Archiv pro štítek: masová formace

Šílenství nejen německých Kovidiánů dosahuje dalších vrcholů naprosté absurdity…

Nový celosvětový náboženský kult Kovidánů, tedy lidí jejichž myšlení, osobnost a mentalita byly masově formovány plandemickým lhaním politiků, mediálním šílenstvím zkorumpovaného mainstreamu, strachem a společným kultovním bojem proti neviditelnému (neexistujícímu) nepříteli v podobě jakéhosi chimérického laboratorně vyvinutého patogenu, se v některých zemích kolektivního západu po dvou letech covidové masírky už dočista a úplně zbláznil. Tento Kovidiánský kult je pochopitelně rovněž kultem smrti, kultem u nějž je smrt člověka nejen tím ústředním motivem, prvotní příčinou jeho vzniku, ale i důvodem jeho dalšího trvání, předmětem uctívání, ale také tím hlavním tématem veškerého bytí a lidského konání, jako by na životě byla právě smrt tou jeho vůbec nejdůležitejší součástí. Čímž nechci nijak znevažovat smrt, která prostě k prožitku našeho dočasného ulpění ve hmotě a časoprostoru 3D v tělesnosti hmotného prostředí a jakéhosi „skafandru“ v podobě těla, tak neodmyslitelně a logicky patří, protože bez smrti by nebyl žádný další život ve hmotě zkrátka možný. Ale právě kult Kovidiánů smrt povýšil na něco víc, než je jen smrt, ale zároveň neváhá přijímat v souvislosti se smrtí skutečně takové absurdity, které jsou až ad absurdum, prostě absurdnější než absurdita, něco, co by ještě před třemi lety snad ani nebylo možné, nebo by to patřilo do kategorie ryzího šílenství.

Proto se dnes může stát třeba to, že současní Němci, žijící v reálném fašistickém Kovidistánu, kteří chtějí dobrovolně zemřít, tedy podstoupit dobrovolnou lékařsky asistovanou sebevraždu, tzv.eutanázii, se nyní musí nejprve nechat „očkovat“ proti covidu, než tuto eutanazii přijmou! A to není žádný můj literární výmysl, to je zkrátka fakt!

Otázkou je samozřejmě proč a odpověď mne vlastně napadá jen jedna jediná, velmi konspirativní, ale v souvislosti s děním okolo nás zároveň ve své konspirativnosti přesto stále více reálná, totiž, že ty jejich slavné rádoby „vakcíny“ kromě toho, že přímo poškozují zdraví a vraždí, kromě toho že do člověka implantují velmi exotické nanotechnologie, různé neuromodulátory, různé nanotechnologické vychytávky díky nimž se člověk stává takovým dálkově ovladatelným a hlavně kdykoliv vypnutelným biorobůtkem, zbaven svého vlastního myšlení a svobodné vůle, také dosti pravděpodobně něco provádí s tím nejvlastnějším a jedinečným „já“ každého člověka, s jeho individuální duší… je otázka co, ale něco zcela určitě. Proto je tak důležité tu sračku narvat úplně do každého naprosto za každou cenu, dokonce i do lidí, kteří se sami dobrovolně chystají zemřít. Jinak by to musel být naprostý nesmysl, ne? Proč očkovat někoho, kdo jde zemřít, to logiku prostě nemá a přesto se přesně toto dnes děje v jedné z ekonomicky nejvyspělejších zemí fašistické EU, v Německu.

Nové pokyny vydané německým sdružením pro eutanazii nyní skutečně vyžadují, aby se všichni Němci, kteří chtějí v dnešní době dobrovolně ukončit svůj život, nechali nejprve „očkovat“ proti Wuhanskému typu koronaviru (Covid-19).

Prohlášení vydané touto skupinou Kovidiánského kultu sídlící v Hamburku na svém webu vysvětluje, že asistovaná sebevražda a předběžné vyšetření pacientovy schopnosti rozhodovat se o sobě sám nutně „volně implikuje větší fyzickou blízkost mezi lidmi“. Kvůli tomu si dnes všichni Němci, kteří chtějí raději dobrovolně spáchat sebevraždu než pochodovat dále směrem k naprostému peklu v celosvětově nastupujícím NWO, musí nejprve nechat píchnout zahádnou vakcínu mRNA proti Faučiho chřipce jako „předpoklad pro nerozšíření Covidu“. A to není vtip, to je krutá realita!

Tato nová pravidla asistované sebevraždy vlastně jen logicky navazují na rozhodnutí německého nejvyššího soudu z února 2020, který tenkrát zrušil celostátní zákaz eutanazie a označil jej v Německu za protiústavní.

V mnoha oblastech Německa jsou dnes všichni neočkovaní lidé terorizováni, nebo rovnou zakázáni. V některých regionech Německa mají v dnešní době třeba do restaurací, nebo muzeí a podobných prostor, povolen vstup pouze ti „plně očkovaní“. Neočkovaní občané, i přestože jsou například schopni doložit „negativní“ test na Faučiho chřipku tak nemají do prostor povolen vstup.

Německé spolkové země Sasko a Bavorsko také letos již zrušily své vánoční trhy a to právě kvůli zprávám mainstreamových médií o „nárůstu“ nových „případů“ čínské chřipky, která se ovšem, jak je známo hlavně všem těm dosud neočkovaným, schopným ještě jakž takž samostatného úsudku, šíří hlavně a především mezi těmi, kdo se nechali napíchat právě tou exotickou globalistickou sračkou prodávanou dnes nic nechápajícím ovčanům pod pravdoláskařským označením jako že „vakcína“.

Všichni Němci budou do konce zimy buď plně očkováni „nebo mrtví“, s výjimkou migrantů pochopitelně, vyhrožuje vláda

Podle německé kancléřky Angely Merkelové, a také podle jejích neméně zkorumpovaných spolustraníků je poslední „vlna“ čínského viru v Německu ještě mnohem horší, než byla kterákoli ztěch předchozích, i když to lidé v jejich běžném životě třeba nevidí. Ale to je jedno, vláda to ví zkrátka nejlépe a občané, zbaveni valné většiny svých už již tak dost ořezaných svobod a práv, tak mohou jen držet hubu a krok a ještě na té hubě musí mít nasazený ponižující hadr, který je pochopitelně úplně k hovnu a slouží jen jako symbol jejich zotročení, případně u mnohých ještě jako symbol jejich příslušnosti ke kultu Kovidiánů.

Vláda to ví zkrátka nejlépe, tvrdí Merkelová, a podle ní jsou pochopitelně, jak také jinak, zapotřebí přísná opatření, aby se čínský virus dále nekontrolovatelně nešířil po celém Německu. Všichni neočkovaní migranti si však mohou klidně dělat, naprosto co chtějí .

Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn také slíbil, že všichni Němci – samozřejmě opět kromě migrantů – budou zkrátka muset být do konce zimy plně očkováni. Buď to podstoupí, nebo budou „mrtví,“ řekl dále ministr poněkud výhružně. Srdce všech pravověrných Kovidiánů po jeho slovech zaplesalo, ministr jim promluvil doslova z duše, kdyby teda ještě po očkování nějakou měli, což ale vůbec není jisté.

Tyto reálné hrozby další vládní tyranie přicházejí pouze proto, protože 404,5 Němce na 100 000 dalších je nyní testováno jakoby „pozitivně“ na Wuhanskou chřipku, ale samozřejmě jen pomocí naprosto podvodných PCR testů, které byly původně navrženy snad k testování sezónní chřipky, ale bůhví jestli vůbec to. Spíš mám tušení, že je to podvod od začátku do konce, a to jak s tím virem, tak s těmi jejich zázračnými „vakcínami“ a pochopitelně naprostý podvod budou i ty testy. Ty dle mého soukromého názoru slouží jen jako prostředek dalšího nenápadného vraždění karcinogenními látkami, které prokazatelně obsahují, pak nejspíš také jako metoda sběru DNA ovčanů kvůli vytváření takové tajné genetické databáze občanů, případně jako metoda odhalení někoho s „exotickou“ DNA, koho globálčíci třeba právě hledají. Ale to jsme již v oblasti ryzích konspirací, reálný důkaz pro to nemám, ovšem má intuice mi to hlasitě našeptává.

Našla jsem na internetu mnoho komentářů, například na webu RT , kde několik z nich přímo poukázalo na to, že veškerá tato dnešní rétorika německé vlády a od současných německých vůdců se očividně vrací k rétorice některých bývalých vůdců Třetí říše, včetně těch, kteří tu vládli právě ve 40. letech. Americká operace „paperclip“ po druhé světové válce byla zjevně mimořádně úspěšná, protože nacismus na celém kolektivním západě jen vzkvétá!

„‚…do konce letošní zimy budou všichni v Německu buď očkováni, uzdraveni nebo mrtví.“ Německo se vrací zpět do formy,“ napsal jeden z komentujících . „Trvalo to jen 76 let. Heil Spahn!“ A jakou má pravdu, panečku…škoda že to běžní lidé „nevidí“, nebo vidět nechtějí, a nebo dokonce i vidí, ale bojí se a tak o tom raději drží hubu.

Jiný komentář docela vtipně, ale humor je to spíše černý, tak poukázal na to, že s tím ohromným množstvím nepříjemných vedlejších účinků, které byly hlášeny v souvislosti s očkováním, tak vůbec prý „není divu, že ‚očkovaní‘ dnes stojí ve frontě na eutanazii.

Další se třeba zeptal na to, co docela zajímá i mě, proč je tedy vláda tak moc zaujatá injekčními aplikacemi záhadného smrtícího vaxu i těm lidem, kteří jsou již na samém pokraji smrti. Jestli to tak náhodou není jen nějaký druh tajného a temného satanského rituálu, kde jde spíše o to dostat tyto věci úplně do každého, tedy i do těl lidí, kteří jsou již na samém pokraji vlastního definitivního pominutí? Jde tedy skutečně hlavně o to, sebrat jim duši? Zabránit jim v inkarnaci jinam? Zabránit jim v opuštění pekla na Zemi? Pouze spekuluji pochopitelně…

„Opravdu se chtějí ujistit, že nevyléčitelně nemocní náhodou nezemřou na covid,“ napsal další komentátor opět docela vtipně o tomto nejnovějším vládním, plánu. „Jenže VAX to stejně nezaručí.“ Oni dnes donutí i sebevraha nosit hadr na hubě, jen aby se ujistili, že také neonemocní covidem. Ale pak na konci stejně napíšou smrt s kovidem, aby měli jistotu, že to ještě nějak zinkasují. Masová formace, davová psychóza, všichni jsou už naprosto šílení.“

Jenže bohužel v dnešní době je stále obtížnější rozeznat leckdy velmi jemný rozdíl mezi tím skutečným a tím naprosto falešným. Řešení tu vidím jediné, raději žádné tyto příběhy nesledovat, řídit se pouze intuicí a vlastním zdravým selským rozumem. Je to stejné, jako když lidé řídící se svým svědomím nepotřebují žádné „zákony“ korporací a jimi zmanipulovaných a ovládaných vlád k tomu, aby věděli, co se dělat může a má se to dělat, a co se naopak dělat nemá a nesmí. K tomu jim bohatě vlastní svědomí stačí a na co třeba nestačí, na to mají ony KONY RITA. Přirozené vesmírné zá-KONY.

Tak lidé řídící se svoji intuicí naprosto přesně a vždy spolehlivě vycítí jakýkoli podvod a lež.

A pamatujme, my stále ještě svobodní, i když už dávno žijeme opět v totalitě, dokonce v totalitě ještě mnohem horší, než byla ta minulá, že máme právo a dnes dokonce povinnost být neposlušní, že jediný kdo tu rozhoduje o našem těle jsme my sami a hlavně, že zákony jsou až ZA KONY!!! Protože v našem světě člověk nad člověkem nemá žádná práva a svaté heslo naše je: SVOBODA A SLÁVA! A nebo jak ráda říká paní Vladimíra Vítová: nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme!

Světu mír a lidem svobodu! Vaše Myšpule

Zdroje zahrnují: rt.com, baddoctors.news, fascism.news, naturalnews.com, chemicalviolence.news, evil.news

Líbil se Vám dnešní článek?

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !

Sdílejte prosím tento článek na sociálních sítích!

https://myspulesvet.org
a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů. Přispějete-li na jejich provoz a udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!


Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100
do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“


Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s velkou pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Sociální experimenty pouze demonstrují naši slepou poslušnost „autoritám“

Velkou výzvou dneška by se měla stát NEPOSLUŠNOST! Protože na ní máme přirozené právo, stejně jako na možnost beztrestného, svobodného a otevřeného vyjádření vlastního názoru, nebo na vyslovení nesouhlasu. Společnost, ve které tato možnost není, není ani svobodná, ani demokratická. Není naší povinností být slepě poslušní všemu, co si vlády tohoto světa vymyslí. Přesto valná většina ovčanů poslušná je. Co je k tomu vede? Je to pouze strach z trestu nebo je za tím ještě něco jiného?

Můj dnešní článek spadá opět nejvíce do oboru psychologie, protože právě psychologie je poslední dobou vládami nejvíce zneužívána k manipulaci veřejností. Hysterické vakcinační kampaně mainstreamových médií nadšeně podporované vládami jsou toho nejlepší ukázkou, dále bych připomněla některé ze starších článků o fenoménu masové formace (mass formation) se kterou přišel profesor Desmet, nebo současné, zcela vylhané „zelené“ šílenství ekoalarmistů, celé založené na lži, které právě díky psychologii lidé skutečně věří. Další typickou ukázkou zneužití psychologie k řízení a ovládání davu jsou ony dnes již legendární psy-opp pod falešnou flajkou tak oblíbené třeba u vlády Spojených států (pád dvojčat, boj proti terorismu, vykreslování Putina jako agresora a diktátora jsou krásnou ukázkou, ostatně i zničení plynovodu Nordstream II spadá do této kategorie, obzvláště když je to hozeno pravdoláskařsky na Rusko a mnohé další psyopp CIA, NSA apod.) Podstatnou součástí zavádění technokratické globální tyranie nazývané NWO, Nový světový řád je sociální inženýrství, bez něj totiž žádná technokracie nemůže a nebude fungovat. A pro sociální inženýrství je psychologie naprostou nezbytností, protože je založeno na manipulaci davu právě pomocí psychologie a jejích metod. Psychologie bývá tedy dnes často zneužita pro získávání slepé poslušnosti vůči autoritám, i když je tato poslušnost často zcela sebedestruktivní. Lidé už nejsou schopni to vidět, proto jsou ochotni spáchat sebevraždu vakcínou, nechat klidně zabít vlastní děti a ještě toto své šílenství hystrericky obhajují a kdyby jen to, oni jej dokonce ještě vnucují ostatním a ještě k tomu si myslí, že zachraňují svět! A modrožluté šílenství podpory fašismu na Ukrajině spadá také přesně do této kategorie. Lidem je dnes totiž pomocí sofistikovaných metod psychologie téměř dokonale vymýván mozek!

Vlády a celý „velký“ farmaceutický průmysl dnes tímto způsobem naprosto bezostyšně prosazují své nebezpečné experimentální léky k vyřešení smyšlené „pandemie“ Wuhanského koronaviru (COVID-19). A lidé sami, psychologicky zmanipulováni je v tom šílenství klidně podporují! Je zajímavé, že až tak mnoho lidí dnes tolik spěchá, aby se sami podíleli na mandátech, ediktech a nařízeních způsobem, který navíc zcela evidentně podporuje nátlak a segregaci lidí , kteří odmítají nechat si píchnout experimentální, nevyzkoušené a evidentně nebezpečné chemikálie.

Konformita a slepá poslušnost vůči autoritám se na světě odehrává již poměrně dlouhou dobu. Moje otázka zní, proč to tak je? Co k tomu lidi vede, že i z inteligentních lidí se stávají zaslepení hysterici schopní dobrovolně spáchat sebevraždu nevyzkoušenou vakcínou? Jsou manipulováni sdělovacímí prostředky, ostatními lidmi ve svéím okolí, vládní propagandou nebo čím vlastně? Objevila jsem několik sociálních experimentů, které to trochu objasňují:

Jedním z nich jsou tzv. Aschské experimenty konformity – Solomon Asch provedl v 50. letech 20. století řadu skupinových psychologických experimentů, které ukázaly, jak velice snadno se lidé klidně postaví proti důkazům, které ale přitom leží přímo před nimi, které doslova vidí na vlastní oči.

Účastníci tohoto experimentu byli požádáni, aby se podívali na obrázek vytvořený jen z jednoduchých čar a uvedli, která z nich se svou délkou nejvíce blíží kontrolnímu vzorku. I když byla správná odpověď naprosto zřejmá, tak stejně přes to většina účastníků odpověděla nakonec nesprávně, protože jen zkrátka sledovali tu skupinu, která záměrně uvedla nesprávnou odpověď.

Toto je skutečně strhující příklad síly skupinového myšlení, který by lidem měl neustále připomínat, že jsou psychologickým působením nuceni a odkázáni na dodržování norem, i když je to mimo jakékoliv logické uvažování. (Související článek s tímto tématem naleznete zde: Američané již nekupují vládní propagandu, podvody a lži o vakcínách COVID-19 .)

Experiment s nebezpečnou konformitou – Lidé bývají být pevně nastaveni na sociální konformitu, i když to může představovat bezprostřední nebezpečí pro jejich vlastní bezpečnost. Toto je poměrně dobře známý psychologický fenomén a je velice jasně ilustrován na sociálním experimentu, na který dohlížel Dominic Abrams, profesor psychologie, který se pokoušel například odpovědět na otázku, zda-li by jedinci v hořící místnosti dále seděli jen proto, že všichni ostatní v ní sedí také.

V tomto experimentu účastníci šokujícím způsobem ignorovali všechny důkazy poskytnuté jim jejich smysly a nesmyslně čekali, až je jiná skupina lidí povede.Tedy nedbaje svěho přesvědčení raději čekali co udělají druzí. V reálné situaci by je takové jednání ovšem stálo život.

Přenesení své vlastní odpovědnosti na druhé osoby vnímané jako autority – již před šedesáti lety byl proveden do dnes populární sociální experiment Stanleyho Milgrama, který již v roce 1961 dokázal většinovou naprosto slepou poslušnost autoritě, a který posloužil jako určitý milník v pochopení toho, jak se může přímo drasticky změnit chápání etiky lidí, když je odpovědnost za jejich vlastní činy svěřena nějaké „autoritě“.

Milgram, zaujatý sociálními rolemi nacistických důstojníků v Německých koncentračních táborech, chtěl totiž vědět, kolik vnějšího nátlaku lidé potřebují, aby svévolně ublížili druhému . Zjistil, že lidé nejsou schopni racionálně myslet sami za sebe, když mají jakoukoliv podřízenou roli v autoritářské sociální hierarchii, přesně tak jako ji dnes mají všichni ti ve státy (vládami) kontrolovaném světě. Jejich přirozenou a bohužel nevědomou reakcí je totiž vždy odložit veškerou odpovědnost za své činy na někoho s autoritou a zbavit se tak své viny (v podstatě tím obejít, nebo umlčet své vlastní svědomí).

Papouškování myšlenek z mainstreamových médií

Výše uvedené myšlenky ukazují, jak lidská mysl skoro vždy usiluje o konformitu nad racionalitou a to za takových okolností, kdy je aplikován skupinový nátlak nebo nátlak nějaké autority(vlády, úřadů, médií apod.) . Lidé jsou totiž velice pevně ve svém myšlení, nebo spíš v tomto případě nemyšlení, nastaveni na naprosto slepou sociální konformitu, což z ní právě proto ale rovněž činí jeden z nejnebezpečnějších aspektů současné civilizace a celého lidstva.

Dnes ale také existuje v rámci psychologie jasné vědecké objasnění toho, proč se takové věci dějí a jakým způsobem naše podvědomí hodnotí to jen zcela abstraktní „cosi“ jako je „bezpečnost“ svého „kmene“ nebo komunity. Tím, že lidé často dost nelogicky zmírňují nebezpečí toho že budou odmítnuti nebo ze sociálního prostoru vytlačení svoji vlastní komunitou či skupinou, tak zkrátka potom to v nich za určitých situací vyvolává tendenci vzdorovat svému zdravému „selskému“ rozumu a své vlastní logice, a to vždy ve prospěch konformity.

Ti, kteří se zapojí do takového sebesabotování a sebeporážejícího chování, nechávají pak svou mysl tak zvláštně otevřenou, aby byli snadno a nevědomě manipulováni všemi těmi politickými propagandisty, hlavně pochopitelně médii a vládou.

Psychologický výzkum nám jasně a exaktně dokázal, že když jsou časy hodně nejisté nebo přímo život ohrožující, tak lidé přizpůsobují své chování tomu, co říká nebo co dělá jejich bezprostřední okolí . Díky naší veskrze sociální povaze, tedy prostě bez jakéhokoliv hlubšího přemýšlení a navíc i velmi snadno přijímáme nová společenská pravidla, pokud tak také činí i ostatní lidé okolo nás, a vytváříme tím velmi složitý kruhový sociální systém, ve kterém zkrátka nikdo nechce být „sám“.

Lidé jsou sociální, ale způsob jejich socializace se člověk od člověka vždy velice podstatně liší. Vazby, které je spojují s jejich rodinami a s přáteli nebo například hluboká loajalita k úřadům nebo jejich zemi, tak proto mohou velice výrazně ovlivnit jejich chování. A toto vše vlastně objasňuje onu sociální slepotu mnoha lidí, taky to proč valná většina „normálních“ ve smyslu obyčejných lidí stále ještě pořád „spí“ a proč my, „probuzení“, je skoro nemáme šanci probudit, ačkoliv je skutečně ale nejvyšší čas, podíváme-li se na to, co se dnes děje okolo nás. A navíc pochopitelně celosvětově, tedy globálně.

Proto si myslím, a taky zásadně propaguji, a to jak ve svých videích, tak v mnoha článcích které publikuji, právě neposlušnost jako zásadní a proveditelnou možnost naše osobního boje proti psychopatickému systému a režimu. Máme právo na neposlušnost. Neposlušnost je pouze o osobní odvaze a za jistých okolností, třeba za situace, ve které se nyní naše společnost nachází, je to dokonce naše povinnost!

Buďme proto neposlušní jak jen můžeme. Neposlušností ke svobodnějšímu světu! Vaše neposlušná zakázaná youtuberka Myšpule

Líbil se Vám dnešní článek? Zvažte prosím podporu Myšpule Světa! Bez Vaší podpory by byl tento projekt dlouhodobě neudržitelný!

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů a z Vašich darů.. Přispějete-li na jejich provoz a udržení, tak přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100 do zprávy pro příjemce pouze napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule