Zatímco úmrtí po vakcínách neustále narůstají, globalisté již plánují nové lockdowny, připravují koncentrační tábory pro neočkované a další brutální opatření kvůli neškodné variantě Covidu Omicron

Velkým problémem globalistů je to, že lidé přestávají věřit jejich lžím.

Americký web allnewspipeline.com přinesl 8.prosince 2021 následující článek o plánech globalistů, kterými se nám budou snažit ještě více znepříjemnit život, v nejlepším případě nás rovnou zabít, jehož volný překlad doplněný vlastními úvahami vám dnes přináším:

Nový fake uprostřed fake plandemie se opět stává záminkou k šikaně, buzeraci a vakcinační genocidě ve všech zemích hrajících globalistickou hru na Covid

Tak a je to konečně opět tady. Varianta Omicron Covid, nebo možná přesněji řečeno, varianta Oh my god, neboli Ó můj Bože, oni to na nás chtějí zkusit zase. Všechny globalisty řízené vlády světa opět začínají hovořit o nových lockdownech, povinném očkování, karanténních koncentračních táborech a dalších jako vždy naprosto nesmyslných, buzeračních autoritářských opatřeních , všechny pochopitelně odůvodněné objevením se nové varianty Covid. Nevadí jim, že se tato varianta jeví jako naprosto mírná ve srovnání s jejími předchůdci, nebo že se vakcíny zdají být proti ní mnohem méně účinné, ačkoliv jejich účinnost proti onemocnění, před kterým nás jakoby měli chránit je i tak již téměř nulová, zatímco jejich vedlejší účinky a poškození, která vyvolávají narůstají do neuvěčitelně hrozivých rozměrů. Co na tom, že jejich nejčastějším vedlejším účinkem je smrt očkovaných? . Ne, již příliš mnoho současných politických a společenských „autorit“ dnes vidí, jak najednou, jakoby z ničeho nic jejich moc a autorita slábne spolu s tím, jak přibývá probuzených lidí, nebo s tím, jak je veřejně zpochybňována jejich společenská autorita a to i přes nehoráznou cenzuru jakýchkoliv jiných, než schválených názorů , a cítí proto potřebu znovu zažehnout hořák „covidového“ strachu, aby nám ukázali, kdo je tady šéf. Omicron jim poskytuje další šikovnou výmluvu – koneckonců, vždyť Covid jim na vyvolávání strachu a poslušnosti u veřejnosti doposud fungoval tak dobře. Problém je v tom, že už jim to lidé nežerou, že už jim vůbec nikdo nevěří.

Ano, většina lidí dnes zná příběhy o někom, koho znali, nebo o někom, o kom slyšeli, kdo strašlivou smrtí zemřel na Covid, a mnozí se děsí toho, že se jim to stane také. Ovšem také vědí, že dnes již existují velice účinné léky a dobrá terapeutika, jako je hydroxychlorochin  nebo ivermektin, které, když se užívají hned v rané fázi infekce, prakticky eliminují riziko úmrtí nebo dokonce jakýchkoliv závažných příznaků nemoci. Kdyby tytéž úřady, které tak orodují za povinné očkování smrtícími globalistickými utrejchy, jen povolily užívání těchto léků a kdyby koupená a zkorumpovaná média necenzurovala veškeré informace o jejich účinnosti jen proto, že Trump kdysi navrhl, že by měly být večejně odsouzeny, dalo se tak skutečně předejít mnoha, ne-li dokonce naprosté většině, z těchto zcela zbytečných a vždy tragických úmrtí.

Věci se ale velmi výrazně změnily od doby, kdy se Covid poprvé objevil na konci roku 2019 a na začátku roku 2020. Zatímco stejně uměle vytvořený SARS existoval již mnoho let předtím, tato jeho nová, sice infekčnější, zato méně smrtelná forma, pojmenovaná jako Covid 19 spoustu lidí překvapila. Poskytlo to však globalisty řízeným vládám dokonalou záminku pro to, na široké veřejnosti vyzkoušet spoustu nových postupů v boji s „pandemií“, a to jak lékařských, tak hlavně politických. Z lékařského hlediska to poskytlo příležitost vyzkoušet zcela nový přístup k rychlému vývoji vakcíny, který měl „naučit“ pochybnou genovou terapií lidské tělo produkovat jakýsi antigen, na který by následovně reagoval jeho vlastní imunitní systém. Předchozí vakcíny používaly pouze oslabené nebo zabité částice celého viru ke stimulaci imunitního systému. Ačkoliv tento přístup měl prokazatelné výsledky, tak ale jeho vývoj vyžadoval značný čas. A ten jsme, alespoň dle tvrzení vládních psychopatů, v boji s touto novou pandemií coronaviru prostě neměli. Dokonalá záminka ke zkrácení nejen klinických, ale jakýchkoliv testů nové mRNA vražedné vakcíny a k jejímu vyzkoušení rovnou na lidech. A to rovnoupěkně celoplošně, na celé populaci, včetně malých dětí! Něco dosud naprosto nepředstavitelného! A vlády klidně poskytují farma-korporacím endemnitu, tedy zbavují je jakékoliv odpovědnosti za jakékoliv vedlejší účinky a následky těchto rádoby „vakcín“. Takže zatímco výrobci utrejchů nenesou žádnou odpovědnost, média se brutální propagandou snaží pod jehlu nahnat co nejvíce na smrt vyděšených oveček, vlády horlivě pracují na povinnosti pro všechny nechat to do sebe narvat, tak globalisté si na svých soukromých ostrovech a jachtách za miliardy dolarů mnou ruce, jak jim jejich plán na depopulaci naší planety krásně klape a jak veřejnost po tom jejich povinném očkování hromadně kape.

Tento nový přístup využíval to, co jsme se již naučili při aplikaci technik genové manipulace metodou CRISPR, kterou například česká doktorka Soňa Peková veřejně přirovnala k účinkům atomové bomby, v přístupu, který ačkoliv se ukázal být docela dobrým příslibem, alespoň teoreticky, ale dosud vůbec nikdy nebyl klinicky úspěšně implementován a měl řadu potenciálních a jak se ukázalo pro člověka značně destruktivních účinků včetně rizika úmrtí a mnoha dalších nevýhod.

Covid poskytl příležitosti pro nové přístupy také v politických otázkách. Autoritáři nějakou dobu hledali způsoby, jak obejít bláznivou myšlenku mnoha lidí o něčem, čemu se říká „lidská práva“. Každý jasně myslící progressivec již dávno přece věděl, že neexistují žádná lidská práva – existují pouze povolení udělená státem, a Covid nyní poskytl vzácnou příležitost toto smýšlení napravit také u běžné populace. Začalo to myšlenkou lockdownů. Epidemie nebyly žádným novým fenoménem a úřady do té doby využívaly karantény – ve smyslu izolace nakažených lidí – jako dobrý způsob ochrany ostatního obyvatelstva před infekcí. Covid však poskytl výbornou šanci obrátit tyto věci vzhůru nohama a izolovat zdravé místo nemocných. Byla to naprosto skvělá příležitost k tomu, jak odstranit tato tak otravná lidská práva, jako jsou právo na shromažďování, na svobodu projevu, na praktikování náboženství, na volební integritu a mnoho dalších zcela mylných představ o lidských právech, které v jejich očích sloužily pouze jako nepříjemné překážky pro dosažení jejich totalitní, absolutní moci.

Problém pro obě tyto skupiny (vládní úředníky a globalisty) spočíval právě v tom, že věci prostě nefungovaly přesně tak, jak to bylo naplánováno.

Z lékařského hlediska tyto nové vakcíny bohužel nefungovaly tak, jak se očekávalo. Místo prevence infekce, jak to dělaly všechny minulé, klasické vakcíny, tyto nové mRNA utrejchy pouze o něco málo snížily závažnost infekce – nejprve. Postupem času dokonce i tato jejich schopnost zeslábla do té míry, že díky fenoménu zvanému ADE – zesílení průběhu infekcí v závislosti na protilátkách, mohly skutečně učinit lidi nejen mnohem náchylnějšími jak k těžké infekci Covid, ale i k mnoha dalším jiným infekcím. Kromě toho se lidskému tělu tento nový přístup vůbec nelíbil a reagovalo výrazně zvýšeným výskytem trombóz (krevních sraženin), perikarditidy a myokarditidy (potenciálně smrtelný zánět srdce a okolní srdeční tkáně), dále třeba výrazně zvýšeným počtem potratů u těhotných žen a doslova celým zvěřincem jiných onemocnění, což vše vede k výraznému navýšení úmrtnosti po očkování, které se blíží dokonce až ke stonásobku úmrtnosti na jakékoli předchozí vakcíny. Aby toho ještě nebylo málo, tak nové vakcíny vás dokonce neochrání ani před infekcí. Situace je nyní taková, že míra infekce a úmrtnosti mezi očkovanými je několikanásobně vyšší než mezi neočkovanými. Na mnoha místech, kde je proočkovanost 60 až 70 procent, tvoří plně očkovaní pacienti více než 90 procent Covid hospitalizací a úmrtí . Opravdu bychom měli dnes dát očkované do karantény, abychom ochránili neočkované. Politická stránka toho všeho na tom není o nic lépe. Zatímco ony lockdowny byla docela účinná opatření na jasnou demonstraci toho, že myšlenka nějakých „lidských práv“ je dnes pouhá mytologie, měli ještě navíc další vedlejší účinek spočívající v tom, že zasahovaly do všech možných druhů jiných veřejných záležitostí, včetně ekonomiky, moderního indoktrinačního systému obecně známého jako veřejné vzdělávání, nebo třeba možnosti najít nějakou dobrou restauraci. Přestože zkrocená média umí velice dobře skrývat mnoho negativních důsledků své nechutné propagandy, přesto na veřejnost prosákly některé poměrně trapné informace shazující celý ten jejich narativ naprosto vylhané „pandemie“, například jako o tom, že Americké elity stolovaly bez roušek a v těsné blízkosti u sebe v otevřené francouzské restauraci. Navíc ne každý byl pouze učenlivá a tupá ovce a mnozí dokonce drze začali klást médiím a vládám kdejaké obtížné otázky, či dokonce něco namítat proti jejich iracionálním nařízením a obecně veřejnost začala dělat vládám značně nepříjemné potíže. A světe div se, tak dokonce i úpravy volebních procesů, pokaždé pochopitelně oddůvodněné Covidem, třeba prostřednictvím používání hlasovacích lístků zasílaných poštou, nebo ono tak pohodlné hlasování bez průkazu totožnosti a třeba i prodloužená doba pro jejich sčítání (rozuměj: úpravy a falšování), které v USA velice usnadnily postupné uchvácení moci na rudo natřenými demokraty, vyvolávali u veřejnosti značný odpor. Aby si elity udrželi svoji nelegálně a podvody získanou moc, museli se uchýlit až k tak masivním zásahům do osobních svobod občanů-ovčanů třeba i prostřednictvím povinného očkování. Jak je to pro všechny autokraty kdekoliv zcela typické, tak zachování jejich moci je vždy až na tom prvním místě, a to včetně takových věcí jako je individuální svoboda, národní bezpečnost, ekonomická prosperita, právní stát nebo cokoli jiného. I když jsou dnes jakákoliv mainstreamová tvrzení o účinnosti vakcín opravdu velmi špatným vtipem, očkování je stále tím největším kladivem na veřejnost mezi všemi jejich nástroji a každý, kdo se jejich autoritě pokouší bránit, vypadá v tomto procesu jen jako hřebík.

Pokud by se totiž úřady jednotlivých zemí skutečně staraly o své obyvatelstvo a skutečně chtěly ukončit pandemii, udělaly by to samé, co udělala jedna odvážná provincie v Indii. Provincie Uttar Pradesh s více než 240 miliony obyvatel se totiž řídila radami svých vědeckých poradců a poskytovala svým občanům ivermektin, který má jak léčebné, tak i preventivní (profylaktické) vlastnosti. Během několika týdnů tímto způsobem snížili počet případů Covidu v provincii až téměř na nulu. V USA ovšem vláda právě uzavřela smlouvu  na nákup obrovského množství zbrusu nového léku, který je účinností srovnatelný s ivermektinem, za více než 700 USD za dávku, namísto za méně než 2 USD za dávku ivermektinu. Zatím nic nenasvědčuje tomu, kdy nebo jak by se tento nový lék mohl v USA začít distribuovat. Jsou to ale jen peníze z daní obyvatel, takže to je přece naprosto v pořádku znásilňovat takto své daňové poplatníky – tajně si to jistě užívají. Na rozdíl od vakcín jsou jak hydroxychlorochin, tak ivermektin dokonce účinné proti všem variantám Covidu. Pokud by všechny vlády, které hrají tuto globalistickou hru na pandemii Covid udělaly to samé, co udělala vláda této zmíněné indické provincie, mohla by celá současná „fake“ pandemie skončit během několika málo týdnů až měsíců, a to bez všeho toho povinného očkování, blokování ekonomik, lockdownů, omezení cestování nebo všech těch dalších totalitních nesmyslů.

Mezitím však různí lidé ze všech možných koutů světa volají, že už toho prostě bylo dost. Že chtějí své životy zpět. Že jsou již unaveni ze všech těch oficiálních lží, z fauciovských dohod o falešných lékařských radách, ze státního nátlaku a uvalených omezení našich základních lidských práv a svobod.

Autoritářské vlády v Německu, v Kanadě, ve Francii a v Austrálii a samozřejmě nejvíce v USA jsou doslova v boji na život a na smrt proti zcela logickémáu názoru veřejnosti, že jakákoli legitimita vládní moci a autority úřadů přichází vždy a pouze se souhlasem ovládaných. Stejně jako pozůstalé elity z feudální éry králů a císařů dodnes fanaticky lpí na své víře, že mají právo vládnout svým nevolníkům – tedy že mají nad svými poddanými pravomoc určovat jim právo života a smrti. Je asi skutečně ten pravý čas na to, jim nikoliv jemně připomenout, že oni jsou ti neosvícení a my že nejsme jen nějací jejich nevědomí otroci na plantážích a polích jejich fantazie, aby nás pouze využili a pak odhodili kdykoliv se jim to hodí, jen podle jejich rozmaru. Mnoho z nich tuto naši připomínku vůbec neuvítá a bude potřeba jim to připomínat opakovaně, tedy tak dlouho, dokud to nepochopí. Dali jsme státním elitám a vládám moc, aby se mohli starat o řádnou správu všech věcí veřejných – aby svoji službou lidu zajistili společnou obranu, zachování občanské svobody, prosazování spravedlnosti, práva a obecného blaha. Když ovšem tito představitelé státní moci začnou věřit, že jejich moc přesahuje tyto základní služby veřejnosti a lidu, je zjevně ten správný čas je od jejich moci odstavit, nebo je zcela a hlavně na vždy ze správy věcí veřejných odstranit. Jakoby dnes lidé úplně zapoměli, že úkolem vlády a úřadů je sloužit veřejnosti, nikoliv buzerace, šikana a fašismus. Nastal nejvyšší čas opět to lidem připomenout!

Podle příběhu napsaného Davidem Robbem, pravidelným přispěvatelem The Blue State Conservative a praktikujícím vědcem, zveřejněného na stránkách https://allnewspipeline.com/The_Grinch_That_Wants_To_Steal_Christmas.php napsala Myšpule

4 komentáře: „Zatímco úmrtí po vakcínách neustále narůstají, globalisté již plánují nové lockdowny, připravují koncentrační tábory pro neočkované a další brutální opatření kvůli neškodné variantě Covidu Omicron“

 1. Já bych jen k tomu doplnila, že já nikoho široko daleko těžce nemocného s covidem neznám. A přikláním se k názorům pana doktora Hrušovského a pana Zítka u kterého neznám zdroje, že covid 19 byl opravdu uměle vyroben a to ještě jen na PC.Testy měří jen sekvenci viru chřipky a to ne u zdravých lidí. Tedy podle mne těžce nemocní lidé a lidé zemřelí na Covid 19, zemřeli na jinou nemoc, jen s pozitivním testem na covid! Teď jsem slyšela i názor a svědectví lékařů, že zabíjel lék remdesivir, který podávali hned v počátku umělé pandemie záměrně.Už se spíš přikláním k názoru že je kovid je fakt fejk. Znám dva lidi, kteří zemřeli po fejk očkování.

  Líbí se 1 osoba

 2. Satan je mocný, Bůh je všemocný .Existuje mnohé, co se nedá vysvětlit, ale nic, co by se nemohlo stát.
  Člověk je stvoření lásky.
  Co je v lásce stvořeno, může jen v lásce žít.
  Bruno Gröning.

  Líbí se 1 osoba

 3. Ještě jsem ti chtěla napsat, že škola má novou povinnost – předávat osobní údaje žáků orgánům veřejného zdraví.!! Ještě nevím co to znamená, ale myslím, že to nejhorší. Veřejné zdraví neexistuje a vůbec nevím kdo jsou jeho orgány. Tvl, dám vědět až to zjistím. Už jsem ti psala mejl.Čau

  To se mi líbí

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s