SVĚTEM HÝBE KORONALEŽ

Speciální vojenská operace Covid 19.

Korona znamená koruna. OIvšem nikoli mince, ale ta královská koruna, či v tomto případě spíše císařská koruna, symbol panovnické absolutní moci. To, co se nám snaží vnutit jako celosvětovou pandemii nebezpečné infekce není totiž nic jiného než hybridní válka vedená biologickými zbraněmi, kyberneticky, cenzurou, mediální manipulací a propagandou. Je to válka o  světovou královskou korunu, bitva o nastolení jednosvětové vlády, a o zavedení nového sociálně-ekonomického a politického systému: NWO – New World Order (Nový světový řád).

Jde o získání  definitivní a totální kontroly nad celou planetou i nad lidstvem a o možnost jeho zotročení, díky technologiím nyní již navždy. Z NWO již nebude cesty ven, nebude možnost vzpoury, revolty, politické změny. Lidé již nebudou mít možnost ani volit, ani se k čemukoliv vyjadřovat, či cokoliv řídit. Politika se přesune do neziskovek, ovšem vždy pod kontrolou světové vlády. Sociální systém tvářící se na první pohled jako socialismus, bude ve skutečnosti totalitní diktatura a jakýsi feudalismus, kde šlechtu nahradí oligarchie. Ta si pod podmínkou naprosté loajality světové vlády rozdělí sféry svého lokálního vlivu. A až se opona zatáhne, nebude již cesty ven. Nedovolme, aby se to stalo. Sundejme si hadry z huby a postavme se tomu čelem, my všichni musíme nahlas říci: Bylo toho dost! Žijeme na překrásné planetě, kde je všeho dost pro všechny, není potřeba zabít 95% populace jak to mají tyto „elity“ v plánu, aby těch zbývajících 5% mělo ještě víc, než má teď! Toto není soukromá planeta několika psychopatů, toto je domov nás všech!

COVID 19: Certificate Of Vaccination IDentity a 19 je první a deváté písmeno anglické abecedy A a I (Artificial Intelligence) česky certifikace vakcinační identity řízený umělou inteligencí. Pro ty co stále nechápou: jinými slovy jde o zavedení otrokářského systému totalitní technokracie řízený umělou inteligencí a pod fašistickou taktovkou technologických gigantů a korporátu. A to, pro jistotu, celoplanetárně, protože jen tak lze zajistit absolutní moc navždy. Vítejte v digitálním středověku 21.století. A není to vtip, ani konspirace, je to realita kterou bohužel my všichni právě žijeme….

Procesy odehrávající se všude okolo nás: nekonečné lockdowny, mediální masírka a propaganda, lhaní médií i vlád, hony na čarodějnice (tzv.boj proti dezinformacím, hoaxům, cenzura videí na youtube, nošení roušek, rozestupy, bezhotovostní platby, cenzura příspěvků na Facebooku), hysterie okolo „nebezpečného“ viru a ještě větší hysterie okolo očkování, to jsou vše jen prostředky masové manipulace a fašizace společnosti. V této „covidové“ hře není poctivého vůbec nic. Není to žádná světová pandemie nového viru vyvolávající respirační onemocnění, je to nástroj sociálního inženýrství elit, způsob zavedení davo-elitářské vlády a nastolení totální kontroly obyvatelstva pomocí strachu, manipulace, očkování, nanotechnologií a umělé inteligence, komunikačních technologií, sítí 5G a kamer rozpoznávající tvář a pod. Tato vymyšlená pandemie uměle vytvořeného koronaviru je jedním z nástrojů globalistů na celoplanetární zavedení totální kontroly, je to jen jeden dílek globalistických puzzle, které se nenápadně skládají okolo nás, vedoucí k naprostému zotročení již tak zkoušeného lidstva a jeho uzamčení do elektronického koncentráku domácích vězení. Jde o oddělení těch „loajálních“ poslušných ovčanů od zbytku populace, od těch neposlušných. Jde o vyvolání napětí ve společnosti, jde o likvidaci drobných a středních podnikatelů, likvidaci střední třídy, o celkové schudnutí společnosti a o zvýšení jejich závislosti na systému a vládě.

Těmto procesům řízeným ze zákulisí a pod taktovkou „žumpy“ amerických státních elit, nebo pod taktovkou přímo globálního prediktora se zabránit nedá. Co ovšem lze, je zaujmout postoj občanské neposlušnosti, osobní statečnosti a informovanosti ze zdrojů mimo oficiální média a mainstream. Lze se snažit o nezávislost na systému, na vládě, na státu. Lze se připravit na dobu, kdy bude ještě hůř. Lze důsledně trvat na našich osobních svobodách a lidských právech zajištěných nám jak naší ústavou, tak chartou OSN. Lze analyzovat vládní a mediální lži pomocí selského zdravého rozumu. Lze bojkotovat vládní opatření, nouzové stavy, nošení roušek a nesmyslnou arogantní buzeraci. Lze napsat svým zákonodárcům, na telekomunikační úřad, ministrovi, předsedovi vlády, prezidentovi. V nejhorším lze ještě utéct, nebo se radikálně postavit na odpor se zbraní v ruce. Nebo třeba zajít na Ruskou ambasádu a požádat Putina o politický azyl. Podstatné a zásadní je nenechat si to líbit, bránit se, šířit objektivní pravdu a informace, které oficiální média cenzurují. Lze se spojit s dalšími lidmi a postupovat koordinovaně a společně. Když nás bude dost, vyhrajeme, bojí se nás, my sami prostí lidé tohoto světa jsme to jediné, čeho se „oni“ skutečně bojí!

Braňme se, dokud je ještě čas! Nenechme si sebrat lidskost, svobodu, víru a naději! Nenechme ze sebe udělat bioroboty a poslušné otroky nemorálních elitářských psychopatů, nazývajících se honosně globální oligarchií!

Proti těmto lidem nelze jít penězi, politikou, vlivem. Jim doslova patří celý západní svět. Jejich majetkové poměry jsou pro běžného člověka naprosto nepředstavitelné. To oni spravují Světovou banku, FED, WallStreet, patři jim celé City – finanční srdce Londýna. Oni stáli za oběma světovými válkami, za občanskou válkou v Americe, za všemi revolucemi, za rozdělením Evropy na západ a východ, za Hitlerem i za spojenci bojujícími proti němu, ale i za založením Izraele. Jejich rodové linie sahají hluboko do minulosti, snad ještě dál než je starověký Egypt. Ostatně financovat obě strany každého konfliktu se již dávno ukázalo jako výborný kšeft. To jim patří veškeré velké světové banky, rezervní fondy, vlastně veškeré peníze světa. To oni dosazují svoje lidi do vlád všech zemí na světě, až na vyjímky, jako je Bělorusko, Severní Korea nebo Kuba. Oni stáli za vznikem marxismu i komunismu, stejně jako za rozpadem východního bloku a revolucemi devadesátých let. Jim patří akcie fašistických technologických gigantů, jim patří vojenský, ropný i farmaceutický průmysl, oni ovládají všechna média, tajné služby, rozvědky, agentury jako je NSA, CIA, DARPA, FBI, Mossad, MI5 atd. Mají takový vliv a moc, že i Anglická královna jim je poslušna a řídí se tím, co oni chtějí. Technologičtí giganti jako je Microsoft, Google, Apple mají všechny přes 1000 miliard USD fin.kapitálu. Největši banka na Wall Street, J.P.Morgan má necelých 300 miliard USD kapitálu. A majetek rodiny Rotschild, tedy jedné z těch rodin skutečně globální elity, je odhadován, pouze odhadován, protože přesně to nikdo neví, minimálně na 100 000 miliard USD. Takže zkorumpovat jakoukoliv vládu na planetě Mitgard – Zemi pro ně skutečně není vůbec žádný problém. Kvůli nim nás šikanují naše vlády a média nám nestydatě lžou.

Krásný nový svět….

COVID 19 – není žádná „pandemie“, ale speciální vojenská operace USA. Je prostředek nastolení davoelitářského způsobu vedení společnosti – totální kontroly populace. COVID 19 – totální válka elit proti obyčejným lidem. Způsob implementace nového světového řádu – zotročení světa do totalitní technokratické diktatury pod jednou světovou vládou. Tajný a skrytý proces vysokého konceptuálního řízení světa tzv.globálním prediktorem. Způsob, kterým chtějí lidstvo očipovat, donutit lidi přijmout digitální „bankovní ID“, které se prováže s nějakou digitální měnou. Je to cesta celosvětové transformace společnosti a ekonomiky do éry transhumanismu (propojení člověka a stroje) a začátek 4.průmyslové revoluce – absolutní digitalizace společnosti. Ostatně, současný „main kampf“ globalismu, kniha od ředitele WEF (World Economic Forum) Klause Schwaba Covid 19 The Great Reset popisuje naši budoucnost poměrně jasně. Stejně jasně, jako je popsána v dokumetu LockStep, vydaného Roeckefellerovou nadací v roce 2010 a popisující jak lze využít světové pandemie k nastolení  způsobu totální kontroly obyvatel, k destrukci národních států. likvidaci ekonomiky, k ovládnutí světa pod totalitní jednosvětovou vládu. Svět, který by takto mohl vzniknout by byl ráj pro elitní jedno procento obyvatel a totální peklo pro všechny ostatní ( tedy ty co přežijí, protože byla zahájena depopulace planety, která by měla snížit počet lidí na zemi až o 95%!!!) O tom hovoří ostatně další zásadní dokument: Agenda 21 OSN.

Tato tajná jednosvětová vláda, to je právě onen globální prediktor. Je to skupina nejvlivnějších lidí na planetě zemi, kteří společně rozhodují o jejím dalším směřování i o dalším osudu lidí na planetě. Celý západní svět patří jen několika málo rodinám, nyní prostě chtějí získat i ten zbytek. Tito nejmocnější lidé ovládají světovou ekonomiku i politiku. Trilaterální komise, americká CFR, Bilderberger klub – to jsou ti co tahají za nitky, vlády jednotlivých zemí včetně prezidentů jsou jen loutky v jejich rukách. A jejich moc ještě zvyšuje napojením na tajné okultní spolky: Ilumináty, zednáře, Skull and Bones a další. 

COVID 19 = Ceritficate Of Vaccination IDentity 19=AI (artificial intelligence)

To, že nasouvání NWO, nového světového řádu, se takto zrychlilo právě v roce 2020 umožnili nové technologie, které by ještě před několika lety byly považovány za naprosté sci-fi. Nyní jsou realitou. Kvantové počítače, umělá inteligence, CRISPR, bioinženýrství, genetické inženýrství, sociální inženýrství, komunikační technologie 5G, robotizace, automatizace, nanotechnologie přináší těm, kdo je ovládají, zcela netušené možnosti. Nyní existují technologie jako je například injekčně aplikovatelný transpondér umožňující kontrolu pohybu, metoda ovládání chování a myšlení modulovaným mikrovlným zářením, syntetická telepatie, editace genomu, 3D tisk, ukládání obrovských datových souborů a tisíce a tisíce dalších, které umožnují nepřetržitou totální kontrolu a dokonce přímo ovládání celosvětové populace. Jejich plánem je nastolení jakéhosi digitálního středověku, obnovení feudalismu, nebo dokonce otrokářství. Elitní skupina oligarchické elity a jejich nohsledů, odborníků, vědců, lékařů vládnoucí světu, budou od zotročené masy očipovaníé populace odděleny policií a armádou – robotických autonomních systémů určených k zabíjení, řízených umělou inteligencí. Robot se totiž nedá uplatit ani zmanipulovat. A mířit bude vždy lépe než vy. Nepotřebuje jíst, ani spát, jeho loajalita je absolutní, nezná co znamená neu´poslechnutí rozkazu. A nepřesvědčíte ho, aby zradil ani aby vás nechal být, aby zamhouřil oko…

Zanedlouho budeme zavřeni doma – současné „tréninkové“ lockdowny, ovšem navždy a nekompromisně. Dostaneme nepodmíněný příjem, tedy když budeme hodní a poslouchat. Budeme mít sociální kredity, jakési společenské ohodnocení toho, jak vzorní ovčané budeme. Cestovat půjde jen za odměnu, nakupovat budeme jen to, co nám dovolí a tam, kde to dovolí. Vše bude on-line, studium, práce, medicína, komunikace s úřady, zábava, přátelé. Všemocná vláda bude vědět o každém našem kroku, bude vědět vše, co jíme, kdy spíme a s kým, jak se cítíme, dokonce i na co myslíme. Nebude existovat soukromí ani soukromé vlastnictví, vše bude sdíleno. Dělat budeme jen to, co nám dovolí. O vše se bude starat stát, od narození až do smrti. Budeme doslova majetkem (otrokem) státu. Budeme napojeni na umělou inteligeci a protože časem ztratíme přirozenou imunitu a budeme odkázáni na doživotní vakcinační cykly. Náš život bude patřit státu, ten také rozhodne o naší smrti. Žít budeme pouze dokud budeme potřební a užiteční. Nebude zdravotní péče, lidí bude stále více než kolik jich je potřeba, takže nemocné je lépe zabít. Proti tomuto celosvětovému socialistickému peklu transhumánní společnosti byl Orwell se svoji vizí 1984 naprostý břídil. Doba dožití bude minimální.

Ovšem vládnoucí elita, oddělená od nás robotickou armádou žije konečně ve vytouženém ráji. Délka jejich života se rapidně zvýší, exkluzivní zdravotní péče, vyvážená optimální strava z vybraných lahůdek, zdravý životní styl, příroda a časté lovy a hony, nebo rybolov, lyžování v liduprázdných, ale perfektně upravených zimních střediscích, autonomní luxusní doprava zdarma, zástupy otroků a ke všemu svolných otrokyň 24/7, neomezené možnosti zábavy, to vše přispěje k tomu, že průměrný věk se zvýší někam ke 150 letům. Vítejte v krásném Novém světě!

Myšpule léta 7529 od uzavření míru v Hvězdném Chrámu na Mittgard – Zemi

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s