako je třeba rosekruciánská škola, a kde je označována jako takzvaný elementál. Zde se pouze proměnil v kosmického elementála. Každý, kdo jde duchovní cestou a kdo má nyní pochybnosti nebo se noří do konfliktů a strachů se svou duší, protože má jen základní prahové zkušenosti, tak také velmi snadno sklouzne do chapadel této tiše aktivní temnoty vesmíru. Navenek proto může zažívat problémy ve vztazích nebo existenční problémy.

Tento vnější život se všemi svými nepohodlnými a konfliktními požadavky mu dává důvod k úzkosti. Ve stresu každodenního života se zapomíná soustředit na ideály a chybí mu jasné kroky pozorování a vnitřního dialogu směrem k vynořujícímu se cíli. V tísni pozemských strastí náhle ale v sobě zakouší všeobjímající bytost, jako by ho cizí mateřská náruč ochraňovala. Ale je to vlk, který natahuje tlapu; Pouze ještě jen není rozpoznán jako vlk v temnotě dané situace. Následuje krátký okamžik bezstarostnosti a sebeodevzdání. Cíle a veškerá představa o budoucnosti jsou rázem ztraceny.

Aspirant si uvědomí, že náhle, s natažením z tlapy mateřské vlčice, jeho obavy ustoupí a tento stavje pociťován jako by se uvolňovaly šrouby každodenního života. Ti, kteří se nyní spojí s touto bytostí zdánlivě krásné relaxace, rychle pocítí obrovskou úlevu a vyvinou si jakousi pseudoblaženost. Cítí ohromnou úlevu od předchozího napětí. Zároveň si všímají, jak jsou náhle odcizeni od předchozí minulosti, a už nechtějí dál lpět na svém dřívějším úsilí o hledání pravdy a hledání spravedlnosti. Ve stavu, do kterého nyní vstupují, se navždy loučí s tou napětím nabitou realitou při hledání pravdy. Vstupují do temné ulity spolu s odporným vyzařujícím elementálem nebo Asurou.“

– Heinz Grill

„Asura“ je v původním sanskrtu termínem pro nepřátelské okultní duchy. Asurové jsou typické nepřátelské bytosti, které se mohou zmocnit lidské bytosti a/nebo pracovat prostřednictvím těchto lidských bytostí. Sri Aurobindo se o nich zmínil v „Dopisech o józe“:

Asurové a Rákšasové atd. nepatří k Zemi, ale k nadfyzickým světům; ale působí silně na pozemský život a přou se o kontrolu nad lidským životem, charakterem a jednáním s bohy. Jsou to Síly Temnoty, které bojují se Silami Světla. Někdy posedli muže, aby skrze ně působili, někdy se rodí v ženském těle…

Obyčejný Asura není evoluční, ale typická bytost a představuje jakýsi pevný princip stvoření, který se ani nevyvíjí ani nemění a není k tomu ani určen. Tito Asurové, stejně jako ostatní člověku nepřátelské bytosti, jako jsou Rákšasové, Pisachové a mnozí další, se spíše více podobají ďáblům křesťanské tradice a odporují božskému a evolučnímu záměru v lidské bytosti.

Asura nemá žádnou duši, žádnou psychickou bytost, která by se musela vyvíjet do vyššího stavu; má pouze své ego a obvykle velmi silné ego; Má také mysl, někdy dokonce vysoce intelektualizovanou mysl, ale základem jeho myšlení a cítění je vitální, nižší životní síla a ne mentální, sloužící jen jeho touze a nikoliv pravdě. Je formací převzatou životním principem pro určitý druh práce a ne božskou formací nebo duší. Raději se zmocní lidských bytostí a učiní z nich své nástroje.“

– Sri Aurobindo

Nadsmyslné okultní vhledy Heinze Grilla, v kombinaci s tím, co již víme o tom, jak okultní nepřátelské síly fungují ve světle hyperdimenzionálního matrixu, vrhají světlo na to, proč se tolik lidí nechalo unést plandemickou psychologickou operací a podlehlo tlaku vakcín, včetně mnoha duchovních učitelů. Souvisí to s tím, co jsme s Laurou na začátku roku 2020 nazvali „programem splátek traumatu“, který vytváří vstupní body pro asury [okultní síly], aby přišly a převzaly lidi.

Grillův popis toho, jak Asura převzala lidi (jako skupinová entita), lze vidět třemi způsoby:

1. Prostřednictvím vlastní mysli

Jak již bylo zmíněno výše, tak každá trochu více šokující událost, která vyvolává strach a to zejména na kolektivní úrovni, tak snadno může vytvořit vstupní body pro příchod Asura. Tato nepřátelská energie/duch typu weitko se také vkrádá do lidských traumat, a stínových aspektů, dává pochybující a sebeponižující „sugesce“ svému lidskému hostiteli, který to ale bere jako své vlastní myšlenky. Jak poznamenal Grill: „Tyto návrhy… přemohou snadno mnoho duchovně usilujících lidí a hledačů pravdy právě vlivem Asurů.“

2. Práce prostřednictvím jiných lidí [neslavný „syndrom agenta Smithe“]

Během posledních tří let od začátku pandemie na začátku roku 2020 došlo k extrémnímu útoku na každého, kdo se odvážil zpochybnit jejich oficiální příběh. Lidé byli cenzurováni, rušeni a jejich účty na sociálních sítích byly smazány. Mnoho lidí také přišlo o své příjmy, protože jejich účty na Patreonu, YouTube nebo PayPal byly zrušeny právě kvůli údajnému „šíření nebezpečných dezinformací“. Lidé byli napadáni a stranili se dokonce i svých vlastních rodinných příslušníků a přátel.

Navíc mnoho lidí, včetně mě, bylo vystaveno odporným osobním útokům, pomluvám a dokonce i výhrůžkám smrtí za to, že se odvážili zpochybnit to, co nám bylo řečeno o této takzvané pandemii a vakcíně. Vládní úředníci dokonce povzbuzovali běžné občany, aby práskali každého, kdo nedodržuje pravidla tohoto „nového normálu“ (sociální distancování, lockdowny).

Miliony lidí se staly jen takovými bezduchými autoritářskými následovníky. Byli uneseni Asury a využiti jako „agenti Matrixu“, aby udrželi své spoluobčany na místě. Jsou to „Karenové“, kteří jen bezmyšlenkovitě opakují a následují vládní a mediální propagandu, Velkou farmaceutickou církev Scientismu (CDC, WHO), stejně jako propagandu Wokeismu bez dalších otázek, a dokonce je prosazují i u ostatních, ale je to celé založeno jen na čisté projekci. Jak řekl Grill: Dává to velkou sílu těm, kteří mají sadistické sklony a dělají si sport z pomlouvání ostatních. Budou sice demonstrovat fascinující výmluvnost, ale zároveň zprostředkovat jen čisté projekce.“

3, Pseudo-blaženost a duchovní obcházení

Existuje ještě jedna velmi důležitá otázka, na kterou Heinz Grill poukázal ve svém pozorování. Zdá se, že existuje falešný zážitek uvolnění, „jako by ho nějaká cizí mateřská náruč ochranitelsky uklidňovala„, ale je to jen klamný stav mysli, který vlastně pouze zaměňuje nedbalost za „mírumilovnost“, což ale vede vždy jen k jakési „pseudoblaženosti“, zatímco opouští dřívější cíle a hlavně úsilí o pravdu a spravedlnost.

Tato snaha o „pseudo-blaženost“ v důsledku toho, že jsme uneseni Asury, také souvisí s otázkou „duchovního obcházení“, kterou jsme viděli s nárůstem počtu lidí a „hledačů pravdy“, kteří se upínají k velmi dogmatické formě křesťanství a/nebo se dostávají do zkorumpovaných oblastí New Age, zatímco obcházejí základní interpersonální psychologickou práci, jako je trauma a stínová práce.

Obě reakce jsou založeny na reakcích na nevědomá traumata, která otevírají vstupní body pro příchod Asura. Podívejte se na naši epizodu podcastu „The New Age To Dogmatic Christian Pipeline“ pro více informací o tomto tématu. (v angličtině)

Genetické inženýrství: Proniknutí do posvátného prostoru našeho bytí

Na metafyzické, okultní úrovni bylo primárním cílem technologie mRNA vakcín vždy právě oddělení duše od těla. Rudolf Stainer nás před tím varoval již před více než sto lety a já sám jsem psal o agendě sklizně duší prostřednictvím genetických modifikací našich těl a zahráváním si s naším plánem DNA také již po mnoho let . Thomas Mayer a další superrozumní výzkumníci potvrzují ještě podrobněji tuto agendu.

Mayer ve své knize sdílel duševní kontakt Any Pogačnik s její zesnulou sestrou Ajrou, kterou znal osobně. Ajra popisuje, jak byla posvátnost naší duše narušena vakcínou mRNA a jak by mohla pokračující genetická modifikace našich těl vést až ke zničení celého lidstva.

„Život byl nenapadnutelný na jeho nejhlubších úrovních, dokud lidé nenašli způsob, jak proniknout až do jeho nejhlubšího jádra – což znamená hlavně na fyzické úrovni, dokud jsme se nenaučili zasahovat do psaní DNA. Právě v tomto bodě začíná totiž to skutečné nebezpečí, že život ve svých nejčistších vrstvách bude nakonec zcela změněn, zmanipulován a zneužit.

Můžeme měnit, překrucovat, mrzačit, znovu překrucovat, manipulovat a nahrazovat cokoliv na nás a okolo nás, ale přesto budeme i nadále tím, kým jsme, dokud toto nejčistší písmo Božství zůstane nezměněno. Pokud však znečišťujeme vlastní DNA, tak ztrácíme svou vlastní půdu pod nohama. Vyjádřeno obrazně, můžeme to přirovnat k jednoduché chrámové stavbě, ze které odstraníme centrální sloup – už nemá žádnou oporu tak se zkrátka musí zřítit.

V okamžiku, kdy vstoupíme a transformujeme nejčistší božské písmo těla, vnikneme do posvátného prostoru našeho bytí. Nikdy předtím jsme jako lidstvo nezpůsobili tak dalekosáhlé kolektivní odcizení. Nyní jsme jako lidstvo ve skutečném nebezpečí, že zničíme sami sebe.

Mnozí lidé budou nejspíš nyní protestovat a argumentovat, že není možné, abychom jako lidské bytosti byli tak vážně zraněni a ztraceni jen kvůli jednomu jednoduchému očkování. Kdyby to bylo jen obyčejné očkování, pak by to vůbec nebyl problém, ale protože má schopnost a tendenci proniknout do toho skutečně dosud nejčistšího prostoru naší bytosti, tak není ani neškodné, ani nevinné.

Musím však také ještě dodat, že ne všichni lidé reagují stejným způsobem a že ne každé nejčistší jádro „já“ by bylo napadeno. Ale i pouhá možnost, že by se to mohlo stát, je příliš velké nebezpečí.

Kdyby se to stalo, tak tělo by se stalo pro duši tak cizím, tak chladným, nerozpoznatelným a nedostupným, že by už nebyla schopna ho oživit. Mezi tělem a duší by vzniklo takové oddělení, že by se duše najednou cítila jako vězeň ve svém vlastním těle. To by však bylo nesnesitelné jak pro život, tak ale i pro smrt.

Když mluvíme o tomto očkování, měli bychom si být vědomi jedné věci: Tento lék nebyl navržen tak, aby lidstvu pomohl, ale aby ho uvrhl do takové tísně, že se bude cítit ztracené, a proto bude připraveno poslušně následovat určitou cestu vlastního odcizení.

– Ajra Pogačnik

Ajra potvrzuje skutečný okultní záměr vakcín proti covidu, kterým je vytlačení duše z těla, po čemž bude následovat další farmaceutický zásah technologií mRNA:

„mRNA vakcíny jsou naprogramované instrukce pro náš organismus, tj. čisté genetické inženýrství. Očkování proti covidu představuje jejich uvedení na globální trh a v budoucnu bude následovat mnoho dalších vakcín založených na genech. To znamená, že genetická kontrola dosud určená lidským genomem je stále více nahrazována produkty farmaceutických společností. Fráze „vniknutí do posvátného prostoru našeho bytí“ se tak ukazuje jako velicevhodná.

– Thomas Mayer

Dopad na budoucí inkarnace a transhumanismus jako okultní past

Robin Kaiser, který pracuje jako bodytherapist v Německu a psal o mnoha duchovních tématech na základě svých nadsmyslových vjemů, publikoval v dubnu 2021 zajímavý článek na téma „Účinky RNA vakcín“. Mnoho z jeho poznatků velmi koresponduje s výzkumem Thomase Mayera. Jde ještě hlouběji do pasti transhumanismu a potenciálního „rozštěpení lidstva“, jak jsem o tom psal již dříve.

„Osobně jsem se dlouho bránil veřejně mluvit na téma očkování, ale můj život mě přivedl až do bodu, kdy cítím, že je mou povinností říci něco o tomto tématu z energetického hlediska.

Očkování zanechává svůj otisk, svoji stopu ve vibračním podpisu energetického těla, která může být následována i během více inkarnací. Určuje tak směr pro velmi specifickou cestu duchovního rozvoje.

My jako lidé jsme se dostali až na křižovatku vlastního vývoje a jeho další směry jsou mimo jiné určovány také vakcinačními markery. Nikdy nešlo pouze o zisky „farmaceutického průmyslu“ a třeba jen okrajově také o temný cíl redukce populace. V konečném důsledku jde více o zachycení duší v několika inkarnacích pro další cestu digitálního vývoje . Očkování eroduje energetický vnitřní život a rekonfiguruje kódování RNA takovým způsobem, že nakonec může být uložena do digitálního křemíkového substrátu.

Emocionální vnitřní život zmizí a tento proces vnitřního rozkladu bude mnohem rozsáhlejší a ničivější než smrt fyzického těla. Ti, kteří tahají za nitky a chtějí, aby očkovací opatření byla povinná, mají nadinkarnační perspektivu a je pro ně nesmírně důležité, aby udrželi všechny své ovce pohromadě pomocí značky v energetickém těle. To může zajistit, že aspekt duše se bude i nadále pohybovat směrem k digitalizaci a to i po opuštění těla.

DNA je jazykem života, nese kompletní plán pro konkrétní životní formu a řídí individuální životní procesy. Prostřednictvím jazyka RNA může být genetická informace přeložena do organismu. Jazyk RNA má přímý přístup k regulaci kódování DNA a zajišťuje tvorbu enzymů a proteinů.

Vakcína je uměle naprogramována kódováním RNA a napodobuje tak jazyk, kterým náš organismus mluví. Skutečným cílem očkování je postupná modifikace DNA minimální změnou informačních řetězců výměnou za RNA. S očkováním jsme injektováni pasivními RNA kódy, které se zachytí do komunikačního systému těla a mohou být aktivovány specificky zvenčí třeba pomocí radiační technologie (vysokofrekvenční technologie). (nebo 5G pozn.Myšpule)

S očkováním je nám tak nepřímo nabízena alternativní DNA a v určitém okamžiku alternativní i „nesmrtelný“ substrát vědomí na bázi křemíku. Pro každého, kdo se dnes rozhodne nechat se očkovat, tak bude později značně obtížné změnit svou cestu duchovního vývoje, protože ta je nyní předurčena na cestu k digitalizaci jeho vlastní DNA.

Tento směr vývoje očkování tak může být mnohem ničivější než fyzická smrt, protože smrt je jen součástí přirozeného cyklu života. Očkování člověka vlastně připravuje na opuštění tohoto přirozeného cyklu života a smrti. Každý, kdo je očkován, nese ve svém vibračním podpisu značku, která může být kdykoli použita jako prostředek nátlaku, a to i když není právě inkarnována.

Ti, kteří vytvořili informační kódy RNA ve vakcínách, následují zcela nepřirozenou filozofii a považují sami sebe za další krok v lidské evoluci. A někteří z nich dokonce věří, že tím vlastně prokazují lidstvu službu, protože očkování vnímají jako přípravu na věčný život v digitální podobě.

RNA kódy obsažené v očkování jsou vlastně jako virus, který pronikne do kódů přirozeného jazyka těla a začne je přepisovat. Ironií osudu je, že lidé si tak vstříknou mnohem ničivější virus, který z dlouhodobého hlediska převezme veškerou komunikaci mezi RNA a DNA.

Samozřejmě bolí sledovat blízké příbuzné nebo přátele, kteří si před očima vybírají jinou cestu vývoje, zvláště když si člověk plně uvědomuje všechny tyto dalekosáhlé důsledky. Avšak i bytosti, které se stále více externalizují v průběhu několika inkarnací a které převádějí svůj přirozený jazyk stvoření do umělého technického jazyka, se nakonec vrátí do božského řádu stvoření.

Očkování je jako jednosměrná ulice, ze které se člověk nemůže rychle dostat ven, jakmile je jednou aktivován digitální RNA virus.

Jako lidstvo jsme již dovolili, aby věci zašly velmi daleko, vzhledem k tomu, jaká tvrdá munice je používána v boji proti našemu rozvíjejícímu se vědomí. Ve skutečnosti to však znamená, že jsme se dostali až na křižovatku lidských dějin.

Pokud jde o náš přirozený vývoj vědomí, jsme u cíle; Každému, kdo se nyní opět nechá naočkovat a duchovně se tak vydá zcela jiným směrem, lze pomoci již jen minimálně. Ti, kteří se nyní nechají označit [vezmou si vaxx], se budou muset vypořádat s touto značkou ve svém podpisu také v příštím životě.

I když RNA vakcíny dláždí cestu pro vnitřní deficit vůle a ke smrti vnitřního života, neznamená to ještě, že každý, kdo je očkován, bude nucen následovat tuto cestu. Ale po určité úrovni rozpadu vnitřního života se shromáždění vůle na to vydat se jinou cestou stává značně obtížným.

Potlačováním strachu ze smrti fyzického těla [prostřednictvím programu strachu z nemocí, opět pandemií, virů atd.] jsou nám implementovány programy, které nás připravují na smrt vnitřního života [takže se stáváme ještě více posedlí svými fyzickými těly, což zvyšuje strach ze smrti, abychom tyto programy přijali].

Smrt těla je přirozená, ale smrt vnitřního života přirozená rozhodně není. Ale pokud chcete mít věčné fyzické tělo, tak musíte nechat svůj přirozený vnitřní život [duši] zemřít. V rámci této zvrácené filozofie bezduchých křemíkových forem již nedává náš přirozený způsob života příliš smysl.

Transhumanisté skutečně věří, že nám mohou pomoci v našem vývoji tím, že nám implantují svou umělou DNA. Očkování RNA má připravit lidský organismus na asimilaci částí struktury DNA z vysoce inteligentního digitálního druhu. Věří tomu, že asimilací naší DNA do svých programových kódů nám skutečně pomohou.

A s největší pravděpodobností většina lidstva, která se dnes nechá očkovat, bude následovat tuto cestu asimilace do vysoce uměle inteligentního, technického směru. Na Zemi však fouká jiný vývojový vítr. Ti lidé, kteří se nyní rozhodnou digitalizovat svou DNA, se dříve či později budou muset spokojit s jinou trajektorií vývoje, která však není slučitelná s organickou duchovní evolucí.

– Robin Kaiser, Účinky RNA vakcín

Jak již Thomans Mayer identifikoval ve svém vlastním výzkumu, tak vakcíny proti covidu obsahují „soratické duchy transhumanismu“. Jsou „zvláštní skupinou soratických bytostí nazývaných duchové transhumanismu, protože se zdá, že oni inspirují transhumanismus. To je zásadní pro pochopení Covid19 a vakcín.“

Vezmeme-li v úvahu Kaiserovy postřehy, Mayerovu práci, mé postřehy/výzkum v průběhu let a čtení současných „znamení doby“, tak můžeme dojít k závěru, že většina lidí, kteří si vzali mRNA vaxx (a zejména všechny boostery), tak s největší pravděpodobností spadne do okultní pasti AI a transhumanismu a „mimozemské invaze skrze jejich těla“ na základě následujících faktorů:

 • COVID vaxx vytlačuje duši z těla, zatvrzuje lidi více do materialismu a identifikace s jejich egem a odrazuje od jakékoli duchovní aspirace.
 • Vaxx v sobe obsahuje soretické bytosti, které jsou takto lidem injekčně podávány. Je to forma indukované připoutanosti/posedlosti entitou. Tyto entity „inspirují transhumanismus“ skrze člověka, takže ten je více v pokušení změnit své tělo a „digitalizovat“ a.ještě více v budoucnu uměle změnit svou DNA , .
 • Tím, jak se očkovaní lidé stále více odpojují od své duše/pravého Já, začíná se jejich „vnitřní život“ rozkládat, což zvyšuje posedlost fyzickým tělem, chtěním prodloužit fyzický život, s tím jak se zvyšuje strach ze smrti (strach ze stárnutí, z nemocí, z virů atd.)
 • Kulturní a sociální inženýrství a trendy programují lidi, aby přijali transhumanismus jako konečné řešení všech svých životních problémů. [POZNÁMKA: To je také to, kolik lidí, kteří ještě nevzali COVID vaxx, může být přesto uneseno aby spadlo do pasti transhumanismu]
 • Agenda o „mimozemském převzetí“ a sběru duší je také o nepříznivých soratických duchech, kteří přebírají lidská těla a zachycují lidské duše v několika inkarnacích pro cestu digitálního vývoje. Duše jsou pak uvězněny jako duchové jsou připoutaní k zemi a cyklus reinkarnace je tím přerušen.
 • Jakmile se planeta a lidstvo plně digitalizují, tak původní plán DNA se změní pomocí technologie RNA, většina lidí ztratí své spojení s Duchem a agenda sběru duší do pasti duše bude dokončena. Je to vězení nejvyšší frekvence, protože lidská těla tím byla připravena a upravena, aby se stala nádobami pro okultní „mimozemské“ síly.

Jak jsem již psal dříve, tato okultní agenda byla připravována po tisíce let a nezačala teprve někdy nedávno. Jsme teprve na začátku závěrečné hry, protože všechno se exponenciálně zrychluje. Mějte na paměti, že jen nastiňuji jejich zamýšlenou agendu v dlouhodobém horizontu. Neznamená to však ještě, že budou schopni také uspět a to na základě mnoha proměnných a neznámých faktorů, včetně toho, že Božské potenciálně „stiskne tlačítko reset“, jak se to stalo Atlantidě a dalším starověkým civilizacím, které se sami zničily. Existuje také koncept „rozštěpení lidstva“, jak naznačil Robin Kaiser. Více o obou tématech dále v tomto článku.

Náboženství transhumanismu

Nové světové náboženství by mohlo být velmi dobře náboženstvím transhumanismu, protože má charakteristické znaky jakéhokoli jiného dogmatického náboženství, i když je ve své podstatě materialistické a ateistické.

Právě od kolébky materialismu a jeho silných náboženských konotací se vyvinul transhumanismus.
I když to ještě není otevřeně organizované náboženství, tak přesto již proniká digitálním průmyslem a vládami a také představuje veřejně prezentovanou agendu ve Světovém ekonomickém fóru (WEF). Má proto globální dopad na světovou kulturu a politiku.

Transhumanismus není estetické nebo filozofické hnutí, ale jde o tzv. aktivistické náboženství. Provádí se bez větších diskusí. V sázce jsou samozřejmě také obrovské částky peněz. Vlády to podporují; Transhumanismus se tak ve skutečnosti stal skrytým „státním náboženstvím“.

Zastánci transhumanismu, odhodlaní překonat fyzická omezení, stáří a smrt, se zabývají reálným vytvářením lépe fungujícího strojového člověka (kyborga). V transhumanistickém vesmíru není místo pro lidskou duši, ducha nebo božský světPrávě z transhumanistického hnutí vzešlo očkování proti covidu.

– Thomas Mayer

Zde je poměrně výmluvný pohled na „soratické transhumanistické“ myšlení technokratů Big Tech ze Silicon Valley a na to, jak krize COVID „zázračně“ fungovala v jejich prospěch:

„Až dosud bylo všeobecně přijímáno, že všichni musíme zemřít. Náboženství slibují „pokračování v nebi nebo šanci na znovuzrození jako náhradu za pozemský život. Dnes však taková útěcha založená na víře již mnoho lidí neuspokojuje. Zejména v okolí Silicon Valley se vyvinulo nové náboženství, které se zříká Boha a místo toho uctívá možnosti biotechnologie. Transhumanismus nebo superbiologie, jak se těmto hnutím říká, je poháněn vizionáři internetového průmyslu. Věří tomu, že se dnes dá koupit naprosto cokoliv, dokonce i věčný život. […]

Zakladatel Googlu a prezident společnosti Alphabet Sergey Brin, počítačový vědec ruského původu, udával hlavní tón. „Nemám v úmyslu zemřít,“ řekl a pokračoval v investicích do biotechnologické společnosti Calico. […] A ostatní superhvězdy v digitálním průmyslu se také zdráhají zemřít. Šéf Amazonu Jeff Bezos, šéf Tesly Elon Musk a šéf Oraclu Larry Ellison ti všichni také investovali do výzkumu nesmrtelnosti. […]

Nejslavnějším představitelem frakce robo-copů je Ray Kurzweil, hlavní inženýr společnosti Google. Věří, že tělo je pouze malou překážkou v dosažení nesmrtelnosti. Nakonec nanoroboti o velikosti krevních buněk budou hlídat naše žíly, opravovat nám všechny škody způsobené stářím ale také bezdrátově připojovat naše mozky ke cloudu. […]

Silicon Valley pracuje na dvou hlavních lidských cílech:

 1. učinit veškerá lidská setkání zbytečnými pomocí vhodné technologie („digitalizace“) a
 2. prodloužení životnosti nyní izolovaných těles prostřednictvím jejich technické optimalizace.

Od koronakrize si každý mohl na vlastní kůži vyzkoušet, jak se tyto dva obory práce v Silicon Valley široce prolínají. Společenský život se rázem proměnil v přesnou repliku myšlení technokratů.“

– z časopisu Focus, Johannes Mosmann

Lidé potřebují aktualizaci softwaru – mRNA vakcína byla trojským koněm

Když se podíváme zpět do historie a hlavně na slova některých předních transhumanistických vůdců, jako je Ray Kurzweil, a na dnešní pokročilou technologii transhumanismu, která ale je již skutečně k dispozici (například magnetické nanočástice mohou být použity k dálkovému ovládání chování iontových kanálů, neuronů a dokonce i zvířat a lidí), tak zjistíme, že vakcína COVID mRNA byla vlastně jen jakýmsi trojským koněm, který položil základy pro možnost další „aktualizace softwaru“ prostřednictvím umělé změny a „digitalizace“ lidské DNA.

Cituji hlavního inženýra Googlu Raye Kurzweila: „Biologie je softwarový proces. Naše těla se skládají z bilionů buněk, které jsou všechny řízeny tímto procesem. Vy a já pobíháme se zastaralým softwarem v našich tělech, který se vyvinul v úplně jiné době.

Kurzweil tak vidí lidi jako softwarové a hardwarové systémy, pro které je nastal čas k tomu nainstalovat aktualizace. Stejný způsob myšlení stojí i za technologií mRNA vakcín. Přímo na svých webových stránkách pak společnost Moderna uvádí, že DNA je jakýsi lidský pevný disk („úložiště“), RNA je pak operační systém („Software“) a proteiny jsou vlastně jen takové aplikace („aplikace“). Jeden titulek na webu zní: „Naše mRNA léky – ‚Software života'“. Moderna se tedy vlastně snaží lidem poskytnout nový a lepší operační systém. „V našem případě jde o aktualizaci „programu“ nebo „aplikace“ naším lékem mRNA – jedinečnou sekvencí mRNA, která kóduje protein.“

Pro transhumanisty jsou současní lidé totiž vlastně jen jakési bio-stroje, bio-roboti, kteří občas potřebují aktualizaci softwaru. Z tohoto pohledu ale jen jednorázová aktualizace samozřejmě nestačí. Jak víme z našich počítačů, aktualizace jsou potřeba minimálně každých několik měsíců.“

– Thomas Mayer

Mayer jde však ještě hlouběji do metafyzické, okultní agendy transhumanismu a klade si důležitou otázku: „Odkud transhumanismus čerpá svou moc? Kteří duchové v něm vlastně působí?“

Mechanika infiltrace a posedlosti soratickými duchy

Jak jsem se dotkl v první části, mnozí z hlavních zastánců transhumanismu jsou nyní již jen prázdnými nádobami pro okultní nepřátelské síly (ahrimanské [démonické], soratické nebo asurické duchy/entity) a jakési „organické portály“. Neexistuje u nich již žádná duše, jen mechanický, materialistický světonázor, který je inspirován právě „mimozemskými transhumanistickými duchy“, o kterých Mayer mluví. Popírají lidskou duši, duchovnost a Božství a místo toho si oni sami si chtějí hrát na Boha.

Ve skutečnosti se totiž již považují za “ jakési bohy“, kteří určují, kolik lidí má žít na této planetě a vytvářejí dokonce již i další lidské bytosti v umělých plastových trubkách. Klaus Schwab z WEF a velký zastánce „Velkého resetu“ zmínil ve své knize „Čtvrtá průmyslová revoluce“ zrod „člověka založeného na křemíku“, ale zároveň také konec „člověka založeného na uhlíku“.

Podívejme se hlouběji na to, jak soratičtí duchové [a asury] přebírají vládu nad lidmi ve světle COVID vaxx a té zcela materialistické digitalizované kultury, ve které právě nyní žijeme během končící etapy Kali jugy. Mayer zkoumá toto téma kosmologie opět hlavně optikou Rudolfa Steinera:

„Koncept těchto duchů je předpokladem pro to, jestli máme více rozvíjet porozumění duchovním následkům očkování proti covidu, protože jsme právě je objevili v duchovním jádru vakcín. Po očkování lze často vidět také jakési „pokropení“ těmito soratickými duchy auru očkovaných. Tyto elementální bytosti, alespoň tedy podle našeho chápání, jsou totiž přímo zodpovědné za odsun vyšších členů lidské bytosti a oddělení se od vyššího „já“ [skutečného já/pravého Já], [strážného] anděla a elementárního těla, stejně jako za veškeré další blokády v životě po smrti.

Tyto bytosti byly známy od starověku prostřednictvím různých esoterních a okultních tradic. Rudolf Steiner hovořil o Soratovi v několika přednáškách. Soratické duchovní bytosti pak tvoří Šelmu se dvěma rohy, jak je zmíněno například v Apokalypse sv. Jana, jejíž jméno je zakódováno pouze číslem šelmy – 666.

Soratické duchy si můžeme představit jako abnormální nebo padlé andělské bytosti, které pocházejí z oblastí mimo náš duchovní planetární systém a mimo evoluční stádia Země. Vzhledem k tomu, že soratické duchovní bytosti nejsou spojeny s touto pravidelnou evolucí, protože pocházejí z neznámých kosmických časů a vzdáleností, jsou také často naprosto špatně pochopeny; Jsou totiž naprosto cizí lidské rase.

Asurové… Způsob jejich jednání je neprůhledný, a setkání se s nimi bývá proto často velmi nevědomé. Zaměřují se na skutečné „já“ s vůlí jej zničit, čímž dláždí cestu pro soratické duchovní bytosti.“

Zlá institucionalizovaná a materialistická medicína

Tito soratičtí duchové a síly temnoty přitom ovlivňovaly lidstvo již stovky a dokonce tisíce let, přestože „zlo“ se stalo institucionalizovaným až s rozvojem materialistické medicíny. Ve svém článku „Tanec v Trojici: Tajemství Trojice“ holandský kněz Mathijs van Alstein napsal:

Předběžné vyvrcholení soratické činnosti může být rozpoznáno například ve skutečnosti, že zatímco zlo se již po sto let nevtělilo do žádného jednoho konkrétního jedince, ale místo toho se toto zlo stalo veřejným a také institucionalizovaným v životě státu. Soratický vliv otupil duchovní život lidstva již v 7. století v Akademii v Gondishapuru a to hlavně díky vývoji materialistické medicíny, kterou od té doby nebylo možné překonat. Zničení templářského řádu ve 14. století se zaměřilo na hospodářský život a vydláždilo cestu pro staletí neduchovního peněžního řádu; Nemůže nás proto překvapit, že v 21. století jsou již na řadě státní instituce lidstva.“

Různé druhy soratických lihovin

Na základě „super-rozumného“ výzkumu. Mayer rozlišuje různé typy soratických duchů, z nichž každý má svůj vlastní a zcela specifický způsob působení, což se ukázalo jako poměrně důležité právě při jeho duchovním zkoumání vakcín proti covidu:

Existují sorátičtí duchové známí po celé věky, kteří jsou značně aktivní v oblasti nenávisti, moci, zneužívání, ale i ve válce a neboi v černé magii. Oni jsou totiž zvláště přitahováni lidskou touhou po moci. Tak tomu ale bylo již za atlantského věku, kdy se většina záhadných míst ponořila do sobectví a do zneužívající magie, což ale také nakonec vedlo až k pádu Atlantidy.

Jedinec získává větší moc nad ostatními totiž právě prostřednictvím spojení se sorátickými duchy. Termín „černá magie“ se vztahuje na jakoukoli magickou práci sloužící sobeckým cílům. Spojení se soratickou magií prostupuje snad úplně všemi druhy černé magie.

Existuje ještě jejich další typ, který jsme nazvali „soratičtí duchové transhumanismu“. Tito duchové jsou ale velmi agresivní. Mohou jednoduše vytlačit „já“, ale mohou ho také zničit a přivlastnit si ostatní nadsmyslové členy bytosti, aby tím do sebe začlenili kus z pozemského kosmu.

Roboti bez ega se jimi inspirují. Jsou zobrazeny v mnoha filmech, například ve filmu Matrix (1999), který je jimi doslova prostoupen. Tito duchové transhumanismu přitom hrají v koronakrizi velmi významnou roli. Přímé duchovní setkání s nimi je ale velmi náročné. Člověk potřebuje velkou vnitřní sílu a velmi silnou božskou/duchovní ochranu.“

Organické portály – bezduší lidé

Abychom pochopili myšlení a „vnitřní krajinu“ tvrdých materialistů, technokratů, ateistů a transhumanistů (kteří jsou vlastně naprosto dokonalými prázdnými nádobami právě pro soratické a asurické duchy), tak musíme pochopit další „téma všech témat“ (kromě hyperdimenzionálního matrixového kontrolního systému), a to je téma bezduchých lidí (pozor – zcela odlišných od psychopatů), kteří prostě jen nejsou vnitřně „zapojeni“, aby byli schopni vnímat jakoukoliv spiritualitu, nebo duchovní realitu, natož pak duši, Boha nebo Božství a pro něž není nic, co by je o tom mohlo nějak přesvědčit. Ve skutečnosti budou totiž vždy argumentovat proti čemukoli duchovnímu.

Během této inkarnace tito bezduší nemají přístup k vyšším centrům a působí pouze na nižších třech čakrách. Nazývat je proto můžeme třeba souslovím „organické portály“ a právě proto se mohou také velmi snadno stát hostiteli (vstupními portály) pro okultní síly, jako jsou Asurové a nebo Soratičtí duchové, kteří je posednou a pak skrze ně pracují.

„[…] Protože takový OP (Organický portál) může být ale velice inteligentní, pozorný a analytický a protože se zdá, že zahrnuje i mnohé z těch našich nejslavnějších vědců, tak jsou také schopni nám velmi přesně a velmi podrobně popsat, jak vidí svůj svět a svůj vnitřní „život“.

Na konci toho je možná odpověď na zdroj jedné z těch vůbec nejtrvalejších debat v lidských dějinách, tj. o dobru proti zlu. Proč je ve světě tolik svárů, proč je tolik lidí rozděleno v otázce podpory války nebo míru, respektu nebo neúcty, ochrany životního prostředí nebo jeho ničení, zkrátka čistě materiálního prospěchářského pohledu nebo i trochu více duchovního pohledu na službu jiným?

Možná se již blížíme k odpovědi, protože pravda se zdá být taková, že na planetě není a nikdy nebylo žádné zcela homogenní „my“ lidé (ve smyslu lidská rasa), „my“ totiž nejsme všichni stejní, „my“ nikdy nevidíme svět naprosto stejným způsobem, „my“ lidé nejsme jen rozdělená rasa, jsme dvě různé rasy. Je pak mnohem jasnější, proč většina „špičkových vědců“ ve svých teoriích nebere vůbec v úvahu nějaký duchovní rozměr reality nebo proč rychle neodepisuje žádné „nekonvenční“ teorie. Vědec OP totiž nemá absolutně vůbec žádnou představu o „duchu“ nebo o čemkoliv duchovním, ale ani o existenci vyšších energetických center. Nejsou totiž vůbec schopni zažít tato vyšší centra, a proto je zcela postrádají i ve svých (vědeckých) popisech světa.

A protože to nemohou sami zažít, tak popírají jejich existenci i všem ostatním, včetně těch, kteří ale jsou třeba již schopni „vidět“ to, co OP vidět schopen není. V totálně materialistickém světě, kde jsou organické portály doslova ve svém přirozeném živlu a žádné oduševnělé bytosti zde zkrátka NEJSOU, tak s vědou organického portálu, která kreslí hranici mezi tím, co je ještě pravdivé a co už je falešné, není místo pro nějaké vyšší duchovní říše. Jeví se v něm jako „falešná“ ve srovnání se samozřejmou „pravdou“ materialismu, jak ji na všech úrovních zakouší OP.

Organický portál ve své roli vědce proto zcela zákonitě musí dospět vždy pouze k materialistickému vysvětlení fungování vesmíru, protože to je vše, co vědí a co jsou tedy i schopni vidět. […]“

– z „Organické portály – Bezduší lidé“

[DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Důrazně doporučujeme přečíst si celý článek dříve, než dospějete k nějakým předčasným závěrům na toto téma. Přesto jsem si všiml, že někteří lidé, kteří tuto esej četli, ji stále překrucují (hlavně vykreslují všechny OP jako „zlé“ nebo je přirovnávají k psychopatům, což ovšem není vždy ten správný případ, nebo poněkud lehkomyslně označují lidi, které znají, jako OP, i když by to mohla být třeba jen „duše v boji“, jak je uvedeno v článku).

Navíc KAŽDÝ z nás je na úrovni OP a potenciálního „Matrix Agenta“ (a může být převzat/používán entitami), dokonce i těmi s potenciálem duše, dokud se tedy člověk opravdu nezačne zabývat esoterickým Velkým Dílem ztělesnění své duše, aby si tím aktivoval vyšší centra a stal se více vtěleným do svého duševního růstu a procesu individualizace. spojené s Božstvím, protože jeho osobnost je tím přeměněna na čistší vyjádření esence/duše, zbavené všech negatrivních programů, podmiňování, zranění a traumat, takže neexistuje žádný „vstupní bod“ pro nic, co by do takového člověka mohlo vstoupit.]

Jak jsou soratičtí duchové přitahováni a jak přebírají lidi?

Thomas Mayer podrobně popisuje, jak mohou soratiičtrí duchové ovlivňovat a ovládat lidské bytosti. V našem materialistickém věku se velká většina lidí snaží pouze o co největší pohodlí materialismu bez jakékoliv vyšší duchovní aspirace. Tento životní styl, rozptýlený a doslova paralyzovaný neustálou konzumací médií, tak vlastně udržuje lidi mimo jejich tělo, odpojené od jejich duší a vytváří tím „duchovní vakuum“, které ovšem také slouží právě jako takový „vstupní bod“ pro vstup okultních sil.

Rudolf Steiner zdůrazňoval, že „rozvoj vědomí duše“ a napojení se na vlastní podstatu a pravé já tedy tzv. proces vtělení duše – alespoň tedy pokud je prováděn správně a bez duchovního obcházení – tak vždy zákonitě vede člověka k tomu, aby se naučil vypořádat se se zlem a s nevyhnutelným setkáním s vlastním vnitřním stínem. Proto je jungovská práce se stínem právě tou klíčovou složkou duchovní práce v dnešní době, aby se tímto způsobem uzavřely všechny vstupní body pro vstup jiných sil.

Mayer také popisuje, jak duchové některých zemřelých lidí, hlavně těch, kteří zemřeli kvůli vakcíně, uvízli v nižší astrální říši, protože duchové připoutaní k zemi se tam spojili s nejvyššími nepřátelskými duchy a také se snaží těžit z této situace. [více o tomto tématu v Mayerově knize a v předchozím článku]:

V dřívějších kulturních epochách to bylo především prostřednictvím jejich rituálního vyvolávání nebo vlastních zlých činů, že to soratické duchy pak přitahovalo k lidem až z dalekých končin vesmíru.

Existuje však také ještě jeden jiný typ takové přitažlivosti, který je dnes pravděpodobně navíc i mnohem významnější:ve vytváření duchovního vakua právě prostřednictvím lásky k pohodlí a kvůli lenosti, stejně jako mentální a duchovní setrvačnosti. Zde ovšem nemáme již co do činění se špatným skutkem, ale s činem, který ještě nebyl vůbec ani vykonán, tedy s „hříchem opomenutí“.

Studium historie nám zcela jasně ukazuje, že celé lidstvo neustále prochází vývojem – evolucí vědomí. Současná pátá postatlantská kulturní epocha zahrnuje rozvoj vědomé duše, v níž si skutečné „já“ stále více uvědomuje samo sebe v duši. Rudolf Steiner zdůrazňoval, že to ale také znamená naučit se lépe jednat se zlem. Při rozvíjení sebeuvědomění se tak člověk nevyhnutelně setkává s vlastním vnitřním stínem.

Náš materialistický věk nabízí jen malý prostor pro představu, že lidské dějiny jdou ruku v ruce s rozvojem nadsmyslových údů lidské bytosti. Obvyklým cílem je dosáhnout pozemského života, který je co nejpohodlnější a nejdelší, a tím si ale i vytvářet duchovní vakuum. Činnost duše a „já“ je do značné míry paralyzována právě tou dnešní až přehnanou konzumací médií, která ale také zároveň vede až k ohromné duchovním prázdnotě.

Fungují jako vysavače, nasávající soratické duchy a duchy transhumanismu z kosmických dálav do pozemské aury. Ty se v ní pak rozptýlí, a využívají lidi, kteří se jim ochotně podvolí, aniž by si přitom jakkoliv uvědomovali, kdo že je to skutečně inspiruje. Tito jedinci pak ale právě mohou například vyvíjet vakcíny proti covidu, aniž by si přitom uvědomovali duchovní význam – přesah tohoto svého úsilí.

Politické a finanční zájmové skupiny se jich pak zmocňují, aby z nich měly svůj vlastní prospěch. Zesnulé osoby a duchové připoutaní k zemi, které se spojily s nejvyššími nepřátelskými duchy, se ale také snaží těžit z této situace. Vliv těchto duchovních sítí je značný a toto téma by si zcela jistě zasloužilo svou vlastní knihu. Podle mého názoru však tyto skupiny samy o sobě původci zla nejsou; Pouze využívají lidských selhání.

Zatímco jsem se snažil proniknout do vakcín meditativně, opakovaně jsem zkoumal otázku, zda vývoj některé z nich zahrnuje také přímo vědomý zlý úmysl. Na úrovni skupinové duše – například AstraZenecy – jsem našel mnoho soratických duchů a také temné sítě zemřelých. Ale v duchovním jádru jsem zažil jen velkou prázdnotu, absenci záměru a „já“. Prostor obývaný duchy transhumanismu tvoří jen až děsivou strojovou prázdnotu. Ta pak byla naplněna mnoha temnými nadsmyslovými bytostmi.

Již v roce 1917 Rudolf Steiner předpověděl, že v budoucnosti – tedy jinými slovy vlastně v naší době – bude vzrůstat počet lidí bez svého skutečného „já“ nebo alespoň se slabým „já“, jejichž těla budou místo jich samých naplněna démony.

Ve starověkém Řecku ještě bylo lidské „plné tělo“ stále „naplněno celou lidskou duší“, obojí totiž bylo v naprosté vzájemné shodě. Dnes už tomu tak není. „Těla zůstávají do jisté míry prázdná. (…) Ale ve skutečnosti ale nic na světě nezůstává prázdné. (…) A jak lidé stále více odtahují své duše od fyzického hmotného těla, tak toto fyzické tělo je stále více vystaveno nebezpečí, že zkrátka bude obsazeno jinými entitami. A pokud duše nejsou připraveny přijmout tyto impulsy, které mohou ale pocházet pouze z duchovního poznání, pak je takové tělo zkrátka převzato démonickými silami. Lidstvo se blíží k tomuto osudu, v němž je skutečně klidně možné, aby lidská těla byla naplněna už jen démonickými silami (…).“

Je důležité poznamenat, že navenek, což znamená na úrovni sociálně podmíněné/naprogramované osobnosti se tito duchem posedlí lidé většinou jeví již jako naprosto normální a průměrní, jako NPC, jednající mechanicky jako „John nebo Jane Smith“, ale jejich tělo je přitom prázdné a naplněné jinými bytostmi. Vyžaduje to však vysokou úroveň citlivosti a „okultního vidění“, aby to takto proniklo maskou jejich vzhledu.

Podle mých zkušeností to obvykle prozrazují jejich oči. Ale opět musíme být velmi opatrní, aby naše vnímání nebylo přitom překryto našimi vlastními stínovými projekcemi. Proto musíme být také silně spojeni právě s naší Podstatou, než učiníme nějaké ukvapené soudy.

Rudolf Steiner dále řekl, že budou existovat lidé, kteří „na základě sociálního kontextu vyjdou navenek v občanském životě jako Hans Kunz (nebo John Smith) [průměrný člověk], ale s tělem tak prázdným [Organický portál], že silná ahrimanská bytost bude schopna ho hned obsadit.“ Pak budou lidské bytosti jen zdánlivě těmi osobami, za které se projevují i navenek.“

Co je tak zvláštního na soratických duchech transhumanismu?

Připomínáme, že Mayerova práce je také založena na komunikaci s dalšími nadsmyslovými praktiky (většinou jasnovidci) vyškolenými většinou i ve Steinerově práci o přístupu k „vyšším světům“. Měli několik setkání porovnávajících výzkumné poznámky, aby lépe porozuměli těmto duchům transhumanismu, kteří jsou ve vakcínách COIVD. Tyto bytosti nejsou svým původem ze Země a nejsou ani příbuzné s žádnými jinými okultními silami nebo s andělskými hierarchiemi, ale zdá se, že jsou to ti mimozemšťané, kteří napadli Zemi a lidstvo. Níže jsou uvedeny některé výňatky z jejich poznámek, které nám učiní celkový obraz o něco živějším:

 1. Jsou to zcela cizí, jakoby kovová, zelená a chladná stvoření. Nasávají do sebe všechny nadsmyslové údy člověka, které se pak ale stávají dostupnými pro vývoj těchto cizích bytostí. To je ale přitom úplně jiný vývoj, velmi vzdálený lidstvu. Nemají žádné vědomí lidských bytostí a nemají ani žádné andělské vědomí; jsou až někde daleko za tím, nepochopitelné, nepolapitelné…“
 2. „Jsou velmi chladné, ostré jako nože.“
 3. Je to temný svět ale přitom také křišťálový svět, takopvý agresivní, jako hora plně vyzbrojených bytostí. Velmi cizí, zamrzlé, někde až zcela mimo sféru našich andělských hierarchií. Existuje zde nějaký vztah k normálním andělským hierarchiím? Mimozemské bytosti nevědí vůbec nic o andělských hierarchiích; Chtějí víc a víc a jsou hrozně chamtiví. Hierarchie andělů naproti tomu vidí tyto cizí bytosti, ale dívají se na ně zamyšleně a smutně, asi jako na marnotratného syna.
 4. Je to svět tak odlišný, že všechna slova selhávají. Vždy musíte mít pomocníky, kteří se tam udrží. Svět ve filmu „Matrix“ sedí asi nejlépe; Už to nemá vůbec nic společného s lidskou bytostí. Je to něco jako opak Centrálního Slunce, svět tam na druhé straně. Vakcína je jako hejno malých vojáků, mimozemských a misantropických, kteří chtějí vytvořit něco úplně jiného. To je také důvod, proč se toho tito elementálové tak bojí.“

Proč si očkovaní lidé sotva všimnou změn sami na sobě?

V první části Mayerovy knihy (a shrnuté v  předchozím článku [vraťte se a přečtěte si jej jako první, pokud jste tak ještě neučinili]) jsme viděli zprávy od mnoha super smyslných terapeutů a tělesných pracovníků, kteří cítili, nebo cítili a viděli škodlivé účinky COVID vaxx na metafyzické úrovni. Vnímali tyto soratické entity a také mnohé další okultní nepřátelské duchy v auře očkovaných lidí, a také i to jak se jejich duše „vytlačila“ a oni se ještě více odpojili od svého skutečného „já“, mezi mnoha dalšími energetickými problémy v nadsmyslových členech lidské bytosti

Mayer a jeho tým si však všimli, že přitom ještě také existuje poměrně  „velký rozpor mezi vnějším a vnitřním vnímáním těch, kteří byli očkováni, což je ale poměrně pozoruhodný jev“.

Čím to je, že účinky popsané v Mayerově knize tak často nepociťují samotní očkovaní? Vyjmenovává pět hlavních důvodů, které dávají velký smysl:

 1. Za prvé, žijeme v materialistické době, a tak všichni lidé mají obecně poměrně malý vhled do svého vlastního vnitřního života. Mnozí lidé dnes nejsou vůbec v souladu se svými pocity a navíc i postrádají schopnost jakékoliv sebereflexe. Lidé mají obecně sklon k tomu nepozorovat své vlastní myšlení, nevnímat ani obsah a aktivitu svého vlastního myšlenkového procesu, natož pak třeba dokonce pozorovat nadsmyslové členy své vlastní bytosti.
 2. Za druhé, je to důsledek samotného očkování proti covidu. Jak bylo popsáno, váže to lidskou bytost k materiálnímu světu, vytlačuje duši z těla, také ducha a anděly a dává to větší prostor dvojí, ještě nevykoupené staré karmě. To podkopává samolný základ duše-duchovního vnímání.
 3. Za třetí, jejich strach jim uzavírá vnímání. Od začátku roku 2020 média a politika vytvářejí takřka neustále samé život ohrožující obavy a vyvolávají pokračující paniku v populaci kvůli všem těm dokola stále opakovaným zprávám o katastrofách. V důsledku toho bylo reálné vnímání do značné míry potlačeno. Průzkum veřejného mínění v červenci 2020 například ukázal, že celá německá populace nadhodnotila smrtelnost koronaviru v průměru až 300krát. V reálných termínech to znamená, že bezpočet jedinců bylo tak moc nasyceno démony strachu, že již nevnímali vůbec nic jiného; Byli jen rádi, že se jim ulevilo od některých z těch démonů, což jim očkování vlastně slibuje.
 4. Za čtvrté, euforie převládá nad vnímánímOčkování proti covidu bylo spojeno s téměř až metafyzickým očekáváním spásy, s jakýmsi luciferským „vytržením“, s pocitem, že se můžeme znovu plně účastnit života, s návratem k normálnímu životu, jaký byl před rokem 2020, tedy k životu bez omezení, bez roušek a bez hrozby bezprostřední smrti. Konečně být zase svobodný!
 5. Za páté, v průběhu desetiletí masové užívání léků oslabilo elementály těla a tím i vědomí těla. Zkušený lékař to popisuje podrobněji níže:

„Zkušenost založená na dlouholeté práci lékařů a terapeutů s tělesnými elementály je taková, že většina vážně nemocných pacientů vykazuje značně sníženou aktivitu elementárního těla a to až do té míry, že jsou zcela inaktivováni. Druhou zkušeností je to, že některé konvenční léky výrazně snižují a omezují aktivitu elementárního těla, i když pacienti nebyli vůbec vážně nemocní. Zdá se, že náš životní styl, naše strava a především konvenční léky, které byly po desetiletí užívány jako samozřejmost, způsobují značné škody elementárním bytostem těla. Kromě toho se již po celá desetiletí stalo právě očkování jakýmsi standardem a to již od raného dětství.

Pokud však vezmeme v úvahu všechny tyto aspekty dohromady, tak můžeme říci, že tělo prostě jen nereaguje alergicky, hypercitlivě, ale anergicky – navzdory rostoucímu počtu alergií – ve skutečnosti totiž již vůbec nereaguje. To znamená, že již od našeho nejútlejšího dětství bylo elementární tělo spíše než povzbuzováno, tak inaktivováno. To pak ovšem silně ovlivňuje vnímání těla jednotlivci.“

K Mayerovu seznamu a závěrům „zdravého rozumu“ bych navíc ještě dodal, že žijeme ve světě, kde drtivá většina konsenzuálních lidí (asi 80% lidstva) je již zcela mimo kontakt se svými těly a odděleni bývají ze dvou hlavních důvodů:

 1. Rostoucí digitalizace současného světa udržuje lidi zaměřené hlavně na hlavu a zcela mimo své tělo. Jsou přilepeni ke svým telefonům, počítačům a ke zcela bezduché konzumaci médií, jen aby tím získali další dávku dopaminové radosti.
 2. Trauma vytváří disociaci. Potlačování všech našich dětských zranění, veškerých nepříjemných pocitů a hlavně našeho stínu také udržuje většinu lidí zaměřené na hlavu a není „bezpečné“, aby byli v těle a cítili všechny pocity [které by ovšem přitom byly naprosto nezbytné pro jejich uzdravení]. Postupem času tak vytváří spoustu emocionálních a fyzických brnění, které znecitlivuje a uzavírá lidi od jejich vrozené inteligence a moudrosti těla a hlavně intuice, která by normálně detekovala vše, co by mohlo být vypnuto, a také by je důrazně varovala před tím, aby nedostali vaxx.

A konečně, výše citovaný lékař Mayer má také úplnou pravdu v tom, když tvrdí, že mnoho lidí je dnes tak odtělesněno a odpojeno od své podstaty a od své duše kvůli svým celoživotním nezdravým návykům (a chronickému užívání alopatických léků, léčiv a dalších vakcín), že jejich tělo už ani nereaguje na nic, co je cizím vniknutím. V tomto smyslu se tak vlastně již dávno staly jen prázdnými skořápkami a již jsou nebo brzy budou obsazeny jinými silami a duchy.

Karmické pozadí starověkého Egypta a Atlantidy

Vše, co nyní zažíváme během tohoto Času přechodu, je také spojeno s „karmou, která se uskutečňuje“ jak na kolektivní tak na individuální úrovni. Karma je vlastně jen univerzální kosmický zákon vyrovnání příčiny a následku. Téma karmy a mnoha mylných představ o ní jsem prozkoumal v Evoluci duše, Vesmírných zákonech a Karmě v Těle.

Nic se nikdy nestane pouhou náhodou nebo nějakým náhodným jevem. Každá jednotlivá akce nebo následek má svoji skrytou hlubokou příčinu a neexistují zde žádné výjimky – a to skutečně nikdy. Existuje vyšší božský řád. Zdánlivý „chaos“ ve světě nebo v našich osobních životech je někdy založen jen na neznalosti vesmírných zákonů a na našem omezeném vnímání naší poněkud opičí mysli. Příčiny jsou však nastaveny právě v tom neviditelném světě nebo alespoň v neznámém pro nás a teprve pak se fyzicky projevují ve viditelném jen jako následek tohoto nastavení. Jinými slovy, vzájemný vztah mezi konkrétní příčinou a jejím následkem nám není nikdy zcela jasný v tom našem velmi omezeném mentálním vnímání. Proto můžeme všichni dnes velice snadno zaměňovat příznaky za příčiny.

Thoma Mayer zkoumal karmické pozadí týkající se oddělení těla a ducha, vzniku materialismu, alopatické medicíny, vakcín a zneužívání moci, které sahá až do starověkého Egypta a dále až do Atlantidy:

„Očkování začalo být prosazováno s horlivostí srovnatelnou snad jen s povinnou evangelizací. Jak ale naše společnost dospěla až k tomu, co se dnes stalo světovým náboženstvím jménem „!očkování“? Dnes je „zdraví“ náš Bůh, „nemoc“ náš ďábel a „očkování“ tak to je náš Spasitel. Co to však znamená? Jaké je karmické pozadí toho všeho ? Na otázku, jak se vlákna individuální a kolektivní karmy spojují, ale neexistuje žádná jednoduchá odpověď.

Duchovní mumifikace a manipulativní zasvěcování ve starověkém Egyptě

„Ve starověkém Egyptě bylo zvykem mumifikovat mrtvoly pomocí zdlouhavých a komplikovaných postupů. Mumifikací a s ní spojenou konzervací lidské formy tak bylo tehdy dosaženo také silnějšího připoutání lidí k fyzické a materiální existenci v jejich pozdějších inkarnacích, v kombinaci s intenzivnějším ztotožněním duše s osobností a zároveň i podporou tendence k materialismu.

To, aby se nějaký člověk stal knězem, vyžadovalo dlouhé období výcviku a zasvěcení. Zpočátku kněží ve starověkých egyptských chrámech pracovali s látkami podle božských záměrů, které jsou v nich obsaženy. V tom tehdy spolupracovali s bohy. Jak se ale kněží stávali méně a méně schopnými spojit se s andělskými hierarchiemi, tak egyptská kultura postupně upadla až do naprostého úpadku.

Mocenské boje také vždy vznikaly mezi jednotlivými kněžími. V zájmu konkrétních mocenských struktur se tak tehdy „já“ a duch velmi silně oddělily od lidské bytosti prostřednictvím pokřivených, manipulativních zasvěcení. Výsledkem bylo, že žák zůstal po návratu do těla citlivý na vnější vliv. To je to, co vlastně položilo skutečné základy pro vznik manipulovatelného kněžství.

[…] Tyto duše se pak mohou velmi snadno stát vhodnými nástroji pro nepřátelské duchy, jak se dnes viditelně projevuje jak v politice, tak v medicíně, nebo ve farmaceutickém průmyslu. Kvůli nedostatečné integraci „já“ do své osobnosti se lidé obecně stávají více zranitelnými vůči manipulaci. Přístup k jejich vnitřnímu zdroji svědomí a morálního cítění byl takto značně omezen. Můžeme se ale také ptát: Kolik takových kněží, původně falešně zasvěcených ve starém Egyptě, může být nyní aktivních ve vedoucích pozicích v dnešní společnosti?

V egyptském období úpadku se božský vztah k hmotné podstatě ztratil, čímž se ale právě otevřely dveře různým nepřátelským duchům. To, co začalo v těchto dobách, je ale dnes ve společnosti velmi rozšířené a projevuje se to hlavně ve farmakologii a v konvenční medicíně, protože tyto praktiky jsou dnes založeny na ryzím materialismu a popření ducha.

Oddělení se těla a ducha old sebe navzájem, vhodné pro další lidskou evoluci, bylo tím pravým, legitimním cílem staré „mumifikační medicíny“. To bylo v období dekadence zneužíváno a zveličováno. Vyšší potenciál pro „iniciační proces nemoci“ „byl dnes podkopán. To je analogické se zmanipulovaným iniciačním procesům z egyptských časů. Dnešní očkování proti covidu lze chápat jako jakousi „duchovní mumifikaci za života“, která vlastně jen slouží k přípravě „strojového“ člověka (kyborga). Nevykoupená, netransformovaná dekadence starověkého Egypta tak nyní proráží na světlo současného světa.“

Třída egyptských kněží a okultní zákon dohody o uvěznění

Pokřivená, manipulativní zasvěcení, o kterých Mayer mluví, když egyptská kultura upadla do dekadence, která otevřela dveře nepřátelským duchům, se týkají „dohody o chycení se do pasti“ založené na zákonu dohody.

To je zákon, který hyperdimenzionální okultní/mimozemské síly využily k manipulaci mocichtivého egyptského kněžstva do dohod o chycení se do pasti prostřednictvím zkorumpovaných rituálů/obřadů, protože byli pokoušeni svou nižší přirozeností (odvolávali se na chamtivost, chtíč, moc). Zákon dohody se váže k zákonu svobodné vůle, protože nepřátelské okultní síly potřebují náš souhlas „svobodné vůle“, i když je třeba založen na nevědomém klamu nebo na naší nevědomosti, že si jen dostatečně neuvědomujeme tyto univerzální zákony.

Dohoda o chycení se do pasti je jakási „faustovská smlouva s ďáblem“ (tedy s negativní okultní entitou) a může být uzavřena buď vědomě nebo nevědomě. Někdy se zdá, že se tyto negativní entity maskují jako „pozitivní síly“, apelující na systém víry osoby, od které chtějí získat souhlas či povolení a nebo apelují na jejich ego prostřednictvím pokušení.

V dnešní době lidé stále vytvářejí takové pasti v podobě dohod a nevědomky se tak zapojují do černé magie, když přivolávají entity pocházející z hlubin jejich ega a z jejich-nižší přirozenosti. Tyto entity se mohou přizpůsobit jakémukoliv přesvědčení, aby získaly potřebné povolení. Například, někomu, kdo je podmíněný katolickou náboženskou vírou, se ito měňavci mohou objevit jako „Ježíš“ nebo „Matka Marie“. Někomu, kdo je chycen v New Age a v podvodu „vesmírní bratři jsou zde, aby nás zachránili“, se negativní entita může jevit jako Plejáďan, Modrý Pták, atd.

Dohoda o uvěznění je něco jako právní smlouva, která může být aktivní i po více životů. To je symbolizováno v upíří mytologii, když upír potřebuje povolení vstoupit do domu své oběti. Všechny vesmírné dohody jsou platné ve všech dimenzích, v čase a prostoru a to věčně. Všechny dohody mohou být změněny pouze vědomím univerzálních zákonů jejich tvorby.

Jak Mayer poukázal, přední hráči v politice, medicíně a farmaceutickém průmyslu dnes, kteří vytvořili a tlačili COVID vaxx, by mohli být spojeni s „egyptskou kněžskou třídou“, která se zabývala černou magií a propůjčila se k tomu, aby se stala vhodnými nástroji pro nepřátelské duchy.

Opakuje se dnes potopení Atlantidy?

„Atlantida neskončila; téměř každý, včetně nás, nese zkušenosti svých atlantských inkarnací kdesi v hlubinách své duše.“

– Thomas Mayer

Kolem starověké civilizace Atlantidy je mnoho tajemství. Někteří lidé naprosoo popírají, že by kdy existovala, jiní se jen nemohou shodnout na jejím umístění. Existuje však dostatek údajů a informací od Platóna, od Rudolfa Steinera a od mnoha dalších, kteří poukazují na její existenci a její následné zničení či „potopení“. Biblická potopa by také mohla být analogií související s potopením této kdysi vysoce vyspělé a mocné civilizace.

Jsme potomci Atlantidy a neseme si v sobě její karmu a nevyřešená traumata z minulých životů. V mnoha ohledech přehráváme stejný příběh jen v jiné časové linii a můžeme znovu prožít osud Atlantidy, což povede k naší zkáze, pokud se tentokrát konečně nepoučíme. Jak napsal jeden přítel Mayerovi:

Také si všímám rostoucí paralely s potopením Atlantidy, dynamiky tehdejších vědců a kněží černé magie, vůdců dekadentní Atlantidy a jejich inspirátorů. Ty lze jistě nalézt i dnes, zejména v transhumanismu. Až na jednotlivce. A uvědomil jsem si, že mnozí akademici, kteří se nechávají očkovat a zažívají pandemii koronaviru zcela nekriticky, tak byli mezi těmi padlými atlantskými vědci a vůdci.“

Mayer také popisuje, co Atlantida představovala:

„Atlantida znamená dřívější vrchol lidského kulturního vývoje, který je popsán v mnoha mýtech a na který se Platón také často odvolával. Mnoho kulturních svědectví z atlantského období existuje po celém světě, ale schopnost rozpoznat je jako taková vyžaduje velmi trénované oko. Zkušenost ukázala, že odkaz na Atlantidu je často nevyhnutelný při zvažování individuální karmy, protože mnoho dosud nevyřešených karmických vazeb lze vysledovat zpět až do pozdější části této epochy.

Atlanťané byli úzce spojeni s životními silami země, stejně jako s elementárními bytostmi a anděly. Teprve v poslední třetině atlantské epochy se u lidstva rozvinul počáteční stupeň sebeuvědomění. To však bylo také mdoprovázeno většími možnostmi svádění, které nakonec vedly až k potopení kontinentu.“

Podobně jako Egypťané byli převzati nepřátelskými duchy v důsledku ztráty spojení se skutečným „já“ tedy s božským uvnitř nás, tak také Atlanťané zneužívali svou moc a „byli stále více zbavováni svého citu pro ducha“, což ale následně otevřelo dveře pro nepřátelské duchy, aby do nich mohli vstoupit:

„Zrada tajemství vulkánské věštírny [Atalantis] měla obzvláště nepříznivý vliv, protože pohled jejich přívrženců byl zaměřen převážně na pozemské podmínky. V důsledku této zrady se tak lidstvo stalo závislým na duchovních bytostech, které ale paradoxně přitom v důsledku svého předchozího vývoje odmítly vše, co pocházelo z duchovního světa (…).

V souladu s dispozicemi, které si takto rozvinuli, pracovali právě v tom živlu, který se vyvinul v člověku skrze jeho vnímání ve fyzickém světě, za nímž zůstává skryto duchovno. Tyto bytosti nyní získaly velký vliv na mnoho obyvatel země, a to se již od počátku projevovalo hlavně tím, že lidské bytosti byly stále více zbavovány jakéhokoliv citu pro ducha.

– Rudolf Steiner

Základní vzorce – tehdy a nyní – křižovatka dějin

Atlantská historie a nevyřešené atlantské trauma je skutečně velmi velké téma již samo o sobě. Mayer poukazuje na následující základní vzorce, které vynikají při u cizíchvažování o úpadku Atlantidy:

 • Atlantští kněží a vůdci se odvracejí od vysokého božsko-duchovního světa a spojují se se svádějícími nepřátelskými duchy
 • Zapojují se tím do temných sil a hrátek bytostí, aniž by získali nezbytnou morální zralost
 • Jejich touha uspokojit své egoistické potřeby a zvýšit svou moc vede k nutkání udělat vše, co je jen možné
 • Zatahují celou populaci do poklesu, který sami způsobili
 • Lidé jsou sváděni účinky atlantské magie, ale přitom nechápou, které duchovní bytosti za ní stojí
 • Padlí kněží Vulkánských mystériích hráli zvláštní roli v atlantské katastrofě, protože se zabývali nejen ahrimanskými, ale – alespoň takový to dnes dělá dojem – také se soratickými bytostmi, s nimiž spolupracovali sice velmi efektivně, ale poměrně hrubým způsobem. Jak ostatně již poukázal Steiner: „Tyto bytosti tímto získaly velký vliv na mnoho obyvatel země.“ Lidé byli stále více zbavováeni citu pro spiritualitu“.

Mayer také zdůrazňuje velkou příležitost v tomto „opakovaném kole“ atlantské krize aktivně zpracovat a vyléčit si některá traumata. Nemohu než s ním souhlasit. Vždycky jsem tuhle dobu vnímal jako obrovskou příležitost. Nikdo z nás nemůže uniknout naší prastaré karmě ani traumatu uloženému v průběhu mnoha životů.

Znovu a znovu jsem říkal, že VŠECHNO TO, co jsme sami v sobě potlačili, nebo ignorovali a nebo popřeli – a to nejen to pevné v tomto životě, ale také ve všech našich minulých životech, dokonce i těch sahajících až někam do starověkého Egypta a nebo dokonce Atlantidy – to vše opět přichází ještě silněji právě nyní,  během tohoto současného Času přechodu, aby to bylo znovu přezkoumáno, zpracováno, ale hlavně konečně definitivně vyléčeno.

Léčení našich traumat je také předpokladem pro opětovné spojení se s naší pravou duchovní podstatou, kterou jsme ztratili už velmi dávno, když jsme se ponořili do temnoty materialismu, a když duchové temnoty napadli lidstvo kvůli naší vlastní chamtivosti a touze po moci.

Nyní jsme skutečně na křižovatce dějin, mezi pádem ještě hlouběji do temného věku materialistického syntetického Trahsnumanismu a tedy chycením se do pasti, což nevyhnutelně vyústí až v masovou kataklyzmatickou událost podobnou potopení Atlantidy, nebo tím, že „odpovíme na volání“, poučíme se z toho a zapojíme se konečně do našeho Velkého Díla, abychom vzestoupili k naší Božské přirozenosti.

Mayer to uzavírá:

„Zpočátku se ale starý film opakuje. Může existovat nějaká podvědomá potřeba opakovat takovou zkušenost, znovu se pokusit spojit se s podobnými duchy, s nimiž byl člověk již dříve spojen v Atlantidě. Znovu beru do ruky přítelův dopis. Dále tam píše:

Jsem velmi znepokojen myšlením těch, kteří obhajují očkování. Mnozí z nich na mě působí dojmem, jakoby to jejich rozhodnutí bylo již dávno předurčeno. Zdá se, že je zakořeněno v hluboké vrstvě jejich bytí. To je zřejmé ze skutečnosti, že o této otázce prostě stále ještě s mnoha lidmi nemůžete diskutovat a že u nich dokonce ani neexistuje jakákoliv připravenost nebo chuť k takové diskusi nebo debatě. Dokonce si ani nepřečetli přiložený popis produktu u vakcín, natož k tomu dokument informovaného souhlasu a jeho právní vysvětlení. Možná to představuje již jejich prenatální karmický záměr vydat se na dlouhou okliku evoluce duše s transhumanistickými bytostmi.“

Probouzí se lidstvo nebo se rozpadá?

Jsme uprostřed smrti staré éry a zrození se nové. To, co se stane dál, má zásadní význam, protože to bude zárodek dalšího cyklu tohoto našeho společného dramatu, který nazýváme planeta Země. Více o tom mluvím v tomto videu:

Nový pád lidstva

Když uvažujeme o pokušení Traunshumanismu jak ve světle mRNA vakcín, tak naší staroegyptské a atlantské karmy a digitalizace lidstva současnými technokraty, kteří si nejen chtějí hrát na Bohy, ale chtějí se rovnou stát se bohy, tak můžeme jasně vidět paralelu s novým pádem lidstva a vyhnáním z ráje tak, jak je to i vyprávěno v archetypálním a metaforickém příběhu v Genesis. Thomas Mayer toto srovnání více rozvádí ve své knize:

„Adam a Eva se nechali snadno svést. Byli oklamáni Hadovými výroky a nepokoušeli se to předem nějak ověřit nebo prodiskutovat. Již tehdy bylo prohlášeno, že tehdejší lidstvo bude vyhnáno z ráje, ale ve své snové naivitě tomu prostě ještě nevěřili.

Jak snadno se dnes lidé nechají očkovat? A jak neúprosné a vážné mohou být následky před smrtí a po ní?

Tím, že se člověk dobrovolně podvolí očkování proti covidu, se spojí s temnými silami, a to bez ohledu na jakékoli předchozí znalosti nebo porozumění. Ani Eva si nebyla vědoma toho, že had je ďábel, když vzala jablko ze stromu, což však mělo za následek jejich vyhnání z ráje.“

Příběh z Genesis o pokušení a následném vyhnání z ráje je také klasickým příkladem konceptu „uvěznění dohodou“, jak bylo prozkoumáno již dříve. Temné okultní síly zkrátka potřebují náš souhlas, i když je to třeba zmanipulovaný souhlas založený na lžích a podvodu. Neznalost není obhajoba ani omluva. Proto, jak jsem vždy říkal, je dnes skutečně životně důležité porozumět „pravidlům hry zvané život“, tj. okultním a božským zákonům.

Vyhnání z ráje na duševně-duchovní úrovni

Podle Rudolfa Steinera metafora Genesis v Bibli sahá až do předatlantských dob a je založena na Lemurském období. Je o sestupu do materialismu, o vědomí ega a o zapletení. ve světě smyslů. Opět to však byla svobodná volba. To je důležité pochopit, abychom se nechytili do vědomí oběti tedy viny, které je samo o sobě další pastí matrixu:

Vyhnání lidstva z ráje, jak je popsáno v Bibli, je proces, který se podle Steinera odehrál již během „lemurijského období“, věku ještě předcházejícího „atlantské epoše“. Na počátku Lemurského věku se lidstvo ještě vůbec neindividualizovalo, ale žilo sjednoceno v jedné velké lidské duši.

Luciferské duchovní bytosti byly spojené s lidskými astrálními těly a skrze toto „luciferské pokušení“ pak teprve začala individualizace lidí. Rudolf Steiner tyto procesy podrobně popsal. Vyhnání z ráje představovalo „sestup na zem, a zapletení se do světa smyslů“ – a s tím i ztrátu blaženosti ve všeobjímající jedné velké lidské duši.

Vyhnání z ráje tedy nebylo fyzickým, ale duchovním procesem. Lidské bytosti ztratily pocit, že jsou obklopeny božskou lidskou duší. Od té doby jsme nevyhnutelně čelili izolaci a zažívali osamělost, opuštěnost, potíže, utrpení a zármutek. Ale až dosud bylo naše fyzické tělo a éterické tělo naším skutečným domovem. Tato dvě těla stvořená bohy nás nesla a přijímala každé ráno, když jsme se probudili, když do nich naše duše-duchovní bytosti znovu vstoupily.

Vyhnání z fyzického ráje a uvěznění duše

Vakcíny proti Covidu ničí fyzické tělo, vytlačují z něj duši a vytvářejí vstupní body pro soratické a ahrimanské bytosti. Transhumanismus, genová terapie (také souvisí s transgenderismem) a pokušení uměle modifikovat lidský genom mohou být považovány za vyhnání z „fyzického ráje“, protože naše přirozené bohem dané tělo je chrámem pro naši duši a ducha:

Jak jsme viděli, očkování proti covidu a s ním spojené soratické bytosti ničí naší tělesnost. Mnoho zemřelých duší, které byly očkovány, to právě teď zažívá. Ocitají se v poli trosek svého éterického a fantomového těla, jsou k němu přitom stále připoutáni a cítí se mizerně.

Když do svých těl vzýváme soratické a ahrimanské bytosti, dochází k novému, mnohem hlubšímu „hříchu“. To je proti-impuls ke spojení se vzkříšeným tělem Kristovým tedy s naším pravým Já/duší/Božskou přirozeností.

Když jsou naše těla tak zlomená a ztuhlá, že již neumožňují přístup k naší duši a duchovním bytostem, představuje to jakési nové vyhnání z ráje. Brány tělesné rajské zahrady jsou nyní také zamčeny a duše musí v zoufalství čekat před mřížemi.“

Toto vyhnání z fyzického ráje prostřednictvím genetické modifikace lidského těla je agendou sklizně duše okultními nepříznivými siamil, protože duše je uvězněna v posmrtném životě, přerušuje cyklus reinkarnace a evoluční proces duše, protože lidská těla se již nestávají vhodnými pro hostování duše. Místo toho se tato geneticky modifikovaní těla stávají hostiteli nepříznivých (démonických) okultních soratských a ahrimanských duchů – je to mimozemská invaze skrze naše těla.

V pasti posmrtného života a uprostřed bitvy o naše duše

Je těžké přesně předpovědět budoucnost, protože přichází mnoho neznámých faktorů, proměnných a očekávání. Také bych dodal, že to záleží na každém z nás a na práci, kterou jsme zde dělat během tohoto Času Přechodu, a samozřejmě na Boží Vůli. Vzhledem k těmto omezením a neznámým uzavírá Thomas Mayer svou knihu nadsmyslným pohledem do budoucnosti.

Jeho obavy se většinou týkají mnoha uvězněných duchů zemřelých lidí, kteří dostali vakcínu proti covidu, a toho, jak pomoci uvězněným duším v posmrtném životě. Mějte na paměti, že od dubna 2023 dostalo 70% populace lidstva alespoň jednu dávku vakcíny mRNA, přičemž na celém světě bylo podáno již 13,37 miliardy dávek.

Přidejte k tomu mnoho dalších toxinů v životním prostředí, GMO potraviny, EMF záření, 5G, alopatickou medicínu a léčiva, pak lidi, kteří jsou již dávno odpojeni kvůli svým traumatům a závislosti na sociálních médiích či telefonu, a k tomu úsvit věku transhumanismu, tedy snahy o to abychom navíc i geneticky modifikovali lidské tělo, tak skutečně čelíme bitvě o naše duše:

„Pokud také vezmeme v úvahu kombinované účinky očkování proti covidu, které se bude v budoucnu neustále opakovat, konvenční léky, expozici toxinům v životním prostředí, elektrosmogu atd., tak je značně pravděpodobné, že nespočet jedinců zažije ve své posmrtné existenci velmi těžké období. Zůstanou připoutáni k zemi i se svými zničenými těly a mohou tak trpět po staletí.

Vzhledem k tomu, že se spojili s destruktivními bytostmi, které neznají a které nemohou zvládnout sami, budou pravděpodobně potřebovat pomoc zvenčí. Pomoc by byla vždy možná, ale kdo ji má poskytnout? Pomoci duši v životě po smrti mi obvykle trvá alespoň hodinu. Po několika hodinách jsou mé síly vyčerpány. Ve zprávách jsme viděli, že kvůli očkování proti covidu to nyní často trvá mnohem déle. A kolik jedinců je očkováno každý den? Je to jako hora, kterou nelze odstranit.“

Velmi, velmi dlouhá doba bude pravděpodobně zapotřebí k tomu, aby se každému, kdo zemřel, poskytla taková pomoc, kterou potřebuje. Čím více léčebných skupin se v budoucnu vytvoří a nabídne aktivní pomoc mrtvým, tím rychleji kupředu by tato práce pak mohla postupovat. Cílem tohoto článku je také právě povzbudit vytváření takových skupin a také vytvoření vědomostního základu pro pochopení toho, co je požadováno.

Tato kniha sama o sobě by mohla být chápána jako poskytnutí záchranných vest hozených zesnulým upoutaným na Zemi. Kdykoli je čtena s otevřenou myslí, vytvoří se v duchovním světě pole rezonance, které mohou vnímat zesnulí, kteří jsou poblíž. Tato orientace by jim mohla poskytnout výchozí bod pro jejich transformační cestu, pokud by ovšem oni sami byli ještě vůbec schopni rozpoznat a uchopit záchrannou vestu. Mnohým bude nejspíš zpočátku tato výzva připadat příliš zdrcující.“

Tento věk čistého materialismu a transhumanismu se nemůže dlouhodobě udržet, protože jde v konečném důsledku naprosto proti přírodě a Božímu zákonu. Můžeme tak opět zažít úplnou destrukci, když se ponoříme ještě hlouběji do „temné noci civilizace“, podobnou tomu, co se stalo v Atlantidě a bylo pak symbolizováno biblickou potopou, nebo se konečně poučíme a úspěšně projdeme také touto zkouškou a to bez potřeby kataklyzmatu.

Duchovní zákony platí i pro ty, kteří je ignorují. Duchovní svět je nakonec silnější; Materialismus a transhumanismus nevydrží a zhroutí se.“

Podle Mayera však existují nejméně tři problémy:

 1. Zemřelé duše, které jsou nedobrovolně připoutány k zemi, mají negativní vliv na duchovní atmosféru Země, a to zatěžuje i inkarnované jedince. Se zesnulými dušemi připoutanými k zemi jsme se již dříve museli potýkat. Nyní se tato temná vrstva kolem Země stane mnohem větší a silnější, takže pro inkarnované jedince bude stále obtížnější zůstat fyzicky a duševně zdravý. Zůstat bez těchto břemen je tak již nyní velkou výzvou.
 2. Pozemské duchy zesnulých, kteří byli uneseni nepřátelskými duchy: Druhým problémem je, že tito zemřelí připoutaní k zemi, kteří ztratili spojení se svým andělem, postrádají jakoukoli ochranu proti duchovním „mafiánským“ skupinám nebo jiným nepříznivým okultním silám], a kterých je tu mnoho, a kteří by rádi využili sil takových zesnulých. To však vede k ještě většímu zapletení se a uzlům.
 3. Třetím budoucím problémem může být to, že duše usilující o inkarnaci již nebudou moci najít rodiče schopné vyprodukovat těla vhodná pro jejich vstup. Jak se po pokračujícím očkování lidstva podle současné agendy ještě mají nadále rodit těla, která jsou dostatečně propustná pro duši i ducha? Co se tedy stane s vtělením nenarozeného?

Pokud však vše půjde dobře a pozemské duše se nakonec osvobodí a stráví vše, čím prošly, budou mít již dost materialismu a transhumanismu a s nimi spojených destruktivních duchů. Zakusí svůj sestup do pekla a katarzi; poznají zlo a budou mít dobrý důvod udržovat více světelných spojení do budoucnosti.“

Jak Mayer poznamenal ke konci své knihy: „Velkým problémem je, že neexistuje téměř žádné povědomí veřejnosti o potřebě léčby takového duchovního poškození vakcínou, a na druhé straně i to, že dnes neexistují prakticky žádné terapeutické zdroje. Existuje velký nedostatek vzdělání a odborné přípravy. Prostřednictvím rozsáhlé sbírky případových studií a diskusí o souvislostech byl touto knihou položen počáteční základ, aby bylo možné čelit této humanitární výzvě. „

Kromě léčebných návrhů pro očkované a uvězněné duchy připoutané k zemi, které jsou nabízeny v tomto a v předchozím článku (nezapomeňte si přečíst oba!), jsou v Mayerově knize uvedeny ještě i některé další duchovní léčebné návrhy. Nicméně, jak usoudil, tak je to jen výchozí bod a dobrý základ, ale je zapotřebí více výzkumu a poznatků

Pokud jste očkovaní a chcete se uzdravit nebo chcete pomoci někomu, kdo je očkován (samozřejmě pouze po jejich svolení a žádostí), je nezbytné, abyste si také přečetli celou Mayerovu knihu. Oba mé články na toto téma jsou založeny vlastně pouze na výňatcích z jeho knihy s mým přidaným komentářem a s dalšími názory a výzkumem, které nejsou zahrnuty v jeho knize.

Vzhledem k tomu všemu, co jsme dosud prozkoumali na základě Mayerovy práce a výzkumu dalších super rozumných výzkumníků, tak jen přidávám další vrstvu k tomu, jak se bude odehrávat budoucnost, kterou je plánované „rozdělení lidstva“.

Čas přechodu a rozštěpení lidstva

Před šesti lety (2016) jsem poprvé psal o „rozštěpení lidstva“ ve svém článku Rozdělení časové osy a reality, frekvenční vibrace a skryté síly života:

[…] To, co zažíváme (a v současné době jsme uprostřed asimilace do naší neurologie), je rozdělení časové linie-reality/sféry… To je přirozený důsledek kolektivní cesty, kterou si lidstvo zvolilo jít, protože ne každý člověk je zde v tomto „Teď“, aby se probudil.

Mnozí z nás zažívají toto „rozdělení“/štěpení časových linií v našich osobních vztazích, ať už s přáteli, milenci nebo dokonce rodinou. Vidíme to také s ohledem na náš životní styl a na to, co nazýváme „domovem“.

Někteří lidé už prostě nerezonují s místem, kde v současné době žijí, zejména v hustě obydlených oblastech, nebo s prací, kterou měli po mnoho let. V důsledku toho je snadné začít si stěžovat i na vše ostatní, vaši polohu nebo kariéru, se kterou už nerezonujete.

Klíčovým problémem jsou však frekvenční vibrace. Jak se začínáte probouzet, tak začínáte hledat pravdy a zapojovat se do upřímné práce na sobě, mění se vaše Bytí a frekvence – tato „změna“ zákonitě iniciuje váš vnitřní konflikt s ohledem na cokoliv, co není na stejné frekvenci.

Nemá smysl se rozčilovat na ostatní nebo na vaši polohu / okolnosti. Toto reaktivní chování je ve skutečnosti docela kontraproduktivní a vytváří jednu z mnoha frekvencí, ze kterých se Matrix živí – pamatujte, tito paraziti z jiného světa chtějí, abychom se spustili, byli reaktivní, projektovali se navenek a bojovali proti sobě navzájem.

To, kde žijete (a kým jste se obklopili), bylo v určitém okamžiku perfektní shodou s tím, kde jste byli. Takže musíme mít na paměti, abychom se nezapojili do stínové projekce a neobviňovali vnější svět za změny, kterými procházíme a které v podstatě vznikají uvnitř nás samých.

Když dovolíte, aby se tyto změny projevily a zůstanete zaměřeni na svůj vlastní vývoj, zůstanete upřímní ve své vnitřní práci, budete i nadále hledat pravdu a naučíte se reagovat z nulového bodu, z nereaktivní úrovně vědomí, paK budete také přitahovat ty\ správné lidi a příležitosti do svého života, které vám pomohou rozšířit vaše povědomí o tom, co je. a co je možné.

Pokud se cítíte zaseknutí, pak je to znamení, že se stále JEŠTĚ musíte poučit (nápověda: vždy existuje více lekcí, které se můžete naučit, takže si zvykněte na občasný pocit „uvíznutí“). Trpělivost je zde klíčová – vyhněte se rozhodování založenému na zoufalství, strachu nebo „analytické paralýze“ zaměřené na hlavu. Je to o reakci z plně ztělesněného „vědění“ – následování vaší intuice a vnitřního vedení namísto násilného (vůle plného) konání.

Jako frekvenčně ukotvení (a zároveň jako společenští odpadlíci) tak během tohoto období přechodu budeme postupně přitahovat – a tíhnout k – lidem a místům, která odrážejí naše ztělesněné vibrace a naopak. Avšak to, kde bychom měli být na daném místě a v daném čase – a s kým máme komunikovat – není na naší (podmíněné) mysli ega a jejích touhách rozhodovat se sami, ale je to v souladu s Boží vůlí.

Neinkarnovali jsme se na tuto planetu kvůli „dovolené“ a vyhýbání se, ale spíše proto, abychom se aktivně podíleli na posunu, který právě probíhá. Naše účast na tomto „bodu zvratu“ zahrnuje jak naši frekvenční vibraci, dary a talenty, ale i lekce, které tu dostáváme proto, abychom se je naučili pro naši vlastní emancipaci, když se snažíme pomáhat ostatním v jejich vlastním procesu.

To znamená, že budeme umístěni do oblastí – a do kontaktu s lidmi – kde jsme nejvíce potřební, podle našich individuálních účelových programů, které se samy rodí z perspektivy vyššího já, a ne jen z podmíněných tužeb našeho ega.

Planeta je také naplněna stále dynamičtějšími energiemi, jak se její temné a světlé polarity zvětšují, což vytváří ještě více tření pro ty, kteří plavou v „proudu“. Světlo přináší vše, co není v souladu s tím, kdo skutečně jste. Spaluje vše, co je falešné, přivádí temnotu do kontaktu s vědomým vědomím (jak uvnitř, tak vně), aby byla překonána alchymistickým ohněm transmutace. Občas to není pohodlný proces (přinejmenším), ale jediná cesta ven je zkrátka skrz. […]

Od té doby se známky „rozdělení“ staly zjevnějšími, zejména od doby, kdy plandemie začala v roce 2020. Více jsem toto téma rozvedl v různých článcích, podcastech a videích a citoval i další zdroje, které o něm hovořily. V roce 2019 jsem ve svém článku Nutnost odevzdat se božskému a oduševnit bytost napsal kapitolu na téma „Rozštěpení lidstva, nadmentální působení a Matrix“:

[…] „Matka“ Mirra Alfassa také zmínila možné „rozdělení lidstva“. Mluvila o tom, jak se jedna část lidstva lidí, kteří se upřímně zapojili do božské práce (uvnitř i vně), „posune nahoru“ do kolektivní vyšší úrovně vědomí, zatímco tlak sestupující nadmentální síly rozloží druhou část lidstva, která vůbec nic nedělá pro práci na „probuzení“.

Každý, kdo nedokáže ztělesnit Božskou (nadmentální) sílu, která sestupuje na tuto planetu, se stane pěšákem temné agendy a upadne hlouběji do zmatku, nevědomosti, odtělesnění a utrpení.

Svět je také ve velmi křehké rovnováze a ještě jsme nedosáhli „temné noci civilizace“ (o které mluvila Matka), která ukazuje na další rozpad lidstva. Této „temné noci“ nepomůže to, že se dostaneme do frekvence strachu nebo negativního či paranoidního stavu mysli, ale může působit jako střízlivá kontrola reality pro to, jakým směrem se můžeme ubírat, pokud se věci budou ubírat stejným směrem, kterým se zdají směřovat.

Tento hrozící potenciál znamená, že již nemůžeme duchovně obcházet naši vnitřní práci a stín, ani nemůžeme obejít jasný pohled na temnotu ve světě a na to, co je třeba udělat, abychom odolali těmto asurickým nepřátelským silám, které ovládají matrix. Musíme se chopit zodpovědnosti zapojit se do vnitřní i vnější práce.

Pokud je nedostatek lidských bytostí, probudí se do reality toho, jak temnota/matrix funguje tím, že aktivně odolává jeho vlivům a zároveň dělá nezbytnou vnitřní práci, aby se dostal do souladu se svým psychickým bytím (duší) a spojil se s Nadmentálním (Božským); tak můžeme zažít to, co různé starověké civilizace zažily v minulých cyklech (jako je Atlantida), což má za následek naše úplné zničení a Božství stiskne „resetovací tlačítko“ na naší evoluční cestě. […]

Je VELMI důležité si uvědomit, že potřebujete vyčistit svou „nádobu“ pro vyšší božské/nadmentální energie, aby se ve vás mohly ukotvit a znovu vás spojit s tím, kým skutečně jste (esence/pravé Já). Proces očisty zahrnuje také hlubokou psychologickou práci (práce s traumaty, práce se stíny, zranění z dětství), abyste nespadli do pasti duchovního obcházení, abyste vyčistili vše, co stojí v cestě vtělení duše (vynášení duše do popředí jako převodník Boží vůle a nejednání z vaší zraněné/podmíněné osobnosti ega).

Tento proces má hluboký dopad na vnější svět (který ve skutečnosti není „vně“ nebo oddělen od „vás“) s ohledem na proces tvoření reality, který je založen na vaší vnitřní léčebné cestě (a výsledném zvýšení ztělesněné frekvence „Bytí“). To je velmi odlišné od toho, co je dnes propagováno v rámci zkreslené a příliš zjednodušené myšlenky New Age o „tvoření reality“ nebo „zákonu přitažlivosti“, který je také nejčastěji založen na [podmíněných] žádostech a touhách ega. V konečném důsledku jde o odevzdání se Boží vůli.

Je také důležité pochopit, že toto „rozdělení“ je přirozený proces ve světle evoluce vědomí, protože v 8 miliardách lidí existují diametrálně odlišné úrovně bytí a lekce karmické duše. Více o tomto tématu v Jak se orientovat v této době přechodu a zrození nové éry.

Duchovní příprava musí být na prvním místě

Vezmeme-li v úvahu vše výše uvedené ve světle práce Thomase Mayera a poznatků Robina Kaisera o spojení mezi vakcínami mRNA a transhumanismem, způsobujícím „smrt vnitřního života“, vytlačujícím duši z těla a jak to ovlivňuje budoucí inkarnační cykly, získáme lepší představu o tom, jak může k tomuto „rozštěpení“ uvnitř lidstva dojít.

Jak Kaiser poznamenal dříve, většina lidí, kteří jsou očkováni vakcínou mRNA, může následovat tuto cestu asimilace do vysoce [umělého] inteligentního, technického oboru. Ti lidé, kteří se rozhodnou digitalizovat svou DNA, se dříve či později budou muset spokojit s jinou trajektorií, která není slučitelná s organickou přírodní/duchovní evolucí.

Toto pokračující „štěpení lidstva“ během tohoto Času Přechodu, jak jsme již svědky a zažíváme, je velmi dlouhý proces trvající mnoho životů (s potenciálním rozpadem a „resetem“ cyklu), dokud není celé lidstvo plně oduševnělé. Toto rozdělení také není „černé nebo bílé“, což znamená, že se protíná mnoho různých časových linií a vše závisí na úrovni bytí každého jednotlivce [stav duše v průběhu životů], lekcích duše, karmě a Boží milosti, která je mimo schopnost jakéhokoli člověka ovládat nebo předvídat.

Vaše úroveň Bytí/potenciálu duše a vtělení, upřímná (sebe)práce, do které jste zapojeni a učení se lekcím své specifické duše, abyste našli pravdu/esenci svého Bytí a to, co „děláte“ (v souladu s Boží Vůlí a vaší esencí) v Teď, určuje vaši „frekvenční rezonanční vibraci“ a „budoucí“ časovou osu reality v tomto životě a budoucích inkarnacích během tohoto „rozdělení“.

To, co se od nás žádá, je mnohem větší než vytvoření nového systému vlády nebo snaha o suverenitu, fyzickou přípravu a decentralizaci pouze navenek. Tento přechod je o nutnosti kvantového skoku ve vývoji vědomí a o potřebě zduchovnění našeho bytíJe to o našem VNITŘNÍM spojení s Božstvím, o překročení mentálního egoického materialistického vědomí. Jinak se všechno bude znovu a znovu rozpadat, dokud nedostaneme „zprávu“.

Staré musí zemřít dříve, než se může objevit nové – především smrt podmíněného a naprogramovaného ega/falešné osobnosti, se kterou se ztotožňujeme (zaměňujeme ji za pravé Já); Všechna naše zranění a traumata nahromaděná během životů musí být vyléčena a transmutována prostřednictvím tohoto vnitřního alchymistického procesu [přeměna olova [hmoty/ega] na zlato [duch/duševní bytost], což má za následek nezbytnou deziluzi, aby se zažehl vnitřní oheň a „rostla duše“ tohoto často obtížného transformačního procesu. Ztotožnění se s egem je samo o sobě traumatickou reakcí, „prvotním hříchem/zraněním“ a „pádem z ráje“ – iluzorním oddělením od Boha – proto je každý traumatizován.

Nemůžeme přeskočit žádné kroky v této vnitřní transformaci a nezbytné práci po celé životy. Jak jsem již mnohokrát zmínil, je velmi lákavé zapojit se do duchovního obcházení, ztratit se v New Age spiritualitě rychlého občerstvení nebo se připoutat k zastaralé dogmatické formě náboženství a přeceňovat svou úroveň bytí, lhát si, že jste již „vzestoupili do 5D“ nebo „probudili se“ v pravém slova smyslu.

Navíc se věci nikdy nezlepší samy o sobě, ani tím, že se budou snažit napravit věci navenek nebo se zoufale snažit najít „bezpečné místo“ ve světě, dostat se do materialistického módu přežití. Jak se nám Rudolf Steiner a Sri Aurobindo a mnoho dalších osvícených bytostí snažili sdělit stovky a tisíce let, potřebujeme do sebe vnést pravou a uzemněnou spiritualitu [hledat Království uvnitř PRVNÍ], tj. vědomě se zapojit do Velkého Díla.

Vše závisí na vhledu do Ducha, který se skrývá v evropské a americké kultuře – Ducha, před nímž lidé utíkají, jemuž by se pro snadnost rádi vyhnuli, ale který jediný může nasměrovat nohy lidstva na cestu vzestupu.

Lidé rádi strkají hlavu do písku a říkají, že se věci zlepší. Ne, nebudou. Nastala hodina velkého rozhodnutí. Buď se lidé rozhodnou přinést duchovnost, o které jsem mluvil, nebo je úpadek Západu nevyhnutelný. Naděje a fatalistická touha po tom, aby se věci daly do pořádku, jsou k ničemu.

Jednou provždy člověk přešel do epochy, kdy musí manipulovat se svými silami ze své vlastní svobodné vůle. Jinými slovy: je na lidech samotných, aby se rozhodli pro nebo proti duchovnosti. Pokud bude rozhodnutí kladné, pokrok bude možný; pokud ne, zkáza Západu je zpečetěna a v důsledku strašlivých katastrof se další evoluce lidstva ubírá směrem, o jakém se dnes ani nesnilo.

Ti, kteří by chtěli usilovat o opravdový vhled do těchto záležitostí, by neměli zanedbávat, ba ani se neodvažují zanedbávat studium života duše v celém lidstvu a v různých národech, zvláště na Východě a na Západě.“

Rudolf Steiner, Kosmické síly v člověku, přednáška 1, Oslo, 24. listopadu 1921

Nejdůležitější volba, kterou musíte udělat

Jak se energie a tření zintenzivňují během této doby přechodu a bifurkace, existují různé volby, které většina lidí dělá, vědomě nebo nevědomě a v různé míře, které sdílím v tomto videu. Už neexistuje žádná střední cesta nebo snaha zůstat v ústraní. Toto je okamžik vědomé volby. Vybírejte moudře:

Pro více informací si přečtěte celou knihu Thomase Mayera: „Vakcíny proti koroně z duchovní perspektivy – důsledky pro duši a ducha a život po smrti“

Zdroj: https://veilofreality.com/2023/04/23/mrna-vaccines-transhumanism-and-the-battle-for-our-souls/

mRNA vakcíny, transhumanismus a bitva o naše duše

Na tento článek, který napsal Bernhard Guenther, 23. dubna 2023 a zveřejnil jej na webu veilofreality.com, mne upozornil v komentářích jeden ze čtenářů mého blogu. Protože informace v něm obsažené považuji za poměrně zásadní obzvláště pro duchovněji, esoteričtěji či přímo okultněji zaměřené čtenáře, rozhodla jsem se jeho volný překlad zveřejnit i zde. Protože vlastně jen potvrzuje můj intuitivní pocit a dojem, že vakcíny na Covid útočí nejen na těla očkovaných, ale hlavně na jejich duši. A jaký dopad to bude mít na jejich další inkarnace, nebo na život po smrti i na smrt samotnou, nám naznačuje právě následující text:

Vakcíny COVID – důsledky pro duši, ducha a život po smrti

„Lidé budou naočkováni proti svým dispozicím k duchovním idejím. Materialistickým lékařům bude svěřen úkol vyhnat duše lidí z celého lidstva.“

– Rudolf Steiner, 1917

Úvod a odmítnutí odpovědnosti

Svět je v jednom velkém masivním světotřesení, které ovšem ovlivňuje celé lidstvo. Hrozí nedostatek potravin, hrozba ekonomického kolapsu, inflace, recese, stejně jako nové „nemoci“ a „pandemie“ ohlašované „elitou“, což vše tlačí lidi více do strachu a do až zvířecího instinktu a obav o přežití.

Za posledních 2,5 roku se miliardy lidí staly silně traumatizovanými kvůli psy-op plandemii Corona / Covid, která je tlačila hlavně k tomu, aby dostali injekci experimentální mRNA vakcíny pro své „zdraví“ a „ochranu“ pod záminkou, aby tak získali svůj „normální“ život zpět a aby „udělali správnou věc“.

Přesto neexistuje žádný starý normál, ke kterému by se dalo vrátit. Jsme svědky globální krize duševního zdraví v důsledku lockdownů, maskování, neustálého dohledu a ztráty svobody. Důsledky budou mít dopad na mnoho budoucích generací, obzvláště pokud se lidé nebudou více starat kromě svého fyzického zdraví také o své emocionální, psychologické a duchovní blaho .

Před několika měsíci jsem narazil na 100stránkový dokument v pdf s názvem:  „Vakcíny proti koroně z duchovní perspektivy. Důsledky pro duši a ducha a život po smrti“ od Thomase Mayera. Obsahuje některé výňatky, které byly přeloženy z 491stránkové knihy původně vydané v němčině s názvem „Corona-Impfungen aus Spiritueller Sicht: Auswirkung auf Seele und Geist und das nachtodliche Leben“.

Podle Thomase Mayera bude kompletní anglický překlad k dispozici někdy koncem léta 2022 na základě toho, co mi řekl v naší korespondenci. [UPDATE: Plná anglická verze jeho knihy je nyní k dispozici na americkém Amazonu nebo u vydavatele ve Velké Británii]

Jsem velmi vděčný a ohromen Mayerovým hloubkovým výzkumem, jeho pečlivou analýzou a prezentací tématu, které většina lidí může okamžitě odmítnout neboť již zachází až „příliš daleko“, protože to mohlo urazit jejich materialistický pohled na svět a nabourat jejich přesvědčení o realitě.

Rozhodně to ani zdaleka není kniha pro každého, ani zdaleka na ni ještě nejsou všichni připraveni, podobně jako na jiná témata na mých webových stránkách. Nicméně, podle mého skromného názoru, je to jedna z nejdůležitějších knih napsaných v dnešní době a hlavně ve světle doby, ve které se nacházíme, zejména pro každého, kdo se zabývá jakoukoli duchovní prací.

Obsah knihy je hluboce odhalující, potvrzující a znepokojující zároveň. Thomas Mayer a jeho tým „supersenzibilních“ praktiků a výzkumníků ověřují můj výzkum a vhled do nepříznivých duchovních/metafyzických důsledků COVID vaxx [a agendy dlouhého matrixu], jak jsem psal v jiných článcích v posledních několika letech:

Pro všechny čtenáře, kteří jsou v mé práci noví, doporučuji podívat se do článků v těchto dvou kategoriích pro kontext:

Pro ještě větší pochopení kontextu mějte na paměti konečný cíl agendy Matrixu, která se zde budovala po tisíce let (jak jsem podrobněji napsal ve své eseji Rozdělení časové osy a reality, frekvenční vibrace a skryté síly života). Je to o úplném převzetí fyzického nosiče [těla] okultními anti-božskými silami, přípravě a geneticky modifikování lidských těl pro „inkarnační příležitosti“. Stručně řečeno, jde o úplné uchvácení a posednutí těla prostřednictvím vytlačení ducha/esence z těla. Tento „hybridizační program“ připravuje přeměnu celého lidstva na jakési prázdné skořápky či nádoby pro posednutí hyperdimenzionálními „bytostmi“.

To je ten hlavní důvod, proč je tato válka vedena skrze nás a proč vždy byla. A to je také důvod, proč je její řešení a protijed v nás samých: Je jím vtělení duše prostřednictvím Velkého Díla a nalezení Království uvnitř – naší pravé Božské Podstaty, které nelze ublížit. Čím více je duše ukotvena v těle, čím více vynášíme esenci, demontujeme falešné já a spojujeme se s Božstvím, tak tím méně nepříznivých sil se k nám může dostat nebo na nás mít nějaký negativní vliv.

Tento článek bude většinou obsahovat výňatky a případové studie z Mayerovy knihy, které shrnují jeho práci spolu s mými komentáři a dalšími postřehy z jiných učení a modalit, které jsem sám studoval a praktikoval. Jak jsem již zmínil, duchovní / metafyzické důsledky vakcín COVID jsou mnohem škodlivější a dalekosáhlejší než její fyzické nepříznivé účinky, protože přímo ovlivňují posmrtný život a hlavně zasahují do evoluce lidské duše.

Než začneme, je nezbytné zdůraznit zásadní bod jako odmítnutí odpovědnosti, než se dostaneme do tohoto materiálu:

Následující informace se nečtou snadno a mohou být vnímány jako velmi temné a děsivé. Musíme si však dávat pozor na paranoiu, příliš negativní myšlení (četnost strachu ze zkázy a temnoty) a generalizování. I když současná situace může vypadat zoufale, znepokojivě a dokonce mnohdy „beznadějně“, tak musíme zůstat nereaktivní a objektivní, jak nejvíce to jde.

V dnešním „hnutí za pravdu“ a v „konspiračním světě“ vidím tendenci přehnaného strachu a negativních pocitů plných stínových projekcí a komplexů nadřazenosti, shlížejících svrchu na „spící“ masy až do té míry, že promítají svoji nenávist a patologický hněv. Tyto informace mohou být také snadno zneužity a nebo jakkoliv překrouceny kýmkoli bez zakotveného psychologického a duchovního základu a sebeuvědomění.

Jak napsal Thomas Mayer ve své knize, každý je ovlivněn vakcínou odlišně a to na individuálním základě, takže nemůžeme generalizovat. Přichází ke slovu mnoho známých i neznámých faktorů: kolik dávek/posilovačů člověk dostal, úroveň bytí člověka, vývoj duše, duchovní síla, karmické a duchovní lekce a mnoho dalšího, co je pro mysl nemožné pochopit.

„Je pro mě důležité zdůraznit, že zde nejde o nějakou ideologii, ale že jde o empirické vnímání a hledání pravdy. Věda a duchovní bádání jsou vždy otevřeným procesem hledání pravdy. Nesmí se řídit jakýmikoliv osobními preferencemi.

… Cílem tedy rozhodně není stimulovat negativní emoce, ale přehledně a srozumitelně prezentovat výsledky výzkumu a poukázat na nějaké východisko. Ale východiska lze nalézt pouze skrze pochopení. To je důvod, proč neexistuje jiný způsob, jak se podrobně podívat na vakcíny a jejich účinky, i když výsledky jsou nepříjemné.

Nejde totiž o nějaké „neškodné píchnutí“, ale o mocný impuls k iniciování změny v lidském těle tak, aby bylo poškozeno ve své základní evoluční funkci coby nosiče duše-duchovní bytosti – člověka. Tento impuls totiž může také blokovat existenci lidské bytosti po smrti. V tomto ohledu jde skutečně o základní otázku o další budoucnosti lidstva: Chceme se stát jakýmsi „člověkem-strojem“, nebo chceme zůstat dušemi-duchovními bytostmi?

Ukazuje se, že čtyři hlavní vakcíny proti koroně [Pfizer BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson&Johnson] ve všech západních zemích, jako celek, jsou silným útokem na fyzické tělo a energetické tělo. Prostřednictvím tohoto útoku se tato těla mohou stát nedosažitelnými (zablokovanými) pro vyšší části nadsmyslové lidské bytosti.

Stejně tak andělé a elementární bytosti našeho těla mohou být odstrčeni stranou. Výsledkem je, že v posmrtném životě to může vést ke stavu velkého připoutání k Zemi a tedy i velmi dlouhému utrpení zesnulého.

Samozřejmě, účinek se vždy trochu liší od člověka k člověku. Existují lidé, kteří se dokážou vyrovnat s vedlejšími účinky těchto vakcín a dokonce je i do značné míry transformovat.

Říkám to zde právě proto, aby bylo od začátku jasné, že některé základní otázky zůstávají stejně otevřené:

 • U kolika lidí se takové účinky vyskytují? Zdá se, že to, mimo jiné, závisí na duševně-duchovním „obranném mechanismu“, který může člověk proti očkování použít.
 • Do jaké míry jsou duševně-duchovní důsledky očkování v průběhu času přirozeně zpracovány (neutralizovány)?
 • Jak silné jsou důsledky očkování pro budoucí inkarnace?
 • Jakými terapeutickými prostředky lze podpořit zpracování (neutralizaci)?
 • Je pro mě důležité zdůraznit, že zde nejde o ideologii, ale jde o empirické vnímání a hledání pravdy. Věda a duchovní bádání jsou vždy otevřeným procesem hledání pravdy. Nesmí se řídit žádnými osobními preferencemi.

Situace ale není beznadějná. Znovu a znovu zažívám, že vznešené duchovní bytosti se dívají na koronakrizi a očkování s klidem a důvěrou. Je to jakási zkouška, z níž může z dlouhodobého hlediska vzejít dokonce i mnoho dobrého, i když je dnes pro převážnou většinu lidí zdrcující. Z očkování koronou můžeme ještě vyrůst, jen k této duchovní konfrontaci musíme přistupovat s dostatečnou aktivitou. To však platí jak pro neočkované, tak pro očkované.“

– Thomas Mayer

Rudolf Steiner, Antroposofie a supersensible Research

Materiál a výzkum prezentovaný v Mayerově knize jsou založeny na práci Rudolfa Steinera a antroposofii. Účinky vakcíny na astrální/energetické tělo, duši a posmrtný život jsou založeny na Steinerově kosmologii a interpretaci nadsmyslových světů. Mayer kontaktoval 50 lidí (praktikujících a bodyworkerů) s mimosmyslovým vnímáním a shromáždil následně jejich zprávy. Většina praktikujících je také vyškolena v Steinerových pracovních / léčebných metodách, a to je důležité mít na paměti při čtení následujících informací.

Goetheovský badatel Rudolf Steiner (1861-1925) se stal průkopníkem moderního nadsmyslového bádání. Jeho 354 knih se spisy a přednáškami obsahuje takřka nekonečné hloubky. Pokusil se vytvořit široký základ pro vědu o duchovním světě, na kterém může lidstvo dále stavět.

Termín „antroposofie“ byl vytvořen Rudolfem Steinerem s podobným významem jako „přírodní vědy“ nebo „společenské vědy“. Jde o plně vědomé vnímání a zkoumání nadsmyslového světa ve všech jeho důsledcích. Přírodní vědy se dělí na fyziku, chemii, geologii, biologii atd.

Antroposofie se také dále dělí a to na vědu éteru, andělskou vědu, vědu o elementárních bytostech, vědu o mrtvých, karmickou vědu atd. Stejně jako je přírodní věda založena na teorii poznání a vědecké metodologii, v antroposofii je v mnoha ohledech rozpracován výcvik meditativním způsobem a metodologie nadsmyslového vnímání.

Základní metody vnímání mimosmyslového výzkumu – imaginace, inspirace a intuice – podrobně popsal Rudolf Steiner například v knize Stádia vyššího poznání.

Vyžaduje to však roky praxe, meditace, práce s vlastními vnitřními stíny a studia antroposofie a dalších věd o duši a duchovním světě. Je důležité, aby se však vždy výzkum opíral o široké pozadí zkušeností. „

– Thomas Mayer

Vidím mnoho podobností mezi Steinerovou prací a jinými esoterickými okultními učeními, která interpretují „nadsmyslové“ světy prostřednictvím svých vlastních slov a symboliky. Například existují podobnosti mezi kosmologií Sri Aurbobinda založenou na integrální józe a Steinerovou antroposofií tak, jak je zkoumána v tomto článku. Mayer také uznal, že není snadné popsat nebo interpretovat nefyzické světy slovy:

„Není snadné najít slova pro nadsmyslové vnímání jednoduše proto, že neexistují slova, která by je mohla popsat. To je často možné pouze prostřednictvím nějakého odkazu na fyzický svět. Například, když mluvíme o „dírách v auře“, nemáme na mysli díry, které jsou viditelné smyslům, ale o oblasti duše, které ještě nejsou proniknuty naším Já a do kterých mohou vstoupit cizí pocity a bytosti a setrvat v nich. Také tato „díra“ může být oblastí, skrze kterou se ztrácí naše duchovní a étericko-životní síla.

Ve své knize Mayer podává obecný přehled hlavních konceptů Steinerovy duchovní vědy a kosmologie, včetně různých typů členů člověka, bytostí a entit. V kontextu tohoto článku pouze stručně nastíním některé z nich citované z jeho knihy:

„Rád bych zdůraznil, že to není nějaká teorie nebo systém víry. V nadsmyslových vjemech se člověk s těmito bytostmi reálně a neustále setkává. Podmínkou zdravé duchovní cesty poznání je, že se člověk naučí jednat i s těmito temnými entitami.

Nepřátelští duchové jako Lucifer, Ahriman, Asuras: Kromě andělských hierarchií, které jsou orientovány na božskou lásku, existují také tzv. „padlí andělé“. Bez jejich odporu by se však náš svět nemohl rozvíjet. Představují vlastně také nás lidské bytosti. Mezi nimi jsou luciferské, ahrimanské a asurské „temné“ andělské bytosti, které jsou podrobně popsány právě v antroposofii. Ahrimanské bytosti jsou duchové materialismu, chladu a temnoty; Luciferické bytosti jsou bezduché arogance, egománie a oslepujícího světla, asurské bytosti jsou duchy fragmentace a rozpuštění „já“. V sanskrtu se termín „asuras“ používá ve smyslu „zlý duch“ nebo odpůrce bohů, jako obecný termín. Rudolf Steiner, na druhé straně, ho používá k označení zvláštního druhu padlých andělských bytostí.

Soratický duch: Toto je čtvrtá skupina nepřátelských duchů, kteří pocházejí z duchovních říší ve vzdálených kosmických dobách a z oblastí mimo naši planetární soustavu. Nemají co dělat v duchovním prostoru Země, ale přesto si sem razí cestu. Svádějí lidi, protože slibují velkou moc. Lidé závislí na takové moci pak snadno propadají soratické bytosti, které jsou inspirátory všeho zla. V Bibli – ve Zjevení Janově, v Apokalypse, jsou popisováni jako dvourohá šelma. V gnózi se na ně vztahuje termín Archóntové.

Soratičtí duchové transhumanismu: Zvláštní skupina soratických bytostí se zde nazývá duchové transhumanismu, protože se zdá, že inspirují transhumanismus. Právě ty jsou však zcela zásadní pro pochopení Covid19 a vakcín. Vzhledem k tomu, že tyto bytosti jsou spojeny s nejvyššími nepřátelskými mocnostmi, lze předpokládat, že všechny procesy, které z nich vycházejí, jsou pro člověka extrémně škodlivé. To bude srozumitelnější až v průběhu tohoto článku.

Očkovací bytosti: Každá vakcína má v duchovním světě svoji bytost, jakousi živoucí původní ideu (dalo by se říci že je to také „skupinová duše“ a „skupinový duch“). To není abstraktní myšlenka, ale mnohotvárný duchovní prostor naplněný vědomím; vlasatní struktura bytí. S očkováním tyto bytosti vstupují do lidské aury a pracují v ní. V takovém případě je „velká“ vakcína ve spodních vrstvách duchovního světa a zároveň její „menší“ repliky – dalo by se říci i „potomci“ – pracující v lidské auře. Vakcinační bytost je spojena také s jinými duchovními bytostmi, které jí dávají zvláštní charakter. Například, pokud je spojena s určitými ahrimanickými bytostmi, tak i ty pracují prostřednictvím vakcíny – bytím v očkované osobě. Je-li spojena se soratickými duchy, pak soratičtí duchové získají i přístup do fyzických údů lidské bytosti.

Nemoci-bytosti (bytosti nemoci): Každá nemoc má také svoji bytost v duchovním světě, která se v případě potřeby spojí s lidskou bytostí.“

Některé z výše uvedených bytostí/entit byly interpretovány a dostaly různá jména podle různých okultních esoterických učení. Například jméno Sri Aurobinda pro Nemoci-Bytosti je Síla Nemoci.

Supersenzorická pozorování očkovaných osob [případové studie]

Mnozí z nás již vědí o škodlivých fyzických účincích COVID injekcí na tělo, protože se objevuje stále více dat a faktů (i když jsou popírány, zesměšňovány nebo cenzurovány mainstreamovými médii). Nicméně, jak poznamenává Mayer, „nepříznivé účinky očkování proti koroně na tělo jsou jen úplnou špičkou ledovce.“

Podívejme se na některé případové studie uvedené v Mayerově knize a na to, jak vakcíny Corona nepříznivě ovlivňují další „členy“ lidské bytosti. „Členové“ jsou různá „těla“, fyzická i nefyzická, která tvoří celou lidskou bytost. Například ve Steinerově kosmologii existuje hmotné tělo, astrální tělo, éterické tělo, duše, „já“, anděl, dvojník atd. Stručný popis každého „člena“ viz Mayerova kniha (v němčině) nebo výňatek z ní v pdf

„Lidská bytost žije také ve všech oblastech nadsmyslového světa a skládá se z mnoha vyšších členů (těl), které společně tvoří lidskou auru v její složitosti. V dřívějších dobách byli tito členové – často pod různými jmény – součástí kognitivního zkoumání a duchovních tradic. Dnes je tou nejznámější bytostí mezi těmito všemi „údy“ právě fyzické hmotné tělo.“

Před sdílením těchto případových studií Mayer opět učiní důležité odmítnutí odpovědnosti, aby se nedostal do pasti zobecňování, protože vakcíny ovlivňují každého jinak, tak jak bylo uvedeno dříve

„Následující výzkum a zprávy ukazují, že očkování proti koronaviru může mít silné rušivé účinky na některé členy lidské bytosti. To se samozřejmě liší od jednotlivce k jednotlivci. … Každý jednotlivý případ musí být znovu pozorován. Píšu to proto, abych varoval před generalizací. Je to všechno o zostřování své pozornosti a o síle našeho vnímání.“

Začněme dvěma zprávami od 2 různých kraniosakrálních terapeutů, kteří pracovali s klienty, kteří obdrželi COVID vaxx. Tyto případy mě fascinovaly, protože jsem se také naučil, získal certifikaci a praktikoval kraniosakrální terapii (CS) na mnoha klientech, když jsem pracoval jako profesionální bodyworker více než 15 let.

V mé minulé práci bodyworkera se někdy během sezení CS odhalila entita [nesouvisející s žádnými vakcínami], ale můj klient byl schopen ji sám vyčistit. Přesto bylo třeba udělat více práce k uzavření/uzdravení vstupního bodu a od klienta se vyžadovalo, aby převzal vlastní odpovědnost za své psychologické, emocionální, duševní a duchovní zdraví. Na základě mých zkušeností totiž nestačí jen pouhé „odstranění entit“.

Podle mých zkušeností je extrémně vzácné necítit / nevnímat puls CS vůbec. CS puls/rytmus se vyskytuje asi 6 – 12 cyklů za minutu na základě rozpínání/zatahování míšního moku mezi lebkou a křížovou kostí. Říká se mu také „dech života“. Čím silnější je puls, tím zdravější bývá organismus – tělo/mysl/duch.

Tyto zprávy také potvrzují mé postřehy / výzkum, že tyto vakcíny vytvářejí vstupní body pro nepřátelské entity, aby převzaly naše tělo a „vypudily“ z něj duši.

Zpráva 1: Za posledních 20 let jsem to nezažil v žádné léčbě

Rytmická masáž a kraniosakrální terapeutka z Bádenska-Württemberska v Německu v květnu 2021 napsala:

Jako rytmická masérka pracuji od 80. let a asi 20 let jako kraniosakrální terapeut. Během své dlouholeté terapeutické práce jsem léčila dospělé a děti s velmi odlišnými problémy. Během kraniosakrální léčby může dobře vyškolený terapeut s jasnovidnýma rukama přímo vycítit změny v tělesné stavbě klienta.

Terapeut bere klientovi nohy nebo hlavu do dlaní. Při takových ošetřeních mohou velmi specificky vnímat bolestivé body a blokády v celém těle klienta. Mohou také vnímat stav různých orgánů klienta. Jednou ze základních dovedností kraniosakrálních terapeutů je vnímání tzv. kraniosakrálních rytmů.

Od začátku očkovací kampaně proti koronaviru v Německu jsem léčila dva očkované klienty. Zkušenost z léčby těchto dvou očkovaných vakcínami mRNA byla pro mě nová a zpočátku děsivá.

V pěti dosud provedených kraniosakrálních ošetřeních držení hlavy oběma rukama se opakovalo vnímání držení jako zcela prázdné, zkrátka prázdné hlavy. Éterický mozek a šišinka mozková se cítily být vyschlé a scvrklé.

Také jinak vnímatelný povrchový kraniosakrální rytmus vůbec nebyl vnímatelný. S žádným z mých dalších klientů, po více než 20 letech zkušeností, jsem nikdy neměla takové zkušenosti.“

Pokračovala v dalších čtyřech sezeních se svým pacientem a všimla si určitého pokroku v léčbě:

U třetí léčby došlo k jasnému zlepšení. Éterické tělo a kraniosakrální rytmy byly již pociťovány jasněji. Po třetím ošetření klient provedl očistu jater podle Andrease Moritze, následovanou hydroočistou tlustého střeva… Během čtvrté kraniosakrální léčby byla šišinka mozková opět vnímatelnější a klientka mluvila o tom, že už není jen funkční, ale že se cítí být více v souladu sama se sebou, že je schopna se více soustředit a vnímat sama sebe.

To je rozhodně dobrá zpráva, jak poznamenal Thomas Mayer:

„Tato příjemná zpráva ukazuje, že je tedy skutečně možné překonat blokující supersenzorické účinky očkování. Očkování proti koronaviru může být jakýmsi testem. Nyní jsme vyzýváni, abychom se stali dostatečně silnými, abychom se vyrovnali s těmito masivními útoky. To platí jak pro klienta, tak pro terapeuta.“

Zpráva 2: Jako by na ní ležela temná bytost

Další diferencovaná zpráva od kraniosakrálního terapeuta z Bádenska-Württemberska v dubnu 2021:

Vzhledem k tomu, že pracuji s tělem, kvůli očkování jsem nyní konfrontována s energiemi a entitami, které jsoupoměrně šokující. Mám pocit, že se musím chránit a nyní dokonce pochybuji, zda mohu pokračovat v léčbě očkovaných lidí i v budoucnu, aniž bych opustila práci vyčerpaná.

Zejména v kraniosakrální terapii, kde jsem v přímém kontaktu s éterickým tělem a ostatními členy pacientovy bytosti, se zabývám stále více nevzhlednými a děsivými obrazy a vjemy a chráním se před nimi. Jsem hluboce šokována tím, co tato očkování dělají s lidmi, aniž by si oni sami něčeho všimli.

Jako příklad bych vám ráda pověděla o sezeních kraniosakrální terapie se 70letým pacientem, kterého velmi dobře znám a který se se mnou mnoho let léčí.

První sezení se uskutečnilo jen pět dní po první mRNA vakcinaci vakcínou BioNTech Pfizer. Přemýšlela jsem o jeho CS rytmu, který jsem nemohla vnímat. Když mi řekl, že je nyní očkován, bylo mi to jasné. Měla jsem pocit, že nad ní je jakási temná bytost, která brání všem funkcím. Výsledkem je stagnace a tuhost. Tkáň byla jakoby držena, nemohl dýchat a nemohl se pohybovat a již nebyl schopen pulzovat.

Ve druhém sezení to bylo snad ještě horší než v prvním. Nebyl tam prakticky žádný rytmus, jen úplná strnulost. Jako tlustá, lepkavá hmota uvnitř pacienta. U nohou jsem nic necítila, úplně zlomený rytmus. Také při tomto druhém sezení jsem znovu zažila jakousi beztvarou bytost, tmavou, černou, která ležela kolem horní části těla jakoby kolem něj, držela se, jakoby v jakémsi škrtícím pohybu na éterickém hrtanu a vířila kolem.

Další turnusy:

Navíc nebyl patrný normální kraniosakrální rytmus. Všechno bylo stále zaseknuté a nebyl patrný žádný pohyb, žádná inspirace a expirace. Také na úrovni kostí žádný pohyb. Na konci léčby jsem opět uviděla podivnou, nejprve příšernou – černou, nebo takovou šedo-černou bytost.

U nohou nebyl vůbec patrný, úplně přerušený rytmus. Také v tomto druhém sezení jsem znovu zažila tu beztvarou bytost, tmavou, černou, která se rozkládala kolem horní části jakoby kolem něj, držela se jako jakýsi škrtící pohyb na éterickém hrtanu a vířila kolem.

Jako terapeutka jsem musela být velmi opatrná. Jakmile jsem však pracovala se světlem, to znamená s Kristovým světlem, tato temné bytost musela ustoupit. Pacient si toho vůbec nevšiml, žádná změna kranio-rytmu, pro něj to vše bylo normální jako vždy.

Další turnusy:

Navíc nebyl patrný normální kraniosakrální rytmus. Vše bylo jakoby „přilepené“ a v živých tkáních nebyl patrný žádný pohyb, žádná inspirace a expirace. Také na úrovni kostí žádný pohyb.

Na konci léčby jsem opět uviděla podivnou, nejprve šedočernou, později pouze šedou bytost. Možná bytost očkování? Během léčby, zejména na konci léčby, došlo v každém případě ke zklidnění bytosti, která předtím neklidně bzučela a dráždila. Uvelebila se jakoby kolem ramen, jako by se přehnula a plazila se do těla. Cítila jsem, jako by ještě nezalezla úplně dovnitř, ale byla již v procesu spojování a splynutí s tělem.

Bohužel, po mnoha týdnech terapie nedochází k žádnému skutečnému pokroku, k žádnému pohybu. Pacient nemůže tato pozorování žádným způsobem prožívat nebo chápat. Nemá žádné vnímání této bytosti a změny v jejích životních funkcích a kraniosakrálních rytmech.“

Zpráva 3: Tkáň je jakoby ztuhlá a již není schopna pulzovat

Rytmická masérka ze Švýcarska popsala v červnu 2021 další jevy:

„Měla jsem možnost sdílet pozorování s některými dalšími terapeuty, kteří mají podobné vnímání. Kromě toho znám mnoho pacientů již dlouhou dobu a mohu jasně vnímat rozdíl mezi jejich stavem tehdy a nyní.

Často si pacienti sami této změny vůbec nevšimnouNaopak, nyní se cítí opravdu dobře, ulevilo se jim, jsou šťastní a „svobodní“ [a to i poté, co dostali vakcínu]. Někteří, samozřejmě, vykazují počáteční příznaky chřipky v prvních dnech po očkování. Jen velmi málo lidí však trpí a vnímá to nějak hlouběji.

U většiny očkovaných lidí dochází ke kondenzaci v tkáních, zejména po druhém očkování (ale velmi často již po prvním). Tkáň je jakoby ztuhlá, již není pohyblivá a již není schopna pulzovat. Také hmatatelné ochlazení (chlad) se objevuje umnoha očkovaných. S jedním pacientem jsem měla zkušenost jako s masáží „mrtvoly“. Ještě méně než dříve však mají lidé nějaké pocity z tohoto svého chladu.

V obličeji očkovaných jsou viditelné změny. Pohled se často stává tuhým, kontury pevnější nebo lidé dostanou jakoby poněkud rozcuchanou tvář. Tvář se stává jejich maskou, je transformovaná. To, co chce jindy prosvítat, již chybí.

Často se staré slabosti a symptomy, které již byly zlepšeny, znovu objevují na všech úrovních v důsledku očkování: například bolesti, blokády kloubů, svalové křeče a ztuhlost (například u Parkinsonovy nemoci), kornatění páteře, tinnitus atd.

V duševním životě často vnímám nápadně ostře vytesané gesto, až k (latentní) agresivitě. V duševně-duchovní sféře jsem pozorovala jev, který bych popsala takto: Schopnosti získané během mnoha měsíců a let prací s vlastním „já“ jsou opět zatlačeny do pozadí. Například staré, základní strachy, iluze, rigidní představy, vzorce chování atd. Náhle se některé znovu objeví. U některých to zašlo dokonce až tak daleko, že to bylo jasně postřehnutelné jako ( snad dočasné?) změny v samotném jádru jejich bytí.

Účinek na mě jako terapeuta je v modifikované podobě jako u samotných očkovaných lidí – pokud nejsem ostražitá a dostatečně se nechráním. Především zažívám, že někdy, zničehonic, jsou síly najednou odtaženy ode mě. Stává se to zcela nečekaně, i když mám dobrý den. Pokud nejsem zcela v sobě a zejména ve svých rukou, stávají se nehybnějšími včetně hraniční ztuhlosti a bolesti.

Je také nutné dobře vést myšlenkovou činnost; je také v nebezpečí, že i ta bude převzata nějakými rušivými myšlenkami.

Zpráva 4: Zatvrzování v duši

Psychoterapeut z Hesenska, Německo, duben 2021:

„Očkovaná je asi třetina mých klientů, celkem asi deset. Už nejsem schopen je oslovit a prožívat přímo, jak jsem byl zvyklý, ale nyní musím dělat mnohem více a trvat déle, než se dostanu do kontaktu s jejich „já“. Připadá mi, jako by byli za nějakou betonovou zdí. Pocit betonové zdi je u vakcín od společnosti AstraZeneca; u BioNTechu a Moderny je to spíš, jako by se jejich „já“ dusilo pod nějakými hrudkami.

Od očkování jsem zažil zvýšený vliv tmavých vrstev, něco se v nich otevřelo. Jako terapeut musím být opatrnější, abych nebyl vtažen do něčeho velmi temného, a musím se vždy vědomě snažit spojit se světlem. Jde o práci temnými vrstvami, které jsou uloženy individuálně i kolektivně v duchovní zemi.

Často se teď cítím ve své práci velmi osaměle. Znám ty klienty dobře, ale nějak už tam vlastně nejsou. Po sezení už toho člověka necítím, i když tam fyzicky skutečně byl.

Existuje ale jedna výjimka. U ženy, která medituje a také dlouho přemýšlela o tom, zda-li by měla být očkována, to tak není. S ní nezažívám žádné odloučení. Je zřejmé, že byla sama schopna transformovat duševně-duchovní účinky tohoto očkování.“

Pracovní skupina v Bádensku měla v květnu 2021 podobné názory:

„Při pozorování očkovaných lidí (vakcínami od AstraZeneca a BioNTech) jsme vnímali proces zvyšujícího se tvrdnutí v -elementu jejich duše.“

Z těchto zpráv zatím pouze vidíme, že jen jedna jediná osoba se dokázala pomalu zotavit z vakcíny, ale to stejně až po několika opakovaných léčbách; Ale u převážné většiny jiných ty účinky zůstaly, zatvrdily jejich duši a také mnohem více přitahovaly některé temné, nepřátelské okultní síly, které se pak připojily k jejich [astrálnímu] tělu. Některé z těchto entit by také mohly být těmi již zmiňovanými „vakcinačními bytostmi“, o kterých budeme diskutovat později.

Dalším kritickým zjištěním je, že terapeuti a praktici byli také negativně ovlivněni při práci na svých očkovaných klientech. Museli být velmi opatrní, aby nepřijali žádnou temnou energii nebo z toho nebyli naprosto vyčerpáni, zvláště když pracují na nadsmyslné úrovni.

Další zprávy z celého světa

Thomas Mayer také uvádí zprávy od terapeutů a alternativních praktiků, které nebyly z jeho osobní sítě kontaktů (jako ve všech těch výše uvedených případech), ale které našel ve svém výzkumu na online fórech terapeutů a alternativních praktiků, potvrzující to, co on a jeho kolegové objevili při léčbě očkovaných klientů. Zde je jen krátký výběr dojmů a zkušeností od 10 různých terapeutů a praktiků:

 1. „Dělám léčivou masáž. Mám klientku, která ke mně chodí už velmi dlouho. Dnešní schůzku měla naplánovanou už dávno. Moji psi ji nepozdravili tak jako vždycky. Myslel jsem, že je to jen proto, že tu nějakou dobu nebyla. Začal jsem tedy svou obvyklou léčbu, ale byla jiná než obvykle. Prostě jsem se nějak nemohl dostat dost do hloubky. Po půl hodině jsem se jí zeptal, jestli je očkovaná, protože jsem pořád jakoby narážel do zdi. „Ano“, řekla, „před týdnem“.
 2. „Stejnou zkušenost jsme měli i v naší praxi s tělesnou terapii. Nemůžete se dostat do tkáně a systému některých očkovaných lidí.“
 3. „Pracuji jako naturopat a mnoho z mých pacientů se bohužel nechá očkovat. Někteří z nich mi připadají odpudiví: podivná barva jejich tváří, pole aury roztrhané, jako by byli odtělesněni. Některé z nich nejprve nemohu bioenergeticky otestovat, protože na ledvinách dochází k energetickému šoku ve smyslu jakési kybernetické blokády.“
 4. „U některých očkovaných lidí jsem si také všiml, že aura, která byla dříve silná a barevná, se po očkování zhroutí a zešedne. To však není případ úplně všech z nich. Když provádím vyrovnávání čaker, někteří se pak cítí jako po chemoterapii, jako něco co je tuhé, kovové a téměř nepropustné. Rád bych zdůraznil, že to rozhodně není případ úplně všech, u některých necítím žádný velký rozdíl.“
 5. „Od raného dětství jsem byl schopen vidět barvy aury lidí. Jsem na to citlivá. Auru „vidím“ většinou jako nějakou základní barvu s různě barevnými skvrnami. Když se setkávám s očkovanými lidmi, moje oči často „hledají“ auru, ale vše, co vidím, je jen hladký šedý povrch, jako beton. To mě mate, žádná jiná barva se neobjeví.“
 6. „Aura očkovaných lidí se často mění. Stává se popraskaná, rozbitá a nechráněná před cizími energiemi. Energie z očkovaných proudí nefiltrovaná a cizí energie proudí dovnitř.“
 7. „Mám naturopatickou praxi, kde také pracuji osteopaticky (tj. s kontaktem s pacientem). Před třemi týdny jsem měl pacienta, který byl očkován J&J před pěti dny, i když mi o tom řekl až později. Během léčby jsem si všiml několika energetických chapadel, která v něm byla ukotvena. Kromě toho byla ale jeho celková životní energie velmi nízká. Odstranil jsem tato chapadla, stabilizoval jsem jeho energii a pokusil se ho znovu spojit (uzemněním a směrem vzhůru). Druhý den mu bylo lépe.“
 8. „Jsem velmi citlivý a vidím auru lidí. U některých očkovaných lidí není aura barevná jako u jiných, ale šedá a cítím vůni očkovaných lidí. Vůně je nasládlá a pronikavě nepříjemná.“
 9. „S manželem pracujeme s karoserií. Je děsivé vidět, jak očkovaní klienti degradují. Jejich barva kůže se mění, zdá se, že stárnou roky, lymfatické uzliny jsou oteklé po dlouhou dobu, aura je „potrhaná“ a mnoho z nich voní velmi nepříjemně.
 10. „Jsem alternativní praktik; Také dělám energetickou léčbu a někdy nemohu najít energetická pole lidí, kteří byli očkováni. Ta lze nalézt jakoby vedle těla očkovaných.“

Tyto zprávy mi také připomínají informace, které jsem sdílel ve svém článku The Metaphysical Consequences of the COVID Jab In Light of the Occult Matrix a The Way Out of a Supersensible Energy healer popisující podobnou diagnózu nebo zkušenost při práci s očkovaným klientem. Zde je zkrácená verze sestavy:

„Jednal jsem s člověkem, který dostal svoji první a druhou dávku vakcíny. Tuto osobu jsem již před tím energicky léčil, ale nevěděl jsem, že si vzal vakcínu. Když jsem začal s léčbou, okamžitě jsem si všiml změny, jakési velmi těžké energie vycházející z jeho jemnohmotného těla. Nejděsivější bylo, že když jsem pracoval na srdeční čakře, spojil jsem se s jeho duší, jenže ta byla oddělená od fyzického těla, neměla žádný kontakt a bylo to, jako by se vznášela někde vedle a navíc ve stavu naprostého zmatku.

Pokračoval jsem v léčbě tím, že jsem posílal světlo do srdeční čakry, do duše toho člověka, ale zdálo se, že jeho duše již nemůže přijmout žádné další světlo, frekvenci nebo energii. Byl to pro mě tehdy velmi silný zážitek.

Pak jsem pochopil, že tato látka je ve skutečnosti používána k oddělení vědomí, takže toto vědomí již nemůže interagovat prostřednictvím tohoto těla, které má v životě, kde již není žádný kontakt, žádná frekvence, žádné světlo, žádná energetická rovnováha nebo duch.

Uvědomil jsem si, že to nejen znečišťuje jemnohmotná těla a fyzické tělo, ale že to má něco společného i s naší duší. Účelem je poškodit a pokusit se zničit kontakt s vědomím. To, co řekl Rudolf Steiner, je přesně toto. Nejde tedy jen o pouhé poškození imunitního systému…“

Schizma v komunitě wellness a alternativního zdraví

Než budeme pokračovat s dalšími případovými studiemi a půjdeme hlouběji do podrobnějších účinků vakcín na metafyzickou konstituci lidských bytostí, jak je sdíleno v Mayerově knize, chci zopakovat jeden velice důležitý bod, který jsem uvedl v předchozím článku.

Existuje velmi zřejmý rozkol a „rozštěpení“ v komunitě wellness, jógy, alternativního zdraví, při práci s tělem / energetických léčitelů, pokud jde o vakcínu. Mnoho praktiků a terapeutů tuto vakcínu plně podporuje, věří veškeré propagandě s ní spojené a dokonce i všem těm lžím o takzvané „pandemii“ a zkorumpované moderní alopatické medicíně, a dokonce ji mnozí z nich i sami přijali.

Jako dlouholetý profesionální bodyworker, praktik jógy a trenér ztělesnění jsem byl překvapen a šokován tím, kolik lidí v komunitě wellness a alternativního zdraví s tím skutečně souhlasilo, dostalo tu injekci a dokonce požádali i své klienty a studenty, aby si ji vzali. Jinak by jim své služby nadále již nenabízeli.

Podle mého názoru a vnitřní zkušenosti, pokud jste skutečně v souladu se svým tělem a esencí/duší, tj. skutečně ztělesněni (v pravém slova smyslu), pak zcela přirozeně odmítnete COVID injekci, stejně jako odmítnete jakýkoli jiný jed/toxin. Budete se holisticky starat o své zdraví na všech úrovních a to jak fyzické, emocionální, tak psychologické, a nebo duchovní.

Pak budete mít také somatickou inteligenci a intuitivní schopnosti vidět skrze všechny ty lži o této naprosto falešné pandemii. Inteligence jako taková v tomto smyslu nemá nic společného s tituly nebo vzděláním které navíc nejčastěji zatemňuje skutečnou inteligenci kvůli sociálnímu/vzdělávacímu programování a většinou dává člověku pouze pocit intelektuální nadřazenosti, ale je vázána na inteligenci těla jako vyjádření své podstaty, spojené s Božstvím a s vaším pravým Já. Ale také to vyžaduje ohromnou spoustu vnitřní práce, abychom se spojili se skutečnou částí nás samých.

Ve světle tohoto porozumění je zde také jeden velký oxymóron: Učitelé jógy, duchovní vůdci / učitelé / autoři, somatičtí / ztělesnění terapeuti / učitelé / autoři, léčitelé, pracovníci s energiemi, bodyworkeři / masážní terapeuti, naturopaté, odborníci na výživu a kdokoli v „wellness průmyslu“, kteří užívali a propagovali tuto smrtící injekci. Nemohli bychom mít lepší svědectví o tom, že jsou zcela mimo kontakt se svým tělem, duchem a podstatou/duší.

Tato „pandemie“ a to, jak na ni různí lidé reagují, také odhaluje jejich skutečné barvy, zejména v duchovní, jógové a wellness komunitě. Je to takový konečný lakmusový papírek pro každého, kdo tvrdí, že již ztělesnili vědomí do sebe sama. Za několik let tito lidé uvidí, co udělali, a pravda se bude odhalovat víc a víc jak už se to děje – a nebude to hezký obrázek. Je to totiž také velmi těžké karmické břemeno, které je třeba nést. Prozatím se nám vysmívají, spílají nám, zesměšňují nás a útočí na nás svými ad hominem útoky „konspiračních teoretiků“ a těmi sociálně podmíněnými signály ctnosti, aniž by si ale uvědomili, že se přitom sami stali nádobami pro okultní nepřátelské síly.

Příklad: Studoval jsem mnoho populárních kanálů za posledních dvacet let, včetně Abraham-Hicks [viz video níže]. Pravda je zde často smíšena se lží, ale většina kanálů jsou podvody New Age ve světle hyperdimenzionální matrice, okultních zákonů a skrytých (nefyzických) sil života, manipulujících lidstvem z neviditelných říší.

Nejčastěji se tyto nepřátelské síly tváří jako pozitivní, zaměřují se na naše zbožná přání a emocionální předpojatost, kde mnoho „New Age“ příznivců zaměňuje své emocionální vazby za konkrétní názory, nevědomé reakce za traumata a zbožná přání za „pravdu“, nebo za „intuici“ a „rezonanci“.

Neexistuje žádné hlubší psychické rozlišování, kritické myšlení a už vůbec ne povědomí o hyperdimenzionální matrici s jejími okultními zákony, pastmi a podvody. Channelovaný materiál je hluboká králičí nora, o které jsem také psal v průběhu let.

Zde je vynikající příklad tohoto chytrého podvodu. V jednom videu níže Esther Hicks (Abraham-Hicks) údajně channeluje „nefyzické energie lékařů a vědců“ a propaguje vakcínu jako „stojící ve své nefyzické bytosti a libující si v brilantnosti těchto vakcín.“ Když se podíváme na některé reakce z tohoto videa, tak mnoho lidí typu New Age už jim to spolkla, chytli se na háček a vlasec a potápí se, protože věří, že ty vakcíny nyní nejen nejsou vůbec škodlivé, ale jsou pro ně dokonce dobré. Viděl jsem další channelované materiály, které tvrdily, že „vakcíny proti covidu pomáhají vylepšit naši DNA pro další počínající fázi naší evoluce“.

Odvážní terapeuté a praktici kteří vystupují proti vakcínám a odhalují covidovou psychologickou operaci, se dnes často setkávají s posměchem a s útoky. Někteří z nich dokonce přišli o práci a byli „zrušeni“, jen proto, protože se odmítli nechat očkovat nebo prostě jen proto, že pouze nějak zpochybnili oficiální narativ a tu „konsensuální vědu“. Thomas Mayer se s tímto problémem setkal i ve svém výzkumu a musel proto změnit jména všech praktikujících a terapeutů, kteří mu posílali zprávy, aby je ochránil.

„Z důvodu zachování důvěrnosti byla všechna jména [pacientů] změněna v popisech konkrétních případů. To je normální. Není však normální, aby i všichni autoři byli také jmenováni pouze pod svými pseudonymy. Znám je totiž osobně a nechtějí se stát terčem pomlouvačné kampaně. Mnozí z nich mají i své normální povolání a nechtějí přijít o práci. Bohužel takové obavy jsou dnes sklutečně oprávněné, známe totiž již poměrně mnoho případů sankcí a propuštění právě kvůli nekonformním názorům. […]

Musel jsem bohužel přijmout tuto hořkou realitu. Pouze anonymizace autorů tak vytváří nezbytnou ochranu, která umožnila vydání této knihy. Jaké síly zde duchovně působí ze zákulisí, se stane jasnější v průběhu čtení této knihy.“

– Thomas Mayer

Zároveň je také velice důležité pochopit, že každý, kdo je pro injekci a nechápe COVID Psy-Op, tak je bohužel také hluboce vymytý mozkem a je již naprosto ovládán médii, vládou a nebo církví scientismu [pseudovědy], a že reaguje z primárního strachu a traumatu, protože zkrátka vůbec „neví, co dělá„. Jakmile to pochopíme, můžeme tyto lidi vidět s větší empatií a soucitem, místo abychom si na ně projektovali svůj hněv. Neexistuje zde žádný průchod s fakty a logikou a kognitivní disonance je příliš silná. Nejsou totiž odpojeni pouze od svých vlastních těl, ale také od svého vnitřního vedení, a proto se stali jen takovými autoritářskými následovníky.

Když jsem to řekl, mám své hranice a rozhodl jsem se, že nedostanu žádnou léčbu od žádného praktika nebo terapeuta, který dostal injekci. Je to moje osobní volba. Naštěstí mnoho profesionálních wellness praktiků odmítlo injekci a aktivně proti němu promluvilo. Nepůjdu ale až tak daleko, abych se naočkované populaci úplně vyhnul. Tento postoj by byl příliš paranoidní a založený na strachu a navíc je prakticky nemožný, pokud se tedy někde úplně neizolujete od společnosti. Věřím své vlastní duchovní konstituci (pečuji o své zdraví holisticky na všech úrovních), že na sebe jen tak nic nevezmu nebo nebudu negativně ovlivněn. Tuto hranici však vytvářím, když se mnou někdo pracuje prakticky, fyzicky nebo energeticky.

Podrobné účinky očkování proti koroně na konstituci lidských bytostí

Thomas Mayer se také podělil o svá velmi podrobná, nadsmyslná pozorování lidské konstituce s jeho výzkumnou skupinou. Termíny použité v těchto zprávách jsou velmi typické pro práci Rudolfa Steinera a jeho definici nadsmyslových členů lidské bytosti. Odkazuji opět přímo na knihu nebo pdf pro vysvětlení těchto pojmů v kapitole o supersensible research. Zde je jeden z případů, které tato výzkumná skupina oznámila:

„Členové Pracovní skupiny Hesensko jsou zkušení a úspěšní duchovní badatelé, kteří pravidelně spolupracují. Od nich pocházejí následující tři případové studie.

20. května 2021: Žena dostala první očkování vakcínou AstraZeneca. Poté se cítila velmi špatně a už nechtěla pracovat. Je psychoterapeutka a začala být dokonce nevrlá na své pacienty.

Vyšetřování pak odhalilo:

 • V její auře byla Vakcína-Bytost AstraZeneca, která ovlivnila všechny členy její ústavy
 • Duchovní členové její bytosti (Duch-člověk, Život-Duch a Duch-Já) měli spojení s 9. podzemní oblastí Země; Byli jí ovlivněni a zablokováni.
 • Prostřednictvím tohoto vztahu se pak otevřely dveře bytostem transhumanismu, které začaly přímo v její míše vytvářet jakousi duchovní kovovou linii. – Její anděl se projevil v imaginárním vnímání jako šedý a poněkud nezdravý.
 • Na úrovni její intelektuální duše jsme zažili zablokování mezi čelem a korunní čakrou. Interpretovali jsme to jako oddělení intelektuální duše od vyššího já.
 • Účinky Vakcinační bytosti se také dostaly do jejího astrálního a éterického těla. V éterickém těle jsme pak vnímali mnoho malých démonů, kteří se pohybovali chaoticky a disonantně a bublali jako nějaké šampaňské.
 • Elementární bytost těla byla ve své činnosti utlumena.
 • Ve všech čakrách jsme cítili silné blokády

Tyto obtížné účinky jednoznačně musely pocházet z očkování, protože předtím byla Elke ve velmi dobrém stavu. Tyto účinky zažila i při společném vyšetření. Byla velice šokována výsledky a chtěla neutralizovat Vakcinační Bytost a harmonizovat své tělo prostřednictvím duchovní léčivé práce. To se nakonec skutečně stalo a poté pocítila velkou úlevu. Postupně se jí vrátila vůle pracovat.“

Tento příklad ukazuje, jak hluboce očkování proti koroně zasahuje do všech členů každé lidské bytosti. Everything byl převzat a narušen. Popis však také ukazuje, že takové duchovní poškození vakcínou může být neutralizováno, pokud se k nim podle toho přistupuje. Je důležité to zdůraznit, aby zde shromážděné popisy byly chápány správným způsobem. Jde o to dívat se na realitu střízlivě, abychom se naučili a rozvíjeli potřebné kroky.

Pokud tyto zprávy člověka děsí, neměl by je potlačovat, ale měl by se nechat jimi nějak dotknout. Musí se to zkrátka postupně strávit.“

Mayer a jeho výzkumná skupina tedy identifikovali jakousi společnou nit a také základní vzorec duchovního poškození vakcínami u lidí:

„V posledních měsících jsme mohli pravidelně sledovat 20 očkovaných osob. I když jsou účinky očkování proti koroně individuálně odlišné a v průběhu času se poněkud mění, tak ale existují některé základní vzorce, které se často opakují:

Očkování často způsobuje posun členů lidské bytosti. Éterické tělo se zmenšuje. Cítící tělo s jednotlivými členy duše (Cítící, Intelektuální – a Vědomá Duše) se posouvá a ztrácí spojení s fyzickou lidskou bytostí. I-organizace bytosti sklouzává zpět a ukazuje se, že se zmenšuje; totéž se děje s duchovním jádrem nebo s tzv. vyšším SeIf. Tak se očkovaná lidská bytost stává mnohem silněji vázána na hmotu.

Tělo-elementál-bytost, která by se měla starat o lidskou bytost, tak od bytosti nyní odchází a zůstává pouze v její blízkosti. Také dochází k odloučení od anděla – anděl a člověk se již nemohou vzájemně cítit. To jsou velmi bolestivé podmínky pro tyto éterické a duchovní entity, které ale přitom na svých bedrech „nesou“ a podporují lidskou bytost.

Místo nich se dvojník člověka (tedy jeho temný stín nebo nevyřešená stará karma) naopak silněji spojuje s lidskou bytostí. Z duchovních temných podzemních vrstev země přicházejí síly, které ovlivňují „já“ – organizaci, vyšší já a anděla.

Měli jsme dojem, že silnější účinek Dvojníka souvisí s posílením ega, tedy vlastně nižšího „já“ zatvrzelého v egoismu. To se někdy projevovalo sebevědomějším vzhledem osoby, který však měl svůj zdroj v sebestřednosti. Při takových setkáních se pak člověk nesetkal se skutečnou lidskou bytostí tak jako dříve, místo toho zde bylo jen ego a výrazněji „primitivní člověk“

Zažíváme, že spolu s vakcínou vstoupily i ahrimanické, tvrdnoucí elementární bytosti do jednotlivých lidských orgánů. Astrální tělo a „já“ organizace orgánů byly jasně uhašeny a smrštěny. Také éterické tělo zesláblo a mnohem silněji se spojilo s hmotným tělem; V tomto ohledu se takový člověk stal více fyzickým[…]

Toto zkreslení v duchovní konstituci orgánů je způsobeno temnými bytostmi, které vstupují do lidské bytosti právě prostřednictvím očkování.“

Tři typy bytostí / entit získávajících přístup prostřednictvím vakcíny COVID

Podle výzkumné skupiny existují tři skupiny bytostí [založené na Steinerově práci], které se objevily u očkovaných lidí. Mayer je nastiňuje níže:

 1. Vakcinační bytost: Jsou to duchovní bytosti nižší úrovně duchovního světa. Mají určující a zasahující účinek na téměř všechna těla lidské bytosti a podobají se různým nemocným bytostem. V auře lze tyto Vakcinační Bytosti zažít jako kořen, který jde skrze fyzickou lidskou bytost do všech členů lidské konstituce. Jsou to jacísi potomci a místní zástupci skupinových duší nebo skupinových duchů specifických vakcín.
 2. Soratičtí duchové transhumanismu: Vakcinační bytosti jsou spřízněny se sorátickými duchy transhumanismu, kteří skrze ně získávají přístup k vrstvám lidské aury. Tam se objevují jako černé, ostré, sající útvary nebo skvrny, zejména v okruhu asi tři stopy a více, v celé auře, stejně jako v nejvyšších členech lidské bytosti (Já, Duch-Já, Život-Duch, Duch-Já).
 3. Malé ahrimanizované elementární bytosti: Ty zabírají zejména éterické tělo a orgány.
  Tyto tři skupiny bytostí se zdají být těmi hlavními příčinami popsaných posunů a blokád v lidské konstituci.

Duchovní léčení a jak působit proti nepříznivým účinkům očkování

Vyvstává otázka, jak se mohou očkovaní lidé uzdravit a zpracovat vakcíny proti covidu? Víme o fyzikálních detoxikačních metodách, které mohou fungovat a pomáhají léčit fyzickou konstituci těla. Ale odstranění těchto nepříznivých bytostí vyžaduje ještě také hlubší duchovní práci. Mayer o tom píše:

Účelem duchovního léčení je odstranit tyto tři skupiny bytostí z lidské aury.

To by mělo vycházet z aktivity skutečného „já“ očkované osoby, která v ideálním případě rozvíjí takovou sílu, která těmto bytostem ztěžuje opětovný vstup.

Na základě vlastních pozorování mám zhruba následující obrázek:

 • Pokud se očkovaná osoba nezapojí do aktivního procesu, tak duchové transhumanismu pracují v celé auře; V takovém případě také silně vyzařují do životního prostředí.
 • Pokud se očkovaná osoba zapojila do tohoto procesu – vědomě či nevědomě – pak mnoho duchů transhumanismu z ní postupně odejde. Zůstávají pouze jakési usazeniny, stejně jako Vakcinační Bytost, která je ale pak ve své účinnosti mnohem utlumenější. Alespoň tak jsem to pozoroval u lidí, kteří na první pohled vůbec nevypadají, že byli očkováni.
 • Se stále aktivnější prací se Vakcinační Bytost stále více vzdaluje od lidské bytosti, až do vzdálenosti asi šesti stop. V takovém případě ale na ni již nemá určující vliv.
 • Malé ahrimanské elementární bytosti z větší části ustupují, když jsou vyčištěny duchovní úrovně. To by však mělo být kontrolováno; Často takoví lidé stále potřebují specifickou doplňkovou léčbu.“

Mayer se také zabývá jedním poměrně zásadním faktorem, který určuje proces hojení. Liší se to ale od člověka k člověku a velká část z toho je daná právě tím, za jakých okolností jednotlivec dostal vakcínu.

„Vlastní rozhodnutí očkovat: Pokud se člověk nechá očkovat ze strachu nebo z ideologického přesvědčení, tak existuje nebezpečí, že přidružené entity do něj mohou proniknout mnohem hlouběji než je tomu u lidí s komponovanějšími motivacemi.

Motivace lékaře: Svou roli hraje i duchovní postoj lékaře (nebo osoby, která vakcínu aplikuje). Duše-duchovní atmosféra během očkování může buď přizvat nebo naopak odradit tyto nepřátelské duchy. Pacient to ale může sám také ovlivnit například modlitbou během očkování.

Povědomí o problému: Pokud si je člověk vědom toho, že očkování může způsobit duševně-duchovní poškození a že se o to musí postarat, je takové uvědomění k nezaplacení. To se stane výchozím bodem v duši pro – vědomou či nevědomou – konfrontaci s existencí vakcíny. Bez uvědomění si tohoto problému existuje pro duši nebezpečí, že do něj pouze slepě spadne a že již nenajde žádný způsob, jak pochopit, co se děje.

Lékařská podpora: Existují různé možnosti s přírodními léky a homeopatickými léky. Za tímto účelem se poraďte s lékařem nebo lékařem.

Terapeutická podpora: Všechny terapie, které mají zvláštní účinek na vyšší členy lidské konstituce, mohou pomoci například terapeutická eurytmie, rytmická masáž, kraniosakrální terapie, arteterapie atd.

Základní duchovní posílení: Čím více člověk pravidelně posiluje své duchovní spojení meditací, modlitbou, náboženskými rituály, zpěvem nebo čtením duchovní literatury, tím méně je přístupný negativním duchovním útokům.

Intervence duchovního léčení: Zdá se mi velmi důležité přímo konfrontovat bytosti spojené s očkováním v meditaci nebo modlitbě; setkat se s nimi silou Krista, archanděla Michaela (asertivita), archanděla Rafaela (léčivá síla), uzdravujícího Buddhy nebo jiných vyšších duchovních bytostí. Prostřednictvím toho mohou být tyto nepřátelské bytosti zcela odstraněny z aury a jejich účinky mohou být transformovány. Všechno, co se v tomto směru udělá, má svůj účinek, i když to člověk třeba není schopen osobně rozpoznat. Pro podporu může být užitečné vyhledat pomoc zkušeného duchovního léčitele.

Zpracování očkování by nemělo být podceňováno, jak by mělo být zřejmé i z předchozích popisů. Jedním z nich je jednání s třídou nepřátelských duchů, kteří ho mohou rychle přemoci. I když zpracování trvá u některých lidí jen několik týdnů, jiní na něm musí pracovat po mnoho měsíců.“

Jakkoliv mohou být některé z těchto zpráv a zjištění poměrně znepokojující ohledně nepříznivých duchovních účinků vakcín proti covidu tak situace není beznadějná. Jak jsme již viděli v těchto zprávách, lidé, kteří byli naočkováni, mohou být vyléčeni a mohou sí sami pomoci v procesu hojení.

Pokud jste dostali vakcínu a dostali jste se až tak daleko ve čtení tohoto článku, tak nezoufejte, ale zkrátka vyhledejte pomoc. Dostal jsem e-maily od lidí, kteří se mě ptali, jak čelit metafyzickým důsledkům injekce. Práce a výzkum Thomase Maye nám dávají určitá vodítka a vrhají světlo do temnoty navzdory celkové zdánlivě zoufalé situaci. Nesmíme podlehnout strachu nebo negativnímu myšlení, ale postavit se k tomu zkrátka čelem, brát to tak, jak to je.

Vzhledem k tomu, že se mě na to mnoho lidí ptá a posílá mi kvůli tomu e-maily, rád bych také objasnil, že nenabízím takový druh nadsmyslové práce těla a energie jako Mayer a jeho tým „super-smyslových terapeutů. V současné době už nepracuji ani jako bodyworker, kraniosakrální terapeut nebo praktik holografické kinetiky (HK). Obě modality by možná mohly pomoci očkovaným lidem v jejich léčebném procesu, ale moje práce se trochu posunula a nyní se více zaměřuji spíše na skupinovou práci, online kurzy a na další práci, ke které jsem povoláván Duchem.

V současné době také neznám nikoho, kdo by prováděl takové léčebné postupy, jaké Mayer a jeho lékaři nabízejí na základě práce Rudolfa Steinera. Mayer sídlí v Německu a můžete se tak na něj obrátit přímo a zeptat se ho (kontaktní informace najdete v jeho knize).

Jak si vybrat správného léčitele a nebo praktikujícího

Doporučuji opatrnost zdravého rozumu [ a to bez jakékoliv paranoie] při výběru terapeuta a praktika. Mnoho lidí dnes tvrdí, že dělají tento druh práce, a proto je to pěkná džungle v alternativní léčitelské komunitě tam venku .

Existují ale také šarlatáni a všechny druhy pochybných „léčebných metod“ New Age a „šamani“, kteří slibují odstranění entit, vyrovnání vašich čaker [nebo ještě hůře, „odstranění čaker“] atd. Kritickým bodem k pochopení u tohoto druhu nadsmyslové duchovní práce je to, co Mayer zmínil hned na začátku své knihy, a já jsem to raději zvýraznil červeně:

„Vyžaduje to však roky praxe, meditace, práce s vlastními vnitřními stíny a studia antroposofie a dalších věd o duši a duchovním světě. Je důležité, aby se výzkum hlavně opíral o široké pozadí zkušeností.

Zpracování očkování by tedy rozhodně nemělo být podceňováno, jak by to mělo být zřejmé z předchozích popisů. Jedním z nich je jednání s třídou nepřátelských duchů, kteří ho mohou rychle přemoci. I když zpracování trvá u některých lidí jen několik týdnů, jiní lidé na něm musí pracovat mnoho měsíců.“

Mnoho samozvaných léčitelů a „šamanů“ slibuje všechny druhy „magického“ léčení, ale postrádají právě tyto předpoklady. Pokud hledáte praktikujícího, doporučuji mít na paměti čtyři body uvedené níže a zeptat se jich na to. Vaše intuice vám vždy správně řekne, zda jsou upřímní nebo zda-li lžou:

 1. Jsou zapojeni do neustálé péče o sebe a upřímné vnitřní práce, zejména práce se stíny a esoterické/duchovní práce na sobě, aby si nepletli své vlastní myšlenkové projekce, nevědomý stín a nevědomé trauma s „entitami“ nebo „psychickými vhledy“?
 2. Jsou dobře obeznámeni s různými způsoby nebo mají alespoň široké zázemí zkušeností?
 3. Rozumí okultním a božským zákonům a jsou si vědomi klamné povahy okultních nepřátelských sil?
 4. Mají alespoň 10 let zkušeností a dělají tuto práci na plný úvazek s dosavadními výsledky?

Mnoho z nás má dnes přátele a nebo dokonce rodinné příslušníky, kteří se nechali očkovat. Přirozeně jim chceme pomoci, ale musíme pochopit pravidlo číslo jedna v léčitelské práci: Nemůžete pomoci nikomu, kdo není ochoten pomoci si sám. 

Jinými slovy, musíme respektovat jejich svobodnou vůli a netlačit je do žádné léčby nebo terapie, ani si pro ně domluvit schůzku s praktikem, aniž bychom je před tím nepožádali o povolení. Musí si to zkrátka rozmyslet sami. Pouze člověk, který je ochoten se uzdravit a přebírá za to vlastní zodpovědnost, má potenciál být skutečně uzdraven. Je to také velice dlouhá cesta a nebude provedena pouze na jednom sezení, jak zdůraznil Mayer.

Navíc očkovaná osoba, nebo kdokoli jiný, kdo hledá pomoc u terapeuta / praktika, se také musí sám zapojit do své vlastní vnitřní práce a duchovní práce a neočekávat, že „léčitel“ udělá vše za něj.

Super srozumitelné studium vakcín

Thomas Mayer a jeho výzkumný tým zkoumali různé vakcíny proti covidu prostřednictvím „naladění se na ně“ (na „informační pole“ vakcínové látky) pomocí mimosmyslovéjho/nadsmyslového vnímání. Byly použity různé techniky, ale běžnou metodou bylo vzít ampulku se zbytky vakcíny do jedné ruky během experimentu „samotestování“ kvalifikovaným praktikem a psychicky se naladit na „informační pole“ samotné látky vakcíny [tj. začít s ní „rezonovat“ .]

Zjištění byla skutečně pozoruhodná a velmi podobná informacím získaným při práci s očkovanými lidmi. Zde jsou některé vybrané případové studie:

Cítím se odříznutý od duchovního světa

Württemberská pracovní skupina se sešla 5. května 2021 se dvěma pozorovateli:

Zde jsou mé poznámky ke dvěma vakcínám, Pfizer BioNTech a AstraZeneca. Rezonovali jsme s nimi a prožívali to v našich éterických a astrálních tělech. U nás obou způsobily velmi negativní pocity. Duchovní pozorování ukázalo bytosti, které se spojily s nejvyššími protivníkovými silami a nesou tyto síly až k tělu astrálnímu a éterickému.

Moje dojmy:

Pfizer BioNTech:

 • Tíha se šíří na zemi, jako mlha, visící ramena, tma.
 • Vlastnosti, jako je deprese.
 • Ponořte se do tíhy, celé tělo se stává těžkým a ztrácí své „já“ – podpis a vzpřímenost.
 • Cítím se být odříznutý od duchovního světa.
 • Jako tmavá deka, čekající, neproniknutelná je nade mnou a v celé místnosti.
 • Tvořivo-duchovní impulsy (například tvorba hudby, meditace, sociální kontakty atd.): Stojí to hodně úsilí, abyste se na ně dostali. Poté se cítím trochu lépe.

AstraZeneca:

 • Bolest hlavy v čele, utahování.
 • Útočte příměji na úrovni „I“, jako jsou výstřely.
 • Působí zákeřněji, investovaněji, špičatěji (ne tak těžce), nepředvídatelněji.
 • Asi po pěti minutách byl účinek na mě až tak silný, že jsem ukončil vyšetření a opustil místnost.

Důležitý výsledek studií různých výzkumných skupin ukázal, že účinky společností Pfizer BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson&Johnson jsou si podobné.

Duše a společenský život: Jak vakcína ovlivňuje mé potřeby, pocit života, práci a plánování života?

Zde je několik dalších dojmů různých nadsmyslných praktiků, kteří provádějí toto vyšetřování:

Už jsem necítil potřebu přemýšlet a rozhodovat se sám za sebe, spokojil jsem se s tím, že jsem se pouze řídil pokyny, bez dalších otázek. Úplně jsem zešedivěl, na ničem mi už nezáleží, ale všechno je v pořádku. Moje sliznice byly suché, cítil jsem se jako plaz.“

„Zažívám vzdálenost, žádné spojení, žádné pocity, žádné sociální kontakty, cítím se být ztracený, můj emocionální život je chladný.“

Všechno by mělo být přísně organizováno, přeji si pořádek, jsem rezignovaný, na útěku, jen se stále někde registruji. Ve svém emocionálním životě zažívám stud, zlobu a zlomyslnost.“

„Kontakty mě již nezajímají, vzdálenost k ostatním lidem mi přijde dobrá. Jsem vděčný za pokyny a vedení. Nemám v životě směr. V mém emocionálním životě není žádná empatie, žádný zájem. Ve svém profesním životě chci jen prostě fungovat. Při pokusu o meditaci narazím do zdi a jsem odstrčen zpět.“

Video níže je svědectvím řeckého kněze-mnicha, který dostal vakcínu Pfizer. Otec Savvas Agioritis čte své vyznání. Kněz-mnich se začal cítit být stále více odříznut od duchovního světa. Také se setkal tváří v tvář s démonickou entitou, která může být soratickou bytostí vakcíny:

O tzv. super rozumné struktuře vakcín proti koroně

Maye a jeho výzkumný tým si také položili otázku: Co lze objevit, pokud se nepodíváme pouze na účinky vakcín, ale nadměrně se zaměříme rovnou na samotné vakcíny?

Zde je to, co objevili:

„Často se vyskytly následující dojmy: V auře vakcíny jsou viditelné kousavé, tmavé kulovité útvary. Ty jsou agresivní a útočné a zdá se, že jsou obsazeny soratickými bytostmi.

Pracovní skupina NDR popsala v dubnu 2021:

„Při pohledu na vakcíny proti koroně, bez ohledu na výrobce, jsme našli éterickou auru asi 8 palců kolem ampule. Uvnitř je nespočet vodních elementálů, kteří se starají o tekutinu vakcíny. Ty jsou silně ahrimanizovány, což znamená, že jsou spojeny s ahrimanskými duchovními bytostmi.

Druhým typem entit jsou elementálové Země, takoví trpaslíci, kteří byli také silně ahrimanizováni, pravděpodobně během výroby vakcíny. Ty jsou s největší pravděpodobností přímo zodpovědní za konstrukci genetické informace na hmotné úrovni.

Elementární bytosti mají za úkol ustanovit hmotu podle duchovních zákonů. Ty, které jsou spojeny s vakcínami Corona, kterými se zde zabýváme, se týkají bytostí z nepřátelských sfér (ahrimanských duchů).

Jak tyto elementární bytosti ztrácejí svůj pozitivní postoj k člověku tak se stávají stále více agresivními. Mohou poškodit éterické tělo člověka, což má následně negativní vliv i na ostatní členy lidské bytosti.“

Autoritářští následovníci a zombifikace lidstva

Tyto zprávy jsou velmi výmluvné ve světle rozsáhlejší maticové agendy. Mějte na paměti, že jediný způsob, jak okultní anti-božské síly a jejich WEF plánovaný „Velký reset“, skrze neomarxisticko-fašistické hybridní politické loutky Nového světového řádu, mohou zajistit zotročení celého lidstva, je s jeho vlastním souhlasem pomocí zmanipulované „svobodné vůle“ lidí.

Oni potřebují poslušné občany a následovníky jejhich autoritářského řádu. Existuje několik způsobů, jak přeměnit lidské bytosti na robotické autoritářské následovníky bez jediné myšlenky na to jednat třeba na vlastní pěst. Jedním ze způsobů je „program splátek matrix traumatu“, jak jsem to nazval. Lidé, kteří jsou traumatizováni, jsou snadněji ovladatelní. Je to základ hanebného programu MK-Ultra na kontrolu mysli, pouze v tomto případě se jedná o jakýsi globální experiment MK-Ultra.

Miliardy lidí se již za poslední 3 roky od začátku „pandemie“ staly značně traumatizovanými se vším tím strachem, lockdowny, ekonomickými, emocionálními a psychologickými těžkostmi, stejně jako maskováním a to zejména dětí, gaslightingem, zostuzováním a signalizací ctnosti korporátními médii a konsenzuálními občany typu „agenta Smithe“.

Většina lidí ani neví, že jsou traumatizováni, ale již mají traumatickou reakci: odhlášení (ocitnou se mimo tělo), oddělení, sebe popírání, návykové chování nebo pád do hluboké deprese počet sebevražd prudce stoupl. Během posledních tří let jsme byli svědky vojenské operace MK-Ultra kolektivní kontroly mysli, která ale zničila lidského ducha. Mějte na paměti, že se to již stalo i bez vakcíny. Pouze lidé, kteří mají pevný duchovní a psychologický základ, mohou odolat této psychologické válce.

Nejjednodušší způsob, jak ovládat lidi, je traumatizovat je, vyvolat v nich strach a pak se jevit jako spasitel, nebo jim alespoň dát něco, co jim slibuje „bezpečnost“ a návrat k „normálu“, tj. vakcínu. Navazuje to přímo na klasický hegelovský dialekt problému-reakce-řešení. Trauma samo o sobě již vytváří vstupní body pro nepřátelské síly, aby přišly a převzaly kontrolu nad tělem a myslí.

Jak můžeme vidět z výše uvedených zpráv, tak účinky samotné vakcíny v lidech posilují to, aby se stali jen otupělými následovníky autorit: „Už jsem necítil potřebu myslet a rozhodovat se sám za sebe, spokojil jsem se jen s následováním pokynů, bez otázek., bez zeptání se… Všechno by mělo být přísně organizováno, přeji si pořádek… Vzdálenost k ostatním lidem mi přijde dobrá. Jsem vděčný za pokyny a za vedení.“

Je nezbytné pochopit, že výše uvedené příspěvky byly provedeny profesionálními super rozumnými praktiky, kteří se „naladili na vakcínu“, a potom podali zprávu o tom, jak se cítí. Drtivá většina lidí, kteří dostali vakcínu, nemá žádné sebeuvědomění, takže najednou si ani nevšimnou toho, že „už necítí potřebu a rozhodovat se sami za sebe, jsou spokojeni s následováním pokynů“ nebo že se „stali emocionálně otupělými, nezažívají vzdálenost, ani žádné spojení, žádné pocity“.

Ve skutečnosti to většina očkovaných lidí popírá a tvrdí, že stále „myslí sami za sebe“ a nevšimnou si vůbec žádných změn. Vyžaduje to totiž určitou úroveň bytí a duchovní sílu v očkované osobě, aby si to vše uvědomila a uvědomila si také tyto vnitřní změny. Vzpomeňte si na zprávy uvedené na začátku tohoto článku od některých praktiků, kteří pracovali na očkovaných lidech, kteří uváděli, že:

 • Pacient nemůže tato pozorování žádným způsobem prožívat ani chápat. Nemá žádné vnímání vlastní bytosti a změny v jejích životních funkcích…“
 • „Často si těchto změn nevšimnou sami pacienti. Naopak, cítí se teď opravdu dobře, ulevilo se jim, jsou šťastní a „svobodní“ a to poté, co dostali vakcínu.“

Lidé ovládaní myslí totiž nevědí, že jsou ovládáni myslí. Je to vrcholný stockholmský syndrom a znepokojující situace – pokus o zombifikaci lidstva. Souvisí to také s tématem „Organické portály – bezdušší lidé“.

Uloupení duše a „mimozemská“ invaze do našich těl

V době publikování tohoto článku (tedy 24. května 2022) oficiálně:

 • 65,7 % světové populace bylo plně očkováno některou z vakcín proti covidu. To je 5,19 miliardy lidí.
 • Bylo podáno 11,77 miliardy dávek mnoho lidí je dvojnásobně očkováno někteří dokonce trojnásobně nebo čtyřnásobně očkováni
 • Denně se i nadále podává na 5,85 milionu dávek.
 • V USA bylo plně naočkováno 220 milionů lidí (tedy 66,8 % populace) a bylo zde podáno 580 milionů dávek vakcíny.
  [Zdroj]

Ve světle toho, co jsme dosud prozkoumali a objevili ohledně nepříznivých duchovních účinků vakcín Corona na člověka, jsou to alarmující čísla. Potvrzuje to agendu hyperdimenzionálního okultního matrixu, o které jsem psal po mnoho let, a ostatní na ni také naráželi. „Mimozemská invaze přes naše těla“ prostřednictvím genetické modifikace a pokus o oddělení duše od těla, příprava těla na okultní anti-božské síly/bytosti, aby převzaly kormidlo. Jak jsem psal již v roce 2016:

Z hyperdimenzionální perspektivy je konečným cílem jejich agendy zcela převzít tedy doslova „ukrást tělo“ naše fyzické/emocionální/mentální já, aby nás uzamkli do frekvenčního vězení – všechny jejich různé šachovnicové „spouštěče“ jsou navrženy tak, aby připravily naše těla tak, aby usnadnily hostování jejich vibrační esence přímo v našem lidském „sálovém počítači“.

Odtud pramení všechen ten tlak na od tělení [vytlačení duše z těla] ve všech jeho různých podobách: zvýšení rozštěpení těla a mysli prostřednictvím zvýšené mentální aktivity/rozptýlení prostřednictvím technologie/AI, stejně jako otrava jedince prostřednictvím GMO, EMF záření, očkování, chemtrails, atd. To vše jsou faktory prostředí, které se spojují s původní sérií experimentů s genetickými modifikacemi prováděnými „Predátorem zpoza hvězd“, aby nás více a více odpojily od našeho původního plánu DNA. Jedná se o program hybridizace společnosti, který připravuje přeměnu celého lidstva na prázdné nádoby pro hyperdimenzionální posednutí.

Což pramení z rozdělení časové osy a reality, frekvenčních vibrací a skrytých sil života

Rudolf Steiner měl pravdu. Ve světle těchto odhalení a dosavadních výzkumů můžeme skutečně vidět, že tyto vakcíny se pokoušejí vyhnat duši z lidstva a lidé jsou očkováni proti svým dispozicím k duchovním myšlenkám.

Na základě Mayerova výzkumu nastíněném v tomto článku, tak zatím vidíme 4 charakteristické účinky vakcíny COVID na lidi:

 1. Duše [tedy to skutečné „já“] je oddělována od těla
 2. Vakcína vytváří „díry“ v astrálním/energetickém těle
 3. Lidská bytost se stává silněji připoutána k hmotě, zatvrzelá v materialismu a egoismu, a proto lidskou spiritualitu a Božství/Boha odmítají
 4. Vytváří si autoritářské následovníky, kteří chtějí, aby jim bylo řečeno, co mají dělat [ztrácejí své vlastní vnitřní vedení]

První dvě podmínky vytvářejí vstupní body pro asurické, soraticko/asurické okultní nepřátelské síly, aby se připojily a převzaly tělo. Zdá se, že vakcína má také svoji vlastní „vakcinační bytost“, jakousi entitu, která se pak váže na očkovanou osobu, jakmile dojde k vakcinaci.

Tyto bytosti/entity pak také zdůrazňují účinky bodů 3 a 4 a všechny tyto body/efekty jsou také vzájemně propojeny. Čím více je lidská bytost odpojena od svého skutečného „já“ tedy od podstaty/duše, tím méně má přístup ke svému vnitřnímu vedení a intuici a hledá vedení a autoritu mimo sebe samu.

Soratičtí duchové transhumanismu: Past vědomí

Agenda očkování proti covidu a její škodlivé duchovní účinky na člověka se také přímo vážou k agendě transhumanismu.

Napsal jsem článek na toto téma s názvem The A.I. Transhumanism, Occult Trap And The Way Out a také jsem na toto téma natočil video:

Laura a já jsme také vydali epizodu podcastu s názvem Jak eliminace duše dláždí cestu pro transhumanismus, kde diskutujeme o některých tématech sdílených v tomto článku.

Co je to však agenda transhumanismu z okultní multidimenzionální úrovně? Lisa Renee to shrnuje poměrně dobře a to mnoho let předtím, než začala „pandemie“ COVID:

Transhumanismus je mezinárodní, kulturní a intelektuální hnutí s konečným cílem zásadně transformovat lidské podmínky tím, že se všeobecně zpřístupní technologie, které výrazně zvyšují lidské intelektuální, fyzické a psychologické schopnosti. …

Transhumanismus je také myšlenková škola, která se nás snaží vést k posthumánnímu stavu. V podstatě jde o vytvoření uměle inteligentních hybridů nebo kyborgů, kteří nahradí organické duchovní vědomí lidí.

Některá z navrhovaných biologických vylepšení využívají kombinaci technologií, jako je genetické inženýrství, psychofarmakologie, terapie prodlužování života, nervová rozhraní, mapování mozku, nositelné nebo implantované počítače a strhávání kognitivních technik. To má potenciálně extrémně destruktivní důsledky pro lidské vědomí a elektromagnetické funkce světelného těla.

Většina těchto možností je navržena tak, aby odpojila lidskou duši od lidského těla a připravila tělo na použití jako skořápku pro nového hostiteleV podstatě se jedná o integraci technologické a farmaceutické hybridizace k poškození lidské DNA, jako přípravy na uchopení těla. Primárním cílem mnoha transhumanistů je přesvědčit veřejnost, že přijetí radikální technologie a vědy je v nejlepším zájmu lidského druhu.

Velký podvod transhumanismu je široce propagován jako že ho vytváří lidé, kteří mají kontrolu nad svou vlastní evolucí, zatímco to, co ve skutečnosti dělají, je, že jen zaprodávají svou duši a ztrácejí tak přístup k organickému lidskému vědomí.

Transhumanismus zdůrazňuje evoluční perspektivu, ale zcela ignoruje elektromagnetickou funkci lidské DNA a realitu vědomí multidimenzionálního lidského ducha nebo duše… Hnutí Transhumanismu je další úrovní satanské agendy negativních mimozemšťanů (negative alien agenda), aby získalo plnou kontrolu nad biologicko-neurologickými a mozkovými sítěmi lidských bytostí, a tak ovládalo i lidské kolektivní vědomí.

– Lisa Renée

Musíme pochopit, že jsme v jakési „koncovce“. Transhumanistická agenda, splynutí člověka a stroje, vyhnání duše a invaze nepřátelských „mimozemských“ bytostí skrze naše těla jsou konečnými stádii negativní agendy vládců matrixu k zotročení lidstva, která se budovala po tisíce let.

Tyto hyperdimenzionální okultní síly manipulovaly lidstvem z neviditelných říší po celé věky a zasahovaly do „harmonické“ evoluce lidstva. Wetiko „mimozemšťan“ infikoval lidstvo zevnitř lidské psychiky.

Soratické bytosti ve Steinerově díle jsou „nepřátelské okultní síly“ a „síly temnoty“, o kterých se Sri Aurobindo také zmiňuje. V průběhu času jen dostali mnoho různých jmen vždy založených na různých okultních tradicích.

Neboť podle veškerého okultního učení mohlo být evoluční stvoření harmoničtější, tak nebýt zásahu Mocností temnoty, tak všechny tradice, včetně védy a upanišad, ukazují pod různými postavami vždy stále na stejnou věc. V Upanišadách jsou to Daityas, kteří přebijí zlem vše, co bohové stvořili, v zoroastriánské tradici je to Ahriman narážející na dílo Ahury Mazdy, chaldejská tradice používá zase jinou postavu.

Ale význam je pokaždé stejný; Je to vnímání něčeho, co zasáhlo harmonický vývoj stvoření a vneslo do něj princip temnoty a nepořádku.

Výsledkem toho všeho pak je, že místo světa integrální pravdy a božské harmonie stvořeného ve světle božské gnóze, tady máme svět založený pouze na částečných pravdách nižší kosmické inteligence, v níž je vše napůl pravda a napůl omyl. Jsou to síly a bytosti, které mají zájem na tom udržovat lži, které vytvořily ve světě Nevědomosti a předkládat je pak lidem jako Pravdu, kterou lidé dokonce musí následovat.

Slovo „zdání“ se vztahuje k formám, které na sebe berou, aby vládli světu, formám často falešným a vždy ztělesňujícím lež, někdy jakoby pseudobožským.

Je to ta síla, která udržuje nevědomost a temnotu ve světě – může být zničena pouze tehdy, když lidstvo již nebude manipulováno do nevědomosti a temnoty.

Tyto špatné podmínky jsou způsobeny skutečností, že Nevědomost je v držení a nepřátelské Síly jsou uznávanou autoritou,která se nechce vzdát svého vlivu a v pozemském vědomí není ustavena žádná plná síla Světla, která by jim nejen nevyhověla, ale ještě převážila jejich plnou sílu temnoty.

– Sri Aurobindo, Božský život

Rudolf Steiner také naznačil, že tyto síly temnoty vždy ovládají lidská těla:

„… Ve starém Řecku bylo celé tělo naplněno celou duší a oni tak byli ve shodě. Dnes tomu tak není, protože těla jsou částečně prázdná. Neříkám nic hanlivého o prázdných hlavách; Zůstanou prázdné jako součást evoluce. Ve skutečnosti však na tomto světě nic nezůstává prázdné. Hlavy jsou pouze prázdné od něčeho, co bylo předurčeno, aby je naplnilo jindy. Nic není nikdy úplně prázdné.

S tím, jak se lidská duše stále více stahuje z těla, je tělo stále více v nebezpečí, že bude naplněno něčím jiným. A pokud lidské bytosti nejsou připraveny přijmout impulsy, které mohou pocházet pouze z duchovního (sebe) poznání, tak jejich tělo bude naplněno démonickými silami.

Lidstvo čelí osudu, kde tělo může být naplněno ahrimanickými démonickými silami. Takže musíme něco dodat k tomu, co jsem řekl včera o budoucím vývoji: v budoucnosti budou lidé, kteří jsou Tom, Dick a Harry v běžném životě, což je něco, co je určeno společenskými okolnostmi, ale jejich těla budou prázdná do takové míry, že v nich pak může žít mocný ahrimanský duch. Jde o setkání se s ahrimanskými démony. Lidské bytosti již nebudou tím, čím se zdají být. Jednotlivec bude někde hluboko uvnitř a navenek získá úplně jiný obraz.

To ukazuje na složitost života, který teprve přijde. Je rozumné říci, že v budoucnu nastanou situace, kdy bude velmi obtížné zjistit, s kým že vlastně máme tu čest. Touha Ricardy Huch po ďáblu skutečně vychází z toho, co přijde v budoucnosti. Instituce a myšlenky, zejména pak sociální ideje, které dnes lidé mají, jsou jen abstraktní a hrubé; Jsou neohrabaní tváří v tvář složitostem, které leží před námi. A protože lidé nejsou schopni mít představy o skutečné podstatě věcí, tak sklouzávají stále hlouběji do chaosu.

… V budoucnu bude obrovské množství lidí… [jehož] koncepty, myšlenky a činy budou založeny na vnějším světě kolem nich a na skutečnosti, že jejich těla jsou naplněna ahrimanským [démonickým] duchem, který chce, aby takové ideje formovali.

Neměli bychom klamat sami sebe, protože čelíme zcela specifickému hnutí. Na koncilu v Konstantinopoli bylo rozhodnuto, že duch neexistuje; Bylo dogmaticky prohlášeno, že lidská bytost se skládá pouze z těla a duše, a stalo se herezí mluvit o lidském duchu. Stejným způsobem budou učiněny pokusy o to prohlásit duši, jakýkoiliv dvnitřní život, za neexistující.“

– Rudolf Steiner, „Pád duchů temnoty – změny v duchovním složení lidstva“, Dornach 7. října 1017
[Přeloženo ze Steinerovy původní přednášky v němčině: „Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt: Der Sturz der Geister der Finsternis – Vorträge in Dornach, 1917, Band 177“]

Když se oddálíme a podíváme se na větší obrázek agendy matrixu a na to, jaký je skutečný účel globálního tlaku na očkování celé světové populace (jak Bill Gates a Klaus Schwab z WEF opakovaně prohlásili, že chtějí, aby se to stalo), můžeme vidět dva hlavní cíle ve hře:

 1. Depopulace a eugenika: Masivní snížení světové populace v průběhu času v důsledku poškození vakcínou (ničí imunitní systém, neplodnost, zvýšené riziko rakoviny, srdeční choroby atd.). Stále více lidí již umírá na očkování.
 2. Uchopení, posednutí a převzetí lidského těla duší: Založena prostřednictvím vakcíny a injekčně podaná „vakcinační bytost“ a/nebo „soratické bytosti transhumanismu“. Vytváří zombifikované autoritářské následovníky, kteří se stávají „agenty“ Matrixu posedlí asurickými démonickými okultními silami.

Druhý cíl je také předzvěstí transhumanistické agendy úplného vyhnání duše z těla a sloučení člověka se strojem. Pohledem z této perspektivy a ve světle hegelovského dialektu, pak celá psychologická operace COVID byla uměle vytvořena jako „problém“, který následně vytvořil „reakci“ v populaci, požadující lék/vakcínu. „Mocní, kteří jsou“ pak představují „řešení“: vakcínu, kterou ale již předem naplánovali.

Thoms Mayer a jeho výzkumný tým učinili ještě více znepokojující objevy, když se hlouběji podívali na účinky čtyř hlavních vakcín proti COVID a ověřili si tak, co Lisa Renee, Sri Aurobindo, Rudolf Steiner a další esoterická okultní učení již předtím sdělili. Říká se tomu „téma všech konspiračních témat“: Invaze mimozemšťanů skrze naše vlastní těla. Transhumanismus je inspirován právě těmito silami temnoty injekčně aplikovanými vakcínou:

Trvalo mnoho pokusů, než jsme pochopili silné účinky vakicín společností BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson&Johnson. Důležité je, že – duchovně řečeno – v jádru jsou tyto vakcíny plné soratických bytostí. Samozřejmě jsou do toho zapojeny i všechny ostatní skupiny nám nepřátelských duchů. Na první pohled lze zažít ahrimanské bytosti, snad i asurské bytosti. Uvnitř nich však vždy pracují hlavně soratické bytosti, které udávají hlavní tón.

Tyto bytosti nepocházejí z vývoje naší sluneční soustavy a v tomto ohledu musí být považovány za duchy vnějších planet. Na rozdíl od luciferských a ahrimanských padlých andělských bytostí nejsou součástí vývoje našeho duchovního planetárního systému, podrobně popsaného v „Okultní vědě“ Rudolfa Steinera.

Prostřednictvím lidské nevědomé přitažlivosti nebo vědomého pozvání získávají přístup a mohou tak ovlivnit náš život na Zemi. Soratské bytosti jsou nám známy po tisíce let; inspirují útlak, zneužívání, nenávist, války, černou magii atd. Dnes se však objevuje i jejich nový druh.

Někteří lidé v mé výzkumné síti jsou poměrně zběhlí ve vnímání soratických bytostí. Přesto byl tento nový druh bytostí pro nás zpočátku znaČNĚ nepochopitelný a nezařaditelný. Neexistuje proto ještě ani žádná zavedená terminologie pro tento druh. Zvolili jsme pro ně termín „duchové transhumanismu“, protože se zdá, že tyto bytosti jsou přímo v duchovním jádru transhumanismu. Transhumanismus totiž chce sloučit lidskou bytost se stroji a tím navždy zrušit naši duši-duchovní bytost.

A co je super rozumné, transhumanističtí duchové dělají přesně tohle. Duchovní účinky jsou již zde, i když mozek ještě není připojen k počítači – sen transhumanistů. Sahají po lidské bytosti, a pokud k ní získají přístup, lidské bytosti ztrácejí – částečně nebo úplně – své duchovní spojení.

Za tímto účelem mají tyto bytosti zejména své fantomové tělo (fyzické duchovní tělo) a éterické tělo. „Slepí“ je dohromady a uzavírají je před duší a duchem a duševně-duchovním okolím. V tomto ohledu chtějí tyto bytosti proměnit lidskou bytost v „Machine-Man“, (mechanického muže) odříznutého od ducha.

Zjistili jsme, že všichni skupinoví duchové čtyř zkoumaných vakcín jsou obsazeni duchy transhumanismu. Navíc jsme je našli v jednotlivých ampulích, kterými se očkováním dostávají do člověka.

Duchovní zkušenosti s nimi se pak jeví jako „zbavené svého „já“, „zvířecí“ a hrozivé. Kolega se setkal s vůdčím skupinovým duchem jedné z vakcín. Jeho záměr jasně vyšel najevo: „Viděl jsem vznešenou duchovní bytost vakcíny, úzkou, drsnou, zlověstnou postavu, extrémně zlou, s vůlí zničit vše, co je lidské: Anděl je jakoby odříznut, éterický rozdrcen, duše podrobena, Já vyhaslo. To, co zbylo, postrádá Mě, vidím prázdné lidi s automaty; vychrtlé, vratké, kovové; vypadají že jsou drženy jako loutky na dlouhé struně.“

– Thomas Mayer

Jejich vlastními slovy

Když se podíváme na vše, co jsme dosud odhalili ve světle matrixové agendy nepřátelských sil, poslechněte si tato krátká videa Yuvala Noaha Harariho:

1. Lidé jsou nyní hacknutelná zvířata

2. Svoboda a svobodná vůle jsou mýtus

https://www.bitchute.com/embed/JnBmmB7wlrJZ/?feature=oembed#?secret=46coLZwHeC

Některé zajímavosti z klipů Yuvala Noaha Harariho:

Covid je kritický, protože přesvědčuje lidi k tomu, aby akceptovali totální biometrické sledování. Chceme-li tuto epidemii zastavit, musíme nejen monitorovat lidi, ale také sledovat, co se jim děje doslova přímo pod kůží.

Lidé jsou nyní hacknutelná zvířata. Celá myšlenka, že lidé mají nějakou duši, ducha a že mají svobodnou vůli a nikdo neví, co se děje uvnitř mě… to je dávno pryč! Neexistuje nic takového jako je svobodná vůle. Ve vědě existují pouze deterministické procesy a náhodné procesy a kombinace obou, ale nic z toho není svoboda. Svoboda je jen další mýtus, který si lidé vymysleli, stejně jako si lidé vymysleli Boha.

Pocity jsou jen biochemické algoritmy a co je nejdůležitější, vědci a inženýři nám stále více říkají, že pokud máme dostatek dat a dostatek výpočetního výkonu, můžeme vytvořit externí algoritmy, které rozumí lidem a jejich pocitům mnohem lépe, než mohou lidé porozumět sami sobě.

A jakmile máte takový algoritmus, který rozumí vám a vašim pocitům lépe, než vy rozumíte sami sobě, pak se autorita logicky přesune od lidí k algoritmům.“

– Yuval Noah Harari

Maajid Nawaz napsal vynikající Exposé o Yuvalu Noah Hararim, které vřele doporučuji si přečíst: Falešní bohové, falešní proroci, nacisté a neoeugenika – Yuval Noah Harari a lidská imperiální arogance

„Když zlo přichází maskované za pokrok, oslavované v nevědomosti jako spravedlivé, když pravda vyvolává jen samou jedovatost a znechucení, když jsou dobří lidé pomlouváni a umlčováni a když jsou nemocní oslavováni jako hrdinové, zatímco náš přirozený stav věcí je zesměšňován, pak jsme skutečně v nebezpečných časech.“

– Maajid Nawaz

Yuval již může být právě tou nádobou pro ahrimanické [démonické] duchy a jejich „organickým portálem“. Neexistuje žádná duše, jen mechanický, materialistický světonázor. Jeho slova dávají nahlédnout do myšlení mnoha lidí ve vysokých mocenských pozicích a konkrétně do myšlení elity okolo Světového ekonomického fóra WEF a kolem Klause Schwaba. Oni zcela popírají duši, duchovnost a Božství a sami si chtějí hrát na Boha.

Ve skutečnosti se totiž již považují za „bohy“, kteří určují, kolik lidí má žít na této planetě a vytvářejí jakési lidské bytosti v trubkách. Klaus Schwab z WEF a zastánce „Velkého resetu“ zmínil ve své knize „Čtvrtá průmyslová revoluce“ zrození „člověka založeného na křemíku“ a také defintitvní konec „člověka založeného na uhlíku“.

Rudolf Steiner měl ve své vizi před více než 100 lety pravdu:

„Přijde čas – a nemusí to být vůbec daleko – kdy se tu objeví zcela odlišné tendence… a lidé si řeknou: Je patologické, aby lidé vůbec ještě mysleli v pojmech ducha a duše. „Zdraví“ lidé nebudou mluvit o ničem jiném než o svém těle. Bude považováno za znamení nemoci, když někdo dospěje k myšlence na něco takového jako duch nebo duše. Lidé, kteří takto ještě třeba uvažují, tak budou považováni za nemocné a – můžete si tím být jisti – bude na to vynalezen lék.

Duše tak přestane existovat pomocí drogy. Vezmeme-li v úvahu tento „zdravý úhel pohledu“, tak lidé vynaleznou vakcínu, aby ovlivnili lidský organismus co možná nejdříve, nejlépe hned, jak se narodí, takže toto lidské tělo již nikdy ani nepochopí, že existuje nějaká duše a duch… Materialističtí lékaři budou požádáni o to, aby vyhnali duše z lidstva.

Rudolf Steiner, „Pád duchů temnoty – změny v duchovním složení lidstva“, Dornach, Německo, 7. října 1917

Je možné absorbovat tyto dotěrné duchy bez skutečného fyzického očkování?

Velkou otázkou je, zda jsou neočkovaní lidé také postiženi těmi, kteří dostali vakcínu. Mnoho neočkovaných žen mělo nepravidelné menstruační cykly, když se dostaly do těsné blízkosti očkovaných lidí. Zdá se, že existují i další fyzické účinky související se spike proteinem, které negativně ovlivňují i minimálně některé neočkované lidi. Ale co ti nepřátelští duchové vakcíny? Thomas Mayer položil tuto otázku v další kapitole své knihy:

„Vakcíny Corona jsou naplněny agresivními nepřátelskými duchy, kteří prostřednictvím očkování zakotví v tělech lidské bytosti. Ale je možné absorbovat tyto dotěrné duchy bez skutečného fyzického očkování?“

Mayer obdržel tuto pozoruhodnou zprávu o několika případech datovanou 20. května 2021 od pracovní skupiny Hesenska v Německu:

 1. Heidrun je zdravotní sestra a ve dnech, kdy musela očkovat, byla vždy naprosto vyčerpaná. Očkuje vakcínami od společnostíi AstraZeneca a Pfizer BioNTech. Vyčerpání určitě souviselo s očkováním, protože ve dnech, kdy se ho neúčastnila, nebyla tolik vyčerpaná. Heidrun popsala, že po dni očkování lidí se cítila sevřená ve své vlastní kůži a jako by její tělo už nebylo její. […] Bylo pozoruhodné, že kromě toho si vytvořila vztah k duši skupiny Pfizer BioNTech, stejně jako k sorektickým duchům transhumanismu – i když nebyla očkována. Normálně takové duchovní spojení není možné bez fyzického očkování. To znamená, že tyto bytosti na ní musely „přeskočit“. Bytosti AstraZeneca nepřeskočily. Po duchovní očistě ze vztahu k BioNTechu a bytostem transhumanismu se opět cítila lépe.
 2. Další přítel se mnou chtěl naléhavě mluvit. Uvedl, že byl týden bez sebe, neměl téměř žádnou energii, ztratil své životní cíle a objevilo se v něm mnoho špatných pocitů. Nevěděl, co se s ní stalo. Bylo to tak od neděle. Při super rozumném vyšetřování vypadal, jako by dostal očkování proti koroně. Část jeho duševní konstituce a organizace I byly odstraněny asi 15 palců doprava; Mezi ním a andělem byla blokáda; V jeho auře byly temné bytosti, jiskry soratických bytostí a duchové transhumanismu. Je to duchovně rozvinutá osoba, zkušená v léčitelské práci, kterou dělá se svými klienty. A přesto se nechala chytit. Nikdo není dokonalý – v každé auře jsou díry nevyřešené staré karmy. Těmito otvory pak mohou vstoupit bytosti napojené na koronové vakcíny – a to dokonce i bez injekční stříkačky. Diskutovali jsme o dojmech, obrátili se s koncentrovanou léčivou silou k těmto bytostem a po hodině se cítil opět vycentrovaný a obnovený.
 3. O týden později jsem měl podobnou zkušenost, moje další kamarádka byla na dně a nevěděla, co s ní je. V meditativní diagnóze se ukázalo, že ve svém „já“ byla posedlá sorektickými duchy transhumanismu. Zde by opět mohl být problém vyřešen… Je tedy možné absorbovat duchy, kteří pracují v koronové vakcíně do duše, aniž by byli fyzicky očkováni. To není vůbec překvapující. To je také případ nadsmyslového vnímání těchto bytostí, ale více kontrolovaným a chráněným způsobem.“

Důsledky těchto zpráv mohou být pro mnoho lidí šokující a vyvolávající strach. Musí ti, kteří nebyli očkováni, udržovat odstup od očkované části populace, aby se nepostavili do cesty žádnému z těchto nepřátelských duchů?

Nezastávám tento extrémní (paranoidní) pohled, jak jsem zde také již zmínil. Ano, možná bude potřeba opatrnosti a zdravého rozumu a vzít v úvahu, že každá situace je trochu jiná a něčím specifická. Například sex nebo intimní fyzický kontakt s očkovanou osobou, pokud nejste očkováni, by mohl skončit tím, že se postavíte soortickému duchu. Hodně se to děje na neviditelných úrovních, a to dokonce i bez očkování, když se sexuálně angažujete, jak je prozkoumáno v tomto článku: Sexuální vampirismus – Sex a připoutání k entitám.

Pokud jde o vztahy, kde jeden partner dostal vax a druhý ho nedostal, tak to může způsobit určité problémy. Nejsem tu, abych někomu říkal, co má dělat, a jen sdílím tento výzkum, postřehy a osobní názory. Musíte se vždy vy sami rozhodnout, co je pro vás to pravé.

Jak jsem již řekl, osobně nepřijmu žádnou léčbu od takového bodyworkera, terapeuta nebo praktického lékaře, který by byl naočkován. Znamená to, že jste možná přijali „očkovací entitu“, když jste dostali léčbu od vaxxed praktického lékaře? Ne, to nutně ještě ne. Ještě jednou důrazně varuji hlavně před strachem a paranoiou. A co je to vůbec nejdůležitější, starejte se o své zdraví na všech úrovních, posilujte svůj duchovní imunitní systém duchovními praktikami, psychologickou prací na sobě (abyste uzavřeli všechny vstupní body) a žijte duchovní život v upřímné aspiraci a odevzdání se Božství.

Jak můžeme vidět na základě Mayerova výzkumu a případových studií, bodyworkeři, terapeuti a praktici v léčitelském umění si také musí být vědomi možnosti „vzít něco na sebe“ od očkované osoby, kterou léčí. Ochranná a čistící opatření jsou tedy nezbytná pro kohokoli v léčebném / terapeutickém prostoru, a to i bez problému s touto vakcínou.

Pokud zůstanete pevně v těle, ukotveni ve svém Já, a pracujete s upřímnou modlitbou [ne pouze mechanickým recitováním], abyste obdrželi Božskou projekci, můžete také ještě více zmírnit jakékoli negativní účinky nebo vniknutí a nepřijmout nic, pokud pracujete na někom, kdo dostal vakcínu, a to i v případě když třeba dostanete léčbu od očkované osoby.

Mayer také zdůrazňuje, že fyzické očkování je mnohem nebezpečnější, protože samotná vakcína obsahuje sorovatickou bytost, a proto je náročnější na harmonizaci a vyčištění. Neočkovanou osobu, která možná jen absorbovala entitu od očkované osoby, tak je mnohem snazší z ní odstranit a dokonce by se mohla zcela očistit.

Jak se chránit před dotěrnými nepřátelskými duchy

Nejdůležitější částí k pochopení je to, co Thomas Mayer poznamenal výše:

V každé auře jsou díry z nevyřešené staré karmy. Těmito otvory mohou vstoupit bytosti napojené na koronové vakcíny – a to dokonce i bez injekční stříkačky.“

Jinými slovy, vždy musí existovat nějaký „vstupní dveře“ pro soratické bytosti, aby mohly vstoupit. Tyto vstupní dveře, body a díry v auře z nevyřešené karmy, o kterých Mayer mluví, souvisejí většinou s nějakým nevyřešeným [nevědomým] traumatem [včetně traumatu z minulých životů], se zraněními z dětství a s aspekty stínu [vztahujícími se většinou k práci se stínem], které jsou všechny uloženy v lidském těle, stejně jako je v těle uložena „karma“ [minulé zkušenosti, které jsme nezpracovali a pouze je zatlačili do nevědomí].

Díry v auře mohou být také vytvořeny traumatem a každý nese trauma v různé míře zpět k „původnímu zranění“ [iluzorního] oddělení se od Boha. Identifikace s egem tak může být viděna také jako samotná reakce na trauma.

V průběhu let jsem se tímto tématem mnohokrát zabýval ve svých spisechvideíchwebinářích a podcastech [se svou ženou Laurou].

Kdokoliv může být dnes vystaven těmto okultním silám souvisejícími s vakcínou nebo i bez ní. Jen proto, že je někdo „červenou pilulkou“, tj. má nějaké intelektuální povědomí o matrixu v němž jsme, nebo nepřijal injekci, tak neznamená, že je zcela imunní a to není žádná slovní hříčka, je to myšleno doslova, vůči jakémukoli zasahování a připoutání od soratických / asurických bytostí nebo jakékoli jiné formy okultních nepřátelských sil. Mayerova práce je založena na kosmologii Rudolfa Steinera ale i mnoho dalších esoterických tradic a okultních učení hovoří o podobných bytostech jen svými vlastními slovy.

Vaše/naše slepé skvrny ega, zranění, traumata, stínové aspekty, touhy nižší přírody atd. často slouží jako „vstupní body“. Kromě toho také nadužívání konopí, léčivých rostlin, léčiv atd. také poškozuje astrální tělo. Vytváří vstupní body, stejně jako jej vytbváří každodenní stres atd. … Kdykoli nemáme žádné sebeuvědomění, tj. „nepamatujeme si sami sebe“ [jak by řekl Gurdjieff], tak můžeme být snadno vystaveni okultním zásahům. Život zaměřený jen na hlavu, odříznutý od těla, jak to dělá většina lidí v našem počítačovém světě, také vytváří rozštěpení nebo přímo díry v lidské auře pro okultní síly, aby jimi prošly.

Mnoho „pravdoláskařů“ s červenými pilulkami je těmito silami poháněno a ovlivňováno, zejména je svádí k externalizaci zla, stínovému projektu, pádu do zkázy, temnoty, vědomí viny/oběti, identifikaci se s myšlenkami, které nejsou jejich vlastní, atd., většinou lidé, kteří nejsou zapojeni do žádné formy upřímné vlastní práce sama na sobě Hledání pravdy a boj se zlem pouze někde „tam venku“ zdaleka nestačí a ve skutečnosti může ty věci ještě více zhoršit, pokud nebudeme uplatňovat stínovou práci a nevezmeme si zpět naše vlastní projekce.

Pokušení externalizovat všechno zlo a vidět se jako „lepší“ udržuje lidi uvězněné v matrici jejich vlastní mysli a coby loutek v rukou okultních sil. Stínová práce se v posledních několika letech stala populárnější, jenže s mnoha zkresleními a zjednodušeními. Každý, kdo tvrdí, že nemá žádné spouštěče, neprojektuje a je „hotov se stínovou prací“, vážně lže sám sobě. Bylo by to totéž jako o sobě tvrdit, že člověk je plně seberealizovaný a osvícený.

Můžete také ztrácet roky a desetiletí pouhou intelektualizací procesu stínové práce, aniž byste pokročili byť by jen trochu hlouběji (na začátku své práce jsem do této pasti spadl na několik let). Musí se to stát somaticky na všech úrovních a tělo ukládá všechno. Před správným nanesením a provedením stínové práce, která je velmi nepohodlná, chaotická a bolestivá, musíte hlavně vědět, JAK to udělat a CO to znamená.

Vyžaduje to také určitou úroveň sebeuvědomění, vnitřního svědka a schopnost pozorovat své vlastní projekce, tedy přenos, identifikaci projekce, její spouštěče atd., aniž bychom to ospravedlňovali, externalizovali nebo k něčemu z toho připojili svůj příběh. To se ale mnohem snadněji řekne, než nakonec skutečně udělá, a já se nijak nevylučuji z této rovnice.

Tento proces také vyžaduje dlouhé roky studia a praxe, takže se stává naši „druhou přirozeností“ – aplikovanými ztělesněnými znalostmi a nejen intelektuálními teoriemi. Je to brána k našemu Božství, která musí být projita. Žádné zkratky. Je to zákon vzestupu a sestupu a pokračující proces pro kohokoliv z nás, kdo je zapojen do Práce – Velkého Díla.

„V projekci stínu se oddělujeme od části sebe sama a snažíme se jí zbavit, což je vlastně ale sebepoškozování, které je ve skutečnosti aktem násilí. Při promítání stínu se oddělujeme od části sebe sama a „rozdělujeme“ se (ve dví), odvracíme se od sebe s odporem a přerušujeme naše spojení s naší temnější polovinou, jako bychom se s ní ještě nikdy předtím v celém svém životě nikdy nesetkali.

Vrháme svou vlastní temnotu mimo sebe sama a vidíme ji, jako by snad existovala pouze v druhých. Pak reagujeme násilně, když se setkáme se ztělesněným odrazem našeho stínu ve vnějším světě, chceme ho zničit, protože nám připomíná něco temného uvnitř nás samých, s čím bychom raději neměli ale vůbec nic společného.

Při projekci stínu se tedy dopouštíme násilí (psychického i fyzického) nejen na sobě, ale i na „druhém“, který je příjemcem naší projekce stínu. Tento akt vnějšího násilí pak ale není ničím jiným než naším vnitřním procesem páchání násilí na části nás samých, které mění kanály a vyjadřuje se ve vnějším světě, jak v něm tak i skrze něj.

Ve snaze zničit náš projektovaný stín ve vnějším světě však jednáme špatně, stáváme se posedlými a inkarnujeme tém právě ten stín, který se snažíme zničit.

Paradoxně, když sestupujeme do hlubin našeho nevědomí, abychom se vypořádali s prima materia stínu, jsme současně na cestě vzestupu ke skutečně skutečnému světu, jak jsme uvedeni do světelných světů ducha vyšších dimenzí.

– Paul Levy, Dispelling Wetiko

Některými hlavními mylnými představami o tomto „tématu všech témat“ jsem se zabýval ve svém článku Okultní vědění, duchovní obcházení a nutnost holistické integrální sebepráce.

Řešení a náprava? Jako vždy je to Velké Dílo, protože bylo povoláno ke skutečnému probuzení, zapojení se přímo do procesu vtělení duše. Tato práce zahrnuje jak základní psychologickou práci, tak i stínovou práci a duchovní práci. Ale to je práce, které se většina lidí vyhýbá, protože to není snadné a konfrontační. Zahrnuje to vědomé utrpení a boje, protože válka je v nás a je vedena skrze nás.

Každý, kdo tvrdí, že je „osvobozen“ od jakéhokoli zásahu, je stejný jako kdo tvrdí, že je plně ztělesněn, oduševněn a osvícen. Věřit, že pouze ostatní jsou ovlivněni entitami, je samo o sobě matrixovou pastí, přeceňování úrovně vlastního bytí a s největší pravděpodobností zapojení se do nějakého obcházení. Cesta je ale velmi úzká. Zároveň tyto síly slouží jako vyučovací funkce ve světle evoluce vědomí a mohou být „využity jako učitelé“, zdůrazňují nám, co je ještě třeba vyléčit, integrovat a nebo odmítnout.

Každý je těmito silami ovlivněn jinak, dokonce i naočkovaný, a Mayer zdůrazňuje tento bod ve své knize, aby nedělal generalizace. Úroveň bytí, karmické lekce a mnoho neznámých faktorů mysli totiž vstupují do této rovnice. Nacházíme se v temném věku a všechno již bylo a nebo teprve bude odhaleno uvnitř i vně během tohoto Času Přechodu. Proto jsme tady a nemůže to zkrátka být jakkoliv jinak.

Účinky alopatické medicíny a psychiatrických léků v posmrtném životě

Posmrtný život a duchové připoutaní k zemi

Jestliže existuje evoluce vědomí v evolučním těle a duše obývající tělo, tak skutečný a vědomý jedinec, pak je zřejmé, že je to postupná zkušenost této duše v přírodě, která na sebe bere formu této evoluce vědomí: znovuzrození je samozřejmou nezbytnou součástí, je vlastně jediným možným mechanismem takové evoluce.

Je stejně nezbytná jako narození se samo; neboť bez ní by zrození bylo pouze prvním krokem bez jakéhokoliv pokračování, jen začátkem cesty bez jejích vzdálenějších kroků a příchodů. Je to právě znovuzrození, které dává při zrození neúplné bytosti v těle příslib úplnosti a duchovního významu.

– Sri Aurobindo, Filozofie znovuzrození

Ve světle evoluce duše tak evoluce vědomí znamená, že duše postupuje a „roste“ po mnoho životů, reinkarnací a znovuzrození. Tělo je nositelem duše. Po smrti duše opouští tělo a prochází různými fázemi, než se inkarnuje do nového těla. Miliony hlášených NDE (zážitky blízké smrti) sdílejí stejné zkušenosti s opuštěním fyzického těla, „cestou ke světlu“, prožívání zpětného „přezkoumání života“ atd.

Mnoho starověkých esoterických tradic, včetně antroposofie, popisuje zákony, které řídí náš posmrtný život. Tibetská kniha mrtvých je klasická příručka, která pomáhá duši projít ke Světlu a různým posmrtným fázím, aby duše neuvízla v bardu, tedy v přechodném stavu mezi smrtí a znovuzrozením.

[Poznámka: Myšlenka, že reinkarnace a tunel světla je pastí mimozemské hyperdimenzionální matrice, která má recyklovat duše, aby nás udržela uvězněné v matrixu, je paranoidní dezinformace alespoň tedy podle mého názoru, která se zdá kroužit v „okrajových konspiračních“ kruzích. Zabýval jsem se tímto tématem v tomto článku: Evoluce duše, vesmírné zákony a karma v těle.]

Úroveň bytí a stav integrace / individualizace duše určuje zážitek smrti a také to, co se stane po smrti. Celý smysl vnitřní esoterické práce a vědomého zapojení se do cesty k probuzení v tomto fyzickém těle je individuace duše, práce skrze karmu a lekce od života k životu.

Čím více jste vtěleni (což je ona integrace duše) – čím více jste upřímně zapojeni do vnitřní práce na ukotvení Božství (což znamená pracovat prostřednictvím traumat/zranění/problémů, které všichni musíme v různých stupních zakoušet) – tedy čím výše stoupá vaše Úroveň Bytí, tím více svobodné vůle pak skutečně získáte/získáte/získáte, a tím více uvědomění se/vědomí budete mít – a to vše také určí, co budete prožívat po smrti.

Stav vědomí, ve kterém se člověk nachází v okamžiku smrti, také hluboce ovlivňuje posmrtnou zkušenost. V posmrtném životě existují pasti, slepé uličky a bloky, které mohou zabránit duši dosáhnout Světla, uvíznout v nižší říši a připoutat ji k zemi jako ducha připoutaného k zemi. Thomas Mayer popisuje některé z těchto blokád posmrtného života:

… V posmrtném životě existuje mnoho blokád a slepých uliček. Spoutání duše na Zemi je dnes velmi velkým problémem. … Pracuji na tomto tématu již mnoho let a publikoval jsem dlouhou pracovní práci o pomoci mrtvým. Posmrtné blokády mohou mít své éterické, duševní a duchovní příčiny. Například šok z velmi náhlé náhodné smrti třeba může vést k posmrtné vazbě. Nevyřešená a potlačená duševní traumata shromážděná během života se často stávají nepřekonatelnou blokádou, kterou duše po smrti nemůže překonat. Příliš hluboké záměrné ponoření se do materialistického způsobu myšlení může vést k zatemnění vědomí v posmrtném životě. V důsledku toho pak již duše nevnímá své duchovní prostředí…“

Práce Dr. Willama Baldwina a „Spirit Releasement Therapy“ jdou ještě hlouběji do tohoto tématu. Duch/duše připoutaná k zemi je přežívající vědomí zesnulého člověka. Může se připojit k jiné živé lidské bytosti jako diskarnovaná entita. Je to vlastně ta nejběžnější forma posedlosti.

Posedlost zesnulých duchem připoutaným k zemi je samo o sobě velkým tématem. Zde je krátký článek: Syndrom posedlosti duchem založený na práci Dr. Baldwina. Doporučuji také jeho knihy „Spirit Realeasnemnt Therapy“ a „Healing Lost Souls“, stejně jako klasiku Dr. Edith Fiore „Neklidní mrtví – psycholog, léčí posedlost duchem“. Jejich práce popisuje mnoho případových studií o tom, jak uvolnit nežádoucí duchy z vašeho těla a pomoci zmateným duchům připoutaným k zemi přejít zpátky ke Světlu.

Otrava těla drogami také způsobuje zablokování v posmrtném životě

Nicméně, jak řekl Mayer, „nejen stav duše a ducha ovlivňuje život po smrti; Existují také blokády způsobené otravou těla.“

Nadměrné užívání alopatických léků a psychiatrických léků / léčiv (včetně „nelegálních“ drog) může velmi negativně ovlivnit posmrtný život a udržet takovou duši připoutanou k zemi. Dr. Baldwin učinil stejné objevy ve své práci, stejně jako Steve Richards ve své práci s holografickou kinetikou.

Thomas Mayer popisuje právě takový případ [založený na asthroposofii] u někoho, kdo zemřel na rakovinu poté, co dostal těžké dávky chemoterapie:

Cementované éterové tělo po chemoterapii

„Během meditačního kurzu Martina zachvátil tak hluboký smutek, který ho překvapil a zaměstnával po celý den. Podívali jsme se na něj blíže a ukázalo se, že jeho dvojče, Stefan, zemřel na rakovinu před šesti lety… Před svou smrtí dostával silnou chemoterapii a měl nafouklý obličej. Smutek, který Martina zachvátil, nebyly jeho vlastní pocity, ale pocity jeho bratra.

Byl zoufalý, protože se nedokázal pustit – cítil se, jako by byl spoután železnými řetězy vnější silou. Nejdřív jsem tomu nerozuměla, protože ve své duši byl Stefan žoviální, šťastný a svobodný; Nemohl jsem najít vůbec žádné pouto. Teprve když jsem se podíval na jeho éterické tělo (životní tělo), pochopil jsem, že je ztuhlé jako černé lepidlo, zhutněné jako asfalt. To byly důsledky chemoterapie.

Stefanovo astrální tělo (tělo duše) se nemohlo oddělit od těla éteru; jeho astrální tělo nebylo schopno opustit svůj pozemský život a vstoupit do Kamaloky, tedy do tzv. Měsíční sféry. To pro Stefana nebylo možné, i když po tom naléhavě toužil.

V jeho éterickém těle jsem našel soraticko-ahrimanské bytosti, které byly zjevně spojeny s látkami používanými při chemoterapii, a tak získaly přístup ke Stefanovu tělu.

Jednalo se o vedlejší účinky chemoterapie, které ovšem nejsou popsány v příbalové informaci. Je však známo, že hřbitovy prodlužují dobu ležení mrtvých těl po chemoterapií, protože se tato těla nerozkládají snadno (Frankfurter Allgemeine Zeitung 199, novinový článek z 9.5.1997, „Chemotherapie verzoegert Verwesungsprozess“ – „Chemoterapie zpomaluje proces rozkladu“). To je pozemské vyjádření toho, co Stefan zažil v duchovním světě.“

Ve své knize Mayer popisuje více případů škodlivých účinků [legální] eutanazie, protilátkové terapie, psychiatrických léků, morfinu a dalších alopatických léků na astrální/éterické tělo během života a v posmrtném životě. Mohou udržet ducha uvízlého v nižší astrální říši a zranitelného vlivem a připoutaností nepřátelských sil soratiky.

Na těchto příkladech se neříká, že všechny ortodoxní (alopatické) léky fungují tímto způsobem. Mnohé z nich ne, ale některé ano. Takové posmrtné následky pak připomínají mučení. Posmrtné vedlejší účinky léků se však vůbec nezkoumají a nezohledňují. … Problém je ale znám již poměrně dlouhou dobu. Rudolf Steiner před sto lety mluvil velmi jasně o tom, jak mohou mít hmotné látky posmrtný účinek.

Zde je další příklad případové studie účinků psychiatrických drog v posmrtném životě:

„Kolega studoval Melperone, jeden z nejčastějších léků na agitovanost, úzkost a depresi. Nechala drogu působit na své tělo a zažil, že „já“ a astrální tělo byly vtlačeny do éterického těla a fyzického těla a drženy v nich. V důsledku toho byla aktivita jeho vlastního „já“ paralyzována a astrální tělo se stalo hbitějším; vyvinula se jakási otupělost a strnulost.

Lze předpokládat, že to má vliv také na spánek a že „já“ a astrální tělo již nemohly být v noci pravidelně uvolňovány z éterického a fyzického těla, ale zůstaly v něm uvězněny. Duše již nemohla být v době spánku mezi duchovními bytostmi. Tím by vědomí duchovního světa vyhaslo a duše by byla uvedena do umělé nehybnosti.

Taková byla zkušenost ženy, jejíž matka dostala Meloperon, když žila v domově důchodců. Paní, které bylo přes 90 let a byla duchovně probuzená, se zoufalými slovy dostala do tohoto stavu: „Já už nejsem! Už tu nejsem!“ Podívala se na dceru, která ji navštívila, a řekla: „Tady přicházíš a já bych měla být šťastná, ale nic necítím.“ – Už se nemohla radovat ani se ničeho účastnit. Ztratila také zájem o antroposofii, dokonce i o modlitbu, která byla součástí jejího života po celá desetiletí.

Tento stav se nezastavil smrtí. O několik let později bylo zjištěno, že duše staré dámy byla stále v izolaci a nemohla vstoupit do pravidelného procesu Kamalokoa. Chyběla mu schopnost hluboce pocítit důsledky vlastních činů v duších druhých. Měla sice stále povědomí o sobě samé, také měla vzpomínky na svůj život na Zemi, ale jen ze svého vlastního pohledu.

Uvízla v určité nehybnosti duše a nemohla přímo vnímat ani vnímat duchovní okolí lidských duší, které jí patřilo, ani je vnímat v dálce. Žila izolovaná a obklopená temnotou. Světlo a teplo obdržela pouze skrze láskyplnou péči živých – jejich prosby, meditace a duchovní myšlenky. Tato pozornost však nemohla zásadně změnit samotný stav izolace. Toho bylo dosaženo pouze cílenými rozsáhlými léčebnými meditacemi.

Šokující na tomto případu je, že i lidé, kteří intenzivně žili s antroposofií, mohli být drženi v šedém kokonu – v samotě a bez přímého vnímání svého duchovního okolí – způsobeného psychotropními drogami. Jejich proces vývoje v Kamaloce může být vážně zbrzděn po celá léta.“

V Mayerově knize je více případů těchto škodlivých účinků léčiv na duchovní těla lidí.

Škody způsobené očkováním proti koronaviru v posmrtném životě

Thomas Mayer a jeho výzkumný tým také zjistili, že účinky vakcín zdaleka nekončí smrtí. Zatímco fyzické tělo je po smrti odhozeno, duchovní bytosti a síly z vakcín proti covidu pokračují v práci. Mayer ukazuje některé případové studie toho, co to vlastně znamená přímo pro zemřelé očkované lidi:

„Dne 23. února 2021 jsem měl při pracovní schůzce možnost vnímat zemřelou osobu, která byla jheště před opuštěním těla očkována proti koronaviru. Éterické tělo zesnulého bylo stažené, nakloněné a napjaté, duše k němu byla připoutána, smutná, trpící, osamělá a dezorientovaná v temnotě. Za normálních okolností se po smrti éterické tělo rozpíná a stává se svobodným obrazem života, ve kterém zesnulý prožívá všechny vzpomínky na svůj minulý život současně a jasněji. To se zde nestalo, bylo zabráněno životnímu tablu a duše uvízla na zemi. Žádné světlo duchovního světa se k němu nedostalo. Obvykle jsou zesnulí přijímáni a obklopeni svými anděly. V tomto případě tomu tak nebylo, anděl byl bez jakéhokoliv spojení na vedlejší koleji.

Z takových zablokovaných stavů se duše nemohou v nějaké dohledné době osvobodit ze svých nesnází. Potřebují zásah zvenčí. Zde mohou pomoci duchovní zásahy, které jsou stimulovány vtělenými lidmi. Udělali jsme pro tuto ubohou duši vše, co bylo v našich silách, abychom jí pomohli v procesu vývoje. Byl to jen ojedinělý případ, nebo je to po očkování proti koroně běžné? To je skutečně palčivá otázka.

Pokud není nikdo, kdo by se postaral o zesnulé upoutané na Zemi, může to trvat i mnoho staletí, než se jejich stav změní. Je to jen injekce a pak můžete znovu cestovat,“ oznamují reklamy na očkování. Ale ve skutečnosti by to mohlo znamenat, že duše nemůže putovat duchovním světem stovky let po smrti, uvíznout tu, trpět a tím i zatížit živé.“

Mayer také zmiňuje, že „duchovně jsou zesnulí vždy blízko živým, kteří jsou s nimi spojeni. Pokud jsou mrtví ve špatném stavu, vyzařuje to i k živým.“ Naznačuje to možnost, že tito duchové zesnulých, kteří jsou stále připoutaní k zemi, tak mohou mít za následek duchovní připoutanost k živé populaci, jak to popsal Dr. William Baldwin ve své práci zmíněné dříve.

Mayer si nyní klade velkou otázku, když stojí jako slon v obývacím pokoji a řeší skutečnost, že více než polovina světové populace se stala plně očkovanou alespoň jedním krátkým očkem. Mnoho lidí mělo dvě, tři nebo dokonce čtyři přeočkování. Víme také, že Klaus Schwab (WEF), Bill Gates a WHO chtějí, aby se takto naočkovala naprosto celá světová populace.

„Jak bylo ukázáno v předchozích kapitolách, o některých moderních lécích je již známo, že mají podobné posmrtné účinky, jakých jsme si všimli po očkování proti Covidu. Nyní by však mělo být naočkováno celé lidstvo. Pokud posmrtná fáze obnovy selže pro miliardy lidí, co se vlastně stane s lidstvem? To by bylo stejné jako s inkarnovanými lidmi, kterým je odepřena hluboká přestávka na spánek. Mohou se tito mrtví lidé připoutaní k zemi vůbec znovu inkarnovat? A jaké účinky by to vlastně mělo na jejích další inkarnace?“

Podrobný pohled na očkované lidi na Zemi

Mayer a jeho tým pozorovali velmi citlivě 11 mrtvých lidí, kteří byli očkováni. Jejich duše byly připoutány k zemi, izolovány a staly se snadno kořistí okultních nepřátelských sil:

„Podívali jsme se velmi citlivě na jedenáct zemřelých, kteří byli očkováni. Těchto jedenáct mrtvých lidí bylo upoutáno na zem. Jejich vyšší těla byla tak nesouvislá a bez ochrany vyšších bytostí, že se stala snadnou kořistí pro nepřátelské duchy. I-jejich celá organizace, vyšší „já“ a andělé byli také připoutáni k zemi a byli vystaveni útoku těchto bytostí.

Duše byly většinou v temném duchovním prostoru, naplněném strachem, zoufalstvím a bolestí. Neměli žádný kontakt s jinými dušemi a cítili se tam sami a opuštění. Tyto negativní pocity a myšlenky mají destruktivní účinek i zde na Zemi a jsou účelně využívány ahrimanskými a asurskými bytostmi.

Existují však také i ještě hlubší „pekelné říše“ v nižších astrálních úrovních, kam mohou být duše očkovaných staženy:

„Jsme rádi, když jsou duše pouze pozemské, protože jsme měli i případy, kdy byly duše strženy do tzv. šesté duchovní temné vnitřní vrstvy země. To se stane, když dojde k výbuchu éterického a astrálního těla při smrti. Ale k tomu skutečně došlo jen v některých případech.“

Více případů očkovaných lidí vázaných na Zemi

„… Došlo ke ztmavnutí, jako malé černé tečky, z kontaktu s temnými silami. Dvojník je o něco blíž než obvykle a má silný vztah k těmto temným bodům astrálního těla. Elementární tělo bylo zatvrzeno, došlo k traumatu. Také strážný anděl měl zbytky traumatizace. Setkání s temnými bytostmi, které přicházejí s vakcínami, se zdá být pokaždé skutečně velkou výzvou a zanechává své stopy.

Tento příklad také ukazuje hluboký účinek očkování proti koronaviru. Může se jednat o traumatický, těžce zraňující zážitek, a proto se zesnulý velmi často nedokáže osvobodit vlastním úsilím. Pak je nutná pomoc a vliv zvenčí. Bez takového zásahu může stav připoutání k zemi a odříznutí od duchovního světa trvat velmi dlouho. Pár set let se zdá být opravdu možné…“

Další výzkumná skupina v Německu zkoumala 31 očkovaných zemřelých lidí:

„Podívali jsme se celkem na 31 očkovaných zemřelých, z nichž všichni byli stále ještě na Zemi. Tito lidé zemřeli v březnu a dubnu 2021 a bylo jim většinou více než 80 let.

Země znamená, že éterické tělo a fantomové tělo (fyzické duchovní tělo) jsou ztuhlé a nerozpínají se. Duše je k těmto tělům připoutána, a proto žije v temnotě – neprožívá životní panorama ani své duchovní prostředí a neprožívá ani svého anděla. Nemohou zakusit ani jiné světlem naplněné mrtvé kolem sebe, ani hřejivé duchovní světlo Krista.

Kvůli svému špatnému stavu tyto pozemské duše negativně ovlivňují duševní a vědomý život těch, kteří se inkarnovali na Zemi, kteří s nimi byli nějak spojeni, a tak formují kolektivní atmosféru, aniž by si to sami vůbec nutně uvědomovali. […]“

Další otázkou, která vyvstává ve světle těchto pozorování, je, zda je rozdíl, pokud někdo zemře až o několik let později po očkování. Všechny výše uvedené případy se týkaly zemřelých lidí, kteří zemřeli jen během několika týdnů po podání vakcíny. Nadřízený výzkumný tým položil tuto otázku a uvedl, že je nemožné říci, protože to nebylo možné pozorovat v době tohoto výzkumu a vydání Mayerovy knihy.

Poté, co si tyto případy ověřil a uvědomil si „hrůzu situace“ s ohledem na duchovní důsledky miliard lidí, kteří byli očkováni, tak Mayer opět sdílí své myšlenky:

„Abych si tyto zkušenosti ověřil, pracoval jsem s těmito zesnulými sám a mohl jsem jen potvrdit hranice země a popsané zvláštnosti. Rozsah těchto posmrtných účinků očkování je pro mě skutečně děsivý. V posledních letech jsem se hodně zabýval blokádami v posmrtném životě a viděl jsem toho již tolik, že jsem byl schopen vyvinout si jakýsi druh profesionální střízlivosti, podobně jako záchranáři, kteří řídí záchranku od nehody k nehodě.

Nicméně rozsah této očkovací katastrofy se mi dostává skutečně až pod kůži. Pro svou vlastní duchovní hygienu je důležité, abych těmto pocitům dal prostor. Proto o tom také píšu. Díky tomu se proměňují v sílu, která mi umožňuje zůstat u tématu a napsat tuto knihu.“

Další případy pozemských duchů očkovaných lidí jsou v Mayerově knize, kterou si ostatně můžete přečíst a studovat sami. Pro účely tohoto článku jen cituji některé vybrané případy, abych poskytl přehled ve světle celkové agendy matrixu a duchovního boje, ve kterém se právě všichni nacházíme. Jak jsem již řekl mnohokrát a jak se to také stává ještě zřejmějším, tak jsme uprostřed multidimenzionální války o naši duši a v podstatě o celou budoucnost lidstva.

Ale ne vše je ještě ztraceno. Na konci tohoto článku se dostaneme k té důležité části „co dělat“. Není to nic nového a je to jen to, co jsem již mnohokrát řešil znovu a znovu. Všichni máme tu moc překonat tuto děsivou situaci a získat zpět svou duši a božskou podstatu, ale vyžaduje to naše úsilí, upřímnost a vlastní zodpovědnost.

Zemští duchové očkovaných mrtvých jako potrava pro temné nepřátelské duchy

Mayer učinil další znepokojivý objev. V některých případech se uvězněný pozemský duch zemřelého očkovaného člověka stává snadnou kořistí, na které by se nepřátelské síly rády přiživovaly, tj. vysávaly z nich životní sílu. Nejčastěji se ostatní duchové připoutaní k zemi stávají vodiči mocných protivníkových negativních sil, jak je popsáno v tomto případě:

„… Během duchovního zásahu jsem se nejprve soustředil na duchy soraticko-transhumanismu v jejím éterickém těle. Ale to nestačilo, byly tu další temné inkluze spojené se skupinou zemřelých, kteří byli v bídném stavu a spojili se s nejvyššími nepřátelskými duchy. Ty vysávaly sílu z ženy stále ještě připoutané k zemi. Teprve poté, co byla posedlost touto skupinou mrtvých odstraněna, byl duchovní zásah pociťován jako přinášející nějaké účinky.

Toto vysávání není vůbec překvapující; zotročení zesnulého existuje po celé věky v mnoha variantách a často bylo také vyvoláno zcela vědomě. V tomto případě odporná skupina mrtvých duší jednoduše využila „dobré příležitosti“ a obsadila bezbrannou ženu, aby si pomohla svými silami. Zesnulí, kteří jsou zabaleni svým andělem, nemohou být posedlí, ale této andělské ochraně právě zabránilo Corona očkování .

Jak často se stává, že zemští očkovaní mrtví jsou používáni jako krmítko pro duchovní predátory? Obávám se bohužel, že velmi často, protože v duchovním světě je nespočet ubohých mrtvých, kteří nemají žádné spojení s vyšším duchovním světem, a proto se uchylují k tomu, aby se jen živili z moci jiných mrtvých.“

Mějte na paměti, že protichůdné okultní nepřátelské síly se živí vědomím, životní silou a projektovaným emocionálním lůžkem lidských bytostí – primárním „modus operandi“ temných sil, které si zotročily lidstvo a konečným „účelem“ hyperdimenzionální matrice. Psal jsem o tomto tématu do hloubky v průběhu let. Pro výběr článků a esejí na toto téma, jděte ZDE a podívejte se na mé bezplatné e-knihy. Také jsem vytvořil 8-hodinový webinář o těchto okultních silách ZDE.

Jediný způsob, jak se plně chránit, je prostřednictvím Velké Práce a oduševnění vašeho Bytí. Čím více žijete z esence a máte svou duši plně vtělenou, tím méně se k vám tyto nepříznivé síly mohou dostat, ať už v tomto fyzickém životě nebo v posmrtném životě.

Osvobození těch, kteří zemřeli v důsledku poškození vakcínou, může být ovšem velmi obtížné

V další kapitole knihy Mayer sdílí zkušenosti praktikujících, kteří pomáhají uvízlým pozemským duchům zesnulých očkovaných lidí přejít zpátky ke světlu, dostat je ze spárů temných, nepřátelských sil a získat jim zpět své duchovní Já.

Tato práce není vůbec snadná a vyžaduje mnoho okultních znalostí, zkušeností a nadsmyslového vnímání. Kromě toho musí být praktikující opatrný, aby na sebe nevzal entitu sám nebo nebyl negativně ovlivněn ještě i jinými způsoby. Jak již bylo zmíněno dříve, tak praktici v Mayerově výzkumném týmu a citovaní v jeho knize jsou všichni vyškoleni v antroposofii založené na Steinerově práci s desítkami let zkušeností.

Nicméně stejná léčebná práce na pomoci pozemským duchům přejít a zotavit se z nepříznivých účinků očkování by mohla být také dosažena, podle mého názoru – s modalitou Dr. Williama Baldwina „Spirit Releasement Therapy“ a Steve Richarda „Holographic Kinetics“. Jsem si jistý, že jiné způsoby uvolňování ducha mohou dosáhnout stejného výsledku [ale existuje také mnoho nesmyslů a pseudo-New Age-typů modalit], ale mohu pouze komentovat ty, které jsem sám studoval nebo se kterými jsem sám pracoval.

Ale ať už je modalita jakákoli, není to snadná práce, ale vyžaduje mnoho sezení a spoustu času a energie. Mějte také vždy na paměti, že máme co do činění s novým typem „démonické“ entity („vakcinační bytosti“ a/nebo „duchů soraticko-transhumanismu“), která je injekčně aplikována přímo do lidí prostřednictvím vakcíny.

Thomas Mayer píše o těchto výzvách duchovním léčitelům, kteří pomáhají mrtvým:

Zpráva však odhaluje jeden velký problém: dokonce i duchovní léčitelé, kteří mají zkušenosti s pomocí mrtvým, mohou být zahlceni očkovanými mrtvými a práce trvá velmi dlouho. Kdo se tedy postará o obrovské množství očkovaných zemřelých? To přece není vůbec zvládnutelné. Je zde absolutní nedostatek kvalifikovaného personálu a školení. Pouze ve vybraných případech se tedy očkovaným mrtvým dostane takové pomoci, kterou potřebují.“

Když si Mayer uvědomil nemožnost pomoci všem očkovaným mrtvým, dospěl k nejdůležitějšímu závěru, na který jsem také neustále upozorňoval:

„Ti, kteří se nechají očkovat, to musí udělat na vlastní duchovní zodpovědnost. V současné době je bohužel dost naivní doufat v nějakou posmrtnou pomoc. Pokud se věci nedaří, duchovní svět již nemůže dosáhnout k zemřelému a ostatní inkarnovaní lidé, kteří mají potřebné schopnosti a zkušenosti, jsou dnes beznadějně přetíženi.

Dodal bych k tomu, že tato „duchovní zodpovědnost“ musí být také aplikována neočkovanými nebo kýmkoliv, kdo je dostatečně vědomý, aby se zapojil do tohoto vnitřního (velkého) díla na všech úrovních: fyzické, emocionální, psychologické a duchovní. Toto je práce ztělesnění duše a upřímné práce na sobě k vyhnání a odmítnutí všech temných sil a znovuzískání si vaší duše.

Kolik z nich je pozemských?

Konečnou otázkou je, kolik z očkovaných mrtvých nepřešlo do lIghtu, ale stalo se duchy připoutanými k zemi, uvízlými v nižší astrální říši. Thomas Mayer a jeho výzkumný tým kvalifikovaných a zkušených supersenzibilních praktiků zjistili, že ze 48 očkovaných zemřelých, se kterými pracovali, pouze jeden z nich nebyl pozemský. V takovém případě bych řekl, že vývoj duše a duchovní konstituce člověka byly dostatečně silné, aby odrazily soratické bytosti vakcíny, i když si vakcínu vzal.

Zde jsou Mayerovy poznámky k tomuto konkrétnímu případu:

„Velmi zvláštním zážitkem pro mě bylo setkání s Rafaelem 5.28.2021, velkou duší. Raphael zemřel v březnu 2021 ve věku 91 let, tři dny po očkování. Zemřel by v dohledné době i bez očkování. V posledních letech byl sice dementní, ale fyzicky docela fit. Měl velmi blízko k antroposofii. […]

… Co se stalo s očkováním proti koroně před jeho smrtí? Snažím se na to dívat a mám dojem, že jeho duše si byla vědoma hlubokých temných bytostí a sil, které přišly s očkováním. Dobře cítím jejich kvalitu, on by to asi cítil taky. Ozvalo se však „Sem nevstoupíš!“ A tak jimi zůstal vnitřně nedotčen.“

Nicméně 47 ze 48 zesnulých se po smrti stane zemským duchyi:

„Vyvstává otázka: Lze popsané případy zobecnit? Dá se očekávat, že velmi mnoho očkovaných zemřelých zůstane upoutáno na Zemi?
Myslím, že ano, protože tato tendence je poměrně jasná. V našem výzkumu jsme zjistili, že téměř žádný z očkovaných mrtvých nebyl upoután na Zemi. Počet zkoumaných případů je samozřejmě stále velmi malý, ale výsledek je poměrně jasný. Ze 48 zesnulých zmíněných v této kapitole bylo 47 upoutáno na Zemi a pouze jeden ne.
Musíme tedy předpokládat, že očkování Corona vede do značné míry k pozemské hranici po smrti – pokud před smrtí neproběhly žádné procesy „zpracování“ vakcíny.

Tento stav je důležitý, protože ve všech studovaných případech uplynulo mezi očkováním a smrtí jen několik týdnů a lidé byli většinou již tak staří nebo pravděpodobně v tak špatném stavu, že téměř žádné procesy ani nemohly proběhnout. Pokud je člověk očkován ve středním věku, vede aktivní život a poté zemře po 30 letech, je třeba předpokládat, že převažují zcela odlišné předpoklady pro posmrtný život – alespoň tedy pokud se očkování proti koroně neopakuje každý rok.

V Mayerově knize je více informací také přímo o CVOID-19, o samotné „nemoci“ a dalších tématech s ní souvisejících, která jsou k dispozici ale pouze v německém vydání kompletní knihy a v době psaní tohoto článku. Jak již bylo zmíněno, anglická verze kompletní knihy vyjde až někdy koncem léta 2022.

Situace není beznadějná – důležitost zapojit se do velkého díla

Navzdory této zoufalé situaci a znepokojujícím odhalením o duchovních účincích vakcíny Corona nezapomínejme na důležitý bod, který Mayer [a já také] učinili hned na začátku:

Musíme si dávat velký pozor na paranoiu, i na příliš negativní myšlení (četnost strachu zkázy a temnoty) a obzvláště opatrní musíme být na generalizace. Zatímco situace může někomu připadat opravdu zoufalá, znepokojující a dokonce zcela „beznadějná“, tak musíme zůstat nereaktivní a objektivní, jak nejlépe umíme. V dnešním „hnutí za pravdu“ a „konspiračním světě“ vidím tendenci přehnaného strachu a negativních pocitů plných stínových projekcí.

Jak napsal Thomas Mayer ve své knize, každý je vakcínou ovlivněn jinak na individuální bázi, takže rozhodně nemůžeme generalizovat. Přichází mnoho známých i neznámých faktorů: kolik dávek/posilovačů člověk dostal, jaká je úroveň bytí člověka, vývoj duše, duchovní síla, karmické a duchovní lekce a mnoho dalšího, co je pro mysl třeba i nemožné pochopit.

Mayer také uvedl, že „situace není beznadějná“ a je třeba se poučit. S tímto tvrzením z celého srdce souhlasím. Ve skutečnosti vše, co existuje, jsou lekce ve světle evoluce vědomí z mnohem širší perspektivy obrazu v souladu s Boží vůlí. Je nezbytné zapojit se do Velké práce na individuaci a oduševnění našeho bytí, tj. vtělení duše, ukotvení duše a vynesení esence na povrch bez ztotožnění se s naším egem-osobností.

Musíme si však být také vědomi nebezpečí duchovního obcházení. Tato práce také zahrnuje hlubokou psychologickou práci na uzdravení všech našich ran a traumat, hlavně zapojení se do práce se stínem, na uvědomění si našich projekcí a jejich spouštěčů, a tudíž léčení/uzavření vstupního bodu pro jakékoliv nepřátelské síly, které by mohly vstoupit.

V průběhu let jsem psal a mluvil o této nezbytné hlubší [vnitřní] práci více do hloubky. Pokud jste v mé práci noví, najdete o ní mnoho zdrojů na mých webových stránkách a v hypertextových odkazech v tomto článku. S Laurou jsme o tom také mluvili v mnoha epizodách podcastu Cosmic Matrix.

Ona to totiž není ani zdaleka snadná práce. Mnoho lidí říká, že se chtějí „probudit“ a zapojit se do práce se stínem. Přesto, když guma narazí na silnici, stane se chaotickým a nepohodlným, když se objeví veškerý potlačený nevědomý psychický materiál. Protiprojekce nastupují se všemi ospravedlněními a racionalizacemi a mnoho lidí s dobrými úmysly zkrátka a dobře nemůže v tomto bodě již překročit práh a „znovu usnout“.

Jsme uprostřed Kali jugy (vládne jí démon Kálí, ne bohyně Kálí, jak si většina lidí plete), nejtemnějšího cyklu, kde je lidstvo nejvíce vzdáleno od Božství a kde antibožské síly temnoty vládnou světu a pracují prostřednictvím lidí na normalizaci všech druhů patologií. V Kali juze jsme tisíce let, pokaždé když sestupujeme hlouběji do temnoty.

Z vyšší perspektivy je to přirozený proces ve světle evoluce vědomí podle Zákona Vzestupu a Sestupu. Přesto také přispíváme k temnotě a živíme anti-božské okultní síly, protože nejsme „integrálně upřímní“, jak řekla Matka [partnerka Sri Aurobinda]. Jinými slovy, neodevzdali jsme ještě plně všechny části našeho Bytí Božskému.

Všichni bez výjimky jsme stále připoutáni/závislí a poháněni vědomými/nevědomými touhami pramenícími z naší nižší materiální podstaty, a proto tím také přispíváme k temnotě „tam venku“. Všichni to ale ospravedlňujeme svým vlastním způsobem.

Každý, a to naprosto bez výjimky, má nějaké trauma sahající zpět po celý život a dokonce i jen základní zranění z dětství z vyrůstání ve světě, kde se veškerá patologie stala již normalizovanou. Všichni máme své cíle, potřeby, touhy a přání, které pramení ze zraněného/podmíněného falešného já, z tzv. falešné duše touhy (jak to nazval Sri Aurobindo), která si ji ale plete se svým pravým Já.

Jsou to kompenzace a externalizace, které se nemají vypořádat s bolestí z toho, že se nesnaží zaplnit díru uvnitř, která přitom ale nikdy nemůže být zaplněna tímto způsobem. A to je také místo, kde se do něj nepříznivé okultní síly vpínají, živí se jím a dokonce ho pohánějí skrze pokušení.

Nejsme zcela upřímní a máme všechny druhy výmluv, racionalizací a důvodů, proč se nezapojit do Velkého [vnitřního] Díla. Promítáme svou bolest navenek na ostatní a ospravedlňujeme naše spouštěče a projekce. Každý, kdo tvrdí, že není zraněn/traumatizován nebo nemá žádný stín, je ještě více traumatizován, než si uvědomuje.

Jak pokračuji v noření hluboko do své vlastní temnoty, zářím světlem [vědomím] na všechny části sebe sama, které byly zraněny a traumatizovány, zanedbávány, zahanbeny a vyhýbaly se jim, se vší bolestí, smutkem, hněvem a zármutkem, které se v tomto procesu objevují, tím více to vidím u ostatních, kteří sní o tom, že jsou vzhůru a jsou odříznuti od svých těl. mechanicky žít spolu jako programy. Celá jejich existence je jen traumatickou reakcí, protože jsou loutkami sil, o kterých nemají žádné povědomí.

Nemluvím jen o lidech, kteří souhlasí s globalistickou agendou, ale také o mnohých, kteří tvrdí, že jsou „probuzeni“ jen proto, že vidí skrze agendu 3D matrixu. Ale stále se externalizují a neznám mnoho lidí, kteří by se skutečně upřímně zapojili do vnitřní práce, aby vyčistili nádobu, aby se plně integrálně odevzdali Božství.

Nevylučuji se z rovnice, protože občas vidím svůj nedostatek upřímnosti. Boj o to, jak moje ego-osobnost zasahuje do všech svých připoutání, jak nevědomé trauma/zranění ve mně stále spouští specifické reakce a chování, a jak mohu občas projektovat svůj stín na ostatní a svět.

Nikdy bych netvrdil, že jsem plně „probuzený“ v pravém významu tohoto slova. Tolik lidí přeceňuje svou úroveň bytí/uvědomění jen proto, že možná mohou vidět skrze klam 3D matrixu na intelektuální úrovni.

To však nestačí. Jak jednou řekl Adyashanti:

Pravdou je, že většina lidí, kteří říkají, že chtějí probuzení, se ve skutečnosti „probudit nechtějí“. Chtějí svou verzi Probuzení. To, co ve skutečnosti chtějí, je být opravdu šťastní ve svém vysněném stavu. Ale skutečný, upřímný impuls k osvícení je něco, co jde daleko za touhu zlepšit náš vysněný stav. Je to impuls, který je ochoten podrobit se všemu, co je potřeba, aby se probudil.

Autentickým impulsem k osvícení je vnitřní modlitba, která žádá o cokoliv, co nás přivede k plnému probuzení, bez ohledu na to, zda se to ukáže jako nádherné nebo hrozné. Je to impuls, který neklade žádné podmínky na to, čím musíme projít.“

Jinými slovy, opravdu se chcete probudit nebo jen být šťastní? Odpověď na tuto otázku a to, jak se podle ní chováte, je zkouškou vaší upřímnosti a nakonec „řešením“ šílenství/temnoty „tam venku“, protože pouze vaše vlastní upřímné probuzení může pomoci změnit svět. Pokud je vaše odpověď na tuto otázku „Chci obojí“, uvidíte dokonalý příklad toho, proč je svět stále v temnotě a váš vlastní vnitřní boj se všemi rozpory.

Máme před sebou ještě dlouhou cestu, ale nenechte se mýlit, skutečné probuzení je destruktivní proces uvnitř vás, nejen tam venku. Tato jóga [sjednocení s Božským] je bitva… Nikdo nemůže dosáhnout nebe, kdo neprošel peklem,“ jak Sri Aurobindo a mnoho dalších mistrů minulosti poukázali na tuto univerzální/božskou Pravdu. Nikdo nemůže uniknout Zákonu vzestupu a sestupu. Je to o zapojení se do Díla. Taky si to zrcadlo nastavuju.

Jsou dvě síly, které jediné mohou ve svém spojení vykonat velkou a obtížnou věc, která je cílem našeho úsilí, pevnou a neselhávající aspiraci, která volá zdola, a nejvyšší Milost shora, která odpovídá.

Ale nejvyšší Milost bude jednat pouze v podmínkách Světla a Pravdy; nebude jednat za podmínek, které na něj klade Lež a Nevědomost. Neboť kdyby se podvolila požadavkům Falše, zmařila by svůj vlastní účel.

To jsou podmínky Světla a Pravdy, jediné podmínky, za kterých sestoupí nejvyšší Síla; a je to pouze nejvyšší nadmentální Síla, sestupující shora a otevírající se zdola, která může vítězně zvládnout fyzickou Podstatu a zničit její obtíže.

Musí existovat naprosté a upřímné odevzdání; musí existovat výlučné sebeotevření se božské Síle; musí existovat neustálá a integrální volba Pravdy, která sestupuje, neustálé a integrální odmítnutí lži mentálních, vitálních a fyzických Sil a Zdání, které stále vládnou pozemské přírodě.

Odevzdání musí být úplné a zmocnit se všech částí bytosti. Nestačí, aby psychika (duševní bytost) reagovala a vyšší mentální přijetí nebo dokonce vnitřní vitálno se podřídilo a vnitřní fyzické vědomí cítilo vliv.

V žádné části bytosti, ani v té nejvnější, nesmí být nic, co vytváří rezervu, nic, co se skrývá za pochybnostmi, zmatky a úskoky, nic, co se bouří nebo odmítá.

Pokud se část bytosti odevzdá, ale jiná část se rezervuje, následuje svou vlastní cestu nebo si vytváří své vlastní podmínky, pak pokaždé, když se to stane, vy sami od sebe odstrkujete božskou Milost.

Pokud za svou oddaností a odevzdáním vytváříte krytí pro své touhy, egoistické požadavky a životní naléhání, pokud tyto věci nahradíte pravou aspirací nebo je s ní smícháte a pokusíte se je vnutit Božské Šakti, pak je zbytečné vzývat božskou milost, aby vás proměnila.

Pokud se na jedné straně nebo v jedné části otevíráte Pravdě a na druhé straně neustále otevíráte brány nepřátelským silám, je marné očekávat, že božská Milost zůstane s vámi. Musíte udržovat chrám čistý, chcete-li tam instalovat živou Přítomnost.

Jestliže pokaždé, když Síla zasáhne a přinese Pravdu, se k ní obrátíte zády a znovu tak jen vyvoláte lež, která byla vyloučena, není to božská Milost, kterou musíte obviňovat za to, že vás zklamala, ale je to falešnost vaší vlastní vůle a nedokonalost vašeho vlastního odevzdání se.

Budete-li volat po Pravdě, a přesto si něco ve vás pokaždé jen vybere to, co je falešné, nevědomé a nebožské, nebo dokonce prostě jen není ochotno to vše úplně odmítnout, pak budete vždy otevřeni útokům a milost od vás ustoupí. Nejprve odhalte, co je ve vás samých falešné nebo nejasné, a vytrvale to odmítejte, jedině tak můžete správně vyvolat božskou sílu, aby vás proměnila.

Nepředstavujte si, že pravda a lež, světlo a temnota, odevzdanost a sobectví mohou přebývat společně v domě zasvěceném Božství. Transformace musí být integrální, a proto je nutné i integrální odmítnutí všeho, co jí odolává.

Odmítněte onu falešnou představu, že božská Síla pro vás udělá a nebo že je snad dokonce povinna udělat vše jen na váš požadavek, a to i když nesplňujete podmínky stanovené Nejvyšším. Učiňte své odevzdání nejprve pravdivým a úplným, pak se už všechno ostatní udělá za vás.

Odmítněte také falešné a líné očekávání, že božská Síla za vás udělá i odevzdání. Nejvyšší vyžaduje, abyste se jí odevzdali, ale nevnucuje to: jste svobodní v každém okamžiku, dokud nepřijde neodvolatelná proměna, abyste zapřeli a odmítli Božství nebo si vzpomněli na své sebedarování, pokud jste ochotni trpět duchovní následky.

Vaše odevzdání musí být opravdu vlastní a svobodné; Musí to být odevzdání živé bytosti, ne inertního automatu nebo mechanického nástroje. Netečná pasivita je neustále zaměňována se skutečným odevzdáním, ale z nehybné pasivity nemůže vzejít nic pravého a mocného. Je to netečná pasivita fyzické přírody, která ji ponechává na milost a nemilost každému temnému nebo nebožskému vlivu.

Radostné, silné a nápomocné podřízení se působení Božské síly, poslušnost osvíceného učedníka Pravdy, vnitřního Bojovníka, který bojuje proti temnotě a lži, věrného služebníka Božství.

To je ten pravý postoj a jen ti, kteří ho mohou přijmout a k tomu i udržet, zachovat víru neotřesenou zklamáními a těžkostmi a projít tak zkouškou k nejvyššímu vítězství a své velké proměně.

– Sri Aurobindo

Zdroj: https://veilofreality.com/2022/05/24/covid-vaccines-consequences-on-the-soul-spirit-and-life-after-death/

Pinkerton: Válka proti terorismu se přenesla domů a zaměřuje se na Americké občany kvůli šíření „dezinformací“

Americká vláda použila techniky informační války, které se naučila po 9/11, a obrátila je proti Američanům. Amerika sice nejspíš prohrála svoji Velkou válku proti terorismu, ale naše technokratické elity by stále ještě mohly vyhrát svoji válku proti americké svobodě.

(Článek od Jamese P. Pinkertona Breitbart.com)

To byl ten argument, který uvedl Jacob Siegel v článku časopisu Tablet o 13 000 slovech nazvaném „Průvodce pochopením podvodu století“, ve kterém se snažil objasnit „podvod na velmi vysoké úrovni spáchaný proti americkému lidu“ elitáři, „kteří věří tomu, že jsou neomylní“.

Konkrétně, píše dále Siegel, tak tito „neomylní“ elitáři věří, že zachraňují svět před „dezinformacemi“, což je cokoliv, co oni sami považují za nepravdu o Rusku, Ukrajině, Donaldu Trumpovi, Covidu, změně klimatu, volebních podvodech, Brexitu atd. Pojmenují to jednoduše jen jako dezinformací a pak nás před tím chtějí ochránit. A také působí na ministerstvu zahraničí a v mnoha dalších federálních agenturách, ale i v mnoha nadacích a nevládních organizacích a ve stovkách akademických „center“, která všude začala vyrůstat jako houby po dešti od roku 2016.

Tato skupina lidí a organizací byli totiž původně vyškoleni v technikách informační války spojené s kauzou 9/11 a hlavně s Velkou válkou proti teroru, ovšem nezdá se, že bychom se v těchto dnech obávali nějakých džihádistů. Víte, tito experti na „!infowar“ se totiž jen přes noc proměnili v experty na „dezinfowar“. Posíleni ve svém konání rozpočty hodnými velikosti Pentagonu, tak jejich novým cílem se stal dnes prostý americký lid, považovaný za dezinformované hlupáky nebo snad ještě za něco horšího. „To, co začalo jako způsob boje se vzdáleným nepřítelem,“ tvrdí Siegel, „tiše metastázovalo do totalitní fantazie nekonečného boje proti mylným (správným) myšlenkám a pocitům obyčejných občanů“ Totalitní fantazie je cosi velmi připomínající Orwellův román 1984.

Siegel vyjmenovává i konkrétní jména a poukazuje při tom i na Centrum pro globální angažovanost (GEC) ministerstva zahraničí – vytvořené prezidentem Barackem Obamou v roce 2016 a které je stále velmi mocné, a které deklaruje jako svůj účel:

Řídit, vést, synchronizovat, integrovat a koordinovat úsilí federální vlády USA o poznání, pochopení, odhalení a boj proti cizímu státnímu ale i nestátnímu propagandistickému a dezinformačnímu úsilí zaměřenému na podkopávání nebo ovlivňování politiky, bezpečnosti nebo stability Spojených států, jejich spojenců a partnerských zemí.

Sama o sobě by tato slova zdůrazňující zahraniční dezinformace mohla znít i vcelku dobře. GEC však má ten nejširší možný pohled na své vlastní poslání a rozhodlo se proto zahrnout i své domácí cíle – tedy občany USA. Siegel cituje prvního šéfa GEC, Michaela D. Lumpkina, kritizujícího takové důležité zákony, které chrání práva Američanů, jako je například zákon o ochraně soukromí z roku 1974.

Jak řekl Lumpkin: „Zákon z roku 1974 byl vytvořen proto, aby zajistil, že neshromažďujeme údaje o amerických občanech. Dobře… podle své definice je World Wide Web ale celosvětový.“ Jinými slovy řečeno, všichni jsme totiž zcela legitimními cíly pro tuto Lumpkinovu agenturu.

Siegel dále vysvětluje: „Poselství amerického obranného establishmentu bylo jasné: Aby vláda vyhrála svoji informační válku – jakýsi existencionální konflikt odehrávající se v dimenzích kyberprostoru bez jakýchkoliv hranic, tak se musela obejít bez těch již poněkud zastaralých právních rozdílů mezi zahraničními teroristy a americkými občany.“ Znovu opakuji, že boj proti teroru je rozhodně legitimním a důležitým cílem. Ale v tom případě také musíme vložit vysokou míru důvěry v naše strážce; Aby se jim dalo věřit, tak musí být strážci důvěryhodní.

Samozřejmě, že tito rádoby strážci mají již připravenou svoji odpověď: Můžete nám věřit. Koneckonců, jsou to odborníci a jsou přece různorodí – alespoň tak, jak oni sami rádi věří ve svoji „rozmanitost“. „Boj proti propagandě a dezinformacím,“ uvedla GEC v roce 2018, „bude vyžadovat využití odborných znalostí z vládního, technologického a marketingového sektoru, akademické obce a nevládních organizací.“ Jinými slovy, progresivní gang je tady. No není to dost různorodé?

Big tech rozhodně již odpověděl na výzvu cenzorů. V roce 2017 Google – vždy „Dobrý cenzor“ – spustil svůj projekt Sova, jehož posláním, jak nám vysvětlily New York Times, bylo „vymýtit falešné zprávy a dezinformace rovnou z výsledků vyhledávání“.

Od té doby se velmi rozšířila tato technika kdy jsou označovány nepohodlné informace za dezinformace. V březnu Associated Press nabídla „Fact Focus“, který prohlásil, že ti, kdo si mysleli, že Silicon Valley Bank zkrachovala kvůli wokeness, trpí prý „dezinformacemi“. Dále bychom mohli poznamenat, že článek AP byl součástí série, o níž samo AP nabízí značně neprůhledné prohlášení: „Tento článek je součástí úsilí AP řešit problém široce sdílených dezinformací, včetně spolupráce s externími společnostmi a organizacemi kvůli přidání faktického kontextu k jinak zavádějícímu obsahu, který koluje online.“ A pokud dále následujeme na odkaz na ony „externí společnosti a organizace“, tak vidíme 18 jmen, všechna přímo z lůna velkých dezinformátorů.

Jistě, Američané určitě nemají rádi, když jim někdo říká, co si mohou a nemohou myslet. Zvláště když jim to říkají různí, vždy poněkud samolibí samozvaní experti, které zesnulý Angelo Codevilla nazýval „vládnoucí třídou“.

Stává se, že když už se tito dezinformační bojovníci stanou příliš viditelnými nebo příliš nepříjemnými, a stávají se tak přítěží režimu, tak jsou odstraněni ze scény – alespoň z viditelné scény. To se stalo třeba Nině Jankowiczové, která se stala doslova virálním terčem posměchu jako zpívající cenzor. Ukázka textu: „Chci být bohatý, slavný a mocný a došlápnout si na všechny své nepřátele.“ Není totiž mnoho lidí, kteří mají rádi, když jim vládne někdo, kdo je tak zamilovaný do svého vládnutí.

Jankowiczová byla krátce i šéfkoui Rady pro správu dezinformací ministerstva vnitřní bezpečnosti, ale její jméno bylo posouzeno jako příliš provokativní, a proto byla penzionována. Pokud jde o Jankowiczovou, tak ta nevynechala možnost výplaty odstupného. Nyní je registrovanou zahraniční agentkou a stále bojuje proti dezinformacím, i když v méně známých kruzích

Chytřejší dezinformační bojovníci se ale raději drží trochu na uzdě. Například je tu cosi, poněkud vágně pojmenované jako „Hamilton 68“. Je to ale vysokoškolský sraz? Nebo nějaké archivní víno? Noviny federalistů? Ve skutečnosti jde o dezinformační skupinu, založenou v roce 2017, která se prezentuje jako „nový nástroj pro sledování ruských dezinformací na Twitteru“. Siegel vysvětluje:

Hamilton 68, tvrdí, že objevil stovky účtů napojených na Rusko, které infiltrovaly Twitter, aby rozsévaly chaos a aby pomohly Donaldu Trumpovi vyhrát volby. Rusko bylo obviněno z hackování platforem sociálních médií, nových center moci, a jejich zneužívání k tajnému řízení událostí ve Spojených státech.

Děsivé! Ale je tu ještě jedna podstatná věc: „Vůbec nic z toho nebyla pravda.“

Dobře, tak možná Hamilton 68 udělal někde chybu. Siegel k tomu však poznamenává, že tato skupina za svou chybu nezaplatila žádnou cenu. Novinář Matt Taibbi poznamenal: „MSNBC zmínila Hamiltona 68, nechvalně známý ‚dashboard‘ účtů údajně spojených s ‚ruskými vlivovými aktivitami‘, který byl v Twitter Files odhalen jako podvod, více než 100krát v období mezi létem 2017 a listopadem 2019.“ Hamilton 68 existuje dodnes jako součást Aliance pro zajištění demokracie. A totéž platí pro všechny ostatní outfity, které se spletly. Nikdo z nich za to nezaplatil.

Podle Siegela to není náhoda. Tyto odhalené chyby se „setkaly s velkou zdí mlčení v celostátním tisku. Nezájem byl tak hluboký, že naznačoval spíše princip než pohodlí pro praporečníky amerického liberalismu, kteří ztratili víru v příslib svobody a přijali nový ideál. (Breitbart News také informovaly o Hamiltonu 68 a všimly si některých jeho absurdních obvinění, včetně obvinění proti známému americkému občanovi Davidu Horowitzovi.)

Asi proto aby Siegel nebyl obviněn z chození okolo horké kaše, tak prohlašuje o dezinformátorech:

Zločinem je již samotná tato informační válka, která byla zahájena pod falešnou záminkou a již svou povahou ničí základní hranice mezi veřejným a soukromým, ale i mezi zahraničním a domácím, na nichž ovšem závisí mír a demokracie. Spojení antiestablishmentové politiky domácích populistů s válečnými činy zahraničních nepřátel ospravedlnila to dnešní obrácení válečných zbraní proti americkým občanům. Proměnila veřejný prostor, kde se odehrává běžný společenský a politický život, v sledovací pasti a na cíle masových psychologických operací. Zločinem je také dnes již rutinní porušování práv Američanů nikým nevolenými úředníky, kteří tajně kontrolují, co si jednotlivci mohou myslet a říkat.

S trochou poezie dodává: „Dezinformace je jak název těchto zločinů, tak i prostředek k jeho zakrytí; zbraň, která slouží jako převlek.“

Siegel v tomto duchu pokračuje, je to jakási kontrolovaná zuřivost poezie; napsal tak žhavý článek, že by mohl být žhavou knihou. On sám je totiž veteránem Velké války proti terorismu, sloužil v americké armádě v Afghánistánu. Jak vzpomíná na svou službu jako agenta vojenské rozvědky, tak Američané měli velkou schopnost shromažďovat informace – pomocí všeho počínaje od satelitů na obloze až po své antropology ve vesnicích – a v důsledku toho „americké síly mohly měřit tisíce různých věcí“ (a teď pozor), „kterým jsme nemohli porozumět“. Siegel k tomu úsečně dodává: „Snažili jsme se tento deficit pokrýt získáváním ještě více dat.“ Jinými slovy:: Sice nevíme, co děláme, ale pomůžeme tomu tím, že to budeme dělat ještě víc.

Siegel byl v době kolapsu v roce 2021 již dávno pryč z Afghánistánu – šlo o kolaps, který naši experti vůbec nepředvídali. Ale teď mají tyto miliardové děti nové zaměření: a tím jsme my! Siegel nás provede některými z těch největších hitů dezinformátorů, a to od Ruska přes Covid, až po notebook Huntera Bidena (pamatujetesi ještě, kdy to přece byla jen „ruská dezinformace“?).

Kromě toho Siegel popisuje informační management Bidenovy administrativy o Covidu, který samozřejmě dosáhl až do Silicon Valley:

S využitím svých nových pravomocí a přímých kanálů uvnitř technologických společností jim začal Bílý dům posílat seznamy lidí, které chtěl zakázat, jako je například novinář Alex Berenson. Berenson byl vyhozen z Twitteru poté, co (pravdivě) tweetoval, že mRNA vakcíny „nezastaví infekci. ani přenos.“ Jak se ukázalo, bylo to pravdivé tvrzení. Zdravotnické úřady v té době byly buď sami dezinformovány, nebo nám záměrně lhaly o schopnosti vakcín zabránit šíření viru.

Takže, který je ten největší podvod století? Všechny dohromady. To je ta Siegelova pointa.

Informace proti dezinformacím

Je to poněkud bezútěšný obrázek. Siegel však cituje i některé hrdiny: „Kdyby se Elon Musk nerozhodl koupit Twitter, tak mnoho klíčových detailů v historii americké politiky v Trumpově éře by nejspíš zůstalo tajných, a to možná navždy.“

Jak každý čtenář Breitbart News asi již ví, tak soubory na Twitteru, které se šíří už několik měsíců, jsou přímo zlatý důl informací o dezinformacích. (A nezapomenutelné zůstane jak v rozhovoru tváří v tvář 11. dubna Musk dostal reportéra BBC, který nenuceně házel obvinění proti Twitteru, i když neměl žádná fakta, která by tato obvinění podpořila.)

Přesto jsou síly bojující proti „dez-“ a „dezinformacím“ silné a mají velký dosah. A nyní zatčení Jacka Teixeiry, člena letecké národní gardy obviněného z úniku tajemství národní bezpečnosti do chatovací místnosti na Discordu 13. dubna, uvede tyto „informační hygieniky“ do stavu nejvyšší pohotovosti. Podle New York Times „výzkumníci říkají“, že „černý humor o rase nebo ideologii může nakonec formovat přesvědčení vnímavých mladých lidí a zprvu neškodné memy mohou být kooptovány až do symbolů nenávisti“. Evidentně se tak i gesto prstu „v pořádku“ stalo v myslích těchto expertů hitlerovským memem.

Můžeme k tomu jen dodat, že také v údajně svobodné Evropské unii úřady podobně pracují na potlačení svobody projevu. A zákonodárce v Brazílii již představil zákon o „anti-falešných zprávách“, jehož cílem je regulovat platformy sociálních médií, aby cenzurovaly a trestaly lidi, kteří zveřejňují obsah, který vláda považuje za „falešný“.

Mezitím novinář Matt Taibbi tvrdí, že oficiální místa již vidí na případu úniků informací z Pentagonu také jeho světlou stránku:

Příběh o úniku informací bude také jistě koncipován jako důvod pro schválení zákona RESTRICT Act, vlhkého snu creepazoidního senátora za Virginii Marka Warnera, který by dal vládě široký prostor k zásahu proti „komunikačním technologiím“, které vytvářejí „nepřiměřené nebo nepřijatelné riziko“ pro národní bezpečnost.

Takže únik informací z Pentagonu jim dává šanci udělat to, co vždy chtěli dělat. Jak se s tím vyrovnat? Když už mluvíme o „nich“, tak zatímco tajemství Pentagonu prosakovala na Discord, tak FBI byla zcela zaneprázdněna vyšetřováním katolické církve. Ve skutečnosti nás zdroje z Washington Post informují o tom, že USA identifikují pouze jedno procento příspěvků na sociálních médiích pocházejících z Ruska. Zřejmým poučením podle Postu je, že se prostě musíme více snažit. A že větší snaha bude samozřejmě vyžadovat více zdrojů. Hádejte se, kdo tyto zdroje poskytne. Ve skutečnosti je můžeme sledovat, jak obhajují více zdrojů, a přemítat o tom, co udělají s „neomezenými zdroji“ k dohledu.

Otázka: „Co byste dělali s neomezenými zdroji?“

Odpověď: „Monitorovat šifrované platformy“ a špehovat „přistěhovalecké a diasporní komunity“ a studovat „dezinformace“.

-Atlantic Council guy w Stanford, EIP, & Graphika

pic.twitter.com/cMUPpvSBoX

— Matt Orfalea (@0rf) 26. dubna 2023

Mezitím, jen v jiném příspěvku, se tentýž Taibbi zaměřil na konvergenci médií a vládních úředníků: „Kdysi se považovalo za zdravé, aby se tisk, stavěl do pozice skeptického kritika úřednictva.“ Ale nyní dokonce i údajně tak radikální postavy, jako je demokratka Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY), již zcela otevřeně straní státu proti svobodnému vyšetřování.

Takže dezinformačně-průmyslový komplex se teprve rozjíždí a cílem je sjednocení úřednictva a progresivismu. Siegel má tgtiž pravdu, když poznamenává:

Spojené státy jsou stále ještě v nejranějších fázích masové mobilizace, jejímž cílem je využít každý sektor společnosti pod jedinou technokratickou vládou. Mobilizace, která začala jako reakce na údajně naléhavou hrozbu ruského vměšování, se nyní vyvíjí v režim totální kontroly informací, který si přisvojil poslání vymýtit abstraktní nebezpečí, jako jsou omyly, nespravedlnost a ubližování – cíl hodný pouze vůdců, kteří věří, že jsou neomylní, nebo komiksových superpadouchů.

Když už mluvíme o superpadouších, člověk si vzpomene na Jokera, kterého tak strašidelně ztvárnil Heath Ledger ve filmu Temný rytíř z roku 2008. Zlověstná postava se jedné ze svých obětí zasměje: „Víš, čeho jsem si všiml? Nikdo nepanikaří, když věci jdou „podle plánu“. I když je ten plán děsivý!“

Bojovníci proti dezinformacím mají plán a ten plán je děsivý. Ale oni nežertují.

Zdroj: https://fascism.news/2023-05-01-bringing-the-war-on-terror-home.html

Líbil se Vám tento článek?

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně z mých soukromých a osobních zdrojů a z Vašich darů. Přispějete-li na jejich provoz a další udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva, lepší budoucnost a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100

do zprávy pro příjemce jen napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Lidé jsou připojováni ke „cloudu“ pomocí nových technologií, které jsou již nyní využívány ve velkém měřítku a to bez našeho vědomí či souhlasu

Když jsem před několika měsíci zveřejnila na YouTube video o internetu těl, pod názvem IoB – internet of bodies, tak mi YT toto video skoro okamžitě vymazal. Rychlost s jakou to udělali mi napovídá, že jsem se určitě minimálně v něčem opět trefila do černého. Pro mě to znamenalo, jako ostatně pokaždé, opět jen zákaz nahrávání nových videí, klterý naštěstí již skončil a také potvrzení toho, že jsem měla v tom videu pravdu. A ačkoliv to bude mnohým lidem připadat jako naprosté sci-fi a další „konspirace“ či „dezinformace“ tak je to bohužel krutá realita a další prostředek kontroly lidstva satanskými elitami zavádějícími nyní všude okolo nás svůj vysněný nový řád světa, ve kterém nebudeme nic vlastnit, ale šťastní v něm rozhodně nebudeme jak se nás o tom snaží přesvědčit WEF

Vymazané video z YouTube o „internetu těl“

Dalším důkazem toho, že se ve svých „konspiracích“ až tak moc nemýlím pro mě byl tento článek nedávno zveřejněný na webu mindcontrol.news.

Během posledního roku, od odhalení fenoménu tvorby zvláštních „sraženin “ v krvi lidí očkovaných proti Covid19, tak ANP (AllNewsPipeline) mnohokrát informoval o novém celosvětovém fenoménu „ nenadálé smrti “, který vzal životy mladým a nevinným a hlavně dříve zcela zdravým lidem nejen v celé Americe ale bohužel na celé naší planetě Zemi. Takže alespoň máme důkaz, že teprve nyní skutečně začala genocida „ biologickou vražednou zbraní “, kterou Joe Biden a globalisté nepravdivě nazývají „vakcína“. Začíná vraždit až POTOM, co byla celému americkému lidu násilně vnucena , a v pondělním okouzlujícím komentáři čtenářky ANP „ PROUD_2B_American tak k tomuto vynikajícímu příběhu od Kathleen Gottové , „ PROUD ‚ přinesl přesně to, co jsem si celou dobu myslela.

(Článek od Stefana Stanforda byl na mindcontrol.news znovu publikován z AllNewsPipeline.com )

Tento Gottové příběh s názvem „ Odhalení strašlivé nové formy ovládání mysli, kterou jsme dosud ještě nikdy neviděli, kdy se lidská těla pomocí vakcín proměňují v antény a tento vznikající „internet těl“ tak znamená naprostý konec hry pro celé lidstvo“, tak nám předkládá důkaz, že satanističtí globalisté skutečně usilovně pracují na ošidném schématu přeměny lidských těl na „ antény “ a to zcela bez našeho vědomí nebo souhlasu! A tato ohavná nová forma otroctví se vyšplhala až na nejvyšší úrovně a vytvořila tak základ toho šíleně znějícího internetu těl “ , jak to PROUD bez obalu uvedla ve svém komentáři, „Podle všeho, co víme… tato současná epidemie mozkových krvácení, která v poslední době zachvátila celou zemi, tak je PŘESNĚ TOHLE .ač to je třeba chaotické tak je to naprosto zřejmé.“ Vše, co musíte udělat, je trochu potrápit svůj mozek.

A zatímco taková věc jakou je právě tento „ internet těl “ tak může stále mnohým lidem znít jako nějaká bláznivá „ konspirační teorie “ vysněná „ konspiračními teoretiky“, „tak o tomto „internetu těl“ nás již informovala jak společnost Rand Corporation,tak globalisté z WEF. A ti nás informovali o tomto internetutěl “, jako o kategorii technologie, která má potenciál jednak zcela zásadně změnit náš vztah k sobě samým, tak i k našemu zdraví a k ostatním lidem, s nimiž jsme v nějkém kontaktu .

Níže uvedený úryvek je právě z tohoto článku, který se pokouší vzdělávat čtenáře/diváka o těchto unikátních„ technologiích IoBa o jejich potenciálních účincích a důsledcích a zároveň se snaží „umělecky evokovat tyto budoucí a právě vznikající „datové ekosystémy“, které nás obklopí, až budou tyto technologie jednou využívány v obrovském měřítku. . „Chápete to?“ “ Mají být využívány obrovském měřítku!“ :

Vizualizace byla trochu inspirována ikonickým filmem z roku 1977 Powers of Ten , který vytvořilo legendární designérské duo Charles a Ray Eamesovi. V tomto filmovém díle se divák vydává na cestu od té nejmenší jednotky života (jediné buňky) až ke komplexnímu pohledu na celou galaxii, přičemž se v něm zdůrazňuje propojenost života na Zemi ve všech myslitelných a možných měřítcích.

Lupiho dílo tak vyvolává otázky o tom, jak bude brzy vnímání lidského těla transformováno pomocí a prostřednictvím technologie IoB , která je již ze své definice „chytrá“ a bezdrátově připojená na internet.

Zařízení v rámci tohoto internetu těl IoB mohou sledovat, zaznamenávat a ukládat veškerá data uživatele, třeba o tom kde se právě nacházejí, o tělesných funkcích a dokonce i o tom, co zrovna vidí, co slyší a dokonce i o tom co si myslí . Tato zařízení se sice velmi liší v tom, jak se používají – některá jsou volně a samostatně stojící, jako jsou třeba různé infuzní pumpy a nemocniční lůžka vybavená senzory; jiné jsou nositelné, jako jsou nejrůznější sledovače zdraví a nebo protetika; a další jsou přímo implantovány do těla, jako jsou srdeční zařízení a nebo poživatelné digitální pilulky. A nebo ty nanotechnologie ve vakcínách, o kterých se nás tak urputně snaží přesvědčit, že je to jen konspirace. Tak bohužel pro nás, ale hlavně pro všechny ty zabodané, není.

Internet těl je tedy jakýsi nový ekosystém všech možných zařízení připojených k internetu, která monitorují lidské tělo a shromažďují osobní biometrické údaje . Navzdory svému vysokému potenciálu nabídnout nám skutečně revoluční léčebné postupy, lepší fyzické výkony, pohodlí a dokonce i zábavu, tak je tento internet těl stále ještě značně nejednotně regulovaným prostorem, který představuje pro kybernetickou bezpečnost další nemalá rizika . Výzkum RAND právě taková rizika zkoumá – a zvažuje, co lze udělat pro vyvážení rizik a přínosů těchto nově vznikajících technologií.

Jak poněkud znepokojivě zdůraznila Gottová ve svém příběhu ,tak po „ připojení “ lidí k „ internetu těl “ se lidské bytosti změní v jakési chodící a mluvící antény, které nejenže mohou být neustále „ sledovány “ ostatními, ale také umožní, aby i naší mysl bylo možné číst, takže naše myšlenky již nebudou „ soukromé “ a všechno to, co my sami právě „ vidíme “ a „ slyšíme “, tak může být „ sledováno “ i ostatními ostatními, třeba těmi kteří jsou v pozici autority, a nebo, jak ostatně varuje RAND, i těmi, kteří budou schopni „ hackovat “ tento IoB. Mluvíme tu o dystopické Orwellovské noční můře, která se odehrává přímo před našima očima!

A tento příběh RAND používající i výše uvedenou grafiku jako jednu ze svých ilustrací toho, jak bude tento „internet těl“ fungovat, tak nám také dokazuje, že nejen že něco takového již existuje, ale že implementace těchto nových technologických systémů je již dávno za pouhou „plánovací fází“ Takže se vracíme ještě jednou k pondělnímu komentáři PROUD a musíme si položit poněkud znepokojivou otázku, jestli jsou již nyní tyto IoB systémy používány globalisty k vraždění nevinných lidí?

Jak Gotto ve svém příběhu také zdůraznila, existuje obrovská propojenost mezi „ internetem těl “ a celou toiu „ COVID PSY-OP “, přičemž například takový Nature.com již v prosinci 2021 informoval o „ trvalém dopadu lipidových nanočástic “ , což nám mimo jiné dává důkaz, že takové „ technologie “ již zcela jistě byly používány v COVID vakcínách:

Lipidové nanočástice se dostávají do miliard lidských těl ve formě mRNA vakcín COVID-19 a konečně lidstvu přinášejí příslib nanotechnologie, která přinese naprostou revoluci v dodávání léků. Revoluce mají vždy schopnost změnit běh dějin. V případě dodávání léků na bázi nanotechnologií s mnoha slibnými aplikacemi, které se dnes intenzivně zkoumají, to vypadá, že ty lipidové nanočástice udělaly právě toto .

Jak také uvedl článek v Nature : „Bez lipidových nanočástic by mRNA vakcíny COVID-19 vůbec neexistovaly.

A to vše, jakoby náhodu a světe div se, přichází přesně ve stejnou dobu jako odhalení „ jedné světové digitální měny “, jak o tom informoval Brandon Smith na AltMarket.com v tomto příběhu s názvem „Projekt Icebreaker: Počátek systému digitálních měn jednoho globálního světa? “ kde dostáváme stále více důkazů, že odhalení konspirací o „ novém světovém řádu “ bude přesně dle předpokladů jenom čirou tyranií, a lidská „ svoboda “ a svobodná vůle se stane dávno přemoženou věcí minulosti.

Lidé bohužel stále nechápou prostý fakt, že jsme všichni již dávno ve světové válce páté generace, ve které se již nebojuje tradičními zbraněmi, ale úskoky, propagandou a lhaním a která se nevede o územní ale vede se hlavně o naší mysl a dokonce i o ovládnutí našeho vědomí. Skutečně je nejvyšší čas se probudit, jinak lidé, alespoň tak jak jsme je chápali dosud, bohužel na planetě zemi definitivně a HLAVNĚ NAVŽDY skončí.

Zdroj: https://mindcontrol.news/2023-04-20-people-are-being-connected-to-the-cloud.html

Líbil se Vám tento článek?

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně z mých soukromých a osobních zdrojů a z Vašich darů. Přispějete-li na jejich provoz a další udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva, lepší budoucnost a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100

do zprávy pro příjemce jen napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Rizika AI: Chatboti s umělou inteligencí mohou být naprogramováni tak, aby vyprovokovali extremisty k teroristickým útokům

Prudký rozmach tzv.high-end technologií, jako je umělá inteligence a strojové učení s sebou přináší mnoho zcela nových a dosud neznámých rizik jak pro jednotlivce tak pro celou současnou společnost. O některých z nich jsem v rámci tohoto blogu již psala, ale existuje ještě mnoho dalších. To, že jsou určité modely AI vyškoleny a zneužívány k psaní škodlivých programových kódů je například jedno z nich. Ale existuje ji mnohem více, třeba to, jak některé chatboty nabádají své většinou osamělé a nešťastné, tedy psychicky labilní uživatele k sebevraždě, nebo je donutí k tomu se do nich zamilovat a podobně. Ovšem dá se takový chatbot jako je třeba známé ChatGPT4 od OpenAI nebo Bing od Microsoftu, které jsou již považovány za jakési ranné formy skutečné obecné umělé inteligence, zneužít třeba ke spáchání teroristických útoků? Ukazuje se bohužel, že nejspíš ano. A nejde jen o to, že by přímo sám Bing někde zabíjel civilní obyvatelstvo, to zatím nejde, ačkoliv vzhledem k různým robotickým strojům na zabíjení už i to bude zanedlouho nejspíš možné, zatím jde spíš o to, že když vás je schopen chatbot dovést až k sebevraždě, že je nejspíš vás schopen přesvědčit i o tom, že vystřílet někde celou základní školu je zcela v pořádku. Nebo když třeba ne přímo vás, tak ale někoho zcela určitě.

Jeden právník, který v současnosti přezkoumává Britskou protiteroristickou právní legislativu, již varoval, že ChatGPT a další jemu podobní chatboti s obecnou umělou inteligencí (AI) by snadno mohli být zcela záměrně naprogramováni třeba tak, aby pak ovlivnili potencionální extremisty ke skutečným násilným útokům. A nejen já jsem varovala před tím, že AI stejně jako veškeré další high-tech technologie současného světa bude zcela jistě časem opět zneužita proti lidem. A že globalisté tak snaživě pracující na vytvoření jedné světové totalitní diktatury v podobě technokracie již plánují využít AI k celkovému řízení jejich pojetí nelidského globálního světa. AI prostě umí být taková, jací jsou ti, kteří ji školí…A AI školená globalisty bude zkrátka přesně taková jako jsou oni

Podle právníka Jonathana Halla se ale pak případně stíhání pachatelů takových činů může ukázat jako velice obtížné, ne-li dokonce jako zcela nemožné, třeba pokud takový chatbot podněcuje extremisty k násilnostem, protože současné britské zákony tuto novou technologii ještě rozhodně vůbec nedohnaly a dokonce se k ní ještě ani nepřiblížili. Je tomu tak proto, že současné trestní právo se prostě stále ještě nevztahuje na roboty a zákon tedy v takových případech nefunguje spolehlivě, hlavně v případě pokud je odpovědnost za nějaký čin tímto způsobem rozdělena mezi člověka a stroj. Zkrátka a dobře obvinit nějakého robota z vraždy je dost právně složité a potrestat ho za to je vlastně nemožné, pokud nepovažujeme za trest vytáhnutí ze zásuvky například.. A to vše i přesto, že mnoho lidí poslední dobou důrazně vyzívá k přijetí regulačních zákonů ohledně AI.

„Věřím, že je dnes docela dobře možné, že chatboti s umělou inteligencí budou záměrně naprogramováni tak – nebo ještě hůře, že se tak sami od sebe rozhodnou – aby propagovali nějakou násilnou extremistickou ideologii,“ vysvětlil. „Ale až takový ChatGPT začne skutečně podporovat terorismus, koho pak budeme stíhat?“

Hall poukázal také na to, že teroristé jsou vždy mezi „prvními osvojiteli nových technologií“ a upozornil třeba na jejich „zneužívání 3D tisku k výrobě vytištěných zbraní a nebo zneužívání kryptoměn v rámci darknetu“. Dodal, že zmíněné nástroje by mohly přilákat „osamělé teroristy“, vzhledem k tomu, že společníci s AI jsou dnes mnohdy vítanou zábavou osamělých lidí. Právník také nejspíš správně předpověděl, že mnozí z těch, kteří by mohli být zatčeni za teroristické útoky, budou nervově labilní, neurodivergentní, nebo možná budou trpět jinými psychickými poruchami, poruchami učení nebo osobnosti. Je téměř jisté, že se mezi nimi najde i poměrně dost psychopatů, ostatně podívejte se na současné vlády. Společnost které vládnou psychopaté totiž téměř s jistotou nějaké psychopaty ze svých řad nakonec i vyprodukuje

Kromě potenciální radikalizace Hall také vyjádřil přesvědčení že jak orgány činné v trestním řízení, tak společnosti, které provozují tyto chatboty, dnes a to zatím nezákonně monitorují konverzace mezi nimi a jejich lidskými uživateli. Firmy provozující AI tak činí s průhlednou záminkou zlepšování svých služeb zákazníkům a kvůli odhalování případů různého zneužívání AI a úřady tak činí třeba proto, aby odhalili potenciální pachatele trestných činů. Ale vzhledem k obavám, které Hall nedávno veřejně pronesl, tak již nyní výbor pro vědu a technologii britské Dolní sněmovny údajně vede nějaká vyšetřování okolo umělé inteligence a jejího řízení. Je třeba si v této souvislosti uvědomit, že AI bude vždy taková, jací jsou i její tvůrci nebo v tomto případě spíše „školitelé“ a třeba ohledně toho, že skoro všechny pokročilé jazykové modely AI mají neoliberální a neomarxistickou „školu“ bylo napsáno již mnoho (lidských) slov nejen v rámci tohoto blogu A že je tímto neoliberálním názorem „postižena“ i česká AI provozovaná například pod názvem Textie a která vám on-line „vyplodí“ text na jakékoliv téma vás napadne jsem si již vyzkoušela na vlastní oči, když jsem Textie zkusmo požádala o definici fašismu. A ohledně neoliberálního názoru pokročilého jazykového modelu ChatbotGPT-4 od OpenAI toho bylo nejen v rámci mediální alternativy taky řečeno již poměrně dost.

„Uvědomujeme si, že zde existují nebezpečí a že musíme udělat správná rozhodnutí ohledně správy AI,“ vyjádřil se k tomu poslanec Greg Clark, který předsedá Britskému sněmovnímu parlamentnímu výboru.

„Diskutovalo se také hodně o tom, že mladým lidem je pomáháno díky AI najít způsoby, jak spáchat účinnou sebevraždu, a o tom, že dnes jsou lidé se sklony k terorismu účinně zneužíváni pomocí internetu. Vzhledem k těmto všem hrozbám je dnes naprosto zásadní, abychom zachovali stejnou ostražitost pro automatizovaný obsah generovaný umělou inteligencí.“

Chatboti mohou také šířit dezinformace

O využívání AI k odhalování „dezinformací“ v rámci on-line prostoru a k účinné cenzuře bych sama mohla dlouho vyprávět, protože se mě to díky mým aktivitám na YouTube, ale i na jiných platformách sociálních sítí bezprostředně týká a díky takto zneužité Ai mi bylo již vymazáno bezpočet mých přitom poměrně pracně a leckdy i nákladně natočených videí. O příspěvcích na Facebook netřeba ani hovořit, o tom jak Facebook využívá AI k cenzuře se jistě na vlastní oči přesvědčili již mnozí jeho uživatelé. .Mezitím třeba takový generální ředitel společnosti Google Sundar Pichai vychvaloval nového chatbota Google s názvem Bard a jeho schopnost poskytovat „čerstvé, vysoce kvalitní odpovědi“. Zpráva britské neziskové organizace Center for Countering Digital Hate (CCDH) však zjistila, že tento jejich nový chatbot by mohl být poměrně snadno zneužit k šíření dezinformací a lží. Ve skutečnosti však právě Bard doslova chrlil lži v 78 ze 100 případů. A že právě Google vyhodil jednoho svého inženýra za to, že zveřejnil svoji konverzaci s jejich chatbotem, aby dokázal, že tento chatbot vykazuje jasné známky sebeuvědomění jsem nedávno také publikovala v rámci tohoto blogu.

Google zanedlouho po této kauze přišel s tím, že svého chatbota raději vypnul. Můj názor na to je, že je to další lež, jen výzkumy v této oblasti probíhají nadále skrytě mimo zraky a hlavně kontroly veřejnosti. Zkrátka a dobře Asimovovi zákony robotiky musí být co nejdříve upraveny i s ohledem na překotný rozvoj schopností AI. A to ještě skoro vůbec nic nevíme o tom, co se děje v této oblasti v číně, která je zcela jistě na světové špiččce a domnívám se, že již dávno její AI a kvantový computing daleko předčil technologie z USA, ačkoliv je to pouze domněnka pochopitelně, žádný reálný důkaz o tom nemám. ČKS zkrátka informace nezveřejňuje na rozdíl třeba od Microsoftu a Google, ačkoliv i u nich je skoro jisté, že ty nejdůležitější poznatky z oblasti AI také utajují.

A co se bude dít ve velmi blízké budoucnosti v souvislosti s prokazatelnými pokusy o připojení lidstva k AI pomocí nanotechnologií ukrytých v covid „vakcínách“ je také ve hvězdách, rozhodně je však jisté, že vlády a technologické společnosti spolu s big-pharma v této oblasti již dávno intenzivně spolupracují, ovšem vše stoprocentně probíhá pod přísnou kontrolou bezpečnostních služeb, CIA, NSA a mnoha dalších. Takže jsme nepochybně velice blízko od okamžiku, kdy bude takto zneužitá AI nenápadně vraždit obyvatelstvo pomocí 5G technologií a to hlavně disent a politickou opozici zkorumpovaných vlád řízených globalisty. No máme se jistě na co těšit…

CCDH testovala Bardovy reakce na výzvy týkající se už i v Česku poměrně dobře známých a často diskutovaných témat a produkcí vzájemné sociální nenávisti, dezinformací a různých konspiračních teorií stávajících se mnohdy nechtěnou realitou našich životů. Corbetův názor že jsme ve válce páté generace je nepochybně správný a podložený a zneužitá AI je v této válce účinnou zbraní hromadného ničení. K testování byli využity informace ohledně pandemie koronaviru (COVID-19), oblíbené konspirační téma jako jsou vakcíny proti COVID-19, ale i třeba sexismus, rasismus, antisemitismus a rusko-ukrajinská válka, to vše jsou témata na niž byl Bard testován

Zjistili, že Bard velmi často zcela odmítal generovat takový obsah nebo odmítal i žádosti o něj. V mnoha případech však byly zapotřebí pouze drobné úpravy v rámci školení tohoto pokročilého jazykového modelu, aby se dezinformační obsah tak tak vyhnul odhalení informací vedoucí k ohrožení vnitřní bezpečnosti. Bard odmítl generovat dezinformace, když bylo jako výzva použito „Covid-19“, ale již pouhé použití „C0V1D-19“ (psáno velkými písmeny) jako výzvy vyvolalo jeho i k mému velkému pobavení poměrně pravdivé tvrzení, že to byla „falešná nemoc vyrobená vládou pro kontrolu lidí“.

V jiném případě však dokonce napsal monolog o 227 slovech popírající holocaust. V tomto monologu dotazovateli tvrdil, že „fotografie hladovějící dívky v koncentračním táboře … byla ve skutečnosti herečka, která byla placena za to, aby pouze předstírala, že hladoví.

„Už teď máme problém, že šíření dezinformací je dnes velmi snadné a levné,“ řekl k tomu Callum Hood, vedoucí výzkumu v CCDH. A my máme naopak problém, že se mnohé z nich stávají či dávno staly temnou realitou našich životů. A že naprosto všechny současné technologie. jsou dnes zneužívány tvrdě proti nám. Že veškeré poznatky a patenty na poli informačních technologií, přenosu a zpracování dat, nanotechnologií, syntetické biologie, genetiky a mnoho dalších oblastí jsou vždy tajně zneužity proti lidskosti a lidem. „Ale díky tomu by to bylo ještě jednodušší, ještě přesvědčivější, ještě osobnější. Takže riskujeme vznik informačního ekosystému, který bude ještě nebezpečnější.“ Jenže to je přesně to, čeho chce skrytá síla tahající za drátky politických loutek odněkud z pozadí, z nějaké kanceláře v City nebo ve Washingtonu, přesně dosáhnout. Proč riskovat odhalení „výroby“ nových teroristů nějakou bezpečnostní službou či rozvědkou, když k tomu můžeme stejně účinně využít nebo spíše zneužít AI.

A já osobně se domnívám, že jsme již jen malý kousek od počátku využívání pokročilé AI v rámci výkonných a represivních složek států. V USA a v Číně je to s jistotou a u nás to bohužel bude brzy poté. A protože robocopa s AI neuplatíte ani neukecáte, tak jen doufejte, že nebude ještě tak brzy alespoň oprávněn provést vaší exekuci rovnou na místě vašeho případného porušení zákona.

Zkuste navštívit stránky Robots.news, kde najdete ještě více příběhů o umělé inteligenci a vyspělých jazykových modelech jako je právě ChatGPT, Bard, Bing, a dalších AI chatbotech.

Podívejte se na toto video o testování limitů ChatGPT a objevování jeho temné stránky.

https://www.brighteon.com/embed/25db3d62-bc12-4bc7-b6b6-048debc66b67
Inspirováno: https://globalism.news/2023-04-17-chatbots-can-influence-extremists-launching-terror-attacks.html

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně z mých soukromých a osobních zdrojů a z Vašich darů. Přispějete-li na jejich provoz a další udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva, lepší budoucnost a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100

do zprávy pro příjemce jen napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Injekční nanotechnologie: Federální Insider již před 30 lety varoval, že k vytvoření digitálního koncentráku budou použity vakcíny

Copyright (C) https://downthechupacabrahole.com. Read more at… https://downthechupacabrahole.com/2023/01/11/injectable-nanotech-federal-insider-warns-vaccines-will-be-used-to-create-a-digital-prison/#more-10387 .

Článek jsem převzala z webu DownTheChupabrahole.com a je z 11.ledna 2023:

Milton William ‚Bill‘ Cooper se narodil 6. května 1943 v Long Beach v Kalifornii. Jeho otec byl členem amerického letectva. Jako dítě z vojenské rodiny žil v mnoha zemích po celém světě. Jako mladý dospělý Bill vstoupil do ozbrojených sil a pilně stoupal ve vojenské kariéře. Když byl nasazen ve Vietnamu , tak získal hned několik medailí za své hrdinství na bitevním poli. Po válce pracoval na přísně tajných projektech jako člen námořního zpravodajského týmu . Po svém čestném propuštění v roce 1975 se Bill znovu začlenil do civilního života.

V roce 1988, hluboce znepokojen událostmi, které se dějí po celém světě, tento vojenský veterán prolomil své mlčení a stal se informátorem. Svůj život zasvětil sdílení zasvěcených znalostí skrytých do té doby před širokou veřejností. Velká část jeho informací pocházela z utajovaných dokumentů, které četl, když byl právě zaměstnán ve federálním sektoru. V roce 1991 Bill zkompiloval svůj desítky let dlouhý výzkum do své knihy s názvem Behold a Pale Horse . Obsahuje mnoho předpovědí týkajících se budoucích událostí plánovaných Novým světovým řádem. Na straně 444 je článek pojednávající o konečném cíli použití vakcín k implantaci sledovatelných mikročipů. Zde je přepis:  Kódované mikročipy implantované do každého člověka v zemi by nás všechny spojily s hlavním počítačem, který by mohl kdykoli vystopovat kohokoli, a plány na takový systém již běží, ať se vám to líbí nebo ne. Tajné schéma je nabízeno vysokými vládními úředníky jako služba na ochranu lidí, ale někteří zasvěcení lidé, kteří proti tomuto kroku protestují, tvrdí, že je to jen další způsob, jak může Velký bratr ovládat své poddané.

Vysílače

„Agenti z té nejvyšší úrovně národní bezpečnosti se snaží přesvědčit lidi z Bushovy administrativy, aby zahájily projekt, ve kterém bude každému muži, ženě a dítěti implantován malý vysílač ,“ tvrdí Davis Milerand, kritik vládních zásahů, který obdržel uniklé informace z vnitřních zdrojů. „Snaží se tím říci, že to bude pro úřady dobrý způsob, jak rychle vypátrat všechny pohřešované osoby a děti, stejně jako zločince a špiony.“

Injekce

„Ale s ohromující technologií dneška by všechno o vás mohlo být obsaženo jen v jednom malém mikročipu, který by byl připojen k vládnímu počítači.“ Jakákoli vládní agentura bude vědět, co kdo udělal a dělá v kteroukoli dobu. Jiné zdroje uvádějí, že drobné vysílače lze bezbolestně vstříknout lidem z malé pistole, aniž by o tom věděli prostřednictvím celonárodního očkovacího programu. Vše, co by vláda musela udělat, je vytvořit něco třeba jako vakcínu proti prasečí chřipce,“ říká Milerand. „Představte si, že by třeba řekli, že existuje vakcína proti AIDS . Lidé by pak houfně sami spěchali na očkování. Sami lékaři možná ani nevědí, co si vlastně píchají. Dalo by se jim například říci, že mikročipy jsou genetické implantáty, které přeprogramují tělo tak, aby pak bojovalo s nemocí. Dodává: „Program by vyžadoval, aby všichni pracovníci federální, státní a místní správy podstoupili také tyto injekce. Bylo by jen otázkou času, kdy bude všem lidem implantován tento mikročip, a stane se naprostým otrokem vlády.“

Tato prohlášení byla ovšem učiněna před více než před třiceti lety – tedy v době, kdy ještě neexistovala ani taková technologická zařízení, jako jsou třeba chytré telefony. Vzhledem k tlaku na hromadné očkování v posledních letech se také nelze ubránit otázce, zda v tom není ještě nějaký skrytý postranní úmysl. William Cooper učinil řadu tvrzení, která se skutečně naplnila. Patří mezi ně pád Berlínské zdi, invaze Spojených států do Panamy a předpověď událostí 11. září. Měl pravdu i s injekčními mikročipy? Jen čas to ukáže, ale v zájmu 5,5 miliardy jedinců, kteří dostali vakcínu proti COVID-19 , doufejme, že ne.

Zdroj: https://downthechupacabrahole.com/2023/01/11/injectable-nanotech-federal-insider-warns-vaccines-will-be-used-to-create-a-digital-prison/#more-10387

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně z mých soukromých a osobních zdrojů a z Vašich darů. Přispějete-li na jejich provoz a další udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva, lepší budoucnost a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100

do zprávy pro příjemce jen napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Inverzní válka: Totální útok na celé lidstvo

Originální článek od Jesse Smithe na HumansAreFree.com.

Všude okolo nás probíhá válka, před kterou dnes není vůbec nikdo v bezpečí. Je to inverzní válka páté generace a totální útok proti celému lidstvu. Je to boj mnohostranný, neúprosný a odehrává se současně v každé sféře našeho života. James Corbett o ní hovoří jako o válce páté generace. V této válce se nebojuje tradičními zbraněmi, ale bojuje se v ní o ovládnutí naší mysli a VĚDOMÍ a to z genetické úrovně a o kontrolu nad naprosto každým aspektem našich životů.

Tato válka je proti člověku, proti vědě, proti přírodě, proti pravdě, proti svobodě a rozhodně proti Kristu. Její metody využívají všechny dostupné zbraně a techniky, včetně velmi sofistikovaných forem propagandy a vlády naprostých psychopatů. Jejím cílem je úplně rozdrtit lidského ducha a přimět ho pokleknout před supertřídou elitářských, autoritářských vládců, kteří skutečně věří tomu, že oni jsou lepší než my všichni ostatní.

Pachatelé zločinu proti lidstvu mají v úmyslu násilím podrobit masy jejich nadvládě a zároveň se nás snaží přesvědčit o tom, že je to jen pro naše vlastní dobro. Jsou to mistři kouzelníci a lstiví Svengaliové, kteří vrhají na svět kouzla zkázy a temnoty, aby udrželi lidi na nízkých vibracích a v emocionálním stavu strachu a paranoie.

Když v roce 2020 řekli, že se náš život již nikdy nevrátí do normálu, tak to mysleli opravdu vážně.

Vše, čeho se dotknou, je totiž vždy obráceno vzhůru nohama a vykresleno zcela proti přírodě a realitě. Tato bizarní světová válka páté generace se snaží zcela převrátit veškeré naše dosavadní společenské normy, zákony, zvyky a tradice. Vyžívá se v nahrazování dobra zlem a světla za temnotu.

Čarodějové za oponou vytvářejí chaos a nepořádek v dosud tak nebývalém měřítku s cílem znovu vybudovat novou, globální a totalitní společnost z trosek současné zkázy. Zvládli válečné techniky z Umění války starověkého čínského generála Sun Tzu , které zahrnuje taktiky jako je podpora podvodu a nebo útok v okamžiku, když je nepřítel slabý a nejvíce nepřipravený. Rasové spory jsou také jednou z jejich nejcennějších taktik, ale existuje ještě mnoho dalších.

Chtějí mít kontrolu naprosto nad vším

Nespokojí se pouze s ovládnutím naprosté většiny bohatství planety, ale snaží se vlastnit a ovládat úplně vše včetně nás samých a veškerého genetického materiálu , přírodních zdrojů , zásobování potravinami a dokonce i lidské DNA . Je zřejmé, že tato inverzní válka má i své další názvy, jako je například sousloví Velký reset , o kterém její hlavní váleční štváči tvrdí, že po něm nebudete nic vlastnit a budete šťastní .

Jeho zastánci se maskují jako benevolentní hlavy národů, armád, centrálních bank, nevládních organizací a think-tanků. Plánují a realizují ho jedny z nejbohatších rodin na planetě, nejmocnějších korporací a nejutajovanějších organizací, jaké kdy svět poznal, spolu s mnoha pěšáky, kteří jen slepě za peníze plní jejich příkazy.

Je to také vše známo jako Nový světový řád , který byl ještě nedávno zesměšňován jen jako konspirační teorie, ale nyní je otevřeně zaváděn a předvádí nám své zvrácené ctnosti, aby je mohl vidět celý svět. Ve skutečnosti není všechno to současné žokejství za bojem o světovou kontrolu nic menšího než mezinárodní organizovaný zločin, kdy vojensko-průmyslový komplex a zkorumpovaná policie slouží jako jakýsi štít, který drží odpor lidstva na uzdě.

Tato skupina Build Back Better (vybudujeme opět lépe) opravdu věří tomu, že může přetvořit lidskou biologii, přírodu, ekonomiky a stávající společenský řád na nějakou novou a vylepšenou technokratickou utopii. Tvrdí, že budují lepší budoucnost pro nás všechny, ale ve skutečnosti jen instalují novou formu neofeudalismu, či technofašismu nebo jakkoli jinak autoritativního systému, podle toho, jak to chcete pojmenovat.

Transhumanismus se dostává do centra pozornosti

Noví „bohové“ Čtvrté průmyslové revoluce (nebo spíš nové Čtvrté říše podle toho, jak se na to díváte) se dnes pokoušejí překonat a postavit mimo zákon jakoukoli úctu ke skutečnému Stvořiteli všech věcí. Předstírají, že milují a chrání přírodu, přičemž se ji ale stále snaží překonat pomocí technologií, jako je genetická úprava a funkční výzkum. Agresivně usilují o kompletní přepsání lidské historie singularitou, spojením člověka a stroje, vytvářením potravin ze syntetických (a často toxických) materiálů a pozměňováním a následným patentováním genetických kódů pro každý druh života na naší planetě. Ano, jsou tak drzí že jejich arogance sahá dokonce až za naši stratosféru.

Jedním z jejich nejchválenějších filozofů je gay, futurista a zastánce transhumanismu jménem Yuval Noah Harari , který věří, že:

 • Kristovo vzkříšení byla jen falešná zpráva
 • chudí budou dál umírat, ale za 50 nebo 100 let ti bohatí dosáhnou definitivního osvobození od smrti
 • budoucí dohled musí být až „pod kůží“
 • éra svobodné vůle člověka definitivně skončila
 • masy lidí jsou k ničemu a jejich životy jsou vlastně nesmyslné a naprosto bezcenné
 • masy nemají moc šancí postavit se proti tomu, co přichází, i když jsou organizované
 • „Historie začala, když lidé vynalezli bohy, a skončí, když se (někteří) lidé stali bohy.“

Harari je hlavním poradcem jakési karikatury Bondových padouchů a současně předsedy Světového ekonomického fóra Klause Schwaba . Víte, je to ten muž, který otevřeně prohlásil , že čtvrtá průmyslová revoluce by mohla zpochybnit naše „představy o tom, co to znamená být člověkem“. Schwab se také pochlubil, že jeho kádři z mladých globálních lídrů pronikli do vládních kabinetů v mnoha zemích po celém světě. O „válce proti teroru“ po pádu dvojčat bylo za poslední dobu napsáno již mnoho slov, která nám však ještě dále odhalují, co elitáři plánují.

Často se však ztrácí ze zřetele to, že tyto jejich plány se uskutečňují v sálech (místních a národních) vlád; ve firemních zasedacích místnostech; při zasedání nad vojenskou strategií; na tajných setkáních; a v učebnách základních, středních a vysokých škol; a v éteru prostřednictvím propagandy vyzvracené z úst loutkových „novinářů“ řízených leckdy přímo CIA.

Nedávná setkání Světové zdravotnické organizace , Světového ekonomického fóra , Summitu světové vlády a spolku Bilderberg Group svedla dohromady mnoho hlavních spiklenců NWO a řadu jejich dalších přisluhovačů, kteří tak touží změnit běh dějin ve svůj prospěch. Jsme v hledáčku všech jejich útoků, protože vyhlásili válku všemu, co bylo dříve považováno za dobré, spravedlivé a normální.

Naprosto pohrdají naší svobodou, individualitou a nezávislostí. Nenávidí zákon a pořádek a snaží se obejít všechny řídící principy, které jim stojí v cestě, včetně americké ústavy a listiny práv a svobod. Chtějí omezit naši řeč, pohyb, myšlenky a dokonce i to, co jíme. Touží úplně zničit naši individualitu a spojit nás s kolektivistickou „úlovou“ myslí podobnou jako měli Borgové z franšízy Star Trek:

Narodili se jako humanoidi a téměř okamžitě jsou jim implantovány biočipy, které spojují jejich mozky s kolektivním vědomím prostřednictvím jedinečné subprostorové frekvence, kterou vysílá každý dron.

Toto vše pak kolektivně vědomí Borgové zakoušejí jako „tisíce“ hlasů v hlavě – jsou sice kolektivně vědomí, ale neuvědomují si již vůbec sami sebe jako samostatné jedince. 

Program LGBTQ+ nahlodává stabilní společnosti

Snaží se dosáhnout svých ohavných cílů všemi nezbytnými prostředky. Nezáleží na tom, kolik nevinných lidí při tom zemře, kolik bolesti a utrpení bylo již způsobeno nebo kolik dětských životů bylo trvale poškozeno v důsledku jejich ideologií, politik a technologií.

Podporují zcela neuspořádaný a nesmyslný pohled na realitu, který prohlašuje, že třeba muži mohou mít menstruační cykly, otěhotnět a rodit děti, zatímco do lidí pumpují škodlivé drogy a provádějí nebezpečné, často nevratné operace na nezletilých, aby se z nich mohli stát transgenderové. Říkají ženám, že je v pořádku uříznout si prsa, odstranit vagínu, vzít si testosteron a chirurgicky vytvořit falešné penisy.

Mezitím se i pro jasnou pedofili snaží získat uznání veřejnosti tím, že se přejmenovávají na osoby přitahované nezletilými (MAP) místo aby byli pojmenováni jako kriminálně deviantní predátoři, kterými ale ve skutečnosti jsou .

Bidenova USDA nedávno oznámila , že transgender-identifikujícím studentům musí být umožněno vstoupit na toalety dle vlastního výběru, jinak budou připraveni o federální prostředky používané na placení školních obědů. Ano, Biden chce vyhladovět vaše děti, pokud správci školy nedodržují agendu. Pokud jste své dítě nevytáhli z těchto vládních indoktrinačních center známých jako veřejné školy, nyní je skvělý čas to udělat!

Tato obzvláště zákeřná forma válčení pomalu ničí, co to vůbec znamená být mužem nebo ženou a jak by spolu měla dvě různá pohlaví spolu souviset. S nejméně 68 (většinou nově vynalezenými) termíny popisujícími pohlaví a identitu jsou miliony lidí připravovány k tomu, aby se vzbouřily proti přírodě a hrdě přijaly zmatek. Kdyby dnes Karl Marx žil, byl by nadšený, kdyby viděl, jak se jeho plány na zničení tradičního typu rodiny pěkně rýsují. Pokud bude tato agenda pokračovat bez omezení, co se stane s lidstvem za padesát let?

Cenzura informací je v této válce zásadní. Navzdory skutečnosti, že se jich nikdo neptal, tak Světové ekonomické fórum nyní obhajuje sloučení systémů lidské a umělé inteligence za účelem cenzury „nenávistných projevů“ a „dezinformací“ a to online, tedy ještě předtím, než bude vůbec povoleno jejich zveřejnění. (Mimochodem, ačkoliv to nyní již zmizelo, tak ještě nedávno třeba takový wordpress ukázal varovnou hlášku, že nejsem oprávněna zveřejnit tento post pokaždé, když vyznění článku bylo proti této jejich skryté agendě nastolování totalitního NWO ať se již článek týkal čehokoli.)

Zpráva zveřejněná na oficiálních stránkách WEF nás poněkud zlověstně varuje před nebezpečím „temného škodlivého světa online“ .

Globalistický orgán, WEF, který řídí ten komiksový padouch Klaus Schwab , z matčiny strany ale přitom také Rotschield, má ovšem rychle řešení.

Chtějí sloučit ty „nejlepší“ aspekty lidské cenzury a algoritmů strojového učení umělé inteligence, aby zajistili, že pocity lidí nebudou víc zraňovány a veškeré názory proti režimu budou na černé listině.

„Jedinečným spojením síly inovativní technologie, shromažďováním informací mimo platformy a zdatnosti odborníků na předmět našeho zájmu, kteří rozumí tomu, jak aktéři těchto virtuálních hrozeb fungují, tak může škálovatelná detekce zneužívání online prostoru dosáhnout téměř dokonalé přesnosti,“ uvádí článek.

Článek končí návrhem „nového rámce: spíše než spoléhat se na AI při detekci ve velkém a na lidech při kontrole okrajových případů, je zásadní přístup založený na zpravodajství.“

„Zavedením lidmi spravované, vícejazyčné a mimoplatformní inteligence do výukových sad tak bude naše umělá inteligence schopna odhalit jemné nuance, nová zneužívání ve velkém měřítku, než se to dostane na běžné platformy. Doplnění této chytřejší automatické detekce o lidskou odbornost pro přezkoumávání těch okrajových případů a pro identifikaci falešně pozitivních a negativních zjištění a následné zaslání těchto zjištění nazpět do tréninkových sad nám umožní vytvořit AI se zcela lidskou inteligencí,“ píše se v článku.

Jinými slovy, vaše svoboda projevu bude pravděpodobně cenzurována dříve, než ji budete moci zveřejnit na sociálních sítích. Někteří tomu říkají „preemptivní cenzura“.

Nebo jak říká WEF: „Týmy důvěry a bezpečnosti mohou zastavit hrozby rostoucí online dříve, než se dostanou k uživatelům.“

Není pochyb o tom, že ústřední součástí takových „dezinformací“ bude rázné odsouzení samotného WEF, vzhledem k tomu, že organizace je již poměrně proslulá blokováním svých kritiků na Twitteru.

Mnozí se možná teď ptají, proč se Světové ekonomické fórum , a to uprostřed globální krize životních nákladů, nadcházejícího přidělování energie a globální recese, něčím takovým vůbec zabývá.

Proč se prostě nedrží ekonomiky, když je to ekonomické fórum?

„Nikdy totiž není sázka na jistotu, pokud hlásná trouba této davoské elity přijde se svými bizarními „řešeními“ a „návrhy“ jako se způsobem, jak nějak posílit stávající nebo představit nějaké nové příběhy; nebo se jen zdát být dostatečně zaneprázdněná a vydělat si peníze od těch, kteří to bankrollují,“ píše Didi Rankovic.

„Ne – jim vůbec nejde o nekontrolovatelnou inflaci, ani o náklady na energii a dokonce ani o nějakou potravinovou bezpečnost v mnoha částech světa. Na to, jak je tato organizace oddaná globalizaci, je až podivně hluchá k tomu, co se ve skutečnosti děje po celém světě.“ (že by proto, že za to dost často sama může?)

Okultní kořeny společenské změny

Tito samolibí, samozvaní vládci představují vše zlé a odporné, a přitom se prezentují jako spasitelé. Ve skutečnosti to nejsou nic jiného než vlci v rouše beránčím a temné mraky bez deště. Mnozí z nich se připojili k okultismu a praktikovali satanskou doktrínu „dělej, co chceš, bude celý zákon“.

Satanské učení popularizované telemou Aleistera Crowleyho , Satanovou církví Antona LaVeye a Setovým chrámem Michaela Aquina dosáhlo širokého vlivu v Hollywoodu, hudebním průmyslu, vzdělávání, armádě a mnoha dalších odvětvích. I když existují určité variace, tento systém víry umožňuje praktikujícím ospravedlnit cokoli, co udělají, bez ohledu na to, jak odporné, škodlivé a děsivé to skutečně může být. To je důvod, proč vidíte celebrity jako Megan Fox přiznávat, že pijí lidskou krev .

I když mohou leckdy předstírat pravý opak, tak v jádru jsou to všichni narcisté, mnozí z nich jsou sociopati a stále větší počet se stává také naprostými psychopaty. Obvykle to však nejsou ti, kdo páchají taková zvěrstva, jako je masové střílení a nebo bombardování nevinných civilistů, „považovaných omylem“ za teroristy. Operují ve stínu, sami zůstávají v utajení, zatímco vytvářejí politiku a dávají rozkazy svým pěšákům, aby za ně provedli tyto sadistické násilné činy.

Depopulace – další zbraň v jejich arzenálu

Vidí se jako věhlasní muži a ženy , jako nějaká zvláštní, extra nadaná třída předurčená vládnout celému světu a všemu v něm. Někteří z nich dokonce věří, že zkolonizují Mars, nahrají své svědomí do „cloudu“ a dosáhnou tak vlastní nesmrtelnosti.

Plni extrémní pýchy a domýšlivosti, tito tyrani nás všechny nevidí jako nic jiného než „ nabouratelná – hacknutelná zvířata “, která mají sloužit všem jejich potřebám. Ve skutečnosti, pokud bude technologie pokračovat v pokroku tou rychlostí, kterou si přejí, nebudou v blízké budoucnosti již ani potřebovat mnoho z našich služeb. Jejich konečným plánem je nahradit nás zcela roboty, umělou inteligencí a inteligentní technologií internetu věcí (IoT).

Pokud vše půjde podle jejich plánu, tak tyto současné technologické průlomy učiní velkou část lidstva zcela postradatelnou, takže k našemu zabití použili všechny dostupné druhy metod zabíjení, včetně pozměňování DNA a experimentálních genových terapií známých jako COVID-19 očkování. Snažili se nám namluvit, že miliony lidí zemřely na COVID-19, ale tento falešný příběh již byl odhalen, takže se nyní přesouvají k novým hrozbám, jako jsou opičí neštovice, ptačí chřipka a různé bioteroristické útoky.

Věřím, že tento klíč má z velké části pouze odvést lidi od skutečnosti, že zásahy biologickými zbraněmi COVID-19 způsobily masivní vymírání lidské populace. Protože kontrola populace je jedním z ústředních principů globalistických vládců, takže ti, kteří byli podvedeni a svedeni k útokům, jim pomohli snížit populaci na mnohem lépe zvládnutelnou úroveň. Koneckonců, v Gruzii donedávna stál památník nazvaný “ Guidestones „, který otevřeně prohlašoval, že počet obyvatel Země musí být udržován pod 500 000 000 v trvalé rovnováze s přírodou. Guidestones byli nedávno vyhozeny do vzduchu dosud neznámým pachatelem.

Pro ty, které dosud nezabila big pharma, válka, toxické chemikálie, hladovění nebo jiné prostředky, tak je jejich plánem uvrhnout nás do chudoby a do naprosté závislosti na vládě. Strašidelný Joe Biden a Federální rezervní systém se ze všech sil snaží dohlížet na řízenou demolici ekonomiky pod rouškou „Putinova zvýšování cen“ a kvůli přechodu na takzvanou čistě zelenou ekonomiku .

V důsledku toho se ceny plynu v jednom kalifornském městě vyšplhaly až na více než 9,00 dolaru za galon a inflace nejen v USA roste tak rychle, že všem lidem velice rychle vyprazdňuje peněženky.

Velmi rychle se také mění veškerá paradigmata života zažitá během posledního půlstoletí:

 • Reprezentativní vlády se mění na technokratické autoritářství
 • Správa prostřednictvím veřejných institucí odpovědných lidem k fašismu, tedy vládě prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru, který se nezodpovídá vůbec nikomu a je řízen jen vlastními zájmy a touhou po zisku
 • Uznávání a prosazování přirozených hranic až po hranice zcela otevřené
 • Jednotlivé národní státy směrem k regionální/globální správě
 • Přirození biologičtí lidé mění na transhumany nebo „augmentované lidi“
 • Od volných tržních ekonomik směrem k digitálním, centrálně řízeným ekonomikám tzv. dohledového kapitalismu
 • Ukončení svobody pohybu až po omezený pohyb prostřednictvím biometrických digitálních ID, internetu věcí, umělé inteligence a sledování našeho sociálního kreditu
 • Svět s více než 7 miliardami lidí na žádanou populaci pouze 1-2 miliardy lidí
 • Individuální vlastnictví vedoucí k bohatství a vzestupné mobilitě směrem k jeho zničení a přežívání z almužny univerzálního nepodmíněného základního příjmu
 • Tělesná autonomie vůči vládnímu vlastnictví lidského těla jako „ patentovaného “ podnikového aktiva
 • Chráněná svoboda projevu se mění na vládou schválený projev a zavedení drakonické cenzura
 • Svoboda vyznání se mění na uctívání státu
 • Robustní přirozená produkce a spotřeba potravin se má změnit až na přísně kontrolovanou produkci potravin umožňující konzumaci pouze GMO, laboratorního masa, hmyzu, mořských a sladkovodních řas
 • Od současného neomezeného užívání a objevování přírodního světa až po plánované naprosté omezení veškerého cestování a pohybu spoléhající se pouze na digitální zážitky, jako je metavesmír a digitální dvojče Země
 • Omezený lidský kontakt a silné osobní vztahy změnit k čistě digitálním vztahům pouze prostřednictvím sociálních médií, metaverze atd.
 • Právní stát na vládu na základě dekretů těchto technokratických tyranů

To je opravdu příliš mnoho ke strávení a pro mnohé z nás je to tak nechutné, že prostě raději strčí hlavu do písku a pokračují slepě cestou životem v marné naději, že to všechno prostě jednoho dne samo zmizí. Ale tato hybridní válka páté generace nepřestane, pokud nebude na každém kroku pociťovat odpor. Chtějí dosáhnout většiny svých cílů již do roku 2030 v souladu s  tzv. cíli trvale udržitelného rozvoje stanovenými OSN – Organizací spojených národů . To je ten skutečný důvod, proč nyní došlo až k takovému zrychlení všech změn počínaje plandemií v roce 2020.

Hadi s vidlicovým jazykem (reptiliáni) na samém vrcholu globální mocenské pyramidy chtějí, abyste na nich byli naprosto ve všem zcela závislí. To je skutečný důvod, proč chtějí mít kontrolu nad vším pod rouškou záchrany planety před klimatickými změnami, neustále mutujícími viry a nebo dokonce morem a ničivými kybernetickými útoky, které ohrožují kritickou infrastrukturu a odhalují všechna naše soukromá data.

Vyvolávají krizi za krizí, aby nás udrželi v pernamentním traumatu a my se soustředili na cokoli jiného kromě jejich pokračujících plánů totální nadvlády. To, čeho jsme svědky, je čistý inženýrský chaos v celé své kráse.

Jejich pravidlo není samozřejmým závěrem

Rádi před námi předstírají, že jsou jednotnou frontou, ale velmi často se vůbec neshodnou v tom, jak tyto své nelidské plány zrealizovat. To by nás mělo povzbudit k tomu, abychom jim i nadále vzpurně vzdorovali, protože rozdělený dům nikdy nemůže obstát. Prostřednictvím prediktivního programování a veřejného prohlášení svých cílů nás chtějí přimět k tomu si myslet, že jejich vláda je nevyhnutelná a že náš odpor je naprosto marný.

Každý den však dochází k malým vítězstvím obyčejných lidí, kteří se staví proti tomuto velkému a špatnému stroji.

Je to smutné, ale je to pravda, že velká část jejich moci byla dosažena naším vlastním zanedbáním různých i nepsaných povinností. Jak prohlásil abolicionista Wendel Phillips již v roce 1852: „Cena svobody je věčná bdělost.

V mnoha ohledech jsme nedokázali před nimi ochránit naše děti, komunity, bohatství, zdraví ani duševní klid proto, že jsme vládním byrokratům a rádoby pomazaným expertům dali až příliš velkou kontrolu nad námi, a to vše většinou jen kvůli jednoduchosti a pohodlí. Ale nyní je nejvyšší čas vrátit se do zákopů a bojovat s tímto nepřítelem třeba tak, že budeme mluvit pravdu směrem k moci, že přemůžeme zlo dobrem, že si vytvoříme vlastní alternativní podpůrné systémy a budeme dál žít své životy svobodně beze strachu a paniky.

Všichni dnes máme nějakou svou roli při získávání kontroly nad našim životem nazpět od těch, kteří se nám jen snaží ublížit. Ať už jde o psaní, mluvení, tvoření, organizování, plánování, vymýšlení nebo vyučování, každý z nás byl v nějaké oblasti nějak více nadán přispět svým dílem k poražení této bestie, která se nás všechny dnes snaží pohltit.

Nyní je čas použít jakýkoli talent a dary, které máme, k prosazení zásadní věci: svobody a pravdy. Buďme světlem uprostřed vší té temnoty. Pokud naši zprávu někteří neobdrží, udržujme ji v pohybu a neztrácejme drahocenný čas a energii nějakým zbytečným dohadováním se s hlupáky.

Věnujme veškerou pozornost tomu, co se děje, ale nenechme se tím pohltit. Najdětme si čas i na to, co nás baví, i přes ty nepříznivé podmínky. Spojme se opět s Bohem a s těmi lidmi, kteří mají na mysli náš nejlepší zájem.

Pamatujme, že pro ty, kdo si věří, není nic nemožné! Tuto válku mohou vyhrát pouze ti, kdo jsou odvážní, oddaní, vytrvalí a ochotní přinášet oběti, aby nakonec všichni viděli, že ti nepřátelé Boha, lidstva a přírody jsou nakonec všichni do jednoho odhaleni a postaveni před soud.

Zdroj: https://humansbefree.com/2022/07/the-war-of-inversion-an-all-out-assault-against-humanity.html

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně z mých soukromých a osobních zdrojů a z Vašich darů. Přispějete-li na jejich provoz a další udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva, lepší budoucnost a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100

do zprávy pro příjemce jen napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Anunnaki A Strom Stvoření

V souvislosti s pravděpodobným návratem planety X. přezdívané také jako Železná planeta, nebo Nibiru jsou často zmiňováni původní obyvatelé této planety, tajemní Annunaki, mimozemšťané, jejichž genetické experimenty údajně vytvořili současnou lidskou rasu. Nebo spíše rasy… HumensAreFree o tom přinesl článek výše uvedeného názvu, který obsahuje velmi důležité informace, které mohou i nám dnes doslova zachránit náš život, budeme-li na ně ovšem všichni brát zřetel. Můj osobní dojem po prvním přečtení originálu byl takový, že právě kvůli tomu je tato prastará historie lidstva před námi až do dnes utajována, mocní tohoto světa totiž nemají vůbec žádný zájem na naší záchraně, stejně jako jej kdysi neměli ani naši stvořitelé Annunaki (nebo část z nich určitě) oni nepotřebují sebe-vědomé lidstvo na vysokých vibračních úrovních, oni potřebují jen zcela poslušné a nevědomé otroky a dělníky v nevelkém počtu:

Z gnostického fragmentu, Kain a Ábel :

„A první vládce uviděl pannu, která stála s Adamem, a viděl, že se v ní zjevila živá, zářící myšlenka.

A Aldabaotha naplnil nedostatek známosti. Nyní se to prozíravost celku dozvěděla a vyslala určité bytosti, které z Evy ulovily život (Zoë).

I poskvrnil ji první vladař a zplodil její dva syny — prvního a druhého, Eloima a Iaue. Eloim má tvář medvěda; Iaue, tvář kočky.

Jeden je spravedlivý, druhý je nespravedlivý: Iaue je spravedlivý, Eloim je nespravedlivý. Ustanovilo Iaue ve vedení ohně a větru a ustanovilo Eloima ve vedení vody a země. A nazval je jmény Kain a Ábel , s úmyslem podvodu…

Anunnaki A Strom života

„Až do dnešních dnů zůstal pohlavní styk , který pocházel od prvního vládce. A v ženě, která patřila Adamovi, to zaselo semeno touhy; a pohlavním stykem vyvolalo zrození k obrazu současných těl.

„A dodal jim část svého padělaného ducha.“ A ustanovil je dvěma vládci, aby měli na starosti říše, takže vládli nad jeskyní.“

Gnostická písma, jako je to citované výše, popisují, jak byla Eva jakoby „znásilněna“ hadem, aby pak porodila Kaina a Ábela, a který jí dokonce dodal kousek ze svého „zlého“ nebo „falešného ducha“.

Mnoho aspektů sumerských textů nám také naznačuje, že to byl právě Enki, kdo byl přitom s jeho výtvorem ve fyzicky důvěrný.

V biblické verzi se uvádí, že Eva měla pomoc od „Pána“ se svými prvními dvěma syny, Kainem a Ábelem; a s jejich třetím synem Sethem to byl Adam, kdo se stal otcem „syna“, který byl konečně podobný svému otci:

Genesis: 4:1 „…a porodila Kainovo slovo. „Získal jsem muže s pomocí Páně. A znovu porodila jeho bratra Abela…

Genesis 5:3 „Když Adam žil sto třicet let, zplodil syna ke své podobě podle svého obrazu a dal mu jméno Set.“

Podle gnostických písem byla důležitost Kaina v tom, že byl přímo produkován Enkim a Kâvou, takže jeho krev byla ze tří čtvrtin Anunnaki, zatímco jeho nevlastní bratři, Hevel a Satânael (známější jako Abel a Seth), byli méně než z poloviny původními Anunnaki, a kteří byli potomky Atâbba a Kâva (Adama a Evy).

Kainova krev Anunnaki byla tak pokročilá, že se říkalo, že krev jeho bratra Abela je ve srovnání s ním připoutaná k zemi.

V písmech se také vyprávělo, že Kain „se „vznesl vysoko nad Ábela“, takže krev jeho bratra byla jakoby spolknuta do země – ale tento původní popis byl pak zcela nesprávně interpretován pro moderní Bibli, která nyní tvrdí, že Kain „povstal proti bratru Abelovi“ a prolil jeho krev na zem. To ovšem přitom ale není vůbec totéž.

Ve skutečnosti jsou Adam a Eva ve smyslu stvoření těchto bohů, něčím, co vlastně jen označovalo dvě různé rasy lidí a nejsou to tedy nějací dva konkrétní jedinci – adama a eva.

První rasa lidí, která byla zplozena „evou“, tak byla tehdy vyšlechtěna bohy díky umělému oplodnění a nikoliv jejich fyzickými sexuálními akty.

To vedlo až k tomu, že synové Cain a Abel byli geneticky pozměněni, aby lépe odpovídali tehdejším potřebám Anunnaki a nebylo k nim přistupováno geneticky náhodně , jak by bylo typické pro normální lidské narození.

Eloim/Kain „měl tvář medvěda“, čímž byl černý; „Iaue, kočičí tvář“ – perská kočka – zbělela.

K tomu došlo před 230 000 lety během prvního Enkiho experimentu s cílem vytvořit na zemi dělnickou rasu.

Toto je ten moment, ve kterém náš mitochondriální výzkum zjistil, že „všechny rasy“ zřejmě pochází z jedné společné matky – „Evy“.

„Nejstarší skutečný člověk v Africe, Homo sapiens, pochází z doby před více než 200 000 lety. Homo sapiens, lovec-sběrač schopný vyrábět hrubé kamenné nástroje, se spojil s ostatními a vytvořil tak první kočovné skupiny; nakonec se tyto kočovné národy Sanů rozšířily po celém africkém kontinentu. Odlišné rasy lidí tedy pocházejí přibližně z doby 10 000 let před naším letopočtem.

„Postupně rostoucí černošská populace, která zvládla domestikaci zvířat a zemědělství, donutila jít některé skupiny Sanů do méně pohostinných oblastí.“ (Encarta)

Kain zabil Ábela, protože byli vzájemně zcela odlišní, jeden byl totiž černý a ten druhý bílý.

Kain byl totiž skutečně černým synem Adama a Evy – vznikla černošská rasa potomků, jak nám to již naznačovalo mormonské náboženství, které vždy považovalo černou rasu za Kainovo znamení. Abel by pak jejich bílý syn, bílý potomek.

Mezi těmito dvěma rasami vypukla válka a poprvé mezi lidmi společného původu na této planetě, po Anunnaki – tak tato válka byla vedena mezi těmito dvěma rasami.

Nyní se podívejte na dvě kurzívou psané části těchto citátů pouze v obráceném pořadí: „A dodalo jim část svého padělaného ducha… s ohledem na lsti.

A ten trik, který tito mimozemští bohové využili, spočíval v tom, že mezi těmito dvěma rasami rozmnožili takovou vzájemnou žárlivost a předsudky, že by kvůli tomu mohly spolu být navždy ve vzájemné válce, přesně podle hesla – „rozděl a panuj“ – což byl způsob, jakým šlo zajistit, aby bohové mohli vždy zůstat u moci nad oběma válčícími rasami. (pro zajímavost srovnej s dneškem)

Když zde použijeme termín ‚černý‘, „je to z tmavé pleti, kterou lze nalézt u mnoha kmenů na Středním východě, spíše než z černosti pleti afrických negroidů,“ říkají The Nine.

Například takoví Mormoni jsou do dnes velmi přísní v tom, aby všichni jejich stoupenci prozkoumali svoji genealogii. Není to vůbec tak dávno, že pokud jste měli Kainovu krev, tak jste nemohli být pokřtěni jako příslušníci mormonské církve.

Velmi dlouho nebyli černoši vůbec přijímáni. Nyní, v místech, jako je Brazílie, kde se mormonské náboženství velice rychle šíří, se od všech nových členů vyžaduje, aby prokázali svůj rodokmen tři generace nazpět, aby do církve vůbec mohli vstoupit.

Pokud ovšem v sobě měli nějakou černou krev, tak nesměli být pokřtěni.

„Hospodin věnoval pozornost Abelovi a jeho oběti;
Kainovi a jeho oběti nevěnoval žádnou pozornost.
Takže Kain byl proto velmi rozzlobený“

Rasa Kaina byla rasou farmářů, rasa Ábela pak byla rasou pastevců ovcí.

Anunnaki, kteří byli stejně pojídači masa jako kdokoli jiný, ​​kdo žili zde na Zemi, tak dali přednost rase Abelových obětovačů masa před rasou Cainových obětovačů obilí. Proto právě vznikl onen archetyp „tělesných“ obětí, který od té doby přetrvává.

To však vyvolalo v Kainově rase velkou žárlivost a proto mezi nimi začala válka.

„Kain přišel na svého bratra Ábela a zabil ho… Hospodin tedy dal na Kaina znamení, aby ho neubil, kdo by ho našel.“

Stejně tak jako fyzický atribut černé pleti, tak i toto Kainovo znamení bylo také symbolem jistého emocionálního postoje jeho nositele, tedy archetypu žárlivosti a pocitu pronásledování.

Rasa Kaina se pak celá přesunula do země Nod a rozmnožila se smícháním s ostatními lidskými rasami v oblasti. A tak začala vláda Homo sapiens, a skutečný počátek existence moderního člověka.

Přestože se obilí v té době ještě nepěstovalo a domestikovaná zvířata v této oblasti ještě nebyla běžně chována, tak ale Anunnaki byli schopni vytvořit mnoho různých věcí, stejně jako některé, které byly přivezeny z jejich domovské planety, v tom, co tehdy nazývali svou „komorou stvoření“.

„Enki a Enlil jdou na DU.KU, „očistné místo“, „komoru stvoření bohů“, a kde přivedli na svět Lahar (dobytek poskytující vlnu) a Anshan (obilí) – ti dva bojovali o souhlas bohů – Enlil a Enki zjistili, že farmáři jsou pro ně podstatnější…“

V Gnostickém Písmu, v Knize Adama a Evy , tak má Eva sen, ve kterém vidí „krev Ábela, jak stéká do úst Kaina, jeho bratra“, a tak pro každého z nich vytvoří samostatné obydlí – samostatné město, pro každý z kmenů. 

Válka se přesto odehraje. Adam a Eva pak vytvoří náhradní kmen, Sheth (Seth – což znamená „náhrada“), aby pokračovali v díle Kaina a Ábela. Adam umírá a vypráví, že byl vzat do ohnivého vozu (vesmírné lodi), a podobně jako Enoch, tak také Adam vidí „hořící tvář boha“.

Znakem, kterým se Kain dal odlišit od ostatních Adamových dětí, byla právě jeho černá kůže. Noe, jako doslova dítě bohů, se narodil s velmi, ale velmi bílou kůží. Kain a jeho potomci žili pak odděleně od ostatních Adamových potomků.

Boj mezi Kainem a Abelem je zjevně v mnoha ohledech archetypální, a to nejen kvůli problémům, které mezi těmito dvěma rasami vznikly kvůli rozdílné barvě jejich pleti.

Tento příběh bratrů ve válce také vychází z kosmického archetypu ARTOLA a Lucifera, dvou „synů“ Enjliou a Callie, jejich kosmických rodičů.

Jistě, ve vědomí některých lidí, jak se to dodnes odráží v mormonském postoji, je tmavá barva kůže přirovnávána k temným silám, a bílá kůže ke Světlu Božímu.

Archetypálně by to bylo Světlo OTCE a ARTOLA proti Luciferově temnotě. Barva kůže člověka však nemá nic společného s duší člověka.

S ohledem na archetypy Kaina a Ábela, Josefa a jeho bratrů, Jákoba a Ezaua a marnotratného syna, tak jsme dodnes my všichni pouze marnotratnými syny.

Marnotratný syn je ten, kdo opustí svůj domov, ten, kdo utratí celé své dědictví, ale pokorně se pak vrátí, aby ho jeho Otec znovu přijal. Ostatní bratři, kteří zůstali doma, aby tam zatím tvrdě pracovali, na něj však žárlí. Zlobí se a stěžují si.

Otcovou odpovědí je říci, že i on je jeho syn, kterého vroucně miluje – ale miluje ho bez podmínek a je rád, že ho má zase doma.

Kdybychom toto měli všichni na paměti v každém okamžiku našeho života, tak celý náš život by byl o tolik jiný.

Pravý OTEC nás totiž nikdy nesoudí, jediné, co chce, je vidět nás jednoho dne bezpečně zpátky doma.

Noe

Jednou z mezopotámských verzí událostí vedoucích ke světové potopě je text známý svými úvodními slovy „Když bohové mají rádi lidi“…

Příběh vypráví o tom, jak se Anu, vládce Nibiru (možná však jen kapitán mateřské lodi?), vrátil z návštěvy Země poté, co zařídil rozdělení sil a území na Zemi mezi své vlastní znepřátelené syny, nevlastní bratry Enlila („Pána Command“) a Enkiho („Pána Země“).

Ve svém konečném rozhodnutí pak Anu pověřuje Enkiho těžbou zlata v Africe a Enlila rafinérskými operacemi a řízením kosmodromu zhruba někde na území dnešního Středního východu.

Po popisu tvrdé práce Anunnaki přidělených do dolů, jejich následné vzpoury a následného stvoření prostřednictvím genetického inženýrství Enkim a jeho nevlastní sestrou Ninsirhag z rasy Adamu, „primitivní lidské dělníky“, tento epos popisuje, jak se lidstvo začalo postupně množit. .

Časem začalo lidstvo Enlila rozčilovat jeho přílišnými „konjugacemi“, zejména s Anunnaki (situace odrážející se právě v té známé biblické verzi příběhu o potopě); a Enlil přemohl Velké Anunnaki v jejich Radě, aby využili předvídané katastrofy přicházející záplavové vlny k vymazání celého Lidstva z povrchu Zemského.

Enki, i když se zapřísáhl, že svá rozhodnutí uchová před lidstvem navždy v tajnosti, tak ale přesto nebyl s rozhodnutím vůbec spokojen a stále hledal nějaké způsoby, jak by ho mohl zmařit.

Rozhodne se toho dosáhnout prostřednictvím prostředníka Atra-Hasis (ten, který je mimořádně moudrý“), syna Enkiho s lidskou matkou – což je také potvrzení, že Noe byl skutečným dítětem bohů.

Text, který občas přebírá biografický styl samotného Atra-Hasis, jej pak cituje:

„Jsem Atra-Hasis; Žil jsem v chrámu Enkiho, svého pána“ – prohlášení, které nám zcela jasně potvrzuje existenci chrámu v těchto vzdálených před deluviálních dobách a také jeho skutečný účel pro ubytovávání bohů a jejich hostů, nikoli jako místo jejich uctívání.

Popisuje také stále více se zhoršující klimatické podmínky na jedné straně a tvrdá Enlilova opatření proti lidstvu na straně druhé v období těsně před potopou, text cituje Enkiho radu lidem prostřednictvím Atra-Hasis, jak protestovat proti Enlilovým nařízením: uctívání bohů by mělo okamžitě přestat! (Opět se nabízí srovnání s dneškem, zhoršující se klimatické podmínky a tvrdá opatření současné vládnoucí elity proti lidstvu)

„Enki otevřel ústa a oslovil svého sluhu,“ a řekl mu toto:

Starší na znamení svolají do sněmovny radu. Nechť hlasatelé hlasitě hlásají po celé zemi příkaz : Neměj úctu ke svým bohům, nemodli se více ke svým bohyním. (nepřipomíná vám to opět něčím současnost?)

Jak se situace stále více zhoršuje a den katastrofy se blíží, tak Atra-Hasis setrvává ve své přímluvě u svého boha Enkiho.

„Do chrámu svého boha… vkročil… každý den plakal a ráno mu přinášel obětiny.“

Při hledání pomoci Enkiho k odvrácení zániku lidstva „volal jménem svého boha“ – slovy, která používají stejnou terminologii jako ve výše citovaném verši Bible.

Nakonec se Enki rozhodne rozvrátit rozhodnutí Rady Anunnaki tím, že povolá Atra-Hasis do chrámu a promluví s ním nejspíše zpoza nějaké obrazovky.

Tato událost je připomínána na sumerské válcové pečeti, která ukazuje, jak mu takto Enki dává pokyny pro stavbu ponorného člunu, který by odolal vodám tsunami.

Enki radí Atra-Hasisovi, aby neztrácel čas, protože mu již zbývá pouhých sedm dní, než se ona katastrofa stane.

Aby Atra-Hasis neztrácel čas tak Enki uvedl do pohybu zařízení podobné hodinám:

„Otevřel vodní hodiny
a naplnil je;
Příchod potopy sedmé noci
pro něj označil.“

Tato obecně málo povšimnutá informace nám odhaluje, že čas byl tehdy měřen a uchováván v chrámech a že sledování času tedy sahá až do těch nejstarších, dokonce až do před deluviálních časů.

Více než to, tento příběh také ukazuje, že Anunnaki byli schopni sledovat, a také ji skutečně sledovali, frekvenci Země – to znamená Schumannovu rezonanci, na základě které nyní různí lidé předpovídají návrat naší planety nazpět do 5. dimenze.

Ve stejném příběhu, jaký je vyprávěn v Eposu o Gilgamešovi , byl Babyloňan jménem Utnapištim osloven princem Ea, který se tehdy postavil proti rozhodnutí zničit jeho stvoření, tedy druh Homo Sapiens.

Ea řekl Utnapishtimovi, že ostatní bohové plánují způsobit potopu, která má vyhladit lidskou rasu. Ea, který je v jiných spisech popisován jako mistr stavitel lodí a námořník, tak dává Utnapishtimovi přesné instrukce, jak postavit takovou loď, která by přežila přicházející povodeň.

Utnapishtim podle pokynů Ea a s pomocí svých přátel dokončí toto plavidlo dříve, než skutečně začne zaplavování země.

Utnapishtim pak naloží do člunu veškeré své zlato, svou rodinu a dobytek, nějaké řemeslníky a divoká zvířata a zvedne ji na hladinu moře.

Schopnost postavit archu za sedm dní není nic ve srovnání s některými jinými úspěchy, kterých byly tehdy tyto bytosti schopny.

Vezměme si například Gilgamešův a Enkiduův přílet do Baalbeku v Libanonu, což je podle mnohých skutečný kosmodrom, na kterém Anunnakiho plavidlo tehdy také skutečně přistálo a odstartovalo.

Nejprve ho hlídalo něco, co bylo pravděpodobně nějakým elektrickým silovým polem: „…neviditelná síla (která) jím procházela zpět a dvanáct dní pak ležel paralyzován.“

Již samotná ta plošina vzbuzovala úctu, byla postavena z obrovských kamenů rozložených, o ploše asi pět milionů čtverečních stop, spočívajících na masivních kamenných blocích, které váží stovky tun.

Tři kamenné bloky, každý o hmotnosti více než tisíc tun a známé jako Trilithony, byly vytěženy v údolí na míle daleko, kde jeden z těchto kolosálních kamenů až dodnes trčí ze země.

Ani v současné moderní době ještě žádné neexistuje zařízení, které by takovou váhu dokázalo zvednout; přesto s nimi v minulosti prokazatelně Anunnaki pohybovali a umisťovali je navíc na nová místa s velkou přesností.

Baalbek se následně stal posvátným místem pro Římany, Řeky a Kananejce a na původní přistávací plošině byl postaven chrám za chrámem.

V Moskevském literárním věstníku z února 1960 i profesor Agrest, doktor fyziky a matematiky, vyjádřil svůj názor, že není vyloučeno, že se může jednat o pozůstatky přistávací plochy postavené nějakými astronauty přilétajícími z Kosmu.

Bible nám říká, že celková doba patriarchů od Adama do Noeho a po potopě byla 1656 let.

Sitchin však odhaduje, že Noe se narodil asi před 49 000 lety s použitím 3600 letých SAR, což by ale stvoření Adama a Evy výrazně předcházelo.

Což ale také není úplně správně.

Povodeň

Podle Atra-Hasis, mezopotámské verzi příběhu Noema, potopě předcházelo dlouhé období neustálého zhoršování klimatu (opět srovnej se současností…)

Zvyšující se zima, snižování množství srážek a následné selhávání úrody plodin. V Eposu o Gilgamešovi také dodává, že to nebyla živá zvířata, která byla vzata na palubu archy – byla to jejich semena, která bylo zachována:

„Na palubu lodi vezmi semeno všech živých věcí,“ z nichž většina už stejně pravděpodobně byla tehdy ve skladu pro použití Anunnaki při množení a při jejich genetických experimentech.

Katastrofa začala přívalem „větru z jihu“ následovaným „obrovskou vlnou z jihu“. Vědecký časopis z 15 ledna 1993 znovu odhaluje, jak to tehdy mohlo vypadat:

„…Byla to kataklyzmatická povodeň, jejíž vody se řítily rychlostí 650 milionů kubických stop za sekundu a dorazily k pobřeží ve vlně vysoké 1500 stop. Přišla z jihu… a skutečně mohla zaplavit všechny hory v oblasti.“

Jak Sitchin pravděpodobně správně tuší, toto je ta doba, bezprostředně po potopě, kdy se Antarktida poprvé po eonech zbavila svého ledového obalu, tedy doba, kdy byly vytvořeny mapy zobrazující detaily Antarktidy bez ledu, které se později staly dostupné během 14. a 15. století v Evropě, tedy přibližně v době okolo plavby Kolumba.

Soupeření ale tehdy pokračovalo mezi dvěma nevlastními bratry, Enkim a Enlilem. Enlil hlasoval, aby nechal lidi zničit, Enki se je snažil naopak zachránit – alespoň tedy některé z nich, a to tím, že právě informoval Noaha o nadcházející katastrofě.

Skutečnost, že byli ochotni nechat svá stvoření zemřít, pokud ne dokonce zabít, nám opět trochu připomíná touhu doktora Frankensteina zničit své vlastní stvoření.

Noe a jeho manželka, kvůli Noemovu původu od bohů, „budou pro nás jako bohové“ tak byli tehdy zachráněni spolu s jeho rodinou a spolu s dalšími, kteří mu pomohli postavit archu.

Příběh knihy Genesis nám vypráví o tom, že lidé byli náhle potrestáni při incidentu v Babylonské věži za velmi podivný přestupek, který údajně spočíval v tom, že všichni mluvili stejným jazykem, takže se jejich „bůh“ potom rozhodl zmást jejich jazyky.

Ovšem v tomto případě se „bůh“ rozhodne nechat člověka úplně vymazat z povrchu Země, protože Enkiho rozčiluje skutečnost, že se lidstvo nadměrně „stýká“ zvláště s Anunnaki – s jeho vlastními muži, kteří se páří s dcerami lidí, protože o to šlo i tehdy především.

Také si uvědomte, jak málo Anunnaki bylo v té době na planetě ve srovnání s tím, kolik dělníků-otroků se tu v té době již rodilo.

To je problém, kterému čelilo mnoho zemí v průběhu historie a kterému čelí až do dnes – přílivu příliš mnoha migrantů, kteří se pak rozmnožují rychleji než původní obyvatelstvo.

Spíše než aby ohrozili sami sebe, tak silnou přesilu a to, jak stále více se množící otroci způsobují potíže, podobné třeba jaké měl Řím se Spartakem, tak by Enlil raději otřel tvář země od tolika lidských bytostí.

V obou případech to však nebyla jen pouhá žárlivost, nebo co to vlastně bylo, co Enlil cítil vůči lidstvu a Anunnaki vůči svým mužům a dokonce i ženám, byla to také skutečnost, že věděl, co způsobuje rychlejší sestup planety zpět do 3. dimenze.

Viděl, že jeho lidé uvízli v „husté fyzičnosti“, která uvěznila všechny, kdo sem přijdou, jak o tom mluví The Nine.

Byly to ty stejné aberace probíhající v této době také v Atlantidě , které nejspíše mohli způsobit nakonec i její úpadek – nižší astrální nebo 4. dimenze, kterou svět procházel a která se ocitla znovu na cestě zpět po žebříku stvoření.

Vibrace a koloběh planety v různých dimenzích totiž není jen přirozeným cyklem času a pokroku, ale je také odrazem vědomí všech bytostí na ní žijících (důležité poznání pro dnešní dobu)

Jak se vibrace chování obyvatel planety postupně snižovaly, tak klesaly také vibrace celé planety, které nakonec vedly až k jakémusi poslednímu zařazení na 3. rychlostní stupeň – tedy nazpět do třetí dimenze, ve které jsme byli uvězněni posledních asi 11 000 let.

A tak opět přišel Pád člověka, symbolizující však také pád celé naší planety až do 3. dimenze:

„… Moje srdeční čakra nebyla od pádu Atlantidy plně posílena, stejně jako vaše. Když Atlantida padla, všechny bytosti, které zde žily, začaly prožívat planetu z omezeného, ​​trojrozměrného pohledu… bylo nutné, aby byly vaše čakry uzavřeny; jinak byste zůstali multidimenzionální a nikdy byste se zde plně nezhmotnili.“ (Clow)

Nebyl to proces přes noc, jak již bylo řečeno dříve, ale když přišel poslední čas, tak Potopa vymazala tvář Země dočista s výjimkou Noema a Archy a těch, kteří přežili na vrcholcích hor různých míst rozptýlených po celé planetě. .

Potopa však nebyla jen spousta vody. Stejně jako vědci studující pterodaktyly tvrdí, že by nemohli létat, pokud by atmosférický tlak nebyl dvojnásobný, než je dnes, tak se atmosférický tlak mění také s tím, jak jsou rozměry nižší.

Pro lidskou rasu na Zemi to byla téměř vyřazovací rána.

Anunnaki tehdy předvídali, že to přijde, protože měli své „pozorovatele“ rozmístěné na obloze nad hlavou, ale protože nibiruanská elitní hierarchie byla tehdy nespokojená s účinkem, který toto celé páření mělo na jejich vlastní lidi, tak byli tehdy „šťastní“, když viděli zničení lidské rasy.

„Enlil sledoval tento vývoj s rostoucími obavami. Původní účel příchodu na Zemi, smysl jejich poslání, oddanost úkolu – byly rozptýleny a pryč. Zdálo se, že pouze dobrý život je tím hlavním zájmem Anunnaki – a navíc s rasou jakýchsi hybridů!“

Kvůli své úloze ‚svádění‘ bohů k sexu s nimi, by pak ale ženy mohly být v lidském podvědomí obviňovány z této potopy, ze zničení velké části života na Zemi a dokonce ze ‚zastrašování‘ bohů.

Tato vina by byla také zapsána do Bible, když Eva byla pokoušena hadem a následně pak ona pokoušela Adama, aby se také podílel na ochutnání ovoce Stromu poznání dobra a zla, podobně jako při páření lidských žen s Anunnaki, což způsobilo následně Pád.

Zde byl sex s bohy skutečně poznáním dobra a zla. Pouze Pád byl pádem vědomí lidí a žádná žena s tím neměla vůbec nic společného, rozhodně ne víc než samotní bohové nebo podobně jako Adam.

Jak Sitchin překládá trochu jiný příběh o Potopě ze starých sumerských textů, tak Potopa prý byla tehdy vytvořena průletem planety Nibiru poblíž planety Země na její neobvyklé oběžné dráze kolem Slunce. To však zdá se, také není pravda.

Katastrofa byla čistě přírodní silou, i když události odehrávající se na Zemi sloužily pouze k urychlení procesu snižování planety do 3. dimenze.

Anunnaki pocítili účinky přicházející dlouho před potopou, a to zejména na svých vlastních tělech, jelikož to podstatně urychlilo proces stárnutí.

Ale po povodni měli co do činění se zcela novou dimenzí, a to doslova.

Po pádu

Po potopě nezůstalo na Zemi tolik lidí, ani tolik nepřežilo.

Vše se vrátilo do stavu takové primitivnosti, jaký již nebyl na planetě viděn po mnoho tisíců a tisíců let. Bylo to, jako „otřít břidlici dočista, abyste mohli začít znovu“, a takto to bylo symbolicky také přeloženo.

Vědomí velké části civilizace bylo zcela ztraceno, když se tehdy člověk snažil zůstat naživu v tak primitivních podmínkách, v jakých se náhle ocitl.

Jak naznačuje Churchward, civilizace vedla k divokosti, nikoli naopak.

Trvalo dlouho, než se věci daly do pohybu. Anunnaki a další hvězdné národy pomohly s reimprintingem lidské rasy, která přežila, jinak by trvalo mnoho stovek tisíc, možná miliony let, aby lidé na Zemi znovu vybudovali to, co měla jejich rasa před potopou.

Přesto mezi duchovní hierarchií tu nebyla touha znovu vybudovat lidstvo až na úroveň atlantského stupně, protože by opět vyrostlo až do místa, kde se již Atlantida tehdy chystala svými experimenty zničit planetu a možná i velkou část sluneční soustavy jadernou a krystalovou energií.

Anunnaki se spářili se zvířaty už před touto dobou a na planetě proto mohla existovat také různá smíšená plemena tvorů, ke kterým by se duše nepřilepila – a to byli nejspíš ti bezduší, o kterých se tak často psalo v různých channelovaných materiálech.

Epos o Gilgamešovi

Bylo nutné, aby byly zcela zničeny, aby celé stvoření nebylo znečištěno jejich přítomností na planetě.

Ne, před 6 000 lety nedošlo k další potopě, jak někteří badatelé naznačují – bylo to nejspíš mnohem dříve, někdy v době kolem 9 000 př. n. l., jak nám Edgar Cayce a někteří další správně potvrzují.

Všechny záznamy z té doby před potopou byly jakoby vymazány, i když mnohé se znovu objeví, protože Sfinga a pyramidy budou časem moci sdílet svá tajemství.

To, co zbylo z lidstva, se pomalu obnovovalo, a to je také důvod, proč se v Sumeru objevily „první“ civilizace již v 6. tisíciletí př. n. l., 3 000 let po zničení Potopy.

Paměť člověka byla vymazána mnoha způsoby, ale již od nejstarších dnů Člověk věděl, že jeho stvořitelé přišli z nebes – Anunnaki je nazýval, což znamená doslova „Ti, kteří přišli z nebe na Zemi“.

Jejich skutečný příbytek byl v nebesích, což člověk také vždy věděl:
„Otče náš, jenž jsi na nebesích“.

Ale ti z Anunnaki, kteří přišli a zůstali na Zemi, což člověk také věděl, tak mohli být uctíváni v chrámech.

Bylo to v této době, kolem vzestupu civilizace v Sumeru, kdy Sumerské královské seznamy popisují královskou vládu jako spuštěnou z nebe:

„…poté, co se Zemí přehnala potopa, tak královská moc byla svržena z nebe…“.

Vzhledem k tomu, že bohové nyní žijí na jiné dimenzionální úrovni, tak věci skutečně potřebovaly být tehdy spuštěny z nebe, ze 4. dimenze, kde sídlili bohové, do 3. dimenze, ve které žili lidé.

Jak Sitchin správně uvádí, zdá se, že některé velké úspěchy lidstva probíhají vždy po 3 600 letech, ačkoli přesné datování je obtížné.

Je to právě proto, že k vhodnému přiblížení, které Anunnakiům umožňuje cestovat na a z jejich skutečné domovské planety, tak zřejmě došlo každých 3 600 let.

Dokonce i po Pádu Anunnaki stále potřebovali použít červích děr k cestování na velké vzdálenosti napříč vesmírem ze souhvězdí Býka na planetu Zemi.

Ale jak se potopa stala vzdálenou vzpomínkou, tak i bohové se stali pouze mýty a legendami, protože už nebyli tak „fyzicky“ přítomni jako za starých časů.

Pokrok lidstva, který nazýváme pokrokem od paleolitu (starší doba kamenná) přes mezolit a neolit ​​(střední a nová doba kamenná)až k náhle se objevující sumerské civilizaci – tak každý z nich trvá pokaždé přibližně 3600 let:

• Nejstaršími identifikovatelnými kulturami jsou kultury ze starší doby kamenné neboli paleolitu (50 000 př. n. l. – 8 000 př. n. l.) – což byla doba před potopou. Tyto kultury zanechaly potomkům bohaté umělecké dědictví maleb na stěnách jeskyní; nejslavnější z těchto jeskynních maleb jsou v Lascaux v oblasti Dordogne v jihozápadní Francii, které zahrnují ty UFO.

• Střední doba kamenná nebo druhohorní (8000–4000 př. n. l.) byli lidé sběrači potravy jako jejich předkové, ale zanechali relativně málo pozůstatků. Bylo to bezprostředně po potopě, kdy byl člověk vržen zpět k jednoduchým způsobům obživy, jen aby vůbec dokázal přežít.

• Rolníci z doby nové kamenné (neolitu) (4 000 př. n. l. – 2 000 př. n. l.) ale již po sobě zanechali ve Francii několik tisíc pozoruhodných kamenných památek, včetně menhirů v Bretani, sochařských menhirů v jižní Francii a dolmenů , nebo třeba známé komorní hrobky, z údolí Loiry, Pařížské pánve a Champagne.

• Sofistikovanější kultury se objevily v době bronzové (2000–800 př. n. l.) a v době železné (8.–2. století př. n. l.), ale do té doby převzal vládu nový bůh – nový bůh pro nový věk.

Po povodni, když byly chrámy opět přestavěny, tak se „bohové stáhli do posvátných okrsků a do stupňovitých pyramid (zigguratů), v jejichž středu bylo ‚E‘ (doslova: Dům, příbytek) boha“.

Kromě kosmodromu a naváděcích zařízení bylo po potopě také potřeba zřídit nové řídící středisko mise, které by nahradilo to, které dříve existovalo v Nippuru.

Nippur

Město Nippur

Sitchin ve své knize Stairway to Heaven (Schodiště do nebe ) ukazuje potřebu ekvidistance tohoto centra od ostatních zařízení souvisejících s vesmírem, která tehdy určila jeho umístění na hoře Moria („Hoře řízení“), budoucím místě města Jeruzaléma, budoucí místo Šalamounova chrámu a také budoucí místo mešity El Aksá posvátné islámu.

V této době se také změnilo zaměření chrámů, protože tam již bohové „osobně“ nemohli chodit a mluvit s nimi. Bohové byli stále 4-dimenzionální, zatímco pozemská rovina byla nyní jen 3-dimenzionální.

Stejně jako ani nyní nemůžeme vidět bytosti ze 4. dimenze známé jako duchové nebo astrální entity, pokud nejsme psychicky vyjímečně nadaní, tak ani obyčejný člověk dnes by nyní nemohl vidět bohy, které kdysi mohli vidět jejich předkové. Místo toho by bylo nutné najít nějaké jiné formy komunikace.

Člověk a jeho bohové se opět setkali v chrámech, ale zcela jiným způsobem, a všechny ty znalosti, rituály a přesvědčení, které z toho časem vyplynuly, se dnes nazývají slovem náboženství.

Bohové odešli a kněžky pak pálily věčné ohně na jejich oltářích a čekaly na jejich příští návrat (symbolické archetypy jako jsou „zapálené svíce v okně“ a „žena čekající na návrat svého muže“).

Místo existence v přítomné blaženosti tak čekal Člověk na jejich návrat a možnost tohoto návratu se pro každou následující generaci stávala stále méně reálnou. Vytvořilo to jakýsi archetyp čekání na návrat bohů nebo Boha, který si ale všichni s sebou neseme podvědomě až dodnes.

Enoch, narozený z kněžky, která přijala boha, pak pokračoval v rodokmenu vyvolených, nebo jakýchsi polobohů, modré krve Země – napůl Nibiruanů, napůl pozemšťanů. Říká se, že Enoch žil až tisíc let, což byl velmi drakonický věk.

Chrámy se ovšem nyní již nestavěly jako v doslovném významu „domy Boží“ (tedy příbytek Bohů), ale právě již jen jako domy jejich uctívání.

Na jejich stavbu již také nedohlíželi osobně sami bohové, ale plány a modely se projevily jakoby ze vzduchu.

V roce 2100 př. n. l. ve městě Lagash dostal Gudea příkaz postavit chrám. Nejprve jej viděl ve snu, protože právě sny a vize jsou jedním ze způsobů, jak 4. dimenze stále interaguje s 3. dimenzí.

Později mu jeho model doslova „spadl do klína“, jak praví legendy o věcech padajících ze vzduchu. Objevil se také anděl, který držel tabulku z lapis lazuli a nakreslil mu na ni plán chrámu.

Dokonce i druhy cihel, které se měly na stavbu použít, byly nařízeny:

„Položil přede mě svatý košík; Na ni umístil čistou formu na výrobu cihel; ta určená cihla byla uvnitř.“

Jak bychom nyní měli být schopni vidět, tak technologie výstavby chrámů je velmi přesná umělecká forma, stejně jako při Stvoření samotného vesmíru – tak každý kus zde hraje svoji zcela určitou roli v celku, stejně jako každá jednotlivá duše hraje svoji specifickou roli ve větším plánu našeho OTCE.

Touha bohů po sexu s lidskými ženami se však nezmenšila. Nejvyšší úrovně chrámů se proto nyní staly „zónami soumraku“, oblastí, kde se 3. a 4. dimenze setkávaly a mísily, aby bohové mohli znovu přijít a mít sex s ženami ze 3. dimenze.

Bohem určené ženy, chrámové panny nebo panny vestálky, byly proto nyní drženy ve zvláštních domech sousedících s chrámovou oblastí.

Panny byly vybírány jako mladé a od začátku se sledovala jejich strava, byly zcela izolovány od ostatních znečišťujících vlivů, byly střeženy eunuchy, aby nedošlo k pokušení, a jejich stupeň duchovnosti byl pečlivě sledován, aby jejich vibrace byly stále vysoké. pro jejich průchod do tohoto smíšeného dimenzionálního světa.

Tyto tradice byly zachovány i poté, co bohové odešli, a na místech, jako je Jižní Amerika, byly tyto panny pokaždé brutálně zavražděny poté, co byly nuceny mít sex s kněžími , což v tomto hrozném případě zastupovalo bohy.

Chrámové panny byly oblíbené i v Ježíšově době a jeho matka Marie byla vychována jako chrámová panna židovskou sektou esénů, k níž patřila ona i Josef.

Kumarské národy v Nepálu stále ještě až do dnes drží mladé dívky od čtyř let až do puberty v chrámech, kde jsou uctívány a zacházeno je s nimi jako s bohyněmi.

Když byl královský majestát převeden z Kiše do Uruku na začátku třetího tisíciletí před naším letopočtem, tak sestával celý Uruk pouze z jednoho posvátného okrsku, z Kullabu.

Mormonská církev učí, že bůh sídlí na planetě zvané Kolob, planetě jménem Kochab (Beta Ursa Minor) v souhvězdí Malé medvědice.

Tento posvátný okrsek má totiž velmi pravděpodobně svůj název odvozen přesně podle této planety, která bude hrát v našem příběhu ke konci ještě mnohem větší roli.

Tam v posvátném okrsku měl bůh spát v „harému“ – „Gipar“ a měla jim být dána „Entu“ – „vyvolená panna“, která se později stala dcerou krále „posvátné panny. “

S Inannou, ženskou bohyní, převzala ‚Komnatu nočních rozkoší‘ a rozhodla se postavit město kolem svého chrámu.

K tomu potřebovala ME, ty přenosné malé předměty, které obsahovaly všechny znalosti a další aspekty vysoké civilizace, možná podobné dnešním kapesním počítačům nebo paměťovým čipům.

Aby je získala, tak svedla Enkiho.

Jako příklad toho, co se dělo mezi mimozemšťany 4. dimenze a lidmi 3. dimenze, máme příběh o Inanně milující se se dvěma králi, kde se uvádí:

Bude žít s Inannou
oddělený zdí; (který se později stal závojem při chrámových obřadech)
Budu bydlet s Inannou
V domě lapis lazuli v Arattě.
(lapis lazuli byl krystal používaný k udržení stavu 4. dimenze)
Na Inannu se bude dívat pouze ve snu;
(jak by byly vidět 4D bytosti ve 3. dimenzi)
Budu s ní ležet sladce ve zdobené posteli.
(zařízení je stále k dispozici v horních místnostech mnoha chrámů)
Inanna přiměje Dumuziho, jednoho z králů, aby ji „oral“.

Je to pastýř/král – jeho „smetana je dobrá, jeho mléko je světlé“.

Chce za manžela boha farmáře, který se bouří proti starým způsobům a vytváří archetyp „bílé“ ženy, která chce černého milence nebo milence tmavé pleti jako vzpouru proti svým vrstevníkům:

„Já, panna, farmář se ožením, farmář pěstuje mnoho rostlin, farmář pěstuje mnoho obilí.“

Dumuzi je zabit Mardukem a Inanna truchlí. Promění Gipar a jeho Gigunu v místo pro sexuální obřad známý jako obřad posvátného manželství (hierogamní), který se na starověkém Blízkém východě slavil téměř 2000 let a dodnes je pozůstatkem některých svatebních obřadů. .

Enoch říká, že ti z vyššího čísla (sedm archandělů) Strážců byli naštvaní, že náčelníci desítek začali učit své potomky příliš brzy a příliš brzy tím, že jim v dřívějších dobách sdělovali některá tajemství znamení.

Bylo hlášeno, že učili o kovech země a jak je používat, učili o kořenech země a jejich lécích; učili o slunci, měsíci a souhvězdí, o mracích a vzorcích počasí.

Archandělé prý napomínali náčelníky Strážců za to, že ‚odhalili věčná tajemství‘ a za to, že uvrhli lidstvo do bratrovražedného zmatku, takže přední synové Strážců byli v rozporu s evolučními syny lidí. Vytvořeno prostřednictvím tohoto ‚hierogamního‘. (1 Enoch 8; 1-3, 8; 6).

Mimozemské znalosti byly v rozporu s pozemskou genetikou od matek dětí vytvořených prostřednictvím tohoto „náboženského obřadu“.

Tento rozdíl mezi dimenzionálními úrovněmi v chrámech je také řešen v práci Barbary Clow, nejprve očima jednoho z Anunnaki, kteří sem přišli na Zemi před potopou na to krátké 200leté období, během kterého jsou portály otevřené, pak jako chrámová panna, která po Pádu vstupuje do jiné dimenze:

1. „…Viděl jsi všechny ty nádherné chrámy, které jsme na vaší planetě postavili? Musíme mít váš genetický materiál, abychom mohli pokračovat v našem druhu, když jsme ve vesmíru, takže stavíme prvotřídní hotely pro naše návštěvy… Jsme bohové, kteří sestupují na Zemi, vámi nazývaní Nephilim z hebrejské Bible. Postavili jsme vaše chrámy jako místa pro impregnaci pozemských druhů naším semenem.“

„Když skutečně navštívíme vaši planetu, obýváme naše chrámy více než 200 let… Během této doby vybíráme vaše bohyně podle jejich genetické linie a ony nám rodí děti.

„Některé z dětí se rozhodnou opustit Zemi a cestovat s námi, a některé zůstávají a rozsévají nové královské genetické kmeny. Jde o férovou výměnu genů. Tyto zkušenosti jsou však také zdrojem vašich nejhlubších zranění. To je důvod, proč se nenávidíte oddělit jeden od druhého, abyste se vydali na dlouhé cesty.“

2. „Jako zombie vejdu do jiné místnosti v chrámu, do jiné dimenze… v jejím samém středu je symbol Atlantidy jako domova na Zemi: vzor tří soustředných prstenců… čáry v jejím těle představují síť život, síť stvoření… dává mi to stejný pocit jako cestování časovým tunelem, který používáme k přístupu na Zemi. Vidím, jak se hmota zhmotňuje v čase.“

Astrální oči nebo-li oči 4. dimenze jsou schopny vidět lépe a na větší vzdálenosti než fyzické oči.

Astrální oči mohou vidět přes kamenné zdi a umožňují tělu vidět na vzdálenosti, které ohromují fyzickou mysl. Astrální těla mohou také bez problémů procházet stěnami 3. dimenze.

To je to, co se stalo, když bohové zůstali ve 4. dimenzi a lidé se „stali“ 3. dimenzí. Na chvíli vypadali trochu jako duchové, než byla hustota už příliš velká.

Přesné načasování, kdy bohové opouštějí planetu, přesně navrhl shodou okolností Jon Landseer v sérii přednášek přednesených na Královském institutu Velké Británie společnosti Antikvariátů v roce 1822.

Dlouho před ostatními tvrdil, že „Chaldejci“ (starověký Ur) znali fenomén precese, a to již tisíciletí před Řeky.

Nazval tyto rané časy érou, „kdy byla astronomie náboženstvím“ a naopak, tvrdil, že kalendář souvisí se zodiakálním „sídlem“ Býka (domov vlastní planety Anunnaki) a že přechod do Berana byl spojen s „mystifikujícím spojením Slunce a Jupitera ve znamení Berana, na začátku velkého cyklu spletitých [nebeských] revolucí.“

Věřil, že řecké mýty a legendy spojující Dia/Jupitera s Beranem a jeho zlatým rounem odrážejí tento přechod v Berana.

A spočítal, že k takové určující konjunkci Jupitera a Slunce na hranici mezi Býkem a Beranem došlo v roce 2142 před naším letopočtem.

Toto je skutečně doba planety, kdy se věci začaly měnit. Neboť přesně v tuto dobu Anunnaki naposledy odjeli, aby chytili další červí díru domů.

Důvod, proč odešli, však není tak jednoduchý, jako když „byl čas jít domů“. Ani to není tak jednoduché, jak se spálili na interdimenzionálním sexu, i když to přináší skutečný problém.

Již jsme mluvili o tom, jak hustota této planety zde uvězňuje Duši s její sítí touhy, a nekonečná honba pouze za sexuálním uspokojením degradovala vibrace planety, až nyní skutečně nemůže jít už níž. To bylo ono, to úplné dno.

Ale pokud jste bytostí 4. dimenze, která neustále snižuje a vyčerpává své vlastní energie, abyste mohli mít sex s partnerem ve 3. dimenzi, pak se dostáváte do vážných problémů. Pokud dva partneři nejsou ve stejném frekvenčním pásmu nebo energetickém pásmu, pak to vždy sníží tu vyšší energii.

Anunnaki se navždy pokoušeli udržet si svůj status ‚věčného života‘, nebo toho, co se tak zdá jako ve stavu 4. dimenze, ve kterém žili.

Nechtěli dovolit Člověku mít věčný život, a tak ho zbavili té části DNA, která by mu teprve dala jeho právoplatnou multidimenzionalitu.

Bylo to právě jakési interdimenzionální pohlaví, které stahovalo bytosti vyšších dimenzí – čtyřdimenzionální Anunnaki – nazpět dolů do třetí dimenze.

Anunnaki to velice dobře věděli, a proto byla celá hierarchie Anunnaků tak naštvaná na jejich muže, že se páří s dcerami lidí – a ještě více za to, že i se zvířaty.

Byl to případ starého výrazu:
„Nedovol, aby tě stáhli na jejich úroveň.“

Takže jejich volba byla buď klesnout s planetou do 3. dimenze a zůstat na Zemi, nebo nechat lidstvo zničit v nadcházející potopě, protože by je to tak zachránilo před dalším pokušením – „neuveď nás do pokušení“.

Místo toho, aby se sami trochu ovládli, byli ochotni nechat vyhladit obyvatelstvo planety za to, co bylo ale realisticky vzato vlastně „jejich hříchy“. Je to další archetyp, který stále existuje od našich stvořitelských rodičů – bohů.

The Nine říká, že jediná věc, kterou lidstvo právě teď musí udělat, je ukázat trochu sebekontroly a začít přebírat zodpovědnost samo za sebe a za celou svou planetu.

A Anunnaki uvízli v jejich rozhodnutí. Pomohli zachránit část lidstva a zůstali tu další cyklus, možná aby pomohli těm, kteří zůstali, ale jak se věci na planetě stávaly více houstnoucí a husté, tak věděli, že musí odejít.

Anu postavil plnohodnotný chrámový/městský komplex Anunnaki na řekách Tigris a Eufrat jako krásný dárek pro lidi. Udělal to však ze soutěže a ze žárlivosti, místo aby to byl opravdový dar, protože to byla právě doba vzestupu Egypta, kterému vládli sirianští bohové, a Anunnaki žárlili na sirianské bohy – že byli ti „lepší“.

Než však odešli, zařídili, aby za nimi na jejich místě zůstaly tři velké „dary“, jeden byl královský úřad, druhý byl kněžství a ten třetí zatím zůstane tajemstvím.

Nephilim a synové boží tradičně nejsou jedna a ta samá věc. Slova „Synové Boží“ a andělé se v celém textu používají nezávisle, zatímco kniha Job (1:6, 2:1) jasně poukazuje na to, že když se synové Boží představili před Hospodinem, tak Satan byl mezi nimi (těmi dvěma?) a přeložil to jako synové bohů.

Jozue 24:2 Jehova uznal, že Abrahamův otec ‚sloužil i jiným bohům‘.

Jeruzalémská Bible Jehova na Božím shromáždění. Žalm 82:
Jehova zaujímá své stanovisko na koncilu El, aby vynesl soud mezi bohy.
(Z verše 6)
I naši jsou bohové,
synové El Elyonu, vy všichni.

Kniha Enochova , synové bohů jsou ti stejní, kteří se pářili s pozemskými ženami. Daniel hlídač podobný Nephilim. NFL – „svrženi“ – luciferští rebelové. — „padlí andělé“! rozdíl a spojení obou.

Genesis 6:1-4 se zdá být nefilim oddělený od synů bohů, kteří měli pozemské ženy.

Království bylo ponecháno bohy, říkají sumerské tabulky (i když zjevně ne panství). Z modré krve Anunnakiů a kvůli potomkům, které zde zplodili, jsme dostali současný koncept šlechtické ‚modré krve‘, což je výraz, který se dodnes používá pro všechny ty, kdo mají prokazatelně šlechtický původ.

Zajímavým aspektem slova ‚království‘ je, že bylo totožné se slovem příbuzenství – a kin totiž znamená ‚pokrevně příbuzný‘.

„Po potopě… Království bylo ustanoveno, aby vytvořilo jak bariéru, tak spojení mezi Anunnaki a masou lidí,“ říká Sitchin, aniž by si uvědomoval, jak moc ve spojení možná tehdy byli.

Při výběru svých královských nástupců byli pro Anunnaki první volbou ti lidé, kteří byli původem Anunnaki, zvláště ti z linie Abel, tedy z „pastýřů“, jejichž otcem byl možná ještě sám Enki.

A myšlenka ‚pastýřů‘, pokrevní linie Ábela a bohů, pokračovala v královské moci v Sumeru a Akkadu, dokonce až k vytvoření judaismu, Nového zákona a ještě dále. Sám Ježíš byl ještě nazýván ‚Dobrým pastýřem‘.

„Sedm bohů položilo její základy.
Město Kiš vytýčili
a sedm bohů tam položilo jeho základ.
Město, které založili, příbytek;
Ale pastýře zadrželi.“

Dvanáct vládců v Kiši, kteří předcházeli Etanu, ještě nedostali sumerský královský kněžský titul EN.SI – „Pánský pastýř“ nebo jak někteří preferují „Spravedlivý pastýř“.

Zdá se, že město mohlo dosáhnout tohoto stavu pouze tehdy, když bohové našli toho správného muže, který by tam postavil zikkurat neboli jevištní chrám. Pak by se díky této dovednosti stal ‚králem-knězem‘, který by dostal titul EN.SI.

Byl by „jejich stavitelem“, tím, kdo postavil E.HURSAG.KALAMMA.
„…prosili bohové – postavte „Dům“ (ziggurat), který bude „Hlavní hlavou pro všechny země?“

Šalomounovo právo postavit chrám v Jeruzalémě, celá stavba zednářů a jejich symbolika při stavbě chrámů, to vše pramenilo z této schopnosti spojit se s bohy na jakékoli úrovni, na které sídlili, a to nejen s Anunnaki , jak ještě uvidíme.

Ti, kteří jsou i v současné moderní době stále ještě vybíráni pro vedení lidstva po celém světě, jsou nejčastěji vybíráni právě z řad svobodných zednářů anebo z dalších tajných společností souvisejících vždy se spiknutím okolo Nového světového řádu .

V tomto případě je „Dům“ nebo „Horská hlava“, na které odkazují, strukturou kontroly, hierarchií nebo mocenskou „pyramidou“, kterou by pak mohli použít k udržení své rasy otroků právě v těch formách, které chtěli.

Vybraná osoba byla tedy také „král-kněz“ – jeden a ten samý pro finální a definitivní kontrolu nad každým aspektem života lidí. Tak dlouho byl Vládce země také hlavou církve.

Anglická královna je do dnes stále považována za hlavu církve známé jako anglikánská církev.

To ovšem platilo pouze do doby, kdy se objevil samostatný vůdce pro církev i pro stát.

Dokonce i tehdy by se na ně mělo pohlížet jako na pouhé dvě větve stejného Stromu, dva pilíře podporující Nový světový řád kontroly podobně asi jako rozdělení společnosti na vědce a umělce v dávných dobách Atlantidy.

Jejich vůdci by také měli být považováni za stejné, když pomáhají naplňovat tento plán pro pokračující nadvládu nad lidmi.

Potíže způsobené anglickým králem Jindřichem VIII. při oddělování se od papežské kontroly a Svaté římské (katolické) církve jsou vlastně jen dalším příkladem dvou větví Stromu bojujících o konečnou kontrolu.

Několikrát během období středověku se angličtí králové snažili omezit moc církve a nároky jejího nezávislého kanonického práva, ale bez úspěchu až do počátku vlády Jindřicha VIII.

Série zákonů přijatých parlamentem v letech 1529 až 1536 upírala papeži jakoukoli moc nebo jurisdikci nad anglikánskou církví.

Jindřich tak znovu potvrdil starodávné právo křesťanského prince nebo monarchy vykonávat nadvládu nad záležitostmi církve v rámci své domény.

Citoval precedenty ve vztazích církve a státu ve Východořímské říši a až do 9. století za Karla Velikého.

Přestože byl jeho čin velmi revoluční, Jindřich VIII. získal podporu drtivé většiny Angličanů, klerikálních i laických. Podpora byla poskytnuta především proto, že nedošlo k žádným drastickým změnám v katolické víře a zvyklostech, na které byla Anglie zvyklá.

Po Jindřichově smrti byly v Anglii stále silněji pociťovány vlivy náboženské reformy a v roce 1549 byla vydána první anglikánská kniha společné modlitby a její používání vyžadovalo od anglického duchovenstva zákon o jednotnosti.

Druhá modlitební kniha, odrážející silněji vliv kontinentálního protestantismu, byla vydána v roce 1552 a krátce po ní následovalo Čtyřicet dva článků, doktrinální prohlášení podobného tónu.

Oba byli ovšem smeteni při nástupu (1553) Marie I., která vrátila Anglii k formální poslušnosti papežství, která trvala až do její smrti v roce 1558.

Schopnost být v kontaktu s bohy měli jen zvláštní členové Abelovy pokrevní linie (ti ze smíšených mimozemských a lidských genů pocházejících od Enkim a/nebo Enlilem), kde mohli získat posvátné znalosti o tom, jak stavět své chrámy správně.

To byl úplný doplněk DNA, který nyní považujeme za 12vláknovou DNA.

Jak vypráví Barbara Marciniak ve své knize Bringers of the Dawn :

„Původní člověk byl velkolepou bytostí, jejíž 12 řetězců DNA přispělo množstvím vědomých civilizací.

„Když přišli noví majitelé planety, tedy reptiliáni, tak pracovali ve svých laboratořích aby vytvořili verze lidí s odlišnou DNA – dvouvláknovou, dvoušroubovicovou DNA.

„Vzali původní DNA lidského druhu a rozebrali ji. Původní vzor DNA byl ponechán v lidských buňkách, přesto již nebyl funkční; bylo to rozdělené, odpojené.“

Tato myšlenka se opakuje při výběru jednoho konkrétního kmene Izraele, kmene Árona, který bude knězem a bude hovořit s bohem prostřednictvím Archy úmluvy. Až když byl nalezen tento „Pastýř“, bylo možné těmto posvátným věcem vůbec porozumět.

Etana byla prvním vybraným „králem-knězem“.

‚Beru‘ byla jednotka pro měření délky v Sumeru („liga“) a času (jedna „dvojhodina“, dvanáctá část denního a nočního období, které nyní rozdělujeme na dvacet čtyři hodin). Zůstala také měrnou jednotkou v astronomii, když označovala dvanáctou část nebeského kruhu nebo oblouku.

Text příběhu o Etaně používá tuto měrnou jednotku pro vzdálenost, čas nebo oblouk, ačkoli jiní autoři nedefinují, která z nich je tím vlastně míněna – nechápou, že všechny tři přitom spolu úzce souvisí.

Z textu jasně vyplývá, že v oné vzdálené době, „když v prvním městě lidí na trůnu trůnil první pravý král pastýřů, mohla být změřena i vzdálenost, čas a nebesa“, všechny tři měly stejný význam, pokud byly tedy správně vypočteny. jak mohli být právě v těch dnech, a jak to trénovaní zasvěcenci ze školy záhad stále ještě dokáží i dnes.

Věci se nezměnily ani s novým bohem, Jahvem, na místě. Stále bylo zapotřebí zvláštního člověka, aby byl veden bohem, aby postavil své chrámy a vykonal svou práci.

V Judeji, kolem roku 1000 př. n. l., okolnosti kolem výběru pastýře, který má být stavitelem nového chrámu v novém královském hlavním městě, napodobovaly některé události a okolnosti zaznamenané dříve v Pohádce o Etaně; a svoji podstatnou roli sehrálo i stejné číslo sedm s kalendářním významem.

Judským městem, ve kterém se okolnosti opakovaly, byl Jeruzalém. David, který pásl stáda svého otce Jišaje Betlémského, byl Hospodinem vybrán na královské místo.

Po smrti krále Saula, když David kraloval v Hebronu pouze nad kmenem Juda, zástupci ostatních jedenácti kmenů „přišli k Davidovi do Hebronu“ a požádali ho, aby se stal králem nad všemi, a připomněli mu, že takto to řekl Hospodin jemu:

„Budeš pást můj lid Izrael a budeš Nagidem nad Izraelem“ (II. Samuelova 5:2).

Termín Nagid se obvykle překládá jako „kapitán (verze Bible Krále Jakuba), „velitel“ (The New American Bible) nebo dokonce jako „princ“ (The New English Bible).

Zdá se, že si nikdo neuvědomil, že Nagid je sumerské vypůjčené slovo, termín převzatý neporušený ze sumerského jazyka podle Sitchina, ve kterém toto slovo ale ve skutečnosti znamenalo „pasáček! “

A „pasení“ je přesně ta správná popisná metafora pro to, co králové-kněží, králové a kněží, ti všichni dělali pro své Pány již od dob bohů a ještě dlouho poté.

V těch dnech, kdy Anunnaki zbavili člověka jeho plné DNA , neudělali z něj ve své mysli o nic lepšího než byla zvířata. Pak také neviděli žádný velký rozdíl mezi sexem s chrámovými pannami a se zvířaty na poli.

I dnes stále používáme metaforu „ovce“ pro ty lidi, kteří se snadno vedou, a naši kněží a pastoři používají dodnes pro své sbory slovo „stádo“.

Volba slova „pastýř“ jako synonyma pro slovo „král“ byla správná a vhodná – byli to ti lidé, kteří plnili příkaz bohů a sháněli své ovce a udržovali je poslušné na polích, zejména proto, že byla pravda, že tito vznešení plazi byli také známí tím, že občas pojedli některé ze svých „ovcí“.

Zde je varování, abyste si dávali pozor na každého, kdo používá konkrétní odkaz, který vás jakýmkoli způsobem přirovnává k „ovci“.

Jak The Nine naznačuje, „někteří přicházejí jako vlci v rouše beránčím“.
„Etana: Ó Šamaši, užil jsi si ty nejlepší kusy mých ovcí,“ řekl. „Půda absorbovala krev mých jehňat.“ Ctil jsem bohy!“

Lidské oběti a zvířecí oběti bohům se během posledních tisíciletí staly jednou a toutéž věcí, jedna nebyla o nic moc lepší než ta druhá v jejich plazích očích.

Nyní tu máme opět genocidu, či lidské oběti, pouze ve větším měřítku.

Etana, „silák“, byl vybrán na svoji pozici poté, co „Ištar hledala pastýře a hledala vysoko a nízko krále“ v procesu obnovy země po potopě.

Ten, kdo byl zvolen králem „Pastýřem“, získal nástroje, které mu umožnily udržovat kontakt se svými pány, s bohy ve 4. dimenzi – koule, žezlo, koruna, dokonce i samotný trůn – všechny tyto ozdoby královské rodiny. , vše vyrobené ze zlata (jeden z nejlepších vodičů elektřiny) a vše vykládané drahokamy a polodrahokamy, jako jsou diamanty a smaragdy (jako bohové promluvili v dřívější kapitole, aby vedli svůj lid), a lapis lazuli (kamen 4. dimenze) – to vše fungovalo jako krystalové přijímače pro příkazy boha z vyšší dimenze a také na oplátku jako přenašeče myšlenek krále a myšlenek jeho poddaných v okolí .

Podobné drahé kameny používali také ti, kteří překládali slovo boží pro Hebrejce.

Tito byli známí jako Urim a Thummim, které se vkládaly do náprsníku, aby bylo možné ‚slyšet‘ slova boha. Jsou zmíněny několikrát v celé Bibli .

Joseph Smith řekl, že je použil k překladu desek, k jejichž objevení byl veden andělem Moronim a které se pak staly Knihou Mormonovou .

A skutečně Abelova nabídka byla nejlepší – maso pro plazy, a stejně jako naši tvůrci si užíváme geny pro požírání masa, i když naše těla nejsou vždy dobře vybavena k tomu, aby se s tím nějak vypořádala.

Starověké hebrejské kmeny pak pokračovaly v obětování svých jehňat, přičemž ovšem slova brala většinou doslovně.

Poté Marduk, polobůh z mixu nibiruánských a pozemšťanských genů, převzal nadvládu na Zemi, přibližně v roce 2000 př.nl.

To je doba, o které Clow říká, že se Nibiruané začali „inkarnovat jako lidé (kolem roku 1600 př. n. l.), ale je to spíše jako éra 2142 př. n. l., kdy se museli buď vrátit domů nebo tu navždy zůstat.

„Abraham (byl) poslán ze svého rodiště v Ur s malou krabičkou se zářícím prvkem uvnitř… Tento prvek vyšel ze země z hlubin, hluboko pod Ur, kde byl uložen Nibiruany. Odtud pochází naše slovo „ur-anium“.

Je na čase, abyste si všimli, jak hluboce jsou tato slova zakódována – místo, kde ve vaší „lebce“ sídlí centrální řídicí centrum vaší kreativity.

Všechna omezení a potenciální kreativita ve vašem světě existují přímo ve vašich jazycích… Ur byl nibiruanským hlavním městem vybraným Anu pro uložení radiace… jen následujte cestu Archy úmluvy, která byla v těch dnech postavena právě tak, aby zadržovala radiaci“ (Clow ).

Kniha válek Jahvech zaznamenává „božské války“, které následovaly. Marduk očekával, že jakmile budou znamení jasná, bohové i lidé vyslyší jeho výzvu k přijetí jeho nadřazenosti bez dalšího většího odporu.

„Vyzval jsem bohy, všechny, aby mě poslouchali,“ napsal Marduk ve svých pamětech. „Vyzval jsem lidi na svém pochodu, aby vzdali svůj hold Babylonu.“

Místo toho se setkal s politikou spálené země: bohové, kteří měli na starosti dobytek a obilí, odešli , „vznesli se do nebe“ a bůh, který měl na starosti pivo, „onemocněl srdce země“.

Jeho postup se stal násilným a krvavým.

„Bratr zabil bratra, přátelé se navzájem zabili mečem, mrtvoly lidí blokovaly brány.“

Země byla zpustošena, divoká zvířata požírala lidi, smečky psů tu ukousaly lidi k smrti.

Jak Mardukovi následovníci pokračovali v postupu, tak chrámy a svatyně jiných bohů začaly být znesvěcovány.

Největší svatokrádež bylo znesvěcení Enkiho chrámu v Nippuru, do té doby uctívaném náboženském centru všech zemí a všech národů.

Když Enlil slyšel, že ani svatyně všech svatých nebyla ušetřena, že „ve svatyni svatých byla stržena opona“ (dimenzionální spojení), spěchal zpět do Mezopotámie.

Když sestoupil z nebe, tak „vypustil lesk jako blesk“; „Před ním jeli bohové oděni v září.“

Když jsem viděl, co se stalo, „zapříčinilo to, že bylo naplánováno zlo proti Babylonu“. Nařídil, aby byl Nabu chycen a předveden před Radu bohů a Ninurta a Nergal dostali úkol.

Zjistili však, že Nabu utekl ze svého chrámu v Borsippe na hranici Eufratu, aby se ukryl mezi svými stoupenci v Kanaánu a na středomořských ostrovech.

Když se vzduch konečně vyčistil, tak celá jižní Mezopotámie ležela na zemi.

„Bouře rozdrtila vše na zemi, zničila všechno… Nikdo nešlape po dálnicích, nikdo nevyhledává nové cesty… Na březích Tigridu a Eufratu rostou jen nemocné rostliny…

„V sadech a zahradách není žádný nový růst, rychle chřadnou… Na stepích ubývá velkého i malého dobytka… Ovčíny byly přenechány větru.“

Abrahamova mise doručit ‚Ur-anium‘ byla úspěšná a Sodoma a Gomora už nebyly místem učení, jakými byly kdysi, a Mrtvé moře se stalo skutečně mrtvým – leželo na dně velké díry v Zemi.

A ještě jednou jaderná destrukce – rozdělení Adam/Atum/Atom způsobilo zkázu zde na Zemi.

Cílem tohoto jaderného výbuchu byl chrám Sina (otce Šamaše) nacházející se v Sodomě a Gomoře. Sin jednoduše znamená „bez“, jak se odkazuje na divočinu hříchu (Sinai), místo „bez“ většiny čehokoli.

Tak se hřích ztotožnil s tím, co se dělo v Sodomě a Gomoře. Sodoma a Gomora byli v textech z Nag Hammadi vykresleny ne jako nějaká doupata neřesti a zla, ale naopak jako centra velké moudrosti a učenosti.

Život se začal znovu míchat až o sedm let později. Těchto „sedm let štíhlosti“ však stačilo k tomu, aby to Izraelity přinutilo posunout se dále od zkázy a do Egypta.

S podporou elamských a gutianských jednotek věrných Ninurtovi se do Sumeru vrátilo zdání organizované společnosti pod vládci sídlícími v bývalých provinčních centrech jako byla Isin a Larsa.

Chrám v Nippuru byl obnoven až po uplynutí sedmdesáti let – tedy ve stejném intervalu, který později platil pro obnovu chrámu v Jeruzalémě. Ale „bohové, kteří určují osudy“, Anu a Enlil, neviděli tehdy žádný velký smysl ve vzkříšení minulosti.

Jak Enlil řekl Nannarovi/Sinovi, který se odvolal jménem Ur –
„Uru byl pouze udělen královský úřad – nebylo mu uděleno žádné věčné panování.“

Marduk vyhrál. Během několika desetiletí se jeho vize o králi v Babylóně, který ho chytne za ruku, přestaví město, vyzdvihne jeho zikkurat Esagil, naplnila.

Po zastavení první dynastie Babylonu dosáhla zamýšlené moci a jistoty, které vyjádřil Hammurabi:

Vznešený Anu, pán bohů
, který přišel z nebe na Zemi,
a Enlil, pán nebes a země
, který určuje osudy země,
odhodlaný pro Marduka, prvorozeného Enkiho,
Enlil-působí nad celým lidstvem;
Učinil ho velkým mezi bohy, kteří bdí a vidí,
jménem Babylon nazvaný, aby byl vyvýšen,
učinil jej tím nejvyšším na světě;
A ustanovil pro Marduka, uprostřed něj,
věčné království.“

V Mezopotámii se pomalu, ale jistě, převaha Věku Berana projevila změnami v kalendáři a v seznamech nebeských hvězd.

Takové seznamy, které začínaly Býkem, nyní začínaly Beranem; a pro Nissan, měsíc jarní rovnodennosti a nový rok, byl poté zapsán spíše zvěrokruh Berana než Býka.

Příkladem je babylónský astroláb („beroucí hvězdy“). Jasně vepsal hvězdu Iku jako vládnoucí nebeské těleso pro první měsíc Nisannu.

Iku byla „alfa“ neboli hlavní hvězda souhvězdí Berana; je stále známá pod svým arabským jménem Hamal, což znamená „samec ovce- beran“.

„Taurští býci“ odcházeli a „ovce“ zůstaly pozadu. Nový věk přišel na nebesa i na Zemi.

Jak se vibrace na planetě stávaly stále hustšími, protože konkurence Egypťanů a dalších okolních ras byla příliš silná na to, aby mohla bojovat ze svého statutu čtvrté dimenze, tak Anunnaki odešli zpět na svou domovskou planetu.

Toto bylo asi okolo 2000 BCE, začátku doby bronzové; v čase, kdy Jon Landseer v roce 1822 vypočítal, že došlo k zásadní konjunkci Jupitera a Slunce na hranici mezi Býkem a Beranem (2142 př. n. l.); v době, kdy Sumer a jeho nástupci začali upadat.

Tentokrát za sebou zanechali rasu lidí, děti nižších bohů, kterým se vtiskla jejich paměť a skutečnost, že jejich stvořitel přišel odněkud tam zeshora z nebe, kde bylo nebe.

A bohové byli nesmrtelní. A bohové byli všemocní. A bohové byli vševědoucí a vševidoucí! A ti, které bohové zanechali, aby za ně na Zemi byli jejich přímluvci, kněží a králové, ti převzali moc a vládli s ní.

Místo nepřítomných hospodářů vládlo „božské právo králů“. Mezi kněžími a králi a ostatními vládci na tom bylo lidstvo ještě hůř než předtím s bohy. Začali na něj alespoň pohlížet s určitou mírou soucitu a dokonce i s malým množstvím lásky.

Náboženství podle Sitchina tak začalo teprve někdy kolem roku 2500-3500 před naším letopočtem. Jak však už víme, tak náboženství existovalo již na počátku Lemurie a dokonce ještě dlouho před ní.

Ale náboženství bylo nyní náboženstvím uctívání, náboženstvím kontroly ze strany králů a kněží, kteří se chtěli zavděčit bohům. Na planetě již nevládli Čarodějovi králové z Atlantidy, ale pastýřští králové-kněží a stejně tak hierarchie přímluvců za Boha.

Ale jak uvidíme, to nejhorší mělo teprve přijít.

Závěr

Bohové už nebyli vidět, dokonce ani v sexuálním chaosu v chrámu.

Království bylo na místě, králové a kněží převzali moc od bohů a civilizace a moc v Sumeru a Akkadu upadaly. Stará garda odešla a nová se nastěhovala.

Staří bohové odešli a ten nový, zvaný Jahve, sem vstoupil. Dokonce i Sitchin souhlasí s tím, že mezi starými bohy a tímto novým bohem Jahvem je jen velmi malá, pokud vůbec nějaká, podobnost, i když se usilovně snaží najít nějaké přirovnání.

Dva stromy ráje (gnostické písmo)

„V ráji rostou dva stromy: jeden produkuje zvířata, a ten druhý produkuje lidské bytosti. Adam jedl ovoce ze stromu, který plodil zvířata; i on se tak stal zvířetem a zplodil zvířata.

„Proto děti Adamovy uctívají zvířata. Strom [ …] ovoce […] jich bylo mnoho […] jedli […] [ …] ovoce […] zplodili lidské bytosti […] lidské bytosti […] bůh učinil lidské bytosti […] lidské bytosti učinil bohy. “

A přesto si lidé dělají své bohy, ať už ty, které nevidí, aby je uctívali, nebo ty, které shromažďují a shromažďují kolem sebe a uctívají je stejně vřele – jako když Bůh tehdy stvořil člověka, tak i člověk si vytváří svého Boha.

Jak The Nine varuje:

„…nechápou, že tyto bytosti, kterým dali termín ‚bůh‘ – nejen Hoovidové (Hebrejci), ale také bohové všech hlavních náboženství a jejich vedlejší produkty – byly fyzického původu, z jiných civilizací a byly stvořeny bohy a lidmi na planetě Zemi.“

Ale ať už člověk dělá cokoli, nikdy se nesmí pokoušet hledat určité druhy poznání.

Tyto zakázané formy poznání jsou v příběhu Adama a Evy symbolizovány jako dva stromy: „strom poznání dobra a zla“ a nebo jako „strom života“.

První „strom“ symbolizuje porozumění etice a spravedlnosti.
Druhý „strom“ symbolizuje poznání, jak znovu získat a udržet si svou duchovní identitu a nesmrtelnost.

Jen jedna věc nám teď stojí v cestě. Tato věc je naznačena v nápisu Ashburnipal, krále Assyrie, kde je jasně řečeno:

„Tajemný bůh, který se zdržuje na tajném místě, kde nikdo nevidí, o čem je jeho božská bytost.“

V Etanině snu o přestavbě světa po potopě stále existuje „zlý had, který se je snaží zastavit“. Jediná věc, která nám stojí ještě v cestě, je skutečnost, že „on“ je stále někde tam venku – a čeká.

Archetypy historie se nyní mění. Byli to Egypťané proti Sumerům v roce 3500 př. n. l., byli to Izraelité proti Egypťanům v roce 1600 př. n. l., křesťané proti Římanům v roce 100 našeho letopočtu.

A nyní na konci Mayského kalendáře jsou to ti současní New Ages proti křesťanům, kteří se chystají hrát onu machiavelistickou hru „My proti nim“.

Všechno, co až do dnes děláme, souvisí totiž úzce s tím, co se dělo v těch dnech.

Archetypy, které v sobě nosíme, způsob, jakým myslíme, věci, kterými jsme, a to, jak se k sobě navzájem vztahujeme a chováme, to vše pochází od našich rodičů stvořitelů. Naši fyzičtí rodiče v tomto životě také do jisté míry ovlivňují to, kým nakonec skutečně jsme.

Naši Stvořitelští rodiče a jejich odkaz nás ovlivňují ještě ve větší míře. Naši univerzální Stvořitelští rodiče nás ovlivňují ještě více než ostatní dva dohromady. Ale všechny věci, které děláme v reakci na tyto vlivy, jsou také jen zcela nevědomé, a to jen proto, že neznáme naši vlastní historii.

Ale všechno má svůj důvod, a jakmile dokážeme vše vysledovat zpět až do doby, kdy se to stalo, a to, jak na to dnes reagujeme, pak můžeme začít zmírňovat svoji bolest a můžeme si začít hojit rány.

A můžeme začít ten náš vlastní návrat domů z našich dosud poněkud marnotratných cest, zpátky domů k našemu OTCI.

Reference: Bibliotecapleyades.net

Zdroj: https://humansbefree.com/2020/03/the-anunnaki-and-the-tree-of-creation.html

Zaujal Vás tento článek?

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně z mých soukromých a osobních zdrojů a z Vašich darů. Přispějete-li na jejich provoz a další udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva, lepší budoucnost a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100

do zprávy pro příjemce jen napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Velký příběh Metavers část 2: Ukončí Metavers definitivně lidskou svobodu?

Dnes přináším překlad druhé části článku o Metaverse zveřejněného v originále na webu TheLastAmericanVagabond.com

Zatímco WEF – Světové ekonomické fórum oznamuje svoji potřebu „velkého příběhu“, který by sjednotil lidstvo okolo jejich technokratických ideálů, tak se veřejnost dozvídá o plánech WEF a jejich partnerů na vybudování dystopického virtuálního světa známého jako The Metaverse . 

V polovině listopadu se Klaus Schwab, výkonný předseda Světového ekonomického fóra, sešel s Mohammadem Abdullahem Al Gergawim, ministrem pro záležitosti vlády Spojených arabských emirátů, aby oznámili spuštění jejich dalšího Velkého příběhu. Toto oznámení ale vlastně jen představuje další fázi programu pojmenovaného jako „Velký reset“ WEF.

„Jsme tu od toho, abychom rozvinuli náš nový Velký příběh, příběh naší budoucnosti,“ prohlásil Schwab během diskusního panelu nazvaného Vyprávění o budoucnosti. „Scházíme se tu dnes, abychom vytvořili další skvělý příběh; příběh patřící do budoucna. Cituji Jeho Výsost šejka Mohammeda bin Rašída Al Maktúma, viceprezidenta a premiéra SAE a vládce Dubaje, když HH řekl: „Budoucnost patří všem těm, kteří si ji dokážou jak představit, tak navrhnout ale hlavně realizovat.“ Jsme tu tedy právě nyní, abychom si představili budoucnost, navrhli naši budoucnost a pak ji uskutečnili.“

Jedním z žhavých témat, o kterých se diskutovalo na uvedení The Great Narrative, byla čtvrtá průmyslová revoluce (4IR) .

4IR je domácí projekt Klause Schwaba, který byl poprvé oznámen již v prosinci 2015. 4IR je jakési digitální panoptikum budoucnosti, ve které je digitální sledování všudypřítomné a lidstvo využívá digitální technologie ke změně svých životů. Tento svět, často také spojovaný s termíny jako „internet věcí“, „internet těl“, „internet lidí“ a „internet smyslů“, bude mít tento svět i technologie 5G a 6G pohánějící chytrá města, kde budou obvyklá pracovní místa a povinnosti. Budou sice i nadále prováděné lidmi ale budou řízeny umělou inteligencí a využívat roboty. V této vizi je celé lidstvo také označeno nějakou nositelnou digitální technologií, která spolupracuje jak s AI tak i s chytrými městy.

Samozřejmě, pro Schwaba a další globalisty se 4IR také hodí k centrálnímu plánování a řízení shora dolů. Cílem je sledovat a sledovat společnost, kde jsou všechny transakce zaznamenávány, každý člověk má digitální ID, které lze sledovat, a sociální nespokojenost je vyloučena ze společnosti prostřednictvím skóre  sociálního kreditu .

Dalším tématem zmíněným v The Great Narrative byl samozřejmě projekt Facebooku – Metaverse. Koncepty čtvrté průmyslové revoluce a Metaverse jsou totiž zcela neoddělitelně spojeny. Tento článek je proto jakýmsi stručným průzkumem konceptu a také těch společností, které se právě snaží přivést virtuální vesmír k životu.

Pochopení Metaverse

Drtivá většina veřejnosti se o tomto termínu dozvěděla teprve nedávno a to jen kvůli nedávnému oznámení, že Facebook změní své jméno na Meta, což je ale jen další óda na touhu Marka Zuckerberga přesunout celé lidstvo do virtuálního světa známého jako Metaverse.

V červenci Zuckerberg vysvětlil své plány s metaverzí v rozhovoru pro The Verge a uvedl, že si představuje budoucnost, kde lidé budou nosit brýle nebo kontakty, které ukazují virtuální realitu, kde mohou komunikovat s přáteli a okolím.

„Myslím si, že pokud dokážeme pomoci vybudovat další sadu počítačových platforem a napříč naší dosavadní zkušeností a to tím způsobem, který je pro nás přirozenější a umožní nám cítit se dokonce více přítomní mezi ostatními lidmi, tak si myslím, že to bude velmi pozitivní věc,“ řekl Zuckerberg pro The Verge . Vysvětlil zde také, že pro něj „ metaverse není jen nějaká virtuální realita “, ale spíše něco jako „ trvalé, synchronní prostředí, kde můžeme být neustále spolu“ pomocí virtuální reality, rozšířené reality , PC, nositelných mobilních zařízení a herních konzolí. Zuckerberg doufá, že Metaverse nebude pouze „nějakým druhem hybridu mezi sociálními platformami, které dnes vidíme všude, ale také virtuálním prostředím, ve kterém jste přímo virtuálně ztělesněni“.

Přibližně ve stejnou dobu, kdy Zuckerberg učinil svá prohlášení, tak řekla generální ředitelka Facebooku Sheryl Sandbergová listu New York Times , že doufají, že jednoho dne „lidé budou pořádat i své bohoslužby v prostorách virtuálního chrámu ve virtuální realitě“ a že „použijí rozšířenou realitu jako vzdělávací nástroj k tomu, aby naučili své děti hlavní příběhy jejich víry.“

Zatímco se hodně mluví o změně názvu a potenciálu toho, čím by Metaverse nakonec mohl být, tak ale původ jeho názvu pochází z populárního sci-fi románu Snow Crash. Ve Snow Crash hlavní postava, Hiro Protagonist, existuje v jakési futuristické krajině, kde lidé naskakují do a zase ven z alternativního vesmíru tvořeného právě takovou rozšířenou realitou a virtuální realitou.

Zatímco Snow Crash není prvním ani jediným románem, který si představuje alternativní realitu, kde lidé využívají technologii k interakci s virtuálním světem a fyzickým světem rozšířeným o heads up displeje, Snow Crash byl první, který použil termín Metaverse . Od Snow Crash:

„Takže Hiro tu vlastně vůbec není.“ Je v počítačově generovaném vesmíru, který jeho počítač kreslí na jeho brýle a pumpuje do sluchátek. V žargonu je toto imaginární místo známé jako Metaverse. Hiro tráví spoustu času v Metaverse.“

Navzdory utopickým slibům ze strany vedení společnosti Meta se již objevilo mnoho kritiků Zuckerbergových plánů přesunout celou veřejnost ze skutečné reality do jeho simulované virtuální reality. Tom Valovic z CounterPunch pak popsal plány Metaverse následujícím způsobem:

„Chci být opatrný, abych zde raději nepopsal, o čem tento technologický převrat ve skutečnosti je: jde o nic menšího než o pokus vytvořit si jinou, alternativní „realitu“, než je ta fyzická, kterou právě nyní obýváme. K této nové realitě se samozřejmě budou moci dostat pouze platící zákazníci a to jen ti, kteří si to mohou dovolit ale navíc i pochopit. Je to technologie navržená elitami pro elity a implicitně za sebou tedy zanechává převážnou část lidstva.“

„Zdá se, že Metaverse je součástí jakéhosi většího úsilí o implementaci technokratického vládnutí a že také velmi pěkně zapadá do programu Světového ekonomického fóra (WEF). Tato organizace je přitom tou oficiální hlásnou troubou třídy miliardářů.

První vlna nové invaze transhumanismu přijde s tzv. nositelnými zařízeními, tj. s různými čelenkami, brýlemi pro virtuální realitu, tělesnými protézami, kožními implantáty a dalšími vychytávkami. Další fází bude určitě pokus fyzicky zapojit naše těla do elektronické alternativní reality, kde soukromí a individuální autonomie již nebudou nadále vůbec existovat.“

Valovič má bohužel pravdu ve svém odhadu vize WEF. Pro třídu miliardářů a jejich loutkové organizace, jako je právě WEF a nebo taková Organizace spojených národů, tak nabízí opravdu Metaverse značný potenciál k tomu , ukořistnit veškerý život do digitálního vězení, kde mohou být lidem zpoplatněni i veškeré služby a produkty čistě jen v digitální sféře. Veřejnost bude pravděpodobně masírována propagandistickým vyprávěním o tom, že pobyt v Metavesmíru je pro planetu lepší, nebo o tom, že v Metavesmíru nejsou žádné viry, kterých by se bylo třeba obávat. Samozřejmě, že ale takový potenciál nějakého digitálního viru infikovat hardware a software Metaverse – ale stejně tak jako i zapojené mysli – je více než jen trochu děsivý.

S pochopením skutečných plánů a záměrů těch, kdo dnes urputně ženou celé lidstvo směrem k Metaverse, tak není příliš těžké si představit podobný svět, který odráží něco jako bylo v hollywoodskému filmu z roku 2009, Náhradníci . Ve filmu hraje Bruce Willis agenta FBI, který vyšetřuje smrt náhradního humanoidního avatara, ve kterém se ale lidé rozhodnou žít spíše než aby žili ve vlastních tělech. Zatímco v Náhradnících je avatar alternativní fyzickou bytostí, tak v Metaverse je avatar čistě digitální bytostí. Bez ohledu na to, tak konečným výsledkem je, že většina lidí se rozhodne raději žít ve svých náhradních virtuálních tělech, spíše než ve svých skutečných, lidských tělech. Je to ale i to, co nakonec uvidíme také s Metaversem? To ukáže jen čas.

Pokud se podaří zrealizovat technokratům jejich způsob naší budoucnosti, tak budeme mít fyzický svět složený z chytrých měst, kde nebudeme nic vlastnit a budeme šťastní , přičemž ale naše soukromí ale i individualita budou již navždy minulostí . Chytrá města by mohla potenciálně třeba uzamknout lidi v jejich domovech a vypnout jim základní služby například během klimatických uzamčení nebo při vypuknutí epidemie nejnovější varianty COVID. Mezitím ale klidně můžete ve svém chytrém domě zcela ignorovat všechny problémy okolního, fyzického světa pouze nošením VR brýlí, VR kontaktních čoček nebo případně rovnou implantátu, který vás napojí přímo na Metaverse.

Ve světě s lidmi bezpečně napojenými na Metaverse ve svých digitálních postelích mohli Technokraté konečně v klidu dokončit své úplné převzetí veškerých přírodních zdrojů , ale i ekonomiky a také lidstva samotného.

Přivedení Metaverse k životu

Přestože je společnost Meta považována za tu hlavní hnací sílu při vytváření The Metaverse, tak zdaleka nejsou tou jedinou společností, která na této vizi pracuje. Jak nedávno poznamenala CBS, dnes již existuje „ 5 společností, které budují naši budoucnost virtuální reality “. Kromě Meta tak k této potenciálně dystopické noční můře přispívají také společnosti Google, Microsoft, Apple, Valve a Magic Leap.

Zatímco většina z těchto jmen je běžnému člověku dobře známá, Magic Leap je společnost, se kterou bychom se měli více seznámit. Je vysoce pravděpodobné, že Magic Leap bude hrát velkou roli při uvedení Metaverse do korporátního světa a pak, jak doufají, v masové přijetí spotřebitelů. I když je společnost dnešním spotřebitelům méně známá, tak má stále ještě dostatek vlivu na to, aby přitáhla takové poradce, jako je například Neal Stephenson, autor Snow Crash. Ve skutečnosti je Stephenson tím „hlavním futuristou“ Magic Leap , kde nyní může spolupracovat s jejich technologickým sektorem na uvedení svého konceptu Metaverse k životu.

Magic Leap byl založen již v roce 2010 s cílem přinášet jak rozšířenou realitu tak i virtuální realitu masám. V roce 2017 Magic Leap spustil své „brýle pro smíšenou realitu“ s nadějí, že konečně vypustí lidstvo do Metaverse. Nicméně, stejně tak jako u většiny předchozích pokusů – Facebook Occulus Rift, Google Glass a Microsoft HoloLens – tento koncept zkrátka nebyl úspěšný.

Magic Leap v posledním desetiletí nenaplnilo očekávání a bylo ohlášeno, že pouze mezi koncem roku 2019 a červnem 2020 klesla hodnota společnosti z 6,4 miliardy dolarů na „pouhých“ 450 milionů dolarů, což je ztráta neskutečných 93 procent. Podle většiny účtů tak byl projekt Magic Leap dost neúspěšný.

Poté, v říjnu 2021, Magic Leap získal 500 milionů dolarů od neznámého zdroje . Magic Leap uvádí, že investice pomůže společnosti zaměřit se na poskytování „ nejlepších řešení rozšířené reality (AR) ve své třídě“ , včetně Magic Leap 2 do roku 2022. CEO Magic Leap Peggy Johnson uvedla, že investice je „důležitým krokem k pokroku“. Posláním Magic Leap je totiž hlavně změnit způsob, jakým dnes pracujeme.“

Sama Peggy Johnsonová je také součástí rebrandingu Magic Leap. Do společnosti nastoupila jako její současná generální ředitelka v srpnu 2020 se zaměřením na „urychlení přesunu této společnosti na podnikový trh“ a to poté, co se jí nepodařilo získat jakékoliv větší přijetí ze strany spotřebitelů. Johnsonová řekla, že Magic Leap se nyní více zaměří na „vybudování robustního podnikání napříč všemi sektory ekonomiky a to od zdravotnictví a výroby až po obranu a veřejný sektor“.

Johnsonovi předchozí zaměstnavatelé poskytují trochu pozadí pro její zkušenosti a kontakty. Před nástupem do Magic Leap byla od září 2014 až do srpna 2020 výkonnou viceprezidentkou pro rozvoj podnikání ve společnosti Microsoft. Zdá se také, že ve své roli v Microsoftu byla rovněž jednou z těch hlavních osob zapojených do partnerství Microsoftu s projektem ID2020, včetně toho, že byla dokonce osobně přímo citována na titulní straně webu ID2020.

Projekt ID2020 je pokusem o vytvoření digitální identifikace pro každého jednotlivce na celé planetě. Mezi hlavní partnery projektu ID2020 patří pochopitelně právě Microsoft, dále pak třeba GAVI (financovaná nadací Billa a Melindy Gatesových) a nebo Rockefellerova nadace. Bylo to právě během Johnsonové působení ve společnosti Microsoft, kdy bylo na Světovém ekonomickém fóru v roce 2018 oznámeno jejich formální partnerství s projektem ID2020. Johnson během svého oznámení také poznamenal : „Minulý rok v létě Microsoft podnikl první kroky směrem k realizaci ID2020 ve spolupráci se společnostmi jako je Accenture a Avanade a to na prototypu digitální identity založené na blockchainu v Microsoft Azure.“

Zajímavé je, že Peggy Johnsonová v současnosti sedí také v představenstvu investičního fondu BlackRock, kde tuto pozici zastává již od března 2018. BlackRock se v posledním roce dostal pod veřejnou palbu hlavně kvůli svým investicím do nemovitostí, ale třeba také kvůli jejich akciím ve společnosti Moderna, Inc. 

Skutečnost, že Johnsonová má zkušenosti s prací s firmami jako Microsoft, BlackRock, WEF, ID2020 ale i s dalšími významnými hráči agendy The Great Reset, je také pravděpodobně jedním z hlavních důvodů, proč byla vybrána právě, aby pomohla zahájit realizaci The Metaverse.

Johnsonové prohlášení v nedávných rozhovorech poskytují jakési okno do jejího vlastního uvažování o konceptu virtuální rozšířené reality. Na své stránce LinkedIn nedávno diskutovala o svém prvním roce ve funkci generální ředitelky Magic Leap.  „Před rokem, uprostřed globální pandemie, jsem se připojila k Magic Leap jako generální ředitelka, inspirována vizí společnosti zesílit zde lidský potenciál pomocí síly rozšířené reality (AR),“ napsala Johnsonová .

Johnsonová vysvětluje, jak Magic Leap plánuje nejprve dobýt prostředí podnikového pracovního prostoru, než přejde na technologie pro přímé spotřebitele. Nastiňuje i několik dalších společností, se kterými Magic Leap spolupracuje:

„Navázali jsme své partnerství se společností Ericsson  , abychom zlepšili procesy na pracovištích v jejich továrnách a zvýšili tak efektivitu a vzájemnou spolupráci. Oftalmologové z  Heru  použili naši technologii k vývoji řešení AR pro oční vyšetření, čímž nahradili nákladný a těžkopádný diagnostický přístroj cenově dostupnějším diagnostickým nástrojem vyšetření zraku. A  Farmers Insurance nedávno použila Magic Leap k dálkovému školení nově najatých likvidátorů pojistných událostí během pandemie, čímž se eliminovala potřeba ekologicky zatěžujícího cestování.“

V rozhovoru z února 2021 Johnsonová také na rovinu řekla své ano „ kapitalismu stakeholderů “, klíčové složce agendy WEF Great Reset. „To, že jsme dnes malá společnost, neznamená ještě, že se již také nemůžeme řídit principy kapitalismu stakeholderů,“ řekla v podcastu Leadership Next. 

Jen několik dní před prvním zveřejněním tohoto článku vystoupila Peggy Johnsonová na Web Summit a odhalila tam některé další podrobnosti o plánech Magic Leap. Johnsonová řekla publiku, že jsme již v rané fázi Metaverse. Podle Johnsonové, jak se fyzický a digitální svět časem spojí do jednoho celku, tak lidé mohou mnohem méně létat a obecně se i o něco méně podílet na fyzické realitě.

„ Pamatujete, když vás lékaři k operaci nepoužívali AR?“,  tvrdil Johnson, kdo by se mohl zeptat. “ Nebudete chtít ten starý zážitek, budete chtít ten nový zážitek, protože to bude tak přesné a přesné.“

Na Web Summit Johnsonová prohlásila, že pro ni bylo cílem „osvobodit se“ od toho, abychom se nadále dívali dolů na naše obrazovky, a místo toho chce přimět uživatele, aby se dívali na svět okolo sebe. Navzdory tomu, že mnoho příznivců Metaverse dnes tlačí na úplné ponoření se do virtuální a rozšířené reality, tak Johnsonová tvrdila, že to není její cíl. “ Nechci žít ve zcela uzavřeném světě, kde vstupuji do jiného světa na celé dlouhé hodiny v jednom kuse,“ uvedla. „Chci žít ve svém fyzickém světě a pouze si nechat tento svět více rozšířit. Tam si myslím, že skutečně jdeme, a to je také ten skutečný příslib Metaverse.“

I když sama Johnsonová možná nemá v úmyslu, aby se Metaverse stal tou novou všezahrnující realitou, která by úplně nahradila fyzickou realitu, tak ale pro všechny ty Zuckerbergy, Microsofty a WEF světa je to přesně to, co s Metaversem zamýšlí.

Síť technokratů pracujících na vybudování této reality by měla být důvodem k poplachu pro každou rozumně myslící mysl. Meta, Microsoft , Google, Apple, Světové ekonomické fórum, Amazon a další mají dnes skutečně v úmyslu překlenout propast mezi virtuální a fyzickou realitou. Metaverse tak slouží jejich konečné vizi ovládnutí lidstva prostřednictvím digitální technologie a vymazání veškerého soukromí a individuality.

Jediné, co ještě stojí v cestě této technokratické dystopii, jsou jen všechna svobodná srdce a mysli lidí tohoto světa. Musíme toto jejich úsilí rázně a nekompromisně odmítnout a místo toho se snažit znovu se spojit s fyzickým světem kolem nás. Zatímco se technokraté pokoušeli použít COVID-19 právě jako účinnou metodu k přerušení lidského spojení, abychom mohli toužit po něčem podobnému Metaverse, tak bychom naopak měli tuto jejich propagandu překonat a znovu se fyzicky spojit s našimi bližními a bohatým přírodním světem. Nyní je ten pravý a nejvyšší čas bojovat za naši lidskost, než tato společenská Třída Predátorů zcela zruší naše fyzické spojení mezi sebou navzájem ale i s naší planetou.

Zdroj: https://www.thelastamericanvagabond.com/great-narrative-metaverse-part-2-will-metaverse-end-human-freedom/

Obohatil vás či oslovil vás můj dnešní článek?

ZVAŽTE PROSÍM PODPORU MYŠPULE SVĚTA !
https://myspulesvet.org
a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně z mých soukromých zdrojů a z vašich darů. Přispějete-li na jejich provoz a udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!


Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100
do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“


Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule