Archiv pro štítek: nadbyteční lidé

Proč bylo zlato pro starověké Anunnaki tak moc důležité?

Na Zemi je dnes zlato jedním z těch vůbec nejdůležitějších zdrojů, které naše současná společnost zná. Používáme ho nejen jako ceninu, finanční a majetkovou rezervu nepodléhající inflaci tak jak jí podléhají měny, ale také ve spoustě věcí a produktů. Používá se v elektrických součástkách a vlastně téměř ve všem, co má co do činění s elektřinou, zlato je opravdu jedním z těch vůbec nejlepších elektrických vodičů a jeho tvárnost a schopnost přeměnit ho na dráty, jeho možnost použití ve skutečně malých množstvích jako nanočástic se nyní chystá a odjakživa to byl neuvěřitelný zdroj pro technologie jakéhokoliv druhu inteligentní formy života, takže bychom mohli věřit i tomu, že nějaká mimozemská rasa se schopností cestovat vesmírem, velice pravděpodobně používala zlato, a to zcela jistě ve více než jen v jediné jeho formě.

Zlato lze také využít přímo jako zdroj energie a to prostřednictvím jeho vlastností známých termoelektrické efekty, kdy zlato dokáže odebírat teplo a přeměňovat ho přímo na elektřinu, což ve výsledku znamená získání čisté a velmi účinné energie.

Věděli jste třeba, že zlato umí odrážet infračervené světlo? Infračervené světlo je v podstatě světlo, které není vidět, ale ve skutečnosti s ním přesto interagujte a to ve formě tepla, toto záření interaguje s našimi molekulami které díky tomu vibrují rychleji a my máme pocit, že pociťujeme teplo. Zlato je také velmi dobrý tepelný štít, částečně i proto, že je docela tvárné.

Ještě lepší vlastností zlata je to, že jej můžete udělat velmi tenké; je poměrně snadné s ním pracovat; a stále bude mít skvělé vlastnosti třeba pro odraz a tepelnou ochranu. A také je skutečně jediným kovem, který prokazatelně „navždy“ obstojí ve zkoušce času, můžeme tedy říci, že zlato je defakto nezničitelné.

Starověké civilizace jej proto používaly již před tisíci lety na figurách a některé z nich i v budovách, a tak cokoli, co bylo tehdy vyrobeno ze zlata – třeba i před tisíci lety, tak existuje dodnes.

Nejen ve starověkém Sumeru , ale každá starověká civilizace po celém světě měla pro zlato ve své společnosti velmi zvláštní místo.

Sitchin se domníval, že „ Anunnaki “ pocházejí z nějaké jiné planety v naší sluneční soustavě (Nibiru?), která má přibližně 3600 let dlouhou eliptickou oběžnou dráhu. Minerály a zdroje planet se ale vyčerpávaly, konkrétně nejvíce právě zlato.

Domovská planeta Anunnaki potřebovala mít zlato v atmosféře, která z ní mizela, takže tehdy v podstatě přišli na Zemi hlavně proto, aby zde těžili zlato a odvezli ho zpět na svou domovskou planetu.

Podle jedné teorie o starověkých mimozemšťanech, tak tehdy Anunnaki geneticky pozměnili ještě velmi primitivní lidstvo a vytvořili si tak pracovní sílu, která jim umožnila rychleji těžit právě zlato.

Anunnaki tedy kdysi stvořili lidi jako jakýsi druh jejich otroků. Podle Zecharia Sitchina tak byli „Adamuové“ vlastně prvními moderními lidmi, a vytvořili je právě Anunnaki asi před 450 000 lety , když geneticky smíchali svou DNA s DNA pravěkého člověka a získali tak výbornou pracovní sílu – otroka, který dělal přesně to, co Anunnaki chtěli.

Proč ale vlastně Anunnaki z planety Nibiru přišli na Zemi právě před 450 000 lety ?

Kniha ANUNNAKI – LEGACY OF THE GODS od Sasha Alex Lessin, Ph.D. (Antropologie, UCLA) & Janet Kira Lessin pro to má vysvětlení.

ETS UFOZAKÁZANÁ HISTORIEPOSLEDNÍ ČLÁNKY

Zlato: Proč Anunnaki Z Planety Nibiru Přišli Na Zemi Před 450 000 Lety

Alexander Light28. Července 2018

Výňatek z ANUNNAKI: LEGACY OF THE GODS od Sasha Alex Lessin, Ph.D. (Antropologie, UCLA) & Janet Kira Lessin

Nibiru , planeta, ze které naši genetictí tvůrci přišli na Zemi zhruba před 450 000 lety, se kvůli mimořádné eliptické „protáhlosti“ své oběžné dráhy okolo Slunce, v té době pohybovala v blízkosti Země a Slunce (ve svém perigeu) každých přibližně 3 600 let.

„Na dlouhý čas je Nibiru pohlceno

ETS UFOZAKÁZANÁ HISTORIEPOSLEDNÍ ČLÁNKY

Zlato: Proč Anunnaki Z Planety Nibiru Přišli Na Zemi Před 450 000 Lety

Alexander Light28. Července 2018

Výňatek z ANUNNAKI: LEGACY OF THE GODS od Sasha Alex Lessin, Ph.D. (Antropologie, UCLA) & Janet Kira Lessin

Nibiru , planeta, ze které naši genetičtí tvůrci přišli na Zemi přibližně před 450 000 lety, se kvůli své mimořádně protáhlé eliptické oběžné dráze okolo Slunce v té době pohybovala v blízkosti Země a Slunce (ve svém perigeu) každých přibližně 3 600 let.

„Na dlouhý čas je tak Nibiru pohlceno vesmírným chladem; protože jen po malou část jeho oběhu okolo Slunce, je jím silně zahřívána. Nibiru ale obklopuje velice hustá atmosféra, neustále živená sopečnými erupcemi. Tato atmosféra na něm udržuje všechny způsoby života.

„V chladném období se vnitřní teplo Nibiru drží kolem planety jako teplý kabát, který se ale neustále obnovuje. V horkém období naopak chrání Nibiru před spalujícími paprsky Slunce.“ [ZS, Enki: 24]

Za vlády Enshara, šestého krále pocházejícího z AN, „Vzduchová vrstva na Nibiru se ztenčila, náš ochranný štít se zmenšil,“ řekli tehdy jejich vědci. Ensharův syn, Duuru, nedokázal splodit svého rodového dědice, a Rada rádců tak učinila králem jeho adoptivního syna LAHMA.

Lahmovi řekl: „V radách učených byly dva návrhy, jak by se dala zacelit trhlina v atmosféře, . Použijte zlato, které je na Hammered Belt (v tzv. pásu Asteroidů) bohaté. Na ten nejjemnější prášek pak by mohlo být zlato rozemleto, následně vyzdviženo vysoko k nebi, kde by zavěšeno mohlo zůstat.

„S doplněním zlata do atmosféry by se trhlina zacelila.“ Ať nebeské lodě (myšleno rakety) přinesou zlato na Nibiru. Nechte vytvořit zbraně Teroru (nejspíš jaderné zbraně), a rakety, které pak „zaútočí“ na sopky, na jejich klid, aby se zvedly, jejich soptění se navýšilo, atmosféra by se tak opět doplnila, a trhlina by zmizela.“

„Na učinění rozhodnutí byl Lahma tehdy již příliš slabý; jakou volbu udělat tedy nevěděl.“

Každých 3 600 let tak Nibiru na své oběžné dráze kolem Slunce, ztrácela strále více kyslíku. Lahma kolísal čtyři oběžné dráhy (204 000 pozemských let), ať už vybuchl sopky nebo poslal horníky k asteroidům.

Zatímco on přemýšlel, tak vzduch z Nibiru odcházel do vesmíru. Planetu proto zasáhlo intenzivní kosmické záření, ale Lahma tehdy ignoroval své rádce a místo toho dbal jen o svou ženu Lamahu.

Řekla mu prý tehdy: „Prosme Velkého Stvořitele všeho. Jedinou naději nám poskytuje prosba, nikoliv naše jednání.“ [ZS, Enki: 32 – 33]

PRINC ALALU PAK ZABIL NIBIRUOVA KRÁLE LAHMU

Princ Alalu, potomek čtvrtého krále Nibiru, Anshurgala (a konkubíny) zaútočil na Lahmu na vrcholu jeho palácové věže. „Potřebujeme krále, který jedná hned.“ A ne tebe, ty příliš váháš. Teď to přebírám já, než ztratíme úplně všechen vzduch.“ Alalu pak vyhodil krále z věže. „Teď jsem král já.“

ALALU DAL DCERU EA ZA VĚRNOST OD ANU

ANU , princ pocházející z nejmladšího syna krále An (Enuru), se vyslovil proti tvrzení Alalu. Anu tehdy řekl, že by měl vládnout on, ne Alalu.

Alalu řekl Anu: „Vezmi si naše děti – mou dceru Damkinu; tvůj syn Ea [ENKI]; Já budu vládnout a občanské válce tím předejdeme.“

Anu s tím souhlasil; zrušil zasnoubení jeho dcery NINMAH s Enkim, největším vědcem z Nibiru. Místo Nimaha se Ea vdala DAMKINA [ZS, Giants: 249]. Ninmah toužila po Enkim, ale hledala útěchu v sexu s Anuiným dědicem, jejím (a Einým) nevlastním bratrem ENLILEM, temperamentním vojákem.

Když Ninmah porodila Enlilova syna NINURTA (později známého jako Ishum, pak Mars), Anu tehdy zakázala její svatbu s kýmkoli.

Enlil, který by před uzavřením manželství s Anu-Alalu nahradil Anu jako král Nibiru, tak ztratil svůj nárok na královský trůn. První samec narozený Enki a Damkina, Anu a Alalu s tím souhlasili, bude vládnout Nibiru a spojí rodové linie Alalu a Anu.

Enki a Damkina měli chlapce jménem MARDUK . Pakt mezi Anu a Alalu jej zavázal, že jednoho dne bude Nibiru vládnout Marduk, nikoli Enlil. Dohoda na místě, Anu slíbil věrnost Alalu. Alalu, nyní král, pak učinil z Anu svého Pohárníka. [ZS, války: 84]

Když se Enki a Damkina vzali, tak Anu se poklonil Alalu. První samec, který Enki a Damkina zplodili, a Anu a Alalu s tím souhlasili, bude vládnout Nibiru a připojí se k liniím obou svých prarodičů, Alalu a Anu.

Ea a Damkina zplodili chlapce Marduka. PAKT MEZI ALALU A ANU, PROHLÁSIL ŽE MARDUK BUDE JEDNOHO DNE VLÁDCEM NIBIRU.

Král Alalu ale nezachránil vzduch na Nibiru – i když se o to velice snažil. Aby vytvořil zataženou oblohu, která by na Nibiru udržela vzduch, nechal vybuchnout jejich sopky, ale přesto to stále ještě nepřineslo dost zataženo a dokonce se tím navíc velice zhoršily životní podmínky na planetě.

Uplynulo dalších devět nibiranských let (devět sars, oběžných drah Nibiru kolem Slunce, tedy asi 32 400 pozemských let) ale Alalu stále nezastavila ztrátu vzduchu z Nibiru.

Anu se velice zlobil, když Alalu tehdy nedokázal ochránit a doplnit atmosféru Nibiru.

„Alalu byl král; Anu jako jeho služebník byl ošetřen,“ zatímco „Déšť zadržen, vítr foukal silněji. Nibiru pokračovala v jejích obězích, ale vedro a zimu bylo stále více těžší snášet. Lidé z Nibiru tak tehdy přestali ctít svého krále; místo úlevy jim způsobil jen ještě více utrpení.“ [ZS, Enki: 34–38]

Anu citoval zákon Nibiru a prohlásil se právoplatným králem. Vyzval Alalu.

„Anu pak svedl bitvu s Alalu.“ Alalu vyzval k boji muž proti muži, s nahými těly. „Ať je vítěz právoplatným králem,“ řekl tehdy Anu. Zápasili spolu na veřejném náměstí; dveře se přitom třásly a i zdi se třásly.

„Alalu v boji byl poražen; chválou byl pak Anu oslavován jako nový král.“

Alalu se do paláce již nevrátil. Z davů pokradmu unikal; smrti se jako Lahma velmi bál. Aniž by to ostatní věděli, spěchal tehdy k místu uložení nebeských vozů (raket či možná jakýchsi raketoplánů).

Alalu vlezl do vozu vrhajícího střely; její poklop za ním zavřel. Byla to přední komora, do které tehdy vstoupil; místo velitele ale již bylo obsazeno. V nebeské lodi Alalu pak z Nibiru utekl. Ke sněhové planetě tehdy Alalu nastavil kurz.“ [ZS, Enki: 24 – 39]

Alalu proletěl pásem asteroidů mezi Jupiterem a Marsem; vypálil jaderné střely ze svého „vozu na vrhání raket“ a rozložil mu do cesty asteroidy, když se přiblížil k Zemi.

Alalu přistál v Perském zálivu a brodil se na břeh.

V Zálivu potvrdil existenci zlata na Zemi a zamířil s raketami zpět na Nibiru.

„Mluvčího slov, kterého vzbudil; směrem k Nibiru slova nést: „Jsem na jiném světě, zlato spásy, které jsem našel. Osud Nibiru je v mých rukou. Na mé podmínky musíte nyní dávat pozor!“ [ZS, Enki: 60]

Na Nibiru si jejich Rada tehdy vyslechla požadavky Alalu.

Dva královští princové – „velitelé zbraní“ tehdy chránili palác „dvěma božskými zbraněmi“. Bránu do paláce lemovali „Ptačí muži – Eagleman“ [nejspíš uniformovaní astronauti] s emblémem Okřídleného disku Nibiru uprostřed. Rada si vyslechla Alaluovo vysílání v Trůnním sále, kde seděl také Anu, po jeho pravici stál jeho Přední syn Enlil a jeho Prvorozený syn Ea seděl po jeho levici. Kdokoli z přítomných mohl promluvit, ale Anuovo slovo bylo vždy to poslední.“*

Anu tehdy rozhodl: „Ať jsou poslána slova uznání pro Alalu: Anu, tvůj král ti posílá svůj pozdrav; z vašeho blaha je potěšen; pro tvůj odchod z Nibiru nebyl žádný důvod, nepřátelství není v Anuově srdci; pokud jsi skutečně objevil zlato pro naši spásu, nechť je tedy zachráněna planeta Nibiru.

Když počítač v Alaluově raketě dostal Anuovu odpověď, Alalu dodal: „Svolej prince na shromáždění, můj původ prokazuje, že je nejvyšší. Ať ze mě velitelé tedy udělají svého vůdce. Pokloňte se mému velení! Ať mě Rada prohlásí králem s právem na trůn po Anu, kterého nahradím.“

Enlil zpochybnil data Alalu; on a Rada prosili Anu: „Odporujte Alalu.“ Anu nechal Enlil přenést Alalu zpět, „Dokaž nám, že je dostatek zlata na Zemi.“ [ZS, Giants: 129]

Enki řekl, že doletí raketou na Zemi a podívá se, jestli má skutečně dost zlata, aby tam poslal těžaře.

„Pokud ze zlatého prachu Země vytvoří ochranný štít pro Nibiru, aby zachránil její atmosféru,“ řekl prý Enki, „nechť Alalu tedy na Zemi vládne jako král. O královský titul na Nibiru, ať zápasí s Anu. Nechte mě ve voze [raketě] na cestu na Zemi, cestu přes Náramek [Asteroidy] s vodou, ne ohněm, kterou vytvořím. Na Zemi, z jejích vod dovol mi získat drahocenné zlato; na Nibiru zpět bude posláno.“ [ZS, Enki: 66]

Podle teoretiků zabývajících se starověkými mimozemšťany ale šlo o něco, co je doslova „vytesáno do kamene“ a ne jen o nějaký zcela vymyšlený příběh.

Když se ale podíváme na Bibli a starověkou historii naší Země, je opravdu možné, že by právě Adam a Eva byli těmi úplně prvními „geneticky změněnými lidmi“, které tu Anunnaki tehdy stvořili?

Bližší srovnání hebrejské Bible a sumerských textů nám skutečně odhalí mnoho podobností, a to nejen v jejich příbězích, ale také v jejich jazyce. Mohou mít tedy podobný původ?

Jedna z věcí, která nás zajímá, je to, že jméno a slovo „Adam“ v hebrejštině znamená „člověk“. „Adamu“ je tedy to, co Sumerové označují jako „první muži“, nebo-li otroci Anunnaki. Je zde ale skutečně nějaká hlubší souvislost, nebo je to jen čirá náhoda v naší historii?

Některé africké kultury věří, že mimozemské bytosti navštěvují Zemi po desítky tisíc let, například legendy afrických Zuluů hovoří o době, kdy „návštěvníci z hvězd“ sem přicházeli těžit zlato a další přírodní zdroje.

V dolech tehdy pracovali otroci vytvoření „Prvními lidmi“. Co ale považujeme za mimořádně zajímavé, je právě skutečnost, že některé starověké doly v jižní Africe jsou považovány za staré sto tisíc let a dokonce možná ještě starší.

Kdo tedy tehdy těžil zdroje, primitivní člověk? To je stále velkým otazníkem? Přesto se zdá, že mainstreamová archeologie tyto otázky stále ještě zcela obchází…Proč tedy?

Mohlo by to poukazovat na existenci Anunnaki a dokázat, že knihy Zecharia Sitchina jsou zcela správné?

Reference: Ancient-Code.com

Zdroj: https://humansbefree.com/2021/11/gold-important-ancient-anunnaki.html

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně z mých soukromých a osobních zdrojů a z Vašich darů. Přispějete-li na jejich provoz a další udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva, lepší budoucnost a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100

do zprávy pro příjemce jen napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Bill Gates říká světovým lídrům na summituG20, že budou brzy zavedeny „panely smrti“

Takže zatímco půlka světa žije v opodstatněných obavách před nadcházející zimou, přízrak nukleární války nad námi visí jako Damoklův meč, oficiální média se nám snaží propagandou dokonale vymýt mozek a u většiny obyvatelstva navíc s úspěchem, žluto-modré šílenství podpory nacismu na Ukrajině spojené s proti Ruskou hysteriíí opět živenou mainstreamem dosahuje vrcholu, očkovaní lidé tichounce zaplňují nemocnice, nebo přímo před našima očima kolabují na ulicích, podobně jako ta mladá maminka, která se přímo před kapotou mého auta při cestě z práce chytla na semaforu za srdce a před zraky svých vyděšených děti uprostřed rušné křižovatky padla k zemi, tak elitářští psychopati, zločinci a „lídři“ ekonomicky nejsilnějších zemí světa se svými tryskovými letadly pranic nedbaje uhlíkové stopy slétli v tichosti na Bali, aby zde diskutovali o našem dalším osudu. O dalším teroru, tyranii a útocích na naše nejniternější hodnoty, svobody, lidskost, práva, naděje…O naší stále další a další smrti, protože se rozhodli nás prostě vybít. A do toho newspunch.com zvěřejní Billovu hlášku o zavedení tzv.“Death panels – panelech smrti. Další prima věc v tom přicházejícím novém řádu světa, která odsoudí k smrti mnoho naprosto nevinných lidí, kteří ovšem spáchali strašlivý zločin – jsou prostě jen pro elitu zbyteční…

Arogance elit dosahuje naprostého vrcholu. Nikým nevolený světový král zdravotnictví Bill Gates řekl světovým vůdcům, že přišel čas začít mluvit o „panelech smrti“ , které odsuzují obyčejné, zákony dodržující lidi k smrti pouze za zločin, že jsou současné elitě k ničemu.

A že na tom asi něco bude, dokazuje rychlost s jakou zmizelo video právě z tohoto zasedání G20 na Bali. Bill Gates je v poslední době již tak arogantní, že je rád, když ho kamery zachytí, jak nahlas říká to, co jindy říká jen potichu Jsou to poněkud děsivé věci, domnívám se, že budete asi souhlasit. Gates nevysvětluje, proč nemůžeme platit učitele a dovolit současně lidem žít jejich životy v poklidu. Proč to musí pokaždé být buď a nebo? Ostatně v minulosti jsme přeci neměli problém vyplatit učitelům platy a umožnit našim starým lidem užít si vnoučata ve zlatých letech.jejich životů.

Toto je ovšem bohužel velmi brutální, šílený a vražedný svět, ve kterém psychopat Bill Gates a jeho spolupracovníci ve Světovém ekonomickém fóru jsou odhodláni vyrazit do boje v rámci svého Velkého resetu. Nemůžeme jim ovšem dovolit, aby se tato jejich satanská zlá logika stala našim novým normálnem..

Pokud vás zajímá, co všechno ještě mají tito elitní globalisté v rukávu, tak jistě stojí za to věnovat alespoň malou pozornost tomu, co se tento týden dělo na summitu G20 na Bali v Indonésii.

G20 je summit, kterého se účastní lídři těch nejvýznamnějších ekonomik světa, a je to vlastně různorodá směs zemí považovaných za „vyspělé“ nebo alespoň za „rozvojové“.

Kromě místností, kde sedí světoví političtí vůdci a řeší různé problémy, se na místě vždy konají desítky doprovodných akcí, kde se setkávají takzvaní „hodnostáři“.

Jak se James Melville správně zeptal na Twitteru: proč vlastně byli Bill Gates a Klaus Schwab na G20? Nikdo pro ně přeci nehlasoval. Mainstreamová média ihned prohlašují každého, kdo si tuto otázku položí, za konspiračního teoretika. Ale je to, domnívám se, zcela legitimní otázka.

Nejbohatší muž světa a nový vládce Twitteru Elon Musk tam byl také přítomen, těsně předtím, než zcela ustoupil od svých slibů přeměnit Twitter na platformu svobody projevu. Musk se jednou prohlásil za „absolutistu svobody slova“. Nyní prázdně odmítá obnovit účet Alexe Jonese a varuje, že „svoboda slova neznamená svobodu dosahu“.

Musk se na G20 objevil po boku etablovanějších osobností globalistické elity, včetně Billa Gatese a Klause Schwaba, který již fórum využil k tomu, aby instruoval světové lídry, aby zahájili restrukturalizaci globální ekonomiky v souladu s technokomunistickou vizí WEF.

Gates využívá fórum k tomu, aby instruoval světové vůdce, že panely smrti budou v blízké budoucnosti nezbytné, aby ukončily životy dlouhodobě nemocných a těžce nemocných lidí kvůli „velmi, ale velmi vysokým lékařským nákladům“. (Jasně, vyberte si: buď dlouhodobě nemocní nebo třeba více učitelů… normálně se nám vysmívají)

Samozřejmě, že Gatesovy „panely smrti“ mají hodně společného s tou známou posedlostí globalistické elity depopulací planety.

Plány Billa Gatese na „panely smrti“ tak vlastně pouze odrážejí narativ stále častěji zmiňovaný Světovým ekonomickým fórem ohledně eutanazie a také například nové ďábelské řešení kanadské vlády otázky inflace, bezdomovectví, raketově rostoucí kriminality a nedostatku potravin – tzv. dobrovolné eutanazie pro chudé. Od té je to k panelům smrti skutečně jen malý krůček.

Trudeauův režim tvrdí, že nyní dokonce nabízejí zaplatit za eutanázii těch lidí, kteří jsou bohužel „příliš chudí na to, aby mohli i nadále žít důstojně“.

Sestup Kanady do politického režimu naprostého barbarství by již nemělo být žádným velkým překvapením. Kanadská vláda a WEF vzájemně zcela pronikají. Současný Kanadský premiér Justin Trudeau ale i jeho zástupkyně Chrystia Freeland jsou oba dva young global leaders – mladí globální lídři WEF, kteří ovšem zcela zaprodali svou duši Klausi Schwabovi a jeho temné viz našíi budoucnosti.

A nenechte se mýlit, tato vize také zahrnuje vylidnění světa. Technokraté ve WEF jsou tak nadšeni svým plánem vyvraždit většinu světové populace, že o tom prostě nemohou nikde přestat mluvit.

V jakém bodě se ale konečně zastavíme a řekneme si „dost“? Kolikrát ještě musí Světové ekonomické fórum vyhlásit své zlověstné úmysly, než se svět zastaví a začne mu naslouchat?

Pravá ruka Klause Schwaba, Yuval Noah Harari, již má za sebou historii vyslovení tiché části plánu nahlas a minulý měsíc konečně veřejně přiznal to, co mnoho lidí už dlouho tušilo.

Podle Harariho, který propagoval svou novou knihu, je velkou politickou otázkou 21. století pro ty, kdo jsou u moci , „K čemu potřebujeme tolik lidí?

A není to ani poprvé, co Yuval Noah Harari nechal vypustit balónek ohledně jejich dalších plánů s lidstvem. Nedávno prohlásil, že WEF považuje drtivou většinu lidské populace za zcela zbytečnou a za starou.

Podle Harariho se takzvaní „prostí lidé“ oprávněně obávají budoucnosti, ve které budou „nadbytečni“ .

Harariho komentáře jsou hluboce znepokojivé, protože když jsou umístěny do kontextu s komentáři od jiných poradců WEF, jako je třeba právě Bill Gates s jeho touhou po „panelech smrti“, začíná být naprosto jasné, že mají na mysli masové vraždy.

Kolik důkazů je vlastně třeba, aby se nějaká konspirační teorie stala konspirační skutečností?

Zdroj: https://newspunch.com/bill-gates-tells-world-leaders-death-panels-will-soon-be-required/

Líbil se Vám dnešní článek?

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !

Sdílejte prosím tento článek na svých sociálních sítích!

https://myspulesvet.org
a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů. Přispějete-li na jejich provoz a udržení tak také přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100
do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s velkou pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule