Archiv pro štítek: Tesla

Největší vítězství Světla všech dob

Na stránkách celostnivzdelavani.cz jsem narazila na výborně zpracovaný článek, který odhaluje jak probíhající události okolo nás, tak exopolitický přesah reality, jejíž jsme součástí. Článek jsem se rozhodla zprostředkovat i čtenářům Myšpule Světa, neboť přesně zapadá do kontextu zde zveřejňovaných informací.

Tento příběh zůstává pro většinu lidí stále skrytý. Široké veřejnosti byla „Největší válka v dějinách lidstva“ doposud utajována. Pravda však vyjde brzy najevo, a to přes EBS (Emergency Broadcast System), který bude spuštěn během pár týdnů. Aliance v nadcházejících týdnech zveřejní hrůzné zločiny proti lidskosti, kterých se elita dopouštěla, čímž také konečně umlčí fake news media ovládaná temnými silami.

Mocná Alianční vojska se skládají z vojenských sil sedmnácti zemí a jsou podporována zákony NESARA / GESARA (Globální ekonomický a reformní zákon), které v roce 2015 podepsalo všech 209 zemí tohoto světa. Někteří lidé se z nevědomosti ptají, kdo je ten nepřítel, proti kterému bojuje? Jaký je účel Aliance? Nuže, i ti, kteří zdaleka nevědí vše, už dokázali vycítit, že na Zemi není všechno zdaleka v pořádku. Působí zde totiž tisíce let temná síla, která nás skrytě ovládala a udržovala v nevědomosti. Po tisíce let k tomu využívala všechny možné prostředky. Tímto nepřítelem je také od sedmnáctého století tajná satanská společnost zvaná Ilumináti a před nimi ještě prodloužená ruka Římské říše – katolická církev. Mnozí toto uskupení dnes nazývají Hluboký stát nebo Kabala (také Deep State či Cabal). Stoupenci této temné síly podpláceli, vyhrožovali, zabíjeli, vnucovali lidem nelidské hodnoty, zamlčovaly zásadní informace, organizovali války a uzurpovali lidi, církve a vlády proto, aby si udrželi kontrolu nad všemi na planetě. Proč? Důvod je prostý: kvůli moci, penězům, naplnění své zvrácenosti a kontrole všech a všeho na planetě.

V mnoha veřejných článcích o nevyrovnaných finančních statistikách světa se uvádí, že horní jedno procento populace ovládá 60 % světového bohatství. Musíme však toto tvrzení opravit: 0,1 % populace kontroluje 99,9 % světového bohatství a většina z něj je ukryta v tunelech a podzemních základnách D.U.M.B. (Deep Underground Military Bases), které se nacházejí v hloubce tří, pěti a deseti kilometrů přímo pod našima nohama po celém světě. Tato skrytá místa sloužila k tomu, aby zlatý výnos z jejich zločinů proti lidskosti zůstal mimo zrak veřejnosti, a aby mohli páchat své protilidské činy, aniž by byli odhaleni. Tato praxe měla udržet normální obyvatelstvo v nevědomosti a neinformovanosti.

Tato „největší válka v dějinách“ je úplně jiná válka, než jak si válku většina lidí představuje. Nejde o dobývání území nějaké země. Je to informační a infiltrační válka, která byla doposud pro běžné obyvatelstvo neviditelná. Arzenálem Hlubokého státu jsou především intriky, peníze, hrozby a vraždy, s jejichž pomocí zde doposud udržoval svoji zlou vůli. Dobří lidé z celého světa se však postavili na odpor z božské vůle, aby osvobodili tuto planetu od všeho zla. Jedním z nejdůležitějších božích zákonů je totiž možnost volby. Většině lidstva ale byly ze všech stran podsouvány lži, aby bylo udrženo v otroctví. Dokonce v mnoha zemích lidem vnucovali myšlenku, že jsou svobodní, ale to lidé nebyli nikdy, ani v Americe ani v jiné zemi. Vždyť i americká „slavná ústava“ byla v roce 1871 uzurpována a přeměněna na korporaci ve vlastnictví Vatikánu, stejně, jak se to stalo ve všech ostatních zemích na celé planetě.

Bůh/Stvořitel/Prvotní Zdroj, ať už jej chcete nazývat jakkoli, poslal svého syna Ježíše (Jeshuu), aby nedopustil úplný přechod Země na stranu zla, a aby jí vzal pod svou ochranu až do doby „Velkého probuzení“. Touto dobou je současná přítomnost a blízká budoucnost. Začátek „největší změny a přechodu v dějinách lidstva“. V průběhu dějin byla kdysi Římská říše přeměněna na katolickou církev, protože vůdci zanikající Římské říše potřebovali způsob, jak si udržet kontrolu. K tomu temná strana využila Nicejský koncil, na kterém příběh skutečného božího syna zneužila, dala mu falešné jméno a falešný příběh, aby si udržela kontrolu nad planetou. Na Zemi jsou dva druhy lidí. Jedni, kteří NEJSOU vědomí a nejsou schopni za sebe myslet a potřebují vedení. Naopak vědomá mysl u druhých lidí myslí sama za sebe, zkoumá a přemýšlí o tom, co je správné a jaký je její životní cíl. Katolická církev vládla „temnému středověku“ a spáchala mnoho zločinů proti lidskosti. Děje se to i dnes, když církev umožňuje pedofilnímu knězi, aby byl přeložen a stále páchal ty stejné zločiny zase někde jinde, aniž by byl za ně stíhán nebo potrestán. Je prokázáno, že mnoho kněží mělo děti s řádovými sestrami, které pak byly hned po porodu zabity. Toto je součást skutečné zvrácené agendy katolické církve. Ve vyšších kruzích její hierarchie je uctíván satan zcela otevřeně. Římané se to naučili od malé skupiny, kterou si před lety podrobili. Rychle přišli na to, že jim to pomůže získat moc a peníze. Skutečností tedy je, že současní křesťané neslouží božské podstatě, Světlu a rozvoji lidskosti, ale nevědomky uctívají satana. To je skutečný pán jejich církve. Toto hrůzné poznání je jasné a jednoznačné pro kohokoli, kdo se rozhodl hledat pravdu a trochu bádat do hloubky.

Přesuňme se v čase o něco dál, k americké revoluci v roce 1776, kdy farmáři vyhráli válku proti anglické koruně a následně s velkými Otci zakladateli vytvořili dva z největších vládních dokumentů v dějinách, dva velké dokumenty: „Deklarace nezávislosti“ a „Ústava Spojených států“. Anglická koruna se však nehodlala vzdát velkého bohatství nového světa bez boje, proto vznikly válečné události v roce 1812 a došlo k vypálení Bílého domu a spálení souboru největších dokumentů v dějinách. Evropská elita a monarchie NECHTĚLA opustit svoji moc nad Amerikou. Proto následně v roce 1871 prezident Grant předal moc iluminátům tak, že Republika Spojených států byla změněna na korporaci vlastněnou Vatikánem a řízenou anglickou korunou. Prozkoumejte, co znamená B.A.R. („British Accreditation Registry“), to by vám mělo říci vše. Také námořní právo v americkém soudním systému není nezávislé na anglické koruně. Dále je zde Federální rezervní systém, který je vlastněn Rothchildy a vůbec není součástí americké vlády. Vzniku FRS bylo dosaženo přes úplatky a další zorganizované zločiny v roce 1913, přičemž bylo nutné, aby její struktura umožňovala iluminátům ovládat americký peněžní systém. Důležitým spouštěcím krokem pro dosažení tohoto stavu bylo cílené potopení Titanicu a nebyla to žádná nehoda. Byl potopen proto, že na jeho palubu byla nalákána prakticky celá opozice, která bránila vzniku Federálního rezervního systému pod nadvládou Rothchildů a iluminátů, kteří od té doby mohli kontrolovat tisk americké měny, způsob jejího vytváření a používání.

Všechny války, včetně války severu proti jihu, byly vyvolány ilumináty. Albert Pike v roce 1871 odhalil, že svět vedený ilumináty bude mít v budoucnu tři světové války. Dosud jsme zažili dvě světové války a třetí probíhá skrytě v současné době. Ilumináti z nich měli velký zisk, protože jejich bankovní systém dodával peníze oběma stranám. Dosáhli výsledků, kterých chtěli: vytvořili chaos a oslabili společnost, aby si udrželi kontrolu nad světovou populací.

Největší vítězství Světla všech dob (2. díl)

Velmi traumatizující událostí je obchodování s lidmi, elitami podporovaná pedofilie a zpracovávání adrenochromu. Na této planetě existovalo hrozné zlo. Obětování dětí katolickou církví, satanistickými kulty a jejich zabíjení kvůli chemické látce, která má za úkol prodloužit jejich život, zvané adrenochrom, je krutou a děsivou skutečností. Právě tato látka je totiž tou nejžádanější a nejcennější drogou elit. Adrenochrom se extrahuje z krve mučených dětí, čímž má velmi specifické vlastnosti. Při „výrobě“ adrenochromu se dětem dávali elektrické šoky, aby se jim zvýšil adrenalin. Následně byly děti zabíjeny, a tak byla získávána krev s velkým množstvím kmenových buněk. Taková krev obsahovala veliký obsah adrenalinu a lidských kmenových buněk, které dokázaly udržet toho, jenž takovou krev konzumoval, mladým.

A co je tedy přesně adrenochrom? Vědecky řečeno je to chemická látka, která vzniká v lidském těle při oxidaci epinefrinu (známého také jako adrenalin). Jak se tato chemická látka získává? Potenciální oběť je trýzněna, díky čemuž se zvýší množství adrenalinu, který proudí jejím tělem. Poté je usmrcena a adrenochrom je odebrán pomocí jehly a injekční stříkačky z kořene zadní části krku a páteře. Po odebrání lze chemikálii prodat na černém trhu za přemrštěné ceny. Toto jsou skrývané, avšak bohužel SKUTEČNÉ události, které probíhaly na této planetě. Šest až osm milionů dětí každý rok bylo kradeno převážně pro sklizeň adrenochromu. To je skutečně to nejhorší, čiré zlo! Dosud se tyto zrůdnosti děly mimo dohled. Aliančním vojskům se tato zrůdnost podařila zastavit, a to od září 2021. Speciální jednotky Aliance uskutečnily záchranné akce na osvobození dětí ze základen D.U.M.B., kde měly být zneužity na výrobu adrenochromu, obětovány jako dětské oběti satanistického kultu iluminátů a zneužity pro pedofilní sex, kterému se oddávaly politické a vládní elity a mnozí zločinci Deep State, pro které to bylo zcela normální, stejně tak jako pro mnoho lidí z Hollywoodu, politiky po celém světě a dokonce i pro mnoho královských rodin. Epsteinův ostrov – sídlo dětské pedofílie budiž toho důkazem. Existuje však mnoho dalších míst a ostrovů, kde se to ještě děje.

V 60. letech byl zabit JFK, který se snažil rozpustit Federální rezervní systém. Za to ho Deep State samozřejmě zavraždil, protože kontrola peněz je jejich hlavní zbraní. Existují velice obsáhlé knihy, v nichž má Aliance přesný scénář, jak Deep state zničit. Kořeny Aliance sahají až k Nicolovi Teslovi, do dvacátých let minulého století. Tým Q vytvořil JFK v 60. Letech a po jeho zavraždění se 200 amerických generálů a admirálů spojilo s Aliancí a začalo naplňovat plán na svržení Cabal. Současný plán vznikal šest desetiletí a byl vytvořen a upraven za pomoci armády a především s využitím kvantových počítačů, které dokážou předpovídat scénáře budoucích časových linií. Skupina Q Anon tedy sestává z 200 loajálních generálů a mnoha naštvaných amerických občanů, které znepokojuje směr vývoje Ameriky.

11. září 2001 můžeme označit za útok pod falešnou vlajkou, kterou zinscenovali oba Bushové, CIA, izraelský Mossad a samotní majitelé dvojčat. Na celou akci s falešnými teroristy, kteří byli najati, aby plnili příkazy CIA a iluminátů, bylo vynaloženo více než šest milionů dolarů. Následná válka na Středním východě měla trvat věčně, takový byl jejich plán. Třetí světová válka, o které hovořil Albert Pike, měla být falešnou mimozemskou invazí šedých mimozemšťanů uvnitř skutečných antigravitačních lodí, které by obsluhovaly speciální jednotky. Aliance však uskutečnění tohoto plánu znemožnila.

Po 11. září 2001 skupina Q začala naplňovat svůj vítězný plán, který uspěje bez ohledu na to, jaký protitah Deep State zvolí. Prostřednictvím operace Mockingbird vytvořené CIA v 50. letech Deep State ovládl 90 % mainstreamových médií a hlavních internetových společností. Nyní už patrioti víceméně zničili image, pověst i vůli konzervativních republikánů úřadujících ve Fake News Media. Mafiánská média Deep State udělala ale totéž příznivcům Q Anon, kteří sledovali vodítka „Q“ zveřejněné na platformách 4 Chan nebo 8 Chan od října 2017 do prosince 2020.
Lidé musí pochopit, že tohle byl způsob, jak obejít falešná média, aby se důležitá data dostala k armádě a veřejnosti. Prezident Trump byl falešnými médii neustále napadán a byl první, kdo na veřejnosti použil výraz „FAKE NEWS“, což můžeme zařadit k jeho mnoha úspěchům. Prezident Trump byl také první, kdo použil Twitter, aby obešel mainstreamová média a ujistil se, že jeho slova nebudou překrucována zkorumpovaným tiskem.

Největší vítězství Světla všech dob (3. díl)

Zvolení prezidenta Trumpa v roce 2016 bylo obrovským vítězstvím pro stranu dobra! Trumpova věrnost občanům Spojených států byla velkou ránou pro Deep State. Jejich nastrčená figura Hillary měla vyhrát a díky ovládání volebního systému od Dominionu, který byl tehdy používán, si Deep State myslel, že přesunutí 20 % hlasů na stranu Hillary jim vyhraje volby. Nepochopili ale, že probuzený americký lid již neměl zájem o to stejné a odporné politické svinstvo, které Hillary nabízela. Tolik odkryté žumpy ve volbách ještě nikdy nebylo a Hillary na to doplatila. Američané konečně prohlédli!

Prezidenta Trumpa vybrala armáda. Admirál Rogers se s ním poprvé setkal v roce 2014, aby ho přesvědčil ke kandidatuře. Protože admirál Rogers byl šéfem NSA, věděl, že Trump je čistý a nezkorumpovaný. Bezprostřední akce po jeho zvolení rozhodla o budoucnosti této planety a o tom, zda se vývoj přikloní na stranu dobra, nebo zla. Aby se hadovi co nejdříve usekla hlava, bylo zapotřebí vojenské akce. Ta se odehrála ještě před Trumpovou inaugurací, a to odstraněním 13 nejvyšších iluminátských rodin. Byla to první velká akce, kterou Aliance podnikla. Tyto více-vrstevnaté razie se odehrály 24. prosince 2016. Všechny ve stejný čas. Prezident Trump byl zvolen 8. listopadu 2016 a devátého listopadu 2016 se sešel s vojenskými generály a admirály, aby projednali odstranění třinácti nejvyšších rodin nejmocnější mafie světa – iluminátů.

Všichni členové těchto iluminátských rodin tou dobou žili v italských Benátkách. Proč byl právě tehdy ideální čas na likvidaci nejvyšších iluminátských rodin? Byl to poslední den třídenního satanistického festivalu a Aliance věděla, že budou všichni ve svých domovech. Armáda věděla, že vrcholem satanistického rituálu je obětování dětí a v tuto dobu byli tito zločinci zranitelní. Aliance dala dohromady nejlepší týmy speciálních jednotek (Delta Force a Navy Seal) a každé úderné jednotce byl přidělen dům jedné rodiny. Všechny zločinecké rodiny musely být té noci zlikvidovány a ani jedna operace nesměla selhat. Závisel na tom osud světa. Všechny operace byly úspěšné. Velký dík patří vojákům, kteří se na tak významné operaci podíleli. Snad o této významné části historie lidstva někdo natočí film.

Je třeba aby se veřejnost seznámila se všemi okolnostmi okolo ďábelských podzemních měst, které ilumináti využívali pro své ohavné účely. Na celém světě bylo vybudováno více než 3500 základen D.U.M.B s desetitisíci mil dlouhými tunely pro magnetické levitační vlaky, kterými se kabalisté přepravovali. Tyto podzemní dráhy spojují většinu hlavních základen pro účely obchodu s lidmi, drogami a zpracování Adrenochromu. Aliance tyto tunely a základny ve skutečnosti likviduje již od 80. let minulého století, ale skutečná smršť nastala po inauguraci Trumpa.
Gene Decode všechny Anony léta informoval o děních v tunelech a základnách po celém světě, a to podle vzorce zemětřesení, která se odehrávala v hloubce 3, 5 a 10 kilometrů po celém světě. Jeho „dekódy“ umožňovaly získat přehled o tajné válce, která se odehrávala pod našima nohama. Jednou třeba uprostřed Řecka z ničeho nic vytryskly gejzíry slané vody. Předtím se v těch místech nacházel vlakový tunel, který Aliance důkladně odstranila. Podruhé při likvidaci tunelů a základen D.U.M.B. u Islandu, ztratila Aliance v podzemním tunelu asi 200 mužů ze speciálních jednotek. Mysleli si, že se agenti Deep State vzdávají, ale jakmile se tam alianční síly dostaly, odpálili bomby a vyhodili všechny do povětří, včetně sebe. Je naší povinností uctít jejich velkou oběť. Dále pár slov k požáru v Notre Dame. Skutečným důvodem bylo tehdy zastavení dětských obětí, které byly plánovány na velikonoční víkend. Aliance varovala pracovníky uvnitř katedrály, aby z ní odnesli cennosti a pět dní před Velikonoční nedělí na něj udeřila paprskem DEW (Direct Energy Weapon) – laserový paprsek, který lze vystřelit z vesmírné družice nebo antigravitačního plavidla TR3B amerického letectva. Stalo se tak 15. dubna 2019 a bylo to významné vítězství ve válce s ilumináty. Bylo to varování pro Vatikán, aby zastavil všechny dětské oběti. Bylo zjištěno, že o tomto víkendu mělo být obětováno asi 600 dětí, aby se pokusili vzkřísit samotného Lucifera do hmotného těla.

Největší vítězství Světla všech dob (4. díl)

Biden v roce 2020 volby nevyhrál, jednalo se samozřejmě o veliký podvod. Trump a Aliance dovolili, aby tento krok proběhl nejen proto, aby mohli zatknout lidi, kteří volební podvody praktikovali po celá desetiletí, ale aby se to už nikdy neopakovalo. Bylo třeba to americkému lidu a světu ukázat, protože to probíhalo odjakživa a v každé zemi. Prezident Trump, o kterém jsme sice věděli, že získal většinu, ve skutečnosti vyhrál o 80,4 % hlasů, které jsou navíc monitorovány systémem QVS (Quantum Voting System). To bude brzy odhaleno a prezident Trump se opět ujme úřadu, jakmile se spustí EBS (Emergency Broadcast System – nouzový vysílací systém).
Víme, že Biden ve skutečnosti složil přísahu starým americkým korporacím, jejichž založení iluminátům umožnil S. Grant od roku 1871. Grant byl opilec a umožnil, aby tehdy byla zrádci původní ústava změněna. V současné době tato falešná korporace (USA) již zkrachovala a zanikla a mnoho vlastenců o tom nemá ani tušení. Falešný Biden je prezidentem naprosto ničeho, kromě 10 čtverečních mil v oblasti D.C., které ve skutečnosti ani nejsou součástí Ameriky. Asi 80 % členů Kongresu bylo zatčeno a obviněno, stejně jako celý Nejvyšší soud. Armáda rozhodla, že tyto dva subjekty, které umožnily Bidenovi nastoupit do úřadu, mají nyní status „zajatých subjektů“.

Deep state vyhrožoval, že použije 6 taktických jaderných zbraní, pokud nebude Bidenovi umožněno nastoupit do úřadu. Aliance, ale nedovolila, aby měl Biden jakýkoli přístup k řízení jaderných zbraní, nedostal přístup ani k Pentagonu a ke zpravodajským službám NSA a ministerstva obrany. Gene Decode na začátku září 2021 odhalil, že Aliance má taktické jaderné zbraně Cabal pod kontrolou. Ministerstvo obrany 21. 9. 2021 zveřejnilo zprávu o „nálezu a zneškodnění 11 jaderných zbraní, které cabalisté používali jako páku, aby zabránili svému zatčení“. Pro krysy z Deep State tohle znamená konec, budou brzy zatčeni a zavládne spravedlnost.

Armáda, když zjistila, že došlo k masivnímu volebnímu podvodu, musela k 6. březnu 2021 převzít zemi. Následně ministerstvo obrany 11. března 2021 stanovilo prezidenta Trumpa vrchním velitelem armády. Za americkým volebním podvodem stojí ilumináti spolu s Komunistickou stranou Číny. Měli infiltrovat americkou vládu a pak převzít moc. Tento plán byl vytvořen už před několika desetiletími. Americká armáda se však včas „probudila“. Poznala, že ilumináti financují obě strany války, aby působili utrpení lidem a ještě na tom vydělali.

Největší vítězství Světla všech dob (5. díl)

Velitel Ashtara dne 27. 10. 2020 informoval o čínských vojenských jednotkách a lokacích základen po celém světě: „Čínská armáda se vylodila na kanadské půdě. Jedná se o novou armádu Deep State, protože nad americkou armádou nyní drží kontrolu Trump. V současné době se tato armáda nachází na půdě USA a snaží se také udržet svoji pozici v Evropě. Chtějí instalovat nové základny po celém světě, to jim však nebude dovoleno.“ V lednu až únoru 2021 po Bidenově nástupu do funkce měly čínské vojenské jednotky, které vyčkávaly v Kanadě a na mexické hranici, údajně přemístit do Ameriky asi 250 000 až 300 000 vojáků. Také měly zakoupit nemovitosti v Oklahomě, aby tam umístily své vojáky. Aliance ale naplnila svůj slib Deep State, že pokud čínská vojska projdou podzemními tunely do New Yorku (z dostupných zpravodajských informací je patrno, že také do Pensylvánie), tak je alianční jednotky „vyřídí“. První skupina asi 25 000 čínských vojáků byla v v podzemní základně zneškodněna letounem F-16, který na ně vedl bombový útok. Letoun byl bezprostředně po této akci zasažen. Ještě chvíli pokračoval dál v letu, až se nakonec pilot katapultoval do bezpečí někde u horního Michiganu. Další podzemní základna D.U.M.B, která ukrývala asi 50 000 čínských vojáků byla pro konvenční zbraně příliš hluboko. Proto Aliance použila zbraň zvanou „Boží šípy“. Jedná se o „projektily z wolframové oceli ve tvaru telefonních sloupů“ vypouštěné ze satelitu, které mohou proniknout až deset kilometrů pod zem bez použití jakéhokoli výbušného zařízení, dopad stačí ke zničení poměrně velké plochy. O čínské jednotky na hranicích s Mexikem a Kanadou se alianční síly postaraly už před mnoha měsíci. Zničení těchto podzemních D.U.M.B. základen bylo potvrzeno z více vojenských zdrojů. Alianční síly však ničily tunely a D.U.M.B základny pod povrchem Číny už měsíce předtím, jak vyplývá ze zpráv a aktualizací o takzvaných zemětřeseních, které se odehrávaly v hloubce do deseti kilometrů. Vůdkyně Aliance v Kanadě potvrdila, že čínské vojenské síly jsou dle jejích slov „kaput“. Toto potvrzení přišlo před dvěma měsíci.

Loď Evergreen, která v březnu 2021 uvízla v Suezském průplavu, byla pro Alianci velkým vítězstvím. Aliance tehdy zajistila, aby se spousta věcí tehdy nedostala ke svému cíli. Například zbraně hromadného ničení (jaderné a biologické zbraně), adrenochrom, potracené tkáně dětských plodů k použití ve vakcínách, živé děti v lodních kontejnerech. Všechny kontejnery byly na lodi prohledány speciálními jednotkami Aliance. Loď Evergreen, která uvízla v Suezském průplavu, tam uvízla proto, aby umožnila odhalení mnoha věcí, včetně obchodu s dětmi. Na této lodi bylo v kontejnerech zachráněno více než 1245 dětí. V kontejnerech bylo také nalezeno asi 1200 mrtvých dětí. Jedná se o iluminátský světový systém obchodu s lidmi. Aliance se dostala k pilotování lodi díky dírám v softwaru Microsoft, které umožnily vesmírným silám nabourat se do systému lodi, převzít řízení a plout s ní na mělčinu. Mnoho dalších lodí, které byly tímto aktem zablokovány, vezlo zbraně a měly rozpoutat válku na Středním východě. Zbraně měl muslimům předat izraelský Mossad.

Současným plánem je odhalit tohle všechno lidem ve zprávách. Díky této akci se během „10 dnů pravdy“ všichni dozvědí o obchodování s dětmi a všech zločinech proti lidskosti, které se na planetě odehrávaly. A to hned, jakmile bude aktivován nouzový vysílací systém. Alianční speciální jednotky prohledávali lodě, aby zabránili převozu jakéhokoli nákladu Deep State. Myanmar a Afghánistán jsou nyní již pod kontrolou Aliance. Byla vypálena všechna maková pole, která byla hlavním zdrojem nejen pro nelegální obchod s drogami, ale jak Gene Decode odhalil, 50% všech léků Big Pharmy tvoří opium a ropné deriváty. Afghánistán se stal první zemí na světě, která byla osvobozena od Deep State. Důvodem, proč Amerika musela opustit Afghánistán, bylo naplnění zákonů NESARA/GESARA, o zákazu vstupu cizích vojsk na území cizích zemí. Nezapomeňte, že po celém světě už platí mírová dohoda.

Největší vítězství Světla všech dob (6. díl)

Posledním velkým útokem Iluminátů proti lidstvu bylo vytvoření falešné krize Covid-19 s cílem naočkovat populaci a vylidnit svět na 500 milionů lidí, aby mohli učinit poslední krok k totální kontrole nad lidstvem. To se jim však vymstí. Nouzové vysílání odhalí všem lidem pravdu o Covidu-19. Vystoupí v něm mnoho lékařů, zdravotních sester a skutečných výzkumníků, kteří již na internetu publikovali spoustu informací formou článků nebo videí. Samotný Covid-19 je bakterie, kterou lze snadno eliminovat ivermektinem, HCQ nebo hydrochloroquinem.

Vakcíny jsou samozřejmě jed, mají v sobě mnoho škodlivých chemikálií, které vás pomalu zabijí. Čím více dávek dostanete, tím blíže jste smrti! Vězte, že všichni zdravotníci, kteří nyní prosazují tuto „experimentální chemickou směs“, která skutečně není vakcínou, budou v budoucnu stíháni mezinárodním soudním systémem Nuremburg 2.0. V tomto případě jsou porušeny všechny všeobecně uznávané předpisy. U jakéhokoli experimentálního léku nebo injekce MUSÍ být pacient důkladně informován o tom, že se jedná o EXPERIMENT, jinak může být ošetřovatel obviněn z trestného činu a dále také stíhán. Zatýkání agentů Deep State probíhá již pět let po celém světě a paralelně s ním běží také vojenské tribunály. Královna Romana oznámila, že k 21. září 2021 už bylo popraveno 2,7 milionů členů Cabaly.

Pokud jde o zabezpečení finančních prostředků lidí na planetě, veškeré finance převezme systém QFS (Quantum Financial System), který je „nehacknutelný“. V tomto systému bude mít účet každý člověk na světě. Aby k tomu mohlo dojít, musí dojít ke globálnímu měnovému resetu (GCR) a revalvaci měn všech zemí. Většina měn byla zcela nespravedlivě znehodnocena.

V několika příštích týdnech či měsících bude spuštěno EBS (nouzové vysílání) a dojde ke konečnému odstranění krys Deep State z celého světa. Proto Lynn Woodová doporučila, aby si každý opatřil potraviny na tři až čtyři týdny. Aliance použije jisté zařízení Vesmírných sil, které způsobí lokální „výpadky“ elektřiny, mobilních telefonů a internetu ve městech. Na dva týdny bude Aliance možná nucena zařídit úplný blackout, aby zbytky Cabaly mohla buď vyplavit, dopadnout na útěku, nebo vystopovat do jejich úkrytů. Aliance už ví, kdo ti zbylí jsou. Ve většině oblastí s řídkým osídlením členy Deep State, například na venkově nebo v malých městech, pravděpodobně k žádnému blackoutu ani nedojde. Gene Decode nedávno upozorňoval, že Melbourne v Austrálii je ve skutečnosti důležitou državou Deep State. Nyní můžeme očekávat mnohem tvrdší postupy, pomocí nichž Aliance v určitých lokalitách zažene krysy do kouta. V Americe jsou to tato místa: Chicago, Philadelphia, Los Angeles, Seattle, Portland a New York. Aliance vyhlásí po celém světě stanné právo, aby mohla zbývající krysy Deep State obklíčit a dopadnout. Vojenské síly Aliance lze spatřit v podobě neoznačených letadel a vrtulníků po celém světě.

Pro Novou Zemi pak bude vytyčen nový směr. Planeta bude obnovena s pomocí technologií, které nám byly léta utajovány. Díky nim bude vymýcen všechen hladomor, chudoba a bezdomovectví. Především bude zajištěno, že už nikdy nikdo nebude ubližovat dětem! Toho dosáhneme s pomocí energie nulového bodu (volné energii), vodíkových a elektrických aut, replikátorů potravin, antigravitačních technologií… a samozřejmě nejdůležitější jsou Med-Beds nebo také Nebeské komory, které dokážou opravit lidské tělo a vyléčit VŠECHNY nemoci. Nikdo na planetě nebude z tohoto procesu vynechán a všichni se budou podílet na bohatství a hojnosti této velké lidské planety. K prvním velkým událostem dojde v příštích třech až šesti týdnech. Na tom se shoduje více zdrojů.

„Už toho bylo dost.“ „Největší válka v dějinách“ na planetě Zemi je vítězstvím Světla nad Temnotou a velkým zlem tohoto světa. V příštích několika týdnech či měsících EBS odhalí zločiny Deep state proti lidstvu, lidé se budou topit v slzách smutku. Bude to ale „Velké probuzení“. Díky všem těmto informacím si uvědomíme, že lidstvo dosáhlo dalšího stupně vývoje, a že se přiblížilo Světlu a božské podstatě tím, že pozná pravdu o tom, co se stalo, o skrytých technologiích a především pravdu o celé Galaxii a jiných světech. Nyní bude lidstvo osvíceno pronikavým Světlem a zazní celá pravda. Válka nad temnotou byla vyhrána a již brzy v celém vesmíru zavládne Svoboda a božské Světlo zazáří pro všechny bytosti!

Zdroj: Operation Disclosure

Největší vítězství Světla všech dob (7. díl)

Zdroj: https://celostnivzdelavani.cz/odhaleni

Skalární zbraně, nové technologie a důvod, proč třetí světová válka bude naprosto jiná než války předchozí

Proč Teslovi technologie udělají třetí světovou válku úplně jinou než byli jakékoli války dosavadní:: Nové ruské zbraně totiž mohou způsobit zemětřesení, nebo dokonce řadu mohutných supertornád dlouhou leckdy až stovky mil

Přibližně před nějakými šesti a půl lety zveřejnil britský Daily Mail zajímavý článek, že Rusové vyvinuli mobilní tajnou superzbraň, která dokáže zničit elektroniku satelitů, ale i nepřátelských zbraní. „ Jeho ruští výrobci tvrdí, že jde o ‚zásadně a zcela nový systém elektronického boje‘, který lze namontovat jak na pozemní tak ale i na lodní nosiče, “ uvedli tehdy Rusové a poznamenali, že tento jejich nový systém vzdušné obrany Krasuha-4 by měl být schopen vyrušit všechny naváděcí systémy řízených střel jejich nepřátel, ale také naváděcí systémy jakýchkoliv jiných zbraní, nebo v případě potřeby i jakákoliv jiná elektronická zařízení a systémy, třeba družic a podobně. Tass tehdy oznámil, že „ Náměstek generálního ředitele společnosti KRET Jurij Mayevskij řekl ve čtvrtek agentuře TASS…“Nový systém elektronického boje se umí zaměřit na jakákoliv nepřátelská dopravní, taktická, dálková a strategická letadla, jejich palubní elektronické systémy a dokonce umí potlačit činnost radioelektronických zařízení zahraničních vojenských satelitů….Zástupce KRET , jeho generální ředitel Yuri Mayevsky sdělil agentuře TASS ve čtvrtek také informaci o tom, že ve skutečnosti tento nový systém doslova vypne veškerou elektroniku nepřátelských zbraní .

Výše uvedená fotografie vypadá jako UHF nebo vysokofrekvenční radar či anténa.

Zde uvedený článek od Daily Mail také přímo cituje ruského výrobce, který o systému tvrdí, že „ ‚Komplex ‚Krasuha-4‘ dokáže plně pokrýt veškeré objekty v oblasti radarovou detekcí na 150-300 kilometrů a také dokáže způsobit nevratná poškození všech nepřátelských elektronických, radarových, bojových a komunikačních systémů.

„Komplexní fungování tohoto systému je založeno na principu vytváření silného rušení na základních radarových frekvencích ale i všech dalších rádiových zdrojů .“

Vypadá to, jako že v tomto případě jde o něco mnohem zásadnějšího, než byli dosud obvyklé vojenské rušící systémy, které se poměrně běžně používali v minulosti, jako je například nechvalně známý systém „datel“ (datel je projekt typu HAARP) využívaný k rušení krátkovlnného vysílání ale i k dalším elektronickým útokům, nebo k rušení radarových frekvencí. Ačkoli má Rusko historicky pověst tvůrce vskutku velkolepých vojenských projektů, ovšem současně bez schopnosti tyto projekty skutečně realizovat, tak to bylo vždy myšleno Rusko ve svém starém hávu, tedy o SSSR, rozhodně se něco takového nedá tvrdit o dnešní Ruské federaci, o které zde mluvíme nyní. Tito lidé nám mnohokrát ukázali, že jsou skutečně schopni tato svá tvrzení velice dobře splnit. Pamatujete si, jak Reagan zahajoval Americkou Strategickou obrannou iniciativu, známou také jako „ Star Wars “? Sovětský svaz tehdy sebevědomě prohlásil , že jejich systémy mohou poměrně snadno neutralizovat , a to dokonce i v případě, aniž by s naprostou jistotou věděli , o jaký systém vlastně šlo. Jeho součástí měli být také protibalistické střely (ABM), které doprovázely ruské ICBM, navíc v horních částech balistického oblouku, který pomyslně vede od startu rakety k jejímu cíli, byly zapojeny navíc také jakési částicové vysokoenergetické „paprsky“ a lasery. Jestli to ovšem byla skutečná technologie nebo jen mediální humbuk, to nevíme, protože propagandistická válka v té době byla značně intenzivní. Zatímco my jsme Rusům tehdy tvrdili, že můžeme použít vysokoenergetické systémy k odstranění ruských raket, oni nám tvrdili, že mohou použít k neutralizaci našich obranných systémů vlastní vysokoenergetické systémy.

Nicola Tesla je skutečným „otcem“ těch dnes patentově nárokovaných amerických a ruských systémů, které jsou v současnosti spíše známé jako tzv. technologie skalárních vln. Dalo by se říci, že Nicola Tesla byl tedy tím skutečným otcem Hvězdných válek, protože to byl právě jeho geniální mozek, který jako první na světě vymyslel a rozvinul teorie skalárních vln a uskutečnil i počáteční testy, které dokázaly, že jeho teorie jsou správné.

Výstřižek z Chicago Tribune ze dne 10. srpna 1986

10. srpna 1986 výstřižek Chicago Tribune

Uvedu citaci z Chicago Tribune 10. srpna 1986 z článku o Teslovi a jeho myšlenkách, „ Grotz a další odborníci na Teslu spekulují, že nedávné značně záhadné zprávy o obrovských mračnech, které se během pouhých několika málo minut vytvoří nad sovětským arktickým územím, nám jasně naznačují, že Sovětský svaz právě testuje svá zařízení pro přenos energie na velké vzdálenosti, vyvinuté téměř před jedním stoletím právě Teslou.

Zvláštní pozornost výzkumníků okolo Tesly přitáhla, jak k tomu uvedl ještě Grotz, z mnoha různých míst nahlášená jistá podezřelá událost z 9. dubna 1984. Nejméně čtyři piloti různých aerolinií ten den oznámili, že viděli podivnou erupci poblíž Japonska, která vypadala jako hřibovitý mrak jaderného výbuchu, který se vzdouval až do výšky 60 000 stop a na šířku se roztáhl na 200 mil během pouhých dvou minut a úplně zahalil jejich letadla.

Na konci července Cox News Service oznámil, že všechny čtyři tyto letouny byly následně prozkoumány experty amerického letectva v Anchorage na Aljašce, a že bylo tenkrát zjištěno, že jsou zcela bez radiace, přestože proletěly přímo tím záhadným mrakem.

Grotz se k tomu vyjádřil, že takové mraky by se teoreticky mohly vytvořit, třeba v případě, pokud by se někdo pokoušel zrealizovat původní Teslovy plány na vysílání energie „vytvořením rezonancí uvnitř zemské ionosférické dutiny“ které byly vypočítány v Colorado Springs během experimentů tohoto génia přes elektriku dokonce již v roce 1899.

“ TE Beaden, inženýr, bývalý expert na válečné hry v Pentagonu a dnešní aktivní konzultant inženýr ministerstva obrany, k tomu řekl, že výsledkem takového přenosu energie je i jakási “studená exploze“, která ale může být také nesmírně destruktivní .“

„Mnoho lidí z Teslovy společnosti je dodnes skálopevně přesvědčeno o tom, že pošetilí američtí byrokraté tenkrát poslali tajemství potřebná k vybudování a technologie Hvězdných válek, které Tesla objevil, do komunisty kontrolované Jugoslávie a to hned krátce po druhé světové válce, čímž tehdy umožnili udělat Sovětům obrovský náskok v pátrání po zbrani využívající částicový paprsek, který je ovšem také považován za nezbytný pro stavbu jakéhokoli protiraketového štítu . “

Rozpočet na rok 2020 požadoval 304 milionů dolarů, což je jen kapka v moři z masivního celkového rozpočtu amerického vesmírného programu na protiraketové zbraně včetně laserů a zbraní s částicovými paprsky. Mám podezření, že je to jen špička ledovce z toho, co se ve skutečnosti děje v této oblasti výzkumu a mohou to být dokonce jen provozní náklady stávajících systémů. Loni 2. července ANP publikovala článek s názvem „ Tyto zprávy o počasí NEJSOU normální! Všichni víme o HAARP, ale dopředu varujeme před SATANEM a všemi dalšími podobně zlověstnými systémy pro modifikaci počasí, které existují! “, ve kterém byl diskutován „ předpoklad, že CERN používá anténu SATAN k vytváření kvantových experimentů pomocí vírových slunečních axionů “ a že „ potenciální letadla mohla přijímat proud o stovkách milionů voltů vytažených doslova pouze ze vzduchu a koncentrovat se na ně velmi rychle, okamžitě (dokonce i za sekundy nebo méně), pokud vlnový tok obou těchto zařízení dopadne na určený objekt ve stejnou dobu. Takový scénář by byl naprosto zničující jak pro palubní elektroniku tak pro všechny další elektrické systémy, i kdyby plášť letadla rovnou celý neexplodoval, nepraskl by,a nebo by se nerozpadl.“

Ačkoli se zmoiňovaný článek ANP soustředil na problematiku modifikace počasí nebo na válčení pomocí počasí , v tomto se zaměříme na trochu jiný aspekt toho, co je myšleno výše uvedeným citátem z toho článku, když jsou dva proudy energie soustředěny na jedno místo . To je základním principem vzniku skalárních vln neboli skalární elektromagnetické technologie a je to zároveň žhavý kandidát na to, o čem Rusové tvrdí, že jsou schopni použít na odstranění amerických satelitů a zbraňových systémů prostřednictví destrukce jejich elektroniky. Protože na této technologii američané také velmi tvrdě pracují, tak se můžeme klidně vsadit, že Čína tyto technologie má také, protože vše, co dnes mají, jim bylo buď dáno z Ruska nebo ukradeno američanům. Někteří vědci říkají, že tuto technologii může mít nyní až deset zemí.

Současná americká laserová technologie totiž NENÍ stejná jako skalární technologie. Americké laserové systémy nyní používají mnoho menších pevnolátkových laserů složených dohromady, aby vytvořily jeden paprsek o větším výkonu, a jsou proto mnohem účinnější a s výrazně nižšími náklady než pokusy vytvořit rovnou jeden velice výkonný paprsek, ať už pomocí krystalů nebo chemických reakcí. Ty, které jsou nyní instalovány na lodě amerického námořnictva a na americká letadla, mají přesně tuto technologii. Je oprávněné podezření, že i americké vesmírné lasery jsou také tohoto stejného principu a typu. Skalární zbraň vzniká při reakci, kdy se spolu setkají dvě skalární vlny a vytvoří se jakási energetická „lahev“ s interferenčním vzorem z obou dvou vln, které tak generují „podélnou“ vlnovou interferenci spíše než onu očekávanou „příčnou“ vlnovou interferenci, která je vidět běžně. Vezměme si normální vlnu, kteroun smícháme s nějakou jinou vlnou, čímž získáme jakési „aditivum“ a zaroveň také subtraktivní princip vytvářející své harmonické v závislosti na změnách frekvencí obou vln, stejný efekt pomocí zvukových vln vytváří to, co dělá hudební sluchátka s technologií potlačení okolního hluku tak účinnými a nebo co vytváří zajímavé vlnové vzory při setkání dvou vln ve vodě, za jejich značného burácení. Je to stejné jako když hodíte dva kameny do klidného jezera a jejich vlny se v jednom místě setkají a vzájemně překrývají; to jde pak o tzv. příčný typ. V případě dvou skalárních vln získáte energetickou láhev, kde probíhá ve skutečnosti cosi jako miniaturní atomová exploze ničící naprosto vše, co je v ní obsaženo, ale bez vzniku jakéhokoliv druhotného radioaktivního záření. Podívejte se na výše uvedený článek od Chicago Tribune kde uvidíte příklad skutečného světového testu pozorovatelných účinků při testování skalárních zbraní.

Thomas Bearden, inženýr a vysloužilý expert Pentagonu na válečné hry a aktivní konzultant ministerstva obrany USA, který napsal celou řadu knih o systémech skalárního vlnění a často přednáší na konferencích Alternative Energy právě o skalárních vlnách. Podle Beardena jsou Sověti v této technologii skalárních vln daleko před USA a už ji dokonce používají proti USA„, uvedl článek v Stillness In the Storm a který je také zdrojem následujících diagramů:

Díky těmto znalostem je mnohem snazší pochopit, jak se používá systém typu HAARP k modifikaci počasí a nebo k vytváření zemětřesení. V propracovanějším systému s mnohem přesnějšími energetickými body pak lze vyrábět výjimečně destruktivní zbraně, ale všimněte si, že k tomu jsou vždy zapotřebí dvě jednotky pracující v tandemu. Toto je základ mikrovlnných bodových meteorologických útoků uvedených v původním článku, protože „normální“ systémy HAARP využívají naopak energii velmi dlouhých vln, a nikoli energii mikrovlnných frekvencí.

„ Thomas Bearden, dále uvádí toto…..Technologie skalárních vln je zjevně velmi reálná a také smrtící…..také Pentagon dosud trval na tom, že navrhovaný systém „Hvězdných válek“ je pouze obranný, navržený hlavně k ochraně USA před jaderným útokem…. Když je aktivován systém „Stars Wars“ využívající technologii Scalar Wave, jeho použití je ovšem ve skutečnosti mnohem více „útočné“ než pouze „defenzivní“. Pokud jsou zbraně založené na skalárních vlnách skutečné, jsou to zbraně tak neuvěřitelné síly a všestrannosti, že by před nimi nebyl naprosto nikdo na naší planetě v bezpečí . Za předpokladu zadání správných souřadnic by takové vysílače skalárních vln umístěné na satelitech ve vesmíru mohly doslova naprosto rozložit jakýkoli cíl na planetě, ať už je to třeba raketa, nepřátelská základna, bouřící se městská čtvrť, farma nebo osoby shromažďující se v parku…“.

Zvažte i některá další vojenská využití takové technologie. Způsobíte, že výbuch sopky zničí vašeho nepřítele, nebo vyvoláte zemětřesení, aby udělalo totéž, nebo řadu nikdy předtím neviděných super tornád v jedné frontě dlouhé stovky mil, jak to bylo nedávno vidět v různých regionech Tennessee, nebo energetickou show v atmosféře, která by přiměla obyvatelstvo, aby si myslelo, že to nějaký bůh nebo kdokoliv jiný používá svou neskutečnoiu sílu přírody, aby na ně udělal dojem, nebo že na nás právě útočí nějaká mimozemská rasa, jak je již skoro jisté, že nějaké takové odhalení by mohlo být již velice brzy vidět. Nebo chcete jen zničit nějaký konkrétní raketový start, jednoduše tuto technologii využijete abyste zastavili úplně vše, co byste chtěli, nebo pomocí obdobných systémů jen s nižším výkonem, abyste tím trochu zmátli nepřátelský diplomatický personál cizí ambasády, což jim způsobí bolesti hlavy, zmatek a závratě, aniž byste někomu přímo cokoliv udělali, ostatně poodobně jak se to stalo v padesátých letech. na americké ambasádě v Moskvě, při události nazývané „moskevské záření“, kdy dva američtí velvyslanci dokonce zemřeli a další onemocněl a zjevně vůbec nikdo nemohl přijít na to, co se to s nimi náhle děje. Nebo možná trochu vyššího výkonu lze využít k vyřazení nepřátelských jednotek nebo k vyhlazení celé populace, aby se nepřítel před fyzickou invazí trochu zmírnil; sledujte, co se možná velice brzy stane na Tchaj-wanu, nebo na Ukrajině. Není potřeba, aby bylo takové zařízení hned někde vedle cíle, tento 3D systém je holografický a mohl by být například také schopen vygenerovat takřka jakékoliv vizuální efekty pomocí své energie použitelné například ke skrytí něčeho jiného, k ​​dosažení skvělého rozptýlení nebo k zamaskování vaší útočné jednotky. Hmmm, udivilo vás třeba někdy, proč mohou davy na demonstraci tak rychle přejít z uvolněné radosti do rozzuřeného šílenství? Neznamená to, že jsou tam zapojeni nějací podněcovatelé, alespoň ne přímo, může je dráždit i něco jiného než jen přímý Satanův vliv. Pak rovnou také zvažte, jaké účinky by mohl mít magnetický obsah v biologické zbrani, která je dnes masivně vnucována světu jako očkování v tomto kontextu zbraní využívající magnetickou energií.

Death Star – hvězda smrti

Zajímavé jsou i tyto útržky z pozadí vývoje skalárních zbraní ;

„Nepodezíral sovětské superzbraně, věděl jistě, že Chruščov blafuje – a přistoupil na to, že sověti blafují, čímž jen urychlil kubánskou raketovou krizi .“ Chruščov tak byl přistižen se staženými kalhotami. Jeho údajné superzbraně totiž ještě nebyly připraveny a USA tehdy mohly snadno zničit Sovětský svaz. Chruščov tehdy neochotně ustoupil a odstranil ruské rakety z Kuby, poté, co se nejprve dostatečně rozzuřil na to, aby dostal Kennedyho slib, že nebude útočit na Kubu.

V komunistickém světě to byla pro Chruščova vážná ztráta tváře. Věděl, že jeho dny jsou tím definitivně sečteny, pokud tedy neudělá něco velmi dramatického, aby tak získal zpět své postavení.


Jakmile byly však jeho nové superzbraně rozmístěny a konečně připraveny k použití, tak Chruščov udělal to ono „něco dramatického“. 10. dubna 1963 zničil americkou ponorku USS Thresher jednou ze svých nových zbraní. Skalární EM (elektrogravitační) paprsky byly zaostřené přes oceán, aby pak znovu vytvořily falešnou EM energii v řídících elektrických obvodech americké ponorky, vyrušily je až tak, že ponorka zcela ztratila kontrolu, kvůli tomu klesla do obrovské hloubky a tam implodovala.

Falešný elektromagnetický „smog“ obklopující bezprostřední okolí oblast cíle tam zanechal stopy po velice intenzivním elektromagnetickém rušení na více systémech a na více frekvencích radarů USS Skylark, povrchového společníka Thresheru na hladině oceánu. Toto abnormální elektromagnetické rušení bylo tak virulentní, že Skylarkovi trvalo více než jeden a půl hodiny, než dokázal vyslat nouzovou zprávu zpět na velitelství, že ponorka byla ztracena.

(Některé lodní elektronické systémy záhadně selhaly a později se spontánně zcela obnovily. To je opět naprosto zjevný podpis skalární EM zbraně.)

Smrt Thresheru byla Chruščovova první rána Spojeným státům.

Hned druhý den, tedy 11. dubna 1963, zasadil Chruščov američanům svou druhou ránu. Dvě tehdy nasazené sovětské skalární EM zbraně vypálily přes oceán masivní skalární EM pulsy. Dva masivní pulsy se setkaly a zasáhly cíl hluboko pod zemským povrchem, asi 100 mil severně od Portorika.

Výsledná obří podvodní elektromagnetická exploze vymrštila vodní houbu půl míle do vzduchu a tento abnormální výbuch byl pozorován (a později nahlášen FBI a pobřežní stráži) pilotem a posádkou amerického Jetlineru projíždějícího poblíž výbuchu, na své cestě z Portorika na Floridu.

Známe tedy zcela jistě rok – a velmi pravděpodobně i měsíc –, kdy byla poprvé nasazena Chruščovova nová „fantastická zbraň“: byl to duben 1963.

V 60. letech 20. století Curtis poprvé detekoval dříve neznámý, abnormální, nicméně pooměrně slabý elektromagnetický radiační vzor nad oceánem. Toto byln přesně ten typ vlnového vzoru konzistentního se zavedením skalárních signálů s velmi malou tzv.’nečistou“ normální EM složkou nebo jejím zbytkem. Taková hrubší implementace byla ale spíše očekávána spíše hned na začátku tohoto sovětského programu.

17. června 1966 ve vzduchu poblíž Teheránu několik pilotů Íránských aerolinek zahlédlo oslnivou světelnou kouli, jakoby „sedící na obzoru“, doslova jakoby někde hluboko na území Sovětského svazu. Intenzivně zářící koule se roztáhla do obrovských rozměrů, při svém rozpínání ztmavla a pokaždé zůstala jakoby „sedět na obzoru“.

Piloti uvedený jev tehdy pozorovali 4 až 5 minut. Zpráva CIA o tomto incidentu byla vydána podle platného zákona o svobodě informací.


V letech 1967-68 se v mracích nad USA objevily abnormální díry, pravděpodobně spojené s počátkem programu raného sovětského meteorologického inženýrství nad územím USA. Tato zima byla pak obzvláště krutá.

Nebylo prokázáno, že výše uvedené incidenty skutečně pocházeli od pooužití sovětských skalárních zbraní, ale velice pravděpodobná existence těchto skalárních zbraní je činí o to více zajímavějšími, a proto sem byly zahrnuty.

Destrukce hvězdy smrti . death star, jde ovšem pravděpodobně jen o skvělou počítačovou grafiku

 Během 2. světové války USA vyvinuly atomovou bombu, ačkoliv tehdy věděli, že Japonsko a Německo pracují na úplně stejné zbrani, proto jejich oznámení, že byla skutečně použita k tomu, aby Japonsku trochu zchladili hlavu po útocích na Pearl Harbor, tehdy doslova šokovalo celý svět. Stejně jako je Americká armáda dnes pochopitelně mnohem pokročilejší, než je veřejně známo, s mnoha tajnými „černými“ projekty ukrývanými tak dlouho, dokud není jejich krytí někým třba náhodou odhaleno, jako bylo například zveřejnění informací o F117, jaké druhy dalších zbraňových systémů mohou být mezi těmito „černými“ projekty, které se dost možná nikdy široká veřejnost nedozví?

Ale není třeba se přeci bát, ne, vůbec ne. Oficiálně nám „ oni “ říkají, že přece žádné takové super zbraně neexistují; hluk okolo nich dělají přeci jen někteří konspirační teoretici. Věřte ale dnes jejich vědě, stejně jako věřte jejich slibům, například těm, že dnes už neexistují žádní lední medvědi, protože arktický a antarktický led přece dočista zmizel a Florida je kvůli tomu celá úplně pod vodou i spolu s New Yorským ostrovem Manhattan a ještě s mnoha dalšími místy, a nebo jejich prohlášením, že vakcína na Covid je naprosto bezpečná, a nebo tomu, že bílí lidé jsou jediným druhem, který je ze své podstaty rasistický – věřte jim to a důvěřujte jejich vědě ! Žádný soudný člověk jim věřit již nemůže. Jak jsem již mnohokrát psala v různých článcích tak v našem dnešním světě není pravda vůbec, ale vůbec nic. Celý náš současný svět, a zcela jistě to stoprocentně platí pro ten mainstreamový mediální svět, je celý založený na lži a manipulaci. Lžou nám ve škole, lžou nám i doma, později v zaměstnání. Lže televize, lžou vlády, lžou tištěná periodika, lžou internetové vyhledávače i webové stránky. Lžou nám korporace, investiční fondy, lžou i odborníci, lékaři, právníci, soudci i obhájci, tedy je značně pravděpodobně, dokonce spíše naprosto jisté, že armády a ministerstva lžou také. Ostatně mám stále takové nepříjemné tušení, že pravdu brzy všichni pocítíme na vlastní kůži. A to nám pak skutečně pomáhej Bůh!

Americká přímá energetická zbraň:

Tesla a skalární zbraně

Tesla a skalární zbraně
Tesla a skalární vlny

Článek z webu AllNewsPipeLine od Alana Bartona z 18.prosince 2021 volně přeložila Myšpule

Zdroj: https://allnewspipeline.com/Tesla_And_Modern_Warfare.php