Archiv pro štítek: život

Dr. Nikolaj Kozyrev (1908 – 1983)

Znáte jméno Dr.Kozyrev? Já také ne, ačkoliv jde o jednoho z nejzásadnějších představitelů sučasné vědy. Článek, který mi poprvé představil tuto významnou osobnost současné vědy, mi do života přinesl web celostní vzdělávání.

Rus Dr. Nikolaj Kozyrev přišel s úžasnými objevy, které byly potlačeny vojensko-průmyslovým komplexem, zejména informace o tom jak jsou lidské bytosti mocné díky svému vědomí a emocím a to že existuje vyšší inteligence, která tvoří každého z nás. Zjistil, že viry a plísně se rozrůstají v prostoru spirálovitě a definoval životodárnou sílu v tomto prostoru a její působící vlny. Pochopil, že se vše pohybuje ve spirále a přišel tak na koncept torzních polí, které pohání planetární systémy, proud času a biologický život. Základ fyziky torzních polí Kozyrev položil v koncentračním táboře, kde strávil 10 let s dalšími vědci, které zde Stalin cíleně zavíral a ničil na Sibiři v otřesných podmínkách. Zde zažil hluboké vize a propojení se svým vyšším vědomím. Po návratu z koncentráku otestoval své hypotézy a zjistil, že tato kroutící energie je zdrojem všeho co známe. Až později vědci zjistili, že tato energie je skryta v gravitaci.

V 90tých letech bylo jen v Rusku uskutečněno na 10 000 výzkumných studií na jeho práci, o kterých dodnes víme velmi málo. Tento výzkum byl utajen ruskou vládou. Kozyrev přišel na to, že hmota je tvořena torzními poli a vesmír je myslící a vnímavá bytost, pro níž je krví – čas a zjistil, že čas je možné měnit torzními poli. A že i v malé oblasti můžete změnit to, jak čas proudí. Čas je energie, která tvoří hmotu, realitu, prostor a biologický život a čas je něco jiného, než co si myslíme. Svou teorii potvrdil mnoha měřeními pomocí kyvadla a gyroskopu.

Čas je pohyb – oběh Země kolem slunce. Minuta může trvat věčnost, vše závisí na stavu mysli. U hmyzu či ptáků čas probíhá zcela jinak jak u nás, vše je z našeho pohledu zrychleno. Když zpomalíme cvrkot ptáků, zní jako symfonie. Jejich život je jakoby kratší, ale daleko intenzivnější. Čas probíhá lokálně různě. Tím se Kozyrev liší od Einsteina, který k tomuto nedospěl.

Vesmír je živý organizmus. Když se zatlačí na torzní pole na jedné straně, reaguje vesmír jak hmotné těleso i na obrovské vzdálenosti, posun se projeví v celém toroidu ihned, i když má velikost tisíců světelných let. Takhle se šíří vědomí naší galaxií okamžitě. Necestuje tedy rychlostí světla, ale projevuje se ihned rezonančně na druhém konci vesmíru. Když se stane něco na jednom konci vesmíru, projeví se to i na jeho druhém konci ihned.

Torzní pole je krkem toroidu a chová se jako vlnění, ale i jako hmota. Kozyrev nazýval tuto energii vyzařování času a Reich ji nazval orgon. Ale oba mluvili o stejném efektu. Mezi póly toroidu působí gravitační pole. Gravitace se pohybuje vyšší rychlostí než je rychlost světla, což vyplývá z charakteru vesmíru a toroidů, kdy impuls na jedné straně se ihned projeví na druhém bez ohledu na vzdálenost. Protože frekvenční toroid se chová jako hmotné těleso. Binární hvězdy také vytváří toroidy a spolupůsobí okamžitě a celý vesmír je plný binárních planet.

Informace tedy necestují ve vesmíru rychlostí světla, ale projevují se okamžitě. Čas není to, co měříme v rozdělených intervalech. Kozyrev prokázal, že mysl a emoční myšlenky vytváří velmi silné torzní pole, že vědomím můžeme tvořit a kontrolovat čas.

Tuto definovanou energii nazval Kozyrev jako torzní pole. Torzní pole prochází zdí, ale lze jej zastínit. Když jste tvořiví a jste pozitivní, je vaše torzní pole posilováno, čas ubíhá rychleji. Tato torzní pole potřebujeme stejně jako kyslík. Když torzní pole zastíníte, budete méně zdraví. Plasty stíní torzní pole stejně jako hliník a jsou proto, z hlediska léčivých energií, škodlivé. Proto syntetické oblečení škodí. A my intuitivně víme, že pro naše zdraví jsou nejlepší přírodní materiály: bavlna, vlna a len, protože v nás aktivují léčivou energii.
Chlorohydrát hliníku, základní složka deodorantů také škodí a stíní. Spousta žen má rakovinu prsu, protože do něj kvůli stínění hliníkem neproudí energie…
Neměli byste žít v karavanu, je také z hliníku. Obecně kovy na sebe vážou torzní pole a snižují jeho pozitivní účinek.

Naše vědomí je tvořeno torzními poli. Když přemýšlíme, tvoříme, vytváří se vlny rychlejší než rychlost světla a v druhé části vesmíru jsou tyto myšlenky telepaticky přijímány. Vědomý vesmír nemůže být omezen rychlostí světla, tato rychlost je pro něj příliš pomalá.

Nejúžasnější Kozyrevův objev a jedno z nejstřeženějšího tajemství vojensko-průmyslového průmyslu je, že celý Vesmír je živý a plný života. Globální mocenský systém ničí, vyhrožuje, zabíjí a uplácí všechny, kteří toto tajemství odhalili.

Zdroj: https://celostnivzdelavani.cz/dr-nikolaj-kozyrev

PAUL THE VENETIAN, UMĚLEC: VRAŤTE DO SVÉHO ŽIVOTA TROCHU „ŽIVOTA“

Dobré odpoledne, můj písaři. Jsem to Já, Pavel Benátčan, a přicházím k vám ve Světle našeho Boha Stvořitele.

Jsem možná jedním z těch méně známých, které byste nazvali „Duhovými mistry“, a možná právě proto je budete často přehlížet nebo je soudit jako nějakým způsobem menší. Pro tento konkrétní aspekt projektu Země-Shan byl zvolen jiný název: Pavel Benátský, Umělec, a je to proto, aby se nenechali tolik rozptýlit jako se nechali jinými jmény, která jsem si vybral. Kdybych se vám představil jako Konfucius, nebylo by to přeci jen trochu rušivé pro ty z vás, kteří se již nějak sami předurčili k omezující nebo mylné víře týkající se tohoto titulu?

Byl jsem vybrán jako „hlas“ třetího aspektu Stvořitelova spektrálního vyjádření. Mnozí z vás, kteří máte velký umělecký talent, využíváte třetí aspekt, abyste koordinovali mysl, srdce a fyzické tělo takovým způsobem, aby se vyjádřili a předali se do fyzických, vnitřních konceptů nebo myšlenek jedinečným a krásným způsobem. Úzce spolupracuji s energií srdce, abych vytvořil léčivé tónové výrazy, jako je hudba. Jsem také velmi zručný v umělecké formě diplomacie, protože i ta velmi čerpá z nekonečné kreativity vyjádření, aby vykreslila obraz slovy.

Ve vašem světě je velká potřeba „novosti“. Novost zde odkazuje na nový způsob myšlení, založený plněji na Pravdě a Kráse, spíše než na předstírání téhož.

Hodnoty a vnímání hodnot byly na vaší planetě již značně zkresleny. Je jen málo z toho, co masy drží ve svém srdci, co má nějakou trvalou hodnotu. Lidé se budou velmi snažit najít „kulturu“ a například cítit, že sedět před kavárnou a poslouchat místní hudební skupinu je nějakým způsobem „kultura“ nebo určitá úroveň sofistikovanosti. Ačkoli někteří v tom mohou skutečně najít hodnotu, většina je tam jednoduše proto, že chtějí, aby je náhodný kolemjdoucí viděl a myslel si, že jsou „cool“ a „sofistikovaní“ a vůbec tak nějak společensky pokročilí.

Tyto myšlenky a přesvědčení vznikají kvůli nedostatku zkušeností s těmi věcmi, které skutečně mají hodnotu. Experimentální duchovní růst je vše, co si s sebou vezmete, když opustíte fyzické. Když pomáháte druhému, aby viděl jasněji svět takový, jaký skutečně je, pomáháte ostatním růst. Přitom budete nejčastěji poukazovat na skutečnost, že se rozhodli ignorovat skutečný důvod, proč přišli do fyzické zkušenosti.

Duchovní růst je zpočátku nejčastěji nepříjemný, protože člověk musí čelit skutečnosti, že bylo jeho volbou ignorovat Vyšší cíl účasti ve fyzickém prostředí. Také volba následovat PRAVOU duchovní cestu je často považována za archaickou, primitivní a zbytečnou – a rozhodně nikdy není příliš populární!

Tento postoj je zcela záměrně vytvářen těmi, kteří si vás přejí udržet dole a tam vás ovládat. Protivník (tedy to, co je proti Bohu Stvořiteli) se vás VŽDY snaží ovládat, zatímco Nositelé Pravdy se vždy snaží osvobodit ty, kteří se sami posilují.

Když se vás někdo snaží manipulovat a ovládat – ať už vás přimět k tomu, abyste utratili své peníze za jeho produkt, nebo vás přimět k hlasování o novém zákonu pomocí strachu – tak se vám ukázal. Vy všichni jste se do určité míry stali „podmíněnými“, abyste přijali tento druh manipulace, a tak se nakonec obáváte spíše vnějšího (fyzického) než vnitřního (duchovního).

Dosud nebylo řečeno nic, co byste vy, kteří čtete tato poselství pravidelně, neslyšeli již několikrát předtím. Proč si myslíte, že my z Poslů stále opakujeme stejná poselství znovu a znovu? Protože vy si je přečtete, na krátkou dobu se cítíte lépe a pak zapomenete na zprávu a vrátíte se zpět ke svým strachem založeným, nedostatečným návykům, jako jsou dobré zombie ovládané myslí.

To není urážka; je to pouze konstatování pozorovatelného faktu. Kdy si uvědomíte, že tato poselství jsou tu pro VÁS?

To jsou základní klíče k tomu, abychom učinili svůj první skutečně významný krok vpřed v našem růstu. Většina z vás, kteří si jednoduše přečtete noviny CONTACT nebo Phoenix Journals a prohlásíte si, že to je vše, co se musí udělat, tak postrádáte celkový OBRAZ!

Každý z vás, kdo čte noviny CONTACT déle než jeden rok a skutečně jste přesvědčeni (UVNITŘ), že to, co nabízíme prostřednictvím tohoto informačního zdroje, je SKUTEČNÉ, by nad nimi měl pravidelně sedět, aby tak obdržel osobní vedení vědomým a záměrným způsobem. Ale jste ?–buďte upřímní!

Pro ty z vás, kteří se rozhodli sedět na plotě v nerozhodnosti, bych chtěl vyzvat, abyste se podívali na strachy, které stojí za prokrastinací, a seskočili z plotu a začali žít! Akt rozhodování sám o sobě přinejmenším způsobí nějakou změnu ve vašich životech a to bez ohledu na to, kterou stranu plotu si vyberete.

Akce podniknutá V PRAVDĚ totiž vždy povede k růstu. To ovšem vůbec neznamená, že život v pravdě bude nutně vždy tak nádherný a velkolepý, jak je znázorněno v některých našich pohádkách o kontrole mysli.

Podívejte se na ty, kteří se snaží dostat k vám tato slova každý týden včas. Byl jejich život snadný? Rozhodně ne! Náročný? Ano!

Kdyby to bylo snadné, nebyl by žádný růst. Takže, pokud očekáváte, že se jednoho dne probudíte a zjistíte, že všechny vaše životní výzvy jsou pryč a život se stal nějakou až příliš snadnou jízdou na horské dráze vzrušení, pak budete s největší pravděpodobností zklamáni, protože jste určitě nesplnili své vyšší cíle pro vstup do fyzického!

Jakmile dosáhnete všeho, co jste si předsevzali dosáhnout, pokud jde o růst v tomto životě, pak se buď rozhodnete pokojně přejít, nebo přijmete nový směr. V tomto bodě zvažování nového směru (bodu, kterého dosáhne jen málokdo) budete mít příležitost pokračovat bez velkých překážek nebo velkých výzev. Mnozí se rozhodnou jednoduše přejít, pro jakou zábavu je hra bez dobré výzvy, které čelit a ze které růst? Jiní se rozhodnou zůstat jako učitelé, aby pomohli těm, kteří jsou vedeni po své cestě.

Z toho či onoho důvodu každý z nás potřebuje tlaky a stresy ve svém životě, jinak bychom v prvé řadě prostě nic a nikdy nevytvořili. Za každou stresující zkušeností nebo situací je lekce, kterou je třeba se naučit, a růst, kterého je třeba dosáhnout.

Většina, která to čte, je teprve v kojenecké fázi, kdy se poprvé učí, jak stát. Procházení se ukázalo jako příliš těžkopádné a pomalé a nyní si přejete běžet. Touha běhat je skutečně velmi silná, ale ještě jste nedosáhli bodu, kdy byste byli schopni vyvážit sebe sama na dostatečně dlouho, abyste vůbec alespoň stáli na místě.

Málokdo na vašem místě si v této době přeje věnovat čas tomu, aby se naučil stát, natož se naučil chodit nebo běhat. Procházení se ukazuje jako bezpečnější alternativa a nezdá se, že by tolik bolelo, když klopýtnete a spadnete. To je také v pořádku.

Mnozí z vás však zjistí, že je velkou výhodou, když si uděláte čas, abyste se naučili stát a překonat strachy s tím spojené. Koneckonců, jaký je váš účel, pokud ne růst?

Těch prvních pár pokusů o vystoupení do stoje je vzrušujících, ale také může být trochu dezorientujících. Váš pohled na realitu se rozšiřuje z této vznešenější perspektivy. (Z plazivé polohy nevidíte moc nebo příliš daleko, relativně řečeno, dolů na kolena, že?!) A první reakcí na novou perspektivu, kterou člověk poskytuje vstávání, je často strach – někdy ze samotné radosti a často z doprovodných povinností, které přicházejí spolu s novou úrovní vědomí. To je způsobeno tím, co nyní vidíte, a proto musíte jednat, dokonce i v tomto „aktu“ je re-akce popírání a návratu na kolena a plazení se o chvíli déle!

Konečným cílem je samozřejmě být schopen běhat a hrát – ale vyžaduje to disciplínu, touhu a silné zaměření na konečný cíl, pokud máte někdy dosáhnout kroků, které si přejete. Jsme zde, abychom vám pomohli na každém kroku na cestě, ale jak jsme často říkali: nebudeme to dělat za vás.

Rovnováha je klíčem! Hledejte nejprve rovnováhu ve Světle Božím a uvědomíte si, že se není čeho bát, a že pokud padnete, je to proto, že neudržujete SVOU rovnováhu v rámci Božích zákonů. Stejně jako gravitace srazí klopýtající dítě na kolena, tak i Vesmírné Zákony přinesou VYROVNÁVACÍ REAKCE na to, co vytvoříte.

Každý stres nebo emocionální bolest, kterou cítíte, je indikátorem, že nejednáte v rovnováze. Vždy hledejte nejprve vedení a porozumění, po celou dobu se snažte najít cestu, která vám pomůže znovu získat rovnováhu.

Jakmile se naučíte stát a získáte rovnováhu, budete konečně připraveni udělat své první dětské kroky vpřed. S každým novým krokem si musíte udržovat vysokou úroveň mentální a emocionální disciplíny, protože nyní jste uvedli do pohybu docela zajímavou dynamiku zblízka, jinak můžete skončit znovu na kolenou.

Ale nedovolte, aby vám to zabránilo vytrvat! Dovolte mi, abych vám řekl „tajemství“ o mých krajanech: Všichni velcí Mistři mají extrémně tvrdá kolena z toho, že prošli touto výzvou! Takže jste ve velmi dobré společnosti. Všichni se nakonec naučili udržet si soustředění potřebné k překonání výzvy – a nakonec se tak stali běžci na „dlouhé vzdálenosti“, rychle překonali ty, kteří se rozhodli plazit se na kolenou ve strachu a sebelítosti.

Opět: strach z pádu, z toho, že uděláte „špatnou“ věc, že budete emocionálně bolesti, že nebudete přijati atd., MUSÍTE BÝT PŘEKONÁNI, pokud chcete vybudovat stabilní základ, na kterém můžete stát. Nepřátelské síly si vás přejí držet zpátky, aby měly někoho, s kým by mohly manipulovat, uzurpovat si moc (ve formě negativních emocí, jako je zármutek, hněv a frustrace), a tím i ovládat. Buďte tedy připraveni setkat se s mnoha triky protivníka a zároveň se snažit udělat tento nejkritičtější krok vpřed v růstu a nezávislosti.

Když se váš svět naučí novosti a svobodě spojené s chůzí a běháním, místo toho, aby se plazil, rychle zanechá za sebou ty potemnělé – kteří se pak jednoduše obrátí proti sobě a pohltí se navzájem. Jinak to ve VYVÁŽENÉM řádu Božího stvoření nemůže být!

KAŽDÝ Z VÁS HRAJE DŮLEŽITOU ROLI V TOM, ŽE SI NAVZÁJEM POMÁHÁTE TÍM, ŽE SLOUŽÍTE JAKO PŘÍKLAD PRO VÁŠ SVĚT TOHO, ČEHO JE MOŽNÉ DOSÁHNOUT. PROKRASTINACE SE ROVNÁ STAGNACI NA DUCHOVNÍ CESTĚ.

Přestaň se plazit a vypadni ze svých KOLEN! Vezměte tyto nabídky do sebe. Drží hlavní vnitřní klíče k rozpoznání toho nejhoršího nepřítele všech – SEBE. Vytváříte je a držíte se strachů a omezujících přesvědčení, ale jen vy je můžete opustit. Využijte tuto šanci a vložte si do svého života trochu „života“!

Jsem Pavel Benátský. Jsem jedním z mnoha Mistrů Učitelů, kteří byli posláni, aby vám pomohli na vaší cestě. Vezmi mě za ruku a kráčejme společně, navždy vpřed v růstu, porozumění a novosti. Nedovolte, aby vám něco stálo v cestě – zejména vy sami.

Ve Světle a Lásce pro vás všechny, Salu!


Zdroj: KONTAKT: THE PHOENIX PROJECT, 28. července 1998, svazek 21, číslo 10, strany 37-38.

http://phoenixarchives.com/contact/1998/0798/072898.pdf

Probuďme se do toho, kým doopravdy jsme!

Dnešní mé, ač třeba trochu zmatené, blábolení o světle, lásce a probuzení se do sebe sama, snad přinášejíc i špetku naděje je věnováno mé věrné čtenářce a komentátorce a přítelkyni Lence K.

Říká se, že to jen naše myšlenky vytváří realitu, celý projevený svět, takže změníme-li myšlení, tak změníme také svět okolo nás. Náš současný svět není moc příjemné místo k žití, obzvláště když ho násilím ovládá hrstka psychopatů, kteří kromě toho, že mají nekonečné množství peněz, mají i neovladatelnou touhu po absolutní moci. Náš svět je tedy místo, kde se miliardy lidí podvolují teroru a šikaně několika málo jedinců, pro které to navíc ani nejsou lidé, ve smyslu jejich bližních, ale jsou pro ně pouze plebs, lidský dobytek, otroci. Miliardy lidí dosud tvrdě spí, neuvědomujíc si ve snech, či spíše v nočních můrách svých životů žalostný stav svého otroctví v němž se po celý svůj život nalézají. Nebrání se svým utiskovatelům, nechápou proč život na naší překrásné planetě je naplněn jen samou bolestí, zármutkem, utrpením, strádáním a smrtí. Jejich rána nejsou naplněna ani láskou, ani nadějí, ani božskou přítomností a radostí ze života, nebudí je zpěv ptáků, ale protivný zvuk budíku, oznamující povinnost jít dřít opět až do úmoru a svůj vzácný čas věnovat někomu, komu na nich jen pramálo záleží za odměnu, která sotva stačí na to přežít další den. Jejich život je jako zlý sen, podobá se spíš noční můře, než čemukoli jinému. Únava jim zatemňuje oči i mysl, znemožňuje jim uvědomit si svoji otrockou roli v představení zvaném svět.

Nastává čas skutečného probuzení se, kdy švitoření ptáčků v prvních ranních paprscích slunce oznamuje příchod nového dne. Nastává čas příchodu skutečné naděje, lidství a opravdové lásky. Jak stále více světla zaplavuje nádhernou Zemi, tak se do světla zahalují veškeré živé bytosti na jejím povrchu, protože i oni jsou jen Světlo, podobně jako lidé jsou jen Světlo, jen v jiném bodě evoluce. Nevzdorujte a nevzpírejte se tomu světlu, protože když vzdorujete tomu světlu do vašich srdcí vstoupí jen zmatek, beznaděj a bolest. To vaši věznitelé a otrokáři velice dobře ví, proto planetu zahalují do oblaků jedů, která na vás den co den sypou ze svých řvoucích letadel, jen proto, aby zabránili paprskům životadárného slunce dopadnout na její povrch, zaplnit jej světlem, na vaši tvář a hlavu aby je ohřála a probudila z oné noční můry dosavadních životů. Když se totiž bráníte božskému světlu z vašeho slunce, tak do vašich srdcí i mysli vstoupí pouze zmatek a bolest. Protože i vy, lidé, jste jen Světlo, jste tvořeni zlatým světlem Vašeho Stvořitele vycházejícím z vašeho srdce. Jen na toto světlo většina z Vás v útrapách vašich životů již zapoměla,ačkoliv ve vás stále je, naplňuje vás, zahřívá láskou, milosrdenstvím a poznáním. Je to Světlo ze kterého jste vytvořeni, Světlo ze kterého na planetu Mittgard Zemi přicházíte a totéž Světlo, do kterého se po skončení Vaší pozemské pouti zase vracíte, abyste se dle svých zásluh a dosažení jistých duchovních stupňů v evoluci Vaší duše zanedlouho reinkarnovali zpět do čtyřdimenzí Vaší hrubohmotné reality tvořené prostorem 3D + plynoucí čas, který je s tím prostorem pevně svázán. Celý Váš život je tvořen ze světla v různých stupních vývoje a z lásky a všechen ten pozemský zmatek vzniká pouze z toho, že některé bytosti nejsou ochotny se dále vyvíjet a tak se brání energiím obsaženým v tomto životadárném světle. Ovšem když se tomuto světlu záměrně vzdoruje, potom se místo něj do srdcí vlévá bolest a v mysli to způsobuje zmatek. Nebraňte se proto tomuto Světlu, přijměte jej a naplňte jím svá unavená srdce aby se povzneslo do Božských výšin světla poznání a bezpodmínečné lásky. Protože dělej jen to, co ty chceš je zákon. Láska je zákon, láska pod vůlí… říká nám Kniha zákona Nového Aeonu.

Nezapomínejme my, lidé uvěznění ve svém zdánlivě nekonečném otroctví, v nekonečném cyklu životů naplněných pouze utrpením a bolestí, že Stvořitel nás takové stvořil jací jsme jen proto, aby spatřil sám sebe. Když se proto díváme jeden na druhého, díváme se na sebe vzájemně očima našeho Stvořitele a je to právě jeho srdce, skrze které se vzájemně pociťujeme když se s láskou staráme jeden o druhého. Protože je to boží světlo, které vidíme ve všem a je to boží srdce, ve kterém jsme schopni pociťovat onu opravdovou, nesobeckou lásku. Buďme štastni, dokážeme-li po mnoha a mnoha životech dosáhnout této úrovně bezpodmínečné lásky, co jsme je dosud všechny zcela naplnili pokusy o její vykonávání. Bezpodmínečná láska a Svořitelovo světlo nás dovedou k nesmrtelnosti, protože pouze takový člověk, který dokáže vyzařovat vědomě bezpodmínečnou lásku, je hoden životů dlouhých stovky, nebo dokonce tisíce let, aby nakonec spočinul v Nesmrtelnosti

Protože teprve v nesmrtelnosti je člověk schopen prožít své úspěchy ve tvořivém životě plném blaženosti a radosti z dokonalosti i nedokonalosti krásy. To co v průběhu věků zdokonalujeme a užíváme, nám přináší nejen užitek a prospěch, ale i radost z prožívání krásy v dokonalosti tvoření. Tvoříme pro radost svoji i Stvořitelovu. Sdílíme pak společně svoji radost ze života, tvoření i Stvořitele. Radost se stane vším co známe, radost bude vším, čím budou tvořeny naše životy.Nic menšího než-li ryzí radost z tvořivého bytí nebude v našem kolektivním vědomí obsaženo. Vše ostatní bude ještě větší, tedy nepodmíněná láska, dokonalá vůle bez touhy po výsledku, nekonečno zkušeností, světlo nesobeckého poznání, naučíme se snít život a tvořit sen života. A o čem sníme, to vytváříme a proměňujeme ve skutečnost, tedy vytváříme. A vše co sami vytváříme toho si skutečně vážíme a užíváme to k další radosti. Naše životy jsou přeplněny štěstím, svétlem poznání a nekonečnou láskou. Klíčem k úspěchu je ryzost myšlenek, radost ze života a láska k životu.

A proč tomu tak není právě nyní, v životě, který žijete právě teď? Uvědomme si, že pravděpodobnost toho, že nežijeme již nyní v jakési simulované realitě je podle Elona Muska 1: 1 000 000 000. A není podstatné, jak nudný je substrát z z nějž neustále vzikají trilióny nových synapsí, inteligentně vytvářející nekonečně pestrou realitu životů, které postupně prožíváme, podstatný je prožitek sám o sobě. Naše mysl tvoří realitu, hluboké pochopení tohoto jednoduchého konstatování vede k finálnímu osvobození z otroctví. My sami si vytváříme svět, svými myšlenkami, pocity, emocemi, konáním a svobodnou vůlí. Toho jsme schopni jen, když jsme napojení na zdroj, jehož světlo osvětluje jednotlivosti na pouti virtuální realitou fenoménu, kterému říkáme život. Jednotlivosti rozvíjí chápání a to je skladá v jeden neustále plynoucí celek. To vše dohromady vytváří zkušenost a ta přináší poznání. Konečným výsledkem veškerých poznání je moudrost. Hrstka psychopatů tisknoucích si nekonečné množství peněz, ovládajících celé to vylhané divadlo současného světa, toužících po absolutní moci přitom zmítáni strachem z bouřících se zotročených mas, k nám přišli v podivném roce 2020 s podivnou, a jak již mají ve zvyku, ne příliš poctivou hrou.Miliardám zotročených sebrali i to málo, co ještě měli, nasadili jim ponižující hadr na hubu, aby se jim na ně makalo o něco hůř, měli strach a umírali o něco dřív a pod průhlednou záminkou boje proti proti typicky pravdoláskařsky zcela neviditelnému nepříteli jim nabídli vstoupit do nové reality Metaverse, dosáhnout singularity a vkročit rovnou do éry transhumanismu, tedy člověka-stroje.

Mělo to ovšem jako vše v současném světě, jeden malinký háček, že se těch, kdo jejich divadlu podlehli, nezeptali na jejich souhlas a naprosto neuvěřitelnou nanotechnologií vloženou do roztoku plného toxických sraček a jedů, pojmenovaného jako Covid vakcína je očkovali proti neviditelnému smrtelnému nebezpečí zaplňujícího liduprázdné nemocnice mediálně praskající ve švech, jejichž krematoria jedou na dvojnásobný výkon, plníce se těly plně očkovaných, kteří jen měli v ruské vakcinační ruletě placené státem bohužel pro ně smůlu. Ti kdo přežili, se postupem času stali neuromodulovanými lidskými biorobůtky bez vlastní vůle i úsudku, který za ně převezme umělá inteligence školená ovšem naprostými psychopaty, kdy cizí myšlenky a pocity, a to dokonce již zcela „syntetické“ tedy umělé myšlenky a pocity budou vnímat jako své vlastní, neschopni je již vzájemně rozeznat. Ti, kdo tomu podlehnou, se odpojí od zdroje, jakkoliv lákavá může být vidina křemíkové nesmrtelnosti v datovém oblaku digitálního cloudu. Odpojeni od zdroje, se změněným genem, umělým nano-neurologickým digitálním rozhraním trvale napojeni do nového Matrixu člověka 2.0, bez vlastní vůle, volby i osudu, ti kdo se podvolí, se nikdy nevrátí zpátky, lidmi již nikdy víc nebudou. Bohužel pro nás všechny, tak 80% celého lidstva již v tomto globálním IQ testu fatálně selhalo, stali se hrdiny s tečkou za svobodným životem světelné bytosti, s tečkou za svobodnou vůlí, s tečkou za lidstvím i budoucností. Neuromodulováni dle přání svých šílených pánů, se syntetickou radostí, neschopni úsudku přijímají apaticky svůj další úděl bytostí bez světla, bez zdroje, které prožili evoluci těla na bázi uhlíku až po „tělo“ na bázi křemíku, ale ztratili při tom svoji duši.

Pak jsme tu ještě my, ti dosud svobodní, nepodvolení, zatím skuteční lidé, ačkoliv s velkou pravděpodobností blížící se jistotě, tak stejně snící si svůj život, žijící v jeho dokonalé simulaci, Matrixu, v jakémsi snu ve snu, z nichž obou je ovšem potřeba se urychleně probudit do toho, kým doopravdy jsme!

Proto jděte ven, zhluboka dýchejte okolní vzduch. Naslouchejte větru a zpěvu ptáků, sundejte si boty a jděte snem svého života bosi, ať již po sluncem rozpáleném štěrku, či trávou plnou raní rosy, nebo blátem v němž necháte pomíjivý otisk svého chodidla když mezi palci si mlaskavě mažete jíl, nebo sněhem, který jehličkami mrazu bodavě štípá a ledově pálí, postůjte chvíli, až náhle cítíte, jak se zastavil čas, zabořte ruce do vlhké hlíny a spojte se srdcem se zdrojovým světlem toho, jehož očima se ve snech svých životů vzájemně sníte, tam kde slovo domov stalo se symbolem nepodmíněné lásky. Do domova bez televize a bez bolesti ze lží, které zcela záměrně šíří. Kde nelžou vám z obrovských placatých obrazovek sympatičtí elegantní hlasatelé s kravatou, a překrásnou spisovnou češtinou, školeným hlasem s dokonalou artikulací vás s úsměvem lákají do tenat smrti, tam, kde se nemusíte obávat vražedných úkladů vaší vlastní zlovolné vlády. Nic z toho tam není, ocitnete se v dalším snu jen do sebe probuzení. Probudíte se na Nové Mittgard Zemi, zalité světlem skutečného Slunce, láskou našeho věčného Stvořitele, bez všech psychopatických trýznitelů digitálního žaláře koncentráku země. Budete svobodní, předurčení k tvoření v radosti a naplněni nepodmíněnou láskou, obdařeni dlouhověkostí či nesmrtelností, nebude-li k evoluci vaší duše více zrození třeba. Proměníte své Ego v Charakter. Svoji duchovní kvalitou se tak stanete podobni zdrojovému Světlu, probudíte se do toho kým skutečně jste, do světelné bytosti, obdařené svědomím, radostí života a hlavně láskou. Vědomí a hrdí si budete svobodně snít váš lidský svět, bez hadrů na hubě, za to s pohledy z očí láskou hledí do očí bližního, to aby Stvořitel spatřil sám sebe. Teď jste totiž tam, odkud skutečně pocházíte, probuzeni do sebe, v domově světla uprostřed vlastního srdce, v bezpečí před hrstkou nemocných psychopatů toužících trýznit cokoli živé a miliardou těch, kdo jejich lžím naivně podlehli..

Probuďme se tedy do toho, kým doopravdy jsme!

Svobodu nebo smrt !

Myšpule (p)osvíceného 22-3 tího lednového večera léta 7530 o.u.m.v.H.Ch.

Tajná věda o lidstvu jež povstalo z hlíny

Na mém oblíbeném „mystickém“ webu Gnostic Warrior, na blogu gnostického bojovníka Vočka Moe se nedávno objevil zajímavý článek o historii a vzniku člověka, o tom, že mnohé mytologické texty se ukazují jako naprosto pravdivé, o tom, jak s tím vším souvisí naše DNA, a dokonce i houby, které se také poněkud překvapivě významně podílely na vzniku života na naší planetě. Zároveň je to takové sváteční, mimořádné téma, které nám dá trochu odpočinout od toho nekonečného covido-globalistického šílenství a pekla, jímž se poslední dobou ve svých článcích zabývám především. Volný překlad článku Vočka Moe z gnosticwarrior.com přináší Myšpule.

My, lidé jsme byli od počátku formováni naší DNA, vytvářející náš život a přinášející nám nakonec i smrt, která sama vznikla z hlíny a z prachu do nějž se všichni nakonec vrátíme.Od starověku nepřetržený řetěz z vláken naší DNA, v němž jsou zaznamenány všechny události z naší zapomenuté historie, které lze nalézt v zrnkách prachu na prahu věčného života.

O tajné vědě, „O lidech vytvořených z prachu, bahna, či hlíny“ bylo již napsáno a zakódováno do lidské historie tisíce slov a to u mnoha národů světa těmi největšími světovými filozofy, historiky a vědci. Od starověkého Egypta až po Féničany, Řecko, nebo Čínu , ale i abrahámská písma křesťanů a Arabů, tak ti všichni již od své nejstarší historie tvrdí, že na počátku světa byl člověk vytvořen, nebo že „povstal“ ze země (prachu, hlíny, nebo bláta).

Mnoha lidem, kteří dnes čtou jakékoliv prastaré příběhy o stvoření, se zdají být většinou jen jakousi fantazijní fikcí vyprávěnou ve formě mýtů. Pouze jako jakási zhola nemožná tvrzení o našem lidském původu, která prostě nikdy nemohla být pravdivá. Ale s příchodem moderní vědy a některými objevy učiněnými v posledních pěti desetiletích zjišťujeme, že tyto příběhy vyprávěné po tisíce let jsou s největší pravděpodobností pravdivé.

I dnes ti nejzarytější ateisté a vědci jako je třeba Richard Dawkins, tvrdí, že se lidské bytosti narodily tehdy, když procesy v bahně vedly až k vytvoření oné naší slavné dvoušroubovice DNA a následně i života samotného. Ve svých knihách tvrdí, že bahno ve formě hlíny se velmi pravděpodobně naučilo samoreplikovat a nakonec tento proces vedl až k vytvoření naší dvoušroubovice DNA jejíž informace potom vytvořila život jako takový.

Toto tvrzení ovšem trochu paradoxně pochází právě od muže, který převážnou část své kariéry postavil na kritice víry v Boha, náboženství a věřících, kteří se podle něj kvalifikují svoji vírou v pouhou oběť klamu, což velice podrobně definoval ve své knize z roku 2006 s názvemThe God Delusion. Ve skutečnosti považuje víru nebo vlastně jakékoliv lidské přesvědčení, které není založeno na žádných vědeckých důkazech – za „jedno z těch vůbec největších světových zel“.

Ale bez ohledu na Dawkinsovu kritiku a jeho nevíru v náboženství je prostě reálný fakt, že mnohé z „velkých příběhů“ v podobě mýtů nalézaných v abrahámských náboženstvích začínají být dnes bezděčně moderní vědou ověřovány jako pravdivé. Proto mohou také způsobit, že i ti nejotevřenější a nejslavnější ateisté dnešního světa budou nakonec donuceni k úšklebku a rozpoznání pravdy nalezené v Písmu, aby se tak stali nejen věřícími, ale vědoucími.

Jak již bylo vysvětleno v předchozím článku na webu Gnostic Warrior s názvem Historie lidí vytvořených z bahna a hlíny , tak jeden z prvních autorů, kteří podrobně popsali zvláštní a dosud tajnou vědu o tom, co se nazývá Môt, byl fénický historik a kněz z Byblosu (tedy města knihy/bible), Sanchuniathon (fénický: 𐤎𐤊𐤍𐤉𐤕𐤍), jehož díla později přeložil Philo z Byblos do řečtiny. Sanchuniathon v knize odkazuje na jakýsi „velký vítr“, který se spojil se svými rodiči, a tomuto spojení se říkalo „touha“ (πόθος). Z jeho spojení vzniklo kvašením (tedy vlastně hnilobou) této vodnaté směsi Môt nebo Mud(bláto), z čehož následovně vzešel každý zárodek stvoření a celá generace „živého“ ve vesmíru včetně zvířat a nakonec i lidí.

O učení vzniku života z bláta Môt nebo Mud od Sanchuniathona, ale rovněž v různých dalších historických příbězích téměř všech kultur dnešního světa, které ovšem pokaždé vypráví velmi podobný příběh, již v průběhu historie spekulovalo a psalo mnoho různých filozofů, vědců a autorů, kteří různým způsobem probírali a komentovali toto téma. Jejich přesvědčení bylo takové , že různé formy života včetně hmyzu a zvířat mohou být spontánně vytvořeny z hnilobné (tedy houbami kolonizované, nebo-li hnijící) hmoty.

V 17. století teolog a historik Alexander Ross řekl :

„Lze pochybovat, zda se v sýru a dřevu spontánně tvoří červi, nebo, zda-li se brouci a vosy množí v kravském trusu nebo zda se motýli, kobylky, měkkýši, hlemýždi, úhoři a podobné organismy množí z hnilobné hmoty, která je obdařena schopností přijmout podobu toho kterého stvoření, k němuž je disponována svoji formativní silou. Zpochybňovat to ovšem znamená zpochybňovat sám rozum, smysly a zkušenost. Pokud o tom kdokoliv pochybuje, ať jde do Egypta a tam najde pole hemžící se myšmi zplozenými v bahně Nylu [Nil], k velké pohromě tamních obyvatel.“ (Alexander Ross, Arcana Microcosmi, 1652.)

Charles Darwin v prohlásil, knize The Origin of Species že „všechny organické bytosti, které kdy žily na této planetě Zemi, mohou pocházet z nějaké prvotní formy“. V roce 1837 byl Darwin přesvědčen, že „důvěrný vztah Života se zákony chemické kombinace a jejich univerzálnost činí jakékoliv jejich spontánní generování značně nepravděpodobným“, a také rozhodně odmítl myšlenku, že by pouhá hniloba již existujících organických sloučenin mohla spontánně vést ke vzniku jakýchkoliv dalších živých organismů. Jak napsal již v roce 1839 ve svém Čtvrtém zápisníku: „Moje teorie ponechává otázku spontánního generování vzniku života zcela nedotčenou.“

Německý geolog Heinrich George Bronn , který přeložil Darwinův Původ druhů v roce 1860 do Němčiny přidal posléze další, svoji vlastní kapitolu do Darwinovi knihy pojednávající o spontánním generování života v kontextu Darwinovy ​​teorie. Krátce na to Bronn publikoval esej argumentující tím, že Darwinova teorie by byla neúplná, pokud by nemohla vysvětlit původ života, o jehož spontánní generaci poskytli důkazy teprve výzkumy Priestleyho, Poucheta a dalších badatelů, jen o něco později.

Slavný britský biolog Thomas Henry Huxley , známý také jako „Darwinův buldok“ ve své obhajobě evoluční teorie Charlese Darwina, v knize Protoplasm: The Physical Basis of Life (1869) tvrdí, že život může být vygenerován složitými chemickými procesy z anorganických prvků. Britský fyzik John Tyndall ve své „Belfastské adrese“ z roku 1874 také uvádí, že život může být vygenerován z anorganických prvků.

Na naší moderní době je fascinující, že současná věda již potvrdila Sanchuniathonovu teorii, že veškerý život pochází vlastně jen z fermentace (nebo-li hnití) vodné směsi nebo z toho, co jednoduše nazýváme „plísněmi nebo houbami“. Například již v roce 2003 výzkumníci z Howard Hughes Medical Institute a Massachusetts General Hospital dokázali, že jíl pomáhá při vytváření RNA. Profesor genetiky na Harvardské lékařské fakultě Jack Szostak řekl: „Je to poměrně vzrušující, když víme, že konkrétní jílový minerál značně pomáhá se sestavováním molekul RNA.“

Dnes všechny živé organismy ukládají a přenášejí dědičnou informaci pomocí DNA i RNA složené ze čtyř typů podjednotek známých jako nukleotidy, které určují jednotlivé sekvence aminokyselin v proteinech, což je ovšem tím ústředním mechanismem života v celé biologii. ( Původ vesmíru, Země a života )

Experimenty prováděné za podmínek, které měly připomínat podmínky vzniku života na nejstarší Zemi, vedly k produkci některých chemických složek proteinů, základníc stavebních prvků DNA a RNA. Některé z těchto molekul byly také objeveny na meteoritech dopadlých na naši planetu z vesmíru, ale dokonce i ve zdánlivě „prázdném“ mezihvězdném prostoru astronomy pomocí radioteleskopů. Vědci proto dospěli k závěru, že tyto základní „stavební kameny života“ mohly být dostupné již v té nejrannější historii naší planety.

Studie z roku 2013 zjistila, že jíl (sušené bahno) mohl být místem zrodu života na Zemi. Výzkumníci z Kavli Institute v Cornell pro Nanoscale Science objevili, že jíl tvoří jakýsi hydrogel – čiliže vlastně masu mikroskopických prostorů schopných společně nasávat kapaliny jako houba. Během miliard let by mohly chemikálie uzavřené v těchto prostorech skutečně provádět složité reakce, které by postupně vytvořily proteiny, DNA a nakonec i všechny mechanismy, které pak umožňují fungování živé buňky. Hydrogel z jílu tedy dostatečně chránil tyto chemické procesy, dokud se nevyvinula ochranná membrána, která obklopuje všechny živé buňky.

Vědci v časopise Scientific Reports uvedli, že hlína funguje vlastně jako jakási šlechtitelská laboratoř drobných molekul a chemikálií, které „absorbuje jako houba“ a po miliardy let pak v ní spolu tyto chemikálie reagují až po vznik proteinů, DNA a nakonec i živých buněk.

Je důležité pochopit, že to nejsou skutečně jen pouhé mikročástice špíny nebo prachu, které se mísí s vodou, aby se poté staly jílem, který tvoří veškerý život, ale že to jsou s největší pravděpodobností mikrobi, kteří tvoří zemskou půdu, a kteří vytvářejí všechny formy života. Samotný prach totiž neabsorbuje živiny ani DNA. Jsou to mikroorganismy uvnitř něj, které tvoří prach, a které jsou také schopny absorbovat veškerou hmotu kolem nich.

To je důvod, proč výzkumníci zjistili, že to byly s největší pravděpodobností právě houby, které jako první kolonizovaly celý povrch Země, což vedlo k počátkům vzniku planetárního půdního systému, který funguje dodnes. Houby tedy byly jednou z prvních komplexních forem života na souši , které vlastně doslova „těžily“ horniny (anorganické prvky) pro minerální výživu mikroorganismů a pomalu je tím přetvářely v půdu. Houby pravděpodobně kolonizovaly zemi již během období kambria , tedy před více než 500 miliony let (Taylor & Osborn, 1996).

Podle článku zveřejněného na CBC.ca „ Houby jsou zodpovědné za život na souši v takové podobě jakou známe.

„Houby jsou naprosto neuvěřitelní chemici,“ říká profesor biochemie z McMaster University Gerry Wright. Houby totiž produkují molekuly, které lidé stále nedokážou reprodukovat v laboratoři, a před námi se začíná objevovat sotva malý kousek špičky ledovce z toho všeho, co se od nich můžeme naučit.

Profesorka biologických věd na Cardiffské univerzitě Lynne Boddyová říká: „Houby jsou těmi hlavními činiteli likvidace odpadů přirozeného světa, protože rozkládají mrtvou organickou hmotu a tím z ní uvolňují živiny do půdy, které jsou pak k dispozici rostlinám, aby mohly pokračovat ve svém růstu.“

Tímto způsobem se v čase všechno znovuzrodí což znamená, že celá tato pavučina života je vzájemně propojena a to právě prostřednictvím hub.“

Jinými slovy řečeno, houby svým vlastním zvláštním způsobem „požírají smrt“, a tím vytvářejí nový život.

Hyfy hub tvoří mohutné podhoubí, které vzájemně spojuje stromy a rostliny v podzemí jakousi speciální houbovou dálnicí – jednak přepravující živiny a také vysílající signály o případném nebezpečí.

Článek z roku 2006 publikovaný online časopisem Science uvedl: „Evoluční inovace a expanze suchozemské bioty by mohly trvale zvýšit intenzitu chemického zvětrávání a tvorbu jílu, čímž by se vytvořila nová úroveň ukládání organického uhlíku a akumulace kyslíku.

V roce 2009 studie publikovaná The New Scientist přišla s hypotézou, že se základní stavební kameny DNA mohou spontánně tvořit z těch chemikálií, o nichž se předpokládalo, že byli přítomné již na nejstarší Zemi, a že by tedy vznik DNA skutečně mohl předcházet vlastnímu zrození života . Vědci z University College London vygenerovali RNA pomocí chemikálií, které velmi pravděpodobně existovaly již na velmi rané Zemi, což ukazuje, že RNA by se zde skutečně mohla vytvořit naprosto spontánně. Což je poměrně silná podpora myšlenky, že život na našem světě začal právě vznikem RNA“.

The New Scientist prohlásil; „Konvenční moudrost je, že život založený na RNA nakonec přešel na DNA, protože DNA je lepší na ukládání informací. Jinými slovy, původně RNA organismy postupně vytvořily první DNA.

Pokud je to pravda, jak by se tím život změnil? Moderní organismy mohou přeměnit nukleotidy RNA na nukleotidy DNA, ale pouze pomocí speciálních enzymů, jejichž výroba je poměrně dost nákladná z hlediska energie a materiálů. „Musíte vědět, že DNA pro vás udělá něco dobrého, než něco takového vymyslíte,“ říká Switzer.

Říká, že příběh dává větší smysl tehdy, pokud by nukleotidy DNA byly již přirozeně přítomny v prostředí. Organismy by je mohly přijmout a použít a později vyvinout nástroje k výrobě vlastní DNA, jakmile by se ukázalo, jak výhodná ta molekula je – a jakmile by jejich přírodní zásoby začaly docházet.

„Organizmy mohly využít přirozeně se vyskytující DNA a teprve poté si vyvinout nástroje potřebné k tomu, aby si vytvořily svou vlastní“

Rané organismy musely nejspíš hledat materiály právě tímto způsobem, říká Matthew Levy z Albert Einstein College of Medicine v New Yorku. „První Země byla pravděpodobně jen jakýsi krvavý nepořádek,“ říká s bohatou nabídkou všech možných výběrů.

Nedávno zjistili výzkumníci analyzující vzorky z bahna z různých míst na západě Spojených států, že nové struktury DNA zřejmě vychytávají a „asimilují“ určité geny z mikroorganismů v jejich prostředí. Tyto extra dlouhé řetězce DNA, které vědci pojmenovali na počest fiktivních mimozemšťanů ze Star Treku ‚Borg‘, protože také asimilují znalosti a technologie jiných druhů.

Jill Banfieldová , geomikrobioložka z Kalifornské univerzity v Berkeley, řekla: „Začali jsme s kouskem bahna a 10 biliony kousků DNA“.

Podle Cal State Berkley : „Jeden vzorek odebraný z bahna na jejím pozemku obsahoval úsek DNA naplněný geny o délce téměř 1 milionu bází – a více než polovina genů byla nová. Tento lineární úsek DNA měl na začátku a na konci také zvláštní vzor bází, odlišné úseky opakující se DNA mezi svými geny a dvě místa podél sekvence, kde mohla začít duplikace DNA – což naznačovalo, že Borgové mohou vytvářet kopie sebe sama. Dohromady to naznačovalo, že nejde jen o náhodnou směs genů.“

Borgové jsou struktury DNA „ne podobné těm, které jsme dosud viděli“, říká Brett Baker, mikrobiolog z University of Texas v Austinu. Jiní vědci souhlasí s tím, že nález je vzrušující, ale zpochybnili, zda jsou Borgové skutečně jedineční, a zaznamenali podobnosti mezi nimi a jinými velkými ECE.

Nedávno jsem informoval o nové studii, která nalezla kousky genetického kódu (DNA) v drobných částicích prachu, které jsou stavebními kameny pro všechny obratlovce, včetně lidí. Vědci zjistili, že tyto kousky genetického kódu byly zakódovány a umístěny na větší chromozomy, přičemž zjistili, že tyto drobné „částečky prachu“ jsou ve skutečnosti důležitými stavebními kameny pro všechny obratlovce.

V neposlední řadě je v prachu, který se nachází v našich moderních domácnostech, lidská kůže a DNA. Ve skutečnosti je to jedna z hlavních složek veškerého domácího prachu.

Studie z roku 2008 zjistila, že vzorky životního prostředí z vnitřních povrchů prachu se skládají převážně z buněk lidské kůže a bylo zdokumentováno, že obsahují zhruba desítky mikrogramů celkové DNA na gram prachu. Vědci zjistili, že lidská DNA byla detekována v 97 % z 36 vzorků prachu.

Lidé se každý den zbavují odumřelých kožních buněk po milionech. Tyto rozkládající se šupinky kůže přistávají všude kolem nás, kde žijeme ať to je doma nebo v práci, které se pak živí různými mikroskopickými organismy, jako jsou houby a roztoči, jejichž úkolem je požírat rozkládající se hmotu.

Nově vyřazená šupina na kůži je „dokonalou potravou pro houby a roztoče, kterým se dobře daří rozkládat organické hmoty.

Vědci se domnívají, že houby tak mohou buď rovnou tvořit jakýsi výživový doplněk stravy pro roztoče, nebo mohou mít nepřímý účinek tím, že rozkládají lidskou srst a kůži, a tím ji činí pro roztoče dostupnější. Mezi houbami a HDM totiž existuje vzájemný vztah.

S výše uvedenými vědeckými důkazy a historií vyprávěnou téměř všemi kulturami po celém světě o tom, že lidé byli stvořeni a formováni prachem, je obtížné tvrdit, že jsme produktem pouze nějaké chemické reakce. Naše DNA a věda o veškerém životě na Zemi nám říkají něco jiného.

Jsme totiž součástí prachu. Prach jsme byli a v prach se obrátíme, neříká vám to něco?

Přesněji řečeno, jsme doslova ale i obrazně potomky organismů z prachu.

Jak tvůrci, tak ničitelé, kteří jsou vnitřně, externě a věčně spojeni s biosférou Země formující nás i svět kolem nás.

Slova jsou převzata z Genesis 3:19 , kde Bůh řekl „člověku“, že se bude dřít, bojovat a potit se ve snaze získat potravu ze země. Potom se vrátí do země, protože odtud byl vzat na počátku – jsi prach a v prach se obrátíš. Zdá se, že toto poselství bylo pochopeno tak, že se vztahuje na nás všechny.

„Jako každý otec má soucit se svými dětmi, tak se Hospodin slitovává nad těmi, kdo se ho bojí. Neboť ví, jak jsme byli stvořeni; pamatuje si, že jsme prach . Pokud jde o smrtelníky, jejich dny jsou jako tráva; kvetou jako polní květ; Přejde totiž vítr a je to pryč a jeho místo už nikdo nezná.“ ( Žalm 103:13–16 )

Zdroj: https://gnosticwarrior.com/