Archiv pro štítek: korporátní fašismus

Impérium lží se rozpadá: Nepěkné pravdy, o kterých Deep State raději mlčí.

John W. Whitehead a Nisha Whitehead zveřejnili 21. října 2021 prostřednictvím Rutherford institute tento článek, který vyšel na shftplane.com a jehož překlad přináším.

„Svět je nebezpečné místo, ne kvůli těm, kteří páchají zlo, ale kvůli těm, kteří se přihlížejí a nic nedělají.“

Albert Einstein

Amerika se nám přímo před očima rozpadá.

Toto její celkové zhroucení – vyvolané polarizující se cirkusovou politikou demokratů, masovou covido-hysterií navíc stále vydatně živenou mainstreamovými médii, rasismem, klasifikismem, fašismem, nesmyslným šířením strachu, politickou nekorektností, kulturní hygienou, stigmatizací ctností, pocitem beznaděje a bezmoci tváří v tvář neustále narůstající vládní korupci a brutalitě, zvětšující se ekonomická propast, kterou se velká část populace nějak snaží překonat, a militarizace společnosti a její „militainment“ (což je jen sprostý prodej války a násilí jako zábavy) – se následně projevuje v šílenství, chaosu a naprosté ignoraci našich vlastních zásad a svobod, které nás tak dovedli až do spárů současné US totality.

Například v New Yorku bude 200 let stará socha Thomase Jeffersona držícího Deklarace nezávislosti již zanedlouho odstraněna ze síní městské rady, kde je umístěna již od roku 1915. Navzdory mnoha Jeffersonovým významným úspěchům, bez kterých bychom možná neměli dosud žádná práva, která zatím máme dnes, tak bude vyhoštěn jen za to, že byl, ovšem ůplně stejně jako mnozí lidé z jeho doby, vlastníkem otroků. Je zvláštní, že totéž brutální očekávání neomylnosti ještě nebylo aplikováno na mnoho dalších politicky korektních, ale stejně nedokonalých a pomýlených osobností té doby.

Ve Washingtonu, DC, tribunál devíti mužů a žen jednohlasně schválili a potvrdili, že vláda a její stoupenci mohou doslova uniknout vraždě a vůbec neodpovídat za své provinění. Poslední rozsudky Nejvyššího soudu jsou jen další poměrně bolestivou lekcí nedodržování předpisů , připomínkou, že v americkém policejním státě jsme „my, obyčejní lidé“ doslova vydáni na milost a nemilost strážcům zákona, kteří v současnosti mají téměř absolutní volnost při rozhodování o tom, kdo je hrozba, kdo a co představuje protistátní odpor a jak tvrdě se dokáží vypořádat s těmi občany, kterými byli předtím pověřeni, aby jim ‚sloužili a chránili‘.

Po celé zemi, od Kalifornie po Connecticut ale i v každém místě mezi nimi, jsou jak muži, tak ženy, kteří navíc roky věrně a pilně pracovali, dnes ze svých zamětnání propouštěni pouze za to, že se domnívají, že mají právo na svoji tělesnou integritu; že by neměli být nikým, a už vůbec ne státem nuceni k tomu, navíc naprosto proti svému svědomí nebo úsudku, aby museli volit mezi individuální svobodou a ekonomickým přežitím; a také že to oni – a nikoliv vláda, FDA, CDC nebo korporátně fašistický stát – mají kontrolu nad rozhodováním o svém těle. Tato pandemie COVID-19 vytvořila další dvojí standard v tom, jak se „my lidé“ pohybujeme v této zemi: zatímco „my, střední třída“ podléháme očkovacím příkazům a je nám odepřeno i právo být skeptický ohledně původu Virus COVID, natož účinnost takzvaného léku, tak vláda, korporace a farmaceutické společnosti byly chráněny před odpovědností všeobecnými zákony o imunitě, které tak zajišťují, že jsme sotva jen o něco málo víc než obyčejnými pokusnými králíky pro jejich hodně pochybné experimenty.

A pak v Pensylvánii nějaký muž, který cestoval příměstským vlakem, po cestě nejprve obtěžoval, pak napadl a poté ještě navíc i znásilnil neznámou ženu, a to v průběhu 40 minut a více než dvou desítek vlakových zastávek, zatímco jejich spolucestující, kteří to celé sledovali a jeho ůtok natáčeli, neudělali vůbec nic . Na tísňovou linku nezavolal ani jeden jediný svědek. Ani jeden z přihlížejících mužů nezasáhl, aby ženě pomohl. Navzdory skutečnosti, že muž nebyl v přesile a mohl být v pohodě a poměrně snadno přemožen ostatními chlapi z vlaku, nebylo vyvinuto vůbec žádné společné úsilí k odražení útoku . Teprve když už bylo příliš pozdě, když byla škoda napáchána a vlak zastavil na poslední zastávce, objevila se konečně místní policie, aby zasáhla.

Je to taková alegorie toho, co se dnes děje s naší zemí a s jejími občany, kteří se také nechali oblbnout vládním šílenstvím (Deep State), dobrovolně a bez odporu se nechali zbavit všech svých ústavních záchranných sítí (tedy jejich práva byla zcela podkopána a nahlodána) a pak otevřeně vydrancována ve veřejném prostoru. Ďábel (Americký policejní stát a jeho mnoho činitelů – soudy, zákonodárné sbory a jejich různé armády), který úplně postrádá jakoukoli lidskost, otevřeně konal své zlo, zatímco ti, kteří nebili v jeho bezprostředním hledáčku, raději zbaběle vše bezpečně sledují z dálky, aniž by se jakkoliv pokusili pomoci.

To je šílenství, přesto existuje způsob, jak toto šílenství ještě zvětšit.

Takto to vypadá, když upadá svoboda a stoupá tyranie.

Pamatujme, že všechny autoritářské režimy vždy začínají postupnými kroky: kriminalizací a sledováním nevinných občanů, vězněním za nenásilné zločiny bez obětí atd. Občané pak kousek po kousku zjišťují, že jejich svobody jsou stále více omezovány a podkopávány v zájmu falešně národní bezpečnosti. A obyvatelstvo se tomu teroru pomalu začíná podřizovat.

Nikdo ovšem nikdy nemluví za ty, kteří jsou jeho cílem.

Nikdo se těmto drobným aktům útlaku nebrání.

Historicky pak tato neschopnost veřejnosti říkat pravdu směrem k vládní moci vždy vedla pouze k tomu, že celé populace obyvatel byly donuceny k tomu tolerovat tuto nevýslovnou krutost vůči svým bližním. Říka se tomu syndrom přihlížejících, kdy lidé mlčí a neangažují se – tedy jsou pouhými přihlížejícími – tváří v tvář konaným zvěrstvům, hrůzám a nespravedlnosti.

Pouze čas nás izoloval od násilí páchaného minulými režimy v jejich urputné snaze získat moc: ať již to bylo ukřižování a vraždění nevinných občanů Římany, mučení lidí inkvizicí, zvěrstva nacistů, masakry fašistů, krveprolití komunistů, nebo dnešní chladnokrevné válečné stroje provozované vojensko-průmyslovým komplexem.

Můžeme ale záměrně nevnímat takového násilí. Můžeme sami sebe přesvědčit o tom, že se přeci určitě nějak lišíme od těch obětí vládního teroru. Můžeme dál chrlit prázdné bláboly s politickou rétorikou o tom, jak skvělá ta Amerika je, navzdory mnoha zjevným důkazům o úplném opaku.

Můžeme se vyhnout naší odpovědnosti za dovedení naší vlády k odpovědnosti za své činy.

Můžeme stisknout rty a svázat si ruce a ještě zavřít oči.

Jinými slovy, můžeme nadále existovat ve stavu jakéhosi sebe-popírání. Přesto ale nelze popřít všechny ty ošklivé, tvrdé pravdy o tom, co se děje, protože jsou totiž každým dnem o něco zjevnější:

 1. Vláda rozhodně není náš přítel. Ani pro nás nepracuje.
 2. Naši takzvaní poslanci a úředníci vlády, nás, občany, ve skutečnosti vůbec nezastupují. Nyní nám vládne oligarchická elita a korporátní zájmy, pro které je hlavní udržení své moci a naší kontroly.
 3. Republikáni a demokraté se na veřejnosti rádi chovají tak, jako by mezi nimi a jejich politikami byl nějaký velký rozdíl. Nejsou však ani tak zapřisáhlými nepřáteli, jak se tváří, dokonce jsou spíše partnery ve společném zločinu, jsou tedy sjednoceni kvůli společnému cíli, kterým je jen zachování tohoto status quo .
 4. Menší ze dvou zel je ale stále zlo.
 5. Před několika lety se novinový titulek ptal otázkou : „Jaký je rozdíl mezi politikem a psychopatem? Odpověď tehdy a nyní zůstává naprosto stejná: Vůbec žádný. Mezi psychopaty a politiky není prakticky žádný rozdíl.
 6. Více než terorismus, více než domácí extremismus, více než násilí a zbraně, nebo organizovaný zločin, tak se stala větší hrozbou pro náš život, svobodu a majetek americká vláda. Je mnohem větší hrozbou než kterékoli jiné z takzvaných nebezpečí, před kterými nás jako chránáí, jak nám naprosto lživě tvrdí. Vláda naprosto přesně ví, která „tlačítka“ má zmáčknout, aby zmanipulovala obyvatelstvo a získala ho ke spolupráci se souhlasem široké veřejnosti.
 7. Pokud by totiž nějaké hlasování skutečně mohlo něco změnit, tak by nám ho nedovolili.
 8. Americká stínová vláda (deep state) – která se skládá z nikým nevolených vládních byrokratů, korporací, dodavatelů, tiskařů papírů a big – byznys korporací, to jsou ti, kteří ve skutečnosti právě teď vyvolávají chaos v zákulisí a působí mimo dosah naší ústavy a bez skutečné odpovědnosti vůči voličům – občanům a je tím skutečným důvodem, proč „my, obyčejní lidé“ nemáme vůbec žádnou kontrolu nad naší vlastní vládou.
 9. Už nemusíte být chudí, černí nebo vinní, aby s vámi v Americe zacházeli jako se zločincem. Jediné, co je k tomu potřeba, je, abyste patřili k podezřelé skupině – tedy k běžným občanům – amerického policejního státu. Jako člen této takzvané zločinecké třídy je nyní každý občan USA de facto vinen, dokud se neprokáže jeho nevina.
 10. „My, obyčejní lidé“ již nejsme chráněni naším právním státem. Postupným omezováním všech našich svobod – svobody projevu, shromažďování, práva řádného proces,práva na soukromí atd. – se vláda ve skutečnosti úplně porušila své vlastní smluvního ujednání o respektování našich ústavních práv a zároveň tím vrátila společenský kalendář zpět do doby, kdy jsme žádnou listinu práv, která by nás chránila přel zlovůlí státu, neměli.
 11. Soukromé vlastnictví neznamená nic, pokud vám vláda může zabavit váš dům, auto nebo peníze pod tou nejhloupější záminkou, ať už jde o tzv.programy propadnutí majetku, výsostná území, nebo jen opožděné zaplacené daně z v ašeho majetku. Stejně tak soukromé vlastnictví znamená jrn málo v době, kdy týmy SWAT a další vládní agenti mohou kdykoli vtrhnout do vašeho domova, rozbít vám dveře, zabít vašeho psa, zranit nebo zabít vás, poškodit zařízení vašeho domu a terorizovat vaši rodinu .
 12. Nyní se ocitáme uprostřed souboje mezi právy jednotlivce a takzvaným obecným „nouzovým“ stavem a „my, obyčejní lidé“ v něm prohráváme.
 13. Všechny ty svobody, kterých si vážíme – ty, které jsou zakotveny v ústavě, ty, které potvrzují naše právo na svobodu projevu a shromažďování, na řádný proces, na soukromí, na tělesnou integritu, právo na to, aby policie nezabavila náš majetek bez příkazu soudu nebo nás prohledávala a zadržovala nás bez jasného důvodu – jsou k ničemu, když je vláda a její zástupci mohou podle libosti ignorovat.
 14. Existuje-li nějaká absolutní zásada, tak je to ta, že americký daňový poplatník bude vždy ošizen.
 15. Naše svobody – zejména čtvrtý dodatek – jsou nadále potlačovány názorem převládajícím mezi vládními byrokraty, že mají právo prohledávat, zabavovat, svlékat, skenovat, špehovat, zkoumat, taserovat nebo zatknout každého jednotlivce na jakémkoli místě. kdykoli a za tu sebemenší provokaci.
 16. Nucené očkování, nucené prohlídky dutin, nucené kolonoskopie, nucené odběry krve, nucené dechové testy na alkohol, nucené extrakce DNA, nucené skenování očí, nucené zahrnutí do biometrických databází: to je jen několik způsobů ze všech, jak Američanům stále připomínat, že nemáme žádnou kontrolu nad tím, co se děje s našimi těly během setkání s vládními úředníky.
 17. Konečně, žádná svoboda není nikdy zadarmo. Vždy existuje cena – tedy oběť – kterou je třeba učinit, abychom svoji svobodu ochránili.

Nemůžeme mlčet tváří v tvář neustálému násilí, korupci, uchvácení moci a zločinům proti lidskosti.

Zlo převlečené za byrokracii je stále pouze zlo. Stává se doslova banálním zlem

K takovému zlu dochází, když byrokraté (vládní i korporátní) bezestudu plní zakázky, které jsou naprosto nemorální a nelidské; bezmyšlenkovitě poslouchají nemorální pokyny nadřízených ; pochodují v těsném závěsu za tyrany; bezmyšlenkovitě páchají činy teroru a nelidskosti a ospravedlňují to vše tím, že jen jako „dělají svou práci“.

Takové zlo převládne, když všichni dobří muži a ženy proti tomu nic nedělají.

Nicneděláním, mlčením, přihlížením nespravedlnosti, nenávisti a bezpráví se ale i dobří lidé stávají stejně vinnými jako je pachatel.

Existuje termín pro tento jev, kdy lidé stojí opodál, přihlížejí a nic nedělají – i když neexistuje žádné riziko pro jejich vlastní bezpečnost – zatímco dochází k nějakému hroznému činu (někdo je přepaden nebo znásilněn nebo šikanován nebo nechán zemřít): nazývá se to syndrom přihlížejícího.

Funguje to stejně, ať už mluvíme o dětech sledujících nějaké tyrany, jak mučí spolužáka na hřišti, o kolemjdoucích, kteří sledují, jak někdo umírá na chodníku a nepomohou, o cestujících ve vlaku, kteří natáčejí znásilnění spolucestující, aniž by jí pomohli, nebo o občanech mlčících tváří v tvář vládním zvěrstvům.

Musíme přestat mlčet a jen tomu přihlížet.,

Je nejvyšší čas postavit se za pravdu – za spravedlnost – za svobodu – nejen za sebe, ale za celé lidstvo. Zítra totiž může být už pozdě.

Zdroj: https://www.shtfplan.com/headline-news/the-empire-of-lies-breaks-down-ugly-truths-the-deep-state-wants-to-keep-hidden

Co se děje v Kanadě? Aktualizace situace.Nasadí Trudeou odstřelovače? Situace se vyhrocuje

Celý svět dnes s nadějí upírá zrak na Kanadu, kam se přesunula frontová linie Velkého finále na Konci věků, závěrečného kolo boje dobra se zlem na planetě Mittgard Zemi. A v Kanadě dnes stojí dobro (truckeři v konvoji svobody) a zlo (fašistická totalitní Trudeouva vláda) proti sobě přímo na ulicích této krásné země a jejích měst.

Policie se 12. února 2022 schází u mostu Ambassador Bridge ve Windsoru, Ont., aby uklidila blokádu, kterou vytvořili protestující požadující ukončení mandátů a omezení COVID-19. (Geoff Robins/AFP přes Getty Images)s)

Kanadské úřady pod vedením levicového autoritářského premiéra Justina Trudeaua a premiéra Ontaria Douga Forda splnily svůj slib, že použijí sílu k ukončení protestu truckerů, kteří se snaží ukončit nesmyslné povinné očkování proti COVID-19.

Těžce ozbrojená policie používající dokonce armádní obrněná vozidla a sportovní automatické zbraně a zároveň nasazující odstřelovače – mimochodem tento protest Konvoje svobody za celou dobu svého konání ani jednou nebyl násilný – se v pondělí přesunula, aby odklidila mezinárodní most od blokujících kamionů, řidičů a jejich příznivců poté, co byli všichni kanadskou vládou a médii v podstatě označeni jako domácí „teroristé“ a za „hrozbu národních ekonomických zájmů“ a to lidmi, kteří na téměř dva roky zbytečně uzavřeli celou ekonomiku. Trochu pokrytecké od fašistické Kanadské vlády.

NaturalNews.com dále v dnešním článku uvedlo:

Na místo již dorazila těžce ozbrojená policie, včetně policistů z Windsorské policie, provinční policie Ontaria, RCMP a dalších. Jsou zde také obrněná vozidla a několik policejních vrtulníků.

Většina kamionů a dalších vozidel byla z místa odstraněna již brzy ráno, ale patová situace s pěšími demonstranty pokračovala.

Kolem poledne se k demonstrantům přiblížila řada policistů a odtlačila je o kousek dále od místa blokády.

Policie odpoledne uvedla, že na místě protestu zahájila udělování pokut a odtahování vozidel.

„Windsorská policie a její policejní partneři zahájili vymáhání na mostě Ambassador Bridge a v jeho blízkosti,“ uvedlo oddělení na sociálních sítích. „Vyzýváme všechny demonstranty, aby jednali zákonně a pokojně. Dojíždějící jsou stále žádáni, aby se v tuto chvíli vyhýbali oblastem zasaženým demonstracemi.“

„Trudeau nasadil policejní odstřelovače proti pokojnému, neozbrojenému protestu.“ napsal Ezra Levant, vydavatel kanadského Rebel Media .

Kanadské úřady zakročili, aby očistily most od protestujících kamioňáků Freedom Convoy. Trudeauova vláda nasazuje policejní odstřelovače

Obrázek: Kanadské úřady se stěhují, aby očistily kamioňáky Freedom Convoy z mostu, Trudeauova vláda. nasazuje odstřelovače

„Vozidla blokující Ambassador Bridge vyjíždějí jedno po druhém.“ Stále je povzbuzují protestující, protože je obklíčily desítky policistů,“ poznamenal reportér CBC News Thomas Daigle na Twitteru.

Theepochtimes.com přinesl následující informace o dění v Kanadě:

Protestující Domenico Pelle řekl deníku The Epoch Times, že někteří demonstranti již informovali policii o tom, že i když v pondělí po jejich vytlačení z místa demonstrace odejdou, pokud vláda provincie do pár dní odmítne zrušit povinnou vakcinaci proti COVID-19, vrátí se zpět.

„Snažíme se zde pouze prosazovat naši stále platnou Listinu práv a svobod,“ řekl na jednom protestním místě strojník Pelle.

Tyranie samozřejmě není jen na kanadské straně hranice, jak dokazují poznámky bývalého úředníka Obamovy administrativy ministerstva vnitřní bezpečnosti . Ve Spojených státech je covidová tyranie neméně šílená.

„Protestní konvoje, kterému pravicová média tleskají jako ‚protestu za svobodu‘, jsou nyní skutečným ekonomickým a bezpečnostním problémem. Spojení s USA přes Ambassador Bridge představuje 28 % celkového ročního pohybu obchodu mezi USA a Kanadou,“ napsala na Twitteru Juliette Kayyem. „Prořezejte jim pneumatiky, vyprázdněte jejich nádrže, zatkněte řidiče a přesuňte už někam ty náklaďáky.“

Policie byla povolána k odstranění blokády na kanadsko-americkém hraničním přechodu ve Windsoru

WINDSOR, Ont.(Kanada) – Policie se přesunula k odstranění blokády na Ambassador Bridge hraničním přechodu ve Windsoru, Ont., 12. února.

Policejní vozidla a demonstranti na místě blokády u mostu Ambassador Bridge ve Windsoru, Ont., 12. února 2022. (Lisa Lin/The Epoch Times)
Provinční policie Ontaria v obrněném vozidle u mostu Ambassador Bridge ve Windsoru 12. února 2022. (Geoff Robins/AFP přes Getty Images)

Na místo dorazila těžce ozbrojená policie, včetně policistů z Windsorské policie, provinční policie Ontaria, RCMP a dalších. Jsou zde také obrněná vozidla a několik policejních vrtulníků.

Většina kamionů a dalších vozidel byla z blokády uvolněna již brzy ráno a v průběhu dne, ale patová situace s pěšími demonstranty stále pokračovala.

Kolem poledne se k demonstrantům přiblížila řada policistů a odtlačila je dále od místa blokády.

„Začíná aktivní vymáhání ve vztahu k parkování v prostoru protestu. Vozidla jsou nafocena, řidič nebo majitel obdrží upozornění a pokutu a následně jsou z místa odtažena,“ uvedla windsorská policie na svém tweetu včera kolem 16:15.

Někteří demonstranti zablokovali průjezd na nedalekých silnicích, místo na hlavní silnici vedoucí k mostu mezi USA a Kanadou, protože policie jim již nedovolí dostat se až na hlavní silnici vedoucí k hranici.

Protestující Domenico Pelle řekl, že někteří demonstranti řekli policii, že i když mohou dnes odejít, pokud provincie do dvou dnů nezruší své mandáty COVID-19, vrátí se.

„Snažíme se zde prosazovat naši Listinu práv a svobod,“ řekl na místě protestu strojník Pelle.

11. února Nejvyšší soud v Ontariu vydal soudní příkaz, který měl demonstrantům zabránit v blokování hraničního přechodu. Příkaz sice vstoupil v platnost 11. února v 19 hodin, ale večer 11. února na místo dorazili další demonstranti.

Počet demonstrantů klesl teprve až 12. února ráno. Tehdy policie zahájila operaci vyklizení prostoru.

„Windsorská policie a její policejní partneři zahájili vyklizení prostoru na mostě Ambassador Bridge a v jeho blízkosti. Vyzýváme všechny demonstranty, aby jednali zákonně a pokojně,“ uvedla na Twitteru 12. února kolem 8:30 windsorská policie. „Dojíždějící lidé jsou stále žádáni, aby se v tuto chvíli rozhodně vyhýbali všem oblastem zasaženým demonstracemi.“

Policie poté pohrozila zatčením všem těm, kteří se stále ještě „nacházejí v oblasti demonstrace“.

Protestující křičí na policii, když se snaží přesunout demonstranty blokující přístup k mostu Ambassador Bridge ve Windsoru, Ont., 12. února 2022. (Geoff Robins/AFP přes Getty Images)
Policejní vozidla na místě blokády u mostu Ambassador Bridge ve Windsoru, Ont., 12. února 2022. (Lisa Lin/The Epoch Times)

Demonstranti začali blokovat mezinárodní hraniční přechod 6. února a požadovali ukončení povinného očkování COVID-19.

Protest je jedním z několika těch, který byly inspirovány protesty kamioňáků, které začaly kvůli požadavku federální vlády, že všichni řidiči kamionů překračující kanadsko-americkou hranici musí být očkováni proti COVID-19.

Policisté hlídají ulici, zatímco kamioňáci a příznivci nadále blokují přístup k mostu Ambassador Bridge, který spojuje Detroit a Windsor, na protest proti mandátům a omezením COVID-19 ve Windsoru, Ont., 12. února 2022. (Reuters /Carlos Osorio)
Policisté stojí na stráži před autem natřeným hesly, zatímco kamioňáci a příznivci pokračují v blokování přístupu k mostu Ambassador Bridge, který spojuje Detroit a Windsor, na protest proti mandátům a omezením COVID-19 ve Windsoru, Ont., 12. února. , 2022. (Reuters/Carlos Osorio)

Demonstranti stále zůstávají v Ottawě, stejně jako na dalších místech včetně kanadsko-amerických hraničních přechodů v Albertě a Manitobě.

11. února premiér Ontaria Doug Ford oznámil, že provincie bude nadále ve stavu nouze kvůli pokračujícím protestům ve Windsoru a Ottawě.

Deklarace zahrnuje poskytnutí více pravomocí úřadům, aby se vypořádaly s jakýmikoli blokádami na dálnicích řady 400, letištích, přístavech, mostech a železnicích, řekl Ford.

Pokuty za nedodržení opatření budou až 100 000 dolarů a až jeden rok odnětí svobody, řekl Ford a dodal, že provinční vláda také poskytne další, větší pravomoci pro policii, aby odebrala osobní a komerční řidičáky a licence každému, kdo je nebude dodržovat.

Kanadský mainstreamový tisk přispěl k této zprávě.ET

S tím, co se odehrává právě v Kanadě to bude stejné jako se všemi dosavadními procesy řízenými globalisty, začnou se okamžitě překopírovávat do ostatních zemí. Takže jestli začne Trudeau do demonstrantů v Kanadě skutečně střílet, lze očekávat, že policie v Evropě do nás začne také střílet. Takže osobně pevně doufám, že k tomu nakonec nedojde. Každopádně vám držím palce a fandím, stateční řidiči z Kanady!

Svou tyranii pak zdvojnásobila: „Věř mi, nedojdou mi způsoby, jak to bolet: zruš jejich pojištění; pozastavit jejich řidičské průkazy; zakázat jakoukoli budoucí regulační certifikaci pro truckery atd. Nedozvěděli jsme se nic? Tyto věci hnisají, když nemají žádné následky,“ napsal na Twitteru Kayyem

Zdroj: https://www.naturalnews.com/2022-02-16-canadian-authorities-to-clear-freedom-convoy-truckers-off-bridge-snipers.html

https://www.theepochtimes.com/police-move-in-to-clear-blockade-at-canada-us-border-crossing-bridge-in-windsor_4273822.html

Oslovil Vás tento článek? Zvažte, prosím, podporu Myšpule Světa!

https://myspulesvet.org a video kanál Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky. Přispějete-li na jejich provoz a udržení, přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100

do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“

Všem dárcům s úctou a pokorou děkuji!

svatyavatar-3

Daruj pade Myšpule Světu!

Oslovil Vás tento článek? Podpořte nás pajdou! myspulesvet.org je projekt občanské investigativní žurnalistiky financovaný výhradně ze soukromých zdrojů a vašich darů

50,00 Kč

Tisícem soukromých tryskáčů přiletí světová elita diskutovat o tom, jak my ničíme jejich planetu. Davos 2022.

1 000 soukromých tryskáčů se snese z nebe a společně v Davosu provede Velký reset

Web childrenhealthdefense přinesl zajímavý pohled Dr.Josepha Mercoly, zakladatele mercola.com na každoroční zasedání WEF v Davosu, jehož překlad vám nabízím. Superbohatá světová elita cestuje opět na letošní výroční zasedání Světového ekonomického fóra do Davosu skoro nepřetržitým proudem soukromých většinou tryskových letadel, aby tam pro oči veřejnosti diskutovala o „palčivých“ otázkách dneška, jako je celková globální udržitelnost, ale jejich skutečným a tedy skrytým plánem je zahájit zde obnovu tzv.kapitalismu stakeholderů, fašistickému režimu v němž se soukromé korporace – tedy nikoli volení vůdci jako v demokracii – stávají jakýmisi obecnými „správci společnosti“. Soukromou, nikým nevolenou korporátní (fašistickou) vládou bezprostředně ohrožující jak vaše soukromí a digitální data, tak vaše jídlo a hlavně vaši svobodu.

Jak to na první pohled vypadá?

 • Bohatá globální elita cestuje na každoroční výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) prostřednictvím „nepřetržitého proudu“ soukromých letadel a vrtulníků po celou dobu konání, aby tam potom důležitě diskutovali o takévých otázkách, jako je globální udržitelnost.
 • Odhaduje se sice, že do roku 2050 bude právě letectví přispívat až 22 % celosvětových emisí uhlíku – přesto jen v roce 2019 do Davosu na WEForum dorazilo více než 600 soukromých, většinou tryskových letadel, a to nezahrnuje vojenská letadla a vládní speciály, která tam přepravila dalších 60 prezidentů a premiérů. .
 • Soukromá trysková letadla tzv. Jet-setters jsou uhlíkovými superemitory – ze zrcadel a kouře vzniká magická představa, že elita může pokračovat ve svém znečišťování, protože si bude jednoduše kupovat své „uhlíkové kredity“, aby tak „kompenzovala“ své znečištování planety
 • právě WEF a jeho partneři využívají COVID-19 jako „jedinečné okno příležitosti – tzv. Overtonovo okno“ k rychlému zahájení svého vysněného Velkého resetu, který zahrnuje globální změnu naprosto všeho, a to od budoucích globálních vztahů a směřování jednotlivých postupně upadajících národních ekonomik až po „nové priority společností, novou povahu obchodních modelů a nový způsob správy globálního majetku .“ Slovy fašisty Schwaaba, my nebudeme nic vlastnit a vše budeme sdílet, protže vše budou vlastnit oni.
 • Součástí tohoto plánu je také návrat ke tzv. kapitalismu stakeholderů , společenskému uspořádání, nebo režimu, ve kterém se soukromé korporace – tedy nikoli demokraticky zvolení vůdci – stávají obecnými „správci společnosti“, čímž ohrožují jak vaše soukromí a digitální data, ale i vaše jídlo a hlavně vaši svobodu. Jde tedy o korporátně fašistický režim, kdy vlády jsou jen loutkami v rukou korporací.

Na začátku každého nového roku naskočí vždy světová elita do svých soukromých tryskáčů a zalétne si do švýcarského Davosu, města ceněného svými luxusními lyžařskými středisky, ale také právě každoročním pořádáním výročního zasedání elitní globalistické organizace Světového ekonomického fóra (WEF).

Tato významná událost, známá také jako Davos Forum, má každý rok jiné ústřední téma a poskytuje jakousi globální diskuzní platformu pro vedoucí představitele těcj největších světových korporací a podniků, vládní úředníky, akademickou obec a další významné a elitní členy společnosti k diskusi o tzv. „ kritických otázkách “ současného světa a společnosti. WEF v čele s technokratem a fašistou Schwaabem napojeným na Rotschieldovu rodinu je jedním z iniciátorů a klíčových hráčů stojících za The Great Reset a za svým poněkud znepokojujícím „new normal“ výrokem, že do roku 2030 nebudeme vlastnit nic a budeme šťastní. Víte proč nebudeme nic vlastnit? Napovím vám, protože naprosto vše budoui vlastnit oni a to včetně nás.

V takovém schématu globálního uspořádání společnosti budou veškeré světové zdroje vlastněny a kontrolovány touto technokratickou elitou . Všechny životní potřeby, předměty a zdroje se mají využívat kolektivně, tedy budeme je dle jejich plánu sdílet, takový neo-liberální socialismus to bude, zatímco to skutečné vlastnictví je omezeno pouze na nejvyšší vrstvu společenské třídy. Jakou „nejvyšší třídu“?

A nyní pozor, sami zvažte, zda-li se vás to týká či nikoliv. Tak chcete-li se dokonce osobně zúčastnit výroční schůze WEF, musíte mít jednak soukromé pozvání nebo rovnou být členem WEF, což stojí od nějakých 60 000 až po 600 000 USD. Účastnický odznak na vaši schůzku je k ceně navíc za příplatek a stojí dalších 27 000 $ (tedy stál v roce 2020), který máte vlastně jen proto abyste získali vstup na konferenci.

Na diskusi o trvalé udržitelnosti letět soukromým tryskáčem je výsměch světu

Ironie dnešního globalizovaného světa byla doslova hmatatelná právě na Davoském Fóru 2020, které přineslo do Švýcarského vzdušného prostoru nepřetržitý a „stálý proud“ soukromých letadel a vrtulníků, aby jejich pasažéři mohli společně diskutovat o světové klimatické krizi a trvalé udržitelnosti . Odhaduje se, že během fóra přistálo 200 soukromých letů ve městě Davos každý den během trvání akce

Ovšem stejně tak se odhaduje, že do roku 2050 bude právě letecký průmysl a letectví přispívat až k 22 % celosvětových emisí uhlíku. Přesto tam v roce 2019 na Davos Forum přiletělo více než 600 soukromých letadel , a to navíc nezahrnuje vojenská letadla a vládní speciály, která přepravila na dalších 60 prezidentů a premiérů zúčastněných zemí.

Podle WEF máme být k „vyšším třídám“ světové elity shovívaví a jejich létání na úkor životního prostředí planety se prý vůbec nemusíme obávat. „Vůdci WEF jsou sebeuvědomělí a proto v samé pravdě a v samé lásce jak již je tak jejich zvykem nám ostatním, plebsu, tvrdí, že právě třída jejich jet-setů slibuje významný nákup tzv.uhlíkových kreditů (emisních povolenek), aby jimi kompenzovala světu emise z tryskových motorů jejich letadel,“ poznamenal k tomu časopis Forbes.

Toto je pochopitelně jen další strategie notně vyčurané technokratické elity, jak zahájit svoji novou kolonizační vlnu na planetě, jen tentokrát ve jménu udržitelnosti a „ nulových a čistých “ emisí uhlíku. Jejich představa je odhaduji taková, že zatímco my budeme sedět doma kvůli globálnímu oteplování a klimatické krizi (obě jsou asi tak skutečné jako plandemie Covid) v lockdownu, leckde hlídání armádou jak navrhoval princ Filip, tak oni si budou libovolně létat soukromými tryskáči po celé planětě a platit za to emisními odpustky, které si budou kupovat za peníze, které si sami tisknou. Je podle vás v tom plánu někde přítomno svědomí? Nebo je podle rozhodovacího principu osobně výhodné, osobně nevýhodné?

Davos. WEF 2022. The Great Reset

Bohatí uhlíkoví superemitátoří si plánují koupit cestu ven

Lhůta, kterou celému světu (nevím z jakého titulu) stanovil lidumil a největší masový vrah současně, filantrop a eugenik pan Bill Gates pro dosažení nulových čistých emisí, je rok 2050 . Je to jen další značně ironické prohlášení od elity v soukromých tryskáčích. Pan Gates si totiž žije v sídle o rozloze 66 000 čtverečních stop a cestuje soukromým letadlem, které má spotřebu 486 galonů paliva na letovou hodinu. V důsledku jeho skupování ohromného množství zemědělské půdy je také tím hlavním přispěvatelem k emisím uhlíku a jeho životní styl se soukromým tryskáčem z něj také dělá jakéhosi uhlíkového „ superemitora “superznečišťovače. Takže zatímco vy nebudete mít již ani osobní automobil, když tak pouze elektromobil a navíc jen sdílený, váš prostě nebude, abyste neznečišťovali panu Gatesovi jeho vzduch, on si bude nad vaší hlavou létat tryskáčem se spotřebou 486 galonů paliva na hodinu letu. Vítejte ve spravedlivém socialismu Brave New worl order! Všichni jsme si přece rovni, jen někteří jsou si trošku rovnější. A z tohoto dalšího globálního socialistického experimentu nebude kam emigrovat. Možná tak na Mars, když vás vemou, o čemž pochybuji.

Ale pokud jde o elitu, je to jako vždy jejich oblíbené „ty dělej, co ti říkám, nemusí tě zajímat co dělám já“. Jak nám vysvětlila Vandana Shiva, tak aby byl svět donucen přijmout jejich nový potravinový a zemědělský systém The Great Reset, tak jsou pro jeho přijetí již dnes vytvářeny nové podmínky prostřednictvím tzv.„nulových“ řešení založených vždy na přírodě, která jsou ovšem všechno možné, ale jen ne dobrá pro životní prostředí a hlavně vždy upřednostňují ty bohaté. .

Navdanyova zpráva nazvaná „Demokracie Země: Propojení práv matky Země s lidskými právy a blahobytem všech,“ vysvětluje:

„Jestliže ‚krmení celého světa‘ jedovatými chemikáliemi a geneticky zmanipulovanými trpasličími odrůdami vyšlechtěnými jen díky chemikáliím bylo pouze falešným příběhem, umělke vytvořeným za účelem zavedení současné zelené revoluce, trak jejím novým falešným příběhem je právě pohádka o trvalé ‚udržitelnosti‘ a o ‚záchraně planety‘. V tomto utopickém novém světě „čisté nuly“ ovšem již nebudou farmáři respektováni a odměňováni společností jako správci půdy a pečovatelé, jako Annadatas, tedy jako posvátní poskytovatelé našeho jídla a zdraví.

„… ‚Net Zero‘ je nová strategie, jak se zbavit všech malých farmářů nejprve prostřednictvím ‚digitálního zemědělství‘ a potom ‚zemědělství bez zemědělců‘ a poté ještě prostřednictvím břemene „falešného uhlíkového účetnictví“. Tvoje krávy prdí, zaplať!

„Kompenzace uhlíku a nový účetní trik ‚čisté nuly‘ totiž vůbec neznamenají dosáhnout nulové emise. Znamená to, že bohatí znečišťovatelé budou i nadále úplně klidně znečišťovat a také si zabírat půdu pouze pro sebe a pochopitelně také zdroje všech těch, kteří nic neznečišťovali – tedy původních obyvatel a malých farmářů – za účelem kompenzace uhlíkové stopy.

Myšlenka, že elita si klidně může pokračovat ve znečišťování, ale jednoduše si bude nakupovat uhlíkové kredity, aby tak na oko „kompenzovala“ své znečištění, je prostě čistě záležitost magie kouře a zrcadel. V rozhovoru pro Business Insider Lucy Gilliam z evropské neziskové organizace pro čistou veřejnou dopravu Transport & Environment uvedla : „Ve skutečnosti těmito kredity vůbec neodstraňujete emise, které vaše letadlo skutečně vytvořilo. Letadlo toto palivo již spálilo a uhlík se proto uvolnil do atmosféry.“

DavosFórum 2021: Proveďte velký reset

V roce 2021 se kvůli své vlastní „pandemii“ Davos Forum konalo raději v samé pravdě a v moři lásky virtuálně, jako vždy v lednu a znovu pak již osobně v Singapuru až v srpnu. Během pětidenní lednové akce, které se zúčastnilo 1 507 lidí z „nejvyšších úrovní vedení společnosti“, se diskutovalo o pěti myšlenkách The Great Reset Initiative, včetně :

 1. Navrhování soudržných, udržitelných a odolných ekonomických systémů.
 2. Podpora odpovědné transformace a růstu průmyslových odvětví.
 3. Posílení správy našeho globálního světa.
 4. Využití možniostí inovativních technologií čtvrté průmyslové revoluce.
 5. Posouvání globální a regionální spolupráce.

Je jasné, že fiktivní „pandemie“ COVID-19 vytvořila „jedinečné okno příležitosti – Overtonovo okno“ k rychlému zahájení Velkého resetu, který zahrnuje změnu naprosto všeho na planetě a to od budoucích globálních vztahů a směřování národních ekonomik až po stanovení nových „ priorit společností, povahy obchodních modelů a správy globálního majetku .“

Konečným cílem je prý „ vybudování nové společenské smlouvy “, což zní jako velice vznešený cíl, ale přitom nám nic moc neříká. „Build back better“ je další oblíbený slogan, který se často používá se souslovím The Great Reset, a ačkoli se to celé pro veřejnost hraje jako zcela nová iniciativa, ve skutečnosti jde ale pouze o přejmenování původních výrazů pro technokracii a starý výraz „New World Order“.

Součástí tohoto plánu je právě i čtvrtá průmyslová revoluce , o které mimochodem fašista a technokrat Schwab diskutuje již nejméně od roku 2016 a která se „vyznačuje spojením technologií, které stírají hranice mezi fyzickou, digitální a biologickou sférou“. A bingo! Vše se odvíjí od tajemství ve vakcínách, tvrdím konspiračně.

Pokud jde o vlastní (globální) vládu, současná revoluce přinese nepochybně nové technologie a také pravomoci, které umožní hlavně zvýšenou kontrolu populace prostřednictvím „všudypřítomných sledovacích systémů a schopnosti vlády ovládat světovou digitální infrastrukturu“. Významným prvkem politické moci bude i neustále navyšování „bio-power“ tedy biopolitické moci nad člověkem a jeho tělem. Jinými slovy člověk a jehoi tělo bude patřit státu. Pokud jde o její přímý účinek na lidi, technokrat a fašista Klaus Schwab, zakladatel a výkonný předseda WEF, v roce 2016 napsal :

„Čtvrtá průmyslová revoluce konečně změní nejen to, co děláme, ale také to, kým vlastně jsme. Ovlivní celou naši identitu a všechny problémy s ní spojené: náš pocit a představu soukromí, naše představy o vlastnictví, naše spotřební vzorce, náš čas, který věnujeme své práci a volnému času, a také to, jak rozvíjíme svou kariéru, kultivujeme své dovednosti, setkáváme se s druhými lidmi, a pěstujeme vzájemné společenské vztahy.

„Už to mění naše zdraví a vede k vyššímu ‚kvantifikovanému‘ já, a dokonce mnohem dříve, než si myslíme, to může skutečně vést až k augmentaci člověka. Seznam možností je nekonečný, protože je limitován pouze naší představivostí.“ (augmentace je vylepšování či „léčení“ biologického těla technologiemi a umělými prvky)

Davos 2022: RESET – Zahájení kapitalismu stakeholderů

Davos v roce tří zmijí doslova znamenající „reset“ v roce 2022 se bude konat jako vždy v lednu a přichází s plány na další pokračování globalistického příběhu o The Great Reset. Téma letošního Fóra zní „Spolupracujeme, obnovujeme vzájemnou důvěru“ a zaměří se na „urychlení kapitalismu zainteresovaných stran (stakeholderů), s využitím všech možností technologií čtvrté průmyslové revoluce a na zajištění inkluzivnější budoucnosti lidské práce“.

Tento fašistický ekonomický model známý také jako ekonomika nebo kapitalismus stakeholderů, tak časopis Forbes definuje jako „představu, že každá firma se zaměřuje na uspokojování potřeb všech svých stakeholderů: tedy zákazníků, zaměstnanců, partnerů, komunity alke i společnosti jako celku“.

Myšlenka kapitalismu stakeholderů existuje ovšem prokazatelně minimálně již od roku 1932, nikdy se neprokázala jako funkční ale přesto ji dnes podpořilo téměř 200 generálních ředitelů velkých nadnárodních korporací. Nyní se však v rámci přicházejícího Velkého resetu ještě navíc poměrně značně urychluje.

„Každý globální i národní podnik musí nyní plně přijmout kapitalismus stakeholderů, což znamená nejen maximalizovat své zisky, ale hlavně využít své schopnosti a zdroje v úzké spolupráci s vládami a celou občanskou společností (to je korpoirátní fašismus) k řešení všech klíčových problémů tohoto desetiletí. Musí ale hlavně aktivně přispívat k soudržnějšímu a trvale udržitelnějšímu světu,“ řekl světu fašista Schwab .

Formy kapitalismu stakeholderů však již bylyv historii několikrát vyzkoušeny a selhaly , protože celkové vyvážení leckdy zcela protichůdných nároků stakeholderů bylo téměř nemožné a vedlo pokaždé pouze k masovému zmatku a ke klesajícím a špatným výnosům. Selhání této strategie proto vedlo velké podniky naopak k tomu, aby se místo toho zaměřily na maximalizaci výnosů pro své akcionáře.

V sázce je jak budoucnost jídla, tak naše soukromí a hlavně svobody

V kapitalismu stakeholderů (korporátním fašismu) se soukromé korporace stávají „správci společnosti“, jak řekl Schwab , což je podle něj „jednoznačně tou nejlepší odpovědí na dnešní velké sociální a environmentální výzvy“. Ale i když to vše vypadá a zní skoro jako dobrá věc, když se korporace takto vzorně starají o své zákazníky, dodavatele, zaměstnance a společnost jako celek, tak tím základním tématem toho všeho je, že veškerou moc nad společností přebírají soukromé korporace – a nikoli demokraticky zvolení vůdci. Což je definice fašismu.No a jak vzorně se o své zákazníky, klienty, tedy nás starají třeba big-pharma korporace se svoji očkovací tyranií to asi dnes všichni vidíme na vlastní oči. Big-pharma nutí lidem jedy, big-tech cenzuruje to, že jsou to jedy a ovečky dobrovolně páchají sebevraždu s tečkou. A to je přesně ten fašismus.

WEF je partnerem všech nadnárodních korporací, které vedou potravinářský , ropný , technologický a farmaceutický průmysl. Jak vypadá naše budoucnost, o které tyto korporace budou rozhodovat?

Už jsme viděli různé úryvky tohoto globalistického příběhu, jako je Summit OSN o potravinových systémech v roce 2021, který dokonce vyvolal protesty a bojkot zemědělců a skupin pro lidská práva kvůli svým tvrzením, že podporuje zájmy agrobyznysu, elitní nadace a využívání systému afrických potravinových systémů .

Pokud jde o Big Tech , je dost možné, že nakonec skončí jako její vlastní globální řídící orgán, který bude mít stále větší moc nad celou naší společností. Naše soukromí a data, naše jídlo a náš přístup k lékům, to vše bude pod kontrolou těchto soukromých firemních „správců“. Jak napsal před pár lety politolog Ivan Wecke v Open Democracy :

„Plán, ze kterého The Great Reset vzešel, se jmenoval Global Redesign Initiative. Iniciativa, kterou navrhlo WEF po hospodářské krizi v roce 2008, obsahuje 600stránkovou zprávu o transformaci celého globálního vládnutí světu. Ve vizi WEF by „hlas každé vlády byl pouze jedním z mnoha, aniž by byl ovšem vždy jeho konečným arbitrem“.

„…Namísto toho, aby korporace sloužily mnoha zainteresovaným stranám, v modelu globálního vládnutí s více zainteresovanými stranami jsou tyto korporace vlastně povýšeny až na oficiálně zainteresované strany v globálním rozhodování, zatímco jednotlivé volené vlády jsou odsuzovány pouzte jako jedna z mnoha zainteresovaných stran. V praxi se tedy globální korporace stávají hlavními zúčastněnými stranami, zatímco vlády zaujímají druhořadou roli a občanská společnost je především jejich ozdobou, bez jakékoliv faktické schopnosti a možnosti cokoliv ovlivnit.

„… Pokud si jen trochu stále ještě ceníte svého práva na veřejné zdraví, na soukromí, na přístup ke zdravému jídlu nebo na vaše demokratické zastoupení, dejte si pozor na slova „kapitalismus zainteresovaných stran“, když se objeví na letošním summitu WEF v Davosu.“

Původně napsal Dr. Mercola , volně přeložila a doplnila Myšpule

Zdroj: https://childrenshealthdefense.org/defender/wef-davos-forum-stakeholder-capitalism-carbon-emissions-private-jets/