Po očkování proti COVID bylo hlášeno již více než 100 000 případů psychiatrických poruch, jako jsou halucinace a sebevraždy

V souvislosti s tím, jak se naše bývalá vláda snaží psychopaticky zavraždit COVID vakcínami co možná nejvíce lidí a zuřivě prosazuje povinné „očkování“ pro stále širší vrstvy populace, je stále důležitější informovat co možná nejvíce dosud „nezaočkovaných“ osob o neustále se zvětšujícím spektru nežádoucích účinků těchto údajně tak bezpečných vakcín. Náhlý nárůst úmrtí zaočkovaných sportovců proniká už i do mainstreamu, k nejčastějším nežádoucím účinkům toho tak prosazovaného vakcinačního zázraku globalistů totiž patří smrt, pak je zde evidentní nárůst případů poškození srdce, infarktů, kardiovaskulárních onemocnění, je hlášen prudký nárůst onkologických onemocnění a nejhorší, co vám tyto vražedné „pseudovakcíny“ mohou způsobit a značně pravděpodobně nakonec i způsobí je postupná ztráta imunity, něco na způsob onemocnění AIDS, při kterém vás nakonec zabije obyčejná chřipka. Aby toho snad nebylo málo, tak se objevují poslední dobou také zprávy o psychiatrických poruchách způsobených těmito rádoby „vakcínami“ mRNA.

Web NaturalNews.com přinesl tyto informace: Halucinace, úzkost, poruchy spánku, psychózy a sebevraždy jsou pouze některé z mnoha psychiatrických poruch po očkování COVID, které byly již hlášeny u více než 100 000 případů.

Akutní psychóza

Jak uvedl již web GreatGameIndia dříve , byl zdokumentován další šokující případ nežádoucích účinků vakcíny, kdy do očkování zcela zdravá 20letá mladá žena utrpěla akutní psychózu pouhý týden po podání COVID vakcíny Pfizer.

Žena měla vysoký krevní tlak a silný a nepravidelný srdeční rytmus, takže byla přijata do nemocnice na pozorování. Druhý den se v nemocnici z ničeho nic svlékla donaha a vykálela se na podlahu přímo ve svém pokoji.

Místní lékaři to popisují jako „první případ anti-NMDAR mozkové encefalitidy po podání vakcíny Pfizer-BioNtech COVID-19 způsobující závažné psychotické reakce“, ovšem i mnohé další zprávy o náhlém nástupu psychózy po očkování vakcínami proti COVID již byly hlášeny a zdokumentovány z celého světa.

Komunikování s mrtvými

Další zpráva, zveřejněná v Psychiatry Research v říjnu tohoto roku, popisuje 31letého svobodného hispánského manažera, kterého policie převezla z kanceláře na lékařskou pohotovost kvůli jeho „nezvyklému a bizarnímu chování“.

Muž byl dezorientovaný, úzkostný, paranoidní a prohlašoval se za „jasnovidce“, který dokáže komunikovat s mrtvými, také lékařům tvrdil, že slyší nějaké cizí „lidi bubnovat před jeho domem“ a že neustále slyší hlas svého kolegy, o kterém si myslel, že je jeho milenec, ale neměl s ním prý dosud žádný romantický vztah.

Jeho příznaky začaly o měsíc dříve, hned po té, co dostal svou první dávku vakcíny COVID-19 na bázi mRNA, uvádí zpráva lékařů z univerzity Stony Brook a Northport Veteran Administration Medical Center v New Yorku.

Postupně se psychiatrické příznaky zhoršovaly, až byl přijat na neurologické oddělení v místní nemocnici. Druhý den muž chodil po jednotce a povídal si sám se sebou a lékařům tvrdil, že s ním komunikuje EEG přístroj.

Dostal antipsychotika a jeho halucinace po dvou dnech ustoupily. O pět dní později byl propuštěn s antipsychotickými léky, po dalším týdnu se uzdravil a vrátil se do práce.

Nihilistické bludy

Další podobný případ popisuje 42letého muže trpícího paranoidními stavy, kterpé u něj začaly v ten den, kdy dostal vakcínu Pfizer mRNA, nebo případ 57letého do té doby naprosto zdravého muže, který byl přijat na psychiatrickou pohotovostní jednotku poté, co se po třech dnech po očkování pokusil o sebevraždu.

Příznaky demence se u něj začaly projevovat v ten samý večer, kdy dostal vakcínu, po které se stal podrážděným, trpěl nespavostí, po té začal neustále mluvit sám se sebou a vyvinuli se u něj psychotické stavy lékaři popisované jako „nihilistické bludy“.

Život v ryzím pekle

Tento jev byl zaznamenán i u dětí. Zprávy adresované na vládu USA do systému hlášení nežádoucích účinků očkování (VAERS) popisuje 13-letou dívku, u které se vyvinula „extrémně zvýšená úzkost, nonstop starosti a obavy, zcela iracionální myšlenky, OCD (obsesivně kompulzivní poruchy v myšlenky a chování)“, které se u ní objevily vzápětí po podání injekce vakcíny Pfizer v červnu letošního roku.

Nebo jiné dítě, které po očkování pociťovalo mravenčení v končetinách a ostré, jakoby elektrické záblesky bolesti v mozku, leželo celé hodiny pod přikrývkou, děsilo se světa, mělo potíže se spánkem, tiky, výbuchy vzteku a často jen tupě zíralo.

Později mu byla diagnostikována „autoimunitní encefalitida“ a nedokázal se o sebe nadále postarat a nyní potřebuje pečovatele na plný úvazek.

Další zprávy z VAERS jasně ukazují, že životy mladých lidí jsou očkováním ničeny. Jedna žena uvedla, že její 28letý syn byl nucen dostat vakcínu na základě požadavku svého zaměstnavatele a byl hospitalizován na dva dny vzápětí poté, co dostal svou první dávku vakcíny Pfizer.

Po oškování upadl do „tak těžkého stavu psychózy, že se pokusil vyskočit z automobilu jedoucího rychlostí 40 mil za hodinu“. Uvedla dále, že od té doby, co její syn dostal vakcínu, tak že žijí v „čistém pekle“.

Psychóza končící sebevraždou

Jiná 48letá žena z Tennessee, která dostala vakcínu Pfizer, uvedla, že měla ve stejný den psychotickou epizodu.

„Doslova jsem si myslela, že pojedu já a můj synovec do Nebe… Vyšla jsem z domu bez telefonu a jela jsem až tak daleko, dokud mému vozidlu nedošel benzín.“ Byla jsem zadržena dálniční hlídkou a převezena do místní nemocnice“.

Žena řekla, že odmítla jíst, pít nebo spát kvůli paranoidním myšlenkám, že se ji nějací lidé pokoušejí zabít, a musela zůstat dva dny v nemocnici. Pod léky ji uspali a když se probudila se tak paranoidní stavy ustoupily.

Je hlášeno již 121 559 psychiatrických poruch po očkování

Globální databáze nežádoucích účinků vakcín a léků VigiBase WHO Světové zdravotnické organizace uvádí do dnešního dne již 121 559 případů psychiatrických poruch po podání vakcíny proti COVID. Tyto poruchy zahrnují:

 • 29 661 jedinců hlásí nespavost
 • 18 377 zpráv o úzkosti
 • 13 904 zpráv o „zmateném stavu“
 • 11 447 zpráv o poruchách spánku
 • 6 234 zpráv o „nervozitě“
 • 5 202 lidí hlásí „dezorientaci“
 • 4 463 zpráv o „akutní stresové poruše“
 • 3 682 lidí, kteří zažili „neklid“
 • 3 430 lidí hlásí halucinace
 • 3 405 zpráv o depresi
 • 3 301 zpráv o „depresivní náladě“
 • 2 814 „záchvatů paniky“
 • 2 444 lidí, kteří zažili „nekvalitní spánek“
 • 1 883 zážitků „deliria“
 • 1 864 lidí hlásí „agitaci“
 • 1 752 zpráv o nočních můrách
 • 1 507 lidí, kteří uvedli, že mají „abnormální sny“
 • 606 poruch příjmu potravy
 • 365 případů „psychotické poruchy“ nebo „akutní psychózy“ nebo „psychotického chování“
 • 226 případů tikové poruchy

Některé ze vzácnějších hlášení nežádoucích účinků na VigiBase zahrnují také 213 zpráv o zkušenostech zážitků blízkých smrti vzápětí po provedeném očkování, dále 57 sebevražd a také 25 případů tzv. „syndromu explodující hlavy“ – stavu, kdy postižení lidé slyší hlasité zvuky, jako jsou různé exploze, nebo výstřely či cosi jako cinkání činelů, vyvolávajících dojem, že se odehrává hned vedle nich. To se často stává za stavů silné ospalosti nebo na prahu probuzení; ale není to skutečné, jde o sluchové halucinace z ůnavy.

Také údaje ze systému hlášení nežádoucích účinků vakcín, tzv. britské „žluté karty“ již do dnešního dne zahrnují 26 916 psychiatrických poruch vzniklých po očkování proti COVID.

Cytokinová bouře může vyvolat psychózu

„O viru, který způsobuje COVID (SARS-CoV-2), je známo, že spouští silnou imunitní reakci, která kromě jiného zahrnuje také uvolňování velkého množství prozánětlivých cytokinů,“ uvedli newyorští vědci ve své případové studii.

„Byla vytvořena hypotéza, že cytokinová bouře vyvolaná vakcínou proti COVID-19 může výrazně zvýšit riziko psychózy.“ Citovali ze 42 dosud hlášených případů psychotického chování po infekci COVID. Podobně byla v dalším nedávném výzkumu také schizofrenie spojována se zánětem. Proto je dobré mít na paměti, že jakékoliv očkování, jehož cílem je spustit zánětlivou reakci, může také mnohdy dopadnout značně špatně.

A i další vědecká studie z roku 2018, která u 41 lidí studentského věku při bližším pohledu na některé ze zánětlivých markerů před a po očkování zjistila, že u všech 41 studentů na koleji po podání chřipkové vakcíny s vysokým obsahem séra interleukinu-6 (IL-6) se po očkování objevuje zvýšená náchylnost k vykazování příznaků a symptomů těžkých depresivních stavů.

A také v pilotní studii z roku 2017, ve které výzkumníci z Yale University School of Medicine a Pennsylvania State University College of Medicine zkontrolovali záznamy o provedeném očkování a o vakcínách a zjistili při tom, že děti s diagnózou neuropsychiatrické mentální anorexií, nebo obsedantně kompulzivní poruchy (OCD) a tikového nervového systému byly v nedávné době očkovány

Neurodegenerativní onemocnění vyvolaná vakcínou

Mezitím byl jako vedlejší účinek u vakcíny AstraZeneca na COVID pod jménem Covishield vyráběná v Indii oficiálně přidán tzv. syndrom Guillain Barre.

Jak uvedl server GreatGameIndia již dříve , šokující vědecká studie odhalila děsivá nebezpečí mRNA vakcín COVID-19 vyvolávajících onemocnění na bázi prionů způsobující progresivní degeneraci vašeho mozku známou jako tzv. nemoc šílených krav.

Priony mRNA vyvolané vakcínou mohou způsobit neurodegenerativní onemocnění, protože v centrech dlouhodobé paměti jsou v mozku proteiny podobnými prionům.

Vědecká studie dospěla k závěru, že vakcína založená na mRNA může u příjemců vakcíny často také způsobit tzv. ALS, degeneraci předního temporálního laloku, nebo třeba Alzheimerovu chorobu, ale i mnohá další neurologická degenerativní onemocnění.Na základě těchto zjištění by si měl každý raději třikrát rozmyslet, zda-li je ochoten tato rizika podstoupit a to i v případě, že psychopaté vládnoucí současnému světu udělají toto vražedné „očkování“ povinné.

Na základě zdroje GreatGameIndia.com a NaturalNews.com zpracovala Myšpule

3 komentáře: „Po očkování proti COVID bylo hlášeno již více než 100 000 případů psychiatrických poruch, jako jsou halucinace a sebevraždy“

 1. Děkuji za další dobrý článek. Budu připravena na život mezi blázny, ikdyž to se stalo ještě před vakcínami. Až se budu starat o vakcinované děti bude hůř. Ale vždyť to vím. Dobře už bylo. Nedočetla ses někde, zda stejné problémy s psychikou na nás mohou vakcinovaní přenášet?

  To se mi líbí

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s