Velký příběh Metaverse, Část 1: Dystopická vize budoucnosti

Zatímco se Světové ekonomické fórum připravuje na další pokračování svého výročního zasedání ve švýcarském Davosu, tak „mezinárodní organizace pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru“ zahajuje další fázi programu The Great Reset – nazvanou The Great Narrative.

Ve dnech 11. a 12. listopadu uspořádalo WEF – Světové ekonomické fórum v Dubaji ve Spojených arabských emirátech dvoudenní setkání nazvané „The Great Narrative“ , na kterém se diskutovalo o „dlouhodobějších perspektivách“ a „které spoluvytvářelo příběh, který může pomoci při vytváření odolnější, inkluzivnější a udržitelnější vizi naší společné budoucnosti“ . WEF na něm shromáždila futuristy, vědce a filozofy z celého světa, aby zde vysnili svou vizi toho, jak celý náš svět resetovat, a jak bychom si mohli představit, jak by tento svět mohl vypadat v příštích 50 letech. Diskuse pak budou shromážděny a následně i zveřejněny v připravované knize The Great Narrative, která by pak měla vyjít v lednu 2022.

Vydání knihy The Great Narrative se tak bude časově přesně shodovat právě s výročním setkáním WEF ve dnech 17. až 21. ledna 2022 ve švýcarském Davosu se zaměřením na téma: „Společně pracovat, obnovit vzájemnou důvěru“. Podle WEF se jejich „ schůzka zaměří na urychlení kapitalismu stakeholderů, využití technologií čtvrté průmyslové revoluce a zajištění inkluzivnější budoucnosti lidské práce“ . Poselství je v podstatě stále stejné, po kterém WEF a jejich partneři volali již od samého začátku akce COVID-19 – Velký reset ekonomických, vládních, zdravotních, potravinářských a technologických systémů, které jsou dnes základem veškerého lidského života.

Program Great Reset byl oznámen na začátku června 2020 WEF jako zjevná přímá reakce na COVID-19. Spuštění The Great Reset podpořil Klaus Schwab, zakladatel a zároveň i výkonný předseda Světového ekonomického fóra ; pak anglický princ Charles; Antonio Guterres, generální tajemník OSN; a Kristalina Georgieva z Mezinárodního měnového fondu. WEF strávil poslední rok hlavně spřádáním své propagandy a také partnerstvím s jednotlivými vládami a soukromými podniky, které všechny sdílejí podobné cíle – svět řízený technokraty, kteří činí svá rozhodnutí shora dolů pro masy, ale vše ve jménu boje za rozmanitost a udržitelnost.

Pravidelní čtenáři si asi pamatují, že se 18. října 2019 se WEF spojila s nadací Billa a Melindy Gatesových a Johns Hopkins Center for Health Security na pandemickém cvičení na vysoké úrovni známé jako Event 201 . Událost 201 simulovala, jak by současný svět reagoval na pandemii koronaviru, která by se přehnala po celé planetě. Simulace si představovala umírání 65 milionů lidí, masové uzavírky, karantény, cenzuru alternativních názorů pod rouškou boje proti „dezinformacím“ a dokonce se zde objevila i myšlenka na to zatknout ty lidi, kteří třeba jen zpochybňují oficiální příběh pandemie.

Nyní, když se program Great Reset Agenda přesouvá do svého 2. ročníku, tak Schwab a jeho spolupracovníci na WEF přesouvají své poselství a zaměřují se í na „Velký příběh“.

Velký příběh a čtvrtá průmyslová revoluce

Než budeme diskutovat o skutečném obsahu události Velkého vyprávění, podívejme se, co to vlastně znamená, tento „Velký příběh“. V mnoha formách mediálního vyprávění je takové vyprávění definováno jako „ způsob prezentace propojených událostí s cílem vyprávět dobrý příběh“ nebo „vyprávění souvisejících událostí v soudržném formátu, který se soustředí kolem ústředního tématu nebo myšlenky“ . V našem každodenním životě můžeme na tato vyprávění pohlížet třeba jako na způsob, jakým my jako lidé chápeme svět kolem nás. Tvoříme příběhy nebo vyprávění o naší politické realitě a našich mezilidských vztazích.

Navíc ve filozofii může mít termín vyprávění ještě hlubší význam. Nedávno Tim Hinchliffe v Sociable napsal o konceptu narativu vyprávění i ve vztahu k filozofii:

„Myšlenka velkého vyprávění je něco, co francouzský filozof Jean-Francois Lyotard nazval „ velkým příběhem “ (aka „ metanarativ “), který  podle Philo-Notes „ slouží hlavně k legitimizaci moci, autority a společenských zvyklostí “ — což je skoro vše, čeho se velký reset snaží dosáhnout.

Autoritáři tak používají své skvělé, velké příběhy k tomu, aby zlegitimizovali svou vlastní moc , a činí to tvrzením, že právě oni mají ty správné znalosti a porozumění, které hovoří o univerzální pravdě.

Zároveň autoritáři používají tato velká vyprávění ve „pokusu přeložit alternativní účty do jejich vlastního jazyka a  navíc i potlačit všechny námitky proti tomu, co sami říkají “.

S tímto porozuměním by výzva WEF po „velkém příběhu“ měla být chápána tak, jak to také skutečně je – tedy jako pokus vytěsnit všechny ostatní vize budoucnosti lidstva tím, že se WEF a jejich partneři stanou středobodem příběhu, který je vykresluje jako hrdiny naší doby. To také naprosto dokonale zapadá do technokratické filozofie, kterou uznává i zakladatel WEF Klaus Schwab. Představuje si budoucnost, kde „veřejno-soukromá partnerství“ vlády a soukromých podniků a takzvaných filantropů využívají svého bohatství, vlivu a moci k navrhování takové budoucnosti, o které věří, že je pro lidstvo ta nejlepší. Ve skutečnosti se ale filozofie Technokratů spojuje s transhumanistickým myšlením , které vidí celé lidstvo jen jako omezené, chybné a potřebující rozšíření technologií, aby se urychlilo právě to, co Schwab nazývá čtvrtou průmyslovou revolucí.

První den Velkého vyprávění: Klaus Schwab seděl s Mohammadem Abdullahem Al Gergawim, ministrem pro záležitosti vlády Spojených arabských emirátů, na diskusním panelu s názvem Vyprávění o budoucnosti. „Jsme tu, abychom rozvinuli Velký příběh, příběh budoucnosti,“ uvedl Schwab během diskuse na panelu. „Scházíme se dnes, abychom vytvořili skvělý příběh; příběh budoucnosti . Cituji Jeho Výsost šejka Mohammeda bin Rašída Al Maktúma, viceprezidenta a premiéra Spojených arabských emirátů a vládce Dubaje, když HH řekl: „Budoucnost patří těm, kteří si ji dokáží představit, navrhnout a hlavně zrealizovat.“ Jsme tu nyní, abychom si představili budoucnost, navrhli budoucnost a pak ji uskutečnili a provedli.“

Ministr Al Gergawi hovořil o tom, že veřejnost „hledá cestu k ‚Velké transformaci‘. Ministr se přičinil o to, že sociální spravedlnosti na rovinu dával najevo, že použil všechny obvyklé módní výrazy používané WEF a OSN, přičemž zmínil největší 1 % světa, který vlastní více bohatství než kdy předtím, chudí na světě žijí z méně než jednoho dolaru na den. a klimatické změny. Al Gergawi také opakovaně zmiňoval, že „budoucnost patří těm, kteří si ji představují, navrhují a realizují“, a také diskutoval o další fázi lidské evoluce a hlavní roli, kterou v ní bude hrát technologie.

„Lidská evoluce prošla fázemi – objevili jsme oheň, objevili jsme kolo – dnes s technologií, ať se stane v příštích 50 letech cokoliv, bude úplně jiné. Takže pro nás, jako lidstvo, jsme po statisíce let normálním tempem,“ uvedl ministr pro vládní záležitosti Spojených arabských emirátů Mohammad Abdullah Al Gergawi. „Současné tempo je složité, protože poprvé s technologií dáváme dohromady i naši společnost, ekonomiku, naši vládu, náš život a existuje pouze jedna platforma. Cokoli se stane v budoucnu, bude založeno na tom, co navrhneme nyní.“

Ministr také hovořil o potřebě, aby se vláda vyvíjela jako instituce stejným způsobem, jakým jsme byli svědky vývoje institucí soukromého sektoru. Pravděpodobně jde o odkaz na skutečnost, že hlavním posláním WEF je změnit roli vlády a soukromých podniků, dokud nebude téměř žádný rozdíl mezi státní a soukromou mocí.

