Archiv pro štítek: depopulace

Panely smrti přichází. Americká lékařská asociace podporuje lékařsky asistované sebevraždy…

Článek od Vikky Bats byl zveřejněn na webu euthanasia.news jak dlouho ještě asi tak potrvá, než se tento trend podpory lékařsky asistovaných sebevražd všech těch, kteří jsou pro „systém“ zbyteční, nepoužitelní či příliš drazí, dostane i k nám? A kdy se z této „dobrovolné“ lékařsky asisitované sebevraždy stane nedobrovolná lékařsky asistovaná vražda? Velký světový eugenik, vakcinolog amatér, multimiliardář, filantrop a lidumil Bill Gates se také, a to již před několika lety vyslovil pro zavedení tzv.“death panels“ – panelů smrti

Schválí Americká lékařská asociace (AMA) lékařskou asistovanou sebevraždu již brzy? Začátkem června se AMA totiž rozhodla nepotvrdit ani svůj postoj proti asistované sebevraždě – což bylo rozhodnutí, které mnohé šokovalo. Ale skutečně, AMA šla proti své vlastní Radě pro etické a soudní záležitosti, která doporučila AMA aby si zachovala svůj původní odpor k MOŽNOSTI eutanazie pro širokou veřejnost. Jste sami, nespokojení, chudí, duševně nemocní, nevyléčitelně nemocní, trpíte depresemi, onkologickými problémy, nebo vás „jen“ přestal bavit život? Žádný problém, nechte se dobrovolně zavraždit!

Obhájci asistované sebevraždy již byli velmi úspěšní při otevírání dveří pro eutanazii v medicíně. V některých státech již přidružené skupiny odborníků k této otázce začaly zaujímat poněkud neutrálnější postoj a připravily tím vlastně jen svým zákonodárcům cestu ke schválení a legalizaci sebevražd asistovaných lékařem. Zatímco zastánci eutanazie tvrdí, že to vše jen dává pacientům větší právo na důstojnou smrt, tak tato otázka není ve skutečnosti tak jednoduchá. Existují hlavně značné a oprávněné obavy z možnosti jejího zneužití a nátlaku. Nevyhnutelně by to časem mohlo vést až k nevýslovnému počtu občanů, kteří budou takto tiše a nenápadně usmrceni vlastním lékařem, ale proti své vůli – zatímco nikdo okolo z toho nebude o moc moudřejší. Je to jen další krok v nastolování globální lékařské tyranie pod taktovkou globalisty ovládané WHO jejíž zlovolná „pandemická“ smlouva se na nás, podporována USA a mnoha dalšími vládami, tak neúprosně řítí

Odborníci před asistovanou sebevraždou ale stále ještě varují

Matt Vallière, výkonný ředitel akčního fondu pro práva pacientů, řekl pro Life News , „že jak on tak ale i mnozí další zastánci práv pacientů jsou také všichni velmi znepokojeni touto „náhlou“ změnou názoru AMA.

„Rozhodnutí Americké lékařské asociace po druhé již nepotvrdit doporučení své vlastní Rady pro etické a soudní záležitosti – konkrétně tedy to, že stále trvají ve svém nesouhlasu s asistovanou sebevraždou – tak vůbec nebere v úvahu, že tato špatná veřejná politika nyní vystavuje zranitelné pacienty vysokému riziku nátlaku a chyb. a dokonce i zneužívání. Ačkoli opoziční pozice AMA dodnes stále trvá, tak postoupení zpět na CEJA je již definitvně ztracenou příležitostí a selháním pokusu postavit se proti takové politice, která má vážné důsledky pro každého, ale zejména pro osoby žijící s nějakou vážnější nemocí, s postižením nebo se sociálně-ekonomickým znevýhodněním. Asistovaná sebevražda ale přitom rozhodně není lékařská péče,“ uvedl k tomu Vallière.

Dále také poznamenal, že Rada pro etické a soudní záležitosti AMA již strávila plné dva roky zkoumáním asistované sebevraždy, než následně vydala své doporučení. Rada je dnes skutečně dokonce mezinárodně uznávaným panelem odborníků a AMA v podstatě ignorovala svá vlastní prohlášení na diskusním panelu o eutanazii jako celku a prohlásila, že tento problém vyžaduje „další studium“.

Rada ve svém závěru uvedla: „Sebevražda asistovaná lékařem je zásadně neslučitelná s rolí lékaře jako léčitele, bylo by velice obtížné nebo zhola nemožné ji nějak kontrolovat a představovala by tak velmi vážná společenská rizika.“

Nebezpečí eutanazie

American College of Physicians (ACP) v loňském roce znovu potvrdila svůj postoj proti asistované sebevraždě a poznamenala, že: „Moc předepisovat asistovanou sebevraždu skrývá hluboký potenciál pro její zneužití a hlavně pro politická zneužití.“ AKT ve svém prohlášení poznamenala, že v době, kdy každý myslí na cenu zdravotní péče, je rostoucí poptávka po eutanazii skutečně alarmující. A ona také skutečně je; koneckonců, zabít „dost nemocné“ by se časem nevyhnutelně ukázalo jako ten vůbec nejlepší způsob, jak ušetřit peníze – jak dlouho ovšem bude trvat, než se z toho stane veřejná platforma?

Jak Dr. Bernat, pocházející z Dartmouth Medical School, napsal již v roce 1997 , že existuje několik problémů s asistovanou sebevraždou. Kromě poškození vztahů mezi pacientem a odborníkem a poškození praxe paliativní péče povede nakonec takiová legalizace eutanazie jen k dalším úmrtím. Dr. Bernat se domnívá, že jakmile budou jednou tyto sebevraždy s pomocí lékaře legální, tak bude jen otázkou času, kdy se stanou tyto dvě věci: dobrovolná eutanazie se stane zcela legální a brzy poté již bude následovat také třeba tak trochzu nedobrovolná eutanazie.

V lékařských systémech po celém světě totiž již dokonce skutečně probíhá hon na životaschopné, transplantovatelné lidské orgány. Dobře obeznámený Jan Bollen z lékařského centra Maastrichtské univerzity na to poukazuje ve dvou svých samostatných pracích zveřejněných letos v American Journal of Transplantation a v Journal of Medical Ethics . Navrhl, že čím bude eutanazie „normalizovanější“, tím více budou posouvány i veškeré její třeba dosud nezamýšlené hranice právě kvůli urychlenému odebírání orgánů.

V Belgii od roku 2002, kdy byla eutanazie uzákoněna, prudce vzrostla míra eutanazie. Stále více lidí, kteří dnes podstupují eutanazii, přitom volí darování svých orgánů. Lékaři proto začínají na pacienty tlačit k eutanazii a požadují od nich darování jejich životaschopných orgánů. Rodinní příslušníci mohou také tlačit na milovanou osobu, aby provedla vlastní eutanazii, pokud je rozhodnuto, že kvalita jejich života již nebude nikdy stejná.

Bollen takéí píše o znepokojivém stavu dnešní eutanazie a o tom, jak honba za životaschopnými orgány tlačí pacienty k dobrovolnému ukončení života: „Pacient musí být před hospitalizován, když mu lékař podá léky na eutanazii, což zároveň značně usnadňuje optimální obnovu orgánů a optimalizuje úspěšnost transplantace těchto orgánů. .

„Příbuzní pacienta jsou vždy informováni, že by se měli se svou milovanou osobou rozloučit již před podáním léků na eutanazii, protože by se měla minimalizovat doba mezi smrtí a darováním orgánů.

„Důležitější je, že poté, co lékař určí smrt, tak v tu chvíli pro nemocnici již značně ziskový pacient musí být okamžitě převezen na operační sál.“ [zvýraznění bylo přidáno]

Zastánci asistované sebevraždy se mohou třeba tomuto poslednímu tvrzení dokonce posmívat – ale nehledejte v tom nic jiného než co bylo v zabití 29leté duševně nemocné ženy v Nizozemsku, kde přesně najdete důkaz o tom, že i tato poněkud nedobrovolná eutanazie je skutečně již krutou realitou. Může se někdo, kdo bojuje s duševní chorobou, v této situaci opravdu racionálně rozhodnout, zvláště v takové společnosti, která mu v podstatě říká, že jeho život nestojí za to žít?

V Nizozemsku jsou v dnešní době všechny děti, které jsou nějak zdravotně postižené a nemohou proto souhlasit s dobrovolnou asistovanou sebevraždou, tak i pravidelně usmrcovány podle toho, co je známé jako „Groningenský protokol“. Studie ukázaly, že je hlášeno ohromně málo případů skutečně již kojenecké eutanazie – i když tu úmyslně zabijí 20 nizozemských dětí . jak naznačuji odhady jejich lékařů za každý rok

Lékařský průmysl začne brzy odebírat orgány ještě žijícím pacientům přímo a hned před jejich zabitím?

Vzhledem k tomu, že lékařské systémy v současnosti velice urychlují proces odebírání orgánů, aby se dali lépe využít všechny pracovní části eutanazie pacientů, stále ještě existuje i poněkud zvrácená možnost, že chirurgové mohou začít odebírat orgány svým ¨pacientům“ těsně předtím, než je definitivně zabijí. Lékaři mají totiž přesně stanovenou dobu, než transplantované orgány přestanou být životaschopné. Srdce a plíce jsou v tomto ohledu vůbec nejzranitelnější. Tím, že je odeberou před zabitím konkrétní osoby, tak budou mít o něco více času na uložení orgánů pro okamžitou transplantaci. Jan Bollen ve svých nejnovějších článcích uvádí morbidní možnosti tohoto.systému

Proces by pravděpodobně začal cekovou anestetizací pacienta a následným odebráním jeho orgánů, dokud je ještě zaživa jedenpo druhém, dokud jsou ještě naživu, dokud nebude odstraněno srdce. V tu chvíli by byl člověk prohlášen za mrtvého. Pomocí tohoto děsivého postupu by nemocniční systémy mohly transplantovat několika násobně více srdcí a plic umírajícím pacientům čekajícím tu na transplantaci.

„Tento trend je však hluboce znepokojující,“ řekl bojovník proti eutanazii Alex Carlile. „Tlak na souhlas s poskytnutím transplantovatelného srdce, plic nebo jater může bý leckdyt obrovský,“ pokračoval a varoval, že pacienta třeba s takovou s mozkovou mrtvicí nyní lze poměrně snadno přesvědčit, aby se raději vzdal dobrovolně svého života na operačním stole a vyhověl tak protokolu sebevraždy s asistencí lékaře a s optimální příležitosti k odběru orgánů Tak tedy . mohou již rovnou začít

„Důkazy o ochraně zranitelných v Belgii a Holandsku jsou přinejlepším útržkovité. Hranice eutanazie jsou posouvány ještě dále a potenciál lékařů tyto události pacientům dokonce sami ‚navrhovat‘ trak také roste. Máme značný důvod se takového vývoje a etických nejasností obávat.“ Aby to bylo použito k jejich ospravedlnění,“ řekl Carlile.

Studie z Belgie, kde je dnes eutanazie také legální, ukazují, že přitom až 30 procent eutanázovaných je ve skutečnosti zabíjeno bez jejich souhlasu . Kde ale konečně již nakreslíme tu čáru, přes kterou už dál nepůjdem?

Zůstaňte informováni o nejnovějších lékařských kontroverzích na Medicine.news .

Zdroj: https://www.euthanasia.news/2018-06-17-american-medical-association-sliding-toward-support-of-physician-assisted-suicide-death-panels.html

https://www.naturalnews.com/053693_mandatory_euthanasia_California_organ_harvesting.html

Líbil se Vám tento článek?

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně z mých soukromých a osobních zdrojů a z Vašich darů. Přispějete-li na jejich provoz a další udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva, lepší budoucnost a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100

do zprávy pro příjemce jen napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Fentanylová krize v San Franciscu pohledem z ulice

Spojenými státy v současnosti zmítá jedna krize za druhou, pády bank, krize dodavatelských řetězců, požáry potravinářských závodů, záhadné nehody vlaků převážejících nebezpečné látky a v neposlední řadě tzv.fentanylová krize, to vše jsou podle mě jen další temné depopulační praktiky globalistů v podobě záměrně vyvolávaných krizí. Ostatně chmurné proroctví bezpečnostní informační agentury Deagel ohledně poklesu populace USA v roce 2025 ze současných asi 320mil. na pouhých 100mil. v roce 2025 mé tušení jen potvrzuje. A to, že to ze stránek deagel.com náhle zmizelo, jakmile se tato informace začala mohutně šířit mediální alternativou, opět jen prohlubuje mé přesvědčení. Depopulace USA je v plném proudu. A víte jaké je nejvyhledávanější termín na Google v posledních třech měsících? Death sudden – nenadálé úrmtí.

Fentanyl je superpotentní agonista μ-opioidníchreceptorů s krátkým biologickým poločasem. Patří do skupiny syntetických opioidů – derivátů 4-anilidopiperidinu. Používá se jako opioidní analgetikum (anodynum, prostředek zmírňující bolest). Je asi 100krát účinnější než morfin, ovšem s podstatně kratším účinkem (účinek sice nastupuje rychle, ovšem i rychle odeznívá). Vzhledem k nízké perorálníbiodostupnosti a vysoké lipofilitě se podává převážně parenterálně (v náplastech jako TTS). Další způsoby podání jsou: intravenózně (do žíly), sublingválně a bukálně (k rozpuštění pod jazykem/v sliznicí dutiny ústní) a intranasálně (v podobě nosního spreje)[1].

Fentanyl má důležitou roli v anesteziologii a v léčbě bolesti. Podává se někdy před operací jako analgetikum a jako součást anestézie. Navíc tlumí nepříjemné pocity pacienta během operace – i člověk pod celkovou anestézií totiž někdy vnímá změny krevního tlaku a srdeční frekvenci ve chvílích, kdy je veden řez během chirurgických zákroků.[2]

Dále je fentanyl používán jako jedno z nejsilnějších analgetik, například při některých typech nádorů, které vyvolávají silnou bolest, jež pacientům jinak zamezuje fungovat, jíst a spát. Často se aplikují formou náplastí či lízátek, což je velmi vhodné především ve chvíli, kdy jsou pacienti u konce svého života a chtějí odejít v klidu a obklopeni rodinou. Lízátka pomáhají tlumit především náhle se objevující, tzv. průlomovou bolest.[2]

Některé země zkoumaly fentanyl jakožto látku k možnému pacifikování davů. K vlastnostem diskutovaným pro použití v boji byl vyzdvihnut zejména analgetický efekt, efekt snížení reakční doby, zhoršené schopnosti rozhodování.

Nevýhodou fentanylu je jeho nízký terapeutický index (rozdíl mezi smrtelnou a účinnou dávkou) a taky to, že jej nelze za běžných podmínek převést do plynného stavu (může se užít pouze ve formě kapalného nebo pevného aerosolu).

Článek Evana Symona ze Zerohedge přiblížuje fentanylovou krizi pohledem bývalého narkomana z ulice. Fentanyl je mnohonásobně silnější než heroin, nepatrné množství může snadno přivodit smrt. Látka je také extrémně návyková. Fentanyl se stává nejčastější příčinou úmrtí v mnohých městech v USA v populaci mezi 25 až 45 letými.

Fentanyl již po celá léta způsobuje v USA desítky tisíc úmrtí, přičemž v mnoha větších městech v Kalifornii dnes dochází ke stovkám úmrtí ročně. V posledních několika letech bylo San Francisco zářivou ukázkou toho, co se stane, když se zavedou benevolentnější zákony a sníží se tresty.

Politika pod vedením bývalého okresního státního zástupce Chesa Boudin s cílem omezovat trestní stíhání , stále více se zhoršující ekonomická situace a rostoucí nedostatek policistů ve městě způsobily pouze to, že se tento problém od roku 2020 jen stále více zhoršoval . Byl zaznamenán obrovský nárůst předávkování fentanylem a zaznamenán smutný nový rekord. v počtu úmrtí souvisejících s předávkováním drogami v tomto městě.

Dokonce i poté, co byl Boudin v loňském roce konečně odvolán a nová státní zástupkyně Brooke Jenkinsová přinesla zpět větší zodpovědnost drogovým dealerům , tak počty úmrtí na fentanyl stále jen rostly. San Francisco se začalo vylidňovat v mnoha svých klíčových oblastech a hlavním faktorem byla radikálně snížená policejní přítomnost v jednotlivých městských čtvrtích a v oblastech města s tradičně vysokým množstvím drog, jako je například oblast Tenderloin.

V prvních třech měsících roku 2023 bylo již zaznamenáno na 200 úmrtí souvisejících s fentanylem , což je další obrovský skok ze 142 úmrtí v roce 2022. To vše se děje vzhledem k tomu, že zákonodárný sbor dosud nedokázal přijmou potřebnou legislativu nutnou pro zvýšení trestů za prodej fentanylu v Sacramentu, a počty policistů v SF se stále zmenšují, místo toho aby byla přijata drastičtější opatření.

Minulý měsíc guvernér Gavin Newsom vyslal do terénu členy Kalifornské dálniční hlídky a Národní gardy, aby pomohli DA a SFPD s drogovou krizí ve městě. Policejní zátahy na prodejce fentanylu se stali ve městě trochu běžnější Ale přestože mnozí lidé poznamenali, že je to konečně dobrý začátek , tak tato obrovská fentanylová krize město San Francisco stále poškozuje .

Novináři z The Globe promluvili s několika lidmi v San Franciscu, kteří se nějakým způsobem podíleli na těto krizi, a to od bývalých narkomanů až po dobrovolníky a street workery. Hovořili o tom, jak v dnešní době prožívají své jednotlivé dny za této krize a to hlavně vzhledem k přísnějším zákonům a jistému posílení vymáhání práva.

„Nikdy už nemůžete přestat být drogově závislý, ale můžete být alespoň střízliví a zůstat čistý.“ A já jsem už dva roky naprosto čistý,“ řekl jim Deacon Grissom, bývalý narkoman ze San Francisca, který v roce 2021 hledal „pomoc“ ve fentanylu. „Vždy je to s něčím říznuté. Je toho jen část.“

„Ale dopadlo to stejně špatně. Pokud jste někdy viděli The Wire během té sezóny, kdy policie zcela ignorovala drogový trh v tomto bloku města, přesně tak to tam někdy vypadalo. Lidé veřejně užívající všechny možnéi drogy, na které si jen vzpomenete, někteří omdleli přímo na ulici. Každý tu má nějakpou svou oblast, ve které stále zůstává a tam si mohou kupovat svůj fet.“

„Co mi pomohlo, tak to bylo vidět tři mrtvé za tři týdny.“ Druhý z nich byl ten dvacátník, který se z toho už nevyhrabal a nikdo si dokonce ani nevšiml, že už před nějakou dobu zemřel.“

„Jsem čistej, ale stále musím chodit po ulicích, abych se dostal do své práce na stanici BART.“ Když se teď, když jsem z toho konečně venku, podívám na ty kteří uvnitř zůstali, můžu vám k tomu jen říct, že se to ještě více zhoršilo. Vím, že se to někdy zlepší, ale potřebujeme lepší než jen pouliční zdroje drog pro již závislé narkomany a nejnaléhavější je udělat cokoliv pro to, abychom dostali fentanyl pryč z ulic. Velká podpora byla odebrána kvůli ukončení drogových válek a lidé tu stále ještě skákají radostí z toho, že po nepokojích před třemi lety dali konečně policii o něco více finančních prostředků. Ale město v tom všem musí naopak ještě více přitvrdit ale bohužel ti lidé, kteří jsou zde u moci, tak prostě vůbec nechápou, co a jak funguje. Já například jsem černý, k tomu všemu bývalý závislák, který, a říkám vám to naprosto upřímně, policii ve většině věcí zkrátka vůbec v ničem nevěří, takže když zrovna já řeknu, že potřebujeme ještě více policie a hlavně najít způsob, jak na dlouhou dobu uvrhnout dealery a jejich dodavatele do basy , neříkám to jen tak a neberte to na lehkou váhu. . Viděl jsem na to totiž již umírat až příliš mnoho lidí.“

Více policie pro SF

Harmony Smith, která vede podpůrnou skupinu pro závislé a často chodí po ulici a pomáhá závislým narkomanům a bezdomovcům, dodala, že „je to zde ještě stále velký problém. Opravdu velký. San Francisco, ve kterém jsem vyrůstala v 90. letech, není totéž co San Francisco dnes. Chci říct, abych netrnul na vlastní roh, ale byla jsem komparzistkou v Sister Act a Princess Diaries a George of the Jungle, takže jsem viděla, jak je naše město milované. V dnešní době je tam ještě stále nějaká láska, ale je již značně poskvrněná. Technologické společnosti nějakou dobu sice maskovaly, jak se věci doopravdy mají, ale když to zmizelo, tak všichni teď vidí co je za touto falešnou fasádou.“

„Každý člověk na ulici dnes dobře ví o fentanylu a hlavně o jeho nebezpečích. Nejsou hloupí. Ve skutečnosti mnozí tady dnes skutečně velice dobře chápou, co dělat, když dojde k předávkování, a to až do té míry, že třeba jeden ze stálých klientů, kterým pomáhám, musel ve skutečnosti poradit sestře, která pomáhala na ulici někomu po předávkování fentanylem, jak správně podávat Narcan. Nevěřila bych tomu, ale viděla jsem na vlastnáí oči, že se to skutečně stalo.“

„Většina z nich skutečně chce pomoc, aby se z toho dostala, akle zároveň také chtějí, aby je policie neobtěžovala a místo toho šla po těch lidech, kteří to všechno do města přinesli a tím toto peklo způsobili. Pokud by policie měla pravomoc zatknout dealera nebo jeho dodavatele a dát je oba ihned do vězení na minimálně několik let, tak se můžete vsadit, že počet úmrtí na fentanyl se ihned výrazně sníží. To samé se děje s tím, že to dokážete udělat s krádežemi v obchodech, i když to už je vlastně úplně jiné téma.“

„Všichni tady přece chceme, aby se tato situace zlepšila, ale nevidíme, že by pro to cokoliv dělali představitelé našeho města. Obecný pocit je, že Breed se snaží, SFPD dělá, co může, Jenkins se snaží ale dozorčí radu to prostě vůbec nezajímá. Pocity jsou pryč, ale pokud chcete neformální průzkum mezi místními obyvateli a závislými v okolí, obecně to tak vypadá mezi hlasy, které jen od jednoho člověka zase až tak často neslyšíte. Sami uživatelé drog dnes chtějí vidět v ulicích více policistů. Je to jako příběh z Onion, ale takový je skutečně zdejší konsenzus, alespoň tady určitě.“

Očekává se, že v San Franciscu brzy přijdou další velké policejní akce týkající se fentanylové krize.

Zdroje: YouTube, https://www.zerohedge.com/news/2023-05-13/fentanyl-and-san-francisco-crisis-seen-ground

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fentanyl

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně z mých soukromých a osobních zdrojů a z Vašich darů. Přispějete-li na jejich provoz a další udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva, lepší budoucnost a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100

do zprávy pro příjemce jen napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

NEHODY NEEXISTUJÍ: Nevšímavé masy nemají ani ponětí o tom, že jsou systematicky VYHLAZOVÁNY sérií plánovaných katastrofických nehod

Globalisté se urputně snaží vyhladit co největší počet lidí z povrchu zemského a pro tuto globální genocidu lidstva neváhají využít a zneužít v podstatě cokoliv. Třeba nebývale velké množství různých nehod, většinou se značně drastickými až život ohrožujícími dopady pro obyvatelstvo v postižené lokalitě. Takže mainstream nás sice i nadále bude masírovat bludy o globálním oteplování, ale skutečné ekologické katastrofy ty pokaždé úspěšně přehlíží.

V podstatě něco jako špinavá bomba s chemickými zbraněmi , kterou velmi pravděpodobně zapálily vládní úřady v Ohiu, byla samozřejmě ubohým a sprostým činem záměrného terorismu, tak ale i jasným zločinem proti lidskosti a životnímu prostředí. Mluvíte-li s jakýmkoliv akreditovaným odborníkem na mimořádné události v oblasti nebezpečných materiálů, tak vám potvrdí, že tam tyto uniklé chemikálie neměly úřady hlavně nikdy zapálit. 

Spalování vinylchloridu totiž samozřejmě uvolňuje fosgen , vlastně tedy chemickou zbraň z první světové války, která při pouhém kontaktu s pokožkou těla mrzačí nebo zabíjí biologické bytosti. Vlakové neštěstí totiž poskytlo naprosto perfektní krycí příběh pro akci genocidy vládními agenty, kteří v Ohio v podstatě odpálili bombu s chemickými zbraněmi a to jednak nad prvotřídní zemědělskou půdou, druhak nedaleko hustě osídlených měst. Celé povodí řeky Ohio bude v nadcházejících letech zasaženo nebezpečným chemickým a velmi toxickým spadem, přičemž již bylo z této oblasti hlášeno masivní odumírání a to jak půdy, tak listí stromů na místech, která byla zasažena tentokrát skutečnými kyselými dešti (přesně kyselinou chlorovodíkovou), které vznikají jako vedlejší produkty při spalování vinylchloridu v kombinaci s vodní párou ve vzduchu.

Média o tom všem ale většinou mlčí a pouze dál lžou a předstírají, že tou jedinou skutečnou hrozbou pro lidstvo je oxid uhličitý.

Není divu, že tak většina lidí věří, že to všechno byla pouze nehoda . Stejně tak jako velmi naivně věří, že „laboratorní únik“ covidu byla také jen nehoda. A všechna ta zranění způsobená vakcínami jsou nehoda.

Pokud však jde o globální genocidu, tak neexistují žádné skutečné nehody . Všechny tyto věci se dělají zcela záměrně a to s jasně stanoveným cílem globální genocidy a depopulace .

Přesně před měsícem v USA vybuchla velká chemická továrna v La Salle ve státě Illinois (nedaleko Chicaga) a uvolnila obrovský toxický mrak manganistanu draselného. Tento vzorec jakoby náhodných chemických „nehod“ již pomalu začíná připomínat zjevnou sabotáž potravinové infrastruktury ve Spojených státech, při které jen za posledních 18 měsíců shořelo více než sto potravinářských výrobních zařízení, evidentně zničených vládními agenty, přesně jak Mikea Adamse (autora originálního článku) nedávno varoval Dr. Andrew Huff v jejich videorozhovoru na Brighteon. (A on to ví více než velmi dobře, protože pracoval přímo s DHS na zajištění infrastruktury potravinové bezpečnosti.)

Masové vyhlazování lidstva probíhá… a většina lidí je slepá k tomu, co se děje

Sabotážní srážení dodávek potravin… provokace Putina do třetí světové války… záměrná demontáž energetické infrastruktury… depopulace biologických zbraní v úderech… to vše se provádí za účelem vyhlazení lidské rasy a kolapsu lidské civilizace. Přesto 99 % těch, kteří jsou vyhlazováni, nadále nevnímá, co se děje, a mnoho z nich deratizátory aktivně podporuje!

V podcastu Situation Update se tomu pánové věnuji mnohem podrobněji:

– Hromadný střelec ve státě Michigan byl sproštěn svého dřívějšího obvinění ze zločinu levicovým DA
– Zvuková nahrávka ze stíhacího letadla potvrzuje, že sestřelené záhadné objekty byly jen narozeninové balóny
– Při srážce vlaku v Ohiu bylo odhaleno mnohem více chemikálií a hlavně úmyslné zapálení vinylchloridu
– Masivní mediální krytí pokračuje, přestože ryby a zvířata umírají, a lidé jsou vystaveni karcinogenním chemikáliím vyvolávajících rakovinu
– Postiženy jsou již na tisíce farem, produkce potravin tak bude trpět ještě roky
– Bidenova administrativa tlačí na banky, aby přerušily veškeré finanční vazby na celý současný kryptoprůmysl
– Binance stablecoin BUSD byl ukončen regulátory; miliardy dolarů trak opouštějí Binance
– NULOVOU gramotnost prokázali studenti veřejných škol v Chicagu
– Švýcarsko trpí vysokou inflací, protože náklady na energii tam přímo raketově rostou
– Evropa utratila téměř 1 bilion dolarů za dotace nákladů na elektřinu pro občany
– Francouzský historik: Třetí světová válka již začala a vymyká se kontrole
– Rusko rozmisťuje lodě s jadernými zbraněmi do Baltského moře
– Demokraté z Illinois tlačí na POŽADAVEK výstavby dobíjecích stanic pro elektromobily ve všech nových domech
– Ale zároveň vám nebude DOVOLENO vlastnit třeba plynový sporák
– Demokraté totiž nemají ani ponětí, jak funguje elektrická síť
– Dávní lidští příbuzní před 1,2 MILIONY lety již provozovali dílny a používali nářadí
– Seznamka čistokrevných neočkovaných Američanů s názvem „Unjected“ slouží dnes již také jako krevní banka čisté krve a plodnost banka
– Větrné turbíny neustále padají, protože propagátoři zelené energie nerozumí fyzice

Podcasty v angličtině naleznete zde:

Brighteon: Brighteon.com/bf0e5edf-11eb-43e9-b194-e56f61f28c6a

Rumble: Rumble.com/v29miqc-situation-update-21523-99-of-humans-are-oblivious-to-the-real-events….html

Bitchute: Bitchute.com/video/6Sh4XTHJ7IOA/

Banned.Video: Banned.video/watch?id=63ecd30b048d7e3373d5da87

iTunes podcast: Healthrangerreport.com/situation-update-feb-15-2023-99-of-humans-are-oblivious-to-the-real-events- that-will-determinate- their-fate

Článek Mika Adamse volně přeložila Myšpule

Zdrpj:https://www.survival.news/2023-02-15-oblivious-masses-have-no-idea-they-are-being-systematically-exterminated.html

LÍBIL SE VÁM TENTO ČLÁNEK? PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně z mých soukromých a osobních zdrojů a z vašich darů. Přispějete-li na jejich provoz a udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100

Jen do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Globalisté jedou: Jejich studie o vylhané „změně klimatu“ požaduje přídělový systém na maso a palivo jako za druhé světové války

Původní článek od JD Hayse. Dnešní politická levice záměrně ničící společnost i kulturu nadále využije jakýkoliv „vědecký“ institut k prosazování své ideologické agendy- Tedy celkové snižování populace a zavádění absolutní kontroly, jen opět pod falešnou vlajkou či rouškou tentokrát však v rámci „boje proti změně klimatu“.

Nejnovějším úsilím je jejich nová „studie“, která tvrdí, že přidělování masa a fosilních paliv běžným lidem a doslova ve stylu druhé světové války (ale pouze na západě, pochopitelně) tak prý má zajistit, aby nás to údajně stále více se oteplující klima planety všechny nezabilo

„V tomto dokumentu tvrdíme, že právě přidělový systém byl dosud zanedbáván jako jistá politická možnost pro zmírnění změny klimatu. Existuje ale široký vědecký konsenzus, že vyhnutí se těm vůbec nejzávažnějším dopadům současné změny klimatu rovněž vyžaduje rychlé, ne-li okamžité, snížení globálních emisí,“ uvádí abstrakt této studie .

„Tvrdíme, že právě systém přidělování by mohl státům pomoci efektivně snížit emise a tio rychle a spravedlivě. Naše argumenty v tomto článku ale vycházejí z odborné ekonomické analýzy a z historického výzkumu přídělového systému ve Spojeném království během (a po skončení) obou dvou světových válek, a zdůrazňují jeho úspěchy, ale také opravují mylné představy o něm. Ačkoli však tyto empirické detaily hrají důležitou roli, tak celý článek je primárně založen více na filozofických a etických argumentech a na analýze různých politik, zejména zdůrazňujících normativní předpoklady stojící za politickými volbami,“ pokračuje abstrakt.

Dále se říká:

Tento dokument totiž v zásadě tvrdí, že přidělování potravin a paliva bylo dosud zanedbáváno a to jako jedna z možností politiky zmírňování změny klimatu . Ve skutečnosti se může totiž stát, že není pouze opomíjena, ale mnozí lidé ji považují za velmi nepříjemnou možnost. Raj Patel pak dokonce navrhl, že „přidělování je asi tak přijatelné téma konverzace jako hemoroidy“ (Patel, citováno v (Cox,  Citace 2013 , zadní strana obálky)). V tomto článku však naopak tvrdíme, že právě systém přidělování paliva a potravin by nakonec mohlo hrát poměrně důležitou roli v efektivním a spravedlivém způsobu snižování emisí, a proto si zaslouží seriózní zvážení.

Jedním z mála autorů, kteří výslovně navrhují právě přijetí systémů veřejného přidělování ke zmírnění údajné změny klimatu, je historik Mark Roodhouse. Mark Roodhouse ve své diskusi o válečném přídělovém systému vysvětluje, že „v letech 1939 a 1940 vláda odmítla návrhy spoléhat se na zvýšené zdanění při snižování spotřeby, protože dopad takového mimořádného zvýšení daní by byl příliš pomalý a nespravedlivý“ (Roodhouse, Citace  2007 ) .

Tento citát přímo zdůrazňuje skutečnost, že kromě toho, že je přídělový systém Roodhouse o něco spravedlivější než vyšší daně, tak také považuje systém veřejného přidělování za mnohem efektivnější při rychlém dosahování výsledků. Když Roodhouse píše zejména o změně klimatu, dochází k závěru, že právě přidělování by bylo o mnoho účinnější než nyní zaváděná uhlíková daň, pokud by tedy vlády chtěli skutečně „rychle a dramaticky snížit emise uhlíku“.

Přidělový systém by mohl mít také ještě mnohem širší uplatnění, tvrdí dále výzkumníci.

„Koncepce přidělování by mohla pomoci nejen při zmírňování změny klimatu,“  řekl spoluautor Dr. Nathan Wood , „ale také v souvislosti s celou řadou dalších současných společenských a politických problémů – jako je například současná energetická krize.“ (Ovšem všechny uměle vyvolané opět globalisty)

„Krize životních nákladů nám nyní prý ukázala, co se stane, když nedostatek vyžene ceny zboží prudce nahoru, ceny energií také neustále velmi rostou a zranitelné skupiny obyvatel tak dnes nejsou schopny dále platit své účty. V současnosti všichni ti, kteří žijí v energetické chudobě, nemohou ani zdaleka spotřebovávat svůj spravedlivý podíl na dodávkách energie, zatímco ti nejbohatší ve společnosti naopak mohou využívat tolik energie, kolik si jen mohou dovolit,“ dodal podle Science  Daily .

I když se v současnosti jedná zatím pouze o výzkumnou studii, tak její význam by mohl rychle eskalovat, jak se blíží rok 2030, klíčový rok pro cíle Agendy (2030) trvale udržitelného rozvoje OSN do roku 2030 a Pařížské klimatické dohody. Je již zcela zřejmé, že svět nadále nebude schopen plnit své závazky, a to by mohlo jen umocnit význam této studia.

Již probíhají snahy o omezování individuální mobility a spotřeby a další takové iniciativy budou pravděpodobně ještě následovat. Koncept „15minutových měst“ čelí značné kritice po celém světě, přičemž cosi jako pilotní testy tohoto projektu měly být provedeny v Oxfordu, což také vyvolalo kontroverzi.

Od roku 2024 totiž plánuje oxfordská městská rada rozdělit město na šest různých „čtví“ a výrazně omezit cestování autem mezi nimi . Neoprávněné cestování pak bude mít za následek pokuty. Obyvatelé Oxfordu ovšem mohou demokraticky zažádat o speciální povolení, které jim umožní jezdit do jiných čtvrtí až 100 dní v roce. Kromě toho se ovšem budou muset spoléhat pouze na veřejnou dopravu, na jízdu na kole nebo svoji vlastní chůzi, aby se mohli pohybovat mezi čtvrtěmi.

Levice dnes totiž vůbec nebuduje společnost a kultury; naopak je bourá právě proto, aby lidé mohli být úplně zotročeni . Zasloužíme si však to, co od nich dostaneme, pokud jim dovolíme, aby se to stalo.

Zdroj: https://www.depopulation.news/2023-02-24-wwii-style-rationing-meat-suggested-fight-climate-change.html

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projektem investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně z mých soukromých zdrojů. Přispějete-li mi na jejich provoz a udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100 do zprávy pro příjemce jen napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s velkou pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Alternativní media již dávno varovala před vším, co se dnes skutečně děje… nyní jsme dekódovali co se bude dít dál ve VYHLAZOVACÍ AGENDĚ globalistů zaměřené na lidstvo

My v alternativních médiích (čtěte: v pravdivých médiích ) jsme téměř přesně předpověděli a varovali skoro před vším, co dnes také svět opravdu vidí: Nucená vakcinace a nárůst úmrtí po očkování, zhoršující se inflace a devalvace měn, vládou podněcovaná mediální cenzura, masová povstání, vylidňování planety a zhoršující se neplodnost atd. a je toho pochopitelně ještě mnohem více.

Alternativní média / nezávislá média jsou dnes totiž těmi skutečnými médii. Mainstream se stal pouhým šiřitelem propagandy a hlásnou troubou dezinformací korporací a zkorumpovaných vlád. Jsme ti, kdo jsou ochotni dnes jediní mluvit pravdu směrem k moci, klást jim i těžké otázky a uplatňovat nezávislé myšlení, spíše než jen slepou poslušnost ke zcela vykonstruovaným narativům rozdávaným ulhaným mainstreamem.

Poté, co jsme to všechno předem odhalili a varovali svět před tím, co se k nám dnes blíží (a co už je dokonce mnohdy tady), tak vás nyní varujeme před tím, co přijde dál .

To, čeho jsme dnes všichni svědky a co prožíváme, není nic menšího než naplánovaný pád lidské civilizace a celoplanetární etnická čistka, je to akt genocidy proti celému lidstvu.

Pouze pochopením tohoto kritického bodu můžeme pochopit mnohé další události, které se dnes okolo nás rozpoutaly:

 • Agresivní protlačování neúčinného očkování biologickými zbraněmi, které ve skutečnosti lidi mrzačí nebo zabíjejí
 • Neplodnost v zemích spolu s proočkováním vakcínou prudce stoupá
 • Zrychlení inflace a nedostatku potravin , které nakonec povede až k rozsáhlému hladu a hladomoru
 • Pokus o úplnou vládní kontrolu nad veškerým projevem obyvatelstva prostřednictvím cenzury a deplatformování alternativních médií.
 • Umělý kolaps kupní síly fiat měn (směřující k celkovému „resetu“ peněžních systěmů)
 • Geoinženýrství (vyzbrojování počasí) k narušení produkce potravin a k umělému vytvoření krize
 • Záměrná eskalace lokálních konfliktů do 3. světové války provokací Ruska prostřednictvím zástupné války na Ukrajině
 • Úmyslné odstranění dodavatelského potravinového řetězce prostřednictvím hromadného vybíjení skotu, kuřat a krůt

Pozorujeme-li události vedoucí až k úplnému pochopení agendy genocidy, tak všechny ty hlavní události, které se dnes odehrávají, se již nejeví jako zcela náhodné, spontánní události vzniklé kvůli „smůle“, ale jeví se spíše jako jisté milníky v nějakém mnohem větším, mnohem ohavnějším plánu .

Tento jejich plán – o kterém mimochodem stále ještě věříme, že jim selže – je pokusem o vyhlazení miliard lidských bytostí. Je to pokus připravit celou planetu Zemi na „post-lidskou budoucnost“.

Globalisté věří, že dnešní lidé budou brzy zastaralí

Pochopte, že i bez kosmických vysvětlení nebo vyvolávání démonických sil, již globalisté dnes vnímají lidské masy jako zastaralé, připravené k nahrazení výpočetními systémy AI (která je schopna nahradit servisní práce, jako je telemedicína, technická podpora, zákaznický servis atd.) a nakonec s AI- vestavěné bipedální humanoidní roboty (k nahrazení práce v zemědělství, dopravě, skladech a tak dále).

Globalisté totiž vidí lidské bytosti jen jako jakýsi „lidský zdroj“, který je pouze potřeba využít a poté zahodit. Po zdanění a zotročení pracujících mas po staletí se éra lidí jako zdroje práce, myšlenek a komunikací dnes velmi rychle chýlí ke svému konci. Systémy umělé inteligence, jako je ChatGPT, již dnes mohou nahradit mnoho textových nebo hlasových lidských interakcí, včetně lékařských interakcí. Doktoři tlačící pilulky jsou totiž dnes již také trochu zastaralí , protože lékařský systém umělé inteligence produkuje téměř přesně stejné výsledky. Společnosti jako jsou třeba Google a Amazon již velice brzy zavedou robotické systémy, které nahradí velké procento lidských dělníků, a mnoho restaurací rychlého občerstvení již dnes nakupuje automatizované systémy, které zcela nahrazují člověka.

V blízké budoucnosti nebudou ve skladu Amazon pracovat téměř žádní lidé. Bude to něco jako 98 % robotů a 2 % lidí, jen aby zvládli problémy, na které roboti zatím nedokážou přijít.

Co udělají globalisté se všemi těmi miliardami nezaměstnaných, zastaralých mas? Je to jednoduché: vyhladí je .

Z toho plyne ta potřeba vakcín způsobujících sraženiny, injekcí mRNA způsobující neplodnost, zhroucená infrastruktura zásobování potravinami, zhroucení měn, vládní cenzura a další podobné snahy. To vše jsou ale jen jakési vektory, které mají nakonec globalistům pomoci dosáhnout úplného zničení lidské rasy kolapsem právě těch věcí, které udržují současnou civilizaci ještě nějak fungující (jako je jídlo, hnojiva, fosilní paliva, rozvodná síť, spravedlivé volby a tak dále).

Poruchy nejsou nehody

Důležité je, že mnoho lidských bytostí, které dnes žijí, tak zcela ztrácí rozum ve snaze pochopit, proč se všechno okolo nich hroutí . Jídlo je stále vzácnější. Nafta je stále dražší. Dodavatelské řetězce jsou na mnoha místech přerušené. Infrastruktura jednotlivých zemí se hroutí. FAA ani nemůže udržet letadla ve vzduchu a nedávno došlo k totálnímu selhání systému, které zablokovalo dokonce všechny lety v USA. Ale z toho se neděje jen kvůli nějaké smůle. Děje se to schválně. Jsou to události uvalené globalisty na lidstvo.

Spoluúčastné vlády světa – z velké části řízené WEF a ČKS – se staly teroristickými organizacemi, které sledují nechutný cíl vyhladit svůj vlastní lid. To je také skutečný důvod, proč zrádce Lloyd Austin vnutil vakcíny vojenskému personálu v aktivní službě. Nebylo to proto, aby byli zdraví , ale právě proto, aby je zmrzačili a zavraždili v rámci přípravy na oslabení americké vojenské obrany a nadcházející světovou válku. Austin je tak nejen podle mě válečný zločinec mnohem horší než byl třeba Benedict Arnold. Masově vraždil své vlastní vojáky, aby oslabil Ameriku a zajistil, aby američtí nepřátelé uspěli, až bude zahájena třetí světová válka (což bude pravděpodobně již velice brzy).

Více o tom všem nám vysvětlují a naznačují dalěí události okolo nás:

– Obchody s potravinami v NYC dnes dokonce zamykají potraviny kvůli neustále rostoucím krádežím v maloobchodě
– Maloobchodníci s potravinami PRCHAJÍ z modrých měst v USA, protože zločin tam prudce stoupá
– Foster Farms hlásí poplach kvůli MILIONům kusů dobytka a kuřat, které se chystají vyhladovět kvůli umělému nedostatku zásilek obilí po železnici
– Železniční systémy v USA kolabují a dodávky potravin a hnojiv jsou tak zcela záměrně narušeny
– Hrdina z Houstonu, který zastřelil násilného ozbrojeného lupiče vystaveného velké porotě
– vše co nám přináší společnost Pfizer


Předpovědi a varování, která přinesla alternativní média o tom, co se bude dít dál:
– Rusko zahájí velkou ofenzívu proti Ukrajině a NATO
– Řízená demolice systému fiat měny založeného na dluhu
– Zrychlená demontáž energetické infrastruktury za účelem celkového zbídačení lidstva
– Geoinženýrství (vyzbrojování povětrnostními zbraněmi) spuštěné za účelem zničení potravinového dodavatelského řetězce
– Lidé budou brzy zcela nahrazeni systémy AI, následovanými vzápětí AI humanoidními roboty (terminátory)

To vše před námi vytváří celkový Velký KOSMICKÝ obraz lidstva, jehož skutečným cílem je ale právě jeho úplné vyhlazení.

Zdroj: https://www.depopulation.news/2023-01-11-decoded-the-playbook-extermination-agenda-targeting-humanity.html

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně z mých soukromých a osobních zdrojů. Přispějete-li mi na jejich provoz a udržení přispějete také dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100 do zprávy pro příjemce jen napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Je to ZÁMĚRNÉ: Pohádka o „Změně klimatu“ je prostě jen další záminkou ke zničení fyzické infrastruktury, která ale při tom udržuje současnou civilizaci při životě

Web geoengineering.news zveřejnil článek Ethana Huffa vysvětlující současné globálni procesy ukryté za falešnou pohádkou o „globální změně klimatu“. Rozhodla jsem se zpřístupnit tyto informace i čtenářům myspulesvet.org, aby si mohli sami udělat lepší obrázek o současném vylhaném klima-alarmismu globálních elit

  Téměř vše, co se říká o současné klimatické krizi a klimatických změnách, je opět jen další globální podvod a manipulace, která je sociálními inženýry navržená k úplné dekonstrukci dnešní západní společnosti prostřednictvím Schwabova „velkého resetu“ a k zahájení éry nového věku, který si tyto „elity“ představují zavést globálně na celém světě

  Pokud si ovšem opravdu uděláte nějaký čas na zamyšlení se nad tím, co každá položka té jejich „zelené“ agendy skutečně obnáší, tak si rychle uvědomíte, že to vše zahrnuje ale také kompletní zničení naší civilizace, alespoň tedy v té podobě, v jaké ji v současnosti známe.

  Úplné odstranění používání fosilních paliv například povede k tomu, že pro pěstování potravin nebude nadále k dispozici žádné další hnojivo. Zajistí také, že se jídlo nebude moci dostat z farmy na talíř spotřebitelů, protože elektrický náklaďák prostě nebude mít kapacitu na to, aby se dostal přes celou zemi bez neustálého „doplňování paliva“ – navíc elektrické nákladní návěsy bohužel stále ještě neexistují a nejspíš ani nikdy existovat nebudou. .

  Pak je tu oxid uhličitý (CO2), tedy ona prý tak „zlá“ molekula jistého plynu ve vzduchu, která ovšem jen tak náhodou způsobuje růst veškeerých rostlin. Bez ní by už na naší planetě nebyl vůbec žádný život. (Související: CO2 také nemá vůbec nic společného s klimatickými změnami)

  Ukazuje se, že měnící se klima na planetě je také zcela normální, a to i navzdory všem pokusům globalistické klimatické brigády vykreslit to jako důsledek nadýmání a prdění krav a lidské existence všeobecně.

  Kdyby se totiž naše klima vůbec nikdy nezměnilo, tak by ani nefungovalo správně k udržení života. Takže ještě jednou, klimatická agenda je odhalena jako „jdoucí proti životu“, což je taky vše, čím kdy skutečně byla.

  Fosilní paliva pohánějí svět; bez nich se nám to všechno zhroutí

  Úplná a kompletní zelená transformace je stále ještě o kousek dál, i když ne tak daleko, jak by si mnozí mohli myslet, zvláště s hrozícím globálním ekonomickým kolapsem na obzoru.

  Někdo by mohl třeba namítnout, že ekonomický kolaps vlastně již dávno nastal , ale ještě ani zdaleka nedosáhl svého úplného vrcholu. Skutečně to celé totiž začalo nabírat na velké rychlosti teprve tehdy, když byla zahájena ona plandemická operace (pod falešnou vlajkou) s „koronavirem z Wuhanu“ (Covid-19), po níž následovala hned další operace „válka na Ukrajině“.

  Jako kostky domina jedna po druhé padají kvůli těmto a dalším plánovaným událostem, které se přitom všechny odehrávají přímo a jen kvůli tomu, aby se tím maximalizoval dopad veškerých procesů, které jsou již dávno v pohybu.

  Co se týče globální transformace společnosti na „zelenou“ energii, tak i ta hraje v tomto globálním dramatu současnosti svou důležitou roli. The Wall Street Journal nedávno odhadl, že nedostatek elektřiny se letos v zimě očekává nejen v Kalifornii a v Texasu, ale po celých Spojených státech, a dokonce všude na celé zemi .

  Ukazuje se, že odstavené uhelné, ropné a jaderné elektrárny a jejich úplné nahrazení solárními panely a těmi velkými, přitom ale ropou poháněnými (to je dost ironické, že?) větrnými turbínami, tak zkrátka neposkytuje takový dostatek energie, kolik je jí třeba k pouhému udržení všech věcí v chodu.

  Podobně jako u všech ostatních aspektů této globalistické „zelené“ agendy je zde, a to podobně jako vždy a ve všem, nějaká, až příliš velká poptávka a zároveň zcela nedostatečná nabídka, z čehož ovšem také dále vyplývá to, že spousta lidí bude muset – a to již poměrně brzy – z planety zmizet, aby jim to vše ještě vůbec nějak fungovalo.

  Přechod na zelenou energii tedy hlavně znamená další masivní vylidňování, jinými slovy, což je opět patrné teprve až při čtení mezi řádky toho všeho, co tato agenda obnáší. Fosilní paliva, jakkoli mohou být pro planetu znečišťující, jsou právě to, co skutečně pohání náš svět. Bez nich se celý svět prostě zastaví .

  Zdá se, že toto je totiž ve skutečnosti jejich hlavní cíl: zastavit celý náš svět – alespoň ten v té podobě, v jaké ho v současnosti známe. Jak postupují v procesech zavádění svého nového řádu a věku – nebo se o to alespoň ze všech sil snaží – tak stále více z toho všeho, co dělá náš život ještě alespoň trochu žitelným, zkrátka pod jejich procesy mizí, dokud z toho nezůstane vůbec nic.

  „CO2 totiž není jen vedlejším produktem dýchání,“ napsal někdo z Natural News a nabídl tak o něco více vhledu do „proti životních“ prvků této zelené globální agendy proti CO2.

  „Naše těla ho využívají pro své správné neurologické funkce. Není třeba čekat, až kvůli tomu vyhyne většina rostlin a zemře většina lidí, bez něj bychom byli všichni okamžitě mrtví.“

  Nejnovější zprávy o tomto globálním šílenství souvisejícím právě s údajnou změnou klimatu lze nalézt například na webu Climate.news .

  Zdroj: https://www.geoengineering.news/2022-05-11-climate-change-excuse-destroy-infrastructure-civilization.html

  Líbil se Vám dnešní článek?

  PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !
  https://myspulesvet.org
  a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů. Přispějete-li na jejich provoz a udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!


  Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100
  do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“


  Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

  Organizace spojených národů uvažuje o postavení veškerých fosilních paliv na naší planetě mimo zákon , což by vedlo k vyhladovění a smrti miliard lidí

  Globalistické shromáždění COP27, které se nedávno konalo v Egyptě, přišlo s otevřenou výzou ke globálnímu ukončení používání fosilních paliv a dokonce k případnému úplnému zákazu všech fosilních paliv. Pokud by se to ale skutečně stalo, pak by zemřely miliardy lidí .

  Malý, zmenšující se ostrov v jižním Pacifiku jménem Tuvalu (mimochodem slyšeli jste někdy o něm ?) vznesl tento návrh následujícím prohlášením, z nějž citujeme:

  „Spojujeme se proto se 100 laureáty Nobelovy ceny za mír a 1000 vědci z celého světa, abychom společně vyzvali světové vůdce, aby se i oni připojili ke Smlouvě o nešíření fosilních paliv, abychom společně zvládli spravedlivý přechod od fosilních paliv…“

  Kde koho asi napadne: co myslí Tuvalu tím pojmem „spravedlivý přechod“? Považují snad tito globalisté ukončení většiny lidských životů na Zemi za „spravedlivé“? Protože přesně to by se stalo po zákazu a odstranění veškerého používání fosilních paliv. Bez fosilních paliv totiž také nebude již vůbec žádné hnojivo pro pěstování potravin

  Protože fosilní paliva jsou nezbytná nejen pro ekonomiku, ale také pro kontinuitu vývoje samotné civilizace. Současná světová populace je již příliš vysoká na to, aby byla dlouhodoběji udržitelná způsobem života, způsobem pěstování a chytání potravy a jejího dalšího rozmnožování patřící do doby kamenné.

  „Přežila by jen malá populace, maximálně pár milionů lidí, která by věděla, jak se vrátit k životu v jeskyních a do doby kamenné,“ uvádí k tomu Zero Hedge .

  „Museli by si umět poradit a najít si jídlo, kde by jen mohli.“ Pouze tito lidé by to přežili. Nikdo další. A to vůbec není přehnané.“

  Tuvalu přitom navíc ve skutečnosti roste, nikoli že se zmenšuje

  Tuvalu má totiž v rukách níhodný trumf, který musí položit na světový stůl, protože ostrov prý pomalu mizí. Není přesně známo, proč mizí, ale jako obvykle nese hlavní vinu ono smyšlené „globální oteplování“.

  Globalističtí politici totiž trvají na tom, že taková lidská činnost, jako je třeba pěstování potravin, nebo řízení auta či chov dobytka, způsobuje nárůst planetárních teplot, což zase způsobuje vzestup hladiny oceánů a zaplavování takových zemí jako je právě Tuvalu.

  Zdá se, že Organizace spojených národů (OSN), jeden z hostitelů COP27, souhlasí s tím, že fosilní paliva by měla být odstraněna, i když nikdy neprovedla analýzu nákladů a přínosů této vyhlídky.

  Předpokládejme, a to bez jakýchkoli skutečných důkazů, že Tuvalu by opravdu mohlo být zachráněno zákazem používání fosilních paliv v globální ekonomice. Opravdu by to ale stálo za to, kdyby, řekněme, že tak dvě miliardy lidí jinde na Zemi by musely zemřít jen proto, aby se to mohlo uskutečnit?

  „Chápu, že obyvatelé Gilligan’s Island si vytvořili silnou vazbu ke svému domovu, ale kdybych si měl vybrat mezi obětováním jednoho kousku země a záchranou 2 miliard lidí, vybral bych si to druhé,“ říká dále Zero Hedge .

  Realita je ale přitom taková, že tento boj o další osud Tuvalu je klasicky opět jen dalším krycím příběhem pro právě púrobíhající plán globální depopulace, který se jen tentokrát pro změnu maskuje jako dobře míněné snahy bojovat proti vylhané „změně klimatu“. Toto je to nejjednodušší a také nejupřímější vysvětlení toho, co se děje.

  „Nelíbí se jim, že plebs používá jejich vzduch, jejich palivo, jejich zemědělskou půdu, jídlo, vodu nebo, a když se podíváte na dolar, je také jejich,“ napsal k tomu jakýsi komentátor.

  „Pokud budou fosilní paliva zakázána, tak do šesti měsíců zemře polovina planety,“ dodal další. „Možná ale přesně tohle je jejich skutečný cíl.“

  Někdo jiný sdílel článek o „ověření faktů“ publikovaný v roce 2018, který potvrzuje, že Tuvalu se navíc k tomu ve skutečnosti vůbec nezmenšuje, jak se tvrdilo na COP27. Naopak, Tuvalu dokonce roste , což již zcela vyvrací tento jejich příběh o boji proti fosilním palivům.

  „Tito lidé to myslí skutečně vážně a již ani neskrývají své záměry,“ napsal další o tom, jak globalisté nyní fungují nám všem přímo na očích.

  „Zelená“ agenda je totiž celá pouze o dalším vylidňování naší planety.

  .autor: Ethan Huff

  Zdroj:https://www.depopulation.news/

  Líbil se Vám dnešní článek?

  PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !

  Sdílejte prosím tento článek na sociálních sítích!

  https://myspulesvet.org
  a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů. Přispějete-li na jejich provoz a udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!


  Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100
  do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“


  Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s velkou pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

  Dr. Marble: Díky odhaleným lžím o COVIDu nyní globalisté chtějí za každou cenu vyvolat TŘETÍ SVĚTOVOU VÁLKU, aby vylidnila svět

  Dr. Ben Marble věří, že globalisté nyní tak propagují světovou válku právě proto, aby vylidnili svět poté, co byly odhaleny jejich lži o Wuhanském koronaviru (COVID-19).ý

  „Všichni tito lidé tvrdí, že bychom nyní měli všichni podpořit Ukrajinu a pokusit se dostat do války s Ruskem. Snaží se vyvolat třetí světovou válku. Lidé musí pochopit, že je to také součást plánu na Velký reset. Celý jejich plán je vyvolat co nejdříe další světovou válku. Chtějí jadernou válku, protože chtějí zabít co nejvíce lidí,“ řekl dále Dr. Marble, když byl pozván jako host do nedávné epizody „The Alex Jones Show“ na Info Wars . (Související: Globalisté potřebují válku, aby prosadili „Velký reset“. )

  „A můžeme to dokázat, když se podíváte na Georgia Guidestones.“ Jejich cílem je populace okolo jedné miliardy lidí. Jejich depopulační cíl je možná diskutabilní, ale co rozhodně není diskutabilní, je to, že mají v úmyslu zabít spoustu lidí , aby se k tomu cíli dostali. A tak pokud je v současné době na zemi populace někde mezi sedmi, osmi miliardami lidí a chtějí ji snížit na jednu miliardu, znamená to, že skutečně plánují zavraždit šest nebo sedm miliard lidí. A to už podali lidem na pět miliard dávek této falešné vakcíny proti COVID-19, ve skutečnosti jedu na úpravu genů.“

  Dr. Marble zde odkazoval na obrovský žulový monument se sadou doporučení určených pro budoucí generace, které se donedávna nacházely se na nejvyšším místě v Elbert County ve státě Georgia, než byli letos zničeny neznámo kým.

  Georgia Guidestones měli jednu desku, která stála uprostřed a čtyři uspořádané kolem ní. Vrcholový kámen tedy ležel na vrcholu pěti desek, které jsou astronomicky orientovány. Také byli označovány jako „americký Stonehenge“ sloužící jako jakési nebeské hodiny – zaznamenávající plynutí času pomocí svých speciálních funkcí. Památník byl popsán jako „vysoce odborně navržená stavba, která bezchybně vždy sleduje slunce“.

  Čtyři desky obsahovaly deset doporučení v osmi různých jazycích – jeden jazyk na každé straně čtyř velkých vzpřímených kamenů. Byly vyryty v angličtině, španělštině, svahilštině, hindštině, hebrejštině, arabštině, čínštině a ruštině.

  Sada dopručení zní:

  1. Udržujte lidstvo pod 500 000 000 lidí v trvalé rovnováze s přírodou.
  2. Veďte reprodukci moudře – zlepšujte kondici a rozmanitost.
  3. Spojte lidstvo živým novým jazykem.
  4. Vládněte vášni – víře – tradici – a všem věcem umírněným rozumem.
  5. Chraňte lidi a národy spravedlivými zákony a spravedlivými soudy.
  6. Ať všechny národy vládnou interně a řeší vnější spory u světového soudu.
  7. Vyhýbejte se malicherným zákonům a zbytečným úředníkům.
  8. Vyvažte osobní práva se společenskými povinnostmi.
  9. Oceňte pravdu – krásu – lásku – hledání harmonie s nekonečnem.
  10. Nebuďte rakovinou na zemi – nechte prostor divoké přírodě.

  Dr.Marble se zmýlil o půl miliardy. Jejich cílová cílová populace je pouze 500 000 000. A to je zřejmě jejich skutečně nejvyšší priorita.

  Zakladatel telemedicínského webu MyFreeDoctor.com řekl, že lidé byli během posledních dvou let svědky bioteroristické války, která byla vedena proti celému světu, a toto je skvělý konspirační plán vůdců Světového ekonomického fóra (WEF) vedených Klausem Schwabem, Billem Gatesem, George Soros a Mark Zuckerberg.

  „Jejich program je zlá, protibožská a ateistická agenda. Jsou to transhumanisté. Věří v úpravu lidského genomu, protože si myslí, že jsou chytřejší než Bůh. A teď pro ně špatná zpráva je ta, že se mýlí. Chtějí se tedy pokusit vnutit masám tento jed upravující geny a už to udělali. A pět miliard lidí si už tento jed vzalo,“ uvedl Marble.

  Řekl, že všechny lži o COVIDu již poměrně účinně odhalili různí lékaři jako třeba Dr. Peter McCullough nebo české mediální alternativě asi více známý Dr. Robert Malone.

  Globalisté dnes změnili narativ vyprávění na Ukrajinu

  Specialista na rodinnou medicínu z Gulf Breeze na Floridě poukázal na to, že globalisté nyní převedli svůj falešný příběh na Ukrajinu. Snaží se také podporovat ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jako nějakého superhrdinu, který prosazuje západní neoliberální demokracii na Ukrajině – což ovšem není pravda, protože zdejší režim je podle Dr.Marbla totalitní.

  Zelenskyj zakázal opoziční politické strany na Ukrajině a podle Marblea ukrajinský herec, který se stal prezidentem spolupracuje s WEF.

  Dr.Marble také zdůraznil akutní potřebu zakázat vakcíny proti COVID, protože vše se jen stále zhoršuje a lidé neustále upadají do chaosu.

  „Dokud nebude ten jed zakázán, tak se vůbec nic nezlepší.“ Stále rozdáváme tento jed veřejnosti a přitom předstíráme, jak je to bezpečná a účinná vakcína. No, je tedy dost snadné předvídat, že umírá stále více lidí,“ řekl.

  Vakcíny proti COVID-19 nejsou totiž vůbec skutečné vakcíny

  „Důkazy jsou ohromující. Nyní je již tolik důkazů o veškeré nadměrné úmrtnosti, nadměrné celkové úmrtnosti, že je případ uzavřen. Věda je vyřešena, vakcíny COVID-19 nejsou vůbec skutečné vakcíny. Jsou jen jedem na úpravu genů . A budu zde stále dokola opakovat tu samou věc.“

  Marble řekl, že mnoho obětí COVIDu přichází na MyFreeDoctor.com, aby požádali o pomoc s příznaky, které se u nich objevily po očkování. Dodal, že jeho organizace se snaží udělat vše co může, aby léčbu lidem dodala.

  Video velká covidová lež na Brighteon.com naleznete na tomto odkaze.

  Zdroj: https://www.brighteon.com/ab01ad26-3fb9-47d3-93bc-a47b800d4380

  https://www.depopulation.news/2022-03-29-globalists-promote-world-war-to-depopulate-world.html

  Líbil se Vám dnešní článek?

  PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !
  https://myspulesvet.org
  a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů. Přispějete-li na jejich provoz a udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!


  Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100
  do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“


  Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

  Sudden Adult Death Syndrom – syndrom náhlého úmrtí dospělých se stává doslova světovým hitem

  Že ty jejich slavné mRNA koktejly, jež se do nás snaží za každou cenu narvat naše úžasná fašistická vláda, mohutně podporována neméně fašistickou vládou unijní, budou vraždit, jsem tvrdila jak ve svých článcích, tak ve svých videích, která mi pochopitelně YouTube neustále maže, již od samého začátku té globalistické fake pandemie, neboli šarády zvané COVID19. A taky že vraždí a ve velkém a po celém světě. Pravdoláskařsky je toto vraždění pochopitelně maskováno a cenzurováno jak je to jen možné, ostatně i všechna ta má smazaná videa o tom vypovídají více než jasně. Ovšem skutečně jen blb by nepochopil, co je skutečnou příčinou náhle se objevivšího celosvětového fenoménu narůstajícího počtu případů „nevysvětlitelného“ syndromu náhlého úmrtí dospělých, s vakcínami to prý žádnou příčinnou souvislost v žádném případě nemá, tyto vražedné nanokoktejly dělající z lidí GMO mutanty jsou pochopitelně bezpečné dokonce i pro malé děti, těhotné ženy a kojící matky, jak jinak…. To, že dle interních infromací Pfitzeru až 90% těhotných žen o své plody přišlo, se pochopitelně mlčí a mlží (přestože již Pfitzer svá data o těchto úmrtích potvrdil ve zveřejněné studii)

  Článek přesně s tímto názvem od Mike Adamse ze slavných Natural News nedávno zveřejnil web American Patriot Email Reports a vzhledem k tomu, že se o „syndromu náhlého úmrtí dospělých“ začíná mluvit mnohem více než dosud (já osobně jsem o něm dosud ani neslyšela, o syndromu náhlého úmrtí kojenců ano, ale u dospělých tedy vážně ne) i u nás, považuji za prospěšné tyto informace zveřejnit. Aby jste věděli co se děje, postihneli tento syndrom náhlého úmrtí nedejbože někoho z vašich blízkých. Postihne-li přímo vás, pak už vám to může být tak trochu jedno.

  Vražedný lékařský režim dobře ví, že vakcíny proti covidu zabíjejí mladé a dosud zcela zdravé lidi dost alarmujícím tempem, a tak tomuto náhle se objevivšímu fenoménu přidělili nějakou lékařskou nálepku, pochopitelně hlavně proto, aby odvedli pozornost lidí od skutečné pravdy. Nyní se tedy říká, že všichni ti zdraví mladí lidé, kteří náhle zemřou bez jakéhokoli lékařského vysvětlení, zemřeli určitě na tento „syndrom náhlého úmrtí dospělých“ (SADS) spíše než na „bezpečné“ vakcíny. (Mimochodem, to že se tento fenomén objevil až nyní, kdy je půlka světa tím vražedným sajrajtem naočkována, se pochopitelně v samé pravdě a moři lásky neřeší)

  Britský deník Daily Mail publikoval článek podrobně popisující tento nový takzvaný „syndrom“, což je samozřejmě jen víhodnější a nenápadnější lékařské pojmenování sloužící k zamaskování té skutečné hlavní příčiny všech těchto náhlých úmrtí. Název jejich článku zní: „Zdraví mladí lidé náhle a nečekaně umírají na záhadný syndrom – proto tito zkorumpovaní lékaři prý hledají odpověd prostřednictvím nového národního registru,“ a říká, že všichni lidé mladší 40 let „..dnes .mohou být potenciálně ohroženi tímto syndromem náhlého úmrtí dospělých (SADS).

  Všichni lidé mladší 40 let by si podle názoru těchto „odborníků“ nyní měli nechat „vyšetřit srdce“, zatímco další k lidem lhostejní lékaři zase tvrdí, že se snaží hledat „genetickou příčinu“ SADS. Tak tohle vážně nevymyslíš! Lékařská nedbalost, nekompetentnost, zkorumpovanost a dokonce u některých i jakási zlomyslnost stojící za tím vším je skutečně až děsivá.

  Mě jen nikdy nepřestane udivovat, kolik je na světě (a to i v mém bezprostředním okolí) skutečně mimořádně důvěřivých a naivních hlupáků, kteří jim tu šarádu a vakcinační genocidu dosud zcela vážně žerou. Ostatně další fenomén, který by rozhodně neměl upadnout v zapomnění, ačkoliv nám dali fašistické západní vlády teď na chvilku pokoj, je ono ježdění ve svém osobnim automobilu s hadrem na držce, a to i když tam je řidič sám. To totiž také zcela jasně vypovídalo o skutečně mimořádné tuposti těch, kteří tak činili.

  Nikdy předtím v celé historii medicíny ani lékaři ani média tolik nenaléhali na mladé lidi, aby si „nechali vyšetřit srdce“. To se děje pouze po globálním tlaku na vakcíny proti covidu, které geneticky modifikují tělesné buňky a nutí je vytvářet spike- proteinové částice , které potom lidem způsobují krevní sraženiny.

  Vraždící lékaři dnes hromadně zabíjejí mladé lidi krevními „sraženinami“

  Lékaři, kteří dnes více fungují jako „Big Pharma shills“ než jako doktoři, nyní vstřikují mladým lidem experimentální koktejly genovové terapie obsahující experimentální sekvence mRNA, které poté produkují spike proteiny v krvi, které významně přispívají k umělému srážení krve. U některých lidí se sraženiny v prtůběhu času tvoří velice pomalu, což ale také znamená, že mnoho lidí dnes chodí s částečně vytvořenými krevními sraženinami ve svém krevním oběhovém systému .

  Protože injekce mRNA mění lidskou DNA a začleňují se do genetického kódu člověka – zdroj: výzkumníci z Harvardské univerzity a Massachusettského technologického institutu (MIT) – tak některé tělesné buňky pak nadále produkují tyto pro-koagulační spike proteiny a to navždy, do nekonečna. Tyto faktory pak výrazně přispívají k další tvorbě sraženin v lidském těle, což má ve výsledku za následek snížení kardiovaskulárních funkcí a – což je velmi důležité – také snížení průtoku krve do mozku , což má zase za následek postupnou ztrátu vyšších kognitivních schopností. (To je pravděpodobně důvod, proč tolik očkovaných lidí má dnes poškozený mozek / kognitivně zaostalo a nebo se propadlo až do nelidského, zvířecího vzteku a silně emočního zpracování světa kolem sebe.)

  V určitém okamžiku totiž jedna, nebo více sraženin v těle úplně vypne krevní oběhový systém nezbytný k udržení vědomí. V tomto okamžiku pak člověk ztrácí vědomí a umírá. Často se to stane, když lidé řídí, letí letadlem, nebo dokonce když v noci spí. To je také ten důvod, proč tolik pilotů umírá na palubě letadla, což je hlavní příčina, která přispívá k současnému celosvětovému nedostatku pilotů komerčních aerolinií.

  Doktorka jménem Dr. Elizabeth Paratzová – která nám právě tvrdí, jak zkoumá „jaké geny tento syndrom způsobují“ – říká, že k 90 procentům těchto náhlých „nevysvětlitelných“ spontánních úmrtí dochází mimo nemocnici . (Zdroj: UK Daily Mail )

  Austrálie nyní spouští „registr SADS“, aby se pokusila vyřešit tuto „záhadu“, proč zdánlivě zdraví dospělí nyné náhle a spontánně umírají. Dělá to, zatím co do lidí pokrytecky tlačí ještě více injekcí mRNA, zjevně naprosto lhostejná k tomu, že právě tyto injekce mRNA tvoří vražedné „sraženiny“.

  V biologických vědách je široce známé, že jakýkoliv virový genetický kód je vždy poměrně snadno a automaticky začleněn do lidské DNA

  Injekce mRNA totiž vůbec nejsou, a to ani technicky, vakcíny. Jsou to experimentální léky jakési „genové terapie“, které mění nejen syntézu buněčných proteinů, ale jsou dokonce inkorporovány přímo do lidské DNA prostřednictvím reverzní transkripce . Ukazuje se dokonce, že značné procento lidské DNA bylo získáno právě tímto procesem po mnoho tisíc generací, kdy je genetický materiál cirkulující v prostředí začleněn do lidských chromozomů. Tento fenomén je pochopitelně široce známý i v konvenční vědecké komunitě.

  „Neretrovirové sekvence viru RNA byly detekovány v genomech mnoha druhů obratlovců, včetně lidí,“ řekl biomedicínský výzkumník Liguo Zhang z Whitehead Institute na MIT. (Zdroj: MIT.edu )

  Zhang dokonce provedl experiment, aby si otestoval, zda-li by se virové fragmenty SARS-CoV-2 dokázaly začlenit do lidské DNA:

  S ohledem na výše uvedené pak Zhang a Jaenisch začali navrhovat svoje experimenty, aby si otestovali, zda-li by tato virová integrace mohla probíhat s novým koronavirem. S pomocí postdoktorantky Jaenischovy laboratoře Alexsie Richardsové vědci infikovali lidské buňky koronavirem v laboratoři a následně, o dva dny později, sekvenovali DNA z infikovaných buněk, aby zjistili, zda obsahuje stopy genetického materiálu viru.

  Ve všech zkoumaných vzorcích tehdy našli fragmenty virového genetického materiálu…

  Jinými slovy, části SARS-CoV-2 již byly začleněny do DNA lidských buněk. Jiný výzkumník to vysvětluje:

  „Integrace LINE1 má velmi jasnou stopu,“ říká Jaenisch. „V místě spojení virové sekvence s buněčnou DNA vytváří duplikaci 20 párů bází.“

  A proto každý, kdo dnes vehemntně tvrdí, že genetický kód spike proteinu nelze začlenit do lidské DNA, tak prokazuje, že je naprosto neznalý stavu moderní genetické vědy.

  Spike protein mRNA se začlení do lidské DNA, která pak mění lidské tělo doslova v továrnu na srážení krve

  Jak ukazuje výše uvedený experiment, když je do těla vstříknut genetický materiál, část tohoto materiálu může být začleněna do chromozomů živých buněk. Ačkoli se jedná o přílišné zjednodušení mechanismů ve hře, celkový výsledek je stejný: lidské tělo se stává továrnou na spike proteiny a produkuje je ještě daleko za zamýšleným časovým horizontem, během kterého se očekávalo, že bude fungovat mRNA vakcína.

  Jinými slovy, očkovaná osoba se stává doslova továrnou na bílkoviny, kterou nelze nikdy vypnout. Od té chvíle se tito lidé stávají strojem na uvolňování proteinů, zatímco stále častěji vypouštějí samosyntetizované proteiny do své vlastní cirkulující krve .

  Postupem času se tak vytvoří krevní sraženiny. Když tyto sraženiny definitivné ucpou velké tepny, tak krev se již nemůže dostat do mozku. Když ale lidský mozek není zásoben krví, tak nastává mozková smrt a rychle poté následuje i smrt celého těla.

  A právě tomu se dnes říká „syndrom náhlého úmrtí dospělých“, i když je to zcela jasně způsobeno krevními sraženinami vyvolanými vakcínou.

  Zde je fotografie krevní sraženiny odebrané pacientovi po covidu. Ukazuje zcela jasně právě tu srážecí schopnost spike proteinu, který je také přítomen ve vakcínách proti covidu:

  Miliardám lidí na naší planetě nyní hrozí náhlá smrt způsobená krevní sraženinou, a to vše pochopitelně záměrně: Jde totiž o syndrom depopulace vakcínou

  Stručně řečeno, současný fašistický vražedný lékařský režim nejprve vstříkne miliardám lidí biologickou zbraň, která je může zabít, ale pak předstírá, že je šokován a překvapen, když najednou tolik zdravých mladých dospělých začne umírat bez zjevného zdravotního důvodu. To už skutečnš nezůstala těmto lékařským příšerám již vůbec žádná lidskost (nebo alespoň nějaká minimální vědecká důvěryhodnost)?

  I když se tedy dnes tento syndrom nazývá SADS, to co je opravdu smutné je, že toto vše bylo provedeno zcela záměrně, aby bylo dosaženo globální depopulace. Pokud tedy vůbec, tak všechna tato úmrtí by měli být označovány jako „syndrom depopulace vakcínou“. Ale samozřejmě dnešní média a mediální tyrani pracují třikrát více než obvykle, aby to všechno ututlali, a také velice dobře vědí, že mrtvé oběti vakcíny již nepromluví , takže již nemohou říct těm dosud živým lidem, aby se zachránili tím, že se vyhnou tomuto smrtícímu „očkování“

  Myšpule

  zdroj: https://mainerepublicemailreport.com/, https://www.naturalnews.com/2022-06-09-sudden-vaccines-deaths-are-now-so-common-theyve-assigned-a-syndrome-name-for-it-sudden-adult-death-syndrome-sads.html

  Líbil se Vám tento článek? Zvažte prosím podporu Myšpule Světa! Bez Vaší podpory by byl tento projekt dlouhodobě neudržitelný!

  PODPOŘTE MYŠPULE SVĚT !

  https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů a z Vašich darů.. Přispějete-li na jejich provoz a udržení, tak přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

  Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100 do zprávy pro příjemce pouze napište prosím: „dar Myšpuli“

  Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

  Hohmann: Globalisté vstoupili do vražedné fáze velkého resetu

  26.května 2022 vložil Leo Hohmann nový článek na web technokracy.news nový článek, jehož překlad vám dnes přináším.

  Válka produkuje mrtvá těla a podle toho je válka Technokracie proti lidstvu v plném proudu. „Je to v podstatě úsvit nové éry založené na transhumanismu a technokracii, něco podobného tomu, co bylo nastíněno v románu
  Brave New World .“ ⁃ Editor TN

  Pro globalisty byl ten minulý týden skutečně „velký“. Cítí, že přichází konečně jejich vytoužený vhodný čas, tedy čas jít, a zahájit nejtěžší fázi Velkého resetu, aby tak mohli pokračovat na tom, čemu říkají čtvrtá průmyslová revoluce.

  Čtvrtá průmyslová revoluce, jak vysvětlil guru Světového ekonomického fóra Klaus Schwab, povede k posthumanismu nebo „transhumanismu“ tedy k „fúzi“ fyzické, biologické a digitální identity každé lidské bytosti. Je to v podstatě úsvit nové éry člověka založené na transhumanismu a technokracii, tedy něco velice podobného tomu, co již bylo nastíněno v románu Brave New World .

  Ale nedostanou se tam, dokud vše na světě „nezresetují“, dokud tedy neprovedou reset celé naší civilizace. Zabijte vše staré. Teprve potom přineste to nové.

  Resetování celého světa ovšem není něco, co můžete provést pouhým stisknutím jednoho tlačítka jako na osobním počítači. Vyžaduje to totiž celou řadu a to velice dobře a promyšleně navržených globálních krizí, jak nám to jak Schwab, tak i jeho hlavní poradce Yuval Noah Hariri řekli vlastně již mnohokrát a při mnoha různých příležitostiech.

  Globalisté se minulý týden slétli svými soukromými tryskáči jednak do Ženevy na Světové zdravotnické shromáždění a zároveň se scházeli také v Davosu na summitu Annual Meeting 2022 Světového ekonomického fóra. Obě města, Ženeva i Davos, leží ve Švýcarsku, od sebe vzdáleny asi tři hodiny jízdy autem. Mezi těmito dvěma setkáními bude třída těchto dnešních globalistických predátorů dostávat své pokyny, co dělat a hlavně co mají co očekávat v průběhu příštích 12 měsíců. Toto 12měsíční okno nazývám úvodní salvou ve fázi vraždění při provádění jejich vytouženého Velkého resetu.

  Schwab zahájil jejich letošní setkání v Davosu těmito slovy: „budoucnost se jen tak neděje; budoucnost budujeme my, mocná komunita, jakou reprezentujete právě vy, kdo jste nyní tady v této místnosti.“

  Schwab dále řekl: „Musíme se připravit na mnohem rozzlobenější svět“, což beru hlavně jako špatné znamení toho, že globalisté začínají být nervózní, protože mají pocit, že pokud brzy nepodniknou nějaká další a drastická opatření, tak všechny jejich plány na vybudování globální vlády na konci časů starého člověka by mohly být promarněné.

  Schwab k tomu ještě dodal: „Máme prostředky ke zlepšení celkového stavu ve světě, ale k tomu jsou nutné dvě podmínky:

  „První je, že všichni budeme jednat jako zainteresované strany větších komunit.

  „A za druhé, že budeme spolupracovat“

  Moje otázka pro Klause je tato: Spolupracovat na čem?

  A co přesně myslí tím „zlepšením“ stavu světa?

  Zlepšení stavu pro koho? Věřím, že má na mysli zlepšené podmínky pro 1 procento lidí, tedy těch, kteří řídí velké banky a korporace a jejich přisluhovače, což by to mohlo zvýšit jejich počet až o 3 nebo 4 procenta. Pro nás ostatní mají pouze svůj program utrpení.

  Přišel čas na naše utracení

  Pokud se podíváme na agendu WEF/OSN, která je bezvýhradně podporována vládami USA, Spojeného království, EU, Kanady a Austrálie, tak naprosto vše nám jen ukazuje na plán masového vybíjení lidské populace. Globalisté totiž právě spustili fázi našeho zabíjení.

  Jak to vidí oni, což můžeme usuzovat z jejich rétoriky, tedy, že naše utracení je potřeba, aby se zachránila planeta a její zdroje pro ně, tedy pro globalistické elity zastoupené tento týden právě účastníky setkání v Davosu a Ženevě.

  Své plány nám ale sdělili již předem. Vždy to tak dělají. Říkají nám, že nebudeme nic vlastnit, nebudeme mít žádné soukromí a naučíme se mít rádi naší totální závislost na vládě a na jejích korporátních partnerech, pokud půjde o naše další přežití.

  David Beasley, výkonný ředitel Světového potravinového programu OSN, hovořil v Davosu a měl pro nás radostné zprávy. Podívejte se na jeho krátký komentář na obrázku jeho twitterového účtu níže.

  Ve svém formálním projevu k WEF Beasley vysvětlil, že globální potravinová situace byla špatná již před válkou na Ukrajině, ale že situace od té doby pouze ještě více eskalovala a stala se právě proto tím, co nazval tou nejhorší humanitární krizí od konce druhé světové války.

  Pak je tu ta dost strašidelná obálka časopisu Economist Magazine . Toto je publikace zcela vlastněná Rothschildy, která vysloveně vychází vstříc elitním globalistům. Zobrazuje pšeničné pole s pšeničnými zrny znázorněnými jako lidské lebky s názvem „Přicházející potravinová katastrofa“.

  Conservative playlist uvedl, že Rockefellerova nadace, tedy jen další globalistický klub s vazbami na Billa Gatese, Schwaba a WEF, nedávno varovala, že celosvětová potravinová krize biblických rozměrů má dorazit k našim dveřím již během pěti až šesti měsíců.

  Prezident Rockefellerovy nadace Rajiv Shah zde popsal to, co se již brzy rozvine, jako „ obrovskou, okamžitou potravinovou krizi “, která zasáhne celý svět a nenechá žádnou zemi nedotčenou.

  To není komunismus, protože kdyby byl, všechny ty velké korporace by do toho nebyly zapojeny. Jedná se o ryzí technokracii využívající sílu sběru dat a pokročilé sledovací technologie, které již dnes využívají na každém možném kontaktním místě – v lékařské oblasti, v médiích a sociálních médiích, ve vědě, vzdělávání, na maloobchodní úrovni, v armádě a na úrovni biologické bezpečnosti.

  Ale jak, ptají se lidé, tedy dosáhnou toho, že nebudeme nic vlastnit a jen si vše budeme pronajímat od miliardářů a multimilionářů?

  Říkám těmto lidem, že kdyby byli vzhůru, viděli by již nyní odpověď na svou otázku odehrávající se dokonce v reálném čase.

  Vytvářením stále více peněz a záměrným snižováním hodnoty dolaru nás Federální rezervní systém a bankovní systém nutí platit stále více za stále méně. Abychom přežili, a to ať už jsme v nižší střední třídě, střední střední třídě nebo vyšší střední třídě, tak zkrátka zaplatíme více za stejný galon benzínu, za stejné potraviny, nebo za stejné oblečení jako předtím. Po nějakou dobu můžeme odolávat tím, že budeme nakupovat méně a třeba omezíme plýtvání a odpad, ale již po krátké chvíli se budeme snažit zmenšit svá auta, domy, příjem jídla, zkrátka všechno.

  To je ten důvod, proč Mayer Rothschild řekl: „Je mi jedno, kdo vytváří zákony země, pokud mám pod kontrolou všechny její peníze.“

  Plánem je zdražit nám všechno až do té míry, že si pronajmeme malý byt ve městě hned u železniční trati a nahradíme své SUV mini elektrickým autem (pokud si to můžeme vůbec dovolit) nebo dokonce pouze jízdním kolem. Podívejte se třeba na Čínu. To je přesně naše budoucnost, kterou pro nás již dnes plánují.

  Čím větší bolest nám bude způsobena, tím více se elity blíží k tomu, aby mohly implementovat svůj Velký reset, s digitálními QR kódy připojenými ke každé lidské bytosti, které budou obsahovat všechny naše zdravotní záznamy v nějaké mobilní aplikaci a následně má být propojena tato aplikace také s naším bankovním účtem a třeba i s naší možností přihlásit se na internet. To je jejich skutečný cíl.

  A právě v tom je ten háček.

  Miliardářské globalistické elity velice dobře vědí, že jejich plán je značně nepopulární.

  Vědí, že nejméně polovina populace v bohatých zemích se tomuto plánu nikdy dobrovolně nepodřídí. Budou k tomu muset být donuceni v době nějaké strašné krize, jako je třeba světová válka nebo nějaká vlna „nouzových situací v oblasti veřejného zdraví“ a za stavu extrémní deprivace, kterou takové krize způsobují.

  Protože drtivá většina Američanů trpí extrémní zaujatostí vůči normálnosti, tak vůbec nevidí, co k nám přichází. Budou zachyceni zcela nepřipraveni. Sporadický nedostatek, který již nyní občas vidí v obchodech s potravinami, tak vnímají dosud pouze tak, že tito lidé věří, že je to jen jakási dočasná závada, která se brzy zase vyřeší. Že se není čeho bát.

  Nevidí to, že válka nebo skutečný hladomor jsou hned za rohem. Takže až to přijde, ovládne je pouze strach a zmatek. Úrovně jejich úzkosti budou zcela mimo současné tabulky.

  Většina z nich se potom dobrovolně a ještě rádi podřídí systému bestie, který se již nyní buduje na pozadí těchto předem připravených krizí.

  Kvůli pravidlu třetin se někde mezi 25 a 30 procenty lidí nikdy nepodřídí tomuto druhu systému. Viděli jsme to minulý rok u vakcín, kdy přibližně 70 procent Američanů kapitulovalo před neustálým tlakem „naočkuj se, ale 30 procent zůstalo silných a odolalo toimu.

  Nyní ale dokonce Stephane Bancel, generální ředitel společnosti Moderna, přiznává, že jeho vakcíny nikdo nechce a on je musí vyhodit, přesněji jde o30 milionů dávek.

  Podívejte se na jeho komentáře ve videu níže. Jsou totiž skutečně velmi smutné.

  Závěr pro elity je tento: Populace je prostě příliš velká a neovladatelná pro typ společnosti založené na zdrojích a úplné kontrole, kterou vyžaduje plán jejich dystopické technokracie, a pokud existuje něco, co technokracie prostě nemůže tolerovat, tak je to právě značná populace lidí, kteří neznají své místo ve společnosti. Kteří stále ještě věří ve svobodu slova, v první a druhý dodatek, nebo jen v to, že lidé se rodí jako muži nebo ženy, což jsou pro globalisty takové staromódní věci. Ty podle nich musí být odstraněny.

  Fáze zabíjení: Jak globalisté zabijí populaci?

  Z toho důvodu jsme nyní vstoupili do fáze zabíjení Velkého resetu.

  Všechno, do čeho se právě teď zapojují, tyto takzvané zainteresované strany, způsobuje předčasné umírání lidí v určitých klíčových zemích, kde máme početnou středostavovskou populaci, která je zvyklá na to, žít relativně svobodný život. Nejsou zkrátka vhodné pro společnost úplného dohledu, kde je veškerý náš pohyb monitorován v reálném čase, naše stravovací návyky jsou monitorovány a hodnoceny, naše stravovací návyky jsou monitorovány (kdy maso bude „vzácnou pochoutkou“, říká WEF). Všechny naše životní aktivity budou monitorovány, aby bylo možné vypočítat a sledovat naši uhlíkovou stopu a posoudit naše celkové sociální kreditní skóre.

  Podívejme se na třecí místa ve společnosti právě teď, která jsou podněcována globalistickými elitami, které dnes již řídí naprosto všechno, od peněžního a bankovního systému přes velké korporace až po média, Big Pharma a Big Tech.a všechno další.

  • Poruchy výrobního a dodavatelského řetězce spolu s nedostatkem potravin, hnojiv a paliv, což vše povede pouze k hladomoru. Podívejte se na níže uvedený obrázek z twitteru z vykolejení vlaku minulou neděli v Albertě v Kanadě – vlak jistě zcela náhodou převážel 43 kontejnerů potaše nutného pro zoufale potřebné dusíkaté hnojivo.
  • Podpora zabijáckých vakcín a přeočkování s návratem očkovacích mandátů pravděpodobně letos na podzim.
  • Podněcování občanských nepokojů, masové střelby a z toho plynoucí hecování amerických majitelů zbraní výbušnou rétorikou vycházející z Bílého domu. Média budou zálohovat Bidenovu administrativu, protože to bude hrát na jakési národní opatření na kontrolu zbraní. Joe Scarborough a Mika Brzezinski na MSNBC jsou jen dva z mnoha mediálních posměváčků, kteří šíří propagandu jménem amerických zpravodajských agentur. Od masových střeleb v Buffalu a Uvalde v Texasu Mika a Joe nám vtloukají do hlav zprávu, že právě nyní je správný a vhodný čas, aby vláda prohlásila všechny naše zbraně za nezákonné. Tento typ rétoriky, který hrozí odzbrojením Američanů, kteří dodržují zákony, navíc k tomu v době, kdy se v USA zločin naprosto vymyká kontrole, jen přiměje ještě více lidí, aby si i oni chtěli koupit zbraně na ochranu.
  • Eskalace jejich zástupné války proti Rusku nejprve do regionální a nakonec až do světové války. Čína bude hrát o Tchaj-wan a Írán může jít po Izraeli. Rusko a Čína jsou prostě dnes na tuto válku připraveny mnohem lépe než USA a Evropa.
  • Rozdmýchávání globalistické posedlosti LGBTQ transgender mánií do té míry, že ji máme před obličejem naprosto všude, ale co je nejdůležitější před obličejem našeho dítěte, a to jak ve škole, tak na letním táboře, ve skautu, dokonce dnes i v mnoha kostelech. To dále oslabuje skupinu mladých lidí tím, že je mate ohledně jejich vlastního pohlaví a spolu s gay a lesbickým tlakem vede k tomu, že se rodí stále méně dětí.

  Prognóza populace Deagela na rok 2014

  Všechny výše uvedené politiky směřují k jedné jediné věci, k masovému vylidňování. Přichází čas Velkého odcházení.

  Vracím se zpět k analýze provedené společností Deagel Corp. před několika lety. Deagel je super tajná americká soukromá zpravodajská agentura, která jhe poartnerem moicných a globálnáích organizací jako je MMF, OSN, FBI, CIA a mnoihých dalších. Deagel je také vojenský dodavatel, který již v roce 2014 zveřejnil prognózu masivního snížení počtu obyvatel do roku 2025, kdy by populace Ameriky měla klesnout na pouhých 99 milionů lidí z více než 330 milionů v roce 2014. Západoevropské národy, zejména Spojené království a Německo, na jejich stránkách uvidí podobně drastický pokles populace.

  Na základě těchto prognóz a výpočtů Deagela, za předpokladu, že se ukáže, že jsou dokonce téměř úplně přesné, budou těmi vůbec nejnebezpečnějšími místy pro život v příštích třech letech Spojené státy a Spojené království, následované Německem a poté zbytkem zemí EU. Tato populační předpověď byla tak kontroverzní a ukazovala snížení populace o 80 procent ve Spojených státech a mezi 50 a 80 procenty pro téměř každou západoevropskou zemi, že studie dnes raději záhadně zmizela z Deagelových webových stránek a to pochopitelně hned po vypuknutí Covidu v březnu 2021.

  Až do dopadu „pandemie“ Covidu a následné hromadné očkovací kampaně se mnoho výzkumníků škrábalo na hlavě, když si prohlíželi Deagelovy tabulky. Ale teď to vše začíná dávat větší smysl.

  Výzkumník Craig Paardekooper nedávno vydal svou zprávu o předpovědích globálního vylidňování na základě aktualizace Deagel . Můžete vidět jeho aktualizované předpovědi pro každou zemi. Ukazuje, že USA ztratí 70,2 procenta své populace a Spojené království ztratí 78,5 procenta již do roku 2025.

  Deagelovy předpovědi se v roce 2014 zdály tak přitažené za vlasy, že někteří lidé obvinili Deagela z účasti na psychooperaci. Ale možná měl Deagel skutečně dobré zdroje na podporu své analýzy. Koneckonců Rockefellerova nadace zveřejnila svou analýzu „Lockstep“již v roce 2010, která zaručovala, že velké pandemie vyhubí desítky milionů lidí, a Bill Gates, nejbohatší muž světa, byl také v roce 2014 již ve fázi očkování. , kterým se o několik let dříve přesunul od počítačů k vakcínám.

  Samozřejmě víme, že první „směrnice“ vyrytá do památníku Georgia Guidestones uvádí „Udržujte lidstvo pod 500 000 000 v trvalé rovnováze s přírodou“, což představuje snížení počtu obyvatel Země o více než 90 procent. To je cíl, který se zdál být pobuřující, dokud se za horizontem denních novinových titulků nezačaly objevovat vyhlídky na globální hladomor a třetí světovou válku v plném rozsahu.

  Sečteno a podtrženo: Žijeme v podivných časech a já věřím, že jsou to časy našeho konce. Všichni se musíme nyní soustředit na to, abychom se fyzicky, mentálně a emocionálně otužovali kvůli tomu, co přijde do Ameriky a Evropy v průběhu příštích tří let, a zároveň si uvědomujeme, že tou nejdůležitější oblastí je otužovat se hlavně duchovně.

  Bůh nám žehnej, když se na to budeme připravovat.

  Deagelova depopulační předpověď pro rok 2025 stažená z jejich stránek ještě před tím, než po vypuknutí fake pandemie Covidu náhle z ničeho nic a ze dne na den záhadně zmizela. Proč pak asi? Jinak ještě nedávno se dala najít třeba v archivu archieve.org, odkud prý ovšem již zmizela také. Z HD mého počítače ovšem nikoliv, takže zde je a brala bych ji skutečně vážně.

  Zdroj: https://www.technocracy.news/hohmann-globalists-have-entered-the-kill-phase-of-the-great-reset/

  Líbil se Vám tento článek? Zvažte prosím podporu Myšpule Světa! Bez Vaší podpory by byl tento projekt dlouhodobě neudržitelný!

  PODPOŘTE MYŠPULE SVĚT !

  https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů a z Vašich darů.. Přispějete-li na jejich provoz a udržení, tak přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

  Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100 do zprávy pro příjemce pouze napište prosím: „dar Myšpuli“

  Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule