Archiv pro štítek: okultismus

Katolicismus, antikrist a fašistická agenda Vatikánu

Amos 8:11-12 (King James Version)‘11Hle, přicházejí dny, praví Panovník Hospodin, že pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, ale po naslouchání slovům Hospodinovým.
12A budou putovat od moře k moři a od severu až na východ, budou pobíhat sem a tam, aby hledali slovo Hospodinovo, a nenaleznou je. ‚

„Má-li někdo uši k slyšení, slyš. “ – Marek 4:23

(King James Version)

Myslím, že začnu takto – skutečně věřím, že náš Pán Slávy Ježíš Kristus včas doručí toto poselství spásy každé správné osobě, a to ať už jsi kdokoli… nejdůležitější však je to, že náš Pán ví, kdo jsi, protože právě my všichni nyní žijeme právě v této závěrečné době, v tom zlomovém období lidských dějin, kdy se toto krátké Overtonovo okno příležitostí pro posledních několik tisíc spasených duší z posledních let pomalu uzavírá a brzy bude uzavřeno úplně. Boží hněv teď bude vyléván na tento zlý svět po dobu následujících 7 let, čtu „poselství“ pro Kristovo lidstvo od autora webu strangerfiction

Každý člověk by dnes měl pěstovat svoji lidskost, tedy hlavně onu duchovní část individuální bytosti, obsahující vlastnosti jako je pěstování pravdy, zodpovědnost, soucit, milosrdnost, štědrost, poctivost, upřímnost, laskavost, spravedlnost, a řídící se a naslouchající svědomí. Tedy vlastnosti definující náš individuální charakter. Ale to vše ve světě podporujícím přesně pravý opak: materialismus, sobectví, lež, ziskuchtivost, nepoctivost, neupřímnost, hamounství a edoismus. Ve světě veřejně konzumujícím krvavého beránka, falešnou oběť, vylhaný svět založený na podvodu a lži a podléhající temným chtonickým silám spodního světa. Globální chudnutí, politická tyranie, korupce, války, totalitarismus, technokracie, fašismus, umělě krize, hlad jsou hlavními atributy našeho stále méně lidského světa.

Amos 8:11-12 (King James Version)‘11Hle, přicházejí dny, praví Panovník Hospodin, že pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, ale po naslouchání slovům Hospodinovým.
12A budou putovat od moře k moři a od severu až na východ, budou pobíhat sem a tam, aby hledali slovo Hospodinovo, a nenaleznou je. ‚

Většina vyznávajících ‚křesťanů‘ tuto informaci popírá
 • Mystery Babylon v knize Zjevení je to právě římský katolicismus, který bude jezdit (jinými slovy ‚ovládat‘) onu Bestii (která bude Antikristem). Falešným prorokem (který je popisován jako další Šelma a/-nebo druhá Šelma, která je také považována za Antikristovu „pravou ruku“ klamající celý svět falešnými znameními a lživými zázraky) bude to totiž s největší pravděpodobností právě papež ( to znamená, že to bude kdokoli, kdo bude právě v té době papežem) a on (falešný prorok/ druhá Šelma/papež) pak způsobí, že všichni budou uctívat první šelmu (Antikrista) tedy katolickou církev a jeho obraz, a dobrovolně přijmou i jeho znamení (666) na své pravé ruce nebo symbol V na jejich čele (vakcína COVID-19 proto ještě nutně nemusí (ale také může) být tím skutečným znamením šelmy, protože tu stále ještě není ta pravá Šelma, neboli Antikrist), skutečné znamení šelmy by se totiž mělo implementovat přesně ve stejnou dobu (stane se to současně, bude to nějakým způsobem svázáno dohromady )
 • U ).

Až teprve když se skutečně objeví Antikrist a jeho falešný prorok (papež) pak způsobí, že celý svět bude uctívat Antikrista, jeho obraz a získá i jeho značku, ale to samozřejmě vůbec neznamená, že potřebná technologie tu již dávno není k dispozici a už vůbec to neznamená to, že s touto technologií na lidech třeba již dávno tajně neexperimentují.a to třeba právě i přesně teď, když o tom píšu tento článek a to třeba jako injekčně implantovatelné mikročipy pod t on kůži. Spasený skutečný křesťan by proto NIKDY neměl udělat takovou hloupost, aby se třeba nechal očkovat nějakou ryze experimentální vakcínou pozměňující pomocí CRISPR technologie a mRNA naší DNA, která je navržena nejen k tomu, aby navždy změnila váš genetický kód (tedy aby z nás udělala geneticky modifikovaný organismus), ale také k tomu, aby nás nejlíepe rovnou nenápadně zabila. (nenápadně znamená, aby se to v pravé lásce a moři pravdy dalo svést na něco jiného, třeba na záhadný SADS syndrom náhlého úmrtí dospělých) Vakcína COVID totiž obsahuje toxické a životu nebezpečné látky a to od oxidu grafenu, přes abortované dětské buněčné linie (MRC – 5), spike proteiny, inhibitory VMAT 2, těžké kovy až po různé další toxické adjuvans, které ale při injekčním podání vakcíny jdou přímo do našeho krevního oběhu. Právě proto si skutečně nikdy a za žádných okolností NEDÁVEJTE tuto vražednou VAKCÍNU

 • Zpátky k tématu, teď si představte, jaký druh duetu (jak účinný) by to byl, když Tělo Kristovo přistihne, aby bylo s Pánem dříve, než vůbec začaly Jacobs Trouble (7 let, kdy Bůh soudil a vyléval svůj hněv na ztracené zlý svět a na izraelský národ) a poté, co je po takzvaném „vytržení před soužením“ celosvětově odhalen Antikrist (muž hříchu), který ale vypadá přesně tak jako muž na většině katolických malbách (falešný Ježíš ‚Sananda ‚chlap malovaný podobně po tisíce let) a papež by v té chvíli třeba prohlásil, že se sám ‚Kristus‘ konečně vrátil do lůna své takzvané ‚církve‘. Takový velkolepý podvod by byl naprosto masivní, protože většina lidí si představuje Ježíše právě jako tohoto ženského hippies s dlouhými vlasy a modrýma očima, tedy tak, jak je vykreslován na katolických obrazech v průběhu staletí.
 • Ve Zjevení 17. Jan říká, že vidí děvku (Mystery Babylon), která má 7 hlav, a píše: ‚Sedm hlav je sedm hor, na kterých sedí žena‘ (přesně tak jako Vatikánské město, které se nachází na 7 pahorcích v Římě)‘ A ta žena byla oděna do purpurové barvy (jako vatikánští biskupové) a do šarlatové (jako vatikánští kardinálové) a je ozdobena zlatem a drahými kameny a perlami (přesně tak jako vatikánské zlaté „kostely“, vygooglujte) a v ruce měla zlatý pohár (stejně jako papež se zlatým pohárem při provádění pohanských obřadů uctívající BAALA/Molocha) plný ohavností a špinavosti jejího smilstva.
 • Děvka je také opilá krví svatých a krví Ježíšových mučedníků (vyhledejte si katolickou inkvizici v době temna, stejně jako třeba španělskou inkvizici – kde katolická církev a jezuité obviňovali zachraňované křesťany z „hereze“, kdy je pak za to ovšem naprosto brutálně mučili a pak usmrtili). Katolická církev tak zabila miliony spasených bratří a sester v Pánu, ale oni to nikdy otevřeně nepřiznají a dělají, jako by se nic nestalo, nebo říkají, že to bylo „už dávno“ a že „katolická církev změnila své způsoby“.
 • Také Antikrist bude sedět na fyzickém trůnu, žádný jiný náboženský vůdce kromě papeže to nedělá a všichni prezidenti i světoví vůdci se každoročně setkávají s papežem, líbají mu ruku, klaní se mu a dostávají jeho takzvané „požehnání“. “, jinými slovy, po obdržení jejich přímých rozkazů z Vatikánu (spáchající duchovní smilstvo s Nevěstkou/Matkou nevěstek přesně tak, jak to popisuje Bible), dá papež své sídlo (fyzický trůn) Antikristovi, jakmile bude konečně odhalen na světové scéně. . Toto je bezpochyby Antikristova soustava.
 • John popisuje Mystery Babylon jako „ženu“ a zamyslete se znovu, kdo je zde na této Zemi nazýván také jako „Svatá matka Církev“? Jeho římský katolicismus/Vatikánské město, je jasné jako den, jsou známé tím, že mají tento titul. Ježíš nikdy nepopsal svou církev/skupinu věřících jako „ženu“, ale spíše jako svou nevěstu/cudnou pannu, která nemá skvrnu ani vrásky (přečtěte si Efezským 5:27 a 2. Korintským 11:2).
 • Musím také zmínit, že všechny protestantské denominace a jejich pohanské církevní stavby jsou opět pod křídly Vatikánu, přesně tak, jak tomu bylo již dříve ve středověké Evropě, všichni protestanti se vrátili ke své matce nevěstky, proto když je začnete srovnávat s katolíky nenajdete téměř žádný rozdíl (nejlepší je neděle, alter, stavba pohanského „kostela“, oblek a kravata, různé jiné tradice, které se v Bibli neobjevují atd.). Římská říše nikdy nezanikla, nikdo si Římany nepodmanil, poté, co se Římská říše rozdělila na dvě části, tak zcela splynula s římským katolicismem, čímž se stala 5. a posledním královstvím, také známé jako Železná socha a hlína v Danielově proroctví o Nabuchodonozorovi`.
 • Takzvané vlastenecké hnutí (patriotismus, nacionalismus a konzervatismus) povstává z velmi specifického důvodu – zažehnout radikální pravicové křídlo, kterým se stane Antikristova armáda. Fascism 2.0 je již jako sněhová koule, to, co Satan udělal s nacistickým Německem ve 2. světové válce, bylo pouze „beta“ testování pro jeho nadcházející finální království a nebylo to nic ve srovnání s tím, co nám přinese budoucnost.
 • Nevěřte lži, že se všechna náboženství sejdou a sjednotí pod „mírem“, bude to přesně naopak, bude to fašistická diktatura pod praporem „spravedlnosti“. Základní myšlenkou lidí na samém vrcholu (zejména těch z jezuitského řádu, kteří tahají za nitky v podvodu COVID) je učinit celý systém tak špatným, tak nesnesitelným, tak rozbitým a tak očividným záměrem, že jednou člověk hříchu je odhalen (Antikrist), radikální pravice bude totálně otrávená ideologií komunismu a liberalismu (kterou vidíme všude, kam se podíváme), že bude plně připravena a zcela oddaná fašistickému světovému vůdci (Antikristovi) v spolu s ním pak bude provádět všechny ty avízované velké změny celého současného světového systému. (Schwaabův Great Reset, NWO)
 • Radikální pravice bude prosit o někoho, jako je Antikrist, aby je „zachránil“, aby „zachránil“ celý náš svět před totálním ekonomickým kolapsem a degradací. Daniel 8:25 říká, že Antikrist „pokojem zničí mnohé“, to znamená, že musí nejprve přijít skutečně velmi temný čas sem na Zemi, než lidé konečně začnou prosit o „mír a bezpečí“, o kterém se mluví v 1. Tesalonickým 5:3, kde se říká ‚Nebo když řeknou: Pokoj a bezpečí; pak na ně přijde náhlá zkáza jako bolest na těhotnou ženu; a neuniknou“.
 • Takže to pro lidstvo bude strašná doba a pak se to vše ještě zhorší, když se Antikrist ukáže, aby „vyřešil“ všechny jejich problémy, a v určitém okamžiku a čase, než bude Antikrist dokonce odhalen, bude Tělo Kristovo chyceno. až do nebe.
 • Věřící „vytržení po soužení“ si budou myslet, že konečně prošli dobou Jacobs Trouble (období 7 let) a pozdraví Antikrista jako Ježíše Krista, protože nepřijali lásku Pravdy, kterou by mohli být spaseni, v kterou by věřili.A proto na ně sám Bůh sešle silný klam, aby uvěřili lži, aby byli zatraceni všichni, kteří nevěřili Pravdě, ale měli zalíbení v nespravedlnosti – mluveno ve 2. Tesalonickým 2.
 • Pokud dnes půjdete na video platformu s názvem Bitchute, tak už tady můžete vidět čistou nenávist a touhu po krvi na ulicích ze strany různých ‚gojimských‘ skupin (jsou to takřka vždy v podstatě oddaní papežští katolíci, milovníci fašismu a nacistů, kteří rádi křičí a posmívají se, že je to ‚Židovský řád‘ ). Vše svádějí na Židy, jako že Židé řídí svět a jsou mocnější než katolické rytířství, i když ve skutečnosti jsou Židé neustále pasováni na rytíře do katolických a jezuitských řádů, což znamená, že nejsou na stejná kontrolní úroveň jako katolická církev, protože proč byste byli pasováni na rytíře jako sionistický Žid do katolického rytířského řádu, když jste vyšší v hodnosti než oni, nebo jste dokonce na samém vrcholu řetězu?
 • Protože však nejsou, nepodléhejte těmto lžím. SKUTEČNÍ Židé jsou již ve své zaslíbené zemi, kterou jim dal Pán Bůh, jsou v Izraeli a mají na tuto zemi plné právo, průměrný Žid na ulici vůbec nemá ponětí, co se dnes děje ve světě, jsou stejně tak ztraceni jako ostatní bezbožní pohané tam venku (a to je celý smysl pro dobu Jákobových nesnází – Jákoba také známého jako Izrael. Dostanou svůj podíl za to, že jsou zlým národem a zavrhnou svého Mesiáše Ježíše Krista, to je důvod, proč je Bůh potrestal je v tomto časovém období, protože Bůh neskončil s izraelským národem).
 • Ti, kdo smilní s děvkou (Mystery Babylon alias Vatikán), jsou ve skutečnosti falešní Židé popsaní ve Zjevení 3:9 jako synagoga Satanova – „Hle, udělám je ze synagogy Satanovy, která říká, že jsou Židé a NEJSOU, ale LŽÍ; hle, přivedu je, aby přicházeli a klaněli se před tvýma nohama a poznali, že jsem tě miloval.“
 • Antikrist usedne na fyzický trůn v přestavěném 3. chrámu v Jeruzalémě. 2 Tesalonickým 2:3 píše: ‚Ať vás nikdo nesvede, neboť ten den nepřijde , ledaže by nejprve přišlo odpadnutí a nebyl zjeven muž hříchu, syn zatracení; Kdo se staví proti a povyšuje se nade vše, co se nazývá Bůh nebo co se uctívá; takže jako Bůh sedí v Božím chrámu a ukazuje se, že je Bůh“.
 • Ale nepodléhejte další lži, že tato událost bude duchovní, 1. Korintským 3:16-17 říká toto: „Nevíte, že jste chrámem Božím a že ve vás přebývá Duch Boží? Jestliže kdo poskvrní chrám Boží, toho Bůh zničí; neboť chrám Boží je svatý, kterýmž chrámem jste vy‘. Takže podle 1. Korintským 3:16-17 jsme chrámem Božím, naše těla jsou, takže pokud je to všechno duchovní, kde bude Antikrist sedět? Bude sedět v nás? Vylézt na nás a sednout si na hlavu se židlí? Problém je v tom, že falešní konvertité nedokážou správně rozdělit slovo Pravdy, jak je nám křesťanům přikázáno ve 2. Timoteovi 2:15, a tak dělají z písem úplný nepořádek – neuznávají dispenzační učení.
 • Fyzický 3. chrám, který bude přestavěn ve městě velkého krále (Jeruzalém), je absolutním klíčem k biblickému proroctví, kde se Antikrist prohlásí za „boha“ na Zemi. Muž hříchu (Antikrist) bude mít také smrtelnou ránu v pravém oku (s oslepením pravého oka), proto v Hollywoodu neustále vidíme symboliku Jednookého, je to podvědomé programování (ovládání mysli) , díky čemuž se s tím smíří celý všeobecný dav, a bude to lépe přijatelné, jakmile bude veřejně odhalen Antikrist, až dojde k této události.
 • Přesně stejné programování bylo použito již u 9.11. , kdy nám vkládali podprahové zprávy, že dvojčata budou zničena určitě již tak 30-40 let předtím, než k té události vůbec skutečně došlo. Špičkoví vědci a psychologové, kteří pracují pro jezuitský řád totiž přesně vědí, jak funguje mysl veřejnosti. Zachariáš 11:17 píše: „Běda pastýři modly, který opouští stádo! meč bude na jeho paži a na jeho pravém oku; jeho paže bude čistá vysušená a jeho pravé oko bude zcela zatemněno.“ A nyní to spojte se Zjevením 13:3 „A viděl jsem jednu z jeho hlav, jak byla k smrti zraněna; a jeho smrtelná rána byla zahojena a celý svět se divil po té šelmě‘. Možná dojde k pokusu o atentát (pokus o to zabít, zastřelit Antikrista), ať už to bude fingovaný nebo skutečná věc, nebudu tady, abych to zjistil, budu dopaden, než se to vůbec stane. a pokud jste skutečně spaseni, tak budete také.
 • Jak bylo uvedeno již dříve, tak toto falešně nazývané „velké soužení“ (7leté období) se správně nazývá dobou Jákobových potíží (Jakob je ve Starém zákoně Izrael). Jeremjáš 30:7 říká: ‚Běda! neboť ten den je veliký, takže se mu nikdo nevyrovná. Je to i čas Jákobova soužení, ale bude z něj zachráněn‘. Bůh bude jednat s Kristem, který odmítá židovský národ, s Židy, kteří popřeli spasení a jsou stále pod zákonem, a proto bude Pán ukazovat velká znamení, která jsou zapsána v knize Zjevení. Pán v té době potvrdí své slovo prostřednictvím událostí v knize Zjevení a Nového zákona, protože kdo jsou ti, kteří vyžadují znamení? Jsou to Židé podle 1. Korintským 1:22 „Židé totiž vyžadují znamení a Řekové hledají moudrost“.
 • Spasení křesťané dnes totiž nepotřebují žádný důkaz, že Ježíš Kristus je Bůh, protože k němu mají osobní vztah, jsou vykoupeni Kristovou krví, jsou zapečetěni až do dne vykoupení (vykoupení koupeného majetku zmíněné v Efezským 1: 14, „Vytržení před soužením“) a nedochází k žádnému dalšímu „očištění“ církve, za vše zaplatil Ježíš na kříži, toto učení o dalším „očištění a utrpení“ je totiž čistě převzato z římskokatolického katechismu.
 • Pokud jste skutečně znovuzrozeni, pokud se Bůh rozhodl zachránit právě vás svou vlastní krví, která smyje všechny vaše hříchy, pak nemusíte vůbec nic vydržet až do konce, jen proto abyste byli spaseni. Katolíci jsou těmi, kdo učí náhradní teologii, že „církev“ nyní nějak nahradila Izrael a že Bůh už nemá nic společného s Abrahamovým fyzickým semenem. Otázkou tedy je, proč křesťané následují toto satanské římskokatolické učení?
 • Také skutečně znovuzrozený křesťan věřící v Bibli nemůže nenávidět Židy, protože chápe, že jeho spása pochází od Židů, Ježíš Kristus byl Žid, pokud jsi spasen, jsi duchovně přijat do Pánovy rodiny, stal jsi se Abrahamovým duchovním semínkem. Galatským 3:29 „A pokud vy buďte Kristovi, pak jste símě Abrahamovo a dědici podle zaslíbení“. Jan 4:22 „Vy se klaníte, nevíte co, my víme, co uctíváme, neboť spása je ze Židů.“ A v Genesis 12:3 Pán říká Abrahamovi: ‚A já požehnám těm, kdo tobě žehnají, a prokleji toho, kdo tobě zlořečí, a v tobě budou požehnány všechny rodiny země‘. Tak proč byste proboha nenáviděli izraelský národ? Proč byste nahradil Izrael moderní „církví“? Řeknu vám proč, protože toto je jezuitský plán nenávidět Židy a zbavit se jich, protože kdyby Satan zabil všechny Židy, udělal by z Boha lháře, když Bůh ve skutečnosti uzavřel smlouvu s Abrahamem a jeho semenem. navždy.
 • Jakmile se Antikrist ukáže, potvrdí smlouvu s mnoha na jeden týden (7 let) a uprostřed týdne ji poruší (po 3,5 letech) – je to zmíněno v Danielovi 9:27. Antikrist po porušení smlouvy půjde po zbývajících Židech, kteří je chtějí povraždit, jak je psáno ve Zjevení 12:14 „A ženě byla dána dvě křídla velkého orla, aby mohla odletět do pouště, do svého místo, kde je živena na čas, časy a půl času (3,5 roku) z tváře hada. A drak se na ženu rozhněval a šel bojovat se ostatky jejího semene, kteří zachovávají přikázání Boží a mají svědectví Ježíše Krista. Také pokud vás Pán skutečně zachránil a řekl, že nebudete nikdy vyrván z jeho rukou, že jste věčně zajištěni, tak proč by VÁS (spaseného křesťana, své dítě) uvedl do časového období, kdy můžete ztratit své spasení?
 • Tím, že přijmete znamení šelmy a budete tak navždy zatraceni v ohnivém jezeře? Nemluvě o tom, že je to sám Beránek (Ježíš Kristus), který otevírá první pečeť a uvolňuje Antikrista na Zemi, zatímco vylévá svůj hněv (přečtěte si Zjevení 6). Tak proč by to Bůh dělal své vlastní Nevěstě/Tělu Kristově? Proč by to dělal svým vlastním dětem, které jsou již zachráněny/zapečetěny a vkládají veškerou svou důvěru v Pána? Nedává to vůbec žádný smysl, Ježíš Kristus není šikula. Samozřejmě, pokud je to pouze VAŠE spasení, pak ano, pak ho ztratit MŮŽETE a ztratíte ho, pokud jste vy svým vlastním autorem spasení, ale pokud je to spasení Páně, pak se to NIKDY nemůže stát, protože to v první řadě vůbec není na vás. Pamatujte, že Ježíš vás vykoupil svou vlastní krví, jste koupeni za cenu, patříte jemu. A pokud jste zachráněni, tak víte, co je to utrpení, když se vaše rodina, přátelé, blízcí obrátí proti vám, když se vám posmívají za to, že jste se pevně postavili za Bibli, když máte finanční problémy, zdravotní problémy, všechny druhy problémů, protože jsou světem nenáviděni atd. Co je to ‚Rapture‘? Je to vzkříšení a Ježíš řekl, že ON JE Vzkříšení v Janovi 11:25-26 „Ježíš jí řekl: Já jsem vzkříšení a život; kdo věří ve mne, i když byl mrtvý, bude žít. A kdokoli žije a věří ve mne, nezemře navěky. Tomu věříš? Věří tedy „věřící vytržení po soužení“ tomu, co právě řekl Ježíš? Ne. ‚Post-tribbers‘ netrpí, ve skutečnosti si žijí docela dobře a jsou světem milováni, proto čekají na Antikrista, aby ukázal, jak silní ‚křesťané‘ skutečně jsou, kteří tvrdí, že jsou budou „vydržet až do konce, aby byli zachráněni“, když ve skutečnosti již dostali vakcínu mRNA a „utrpení“ ještě ani nezačalo. Jsou to prostě prepperi, pokrytci a falešní bratři, odtrhli oči od setkání s Ježíšem v oblacích, uctívají svého imaginárního Boha stejně jako katolíci, protože jejich doktríny se navzájem dokonale shodují – ať už je to „vytržení po soužení“ nebo satanské uctívání „Trojice“, které se nikde v Bibli krále Jakuba neobjevuje. Pouze Božství je zmíněno v písmech, kde se uvádí, že Ježíš Kristus je Otec.
 • Antikristův systém se bude zcela spoléhat na elektřinu, proto máme tak velký tlak na snižování uhlíkových emisí po celém světě (Agenda 2030, zelená, obnovitelná energie, co si jen vzpomenete) a proto je tak velký zájem o elektromobily. , protože vědí, že jakmile takové vozidlo budete vlastnit a jakmile budou chytrá síť a chytrá města 5G plně zavedena, nebudete moci nikam jezdit, bude fungovat hlavně v městské zóně, kde budete moci plně nabíjet to pouze v městské části. Pokud máte omezenou baterii, zapomeňte na jízdu do lesa nebo na piknik v blízkosti venkova. Elektřina také dává dokonalý smysl s vědomím, že znamením zvířete bude digitální technologie (vydělávání peněz, vydělávání peněz ze vzduchu), a právě v tuto chvíli mám pocit, že kryptoměna by se této roli ideálně hodila (kryptoměna například svázaná s nějakým implantovatelným mikročipem, který jde do těla COVID-19 s genově změněnou mRNA). Jen čas to ukáže, ale naštěstí tu již ani nebudu, abych to zjistil, uvidím, jak se to všechno odehraje z nebe. Daniel nám také poskytuje pohled na Antikristovo království, které je částečně silné a částečně slabé (proroctví Iron & Clay) a že bude trvat 3,5 roku, než žalostně selže. Daniel 2:41-42 říká: ‚A když jsi viděl nohy a prsty, část z hrnčířské hlíny a část ze železa, království bude rozděleno; ale bude v něm síla železa, protože jsi viděl železo smíšené s bahnitou hlínou. A jako prsty na nohou byly zčásti ze železa a zčásti z hlíny, tak bude království zčásti silné a zčásti rozbité. Tak je nyní jasné, proč ve Zjevení 16:10-11 Jan píše: ‚A pátý anděl vylil svou nádobu na sedadlo šelmy; a jeho království bylo plné temnot; a bolestí hryzali své jazyky a rouhali se Bohu nebes pro své bolesti a vředy a nečinili pokání ze svých skutků. Zeptejte se sami sebe, proč bylo Antikristovo království plné temnoty? Může to být způsobeno poruchou elektrické sítě? Nebo masivní sluneční erupce způsobující magnetické rušení? Pán Bůh říká, že učiní úplný konec všem národům v Jeremiášovi 30:11 ‚Neboť já jsem s tebou, praví Hospodin, abych tě zachránil; neučiň s tebou úplný konec, ale napravím tě v míře a nenechám tě úplně bez trestu‘. Toto království nebude úspěšné, bude trvat jen 7 let a nebude úspěšným „Novým světovým řádem“ a pochopte, že Pán sám přivádí tento zlý systém, aby potvrdil své slovo, Bůh to má po celou dobu pod kontrolou. .
 • Antikrist bude uctíván po celém světě v pohanských „církevních“ budovách, které se nikde v písmech nevyskytují. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč je také tak velký tlak na tyto „církevní“ budovy? Kde byly církevní stavby před 2 tisíci lety? Nebo se o nich Pán při dokončování Bible zapomněl zmínit? Kde se v Bibli říká „chodit do kostela“? V kostele byli vždy lidé, věřící se scházeli ve svých domovech i venku, a je to legrační, protože když se lidí zeptáte, kde uctíváte nebo kde uctíváte Boha, okamžitě odpoví: v mém „místním kostele“ a podle nich pokud nechodíte do svého „místního sboru“, abyste byli se svou „církevní rodinou“ nebo „komunitou“, dívají se na vás, jako by s vámi bylo něco v nepořádku.
 • Jsou již připraveni přijmout skutečnost, že budou muset uposlechnout cokoli, co řekne jejich oblíbený nájemný „pastor“ nebo „kazatel“, i když jim řekne, aby se nechali očkovat, nasadili si masky, drželi si odstup nebo vzali značku. šelmy v blízké budoucnosti. Tito papežští modloslužebníci se již zkompromitovali a dostali úder, Pán jim posílá silný klam a ten bude ještě silnější. Každý, kdo po celém tom podvodu COVID stále ještě chodí do budovy pohanského ‚kostela‘, tak je již jen ztracený pohan na cestě do pekla. Nájemníci museli zavřít své takzvané ‚kostely/domy Boží‘ a poslouchat každé slovo, které jim vláda řekla, jsou to úplní podvodníci, každý z nich. Žádný spasený křesťan je nemůže bránit, tyto moderní ‚kostely‘ jsou společenské kluby, nic víc a Bible nám jasně říká, že jednoho dne bude celý svět uctívat Bestii. Zjevení 13:8 „A všichni obyvatelé země se mu budou klanět, jejichž jména nejsou zapsána v knize života Beránka zabitého od založení světa.“ „Církevní“ stavby jsou vynálezy pohanských římských katolíků včetně všech jejich satanských doktrín, tradic a rituálů, které se protestanti snaží kopírovat. Dávejte pozor a ujistěte se, že nejste jedním z laodicejských lidí, protože při dostižení je Hospodin vyvrhne ze svých úst. Zjevení 3:16 „Protože jsi vlažný a ani studený ani horký, vyplivnu tě ze svých úst.“
Záhada, Velký Babylón, Matka nevěstek a ohavností Země
Zjevení 17:9 „A zde je mysl, která má moudrost. Těch sedm hlav je SEDM HORY, na kterých ta žena sedí.“ Obrázek raného římského perimetru.
Vatikán po nich dokonce pořádá zájezdy. Říká, citát: „Z geografického hlediska leží Řím na sedmi pahorcích: Palatine, Capitoline, Aventine, Caelian, Esquiline, Quirinal a Vimina Hill. Kdysi tvořili opěrný bod velké římské říše. Čtěte dále a získejte přehled o tom, čím jsou jednotlivé kopce charakteristické, a jejich význam pro současný Řím. Chcete-li mít zdravý zážitek, přihlaste se na nejlepší prohlídky Vatikánu ještě dnes.“
Rané zobrazení 7 římských pahorků včetně kresby pohanského uctívání BAAL/Moloch. Jeremjáš 19:4 píše: ‚Protože mě opustili a odcizili toto místo a pálili na něm kadidlo jiným bohům, které neznali ani oni, ani jejich otcové, ani judští králové a naplnili toto místo krev nevinných; Vystavěli také výsosti Bálovy, aby spalovali své syny ohněm k zápalným obětem Bálovi, což jsem nepřikázal, ani nemluvil, ani mi to nepřišlo na mysl.
Tyto nechutné sochy obětí dětí BAAL/Molochovi lze nalézt v Kapitolských muzeích v Římě. Popisují je jako: „Legendární zakladatelé Říma, Romulus a Remus, kojení vlčicí, byli chováni pastýřem a vyrostli, aby založili Řím. Vlk byl tradičně identifikován jako Etruscan, c. 500-480 př.nl.
Zjevení 17:4 KJV „A ta žena byla oděna do FIALOVÉ a ŠARLETOVÉ barvy…“ Přesně jako biskupové a kardinálové ve Vatikánu.
Biskupové a kardinálové se účastní masivního luciferiánského obřadu.
Arcibiskup z Canterbury Rowan Williams (vlevo) vítá 17. září 2010 válečného zločince papeže Benedikta v paláci Lambeth v centru Londýna.
Znovu si všimněte barev nevěstky.
Zjevení 14:4 KJV „A ta žena byla oděna do purpurové a šarlatové barvy a ozdobena ZLATEM, DRAHÝMI KAMENY a PERLAMI…“ Snímek pořízený v bazilice svatého Petra, nic takového na světě není a Petr nikdy nebyl tou skálou církve, Ježíš Kristus je.
Zjevení 17:4 KJV ‚A ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami a v ruce měla ZLATÝ kalich plný ohavností a špíny svého smilstva‘. Papež František vede luciferskou mši na Štědrý den v bazilice svatého Petra ve Vatikánu, 24. prosince 2020.
Joseph Ratzinger (papež Benedikt XVI.) a zlatý pohár plný ohavností a špíny.
Karol Józef Wojtyła (papež Jan Pavel II.), válečný zločinec, který se hned po 2. světové válce připojil k kléru, aby se vyhnul obvinění z prodeje chemikálií nacistům. Používali a experimentovali s těmi samými chemikáliemi na Židech.
Jak jsem uvedl ve svém předchozím článku, kde jsem rozebral význam znaku 666 ruky ( klikněte sem a přečtěte si jej ) – „ Triquetra (Trojice) je satanský symbol, který má své kořeny hluboko v okultismu. Vždy bylo spojováno s pohanskými vírami, satanskými praktikami a čarodějnictvím. se Triquetra skládá ze tří překrývajících se 6. Toto logo je prastarým symbolem pohanské Trojice. Symbol opět zpopularizoval satanista Aleister Crowley pro Královský oblouk (Lucifer) 3. stupně Yorkského zednářského řádu. Proč je tento symbol a tato čísla na obálce hlavních knih křesťanství adventistů sedmého dne (SDA) a New King James Versions ?
Při zmínce o Josephu Ratzingerovi (papež Benedikt XVI.) je zajímavé, že se jako 14letý připojil k Hitlerově mládežnické organizaci nacistické strany a poté sloužil v německé armádě. Fotografie pořízená v roce 1943 během druhé světové války ukazuje Josepha Ratzingera jako asistenta německého letectva.
Zjevení 17:6 KJV „A viděl jsem ženu opilou krví svatých a krví mučedníků Ježíšových, a když jsem ji uviděl, podivil jsem se s velkým obdivem.“
Kacířská vidlička – Skládá se z kusu kovu s vidlicí na obou koncích, drženého na místě koženým páskem nebo řemínkem. Byl umístěn mezi hrudní kostí a bradou. Nositel byl uveden do polohy, ve které si nemohl lehnout. Křesťané nemohli usnout, ve chvíli, kdy jim únavou klesly hlavy, hroty probodly hrdlo a hrudník a způsobily velkou bolest. To způsobilo nedostatek spánku, křesťané byli takové dny vzhůru. Katolická církev používala tuto metodu, aby „napravila své způsoby“ – dalo by se říci přiznání, aby přiznala svou „vinu“ a vrátila je zpět do katolické „víry“.
Jidášova kolébka – Údajné mučící zařízení, kterým byl otvor zavěšené oběti pomalu nabodnut a natažen na pyramidální špičku „sedadla“.
Oběť byla svlečena, zvednuta a zavěšena přes tuto špičatou pyramidu pomocí železných pásů. Jejich nohy byly nataženy dopředu nebo jejich kotníky staženy závažím. Trýznitel by pak obviněného pustil na pyramidu procházející oběma otvory. Se staženými svaly se obvykle nedokázali uvolnit a usnout.
The Breast Ripper – Inquisition používala roztrhávače prsou téměř výhradně na ženy. Oběti, které byly obviněny a odsouzeny za cizoložství, čarodějnictví, kacířství, rouhání a ti, kteří byli proti konverzi, byli často léčeni tímto pekelným hrotem podobným zařízením, jehož hlavním účelem bylo odtrhnout prsa z hrudi. Železné svorky byly zahřáté na rozžhavenou teplotu.
Hruška – Dalším zařízením oblíbeným španělskou inkvizicí byla Hruška. Zařízení, které se většinou používalo u ženských obětí, se vložilo do vagíny nebo úst subjektu a poté se rozšířilo otočením šroubu na vnějším konci, čímž došlo k roztržení a roztržení uvnitř. Mučení, které zahrnovalo Hruška, mělo téměř vždy fatální konec. Více o nepředstavitelném křesťanském mučení katolickou církví si můžete přečíst ve Foxově Knize mučedníků, kterou napsal jezuita John Foxe, který se pokusil zabít krále Jakuba spiknutím se střelným prachem, a všichni, kdo poprvé překládali Bibli do angličtiny. v historii.
Zjevení 17:2 „A přišel jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm koflíků, a mluvil se mnou a řekl mi: Pojď sem; Ukážu ti soud velké nevěstky, která sedí na mnohých vodách, s níž smilnili králové země a obyvatelé země se opili vínem jejího smilstva.
Papež František promlouvá během summitu Evropské unie ve Vatikánu, 24. března 2017. Řekněte mi, který jiný náboženský vůdce je schopen vydat rozkazy všem vůdcům zemí? Zjevení 18:3 „Všechny národy pily víno hněvu jejího smilstva a králové země s ní smilnili a kupci země zbohatli hojností jejích lahůdek.“ Existují už pochybnosti o tom, kdo je Mystery Babylon?

Musíte pochopit jednu věc – historie se bude stále opakovat, protože z minulých chyb se nikdy neponaučí. Cokoli lidé říkají nebo dělají, aby „bojovali“ proti tyranii a takzvanému „Novému světovému řádu“ nebo „Antikristovskému království“ (které sám Pán přináší jako svůj konečný rozsudek), nezastaví biblické proroctví, protože ti, kteří volají po „Spravedlnost“, ti nejhlasitější, nemají žádný pevný základ, na kterém by mohli stát – 1. Korintským 3:11 „Neboť nikdo nemůže položit jiný základ, než ten, který je položen, kterým je Ježíš Kristus“.

A proto když prohlašují, že znají Boha ve svých dílech, popírají ho (Titovi 1:16), jejich Bůh je prostě nějaký výplod jejich vlastní fantazie, ne příliš vzdálený tomu, jak římský katolicismus zobrazuje jejich „boha“ Lucifera. Jen se jich zeptejte, kdo je Ježíš Kristus a oni popíší Antikrista – Ježíš nikdy nikoho nesoudí, každého miluje a odpouští mu, nezajímá ho hřích ani jeho dokonalé svaté, spravedlivé slovo atd. Když lidé říkají, že neexistuje dokonalé slovo Bůh nebo že neexistují žádná dokonalá písma, na která by se dalo spoléhat zde na Zemi, když říkají, že je to POUHÝ překlad (a nezapomeňme, kolik milionů lidí bylo popraveno římskými katolíky ZA TENTO překlad krále Jakuba a kolik jich utrpělo mučení a bylo upáleno k smrti „JEN“ za překlad), takže když to říkají, ve skutečnosti těmito slovy naznačují, že NECHTĚJÍ mít ve svém životě autoritu ani mít dokonalý svatý standard, a tak se stávají svými“ Bůh zná dobro a zlo. Nechtějí slyšet frázi ‚Tak praví Hospodin Bůh‘, která soudí jejich hřích, chtějí to slovo překroutit, jak chtějí, aby odpovídalo jejich životnímu stylu. Soudců 21:25 říká: „V těch dnech nebyl v Izraeli král, každý dělal to, co bylo správné v jeho vlastních očích.“ A také jim jde alespoň trochu o spásu druhých nebo dokonce o vlastní věčný osud? Ne. Zajímá je problém s verzí Bible? Jsou znepokojeni tím, že Vatikán volně překládá slovo Boží, kde odstraňují celé věty? Samozřejmě že ne. Rozdávají traktáty evangelia, aby ostatní věděli, kdo Ježíš Kristus skutečně je a co pro nás udělal? Děláš si ze mě srandu? Jejich současný „boj“ proti tyranii je bojem o to, aby si mohli udržet svůj mizerný a hříšný životní styl a přitom mít na autě nálepku s nápisem „Bůh žehnej Americe“. Proč by Bůh vesmíru žehnal těmto lidem? Nebo nějací lidé v tomto současném stavu? Lidé nechtějí přemýšlet o Ježíši Kristu jako o spravedlivém soudci a jeho nadcházejícím soudu, chtějí dělat kompromisy a hledat výmluvy, klamou se, že nějaký politik může odložit setkání s Bohem, kde budou odhaleny a souzeny jejich zlé skutky, proto říkají není nic špatného, ​​pokud máte vakcínu pozměňující DNA. Je to upřímně hnusné. Odpadání se děje přímo před našima očima, protože lidé jsou biblicky negramotní a já vidím ten vzestup pravicového „patriotismu“ požadujícího spravedlnost, ale když se na ně podíváte, na to, co říkají, na to, co „káží“ a jaké jsou jejich obavy a řešení, uvědomíte si, že jsou zcela mrtví ve svých přestupcích a hříších, úplných podvodech a padělcích. Ježíš dal přikázání nenechat se svést v posledních dnech, nebyl to návrh, ale varování, tak se oddělte, buďte svatí, neboť Pán Bůh je svatý, a konejte dílo evangelisty, jak se říká v 2 Timoteovi 4 :5-6 Ale ty ve všem bdej, snášej soužení, konej dílo evangelisty, dokazuj svou službu. Neboť nyní jsem připraven být obětován a čas mého odchodu se blíží.“

‚Neboť přijde čas, kdy nesnesou zdravé učení; ale podle svých žádostí si shromáždí učitele, jemuž svědí uši; I odvrátí uši své od pravdy a obrátí se k bájím. – 2. Timoteovi 4:3-4krále Jakuba

„To, co bylo, je to, co bude; a co se stalo, to se stane; a není nic nového pod sluncem.“ – Kazatel 1:9King James Version

Překlad věnuji Pavlovi Škapikovi, který mi v mnohém otevřel oči. Myšpule.

Zdroj: https://thestrangerfiction.com/future-roman-catholic-antichrist-his-fascist-right-wing-patriot-army/

Líbil se Vám dnešní článek? Zvažte prosím podporu Myšpule Světa! Bez Vaší podpory by byl tento projekt dlouhodobě neudržitelný!

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů a z Vašich darů.. Přispějete-li na jejich provoz a udržení, tak přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100 do zprávy pro příjemce pouze napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Okultní realita našeho světa: Kabalistická démonologie

Opravdovému Probuzenému jsou k smíchu autority dočasnosti a jeho smích spasmaticky rozrývá zkameněliny Spektáklu

(sociální metafyzika chaosu)

Zatímco mnozí čekáme na to, až splaskne bublina, ve které ona síť lží za z 3D řízeným vyprávěním ukazuje své hluboké trhliny v realitě, začínají postupně vyplouvat na povrch důkazy o tajné a skryté globální válce, kterou právě všichni prožíváme, aniž bychom si toho leckdy byli vůbec vědomi. V důsledku odhalení těchto skrytých procesů může být dnes i více z nás povoláno, abychom pomohli jiným lidem vysvětlit agendu luciferského náboženství za skupinami současné mocenské elity nebo za luciferskými pokrevními liniemi, které tvoří tzv. Kontrolory. Pro většinu lidské populace jsou, pro tyto mocenské elity zcela běžné satanské rituály černé magie, které zahrnují také zabíjení a mučení jiných lidských bytostí, včetně dětí, av to většinou jen za účelem získání extrémního bohatství, moci a kontroly, prostě nepochopitelné. Pro většinu „obyčejných“. lidí je velmi těžké pochopit tyto úrovně zla, udržovanéno během současné vražedné fáze globální lidské genocidy prostřednictvím speciální vojenské operace – falešné plandemie, která má záměrně zmrzačit, zranit, nebo rovnou zabít mnoho jedinců světové populace.

Jako Kristovo lidstvo ale přesto stále od něj získáváme svou sílu na naší cestu ke sjednocení se s Bohem a Kristem. Snažíme se, abychom žili v souladu s přírodními zákony Boha, a snažíme se sloužit našemu nejvyššímu duchovnímu vyjádření tak, jak by si to Bůh přál. Naše vnitřní duchovní síla je to, co nám dává naši vytrvalost a vůli ke studiu a poznávání dnešního řádění Antikrista, ve kterém pak můžeme lépe a snadněji identifikovat přesně ty konkrétní lidi, místa či organizace, které se chovají a jednají jako nepřátelé lidské rasy. I když Kristus nemá žádného nepřítele, je moudré znát tyto skupiny posedlé antikristovskými silami, které mají potěšení z mučení a zabíjení ostatních lidí jen pro jejich vlastní sobeckou moc a získání prostředků k ovládání druhých..

NAA – Negativní mimozemská agenda (Negative Alien Agenda)

NAA lze asi nejlépe chápat jako psychopatický profil osobnosti nebo identity s výrazným nedostatkem empatie , který většinou nemá vůbec žádné výčitky svědomí. Jsou to extradimenzionální bytosti, které ztratily
povědomí o svém spojení se zdrojem boha a jen využívají ostatní lidi a jiné bytosti jako svůj zdroj potravy (podobně jako paraziti), aby se dožily tisíce let. Nemají emoce jako normální lidé, ale jsou vysoce inteligentní, protože pracují na vyšších principech mysli než je ta lidská. Jsou vlastně trochu podobní šílenému vědci, který manipuluje a geneticky modifikuje jiné lidské bytosti, nebo farmáři, který má zájem získat co možná nejvíce ze svého stáda dobytka na farmě. Považují jiné lidi jen za investici do svého portfolia energetických zdrojů. NAA lze asi nejlépe chápat jako
psychopatický profil nějaké osobnosti nebo identity s nedostatkem empatie , který nemá vůbec žádné výčitky svědomí a žádnou péči o ostatní lidské bytosti. Považují jiné lidské bytosti za méněcenné, hloupé a často používají různé formy výsměchu k záměrnému ubližování ostatním jen pro svoji vlastní zábavu.

Návrat k luciferské doktríně a kabalistické démonologii nám tak pomáhá vysvětlit překryvy kontroly zavedené NAA po celé generace nad jejich preferovanými pokrevními liniíemi , ve kterých byla zjevně uzavřena smlouva s ďáblem, což nejspíš nadyvedne nejedno obočí. Dokud tyto rodové pokrevní linie zůstanou otevřenými pro NAA pro jejich neomezené obchodování s lidmi, s obětování dětí a získání přístupu k částem lidského těla za účelem jejich sklizně na planetě i mimo ni, tak tato takzvaná mocenská elita zůstane u globální moci tak dlouho, dokud bude právě chráněna. těmito negativními mimozemskými skupinami. Tato ochrana elit poskytovaná skupinami NAA se ovšem chýlí ke svému konci.

Proto se dnes krátce podíváme na historii infiltrace a únosu essenského gnosticismu luciferskými rytíři templáři,kteří vlastně jen spojili tyto znalosti s klasickou kabalistickou démonologií, tedy s tzv.Goetií, aby tak měli přímé komunikační spojení s démonickými hierarchiemi a NAA.

Kabalistická démonologie

Právě pro tyto účely své luciferiánské sekty, luciferiánští rytíři templáři spojili svůj vlastní výklad gnostických mystérií s kabalistickou démonologií , aby byli převedeni na protikladnou cestu jakékéhosi mystického katarství , ve kterém by mohli snadněji dosáhnout magické praxe nebo čarodějnictví . Jakmile byla tato gnostická mystéria jednou vyložena a poté přeměněna na přísné rituální praktiky černé magie plné zhýralosti a poskvrnění, nebylo již vůbec nic považováno za nezákonné. Jakákoli sebevíce zvrácená akce, která porušovala tradici či zavedená pravidla, tak začsala být považována za přijatelnou, a proto se časem ustanovila v samotnou povahu jejich luciferiánských kultovních systémů víry a náboženství, jak je dodnes praktikují právě templáři nebo jim příbuzné tajné společnosti. Prostřednictvím konání zvrácených akcí záměrně vyvolávajících duchovně zneužívající chování během rituálních obřadů černé magie to umožňovalo poměrně snadno evokovat nižší astrální síly všude tam, kde byli fyzické nádoby lidských bytostí nebo dokonce nádoby celé skupiny účastníků rituálu otevřeny a připraveny k záměrnému démonickému posednutí nebo k připoutanosti si nižšími temnými duchy. Tito temní duchové operují v celé hierarchii duchovního světa a zajímají se hlavně o svoji moc a kontrolu, takže čím silnější je člověk na zemi, tím silnější je i v rámci magické rituální praxe NAA nebo ‚Prince of Hell‘ z Ars Goetia Demons jsou právě ty entity, které nejčastěji chtějíl použít nějaké lidské tělo jako svůj temný portál, přes který by pak vykonávali své nepěkné plány. Dnes si někteří satanisté skutečně přejí invokovat (neboli vykouzlit) démona Ars Goetia při udržení svého Světelného těla , protože věří, že jim to ještě více rozšíří stávající, nebo dokonce dodá nadlidské schopnosti, které oni považují zajakýsi vyšší či vznešený stav. Mělo by být na tomto místě úplně pochopeno, že tento stav záměrně vyvolané démonické posedlosti je otroctvím vědomí, které zahrnuje jak mentální otroctví tak ony nechvalně známé Krevní smlouvy sloužící pak démonickým hierarchiím, stejně tak jako bývají velmi pevné vazby duše časem vytvořené k hmotné realitě (ulpívání, závislost).

Zkušenosti získané tady na Zemi prostřednictvím přímé gnóze odhalují hlubší pochopení toho, že materiální svět, ve kterém dnes žijeme, je vlastně jen syntézou, tedy sloučením a důsledkem příčin a následků, které byly nashromážděny během mnoha astrologických věků evoluce mezi původními pokrevními liníemi kmene Christos Essene a invazními skupinami v rámci vkládání umělých technologií prostřednictvím krevních linií Luciferian Fallen Angelic Serpent. To by mohlo být vlastně trochu srovnatelné s vědomím, že jak síly Christos Templar God, tak Anti-Christ Templar Forces, nejsou vlastně nic jiného, než jen vzájemně soupeřící pokrevní linie, které se přímo podílely na společném vytváření organické a anorganické architektury a souvisejících instrukčních sad, které nám nyní, tedy tady a teď, tvoří naši hmotnou, fyzicky prožívanou realitu na pozemské časové ose, tak jak to v současnosti „na vlastní kůži“ prožíváme v našem makrokosmu.

Dočasná nesmrtelnost

Je tedy klidně možné, že dnes občas můžeme vnímat doslova až existenciální vnitřní boj, který se hlavně objevuje u těch jedinců, kteří se narodili do jakési amnézie, tedy vlastně odpojeni od vědomí své vlastní duše a neschopných již vnímat svůj přirozený a přímý vztah s věčným Božím světlem – zdrojem. Což je právě důvod, že někteří z nich až zoufale hledají okultní poznání na jakoukoli cenu. Aby unikli z hmotného vězení Země, pokoušejí se najít tajné znalosti, které jim umožňují uniknout z koloběhu smrti a reinkarnace tím, že si pro sebe budou nárokovat jakousi formu dočasné „nesmrtelnosti“, přičemž mnozí z nich jsou kvůli tomu ochotni zúčastnit se Krvavé oběti jen proto, aby tím dosáhli svého vytouženého velkého cíle. Nakonec, prostřednictvím mnoha egoistických filtrů, které formují různé frakce těchto tajných společností, které byly časem odštěpeny od původního učení gnostických templářů, bylo jejich hlavním cílem vždy dosáhnout osobní nesmrtelnosti a nějakým způsobem se osvobodit od všech důsledků Božích přírodních zákonů , což můžeme považovat za jakousi jejich dlouhodobou agendu.

Aby každý člověk získal sebeovládání v navigaci světem těchto chaotických sil, aby dosáhl konečného duchovního osvobození, bude muset učinit jasnou a rozhodnou volbu v tom, jakou formu souhlasu si zvolí k možnosti komunikace s vyšší autoritou. Při hledání pravdy v jejím nejvyšším možném vyjádření je možné udržet si vyšší poznání těchto duchovních sil i v dokonalé neutralitě a v souladu s Jednotou. Je dobře známo, že duch pravdy Christos-Sophia a čisté srdce naplněné bezpodmínečnou láskou jsou tou jedinou cestou, která vede k duchovní svobodě a potažmo k věčnému Božství .

Význam křtu v Baphometovi

Řecký překlad slova Bafomet se skládá ze slov bafe (křest) a metis (moudrost), na které se mimo jiné také odkazuje v tom nejstarším zednářském zdroji „Symbolismus řemesel v gnostické mši“, který je navíc ještě chápán v kontextu křtu „ohnivou vodou“. To je trochu podobné víře, že Lucifer je nositelem světla v Luciferské doktríně , a tak Baphomet bývá také spojován s okultním rituálem, aby přinesl praktikujícímu astrální světlo a zrození božské moudrosti duchů, aby tím uvedl své osobní touhy do reálné manifestace. Pro podobné účely byla později Gnostická mše adaptována a převrácena známým mágem a okultistou Aleistrem Crowleyem pro využití v rámci rituálů sexuální černé magie prostřednictvím kontaktování Baphomet Network , čímž vlastně byly položeny základy pro Lunar Forces , aby se živily mřížkami černé magie, které jsou navrženy pro podporu globálně praktikovaného satanismu .

Paradigma Thothova vlivu v celém současném hermetismu představovalo učení, které tvrdilo, že zrození duše do světa fyzické hmoty bylo vlastně jen jakousi formou trestu skrze křest ohněm, ve kterém jsou bolesti těla zakoušeny po celý život bez ohledu na to, jakou cestu si v něm zvolíte. Hermetické učení snadno přenáší vliv překrývajícího se morálního nihilismu , sklonu k touze po nesmrtelnosti a službě sebezáchově, protože se věří, že Bůh opustil duši při bolestné tělesné zkušenosti. Toto je příklad Thothovy manipulační taktiky vytvořené prostřednictvím hegelovské dialektiky , s cílem vytvořit taková řešení, která zavedou lidi do tenat duchovního podvodu. Normalizace bolesti a lidského utrpení a nedostatek odpovědnosti za vlastní činy, které způsobují vážnou újmu a jsou dnes těmi hlavními příčinami, které zvyšují množství utrpení ve světě .

Luciferiánští templáři tak reinterpretovali některé essénské gnostické znalosti uváděné v hermetickém učení, aby tak vyčarovali démonické duchy, o nichž se věřilo, že křtí (vykřesávají) moudrost rovnou do hlavy nebo mysli a pokoušejí se napodobovat a provádět tytéž rituály převrácené v černé, aby dosáhli své agendy. Hermetické koncepty ovlivnily templářské rytíře v tom smyslu, že věřili, že hledají křest moudrosti v míse své mysli, rituálně reprezentované lebkou nebo lidskou hlavou jako obřadní mísou, v níž jejich hlava mohla magickým způsobem skutečně absorbovat obsah přenášený z inteligence univerzální mysli.

Ve starověku byl akt křtu považován za lunární svátost měsíce a bohyně plodnosti, při níž se věřící podrobovali rituálu ponoření do vody nebo se účastnili nejrůznějších mycích obřadů duchovního zasvěcení. S rozvojem křesťanství se říkalo, že Jan Křtitel používal křest vodou jako ústřední svátost, která se stala křesťanským obřadem přijímání a také obecného přijímání do církve, obvykle s použitím vody vylité na hlavu, používané právě za účelem ‚ křtu‘. Křest je obecně považován za formu znovuzrození vodou a duchem, za zrození nového duchovního stvoření v těle a za otisk jakési duchovní pečeti církve.

Během černé magie je akt posednutí lidského těla také označován jako „křest ducha“, což jeale přitom ve skutečnosti jen jakási zasvěcovací smlouva uzavřená s archetypem ďábla (satanské nebo luciferské síly), ve které bafometovské síly obsahují proud vědomí těchto rozmanitých parazitických astrálních sil a démonických entit. používajíc rituály černé mše nebo černé magie Bafometa a leckdy zahrnující celou řadu zkažených činností, jako jsou lidské nebo krevní oběti, sexuální magie nebo orgie, sodomie a úmyslné způsobování velké fyzické bolesti a teroru všem těm, kteří jsou zasvěceni nebo posedlí. U rituálů černé mše nebo černé magie se vše dělá pozpátku, aby se převrátil význam rituálu, který evokuje zákon zvratu a přitahuje tímto způsobem různé síly působící vlastně proti životu.

Bod vzniku takové duchovního připoutanosti nebo posednutí, ve kterém je navázán kontakt s Baphometovýmí astrálními silami černými mágy nebo okultisty označován jako křest moudrosti, což je v tomto kontextu ovšem považováno za žádoucí. Stav mysli, který podněcuje duchovní posedlost lidského těla, je běžně považován za žádoucí výsledek pro mnoho okultních skupin, některé věří, že tento stav je posedlost svatým duchem, zatímco jiné si záměrně přejí vyvolat démonické síly. V tomto kontextu je vyvolání démonických sil prostřednictvím krvavých obětí pokusem vytvořit služebníky temných duchů, kteří mohou být magicky svázáni tak, že jsou nuceni plnit příkazy kouzelníků a sloužit jeho vůli z astrální úrovně. Když jsou tato pouta jednou vytvořena, toto pouto otroctví pak na své pouti pokračuje s fyzickým tělem, ale i bez něj.

Konečným účelem rituálu černé magie je čarodějnictví, které má pomoci získat kontrolu a vliv nad všemi ostatními v rámci prostředí a mít možnost ovlivnit vaši osobní vůli a projevy ve fyzickém světě, ovšem na úkor těch skupin, které jsou považovány za nežádoucí. , ignoranti nebo třída otroků.

Tajný pakt o rouhání a sexuální degeneraci

Přirozeně, po tisíce let NAA ovlivňovali určité ceremonie ve svých preferovaných pozemských pokrevních liniích, které zahrnovaly úplnou ztrátu kontroly nad impulsy prostřednictvím účasti na nadměrné úrovni intoxikace, krevní chtíče, šílenství a sexuální degenerace, aby tak obrátily směr přirozené sexuální energie svého světelného těla. proud. Jak již bylo zmíněno, cílem těchto degenerovaných akcí během rituálů je v konečném důsledku zvrátit centra bolesti a potěšení v lidské bioneurologii tak, aby člověk prožíval potěšení, když trpí bolestí, nebo když mučí ostatní tak, aby cítili obrovskou bolest

Překrytí sexuální bídy bylo zavedeno prostřednictvím měsíčních sil, používalo se ke spojení a zkreslení konceptu duchovního posvátného manželství nebo hierogamického spojení s náhodnými činy zvrácených sexuálních rituálů, v nichž by okultisté studující zkreslené gnostické texty byli stále více posedlí výkladem symbolismu jejich erotiky. Veliká část symboliky používané během této doby inverze gnostických praktik templářských rytířů Luciferian byla navržena tak, aby převrátila mužsko-ženský proud do probíhajících zvratů rozdělení pohlaví. To zahrnuje například hady, kteří symbolizují mužské a ženské démonické protějšky vyobrazené v mnoha erotických pózách, z nichž některé údajně představují „genitální moudrost“ Gnóze, které je dosahováno uctíváním těchto démonických sil. Starověký systém víry v genitální moudrost, která je zodpovědná za dosažení gnóze, pomáhá vzdělávat veřejnost, aby lépe pochopila důvody, proč satanismus a luciferské kulty mají tendenci podporovat sexuální zkaženost nebo tolerovat řadu náhodných sexuálních aktů ve svých rituálech a v některých případech dokonce zahrnují rituální černomagické zneužívání dětí.

Azazael je reprezentován jako kozí démon, který předsedá celé démonické hierarchii, aby usnadnil pohlavní styk a uspořádal sexuální partnery tak, aby tím záměrně poskvrnil vnitřní posvátné manželství Christos-Sophie prostřednictvím propagace připoutaností antikristovských entit. Sexuální magie, orgie a rituály černé magie symbolizují hermafroditní postavy s caduceem, symbolika dvojčete hada představuje mužské a ženské démony, Černou královnu Lilith a Samaela Černého. Tyto jsou zamýšleny jako antikristovské verze nebo antihierogamické svazky, které propagují svou dekadenci prostřednictvím nejrůznějších obměn programování sexuálního utrpení. Black Lilith je ztotožňována s velkým množstvím ženských démonů, magických entit nazývaných succubus (sukuby) a je také matkou zrození mnoha démonů nebo stínových bytostí z lunárních sil. Azazael a Samuel jsou někdy reprezentováni jako vzájemně zaměnitelné entity, nebo Azazael bývá prezentován jako velekněz předsedající kopulaci Black Lilith a Samuela během jejich satanského rituálu. Tyto démonické síly jsou vyvolávány a připoutávány v rámci účastníků rituálu a prostřednictvím sexuálního spoluvytváření skupiny s těmito démonickými silami, když se proud satanského vědomí formuje do astrálního energetického podpisu, který následně vytvoří až groteskní strukturu proudů Baphomet. Pokud se během sexuálního rituálu, který spojuje milovníky démonů proti Kristu, zrodilo dítě, krvavá oběť tohoto dítěte je považována za předzvěst Apokalypsy, která přináší na Zemi katastrofy, které konečně definitivně ukončí tuto padlou říši. V některých starověkých gnostických textech se totiž učilo, že na konci světa bude vše v něm obsažené zcela rozpuštěno a vráceno Bohu.

Satanisté a luciferiánci tedy v celém dlouhém průběhu věků používali prakticky překroucení gnostických rituálů, zatímco v sobě pěstovali zvrácenou představu, že sexuální zneužívání dětí a zvířat jim nějak duchovně osvětluje jejich cestu k dosažení Gnóze a přivedení Apokalypsy, přičemž se rozhodli zažít to, co nazývali jako genitálie moudrosti, coby svoji tajnou vnitřní doktrínu záměrného znesvěcení. Skutečné zplození dítěte prostřednictvím těchto sexuálních rituálů mělo být recyklováno v dalším krvavém rituálu pro magické účely, vlastně v takových rituálech v rámci rituálů, které ještě umocnili jejich sílu, což bylo Antikristem považováno za posvátný akt.

Jde o to, pochopit, že rituály černé magie, jak je propaguje NAA upravená Luciferian Knights Templar, která nakonec infiltrovala mnoho okultních nebo tajných společností, ve skutečnosti není gnosticismus, ale jsou to zvrácené názory a překroucené odchylky, které tyto skupiny nasytily duševními nemocemi. Úpadek vědomí během doby temna přispěl ke zkreslení gnostických textů právě tím, že je převedl na sexuální rituály, které se dále rozvinuly do satanských černých mší a rituálů sexuální magie, které nakonec nemají nic společného se skutečným templářským gnosticismem Essene Christos.

Černí mágové v NAA chápali, jak přimět lidské bytosti, aby převrátily své sexuální energie tak, aby běžely zpět v opačném směru, aby vytvářely sestupující hadí oheň, tedy jakousi snadno parazitovatelnou formu looshe. V podstatě je to za účelem převrácení sexuální energie lidské bytosti tak, aby vytekla z perineálních kanálů do polí nižších dimenzí. Je tedy mnohem snazší odsát negativní duchovní připoutanosti nebo energetické parazity NAA, kteří manipulují s touto osobou, aby se ona pak podílela na duchovně destruktivním chování.

Během průběhu O.T.O. (Ordo Templum Orientis) gnostického masového rituálu se závěrečný rituální akt prováděl se sexuální magií a vyvrcholil pohlavním stykem mezi nahým knězem a nahou kněžkou na vrcholu bohoslužebného oltáře, zatímco je přítomna celá kongregace. Baphometovy síly vlastní lidská těla přes bránu Azazaela, Černé královny Lilith a antikristovských entit, takže řada démonických duchů tak v rámci rituálu může mít vzájemný „pohlavní“ styk prostřednictvím lidských hostitelských těl.

Luciferská smlouva

Od té doby, co Luciferian Covenant , probíhá neustálá bitva o toto poznání, ve které byli praví starověcí strážci moudrosti neustále pronásledováni a masakrováni. Hlavní spouštěcí událost na pozemské časové ose již začala keltskými invazemi před 9 500 lety, kdy se skupiny NAA a Ilumináti poprvé pokusily vytvořit jakousi super-rasu genetických elit. To umístilo unesenou DNA Ruby Sun prostřednictvím jejich propagovaných linií, které se vyvinuly ve svobodné zednářství, templářské rytíře , ale také rosekruciánské, jezuitské a mnohé další tajné společnosti, které přetrvávají vlastně až do dnes s podobnými hermetickými esoterickými znalostmi, které se ovšem dnes primárně používají právě v negativní polaritě pro Služby sobě samým . V historických časových liniích se zaměřovali na 2. linie Grálu hvězdné brány pro únos nebo eliminaci, protože tato skupina duší je geneticky spojena s Rodinou Michaela , která pochází z Aldebaranu . Jsou přirozenými strážci sítě východního směru a také otevírají přístup do Zlaté brány . Tyto konkrétní Michael-Nephilim krevní linie jsou nositelé té původní a tedy autentické genetické linie DNA Ruby Sun na Zemi, po kterých NAA nejvíce toužily a které byly modifikovány jako hostitelská těla pro různé invazní skupiny z Orionu a severské skupiny.

(Zdroj: ES News- Baphomet Deception)

Něco málo k NAA:

Tyto bytosti manipulovaly lidským světem již po tisíce a tisíce let, od atlantského kataklyzmatu a to vždy pro své vlastní účely. Viz věky lidstva . Jsou to interdimenzionální a extradimenzionální bytosti známé jako Fallen Angelic (Padlí andělé) v dávné historii a používají mnoho technologických manipulačních metod k ovládání mysli a negativně manipulují s budoucím směřováním lidské rasy. Jednou takovou negativní manipulací je instalace Armageddon Software do planetárního mozku za účelem instalace False Father Negative Alien Religions založená na službě Yahweh a Jehovian Annunaki . Viz. Metody manipulace temné síly a ovládání mysli .

Když byl náš Planetární Logos napaden a zkažen Reptiliánskými Kontrolory ( Archonti ) z NAA ,celá naše planeta a naše rasa tím byly značně dramaticky ovlivněny. Znamenalo to ale, že jsme již nemohli svobodně tvořit a vyvíjet se podle původního plánu našeho zamýšleného stvoření a neměli jsme ani žádnou vzpomínku na to, co se nám stalo. Byli jsme recyklováni naší vlastní neustálou reinkarnací do astrální roviny bez vzpomínek na minulé životy, na to kdo skutečně jsme, kam vlastně jdeme nebo jaký je náš skutečný vztah k Bohu a jaký byl vlastně skutečný „účel“ humanity. Postupem času většina z nás ztratila jakékoliv citové spojení s naším Soul Matrixem a otupěli jsme bolestí, abychom přežili v aktivovaných protilidských strukturách. To, co se stalo naší planetě, totiž vůbec není lidské, je to naprosto „cizí“ skutečné povaze lidstva.

A proto to na světě vypadá tak jak to vypadá. Vysvětlení těchto jinak naprosto skrytých okultních procesů probíhajících na pozadí manipulace s načí rodovou pamětí a s naší skutečnou historií by nám mohlo významně pomoci nastoupit cestu pravého duchovního probuzení a správné evoluce duše.

Zdroj: okultura.cz, https://energeticsynthesis.com/library/negative-alien-agenda

Líbil se Vám dnešní článek? Zvažte prosím podporu Myšpule Světa! Bez Vaší podpory by byl tento projekt dlouhodobě neudržitelný!

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů a z Vašich darů.. Přispějete-li na jejich provoz a udržení, tak přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100 do zprávy pro příjemce pouze napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Už to ani neskrývají? Další veřejný „okultní“ rituál: bizarní uctívání Baala před zraky veřejnosti!

Opět jsem narazila na zajímavé informace svědčící o tom, že v současných bouřlivých sociálních procesech hraje svoji významnou roli okultismus.A to jak v nejvyšších procesech globálního řízení, tak i leckde jinde. Michael Snyder na webu endofamericandream.com zveřejnil článek o bizarním veřejném rituálu v rámci her Commonwealthu v Birminghamu v Anglii 28. července tohoto roku. Michael píše:

Oni se to už ani nesnaží skrývat. 28.července letošního roku během zahajovacího ceremoniálu her Commonwealthu v Birminghamu v Anglii, byl do středu stadionu Alexander vypuštěn obrovský mechanický býk se zářícíma červenýma očima. Monstrum v podobě býka bylo vysoké přibližně 10 metrů a jeho stavba trvala více než pět měsíců. Dostalo to přezdívku „Zuřící býk“ a naprosto to zastínilo všechny ostatní tedy ty lidské účastníky, kteří se na tomto bizarním představení také podíleli. „Hrdina“ zahajovacího ceremoniálu, postava která je známá jako Stella, toho mechanického tvora uklidnila a pak se kolem obřího býka shromáždili všichni lidští umělci a začali se mu tam doslova klanět a uctívat ho. V posledních letech jsem viděl spoustu opravdu divných věcí, ale nikdy jsem neviděl cokoliv podobného.Her Commonwealthu se účastní celkem 72 národů, a tak tento velkolepý a bizarní zahajovací ceremoniál přenášelo nespočet televizních obrazovek po celé planetě.

A teď ta pecka: Jasná a čitelná okultní symbolika v tomto „rituálu“ byla předem velice dobře naplánovaná a organizátoři akce přesně věděli, co dělají.

Počítali ale pochopitelně i s tím, že naprostá většina normální populace vůbec vědomě nezachytí, co se jim vlastně právě odehrává přímo před očima.

Právě Býk byl totiž odpradávna symbolem starověkého božstva z Blízkého východu známého jako „Baal“. Následující citace původně pochází z Christianity.com

V uměleckých vyobrazeních a archeologických nálezech měl Baal podobu býka nebo berana a býval spojován s plodností.

Tento bůh ale také, a to zřejmě podle kananejské tradice, porazil Ela a byl spojován se sluncem a s hromem. A zdá se, že ze všech těch cizích bohů, se kterými Izraelité přišli postupně do styku, tak nejvíce zápasili s uctíváním právě tohoto boha.

Kdybychom se mohli vrátit o tisíce let zpět a vyvalili takového obřího býka se zářícíma červenýma očima pčed obyvatele starověkého Blízkého východu, tak by okamžitě pochopili, co se tady děje.

Nikdo by jim totiž nemusel říkat, že je to socha Baala, a že ji mají uctívat.

Článek, který byl zveřejněn na WorldHistory.org podrobně popisuje období, kdy se symbol býka poprvé začal spojovat právě s Baalem…

Baal Hadad vznikl v Mezopotámii pod jmény Adad na severu a Iskur na jihu. Je doložen již v době Akkadské říše (2334–2218 př. n. l.), ale stal se populárnějším po pádu třetí dynastie Ur (2047–1750 př. n. l.) během První babylonské říše (asi 1894 až asi 1595 BCE). I tak v této době nebyl hlavním božstvem a býval často spojován s bohem bouře Ninurtou jako se svým podřízeným nebo s velkým bohem Enlilem jako jakýmsi svým osobním tajemníkem. Během této doby však také začal být spojován právě s býkem coby jeho posvátným zvířetem, které se později stalo nejvýznamnějším aspektem v jeho ikonografii.

Je také zajímavé, že i jině starověké božstvo známé jako „Moloch“ nebo „Molech“ bylo také často představováno býkem

Kromě sexuálních rituálů zahrnovalo uctívání Molocha dětské oběti známé jako „procházení dětí ohněm“. Předpokládá se, že tehdejší idoly Molocha bývaly obří kovové sochy muže s býčí hlavou. Každá socha měla díru v břiše a možná ješte natažená předloktí, která vytvořila jakousi rampu k otvoru. Přímo v soše nebo těsně okolo ní byl pak zapálen oheň. Děti pak byly umístěny do náruče sochy nebo do otvoru. Když manželé takto hrozivým způsobem obětovali svého prvorozeného syna, tak ​​věřili, že jm Moloch zajistí finanční prosperitu pro jejich rodinu a další děti.

Vzhledem ke všemu výše uvedenému by bylo dobré, abyste se podívali na toto video pořízené právě v okamžiku, kdy byl obří mechanický býk vytažen do středu stadionu Alexandra…

Zvukovou kulisu rituálu poskytla hudba z Black Sabbath, která hrála právě v okamžiku kdy byla na scénu vynášena tato mechanická kolosální bestie.

Bylo by to i tak dost špatné, i kdyby se zastavili jen u této zvrácené okultní symboliky.

Ale jak můžete vidět z tohoto videa , (nemůžete, protože Twitter mezitím video vymazal) tak se všichni lidští umělci potom shromáždí kolem býka a doslova se mu začnou klanět a rituálně ho uctívat.…

Pořídila jsem jen snímek protože Twitter video mezitím odstranil, proč pak asi, když to byla jen neškodná veřejná oslava zahájení her?

Děláte si z nás legraci?

Proč se v rámci zahajovacého ceremoniálu musí vykonávat nějaký neuvěřitelně bizarní rituál, ve kterém se všichni klaní nějaké mechanické bestii?

Očividně máme chápat to, že účinkující uctívají obrovský idol mechanického býka.

Pokud by lidé ze starověkého Blízkého východu dnes sledovali tuto bizarní podívanou, tak by ji okamžitě s jistotou identifikovali jako rituální uctívání boha Baala.

Poté, co se býk uklidnil, jsou v jednu chvíli zvednuty tři ženy, aby si na býka nasedly.

Když to vidíte, okamžitě si vzpomenete na pasáž ze Zjevení, kapitola 17

3Potom mě odnesl v Duchu na poušť. Viděl jsem ženu sedící na šarlatové šelmě, která byla plná rouhavých jmen, měla sedm hlav a deset rohů.4Žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami a v ruce měla zlatý pohár plný ohavností a špíny svého smilstva.5Najejím čele bylo napsáno jméno:

TAJEMSTVÍ,

VELKÝ BABYLON,

MATKA PROSTITUT

A O OHRUCH ZEMĚ.
6 Viděl jsem tu ženu, opilou krví svatých a krví mučedníků Ježíšových.
Když jsem ji uviděl, velmi jsem se podivil.

Jeden z moderátorů dokonce přímo v televizi navrhl, že by tento obří býk mohl mít své trvalé místo v Birminghamu, jakmile letošní hry skončí.

Nemáme žádný důkaz tohoto tvrzení, ale bylo by extrémně alarmující, kdyby to skutečně byla pravda.

Elita totiž velice ráda využívá právě různých zahajovacích ceremoniálů, předávání cen a dalších veřejných podívaných k tomu, aby nás psychicky a emocionálně kondiciovala.

A když vytahují takové kousky, tak dobře vědí, že jen velmi malá část běžné populace proti tomu bude mít nějaké námitky.

Žijeme ve velmi podivných časech a myslím si, že ty následující budou jen podivnější .

Bohužel drtivá většina populace stále mrtvolně spí.

Takže vůbec netuší, co dělá elita, i když se to děje přímo před jejich očima.

O autorovi : Jmenuji se Michael a moje zbrusu nová kniha s názvem „7 Year Apocalypse“ je nyní k dispozici na Amazon.com . Kromě své nové knihy jsem napsal pět dalších knih, které jsou k dispozici na Amazon.com včetně „Ztracená proroctví budoucnosti Ameriky“ , „Začátek konce“ , „Připravte se hned“ a „Žít život, který Opravdu záleží“ . (#CommissionsEarned) Když si koupíte kteroukoli z těchto knih, pomůžete podpořit práci, kterou dělám, a jedním ze způsobů, jak můžete skutečně pomoci, je zasílání digitálních kopií jako dárky prostřednictvím Amazonu rodině a přátelům. Času je málo a potřebuji pomoci dostat tato varování do rukou co největšímu počtu lidí. Publikoval jsem tisíce článků na blogu The Economic Collapse Blog , End Of The American Dream a The Most Important News a články, které na těchto stránkách publikuji, jsou znovu publikovány na desítkách dalších významných webů po celém světě. Vždy svobodně a rád dovolím ostatním publikovat mé články na jejich vlastních webových stránkách, ale také žádám, aby u každého článku uvedli tuto sekci „O autorovi“.

Zdroj: https://endoftheamericandream.com/now-they-are-literally-bowing-down-and-worshipping-baal-right-in-front-of-our-eyes/

Takže po ceremoniálu v Gotthardském tunelu, při zimních olympijských hrách v Londýně, nebo Veikonočním Káhirském přivítání božstva Amon-Ra v rámci turistické akce Golden Pharao Parade a mnohých dalších nám globalisté vykonali další okultní rituál přímo před našima nicnechápajícíma očima. A poněkud mrazí z toho, že je tak oživován a vtahován do našeho světa egregor zapomenutého starodávného božstva, jemuž ale byly tehdy zjevně přinášeny i lidské oběti a to dokonce dětské! A neměli bychom zapomenout na okolnost, že právě znovuoživená „zapomenutá“ stará božstva jsou magicky značně „potentní“ neboli účinná. Protože co udělá takový dávno zapomenutý bůh, najde-li se dnes někdo, kdo mu opět postaví svatyni a začne jej uctívat a navíc dokonce rituálně? No může se doslova přetrhnout, aby tomu odvážnému experimentátorovi na poli praktické magie splnil každé jeho sobecké přáníí. Běda však tomu odvážnému, který pak jednou třeba zapomene přinést své obětiny…

Líbil se Vám tento článek? Zvažte prosím podporu Myšpule Světa! Bez Vaší podpory by byl tento projekt dlouhodobě neudržitelný!

PODPOŘTE MYŠPULE SVĚT !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů a z Vašich darů.. Přispějete-li na jejich provoz a udržení, tak přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100 do zprávy pro příjemce pouze napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Vůdci Cabal míří do Antarktidy, aby se tam vzdali Alianci

Článek Michaela Salla ze 16.prosince 2021 ze stránek exopolitics.org volně přeložila Myšpule. Následující článek zase jen o něco málo více doplní mnoho chybějících kousků ve skládačce – puzzle současné světové reality. Další informace z exopolitické reality, která je pro mnoho lidí stále hodně za hranou akceptovatelnosti, která ale zároveň (a to ať už ji přijmeme, nebo ne) je nedílnou součástí multidimensionální reality našich společně sdílených životů, které jsou definovány každému trochu jinak odměřeným časem. Který se navíc prokazatelně zrychluje, jak jste si jistě mnozí (včetně mě) všimli. A není to naším věkem (prý starším lidem utíká čas rychleji než-li dětem) ani celkovou a překotnou rychlostí moderního života, je to způsobeno pohybem naší sluneční soustavy v rámci celé Galaxie a jejím vstupem do oblastí s vyšší „hustotou“. Takže se nám to zrychlování času nezdá, je skutečné, čas nyní vnímáme jako „rychlejší“.

Nedávno se objevily zprávy o tom, že globální elity (aka kabala – Cabal) jedou do Antarktidy na jistou tajnou schůzku. Z veřejných tweetů je známo, že Claus Schwab, zakladatel a výkonný předseda Světového ekonomického fóra, a Cristina Lagarde, prezidentka Evropské centrální banky, se také zúčastnili tohoto tajného setkání v Antarktidě. Dva další z přítomných byli Brad Garlinghouse a David Schwartz, respektive prezident a technický ředitel společnosti Ripple Labs, softwarové společnosti specializující se na programování online platebních systémů.

Čtyři tweety výše uvedených elit, které začaly tím, že Lagarde nejprve v červenci 2021 tweetovala, že se zúčastní setkání v Antarktidě, vyvolaly mnoho spekulací . Abychom se dozvěděli něco více o těchto tajných setkáních v Antarktidě, kontaktovali jsme Elenu Danaan, abychom zjistili, zda její mimoplanetární zdroje mohou poskytnout nějaké odpovědi na to, co se to v Antarktidě skutečně děje.

Elena obdržela odpovědi na otázky od Thora Hana Eredyona, velitele Galaktické konfederace světů, a od Oony z Intergalaktické konfederace (aka Strážci). Jejich odpovědi byly naprosto ohromující. Zdá se, že skutečně bylo dosaženo zásadního bodu obratu a globální elity jsou nyní svolávány do Antarktidy, aby se setkaly s delegací mimozemských ras a vůdců Pozemské Aliance, aby s nimi vyjednaly podmínky jejich kapitulace.

Antarktida byla pro toto setkání vybrána, protože obsahuje portál, který může přenést globální elity do vzdáleného světa v jiné galaxii, kde budou dobře zásobené, ale naštěstí pro nás již navždy vyhoštěny.

Před odjezdem do nového světa však musí nejprve pomoci s přechodem globálního finančního systému a zrušit velkou část černé magie, která sem byla jimi seslána za účelem udržení lidstva a Země samotné v otroctví.

Zde je první zpráva, kterou Elena (v rozhovoru E) obdržela od Thora Hana (TH) 14. prosince 2021 o tom, co se vlastně stalo na setkání v Antarktidě.

TH: Rozhodnutím Vysoké rady GFW, po nedávných dohodách o Jupiteru mezi Zemskou vesmírnou aliancí a Galaktickou konfederací světů, Radou pěti a Zenateanskou aliancí.

Terranské elity pod nepřátelským vedením vyhověly návrhu setkání s našimi zástupci na jižním kontinentu, aby zde předali Pozemské alianci své pravomoci v globálním finančním systému. Tento prastarý systém má být nahrazen novým systémem, který má být zaveden právě Pozemskou aliancí. Výměnou za to se jim nabídne život mimo tento svět se všemi pro ně podstatnými komoditami.

E: Proč nejsou prostě souzeni za své přečiny a podle toho také odsouzeni?

TH: Pouze oni mohou zavinout temnou síť, kterou vytvořili, protože do základů vašich společností vrhli zátěž velké nemravnosti. S terranskou vysokou hierarchií Pozemské aliance bylo rozhodnuto, že z důvodu těchto přesunů moci by se neměl na Zemi vyvinout žádný další a větší chaos, protože ekonomický kolaps by přidal ještě více utrpení do těchto již tak dost náročných časů GFW a Pozemská aliance se právě proto starají o to, aby tento přechod způsobil pokud možno co nejmenší škody.

E: Týká se to pouze změn ve finančním systému?

TH: Průmyslové oblasti jsou vzájemně závislé právě přes finanční systém. Buďte připraveni být svědky velmi překvapivých změn v oblasti nových energetických systémů a zavádění nových převratných technologií v mnoha odvětvích.

E: Proč jsi byl poslední dny na Jupiteru? A proč právě v ten samý den, kdy došlo k úniku informací o těchto tajných setkání v Antarktidě?

TH: Říkal jsem vám, že na Jupiteru byly různé schůzky. Temné elity tam nebyly, v zařízení Shari (Ashtar GC) by nebyly tolerovány. Temní se setkali na území Antarktidy s našimi vyslanci. Poslední setkání na Jupiteru se týkala těch, o kterých jsem se právě zmínil, tedy pouze s vedením Pozemské aliance. Tato setkání byla dokončena dnes, podle terranského času. Toto je prohlášení, které vám mohu dát i s požehnáním mých nadřízených. Kontaktovala vás Oona?

E: Ano, kontaktovala.

TH: Pak ví nejspíš více podrobností než vím já, alespoň prozatím. V příštích hodinách si s vámi znovu promluvím. Můžete to samozřejmě říct Dr. Michaelovi a pozdravovat ho.

E: Určitě ano, budu pozdravovat a velice děkuji, Thore Hane.

Poselství Thora Hana nám dává poměrně jasnou představu o tom, co se v Antarktidě skutečně stalo. Globální elity, které tam byly svolány, se setkaly s delegací vůdců z různých mimozemských organizací a Pozemské aliance, která se účastnila Jupiterských dohod podepsaných v červenci 2021. Elity měly přijít s plánem hladkého ekonomického přechodu ke spravedlivější měnové systému a na zabránění globálnímu finančnímu kolapsu.

To podporují také další dva tweety dvou vysokých úředníků z Ripple Labs, Schwartze a Garlinghouse. Jejich přítomnost na jednání a jejich vysoká odbornost signalizovaly, že to, co se vyjednávalo v Antarktidě, zahrnovalo také nový online platební systém.

Mohlo by to souviset s kvantovým finančním systémem (QFS), který se stal již dávno předmětem mnoha spekulací? (O QFS jsem již také psala na Myšpule Světě) Podle jednoho zdroje , Nigela Matteho, by nadcházející QFS mělo být propojeno s tzv. kvantovým internetem, který bude vytvořen prostřednictvím systému Starlink Satellite, který vytváří právě společnost SpaceX Elona Muska. Schwartz a Garlinghouse by měli mít potřebné odborné znalosti, aby pomohli plánům na hladký přechod ze současného globálního finančního systému na QFS spojený s kvantovým cloud computingem.

Thor Han poukázal na to, že důsledky pro více průmyslových odvětví budou obrovské, a to počínaje energetickým sektorem. Opuštění od fosilních paliv je skutečně tím správným klíčem k uvolnění velkého množství alternativních energetických technologií, které byly potlačovány a utajovány již od počátku 20. století. Podobně bude také uvolněno mnoho dalších utajovaných technologií, jako jsou elektromagnetické a holografické léčebné modality (Medbeds), čímž se nahradí současný naprosto zdiskreditovaný farmaceutický průmysl v důsledku vzpoury jednotlivých populací obyvatel národních států proti globalistickým politikám povinných vakcín a jejich velké podpoře od farmaceutických korporací.

Je dobré si uvědomit, že v současné době existuje více než 5900 patentů , které jsou jen v USA utajeny kvůli nařízením ohledně národní bezpečnosti uloženými zpravodajskou komunitou (CIA, NSA). Většina těchto potlačených patentů zahrnuje také alternativní energetické a léčebné technologie. Když v lednu 2017 prezident Donald Trump vydal přísně tajné memorandum o vydání 1000 těchto patentů v průběhu příštích dvou let, byl zpravodajskou komunitou naprosto ignorován a jeho vlastní administrativa to nakonec zmařila.

Zajímavé je, že kabale (Cabal) nebylo dovoleno cestovat do ústředí galaktického velitelství Ashtar na Jupiter, kde byly poprvé vyjednány Jupiterské dohody mezi 14 vesmírnými národy vedenými USA se zástupci galaktického společenství. To je velkým ukazatelem toho, jak se situace v naší sluneční soustavě dramaticky změnila v souvislosti s vyhnáním Ciakahrr (Draconian) Empire a Orion (Gray) Kolektivních sil a proto byla pozemská kabala izolována od svých bývalých patronů.

Po své první odpovědi poslal Thor Han Eleně další informace o setkáních, kterých se účastnil na Jupiteru:

TH: Dalším aspektem mé přítomnosti na Jupiteru byla diskuse o vyjímečném jevu, který se nedávno objevil v blízkosti vašeho hvězdného systému: tím je kolaps kontinua 3. hustoty. K tomu dochází v takových kapsách ve struktuře vesmíru a váš hvězdný systém právě nyní vstupuje do jedné z nich při pohybu po trajektorii svě dráhy tímto ramenem galaxie. Dojde k dalšímu zhroucení 3. hustoty jako mostu k 5. hustotě. Nepřítel i temní o tom vědí, věděli, že se to děje a je to právě jeden z důvodů, proč již dlouho předtím dobře věděli, že o tento hvězdný systém přišli. Více vám objasním později.

Poselství Thora Hana potvrzuje, že naše sluneční soustava vstoupila do oblasti vesmíru, která má jistou galaktickou anomálii, která výrazně ovlivňuje prostor třetí hustoty. V roce 2014 skutečně vědci potvrdili , že se naše sluneční soustava chystá vstoupit do velkého mezihvězdného mračna nazývaného „místní chmýří“, které je široké přibližně 30 světelných let a drží pohromadě pomocí velmi silného magnetického pole.

Podle různých výzkumníků byl tento mezihvězdný mrak poprvé pozorován již v roce 1961 a to okolo souhvězdí Plejád a nazván jako „fotonový pás“ – kvůli bílému světlu, které vysílal. Jedním z obhájců „Photon Belt“ byl Noel Huntley, Ph.D., který v roce 2010 napsal článek s názvem „The Photon Belt Encounter“ , ve kterém blíže popsal jeho existenci a také zmínil velký zájem mimozemšťanů:

Co je to za elektromagnetický mrak, tato zlatá mlhovina, kterou někteří mimozemšťané někdy nazývají jako zářivá mlhovina? Jeho univerzálnější označení je ovšem „fotonový pás“ skládající se z mnoha menších pásem, a každé setkání s tímto pásem je mimozemšťany považováno za velmi důležité.

Podle informací Thora Hana měl Dr. Huntley pravdu a oblast vesmíru, do které jsme vstoupili, urychlí naše vědomí z materialní existence ve třetí hustotě na existenci v páté hustotě. Podle materiálu Zákona Jednoho je „pátá hustota možná nejlépe popsána jako extrémně bílá ve vibracích“. Proto „fotonový pás“ není tak úplně nepřesným popisem této oblasti 5. hustoty prostoročasu navzdory tomu, co o tomto termínu říká mnoho kritiků.

Pokud by kolektivní vědomí lidstva ještě nebylo dostatečně vyvinuto, aby se přizpůsobilo rychlejším frekvencím páté hustoty, zhroutilo by se v globální katastrofě, kterou by si samo vyvolalo. Pokud by se však vědomí lidstva již dostatečně vyvinulo, začal by tím očekávaný zlatý věk moudrosti, lásky a trvalého míru.

Thor Han nám dává jasně najevo, že globální elity pochopily, že bitva o Zemi je definittivně prohraná, a nechtějí se podílet na tom, co přichází. Odtud pramení jejich ochota spolupracovat při našem přechodu na novou Zemi, aby potom mohli pomocí portálu Antarktida navždy odejít na jinou planetu.

Ve druhé následné zprávě odeslané 14. prosince Thor Han komunikoval s Elenou a podělil se s ní ještě o další informace o tomto „fotonovém pásu“ (aka místním chmýří) a také o tom, jak Jupiterské dohody daly globální elitě pět měsíců na to, aby se vzdala Pozemské alianci. Thor Han řekl:

TH: Budu mluvit o tomto vesmírnmém přírodním jevu vyskytujícím se v blízkosti vašeho hvězdného systému. Nejedná se o izolovaný jev; jak se váš hvězdný systém pohybuje po časoprostorové mřížce této galaxie, složené z různě kolísajících vln frekvencí, narazíte na takové kapsy s vyšší hustotou vibrací hmoty. Co to znamená: fyzikální zákony, které spojují atomy dohromady, oscilují rychleji. Nejde o čas, rozumíte, časová délka se nemění, jde pouze to, jak ji vnímáte, protože se celkově mění vaše rychlost. Nejde o čas, ale pouze o fyzickou strukturu prostoru, který se posouvá. Jak fungují univerzální fyzikální zákony, stává se, že k tomuto jevu dochází postupně, pokud není kapsa s vyšší hustotou stejně velká nebo větší než zmíněný hvězdný systém. Hranice zóny hustoty není ostrá, ale rozmazaná. Vstupujete do ní postupně tím, že narážíte na jakési „bubliny“, dokud zcela nesplynete s novou oblastí.

E: Co se stane, když Země projde jednou z těchto zón s vyšší hustotou nebo bublinami?

TH: Žádné velké dramatické události, jak si mnozí Terrané se strachem v srdci představují, se nestanou. Projevuje se to jako změna ve vědomí, když se vnímání, tedy vjemy, mentální a fyzické, posunou do vyššího rozsahu. Mohou se vyskytnout také fyzické příznaky, ti, kteří mají připravenou svou mysl, tak otevřeně následují vlnu, ale pro ty, kteří na to ještě nejsou připraveni a vzdorují, tak to pro ně znamená značné fyzické a hlavně duševní utrpení. Mění se vidění, mění se vjemy, a to zejména vnímání lineárního času, který je vnímán jako by byl mnohem rychlejší. Ale víte, tento proces, vstup přes tuto novou oblast v Nataru, je prostě nevyhnutelný. Terrané se tedy musí skutečně vzdát jakéhokoli odporu, hlavně toho největšího, tedy strachu.

Thor Han na tomto místě potvrdil, že pohyb naší sluneční soustavy do „fotonového pásu“ („místní chmýří“) není něco, co by ohlašovalo fyzickou destrukci našeho světa, ale naopak to signalizuje zrychlení vědomí. Jedinci, kteří jsou dostatečně emocionálně a mentálně připravení budou schopni surfovat na přicházejících galaktických vlnách a projevit se v nové realitě – pověstném Království nebeském na Zemi. Ti, kteří ještě nejsou připraveni, udělají pravý opak a zažijí jen mnohem větší stres a zmatek ve svém osobním i společenském životě.

Thor Han pokračoval ve své následující, druhé zprávě takto:

E: Když se vrátím k Antarktidě, co vše mi ještě můžeš říct? Nemám tyhle lidi ráda, jsou ztělesněním zla. Způsobili na Zemi tolik utrpení.

TH: Už dále nebudou. Když došlo k dohodám na Jupiteru, tak dostali důrazné varování, že se za pět měsíců sejdeme a oni se budou muset připravit na svoji kapitulaci. Takže to věděli, a proto se zoufalstvím teď rychle prosazují všechny své programy najednou. Ale vaši lidé to konečně také začínají vidět.

E: Počkej, proč jim dali pět měsíců?

TH: Čas nutný k přechodu. Toto setkání je zlomovým bodem pro ně i pro vás. Kdybychom je potlačili všechny najednou, finanční a ekonomické systémy na Terře by se v hrozném chaosu úplně zhroutili. Jsou mnohem lepší způsoby. Jsou povoláni, aby předali Alianci své klíče a nástroje, aby byl tento přechod pro obyvatelstvo co nejhladší.

Ještě něco, co stojí za zmínku, je to, že byli vyučeni temným éterickým uměním a jejich temná kouzla je třeba vrátit zpět. To teprve skutečně zničí jejich sílu. Je tak bezmocní, že raději opustí tento svět. Dobrovolně odejdou. Víte, když jsem zmínil přechod, chtěl jsem tím říct, že Terrané potřebují vidět tváře svých nepřátel, aby konečně otevřeli své vědomí pravdě. Jakkoli je tento proces bolestivý, tak je nezbytný.

E: Připomíná mi to, co mi Devítka nedávno řekla, že každá cítící bytost má hrát svoji specifickou roli ve hrách evoluce vesmíru.

Th: To je přesné. Víte, když jsem před čtyřmi lety pobýval na jisté himálajské základně, byl jsem tam svědkem připravovaných, a mimochodem skvělých plánů na probuzení Terranů. Hlavním problémem však byla časová válka. Představte si časovou válku jako vícevrstvou šachovnici. Není asi lepší způsob, jak vám to mohu popsat.

Thor Hanův odkaz na globální elity, které používají „temná éterická umění a kouzla“, je velmi významný. Má na mysli málo pochopený aspekt kontrolního systému globální elity, který spočívá v použití okultních praktik černé magie k podpoře všech jejich aktivit. Thor Han zde potvrzuje to, co již několik výzkumníků (a taky Myšpule) odhalilo v minulosti, že kabala běžně používá černou magii jako nedílnou součást svého globálního kontrolního systému. Nejen mé tvrzení, že veškeré současné procesy probíhající okolo nás mají tvrdě okultní základ, se ukazuje být pravdivé. Ostatně mnohokrát řešená záliba „elit“ v různých rituálech při významných událostech je přesně o totémž. Připomeňme si Velikonoční rituál Pharao Golden Parade v Káhiře, zahajovací ceremoniál olympiády v Londýně, otevření tunelu ve Švýcarsku a další..

Dobrým příkladem také je, jak americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) běžně používal magické symboly pro veřejný vesmírný program, jak zcela jasně dokumentují Richard Hoagland a Mike Bara ve své nejprodávanější knize z roku 2009, Dark Mission: The Secret History of NASA .

Od prezidenta Vladimira Putina a vojenské zpravodajské skupiny spojené s hnutím Q (tedy hnutím spojeným se 17. písmenem abecedy) jsme se také dozvěděli , že globální elita praktikuje „satanismus“. Jsou to satanisté kteří vyvolávají sílu démonů a jiných negativní entit k pomoci v podrobení si lidstva a ducha planety. V tomto ohledu dokonce Putin ve svém projevu o stavu národa v roce 2013 skutečně řekl že: „Nový světový řád uctívá Satana“.  

Jejich obřady temné magie se běžně konají v různých energetických vírech nebo na „posvátných místech“ po celé planetě, jak již odhalilo mnoho okultních badatelů, jako je Fritz Springmeier ve své knižní sérii Bloodlines of the Illuminat i . Nedávno i Brad Olsen, vysoce kompetentní výzkumník a autor, také odhalil mnoho z těchto praktik černé magie a satanistů ve své knižní sérii Beyond Esoteric :

Existuje úplná kontrola nad lidskou rasou a pomyšlení na to, že by černá magie mohla být skutečně použita k ovládání mas, je značně znepokojivé. Okultismus je dnes zaměstnán v novém druhu fašismu mezi některými elitními globalisty, kteří již nyní zcela ovládají téměř každý aspekt našeho života, od zdraví a financí až po politiku a vzdělávání… Výzkum ukazuje, že okultní obřady a rituály na vyšších úrovních jdou daleko za hranice toho, co si kdo vůbec dokáže představit… Proč je tak těžké uvěřit tomu, že by okultní praktiky mohli být skutečným účinným nástrojem kontroly?

Důležité je, že Thor Han poukázal na výslovnou spojitost mezi Jupiterskými dohodami podepsanými v červenci a schůzkami v Antarktidě, které se konaly o pět měsíců později. Ustanovením dohod byla kapitulace globální elity do prosince 2021. Tuto časovou osu potvrzuje červencový tweet Christine Lagardeové, že schůzky se měly konat v prosinci v Antarktidě. Její tweet je přesvědčivým důkazem, že kabala skutečně dostala pět měsíců na to, aby se připravila na předání své moci, aniž by se zhroutil světový finanční systém jako podmínka pro možnost jejich opuštění Země přes antarktický intergalaktický portál.

Tato vyjednaná kapitulace a odchod kabaly signalizuje příchod nové neuvěřitelné doby ukazující se právě přímo před námi, protože svět začne postupně přecházet na zcela nové finanční, politické, zdravotní a energetické systémy, které způsobí revoluci v životě každého člověka. Zpráva od Oony, jedné ze Strážkyň, poskytuje ještě více podrobností o neuvěřitelných planetárních přechodech, kterých budeme brzy svědky. Její poselství budu analyzovat v části 2 této série.

Video verze tohoto článku jsou k dispozici (v angličtině) na YouTube a Rumble

Rád bych poděkoval Eleně Danaan za svolení zveřejnit zprávy Thora Hana. Její web je zde.

© Michael E. Salla, Ph.D.


Aktualizace z 16. prosince 2021: Byl nalezen původní zdroj čtyř twitterových příspěvků citovaných ve výše uvedeném článku. Tyto čtyři tweety se poprvé objevily na twitterovém účtu XRP the Standard Productions 3. prosince . Poté byly znovu zveřejněny v článku publikovaném na The Void 7. prosince, který jsem použil jako svůj zdroj pro výše uvedený článek. Dva z tweetů pak Ben Fulford zveřejnil na svém webu 13. prosince 2021 . Joseph Farrell citoval článek Void a odkázal na tweet Klause Schwaba z 13. prosince . Výše uvedený článek pojednávající o čtyřech tweetech jsem zveřejnil 16. prosince. Stránka XRP zveřejňuje satirické příběhy a je hrdá na dezinformování lidí. Bohužel, pokud jde o čtyři tweety o Antarktidě, značně to zpochybňuje jejich pravost. Dezinformace jsou však navrženy tak, aby kalily vody o skutečných událostech, a v Antarktidě se skutečně něco stalo, protože jeden ze čtyř zdrojů, David Schwartz, aktivně publikuje o své nedávné cestě tam . Takže víme, že jeden ze čtyř twitterových zdrojů šel do Antarktidy. Chodil tam i Klaus Schwab a Christine Lagardeová? Teď nevíme. Tento nešťastný vývoj nesnižuje přesnost informací poskytnutých Elenou Danaanovou od jejího zdroje Thora Hana o tom, co se nedávno stalo v Antarktidě. Vše, co dělá, je zmatek a nesprávné nasměrování do již tak obtížné oblasti pro výzkum. I když jsem provedl nějakou due diligence na čtyřech twitterových příspěvcích, zjevně to nebylo dost dobré. Poučení. Příště to udělám lépe. Oklam mě jednou, stydím se za tebe. Oklam mě dvakrát…

Michael Salla, Ph.D.

Zdroj: https://exopolitics.org/cabal-leaders-go-to-antarctica-to-surrender-to-extraterrestrials-earth-alliance/

Globalistická Agenda – odhalení systému víry a cílů „globální elity“ současného světa

Na webu HumansAreFree.com jsem našla zajímavý článek pod názvem „Odhalení systému víry globální elity“ s tagy: „elitářství“ a „sociální darwinismus“, který byl publikován 5.prosince tohoto roku pod značnkou HAF (Humans Are Free, kolektiv autorů). Kromě informací o zmíněném „sociálním darwinismu“ článek přináší neméně zajímavé odkazy, třeba na stránku www.globalistagenda.org (The Globalist Agenda) plnou přehledně a jasně uspořádaných informací o plánech, cílech, víře a způsobech ovládání mas veřejnosti současnou „globální elitou“ našeho světa. The Globalist Agenda s podtitulem „How The Elite Control Your Mind And Your Life“ je stránka věnovaná právě odhalování strategie, cílů, systémi víry a plánů dnešní světové elity. Stránky The Globalistic Agenda začínají těmito dvěma trefnými citáty:

„Při hledání nového nepřítele, který by nás sjednotil, jsme přišli s myšlenkou, že současné znečištění planety, falešná hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hladomor a podobně by tomuto přesně odpovídaly.“ – „První globální revoluce“, Zpráva Rady Římského klubu od Alexandra Kinga a Bertranda Schneidera 1991

„Současné bankovnictví bylo počato v nepravosti a zrodilo se v hříchu. To právě bankéři vlastní tuto zemi. Vezměte jim ji, ale necháte-li jim i nadále moc tvořit peníze, tak oni pouhým jedním mávnutím pera vytvoří opět dostatečné množství peněžních vkladů na to, aby jste si vaše vlastní peníze od nich mohli znovu koupit. Ale vezmete-li jim tuto moc, tak jak všechna velká bohatství, tak i oni ze světa zmizí a měli by zmizet, protože by to byl rázem šťastnější a mnohem lepší svět pro život. Ale pokud chcete zůstat otroky bankéřů a ještě jim platit za náklady na vaše vlastní otroctví, tak ať dál pokračují ve vytváření peněz.“ – “ – Sir Josiah Stamp, bývalý ředitel Bank of England.

Systém a principy absolutní kontroly a totálního zotročení lidstva tzv.globální elitou. Tedy těmi absolutně nejbohatšími totálními psychopaty v nám známém vesmíru.

Napadlo vás již také někdy, že je tady v našem krásném světě něco hodně, ale hodně moc špatně? Napadlo vás někdy, že by nám naši politici, vláda, učitelé úplně klidně a hlavně neustále lhali? Napadlo vás někdy, že s námi televize zcela nevybíravě a sprostě manipuluje? Přemýšleli jste již někdy o tom, jak ten náš překrásný svět skutečně funguje? Přistihli jste již někdy média při lži? Chcete vědět, na jakém principu skutečně fungují peníze? Přemýšleli jste někdy, čemu asi tak věří „elita“ tohoto světa a kam nás skutečně vedou? Nyní máte vzácnou příležitost, možná mnozí z vás naprosto poprvé během vašeho dosavadního života, alespoň trochu nahlédnout do skutečné podstaty světa a toho, jak jsme byli na všech úrovních našeho bytí pokaždé uvedeni v omyl a jak jsme neustále jen oklamáváni. Tento článek aní zdaleka není koncem všech těchto lží a ani nemůže být vším tímto koncem, ale je to právě naopak začátek. Začátek cesty vašeho bolestivého probouzeni se do světa Pravdy. Není to lehká cesta a hned na jejím začátku nejspíše s hrůzou (tak jako já) zjistíte, že vám lhali a nadále lžou ale úplně ve všem, že na tomto světě není pravda ale vůbec nic…

Globalistická agenda představuje dlouhodobý a promyšlený plán, jak dostat všechny obyvatele Země pod absolutní kontrolu v rámci jednoho jediného globálního a totalitního státu. Existuje malá, ale silná skupina jednotlivců, kteří jsou jakýmisi skrytými architekty a sociálními inženýry tohoto světa a současně také podněcovateli formování a hlavně postupné implementace toho, čemu říkáme „Nový světový řád“, NWO, New World Order. Ačkoliv je to širokou veřejností a mainstreamem stále považováno za pouhou „konspiraci“, tak konspirace to bohužel pro nás skutečně není. Existuje totiž opravdu a naprosto reálně jakási velice vlivná skupina živých entit (je těžké nazývat je lidmi kvůli naprosté absenci toho, co považujeme za podstatu našeho lidství, či lidskosti, tedy lidských vlastností jako jsou třeba svědomí, čest, milosrdenství, empatie nebo láska) sjednocených ideově do vzájemné ekonomicko-sociální vazby na základě svých společných zájmů (a to jak politických, tak finančních, kterou právě z těchto důvodů můžeme pojmenovat souslovím jako finančně-digitální komplex). S využitím jejich obrovského, a to jak finančního, tak politického vlivu prostřednictvím mezinárodních organizací, jako je MMF, Světová banka, Královský institut pro mezinárodní záležitosti (RIIA), Rada pro zahraniční vztahy (CFR), Trilaterální komise, Bilderberg Group, Organizace spojených národů, NATO a stovky dalších nevládních organizací, tak tím hlavním cílem těchto internacionalistů není nic menšího než podrobení si a totální kontrola všech lidí na této planetě jako služebníků jedné světové vlády ( a sluhové v tomto kontextu znamená otroci). Vlády všech zemí, včetně mocností, jsou dodnes řízeny stále stejnou malou skupinou elity, která již jen pod různými maskami vládlne masám tohoto světa již po velmi dlouhou dobu. Dnešní „globální elita“ jsou přímí potomci těch, kteří vládli tomuto světu poslední 2 tisíciletí – králů a královen, bankéřů, loupeživých baronů, kněží a nejrůznějších podřízených oligarchů a zástupců médií. Jejich věčná touha po nastolení totalitní diktatury jednoho světového feudálního státu by neměla nikoho, kdo alespoň trochu zná historii a je alespoň minimálně konceptuálně gramotný, vůbec překvapit. Je to koneckonců jakási jejich přirozenost, věčný boj o nadvládu, o peníze, o moc. Jen současná elita k tomu všemu navíc ještě získala moc technologickou, skutečná úroveň současných technologií je pro běžného člověka nepředstavitelná, obzvláště v oblasti bioinženýrství, umělé inteligence, genetiky, nanotechnologií a pod., ale také moc biologickou, respektive bio-politickou, onu „biopower“, která jim umožňuje biologické ovládnutí člověka, respektive jeho těla a mysli. Musíme si uvědomit, že dosud nezvěřejněný, tedy dosud tajný vývoj technologií například v rámci světového vojensko-průmyslového komplexu je odhadem o nějakých 50 let napřed, před tím, co je veřejnosti dnes představováno a prezentováno jako ta absolutní technologická špička.

Výzkum a věda

Dnes máme technologicky to nejlepší, co si věda může koupit za peníze. Jenžeto má háček, spočívající v tom, že naprostá většina grantů vědcům a akademikům od univerzitní úrovně, přes výzkumné ústavy až po akademie věd pochází právě od elit a to prostřednictvím jejich kontroly nad jejich nadacemi (osvobozenými od placení daní). Tímto způosbem elita kontroluje a řídí směr výzkumu, protože dává peníze pouze na určité projekty, zatímco odmítá financovat jakékoliv jiné cesty výzkumu, které nejsou v souladu s jejich zájmy. Všichni současní vědci jsou na těchto grantech zcela závislí a stávají se tak elitou řízenými vědeckými lokaji. Veškeré projekty, které přinášejí žádoucí výsledky, jsou následovně zachyceny soukromými zájmy elit a pokaždé stejně použity jen k dalšímu rozšíření jejich kontroly a dominance, případně k dalším konkrétním aspektům jejich agendy.

Technologie dané veřejnosti vs. skutečný stav technologie

Navzdory tomu, co nám je tvrzeno vládou a médii, totiž, že jsme na absolutní technologické špičce, tak faktem je, že naše skutečné vědecké a technické znalosti jsou ve skutečnosti o mnoho desetiletí před tím, než když jsou poskytovány veřejnosti. Když se podíváme do nedávné historie, můžeme tuto skutečnost zřetelně vidět a opakovaně a znovu demonstrovat. Aby si elita udržela svoji moc a hlavně kontrolu nad masami, velice přísně kontroluje veškerý technologický vývoj a hlavně jakékoliv uvolňování pokročilých technologií veřejnosti tak, aby vždy mohla kontrolovat důsledky a využití.

Internet

Internet, respektive to, co známe jako world wide web (www), má úplně jiný význam než se všeobecně míní a tímto významem je „World Wide Wiretap“. Realita je totiž taková, že internet vyvinutý americkou armádou prostřednictvím agentury pokročilých technologií DARPA nebyl poskytnut veřejnosti jako metoda efektivní komunikace, nebo reklamní médium, za což je stále považován, ale spíše jako metoda kontroly a sledování veřejnosti; manipulování lidí, aby „svobodně“ sdělovali své jinak zcela soukromé informace; a identifikace a psychologické profilování zvyků a chování každého jednoho člověka na síti pomocí pokročilých algoritmů AI (umělé inteligence). Jedním z nezamýšlených důsledků ovšem bylo, že vznikl volný tok stejných informací, ale o samotných kontrolérech. V důsledku toho je celý současný internet předmětem jeho transformace na Internet 2.0, tedy na vládou/korporátem kontrolované informační (propagandistické) médium (stejně jako všechny dnešní TV), které je cenzurováno a kde je zakázán volný tok svobodných informací a kde budou přístupné pouze ty schválené informace. Dosavadní koncept internetové neutrality a svobodného sdílení informací tak bude navždy zničen.

Technologické mechanismy řízení

I když je pravda, že dosavadní technologický pokrok vedl ke zvýšení našich komunikačních schopností, je také pravda, že elektronická komunikace má stejně temnou stránku, a tou je schopnost kohokoli zúčastněného sledovat, monitorovat a ovládat. Zpravodajské agentury a kontrarozvědky (všechny jsou pod kontrolou elity pochopitelně) nyní naprosto běžně dnes monitorují VŠECHNY e-maily, mobilní telefony a internetový provoz . S s dalším pokrokem technologií bude tato kontrola pouze neustále narůstat implementací technologií, jako jsou například RFID čipy ke sledování každého pohybu vybraných osob nebo jakýchkoliv produktů, a takovou třešničkou na dortu vládně-korporátního šmírování potom bude vznik bezhotovostní společnosti, kde budou všechny finanční transakce monitorovány a vláda bude vědět o všem, co kupujete a vlastníte, peníze budou virtuální ve formě vládou kontrolovaných kryptoměn, programovatelné, tudíž napčíklad účelově nebo časově vázané, případně vázané ke konkrátnímu místu, kde bude dovoleno je „utrácet“ a hlavně, kdokoliv půjde kdykoliv finančně jednoduše „vypnout“, což zajistí elitě dosud bezprecedentní možnost absolutní kontroly všech aspektů života každého jednotlivce. Nástup technologií AI a potažmo vznik virtuálních světů jako „Sentient World“ či Metaverse od Facebooku budou použity k duplikování každého člověka žijícího v reálném světě do kyberprostoru; a jak se stalo již během posledních několika let realitou, budou mikročipové implantáty časem použity ke sledování naprosto všech a také každého vašeho pohybu. Ostatně i současná operace COVID bude velmi pravděpodobně časem zneužita k prosazování povinného čipováni lidí.

Kdo vlastně jsou?

V současném moderním světě bývají tito lidé viděni v sociálních rolích třeba jako králové a královny, mezinárodní bankéři, nebo třeba právě majitelé (akcionáři) právě toho již zmiňovaného vojensko-průmyslového a digitálně-finančního komplexu a také všichni jejich loajální přisluhovači – tedy lidé jako jsou generální ředitelé nadnárodních společností, vědci, univerzitní profesoři, významní právníci, šéfové nevládních organizací, ale také zkorumpovaní politici na nejvyšších místech a „mediální“ vůdci – všechny z nich elita ovládá minimálně částečně, nebo mnohé z nich dokonce úplně. Ačkoli to třeba někomu může připadat značně konspirativní, tak konspirace to skutečně bohužel není. Je to smutné, ale pravdivé – tito lidé se neštítí vůbec ničeho, nemají absolutně žádné svědomí, jsou doslova posedlí svoji mocí. Můžete si totiž velice snadno koupit naprosto kohokoliv, když jsou vaše finanční možnosti takřka neomezené, dokážete vydírat kohokoliv, když máte pod kontrolou veškeré informace tohoto světa, nebo jen dokážete promyšlenou propagandou vymýt mozky většině národních bankéřů, vojáků, byrokratů, generálních ředitelů, vědců, právníků, nevládních organizací, politiků a novinářů, jen proto aby řekli, co chcete.

Pokud dovolíme, aby jejich plány i nadále pokračovaly, uvidíme (a jistě jste si všimli, že již to nejen vidíme, ale doslova pociťujeme na vlastní kůži, protože speciální operace COVID19 je také jejich práce a je to přesně o tom), jak pod rouškou nejrůznějších vylhaných důvodů, třeba toho, že nás všechny ochrání před (ve skutečnosti neexistujícími) teroristy jejich protiteroristické zákony, nebo před viry (uměle vytvořenými) povinné očkování, prostě samá pravda, samá láska, s tím jak globalisté pracují na tom, aby všichni občané postupně více a více ztráceli své občanské svobody a svá práva, což tedy hlavně brání jakémukoli projevu nesouhlasu, či jiným útokům proti vládě nebo těmto skutečně vládnoucím elitám v pozadí světového dění, kteří dávají vládám své příkazy. Účelem webové stránky The Globalist Agenda je zaprvé poskytnutí určité stručné základny znalostí vysvětlující jak historický původ tak i vlastní mechanismy plánu na získání „jednosvětové vlády“ a zadruhé nám mohou ukázat různé možné cesty odporu a za třetí mohou poskytnout jakousi základní metodologii přežití současného člověka v rámci onoho celosvětového chaosu, který je zcela záměrně vyvoláván z důvodu tohoto psychopatického plánu na.zotročení celého lidstva do NWO.

„Nedosáhneme nového světového řádu, aniž bychom za to nezaplatili svoji krví, slovy a hlavně penězi.“
– Arthur Schlesinger, Jr., v „Foreign Affairs“ , červenec/srpen 1995.
 

„Budeme mít světovou vládu, ať se vám to líbí nebo ne, buď dobytím nebo se souhlasem.“
Prohlášení člena Rady pro zahraniční vztahy (CFR) Jamese Warburga před Výborem pro zahraniční vztahy Senátu dne 17. února 1950

Kdo jsou tedy tito „globalisté“?

Zjednodušeně řečeno, současné globalistické hnutí je celosvětová elitní aliance založená na především na ´vlastních zájmech soukromých mezinárodních finančníků a z příslušníků královských, dynastických a dědičných rodin vlastnících převážnou většinu půdy a nemovitých statků z Británie, Evropy, Asie a Ameriky, které se v průběhu let provdávaly a ženily mezi sebou, aby vytvořily jakousi samoobnovující se sociální mocenskou strukturu, která se hlavně prostřednictvím lží a podvodů snaží ovládat všechno a všechny na planetě Zemi. Jinými slovy bychom je mohli označit za majitele všech peněz, kteří se prostřednictvím kontroly schopnosti vytvářet peníze dopracovali až ke schopnosti vykonávat absolutní kontrolu nad všemi mocenskými centry lidské společnosti, a to včetně korporací, médií, tvorby kultury, vzdělávacího systému, historických společností, politického systému, armády, náboženství, atd. ale také nadací a dalších nevládních organizací, ale také například lékařství a práva. Postupem času rozšířili tuto svou kontrolní síť tak, aby zahrnovala veškeré současné elity ze zemí celého světa, které pro ně pracují za stejným účelem.

Jejich struktura byla ilustrována celou řadou různých způsobů a různými výzkumníky.

Ale samozřejmě otázka jejich přesné definice nikdy není jednoduchá záležitost. Mnozí ze zúčastněných totiž vůbec nejsou obeznámeni ani s vnitřním fungováním, ale dokonce ani s finálními cíli základní skupiny dnešní globální elity, spíše si pouze značně naivně myslí, že mají jakousi moc, ale ve skutečnosti hrají svou roli pouze jako nevědomí přisluhovači, aby prosadili skutečné cíle té skutečné elity v srdci hnutí. Představte si to jako prsteny v prstencích uvnitř prstenců, přičemž pouze ti, kteří jsou v samém středu, doopravdy a zcela chápou jeho skutečné cíle a záměr.

Dlouholetým výzkumníkem globalistů, jejich kořenů a agendy je kromě mnoha jiných osobností také G. Edward Griffin . Jeho prezentace přednesená na Texaské univerzitě 29. dubna 2008 s názvem „Quigleyho formule – konspirativní pohled na historii, jak ji vysvětlují samotní spiklenci“ poskytuje velice cenný vhled do plánu elity na pokračující nadvládu nad celou lidskou společností. Tato diskuse v žádném případě neznamená konec všech možností v procesu chápání záměru elity, ale je nezbytným a zásadním úvodem do zkoumání historie a cílů této globální elity.

Odhalení systému víry globální elity. Sociální darwinismus a elitářství

Sociální darwinismus / elitářství

Elita zkrátka věří, že jsou pokročilejší formou člověka. Aby ospravedlnili tuto svoji víru, naroubovali Darwinovy ​​teorie biologické evoluce i na sociální organizaci společnosti, aby tak vytvořili tzv. sociální darwinismus . V průběhu staletí pak označovali veřejnost různě jako dobytek, ovce a jako „jejich“ (podobně jako Platón v Republice ) a sociální darwinismus je tak vlastně pouze moderním vyjádřením tohoto postoje a jejich elitářského systému víry. V rámci tohoto systému víry jsou hodni vstupu mezi tuto „elitu“ pouze ti, kteří dostatečně prokázali jak svou loajalitu, tak ale i jakousi „užitnou hodnotu“ během mnoha generací dobrovolného podřízení se dominanci a kontrole vysokých „elitní“ kruhů nad nimi samými.

Eugenika / Selektivní chov

Příslušníci globální světové elity se v průběhu historie a také na podporu víry ve vlastní nadřazenost nad obyčejným člověkem, pářila zásadně jen mezi sebou navzájem praktikovala mezi sebou křížení. Dělají to proto, aby si geneticky zachovali svoji inteligenci, lásku k moci a především bezohlednost a ochotu jakkoliv a kdykoliv zabíjet podle svých potřeb. Toto je v rámci nejvyšší světové elity praktikováno až dodnes.

V podobném duchu také věří v možnost „selektivního chovu“ příslušníků lidské rasy a dokonce praktikují tuto eugeniku na veřejnosti leckdy bez jejího vědomí, s cílem účiněji a dokonaleji ovládat populaci a učinit ji tímto způsobem poslušnější, kontrolovanější, hloupější a poddajnější. Poté, co byly eugenické experimenty a plány elity odhaleny díky Hitlerovým zvěrstvům, odešla s nimi do ilegality – například přejmenováním z Eugenics Quarterly na Social Biology v roce 1969.

Psychopatie mezi elitami

To není víra, ale spíše střízlivý fakt, který je třeba vzít v úvahu při hodnocení hodnot a jednání elity. Jak ukazuje Andrew Lobaczewski ve své knize tak je velice dobře prokázáno, Politická ponerologie a špion na mobilní telefony , že elita a ti, kteří jsou nejschopnější dostat se na vrchol systému založeného na penězích, jsou psychopati . To zahrnuje jednak veškeré vůdce ve všech centrech moci, včetně obchodu a politiky. Jako psychopati nemají žádné svědomí, touží po moci a kontrole a jsou doslova schopni všeho.

Účely ospravedlňují prostředky

Protože současná elita skutečně věří, že účel světí prostředky, při naprosté absenci jakéhokoliv byť by náznaku svědomí, spolu se skutečností, že je z větší části naprosto psychopatická, tak pochopitelně nemají absolutně žádný problém lhát veřejnosti prostřednictvím médií a mediální propagandy. Očkovací cirkus okolo nás je toho zcela typickým příkladem. Tento přístup je také znám jako tzv. „etika války“, kde je vlastně tím jediným morálně neospraveditelným činem prohra.

Záhadná náboženství / okultismus

Jakkoli je těžké si to reálně představit a opět to spadá do kategorie „konspiračních teorií“, tak i ta současná nejvyšší globální elita do dnes skutečně praktikuje jakousi novodobou formu magického pohanského náboženství založenou na systému víry školy mystérií starého Sumeru a Babylonu, se kterou se snaží dosáhnout svého „božství“. Stejně tak důležité je pro ně použití náboženství k ovládání mas a za tímto účelem historicky vytvářejí různá exoterická (viditelná) náboženství pro masy, přičemž zpravidla do těchto náboženství vkládají navíc ještě i esoterické (skryté) významy, takže pouze ti, kteří jsou osvícení nebo Iluminovaní, jak tomu říkají, jsou schopni jim porozumět. Právě proto lze mnohé prastaré magické symboly používané před několika tisíci lety ještě i dnes stále vidět v současném náboženství, v obchodě a v médiích.

Kolektivismus jako sociální kontrola

Po stovkách let experimentování s různými formami sociální organizace společnosti dospěla globální elita k závěru, že socialistický kolektivismus je tou nejlepší formou sociální kontroly. Z tohoto důvodu, ale i podle vyjádření OSN je dnešní totalitní Čína považována za modelový stát budoucnosti. Do kategorie takového sociálního experimentování globálních elit patří mimo jiné i poválečné uspořádání světa a jeho rozdělení na západ a východ, stejně jako rozdělení a sjednocení Německa, nebo vznik komunismu v Rusku

Přelidnění

Elita již dlouho považovala neustále rostoucí lidskou populaci za tu hlavní hrozbu své dominance . Uvědomili si, že nakonec je velké množství lidí vždy nevyhnutelně svrhne a odstraní je od jejich politického vlivu a moci. Zajímají se proto zejména o současnou střední třídu, jejíž inteligence a schopnost organizovat se je pro ně v dnešní době tou největší hrozbou.

A právě toto je hlavním důvodem, že má současná svétová elita v plánu zcela zničit dnes ještě stále bohatnoucí a nezávislou střední třídu a učinit celou zbývající veřejnost stejně chudou, a tudíž neschopnou jakékoliv zásadnější rebelie. Jak je jednoznačně napsáno na známých Georgia Guidestones, tak oni chtějí celosvětovou populaci pouhých 500 milionů lidí. To ovšem znamená, že zbývajících dnes žijících 7+ miliard lidí musí nějak zemřít.

[A protože je toto prohlášení hrdě vystaveno na veřejném místě, nejen Americká vláda toto poselství jednoznačně schvaluje].

Vícegenerační plánování

Vývoj společnosti není něco, co by světová elita mohla jen tak ponechat náhodě, protože lidská společnost se může vyvíjet tisíci různými a naprosto nepředvídatelnými způsoby.

Pokud by to někdy dovolili, mohli by nad námi ztratit kontrolu a nadvládu. Aby si udrželi svoji pozici dominantní menšiny, tak plánují své kroky a politiku již desítky let a dokonce leckdy i celá staletí dopředu.

Odhalení Metody

Tyto nejvyšší světové elity nám totiž velice často prostřednictvím svých knih a publikací, filmů a tiskových zpráv říkají pokaždé dopředu, co mají v plánu dělat – tomu se říká Odhalení metody.

Pokud jste ovšem příliš hloupí nebo konceptuálně negramotní na to, abyste to poznali a chápali, z jejich úhlu pohledu je to jen a pouze váš problém. Je to vlastně jen jakási novodobá forma magického rituálního zesměšňování své oběti.

Klíčová taktika

Operace pod falešnou vlajkou / Vládou sponzorovaný teror

Jak se zcela jasně ukazuje ve filmech jako například Terror Storm, tak převážná většina současného světového terorismu je ve skutečnosti sponzorována přímo vládami jednotlivých zemí, aby to jejich obyvatelstvo manipulovalo pomocí strachu směrem k předem stanovené agendě. Klíčovým prvkem každého takového vládou podporovaného teroru jsou tzv. „operace pod falešnou vlajkou“, kdy vlády útočí sami na sebe a potom obviňují z útoku falešného či neexistujícího nepřítele pouze proto, aby tímto způsobem uvrhly své vlastní obyvatelstvo do války nebo do takových společenských změn, které vždy slouží agendě této globální elity. Útoky z 11. září 2001 a nebo bombové útoky v Londýně ze 7. července 2005 jsou typickými příklady několika nejnovějších vládních operací pod falešnou vlajkou.

Agenti provokatéři

Vlády mají historicky ve zvyku najímat agenty-provokatéry, aby zdiskreditovaly jakýkoliv legitimní protest veřejnosti. Jedním z příkladů je případ, kdy americká vláda najala tzv. „Černý blok“, aby zničil majetek na protestech proti WTO v Seattlu v roce 1999. Dalším příkladem může být to, jak se provinční policie v Quebecu tvářila jako anarchisté, kteří mají v úmyslu házet kameny na demonstranty na protestu SPP v Montebellu v Quebecu v roce 2007, ale následně byli chyceni demonstranty aby nakonec byli přijati ke quebecké policii. Ačkoliv neuvádím žádné přímé odkazy – tak si je snadno můžete vyhledat vy sami

Inkrementalismus (tj. gradualismus)

Inkrementalismus je proces, při kterém je společnost pomalu konstruována pomocí sociálního inženýrství a naše lidská práva a svobody jsou postupem času pomalu a postupně tzv.salámovou metodou ukrajovány, takže si toho většinou ani nevšimneme a jsme vedeni k přesvědčení, že změna je nutná pouze v jedné věci a tato změna nesouvisí s jinými změnami. Z krátkodobého hlediska jsou totiž takové změny téměř nepostřehnutelné, ale přesto jsou součástí dlouhodobé agendy elity pro získání absolutní kontroly nad námi všemi. Jde tedy o strategii skrytého nátlaku. To lze jasně pozorovat u všech uvedených způsobů sociální kontroly a nejviditelnější to je ve školství, v náboženství a v kultuře.

Hegelovská dialektika (tj. problém/reakce/řešení)

Hegelovská dialektika je velice stručně řečeno kritický proces, kterým vládnoucí elita nejprve uměle vytváří nějaký problém, přitom předem předpovídá reakci obyvatelstva na danou krizi, a tím vytváří u veřejnosti dojem, že je potřeba změny. Když je mínění u populace náležitě upraveno, je jako jediné možné řešení problému pokaždé prezentována pouze ta „žádoucí“ agenda vládnoucí elity. Řešení totiž není primárně určeno k vyřešení daného problému, ale vždy spíše slouží jen jako další záminka k tomu, aby to posloužilo jen jako jakýsi b nmzáklad pro vytvoření nového problému nebo to jen ještě více zhoršilo ten stávající.

Když jakýkoliv nově zažehnutý problém ve společnosti dosáhne bodu varu, tak se vzniklá krize stane základem, kterým lze znovu argumentovat ve prospěch další změny. Proces se neustále opakuje, znovu a znovu, a pomalu posouvá společnost směrem k jakémukoli pro elity žádoucímu konci, který měli pochopitelně jeho plánovači již od začátku v úmyslu.

Šok / Válka

Šokové události se používají za takových okolností, kdy by veřejnost jinak silně protestovala, a to většinou k překonání těch největších překážek. Události pod falešnou vlajkou, jako byli ty v Tonkinském zálivu, Pearl Harbor, nebo 11. září, jsou takovými zjevnými příklady šokových událostí přímo v akci. Takové události obvykle vyústí až ve skutečné „horké“ války, které jsou následně pokaždé použity k zásadním transformačním změnám ve společnosti.

Tajemství

Jednoduše řečeno, lžou nám neustále a dnes nám lžou ještě víc, než lhali kdykoli předtím. Skutečné záměry a cíle politických procesů jsou před veřejností skryty a zahaleny tajemstvím.

Chléb a cirkusy

Jak poznala již římská elita, k vytvoření vyhovující populace je důležité udržovat obyvatelstvo syté – tlusté (chléb) a šťastné, tedy rozptýlené (cirkusy) jakoukoliv populární zábavou, aby příliš nepřemýšleli. Přesně za tímto účelem je dnešní televize tou nejrozšířenější metodou veřejného rozptýlení, ale také té největší mentální manipulace, jaká kdy byla lidmi dosud vytvořena.

Debilizace společnosti

Dobře informovaná a vzdělaná populace je to naprosto poslední, co by elity chtěli, obzvlášť když se připravují na to, aby převedli lidstvo přes to dosud největší období změn v celé historii lidstva a jejich moc a nadvláda zůstala nadále nepozměněna. Aby tohoto svého cíle dosáhli, tak zcela systematicky a záměrně po několik generací snižovali kvalitu vzdělání a dokonce chemicky snižovali IQ celé populace přidáváním fluoridu do vody nebo rtuti do vakcín. Ačkoliv toto tvrzení vypadá opět značně konspirativně, tak znovu jde skutečně o dohledatelný a prokazatelný fakt. Navíc zneužití lékařství, konkrétně očkování, a to k těm vůbec nejtemnějším záměrům této globalistické psychopatické „elity“ jsme svědky právě nyní, díky jejich speciální vojenské operaci COVID19.

Filantropie, nevládní organizace a „Think-Tanky“

Základní metody řízení

Jedním z těch vůbec největších podvodů páchaných těmito „elitami“ na veřejnosti je přeměna loupeživých baronů / elit ve filantropy (lidumily). Tento skvělý trik se podařilo uskutečnit jen díky masmédiím a různým psychologickým trikům. Těmito mechanismy se jim podařilo přesvědčit širokou veřejnost, že se v zájmu celé společnosti vzdali své moci, odevzdali své peníze nadacím a jiným „filantropickým“ organizacím a zmizeli v propadlišti dějin. To je ovšem naprostá a nehorázná lež. Oni totiž nejenže stále existují, ale hlavně prakticky uplatňují svoji moc prostřednictvím kontroly nad světovým měnovým systémem, dále kontrolou nadací neziskovek, a také schopnosti financovat je až k dosažení požadovaných výsledků. Takové nadace jako je například Ford, Carnegie, Rockefeller atd. využívají své osvobození od daní a svoje velké bohatství k prosazení cílů agendy světové elity v podobě úplné globální nadvlády.

Royal Institute of International Affairs / Council on Foreign Relations

V moderní době jsou klíčovými institucemi Britský královský institut pro mezinárodní záležitosti (RIIA) a jeho podobně pojmenované protějšky v zemích Commonwealthu spolu s jeho pobočkami v zemích mimo Commonwealth, všechny nazývané pokaždé podobně, tedy jako Rada pro zahraniční vztahy, stejně tak jako ty v USA a v Indii. Stejně tak důležité je poznání, že tyto instituce jsou vždy podřízeny tzv. „skupinám u kulatého stolu“. Historicky byly tyto skupiny tím ústředním prvkem při rozšířování britského impéria po celém světě a jako takové jsou ústředními prvky globální kontroly. Dnes jsou však pouze součástí ještě většího a mnohem rozsáhlejšího systému globální kontroly.

Postupné sloučení kapitalismu a komunismu

Jak zjistil Norman Dodd při vyšetřování Amerického Kongresu v 60. letech minulého století, účelem „velkých základů nového světového řádu“ bylo sloučení kapitalismu a komunismu do jednoho systému globální kontroly. Nový systém by byl ekonomicky kapitalistický a jako takový v soukromém vlastnictví a sociálně komunistický řízený vědci a dalšími odborníky, jako byly sovětské rady.

Stovky „think-tanků“ a dalších nevládních organizací / Tisíc bodů světla

Jak uvedl George Bush ve svém projevu z 11. září 1990 a znovu to zopakoval o rok později 11. září 1991, tak tu vznikla příležitost pro Nový světový řád a pracovalo se na něm tzv. tisíci body světla. Vysoce zednářský symbolismus. Mluvil o nesčetných spřízněných a propojených nevládních organizacích a think-tancích, jako je Bilderberg Group, Rada pro zahraniční vztahy, Trilaterální komise; environmentální skupiny; a mnoho dalších think-tanků a nevládních organizací vytvořených a financovaných elitou, aby nastolily svůj Nový světový řád. Příkladem značně rozptýlené povahy těchto nevládních organizací je i u nás díky V.Havlovi dobře známý Římský klub, přední světový think-tank, který zveřejnil informace o tzv. první globální revoluci, v jejímž rámci vynalezli dnes mainstreamem mohutně propagovaný podvod s globálním oteplováním.

Na základě informací serveru HumansAreFree a reference: GlobalistAgenda.org zpracovala Myšpule