Archiv pro štítek: Agharta

Konspirační teorie Dutá země 4.část. Historie Vnitřní Země. Galaktická rada federace Sirius: Říše Agartha

Říše Agartha, jak ji popsali členové Rady galaktické federace Sirius – 7. února 2006 [prostřednictvím Sheldana Nidle]
Jak se neúprosně pohybujeme směrem k odhalení, kterým je „První kontakt“, máme v úmyslu krátce obrátit svou pozornost k vašim vnitřním sousedům. Inner Earth je koncept, který inspiroval řadu mýtů, legend a fantastických příběhů. První bod, který je třeba učinit, je zkrátka konečně pochopit, že Vnitřní Země skutečně existuje!

Vaše geologie dlouho mylně tvrdila, že Matka Země je pevný sféroid, složený pouze z husté střední části zvané „plášť“ a vysoce elektromagnetického centrálního jádra. Žijete na vnější „kůře“ Země, která obklopuje plášť.
Dnes vám chceme říci, že konfigurace vaší Matky Země je zcela jiná. Stejně jako všechny ostatní nebeské objekty, jako jsou planety nebo hvězdy, je i vaše Země dutá.

Tato skutečnost je cenzurována těmi, kteří vám na povrchu tajně vládnou, protože odhalení takovéto pravdy bude mít dominový efekt, který může narušit další vaše základní mylné vnímání zneužívané elitami k manipulaci s vámi. Pravda je totiž velice mocný „otevřený sezam“.

Když je moudře používán, může vám odhalit obrovské nové obzory poznání a povzbudit vás, abyste svou takto získanou vnitřní moudrost uplatňovali i ve svých současných podmínkách.
Vnitřní Země se skládá ze dvou hlavních rysů: Prvním je vnitřní kůra Matky Země, která je vlastně jen plynulým pokračováním vnější povrchové kůry. Každá ze dvou polárních oblastí má svůj velký vchod nebo díru, něco jako jablko s jádřincem, a kůra se obaluje dolů a kolem pláště do dutého vnitřku.

Vnější a vnitřní kůra mají velmi podobnou topografii: Obě zahrnují oceány, kontinenty, pohoří, jezera a řeky. Jde pouze o to, že vnitřní kůra směřuje k zemskému jádru. Toto jádro září a je obklopeno zakaleným závojem.
Vydávané světlo je difuznější než světlo Slunce, takže denní světlo ve vnitřní Zemi je měkčí a jemnější než na vnějším povrchu Země. Druhým hlavním rysem vnitřní Země jsou takzvané jeskynní světy.

Jsou to obrovské prohlubně v plášti, z nichž některé jsou přírodními útvary vytvořenými Matkou Zemí, zatímco jiné byly vytvořeny pomocí pokročilé technologie hlavní společnosti vnitřní Země, zemí či civilizací Agartha. Tato země je posledním žijícím pozůstatkem druhé kolonie na planetě Zemi, členem Galaktické Federace, Lemurie.
Lemurie ve své původní podobě byla povrchová společnost s jakousi podzemní složkou. Hlavní město na povrchu se nacházelo na velkém ostrově, který se potopil pod vlnami Pacifiku asi před 25 000 lety. Sekundární hlavní město se pak nacházelo ve vnitřní Zemi.

Právě do tohoto města uvnitř se po kataklyzmatu přestěhovala vláda Lemurie. Nový vládce na povrchu, říše Atlantidy, nařídil zapečetit hlavní vchody do tunelů.

Teprve během posledních dnů Atlantidy Lemuřané prolomili tyto pečetě a zachránili tím mnoho obyvatel na povrchu před jistou smrtí.
Tito lidé vytvořili společnost, která se následně na čas vrátila na povrch a stala se Rámovou říší nacházející se v jižní Asii. Pak Velká potopa 8 000 př. n. l. ukončila tento pokus zachránit lidstvo před temnými cestami Anunnaki.

Navzdory tomuto neúspěchu Lemurie setrvala ve své úloze chránit povrchový svět před těmito zmatky způsobujícími rapscalliony. Byli to její galaktičtí vyslanci, kteří udrželi členství této sluneční soustavy v Galaktické federaci.
Po Velké potopě a zániku říše Rámy se Lemuřané přeskupili a pojmenovali svou nově spojenou společnost Agartha. Hlavní město Shamballah bylo přemístěno do jeskyně nacházející se hluboko pod městem Lhasa v moderním Tibetu. Mnoho tunelů spojuje Shamballah s povrchem v Himalájích.

Používali je svatí muži, kteří přišli šířit svou velkou energii a božskou moudrost do vnějšího světa. V této oblasti bylo udržováno mimořádné místo pro zvláštní příležitosti, kde se svatí muži a jejich vybraní učedníci scházeli, aby udržovali posvátné energetické sítě Matky Země.
Tato práce, spolu s četnými rituály prováděnými denně po celé vnitřní Zemi, je z velké části zodpovědná za udržení božské energie, která je hlavním dědictvím Lemurie povrchovým lidem Matky Země.

Lemurie a později Agartha nepřetržitě udržovaly Světlo pro vaši transformaci zpět v plně vědomé Bytosti Světla.

Umělecká interpretace

Agartha je svět podobný tomu vašemu. Vnitřní Země obsahuje prosperující ekosystém, ve kterém lze stále nalézt tvory, kteří již dávno na povrchu neexistují.

Tento velice exotický vnitřní zvěřinec je pečlivě hlídán. V blízkosti různých měst vnitřní Země jsou zvláštní oblasti, kde se Agarthanové starají a v případě potřeby také léčí mnoho tvorů značně rozmanité ekologie. Agarthanové sídlí v síti krystalických měst rozprostřených po celé vnitřní Zemi
Města se liší velikostí od zhruba 10 000 do 1 000 000 obyvatel, i když většina z nich se pohybuje od přibližně 100 000 do 200 000 lidí. Tato města se více podobají minisídlům, které pak dohromady tvoří celou společnost. Základní jednotkou je „podlet“. Podletové, lidé kteří sdílejí podobný životní účel, společně tvoří „klany“. Klany jsou primárními stavebními kameny současné galaktické společnosti.
Postupem času si lidé s plným vědomím vyvinuli vlastní způsob bytí v harmonickém životě, nazývaný galaktická společnost, jehož je Agartha ukázkovým příkladem.

V jejím případě tvoří jádro fungování společnosti systém 12 klanů, které jsou organizovány podle jejich úkolů, např. administrativa, inženýrství, léčitelství atd. Každý klan se rozpadá na podlety, které obsahují maximálně 64 jedinců.
Je běžné, že se podlety z jednoho klanu volně sdružují s těmi z ostatních 11 klanů. Tato větší seskupení tvoří mini-komunity, z nichž každá má své vlastní zdroje pro kreativní řešení jakéhokoli problému, který nastane.

Tyto mini-komunity se spolu zase mísí a vytvářejí tak městské čtvrti. Každé město je tedy jakýmsi úlem jednotlivců, kteří se v něm scházejí, aby sdíleli a všichni přispívali své čtvrti, městu a celému světu.

Vládnoucí rada Agarthy se skládá z 12 hlav klanů zvolených na tento post za jejich minulou záslužnou službu klanu a společnosti. Z této rady je vybrán jedinec považovaný za nejmoudřejšího a nejvíce si zaslouží titulární čest krále nebo královny Agarthy.

Tato osoba má na starosti rozsáhlou armádu vyslanců a styčných pracovníků vysílaných na povrchový svět a také do příslušných rad Galaktické federace.
Jejich odpovědností je hlavně dohlédnout na to, aby vaše přeměna zpět na fyzické anděly probíhala podle božského plánu. Jejich práce ve vašem zastoupení nám pomohla přeorientovat tuto misi prvního kontaktu a nepřímo vyústila v „Decra Zau“ neboli Operaci Spirit.

Navíc král a jeho rada stanovili agendu pro úžasné období, které má následovat po skutečných hromadných přistáních na vašem světě.
Pokročilá technologie, která každému člověku umožňuje vytvořit si své každodenní jídlo a oblečení, činí každé křišťálové město soběstačným. Zemědělský, stavební a zpracovatelský průmysl povrchového světa je díky této technologii světla zastaralý.

Každý jedinec může například z rozmaru změnit vzhled a design interiéru svého sídla. Tato technologie také téměř okamžitě dopraví člověka z jednoho bodu do druhého.
To znamená, že se svět stane komunitou, která je pro vás stejně dostupná jako vaše nejbližší okolí. Agarthanovo myšlení tedy není omezeno omezujícími podmínkami, ve kterých žijí jejich povrchoví sousedé.

Svoboda udělená touto světelnou technologií uvolnila úžasně kreativní talenty, které jejich společnost plně využívá. Naštěstí Agarthanové nyní používají tyto dovednosti ke sjednocení Agarthy se svými povrchovými bratry.

Poznámka Myšpule: Po přečtení tohoto článku, jehož překlad vám zde předkládám v rámci cyklu článků o „duté zemi“, jsem pochopila, proč je tato teorie pravdoláskařsky dehonestována, zatracována, nebo rovnou cenzurována. Principy bytí ve „vnitřní zemi“ totiž absolutně neodpovídají konceptu poslušného, zlomeného, ke všemu svolného člověka – otroka, birobotického levného dělníka s omezenou životností, kterého lze kdykoli vypnout a jenž se nemá právo nadále rozmnožovat, jak si to plánuje psychopatická elita vládnoucí na povrchu naší Země, zatímco nám v samé pravdě a v samé lásce dláhosouze vysvětluje principy naší úžasné „demokracie“ dnes jen nahrazované neoliberálně-neomarxistickým konceptem celosvětového socialismu čínského typu, tedy socialismu striktně řízeného davo-elitářským způsobem. Což je koncept řízení společnosti naprosto ideově opačný od konceptů používaných skutečnými lidmi ve vnitřní zemi. Zdá se mi, že cesta ze současného pekla vede poněkud paradoxně rovnou dolů, do hlubin naší vlastní země.

Zdroj: ,,https://humansarefree.com/2011/05/hollow-earth-agartha-complete.html

Konspirační teorie „duté země“ pokračování. Agharta – uvnitř duté země. Deník amerického admirála Richarda E.Byrda

I. Agartha v duté zemi! Dr. Joshua David Stone

Největším podvodem vládnoucích „elit“ všech dob na nic netušícím lidstvu je málo známá a o to víc fantastická skutečnost, že přímo ve středu naší Země žije další civilizace, lidé, jejichž civilizace je známá jako „Agartha“ (variace: „Agharta“ & „Aghartha“). Pro mnoho lidí může být skutečně těžké tomu uvěřit. Chápu to, zpočátku to bylo dosti těžké pro mě, ale teď už to vím s absolutní jistotou.
Je známo, že buddhisté ve své teologii pevně věří v její existenci. Věří, že jde o zvláštní rasu jakýchsi super mužů a žen, kteří se občas dokonce vynoří až na povrch Země, aby zde dohlédli na další vývoj lidské rasy.

Věří také, že tento podzemní svět má miliony obyvatel a mnoho měst a jejich hlavním městem je Shamballa. Tvrdí, že Mistr tohoto světa dal příkazy dalajlámovi z Tibetu, který byl jeho pozemským zástupcem. Jeho zprávy byly přenášeny jistými tajnými tunely spojujícími tento vnitřní svět s Tibetem.

Slavný ruský věštec Nicholas Roerich, který byl médiem pro sdělení od Nanebevzatého Mistra El Moryu, tvrdil, že Lhasa, hlavní město Tibetu, je spojena tunelem s vnitřní zemí, Shamballou. Vstup do tohoto tunelu hlídali vždy jen ti nejvěrnější lamové, ti, kteří přísahali mlčenlivostí.

Věřilo se, že podobný tunel spojuje tajné komory umístěné v základně velké pyramidy v Gíze a v podzemní Agarthě.
Indický epos, Rámájana a Bhagavadgíta jsou asi dva nejznámější texty Indie. Rámájana vypráví příběh velkého Avatara Rámy.

Bhagavadgíta vypráví příběh Krišny. Rámájana popisuje Rámu jako „emisara z Agarthy“, který přiletěl jakýmsi zvláštním letadlem. Což je zcela mimořádné v tom, že jak buddhistické, tak hinduistické náboženství na sobě nezávisle odkazují na Agarthu.
První veřejný vědecký důkaz se objevil v roce 1947, kdy kontraadmirál Richard E. Byrd z námořnictva Spojených států letěl přímo k severnímu pólu a místo toho, aby překonal severní pól,tak ve skutečnosti otvorem na pólu pravděpodobně vstoupil právě do Vnitřní Země .


Ve svém deníku a to dokonce společně s dalšími svědky vypráví o svém nechtěném vstupu do dutého nitra Země a o svém cestování dlouhém 1700mil vnitřní Zemí přes hory, jezera, řeky, kde viděl jak zelenou vegetaci tak i živá zvířata. Vypráví ve svém uveřejněném deníku o tom, že viděl obrovská monstrózní zvířata připomínající slona, nebo spíše mamuta starověku, jak se prohánějí podrostem. Nakonec tam prý dokonce našel i města a v nich prosperující civilizaci.
Jeho letadlo konečně přivítaly jejich létající stroje, takové, jaké nikdy předtím neviděl. Doprovodili ho na bezpečné místo přistání a vyslanci z Agarthy ho laskavě přivítali. Po odpočinku byl on a jeho posádka vzati na setkání s vládcem Agarthy. Řekli mu, že mu bylo dovoleno vstoupit do Agarthy pouze kvůli jeho vysokému morálnímu a etickému charakteru.

Dále lidé z vnitřní země uvedli, že od té doby, co Spojené státy svrhly atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki, tak se velmi obávali o svou vlastní bezpečnost a další přežití. Rozhodli se tedy, že nastal čas navázat větší kontakt s vnějším světem, aby se ujistili, že my, lidé na povrchu, nezničíme atomovým ohněm celou tuto planetu a spolu s ní i jejich civilizaci. Byli prý tedy vpuštěni pouze za tímto výslovným účelem, jako způsob, jak navázat kontakt s někým, komu důvěřovali.
Abych to zkrátil, admirál Byrd a jeho posádka byli při své návštěvě vedeni svými hostiteli v jejich letadle zpět do vnějšího světa a jejich životy senod té chvíle naprosto a navždy změnily.
V lednu 1956 vedl admirál Byrd další expedici do Antarktidy a/nebo jižního pólu. V této expedici on a jeho posádka znovu pronikli na 2 300 mil do středu Země. Admirál Byrd uvádí, že severní a jižní pól jsou ve skutečnosti pouze dva z mnoha dalších existujících otvorů do středu naší Země.

Nemohu se ubránit pomyšlení na slavnou sci-fi knihu Julese Vernese „ Cesta do středu Země “, kterou mnozí z vás možná četli nebo alespoň viděli ve filmové verzi .
Admirál Byrd také tvrdil, že i Vnitřní Země má své vnitřní Slunce. Teorie admirála Byrda říká, že póly Země jsou spíše konvexní než konkávní. Lodě a letadla mohou skutečně létat nebo vjíždět přímo dovnitř.
Americký tisk oznámil objev admirála Byrda, nicméně byl okamžitě potlačen našimi známými „dobrými“ elitními (ne)přáteli, tedy onou tajnou sionistickou „světovou“ vládou. Ray Palmer, redaktor časopisu „Flying Saucer Magazine“, kdysi velice podrobně popsal objevy admirála Byrda. Vláda Spojených států tehdy ovšem buď koupila, ukradla nebo zničila téměř každou existující kopii, a poté dokonce zničila i desky v tiskařském lisu. Proč by to dělala, kdyby šlo jen o mystifikaci?
Bylo mi řečeno, že přesně to samé se stalo v souvislosti s článkem o objevu admirála Byrda v „National Geographic“. Časopis byl vydán a vláda USA zabavila téměř každé číslo. Pokud by tedy příběh nebyl pravdivý, jak to, že by americká vláda byla až tak moc akční hlavně v ničení všech důkazů?

Dalším zajímavým faktem je ten, který jsem letmo zmínila již v předchozím článku, tedy že vláda Spojených států vůbec nenechává letadla létat přímo přes póly. Všechny lety směřují kolem pólů a každý pilot letecké společnosti létající v těchto oblastech vám to řekne. Dalším zajímavým jevem je skutečnost, že ledovce na pólech jsou tvořeny ze sladké vody, nikoli slané vody, která je unáší od břehů „pólů“. Další zajímavou otázkou je, proč je podstatně chladněji blíže k arktickým břehům než nějakých 600 až 1000 námořních mil severně od nich.


V knize Dr. Raymonda Bernarda nazvané „ Dutá země “ se vypráví o muži, který potvrdil příběh admirála Byrda. Dr. Nephi Cotton z Los Angeles oznámil, že jeden z jeho pacientů, muž severského původu, mu vyprávěl následující příběh:
„Žil jsem poblíž polárního kruhu v Norsku. Jednoho léta jsme se s přítelem rozhodli, že si společně uděláme výlet lodí a pojedeme tak daleko, jak jen to půjde, směrem na sever. Naložili jsme tedy zásoby jídla na několik měsíců do malé rybářské lodi a vypluli jsme na moře.
„Ke konci prvního měsíce jsme již cestovali daleko na severu, za pólem a připluli jsme do podivné nové země. Byli jsme velmi ohromeni počasím, které tam vládlo. Bylo tam dosti teplo a v noci bylo někdy až příliš velké teplo na spaní. Pak jsme viděli něco tak zvláštního, že jsme z toho byli oba dva doslova ohromeni.

„Před teplým otevřeným mořem jsme pluli na něčem, co vypadalo jako velká hora. Na té hoře se nám v určitém bodě zdálo, že se oceán jakoby vyprazdňuje.

„Fascinováni zvláštním jevem jsme pokračovali tímto směrem a zjistili jsme, že plujeme do jakéhosi obrovského kaňonu vedoucího kamsi hluboko až do nitra Země.“ Pluli jsme dál a pak jsme viděli, co nás velice překvapilo… spatřili jsme Slunce svítící uvnitř Země.
„Z oceánu, který nás zanesl až do dutého nitra Země, se postupně stala řeka. Tato řeka vedla, jak jsme si později uvědomili, celým vnitřním povrchem světa z jednoho konce na druhý. Pokud ji budete sledovat dostatečně dlouho, může vás vést „vnitřní zemí“ od severního pólu až k jižnímu pólu.
„Viděli jsme, že vnitřní povrch Země byl rozdělen, stejně jako ten druhý, na pevninu a vodu. Je tu spousta slunečního svitu a překypuje to tam živočišným i rostlinným životem. Pluli jsme dál a dál do této fantastické země, fantastické, protože všechno tam bylo obrovské ve srovnání s věcmi známými u nás, tam venku. Rostliny jsou tam velké, stromy gigantické a nakonec jsme se dostali až k lidem – obrům.
„Bydleli v domácnostech a městech, stejně jako my na zemském povrchu, a k přepravě lidí používali zvláštní elektrický dopravní prostředek, cosi co vypadalo jako jakýsi jednokolejný železniční vůz. Trať uvnitř Země vedla podél okraje té obrovské řeky od města k městu.
„Několik obyvatel Vnitřní Země, skutečně obrovských obrů, objevilo naši loď na řece a byli jí docela ohromeni.“ Byli však vcelku přátelští. Pozvali nás, abychom s nimi povečeřeli v jejich domovech, a tak jsme se s mým společníkem od sebe oddělili, on šel s jedním obrem do jeho domu a já s jiným obrem zase k němu domů.
„Můj gigantický přítel mě přivedl domů ke své rodině a byl jsem úplně zděšen, když jsem viděl obrovské rozměry všech předmětů v jeho domě. Jídelní stůl byl kolosální. Přede mě byl položen talíř a naplněný porcí jídla tak velkou, že by mě vydatně zasytila ​​na celý týden. Obr mi nabídl shluk hroznů a každý hrozen byl velký jako jedna z našich broskví. Jeden jsem ochutnal a zjistil jsem, že je mnohem sladší než kterýkoli jiný, který jsem kdy ochutnal venku. V nitru Země chutnají všechno ovoce a zelenina mnohem lépe a chutněji než ty, které máme na vnějším povrchu Země.


„Zůstali jsme nakonec u těch Obrů celý jeden rok a užívali jsme si jejich společnosti stejně jako oni té naší, byli rádi, že nás poznali. Během naší návštěvy mezi těmito pozoruhodnými lidmi jsme pozorovali mnoho podivných a neobvyklých věcí a byli jsme neustále ohromováni jejich vědeckým pokrokem a vynálezy.

„Po celou tu dobu k nám nikdy nebyli nepřátelští a my jsme se mohli vrátit do našeho domova stejným způsobem, jakým jsme přišli… ve skutečnosti nám zdvořile nabídli svou ochranu, pokud bychom ji potřebovali na naši zpáteční cestě.“
Další odlišnou zprávu o návštěvě duté Země citoval zase jiný Nor jménem Olaf Jansen a byla zaznamenána v knize nazvané „ Kouřoví Bohové “, kterou napsal Willis George Emerson. Výraz „kouřový bůh“ se vztahuje na Centrální Slunce v dutém nitru Země, které je samozřejmě mnohem menší a také mnohem méně zářivé než je to naše vnější Slunce, a proto se pozorovatelům jeví jako kouřové.
Kniha vypráví o zážitcích otce Noarse a jeho syna, kteří se ve své malé rybářské lodi pokusili najít vzdálenou „zemi za severním větrem“, o které kdesi slyšeli. Větrná bouře je zjevně zanesla polárním otvorem až do tajemného dutého nitra naší Země.
Kniha vyšla v roce 1908 a vypráví o synových zážitcích. Zřejmě tam spolu strávili dva roky a při návratu z vnitřní země přes jižní polární otvor přišel otec nešťastnou náhodou o život, když se ledovec plující okolo nich rozlomil na dvě části a zničil jejich loď. Naštěstí alespoň syn byl však zachráněn a mohl vyprávět svůj neuvěřitelný příběh.
Po návratu domů byl umístěn do blázince, protože mu jeho vyprávění nikdo nevěřil. Poté, co byl z ústavu pro choromyslné propuštěn a strávil 26 let jako rybář na moři, se přestěhoval do Spojených států.

Ve svých devadesáti letech se spřátelil s Willisem Georgem Emersonem a vyprávěl mu svůj neobyčejný příběh. Na smrtelné posteli mu také předal mapy vnitřku Země, které tehdy sám vytvořil, a také rukopis svých zážitků. Kniha „ The Smoky God “ vypráví o jeho zkušenostech

V knize řekl, že lidé ve vnitřní zemi žijí 400 až 800 let a jsou vysoce pokročilí ve vědě. Mohou telepaticky přenášet své myšlenky z jednoho na druhého pomocí určitých typů energetického záření a prý mají zdroje energie účinější a výkonější než je naše elektřina.

Jsou tvůrci létajících talířů, které jsou ovládány touto nadřazenou silou čerpanou přímo z elektromagnetismu atmosféry. Mají velikost dvanácti nebo více stop.
Jedna další zajímavá poznámka na okraj je, že v roce 1942 vyslalo nacistické Německo expedici složenou z některých svých předních vědců také ve snaze najít vchod do duté Země.Což považuji za další silný důvod, proč se vážně zabývat touto konspirační teorií. Mohla by totiž mnohým z nás, v souvislosti s globálními procesy probíhajícími tady u nás na „vnější“ zemi, třeba již brzy zachránit život

Göring, Himmler a Hitler tento projekt nadšeně podpořili. Führer byl totiž skálopevně přesvědčen, že naše Země je konkávní, a že my, lidé, žijeme „uvnitř“ zeměkoule.
V „ The Hollow Earth “ Raymond Bernard také vypráví o fotografii zveřejněné v roce 1960 v Torontu, Canada Globe and Mail, která ukazuje krásné údolí se svěžími zelenými kopci. Jeden letec tvrdil, že snímek byl pořízen z jeho letadla, když letěl „za severní pól“.


Channelings Djwhal Khul o Duté Zemi

Kdykoli dělám výzkum na nějaké konkrétní téma, rád získávám zpětnou vazbu od Djwhala Khula o těch informacích, se kterými přicházím. Poté, co jsem se s Ním podělil o to, co nyní s vámi sdílím v této své knize, tak chtěl i on doplnit a přidat řadu zajímavých postřehů.
Nejprve potvrdil, že admirál Byrd skutečně cestoval do Vnitřní Země, přesně tak, jak psal ve svém deníku. Říkal, že i ve Vnitřní Zemi je obdoba Slunce, ale že je jiné než to naše vnější Slunce. Říkal, že Aurora Borealis nebyla způsobena Sluncem Vnitřní Země, ale působením jiného světelného zdroje.

