The Great Reset a Green Deal. Podrobné vysvětlení pochybného podvodného plánu na nastolení celosvětové totalitní diktatury v podobě NWO (Nového Světového Řádu)

Lidé, kteří dnes tajně vládnou celému světu se řídí rozhodovacím principem osobně výhodné a osobně nevýhodné a jejich kategorickým imperativem je Kissingerovo oblíbené lhát, krást a podvádět. Takže co je to vlastně ten „ Velký reset “, o kterém nyní tak často a všude možně slyšíme a který nám právě tito lidé předkládají jako jediné možné řešení naší budoucnosti? Stručně vysvětleno, The Great Reset plešatěho fašisty Klause Schwaba z WEF, odkazuje vlastně pouze na globální agendu pro zahájení nepřetržitého sledování všech lidí na planetě a na řízení světa prostřednictvím elektronického digitálního dohledu.

Schwab, přestože na první pohled vypadá jako nesmrtelný správce nevěstince v Kublajchánově Xanadu, je jen zcela typický technokrat ze současné „Moskvy“ neomarxistické EU, z Bruselu, který fanaticky slouží globální elitě tohoto světa. Jeho nápady nejsou vůbec tak kreativní, za jaké by si tak moc přál, abychom je považovali. Jsou docela stejné jako byly již před mnoha leta a podrobný pohled na jeho kariéru ukazuje, že se již od 70. let minulého století ani trochu nezměnily. Neustále nám káže pořád to samé, opakuje se jako poškrábaná gramodeska.

Schwab věří, že můžeme dosáhnout ekologických řešení, aniž bychom v nejmenším změnili kapitalismus, pouhým vytvořením nových smluv o „vzájemné odpovědnosti a o sdílené odpovědnosti, transparentnosti a vzájemné spolupráci v rámci nového mezinárodního systému“. Jeho myšlenka zahrnuje „etický kapitalismus“ – kde excesy kapitalismu budou nějakým způsobem drženy na uzdě „etickými stakeholdery“, jimž se budou korporace zodpovídat, zatímco si globální elity a jejich stávající systémy budou v klidu pokračovat ve svém drancování planety a zotročování lidských zdrojů stále stejně, tedy tak, jak dosud. Toto je hlavní plán Světového ekonomického fóra, který se již 40 let pochopitelně v samé pravdě a moři mainstreamové lásky vůbec nijak nezměnil.

Výsledek? Dá se předpokládat, že k moci nastupující zelená technokracie s aparátem svých nohsledů a vlezdoprdelků globální světové elity, nebo jinými slovy „eticky zainteresovaných stran pomáhajících v dosažení utopického cíle v podobě trvale udržitelného rozvoje“ řízených pochopitelně WEF, celosvětovou pavučinovou organizací vládnoucí pomocí šíření strachu, tedy uměle vytvářenými hrozbami a obavami z (falešné) pandemie a z (uměle) vytvářené „ekologické“ krize v podobě uhlíkové zkázy naší planety. Žádná část společnosti by dle vize tohoto psychopata nesměla být vyňata z ediktů této „nové společenské smlouvy“.

Velký Reset tak vlastně není nic víc než vlezlá reklama na nový a moderní způsob života a bydlení, stylizovaný do nízkouhlíkového „vysněného“ života (bez ztráty moderního pohodlí) pro zženštilé hipstery s fousy muslimských bojovníků z řad Talibanu. Je v ní zřetelně vidět nedbale vyhlížející současnou genderově neutrální, neomarxisticky vychovanou neoliberální mládež, časté odkazy na hodnoty LGBTQ+ a je z ní zřetelně cítit celková naléhavost ohledně snižování uhlíkové stopy.

Navzdory skutečnosti, že WEF a Davos, ale i všechny přidružené subjekty jsou zcela elitní instituce, jejich web se stylizuje do podoby jakéhosi místního městského aktivismu. Je v něm mnoho děsivé symboliky dneška, jako je kombinace zelené a duhové vlajky s falešnými slogany jako ‚Zdravíme tě, černá královno zoomu!‘

Schwab odkazuje na hlavní cíl The Great Reset jako na „ čtvrtou průmyslovou revoluci “, přičemž ta první byla poháněna vodou a párou, druhá zavedla hromadnou výrobu a třetí elektronickou automatizaci. Čtvrtá by dle jejich vize nastupujícího „transhumanismu“ měla především rozmazat veškeré současné hranice mezi „fyzickou, digitální a biologickou sférou“.

V této vizi magického pokroku uvádí příchod nových vědních oborů na scénu běžného života „ oborů jako je umělá inteligence, robotika, internet věcí, autonomní vozidla, 3D tisk, nanotechnologie, biotechnologie, věda o materiálech, ukládání energie a kvantový computing“.

Zní to jako poněkud přehnaný a značně zkreslený ryzí optimismus, protože mnohé z těchto technologií jsou všechno možné, jen ne ekologicky čisté a nezdá se, že by de facto skutečně souvisely s odklonem od industrialismu nebo od čehokoli jiného na čem je založen současný kapitalismus nenápadně se pod rouškou falešné pandemie a “ globální zdravotní krize“ transformující v ryzí globální fašismus. Kromě toho, dnes ještě pořád stále méně než 9 % společností používá technologie strojového učení, robotiku, dotykové obrazovky a další pokročilé technologie, které jsou prezentovány jako prostředky pokroku „měnící naprosto všechno“. Kapitalismus tzv. stakeholderů se zde jako koncept vůbec nevysvětluje, a to ani jako zcela spolehlivý a nepochybně bude nadále zneužíván a volně interpretován lidmi ze Silicon Valley nebo z konglomerátů globálních dodavatelských řetězců, ale to vždy jen tak jak se jim to právě hodí do krámu.

Klenotem v této koruně dnešního optimismu Velkého resetu pak dle jejich psychopatické vize musí být hlavně naše naprosto pevná víra, že příchod umělé inteligence vše pozitivně a navždy změní, ovšem opět bez jakýchkoliv přesnějších specifik, aby se nám zázrakem a „sám od sebe“ nějakým přesně nedefinovaným způsobem vytvořil právě ten propagovaný Brave New World, tedy onen Schwabův úžasný nový svět s velmi nízkými, nebo nejlépe zcela nulovými emisemi uhlíku.

Přinejlepším to vypadá, že je to všechno jen jakási kouřová clona a falešná zrcadla,takové dětinské firemní fantazie vytvořené izolovanými a od reality zcela oddělenými korporátními zaměstnaci digitálně-finančního komplexu, bojujícího dnes především o svůj holý život. Z nejhoršího úhlu pohledu jde vlastně jen o úmyslné uchvácení veškeré moci nad dnešním světem zcela nezodpovědnými mezinárodními agenturami a za nimi skrytými oligarchy.

Jak vysvětlil novinář James Corbett ve svém článku Corbett Report ze 16. října 2020 tak Great Reset je nová „společenská smlouva“, která k ní váže každého člověka prostřednictvím jeho elektronického ID spojeného s jeho soukromým bankovním účtem a se zdravotními záznamy a sociálním kreditem, tedy nové sociální digitální ID, které nakonec bude diktovat každý aspekt našich životů a zavádějící „total control“, tedy absolutní kontrolu nad každým jedincem na planetě bez jakékoliv možnosti vystoupení ze systému. Totalita, vedle které vypadá George Orwel se svým dysoptickým nelidským světem v románu 1984 jako naprostý břídil a lidumil.

Nový světový řád

Jde totiž o to, zbavit se kapitalismu a svobodného podnikání a nahradit je „trvale udržitelným rozvojem“ a tzv. „kapitalismem zainteresovaných stran“ – pojmy, které jsou v naprostém rozporu s jejich skutečnými, to znamená naprosto hanebnými, protilidskými záměry.

Jak je uvedeno v knize „ Technokracie: Těžká cesta ke světovému řádu “:

„… Udržitelný rozvoj je technokracie… Hnutí za udržitelný rozvoj podniklo pečlivé kroky, aby skrylo svou skutečnou identitu, strategii a účel, ale jakmile se závoj odhrne, už to nikdy neuvidíte jinak. Jakmile bude její strategie odhalena, vše ostatní vám náhle začne dávat smysl.“

Velký plán na The Great Reset

Tessa Lena ve svém blogovém příspěvku „The Great Reset for Dummies“ shrnuje tento účel hysterické výzvy ke globálnímu „resetu“:

„Matematickým důvodem Velkého resetu je to, že díky technologii se planeta zmenšila a ekonomický model nekonečné expanze je neudržitelný – ale všichni super bohatí lidé se nechtějí o svůj majetek dělit s ostatními, oni chtějí samozřejmě i nadále zůstat superbohatí, a tak potřebují aby se stal zázrak, aby vznikla další bublina a navíc ještě chirurgicky přesný systém pro dokonalou správu toho, co vnímají jako „své vlastní omezené zdroje“. Tedy vůbec nejde o trvale udržitelný rozvoj a spravedlnou společnost svobodných lidských individuí s rovnoprávným přístupem ke všem (společným) zdrojům, informacím, vzdělání a životním příležitostem, kde jsou všichni zainteresováni na práci na společném díle, tedy na evoluci vlastní duše a na budování trvale udržitelné mírumilovné a spravedlivé lidské společnosti.

Zoufale tedy chtějí vytvořit další bublinu poskytující nový růst z ničeho – doslova – a zároveň se snaží utáhnout rolníkům opasky, což je úsilí, které začíná „modifikací jejich chování“, alias zlikvidováním pocitu práva dnešních západních rolníků na vysoký život. standard a na svoji svobodu. To by se v novém řádu světa mělo stát jakýmsi příšerným „privilegiem“, které si zaslouží jen ti „poslušní“.

Psychologickým důvodem plánovaného Velkého resetu je přitom jen strach této globální „elity“ ze ztráty kontroly nad svým „majetkem“, tedy nad celou naší planetou.

Předpokládám, že pokud jste miliardář a pohybujete se po světě s miliony dolarů v kapse, vaše vnímání reality začne být hodně zkreslené a velmi podivné a všechno to lidské hemžení „dole“ pod vámi vypadá z tohoto úhlu pohledu jen jako mraveniště, které existuje jen a pouze pro vás.

Lidská společnost jsou vlastně jen „vaši“ mravenci, nejsou to lidé mající své vlastní svobodné životy, jsou to pouhá inventární čísla, váš soukromý majetek.

Praktickým cílem Velkého resetu je tedy zásadní restrukturalizace veškerého života na planetě a celé světové ekonomiky a všech existujících geopolitických vztahů na základě pouhých těchto dvou předpokladů:

Prvním je, že každý přírodní prvek a každá forma života je nedílnou součástí globálního inventáře (spravovaného údajně demokratickým a benevolentním státem), který ovšem zase vlastní několik již ne tak úplně benevolentních super bohatých lidí, kteří jej řídí prostřednictvím hyper moderní technologie.

A za druhé, že veškerý globální inventář „jejich“ majetku, kterým se dle jejich vize máme stát my všichni, musí být přísně evidován: každý člověk musí být registrován v centrální databázi, být čitelný skenerem a snadno identifikovatelný a musí být spravován umělou inteligencí a to s využitím nejnovějších poznatků „vědy“.

Cílem je spočítat a následně efektivně spravovat a řídit všechny zdroje, včetně lidí, ve zcela bezprecedentním měřítku, s nebývalou digitální přesností – a to vše se má dít, zatímco se tito vládci planety, tito mistři manipulace a podvodů budou pouze hýčkat, užívat si „svoje“ rozlehlá území před lidmi chráněné přírody, bez zbytečných suverénních rolníků hospodařících si soukromě na svém (tedy na jejich) a jejich naprosté nepředvídatelnosti.(alespoň z úhlu pohledu této psychopatické globální elity) .“

Globální realokace světových aktiv nebudou přínosem pro „lidstvo“, jak se nám snaží pravdoláskařsky namluvit

Tato nová globální světová „aktiva“ lze také přeměnit na zcela nové finanční nástroje, se kterými lze pochopitelně následně obchodovat. Příklad toho uvedla Vandana Shiva, Ph.D., ve svém rozhovoru pro humansarefree.com

V něm vysvětlila, jak dnešní Indie směřuje k přírodnímu zemědělství s nulovým rozpočtem – ke zbrusu novému konceptu zemědělství, ve kterém musí zemědělci obchodovat s mírou uhlíku ve své půdě na globálním trhu, pokud si chtějí vůbec vydělat na živobytí. Za plodiny, které skutečně vypěstují, totiž nedostanou vůbec žádné peníze.

Z tohoto plánu Velkého resetu není vynechána ani jedna jediná oblast života.

Plánovaná společenská a sociálně-ekonomická reforma ovlivní naprosto vše od vlády, energetiky a financí, až po potraviny, léky, nemovitosti, policii a dokonce i zcela běžné záležitosti, jako třeba to, jak obecně komunikujeme s našimi bližními.

Ochrana soukromí je samozřejmě tou hlavní překážkou tohoto plánu zavedení globální „total control“, a proto je vynakládáno veškeré možné úsilí, aby lidé dobrovolně opustili své dosavadní názory na vše, tedy i na svoje právo na soukromí.

Plánu stojí v cestě mnoho překážek, třeba v USA dnes dosud mají svoji ústavu, která stojí tomuto plánu v cestě , a proto vidíme neustále sílící snahy ze strany podvodem zvolených demokratů přetřených mezitím velmi nenápadně na rudo svoji neoliberální ideologií neomarxismu, o její podkopání, obcházení, ignorování nebo nejlépe úplné zrušení. A to byly dosud považovány Spojené státy za vzor demokracie a stát s nejvyšší mírou individuality a osobní svobody na světě!

Chytré bydlení, nebo jen další prostředek absolutní kontroly lidstva?

Kapitalismus „stakeholderů“

Termín stakeholder v angličtině tradičně označoval dočasného držitele peněz či jiného majetku. V českém jazyce se stakeholder překládá jako „zainteresovaná strana“, ve starší marketingové terminologii se využívá pojem „zúčastněnec“.

V současné době se pojem stakeholder používá v managementu a marketingu a má úzký vztah s etikou. Od klasického pojmu shareholder, který znamená akcionář, se liší tím, že zahrnuje všechny osoby a instituce, které mají s organizací cokoli do činění. V marketingové komunikaci a PR se jako stakeholder označuje libovolný subjekt, se kterým je navázaný vztah libovolného charakteru. Udržováním, posilováním, řízením a vytěžováním těchto vztahů se věnuje PR disciplína „stakeholder management“.

Pojem stakeholder zahrnuje:

V článku organizace Winter Oak (Britská neziskovka „sociální spravedlnosti“) z 5. října 2020 se jeho autor zabýval touto „technokratickou fašistickou vizí“ profesora Klause Schwaba , zakladatele a výkonného předsedy WEF (Světového ekonomického fóra), který o ní napsal knihu o čtvrté průmyslové revoluci Covid19 The Great Reset.

Schwab také světu radostně oznámil novou iniciativu Světového ekonomického fóra Great Reset Initiative v červnu 2020, která mimo jiné také zahrnuje zbavení všech lidí veškerých jejich soukromě vlastněných aktiv.

Kromě toho, že je Schwab neochvějným technokratem, má také silné transhumanistické sklony a proto často a nadšeně hovoří o naší blízké (a poněkud temné) budoucnosti, v níž se lidé spojí se stroji a ve které třeba budou orgány činné v trestním řízení schopny číst naše myšlenky (policii nahradí ozbrojení neúplatní roboti a pod.)

Winter Oak – britská nezisková organizace sociální spravedlnosti – poukazuje na to, že Schwab a jeho globalističtí komplicové využívají pandemii COVID-19 „k obejití demokratické odpovědnosti, potlačení opozice, urychlení své agendy a její vnucení zbytku lidstva proti jeho vlastní vůli.“

A to prostě není žádná konspirační teorie ať už Seznam, iDnes a ČT24, nebo CNN Prima News tvrdí cokoli. Tento plán je otevřeně prezentován veřejnosti. Jak poznamenal časopis Time, „Pandemie COVID-19 nám poskytla jedinečnou příležitost přemýšlet o tom, jakou budoucnost vlastně chceme.“

Konečný a definitivní důkaz: Covid-19 byl naplánován k zavedení nového světového řádu

Stejné prohlášení totiž pronesli v posledních měsících řady politiků a organizací po celém světě.

Schwabova kniha „ COVID-19: The Great Reset“ také nabádá lídry v jednotlivých oborech a osoby s rozhodovacími pravomocemi, aby „dobře využili probíhající falešnou pandemii“ a „nenechali krizi bez užitku odejít“.

Mimochodem, také majitel časopisu Time a zakladatel Salesforce, Mark Benioff, je také členem představenstva Světového ekonomického fóra, takže plán tohoto sociálního resetování jasně zná.

Problém je v tom, že zatímco se tento plán podává jako způsob, jak konečně učinit život spravedlivým a to spravedlivým pro všechny lidi, ode všech vyžadované oběti se pochopitelně nevztahují na technokraty provozující tento systém.

V konečném důsledku povede tento Velký reset pouze ke dvěma úrovním lidské společnosti: technokratické elitě, která navždy drží veškerou politickou a ekonomickou moc a vládu nad veškerým majetkem lidstva, a zbytku totálně zotročených lidí, kteří nemají naprosto žádnou moc, žádný majetek a drží hubu a krok.

Technokracie sice není svoji podstatou politický, ale jde o ekonomický systém, ale v praxi se svoji podstatou nejvíce podobá fašismu. Nic ze zde uvedeného se samozřejmě nepodává veřejnosti ani se sebemenším náznakem fašismu.

Místo toho se v pravdě a lásce používají například finanční termíny jako „kapitalismus stakeholderů“, popsaný časopisem Forbes jako „představa, že firma se ve svém podnikání zaměří na uspokojování potřeb všech svých stakeholderů: zákazníků, zaměstnanců, partnerů, komunity a společnosti jako celku“.

Ve stejném článku Forbes ovšem rovnou poukazuje i na to, že tato strategie již byla mnohokrát vyzkoušena a pokaždé selhala.

Selhala, protože vyvážení leckdy zcela protichůdných nároků všech zúčastněných stran bylo téměř nemožné a vedlo pouze k nebývalému zmatku a ke špatným výnosům.

Selhání této strategie vedlo velké podniky k tomu, aby se místo toho zaměřily na maximalizaci svých výnosů pro akcionáře. Dnes, tedy v době, kdy se velký byznys ocitá pod veřejnou palbou za to, že „pouze vydělává a rozdává peníze svým akcionářům a vedoucím pracovníkům na úkor svých zákazníků, zaměstnanců, životního prostředí a společnosti jako celku“, korporace odpovídají, že řešení existuje, je jím návrat ke kapitalismu stakeholderů. Ale pokud to nefungovalo předtím, proč si máme myslet, že to bude fungovat dnes?

Skvělý plán velkého resetu pro „big food“ korporát

Článek z 9. listopadu 2020 publikovaný v The Defender, nové mediální platformě organizace Children’s Health Defense, také poukazuje na možné problémy v plánu Světového ekonomického fóra na celospolečenský Great Reset pro potravinářský průmysl:

„Architekti plánu Velkého resetu tvrdí, že se sníží nedostatek potravin, hlad a nemoci a dokonce zmírní změna klimatu. Ale bližší pohled na korporace a think-tanky, se kterými WEF spolupracuje, aby s jejich pomocí zahájil tuto globální transformaci naší civilizace, nám naznačuje, že skutečným motivem je pouze mnohem přísnější korporátní kontrola nad celým potravinovým systémem prostřednictvím pokročilých technologických řešení.

Kromě potravinářského průmyslu patří mezi partnery projektu Great Reset gigantické big-tech IT korporace, telekomunikace, výrobci zbraní, banky, farmaceutické společnosti a nově vznikající biotechnologický průmysl. Tedy vojensko-průmyslový komplex a digitálně-finanční komplex. Vlády jednotlivých států včetně USA, Ruské federace nebo Evropské unie, veškerá vysoká politická reprezentace, to jsou jen loutky v jejich rukou. Kdo skutečně dnes vládne světu to jsou fašistické korporace v rukou globalistů.

Při pohledu na uvedený seznam by tedy pro nás nemělo být žádným velkým překvapením, že Světové ekonomické fórum trvá na tom, že budoucnost potravin a veřejného zdraví závisí pouze na geneticky modifikovaných organismech (GMO), laboratorně vypěstovaných bílkovinách, lécích a průmyslových chemikáliích.

Fórum EAT a vzestup potravinářského imperialismu

S cílem podpořit přijetí těchto nových „umělých“, nebo přesně řečeno falešných potravin se Světové ekonomické fórum spojilo s Fórem EAT, které stojí za politkou globální produkce potravin.

Fórum EAT bylo však spoluzaloženo společností Wellcome Trust, která zase byla založena s finanční pomocí GlaxoSmithKline.

EAT v současné době spolupracuje s téměř 40 vládami v Africe, Evropě, Asii, Severní a Jižní Americe a Austrálii a udržuje si velmi úzké vztahy se společnostmi vyrábějícími imitace masa, jako je například Impossible Foods, kterou spoluzaložili Google, Jeff Bezos a náš oblíbený hrdina vakcinační depopulace planety pan Bill Gates.

Jak poznamenal The Defender, konečným cílem tohoto veskrze politického procesu v globální distribuci potravin je „nahradit zdravé výživné potraviny geneticky modifikovanými laboratorními výtvory“. Je zcela jasné, že jakékoliv snahy o potravinovou soběstačnost kohokoliv a to jak na individuální tak na státní úrovni v budoucnu jednoduše nebudou dovoleny.

Za tímto účelem EAT spolupracuje s Dětským fondem OSN (UNICEF) na vytvoření tzv. globálních dietetických směrnic jako součásti iniciativy trvale udržitelného rozvoje společnosti.

„Planetary Health Diet“ vyvinutá společností EAT je zavedení „globální“ univerzální „diety“ lidstva, která má postupně nahradit všechny ostatní zdroje výživy. Federic Leroy, profesor potravinářské vědy a biotechnologie na univerzitě v Bruselu, řekl listu The Defender:

„Tato plánovaná (NWO) dieta si klade za svůj hlavní cíl snížení příjmu masa a mléčných výrobků u světové populace v některých případech až o 90 % a její nahrazení pouze geneticky modifikovanými laboratorními potravinami, cereáliemi a olejem.“

Vandana Shiva, Ph.D., vyvolala ostrou veřejnou kritiku navrhované uni-diety a prohlásila, že „v tomto případě vůbec nejde o výživu. Je to o velkém byznysu a je to o korporátním převzetí globálního potravinového systému (globalisty pochopitelně).“

„Podle vlastních zpráv EAT budou tyto velké úpravy, které chce organizace a její korporátní partneři provést v globálním potravinářském systému, pravděpodobně neúspěšné, pokud budou ponechány na jednotlivcich, a proto změny, které chtějí zavést do společenských stravovacích návyků a výroby potravin budou „vyžadovat jejich úplné přepracování na systémové úrovni s tvrdými politickými zásahy, které budou zahrnovat nové zákony, fiskální opatření, dotace a sankce, celkovou reorganizaci obchodu s potravinami a další přísná ekonomická a strukturální opatření.“

Ale paní Shiva oponuje, že tohle je naprosto nesprávný přístup, protože veškerá současná věda nám naopak dokazuje, že strava by měla být zaměřena na co největší regionální a geografickou biologickou rozmanitost. Vysvětlila, „že jednotná unifikovaná globální strava EAT bude vyráběna pomocí západních technologií a zemědělských chemikálií. Vnucovat tuto politku potravinové strategie suverénním národům nadnárodním lobbingem je to, co nazývám potravinovým imperialismem.“

Budoucnost potravin a zdravotní péče

Analýzou strategické zpravodajské mapy Světového ekonomického fóra můžete získat poměrně přesnou představu o tom, kam směřuje budoucnost potravinové produkce

Jak vidíte, tento přístup shora dolů spojuje produkci potravin s širokou škálou dalších odvětví, včetně biotechnologií, chemického průmyslu, umělé inteligence, internetu věcí a digitální ekonomiky.

Další podrobnosti o Schwabovi a jeho strategickém zpravodajském plánu Světového ekonomického fóra najdete v článku Covert Geopolitic pod názvem „Breaking Down the Global Elite’s Great Reset Master Plan“.

Budoucnost Jídlo

Pokud něco z toho již vyvolává vaše obavy, hodně pravděpodobně se vám nebude líbit ani to, co má Světové ekonomické fórum připraveno pro globální reformu zdravotnictví. Jak je uvedeno na jejich webových stránkách:

„Náš současný kapitálově náročný model zaměřený na nemocnice je neudržitelný a neefektivní. Platforma pro utváření budoucnosti zdraví a zdravotní péče využívá globální datový systém pro poskytování virtuální zdravotní péče, integrované napříč komunitami kontinuitou zdravotní péče od precizní prevence až po poskytování individuální personalizované péče…“

Světovému ekonomickému fóru v této „transformaci“ zdravotnictví pomáhají největší korporátní zločinci v historii našeho moderního světa, včetně Billa Gatese , korporací AstraZeneca, Bayer , Johnson & Johnson, Merck, Pfizer, Novartis a celé řady dalších. A jak vypadá zločinné zneužití dosud fungujícího zdravotního systému k temným politickým cílům vidíme dnes na vlastní oči všude okolo sebe. Plánovaná otrocká závislost lidstva na „vakcínách“ umělým záměrným zničením přirozené imunity lidí sociálním distancem, rouškami a respirátory a hlavně povinným očkováním je toho zcela jednoznačným důkazem.

Tyto farmaceutiické společnosti mnohdy s nacistickou minulostí, byly již kdysi shledány vinnými ze všech možných druhů zločinů, za které zaplatily desítky miliard dolarů na pokutách.

Jsou také zatíženi střety zájmů téměř v každém podniku, do kterého jsou zapleteni. Přesto máme nyní všichni věřit, že právě tyto společnosti odloží různé často značně nehumánní pobídky k dosažení zisku a dobrovolně opraví celý dosavadní systém? Jimi podporovaná operace Covid19 hovoří, myslím si, za vše.

Build Back Better

Jak je uvedeno v článku Světového ekonomického fóra z 21. července 2020, ekonomická devastace společnosti způsobená „uzavřením“ kvůli pandemii COVID-19 „má potenciál celkově zbrzdit veškerou globální prosperitu příštích generací“.

Odpovědí WEF je navržení stimulačních opatření, jako je například rozvoj infrastruktury, která umožní jednotlivým zemím se nadále ekonomicky vyvíjet.

Země jsou však nabádány, aby zajistily, že jejich dosavadní ekonomický systém bude „znovu postaven lépe“. (Build Back Better)

Nenechte se ale mýlit, tento chytlavý slogan je jen nedílnou součástí plánu na Great Reset a nelze ho od něj oddělit, bez ohledu na to, jak altruisticky to může znít. Jak uvedla Fox News:

„Radikální společenské hnutí nazývané Velký reset, které přijali někteří demokraté za své, představuje vážnou hrozbu pro svobodu a volný trh ve Spojených státech a potažmo i na celém světě… Velký reset je možná tím největším nebezpečím pro současný kapitalismus a hlavně osobní svobody a práva jednotlivců od rozpadu Sovětského svazu. …

Naprosto by to zničilo současný kapitalistický systém a nahradilo by ho progresivními a moderními socialistickými systémy se zvláštním důrazem na „zelenou“ eko-socialistickou politiku…

Politické myšlenky nabízené zastánci „Great Reset“ zahrnují vládou poskytované programy univerzálního základního příjmu, globální univerzální zdravotní péči, masivní zvýšení veškerých daní a Green New Deal

Například na předvolební akci 9. července letošního roku Biden řekl, že musíme konečně ukončit „éru akcionářského kapitalismu“, což je hlavní část návrhu Velkého resetu, který by změnil způsob hodnocení společností, snížil by příčiny sociální nespravedlnosti a zmírnil obavy ze změny klimatu, omezil vlastnická práva …

Plán Build Back Better pochází přímo z příručky Great Reset… Ještě 13. července Světové ekonomické fórum propagovalo ‚budování znova a lépe‘ prostřednictvím svých ‚zelených‘ infrastrukturních programů jako součást plánu na globální Great Reset …“ Slogan kampaně Joea Bidena „build Back Better“ byl ve skutečnosti převzat z Un's New World Order Agenda

Přečtěte si: Slogan kampaně Joe Bidena „Build Back Better“ byl ve skutečnosti převzat z Agendy OSN pro zavedené nového světového řádu

Součástí „budování znovu sa lépe“ je přesunutí současného finančního systému na nový, plně digitální měnový systém, který je zase součástí systému sociální kontroly, protože jej lze snadno použít k vynucování poslušnosti a žádoucího chování a pochopitelně naopak i k odrazování od toho nežádoucího.

Článek z 13. srpna 2020 uveřejněný na webu Federálního rezervního systému pojednává o těchto údajných výhodách digitální měny centrální banky (nazývané CBDC).

Mezi odborníky panuje všeobecná shoda, že většina velkých zemí zavede CBDC během příštích dvou až čtyř let. Mnoho neinformovaných lidí se domnívá, že tyto nové CBDC budou velmi podobné stávajícím kryptoměnám, jako je bitcoin, ale mýlili by jste se.

Bitcoin je naopak decentralizovaný a je to racionální strategie jak opustit stávající finanční systém řízený centrální bankou, zatímco tyto CBDC budou oproti tomu centralizovány a zcela řízeny centrálními bankami a budou programovatelné, tedy budou mít s vámi jakési chytré smlouvy, které bankám umožní dokonale sledovat a naprosto ovládat celý váš život.

Great Reset Psyops

Je samozřejmé, že dosažení takového druhu radikální transformace každého aspektu společnosti má své problémy. Nikdo disponující zdravým rozumem by s něčím takovým nesouhlasil, tedy kdyby věděl o podrobnostech celého plánu.

Takže, aby takový plán dokázali uskutečnit, museli použít účinnou psychologickou manipulaci a strach je vždy tím nejúčinnějším nástrojem ovládání a manipulace, jaký na světě existuje.

Jak vysvětlil psychiatr Dr. Peter Breggin , existuje celá škola výzkumu veřejného zdraví, která se zaměřuje výhradně na identifikaci těch nejúčinnějších způsobů, jak zastrašit lidi, aby přijali nějaká požadovaná opatření v oblasti veřejného zdraví.

Přidáním kapky zmatku a nejistoty do takové manipulační směsi můžete přivést každého jednotlivce z pocitu strachu až do úzkosti – tedy stavu takového psychického zmatení, ve kterém už nemůžete logicky myslet – a v tomto stavu se s vámi pochopitelně mnohem snadněji manipuluje.

Následující obrázek ilustruje ústřední roli šíření strachu v procesu úspěšného spuštění Velkého resetu.

Technokracie a velký reset

Sociální inženýrství je ústředním bodem technokratické společnosti

Na závěr mějte na paměti, že technokracie je ze své podstaty vlastně technologická společnost provozovaná na základě plánovaného sociálního inženýrství.

Strach je jen jeden z mnoha manipulačních nástrojů. Zaměření se na „vědu“ je něco jiného. Kdykoli někdo nesouhlasí, je jednoduše obviněn z toho, že je „protivědecký“, a jakákoli věda, která je v rozporu s oficiálním narativem a jeho status quo, je prohlášena za „nevědeckou“ a neplatnou.

Jediná věda, na které záleží, je cokoliv, co technokrati považují za důležité a pravdivé, bez ohledu na to, kolik důkazů proti tomu může existovat.

Viděli jsme to z první ruky během této rádoby pandemie, protože Big Tech cenzurovala a zakázala vše, co bylo v jakémkoliv rozporu s názory Světové zdravotnické organizace WHO, což je jen další kolečko v globálním technokratickém stroji. Osobně to mohu potvrdit, však se porovnáním obsahu mých kanálů na dosud necenzurovaném odysee.com a na YouTube můžete sami na vlastní oči přesvědčit, kolik videí mi pravdoláskařské globalistické YouTube vymazalo, údajně kvůli „zdravotním dezinformacím“ a „nevhodnému obsahu“ a to i přes to, že v České republice máme dosud ústavně zaručenou svobodu slova. Mé protesty nikdo neřešil. A abych držela hubu a krok, tak mi neustále blokují nahrávání nových videí, nebo vyhrožují rovnou smazáním celého mého kanálu, který pracně buduji několik let.

Pokud dovolíme, aby tato cenzura pokračovala, konečný výsledek nebude nic menšího než naprosto zničující. Musíme prostě dál nekompromisně prosazovat transparentnost a pravdu. Musíme trvat na lékařské svobodě, osobní svobodě a právu na své soukromí.

Konkrétně jeden boj, kterému se v nejbližší budoucnosti nemůžeme vyhnout, je boj proti přicházejícímu povinnému očkování proti COVID-19.

Pokud proti tomu nezaujmeme zcela pevný postoj a nebudeme bojovat za právo na vlastní volbu, lékařská tyranie, která bude následovat, již nikdy neskončí. Jak je uvedeno v článku uveřejněném na Covert Geopolitics:

„Jak jste možná uhodli, ‚nejdůležitější pro naše „uzdravení“ a ukončení celé „pandemie“ je povinné očkování proti COVID-19 … Z toho vyplývá, že bez této „vakcíny“ se náš svět nebude moci vrátit k jakémukoli smyslu pro normalitu, zejména pokud jde o přímou interakci s našimi bližními…

Ve skutečnosti se můžeme všichni podílet na globálním úsilí ochromit schopnost kabaly, tedy globalistů domu Sion, zneužít státy organizovaný zločin zneužití veřejného zdravotnictví pro genocidu bílého byvatelstva planety Země a zároveň si užívat svobodu v poskytování zdravotní péče jednodušše tím, že definitivně a navždy budeme bojkotovat úpěnlivou snahu o „péči“ o naše zdraví od korporací Big Pharma .“

Citace Dr. Josepha Mercoly , autora knihy Tuk jako palivo: Revoluční dieta pro boj s rakovinou, posílení výkonu mozku a zvýšení energie

Stávající zdravotnický systém je přímo zodpovědný za zabití a trvalé zranění milionů Američanů, ale stoupající počet návštěvníků na webu Mercola.com od doby, kdy byly stránky v roce 1997 založeny, takže nyní běžně patříme mezi 10 nejlepších zdravotnických webů na americkém internetu – mě přesvědčuje o tom, že i vy máte už dost jejich podvodu. Chcete-li praktické řešení vašeho zdraví bez většího humbuku, tak to je přesně to, co vám nabízím.

Abych to shrnula, tím požadovaným konečným výsledkem celého Velkého resetu je jen obří, neradostný, vysoce kontrolovaný, digitální globální systém řízení světa, tedy všeho a každého, ve kterém bude osobní svoboda a soukromí nesmírně vzácné (pro „běžného“ člověka nebude vůbec existovat), vznikne unifikovaná společnost bez jakékoliv osobní svobody jednotlivců a jekékoliv individuality a nesouhlas s takovým uspořádáním společnosti bude zcela vyloučený a naprosto nemyslitelný a duchovní podřízení se této neoliberální neomarxistické ideologii bude jednoduše povinné pro všechny.

Je to něco jako 24/7 medikovaná virtuální a digitální realita nového způsobu života na cizí planetě (Země už nebude naše, ale bude jejich), až na to, že podávané léky na povinnou změnu našeho světonázoru jsou chemické i digitální a neustále hlásí vše o nás nazpět velínu naší mateřské lodi, tedy vševědoucí umělé superinteligenci která nás pak může kdykoli okamžitě potrestat třeba za jakékoliv naše „špatné“ či nežádoucí chování, drzost, neposlušnost, ale dokonce i jen za naše nežádoucí smýšlení o ideologii Nového světového řádu, a to třeba tím, že nám například zablokuje přístup na určitá místa na planetě nebo třeba jen pozastaví náš digitální bankovní účet – a to dokonce možná bez jakéhokoli lidského zásahu do tohoto řídícího procesu .

Tak toto vše se na nás chystá schováno pod terminus technikus „The Great Reset a Green Deal“, nebo někdy agenda 21, či Agenda 2030, jehož součástí a vlastně jen prvním krůčkem k jeho dosažení je i speciální vojenská operace COVID19 a všechen ten hnus, který ji doprovází, mediální hysterie, vylidňování planety, genocida vlastního obyvatelstva jednotlivými vládami národních států, mediální hysterie a manipulace, projekty typu ID2020, povinná vakcinace smrtícími utrejchy likvidujícími přirozenou imunitu a vyvolávající doživotní závislost na „očkování“, znovuobnovení konceptu fašismu, lhostejnost jednotlivých vlád k budoucnosti vlastních obyvatel, likvidace armád národních států a násilná globalizace světa pod rouškou falešné pandemie. A jak si jistě všiml každý, kdo má ještě trochu rozumu v propagandou nonstop vymývané hlavě, tyto procesy se odehrávají naprosto stejně úplně všude na planetě (až na několik málo vyjímek, které však z dlouhodobého hlediska netvoří výraznější překážku v tomto plánovaném vývoji, nakonec budou totiž sami, bez prostředků, bez přístupu ke „společným“ zdrojům a bez možnosti se účinně bránit procesům probíhajícím jinak naprosto všude okolo jejich území), tedy jsou již dnes řízeny z jednoho místa, jednou (zatím však tajnou) světovou vládou pomocí globálního vojensko-průmyslového komplexu a tajných služeb jednotlivých národních států, pokaždé však pracující právě pro globalisty (tuto tajnou světovou vládu). Stále ještě si myslíte, že Myšpule je jen pomateně blábolící konspirátorka? Tak se ale hodně rychle probuďte, brzy bude totiž již pozdě. A vaše děti by se snadno mohly probudit v Krásném novém světě, ve kterém se ovšem nebude dát žít…(tedy za předpokladu, že to ustojíte a nenecháte je „naočkovat“)

Na Kladenském sídlišti 12.listopadu 2021 sepsala Myšpule za využití těchto zdrojů informací: https://humansarefree.com/2021/11/great-reset-fake-utopia.html

Very Detailed Explanation of the Great Reset and the New World Order

https://allnewspipeline.com

https://www.naturalnews.com

https://aeronet.cz, https://cz24.news

K.Schwab Covid19 – The Great Reset

V.K. EXO – Tušení budoucnosti, Human Ex Machina – Úsvit posthumanismu a vlády strojů, Total Control – Velký reset globalismu

One thought on “The Great Reset a Green Deal. Podrobné vysvětlení pochybného podvodného plánu na nastolení celosvětové totalitní diktatury v podobě NWO (Nového Světového Řádu)”

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s