Dalším tématem, které bylo intenzivně diskutováno, byla čtvrtá průmyslová revoluce (4IR) a metaverze . Metaverse bude diskutována v části 2 této série. 4IR je další pet projekt Klause Schwaba, který byl poprvé oznámen v prosinci 2015. Jednoduše řečeno, 4IR je digitální panoptikum budoucnosti, kde je digitální sledování všudypřítomné a lidstvo využívá digitální technologie ke změně našich životů. Tento svět, který je často spojován s pojmy jako internet věcí, internet těl, internet lidí a internet smyslů, bude poháněn 5G.a technologie 6G. Samozřejmě, pro Schwaba a další globalisty se 4IR také hodí k centrálnímu plánování a řízení shora dolů. Cílem je sledovat a sledovat společnost, kde se zaznamenávají všechny transakce, každý člověk má digitální ID, které lze sledovat, a sociální nespokojenost je vyloučena ze společnosti prostřednictvím skóre sociálního kreditu .

„Všudypřítomné mobilní superpočítače. Inteligentní roboti. Samořídící auta. Neurotechnologická vylepšení mozku. Genetické úpravy. Důkazy o dramatických změnách jsou všude kolem nás a děje se to všechno přímo exponenciální rychlostí,“ napsal Schwab k oznámení 4IR.

V jednom okamžiku Schwab také ještě poznamenal, že je důležité uspořádat další setkání The Great Narrative právě ve Spojených arabských emirátech. „Když jsem psal svou knihu a představil jsem tento pojem 4IR jako podstatnou utvářející sílu pro naši budoucnost, cítili jsme, že je velmi důležité, abychom skutečně spolupracovali na globální úrovni, abychom využili potenciál 4IR ve prospěch lidstva. protože jako každá taková technologie má také určitá svá úskalí a může být zneužita i ke škodě lidstva,“ uvedl Schwab v The Great Narrative. „Takže jsme založili tuto síť technologických center po celém světě a vy jste byli první zemí, která reagovala pozitivně. Chtěl bych poděkovat panu ministrovi za skvělou spolupráci, kterou zde máme s naším Centrem pro 4IR,a také jsem velmi rád, že se nám zde sešli ekonomové, sociologové, ale i zástupci, vědci, kteří nám mohou všechny ty nové technologie skutečně osvětlit.“

Během diskusního panelu Příštích 50 let hovořil Klaus Schwab s Jeho Excelencí Omarem bin Sultan Al Olama, státním ministrem pro umělou inteligenci, digitální ekonomiku a aplikace pro práci na dálku , o své vizi příštích 50 let pro svou zemi. Pan Al Olama je ale také partnerem WEF . Právě během tohoto panelu padlo jasné rozhodnutí hostit The Great Narrative ve Spojených arabských emirátech. Spojené arabské emiráty strávily posledních několik let sebepropagací jako ohniska pro rozvoj digitálních technologií, konkrétně AI a robotiky. Ministr Al Olama dokonce vtipkoval, že cílem jeho práce bylo nakonec se také proměnit v určitou formu AI.

Ministr Al Olama také diskutoval o tom, jak hotely, taxi a další průmyslová odvětví způsobila revoluci díky digitální technologii a nevyhnutelnosti digitalizace ekonomiky. „Nebudou existovat dvě ekonomiky,“ prohlásil. „ Právě teď jsme v tomto inflexním bodě, kdy můžeme s jistotou říci – tradiční ekonomika, digitální ekonomika, ale v jednom bodě, v blízké budoucnosti, jak se 4IR stane běžnějším, bude existovat pouze ta digitální ekonomika . Nebo ekonomika, pokud nebude čistě digitální, tak bude umožněna pouze digitálními prostředky.“

Al Olama také diskutuje o investicích své země do technologie 5G a o tom, jak jim tyto investice pomohou vést jejich cestu do čtvrté průmyslové revoluce.

Tato diskuse o umělé inteligenci, 4IR, bezhotovostní digitální společnosti a Velkém resetu jsou dnes ovšem pro průměrného člověka naprosto zásadní, aby je pochopil. Tito nikým nevolení technokraté nadále pořádají akce a vydávají zprávy, jako by je lidé na celém světě snad sami žádali o pomoc a vedení. Skrývají se sice pod nánosem shovívavosti, ale ta jejich fasáda je tenká a lidé ve světě začínají pochybovat o skutečném poslání WEF, Gates Foundation, Rockefeller Foundation a podobných velkých hráčů. Abychom porozuměli jejich skutečným záměrům, měli bychom si také všímat akcí partnerských zemí a organizací WEF. Patří sem i Spojené arabské emiráty.

Technokratické autoritářství

I když se političtí vůdci Spojených arabských emirátů a Klaus Schwab mohou propagovat jako hrdinové naší doby, měli bychom je posuzovat hlavně podle jejich činů a společnosti, kterou udržují, ne podle květnatého jazyka, kterým nás rozptylují. Prostým faktem je, že třeba právěSpojené arabské emiráty mají v oblasti lidských práv hrozné výsledky. Národ je známý tím, že deportuje ty, kteří se zříkají islámu, omezuje svobodu tisku a dokonce prosazuje prvky práva šaría.

V roce 2020 Spojené arabské emiráty oznámily vytvoření rady pro lidská práva, která by se zabývala otázkami lidských práv, ale kritici obvinili jejich vedení, že tento problém příliš „vyběluje“. Navzdory slibům o změně a uvolnění zákonů kolem alkoholu a rozvodů si SAE stále snaží udržet si image svobodného národa.

V září zákonodárci Evropské unie vyzvali Spojené arabské emiráty, aby propustily několik prominentních aktivistů v oblasti lidských práv a dalších „mírumilovných disidentů“ vězněných v zemi. Vyzvali také k bojkotu probíhající Expo 2020 v Dubaji. ( Sami organizátoři Expo nedávno oznámili závazek k 17 cílům udržitelného rozvoje Organizace spojených národů, které jsou součástí Agendy 2030 a Velkého resetu. ) Rezoluce vyzvala k „okamžitému a bezpodmínečnému“ propuštění Ahmeda Mansoora, Mohammeda al- Roken a Nasser bin Ghaith.

Mansoor je 52letý muž, který byl zatčen v roce 2017 a odsouzen k 10 letům vězení jen na základě obvinění ze zveřejnění nepravdivých informací a „urážky postavení a prestiže SAE“, včetně jeho příspěvků na platformách sociálních médií. Al-Roken je právník v oblasti lidských práv, který si v současné době odpykává svůj 10letý trest vězení poté, co byl v hromadném procesu v červenci 2013 shledán vinným z pokusu o svržení vlády. Bin Ghaith byl také uvězněn na 10 let v březnu 2017 za kritiku úřadů SAE prostřednictvím sociálních médií.

Podle zprávy Human Rights Watch z roku 2021 o SAE:

„V roce 2020 úřady Spojených arabských emirátů (SAE) pokračovaly v investicích do strategie „měkké síly“ , jejímž cílem je vykreslit zemi jako progresivní, tolerantní a práva respektující národ, přesto se její zuřivá nesnášenlivost vůči kritice naplno projevila právě pokračujícím nespravedlivým vězněním předního lidskoprávního aktivisty Ahmeda Mansoora, akademika Nassera bin Ghaitha a ještě dalších mnoha aktivistů a disidentů, z nichž někteří dokončili své tresty již před třemi lety a zůstávají přesto stále ve vazbě bez jasného právního základu.

Mnoho aktivistů, akademiků a právníků si dnes odpykává dlouhé tresty ve věznicích Spojených arabských emirátů, v mnoha případech po nespravedlivých procesech na základě vágních a poměrně širokých obvinění, která porušují jejich práva na svobodu projevu a sdružování.

Na první pohled tak všechna tato obvinění z porušování lidských práv činí rozhodnutí WEF uspořádat akci Great Narrative v SAE značně zvláštními. Koneckonců, proč by organizace, která tvrdí, že je motivována touhou po vytvoření světa, který je inkluzivnější, rozmanitější, udržitelnější a spravedlivější, zavírala oči před těmito znepokojivými obavami a spojila se s vůdci Spojených arabských emirátů? Tato volba však již ale dává dokonalý smysl, jakmile přijmete, že onen jazyk WEF o férovosti a navrhování lepší budoucnosti lidstva je naprostý nesmysl.

V jejich vizi budoucnosti nebudete nic vlastnit a budete šťastní jako autoritářské národy, jako je partner SAE s Big Tech, který bude monitorovat využívání uhlíku, elektřiny a dalších zdrojů jejich obyvateli a zároveň přiřazovat sociální kreditní skóre k určení přístupu každého jednotlivce k privilegiům jako je třeba cestování a práce. Toto je totiž ten „Velký příběh“, který si Technokraté tak moc přejí vtisknout do našich myslí a srdcí v této „Dekádě transformace“.

Kdo bude navrhovat budoucnost?

Když Klaus Schwab zahajoval konferenci The Great Narrative, zmínil zde i jisté potíže s „formováním budoucnosti“. Konkrétně řekl, že agendě Velkého resetu Světového ekonomického fóra stojí dnes v cestě 3 překážky.

Za prvé, Schwab věří, že „lidé se stali mnohem sebestřednějšími a do určité míry egoističtí“. To, jak říká, ale ztěžuje vytvoření kompromisu, protože utváření budoucnosti, nebo navrhování budoucnosti obvykle vyžaduje společnou vůli lidí. Mně to zní spíše jako velmi rafinované přiznání, že lidé ve světě se stále více zajímají o své vlastní osobní vize budoucnosti než o vizi technokratů. Dalo by se jistě říci, že lidé jsou „sebestřední“ nebo „egoističtí“, ale jiný pohled na to je ten, že veřejnost si zkrátka nepřeje mít takové schéma globálního vládnutí, které se pokouší i centrálně plánovat jejich životy.

Druhou překážkou, které čelí Schwab a WEF, je to, že „všichni jsme se s pandemií tolik zaměřili na krizi“. Třetí překážkou transformace světa je to, že „svět se stal tak složitým“ a že „jednoduchá řešení složitých problémů již nestačí“. Schwab také zmínil, že již neexistuje oddělení mezi sociálním, politickým, technologickým a ekologickým – že „vše je propletené“.

„V takové situaci je velmi obtížné všechny skutečně spojit a představit si a navrhnout budoucnost,“ uvedl Schwab. Opět se zdá, že to naznačuje, že Schwab si je dobře vědom toho, že nebude schopen dobrovolně vnutit každému národu nebo populaci vize Technokratů Great Reset/Great Narrative. Budou tam prostoje. Bude zde odpor a nesoulad se shora dolů, centralizovaná vize třídy Predator.

Navzdory tomuto odporu dělnické třídy světa však stále existuje vážné nebezpečí, že technokraté skutečně dosáhnou své vize. Predator Class stojící za The Great Reset, Agenda 2030 atd. strávili desetiletí (ne-li staletí) plánováním a investováním bilionů dolarů do svých pokusů o celosvětovou transformaci společnosti. Tito psychopati si plně uvědomují důležitost nastínění vize budoucnosti a podniknutí konkrétních kroků k navržení této budoucnosti. Zatímco ve dne v noci pracují na realizaci svého scénáře noční můry, průměrný člověk si bolestně neuvědomuje despotické plány, které se před nimi odvíjejí. Dokonce i ti, kteří jsou si vědomi plánů Velkého resetu, často postrádají jakékoliv skutečně hmatatelné akce, které by zabránili pohlcení technokraticko -transhumanistickým převzetím moci.

Chceme-li se osvobodit od Velkých Reseterů, tak musíme mít vlastní vizi budoucnosti, kterou doufáme brzy navrhneme. Měli bychom strávit více času prací na manifestaci našich vizí svobodného, ​​prosperujícího a zmocněného lidstva, kde se oslavuje individuální svoboda, sebevlastnictví a tělesná autonomie. Máme totiž sílu na to představit si, navrhnout a hlavně i zrealizovat naši vizi budoucnosti. Máme moc vytvořit náš vlastní People’s Reset.

Zdroj: https://www.thelastamericanvagabond.com/great-narrative-metaverse-dystopian-vision-future/

Obohatil či oslovil vás dnešní článek?

ZVAŽTE PROSÍM PODPORU MYŠPULE SVĚTA !
https://myspulesvet.org
a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně z mých soukromých zdrojů a z vašich darů. Přispějete-li na jejich provoz a udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!


Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100
do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“


Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s