Archiv pro štítek: Jezuité

Katolicismus, antikrist a fašistická agenda Vatikánu

Amos 8:11-12 (King James Version)‘11Hle, přicházejí dny, praví Panovník Hospodin, že pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, ale po naslouchání slovům Hospodinovým.
12A budou putovat od moře k moři a od severu až na východ, budou pobíhat sem a tam, aby hledali slovo Hospodinovo, a nenaleznou je. ‚

„Má-li někdo uši k slyšení, slyš. “ – Marek 4:23

(King James Version)

Myslím, že začnu takto – skutečně věřím, že náš Pán Slávy Ježíš Kristus včas doručí toto poselství spásy každé správné osobě, a to ať už jsi kdokoli… nejdůležitější však je to, že náš Pán ví, kdo jsi, protože právě my všichni nyní žijeme právě v této závěrečné době, v tom zlomovém období lidských dějin, kdy se toto krátké Overtonovo okno příležitostí pro posledních několik tisíc spasených duší z posledních let pomalu uzavírá a brzy bude uzavřeno úplně. Boží hněv teď bude vyléván na tento zlý svět po dobu následujících 7 let, čtu „poselství“ pro Kristovo lidstvo od autora webu strangerfiction

Každý člověk by dnes měl pěstovat svoji lidskost, tedy hlavně onu duchovní část individuální bytosti, obsahující vlastnosti jako je pěstování pravdy, zodpovědnost, soucit, milosrdnost, štědrost, poctivost, upřímnost, laskavost, spravedlnost, a řídící se a naslouchající svědomí. Tedy vlastnosti definující náš individuální charakter. Ale to vše ve světě podporujícím přesně pravý opak: materialismus, sobectví, lež, ziskuchtivost, nepoctivost, neupřímnost, hamounství a edoismus. Ve světě veřejně konzumujícím krvavého beránka, falešnou oběť, vylhaný svět založený na podvodu a lži a podléhající temným chtonickým silám spodního světa. Globální chudnutí, politická tyranie, korupce, války, totalitarismus, technokracie, fašismus, umělě krize, hlad jsou hlavními atributy našeho stále méně lidského světa.

Amos 8:11-12 (King James Version)‘11Hle, přicházejí dny, praví Panovník Hospodin, že pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, ale po naslouchání slovům Hospodinovým.
12A budou putovat od moře k moři a od severu až na východ, budou pobíhat sem a tam, aby hledali slovo Hospodinovo, a nenaleznou je. ‚

Většina vyznávajících ‚křesťanů‘ tuto informaci popírá
 • Mystery Babylon v knize Zjevení je to právě římský katolicismus, který bude jezdit (jinými slovy ‚ovládat‘) onu Bestii (která bude Antikristem). Falešným prorokem (který je popisován jako další Šelma a/-nebo druhá Šelma, která je také považována za Antikristovu „pravou ruku“ klamající celý svět falešnými znameními a lživými zázraky) bude to totiž s největší pravděpodobností právě papež ( to znamená, že to bude kdokoli, kdo bude právě v té době papežem) a on (falešný prorok/ druhá Šelma/papež) pak způsobí, že všichni budou uctívat první šelmu (Antikrista) tedy katolickou církev a jeho obraz, a dobrovolně přijmou i jeho znamení (666) na své pravé ruce nebo symbol V na jejich čele (vakcína COVID-19 proto ještě nutně nemusí (ale také může) být tím skutečným znamením šelmy, protože tu stále ještě není ta pravá Šelma, neboli Antikrist), skutečné znamení šelmy by se totiž mělo implementovat přesně ve stejnou dobu (stane se to současně, bude to nějakým způsobem svázáno dohromady )
 • U ).

Až teprve když se skutečně objeví Antikrist a jeho falešný prorok (papež) pak způsobí, že celý svět bude uctívat Antikrista, jeho obraz a získá i jeho značku, ale to samozřejmě vůbec neznamená, že potřebná technologie tu již dávno není k dispozici a už vůbec to neznamená to, že s touto technologií na lidech třeba již dávno tajně neexperimentují.a to třeba právě i přesně teď, když o tom píšu tento článek a to třeba jako injekčně implantovatelné mikročipy pod t on kůži. Spasený skutečný křesťan by proto NIKDY neměl udělat takovou hloupost, aby se třeba nechal očkovat nějakou ryze experimentální vakcínou pozměňující pomocí CRISPR technologie a mRNA naší DNA, která je navržena nejen k tomu, aby navždy změnila váš genetický kód (tedy aby z nás udělala geneticky modifikovaný organismus), ale také k tomu, aby nás nejlíepe rovnou nenápadně zabila. (nenápadně znamená, aby se to v pravé lásce a moři pravdy dalo svést na něco jiného, třeba na záhadný SADS syndrom náhlého úmrtí dospělých) Vakcína COVID totiž obsahuje toxické a životu nebezpečné látky a to od oxidu grafenu, přes abortované dětské buněčné linie (MRC – 5), spike proteiny, inhibitory VMAT 2, těžké kovy až po různé další toxické adjuvans, které ale při injekčním podání vakcíny jdou přímo do našeho krevního oběhu. Právě proto si skutečně nikdy a za žádných okolností NEDÁVEJTE tuto vražednou VAKCÍNU

 • Zpátky k tématu, teď si představte, jaký druh duetu (jak účinný) by to byl, když Tělo Kristovo přistihne, aby bylo s Pánem dříve, než vůbec začaly Jacobs Trouble (7 let, kdy Bůh soudil a vyléval svůj hněv na ztracené zlý svět a na izraelský národ) a poté, co je po takzvaném „vytržení před soužením“ celosvětově odhalen Antikrist (muž hříchu), který ale vypadá přesně tak jako muž na většině katolických malbách (falešný Ježíš ‚Sananda ‚chlap malovaný podobně po tisíce let) a papež by v té chvíli třeba prohlásil, že se sám ‚Kristus‘ konečně vrátil do lůna své takzvané ‚církve‘. Takový velkolepý podvod by byl naprosto masivní, protože většina lidí si představuje Ježíše právě jako tohoto ženského hippies s dlouhými vlasy a modrýma očima, tedy tak, jak je vykreslován na katolických obrazech v průběhu staletí.
 • Ve Zjevení 17. Jan říká, že vidí děvku (Mystery Babylon), která má 7 hlav, a píše: ‚Sedm hlav je sedm hor, na kterých sedí žena‘ (přesně tak jako Vatikánské město, které se nachází na 7 pahorcích v Římě)‘ A ta žena byla oděna do purpurové barvy (jako vatikánští biskupové) a do šarlatové (jako vatikánští kardinálové) a je ozdobena zlatem a drahými kameny a perlami (přesně tak jako vatikánské zlaté „kostely“, vygooglujte) a v ruce měla zlatý pohár (stejně jako papež se zlatým pohárem při provádění pohanských obřadů uctívající BAALA/Molocha) plný ohavností a špinavosti jejího smilstva.
 • Děvka je také opilá krví svatých a krví Ježíšových mučedníků (vyhledejte si katolickou inkvizici v době temna, stejně jako třeba španělskou inkvizici – kde katolická církev a jezuité obviňovali zachraňované křesťany z „hereze“, kdy je pak za to ovšem naprosto brutálně mučili a pak usmrtili). Katolická církev tak zabila miliony spasených bratří a sester v Pánu, ale oni to nikdy otevřeně nepřiznají a dělají, jako by se nic nestalo, nebo říkají, že to bylo „už dávno“ a že „katolická církev změnila své způsoby“.
 • Také Antikrist bude sedět na fyzickém trůnu, žádný jiný náboženský vůdce kromě papeže to nedělá a všichni prezidenti i světoví vůdci se každoročně setkávají s papežem, líbají mu ruku, klaní se mu a dostávají jeho takzvané „požehnání“. “, jinými slovy, po obdržení jejich přímých rozkazů z Vatikánu (spáchající duchovní smilstvo s Nevěstkou/Matkou nevěstek přesně tak, jak to popisuje Bible), dá papež své sídlo (fyzický trůn) Antikristovi, jakmile bude konečně odhalen na světové scéně. . Toto je bezpochyby Antikristova soustava.
 • John popisuje Mystery Babylon jako „ženu“ a zamyslete se znovu, kdo je zde na této Zemi nazýván také jako „Svatá matka Církev“? Jeho římský katolicismus/Vatikánské město, je jasné jako den, jsou známé tím, že mají tento titul. Ježíš nikdy nepopsal svou církev/skupinu věřících jako „ženu“, ale spíše jako svou nevěstu/cudnou pannu, která nemá skvrnu ani vrásky (přečtěte si Efezským 5:27 a 2. Korintským 11:2).
 • Musím také zmínit, že všechny protestantské denominace a jejich pohanské církevní stavby jsou opět pod křídly Vatikánu, přesně tak, jak tomu bylo již dříve ve středověké Evropě, všichni protestanti se vrátili ke své matce nevěstky, proto když je začnete srovnávat s katolíky nenajdete téměř žádný rozdíl (nejlepší je neděle, alter, stavba pohanského „kostela“, oblek a kravata, různé jiné tradice, které se v Bibli neobjevují atd.). Římská říše nikdy nezanikla, nikdo si Římany nepodmanil, poté, co se Římská říše rozdělila na dvě části, tak zcela splynula s římským katolicismem, čímž se stala 5. a posledním královstvím, také známé jako Železná socha a hlína v Danielově proroctví o Nabuchodonozorovi`.
 • Takzvané vlastenecké hnutí (patriotismus, nacionalismus a konzervatismus) povstává z velmi specifického důvodu – zažehnout radikální pravicové křídlo, kterým se stane Antikristova armáda. Fascism 2.0 je již jako sněhová koule, to, co Satan udělal s nacistickým Německem ve 2. světové válce, bylo pouze „beta“ testování pro jeho nadcházející finální království a nebylo to nic ve srovnání s tím, co nám přinese budoucnost.
 • Nevěřte lži, že se všechna náboženství sejdou a sjednotí pod „mírem“, bude to přesně naopak, bude to fašistická diktatura pod praporem „spravedlnosti“. Základní myšlenkou lidí na samém vrcholu (zejména těch z jezuitského řádu, kteří tahají za nitky v podvodu COVID) je učinit celý systém tak špatným, tak nesnesitelným, tak rozbitým a tak očividným záměrem, že jednou člověk hříchu je odhalen (Antikrist), radikální pravice bude totálně otrávená ideologií komunismu a liberalismu (kterou vidíme všude, kam se podíváme), že bude plně připravena a zcela oddaná fašistickému světovému vůdci (Antikristovi) v spolu s ním pak bude provádět všechny ty avízované velké změny celého současného světového systému. (Schwaabův Great Reset, NWO)
 • Radikální pravice bude prosit o někoho, jako je Antikrist, aby je „zachránil“, aby „zachránil“ celý náš svět před totálním ekonomickým kolapsem a degradací. Daniel 8:25 říká, že Antikrist „pokojem zničí mnohé“, to znamená, že musí nejprve přijít skutečně velmi temný čas sem na Zemi, než lidé konečně začnou prosit o „mír a bezpečí“, o kterém se mluví v 1. Tesalonickým 5:3, kde se říká ‚Nebo když řeknou: Pokoj a bezpečí; pak na ně přijde náhlá zkáza jako bolest na těhotnou ženu; a neuniknou“.
 • Takže to pro lidstvo bude strašná doba a pak se to vše ještě zhorší, když se Antikrist ukáže, aby „vyřešil“ všechny jejich problémy, a v určitém okamžiku a čase, než bude Antikrist dokonce odhalen, bude Tělo Kristovo chyceno. až do nebe.
 • Věřící „vytržení po soužení“ si budou myslet, že konečně prošli dobou Jacobs Trouble (období 7 let) a pozdraví Antikrista jako Ježíše Krista, protože nepřijali lásku Pravdy, kterou by mohli být spaseni, v kterou by věřili.A proto na ně sám Bůh sešle silný klam, aby uvěřili lži, aby byli zatraceni všichni, kteří nevěřili Pravdě, ale měli zalíbení v nespravedlnosti – mluveno ve 2. Tesalonickým 2.
 • Pokud dnes půjdete na video platformu s názvem Bitchute, tak už tady můžete vidět čistou nenávist a touhu po krvi na ulicích ze strany různých ‚gojimských‘ skupin (jsou to takřka vždy v podstatě oddaní papežští katolíci, milovníci fašismu a nacistů, kteří rádi křičí a posmívají se, že je to ‚Židovský řád‘ ). Vše svádějí na Židy, jako že Židé řídí svět a jsou mocnější než katolické rytířství, i když ve skutečnosti jsou Židé neustále pasováni na rytíře do katolických a jezuitských řádů, což znamená, že nejsou na stejná kontrolní úroveň jako katolická církev, protože proč byste byli pasováni na rytíře jako sionistický Žid do katolického rytířského řádu, když jste vyšší v hodnosti než oni, nebo jste dokonce na samém vrcholu řetězu?
 • Protože však nejsou, nepodléhejte těmto lžím. SKUTEČNÍ Židé jsou již ve své zaslíbené zemi, kterou jim dal Pán Bůh, jsou v Izraeli a mají na tuto zemi plné právo, průměrný Žid na ulici vůbec nemá ponětí, co se dnes děje ve světě, jsou stejně tak ztraceni jako ostatní bezbožní pohané tam venku (a to je celý smysl pro dobu Jákobových nesnází – Jákoba také známého jako Izrael. Dostanou svůj podíl za to, že jsou zlým národem a zavrhnou svého Mesiáše Ježíše Krista, to je důvod, proč je Bůh potrestal je v tomto časovém období, protože Bůh neskončil s izraelským národem).
 • Ti, kdo smilní s děvkou (Mystery Babylon alias Vatikán), jsou ve skutečnosti falešní Židé popsaní ve Zjevení 3:9 jako synagoga Satanova – „Hle, udělám je ze synagogy Satanovy, která říká, že jsou Židé a NEJSOU, ale LŽÍ; hle, přivedu je, aby přicházeli a klaněli se před tvýma nohama a poznali, že jsem tě miloval.“
 • Antikrist usedne na fyzický trůn v přestavěném 3. chrámu v Jeruzalémě. 2 Tesalonickým 2:3 píše: ‚Ať vás nikdo nesvede, neboť ten den nepřijde , ledaže by nejprve přišlo odpadnutí a nebyl zjeven muž hříchu, syn zatracení; Kdo se staví proti a povyšuje se nade vše, co se nazývá Bůh nebo co se uctívá; takže jako Bůh sedí v Božím chrámu a ukazuje se, že je Bůh“.
 • Ale nepodléhejte další lži, že tato událost bude duchovní, 1. Korintským 3:16-17 říká toto: „Nevíte, že jste chrámem Božím a že ve vás přebývá Duch Boží? Jestliže kdo poskvrní chrám Boží, toho Bůh zničí; neboť chrám Boží je svatý, kterýmž chrámem jste vy‘. Takže podle 1. Korintským 3:16-17 jsme chrámem Božím, naše těla jsou, takže pokud je to všechno duchovní, kde bude Antikrist sedět? Bude sedět v nás? Vylézt na nás a sednout si na hlavu se židlí? Problém je v tom, že falešní konvertité nedokážou správně rozdělit slovo Pravdy, jak je nám křesťanům přikázáno ve 2. Timoteovi 2:15, a tak dělají z písem úplný nepořádek – neuznávají dispenzační učení.
 • Fyzický 3. chrám, který bude přestavěn ve městě velkého krále (Jeruzalém), je absolutním klíčem k biblickému proroctví, kde se Antikrist prohlásí za „boha“ na Zemi. Muž hříchu (Antikrist) bude mít také smrtelnou ránu v pravém oku (s oslepením pravého oka), proto v Hollywoodu neustále vidíme symboliku Jednookého, je to podvědomé programování (ovládání mysli) , díky čemuž se s tím smíří celý všeobecný dav, a bude to lépe přijatelné, jakmile bude veřejně odhalen Antikrist, až dojde k této události.
 • Přesně stejné programování bylo použito již u 9.11. , kdy nám vkládali podprahové zprávy, že dvojčata budou zničena určitě již tak 30-40 let předtím, než k té události vůbec skutečně došlo. Špičkoví vědci a psychologové, kteří pracují pro jezuitský řád totiž přesně vědí, jak funguje mysl veřejnosti. Zachariáš 11:17 píše: „Běda pastýři modly, který opouští stádo! meč bude na jeho paži a na jeho pravém oku; jeho paže bude čistá vysušená a jeho pravé oko bude zcela zatemněno.“ A nyní to spojte se Zjevením 13:3 „A viděl jsem jednu z jeho hlav, jak byla k smrti zraněna; a jeho smrtelná rána byla zahojena a celý svět se divil po té šelmě‘. Možná dojde k pokusu o atentát (pokus o to zabít, zastřelit Antikrista), ať už to bude fingovaný nebo skutečná věc, nebudu tady, abych to zjistil, budu dopaden, než se to vůbec stane. a pokud jste skutečně spaseni, tak budete také.
 • Jak bylo uvedeno již dříve, tak toto falešně nazývané „velké soužení“ (7leté období) se správně nazývá dobou Jákobových potíží (Jakob je ve Starém zákoně Izrael). Jeremjáš 30:7 říká: ‚Běda! neboť ten den je veliký, takže se mu nikdo nevyrovná. Je to i čas Jákobova soužení, ale bude z něj zachráněn‘. Bůh bude jednat s Kristem, který odmítá židovský národ, s Židy, kteří popřeli spasení a jsou stále pod zákonem, a proto bude Pán ukazovat velká znamení, která jsou zapsána v knize Zjevení. Pán v té době potvrdí své slovo prostřednictvím událostí v knize Zjevení a Nového zákona, protože kdo jsou ti, kteří vyžadují znamení? Jsou to Židé podle 1. Korintským 1:22 „Židé totiž vyžadují znamení a Řekové hledají moudrost“.
 • Spasení křesťané dnes totiž nepotřebují žádný důkaz, že Ježíš Kristus je Bůh, protože k němu mají osobní vztah, jsou vykoupeni Kristovou krví, jsou zapečetěni až do dne vykoupení (vykoupení koupeného majetku zmíněné v Efezským 1: 14, „Vytržení před soužením“) a nedochází k žádnému dalšímu „očištění“ církve, za vše zaplatil Ježíš na kříži, toto učení o dalším „očištění a utrpení“ je totiž čistě převzato z římskokatolického katechismu.
 • Pokud jste skutečně znovuzrozeni, pokud se Bůh rozhodl zachránit právě vás svou vlastní krví, která smyje všechny vaše hříchy, pak nemusíte vůbec nic vydržet až do konce, jen proto abyste byli spaseni. Katolíci jsou těmi, kdo učí náhradní teologii, že „církev“ nyní nějak nahradila Izrael a že Bůh už nemá nic společného s Abrahamovým fyzickým semenem. Otázkou tedy je, proč křesťané následují toto satanské římskokatolické učení?
 • Také skutečně znovuzrozený křesťan věřící v Bibli nemůže nenávidět Židy, protože chápe, že jeho spása pochází od Židů, Ježíš Kristus byl Žid, pokud jsi spasen, jsi duchovně přijat do Pánovy rodiny, stal jsi se Abrahamovým duchovním semínkem. Galatským 3:29 „A pokud vy buďte Kristovi, pak jste símě Abrahamovo a dědici podle zaslíbení“. Jan 4:22 „Vy se klaníte, nevíte co, my víme, co uctíváme, neboť spása je ze Židů.“ A v Genesis 12:3 Pán říká Abrahamovi: ‚A já požehnám těm, kdo tobě žehnají, a prokleji toho, kdo tobě zlořečí, a v tobě budou požehnány všechny rodiny země‘. Tak proč byste proboha nenáviděli izraelský národ? Proč byste nahradil Izrael moderní „církví“? Řeknu vám proč, protože toto je jezuitský plán nenávidět Židy a zbavit se jich, protože kdyby Satan zabil všechny Židy, udělal by z Boha lháře, když Bůh ve skutečnosti uzavřel smlouvu s Abrahamem a jeho semenem. navždy.
 • Jakmile se Antikrist ukáže, potvrdí smlouvu s mnoha na jeden týden (7 let) a uprostřed týdne ji poruší (po 3,5 letech) – je to zmíněno v Danielovi 9:27. Antikrist po porušení smlouvy půjde po zbývajících Židech, kteří je chtějí povraždit, jak je psáno ve Zjevení 12:14 „A ženě byla dána dvě křídla velkého orla, aby mohla odletět do pouště, do svého místo, kde je živena na čas, časy a půl času (3,5 roku) z tváře hada. A drak se na ženu rozhněval a šel bojovat se ostatky jejího semene, kteří zachovávají přikázání Boží a mají svědectví Ježíše Krista. Také pokud vás Pán skutečně zachránil a řekl, že nebudete nikdy vyrván z jeho rukou, že jste věčně zajištěni, tak proč by VÁS (spaseného křesťana, své dítě) uvedl do časového období, kdy můžete ztratit své spasení?
 • Tím, že přijmete znamení šelmy a budete tak navždy zatraceni v ohnivém jezeře? Nemluvě o tom, že je to sám Beránek (Ježíš Kristus), který otevírá první pečeť a uvolňuje Antikrista na Zemi, zatímco vylévá svůj hněv (přečtěte si Zjevení 6). Tak proč by to Bůh dělal své vlastní Nevěstě/Tělu Kristově? Proč by to dělal svým vlastním dětem, které jsou již zachráněny/zapečetěny a vkládají veškerou svou důvěru v Pána? Nedává to vůbec žádný smysl, Ježíš Kristus není šikula. Samozřejmě, pokud je to pouze VAŠE spasení, pak ano, pak ho ztratit MŮŽETE a ztratíte ho, pokud jste vy svým vlastním autorem spasení, ale pokud je to spasení Páně, pak se to NIKDY nemůže stát, protože to v první řadě vůbec není na vás. Pamatujte, že Ježíš vás vykoupil svou vlastní krví, jste koupeni za cenu, patříte jemu. A pokud jste zachráněni, tak víte, co je to utrpení, když se vaše rodina, přátelé, blízcí obrátí proti vám, když se vám posmívají za to, že jste se pevně postavili za Bibli, když máte finanční problémy, zdravotní problémy, všechny druhy problémů, protože jsou světem nenáviděni atd. Co je to ‚Rapture‘? Je to vzkříšení a Ježíš řekl, že ON JE Vzkříšení v Janovi 11:25-26 „Ježíš jí řekl: Já jsem vzkříšení a život; kdo věří ve mne, i když byl mrtvý, bude žít. A kdokoli žije a věří ve mne, nezemře navěky. Tomu věříš? Věří tedy „věřící vytržení po soužení“ tomu, co právě řekl Ježíš? Ne. ‚Post-tribbers‘ netrpí, ve skutečnosti si žijí docela dobře a jsou světem milováni, proto čekají na Antikrista, aby ukázal, jak silní ‚křesťané‘ skutečně jsou, kteří tvrdí, že jsou budou „vydržet až do konce, aby byli zachráněni“, když ve skutečnosti již dostali vakcínu mRNA a „utrpení“ ještě ani nezačalo. Jsou to prostě prepperi, pokrytci a falešní bratři, odtrhli oči od setkání s Ježíšem v oblacích, uctívají svého imaginárního Boha stejně jako katolíci, protože jejich doktríny se navzájem dokonale shodují – ať už je to „vytržení po soužení“ nebo satanské uctívání „Trojice“, které se nikde v Bibli krále Jakuba neobjevuje. Pouze Božství je zmíněno v písmech, kde se uvádí, že Ježíš Kristus je Otec.
 • Antikristův systém se bude zcela spoléhat na elektřinu, proto máme tak velký tlak na snižování uhlíkových emisí po celém světě (Agenda 2030, zelená, obnovitelná energie, co si jen vzpomenete) a proto je tak velký zájem o elektromobily. , protože vědí, že jakmile takové vozidlo budete vlastnit a jakmile budou chytrá síť a chytrá města 5G plně zavedena, nebudete moci nikam jezdit, bude fungovat hlavně v městské zóně, kde budete moci plně nabíjet to pouze v městské části. Pokud máte omezenou baterii, zapomeňte na jízdu do lesa nebo na piknik v blízkosti venkova. Elektřina také dává dokonalý smysl s vědomím, že znamením zvířete bude digitální technologie (vydělávání peněz, vydělávání peněz ze vzduchu), a právě v tuto chvíli mám pocit, že kryptoměna by se této roli ideálně hodila (kryptoměna například svázaná s nějakým implantovatelným mikročipem, který jde do těla COVID-19 s genově změněnou mRNA). Jen čas to ukáže, ale naštěstí tu již ani nebudu, abych to zjistil, uvidím, jak se to všechno odehraje z nebe. Daniel nám také poskytuje pohled na Antikristovo království, které je částečně silné a částečně slabé (proroctví Iron & Clay) a že bude trvat 3,5 roku, než žalostně selže. Daniel 2:41-42 říká: ‚A když jsi viděl nohy a prsty, část z hrnčířské hlíny a část ze železa, království bude rozděleno; ale bude v něm síla železa, protože jsi viděl železo smíšené s bahnitou hlínou. A jako prsty na nohou byly zčásti ze železa a zčásti z hlíny, tak bude království zčásti silné a zčásti rozbité. Tak je nyní jasné, proč ve Zjevení 16:10-11 Jan píše: ‚A pátý anděl vylil svou nádobu na sedadlo šelmy; a jeho království bylo plné temnot; a bolestí hryzali své jazyky a rouhali se Bohu nebes pro své bolesti a vředy a nečinili pokání ze svých skutků. Zeptejte se sami sebe, proč bylo Antikristovo království plné temnoty? Může to být způsobeno poruchou elektrické sítě? Nebo masivní sluneční erupce způsobující magnetické rušení? Pán Bůh říká, že učiní úplný konec všem národům v Jeremiášovi 30:11 ‚Neboť já jsem s tebou, praví Hospodin, abych tě zachránil; neučiň s tebou úplný konec, ale napravím tě v míře a nenechám tě úplně bez trestu‘. Toto království nebude úspěšné, bude trvat jen 7 let a nebude úspěšným „Novým světovým řádem“ a pochopte, že Pán sám přivádí tento zlý systém, aby potvrdil své slovo, Bůh to má po celou dobu pod kontrolou. .
 • Antikrist bude uctíván po celém světě v pohanských „církevních“ budovách, které se nikde v písmech nevyskytují. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč je také tak velký tlak na tyto „církevní“ budovy? Kde byly církevní stavby před 2 tisíci lety? Nebo se o nich Pán při dokončování Bible zapomněl zmínit? Kde se v Bibli říká „chodit do kostela“? V kostele byli vždy lidé, věřící se scházeli ve svých domovech i venku, a je to legrační, protože když se lidí zeptáte, kde uctíváte nebo kde uctíváte Boha, okamžitě odpoví: v mém „místním kostele“ a podle nich pokud nechodíte do svého „místního sboru“, abyste byli se svou „církevní rodinou“ nebo „komunitou“, dívají se na vás, jako by s vámi bylo něco v nepořádku.
 • Jsou již připraveni přijmout skutečnost, že budou muset uposlechnout cokoli, co řekne jejich oblíbený nájemný „pastor“ nebo „kazatel“, i když jim řekne, aby se nechali očkovat, nasadili si masky, drželi si odstup nebo vzali značku. šelmy v blízké budoucnosti. Tito papežští modloslužebníci se již zkompromitovali a dostali úder, Pán jim posílá silný klam a ten bude ještě silnější. Každý, kdo po celém tom podvodu COVID stále ještě chodí do budovy pohanského ‚kostela‘, tak je již jen ztracený pohan na cestě do pekla. Nájemníci museli zavřít své takzvané ‚kostely/domy Boží‘ a poslouchat každé slovo, které jim vláda řekla, jsou to úplní podvodníci, každý z nich. Žádný spasený křesťan je nemůže bránit, tyto moderní ‚kostely‘ jsou společenské kluby, nic víc a Bible nám jasně říká, že jednoho dne bude celý svět uctívat Bestii. Zjevení 13:8 „A všichni obyvatelé země se mu budou klanět, jejichž jména nejsou zapsána v knize života Beránka zabitého od založení světa.“ „Církevní“ stavby jsou vynálezy pohanských římských katolíků včetně všech jejich satanských doktrín, tradic a rituálů, které se protestanti snaží kopírovat. Dávejte pozor a ujistěte se, že nejste jedním z laodicejských lidí, protože při dostižení je Hospodin vyvrhne ze svých úst. Zjevení 3:16 „Protože jsi vlažný a ani studený ani horký, vyplivnu tě ze svých úst.“
Záhada, Velký Babylón, Matka nevěstek a ohavností Země
Zjevení 17:9 „A zde je mysl, která má moudrost. Těch sedm hlav je SEDM HORY, na kterých ta žena sedí.“ Obrázek raného římského perimetru.
Vatikán po nich dokonce pořádá zájezdy. Říká, citát: „Z geografického hlediska leží Řím na sedmi pahorcích: Palatine, Capitoline, Aventine, Caelian, Esquiline, Quirinal a Vimina Hill. Kdysi tvořili opěrný bod velké římské říše. Čtěte dále a získejte přehled o tom, čím jsou jednotlivé kopce charakteristické, a jejich význam pro současný Řím. Chcete-li mít zdravý zážitek, přihlaste se na nejlepší prohlídky Vatikánu ještě dnes.“
Rané zobrazení 7 římských pahorků včetně kresby pohanského uctívání BAAL/Moloch. Jeremjáš 19:4 píše: ‚Protože mě opustili a odcizili toto místo a pálili na něm kadidlo jiným bohům, které neznali ani oni, ani jejich otcové, ani judští králové a naplnili toto místo krev nevinných; Vystavěli také výsosti Bálovy, aby spalovali své syny ohněm k zápalným obětem Bálovi, což jsem nepřikázal, ani nemluvil, ani mi to nepřišlo na mysl.
Tyto nechutné sochy obětí dětí BAAL/Molochovi lze nalézt v Kapitolských muzeích v Římě. Popisují je jako: „Legendární zakladatelé Říma, Romulus a Remus, kojení vlčicí, byli chováni pastýřem a vyrostli, aby založili Řím. Vlk byl tradičně identifikován jako Etruscan, c. 500-480 př.nl.
Zjevení 17:4 KJV „A ta žena byla oděna do FIALOVÉ a ŠARLETOVÉ barvy…“ Přesně jako biskupové a kardinálové ve Vatikánu.
Biskupové a kardinálové se účastní masivního luciferiánského obřadu.
Arcibiskup z Canterbury Rowan Williams (vlevo) vítá 17. září 2010 válečného zločince papeže Benedikta v paláci Lambeth v centru Londýna.
Znovu si všimněte barev nevěstky.
Zjevení 14:4 KJV „A ta žena byla oděna do purpurové a šarlatové barvy a ozdobena ZLATEM, DRAHÝMI KAMENY a PERLAMI…“ Snímek pořízený v bazilice svatého Petra, nic takového na světě není a Petr nikdy nebyl tou skálou církve, Ježíš Kristus je.
Zjevení 17:4 KJV ‚A ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami a v ruce měla ZLATÝ kalich plný ohavností a špíny svého smilstva‘. Papež František vede luciferskou mši na Štědrý den v bazilice svatého Petra ve Vatikánu, 24. prosince 2020.
Joseph Ratzinger (papež Benedikt XVI.) a zlatý pohár plný ohavností a špíny.
Karol Józef Wojtyła (papež Jan Pavel II.), válečný zločinec, který se hned po 2. světové válce připojil k kléru, aby se vyhnul obvinění z prodeje chemikálií nacistům. Používali a experimentovali s těmi samými chemikáliemi na Židech.
Jak jsem uvedl ve svém předchozím článku, kde jsem rozebral význam znaku 666 ruky ( klikněte sem a přečtěte si jej ) – „ Triquetra (Trojice) je satanský symbol, který má své kořeny hluboko v okultismu. Vždy bylo spojováno s pohanskými vírami, satanskými praktikami a čarodějnictvím. se Triquetra skládá ze tří překrývajících se 6. Toto logo je prastarým symbolem pohanské Trojice. Symbol opět zpopularizoval satanista Aleister Crowley pro Královský oblouk (Lucifer) 3. stupně Yorkského zednářského řádu. Proč je tento symbol a tato čísla na obálce hlavních knih křesťanství adventistů sedmého dne (SDA) a New King James Versions ?
Při zmínce o Josephu Ratzingerovi (papež Benedikt XVI.) je zajímavé, že se jako 14letý připojil k Hitlerově mládežnické organizaci nacistické strany a poté sloužil v německé armádě. Fotografie pořízená v roce 1943 během druhé světové války ukazuje Josepha Ratzingera jako asistenta německého letectva.
Zjevení 17:6 KJV „A viděl jsem ženu opilou krví svatých a krví mučedníků Ježíšových, a když jsem ji uviděl, podivil jsem se s velkým obdivem.“
Kacířská vidlička – Skládá se z kusu kovu s vidlicí na obou koncích, drženého na místě koženým páskem nebo řemínkem. Byl umístěn mezi hrudní kostí a bradou. Nositel byl uveden do polohy, ve které si nemohl lehnout. Křesťané nemohli usnout, ve chvíli, kdy jim únavou klesly hlavy, hroty probodly hrdlo a hrudník a způsobily velkou bolest. To způsobilo nedostatek spánku, křesťané byli takové dny vzhůru. Katolická církev používala tuto metodu, aby „napravila své způsoby“ – dalo by se říci přiznání, aby přiznala svou „vinu“ a vrátila je zpět do katolické „víry“.
Jidášova kolébka – Údajné mučící zařízení, kterým byl otvor zavěšené oběti pomalu nabodnut a natažen na pyramidální špičku „sedadla“.
Oběť byla svlečena, zvednuta a zavěšena přes tuto špičatou pyramidu pomocí železných pásů. Jejich nohy byly nataženy dopředu nebo jejich kotníky staženy závažím. Trýznitel by pak obviněného pustil na pyramidu procházející oběma otvory. Se staženými svaly se obvykle nedokázali uvolnit a usnout.
The Breast Ripper – Inquisition používala roztrhávače prsou téměř výhradně na ženy. Oběti, které byly obviněny a odsouzeny za cizoložství, čarodějnictví, kacířství, rouhání a ti, kteří byli proti konverzi, byli často léčeni tímto pekelným hrotem podobným zařízením, jehož hlavním účelem bylo odtrhnout prsa z hrudi. Železné svorky byly zahřáté na rozžhavenou teplotu.
Hruška – Dalším zařízením oblíbeným španělskou inkvizicí byla Hruška. Zařízení, které se většinou používalo u ženských obětí, se vložilo do vagíny nebo úst subjektu a poté se rozšířilo otočením šroubu na vnějším konci, čímž došlo k roztržení a roztržení uvnitř. Mučení, které zahrnovalo Hruška, mělo téměř vždy fatální konec. Více o nepředstavitelném křesťanském mučení katolickou církví si můžete přečíst ve Foxově Knize mučedníků, kterou napsal jezuita John Foxe, který se pokusil zabít krále Jakuba spiknutím se střelným prachem, a všichni, kdo poprvé překládali Bibli do angličtiny. v historii.
Zjevení 17:2 „A přišel jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm koflíků, a mluvil se mnou a řekl mi: Pojď sem; Ukážu ti soud velké nevěstky, která sedí na mnohých vodách, s níž smilnili králové země a obyvatelé země se opili vínem jejího smilstva.
Papež František promlouvá během summitu Evropské unie ve Vatikánu, 24. března 2017. Řekněte mi, který jiný náboženský vůdce je schopen vydat rozkazy všem vůdcům zemí? Zjevení 18:3 „Všechny národy pily víno hněvu jejího smilstva a králové země s ní smilnili a kupci země zbohatli hojností jejích lahůdek.“ Existují už pochybnosti o tom, kdo je Mystery Babylon?

Musíte pochopit jednu věc – historie se bude stále opakovat, protože z minulých chyb se nikdy neponaučí. Cokoli lidé říkají nebo dělají, aby „bojovali“ proti tyranii a takzvanému „Novému světovému řádu“ nebo „Antikristovskému království“ (které sám Pán přináší jako svůj konečný rozsudek), nezastaví biblické proroctví, protože ti, kteří volají po „Spravedlnost“, ti nejhlasitější, nemají žádný pevný základ, na kterém by mohli stát – 1. Korintským 3:11 „Neboť nikdo nemůže položit jiný základ, než ten, který je položen, kterým je Ježíš Kristus“.

A proto když prohlašují, že znají Boha ve svých dílech, popírají ho (Titovi 1:16), jejich Bůh je prostě nějaký výplod jejich vlastní fantazie, ne příliš vzdálený tomu, jak římský katolicismus zobrazuje jejich „boha“ Lucifera. Jen se jich zeptejte, kdo je Ježíš Kristus a oni popíší Antikrista – Ježíš nikdy nikoho nesoudí, každého miluje a odpouští mu, nezajímá ho hřích ani jeho dokonalé svaté, spravedlivé slovo atd. Když lidé říkají, že neexistuje dokonalé slovo Bůh nebo že neexistují žádná dokonalá písma, na která by se dalo spoléhat zde na Zemi, když říkají, že je to POUHÝ překlad (a nezapomeňme, kolik milionů lidí bylo popraveno římskými katolíky ZA TENTO překlad krále Jakuba a kolik jich utrpělo mučení a bylo upáleno k smrti „JEN“ za překlad), takže když to říkají, ve skutečnosti těmito slovy naznačují, že NECHTĚJÍ mít ve svém životě autoritu ani mít dokonalý svatý standard, a tak se stávají svými“ Bůh zná dobro a zlo. Nechtějí slyšet frázi ‚Tak praví Hospodin Bůh‘, která soudí jejich hřích, chtějí to slovo překroutit, jak chtějí, aby odpovídalo jejich životnímu stylu. Soudců 21:25 říká: „V těch dnech nebyl v Izraeli král, každý dělal to, co bylo správné v jeho vlastních očích.“ A také jim jde alespoň trochu o spásu druhých nebo dokonce o vlastní věčný osud? Ne. Zajímá je problém s verzí Bible? Jsou znepokojeni tím, že Vatikán volně překládá slovo Boží, kde odstraňují celé věty? Samozřejmě že ne. Rozdávají traktáty evangelia, aby ostatní věděli, kdo Ježíš Kristus skutečně je a co pro nás udělal? Děláš si ze mě srandu? Jejich současný „boj“ proti tyranii je bojem o to, aby si mohli udržet svůj mizerný a hříšný životní styl a přitom mít na autě nálepku s nápisem „Bůh žehnej Americe“. Proč by Bůh vesmíru žehnal těmto lidem? Nebo nějací lidé v tomto současném stavu? Lidé nechtějí přemýšlet o Ježíši Kristu jako o spravedlivém soudci a jeho nadcházejícím soudu, chtějí dělat kompromisy a hledat výmluvy, klamou se, že nějaký politik může odložit setkání s Bohem, kde budou odhaleny a souzeny jejich zlé skutky, proto říkají není nic špatného, ​​pokud máte vakcínu pozměňující DNA. Je to upřímně hnusné. Odpadání se děje přímo před našima očima, protože lidé jsou biblicky negramotní a já vidím ten vzestup pravicového „patriotismu“ požadujícího spravedlnost, ale když se na ně podíváte, na to, co říkají, na to, co „káží“ a jaké jsou jejich obavy a řešení, uvědomíte si, že jsou zcela mrtví ve svých přestupcích a hříších, úplných podvodech a padělcích. Ježíš dal přikázání nenechat se svést v posledních dnech, nebyl to návrh, ale varování, tak se oddělte, buďte svatí, neboť Pán Bůh je svatý, a konejte dílo evangelisty, jak se říká v 2 Timoteovi 4 :5-6 Ale ty ve všem bdej, snášej soužení, konej dílo evangelisty, dokazuj svou službu. Neboť nyní jsem připraven být obětován a čas mého odchodu se blíží.“

‚Neboť přijde čas, kdy nesnesou zdravé učení; ale podle svých žádostí si shromáždí učitele, jemuž svědí uši; I odvrátí uši své od pravdy a obrátí se k bájím. – 2. Timoteovi 4:3-4krále Jakuba

„To, co bylo, je to, co bude; a co se stalo, to se stane; a není nic nového pod sluncem.“ – Kazatel 1:9King James Version

Překlad věnuji Pavlovi Škapikovi, který mi v mnohém otevřel oči. Myšpule.

Zdroj: https://thestrangerfiction.com/future-roman-catholic-antichrist-his-fascist-right-wing-patriot-army/

Líbil se Vám dnešní článek? Zvažte prosím podporu Myšpule Světa! Bez Vaší podpory by byl tento projekt dlouhodobě neudržitelný!

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů a z Vašich darů.. Přispějete-li na jejich provoz a udržení, tak přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100 do zprávy pro příjemce pouze napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Okultní realita našeho světa: Kabalistická démonologie

Opravdovému Probuzenému jsou k smíchu autority dočasnosti a jeho smích spasmaticky rozrývá zkameněliny Spektáklu

(sociální metafyzika chaosu)

Zatímco mnozí čekáme na to, až splaskne bublina, ve které ona síť lží za z 3D řízeným vyprávěním ukazuje své hluboké trhliny v realitě, začínají postupně vyplouvat na povrch důkazy o tajné a skryté globální válce, kterou právě všichni prožíváme, aniž bychom si toho leckdy byli vůbec vědomi. V důsledku odhalení těchto skrytých procesů může být dnes i více z nás povoláno, abychom pomohli jiným lidem vysvětlit agendu luciferského náboženství za skupinami současné mocenské elity nebo za luciferskými pokrevními liniemi, které tvoří tzv. Kontrolory. Pro většinu lidské populace jsou, pro tyto mocenské elity zcela běžné satanské rituály černé magie, které zahrnují také zabíjení a mučení jiných lidských bytostí, včetně dětí, av to většinou jen za účelem získání extrémního bohatství, moci a kontroly, prostě nepochopitelné. Pro většinu „obyčejných“. lidí je velmi těžké pochopit tyto úrovně zla, udržovanéno během současné vražedné fáze globální lidské genocidy prostřednictvím speciální vojenské operace – falešné plandemie, která má záměrně zmrzačit, zranit, nebo rovnou zabít mnoho jedinců světové populace.

Jako Kristovo lidstvo ale přesto stále od něj získáváme svou sílu na naší cestu ke sjednocení se s Bohem a Kristem. Snažíme se, abychom žili v souladu s přírodními zákony Boha, a snažíme se sloužit našemu nejvyššímu duchovnímu vyjádření tak, jak by si to Bůh přál. Naše vnitřní duchovní síla je to, co nám dává naši vytrvalost a vůli ke studiu a poznávání dnešního řádění Antikrista, ve kterém pak můžeme lépe a snadněji identifikovat přesně ty konkrétní lidi, místa či organizace, které se chovají a jednají jako nepřátelé lidské rasy. I když Kristus nemá žádného nepřítele, je moudré znát tyto skupiny posedlé antikristovskými silami, které mají potěšení z mučení a zabíjení ostatních lidí jen pro jejich vlastní sobeckou moc a získání prostředků k ovládání druhých..

NAA – Negativní mimozemská agenda (Negative Alien Agenda)

NAA lze asi nejlépe chápat jako psychopatický profil osobnosti nebo identity s výrazným nedostatkem empatie , který většinou nemá vůbec žádné výčitky svědomí. Jsou to extradimenzionální bytosti, které ztratily
povědomí o svém spojení se zdrojem boha a jen využívají ostatní lidi a jiné bytosti jako svůj zdroj potravy (podobně jako paraziti), aby se dožily tisíce let. Nemají emoce jako normální lidé, ale jsou vysoce inteligentní, protože pracují na vyšších principech mysli než je ta lidská. Jsou vlastně trochu podobní šílenému vědci, který manipuluje a geneticky modifikuje jiné lidské bytosti, nebo farmáři, který má zájem získat co možná nejvíce ze svého stáda dobytka na farmě. Považují jiné lidi jen za investici do svého portfolia energetických zdrojů. NAA lze asi nejlépe chápat jako
psychopatický profil nějaké osobnosti nebo identity s nedostatkem empatie , který nemá vůbec žádné výčitky svědomí a žádnou péči o ostatní lidské bytosti. Považují jiné lidské bytosti za méněcenné, hloupé a často používají různé formy výsměchu k záměrnému ubližování ostatním jen pro svoji vlastní zábavu.

Návrat k luciferské doktríně a kabalistické démonologii nám tak pomáhá vysvětlit překryvy kontroly zavedené NAA po celé generace nad jejich preferovanými pokrevními liniíemi , ve kterých byla zjevně uzavřena smlouva s ďáblem, což nejspíš nadyvedne nejedno obočí. Dokud tyto rodové pokrevní linie zůstanou otevřenými pro NAA pro jejich neomezené obchodování s lidmi, s obětování dětí a získání přístupu k částem lidského těla za účelem jejich sklizně na planetě i mimo ni, tak tato takzvaná mocenská elita zůstane u globální moci tak dlouho, dokud bude právě chráněna. těmito negativními mimozemskými skupinami. Tato ochrana elit poskytovaná skupinami NAA se ovšem chýlí ke svému konci.

Proto se dnes krátce podíváme na historii infiltrace a únosu essenského gnosticismu luciferskými rytíři templáři,kteří vlastně jen spojili tyto znalosti s klasickou kabalistickou démonologií, tedy s tzv.Goetií, aby tak měli přímé komunikační spojení s démonickými hierarchiemi a NAA.

Kabalistická démonologie

Právě pro tyto účely své luciferiánské sekty, luciferiánští rytíři templáři spojili svůj vlastní výklad gnostických mystérií s kabalistickou démonologií , aby byli převedeni na protikladnou cestu jakékéhosi mystického katarství , ve kterém by mohli snadněji dosáhnout magické praxe nebo čarodějnictví . Jakmile byla tato gnostická mystéria jednou vyložena a poté přeměněna na přísné rituální praktiky černé magie plné zhýralosti a poskvrnění, nebylo již vůbec nic považováno za nezákonné. Jakákoli sebevíce zvrácená akce, která porušovala tradici či zavedená pravidla, tak začsala být považována za přijatelnou, a proto se časem ustanovila v samotnou povahu jejich luciferiánských kultovních systémů víry a náboženství, jak je dodnes praktikují právě templáři nebo jim příbuzné tajné společnosti. Prostřednictvím konání zvrácených akcí záměrně vyvolávajících duchovně zneužívající chování během rituálních obřadů černé magie to umožňovalo poměrně snadno evokovat nižší astrální síly všude tam, kde byli fyzické nádoby lidských bytostí nebo dokonce nádoby celé skupiny účastníků rituálu otevřeny a připraveny k záměrnému démonickému posednutí nebo k připoutanosti si nižšími temnými duchy. Tito temní duchové operují v celé hierarchii duchovního světa a zajímají se hlavně o svoji moc a kontrolu, takže čím silnější je člověk na zemi, tím silnější je i v rámci magické rituální praxe NAA nebo ‚Prince of Hell‘ z Ars Goetia Demons jsou právě ty entity, které nejčastěji chtějíl použít nějaké lidské tělo jako svůj temný portál, přes který by pak vykonávali své nepěkné plány. Dnes si někteří satanisté skutečně přejí invokovat (neboli vykouzlit) démona Ars Goetia při udržení svého Světelného těla , protože věří, že jim to ještě více rozšíří stávající, nebo dokonce dodá nadlidské schopnosti, které oni považují zajakýsi vyšší či vznešený stav. Mělo by být na tomto místě úplně pochopeno, že tento stav záměrně vyvolané démonické posedlosti je otroctvím vědomí, které zahrnuje jak mentální otroctví tak ony nechvalně známé Krevní smlouvy sloužící pak démonickým hierarchiím, stejně tak jako bývají velmi pevné vazby duše časem vytvořené k hmotné realitě (ulpívání, závislost).

Zkušenosti získané tady na Zemi prostřednictvím přímé gnóze odhalují hlubší pochopení toho, že materiální svět, ve kterém dnes žijeme, je vlastně jen syntézou, tedy sloučením a důsledkem příčin a následků, které byly nashromážděny během mnoha astrologických věků evoluce mezi původními pokrevními liníemi kmene Christos Essene a invazními skupinami v rámci vkládání umělých technologií prostřednictvím krevních linií Luciferian Fallen Angelic Serpent. To by mohlo být vlastně trochu srovnatelné s vědomím, že jak síly Christos Templar God, tak Anti-Christ Templar Forces, nejsou vlastně nic jiného, než jen vzájemně soupeřící pokrevní linie, které se přímo podílely na společném vytváření organické a anorganické architektury a souvisejících instrukčních sad, které nám nyní, tedy tady a teď, tvoří naši hmotnou, fyzicky prožívanou realitu na pozemské časové ose, tak jak to v současnosti „na vlastní kůži“ prožíváme v našem makrokosmu.

Dočasná nesmrtelnost

Je tedy klidně možné, že dnes občas můžeme vnímat doslova až existenciální vnitřní boj, který se hlavně objevuje u těch jedinců, kteří se narodili do jakési amnézie, tedy vlastně odpojeni od vědomí své vlastní duše a neschopných již vnímat svůj přirozený a přímý vztah s věčným Božím světlem – zdrojem. Což je právě důvod, že někteří z nich až zoufale hledají okultní poznání na jakoukoli cenu. Aby unikli z hmotného vězení Země, pokoušejí se najít tajné znalosti, které jim umožňují uniknout z koloběhu smrti a reinkarnace tím, že si pro sebe budou nárokovat jakousi formu dočasné „nesmrtelnosti“, přičemž mnozí z nich jsou kvůli tomu ochotni zúčastnit se Krvavé oběti jen proto, aby tím dosáhli svého vytouženého velkého cíle. Nakonec, prostřednictvím mnoha egoistických filtrů, které formují různé frakce těchto tajných společností, které byly časem odštěpeny od původního učení gnostických templářů, bylo jejich hlavním cílem vždy dosáhnout osobní nesmrtelnosti a nějakým způsobem se osvobodit od všech důsledků Božích přírodních zákonů , což můžeme považovat za jakousi jejich dlouhodobou agendu.

Aby každý člověk získal sebeovládání v navigaci světem těchto chaotických sil, aby dosáhl konečného duchovního osvobození, bude muset učinit jasnou a rozhodnou volbu v tom, jakou formu souhlasu si zvolí k možnosti komunikace s vyšší autoritou. Při hledání pravdy v jejím nejvyšším možném vyjádření je možné udržet si vyšší poznání těchto duchovních sil i v dokonalé neutralitě a v souladu s Jednotou. Je dobře známo, že duch pravdy Christos-Sophia a čisté srdce naplněné bezpodmínečnou láskou jsou tou jedinou cestou, která vede k duchovní svobodě a potažmo k věčnému Božství .

Význam křtu v Baphometovi

Řecký překlad slova Bafomet se skládá ze slov bafe (křest) a metis (moudrost), na které se mimo jiné také odkazuje v tom nejstarším zednářském zdroji „Symbolismus řemesel v gnostické mši“, který je navíc ještě chápán v kontextu křtu „ohnivou vodou“. To je trochu podobné víře, že Lucifer je nositelem světla v Luciferské doktríně , a tak Baphomet bývá také spojován s okultním rituálem, aby přinesl praktikujícímu astrální světlo a zrození božské moudrosti duchů, aby tím uvedl své osobní touhy do reálné manifestace. Pro podobné účely byla později Gnostická mše adaptována a převrácena známým mágem a okultistou Aleistrem Crowleyem pro využití v rámci rituálů sexuální černé magie prostřednictvím kontaktování Baphomet Network , čímž vlastně byly položeny základy pro Lunar Forces , aby se živily mřížkami černé magie, které jsou navrženy pro podporu globálně praktikovaného satanismu .

Paradigma Thothova vlivu v celém současném hermetismu představovalo učení, které tvrdilo, že zrození duše do světa fyzické hmoty bylo vlastně jen jakousi formou trestu skrze křest ohněm, ve kterém jsou bolesti těla zakoušeny po celý život bez ohledu na to, jakou cestu si v něm zvolíte. Hermetické učení snadno přenáší vliv překrývajícího se morálního nihilismu , sklonu k touze po nesmrtelnosti a službě sebezáchově, protože se věří, že Bůh opustil duši při bolestné tělesné zkušenosti. Toto je příklad Thothovy manipulační taktiky vytvořené prostřednictvím hegelovské dialektiky , s cílem vytvořit taková řešení, která zavedou lidi do tenat duchovního podvodu. Normalizace bolesti a lidského utrpení a nedostatek odpovědnosti za vlastní činy, které způsobují vážnou újmu a jsou dnes těmi hlavními příčinami, které zvyšují množství utrpení ve světě .

Luciferiánští templáři tak reinterpretovali některé essénské gnostické znalosti uváděné v hermetickém učení, aby tak vyčarovali démonické duchy, o nichž se věřilo, že křtí (vykřesávají) moudrost rovnou do hlavy nebo mysli a pokoušejí se napodobovat a provádět tytéž rituály převrácené v černé, aby dosáhli své agendy. Hermetické koncepty ovlivnily templářské rytíře v tom smyslu, že věřili, že hledají křest moudrosti v míse své mysli, rituálně reprezentované lebkou nebo lidskou hlavou jako obřadní mísou, v níž jejich hlava mohla magickým způsobem skutečně absorbovat obsah přenášený z inteligence univerzální mysli.

Ve starověku byl akt křtu považován za lunární svátost měsíce a bohyně plodnosti, při níž se věřící podrobovali rituálu ponoření do vody nebo se účastnili nejrůznějších mycích obřadů duchovního zasvěcení. S rozvojem křesťanství se říkalo, že Jan Křtitel používal křest vodou jako ústřední svátost, která se stala křesťanským obřadem přijímání a také obecného přijímání do církve, obvykle s použitím vody vylité na hlavu, používané právě za účelem ‚ křtu‘. Křest je obecně považován za formu znovuzrození vodou a duchem, za zrození nového duchovního stvoření v těle a za otisk jakési duchovní pečeti církve.

Během černé magie je akt posednutí lidského těla také označován jako „křest ducha“, což jeale přitom ve skutečnosti jen jakási zasvěcovací smlouva uzavřená s archetypem ďábla (satanské nebo luciferské síly), ve které bafometovské síly obsahují proud vědomí těchto rozmanitých parazitických astrálních sil a démonických entit. používajíc rituály černé mše nebo černé magie Bafometa a leckdy zahrnující celou řadu zkažených činností, jako jsou lidské nebo krevní oběti, sexuální magie nebo orgie, sodomie a úmyslné způsobování velké fyzické bolesti a teroru všem těm, kteří jsou zasvěceni nebo posedlí. U rituálů černé mše nebo černé magie se vše dělá pozpátku, aby se převrátil význam rituálu, který evokuje zákon zvratu a přitahuje tímto způsobem různé síly působící vlastně proti životu.

Bod vzniku takové duchovního připoutanosti nebo posednutí, ve kterém je navázán kontakt s Baphometovýmí astrálními silami černými mágy nebo okultisty označován jako křest moudrosti, což je v tomto kontextu ovšem považováno za žádoucí. Stav mysli, který podněcuje duchovní posedlost lidského těla, je běžně považován za žádoucí výsledek pro mnoho okultních skupin, některé věří, že tento stav je posedlost svatým duchem, zatímco jiné si záměrně přejí vyvolat démonické síly. V tomto kontextu je vyvolání démonických sil prostřednictvím krvavých obětí pokusem vytvořit služebníky temných duchů, kteří mohou být magicky svázáni tak, že jsou nuceni plnit příkazy kouzelníků a sloužit jeho vůli z astrální úrovně. Když jsou tato pouta jednou vytvořena, toto pouto otroctví pak na své pouti pokračuje s fyzickým tělem, ale i bez něj.

Konečným účelem rituálu černé magie je čarodějnictví, které má pomoci získat kontrolu a vliv nad všemi ostatními v rámci prostředí a mít možnost ovlivnit vaši osobní vůli a projevy ve fyzickém světě, ovšem na úkor těch skupin, které jsou považovány za nežádoucí. , ignoranti nebo třída otroků.

Tajný pakt o rouhání a sexuální degeneraci

Přirozeně, po tisíce let NAA ovlivňovali určité ceremonie ve svých preferovaných pozemských pokrevních liniích, které zahrnovaly úplnou ztrátu kontroly nad impulsy prostřednictvím účasti na nadměrné úrovni intoxikace, krevní chtíče, šílenství a sexuální degenerace, aby tak obrátily směr přirozené sexuální energie svého světelného těla. proud. Jak již bylo zmíněno, cílem těchto degenerovaných akcí během rituálů je v konečném důsledku zvrátit centra bolesti a potěšení v lidské bioneurologii tak, aby člověk prožíval potěšení, když trpí bolestí, nebo když mučí ostatní tak, aby cítili obrovskou bolest

Překrytí sexuální bídy bylo zavedeno prostřednictvím měsíčních sil, používalo se ke spojení a zkreslení konceptu duchovního posvátného manželství nebo hierogamického spojení s náhodnými činy zvrácených sexuálních rituálů, v nichž by okultisté studující zkreslené gnostické texty byli stále více posedlí výkladem symbolismu jejich erotiky. Veliká část symboliky používané během této doby inverze gnostických praktik templářských rytířů Luciferian byla navržena tak, aby převrátila mužsko-ženský proud do probíhajících zvratů rozdělení pohlaví. To zahrnuje například hady, kteří symbolizují mužské a ženské démonické protějšky vyobrazené v mnoha erotických pózách, z nichž některé údajně představují „genitální moudrost“ Gnóze, které je dosahováno uctíváním těchto démonických sil. Starověký systém víry v genitální moudrost, která je zodpovědná za dosažení gnóze, pomáhá vzdělávat veřejnost, aby lépe pochopila důvody, proč satanismus a luciferské kulty mají tendenci podporovat sexuální zkaženost nebo tolerovat řadu náhodných sexuálních aktů ve svých rituálech a v některých případech dokonce zahrnují rituální černomagické zneužívání dětí.

Azazael je reprezentován jako kozí démon, který předsedá celé démonické hierarchii, aby usnadnil pohlavní styk a uspořádal sexuální partnery tak, aby tím záměrně poskvrnil vnitřní posvátné manželství Christos-Sophie prostřednictvím propagace připoutaností antikristovských entit. Sexuální magie, orgie a rituály černé magie symbolizují hermafroditní postavy s caduceem, symbolika dvojčete hada představuje mužské a ženské démony, Černou královnu Lilith a Samaela Černého. Tyto jsou zamýšleny jako antikristovské verze nebo antihierogamické svazky, které propagují svou dekadenci prostřednictvím nejrůznějších obměn programování sexuálního utrpení. Black Lilith je ztotožňována s velkým množstvím ženských démonů, magických entit nazývaných succubus (sukuby) a je také matkou zrození mnoha démonů nebo stínových bytostí z lunárních sil. Azazael a Samuel jsou někdy reprezentováni jako vzájemně zaměnitelné entity, nebo Azazael bývá prezentován jako velekněz předsedající kopulaci Black Lilith a Samuela během jejich satanského rituálu. Tyto démonické síly jsou vyvolávány a připoutávány v rámci účastníků rituálu a prostřednictvím sexuálního spoluvytváření skupiny s těmito démonickými silami, když se proud satanského vědomí formuje do astrálního energetického podpisu, který následně vytvoří až groteskní strukturu proudů Baphomet. Pokud se během sexuálního rituálu, který spojuje milovníky démonů proti Kristu, zrodilo dítě, krvavá oběť tohoto dítěte je považována za předzvěst Apokalypsy, která přináší na Zemi katastrofy, které konečně definitivně ukončí tuto padlou říši. V některých starověkých gnostických textech se totiž učilo, že na konci světa bude vše v něm obsažené zcela rozpuštěno a vráceno Bohu.

Satanisté a luciferiánci tedy v celém dlouhém průběhu věků používali prakticky překroucení gnostických rituálů, zatímco v sobě pěstovali zvrácenou představu, že sexuální zneužívání dětí a zvířat jim nějak duchovně osvětluje jejich cestu k dosažení Gnóze a přivedení Apokalypsy, přičemž se rozhodli zažít to, co nazývali jako genitálie moudrosti, coby svoji tajnou vnitřní doktrínu záměrného znesvěcení. Skutečné zplození dítěte prostřednictvím těchto sexuálních rituálů mělo být recyklováno v dalším krvavém rituálu pro magické účely, vlastně v takových rituálech v rámci rituálů, které ještě umocnili jejich sílu, což bylo Antikristem považováno za posvátný akt.

Jde o to, pochopit, že rituály černé magie, jak je propaguje NAA upravená Luciferian Knights Templar, která nakonec infiltrovala mnoho okultních nebo tajných společností, ve skutečnosti není gnosticismus, ale jsou to zvrácené názory a překroucené odchylky, které tyto skupiny nasytily duševními nemocemi. Úpadek vědomí během doby temna přispěl ke zkreslení gnostických textů právě tím, že je převedl na sexuální rituály, které se dále rozvinuly do satanských černých mší a rituálů sexuální magie, které nakonec nemají nic společného se skutečným templářským gnosticismem Essene Christos.

Černí mágové v NAA chápali, jak přimět lidské bytosti, aby převrátily své sexuální energie tak, aby běžely zpět v opačném směru, aby vytvářely sestupující hadí oheň, tedy jakousi snadno parazitovatelnou formu looshe. V podstatě je to za účelem převrácení sexuální energie lidské bytosti tak, aby vytekla z perineálních kanálů do polí nižších dimenzí. Je tedy mnohem snazší odsát negativní duchovní připoutanosti nebo energetické parazity NAA, kteří manipulují s touto osobou, aby se ona pak podílela na duchovně destruktivním chování.

Během průběhu O.T.O. (Ordo Templum Orientis) gnostického masového rituálu se závěrečný rituální akt prováděl se sexuální magií a vyvrcholil pohlavním stykem mezi nahým knězem a nahou kněžkou na vrcholu bohoslužebného oltáře, zatímco je přítomna celá kongregace. Baphometovy síly vlastní lidská těla přes bránu Azazaela, Černé královny Lilith a antikristovských entit, takže řada démonických duchů tak v rámci rituálu může mít vzájemný „pohlavní“ styk prostřednictvím lidských hostitelských těl.

Luciferská smlouva

Od té doby, co Luciferian Covenant , probíhá neustálá bitva o toto poznání, ve které byli praví starověcí strážci moudrosti neustále pronásledováni a masakrováni. Hlavní spouštěcí událost na pozemské časové ose již začala keltskými invazemi před 9 500 lety, kdy se skupiny NAA a Ilumináti poprvé pokusily vytvořit jakousi super-rasu genetických elit. To umístilo unesenou DNA Ruby Sun prostřednictvím jejich propagovaných linií, které se vyvinuly ve svobodné zednářství, templářské rytíře , ale také rosekruciánské, jezuitské a mnohé další tajné společnosti, které přetrvávají vlastně až do dnes s podobnými hermetickými esoterickými znalostmi, které se ovšem dnes primárně používají právě v negativní polaritě pro Služby sobě samým . V historických časových liniích se zaměřovali na 2. linie Grálu hvězdné brány pro únos nebo eliminaci, protože tato skupina duší je geneticky spojena s Rodinou Michaela , která pochází z Aldebaranu . Jsou přirozenými strážci sítě východního směru a také otevírají přístup do Zlaté brány . Tyto konkrétní Michael-Nephilim krevní linie jsou nositelé té původní a tedy autentické genetické linie DNA Ruby Sun na Zemi, po kterých NAA nejvíce toužily a které byly modifikovány jako hostitelská těla pro různé invazní skupiny z Orionu a severské skupiny.

(Zdroj: ES News- Baphomet Deception)

Něco málo k NAA:

Tyto bytosti manipulovaly lidským světem již po tisíce a tisíce let, od atlantského kataklyzmatu a to vždy pro své vlastní účely. Viz věky lidstva . Jsou to interdimenzionální a extradimenzionální bytosti známé jako Fallen Angelic (Padlí andělé) v dávné historii a používají mnoho technologických manipulačních metod k ovládání mysli a negativně manipulují s budoucím směřováním lidské rasy. Jednou takovou negativní manipulací je instalace Armageddon Software do planetárního mozku za účelem instalace False Father Negative Alien Religions založená na službě Yahweh a Jehovian Annunaki . Viz. Metody manipulace temné síly a ovládání mysli .

Když byl náš Planetární Logos napaden a zkažen Reptiliánskými Kontrolory ( Archonti ) z NAA ,celá naše planeta a naše rasa tím byly značně dramaticky ovlivněny. Znamenalo to ale, že jsme již nemohli svobodně tvořit a vyvíjet se podle původního plánu našeho zamýšleného stvoření a neměli jsme ani žádnou vzpomínku na to, co se nám stalo. Byli jsme recyklováni naší vlastní neustálou reinkarnací do astrální roviny bez vzpomínek na minulé životy, na to kdo skutečně jsme, kam vlastně jdeme nebo jaký je náš skutečný vztah k Bohu a jaký byl vlastně skutečný „účel“ humanity. Postupem času většina z nás ztratila jakékoliv citové spojení s naším Soul Matrixem a otupěli jsme bolestí, abychom přežili v aktivovaných protilidských strukturách. To, co se stalo naší planetě, totiž vůbec není lidské, je to naprosto „cizí“ skutečné povaze lidstva.

A proto to na světě vypadá tak jak to vypadá. Vysvětlení těchto jinak naprosto skrytých okultních procesů probíhajících na pozadí manipulace s načí rodovou pamětí a s naší skutečnou historií by nám mohlo významně pomoci nastoupit cestu pravého duchovního probuzení a správné evoluce duše.

Zdroj: okultura.cz, https://energeticsynthesis.com/library/negative-alien-agenda

Líbil se Vám dnešní článek? Zvažte prosím podporu Myšpule Světa! Bez Vaší podpory by byl tento projekt dlouhodobě neudržitelný!

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů a z Vašich darů.. Přispějete-li na jejich provoz a udržení, tak přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100 do zprávy pro příjemce pouze napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Soumrak Bohů: o člověku na konci jeho času (video které na YouTube nenajdete)

Protože mám stále na YouTube zákaz nahrávat nová videa, tak je nahrávám zatím alespň na Odysee.com a na Rumble.com. A zveřejňuji tady, na Myšpule Světě. Sdílejte má videa, rozhodně tím světu pomůžete!

Zakázaná youtuberka Myšpule
Video na rumble.com najdete na tomto odkaze.

Popis videa:

Myšpule Svět . org – Soumrak Bohů: o člověku na konci jeho času. Další video z produkce zakázané youtuberky Myšpule, které na fašistickém YouTube nenajdete. Video vzniklo v okolí Novosedel nad Nežárkou a je o všem možném, hlavně však o plánech globalistů na zotročení lidstva a o všem tom, co na nás zase chystají nepěkného. Video je určeno konceptuálně gramotným divákům.

PODPOŘTE MYŠPULE SVĚT !
https://myspulesvet.org
a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů. Přispějete-li na jejich provoz a udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!


Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100
do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“


Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule


https://myspulesvet.org/