Archiv pro štítek: survival

Myšpule Survival Kit Special: Co dělat po jaderném výbuchu

Nemám tohle téma ráda, protože myšlenky mají ohromno magickou sílu a myslet na něco mimo jiné znamená přitahovat si to do života. A to, obzvláště v tomto případě, teda rozhodně nechci. Ovšem vzhledem k situaci nedaleko za našimi humny, vzhledem k psychopatům, fašistům a nacistům ve vládách všech kdo jsou v tom pekle zainteresovaní, tak je dobré být trochu připraveni na vše. I na to nejhorší myslitelné. Na to, kdyby to jeden z těch psychopatů skutečně jak se říká „zmáčknul“. A na to, kdyby ná v tu chvííli nestačili zachránit mimozemšťané. A to myslím vážně! Skoro všichni lidé si myslí, že jaderný výbuch vždy znamená něco jako definitivní konec světa. Ale když k tomu potom skutečně dojde, tak převážná většina lidí vlastní výbuch dosti pravděpodobně přežije, teda pokud se nešťastnou náhodou neocitnete přímo na místě, nebo spíš pod místem vlastního výbuchu, to je pak asi bez šance a zkrátka se odpaříte a bude po všem. Útěchou vám budiž to, že to bude hodně rychlé, tak rychlé, že dosti pravděpodobně neucítíte vůbec nic. Otázkou pak jen zůstává, zda-li vám po takovém výbuchu zůstane alespň duše schopná dalších případných inkarnací do hmoty, protože už jsem narazila na poněkud znepokojivé informace, že jaderná exploze může ukočit naši nejen fyzickou existenci nejen v této iteraci – tady a teď – definitivně, ale že zničí i to nesmrtelné v nás, naši podstatu, nebo duši a to navždy, že nás tedy pošle do ne-existence.

Abychom ale zvýšili naše šance i na dlouhodobé přežití, musíme se na to začít připravovat nejlépe hned, v okamžiku jakmile dostaneme jakékoli varování o hrozící jaderné válce. Zda-li taková varování poslední dobou dostáváme, či nikoliv to nechávám ale pouze na vás. Ovšem štěstí vždy víc přeje těm připraveným…

Jakmile tedy dostaneme varování, že se skutečně blíží jaderný útok , musíme nejprve a to co nejrychleji najít to nejbezpečnější místo, jaké můžeme. Pokud jsme právě doma, utíkejme buď rovnou do našeho nejbližšího protiatomového – nukleárního krytu, jako jsou veřejné, obecní bunkry nebo přímo veřejné protiatomové kryty. Kde jsou takové kryty v místě vašeho bydliště je dobré mít zjištěno předem a mohu vás ujistit, že v ČR je jich stále ještě poměrně dost a mnohé z nich jsou stále ještě funkční a připravené k použití.

Pokud ale nejsme doma, je potřeba najít si nějaký vhodný úkryt co možná nejrychleji. Posloužit nám mohou suterény, stanice metra nebo tunely. Nějaká vnitřní místnost bez oken v jakékoliv pevné a robustní budově je také poměrně dobrou volbou.

Pokud uvízneme venku, je potřeba hledat třeba příkopy nebo jámy, nějaké údolí, skálu s převisem nebo jeskyně ve kterých bychom se mohli co možná nejrychleji ukrýt. Vyhýbejte se ale stromům, mostům nebo čemukoli, co by po jaderném výbuchu mohlo být tlakovou a tepelnou vlnou smeteno.

Pokud jsme takovou apokalyptickou událostí zachyceni někde venku, v nejhorším scénáři někde na otevřeném prostranství, tak tam stůjme, čekejme a buďme připraveni provést to, čemu se v zahraničí říká tzv. NIAD – neboli Nuclear Immediate Action Drill (okamžitá nukleární akce) a u nás se to kdysi nacvičovalo v rámci tzv.branné výchovy . A na pláštěnky a igelitové pytlíky na ruce a na nohy rovnou zapomeňte, musíme se připravit trochu chytřeji, ehmmm… Zatímco tedy čekáme na výbuch, shrňme si dolů rukávy a nasaďme si na hlavu cokoli vhodného třeba čepici, pokud ji máme, nebo šátek, nebo nějakou mikinu apod., prostě cokoliv, co nám v tu chvíli alespoň trošku ochrání hlavu.

Nacvičení této „Nuclear Immediate Action“ nám minimálně trochu pomůže ochránit se alespoň trochu před následujícími nebezpečími jakéhokoliv jaderného výbuchu:

Záblesk (světelný a tepelný impuls)

Záblesk nebo tepelně-nukleární impuls je ohromně intenzivní výbuch elektromagnetického záření, a to včetně ultrafialového, viditelného světla a infračerveného a tepelného záření. Takový jaderný záblesk je extrémně intenzivní a jasný a může trvat až 10 sekund nebo dokonce ještě mnohem déle. Ačkoliv se deset vteřin může zdát jako zcela zanedbatelná doba, věřte mi, že v takové situaci může být každá vteřina až neskutečně dlouhá!

Takový záblesk z jaderného výbuchu má pokaždé svůj zcela charakteristický dvojitý impulz. Nejprve jasně zazáří, na zlomek sekundy se pak ztlumí, to jak rázová vlna změní vzduch v bezprostředním okolí výbuchu na plazmu a vytvoří obrovskou ohnivou kouli. Pak znovu vzplane, ale ještě déle a intenzivněji, zatímco plazma vzniklá ze vzduchu energeticky slábne.

Myslete na to, že takový záblesk má ale vždy dostatek energie na to, aby nám způsobil velice vážné popáleniny nebo dokonce trvalé či dočasné oslepnutí, a to i na desítky kilometrů daleko od místa samotného výbuchu! Může to v pohodě roztavit i ocel nebo nás to skutečně okamžitě a na místě doslova odpařit, pokud jsme jadernému výbuchu až příliš blízko.

Radiační záření

Jaderný výbuch také vyšle mimořádně intenzivní impuls vysokoenergetických paprsků gama záření. To je nebezpečné do vzdálenosti nejméně několika tisíc metrů, až desítek či u nejsilnějších výbuchů klidně i stovek kilometrů

Pokud není takový jaderný výbuch způsoben pouze velmi malou zbraní, je vysoce pravděpodobné, že kdokoli, kdo nešťastnou náhodou bude v tu chvíli až příliš blízko, tak že bude silně ozářen radiací, nebo bude okamžitě a na místě zabit právě tepelným nebo tlakovým impulzem.

Vlastní jaderný výbuch

Jak se rázová vlna rozšiřuje z místa jaderné exploze, tak silně stlačuje vzduch přímo před sebou, což vytváří náhlou a velmi intenzivní tlakovou vlnu a ten známý tzv. atomový vítr..

Když se tato tlaková rázová vlna konečně dostatečně energeticky vyčerpá, tak se vytlačený vzduch stejně rychle vrátí zpět, aby se tak vyrovnal atmosférický tlak. To pak vytváří další, sice o něco slabší, ale stále ještě dost nebezpečnou druhou tlakovou vlnu, jenže nyní přesně v opačném směru.

Samotný nácvik NIAD – okamžité akce je vlastně velmi jednoduchý, ale aby fungoval tak musí být vždy proveden co možná nejrychleji.

Takže co tedy dělat až to bouchne:

 1. Postavte se a počkejte na záblesk. Jakmile uvidíte záblesk, ihned zavřete oči. Otočte se čelem k výbuchu a spadněte na zem tváří k zemi tak rychle, jak to jen jde.
 2. Stiskněte své tělo co nejvíce naplocho a držte obličej přitisknutý pevně k zemi. Zastrčte si ruce pod tělo, abyste si je co nejvíc ochránili. Popálená hlava je velice bolestivá, ovšem vhodná pokrývka hlavy ji může alespoň trochu ochránit, ale takové popálené ruce mohou být po jaderném výbuchu skutečně fatální.
 3. Počkejte, až vás ta prvotní a nejsilnější tlaková a tepelná vlna přejde. Vzhledem k tomu, že jste se k ní otočili čelem, váš trup vám pomůže udržet se na zemi, svoji vlastní vahou, jinak by vás mohl ze země zvednout náhlý poryv silného větru. Ležet naplocho tváří k zemi a s rukama pod sebou z nás také udělá menší cíl pro nepříjemný zásah jakýmkoli letícím předmětem nebo střepinou. Pokud není země v tom místě absolutně plochá, tak jen velmi málo úlomků bude letět dostatečně nízko u země, aby nás to zasáhlo. Proto je vhodné, máte-li alespoň pár minut času najít si nějaký vhodný ďolík, proláklinu, jámu, terénní nerovnost apod.
 4. Jakmile výbuch pomine, čekejte vždy minimálně ještě alespoň několik sekund nejlépe klidně až tři nebo čtyři minuty po vlastním výbuchu a první tlakové a tepelné vlně, dokud vás nedosáhne ta druhá, o něco slabší zpětná tlaková vlna. Může s ní totiž přiletět ještě více dalších úlomků, střepin a předmětů, které by vás mohli velice vážně zranit, nebo by to mohlo být klidně ještě dostatečně silné na to, aby vás to zvedlo do vzduchu, pokud se zvednete příliš brzy.
 5. Poté, co vás mine druhá zpětná tlaková vlna, tak teprve vstaňte a utíkejte, pokud teda můžete, co nejrychleji do nejbližšího úkrytu. Chcete-li přežít, musíte být v tu chvíli sobečtí, chránit sebe, případně své blízké, pomáhat cizím lidem můžete později, proto kašlete na všechny a na všechno, nesnažte se třeba pozbírat věci, které vám v okamžiku výbuchu upadly, nebo kohokoli zachraňovat a utíkejte co nejrychleji to jde se kamkoliv ukrýt! Vím, pro skutečné lidi je težké nechat bližního trpět a na pospas osudu, nepomoci, vím dobře jaké to je pro každého, kdo má svědomí. Myslete však na to, že pokusit se kohokoliv dalšího zachraňovat by vás v takovou chvíli velice snadno mohlo stát život oba. Proto vždy nejprve zachraňte sebe, abyste později, až budete v bezpečí, mohli pomáhat druhým.

Vypadněte odtamtud!

Slovo „fallout“ v angličtině označuje trosky čehokoliv, co bylo nasáto tou ohnivou koulí (atomovým hřibem) vlastního výbuchu atomové bomby

V závislosti na tom, zda se tato ohnivá koule přímo dotkla povrchu země nebo ne, tak může jakýkoliv jaderný výbuch vytvořit od několika set kilogramů až klidně po desítky tisíc tun vysoce radioaktivního spadu.

Tento spad může vypadat třeba jako jemný písek, ale myslete na to, že je vždy velmi nebezpečně radioaktivní . Zatímco všechen jemný spad může být snadno vyfouknutý a to leckdy hodně vysoko do atmosféry a nemusí taky spadnout zpět na zem klidně i po několik týdnů, tak se za tu dobu jeho radioaktivita může snížit dokonce až na pouhý zlomek toho, jaká byla původně. Ale jakékoliv těžší úlomky a cokoli, co bylo odmrštěno někam stranou, bokem, tak spadne nejpozději do několika vteřin až minut po výbuchu a bude to silně radioaktivní!

Pokud jste zůstali přímo v okamžiku jaderného útoku z jakéhokoliv důvodu doma, tak se držte co možná nejdál to jde od vnějších zdí bytu či domu a od střechy. Schovejte se ideálně v jakékoliv místnosti, která nemá žádná rozbitná okna nebo jakkoliv poškozené stěny. V bytech do koupelny, na záchod, do komory, v domě potom nejlépe někam do sklepa, nebo do místnosti, kterou máte již připravenou jako váš úkryt, to je pochopitelně nejlepší varianta scénáře. A proto štěstí vždy více přeje těm připraveným. Tupé stádo případných dnešních posměváčků vám potom bude závidět, pokud to ale vůbec ještě stihnou. V úkrytu zůstaňte co možná nejdéle po výbuchu, je jasné, že třeba na záchodě to moc dlouho nedáte, to možná ještě tak v koupelně, ale i tam to nebude nic moc. Rozhodně doporučuji odolat pokušení napít se třeba vody z vodovodu, nebo nedejbože ze záchodu! A že můžete mít žízeň na omdlení, stres, strach, panika, to vše udělá své a to vše musíte zvládnout a pokud možno neudělat žádnou větší „botu“. Takže dřív či později stejně vylezete ven.. Pro tyto chvíle a já stále pevně doufám, že nikdy nenastanou, ale to je o tom štěstí, co přeje připraveným, je dobré mít doma nějaké nouzové zásoby. Důrazně doporučuji mít zásoby minimálně tak na čtrnáct dnů a to včetně vody. Pět litrů pitné vody na osobu a den plus zvířata, máte-li nějaké, je naprosté minimum!

Pokud jsou všechna okna v bytě rozbitá, tak rychle utěsněte alespoň jednu místnost, okna zataraste nějakým těžkým nábytkem, navalte do nich klidně hromadu knih, nebo pytlů s pískem nebo je zadělejte jakýmikoliv jinými pevnýmii materiály, zatlučte je prkny, OSB deskami co vám někde leží, utrhněte desku ze stolu, nebo z kuchynské linky a zatlučte tím okna. a vše co je nějaká „díra ven“ Pokud jste si připravili nějaký osobní sklepní úkryt, či tzv. protispadovou komoru, tak v něm zůstaňte minimálně alespoň 48 hodin a v zásobeném a vybaveném krytu, tzv. protispadové komoře, se sanžte vydržet minimálně alespoň dva týdny, pokud tedy můžete. V tomto scénáři naší bohužel možné apokalyptické budoucnosti nám každý den navíc v úkrytu aniž by jsme vyšli ven, totiž poměrně znatelně zvyšuje naše celkové šance na přežití! Z čehož sice nebude mít naše fašistická psychopatická vláda asi moc velkou radost, ovšem zda-li na ní brát ohledy, to už je na každém individuálně. Za sebe volím možnost nebrat a za každou cenu se snažit přežít! Nebo úplně za každou asi ne, ale aspoň se snažit pořádně. A byla by to škoda, obzvlášť u všech těch, kdo již přežili vakcinační holocaust a prošli touto zkouškou konceptuální inteligence.

Pokud vás to zastihne někde venku, na otevřeném prostranství, tak se musíte co možná nejdříve dostat do úkrytu. Ideálně tak max. do pěti minut po skončení NIAD. Pokud se do pěti minut jste schopni dostat až domů, tak tam rozhodně jděte. Pokud to možné není, ukryjte se v té nejméně poškozené budově, kterou v dosahu přibližně těch pěti minut najdete.

Konečně přichází čas skutečně smysluplného hadru na hubu, aneb respirátoru. Máte-li nějaký u sebe, okamžitě si jej nasaďte, protože je dobré nadýchat se radioaktivního spadu co možná nejméně, zakryjte si nos i ústa. Pokud ho nemáte použijte jakoukoliv čistou, co nejvíce hustě tkanou látku. Pomůže vám také jakékoliv těžší, nepromokavé oblečení, kombinéza, pláštěnka, pončo, navlečte si rukavice, na nohy bud pohory nebo holínky. Jste-li rybář, oblečte si rybářskou kombinézu. Na hlavu určitě šátek nebo čepici, máte-li po ruce nějaké brýle nasaďte si je..

Po chvíli zkontrolujte situaci venku, pokud vidíte padat stále prach a jemné částice k zemi, vratte se zpět do úkrytu, ty jsou silně radioaktivní a tam počkejte dokud všechny nespadnou. Jakmile opadne spad, snažte se co nejrychleji dostat domů, pokud možno moc neviřte prach a popel okolo vás, na zemi a na předmětech okolo. Máte-li k dispozici auto, rozhodně vypněte topení, vytáhněte okénka a vypněte větrání a klimatizaci.

Jakmile dojdete domů, nebo k vašem připravenému spadovému úkrytu, před vstupem dovnitř se svlékněte. Všechno oblečení, kontaminované předměty, čepice, masku, šátek, boty, to vše nechte venku. Důkladně si vykartáčujte vlasy a snažte se zbavit všeho popílku a prachu co máte na sobě. Oblékněte si nějaké čisté, nezamořené oblečení.

Dostali jste se až domů, tak rozhodně vypněte veškeré přívody, jak vodu, tak elektriku a samozřejmě plyn, zamezíte tak možnosti požáru či výbuchu. Pokud je ještě nějaká voda v trubkách naplnte si nádoby, nepřehánějte to, časem poteče voda kontaminovaná. Uttěsněte v bytě okna a dveře, vypněte klimatizaci a ucpěte komín, vydržíte-li bez topení. Chraňte vše co nejvíce tak, aby se tam co nejméně dostal jakýkoliv prach z venku. Počítejte s tím, že radioaktivita jaderného spadu se sníží až zhruba na jedno procento původní hodnoty zhruba po čtrnácti dnech.

Máte-li možnost a chuť připravit se dopředu na takovou apokalyptickou situaci co možná nejlépe, připravte si dopředu tzv.protispadovou komoru, vlastně jakýsi osobní protiatomový kryt. Není to až tak složité a nemožné, v podstatě stačí vhodný pokoj v bytě, nebo sklep, či garáž, čím méně jakýchkoliv otvorů, oken, dveří ale i různých průduchů či komínů to bude mít, tím lépe. Ačkoliv na druhou stranu taková možnost vytápění, obzvláště teď v zimě je taky dobrá, ovšem myslete na to, že stoprocentně nepůjde elektrika, takže to chce topení na plyn či pevná paliva, oboje znamená nutnost větrání, což zase ale zvyšuje míru případné radioaktivní expozice.

Takový úkryt co nejlépe utěsněte a mějte v něm dostatečnou zásobu jídla a vody minimálně na čtrnást dnů! Ideální je udělat si zásoby všeho nutného pro přežití, aby jste těch čtrnáct dnů vůbec nemuseli jít ven.

Po čtrnácti dnech je poměrně bezpečné jít ven na nějakou kratší, omezenou dobu, doplnit zásoby, jít pro vodu, zjistit situaci apod. Většinou tak po měsíci bude již bezpečný i delší pobyt venku. Začít život znovu po jaderném výbuchu může být mimořádně obtížné, ale nikoliv nemožné. Čím lépe se na takovou situaci dopředu připravíte, tím větší šanci na přežití potom máte…

A na závěr tohoto jaderného Survival Kitu od Myšpule ještě seznam toho, co je dobré mít v osobním protiatomovém krytu, nebolí spadové komoře:

 • Ideálně zásoba potravin a vody na 30 dnů pro každého člena rodiny, minimum je 14 dnů
 • těžká plastová folie a montážní páska na zakrytí oken apod.
 • nějaký vhodný zdroj tepla
 • lékárnička s minimálně dvěma dávkami jodidu draselného pro každého člena rodiny
 • tzv.bezpečnostní oblek, minmálně jednorázovou kombinézu, něco, co je nepromokavé je nejlepší, k tomu čepici, holinky, rukavice, a respirátor pro případ, že z jakéhokoliv důvodu budete muset jít ven
 • zdroj světla a náhradní baterie
 • otvíráky, nože, nezbytné věci k přípravě jídla, hrnec, ešus, příbor, vařič
 • toaletní papír a předem promyšlený způsob kam chodit na záchod, případně jak odpad likvidovat
 • nějaké rádio, co nepotřebuje baterie, dělají se taková na kličku, nebo solární, přadně na baterie plus extra baterie, máte-li je dobrá i vysílačka typ CB
 • něco vhodného na spaní, karimatky, spacáky
 • léky kteréíeré užíváte pravidelně, věci pro děti, nějakou zábavu, karty kostky, deskové hry a pod.
 • zbraně na sebeobranu, munice
 • je-li možnost tak i generátor a dostatek paliva, ovšem pozor na splodiny, nebo tzv.solární generátor

A já vám přeji aby jste nic z toho nikdy nemuseli potřebovat! A kdyby se přeci jen stalo, že to potřebovat budete, pak samozřejmě hodně štěstí!

Vaše Myšpule

Prepper essentials: Co si zabalit do nouzové sady pro přežití a co dělat při výpadku proudu (blackout)

Jak jsem naznačila již ve svém včerejším článku, tak letošní zimu celé Evropě, Českou republiku nevyjímaje, hrozí reálné riziko krátkých, ale i dlouhodobých výpadků proudu, tzv.blackoutů. Na takovou situaci není vůbec od věci být, na rozdíl třeba od takové naší vlády, trochu připraveni. Při takovém celkovém výpadku proudu v nějaké oblasti očekávejte hlavně chaos a zmatek.

Vše co je na elektriku a nemá záložní zdroj tak přestane fungovat. Zastaví se tramvaje, metro, ekalátory, zhasnou semafory, zhasnou světla, zastaví se výtahy. Přestanou fungovat klimatizace i přímotopy. Přestane téct voda i odtékat odpad. Nebudou fungovat ani platební terminály, ani bankomaty, nevyberete si peníze a kartou nezaplatíte. Přestane fungovat internet, vypadnou sociální sítě i mobilní sítě. Nenatankujete si benzín a kvůli abnormálí dopravní situaci nebude možné opustit města, jedině pěšky nebo na kole.

Nastane chaos, někde rabování, začnou se kazit potraviny a nebude si je možné ani nakoupit. Jsem přesvědčena o tom, že jen skutečně málokdo je na takovou situaci skutečně připraven. A i z těch je jen málokdo připraven na situaci, že dojde k dlouhodobému výpadku v řádu několika dnůl, nedejbože pak dokonce týdnů. Co tedy dělat a jak se na takovou situaci připravit?

Říká se, že štěstí přeje připraveným. A jakmile to nastane, už bude cokoliv řešit mnohem složitější, ne-li dokonce úplně nemožné, než je tomu v době před kalamitou.

Před výpadkem proudu je proto důležité připravit si vše, co potřebujete, protože v momentě kdy skutečně zhasnou světla, můžete být snadno dezorientovaní a vaše rodina může docela dost zpanikařit.

Podstatné je vždy hlavně zůstat v klidu, mít po ruce pro všechny nějaké baterky a poslouchat zprávy, pokud nastane celkový výpadek proudu. Není od věci mít pro tuto eventualitu připravený nějaký rodinný krizový plán, se kterýmn´budou všichni seznámeni a toho se v případě skutečné nouze vždy držet.

Ujistěte se, že celá vaše rodina je obeznámena s vaším nouzovým plánem

Je skvělé mít v rodině byť jen jednoho skutečného preppera, ale věci budou mnohem snažší, když celá vaše rodina bude vědět, co dělat, když nastane krizová situace. Ujistěte se například, že každý přesně ví, kde má svoji baterku nebo lampu, aby se mohl bezpečně pohybovat až světla zhasnou.

Pokud jsou někteří členové rodiny v době, kdy vypadne proud, například v práci nebo ve škole, zavolejte jim dokud to ještě jde, a ujistěte se, že zůstanou na svém aktuálním místě, dokud nebude skutečně bezpečné odejít a vrátit se domů . Je také dobré stanovit si nějaké místo, které všichni dobře znáte a na které snadno trefíte, na kterém se budete moci v případě nouze, nebo výpadku mobilních operátorů, vždy v nějakou konkrétní předem dohodnutou hodinu všichni bezpečně sejít. Třeba každou sudou hodinu, na rohu paneláku kde bydlíte, u stanice metra, nebo tramvaje opodál vašeho bydliště, nebo tak něco.

Připravte si nějakou krabici s nouzovými zdroji světla a bateriemi

Připravte si svoji nouzovou „světelnou krabici“ s věcmi, které budete nutně potřebovat ve chvíli, kdy úplně ztratíte elektřinu. Zahrňte do ní takové položky, jako jsou přenosné lucerny, čelovky, baterky a další náhradní tužkové či jiné baterie.

Můžete také do své nouzové sady pro blackout zahrnout nějakou nouzovou vysílačku ideálně takovou tu s ruční klikou na dobíjení, pro sledování zpráv.

Důležité je, neskladovat baterky, lampy, čelovky a vlastně jakoukoliv elektroniku po delší dobu s bateriemi uvnitř. Časem by mohlo dojít k jejich vylití se dovnitř a ke zničení přístroje, či baterky. Mnohem lepší je, připevnit bateriové články k takovému zařízení vně, třeba montážní páskou. Baterie do příslušného zařízení tak budete mít po ruce, stejně jako když je máte uvnitř, ale nemůže dojít k žádnému poškození.

Určitě je dobré mít připravený takový náhradní zdroj světla (baterka, čelovka, lucerna) pro každého člena vaší domácnosti a to i s dostatečným množstvím náhradních bateriových článků.

Zásobte se svíčkami

Důležité je mít také nějaké svíčky, zápalky nebo zapalovače a rezervní plyn jako zálohu. Měli byste mít také robustní svécny nebo nějaké tlusté skleničky. abyste předešli nechtěným nehodám při ponechání zapálené svíčky bez dozoru v jakékoli místnosti.

Zkontrolujte si všechnu elektroniku

Většina domácností má elektroniku, kterou byste měli po výpadku proudu zkontrolovat , jako jsou stolní počítače, herní konzole, mobilní telefony nebo notebooky. K ochraně svých zařízení můžete použít tlumiče přepětí nebo být ze staré školy a po výpadku jednoduše jen každé z nich odpojit od sítě

Kupte dostatek paliva pro váš generátor

Není vůbec od věci, obzvláště žiijete-li v rodinném domku, nebo na venkově, pořídit si nějaký generátor. Pokud vlastníte takový generátor, zásobte se včas dostatečným množství paliva, abyste jej pak mohli v krizové situaci použít. Naučte se jej efektivně používat, startovat, vyměnte v něm startovací svíčky a olej a najděte si bezpečný způsob, kam pro něj uložit další palivo.

Je dobré mít ještě také jiné záložní zdroje energie

Jedna powerbanka nebude k nabití vašich zařízení stačit, pokud výpadek prouidu potrvá několik dní. Ujistěte se, že máte ještě nějaký záložní zdroj energie, jako je například solární generátor. Což je vlastně jen vysoce výkonná powerbanka, vyrábí se i několika kilowattové, kterou lze dobíjet solárními panely. Na trhu se cena 1 kW pohybuje okolo 15tis., známá značka je třeba Viking. Je dobré pořídit takové zařízení, které bude svoji kapacitou dostatečné pro několika násobné dobití mobilního telefonu, případně jiné potřebné elektroniky pro každého člena domácnosti. Jako nouzový generátor el.energie lze také použít nastartovaný automobil, do kterého si jen koupíte měnič napětí vhodný na použití s autobaterií. Měnič napětí z 12V nebo 24V na 220V s výkonem 0,8kW pořídíte v pohodě do tří tisíc CZK. K tomu je chytré mít navíc v kufru vašeho auta jeden prodlužovací kabel, dostatečně dlouhý a s několika zásuvkami

Proveďte kontrolu svého pozemku

Po výpadku proudu zkontrolujte hned bezprostřední okolí svého pozemku, zda-lui se vám někdo nesnaží způsobit nějaké potíže. Můžete také rovnou zkontrolovat, zda někdo z vašich sousedů třeba nepotřebuje pomoc. Udržování dobrých vzájemných sousedských vztahů je v krizové době extrémně důležité!

Vytvořte si včas nějaké zásoby jídla

Pokud nevíte, jak dlouho bude výpadek elektřiny trvat, udělejte si včas nějaké zásoby potravin. Zajistěte, aby potraviny ve vaší lednici a mrazničce vydržely co nejdéle, třeba tím, že omezíte počet otevření dveří lednice.

Potraviny by měly v kvalitní lednici vydržet minimálně čtyři hodiny, zatímco potraviny v mrazáku až 24 hodin. Pokud se něco rozmrzlo, zkontrolujte, zda je to bezpečné před vařením jíst.Užíváte-li pravidelně nějaké léky, myslete také na ně a domluvte se s lékařem, aby vám předepsal pár balení navíc do zásoby, právě pro takové případy. Každopádně není od věci mít po ruce dobře vybavenou domácí lékárničku, pár objinadel, náplastě, obvazy, desinfekci, léky na bolest, potlačující horečku, volně dostupná antialergika, nosní a oční kapky, atd.

Je také dobré pamatovat na možnost ohřevu jídla v době blackoutu. -obzvláště máte-li elektrickou varnou desku nebo elektrický sporák, pak budete zcela jistě potřebovat nějaký náhradní vařič, ideálně plynový. Pamatujte i na dostatečnou zásobu plynu navíc.

Spotřebujte potraviny podléhající rychlé zkáze v lednici a zásobách

Pokud budete čelit dlouhodobému výpadku proudu, tak samozřejmě jako první snězte nejprve to zboží, které se rychle kazí, jako jsou třeba mléčné výrobky, nebo čerstvé maso . Všechny konzervy a trvanlivé potraviny si nechte na později.

Zásobte se vodou, nebo mějte připravený plán kde ji v případě nouze seženete.

Dlouhodobější výpadek proudu může citelně ovlivnit, nebo dokonce zcela vyřadit z provozu vaší úpravnu vody, ale stejně tak i čističky odpadních vod ve vašem městě. Je proto vhodné mít i dostatečnou zásobu vody. Minimální množství by mělo být zhruba jeden galon na osobu a den, to je asi pět litrů vody. Máte-li domácí mazlíčky myslete i na ně. Je proto dobré, máte-li na to dostatečný prostor pořídit si dostatečnou zásobu balené pitné vody, nebo mít plán, kde vodu vezmete. Zjistěte si, kde máte nejbližší studánku nebo pramen pitné vody. Hned po vypuknutí blackoutu si napusťte všechny vhodné nádoby, co máte doma k dispozici, umyvadlo, vanu, dřez na nádobí, nějaký barel nebo jen prázdné PET láhve, dobré je mít třeba filtr na vodu a tablety na desinfekci vody, nebo třeba tzv.žlutou vodu (oxid chloričitý),která je účinný a bezpečný prostředek k vyčištění pitné vody

Osobní hygiena

I při dlouhodobém výpadku proudu je dobré myslet na osobní hygienu a na to, jak zůstat čistí. Na to mějte vyčleněnou nějakou užitkovou vodu zvlášť. Pozor také na odpadní vodu a splašky, budete-li bez proudu delší dobu obzvláště ve městech pak hrozí problémy v případě potřeby si tedy raději někde postavte venkovní latrínu, nebo si kupte chemické wc. Myslelte také na nějakou vodu navíc použitelnou pro úklid domácnosti, bude-li třeba.

Teplo

Nastane-li výpadek proudu v zimě, je potřeba mít vymyšlené nějaké náhradní topení, obzvláště v měststkých aglomeracích to však může být dost zásadní problém. Vhodné je mít připraveny nějaké teplejší přikrývky, nebo spací pytle. Vytopení místností lze pak docílit nejjednodušeji nějakým plynovým nouzovým topením, prodávájí se teplomety na plyn, různá plynová topítka na kemping, nebo rovnou plynová kamna, nejznámější jsou asi tzv. „Pohody“, které topí velmi slušně a pořídíte je okolo čtyřech tisíc korun + plynová láhev s propan-butanem 10kg náplň. Ta stojí okolo šesti set, záloha na láhev je dnes okolo 2500,- CZK. V nouzi nejvyšší dokonce můžete topit svíčkami, pak se to chce ale zabydlet jen v jedné místnosti v bytě, ideálně v nějaké menší a tu takto nouizově vytápět. Výborný nápad ohledně nouzového vytápění panelového bytu svíčkami jsem našla v jednom videu na YouTube, kde takto pomocí několika čajových svíček zahřívali trubky ústředního topení. To se skutečně díky nim zahřeje a malinko topí, ovšem k udržení nějakého minimálního tepelného komfortu je to po omezenou dobu skutečně použitelné.

Dobrá mysl, pohoda a zábava.

Když nejde delší dobu proud, venku je chaos, školy jsou zavřené, obchody taky a vy nemáte důvod moc vycházet z bytu, pak je důležité mít vymyšleno, co s takovým množstvím volného času, který náhle máte k dispozici, ale zcela jistě na to nejsgte připraveni. Právě proto je naopak dobré, se na takovou situaci malinko připravit předem a minimálně mít vymyšleno, co za takové situace budete dělat. Dobré pro ukrácení dlouhé chvíle jsou deskové společenské hry, nebo nějaké tradiční hry: Člověče nezlob se, Dáma, Mlýn, Halma, Mikádo, Domino a mnohé další, třeba Monopoly nebo Dostihy a sázky. K tomu nějaké akčnější hry, třeba takové Activity jsou výborné, super jsou také karetní hry. Pár dobrých knížek, omalovánky, prázdné papíry a pastelky a fixy a máte o zábavu na nějakou dobu docela dobře postaráno. Myslete na to, že velice důležité, a to za každé krize, je udržení jisté duševní pohody, celá rodina v depresi to vám v takovou chvíli rozhodně moc nepřidá. A čím déle taková krize trvá, tím je udržení si dobré nálady důležitější.

Další tipy a návody jak přežít krizové situace najdete na stránce Myšpule Survival Kit aneb podstatné je přežít!

Myšpule

Líbil se Vám dnešní článek?

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !
https://myspulesvet.org
a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů. Přispějete-li na jejich provoz a udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!


Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100
do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“


Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s velkou pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule