Archiv pro štítek: přežití

Myšpule Survival Kit Special: Co dělat po jaderném výbuchu

Nemám tohle téma ráda, protože myšlenky mají ohromno magickou sílu a myslet na něco mimo jiné znamená přitahovat si to do života. A to, obzvláště v tomto případě, teda rozhodně nechci. Ovšem vzhledem k situaci nedaleko za našimi humny, vzhledem k psychopatům, fašistům a nacistům ve vládách všech kdo jsou v tom pekle zainteresovaní, tak je dobré být trochu připraveni na vše. I na to nejhorší myslitelné. Na to, kdyby to jeden z těch psychopatů skutečně jak se říká „zmáčknul“. A na to, kdyby ná v tu chvííli nestačili zachránit mimozemšťané. A to myslím vážně! Skoro všichni lidé si myslí, že jaderný výbuch vždy znamená něco jako definitivní konec světa. Ale když k tomu potom skutečně dojde, tak převážná většina lidí vlastní výbuch dosti pravděpodobně přežije, teda pokud se nešťastnou náhodou neocitnete přímo na místě, nebo spíš pod místem vlastního výbuchu, to je pak asi bez šance a zkrátka se odpaříte a bude po všem. Útěchou vám budiž to, že to bude hodně rychlé, tak rychlé, že dosti pravděpodobně neucítíte vůbec nic. Otázkou pak jen zůstává, zda-li vám po takovém výbuchu zůstane alespň duše schopná dalších případných inkarnací do hmoty, protože už jsem narazila na poněkud znepokojivé informace, že jaderná exploze může ukočit naši nejen fyzickou existenci nejen v této iteraci – tady a teď – definitivně, ale že zničí i to nesmrtelné v nás, naši podstatu, nebo duši a to navždy, že nás tedy pošle do ne-existence.

Abychom ale zvýšili naše šance i na dlouhodobé přežití, musíme se na to začít připravovat nejlépe hned, v okamžiku jakmile dostaneme jakékoli varování o hrozící jaderné válce. Zda-li taková varování poslední dobou dostáváme, či nikoliv to nechávám ale pouze na vás. Ovšem štěstí vždy víc přeje těm připraveným…

Jakmile tedy dostaneme varování, že se skutečně blíží jaderný útok , musíme nejprve a to co nejrychleji najít to nejbezpečnější místo, jaké můžeme. Pokud jsme právě doma, utíkejme buď rovnou do našeho nejbližšího protiatomového – nukleárního krytu, jako jsou veřejné, obecní bunkry nebo přímo veřejné protiatomové kryty. Kde jsou takové kryty v místě vašeho bydliště je dobré mít zjištěno předem a mohu vás ujistit, že v ČR je jich stále ještě poměrně dost a mnohé z nich jsou stále ještě funkční a připravené k použití.

Pokud ale nejsme doma, je potřeba najít si nějaký vhodný úkryt co možná nejrychleji. Posloužit nám mohou suterény, stanice metra nebo tunely. Nějaká vnitřní místnost bez oken v jakékoliv pevné a robustní budově je také poměrně dobrou volbou.

Pokud uvízneme venku, je potřeba hledat třeba příkopy nebo jámy, nějaké údolí, skálu s převisem nebo jeskyně ve kterých bychom se mohli co možná nejrychleji ukrýt. Vyhýbejte se ale stromům, mostům nebo čemukoli, co by po jaderném výbuchu mohlo být tlakovou a tepelnou vlnou smeteno.

Pokud jsme takovou apokalyptickou událostí zachyceni někde venku, v nejhorším scénáři někde na otevřeném prostranství, tak tam stůjme, čekejme a buďme připraveni provést to, čemu se v zahraničí říká tzv. NIAD – neboli Nuclear Immediate Action Drill (okamžitá nukleární akce) a u nás se to kdysi nacvičovalo v rámci tzv.branné výchovy . A na pláštěnky a igelitové pytlíky na ruce a na nohy rovnou zapomeňte, musíme se připravit trochu chytřeji, ehmmm… Zatímco tedy čekáme na výbuch, shrňme si dolů rukávy a nasaďme si na hlavu cokoli vhodného třeba čepici, pokud ji máme, nebo šátek, nebo nějakou mikinu apod., prostě cokoliv, co nám v tu chvíli alespoň trošku ochrání hlavu.

Nacvičení této „Nuclear Immediate Action“ nám minimálně trochu pomůže ochránit se alespoň trochu před následujícími nebezpečími jakéhokoliv jaderného výbuchu:

Záblesk (světelný a tepelný impuls)

Záblesk nebo tepelně-nukleární impuls je ohromně intenzivní výbuch elektromagnetického záření, a to včetně ultrafialového, viditelného světla a infračerveného a tepelného záření. Takový jaderný záblesk je extrémně intenzivní a jasný a může trvat až 10 sekund nebo dokonce ještě mnohem déle. Ačkoliv se deset vteřin může zdát jako zcela zanedbatelná doba, věřte mi, že v takové situaci může být každá vteřina až neskutečně dlouhá!

Takový záblesk z jaderného výbuchu má pokaždé svůj zcela charakteristický dvojitý impulz. Nejprve jasně zazáří, na zlomek sekundy se pak ztlumí, to jak rázová vlna změní vzduch v bezprostředním okolí výbuchu na plazmu a vytvoří obrovskou ohnivou kouli. Pak znovu vzplane, ale ještě déle a intenzivněji, zatímco plazma vzniklá ze vzduchu energeticky slábne.

Myslete na to, že takový záblesk má ale vždy dostatek energie na to, aby nám způsobil velice vážné popáleniny nebo dokonce trvalé či dočasné oslepnutí, a to i na desítky kilometrů daleko od místa samotného výbuchu! Může to v pohodě roztavit i ocel nebo nás to skutečně okamžitě a na místě doslova odpařit, pokud jsme jadernému výbuchu až příliš blízko.

Radiační záření

Jaderný výbuch také vyšle mimořádně intenzivní impuls vysokoenergetických paprsků gama záření. To je nebezpečné do vzdálenosti nejméně několika tisíc metrů, až desítek či u nejsilnějších výbuchů klidně i stovek kilometrů

Pokud není takový jaderný výbuch způsoben pouze velmi malou zbraní, je vysoce pravděpodobné, že kdokoli, kdo nešťastnou náhodou bude v tu chvíli až příliš blízko, tak že bude silně ozářen radiací, nebo bude okamžitě a na místě zabit právě tepelným nebo tlakovým impulzem.

Vlastní jaderný výbuch

Jak se rázová vlna rozšiřuje z místa jaderné exploze, tak silně stlačuje vzduch přímo před sebou, což vytváří náhlou a velmi intenzivní tlakovou vlnu a ten známý tzv. atomový vítr..

Když se tato tlaková rázová vlna konečně dostatečně energeticky vyčerpá, tak se vytlačený vzduch stejně rychle vrátí zpět, aby se tak vyrovnal atmosférický tlak. To pak vytváří další, sice o něco slabší, ale stále ještě dost nebezpečnou druhou tlakovou vlnu, jenže nyní přesně v opačném směru.

Samotný nácvik NIAD – okamžité akce je vlastně velmi jednoduchý, ale aby fungoval tak musí být vždy proveden co možná nejrychleji.

Takže co tedy dělat až to bouchne:

 1. Postavte se a počkejte na záblesk. Jakmile uvidíte záblesk, ihned zavřete oči. Otočte se čelem k výbuchu a spadněte na zem tváří k zemi tak rychle, jak to jen jde.
 2. Stiskněte své tělo co nejvíce naplocho a držte obličej přitisknutý pevně k zemi. Zastrčte si ruce pod tělo, abyste si je co nejvíc ochránili. Popálená hlava je velice bolestivá, ovšem vhodná pokrývka hlavy ji může alespoň trochu ochránit, ale takové popálené ruce mohou být po jaderném výbuchu skutečně fatální.
 3. Počkejte, až vás ta prvotní a nejsilnější tlaková a tepelná vlna přejde. Vzhledem k tomu, že jste se k ní otočili čelem, váš trup vám pomůže udržet se na zemi, svoji vlastní vahou, jinak by vás mohl ze země zvednout náhlý poryv silného větru. Ležet naplocho tváří k zemi a s rukama pod sebou z nás také udělá menší cíl pro nepříjemný zásah jakýmkoli letícím předmětem nebo střepinou. Pokud není země v tom místě absolutně plochá, tak jen velmi málo úlomků bude letět dostatečně nízko u země, aby nás to zasáhlo. Proto je vhodné, máte-li alespoň pár minut času najít si nějaký vhodný ďolík, proláklinu, jámu, terénní nerovnost apod.
 4. Jakmile výbuch pomine, čekejte vždy minimálně ještě alespoň několik sekund nejlépe klidně až tři nebo čtyři minuty po vlastním výbuchu a první tlakové a tepelné vlně, dokud vás nedosáhne ta druhá, o něco slabší zpětná tlaková vlna. Může s ní totiž přiletět ještě více dalších úlomků, střepin a předmětů, které by vás mohli velice vážně zranit, nebo by to mohlo být klidně ještě dostatečně silné na to, aby vás to zvedlo do vzduchu, pokud se zvednete příliš brzy.
 5. Poté, co vás mine druhá zpětná tlaková vlna, tak teprve vstaňte a utíkejte, pokud teda můžete, co nejrychleji do nejbližšího úkrytu. Chcete-li přežít, musíte být v tu chvíli sobečtí, chránit sebe, případně své blízké, pomáhat cizím lidem můžete později, proto kašlete na všechny a na všechno, nesnažte se třeba pozbírat věci, které vám v okamžiku výbuchu upadly, nebo kohokoli zachraňovat a utíkejte co nejrychleji to jde se kamkoliv ukrýt! Vím, pro skutečné lidi je težké nechat bližního trpět a na pospas osudu, nepomoci, vím dobře jaké to je pro každého, kdo má svědomí. Myslete však na to, že pokusit se kohokoliv dalšího zachraňovat by vás v takovou chvíli velice snadno mohlo stát život oba. Proto vždy nejprve zachraňte sebe, abyste později, až budete v bezpečí, mohli pomáhat druhým.

Vypadněte odtamtud!

Slovo „fallout“ v angličtině označuje trosky čehokoliv, co bylo nasáto tou ohnivou koulí (atomovým hřibem) vlastního výbuchu atomové bomby

V závislosti na tom, zda se tato ohnivá koule přímo dotkla povrchu země nebo ne, tak může jakýkoliv jaderný výbuch vytvořit od několika set kilogramů až klidně po desítky tisíc tun vysoce radioaktivního spadu.

Tento spad může vypadat třeba jako jemný písek, ale myslete na to, že je vždy velmi nebezpečně radioaktivní . Zatímco všechen jemný spad může být snadno vyfouknutý a to leckdy hodně vysoko do atmosféry a nemusí taky spadnout zpět na zem klidně i po několik týdnů, tak se za tu dobu jeho radioaktivita může snížit dokonce až na pouhý zlomek toho, jaká byla původně. Ale jakékoliv těžší úlomky a cokoli, co bylo odmrštěno někam stranou, bokem, tak spadne nejpozději do několika vteřin až minut po výbuchu a bude to silně radioaktivní!

Pokud jste zůstali přímo v okamžiku jaderného útoku z jakéhokoliv důvodu doma, tak se držte co možná nejdál to jde od vnějších zdí bytu či domu a od střechy. Schovejte se ideálně v jakékoliv místnosti, která nemá žádná rozbitná okna nebo jakkoliv poškozené stěny. V bytech do koupelny, na záchod, do komory, v domě potom nejlépe někam do sklepa, nebo do místnosti, kterou máte již připravenou jako váš úkryt, to je pochopitelně nejlepší varianta scénáře. A proto štěstí vždy více přeje těm připraveným. Tupé stádo případných dnešních posměváčků vám potom bude závidět, pokud to ale vůbec ještě stihnou. V úkrytu zůstaňte co možná nejdéle po výbuchu, je jasné, že třeba na záchodě to moc dlouho nedáte, to možná ještě tak v koupelně, ale i tam to nebude nic moc. Rozhodně doporučuji odolat pokušení napít se třeba vody z vodovodu, nebo nedejbože ze záchodu! A že můžete mít žízeň na omdlení, stres, strach, panika, to vše udělá své a to vše musíte zvládnout a pokud možno neudělat žádnou větší „botu“. Takže dřív či později stejně vylezete ven.. Pro tyto chvíle a já stále pevně doufám, že nikdy nenastanou, ale to je o tom štěstí, co přeje připraveným, je dobré mít doma nějaké nouzové zásoby. Důrazně doporučuji mít zásoby minimálně tak na čtrnáct dnů a to včetně vody. Pět litrů pitné vody na osobu a den plus zvířata, máte-li nějaké, je naprosté minimum!

Pokud jsou všechna okna v bytě rozbitá, tak rychle utěsněte alespoň jednu místnost, okna zataraste nějakým těžkým nábytkem, navalte do nich klidně hromadu knih, nebo pytlů s pískem nebo je zadělejte jakýmikoliv jinými pevnýmii materiály, zatlučte je prkny, OSB deskami co vám někde leží, utrhněte desku ze stolu, nebo z kuchynské linky a zatlučte tím okna. a vše co je nějaká „díra ven“ Pokud jste si připravili nějaký osobní sklepní úkryt, či tzv. protispadovou komoru, tak v něm zůstaňte minimálně alespoň 48 hodin a v zásobeném a vybaveném krytu, tzv. protispadové komoře, se sanžte vydržet minimálně alespoň dva týdny, pokud tedy můžete. V tomto scénáři naší bohužel možné apokalyptické budoucnosti nám každý den navíc v úkrytu aniž by jsme vyšli ven, totiž poměrně znatelně zvyšuje naše celkové šance na přežití! Z čehož sice nebude mít naše fašistická psychopatická vláda asi moc velkou radost, ovšem zda-li na ní brát ohledy, to už je na každém individuálně. Za sebe volím možnost nebrat a za každou cenu se snažit přežít! Nebo úplně za každou asi ne, ale aspoň se snažit pořádně. A byla by to škoda, obzvlášť u všech těch, kdo již přežili vakcinační holocaust a prošli touto zkouškou konceptuální inteligence.

Pokud vás to zastihne někde venku, na otevřeném prostranství, tak se musíte co možná nejdříve dostat do úkrytu. Ideálně tak max. do pěti minut po skončení NIAD. Pokud se do pěti minut jste schopni dostat až domů, tak tam rozhodně jděte. Pokud to možné není, ukryjte se v té nejméně poškozené budově, kterou v dosahu přibližně těch pěti minut najdete.

Konečně přichází čas skutečně smysluplného hadru na hubu, aneb respirátoru. Máte-li nějaký u sebe, okamžitě si jej nasaďte, protože je dobré nadýchat se radioaktivního spadu co možná nejméně, zakryjte si nos i ústa. Pokud ho nemáte použijte jakoukoliv čistou, co nejvíce hustě tkanou látku. Pomůže vám také jakékoliv těžší, nepromokavé oblečení, kombinéza, pláštěnka, pončo, navlečte si rukavice, na nohy bud pohory nebo holínky. Jste-li rybář, oblečte si rybářskou kombinézu. Na hlavu určitě šátek nebo čepici, máte-li po ruce nějaké brýle nasaďte si je..

Po chvíli zkontrolujte situaci venku, pokud vidíte padat stále prach a jemné částice k zemi, vratte se zpět do úkrytu, ty jsou silně radioaktivní a tam počkejte dokud všechny nespadnou. Jakmile opadne spad, snažte se co nejrychleji dostat domů, pokud možno moc neviřte prach a popel okolo vás, na zemi a na předmětech okolo. Máte-li k dispozici auto, rozhodně vypněte topení, vytáhněte okénka a vypněte větrání a klimatizaci.

Jakmile dojdete domů, nebo k vašem připravenému spadovému úkrytu, před vstupem dovnitř se svlékněte. Všechno oblečení, kontaminované předměty, čepice, masku, šátek, boty, to vše nechte venku. Důkladně si vykartáčujte vlasy a snažte se zbavit všeho popílku a prachu co máte na sobě. Oblékněte si nějaké čisté, nezamořené oblečení.

Dostali jste se až domů, tak rozhodně vypněte veškeré přívody, jak vodu, tak elektriku a samozřejmě plyn, zamezíte tak možnosti požáru či výbuchu. Pokud je ještě nějaká voda v trubkách naplnte si nádoby, nepřehánějte to, časem poteče voda kontaminovaná. Uttěsněte v bytě okna a dveře, vypněte klimatizaci a ucpěte komín, vydržíte-li bez topení. Chraňte vše co nejvíce tak, aby se tam co nejméně dostal jakýkoliv prach z venku. Počítejte s tím, že radioaktivita jaderného spadu se sníží až zhruba na jedno procento původní hodnoty zhruba po čtrnácti dnech.

Máte-li možnost a chuť připravit se dopředu na takovou apokalyptickou situaci co možná nejlépe, připravte si dopředu tzv.protispadovou komoru, vlastně jakýsi osobní protiatomový kryt. Není to až tak složité a nemožné, v podstatě stačí vhodný pokoj v bytě, nebo sklep, či garáž, čím méně jakýchkoliv otvorů, oken, dveří ale i různých průduchů či komínů to bude mít, tím lépe. Ačkoliv na druhou stranu taková možnost vytápění, obzvláště teď v zimě je taky dobrá, ovšem myslete na to, že stoprocentně nepůjde elektrika, takže to chce topení na plyn či pevná paliva, oboje znamená nutnost větrání, což zase ale zvyšuje míru případné radioaktivní expozice.

Takový úkryt co nejlépe utěsněte a mějte v něm dostatečnou zásobu jídla a vody minimálně na čtrnást dnů! Ideální je udělat si zásoby všeho nutného pro přežití, aby jste těch čtrnáct dnů vůbec nemuseli jít ven.

Po čtrnácti dnech je poměrně bezpečné jít ven na nějakou kratší, omezenou dobu, doplnit zásoby, jít pro vodu, zjistit situaci apod. Většinou tak po měsíci bude již bezpečný i delší pobyt venku. Začít život znovu po jaderném výbuchu může být mimořádně obtížné, ale nikoliv nemožné. Čím lépe se na takovou situaci dopředu připravíte, tím větší šanci na přežití potom máte…

A na závěr tohoto jaderného Survival Kitu od Myšpule ještě seznam toho, co je dobré mít v osobním protiatomovém krytu, nebolí spadové komoře:

 • Ideálně zásoba potravin a vody na 30 dnů pro každého člena rodiny, minimum je 14 dnů
 • těžká plastová folie a montážní páska na zakrytí oken apod.
 • nějaký vhodný zdroj tepla
 • lékárnička s minimálně dvěma dávkami jodidu draselného pro každého člena rodiny
 • tzv.bezpečnostní oblek, minmálně jednorázovou kombinézu, něco, co je nepromokavé je nejlepší, k tomu čepici, holinky, rukavice, a respirátor pro případ, že z jakéhokoliv důvodu budete muset jít ven
 • zdroj světla a náhradní baterie
 • otvíráky, nože, nezbytné věci k přípravě jídla, hrnec, ešus, příbor, vařič
 • toaletní papír a předem promyšlený způsob kam chodit na záchod, případně jak odpad likvidovat
 • nějaké rádio, co nepotřebuje baterie, dělají se taková na kličku, nebo solární, přadně na baterie plus extra baterie, máte-li je dobrá i vysílačka typ CB
 • něco vhodného na spaní, karimatky, spacáky
 • léky kteréíeré užíváte pravidelně, věci pro děti, nějakou zábavu, karty kostky, deskové hry a pod.
 • zbraně na sebeobranu, munice
 • je-li možnost tak i generátor a dostatek paliva, ovšem pozor na splodiny, nebo tzv.solární generátor

A já vám přeji aby jste nic z toho nikdy nemuseli potřebovat! A kdyby se přeci jen stalo, že to potřebovat budete, pak samozřejmě hodně štěstí!

Vaše Myšpule

Šéf OSN pro potraviny varuje před „chaosem“, „peklem“, „devastací“ hladomorem … očekávejte kontroly cen, přidělování jídla a dokonce i kriminalizaci prepperů… UKRYJTE SI RADĚJI SVÉ ZÁSOBY

Ačkoliv v naší české kotlince není životní styl v Americe nazývaný „preppering“ ještě ani zdaleka tak rozšířen jako je na západ od našich hranic, přesto by následující článek od Mika Adamse mohl zajímat i lidi v Česku, protože procesy, které za tím stojí jsou globální, tedy lze je, nebo jejich důsledky, očekávat i tady u nás. Události dneška totiž protilidským globalistům doslova šlapou jako hodinky. Všimli jste si, že vše, co se právě teď kdekoliv skutečně objeví na světové scéně – což je třeba právě nedostatek potravin, hyper inflace, energetická krize, eskalující válka na Ukrajině, mnohá úmrtí na vakcínu a další – nebylo to všechno již předpovídáno a to dokonce s dostatečným předstihem od alternativních a nezávislých médií? Jediní, kdo tak jsou tím vším co se okolo nás odehrává ještě vůbec nějak překvapeni, tak jsou ty ke všemu zcela lhostejné masy, které nečtou a nesledují nejspíš vůbec žádná média. Ale v ordinaci v růžové zahradě, nebo v ulici na Nově se to skutečně nedozví. Ale pro všechny ostatní, hlavně pak ty z vás, kteří média, nebo dokonce i mediální alternativu skutečně sledují, to nejspíš musí být něco jako je sledovat scénář holywoodského filmu, který se ale skutečně odehrává v reálném životě přímo před vašima očima.

Další kapitola tohoto samo-realizujícího se filmového skriptu by pak mohl vypadat následovně:

 • Tuto zimu, ale pak ještě dlouho do roku 2023 a možná dokonce ještě déle, pravděpodobně celou Evropu zasáhne právě vznikající a dále se stále více rozšířující nedostatek běžných potravin.
 • Nedostatek potravin zasáhne i Ameriku v roce 2023 a bude tam přetrvávat ještě celá dlouhá léta kvůli akutnímu nedostatku hnojiv.
 • Vlády proto postupně iniciují státní kontrolu cen potravin. To má ovšem za následek jen stále více se zhoršující jejich citelný nedostatek a potažmo pak i vznik rozsáhlých občanských nepokojů.
 • Vlády proto pak začnou zavádět potravinové přidělové systémy (něco jako byly potravinové lístky za II.světové války) zneužité však okamžitě jako další prostředek kontroly obyvatelstva, pravděpodobně pomocí něčeho podobného jako jsou současné technologie na sledování COVID-19, a nebo nějakých aplikací pro mobilní telefony, které jsou přepracovány za účelem zavedení řízeného hromadného hladovění.
 • Nakonec vlády totiž mohou a nejspíš i budou kriminalizovat dokonce i preppery a začnou opět mediálně prosazovat falešné příběhy o tzv.„hromaditelích jídla“, kteří svými zásobami potravin údajně způsobují to, že všichni ostatní kvůli nim hladoví. (Samá pravda a úplné moře lásky, jak také jinak…)

Šéf OSN pro potraviny tento čtvrtek varoval, že svět právě nyní čelí jakési „dokonalé bouři na vrcholu dokonalé bouře“… „Jinak bude po celém světě očekáván velký chaos,“ řekl dále výkonný ředitel Světového potravinového programu David Beasley ve svém čtvrtečním rozhovoru pro Associated Press.

„Pokud se k těmto lidem ale nyní rychle nedostaneme s pomocí, tak tu budete mít hlad, hladomor, a obrovskou destabilizaci národů, na rozdíl od všeho toho, co jsme viděli při poslední krizi v letech 2007-2008 a 2011, a budeme mít taky další obrovskou vlnu masové migrace.“

„Pokud se k nim tedy skutečně rychle nedostaneme – a nemyslím příští rok, myslím tím ještě letos – budeme mít v roce 2023 celosvětový problém s dostupností potravin,“ řekl. „A teprve pak začne to skutečné peklo.“

Ředitel potravinového programu OSN David Beasley si samozřejmě neuvědomuje, že tento problém hladomoru vlastně umněle vytvořily vlády jednotlivých zemí světa a jen ještě více peněz v rukou Organizace spojených národů to skutečně nevyřeší. OSN je navíc ten skutečně zlý, ve své podstatě protilidský globalistický mocenský kartel, který je také ve skutečnosti přímou součástí tohoto celého problému. Pokud chcete nakrmit lidi všude na světě, tak naopak musíte jít vládám z cesty a nechat jen volný světový trh, aby si sám vyřešil problémy s distribucí potravin a s jejich výrobou.

Přichází nejspíš pravý čas na to, začít si schovávat své jídlo

To je také důvod, proč vás různé dnešní podcasty vyzývají, abyste si své jídlo pokud možno dobře schovali . Je na čase tedy skutečně začít naprosto vážně přemýšlet o tom, jak zabránit zabavení, nebo krádeži vašich zásob.

Existuje o tom celá jedna kapitolu v bezplatné audio knize od Mika Adamse stažení s názvem „The Global Reset Survival Guide“. Najdete jej zde: www.GlobalReset.news

Nyní ve zkratce to, o čem pan Adams naopak poměrně široce hovoří ve svých podcastech? Pokud skryjete své jídlo kdekoliv ve svém domě, tak bude nalezeno. Skrytí jídla ve stěnách, dveřích, policích, nábytku, půdách atd. je skutečně jen jistý způsob, jak nechat své zásoby jídla objevit. V závislosti na tom, jak moc bude vaše vláda v tu chvíli tyranská, můžete být zatčeni a/nebo vám zásoby jídla budou zkrátka zabaveny .

Mnohem účinnější strategie na ukládání potravin zahrnují převážně taktiku schovávání jídla venku. Nejjednodušeji to znamená schovávat vaše jídlo například v nějakých nadzemních konstrukcích nebo ve vozidlech, například ve satrém náklaďáku nebo třeba v porouchaném automobilu, a nebo například v rohu kůlny na nářadí atd. Tyto strategie ovšem také nejsou až tak příliš účinné a i takto ukryté zásoby lze dnes poměrně snadno najít třeba prostřednictvím využití policejních či vojenských psů přirozeně čichajících potravu . (A všichni psi jsou vlastně v jakémsi jejich „výchozím nastavení“ zvířata přirozeně čichající jídlo.)

Nejbezpečnějším způsobem, jak schovat jídlo, je schovat ho prostě někam pod zem v bezpečných, pevných a vodotěsných nádobách, které jsou ale velice pečlivě zakopané. Vyžaduje to ovšem obrovské množství práce, ale chrání to poměrně dobře vaše ukryté jídlo před snadným objevením. Čím větší výměru pozemku vlastníte, tím více můžete tyto tajné zásoby jídla postupně rozšiřovat a komukoli jej tak minimálně velmi znesnadníte jej najít nebo objevit.

Využijte gravitaci a váhu těžkých předmětů, abyste pod nimi ukryli své jídlo

Aby bylo pohřbívání potravin ještě bezpečnější, zvažte zakopání pevné nádoby na potraviny a potom na ni ještě položte něco velkého . To může zahrnovat věci, jako je kůlna na nářadí, porouchané vozidlo, staré zemědělské nářadí (například kotoučové nářadí na přívěsu k traktoru) nebo dokonce nějakou větší nádrž na vodu. Jedním z nejlepších způsobů, jak něco bezpečně uložit, je zakopat to blízko povrchu, hodit na to štěrk a pak na to umístit nádrž na vodu. Spusťte sběr vody ze střechy a naplňte tu nádrž vodou. To znamená, že téměř nikdo se potom nebude obtěžovat dívat se pod nádrž na vodu, protože by musel nejprve vypustit všechnu vodu a vytvořit tak bahno a s ním související nepořádek. To ovšem také vždy vyžaduje značný čas a úsilí a týmy pro konfiskaci potravin nebudou mít, a to dost pravděpodobně, ani jedno ani druhé.

Nakonec, ten vůbec nejlepší návrh je skladovat takové suroviny a věci, které lze až později rychle proměnit v jídlo , ale které samy o sobě právě protolnemusí být ještě nutně hned zabaveny. Můžete si například začít vytvářet vlastní zahradní kompost a to právě teď a vytvářet si tak svoje vlastní „černé zlato“, což je jinými slovy kompostová půda. Je to ale také velmi cenný majetek, přitom vám ho nikdo nejspíš neukradne. V kombinaci s pytli s hnojivem (které lze přenést do kbelíků nebo sudů, aby se tak skryla jejich přirozenost) a spolu se semeny, tak +máte nyní veškeré nutné a potřebné prostředky k účinnému, efektivnímu a hlavně rychlému pěstování vlastních potravin.

Podívejte se na meme „Zlato“ níže, abyste pochopili různé formy zlata, včetně černého zlata , bílého zlata, světlého zlata, modrého zlata atd. Abyste přežili, musíte totiž těmto pojmům přesně porozumět.

Jak praktikovat tzv.guerilla gardening

Při pěstování potravin v době hladomoru neboli při tzv. „guerilla gardeningu“ se vždy držte určitých zásad. To znamená, že jídlo nikdy nepěstujete v nějakých pěkných řadách a na upravených záhonech. Naopak je sázejte vždy chaoticky (ale nikoli nepromyšleně) do jakéhosi rozptýleného, ​​rozmanitého vzoru, který hlavně ale pak vůbec nevypadá jako zahrada. Tímto způsobem můžete pak pěstovat okra, rajčata, brambory, melouny a mnoho dalšího, aniž by to na první pohled vypadalo jako zcela jasná zeleninová zahrada.

Můžete se také třeba pustit do domácího naklíčení semen, které potom poskytuje významný zdroj rostlinných bílkovin a fytonutrientů. Vše, co k tomu potřebujete, jsou vlastně jen zavařovací sklenice, voda a právě ty klíčící semena. K naklíčení potravin nepotřebujete totiž ani půdu a vlastně ani jinak docela podstatné sluneční světlo.

Pamatujte, že všechny formy „zlata“, které vám samy spadnou z nebe, jsou pouze vaše a navíc ještě k tomu zdarma . Nemůže vám je žádná vláda vzít, omezovat ani jetřeba nějak zdaňovat. Neplatíte z nich žádné daně za pěstování vlastních potravin, nebo za zachycování dešťové vody nebo za výrobu vlastní elektřiny prostřednictvím solárních panelů, tedy pakliže jiovšem neprodáváte zpět do veřejné rozvodné sít. Tyto poměrně bohaté zdroje obživy a energie nám totiž poskytuje naše matka příroda (a Bůh) a jsou to jejich dary celému lidstvu. Musíme se proto hlavně naučit využívat právě tyto přírodní, a jinak zcela volné zdroje, které vlády zkrátka nemohou jen tak jednoduše kontrolovat. Je to vše vlastně logické a docela snadné, vyžaduje pouze trochu investovaného času a min imální úsilí:

 • K zachycení dešťové vody používejte nádrže na dešťovou vodu
 • Použijte solární panely k zachycení sluneční energie, která může napájet vaši elektroniku nebo třeba jen nějaké záložní napájení. Výborné jsou tzv.solární generátory. Ty se dají dnes snadno koupit i u nás v Česku a jejich nevýhodou jsou pouze trochu vyšší pořizovací náklady, které začínají někde okolo 15tis.korun, ale mohou být u výkonějších přístrojů vyrůst až k 50-100tis., vždy záleží hlavně na celkovém výkonu. Je podstatný rozdíl mezi generátorem, který má výkon 1kW a tím, který má výkon třeba až 5-7kW. Známá značka solárních denerátorů je Viking.
 • Zakládejte si svoje vlastní zahrady, abyste využili všude přítomné CO2 a přeměnili ho na jídlo (kdo by potřeboval potravinové lístky, když jsou všude na světě CO2 a sluneční světlo zdarma?)
 • zasaďte si také svoje stromy, které přeměňují CO2 na tepelné palivo ve formě dřeva, a používejte k vytápění svého domu i na vaření jídla primárně kamna na dřevo. V souvislosti s tím by bylo dobré upozornit na snahu EU zakázat topení dřevem v celé unii. Což je v souvislosti s přicházející „plynovou“ krizí obzvláště pikantní. Soudruzi v kolektivní EU se prostě rozhodli nechat nás tuto zimu za každou cenu zmrznout. Což by měla být pro většinu ještě normálně uvažujících lidí jasná výzva k zahájení občanské neposlušnosti. Protože kdo je poslechne prostě zmrzne.

Podívejte se na následující meme, které bylo vytvořeno, aby vám pomohlo vysvětlit tento silný koncept:

Není zlato jako zlato, někdy může mít velmi různorodé formy

Skryjte své jídlo třeba v plevelu

Je asi dost nepravděpodobné, že by vlády zabavily celé farmy. Je mnohem pravděpodobnější, že zabaví některé zpracované potraviny, většinou ty, které mají dlouhou trvanlivost, jako jsou například konzervy a balené potraviny v krabicích. Pokud vaše jídlo ale vypadá a připomíná spíš něco jako plevel, je docela nepravděpodobné, že bude zabaveno. Když pěstujete okra, rajčata nebo jinou zeleninu, nesnažte se hlavně, aby to vypadalo nějak moc úhledně a uspořádaně. Nechte to vypadat spíše jako totální zamoření plevelem. Nechte svoji zeleninuj schovat se za mnoha listy plevele, kde jen vy sami víte, jaké potravinové poklady se nacházejí pod vrstvami listí.

Vládní zločinci zabavující vaše potraviny totiž vlastně sami ani pořádně nevědí, jak vypadá skutečné jídlo. Oni sami žijí totiž vlastně pouze ze zpracovaného odpadu a stejně zanedlouho zemřou na rakovinu, srdeční choroby nebo na injekce „vakcíny“ mRNA. Pravděpodobně se přitom nebudou obtěžovat s vaší zahradou nebo s vašimi kbelíky dusíkatého hnojiva. Hledat totiž budou spíše mražené pizzy, pop-tarty a krabice instantních brambor.

Také dbejte na to, aby vaše zahrada nebo zemědělství vypadalo pokud možno co nejvíce chudě a přeplněné vším možným plevelem a třeba i nějakým harampádím . Položte si nějaké staré haraburdí přímo mezi záhony. Dosáhněte pokud možno co nejvíce „opuštěného“ vzhledu, kdekoli to bude možné. Čím dříve a čím více budete vypadat chudě, nebo že jste na mizině a hladovějící, tím snáze se dostanete přes všechny případné scénáře státního zabavování potravin a následujícího všeobecně masového hladovění, protože celým svým vzhledem tak naprosto přesně „zapadnete“ mezi všechny ty okolní hladovějící masy.

Kupte si nějaké oblečení z druhé ruky, které je na vás příliš velké, a přidejte trochu make-upu, aby jste vypadali nemocně

Nakonec navštivte nějaký second hand a nakupte si takové oblečení, které je vám až příliš velké. Jakmile začne hladomor, všichni se budou zmenšovat a kalhoty jim nebudou sedět. Budete ale muset vypadat přesně stejně jako oni, a to i když právě vy nehladovíte, takže si klidně pořiďte staré, nějaké téměř obnošené oblečení, které můžeklidně až o pár čísel větší. Čím více budou vaše „nové“ oděvy vypafdat použité opotřebované, tím lépe. Proto je potřeba je pořídit skutečně v second-handu z druhé ruky.

Použijte také trochu očních stínů a make-upu, takže pokud budete muset jít na nějakou veřejnou nouzovou schůzi, můžete si přidat trochu černé či tmavé pod oči nebo pod lícní kosti, abyste vypadali, jako byste byli nemocní a nebo pořádně hladoví. Budete-li vypadat dobře živení, růžolící a příliš energičtí, padne na vás zcela jistě podezření a můžete se pak snadno stát terčem útoku hladovějícího davu, který pak bude právě vás obviňovat, jenže přitom jen ze své vlastní nedostatečné připravenosti. Buďte vždy nejlépe připraveni na to, aby jste vypadali pokud možno hodně zbídačeně a nemocně, a ujistěte se, že máte možnost, aby také jakýkoliv váš majetek vypadal pokud možno jako by byl zchátralý a nebo dokonce už vyrabovaný.

Někteří odborníci tvrdí, že je třeba docela dobrý nápad pořídit si dostatek barvy ve spreji, aby se jí daly namalovat například nějaké tmavé skvrny nad okny vašeho domova, aby to vypadalo, jako že byl již vypálený. V závislosti na tom, jak špatné věci právě jsou , možná si pak budete vy sami přát, aby váš domov vypadal, jako by byl vyrabovaný (roztrhaná matrace na trávníku před domem, pár rozbitých oken atd.) a vypálený (jen nakašírovaný vhodnou barvou, aby třeba vypadal, jako by z něj vyšel oheň). V závislosti na tom, jak daleko až chcete při té kamufláži zajít, a jak zoufalá se celá vaše situace právě stává, můžete zvážit zda-li má ještě cenu mít na příjezdové cestě nějaké staré junkerové vozidlo, které třeba již bylo zcela spálené. Tato vozidla bývají k dispozici zdarma na vrakovištích. Poděkují vám tam mnohdy dokonce za to, že jste si je odvezli. (Jednoho haraburdí se může stát snadno pokladem pro druhého…) Možná si třeba právě teď myslíte, že jde o příliš extrémní opatření.To ovšem znamená, že si ještě plně neuvědomujete, jak špatné věci se ještě stanou. Ti, kteří chtějí skutečně přežít, se na to musí připravíit pomocí všech těchto a ještě mnoha dalších taktik. Musíte se vlastně stát jakýmsi expertem na „netechnickou“ přípravu…

Článek Mika Adamse přeložila Myšpule

Zdroj: https://newstarget.com/2022-09-27-un-food-chief-warns-of-hell-on-earth-from-famine.html

Líbil se Vám dnešní článek? Zvažte prosím podporu Myšpule Světa! Bez Vaší podpory by byl tento projekt dlouhodobě neudržitelný!

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů a z Vašich darů.. Přispějete-li na jejich provoz a udržení, tak přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100 do zprávy pro příjemce pouze napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Bez Vás to nepůjde a s Vámi to jde mnohem lépe!