H e uvedl, že otvory na pólech jsou velmi široké a lodě a letadla do ní mohou snadno vletět či vplout, takže jsou proti tomu přirozeně chráněny nějakým druhem energetického pole. Lidé otvory však mohou najít, pokud je skutečně hledají, jsou však tímto energetickým polem mírně maskovány.


Potvrdil mi také, že existují i další vchody do Vnitřní Země a to v Egyptě, Tibetu a na Yukatanu, a také dodal, že existují ještě další vchody v Bermudském trojúhelníku, Sovětském svazu a Africe. Řekl mi, že ve Vnitřní Zemi existují různé lidské rasy, podobně jako na povrchu Země, a že některé z nich jsou docela vysoké. Potvrdil mi také, že vláda Spojených států a i mnohé další země jsou si vědomy existence Vnitřní Země a jen pečlivě zakrývají tuto skutečnost, stejně jako tají vše o UFO a o mimozemšťanech.
Dr. Joshua David Stone

II. Deník admirála Richarda E. Byrda (únor – březen 1947) Průzkumný let nad severním pólem

Vnitřní Země – Můj tajný deník
Tento deník musím psát v tajnosti a nejasnosti. Týká se mého arktického letu devatenáctého února roku Devatenáct a čtyřicet sedm.
Přichází doba, kdy lidská racionalita musí upadnout do bezvýznamnosti a je třeba přijmout nevyhnutelnost Pravdy!

Nemohu při tomto psaní zveřejnit následující dokumentaci… možná nikdy nespatří světlo veřejné kontroly, ale musím splnit svou povinnost a zaznamenat zde, aby si ji jednoho dne mohli přečíst všichni. Ve světě chamtivosti a vykořisťování někteří z lidstva již nemohou potlačovat to, co je pravda.
Záznam letu: Base Camp Arctic, 19.2.1947
06.00 hodin – Všechny přípravy na náš let na sever jsou dokončeny a v 06.10 hodin jsme ve vzduchu s plnými palivovými nádržemi.
06.20 hodin – palivová směs na motoru na pravoboku se zdá být příliš bohatá, úprava provedena a Pratt Whittneys běží hladce.
07.30 hodin – Rádio Kontrola se základním táborem. Vše je v pořádku a příjem rádia je normální.
07.40 hodin – Všimněte si mírného úniku oleje z motoru na pravoboku, indikátor tlaku oleje se však zdá být normální.
08.00 hodin – Mírná turbulence zaznamenaná z východního směru ve výšce 2321 stop, korekce na 1700 stop, žádné další turbulence, ale zesiluje se zadní vítr, mírná úprava ovládání plynu, letoun nyní funguje velmi dobře.
08.15 hodin – Rádio Kontrola se základním táborem, situace normální.
08.30 hodin – Znovu došlo k turbulencím, zvyšte výšku na 2900 stop, opět hladký let.
09.10 Hodiny – Obrovský led a sníh dole, zabarvení nažloutlé povahy a rozptylují se v lineárním vzoru. Změna kurzu pro lepší prozkoumání tohoto barevného vzoru níže, všimněte si také načervenalé nebo fialové barvy. Obkroužte tuto oblast o dvě celé otáčky a vraťte se na přiřazený směr kompasu. Znovu byla provedena kontrola polohy do základního tábora a předání informací o zbarvení ledu a sněhu níže.
09.10 hodin – Magnetický i gyroskopický kompas se začínají otáčet a kolébat, nejsme schopni udržet směr pomocí přístrojů. Zaměřte se na kompas Slunce, ale vše se zdá být v pořádku. Ovládací prvky reagují zdánlivě pomalu a mají pomalou kvalitu, ale není tam žádný náznak námrazy!
09.15 hodin – V dálce je to, co vypadá jako hory.
0949 hodin – 29 minut uplynulo od prvního pozorování hor, to není žádná iluze. Jsou to hory a skládají se z malého pohoří, které jsem nikdy předtím neviděl!
09.55 hodin – Změna nadmořské výšky na 2950 stop, opět silné turbulence.
10.00 hodin – Přecházíme přes malé pohoří a stále postupujeme na sever, jak nejlépe lze. Za pohořím je to, co vypadá jako údolí s malou říčkou nebo potokem protékajícím středovou částí.

Dole by nemělo být žádné zelené údolí! Tady je určitě něco špatně a nenormální! Měli bychom být nad ledem a sněhem! Na levoboku jsou velké lesy rostoucí na horských svazích. Naše navigační přístroje se stále točí, gyroskop osciluje tam a zpět!
10.05 hodin – měním nadmořskou výšku na 1400 stop a zatáčím ostře vlevo, abych lépe prozkoumal údolí pod sebou. Je zelená buď mechem, nebo druhem pevně svázané trávy. Světlo zde vypadá jinak. Slunce už nevidím.

Znovu odbočíme doleva a pod námi spatříme něco, co vypadá jako nějaké velké zvíře. Vypadá to, že je to slon! NE!!! Vypadá spíš jako mamut! To je neuvěřitelné! Přesto je to tady!

Snižte výšku na 1000 stop a vezměte si dalekohled, abyste zvíře lépe prozkoumali. Potvrzuje se – rozhodně je to zvíře podobné mamutovi! Nahlaste to základnímu táboru.
10.30 hodin – Nyní se setkáváme s dalšími zvlněnými zelenými kopci. Indikátor vnější teploty ukazuje 74 stupňů Fahrenheita! Nyní pokračujeme v našem směru. Navigační přístroje nyní vypadají normálně. Jsem zmaten jejich činy. Pokuste se kontaktovat základní tábor. Rádio nefunguje!
11.30 hodin – Venkov dole je více rovinatý a normální (smím-li to slovo použít). Před námi vidíme to, co vypadá jako město!!!! To je nemožné! Letadlo se zdá lehké a zvláštně se vznáší.

Ovládací prvky odmítají reagovat!! Můj bože!!! Z našeho levého a pravého křídla jsou zvláštní typ letadla. Rychle se zavírají vedle! Mají tvar kotouče a mají zářivou kvalitu.
Jsou teď dost blízko na to, aby na nich bylo vidět značení. Je to typ svastiky!!! To je fantastické. Kde jsme! Co se stalo. Znovu zatáhnu za ovládání. Nebudou reagovat!!!! Jsme chyceni v neviditelném sevření nějakého typu!
11.35 hodin – Naše rádio praská a ozve se hlas v angličtině s možná lehkým severským nebo germánským přízvukem!

Zpráva zní: „Vítejte, admirále, v naší doméně. Vysadíme vás přesně za sedm minut! Uklidněte se, admirále, jste v dobrých rukou.“

Všiml jsem si, že motory našeho letadla přestaly běžet! Letadlo je pod nějakou podivnou kontrolou a nyní se samo otáčí. Ovládací prvky jsou k ničemu.
11.40 hodin – Přijata další rádiová zpráva. Nyní začínáme přistávací proces a za okamžik se letadlo mírně otřese a začne klesat, jako by bylo zachyceno v nějakém velkém neviditelném výtahu! Pohyb dolů je zanedbatelný a dotýkáme se pouze lehkým trhnutím!
11.45 hodin – Urychleně provádím poslední záznam do Letového deníku. Několik mužů se blíží pěšky k našemu letadlu.

Jsou vysocí s blond vlasy. V dálce je velké třpytivé město pulzující duhovými odstíny barev. Nevím, co se teď stane, ale nevidím žádné známky zbraní na těch, kteří se blíží. Teď slyším hlas, který mi jménem jménem nařizuje otevřít nákladová dvířka. vyhovujem.
Ukončit protokol
Od této chvíle sem píšu všechny následující události zpaměti. To se vzpírá představivosti a vypadalo by to jako šílenství, kdyby se to nestalo. Radista a já jsme odvedeni z letadla a jsme přijati velmi srdečným způsobem.

