Depopulační agenda psychopatické elity

Kdo z příslušníků oné globální „elity“ podporuje vylidňování Země? Je třeba se mít na pozoru, nejvlivnější lidé světa se vás ze všech sil snaží zabít. Chtějí zabít vás i vaši rodinu!

11.října 2018 přinesl alternativní web HumansAreFree.com článek od Michaela Snydera a Alexandra Lighta, který je dnes ještě aktuálnější, než byl před třemi roky. Volně přeložila a doplnila Myšpule. Před třemi roky šlo pouze o „konspirační“ teorii, která se dnes kromě jiného i speciální operací COVID, stala krutou realitou našeho života. Globální elita se nás snaží zabít, naše vlády se nás snaží zabít a myslí to naprosto vážně! Mezi globální „elitou“ planety panuje jasná shoda v jedné myšlence, že přelidnění planety Země je primární příčinou většiny současných palčivých problémů kterým náš svět čelí, a že již začíná být patrná až zoufalá potřeba to začít řešit. Tito lidé, ačkoli jsou sami lidé (dle mého názoru jsou spíše NE-lidé) jsou skálopevně přesvědčení o tom, že všichni lidé (kromě jich samých pochopitelně) jsou morem naší planety a pokud budeme nadále ponecháni jen sami sobě ve svých rozhodnutích, tak planetu zcela jistě naprosto zničíme…
Největší současný depopulátoři planety

Podle současné světové elity lze vše, co se dnes na naší planetě děje špatného, tedy vše od globálního oteplování až po naše stále narůstající ekonomické problémy, přímo vysledovat zpět až k jejich společné příčině, kterou je dle nich nedostatečná kontrola populačního růstu. Varují, že pokud se nic neudělá s explodující populací, tak budeme záhy čelit velmi temné budoucnosti plné chudoby, válek a utrpení na špinavé, pusté a zdevastované planetě.

Stěžují si, že například udržovat naživu starší pacienty, a obzvláště ty, kteří jsou nevyléčitelně nemocní, „stojí naší společnost příliš mnoho“, a také horlivě propagují potraty dětí, které tu nikdo (oni) „nechce“, protože by prý byly až „příliš velkou zátěží“ pro naši společnost. Já bych se v této souvislosti ještě zamyslela nad otázkou, jestli na druhou stranu právě je, tyto elitáře světa, tady vlastně vůbec někdo chce. Jestli naopak nejsou právě oni tou největší zátěží celé společnosti. Protože zatímco přes 30 000 renomovaných vědců z celého světa se shodne na tom, že ono neustále mediálně omílané globální „oteplování“ je jen další podvod z řady podvodů této naší „elity“, tak Anglický princ Charles a prý nejbohatší člověk světa Jeff Bezos (Rotschildové jsou nejspíš příliš stydliví a skromní, než aby dávali veřejně na obdiv výši svého majetku, který je možná až 1000x násobný než ten Bezosův) si zaletěli svými soukromými tryskáči na šálek čaje, aby si tam vzájemně postěžovali, jak my ostatní vypouštíme stále příliš mnoho CO2 a zatěžujeme jim „jejich“ planetu.

Pro ty, kteří věří v tuto ideologii přelidnění a pohádce o globálním oteplování je dobré naprosto cokoli, co by jakýmkoli způsobem snížilo lidskou populaci. Tato pokroucená ideologie je dnes propagována naprosto všude, slyšíte o ní ve filmech, v současných televizních pořadech, v populární hudbě, v bezpočtu knih, dočtete se o ní na mnoha nejvýznamnějších webových stránkách světa vyučuje se na téměř všech těch nejdůležitějších vysokých školách a univerzitách planety.

Lidé prosazující tuto ideologii, narozdíl od nás všech ostatních, totiž rozhodně nemají ale ani trochu hluboko do kapsy, většina z nich je doslova nechutně bohatých, a jsou k tomu skálopevně přesvědčeni o tom, že pomáhají „zachraňovat svět“ většinou tím, že se jakýmkoli způsobem a za každou cenu snaží zmenšit velikost lidské populace. A protože sami sebe přece nezabijí, nezbývá než povraždit nás ostatní, nás „plebs“ a „darmožrouty“.

Ve skutečnosti je mnoho z nich zcela pevně přesvědčeno o tom, že se nyní nacházíme doslova v boji „na život nebo na smrt“ o osud celé naší planety a že pokud se lidstvo brzy dobrovolně nerozhodne přijmout kontrolu nad populací, bude to řešení muset být zkrátka „vynuceno“. Globální elity přijaly agendu války proti celému lidstvu jako součást svého „Great reset“, plánu na „záchranu“ planety.Na summitu světových lídrů Konference OSN o změně klimatu ( COP26 ) princ Charles dokonce vyzval k „rozsáhlé vojenské kampani “ proti znečišťování planety a emisím CO2, která by vedla válku proti lidstvu kvůli záchraně všech živočišných druhů, ostatních organismů na Zemi a pochopitelně této elity.

Chápu, že to pro mnoho lidí může znít stále velmi konspirativně, nebo jako ze sci-fi románu. Ale skutečně dnes reálně existuje poměrně značné množství lidí, kteří jsou těmito záležitostmi naprosto posedlí, a mnoho z nich je vysoce společensky postavených, bohatých a ve velmi prominentních pozicích po celém světě.

Uvedu zde 32 citátů od těchto současných prominentů o kontrole populace, které zcela jasně ukazují, že současná světová „elita“ skutečně věří, že ostatní lidé jsou morem planety Země a že je bezpodmínečně nutné jejich velké a rychlé vyhlazení:

1. Slavný moderátor britské televize Sir David Attenborough : „Jsme morem planety Země. Nejde jen o změnu klimatu; jde o volný prostor, o místo pro pěstování potravy pro tuto obrovskou masu lidí. Buď omezíme svůj populační růst, nebo to za nás udělá příroda a příroda to začala dělat za nás právě teď.“

2. Paul Ehrlich , bývalý vědecký poradce prezidenta George W. Bushe a autor knihy „ The Population Bomb řekl“: „To, že pro naši společnost je tím základním lékem, snižení rozsahu veškerého lidského podnikání (včetně velikosti populace) a udržení její souhrnné spotřeby v rámci únosnosti kapacity Země je zřejmé, ale příliš opomíjené nebo popírané“.

A Paul Ehrlich ještě jednou , tentokrát o velikosti rodin: „Z mého pohledu dnes nemá nikdo právo na to, mít 12 dětí, nebo dokonce ani tři,tedy pokud tím druhým těhotenstvím nejsou dvojčata“

3. Dave Foreman , spoluzakladatel organizece Earth First: „My lidé jsme se stali nemocí, lidskými neštovicemi.“

4. Zakladatel CNN Ted Turner : „Celková světová populace 250-300 milionů lidí, což je 95% pokles populace oproti současné úrovni, by bylo naprosto ideální.“

Dále prohlásil: „Je nás na Zemi příliš mnoho lidí; proto dnes máme globální oteplování.“

Na štěstí pro nás a bohužel pro něj a mnohé další zanícené depopulátory planety byly jak současné mýty o přelidnění i uměle vyvolávaný dojem globálního oteplování opakovaně vyvráceny vědeckou komunitou. Přesto zůstávají hlavním mediálním narativem mainstreamu.

5. Japonský vicepremiér Taro Aso řekl o pacientech s vážnými nemocemi: „Nemůžete dobře spát, když víte, že to všechno platí naše vláda. Tohle se vyřeší pouze tehdy, pokud je necháš co nejrychleji zemřít.“

6. David Rockefeller : „Negativní dopad populačního růstu na všechny ekosystémy naší planety se stává děsivě evidentním.“

7. Ekologický aktivista Roger Martin : „Na omezené planetě je optimální populace poskytující nejlepší kvalitu života pro všechny jasně mnohem menší než její maximum, což umožňuje v důsledku pouhé její přežití. Čím více nás je, tím je méně pro každého; méně lidí tedy nutně znamená lepší život.“

8. Osobnost HBO Bill Maher : „Jsem pro-choice, jsem pro asistovanou sebevraždu, jsem pro legalizaci eutanázie, jsem pro cokoli, co dá tuto dálnici do pohybu – to je to, pro co jsem. Je to tu příliš přeplněné, celá planeta je příliš přeplněná a my proto musíme usilovně podporovat smrt.“

9. Profesorka MIT Penny Chisholm : „Skutečným trikem ve smyslu pokusu vyrovnat se s populací někde někde okolo 9 miliard je přimět lidstvo, aby co nejrychleji klesala porodnost v rorzvojových zemích. A to potom určí úroveň, na které se lidé se Zemi vyrovnají.“

10. Julia Whitty , sloupkařka pro Mother Jones: „Jediným známým řešením ekologické krize je zpomalit růst naší populace co nejrychleji, a více než se zpomaluje nyní, a nakonec jej úplně zvrátit – zároveň tím zpomalíme a nakonec zcela změníme rychlost, se kterou spotřebováváme zdroje naší planety.

„Úspěch v těchto dvou snahách vyřeší naše nejnaléhavější globální problémy: klimatické změny, nedostatek potravin, nedostatečné zásoby pitné vody, migrac, zdravotní péči, ztrátu biologické rozmanitosti rostlin i živočišných druhů, a dokonce i války.

„Na jedné frontě jsme již udělali nebývalý pokrok, snížili jsme celosvětovou plodnost z průměrných 4,92 dětí na ženu v roce 1950 na dnešních 2,56 – to je výsledek pokusu a někdy jdoucí i cestou brutálně vynuceného omylu, ale je to také výsledek dosažený, díky každé ženě a její individuální volby a odpovědnosti. Rychlost této revoluce ve snížení porodnosti, která jde tvrdě proti přirozenému biologickému naprogramování, se považuje za dosud možná náš největší společný počin.“

11. Profesor Coloradské státní univerzity Philip Cafaro v článku nazvaném „Klimatická etika a populační politika“: „Ukončení růstu lidské populace je téměř jistě nezbytnou (ale ne zcela postačující) podmínkou pro prevenci katastrofických globálních klimatických změn. K tomu může být skutečně nutné co nejrychleji a výrazně snížit současný počet lidí.“

12. Profesor biologie na Texaské univerzitě v Austinu Eric R. Pianka Nemám nic proti lidem ani žádnou špatnou vůli. Jsem však bytostně přesvědčen, že celému našemu světu, včetně celého lidstva, by se bez tolika lidí vedlo mnohem lépe.“

13. Detroit News Columnst Nolan Finley : „Vzhledem k tomu, že národní pozornost je věnována kontrole porodnosti, zde je můj nápad: Pokud chceme bojovat proti chudobě, snížit násilnou kriminalitu a snížit naši trapně vysokou míru předčasného ukončování základní školní docházky, měli bychom v Michiganu vyměnit fluorid v pitné vodě za antikoncepci .

V Michiganu máme problém s dětmi. Příliš mnoho dětí se dnes rodí nezralým rodičům, kteří ještě nemají schopnosti je řádně vychovat, příliš mnoho dětí dnes rodí chudé ženy, které si je prostě nemohou dovolit, a až příliš mnoho dětí je zplozeno povaleči, kteří všude rozšiřují své semeno a pak klidně odejdou pryč od následků.“

14. John Guillebaud , profesor plánováného rodičovství na University College London: „Mít o jedno dítě v rodině méně, má řádově větší vliv na naší planetu než všechny ostatní věci, které pro to lze udělat, jako je třeba důslednější zhasínání světel. Jedno dítě v rodině navíc se emisemi rovná spoustě letů letadlem po celé planetě.“

15. Demokratický stratég Steven Rattner : „ pokud nezačneme přidělovat zdroje na zdravotní péči obezřetněji – přidělování je správný název – tak explodující náklady na Medicare potopí celý federální rozpočet.“

16. Matthew Yglesias , obchodní a ekonomický korespondent pro Slate, v článku nazvaném „Případ pro panely smrti, v jednom grafu“:

„Ale nejenže jsou tyto výdaje na zdravotní péči pro seniory klíčovým problémem ve federálním rozpočtu, naše nepřiměřené přidělování dolarů na zdravotní péči starým lidem je zcela jistě odpovědné za zjevnou nákladovou neefektivitu celého amerického systému zdravotní péče. Když je pacientovi již více než 80 let, je prostý fakt, že mu již žádná léčba nepřinese zázrak, a to ani pokud jde o očekávanou délku života nebo o jeho kvalitu.“

17. Zakladatelka plánovaného rodičovství Margaret Sanger : „Všechny naše problémy jsou výsledkem přemnožení dělnické třídy“ a „Ta nejmilosrdnější věc, kterou každá velká rodina může udělat jednomu ze svých malých členů, je zabít ho.“

18. Soudkyně Nejvyššího soudu USA Ruth Bader Ginsburg : „Upřímně řečeno, myslela jsem si, že v době, kdy bylo o Roeovi rozhodováno, tak zde panovaly obavy z populačního růstu a zejména z růstu té populace, které nechceme mít příliš mnoho.“

19. Sloupkařka ze salonu Mary Elizabeth Williamsová v článku nazvaném „Co když potrat ukončí život?“: „Veškerý život není stejný. Pro liberály, jako jsem já, je těžké o tom mluvit, abychom nakonec nevypadali jako útočníci proti životu, volající zabijte svou babičku a vaše drahé dítě. Přesto tvrdím, že plod může být lidským životem, aniž by měl stejná práva jako žena, v jejímž těle sídlí.“

20. Alberto Giubilini z Monash University v Melbourne, Austrálie a Francesca Minerva z University of Melbourne v článku publikovaném v Journal of Medical Ethics :

„[Když] nastanou po narození takové okolnosti, že by ospravedlnily potrat, mělo by být přípustné to, čemu říkáme poporodní potrat. … Navrhujeme nazývat tuto praxi spíše jako „potrat po porodu“ než jako „zabití kojence“, abychom zdůraznili, že zde je morální status zabitého jedince je srovnatelný se statusem plodu… spíše než s dítětem.

„Proto tvrdíme, že zabití novorozence by mohlo být eticky přípustné a to za všechtakových okolností, za kterých by došlo stejně k potratu. Mezi takové okolnosti patří ovšem i takové případy, kdy novorozenec má potenciál mít (alespoň trochu) přijatelný život, ale bylo by tím ohroženo blaho rodiny.“

21. Nina Fedoroff , klíčová poradkyně Hillary Clintonové: „Musíme pokračovat ve snižování tempa růstu celosvětové populace; planeta již nemůže uživit o mnoho více lidí.“

22. Primární vědecký poradce Baracka Obamy, John P. Holdren : „Může být snažší zavést program sterilizace žen po jejich druhém nebo třetím dítěti, navzdory jeho relativně větší obtížnosti proděláním operace vasektomie, než pokusy o sterilizaci mužů.

Vývoj dlouhodobé sterilizační kapsle, která by mohla být implantována pod kůži a odstraněna, když je žádoucí těhotenství, otevírá další možnosti pro nucenou kontrolu plodnosti. Pouzdro by mohlo být implantováno v pubertě a mohlo by být vyjmuto pouze s oficiálním povolením omezeného počtu porodů.“

23. David Brower , první výkonný ředitel klubu Sierra: „Porození dítěte by mělo být považováno za trestný čin proti společnosti, pokud jeho rodiče nemají vládní licenci… Všichni potenciální rodiče [by měli] být povinni používat antikoncepci, pouze vláda vydává protilátky a to jen těm občanům, kteří jsou vybráni k plození dětí.

24. Thomas Ferguson , bývalý úředník amerického ministerstva zahraničí Office of Population Affairs: „Za veškerou naší prací stojí jediné téma – za každou cenu musíme snížit počet obyvatel. Buď to vlády udělají po našem, pomocí pěkných, čistých metod, nebo budou mít na ulicích takový nepořádek, jaký máme v Salvadoru, v Íránu nebo v Bejrútu. Populace je politický problém. Jakmile se populace vymkne kontrole, vyžaduje to autoritativní vládu, dokonce i fašismus, aby populaci zredukoval…“

25. Michail Gorbačov : „Musíme jasněji mluvit o sexualitě, antikoncepci, o potratech, o hodnotách, které ovládají populaci, protože ekologická krize je zkrátka populační krizí. Snižte populaci o 90 % a náhle již nezbývá tolik lidí, kteří by způsobili velké ekologické škody.“

26. Jacques Costeau : „Abychom stabilizovali světovou populaci, musíme odstranit 350 000 lidí denně. Je hrozné to takto říct, ale stejně špatné je to neříct vůbec.“

27. Finský ekolog Pentti Linkola : „Kdyby existovalo tlačítko, které bych jednoduše mohl stisknout, bez váhání bych se obětoval, kdyby to znamenalo, že tím jedním stisknutím zemřou miliony lidí“

28. Princ Phillip , manžel královny Alžběty II. a spoluzakladatel Světového fondu na ochranu přírody: „V případě, že budu reinkarnován, rád bych se vrátil jako smrtící virus, abych také přispěl svým dílem k vyřešení současného přelidnění naší planety.“

29. Princ Charles , syn výše zmíněného prince Philipa a královny Alžběty II., otevřeně vyjádřil podporu nedávné populační studii biologů Paula a Anne Ehrlichových, vyzývající k drastickému celosvětovému úsilí o snížení porodnosti na celém světě.

Na oficiálních stránkách prince z Walesu princ Charles pochválil nejnovější populační studii Paula a Anne Ehrlichových zveřejněnou v Proceedings of the Royal Society dne 8. ledna 2013, která mimo jiné vyzývá k celosvětově poskytovaným „náhradním potratům“ k odvrácení katastrofy z přelidnění. .

Princ zde napsal : „Ve skutečnosti máme všechny nástroje, aktiva a znalosti, abychom se vyhnuli zhroucení, před kterým tato zpráva varuje, ale pouze tehdy pokud nyní budeme jednat naprosto rozhodně.“

30. Princ William , stejně jako jeho otec a děd před ním, projevil svou podporu ideologii agendy vylidňování. William nedávno prohlásil , že současný populační růst v Africe vytváří obrovský tlak na zdejší přírodní svět a žene tím mnoho druhů zvířat k rychlému vyhynutí.

Očekává se, že rychle rostoucí lidská populace Afriky se do roku 2050 více než zdvojnásobí – to je ohromující nárůst o tři a půl milionu lidí měsíčně ,“ vysvětlil princ William během nedávné akce pořádané Tusk Trust, charitativní organizací, která se zavázala chránit africkou divokou zvěř.

„Není žádných pochyb o tom, že tento obrovský populační nárůst vystavuje divokou zvěř a její přirozená stanoviště obrovskému tlaku.“

„Urbanizace, rozvoj infrastruktury, kultivace – samy o sobě samé dobré věci, ale , pokud hned nezačneme dobře plánovat a přijímat rozhodná opatření tak budou mít hrozný dopad.“

Není žádným velkým překvapením, když vidíme dalšího „elitního“ depopulátora, který prosazuje smrt miliard lidí v zájmu zachování divočiny, ale přitom dělá masivní investice právě do společností, které nejvíce přímo drancují zdroje Země.

31. Henry Kissinger , vrcholný architekt Nového světového řádu , je mnohými lidmi oprávněně považován za jednoho z největších stále žijících válečných zločinců . Tvrdě pracoval na realizaci svých plánů vylidňování země .

H. Kissinger řekl :

„Vylidňování by mělo být tou nejvyšší prioritou naší (Americké) zahraniční politiky vůči třetímu světu, protože americká ekonomika bude vyžadovat velké a neustále rostoucí množství nerostných surovin ze zahraničí, a to zejména z těch méně rozvinutých zemí.“

32. Bill Gates je možná ten v současnosti největší žijící depopulátor . Podle něj jeho otec byl v čele organizace plánovaného rodičovství a ovlivňoval jeho názory na kontrolu populace již od jeho útlého věku.

V přednášce na TEDx vysvětluje, že jedním ze zásadních způsobů, jak snížit úroveň CO2 (která mimochodem nejsou již VŮBEC žádným problémem, protože celkově jsou úrovně produkce CO2 způsobené člověkem v současnosti již velmi nízké ) je snížením lidské populace:

„Svět má dnes 6,8 miliardy lidí. To se velice blíží k devíti miliardám. Pokud dnes odvedeme opravdu skvělou práci na nových vakcínách, zdravotní péči a službách reprodukčního zdraví, mohli bychom to snížit možná o 10 nebo 15 procent.“

Velmi dobrý dokument na toto téma (včetně přednášky, v angličtině) můžete zhlédnout na TOMTO ODKAZU .

Kvůli očkovacím programům prosazovaným Billem Gatesem zemřelo nebo ochrnulo nespočet dětí v zemích třetího světa. Nejpozoruhodnější je, že přes 47 500 případů ochrnutí bylo v Indii hlášeno v důsledku Gatesova očkovacího programu a nejméně 500 000 mladých keňských dívek a žen bylo sterilizováno po vakcíně proti tetanu, kterou podala vláda přes mezinárodní organizace placené právě nadací Billa Gatese.

Nadace Billa Gatese také oznámila vývoj dálkově ovládaného antikoncepčního mikročipu (tj. mikročipu pro kontrolu populace) , který lze implantovat pod kůži mladých žen a vydrží funkční až 16 let.

Prince Philip 1984: Clip from „The Duke: A Portrait of Prince Philip“.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s