Archiv pro štítek: AIDS

Covidové „vakcíny“ skutečně u všech způsobují AIDS: důkaz

Důkazů o tom bohužel stále přibývá , že „vakcíny“ proti Wuhanskému koronaviru (Covid-19) způsobují, že se u všech jejich příjemců všude časem rozvine cosi jako AIDS.

Syndrom získaného selhání imunity vyvolaný vakcínou Covid-19 neboli VAIDS se zdá být jedním z těch vůbec nejvážnějších dlouhodobých nežádoucích účinků způsobených injekcemi. Injekce v podstatě časem úplně zničí imunitní systém lidí a zanechávají je tak náchylné k infekcím všeho druhu.

Nejde ani tak o to, že účinnost těchto injekcí časem klesá, jak někteří tvrdí, ale spíše tu jde o výkon imunitního systému. Injekce proti Fauciho chřipce totiž působí na náš imunitní systém takříkajíc smrtelně

Účinnost očkování je totiž negativní , pokud jde o imunitní ochranu, kterou poskytují. Data ukazují, že imunitní funkce organismu podléhá čistému snížení po každé injekci, což je přesný opak toho, co by měla dělat skutečná vakcína.

„Účinnost vakcíny +50 % by znamenala, že plně očkovaní lidé jsou o 50 % více chráněni proti Covid-19 než ti neočkovaní,“ uvedl Daily Exposé . „Jinými slovy, plně očkovaní by měli mít imunitní systém, který je o 50 % lepší v boji proti Covid-19.“

„Ale účinnost vakcíny -50 % by naopak znamenala, že neočkovaní byli o 50 % více chráněni proti Covid-19 než plně očkovaní. Jinými slovy, výkonnost imunitního systému očkovaných je o 50 % horší než přirozená výkonnost imunitního systému neočkovaných osob. Proto vakcíny Covid-19 poškozují lidský imunitní systém.

Průměrnému člověku, kterému byla podána dvojitá injekce této Covid „vakcíny“, tak zbývá pouze 35 % z jeho původní imunitní funkce

Agentura pro zdravotní bezpečnost Spojeného království (UKHSA) publikuje svoji týdenní zprávu ze sledování vakcín, která obsahuje údaje o „případech“, hospitalizacích a úmrtích podle stavu očkování za čtyři týdny. Tyto zprávy nadále ukazují, že nejhůře na tom jsou lidé, kteří jsou plně očkovaní.

Nejnovější zpráva jasně ukazuje, že procento nových případů onemocnění je nejnižší mezi neočkovanými a nejvyšší právě mezi plně očkovanými. Populace s trojitým očkováním zaznamenává téměř dvojnásobný výskyt případů onemocnění ve srovnání s neočkovanou populací, zatímco u populace s dvojnásobným pobodáním je zaznamenána dokonce trojnásobná četnost výskytu.

„Tato data sama o sobě by měla velice hluboce znepokojovat i ty nejzapálenější zastánce vakcín,“ uvádí Exposé .

Pomocí vzorce účinnosti vakcíny společnosti Pfizer tedy Exposé zjistil, že skutečná účinnost vpichů je v průměru -183 procent ! To je naprosto šokující, ohromující a velmi znepokojující.

„Nejnižší účinnost vakcíny proti Covid-19 byla v průběhu ledna 2022 pozorována ve věkové skupině 40–49 v Anglii, zaznamenaná minus-209,4 %, přičemž ani věková skupina 50–59 let nezůstala pozadu,“ jak bylo zjištěno.

Údaje ze Spojeného království jdou však ještě dále a ukazují, že plně očkovaní mají nyní dokonce negativní imunitní výkon. Průměrný dvakrát očkovaný člověk v Anglii je nyní na pouhých 35 procentech své normální imunitní kapacity, která v průběhu času ovšem stále klesá.

To znamená, že plně očkovaní mají sníženou imunitu, pokud jde o schopnost jejich těla bojovat proti virům, bakteriím a dokonce i rakovině.

Nejhůře na tom je opět věková skupina 40–49 let, ve které se k 30. lednu snížila imunita až na -67,7 procenta. To dokazuje, že injekce covidu poškozují přirozenou imunitu lidí, která se postupem času stále více zhoršuje.

„Účinnost vakcíny proti Covid-19 v reálném světě proti úmrtí v Anglii mezi 3. lednem a 30. lednem 22. ledna byla snížena až -110,24 % u osob starších 80. letech, o -97 % u lidí ve věku 70-79 let a o -98,14 % v průměru u všech dospělých. starších 18 let,“ uvádí dále magazín Exposé .

U plně očkovaných starších osob se mezitím podle těchto údajů již mohl rozvinout plnohodnotný VAIDS. Demografie ve věku 70–79 let nyní vykazuje imunitní výkonnost -49,2 procenta, zatímco lidé starší 80 let mají imunitní výkonnost sníženou až o -52,4 procenta.

„V posledním týdnu končícím 21. ledna měli plně očkovaní statisticky dvakrát vyšší pravděpodobnost úmrtí na Covid-19 než neočkovaní,“ varuje Exposé .

Takže běžte a nechte to do sebe dobrovolně nahulit! To by udělal skutečně jen blázen. A totálně zkorumpovaný mainstream bude neustále tvrdit, jak to jejich „očkování“ chrání a jak je důležité! A ještě zkorumpovanější vlády budou vyvíjet snahu dokonce o povinné očkování touto globalistickou sračkou, která má jediný účel, nenápadně a co nejdříve vás zabít. Do mě to tedy nenarvou a to ani náhodou a to dokonce ani v případě, že by to skutečně udělali povinné, protože to je úplně stejné, jako kdyby rovnou udělali povinou sebevraždu. Je to cosi jako ruská ruleta o vlastní život, kterou máme právo nehrát

Další související zprávy o vražedných a nebezpečných „vakcínách“ proti koronaviru z Wuhanu (Covid-19) lze nalézt na webu ChemicalViolence.com .

Líbil se Vám dnešní článek?

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !
https://myspulesvet.org
a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů. Přispějete-li na jejich provoz a udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!


Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100
do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“


Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s velkou pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Způsobují covid „vakcíny“ lidem AIDS? Funkce imunitního systému klesají přibližně o 5% KAŽDÝ TÝDEN u všech, kdo byli očkováni

Portál NaturalNews.com přinesl šokující článek o ztrátě funkce imunitního systému u všech zaočkovaných lidí, přičemž jejich věk bude důležitým faktorem toho, jak rychle u nich nastane totální selhání imunitního systému a smrt.

Současný Dr.Mengele (Pfitzer)

Poslední údaje z PHE Vaccine Surveillence Report ze Spojeného království jasně naznačují, že všichni lidé, kteří byli „plně očkováni“ proti „Wuhanskému“ koronaviru (Covid-19) ztrácí asi pět procent funkčnosti jejich imunitního systému týdně!

Lidé zaočkovaní dvěmi dávkami a ve věku 40 až 70 let do dneška již ztratili asi 40 procent kapacity svého imunitního systému a to od okamžiku, kdy dostali první injekci. Potom postupně postupně ztrácejí stále více své imunity, přičemž u mnoha z nich se očekává naprostá ztráta funkce imunitního systému, která se začne objevovat někdy okolo letošních Vánoc.

„Pokud to bude takto pokračovat, 30-50 letí lidé budou mít do Vánoc již 100% degradaci svého imunitního systému, tedy naprosto nulovou virovou obranu a všichni dvojnásobně očkovaní lidé mladší 30 let ztratí funkčnost imunitního systému do března příštího roku,“ uvádí magazín The Exposé .

Na základě získaných údajů nelze popřít, že plně očkovaní lidé nyní trpí „syndromem získané imunodeficience“, známým pod zkratkou AIDS. Ovšem v tomto případě AIDS nevyvolá HIV, ale ona transhumanistická genetická mRNA „vakcína“. Jejich imunitní systém prostě, stejně jako u AIDS po nějaké době zcela zmizí, o čemž mnozí odborníci varovali, že by tomu tak skutečně mohlo být.

„Lidé ve věku 40-69 let již ztratili 40% své schopnosti imunitního systému a postupně ji ztrácejí při úbytku 3,3% až 6,4% týdně,“ uvádí dále The Exposé

Smutně zajímavé na tom je, že nejhůře postiženou skupinou jsou lidé ve věku 40–49 let, kteří zhruba do devíti týdnů utrpí celkovou ztrátu svého imunitního systému. Naopak nejlépe jsou na tom mladí lidé ve věku 18–29 let, kteří ztrácí funkci imunitního systému přibližně za 44 týdnů.

Lidé starší 80 let mají do definitivní ztráty své imunity přibližně 20 týdnů, zatímco u věkové kategorie 50–59 tento proces trvá jen asi 15 týdnů. U ostatních zbývajících věkových skupin to většinou trvá od 12 do 25 týdnů.

„Každý, komu je více než 30, ztratí do 6 měsíců 100% celé své imunitní schopnosti (stejně jako u virových infekcí a u některých druhů rakoviny),“ důrazně varuje The Exposé .

„30 až 50 letí lidé o ni přijdou již do Vánoc.“ Tito lidé pak skutečně budou mít plně rozvinutý syndrom získané imunodeficience (AIDS) a naprosto tak zničí Britský NHS (National Health Service). “ (Mimochodem zde se poněkud chmurně naplňuje mé neblahé tušení (pochopitelně konspirativní) vyvolané onou vypsanou podnikatelskou pobídkou Britské vlády na likvidaci nadměrného množství mrtvých těl v Londýně, přičemž kontrakt byl uzavřen na období od ihned až do konce roku 2023 tuším, kterou jsem našla v jednom z komentářů k nějakému článku na Aeronetu… Á propo, naše vláda je také připravena? Ony zmínky v mainstreamu o navyšování kapacity krematoriíí během současné koronaplandemie by rázem dávali smutný smysl)

Ony tak propagované „posilovací dávky“ pouze urychlí proces smrti.

Nejde jen o to, že očkování neposkytuje tu požadovanou ochranu proti Faučiho chřipce. Faktem je, že dlouhodobě vakcíny neposkytují vůbec žádnou ochranu, a dokonce ve skutečnosti časem zcela zničí imunitní systém člověka.

„Společnost Pfizer původně tvrdila, že jejich vakcína má účinnost 95% (poslední sloupec v tabulce zveřejněné výše).“ Výše uvedené údaje naznačují, že jejich data by mohla být správná pouze ihned po očkování (mladší věkové skupiny mají vakcínu nejkratší dobu), “ uvádí dále The Exposé.

„Ale výše uvedená čísla také ukazují, že očkovací látky NEZTRÁCÍ pouze svoji účinnost v průběhu času až na nulu, ale navíc i postupně poškozují imunitní systém očkovaného člověka, dokud není dosaženo dokonce jejich negativního účinku.“ V současné době tak udělají kohokoli staršího 30 let mnohem více nemocného, než byl před očkováním. “

Lidé, kteří podlehnou a nechají si píchnout druhou dávku vakcíny, v USA nazývanou Biden „Booster“, tak tento destruktivní proces pouze urychlí přidáním ještě většího množství jedovatých chemikálií ničících jejich stále více oslabovanou imunitu. Sestupná spirála vedoucí k smrti se bude pohybovat tím rychleji, čím více „posilovacích“ dávek člověk dostane.

„Pokud s tím nic neuděláme, bude to ještě mnohem horší, než jsme si kdy vůbec dokázali představit,“ napsal jeden z komentátorů v The Exposé „Za prvé si vážím všech, kteří stáli proti této tyranii a stále proti ní stojí.“

„Spike protein zničí vaše mitochondrie … navždy,“ napsal další. „Mitochondrie je srdcem vašeho imunitního systému.“ V zásadě tím zcela přebírá funkci vašeho imunitního systému. Spike proteiny jsou biologické zbraně. Váš vlastní imunitní systém se nakonec stane smrtící zbraní, která vás zabije. Toto je princip HIV jen na steroidech. “

Jiní lidé komentující článek často opakovali podobné pocity z očkování a mnozí poznamenali, že je bolestně zřejmé, o co vlastně jde. Jak může ještě dnes někdo pravdoláskařsky tvrdit, že je to všechno činěno pro „veřejné zdraví“, nad tím skutečně zůstává naprosto rozum stát. To, k čemu se propůjčila manstreamová média je nechutné, nelidské, protiprávní a zločinné. Celá tato „vakcinační“ komedie je sprostou globální genocidou podporovanou zkorumpovanými a zločinnými vládami pod taktovkou globalistů.

Nejnovější zprávy o genocidě prostřednictvím této jakoby „vakcíny“ proti Wuhanskému typu koronaviru (Covid-19) lze nalézt také na webu ChemicalViolence.com .

Zdroje:

TheExpose.uk

NaturalNews.com