Archiv pro štítek: Mass formation

Psychologie totality

Profesor Mattias Desmet, belgický psycholog s magisterským titulem v oboru statistiky, získal celosvětové uznání již na konci roku 2021, když představil koncept „masové formace“ jako vysvětlení absurdního a iracionálního chování, kterého jsme byli svědky v souvislosti s mediální COVID. pandemiíí a jejími protiopatřeními. Tímto konceptem jsem se již před nějakou dobou v jednom článku na MyšpuleSvětě zabývala.

Varoval také, že masová formace pokaždé nakonec povede k totalitě, což je také hlavní téma jeho nové knihy „ Psychologie totalitarismu “. Desmetovo dílo dále popularizoval Dr. Robert Malone, jehož vystoupení v podcastu Joea Rogana zhlédlo okolo 50 milionů lidí.

Ale když hledaný výraz „masová formace“ explodoval v popularitě vyhledávání, tak Google rychle zareagoval manipulací s výsledky vyhledávače ve snaze zdiskreditovat Desmeta a ukázat lidem ve výsledcích vyhledávání informace, které by je přiměly spíše podcenit důležitost této práce. Proč? Protože Google je jádrem globální kabaly a hnutí směrem ke globální totalitě.

Pochopení psychologie doby je vždy zcela zásadní

Ti, kdo se odmítají poučit z historie, ji musí opakovat, říkají, a to se v dnešní době jeví jako zvláště relevantní, protože, jak vysvětlil Desmet, pokud nerozumíme tomu, jak dochází k formování masy a k čemu to nakonec vede, tak tomu nemůžeme nijak zabránit. Jak ale Desmet dospěl k závěru, že jsme nyní právě v takovém procesu hromadného formování? Vysvětluje:

„Na začátku koronavirové krize, v únoru 2020, jsem začal studovat statistiky o úmrtnosti viru, úmrtnosti na infekci, úmrtnosti na případy a tak dále, a okamžitě jsem nabyl dojmu – a se mnou hned několik světově proslulých statistiků, jako například John Ioannidis ze Stanfordu – že veškeré použité statistiky a matematické modely až dramaticky přeceňují nebezpečí viru.

Okamžitě jsem napsal posudek, ve kterém jsem se snažil upozornit lidi na některé chyby. Ihned jsem si však také všiml, že lidé to prostě nechtěli vědět. Jako by neviděli ani ty nejkřiklavější chyby na úrovni používaných statistik. Lidé to v tu chvíli již prostě nebyli schopni vidět.“

Tato raná zkušenost ho přiměla k rozhodnutí zaměřit se na psychologické mechanismy, které hrají nějakou roli ve společnosti, a nabyl přesvědčení, že to, co jsme viděli, byly ve skutečnosti účinky rozsáhlého procesu formování masy, protože nejvýraznější charakteristikou tohoto psychologického trendu je to, že dělá lidi radikálně slepými vůči všemu tomu, co je v nějakém rozporu s příběhem, kterému věří.

V podstatě se stávají neschopnými distancovat se od svých přesvědčení, a proto nemohou přijímat ani vyhodnocovat nová data. Desmet dále pokračuje:

„Další velmi specifickou charakteristikou je, že tento proces masové formace nutí lidi k tomu, aby radikálně obětovali vše, co je pro ně důležité – dokonce i své zdraví, svůj majetek, zdraví svých dětí, nebo dokonce budoucnost svých dětí.

Když je někdo v sevření psychologického procesu hromadné formace, stává se radikálně ochotným obětovat všechny své individuální zájmy. Třetí charakteristikou, abychom jmenovali alespoň některé důležité, je to, že jakmile jsou jednou lidé v sevření tohoto procesu masové formace, obvykle projevují tendenci krutosti vůči lidem, kteří se neřídí vyprávěním nebo se s vyprávěním neztotožňují. . Obvykle tak činí, jako by to byla přímo jejich etická povinnost.

Nakonec mají obvykle sklon nejprve stigmatizovat, a pak eliminovat, tedy zcela zničit lidi, kteří nejdou s nimi, tedy s masami.

A to je důvod, proč je tak nesmírně důležité porozumět psychologickým mechanismům v práci, protože pokud pochopíte mechanismy v práci, můžete se vyhnout tomu, aby se masová formace stala tak hlubokou, že lidé dosáhnou tohoto kritického bodu, ve kterém jsou skutečně fanaticky přesvědčeni, že by měl zničit všechny, kteří s nimi nejdou.

je tedy nesmírně důležité porozumět mechanismu. Pokud tomu rozumíte, můžete zajistit, že dav, masa, se nejprve sama zničí, nebo sama sebe vyčerpá, než začne ničit lidi, kteří s masou nejdou.


Má tedy zásadní význam a právě to popisuje moje kniha. Popisuje, jak ve společnosti vzniká masa, tedy dav, za jakých podmínek vzniká, jaké jsou mechanismy procesu formování takové masy a co s tím můžete dělat. To je nesmírně důležité. Začněme však od začátku.

Obvykle je zhola nemožné probudit masy. Jakmile se ve společnosti objeví proces formování se masy, tak je již nesmírně obtížné masy probudit. Ale toto probuzení je zároveń velice důležité, protože můžete zabránit tomu, aby se masy a jejich vůdci stali až tak fanaticky přesvědčenými o jejich vyprávění, že začnou ničit lidi, kteří s nimi nejdou.“
Pro ty z nás, kteří nepodlehli kouzlu iracionálního vyprávění o COVIDu, byla krutost, s jakou se politické vedení, média a lidé obecně snažili vynutit dodržování obecného souladu v opatřeních, leckdy až šokujícím způsobem odporná. Mnozí lidé byli fyzicky napadeni a někteří dokonce zabiti, jen proto, že nenosili obličejovou masku, což, jak jsme od samého začátku věděli, byla zbytečná preventivní strategie.

Historický kontext masové hypnózy

Je snazší pochopit, co je to masová formace, pokud to považujete za masovou hypnózu, protože nejsou si pouze podobné, jsou vlastně identické, říká Desmet. Hromadná formace je druh hypnózy, která se objeví vždy, když jsou pro to splněny určité specifické podmínky. A znepokojivé je, že tyto podmínky a hypnotický trans, který se objevuje, téměř s jistotou vždy předcházejí vzestupu totalitních společenských systémů.

Zatímco totalitarismus a klasická diktatura ještě sdílejí určité společné rysy, na psychologické úrovni již ale existují poměrně výrazné rozdíly. Podle Desmeta je klasická diktatura na psychologické úrovni stále ještě velmi primitivní. Je to společnost, která se bojí malé skupiny vůdců, diktátorského režimu, a to hlavně kvůli jeho agresivnímu potenciálu při vynucování poslušnosti.

Totalita na druhé straně vzniká z velmi odlišného psychologického mechanismu. Je zajímavé, že totalitní stát před 20. stoletím ve skutečnosti neexistoval. Je to relativně nový fenomén a je založen právě na masovém formování nebo hromadné hypnóze.

Podmínky pro tento masový hypnotický stav (uvedené níže) byly poprvé splněny těsně před vznikem Sovětského svazu a nacistického Německa, takže to je ten náš historický kontext. Tyto podmínky byly opět splněny těsně před krizí COVID. To, co nyní vidíme, je jen trochu jiný druh totality, a to z velké části díky technologickému pokroku, který vytvořil extrémně účinné nástroje k podvědomému ovlivňování veřejnosti.

Nyní máme velmi sofistikované nástroje, pomocí kterých můžeme účinně hypnotizovat daleko větší masy lidí, než jak tomu bylo v dřívějších dobách. Ale zatímco náš současný totalitarismus je globální spíše než regionální a informační válka je mnohem sofistikovanější, než cokoli, co by Sověti nebo nacisté dokázali kdy vyvolat, tak základní psychologická dynamika je stále stejná.

Pochopení hypnózy

Jaká je tedy tato psychologická dynamika? „Tvorba masy“ je klinický termín, který by se v laickém žargonu dal jednoduše přeložit jako druh masové hypnózy, ke které může dojít po splnění určitých podmínek.
Když jste hypnotizováni, první věc, kterou hypnotizér udělá, je to, že odpoutá nebo stáhne vaši pozornost od reality nebo od prostředí kolem vás. Poté prostřednictvím svého hypnotického návrhu – obvykle velmi jednoduchého příběhu nebo pouhé věty vyslovené nahlas – hypnotizér zaměří vaši plnou pozornost na jediný bod, například na pohybující se kyvadlo nebo jen na svůj hlas.

Z pohledu hypnotizované osoby se bude zdát, jako by realita zmizela. Extrémním příkladem toho je použití hypnózy k tomu, aby lidé byli během operace necitliví na bolest. V této situaci je mentální zaměření pacienta tak úzké a intenzivní, že si nevšimne, že je jeho tělo řezáno.
Stejně tak nezáleží na tom, kolik lidí je opatřeními COVID zraněno, protože středem zájmu je COVID a vše ostatní z psychologického hlediska zmizelo.

Lidé mohou být dnes klidně zabiti jen za to, že nenosí masku, a hypnotizovaný nehne ani brvou. Děti mohou zemřít hladem a naši přátelé mohou spáchat sebevraždu z finančního zoufalství – nic z toho nebude mít psychologický dopad na hypnotizovaného, ​​protože pro ně strádání druhých v tu chvíli vůbec neexistuje. Dokonalým příkladem tohoto psychologického zaslepení vůči realitě je to, jak jsou úmrtí a zranění po očkování proti COVIDu jednoduše nerozpoznaná a dokonce se ani nepovažují za kauzální.

Lidé dostanou vakcínu, utrpí kvůli tomu masivní zranění a řeknou: „Díky bohu, že jsem dostal tu vakcínu nebo by to bylo mnohem horší.“ Nedokážou si představit možnost, že byli zraněni výstřelem. Dokonce jsem viděl lidi vyjadřovat vděčnost za výstřel, když někdo, koho údajně milovali, zemřel během několika hodin nebo dnů poté, co ho dostali! Je to jen omračující. Psychologická dynamika hypnózy sice vysvětluje toto iracionální a jinak nepochopitelné chování, ale stále je docela surrealistické.

„I když znám mechanismy, které fungují, jsem stále zmatený pokaždé, když se to stane,“ říká Desmet.

„Skoro nemůžu uvěřit tomu, co vidím.“ Znám někoho, komu manžel zemřel pár dní po vakcíně, během spánku, na infarkt.
A pomyslel jsem si: ‚Teď konečně otevře oči a probudí se.‘ Vůbec ne. Jen pokračovala stejným fanatickým způsobem – ještě fanatičtějším – mluvila o tom, jak bychom měli být šťastní, protože máme tuto vakcínu. Neuvěřitelné, že ano.“

Psychologické kořeny formování masy

Jak bylo zmíněno, masová formace nebo masová hypnóza může nastat, když jsou určité psychologické podmínky přítomny v dostatečně velké části společnosti. Čtyři ústřední podmínky, které musí existovat, aby mohla vzniknout formace hmoty, jsou tyto:

Rozšířená osamělost a nedostatek sociálních vazeb, což vede k:
prožívání života jako bezvýznamného, ​​bezúčelného a nesmyslného a/nebo ke konfrontaci s přetrvávajícími okolnostmi, které nedávají racionální smysl, což vede k rozšíření volně se vznášející úzkosti a nespokojenosti (úzkost/nespokojenost, která nemá žádnou zjevnou nebo zřetelnou příčinu), která dále vede k rozšíření volně plovoucí frustrace a agrese (frustrace a agrese nemají v takovém případě žádnou rozpoznatelnou příčinu), což vede k pocitu, že se to vymkne kontrole.

Jak vlastně vzniká masová formace ve společnosti

Jakmile se dostatečně velká část společnosti cítí úzkostná a mimo kontrolu, tato společnost se stává vysoce zranitelnou vůči masové hypnóze. Desmet vysvětluje:
„Sociální izolace, nedostatek smyslu, volně se vznášející úzkost, frustrace a agrese jsou vysoce averzní, protože pokud lidé pociťují úzkost, aniž by věděli, z čeho mají strach, obvykle se cítí být mimo kontrolu. Cítí, že se před svou úzkostí nemohou chránit.
A pokud je za těchto podmínek prostřednictvím masmédií distribuován příběh, který naznačuje objekt úzkosti a zároveň poskytuje strategii, jak se s předmětem úzkosti vypořádat, pak se všechna tato volně plovoucí úzkost může spojit s objektem. úzkosti.
A může existovat obrovská ochota podílet se na strategii, jak se vypořádat s předmětem úzkosti, bez ohledu na to, jak absurdní strategie je. Takže, i když je od začátku jasné – každému, kdo to chce vidět –, že strategie, jak se vypořádat s objektem úzkosti, si může vyžádat mnohem více obětí než samotný objekt úzkosti… i tak tu může být obrovská ochota účastnit se strategie, jak se vypořádat s předmětem úzkosti.

To je první krok každého hlavního mechanismu tvorby masy. Ať už se to týkalo křížových výprav, honů na čarodějnice, francouzské revoluce, začátku Sovětského svazu nebo nacistického Německa, stále znovu a znovu vidíme stejný mechanismus.

Existuje spousta volně plovoucí úzkosti. Někdo poskytuje vyprávění, které naznačuje objekt úzkosti a strategii, jak se s ním vypořádat. A pak se všechna úzkost připojí k navrhovanému předmětu úzkosti.

Lidé se účastní strategie, jak se vypořádat s předmětem své úzkosti, která přináší první důležitou psychologickou výhodu, a od té doby mají lidé dojem, že mohou svou úzkost ovládat. Je to spojeno s objektem a oni mají strategii, jak se s tím vypořádat.“

Problematická sociální vazba masové formace

Jakmile se lidé, kteří se dříve cítili osamělí, úzkostliví a nekontrolovatelní, začnou podílet na strategii, která jim byla předložena jako řešení jejich úzkosti, objeví se zcela nové sociální pouto. To pak posiluje masovou hypnózu, protože se již necítí izolovaní a osamělí.
Toto posílení je určitým druhem duševního opojení a je skutečným důvodem, proč se lidé zajímají o příběh, bez ohledu na to, jak absurdní. „Budou i nadále kupovat vyprávění, protože to vytváří nové sociální pouto,“ říká Desmet.

Zatímco sociální vazba je dobrá věc, v tomto případě se stává extrémně destruktivní, protože volně se vznášející frustrace a agrese stále existují a potřebují nějaké východisko. Tyto emoce je třeba na někoho nasměrovat. A co ještě hůř, tak pod kouzlem hromadné formace lidé ztrácejí zábrany a smysl pro proporce.

Takže, jak jsme viděli během pandemie COVID, lidé budou útočit a ohánět se těmi nejiracionálnějšími způsoby proti každému, kdo se nehrne do jejich vyprávění. Základní agrese bude vždy zaměřena na tu část populace, která není hypnotizovaná.

Obecně řečeno, jakmile dojde k masové formaci, bude asi 30 % populace hypnotizováno – a to obvykle zahrnuje i vůdčí osobnosti, které vyslovují hypnotizující vyprávění veřejnosti – 10 % zůstává nehypnotizovaných a nevěří vyprávění. Ale většina, 60 %, má pocit, že s vyprávěním není něco v pořádku, ale souhlasí s tím jednoduše proto, že nechtějí vyčnívat nebo si způsobit potíže.
Dalším problémem se sociálním poutem, který se objevuje, je to, že pouto není mezi jednotlivci, ale bývá spíše svazkem mezi jednotlivcem a kolektivem. To vyvolává pocit fanatické solidarity s kolektivem, ale žádná solidarita zde neexistuje vůči žádnému jednotlivci. Jednotlivci jsou tedy nemilosrdně obětováni pro „větší dobro“ anonymního kolektivu bez tváře.
„To například vysvětluje, proč během koronavirové krize všichni mluvili o solidaritě, ale lidé akceptovali bez výhrad třeba to, že když se někomu stane nehoda na ulici, už vám není dovoleno mu pomáhat, pokud nemáte k dispozici chirurgickou masku a rukavice.

To také vysvětluje, proč, i když všichni mluvili o solidaritě, tak lidé akceptovali, že pokud jejich otec nebo matka umírá, nesmí je navštívit,“ říká Desmet.

Nakonec ale vždy skončíte s radikální, paranoidní atmosférou, ve které si lidé už nevěří a ve které jsou lidé ochotni klidně udat vládě své blízké.
„Takže to je problém při tvorbě masy,“ říká Desmet.
„Je to totiž solidarita jednotlivce s kolektivem, ale nikdy ne s ostatními jednotlivci. To vysvětluje, co se stalo například během revoluce v Íránu. Mluvil jsem s jednou ženou, která žila v Íránu během revoluce, což byl vlastně začátek totalitního režimu v Íránu.
Na vlastní oči byla svědkem toho, jak matka nahlásila svého syna vládě a jak mu těsně před smrtí pověsila provaz na krk a jak se za to prohlašovala za hrdinku. To jsou dramatické účinky formování masy.“

Co se stane bez vnějšího nepřítele?

Nyní čelíme situaci, která je složitější než kdykoli předtím, protože totalita, která nyní nastupuje, nemá žádné vnější nepřátele, s výjimkou občanů, kteří nejsou zhypnotizovaní a nepodléhají falešným narativům. Nacistické Německo bylo například zničeno vnějšími nepřáteli, kteří proti němu povstali.

Na druhou stranu je to výhoda, protože totalitní státy vždy potřebují nepřítele. To je něco, co velmi dobře popsal George Orwell ve své knize „1984“. Aby proces formování masy mohl nadále existovat, musí existovat vnější nepřítel, na kterého může stát zaměřit agresi hypnotizovaných mas.
Nenásilný odpor a otevřenost jsou zásadní.

Tím se dostáváme ke klíčovému bodu, a tím je potřeba nenásilného odporu a veřejného vystupování proti oficiálnímu vyprávění. Násilný odpor z vás automaticky činí cíl agrese, takže „odpor zevnitř totalitního systému se musí vždy držet zásad nenásilného odporu,“ říká Desmet. Musíte však také nadále mluvit jasně, racionálně a nehanebně. Desmet to vysvětluje:
„První a nejdůležitější zásadou, které se musí odpor držet během procesu formování masy a nastupující totality, je to, že lidé, kteří nejdou s masami, musí i nadále otevřeně mluvit. To je to nejzásadnější.

Jelikož je totalita založena na masové formaci a masová formace je druh hypnózy, je masová formace vždy provokována hlasem vůdce, který udržuje obyvatelstvo v procesu hypnózy. A když budou i nadále promlouvat disonantní hlasy, nebudou moci třeba probudit masy, ale budou alespoň neustále narušovat proces utváření masy.
Budou tedy vlastně neustále zasahovat do hypnózy. Pokud se najdou lidé, kteří budou i nadále mluvit, masová formace se obvykle neprohloubí až tak, aby v populaci byla ochota zničit lidi, kteří nejdou s masami. To je zásadní.

Historicky vzato, když se podíváte na to, co se stalo v Sovětském svazu a v nacistickém Německu, tak je jasné, že právě ve chvíli, kdy opozice přestala veřejně mluvit, začal být totalitní systém krutý. V roce 1930 v Sovětském svazu přestala opozice mluvit a během šesti až osmi měsíců zahájil Stalin velké čistky, které si vyžádaly desítky milionů obětí. A pak, v roce 1935, se přesně to samé stalo v nacistickém Německu.

Opozice byla umlčena nebo zastavena, aby promluvila. Raději šli do podzemí. Mysleli si, že mají co do činění s klasickou diktaturou, ale ne. Řešili něco úplně jiného. Měli co do činění s totalitním státem. A tím, že se rozhodli jít do ilegality, to pro ně bylo osudné. Takže také v nacistickém Německu během jednoho roku poté, co opozice přestala veřejně mluvit, začala krutost a systém začal ničit nejprve své odpůrce. To je vždy stejné.
V první fázi začnou totalitní systémy nebo masy útočit na ty, kteří s nimi nejdou. Ale po chvíli prostě začnou útočit a ničit ůplně všechny, skupinu po skupině.

A v Sovětském svazu, kde proces masové formace zašel velmi daleko, mnohem dále než v nacistickém Německu, začal Stalin likvidovat aristokracii, malé farmáře, velké farmáře, zlatníky, Židy, všechny lidi, kteří by se podle něj nikdy nestali dobrými komunisty.

Ale po chvíli prostě začal eliminovat skupinu po skupině bez jakékoli logiky. Prostě všichni. Takže to je důvod, proč Hannah Arendtová řekla, že totalitní stát je vždy monstrum, které požírá své vlastní děti. A tento destruktivní proces začíná, když se lidé zastaví, aby promluvili.
To je asi důvod, proč na počátku 20. století existovalo několik zemí, kde sice docházelo k masovému formování, ale kde nikdy neexistoval plnohodnotný totalitní stát.

Pravděpodobně se našlo dost lidí, kteří nezavřeli hubu a pokračovali ve vyjadřování. To je něco, co je tak zásadní k pochopení. Když se objeví masová formace, lidé mají obvykle pocit, že nemá smysl mluvit, protože se lidé neprobudí. Lidé se nezdají být jakkoliv citlivími na jejich racionální protiargumenty.

Nikdy bychom však neměli zapomínat, že promluvit má okamžitý účinek. Možná ne, že to probouzí masy, ale že to narušuje proces tvorby masy a jejich hypnózu. A tímto způsobem se vlastně zabraňuje masám, aby se staly vysoce destruktivními vůči lidem, kteří s nimi nejdou.

Stává se ale také něco jiného. Masy se začnou vyčerpávat. Začnou se ničit dříve, než začnou ničit lidi, kteří s nimi nejdou. Takže to je strategie, která může být účinně použita pro vnitřní odpor vůči totalitním režimům.“

Zatlačte zpět proti transhumanismu a technokracii
Jak již bylo zmíněno dříve, tak všichni vůdci, kteří hlásají oficiální příběhy, jsou také vždy hypnotizováni. V tomto smyslu jsou to fanatici. I když jsou dnešní světoví lídři skuteční fanatici do transhumanismu a technokracie, tak nemusí ještě nutně věřit tomu, co říkají o COVID.

Nakonec není nejvyšší výzvou ani tak ukázat lidem, že koronavirus nebyl tak nebezpečný, jak jsme očekávali, nebo že vyprávění o COVID je špatné, ale spíše to, že tato ideologie je problematická – tato transhumanistická a tato technokratická ideologie je katastrofa. pro lidstvo… Ukázat lidem, že transhumanistický pohled na člověka a svět nakonec povede k radikální dehumanizaci naší společnosti. ~ Mattias Desmet

Mnozí vědí, že lžou, ale tyto lži ospravedlňují jako nezbytné k uskutečnění ideologií transhumanismu a technokracie. Směšná agenda COVID je prostředkem k dosažení cíle. To je další důvod, proč musíme i nadále zatlačovat a mluvit nahlas, protože jakmile zmizí protiargumenty, tito vůdci se ve svém ideologickém hledání stanou ještě fanatičtějšími.

„Nakonec není nejvyšší výzvou ani tak ukázat lidem, že koronavirus nebyl tak nebezpečný, jak jsme očekávali, nebo že vyprávění o COVIDu je špatné, ale spíše to, že tato ideologie je problematická – tato transhumanistická a tato technokratická ideologie je katastrofa pro lidstvo; toto mechanistické myšlení, tato víra, že vesmír a člověk je druh hmotného mechanistického systému, který by měl být řízen a manipulován mechanistickým technokratickým transhumanistickým způsobem.

To je hlavní výzva: ukázat lidem, že transhumanistický pohled na člověka a svět nakonec povede k radikální dehumanizaci naší společnosti. Takže si myslím, že to je skutečná výzva, před kterou stojíme. Ukazovat lidem: „Podívejte, zapomeňte na chvíli na vyprávění o Coroně.

To, k čemu směřujeme, pokud budeme pokračovat stejným způsobem, je radikálně, technologicky řízená transhumanistická společnost, která lidské bytosti nenechá žádný prostor pro život.“

Než se to zlepší, bude to ještě horší
Stejně jako já je Desmet přesvědčen, že rychle směřujeme ke globální totalitě a že se věci mnohem zhorší, než se zlepší. Proč? Protože jsme teprve v počátečních fázích procesu totality. Na obzoru se stále rýsuje digitální identita a s ní přichází nepředstavitelně výkonná řídicí mřížka, která dokáže zlomit téměř každého.

Jiskřička naděje je tato: Každý, kdo studoval masovou formaci a totalitarismus, dospěl k závěru, že obojí je ze své podstaty sebedestruktivní. Nemohou moc dlouho přežít. A čím více prostředků má k dispozici k ovládání populace, tím dříve může zničit sama sebe, protože totalita ničí jádro lidské bytosti.
V konečném důsledku se „totalitarismus“ týká ambicí systému. Chce eliminovat schopnost individuální volby, a tím ničí jádro toho, co znamená to být člověkem, „protože psychologická energie v lidské bytosti se vynořuje v každém okamžiku, lidská bytost může učinit volbu, která je skutečně její. vlastní volba,“ říká Desmet. Čím rychleji systém zničí jednotlivce, tím dříve se celý systém zhroutí.

Opět platí, že jedinou zbraní proti brutální destrukci lidstva je odtlačit se, promluvit, nenásilně vzdorovat. Možná nezastaví totalitu v jejích kolejích, ale dokáže udržet na uzdě ta nejodpornější zvěrstva. Poskytne také malý prostor, kde se odolní mohou pokusit přežít společně a prosperovat uprostřed totalitní krajiny.

„Pokud pak chceme uspět, budeme muset přemýšlet o paralelních strukturách, které nám umožní být trochu soběstační. Můžeme se pokusit zajistit, abychom systém již příliš nepotřebovali. Ale i tyto paralelní struktury by byly během okamžiku zničeny, pokud lidé nebudou nadále mluvit. Tak to je to zásadní.

Snažím se na to všechny upozornit. Můžeme stavět paralelní struktury, kolik chceme, ale pokud se systém stane příliš destruktivním a rozhodne se využít svůj plný agresivní potenciál, pak budou paralelní struktury zničeny. Ale systém nikdy nedosáhne této úrovně hloubky hypnózy, pokud budou existovat disonantní hlasy, které budou i nadále mluvit. Takže jsem velmi oddaný tomu, abych mohl i nadále mluvit.“

I když je nemožné dělat přesné předpovědi, Desmet cítí, že to pravděpodobně bude nejméně sedm nebo osm let, než se v současnosti vynořující totalitní systém vyhoří a sebezničí. Může to být více, může to být ale i méně. Společnost je složitý dynamický systém, ale ani ty jednoduché dynamické systémy nelze předvídat ani vteřinu předem. Toto je známé jako deterministická nepředvídatelnost komplexních dynamických ekosystémů.

Více informací

Bez ohledu na to, jak dlouho to bude trvat, klíčové bude to vše přežít a udělat vše, co můžeme pro to, abychom masakr pokud možno minimalizovali. Klíčovou výzvou na individuální úrovni bude zachování základních principů lidskosti. V rozhovoru se také Desmet zabývá knihou Alexandra Solženicyna „Souostroví Gulag“, která zdůrazňuje, jak důležité je udržet si naši lidskost uprostřed nelidské situace.

„To je možná skutečně ta jedna jediná věc, která nám může trochu zaručit dobrý výsledek celého procesu – což je, myslím, nezbytný proces. Tato krize není nesmyslná. Není to nesmyslné. Je to proces, ve kterém společnost může dát vzniknout něčemu novému, něčemu mnohem lepšímu, než dosud existuje,“ říká.

Zdroj: https://www.fascism.news/2022-07-01-the-psychology-of-totalitarianism.html

Zaujal Vás dnešní článek?

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !
https://myspulesvet.org
a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů. Přispějete-li na jejich provoz a udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!


Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100
do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“


Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

ČTVRTÝ OBRAT Velkého finále 2022 – PLANDEMIE STRACHU V USA a Kovidiánský kult

Podle článku na blogu The Burning Platform volně přepsala Myšpule

Americký blog The Burning Platform přinesl zajímavý článek týkající se onoho již jednou na Myšpule Světě řešeného psychologického jevu psychotické masové formace, tzv.mass formation, coby jednoho z nejrozšířenějších psychotických problémů ve společnosti dnešní doby a to nejen v USA, ale v podstatě naprosto ve všech zemích „postižených“ speciální operací COVID19 pod rouškou falešné plandemie netopýřího viru made in USA z Wuhanské laboratoře.

„Zkuste se odnaučit obsedantnímu strachu ze smrti (a také úzkostlivé snaze vyhnout se smrti), který prostupuje lineární myšlení téměř každé moderní společnosti. Starověcí lidé věděli, že bez pravidelného úpadku a smrti nemůže příroda dokončit celé kolo biologických a sociálních změn. Bez úhynu rostlin by plevel udusil les. Bez lidské smrti by vzpomínky nikdy nezemřely a neporušené zvyky a obyčeje by zadusily civilizaci. Sociální instituce nevyžadují o nic méně. Stejně jako záplavy doplňují půdu a požáry omlazují lesy, čtvrtý obrat odstraňuje již vyčerpané prvky společnosti a vytváří v ní nové příležitosti.“ – Strauss & Howe – Čtvrtý obrat

„Instituce budou stále panovačnější, budou omezovat lidem osobní svobody, trestat jejich špatné mravy a čistit kulturu. Nové a mocné občanské organizace budou rozhodovat o tom, která práva jednotlivců si zaslouží respekt a která ne. Trestní soudnictví bude rychlé a přísné a pošlape bohužel i některé nevinné, aby ochránilo ohroženou a zoufalou společnost před těmi, kteří se skutečně obávají viny. Počítejte se ztrátou soukromí. Čtvrté obraty mohou být pro svobodného ducha temnými časy: Stejně jako jeden druh úředníků může získat nějakou novou pravomoc něco dobrého pro vás udělat, jiný druh – nějaký narychlo pověřený soudce – může mít novou pravomoc k tomu, vám udělat něco hodně zlého.“ Strauss & Howe – Čtvrtý obrat

Loňský článek FOURTH TURNING DETONATION byl velkým obrázkovým přehledem toho, kde jsme stáli během třináctého ročníku stále probíhající Fourth Turning Crisis. Komentář na začátku loňského článku byl takový:

„Předvídání skutečných událostí, které by mohli v krátkodobém časovém horizontu reálně nastat, je poněkud naivní, takže se raději snažme rozeznat směr a amplitudu probíhající krize, abychom správně odhadli, jak bychom se měli připravit na všechno to, co právě přichází.“

Zásadními hnacími silami současného čtvrtého obratu Velkého finále jsou jednoznačně tyto tři základní faktory – celkový společenský dluh, úpadek občanské společnosti a globální nepořádek. Specifické události vytvářející každodenní zkoušky a strasti všedního dne za současného čtvrtého obratu mají naprosto všechny svůj základ v jednom nebo více z těchto tří základních hnacích faktorů. Když jsme vstupovali do roku 2021, tak náš celkový pohled na situaci byl takový:

„Globální elita chce udržet vysokou úroveň strachu veřejnosti, aby snadněji zavedla svůj globální společensko-ekonomický reset, po němž již nebudete nic vlastnit a přesto budete šťastní, nebo vás policejní obušek přivede k rozumu“

Dnes již je jasné, že to byla trefa do černého. Úroveň strachu byla za poslední rok zvýšena na maximum. Byl to skutečně jeden z vůbec nejhorších roků pro všechny svobodně smýšlející, kriticky uvažující a soběstačné jedince za posledních osmdesát let. Víme, že historie se možná neopakuje, ale rozhodně se poměrně často rýmuje. Fourth Turnings pokaždé smete stávající společenský řád a my jsme se nyní ocitli uprostřed víru další společenské transformace, ovšem se zcela nejistým výsledkem, který by mohl buď vyústit v opětovné oživení původní myšlenky zakladatelů republiky nebo také znamenat definitvní konec tohoto experimentu zrozeného v roce 1776 z krve našich vlastenců.

Do jedenácti - Wikipedie

Třináctý rok tohoto čtvrtého obratu zaznamenal dramatický nárůst intenzity konfliktu mezi konkurenčními frakcemi v právě probíhající hybridní válce probouzení, dezinformací a zlověstných čachrů globalistů. Pro společnosti jako jsou Pfizer, Moderna a Johnson & Johnson to byl naprosto fantastický rok, protože shrábly miliardové zisky a jejich manažeři zbohatli jak ještě nikdy předtím, když ceny jejich akcií závratně stoupaly. Nebyl to ale již tak úplně skvělý rok pro desítky, spíše dokonce stovky milionů obyčejných lidí, kteří uvěřili, že jejich experimentální směsi maskované jako vakcíny je ochrání před tou Faučiho covidovou chřipkou z Wuhanu.

Zdá se, že současné mediální hlásné trouby protlačují jen některé údaje, a to takové, které lze snadno vykazovat a které nejsou v rozporu s jejich vylhaným oficiálním vyprávěním o bezpečných a účinných vakcínách. Pokud by vakcíny fungovaly, jak by po zavedení takové vakcíny mohlo být více úmrtí než před jejím zavedením? Citelné názorové kolísání a značně pokřivené zdůvodňování, které používají mediální podpindosníci k vysvětlení toho, proč ty jejich slavné vakcíny nefungují tak, jak by měli, jsou vylhané na první pohled.

Neustále se měnící popis toho, co by vlastně měla ta vakcína dělat, a revize nedávné historie slibů: masového vraha Fauciho, tupého Walenskeho, Dementního Joea a Kackling Kamaly o vakcínách, které nejprve zastaví covid, pak vás ochrání před covidem a nakonec úplně ukončí pandemii je příkladem zkorumpovaného, ​​nemorálního a podvodného řízení společnosti pocházející ze samotného pekla usilujícího o dosažení svého skutečného temného cíle za každou cenu. Za cenu lidského života nebo klidně celého národního pokladu. Jejich skutečným cílem totiž po celou dobu bylo pochopitelně hlavně provedení velkého globálního resetu, a to přesně tak, jak to navrhli Schwab, Gates, Soros a jejich davoští kumpáni obývající finanční, korporátní, mediální, vojenské a zdravotní komplexy.

Gatesova nadace a anatomie filantrokapitalismu

Celé toto covidové šílenství totiž vůbec nikdy nebylo o lidském zdraví nebo o ochraně světové populace před každoroční chřipkou, která je jen mediálně vysoce propagovaná jako smrtelné nebezpečí, přitom ve skutečnosti je jen okrajově smrtelná pro opravdu staré lidi, extrémně obézní, nebo lidi příliš hloupé na to, aby si udělali vlastní výzkum ohledně levných a bezpečných léků. Vždy totiž šlo, a stále ještě jde, pouze o politiku, o moc, o kontrolu a o ještě větší bohatství. Chtějí mít stále více a zároveň také chtějí, abyste my jsme měli stále méně. Joe Biden byl dosazen do funkce prezidenta jen díky zneužití této covidové chřipky jako prostředku sloužícího ke krádeži voleb prostřednictvím podvodného poštovního hlasování. A to před zraky celého světa který jen nechápavě kroutil hlavou nad politickou úrovní „lídra“ světové demokracie a ideálů svobody. Prostě taková Velká lednová socialistická revoluce v USA.

Údajně volby vyhrál se svým slibem, že porazí ten neexistující virus pomocí vakcín, roušek, povinného očkování a blokování společnosti. Odhadl to špatně a ve svém úsilí naprosto selhal. Více úmrtí než na samotnou nemoc přišlo přesně dle předpokladů teprve až po masovém zavedení vakcín. Vakcíny, masky a uzamčení byla jednoznačně jen úplná a naprostá selhání, navíc pro mnoho lidí se zcela fatálními následky Jejich mantrou bylo „důvěřovat vědě“, ale ve skutečnosti to bylo poslouchejte naše nesmyslné požadavky, opatření a restrikce, ignorujte skutečnou vědu a věřte jen našemu vyprávění. Nebo vám zničíme život, který vám ale zničíme tak jako tak.

Pokud by totiž tyto jejich údajné „vakcíny“ skutečně fungovaly, jak by mohlo v roce 2021 tedy po zavedení plošného očkování zemřít „s covidem“ 440 000 osob oproti 385 000 v roce 2020 a to bez vakcinace a navíc dokonce při silnější variantě této čínské chřipky? Podle CDC je 62 % populace USA plně očkováno (ať už to znamená cokoli) a čeho tam dosáhli?

Počet případů covidu je v současné době dokonce o 200 % vyšší, než tomu bylo na jeho vrcholu v lednu 2021, kdy prakticky nikdo nebyl oklamán rádoby očkováním. Pokřivení reality, která používají dnešní členové Kovidianského kultu ke svým zoufalým pokusům o jakoukoliv racionalizaci tohoto úplného a naprostého selhání veškerých vakcinačních genetických výmyslů Big Pharma průmyslu, je jasnou ukázkou toho, jak se masově formovaná psychóza totálně vystrašené veřejnosti protíná se zkorumpovaným komplexem morálně nemocného big-pharma průmyslu, zakomplexovanými vládními byrokraty a totalitně smýšlejícími politiky žijícími zcela mimo realitu s jejich sny o totalitní diktatuře a absolutní moci.

Zpětné přeformulování do té doby zcela jasné definice vakcíny je také opovrženíhodná manipulace. Korporátní média bez přestávky chrlící Big-Phama propagandu, která ale nikdy nepoženou Fauciho, Walenského, Bidena ani všechny ty další ekonomické příživníky na smrtících vakcínách k odpovědnosti za své nehorázné a vražedné lži a dezinformace, tak nám tím pouze dokazují, že již nejsou novináři, ale že jsou to jen koupení obchodníci se smrtonosnou lží a falešnými narativy. A nyní tu jsou navíc k tomu dokonce soudci Nejvyššího soudu, kteří opakují lži během klíčových slyšení o protiústavních očkovacích mandátech. Američané začínají být národem propadajícím se do naprostého šílenství.

Thomas Massie na Twitteru: „Podívejte se na vyvíjející se definici „očkování“ @CDCgov.  Měli napilno na Ministerstvu pravdy: https://t.co/4k2xf8rvsL"  / Twitter

Více to vypadá na pandemii vládních ignorantů, než na plandemii smrtícího viru, nebo neočkovaných. Dnes totiž naprosto nikdo v korporátních médiích neposkytuje vůbec žádné objektivní, spravedlivé a vyvážené zprávy, které by nebyly přímo vázané na příjmy z reklamy pro fašistické Big Pharma korporace , nebo na zdánlivě bezedný hrnec finančních prostředků na dluh (půjčené od ještě nenarozených generací), které vláda tak ochotně poskytuje na neustálé záměrné šíření strachu, v rámci marketingové kampaně operace covid. Postmoderní porno veřejného strachu bylo postupně vyhoněné až na obscénní úroveň americkým covidovým pasákem Faucim a jeho novinářskými štětkami zakoupenými za 2 dolary v páchnoucí mainstreamové žumpě.

To, co zjistíme pouze na dosud alepsoň trochu pravdivé mediální alternativě je, že celé to šílenství okolo varianty omicron 3.0 je nesmysl, protože omicron není o nic horší nebo lepší než běžné nachlazení a je dokonce méně smrtelný než naše každoroční „obyčejná“ chřipka. Naštěstí pro psychopatickou vládnoucí elitu matematika, zdravý rozum a kritické myšlení nejsou těmi nejsilnějšími stránkami ignorantských mas. Covidu přisuzují 1 600 úmrtí denně, přičemž nakažených je 700 000. Loni v lednu připisovali 3 300 úmrtí denně s 250 000 případy. Úmrtnost je o 85 % nižší než před rokem. Proč o tom tedy všude a nahlas neslyšíme, stejně tak, jako o omikronovém šílenství neustále lživě informovali Tapper, Maddow a ostatní mainstreamová média? No přeci protože to nezapadá do jejich globalisty schváleného značně pohádkového pandemického příběhu o covidu a nenápadné implememtaci psychopatického programu WEF – The Globalist Great Reset pod jeho rouškou…

Pandemie neočkovaných, kterou tak snaživě rozprodává potácející se senilní blázen okupující Bílý dům, je naprosto zjevně další zcela falešná dezinformace. Zatímco americký úžasný senilní prezident a aparátčíci, kteří tahají za jeho nitky, mohou dnes na sociálních sítích bez rozmyslu šířit v podstatě jakékoli svoje lži a manipulace, tak lidé pravdomluvní, vycházející z ověřitelných faktických dat, jako je třeba Dr. Robert Malone, Alex Berenson, Steve Kirsch a desítky dalších, tak jsou cenzurováni a zakazováni pouze za své vyprávění pravdy a nebo dokonce i jen za pouhé zpochybňování onoho establishmentem schváleného příběhu.

Jednoznačné důkazy o tom, že vakcíny již poškodili přes milion Američanů a zabily přes 100 000 z nich, popírají ti, kteří se domlouvali, aby dosáhli nějakého ďábelského výsledku svou kampaní za očkování světa. Většina případů, hospitalizací a úmrtí patří mezi postižené vakcínami. U všech Vaxxed je mnohem pravděpodobnější, že chytí omnikronovou variantu než u těch, co mají dosud čistou krev. Vzhledem k tomu, že vakcíny byly skutečně naprosto impozantním selháním při provádění toho, k čemu byly inzerovány, tak nyní navíc prosazují boostery, které mají dokonce ještě nižší účinnost než původní injekce. Izrael je až na 4. posilovač a podívejte se na jejich statistiky, jak dobře to funguje. Počet případů onemocnění covid je na historickém maximu, protože vakcíny přece fungují.

Nejohavnějším aspektem tohoto celého zdravotnického covidového podvodu je současný nevybíravý totální útok na naše děti, které mají 99,999975% míru přežití v důsledku onrmocnění covidem, ale byly celou dobu trvání falešné pandemie doslova zneužívány nucením k dálkovému učení, dusili se v rouškách osm hodin denně a nyní jsou dokonce už i „očkovány“ genovou terapií s bůhvíjakým účelem. Děti očkují vražedným koktejlem bez jakýchkoliv údajů o jeho dlouhodobých účincích. Pokud Big Pharma ani nevěděla, že jejich genová terapie přestane fungovat do šesti měsíců, jak mohou znát jejich skutečně dlouhodobé dopady na jejich nebohé oběti?

Fauci a jeho spoluspiklenci z Big Pharma vědí, že děti mají prakticky nulové riziko chycení covidu. Tak proč tlačí tyhle vražedné vakcíny tak tvrdě do těch, kteří tou nemocí nejsou vůbec ohroženi? Proč imbecilní soudce Nejvyššího soudu Sotomayor uvádí, že je 100 000 dětí ve vážném stavu a na ventilátorech s covidem, když je s covidem hospitalizováno celkově v rámci celých USA méně než 3 500 dětí, a většinou jen s naprosto mírnými příznaky? Přitom počet dětí zabitých vakcínou již mnohonásobně převyšuje počet dětí, které zemřely na covid. Jde jen o zisky Big Pharma, nebo je za tím vším ještě nějaká mnohem zlomyslnější, skrytá a značně temná agenda?

Otázka, která napadne asi každého je, kdy celé toto šílenství konečně skončí? Hodně se diskutovalo o psychóze masové formace vyděšené veřejnosti, jak o tom diskutoval Dr. Robert Malone během tří hodin skutečného nefalšovaného vyprávění pravdy s Joe Roganem poté, co byl Twitterem zakázán za uvádění prostých faktů, které jsou ovšem v rozporu s narativy příběhu o covidu rozšiřovaném vládnoucími elitami.

Co považuji za naprosto úžasné, je, kolik lidí si dnes myslí, že jde o zcelas nový psychologický koncept, přitom o něm psal již Charles Mackay ve svém klasickém románu o psychologii davu z roku 1841 Mimořádné populární bludy a šílenství davů. Zdokumentoval tam bublinu South Sea Company Bubble, Mississippi Company Bubble a Dutch Tulip Bubble. Davové šílenství je poměrně běžné téma v celé lidské historii a má typický cyklický charakter. Jeho níže uvedený popis přesně shrnuje celé to covidové šílenství, které sužovalo svět poslední dva roky.

„Při čtení Dějin národů zjišťujeme, že stejně jako jednotlivci mají své rozmary a své zvláštnosti, svá období vzrušení a lehkomyslnosti, kdy je jim jedno, co dělají celé komunity. Zjišťujeme, že tyto komunity náhle a spolkečně upírají svou mysl na jeden předmět a zešílí při jeho pronásledování; že na miliony lidí současně zapůsobí jeden klam a běží za ním, dokud jejich pozornost neupoutá nějaká nová pošetilost, která je ještě o něco úchvatnější než byla ta první.“ Charles MacKay, Mimořádné populární bludy a šílenství davů

Domněnka Dr. Malonea je, že 30 % populace v západním světě je zhypnotizovalo vyprávěním o bezpečnosti a účinnosti experimentálních genetických terapií zavedených a prosazovaných všemi totalitními politiky, najatými vědeckými „experty“, goliášskými korporacemi Big Pharma průmyslu a falešnými zprávami v propagandistických médiích. Tato bezbožná aliance čertovské zlovolnosti ovládá celé vyprávění příběhu o covidu až do takové míry jen pomocí moderních technologických prostředků, mohou tak klidně vymazat historii, obvinit pravdomluvné ze zločinu normálního myšlení a zcela potlačit vše, co je v rozporu s jejich vyprávěním příběhu hrůzy a strachu, které má masy přivést k naprostému šílenství. To jsou u nás v Česku přesně ty vyprávěnky mrtvolně vypadajícího Dr.Flégra o mrazácích v ulicích, které se jen nakonec nějak nekonaly. Prostě samá pravda a móře lásky, jako dnes ostatně všude a ve všem. Do stejné kategorie bychom mohli zařadit i pohádku o té Babišově polní nemocnici na pozemku jeho kámoše v Letňanech. Dle sledovanosti Flégra na YouTube má český Kovidánský kult okolo 150tis.pomatených věřících.

Každý mediální příběh se dnes totiž musí přizpůsobit jejich vyprávění nebo neposkytovat jakákoliv upozornění na ta fakta, která jsou pro vládnoucí třídu nepohodlná. Pokud pravda náhodou někde přeci jen proklouzne, stačí jen trochu upravit celý příběh a předstírat, že ten původní příběh vlastně vůbec nikdy neexistoval. Každému kriticky myslícímu člověku je totiž dnes naprosto jasné, že „vaxxes“ vůbec nefungují tak, jak hlásají vysoce kompenzovaní „experti“ a jejich Big Pharma dobrodinci a že za onou urputností s níž se do nás to svinstvo snaží narvat za každou cenu stojí ještě nějaký jiný důvod.

„Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost.“ – George Orwell, 1984

Dr. Malone předpokládá, že masově formovaná psychóza populace víceméně sleduje následující obecné rozdělení veřejnosti, založené na sociálních studiích provedených legitimními a čestnými vědci:

  • 30 % společnosti má totálně vymytý mozek, je zhypnotizováno a indoktrinováno skupinovým vyprávěním falešného příběhu strachu.
  • 40 % uprostřed je přesvědčitelných a může je následovat, pokud jimi není vnímána žádná hodnotná alternativa.
  • 30 % tvrdě bojuje proti vylhanému oficiálnímu vyprávění.

Od prvního dne bojujeme proti narativu v oněch 30 % a lze to dokázat články, publikovanými od března 2020. Od začátku jsme v tom totiž cítili podraz. Všechno to od začátku totiž vypadalo jako předem velice promyšlené, dokonale organizované a navržené tak, skoro jako by již někdy simulovali, jak to celé dopadne. Možná je to proto, že Gates, Fauci, Soros, Johns Hopkins a korporátní média provedli již o rok dříve, v říjnu 2019 tzv.událost 201 (Event201), simulaci světové pandemie, aby zjistili, jak z takové pandemie získat co největší pecku. Těch 30 % příslušníků kultu kovidianů, kteří byli zhypnotizováni a byl jim naprosto vymyt mozek, aby uvěřili, že virus s 99,7% mírou přežití byl tou dosud největší hrozbou jejich dosud naprosto nudných životů a neochvějně a bezmyšlenkovitě se sklonili a přijali každou lež vyslovenou guruy Faucim, Birxem, Walenským, Bidenem a Médii „mluvící hlavy“, a byly pak zneužiti jako pěšáci v této obrovsky ziskové sociálně biopolitické orgie Big Pharma komplexu postavené na schématu Davoské The Great Reset technokratické utopie. Kovidiáni byli dohnáni svým strachem k naprostému šílenství a nyní již nejsou schopni jakéhokoliv kritického myšlení nebo vůbec použití rozumu. Ztrojnásobili si raději svoji masku jedoucí sami ve svých autech po dvou očkováních a dvou boostrech. A jsou stále vděční za ty své „vakcíny“ i poté, co se přesto kolikrát opět nakazí covidem.

Tito členové Kovidianského kultu, jejichž životy musely být do té doby tak ubohé a úplně bezcenné, než se chytili své Kovidiánské identity, jsou nyní zcela pohlceni svým nově nalezeným životem pevné víry v covid, že by se rádi viděli jako ti ušlechtilí a stateční tím, že se maskují, zamykají se ve svých domovech, stojí vždy minimálně šest stop od sebe a objednávají si pouze jídlo na rozvoz ve své dobrovolné karanténě, a hlavně nechají si dobrovolně píchnout experimentální koktejl Big Pharma a věří naprosto každému slovu, které vysloví jejich patron svatý Dr. Fauci, a to i přesto že si snad každý druhý den protiřečí.

30 % úplně vymytých mozků již není schopno zpracovat jakoukoli faktickou informaci, která je v rozporu s jejich mýtickým vyprávěním Příběhu o covidu, který přijali celým svým srdcem. Jejich životy byly do té doby tak mělké, bez jakýchkoli hlubších sociálních vazeb, plné skryté úzkosti a hluboce zakořeněného hněvu vůči všem těm, kteří projevovali jakékoliv náznaky schopnosti kritického myšlení, že se chytili svého vyprávění o covidovi jako prostředku k tomu, aby své dosud povrchní životy konečně zaměřili i na skupinové myšlení, aby společně porazili ten zlý virus.

Emoce a pocity vždy značně převažují nad kritickým myšlením a fakty. Útočí na rodinu, přátele a spolupracovníky, kteří mají tu drzost skutečně použít skutečná vědecká data k poukázání na nedostatky v jejich příběhu a na naprosté lži v oficiálním vyprávění. Zatímco ve stejnou dobu si 30 % skutečně probuzených „konspiračních teoretiků“ během posledních dvou let na každém kroku prokázalo, že mají ve všem bohužel pravdu. Mezi záměrně ignorantskými 30% Kovidianskými kultisty a 30% kritickými mysliteli, kteří si jen lacino nekupují všechny kecy házené lopatou těmi, kteří se touto chřipkou vyzbrojili pro své vlastní démonické účely, již probíhá skutečná válka.

V rámci současného čtvrtého obratu Velkého finále se nacházíme v extrémně nebezpečném bodu čtvrtého obratu. Krize vrcholí. Covidian Cultists jsou vedeni Faucim a Bidenem a mají korporátní starší média a tyranii cenzury v sociálních médiích ze Silicon Valley. Na Facebooku, Twitteru a Google obsazují bojové pozice svými technologickými zbraněmi. To vše řídí globalističtí miliardáři, kteří ovládají globální bankovní systémy a zmanipulovali celý systém tak, že oni budou mít všechno a vy nebudete mít vůbec nic. Nyní jen vybíjejí velké stádo těmito svými „vakcínami“, aby tak zahájili svůj program Velkého resetu.

Těch 30 % občanů s vymytým mozkem to nazývá konspirační teorií, protože jejich masově formovaná psychóza v nich vyvolala pocit, jako by byli součástí globálního společenského plánu jak zbavit planetu obávaného viru všemi nezbytnými prostředky. Jsou to dokonalí služebníci pro vládnoucí elitu, protože jejich nesporné šílenství je vede k podpoře politiky totalitní vlády. K podpoře těch, kteří udělují diktátorské mandáty občanům a co je nejdůležitější, že podněcují k páchání naprostých zvěrstev na těch nepodvolených, kteří nejsou zařazeni v jejich skupině (jsou divní, nepřirození).

Austrálie, Nový Zéland a řada zemí v Evropě již prosazují autoritativní opatření a páchají zvěrstva na svém vlastním lidu zneužitím moci policejního státu. Ti, kdo tahají za nitky, vyžadují dodržování a poslušnost a to s výslovnou podporou indoktrinovaných 30 %.

Všichni ti, kdo ovládají rozpadající se vyprávění, ještě zdvojnásobili své úsilí aby vyprodukovali ještě větší a největší lži, aby udrželi úroveň hlasitosti strachu pokud možno na hodnotě jedenáct (volume 11). Případy covidu jsou na nejvyšší úrovni sledovanosti a strach z porna o dětech na ventilátorech je nejnovější taktikou Faucitů, i když omicron není o nic horší než normální nachlazení a prakticky žádné děti nejsou nemocné. Kovidianští kultisté odmítají uvěřit, že by jejich nový světonázor založený na nemoci a smrti byl celý založen na naprosto falešném vyprávění a nadále urážejí všechny ty, kteří odmítají souhlasit s jejich klamnou představou.

Těch 40 % v nepřesvědčivém středu bylo po většinu času trvání této pandemie silně ovlivněno bernaysovskou propagandistickou kampaní zahájenou vládou, financovanou Big Pharma, Fedem a daňovými poplatníky a neustále rvanou 24 hodin denně všem do hlavy. Pořady se zprávami a rozhovory se zaplacenými falešnými proroky převlečenými za lékařské experty. Kampaň strachu byla nesmírně úspěšná, jak dokazuje míra 62% plně oklamaných, což ukazuje, že 32% z nepřesvědčených 40% se jen bálo připojit se ke 30% úplně vymytých mozků.

Pronikavých, vzdorovitých, nevyhovujících 30 % ovšem neúnavně pokračovalo v používání prostých dohledatelných faktů a vědeckých údajů k tomu, aby nějak čelilo oficiálnímu narativu, a je již na samém pokraji prolomení hypnózy alespoň některých z té kohorty s vymytým mozkem a jasně přesvědčuje i mnoho dosud nepřesvědčených, kteří v sobě vakcíny ještě nemají, že jsou nebezpečné a očkovací mandáty jsou iracionální a idiotské. To potvrzuje skutečnost, že pouze 38 % ze všech těch, kteří mají nárok na boostery, se rozhodlo je dostat. Mnozí z nich si uvědomují, že ty „boostery“ jsou jen důkazem naprostého selhání vakcíny.

O tom, zda síly dobra nakonec v bitvě zvítězí , hovoří to, jak síly zla reagují prostřednictvím své absolutní kontroly nad všemi platformami sociálních médií. Kdykoli uvidíte nějaké ověření faktů mainstreamovými médii a po té vyhlášené Twitterem jako nesporný důkaz, tak víte, že půlku z toho si vymysleli a tu druhou zamlčeli, aby ochránili svůj falešný příběh. Dr. Malone a Joe Rogan chytli nerva a tohle bylo dnes ráno nahoře na naší stránce na Twitteru:

Odvážnost takového titulku jen odhaluje naprosté zoufalství těch, kdo ještě stále prodávají příběh o covidovi. Davové šílenství bylo v historii mnohokrát zdokumentováno, a to i kromě příkladů od Charlese Mackaye z doby před několika staletími. Mezi nedávné příklady patří bublina Dot.com, bublina na trhu nemovitostí a nyní bublina všeho toho šílenství, které zahrnuje Fourth Turnings, což jako obvykle nakonec povede ke značně krvavému výsledku.

Šílenství Roaring 20 vedlo k Velké hospodářské krizi, která vedla civilizované lidi k tomu, že dovolili svým vůdcům obětovat životy 65 milionů lidí ve válce bez skutečného účelu. Čtvrtá občanská válka zabila více než 600 000 mužů za čtyři roky brutality, když byli občané stejné země přesvědčeni, aby se navzájem zabíjeli kvůli státním právům, otroctví nebo jakémukoli narativu, který tehdy vládnoucí třída podobně jako dnes jen potřebovala k dosažení svých cílů.

Lidé jsou historicky kolektivně pravidelně dováděni k šílenství chamtivostí, hněvem nebo strachem, takže Twitter, Reuters a Associated Press dnes znovu zběsile šíří dezinformace ve svém urputném pokusu zdiskreditovat vysoce důvěryhodného Roberta Malonea a Joea Rogana, kteří přitom pouze jen ovlivňují masy lidí zpět ke znovunabytí smyslů. Stádo se za poslední dva roky sice úplně zbláznilo, ale s takovými vypravěči pravdy, jako je Malone, Rogan a stovky dalších inteligentních vlasteneckých Američanů, bude tento velký covidový podvod, kterého se na světě dnes dopouštějí mocní a zlí muži, již brzy odhalen a poražen.

„V době klamu je říkat pravdu revolučním činem.“ George Orwell

Full Moon Rising 3 Fotografie od Debbie Storie

„Muži, jak bylo dobře řečeno, myslí ve stádech; bude vidět, že ve stádech šílí, zatímco smysly nabírají jen pomalu, jeden po druhém.“ ― Charles MacKay, Mimořádné populární bludy a šílenství davů

Zdroj: The Burning Platform