Pak nás nalodili na malý plošinový dopravní prostředek bez kol! S velkou rychlostí nás posouvá směrem k zářícímu městu. Když se blížíme, město se zdá být vyrobeno z křišťálového materiálu. Brzy dorazíme k velké budově, kterou jsem nikdy předtím neviděl.

Zdá se, že je přímo z návrhářské rady Franka Lloyda Wrighta, nebo možná přesněji, z prostředí Buck Rogers! Dostali jsme nějaký druh teplého nápoje, který chutnal jako nic, co jsem kdy předtím ochutnal. Je to vynikající.
Asi po deseti minutách přijdou do našich ubikací dva naši úžasně se objevující hostitelé a oznámí, že je mám doprovázet. Nezbývá mi nic jiného, ​​než vyhovět. Nechám svého Radiomana za sebou, jdeme kousek pěšky a vstoupíme do něčeho, co vypadá jako výtah.

Chvíli klesáme dolů, stroj se zastaví a dveře se tiše zvednou nahoru! Pak pokračujeme dlouhou chodbou, která je osvětlena růžovým světlem, které jako by vycházelo ze samotných zdí!
Jedna z bytostí nám pokyne, abychom se zastavili před velkými dveřmi. Nad dveřmi je nápis, který nemohu přečíst. Velké dveře se neslyšně otevřou a já jsem vyzván, abych vstoupil. Mluví jeden z mých hostitelů.

„Nebojte se, admirále, budete mít audienci u Mistra…“
Vstoupím dovnitř a moje oči si zvyknou na to krásné zbarvení, které jako by úplně zaplnilo místnost. Pak začnu vidět své okolí. To, co přivítalo mé oči, je ten nejkrásnější pohled za celou moji existenci. Ve skutečnosti je to příliš krásné a úžasné, než aby se to dalo popsat. Je to vynikající a jemné.

Nemyslím si, že existuje lidský termín, který by to dokázal spravedlivě popsat! Mé myšlenky srdečně přeruší teplý bohatý hlas melodické kvality: „Vítám vás v naší doméně, admirále.“

Vidím muže s jemnými rysy as leptáním let na tváři. Sedí u dlouhého stolu. Pokyne mi, abych si sedl na jedno ze křesel. Když se posadím, spojí konečky prstů a usměje se. Znovu tiše promluví a sdělí následující.
„Dovolili jsme vám sem vstoupit, protože jste ušlechtilého charakteru a jste dobře známý na povrchovém světě, admirále.“
„Povrchový svět?“, napůl jsem zalapal po dechu!
„Ano,“ odpovídá Mistr s úsměvem, „jste v doméně Arianni, Vnitřního světa Země.“ Vaši misi nebudeme dlouho zdržovat a budete bezpečně eskortováni zpět na povrch a ještě o něco dál.

Ale teď vám, admirále, řeknu, proč jste sem byl povolán. Náš zájem správně začíná hned poté, co vaše rasa vybuchla první atomové bomby nad Hirošimou a Nagasaki v Japonsku. V té alarmující době jsme vyslali naše létající stroje, „Flugelrady“, do vašeho povrchového světa, abychom prozkoumali, co vaše rasa udělala.

To je samozřejmě minulost, můj drahý admirále, ale musím pokračovat. Víte, nikdy předtím jsme nezasahovali do válek a barbarství vaší rasy, ale nyní musíme, protože jste se naučili manipulovat s určitou silou, která není pro člověka, totiž s atomovou energií.

Naši vyslanci již doručili zprávy mocnostem vašeho světa, a přesto si toho nevšímají. Nyní jste byli vybráni, abyste zde byli svědky toho, že náš svět existuje. Víte, naše kultura a věda je mnoho tisíc let za vaší rasou, admirále.“
Přerušil jsem ho: „Ale co to má společného se mnou, pane?“
Zdálo se, že Mistrovy oči pronikly hluboko do mé mysli, a poté, co mě chvíli studoval, odpověděl: „Vaše rasa nyní dosáhla bodu, odkud není návratu, protože jsou mezi vámi tací, kteří by raději zničili váš svět, než aby se vzdali svého. moc, jak ji znají…“
Přikývl jsem a Mistr pokračoval:

„V roce 1945 a později jsme se pokusili kontaktovat vaši rasu, ale naše snahy se setkaly s nepřátelstvím, naše Flugelrady byly ostřelovány.

“ Ano, dokonce pronásledován se zlobou a nepřátelstvím tvými stíhacími letouny.“ Takže, teď ti říkám, můj synu, ve tvém světě se shromažďuje velká bouře, černá zuřivost, která se nestráví mnoho let. Ve vašich pažích nebude žádná odpověď, ve vaší Vědě nebude žádné bezpečí.

“ Může to zuřit, dokud nebude pošlapán každý květ vaší kultury a všechny lidské věci nebudou srovnány se zemí v obrovském chaosu. Vaše nedávná válka byla pouze předehrou toho, co vaši rasu teprve čeká. S každou hodinou to tady vidíme jasněji… říkáš, že se pletu?“
„Ne,“ odpovídám, „už se to jednou stalo, přišla doba temna a trvala více než pět set let.“
„Ano, můj synu,“ odpověděl Mistr, „temný věk, který nyní přijde pro vaši rasu, pokryje Zemi jako příkrov, ale věřím, že někteří z vaší rasy přežijí bouři, mimo to nemohu říci. .

Vidíme ve velké vzdálenosti nový svět, který se vznáší z trosek vaší rasy a hledá své ztracené a legendární poklady, a budou zde, můj synu, v bezpečí pod naším dohledem. Až ten čas nadejde, znovu vystoupíme, abychom pomohli oživit vaši kulturu a vaši rasu.

Možná do té doby poznáte nesmyslnost války a jejích sporů…a po té době budou určité části vaší kultury a vědy vráceny, aby vaše rasa začala znovu. Ty, můj synu, se máš vrátit do Surface World s touto zprávou…“


Těmito závěrečnými slovy se naše setkání zdálo u konce. Chvíli jsem stál jako v háji… ale přesto jsem věděl, že tohle je realita, a z nějakého zvláštního důvodu jsem se lehce uklonil, buď z úcty nebo z pokory, nevím z jakého.
Najednou jsem si znovu uvědomil, že dva krásní hostitelé, kteří mě sem přivedli, jsou opět po mém boku. „Tudy, admirále,“ pokynul jeden. Před odchodem jsem se ještě jednou otočil a podíval se zpátky na Mistra.

Na jeho jemné a starobylé tváři se vyryl jemný úsměv. „Sbohem, můj synu,“ řekl, pak mávl krásnou, štíhlou rukou na znamení míru a naše setkání bylo skutečně ukončeno.
Rychle jsme prošli velkými dveřmi Mistrovy komnaty a znovu vstoupili do výtahu. Dveře se tiše sklouzly dolů a my jsme okamžitě šli nahoru.

Jeden z mých hostitelů znovu promluvil: „Musíme si nyní pospíšit, admirále, protože si náš mistr přeje, aby vás již nezdržoval ve vašem plánovaném rozvrhu a vy se musíte vrátit s jeho zprávou ke své rase.“
Nic jsem na to neřekl. To vše bylo téměř k neuvěření a mé myšlenky byly znovu přerušeny, hned když jsme se zastavili. Vstoupil jsem do místnosti a byl jsem opět se svým Radiomanem. Ve tváři měl ustaraný výraz. Když jsem se k němu přiblížil, řekl jsem mu: „To je v pořádku, Howie, je to v pořádku.“
Dvě bytosti nám pokynuly směrem k čekajícímu transportéru, my jsme nastoupili a brzy dorazili zpět k letadlu. Motory běžely na volnoběh a hned jsme nastoupili. Celá atmosféra se nyní zdála jakoby nabitá svoji jistou naléhavostí.

Po zavření nákladových dveří bylo letadlo okamžitě zvednuto touto neviditelnou silou, dokud jsme nedosáhli výšky 2700 stop. Dvě letadla letěla v určité vzdálenosti vedle a vedla nás na naši zpáteční cestě. Zde musím konstatovat, že náš rychloměr nezaznamenal vůbec žádný údaj, přesto že jsme se pohybovali velmi rychle.
2.15 hodin – Přichází rádiová zpráva. „Teď vás opouštíme, admirále, vaše ovládání je volné.“ Auf Wiedersehen!!!”
Chvíli jsme sledovali, jak křídlovky mizí na světle modré obloze. Letoun měl najednou pocit, jako by ho na okamžik zachytil prudký sestupný proud. Rychle jsme získali kontrolu. Nějakou dobu spolu nemluvíme, každý má své myšlenky….
Záznam do letového deníku pokračuje:
2.20 hodin – Jsme opět nad rozsáhlými oblastmi ledu a sněhu a přibližně 27 minut od základního tábora. Vysíláme je, oni odpovídají. Všechny podmínky hlásíme normální…normální. Základní tábor vyjadřuje úlevu při našem obnoveném kontaktu.
3.00 hodin – Hladce přistáváme v základním táboře. mám poslání…..
Ukončení záznamů protokolu:
11. března 1947. Právě jsem se zúčastnil porady zaměstnanců v Pentagonu. Plně jsem vyjádřil svůj objev a poselství od Mistra. Vše je řádně zaznamenáno. Prezidentovi bylo doporučeno. Nyní jsem zadržen na několik hodin (přesněji šest hodin, třicet devět minut.)

Jsem soustředěně vyslýchán nejvyššími bezpečnostními složkami a lékařským týmem. Bylo to utrpení!!!! Jsem pod přísnou kontrolou podle ustanovení národní bezpečnosti těchto Spojených států amerických. JE MI PŘIKÁZÁNO MLČET KE VŠEMU, CO JSEM SE NAUČIL, JMÉNEM LIDSTVA!!! Neuvěřitelný! Připomínám, že jsem vojenský muž a musím poslouchat rozkazy.
30/12/56 – Konečný záznam:
Posledních několik let, které uplynuly od roku 1947, nebylo laskavých… Nyní dělám svůj poslední záznam v tomto jedinečném deníku. Na závěr musím konstatovat, že jsem celou ta léta věrně tajil tuto záležitost podle pokynů. Bylo to zcela proti mým hodnotám morálního práva. Nyní se mi zdá, že cítím nadcházející dlouhou noc a toto tajemství se mnou nezemře, ale jako veškerá pravda zvítězí, a tak také zvítězí.
To může být jediná naděje pro lidstvo. Viděl jsem pravdu a ta oživila mého ducha a osvobodila mě! Splnil jsem svou povinnost vůči monstróznímu vojenskému průmyslovému komplexu.

Nyní se dlouhá noc začíná blížit, ale konec nebude. Právě když skončí dlouhá noc Arktidy, opět přijde zářivý sluneční svit Pravdy… a ti, kteří jsou z temnoty, padnou v jejím Světle. PROTOŽE JSEM VIDĚL TU ZEMI ZA PÓLEM, TEN STŘED VELKÉHO NEZNÁMÉHO.
Admirál Richard E. Byrd Námořnictvo Spojených států 24. prosince 1956

Zdroj: https://humansarefree.com/2011/05/hollow-earth-agartha-complete.html

Materiály k dalšímu studiu ke stažení!

Alec Maclellan – Dutá Země. Záhada století

Slyšeli jste o duté zemi?

Jsem považována za „konspirátorku“, dle JewTube šířím „zdravotní dezinformace“ a „nevhodný obsah“, Google před vstupem na mé stránky myspulesvet.org varuje, že jde o „web s nebezpečným obsahem“. Tak abych své pověsti v samé pravdě a samé lásce učinila za dost, přicházím konečně s jednou opravdovou konspirací, která mi už nějaký ten pátek leží v hlavě a tak pátrám, hledám, objevuji, nespím a zase pátrám, pak spím, pak na to zapomenu, pak si opět vzpomenu…a zase hledám, pátrám… Tahle konspirace, obzvláště tehdy, jestli jste o ní dosud neslyšeli, vám pořádně zamotá hlavu. Že nebudete vědět, kde je nahoře a kde dole. Slyšeli jste o tom, že naše Země je dutá? Ale kdyby jen to, ona je i „uvnitř“ obydlená. A víte proč je to „Uvnitř“ v uvozovkách? Protože si vůbec nemůžeme být jisti tím, jestli „uvnitř“ nejsme náhodou uvěznění my..

Velmi uznávané kanadské noviny Weekly World News publikovaly 14. února 1995 zprávu, která by mohla dokazovat teorii o duté zemi.

CAPE CANAVERAL, Florida – NASA přijímá rádiové přenosy z místa, které se nachází stovky mil pod povrchem Země. Experti tvrdí, že tyto signály vysílá inteligentní, vysoce vyvinutá forma života.

„Je jasné, že cosi tam dole se s námi pokouší komunikovat,“ řekl vysoko postavený zdroj z NASA, který si vyžádal anonymitu. „A ať je to kdokoliv, tak má k dispozici techniku, která dokáže vysílat signály k povrchu Země skrz stovky mil hornin a půdy.“

Vědci signály zachytili poprvé 30. října a to za pomoci sofistikovaných satelitů. Od té doby vysílání v přerušovaných intervalech stále pokračuje, jak tvrdí náš zdroj.
Říká, že přenosy mají formu komplexního matematického kódu, což ještě víc přesvědčuje vědce o tom, že jsou ve spojení s kolonií bytostí, jejichž inteligence převyšuje tu naši. Náš zdroj z NASA uvedl, že dekódování pro vědce nepředstavovalo velký problém, ale zatvrzele odmítal odhalit obsah těchto zpráv.

Je tomu již bezmála rok a půl, co jsem na webu tadesco.org narazila na sérii článků o „duté zemi“. Přišlo mi to zpočátku postavené na hlavu, tohle bylo i na mě trochu moc. Pak přišla globalistická covidošaráda maskující nastolování Nového řádu světa a s ní život jako ve špatném snu, ze kterého se však ne a ne probudit. Naprosto dostoje svému jménu globalisté jednají globálně, tudíž šaráda probíhá naprosto všude, naprosto stejně a pod taktovkou stejně zkorumpovaných, zločineckých vlád, stejně podplacených a vydíraných globalisty. Není kam utéct, je značně depresivní představa. Následují horečnaté vize jak pustými lesy, hladová a na pokraji vyčerpání utíkám před komandem jednotek OSN, kteří se mě snaží očkovat povinným sebevražedným dryákem mRNA autogenocide vaccine COVID19, vyrobeným za podpory mírumilovné americké agentury pokročilých technologií DARPA v nadnárodních big-pharma korporacích dosti často s nacistickou minulostí či kořeny, patřících pochopitelně globalistům. V tomto kontextu zdá se každá rada drahá a já si opět vzpoměla na DUTOU ZEMI. Je kam utéct, došlo mi. Pod zem…do pohádkové duté země s normálními, zdravými, svobodnými a hrdými lidmi, do normálního světa jaký býval kdysi…(a nebo NA Zem, to skutečně záleží jednak na úhlu pohledu a také na tom, jestli jsme venku nebo uvnitř. Oboje je teoreticky možné). Předkládám vám k posouzení konspirační teorii Duté Země!

Web ancient-code.com přinesl již v roce 2015 článek a video, pojmenované Zakázaná země Agartha: Mýtická vnitřní Země. Článek je podepsán pouze Ancient Code Team, takže předpokládám, že půjde o kolektivní dílko více autorů.

Podle Gianniniho a Palmera oznámil viceadmirál Byrd v únoru 1947, těsně předtím, než se vydal na 2 750 km dlouhou cestu přes severní pól: „Rád uvidím tu zemi za pólem. Tato oblast za Pólem je středem Velké Enigmy.“

Někteří lidé jsou přesvědčeni o tom, že během letu přímo nad severním pólem, ke kterému došlo v roce 1947, víceadmirál Byrd prostřednictvím rádia řekl, že pod ním není sníh, ale obrovské plochy země s horami, lesy a vegetací, obrovskými jezery a řekami, a také se zvířaty, které prý připomínaly mamuty.

Před svou smrtí ještě stihl říci, že za tam pólem existuje země, která je „začarovaným kontinentem na obloze, trvalou záhadou naší Země“. Touto zemí by podle jiných teorií mohlo být legendární Rainbow City, domov pohádkové ztracené civilizace.

Možnost, že Země je dutá, a že je přístupná přes severní a jižní pól a že na ní vzkvétají tajné civilizace, podněcovala představivost lidí po celá staletí. Důkazy o tom nacházíme v historii bezpočtu starověkých civilizací. Babylonský hrdina Gilgameš navštívil svého předka Utnapištima v útrobách země; v řecké mytologii se Orfeus pokouší zachránit Eurydiku z podzemního pekla; říkalo se, že egyptští faraoni komunikovali s podsvětím, kam se prý dalo dostat tajnými tunely ukrytými v pyramidách; a buddhisté věřili (a mnozí z nich stále ještě věří), že v Aghartě, podzemním ráji, kterému vládne král světa, dosud žijí miliony lidí. Takže jestli si myslíte, že by tyto teorie nemohly být ničím jiným než přehnanou představivostí lidské fantazie, tak ale ve skutečnosti neustále narážíte na zjevné důkazy z dávné historie naší Země naznačující skutečnou možnost existence světa uvnitř Země.

ahe2

Myšlenku, že Zakázané království „Agartha“ skutečně existuje, nepodporoval pouze admirál Byrd, ale i další průzkumníci z celého světa. Předpokládá se, že mapa vytvořená kartografem Heinrichem C. Berannem ukazuje vstup do vnitřní Země, království Agartha. Na této mapě lze pozorovat antarktický kontinent bez silné vrstvy ledu. Nejzajímavějším detailem je však přítomnost podvodních průchodů, které se táhnou přes celý kontinent a zdá se, že se sbíhají v přesném místě, které je identifikováno jako otvor směrem k Duté Zemi nebo Vnitřní Zemi. Leonard Euler, matematický génius 18. století, dospěl k závěru, že Země je dutá, obsahuje centrální slunce a je obydlená; a Dr. Edmund Halley, objevitel Halleyovy komety a královský astronom Anglie také věřili, že Země je uvnitř dutá a má tři „podlaží“.

Někteří také mluví o operaci Highjump a cestách admirála Byrda, na kterých byly prý viděny extrémně technicky pokročilé vzducholodě létající kolem a objevující nová území. Nedávno jsme objevili mapu Třetí říše, na které je vyobrazeno několik tajných chodeb, které používaly německé ponorky k přístupu do tajemných podzemních oblastí, ale také kompletní mapa obou polokoulí podzemního světa a tajemného království Agartha.

hollowearthcentralsun

Dopis, který údajně napsal Karl Unger, jeden z členů posádky německého Uboatu, uvádí, že dosáhli nitra Země a že neuvažují o návratu. Všechny tyto příběhy se zdají být podepřeny četnými objevy a nedávno dokonce vědci objevili velký oceán vody uvnitř zemského pláště a poukazují na to, že jde o velkou vodní „nádrž“, která by mohla třikrát naplnit oceány na Zemi. . Tento neuvěřitelný objev naznačuje, že povrchová voda planety pochází zevnitř Země jako součást „úplného koloběhu vody na planetě“ namísto dosud dominantní teorie tvrdící nám, že voda dorazila na Zemi kvůli ledovým kometám, které planetu míjely po miliony let.

Nacisté se také extrémně zajímali jak o Vnitřní Zemi tak o mýty s ní spojené. Předpokládá se, že Antarktida je vstupem do ztracené árijské vlasti Thule. I když byla Antarktida spojena se ztraceným kontinentem Atlantis, spojení s Thule je méně zřejmé. Thule (také známý jako Thula, Thyle, Thila, Tila, Tyle nebo Tylen) byl poprvé zmíněn řeckým průzkumníkem Pytheem po jeho cestách mezi 330 př.nl a 320 př.nl. Ale v roce 150 našeho letopočtu napsal řecký spisovatel Antonius Diogenes The Wonders Beyond Thule. V dávné minulosti se věřilo, že Thule bylojakési velmi vzdálené místo nacházející se kdesi za „hranicemi dosud známého světa“.

Zajímavé je, že v roce 2001 americká National Geospatial-Intelligence Agency a Support Office for Aero-geophysical Research objevily existenci magnetické anomálie, o které se předpokládá, že se nachází na východním břehu jezera Vostok v Antarktidě, a má se za to, že tato anomálie vypadá jako člověkem zhotovená konstrukce.

Tolik článek na ancient-code.com. Mě zase přijde zajímavé, že jsem vypátrala, že piloti dálkových letů podepisují jakýsi závazek, či smlouvu o tom, že nikdy, za žádných okolností nebudou lítat přímo přes pól. A taky mi na základě mých osobních zkušeností přijde minimálně dosti podezřelé, že JewTube mnohá videa s tematikou duté země maže, nebo blokuje. Počpak asi to dělá, v samé pravdě a moři lásky?

Jiný článek, neméně zajímavý přinesly stránky aluska.org, mimochodem zajímavý český alternativní web, velmi čtivý, takový žensky jemný web dotýkající se kromě aktuálních témat, také psychologie, nebo mystiky, ale i duchovnějších aspektů lidského bytí, a který rozhodně doporučuji navštívit, stejně jako již výše zmiňované tadesco.org.

Na aluska.org se dovídáme toto: Vítejte u dalšího dílu o duté Zemi, po odmlce několika málo měsíců. Dnes mám pro vás dva zajímavé postřehy, nad kterými se můžete zamyslet (ale také vůbec nemusíte, znova opakuji že nemám zájem něco propagovat, dělám tuto sérii pro lidi které to zajímá a nikomu jeho názor neberu, ani mu nevnucuji svůj). Pod jeden z mých starších článků, který vysvětloval co je levotočivé a co pravotočivé, mi přistál jeden komentář. Dotyčný se podivoval, jak může být levotočivý směr destruktivní a pravotočivý směr konstruktivní, když se naše planeta otáčí v protisměru hodinových ručiček, tedy levotočivě, což je dle článku destruktivní směr? A jaké pro to prý mám vysvětlení…. Vysvětlení je zcela jednoduché. Planeta Země se netočí. Ve škole vám lhali. Nemohu vám asi prostřednictvím článku předložit jednoznačné nevyvratitelné důkazy, ale můžete se dnes se mnou podívat na pár věcí, nad kterými když se zamyslíte, dojde vám, že to jinak být ani nemůže. Toto je planeta Země, tak ji známe z učebnic, internetu, médií. Je to obraz světa, na kterém údajně žijeme:

https://qzprod.files.wordpress.com/2014/03/globe_west_2400.jpg?quality=80&strip=all&w=940

Co nám neřekli je, že se jedná o obrázek vytvořený prostřednictvím Photoshopu a jeho autor je Robert Simon. Když zagooglíte, najdete o tom články v angličtině.

https://i.ytimg.com/vi/LV93hlbZjSU/hqdefault.jpg

Komponenty, ze kterých robert Simon složil obraz Země:

https://qzprod.files.wordpress.com/2014/03/20111110mostfamousearthimage02.jpg?quality=80&strip=all&w=640

Na internetu najdete více různých obrázků údajně Země, která vypadá celá tak krásně kulatá, souměrná, dokonalá…. Všechno jsou to výtvory různých šikovných tvůrců, kteří dobře ovládají photoshop. Zastánci teorie ploché země na toto téma dokonce složili písničku. Konkrétně týpek co si říká ,,Conspiracy music guru„, má na podobná témata písniček celou řadu, ale my si zatím ukážeme pouze jednu z nich. Je v ní jednoduše vysvětleno to samé, co jste si před chvilkou přečetli. (A než se zeptáte, tak ne, na teorii plochozemě v žádném případě nevěřím, nechápu jak někdo může, ale na druhou stranu některé argumenty kterými tito lidé vyvracejí život na povrchu koule, jsou použitelné i pro tohle téma, jako právě fakt, že Země se netočí a fakt že se díváme celé roky na photoshop) Nejsou žádné fotky Země! – No Photographs of Earth! – Conspiracy Music Guru. CZ subs

Mnoho let mi tak trochu vrtala hlavou otázka (dávno předtím než jsem se dostala k dutozemi), jak může být Země focená z vesmíru tak krásně dokonalá a kulatá, když je přece plná hor, tak by ty hory měly být na daných fotkách vidět. Mám dojem, že jsem se na to i někoho jako dítě ptala a on mi řekl, že je údajně Země tak strašně velká, že při pohledu z vesmíru ty hory prostě po okrajích nejsou vidět, i když tam jsou… věřili byste takovému vysvětlení? Až nedávno na mě při prolézání 9gag.com vyskočila úplnou náhodou skutečná 3D podoba naší Země. 9gag je obvykle plný hovadinek, ale občas tam člověk najde i něco zajímavého a je zvláštní, že taková věc nikoho nepozastaví, když ji vidí. Mohlo by nás všechny napadnout něco v tom stylu: ,,Hej… dopr.. proč to takhle nevypadá i z vesmíru???“ Nějakou dobu jsem si ten poznatek nechala pro sebe, v podstatě jsem čekala, až k tomu najdu něco dalšího, aby se to dalo sesumírovat do článku. Každopádně ono znázornění reálné Země o kterém je řeč, vypadá takto:

https://qph.ec.quoracdn.net/main-qimg-223f3b562bbc8ceddd1a13ff05316f29

Obrázek ukazuje Zemi bez oceánů, znázorňuje pouze pevninu:

https://qph.ec.quoracdn.net/main-qimg-fbd5c6f6e4edca9d50b583a9ddca1a9f-c

Animace modelu Země (bez oceánů): Zde je i zajímavá animace, která ukazuje změny gravitačního pole na Zemi v průběhu času. (eng.)

https://i.pinimg.com/originals/09/63/b9/0963b9d6e314f1984ad6b185e7047f69.png

Očekávaná verze, versus skutečná….. Když se nad tím obyčejně selsky zamyslíte, nemůžeme letět vesmírem levotočivě na obří nerovné bramboře udávanou rychlostí, protože by se okamžitě rozpadla, speciálně pokud by měla ještě i žhavý vnitřek. To bychom doslova explodovali. Když se ale člověk zabývá teorií dutozemě, pochopí, že se ve skutečnosti nedívá na rotující bramboru letící vesmírem, ale dívá se na 3D model vnitřní země, kdy je vše otočeno naopak. Ukázaný bramborový model je prázdný prostor uvnitř duté Země, která na obrázku naopak není nakreslená, ale nachází se okolo daného modelu. Skutečný povrch vnější Země je velice hornatý, mnohem více než zde uvnitř a je to možné právě proto, že Země se skutečně neotáčí, ani není uvnitř žhavá.

https://i.warosu.org/data/sci/img/0089/57/1496635092818.jpg

Překlad obrázku vloženého výše i níže: Všechno jsou to oficiální obrázky Země od NASA, tak jak byly zveřejněny mainstreamovými médii světa. Otázky: Jak velká je Amerika? Jakou barvu mají oceány a země? Proč neexistuje žádné reálné video Země, jak se otáčí, ale jsou k dispozici pouze statické záběry? Proč jsou obrázky tak moc rozdílné? Fakt věříte, že tohle je to, kde žijeme? Fakt věříte NASA?

https://spacelizardreport.files.wordpress.com/2017/09/tumblr_static_2b1tc3wwou1w0kkg8840sgkgg.jpg

Všimněte si na tomto obrázku (viz. výše), kde je ukázaná Země z roku 1975. Nahoře na severu je vidět otvor… zvláštní, nemyslíte? Už jsme to párkrát viděli v předešlých článcích. Také si všimněte srovnání obrázků údajné Země z roku 2012 a 2002, jsou hned vedle sebe a je tam šokující neshoda ve velikosti mexického zálivu… Toho si nemůžete nevšimnout, doslova do kope mezi oči. – ,,FÉÉÉJK!!“ na nás řve mexický záliv. To mě přivádí k další otázce… Co je vůbec z dohledatelných materiálů použitelné pro nějaké závěry, když je tu reálná možnost, že většina všeho co se dá najít, je totální podvrh, včetně údajných záběrů z jiných planet? Není divu, že lidstvo už neví kde je doleva a kde doprava, když se pořádně nemá čeho chytit. Že není JE všechno falešné??? – Namátkou jsem naťukala ,,earth from space“ a našla tohle video. Zkuste si ho pustit. Všimli jste si na denních záběrech, že ačkoliv je to očividně časosběrné video (tedy zrychlený záběr toho jak se údajně naše planeta točí, nebo jak údajně družice letí nad planetou – je to jedno jak chcete), všechny zobrazené mraky stojí? Ačkoliv během otáčení Země ubíhají celé hodiny, každá malinká ,,ďubka“ mraku, ať se zaměříte na jakékoliv místo, se vůbec nepohne a nemění? To proto, že jde evidentně o nakreslený obrázek, který se pouze díky chytrému počítačovému programu naanimoval, ale ti idioti zapomněli naanimovat i ty pohyblivé mraky, aby byla iluze dokonalá. Myslíte si, že se díváte na Zemi z vesmíru, ale díváte se opět jenom na simulaci.

A očividně nejsem jediná, kdo už jim to nežere, protože když sjedete dolů do komentářů… I absolutely love the animation in this video because it is definitely not realIt’s all fakeFakeNasa are looking for Black holes…they found some in their own agency…they call them Nassholes…hahaha so fake by the waywhat video game is this from (8WHERE are the stars???? Is this off NASA WEBSITE?? FAKE? GOOD CGI THOUGH!!Just animation with the computer.I’m dumbfounded at how stupid they think we are!! Jestli máte pocit že jsem zaujatá a vybrala jsem schválně falešné video, zkuste si najít jakékoliv jiné video na tohle téma. Zatím jsem neviděla jediné, kde by byly animované i mraky a diskuze jsou všude plné lidí, kteří tomu už nevěří. Čím víc kolem toho sbírám materiálů, tím víc vidím, jak moc je NASA spíše šikovné uskupení nadaných a dobře financovaných filmařů, animátorů a iluzionistů, než vědců. V podstatě se divím, že vůbec někdo pustil do médií ten model Země bez oceánů, že je nenapadne, že si tím totálně podkopávají důvěryhodnost svých animací. Možná spoléhají na tupost běžného občana, kterému nad to stačí napsat že to vydala NASA a víc už přemýšlet nemusí. Oni to přece vymysleli za něho.

V únoru 2020 přineslo tadesco.org v rámci série o duté zemi článek s videi, který jsem o duté zemi četla (a viděla) jako první. Tomáš Marný v něm říká, že lépe to být vysvětleno již nemohlo a má naprostou pravdu. Vítejte v matrixu přátelé!

Hotel Země, tak tady žijeme

…..jak neustále říkám obrázek řekne víc než tisíce slov. Celé roky jsem se snažil lidem vysvětlit, jak vypadá hotel Země, ve kterém žijeme. Mnozí nepochopili. Dokonalé vysvětlení, před kterým smekám, zhotovil Lord Steven Christ. Jak říkám, ke konci časů musejí lidem ukázat pravdu….

00:05

A tahle je dokonalá…..

Poprvé asi před 25 lety jsem se snažil lidem vysvětlit jak vypadá naše planeta. Měl jsem v zahraničí několik přednášek a byl o ně velký zájem. Setkal jsem se ale také s lidmi, kteří se báli a začali důrazně odporovat. Proč asi? Bral jsem jim pevnou půdu pod nohama a nebyli otevřeni pravdě. Každý se narodil do hotelu Země svobodně a měl také svobodný výběr možností.

1) jestli se zakuklí a nebude chtít nic poznat mimo nutné znásilněné poznání nucené školou.

2) otevře se a začne bádat a uvažovat o alternativách. A stane se z něho potřebný rebel pro společnost, který může způsobit řetězovou reakci ve vnímání lidí a lidstva.

Nebyly takové možnosti počítačů a videí, jako jsou dnes. Pochopil jsem, že na lidstvo data byla příliš brzy vynesena na „povrch“. Lidstvo nebylo ještě zralé…..

K tomu je nutné dodat, že skutečnáý vesmír se nachází na povrchu. A nyní POZOR!

Země se neotáčí, je statická. Kolem černé hvězdy se otáčí slunce měsíc a planetky…..

Pochopte konečně pravdu a začněte intuitivně myslet…..

Autoři tadesca Vám děkují…..

Jestli jste se dočetli až sem a shlédli videa, napište mi, co si o duté zemi myslíte vy!

Zdroj:

https://www.ancient-code.com/the-forbidden-land-of-agartha-the-secrets-of-the-inner-earth/

aluska.org

humansarefree.com