Archiv pro štítek: digitální měna centrální banky

Technologie a tyranie horší než vězení

Ve vynikajícím politicko-teoretickém díle s názvem „Hrozba velkého jiného“ (s odkazem na hru na „Velkého bratra“ George Orwella) se Shoshana Zuboff stručně zabývá hlavními problémy  své  knihy  The Age of Surveillance Capitalism –  The Fight. for a Human Future at the New Frontier of Power  ( New York : Public Affairs, Hachette, 2019), které výslovně spojuje s Orwellovým románem  1984 .

(Článek Berta Oliviera znovu publikován z Brownstone.org na fascism.news, volně přeložila Myšpule )

Je docela příznačné, že tím svým čtenářům připomněla, že hlavním Orwellovým cílem v románu  1984  bylo upozornit britskou a americkou společnost, že demokracie není vůbec imunní vůči totalitarismu a že „totalita, pokud se proti ní nebude bojovat, může zvítězit naprosto kdekoli“ (Orwell, cit. Zuboff, str. 16). Jinými slovy, lidé se naprosto mýlí ve svém přesvědčení, že totalitní kontrola jejich životů a jednání prostřednictvím hromadného sledování (jak byla ostatně znázorněna již v roce  1984 , kde byla zachycená v hesle „Velký bratr tě sleduje“) by mohla vždy vycházet pouze ze strany státu  , ale ona přitom nevychází. A váháte s pojemenováním zdroje této hrozby dnes (str. 16):

„Jsou to soukromé společnosti praktikující bezprecedentní ekonomickou logiku, kterou nazývám dohledový kapitalismus, které už 19 let doslova tímto směrem unášejí internet a jeho digitální technologie. Tato nová ekonomie, vynalezená vlastně ve společnosti Google v roce 2000, si skrytě nárokuje veškerou soukromou lidskou zkušenost jako bezplatný surový materiál pro převod do behaviorálních dat. Některá data se skutečně používají ke zlepšení jeho služeb, tak jak je často prezentováno v různých aplikacích, ale ten zbytek se dnes proměňuje ve výpočetní produkty, které ovšem předpovídají vaše chování. Tyto předpovědi se pak obchodují na novém tzv. futures trhu, kde naši dozorčí kapitalisté klidně prodávají naše soukromí rúzným firmám odhodlaným vědět, co pravděpodobně budeme dělat dál.“

Nyní víme, že pravým účelem takového hromadného sledování vůbec není – pokud vůbec někdy jen takový účel měl – pouze sledovat a předvídat chování anonymních spotřebitelů s cílem maximalizovat své zisky; ve skutečnosti je od toho dost daleko. Mezi těmi, kteří dávají přednost tomu, aby zůstali informováni o globálním vývoji a kteří se v tom nespoléhají pouze na starší média, je obecně známo, že třeba v takové Číně dnes toto hromadné sledování dosáhlo bodu, kdy jsou občané sledováni prostřednictvím nesčetných kamer na všech veřejných místech. , stejně tak ale jako prostřednictvím svých chytrých telefonů, a to až do bodu, kdy je jejich chování prakticky kompletně a neustále monitorováno a kontrolováno.

Není divu, že Klaus Schwab ze Světového ekonomického fóra (WEF) si nenechá ujít žádnou příležitost pochválit  Čínu  jako globální vzor, ​​který by v tomto ohledu měly začít napodobovat také všechny ostatní země. Proto by rozhodně nemělo být žádným velkým překvapením, že investigativní reportérka Whitney Webb, rovněž s jistou narážkou na Orwellovu jasnozřivost, upozorňuje na nápadné podobnosti mezi masovým sledováním, které bylo vyvinuto ve Spojených státech (USA) v roce 2020, a Orwellovým literárním zobrazením budoucí dystopické společnosti v roce 1984  . , který byl ovšem poprvé publikován dokonce již v roce 1949.

V  článku  s názvem „Techno-tyranie: Jak národní bezpečnostní stát USA využívá koronavirus k naplnění orwellovské vize,“ je uvedeno toto:

Minulý  rok vládní komise vyzvala USA, aby přijaly systém hromadného sledování řízený umělou inteligencí, který daleko přesahuje systém používaný v jakékoli jiné zemi, proto, aby se tak zajistila americká hegemonii v umělé inteligenci. Nyní se pod rouškou boje s koronavirovou krizí rychle odstraňuje mnoho „překážek“, které byli uváděny jako faktory bránící jeho realizaci.

Web pak pokračuje v diskusi o americkém vládním orgánu, který se zaměřil na výzkum způsobů, jak by umělá inteligence (AI) mohla podporovat potřeby národní bezpečnosti a obrany, a který by poskytl podrobnosti týkající se „strukturálních změn“, které by americká společnost a ekonomika musely podstoupit, aby byly schopny udržet si technologickou výhodu a převahu ve vztahu k Číně. Podle toho následně příslušný vládní orgán doporučil, aby USA následovaly příklad Číny a předčily ji, konkrétně pokud jde o některé aspekty technologie řízené AI, v oblasti hromadného sledování.

Jak se také často zdůrazňuje, tak tento postoj k žádoucímu rozvoji sledovací technologie je v rozporu s (byť poměrně nesourodými) veřejnými prohlášeními předních amerických politiků a vládních úředníků, kteří naopak tvrdí, že čínské sledovací systémy s umělou inteligencí představují naopak poměrně významnou hrozbu pro způsob života Američanů). Přesto to však nezabránilo provedení několika fází takové sledovací operace v USA již v roce 2020. Jak je dnes zpětně známo, tak tato implementace byla provedena, ospravedlněna a následně odůvodněna jako součást americké reakce na Covid-19.

Nic z toho samozřejmě vůbec není nové – nyní je dobře známo, že právě Covid byl záminkou k zavedení a implementaci drakonických opatření kontroly a že využití AI bylo jeho nedílnou součástí. Pointa, kterou zde chci zdůraznit, je ta, že by se člověk neměl nechat zmást a myslet si, že strategie kontroly tím skončí, ani že pseudovakcíny Covid byly to poslední nebo to nejhorší z toho všeho, co by se nám mohlo stát od vládců našeho světa. Tedy, že nám dnes mohou zavést total control – úplnou kontrolu, které chtějí skutečně dosáhnout – což je taková úroveň kontroly, kterou by nám nejspíš záviděla i ta utopická fiktivní společnost Velkého bratra z Orwellova románu rok 1984 .

Několik kriticky uvažujících lidí například upozornilo na jednu alarmující skutečnost, totiž, že široce propagované digitální měny centrální banky (CBDC) jsou vlastně jakési trojské koně, jimiž právě dnešní neofašisté řídí jejich současný pokus o celkový „velký reset“ společnosti a celého světa. Cílem jejich ekonomiky je totiž získat úplnou kontrolu nad veškerými aspekty životů lidí.

Na první pohled se navrhovaný přechod z peněžního systému s částečnými rezervami na jednotný systém centrální digitální měny může zdát být i rozumný, zejména pokud slibuje (sice trochu dehumanizující) „pohodlí“ zcela bezhotovostní společnosti. Jak však zdůraznila Naomi Wolfová, v sázce je toho mnohem víc. V rámci diskuse o hrozbě „očkovacích pasů“ pro demokracii píše ( The Bodies of Others , All Seasons Press, 2022, na str. 194):

Nyní je také patrný celosvětový tlak na vládou spravované digitální měny. S digitální měnou, pokud nejste „dobrý občan“, pokud třeba zaplatíte za film, který byste neměli vidět, pokud jdete na divadelní představení, na které byste ale neměli chodit, což očkovací pas samozřejmě pozná, protože jej přece musíte naskenovat, ať jste kdekoli, pak může být klidně váš tok příjmů zcela zastaven nebo třeba mohou být zvýšeny vaše daně nebo váš bankovní účet zkrátka nebude dál fungovat. A z toho už skutečně není návratu.

Reportér se mě zeptal: ‚Ale co když to Američané nepřijmou?‘

A já řekla: ‚Už mluvíš ze světa, který je pryč, pokud se jim to podaří zavést.‘ Protože pokud neodmítneme očkovací pasy, tak již nebude na výběr. Nebude existovat nic takového, jako odmítnutí jeho přijetí. Kapitalismus dál zkrátka nebude. Volná zábava nebude. Soukromí nebude. Nebudete mít na výběr vůbec v ničem, co chcete ve svém životě dělat.

A nebude z toho úniku.

Zkrátka to by bylo něco, z čeho už by nikdy nebylo návratu. Pokud by skutečně existoval ‚kopec, na kterém lze zemřít‘, pak by to byl právě tento.

Tento druh digitální měny se dnes již běžně používá v Číně a rychle se rozvíjí také v zemích jako je například Británie a Austrálie, abychom zmínili alespoň některé.

Wolf ale vůbec není jediný, kdo varuje před devastujícími důsledky, které by přijetí digitálních měn mělo pro demokracii.

Finanční guruové jako Catherine Austin Fitts a Melissa Cuimmei již signalizovali, že je nutné nepodléhat lžím, nabádáním, hrozbám a jakýmkoliv dalším rétorickým strategiím, které neofašisté mohou použít, aby nás tak dostali do tohoto digitálního finančního vězení. V  rozhovoru  , kde obratně shrnula současnou situaci „ve válce“ s globalisty, Cuimmei důrazně varovala, že směřování k digitálním pasům vysvětluje i jejich pokus nechat malé děti „očkovat“ masově: pokud to totiž nemohou udělat  ve velkém, nemohli by vtáhnout děti do jejich digitálního řídicího systému, a ten by jim tedy nefungoval. Zdůraznila také, že  naše důrazné odmítnutí jim v tom vyhovět je ten jediný možný způsob, jak zabránit tomu, aby se toto digitální vězení stalo naší žitou realitou. Musíme se zkrátka konečně naučit říkat „Ne!“

Proč digitální vězení a měna je mnohem efektivnější než Orwellova dystopická společnost Oceánie? Výše uvedený úryvek z Wolfovy knihy již naznačuje, že digitální „měny“, které by byly uvedeny na vašem účtu v Centrální Světové bance, by nebyly  peníze  , které byste mohli utratit, jak uznáte za vhodné; ve skutečnosti by měly status programovatelných poukázek, které by vám vlastně diktovaly, co s nimi můžete a co nemůžete dělat.

Představují tedy vězení mnohem horší než dluh, jakkoli může být paralyzující; pokud nebudete hrát hru na jejich utrácení za to, co je přípustné, mohli byste být doslova donuceni žít nadále bez jídla a bez přístřeší, tedy nakonec vlastně donuceni zemřít. Zároveň digitální pasy, jejichž součástí by byly i tyto měny, představují další sledovací systém, který by zaznamenával vše, co děláte a kamkoli půjdete. Což znamená, že by do něj byl třeba zabudován systém sociálního kreditu, jaký funguje v Číně a byl například podrobně prozkoumán v dystopickém televizním seriálu  Black Mirror , což by vás mohlo konečně definitivně zlomit.

Austin Fitts ve své  zprávě The Solari Report rozvádí, co lze udělat pro „zastavení CBDC“, což zahrnuje používání hotovosti, kdekoliv je to možné, omezení naší závislosti na možnostech digitálních transakcí ve prospěch transakcí analogových a využívání těch ještě stálke „dobrých místních bank“ namísto nadnárodního bankovního monstra, a nakonec i proces decentralizace finanční moci, který je možno dále posílit i finanční podporou malých místních podniků, namísto velkých nadnárodních korporací.

Neměli bychom si však rozhodně vůbec dělat iluze, že to bude snadné. Jak nás historie dobře naučila, když se diktátorské mocnosti pokoušejí získat svoji absolutní moc nad životy lidí, tak jejich odpor obvykle naráží na sílu výkonných složek státní moci nebo na jejich způsoby, jak jakýkoliv odpor neutralizovat.

Jak  uvádí Lena Petrova , nedávno se to ukázalo v Nigérii, která byla jednou z prvních zemí na světě (další je Ukrajina), která zavedla CBDC, a kde byla zpočátku velmi vlažná reakce obyvatelstva, kde většina lidí pořád ještě preferuje používání hotovost (částečně proto, že si mnozí z nich zkrátka nemohou dovolit chytré telefony).

Aby toho nebylo málo, tak nigerijská vláda se uchýlila k pochybným podvodům, jako je tisk stále méně peněz a také veřejné žádání lidí, aby bankám odevzdali své „staré“ bankovky a vyměnili je u nich za „nové“, které by se ovšem již neuskutečnily. Výsledek? Lidé hladoví, protože jim chybí hotovost na nákup jídla a nemají nebo nechtějí CBDC, částečně třeba i proto, že jim stále chybí chytré telefony, a částečně třeba proto, že těmto digitálním měnám prostě stále odolávají.

Je těžké říci, zda pochybnosti Nigerijců o CBDC mají kořeny v jejich povědomí o tom, že jakmile jednou přijmou digitální pas, jehož součástí budou také tyto měny, tak umožní vládě úplný dohled a kontrolu nad obyvatelstvem. Čas ještě ukáže, zda Nigerijci tuto orwellovskou noční můru nakonec přijmou.

Což mě přivádí k jednomu významnému filozofickému východisku, které je základem jakéhokoli argumentu o vzdorování úsilí o diktátorskou moc prostřednictvím hromadného sledování. Jak by měl každý osvícený člověk vědět, tak existují různé druhy moci. Jedna taková rozmanitost moci je zapouzdřena ve slavném mottu Immanuela Kanta o osvícení, formulovaném v jeho slavné eseji z 18. století „ Co je osvícení? “ Heslo zní: “ Sapere aude !” a překládá se jako „Měj odvahu myslet sám za sebe“ nebo také možná známější „Odvaž se myslet!“

Dalo by se říci, že toto motto koresponduje s tím, čím se například zabývají přispěvatelé do aktivit Brownstone Institute. Důraz na kritickou intelektuální angažovanost je zde i proto nepostradatelný. Ale je to dostačující? Tvrdila bych, že zatímco teorie řečového aktu přesně prokázala – s důrazem na pragmatický aspekt jazyka –, že mluvení (a dalo by se k tomu přidat i psaní) tak že již „něco dělá“, a hned existuje další smysl slova „dělat“.

Toto je další význam slova  jednání právě ve smyslu, s nímž se setkáváme v teorii diskurzu – který nám zřetelně demonstruje provázanost mluvení (nebo psaní) a našeho jednání prostřednictvím provázanosti jazyka s mocenskými vztahy. To znamená, že používání jazyka se prolíná s  akcemi  , které nacházejí svůj korelát (y) právě v mluvení a psaní. To je také slučitelné s přesvědčením Hannah Arendtové o práci, či práci a jednání (složky vita  activa ),  kdy toto jednání  – ve smyslu verbálního angažmá s druhými, obecně pro politické účely, je tím nejvyšším ztělesněním lidské činnosti.

Filozofové Michael Hardt a Antonio Negri vrhli důležité světlo na otázku souvislosti mezi Kantovým „ Sapere aude !“. a akce. Ve třetím díle své magisterské trilogie  Commonwealth  (Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 2009; další dva díly jsou  Empire  a  Multitude ), tvrdí, že ačkoli Kantův „hlavní hlas“ ukazuje, že byl skutečně osvícenským filozofem transcendentální metoda, která odkryla podmínky možnosti jistého poznání jevového světa ovládaného právem, ale v implikaci praktického života svědomité společenské a politické odpovědnosti se v Kantově díle objevuje i ten jen poměrně vzácně postřehnutelný „vedlejší hlas“. .

To podle nich ukazuje na alternativu k modernímu mocenskému komplexu, kterou právě potvrzuje Kantův „hlavní hlas“, a naráží na ni pořesně v jeho mottu, vyjádřeném ve výše zmíněném krátkém eseji o osvícení. Dále tvrdí, že německý myslitel rozvinul své heslo poněkud nejednoznačně – na jedné straně „Odvaž se myslet“ nepodkopává jeho povzbuzení, aby občané plnili své různé úkoly poslušně a platili řádně panovníkovi své daně. Není třeba zdůrazňovat, že takový přístup znamená hlavně další posílení společenského a politického  status quo . Ale na druhou stranu tvrdí, že Kant sám vytváří otvor pro čtení této osvícenské exhortace (str. 17):

[…] proti srsti: „odvážit se vědět“ ve skutečnosti zároveň znamená také „umět se odvážit“. Tato jednoduchá inverze naznačuje potřebnou smělost a odvahu, spolu s riziky, které s sebou nese autonomní myšlení, mluvení a jednání. Toto je jakýsi menší Kant, ne ten tak smělý, ten smělý Kant, který je ale často skrytý, podzemní, pohřbený ve vlastních textech, ale přitom čas od času propuká divokou, sopečnou, velmi ničivou silou. Rozum zde již není základem nějaké povinnosti, která podporuje zavedenou společenskou autoritu, ale je spíše jakousi neposlušnou, až vzpurnou silou, která prolamuje neměnnost přítomnosti a objevuje vše nové. Proč bychom se koneckonců měli odvažovat myslet a mluvit sami za sebe, když tyto schopnosti mají být pokaždé okamžitě umlčeny náhubkem poslušnosti?

Hardtovi a Negrimu zde nelze nic vytknout; všimněte si výše, že zahrnují „herectví“ mezi ty věci, pro které člověk vyžaduje odvahu k tomu „odvážit se“. Jak bylo již dříve  zdůrazněno  v jedné diskusi o kritické teorii a jejich interpretaci Kanta v otázce herectví, tak ke konci své eseje Kant odhaluje radikální důsledky svého argumentu: pokud se vládce nepodřídí (sebe sama) stejným racionálním pravidlům, kterými se řídí jednání občanů, tak není ze strany těchto občanů již vůbec žádná povinnost poslouchat takového panovníka.

Jinými slovy, vzpoura je oprávněná, když úřady samy nejednají rozumně (což zahrnuje principy etické racionality), ale v důsledku ještě neoprávněně, ne-li přímo agresivně, vůči svým vlastním občanům.

Z toho plyne poučení, že pokud jde o nevyhnutelnou potřebu jednat, když racionální argumenty v diskusi s potenciálními utlačovateli nikam nevedou. Je tomu tak zejména tehdy, když je zřejmé, že tito utlačovatelé ani vzdáleně nemají zájem o rozumnou výměnu myšlenek, ale souhrnně se uchylují k současné nerozumné inkarnaci technické racionality, totiž hromadnému sledování řízenému umělou inteligencí, s cílem podrobit si tak celé populace.

Taková akce neposlušnosti pak může mít třeba podobu odmítnutí „očkování“ a nebo odmítnutí CBDC, ale je stále zřejmější, že tváří v tvář nelítostným strategiím podrobení si nás za každou cenu ze strany zcela bezskrupulózních globalistů bude již ale dnes nezbytně nutné spojit kritické myšlení s činy.

Zdroj: https://www.thelastamericanvagabond.com/techno-tyranny-how-us-national-security-state-using-coronavirus-fulfill-orwellian-vision/

Obohatil či oslovil vás dnešní článek?

ZVAŽTE PROSÍM PODPORU MYŠPULE SVĚTA !
https://myspulesvet.org
a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně z mých soukromých zdrojů a z vašich darů. Přispějete-li na jejich provoz a udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!


Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100
do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“


Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Německý ekonom varuje: WEF plánuje zavést systém SOCIÁLNÍCH KREDITŮ pod rouškou „humanitárního aktu“

Nedají pokoj a nedají. A pojedou přesně dle svého imperativu: lhát, krást a podvádět, nebo jinými slovy totéž: samá pravda, samá láska..A my jsme neustále jejich dystopické totalitní globální budoucnosti blíž a blíž.

Web fascism.news zveřejnil následující článek Belle Carter:

Renomovaný německý ekonom varoval veřejnost, že globalistické Světové ekonomické fórum (WEF) je nyní připraveno zavést systém sociálních kreditů (podle čínského vzoru) a to pod rouškou „humanitárního činu“. Dodal, že je to jen další krok směrem k novému světovému řádu s populací pod plnou, absolutní kontrolou.

Během rozhovoru pro německou alternativní televizní stanici AUF1 známý německý ekonom Ernst Wolff poznamenal, že ústředním heslem WEF je letos na podzim „frontální útok na světotvou střední třídu“. Dále ještě řekl Stefan Magnetovi z AUF1 , že globální elita plánuje přimět obří korporace a státy, aby vydržely současné enormní zvýšení cen. Občané kolektivního západu ale kvůli tomu budou velice trpět, přičemž většinu tohoto finančního břemene ponese právě střední třída – což povede opět k další eskalaci napětí ve společnosti a k panice.

„Protože nakonec mají totiž sami občané prosit o nový peněžní systém a také o univerzální digitální základní příjem, digitální peníze centrální banky ovšem rovnou se systémem sociálních kreditů,“ řekl Wolff. „Dokonce nám to nakonec budou chtít prodat jako jakýsi humanitární akt,“

Zdůraznil, že toto „velké finále“ nebo možná jen jakási „mezihra“ Velkého resetu se může odehrát již letos na podzim. „Jedna věc je jistá: Velký reset bude zpracován brutálně a všichni lidé, kteří si cokoli vytvořili nebo před nimi zatím zachránili, budou nyní v zoufalé nouzi,“ varoval.

Wolff dále uvedl příklady možných situací v poměrně blízké budoucnosti, například jak dnešní oblíbená přenosná elektronická zařízení, jako jsou například mobilní telefony nebo počítače, umožní globalistům implementovat jejich digitální peníze, sociální kredit, ale hlavně spolu s nimi také univerzální sledovací schémata.

Dodal, že lidé budou brzy nezaměstnaní a vláda pod rouškou humanitárních snah jim vydá jejich elektronické peněženky. Ačkoli tyto peněženky budou peníze uložené ve vašem mobilním telefonu, „není to vlastně ale nic jiného než aplikace, která bude sloužit jako váš vlastní osobní účet,“ poznamenal Wolff.

Tato elektronická „peněženka“ by mohla být dodávána rovnou například s 1 000 nebo 2 000 $ na týdenní bázi, přičemž by ovšem byla digitálně připojena přímo k centrální bance. Wolff však také zdůraznil, že centrální banka bude mít tím pádem ihned pravomoc uplatňovat třeba každému individuálně přizpůsobené zdanění, stanovit individuální úrokové sazby, ale třeba také okamžité penalizační poplatky. Mohlo by to také odříznout všechny vaše peněžní toky nebo třeba umístit na vaše peníze pouze třítýdenní datum vypršení jejich platnosti.

„Digitální peníze budou mít své datum expirace.“ V určitém okamžiku tak bude možné velmi jednoduše k těmto penězům přidat ještě systém sociálních kreditů upravený pro západní svět podle čínského modelu,“ řekl. To by mohlo lehce stát čímsi jako komunistickým řízením osobního peněžního účtu každého jednotlivce.

Future Focus 2025 zahajuje Velký reset se schématy digitální identity

“ WEF „ Future Focus 2025 zveřejněné 30. června je jejich psaným plánem pro nasměrování celé společnosti směrem k Velkému Resetu pomocí svých pravdo-láskařských „lákavých“ pohádek.

Zpráva uvádí, že k vybudování „ inkluzivního finančního ekosystému je třeba vyvinout obzvláště intentzivní úsilí k jeho rozvoji. Vrstva digitální identity v tomto technokratickém systému by měla být navíc vyvinuta zcela nezávisle na všech ostatních částech platebních procesů.“

To znamená vytvoření plně sledovatelné, programovatelné digitální měny založené na oprávněních, které umožní centrálním bankám kontrolovat i to, co si lidé zrovna mohou nebo nemohou koupit. Digitální měny centrální banky (CBDC) budou vyžadovat, aby každý občan měl digitální peněženku plně navázanou na svou digitální identitu. (Související: Digitální tyranie: Dejte si pozor na vládní tlak na digitální měnu .)

„Všechny systémy jsou zaměřeny na to, abychom o vás shromáždili co možná nejvíce informací,“ . uvedl dále v článku editor Sociable Tim Hinchliffe „Je to budoucnost neustálého 24/7 sledování úplně každého jednotlivce a to dokonce v reálném čase.“

WEF také v samé pravdě a v moři lásky navrhla označit jakékoli nezávislé a kritické myšlení, které jde proti jejich oficiálním narativům, jako dezinformace a nepravdu.

Hinchliffe to dále komentoval: „Příběhy jsou naprosto skvělé pro nikým nevolené a naprosto nezodpovědné globalisty, protože, jak uvedl napříkla jeden jejich blogový příspěvek zveřejněný na webu WEF z roku 2015: ‚V bitvě o srdce a mysl lidských bytostí bude naše vyprávění soustavně překonávat stávající data ve své schopnosti ovlivňovat lidské myšlení, a tím také motivovat lidské jednání.“

Navštivte GreatReset.news , kde se dozvíte více o plánech globalistů jak oklamat lidi, aby ještě uvítali jejich nelidský Nový světový řád.

Zdroj: https://www.fascism.news/2022-10-05-wef-plans-social-credit-system-humanitarian-act.html

Líbil se Vám dnešní článek?

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !
https://myspulesvet.org
a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů. Přispějete-li na jejich provoz a udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!


Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100
do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“


Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s velkou pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Nastupující digitální tyranie: Dejte si velký pozor na přicházející vládní nátlak na digitální měnu

Bez ohledu na to, kolik peněz nám naše vláda zatáhne, tak jich ale steně není nikdy dost, a tak vláda (v tomto případě jde o vládu USA, ale platí to stejně tak pro naší českou fašistickou fialovou vládu) přišla s novým dalším plánem, jak svým agentům ještě více usnadnit obstavování bankovních účtů všech neposlušných Američanů.

Udělejte cestu k nastupujícímu digitálnímu dolaru.

V exekutivním nařízení Bílého domu, vydaném již 9. března 2022 tehdy prezident Biden vyzval federální vládu USA, aby zvážila zřízení oficiální digitální měny centrální banky USA (takzvané CBDC).

Podobně jako u jiných kryptoměn, jako je třeba bitcoin, tak by CBDC byly také jen určitou formou digitálních peněz, ale zde jejich veškerá podobnost končí. Pokud by byly CBDC přijaty, vydával by je Federální rezervní systém, centrální bankovní systém vlády USA. Jeden digitální dolar CBDC by se tedy rovnal hodnotě jednoho papírového fyzického dolaru . A stejně jako tento fyzický dolar, který ale přestal být krytý zlatem již před více než 50 lety, by CBDC byla považována vlastně za jakousi novou, vládou vydanou fiat měnu, která je kryta pouze silou a kreditem americké vlády. (Samozřejmě nám to tedy moc neříká, obzvláště když ještě k tomu vezmeme v úvahu, že většinu svého času americká vláda operuje v červených číslech .)

Přestože vládní agentury mají nyní šest měsíců na to, aby zvážily výhody a nevýhody centralizované digitální měny, je to vlastně již bráno jako hotová věc.

Například pouhé tři týdny předtím, než se Bidenova administrativa dostala na titulky novinových zpráv se svou podporou vládou vydávané digitální měny , tak ale již FBI a ministerstvo spravedlnosti v naprosté tichosti přistoupily k realizaci plánů na vytvoření jejich týmu pro vymáhání kryptoměn (jakási policie digitálních peněz), policejní jednotka pro virtuální užívání kryptoměn, která má za úkol vyšetřovat krypto zločiny, ale také v případě potřeby zabavovat veškerá virtuální aktiva, a jakýsi kryptoúřad, který na to všechno dohlíží.

Tady samozřejmě vůbec žádné překvapení.

Vláda totiž vždy funguje takto: tím, že nám dává nástroje, které nám jakoby „usnadňují“ život, tak přitom však hlavně vládě také vždy usnadňuje naše stále dokonalejší sledování, kontrolu a hlavně trestání všech neposlušných občanů.

Tento přechod k digitální měně je dnes ovšem skutečně globálním trendem.

Dnes již více než 100 dalších zemí skutečně zvažuje zavedení vlastních digitálních měn.

Například taková Čína již přijala svoji vládou vydanou digitální měnu , která jí nejen umožňuje sledovat a zabavovat veškeré finanční transakce lidí, ale může také pracovat v tandemu s jejich systémem sociálních kreditů a trestat tak jednotlivce za jejich případné morální poklesky a společenské prohřešky (a naopak odměňovat je za dodržování toho vládou schváleného chování). Jak napsal čínský expert Akram Keram pro The Washington Post : „S digitálním jüanem tak bude mít ČKS [Čínská komunistická strana] přímou kontrolu a také neomezený přístup k finančnímu životu jednotlivců, aniž by bylo pro to nutné posilovat nějaké zprostředkovatelské finanční subjekty. Ve společnosti fungující pouze na digitální jüanu by tak vláda mohla velmi snadno pozastavit třeba digitální peněženky všech disidentů, nebo třeba všech aktivistů za lidská práva .

Tam, kam jde Čína, nakonec půjdou následně také Spojené státy.

Digitální měna se tak naprosto nevyhnutelně nakonec stane součástí naší ekonomiky a tou ústřední součástí všech vládních snah o absolutní a totalitní dohled.

Zkombinujte to ještě s iniciativami ESG (Environmental, Social and Governance), které se rovnají kreditním skóre sociálních médií pro korporace, a zjistíte, že k digitálnímu autoritářství jdeme dnes úplně stejnou cestou jako Čína. A novinář Jon Brookin nás také varuje : „Digitální měna emitovaná centrální bankou může být použita jako velice efektivní nástroj pro absolutní vládní dohled nad občany a kontrolu nad jejich veškerými finančními transakcemi .“

Digitální měna jako taková totiž poskytuje vládě a jejím korporátním partnerům způsob obchodování, který lze velice snadno monitorovat, sledovat, sestavovat do tabulek, těžit z něj data, hackovat, unést a nakonec pochopitelně také úplně zabavit, když je to vhodné.

Tento tlak na digitální měnu zapadá do vládní války proti hotovosti, kterou už nějakou dobu nenápadně vede. Podobně jako již třeba válka proti drogám, a nebo stejně pravdivá válka proti terorismu, byla tato takzvaná „válka proti hotovosti“ prodávána veřejnosti jako prostředek boje proti teroristům, drogovým dealerům, daňovým únikům a v poslední době i proti bakteriím COVID-19.

V posledních letech by vás tak pouhé držení většího množství hotovosti mohlo zapojit do podezřelé činnosti a označit vás klidně za zločince. Důvodem ( policie ) je, že hotovost je pouze měnou pro nelegální transakce, protože je obtížnější ji sledovat, lze ji použít k placení nelegálním přistěhovalcům a vládě upírá její podíl na možnosti jí „vzít“, takže odstranění papírových peněz jí naopak velmi pomůže. Donucovací orgány bojují proti zločinu budou nyní pomáhat vládě dosahovat ještěvyšších příjmů.

Podle ekonoma Steva Forbese : „Skutečným důvodem této války s hotovostí – začněte s velkými bankovkami a pak postupujte dolů – je ošklivé uchvácení moci velkou vládou. Lidé budou mít podstatně méně soukromí: Elektronické obchodování tak pouze usnadňuje Velkému bratrovi ještě lépe vidět, co a kde děláme, a tím mu ale také značně zjednodušuje blokování všech našich činností, které se mu nelíbí, jako je třeba jen nákup soli, cukru, nebo velkých lahví sody a Big Maců. “

Takto nová zcela bezhotovostní společnost – snadno monitorovaná, kontrolovaná, manipulovatelná, ozbrojená a uzamčená – hraje tedy přímo do rukou fašistické vlády (a jejích firemních partnerů).

Tak co se tu teda skutečně vlastně děje?

Navzdory všem těm výhodám, které s sebou nese život v digitálním věku – jmenovitě jde vždy o pohodlí – je docela dost těžké si představit, že tento bezhotovostní svět navigovaný prostřednictvím digitální peněženky nesignalizuje začátek konce i pro to málo soukromí, které nám ještě vůbec zbývá. A nechá nás také mnohem více zranitelné vůči všem těm vládním zlodějům, hackerům dat a hlavně vševědoucímu, vševidoucímu orwellovskému korpo-vládnímu státu.

Bohužel, kromě návratu do přetechnizovaného, ​​ludditského věku, opravdu neexistuje způsob, jak tohoto koně stáhnout zpět, když už opustil bránu stáje. Ke své škodě totiž dnes ani nemáme prakticky žádnou kontrolu nad tím, kdo k našim soukromým informacím přistupuje, jak jsou uchovávány nebo jak a kým jsou využívány. A pokud jde o naši vyjednávací sílu ohledně práv na digitální soukromí, byli jsme již dávno zredukováni do žalostné, nezáviděníhodné pozice, ve které ovšem můžeme jen naivně doufat a věřit, že ti, kteří jsou právě u moci, tak že budou s našimi soukromými informacemi zacházet s respektem.

Než tedy bude přijat jakýkoli druh centrální digitální měny, potřebujeme přinejmenším mnohem přísnější zákony o ochraně našich osobních údajů a také jakousi elektronickou listinu práv, která chrání „nás obyčejné lidi“ před predátorským sledováním a obchodními praktikami dolování dat ze strany federální vlády a všech těch jejích firemních partnerů.

Je naprosto jasné, že důsledky vlády mající až tolik nikým neregulované, tedy také zcela nezodpovědné moci na to zaměřovat se, sledovat, zaokrouhlovat nebo dokonce fyzicky zadržet finanční prostředky kohokoliv ze svých občanů, je přinejmenším docela dost mrazivé.

Zdroj: https://naturalnews.com/2022-03-16-beware-governments-push-for-a-digital-currency.html

Líbil se Vám dnešní článek?

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !
https://myspulesvet.org
a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů. Přispějete-li na jejich provoz a udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!


Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100
do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“


Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s velkou pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

A je to tady! Zavedení digitální měny centrální banky a zcela „bezhotovostní“ společnost již v prosinci?

Další „konspirace“ mediální alternativy by se dle článku z webu sheeple.news (ovce) mohla již tento prosinec, konkrétně je zmíněno datum 13.prosinec 2022 mohla stát krutou a nechtěnou realitou našich životů.

Cílem této další globalistické hry je získání úplné kontroly nad otroky (obyčejnými lidmi, jako jste právě vy nebo já) pomocí nového finančního a samozřejmě zcela bezhotovostního systému. Ti nahoře ptotom budou plně ovládat digitální měnu centrální banky nebo CBDC, a jakmile to zavedou, je to definitivní konec hry pro celou třídu otroků.

(Článek od Mac Slavo znovu publikován z SHTFPlan.com )

Výkonný příkaz 14067 podepsaný Joe Bidenem dává vládnoucí třídě moc vytvářet CBDC, distribuovat je podle libosti, brát vám je, jen když zkrátka chtějí, ale také možnost prostě vás z finančního systému vypnout, jen když uděláte něco takového, co se jim nelíbí. (Třeba zveřejníte svůj politický názor, který není v souladu s tím „oficiálním“ někde na internetu, třeba na YouTube nebo na Facebooku)

Slavný autor knihy Bohatý táta, chudý táta, Robert Kiyosaki nazval tento nastupující nový výkonný řád „komunismem v jeho nejčistší podobě“ a zároveň s tím povzbuzuje Američany, aby hlavně „zůstali vzhůru“.

Ale to je co prosazují, je něco, co je již vlastně úplně mimo komunismus. Toto je totiž nastupující trvalé a otevřené otroctví. Už to ani nneskrývají. Ani teď již dávno nejsme svobodní a oni jen mají v úmyslu to udělat natrvalo. Bylo by vhodné, aby všichni teď pozorně naslouchali tomuto plánu, ale hlavně, aby se všichni společně postavili proti tomu co plánují a odmítli se toho zúčastnit. Vybrat si systém CBDC znamená doslova volbu stát se otrokem. Než nám bylo lháno a než byla použita propaganda, abychom se ujistili, že si myslíme, že jsme svobodní. To je zjevné a nyní i vepsáno v našich tvářích. (CBDC je zkrtka pro centrální digitální měnu, která má nahradit dolar a další měny v zemích Eye five – Velká Británie, USA, Nový zéland, Kanada a Austrálie, pozn. Myšpule)

Iluze svobody bude pokračovat, dokud bude ziskové pokračovat v té iluzi.“ -Frank Zappa

Kiyosaki nazval podepsaný exekutivní příkaz prezidenta Joea Bidena tím „nejzradnějším činem v historii USA“ a není jediný, kdo proti němu mluví. Jim Rickards, další ekonom, investor a bývalý úředník CIA, to nazývá krokem ke konci hotovosti. Rickards má čtyři desetiletí zkušeností na Wall Street. Nové „digitální tokeny“ lze totiž kdykoli „vypnout“, pokud se vládě zrovna moc nelíbí, co právě děláte.

Buďte připraveni, protože přesně toto je to otroctví, před kterým jsme již dlouho varovali, že přichází. Ne, že bychom ani teď už nebyli otroci, ale tohle je úplné opuštění té iluze svobody. Připravte se proto na „Den C“, který dost pravděpodobně přijde 13. prosince tohoto roku.

Game over: Digitální měna centrální banky

Rickards kritizoval CBDC a označil ho za „zlého bratrance bitcoinu“. Odhalil také údajnou ojedinělou událost zvanou C-Day, která se podle něj uskuteční 13. prosince 2022 a naruší veškeré tradiční finanční systémy v USA.

Řekl dále, že až nastane to, co nazývá „Day C“ , tak papírové peníze by byly rázem naprosto bezcenné a americký dolar by se zhroutil. Dále dodal, že spotřebitelské výdaje a přístup k základním potřebám budou také omezeny a třeba že lidé, kteří právě drží příliš mnoho peněz, budou penalizováni. –
WND
„Díky oddílu 4 Bidenova výkonného nařízení 14067, který vyzývá k naléhavému výzkumu vývoje digitálního dolaru, tak skutečně věřím, že americký dolar, tedy světový finanční standard od roku 1792… bude NAHRAZEN novou měnou, digitálním dolarem,“ řekl Rickards. . Ale na tom všem se pracuje už poměrně dlouho. To vše je součástí jejich plánu. Dokonce se na to pokusili znecitlivit svět během scamdemie COVID-19, která mimo jiné tvrdila, že se COVID šíří na mincích a hotovosti:

Jste připraveni na bezhotovostní společnost? WHO říká, že kontaminovaná hotovost [může] šířit koronavirus

To doslova není dobré vůbec pro NIKOHO z nás, tedy kromě těch, kteří vytvářejí měnu a chtějí moc nad všemi ostatními. „Digitálnímu dolaru říkám ‚Biden Bucks‘, protože chci, aby si plně připsal zásluhy za to, co považuji za zločiny,“ říká Rickards. „Tohle není jako peníze na vašem online bankovním účtu… Ne, to je nové a jiné. Každý digitální dolar bude programovatelný token, jako bitcoin nebo jiné kryptoměny. Ale je tu velký rozdíl… Kryptoměny jsou decentralizované digitální měny. Místo toho, pokud to dopadne tak, jak to vidím já… Biden Bucks bude mít plnou podporu americké centrální banky. Nahradí hotovostní dolar („fiat“), který máme nyní. A velice brzy se stane a také bude jedinou, a to POVINNOU měnou Spojených států.

Pokud jste si tedy ještě neuvědomili, že vláda je otroctví, je pravděpodobně ten vhodný čas dostat se na správnou stranu historie. Toto nové CBDC „zahájí éru naprosté vládní kontroly a dohledu,“ uvedl Rickards podle WND . „Tohle není hyperbola.“ To by dramaticky rozšířilo moc a vliv federální vlády… v podstatě by se chovala jako nový typ ‚spywaru‘. S Bidenem Bucksem vás vláda bude moci donutit, abyste se řídili její agendou. Protože pokud to neuděláte, mohli by vám vypnout peníze. Nebude to ale takové, jako bylo zmrazení vašeho bankovního účtu, bude to mnohem jednodušší.“

Ani to není vyvolávání strachu. „Je to jen výkonný příkaz 14067. “ který Biden to podepsal již 9. března 2022 – „Pomocí, kterou mi jako prezidentovi ukládá ústava a zákony Spojených států amerických“.
Tak co, milovníci Ústavy, už jste na to přišli? Je to jen kus papíru. Biden je jen jeden chlap, který podepsal kus papíru. Je to jen naše víra, že má sílu, která nám brání být svobodní. Dochází nám totiž čas.
„Ale ať už je ústava opravdu taková či onaká, jisté je, že buď zmocnila takovou vládu, jakou jsme měli my, nebo byla bezmocná tomu zabránit. V obou případech to ovšem také znamená, že již zkrátka není způsobilá existovat.“
– Lysander Spooner

A vůbec nepochybejte o tom, že naprosto stejný scénář by čekal i nás, v kotlince české, protože to je jejich cílem: zotročení všech lidí na planětě pod jednu despotickou a tyranskou totalitní světovou vládu.

Zdroj: https://www.sheeple.news/2022-08-17-cash-free-central-bank-digital-currency-roll-out.html

Líbil se Vám dnešní článek? Zvažte prosím podporu Myšpule Světa! Bez Vaší podpory by byl tento projekt dlouhodobě neudržitelný!

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů a z Vašich darů.. Přispějete-li na jejich provoz a udržení, tak přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100 do zprávy pro příjemce pouze napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Charakter, čest a svědomí

%d blogerům se to líbí: