Algoritmus fašismu – konec svobody nejen na netu

Internet byl donedávna považován za svobodné informační médium a ačkoliv tuto „pohádku o svobodě“ sem tam narušila nějaká kauza odhalující, že to s tou proklamovanou digitální svobodou není až tak „kách“ jak to vypadá na první pohled, tak se internet všeobecně stále považoval za svobodný zdroj informací. Kauza Snowdeen, Wikileaks a další sice vzbudili značný zájem, ten ale časem utichl a vše se vrátilo do starých kolejí ve stylu dnešní ČT24 a jejího lživého celodenního cinkání v dlouhých záběrech na lahvičky smrtící „vakcíny“ o tom, že se vůbec nic neděje. Na tom nic nezměnil ani fakt, že za vznikem internetu v podobě v jaké jej známe nyní, stojí dnes svoji poněkud „temnou“ agendou proslulá Americká agentura pokročilých výzkumných technologií DARPA (V současnosti DARPA sponzoruje vývoj COVID vakcín, známý je grand poskytnutý firmě Moderna)

Internet dneška se stal světem – který opět „spaluje“ nevhodné knihy. YouTube uvedl jako důvod smazání videa z mého kanálu: nevhodný obsah. Ani slovo o tom, co je to nevhodný obsah, nebo o tom, kdo určuje co je vhodné a co nikoliv.

Na papíře (v ústavě ČR) sice máme technicky vzato stále svobodu mluvit – alespoň podle Ústavy ČR i USA – avšak ve skutečnosti můžeme mluvit svobodně jen do té míry, do jaké nám to obě vlády a její korporátní partneři, jako je Facebook, Google nebo YouTube, dovolí.

To není moc svobody. Zvláště pokud máte sklony vyjadřovat takové názory, které mohou být vykládány jako spiklenecké nebo nebezpečné, nebo šíříte tzv.hoaxy či „zdravotní deziformace“ tak jak to (a zcela záměrně, protože jsem si JISTÁ tím, že ačkoliv to mainstream a fašistické bigtech korporace označují jako hoax či dezinformaci, tak je to přesně naopak, je to pravda narozdíl od neustále dokola omílané propagandistické lži mainstreamu) dělám já.

I když je toto článek vycházející z mojí vlastní a konkrétní zkušenosti, tak mě osobně nyní nechme na chvíli stranou. Vezměme si například známého a značně cenzurovaného Davida Ickeho. (Mimochodem úplně všechny z jeho zveřejněných  tzv.“konspirací“ se nyní doslova a „do puntíku“ vyplňují.)

Icke je populární komentátor a autor, který je svými kritiky často označován za konspiračního teoretika. Nedávno mu smazali celou jeho osobní stránku na Facebooku a také komplet celý kanál na YouTube (který vlastní společnost Google) kvůli porušení „zásad pro komunitu“, neboť stejně jako já neustále bojoval za lidská práva, ale hlavně „šířil dezinformace (rozuměj:pravdu) o koronaviru“.

Centrum pro boj s digitální nenávistí v USA (CCDH) ve své úporné snaze údajně „zachránit lidské životy“ ohrožené Ickem šířenou pravdou, a které tak hlasitě volalo po odstranění Ickeho platformy, se také snaží odstranit všechny další stránky těch jednotlivců, kteří nadále propagují obsah z Ickeho stránky. (Překlad: CCDH evidentně věří, že veřejnost je příliš hloupá na to, aby sama přemýšlela, a proto musí být chráněna před svými vlastními „nebezpečnými“ myšlenkami).

Toto je už skutečně až nepřiměřené opečovávání ze strany státu – opatrující „státní chůvy“ – snažící se nás ochránit před námi samými. Bohužel, časem bude tato „bezpečnostní“ kontrola (cenzura a rušení účtů všem, kteří zpochybňují to, co uvádějí mainstreamová média) stále horší a horší. Daleko horší, než jen to, že znemožní lidem myslet sami za sebe. Navíc toto počínání jak CCDH, tak fašistického IT korporátu, JE v přímém rozporu s naší Ústavou (a to i přes odstavec 4. ve článku 17.listiny základních práv a svobod, o možnosti omezení svobody slova v případě zdravotní krize atd.)

Takže vítejte v době novodobého „technofašismu“. Technofašismus, oděný do své tyranské povýšenosti, je poháněn technologickými kolosy (korporátními i vládními), pracujícími v tandemu. Jak uvedl novinář Chet Bowers: „Úroveň účinnosti technofašismu a totalitní potenciál mohou snadno vést k represivním systémům, které nebudou tolerovat žádný odpor.

Internet, oslavovaný jako „superinformační dálnice“, se stále více stává tajnou zbraní všech současných (kdysi západních) policejních států, budujících tajně svůj vysněný totalitní Nový světový řád, pod rouškou Covidu a za naprostého nepochopení valné většiny ovčanů o co tady vlastně jde a co se to venku děje, zatímco oni jsou z hadry na hubě nuceni zůstat doma a hltat nesmysly šířené ČT24 . Tento „dohled nad myslí“ je přesně to nebezpečí, před nímž varoval autor Jim Keith, když předpověděl, že „informační a komunikační zdroje budou postupně spojovány do jediné digitalizované sítě, takže poskytnou příležitost pro dosud neznámou kontrolu nad tím, jaké informace budou šířeny, co se bude říkat a nakonec také to, co se bude myslet„.

Ocitáme se tak už jen skutečně malý krůček od toho, kdy budou cenzurovány i naše tzv. nezákonné myšlenky, a bude zcela umlčována veškerá pravda. A v souvislosti s „tajnými“ přísadami oněch vakcín to již skutečně není konspirativní utopie, ale bohužel fakt.

Nakonec, jak předpovídal George Orwell, veřejné sdělování jakékoliv pravdy se stane revolučním činem. A dnes už jsme se dostali téměř do tohoto bodu. To, čeho jsme nyní svědky, je moderní ekvivalent spalování knih, zahrnující odstraňování jak nebezpečných myšlenek – ať již legitimních či nikoli – ale i lidí, kteří se k nim hlásí. V dnešní době se silám „politické korektnosti“, pracujícím v součinnosti s korporátními a vládními agenturami, daří místo spalování skutečných knih spalovat „knihy“ virtuální, názorové a intelektuální.

 „Svoboda projevu je pro mě, ale ne pro tebe„.

Jde však o mnohem víc, než o svobodu projevu. Je to vše hlavně o represi a kontrole, tzv.algoritmech fašismu. S každým dalším dnem jsme posouváni stále více směrem k totalitní společnosti, kterou charakterizuje vládní cenzura, násilí, korupce, pokrytectví a netolerance – to vše je „vládní balíček“ pro náš údajný prospěch v orwellovské novořeči národní bezpečnosti, tolerance a tzv. „vládních řečí“.

Důvody pro tuto cenzuru jsou různorodé – od již zmíněné politické korektnosti (za nekorektní bývají jakákoliv vyjádření se vůči uprchlíkům v Evropě například), přes bezpečnostní obavy a zastrašování, až po národní bezpečnost a zločiny z nenávisti, ale konečný výsledek zůstává stejný: úplné vymýcení toho, o čem Benjamin Franklin mluvil jako o „nejdůležitějším pilíři svobodné vlády„, tedy svobody projevu bez cenzury.

Konečným výsledkem všech těchto úprav, rozborů, uvalování zákazů a umlčování může být až vznik zcela nového jazyka, který George Orwell v románu 1984 označoval jako „newspeak“, jenž dává totalitnímu státu moc kontrolovat jazyk. V takovém systému se jazyk stává zbraní, která mění způsob, jak lidé myslí, neboť mění slova, která lidé používají.

Konečným výsledkem je vždy absolutní kontrola.

Román 1984 vykresluje globální společnost s totální kontrolou, v níž není lidem dovoleno mít myšlenky, které by se jakkoliv lišily od korporátního státu. Neexistuje osobní svoboda a pokročilé technologie se staly hnací silou ve společnosti, kde vládne dozor a sledování. Práskači a kamery jsou všude. Lidé spadají pod myšlenkovou policii, která se vypořádá s každým, kde se proviní ze spáchání ideových zločinů. V čele vlády neboli „Strany“ stojí Velký bratr, který se objevuje všude na plakátech se slovy: „Velký bratr tě sleduje“.

Mnoho lidí si vůbec neuvědomuje, že vláda nefunguje sama. To ani nemůže. Vláda vždy potřebuje komplice.

Ovšem vše začalo skutečně nenápadně, až do roku 2019 se digitální mediální svět zdál být skutečně svobodným místem pro šíření všech informací, nejen těch korespondujících z hlavním proudem, ale všech. Alternativních kanálů na YouTube bylo přehršle, stejně tak jako webů.

V roce 2020 přišla změna. Nenápadně, pomalu, aby si nikdo ničeho nevšiml. Poprvé mě to zarazilo až v průběhu roku 2019, kdy jsem vytvářela webové stránky věnující se Slovanům, slovanství, rodoveriu – rodné víře a tzv.staroslovanským védám. Protože mě toto téma nesmírně zajímalo, doslova jsem se ponořila do světa přede mnou dosud zcela skryté historie. Začala jsem odhalovat brutalitu s jakou byli po tisíce let manipulovány naše skutečné dějiny, objevila jsem náš původní kalendář, poprvé jsem se setkala s pojmy jako je „Tartárie“, Svatoruské Védy, uzavření míru v hvězdném chrámu (před 7529 lety v městě Asgard na místě dnešního Omsku), staroverci, Velesova kniha a další.  V souvislosti s tím, jak jsem se stále hlouběji a hlouběji nořila do „skryté“ historie našeho vlastního národa a do „zakázaného vzdělání“, pochopila jsem i to, kdo má takový zájem na tom, aby naše historie byla nejlépe úplně vymazána z kolektivní lidské paměti, nebo alespoň co nejvíce zmanipulována nebo významově překroucena. Ostatně stejný proces nastal i s našimi původními „svátky“ Kolovratu, z nichž manipulací vznikly postupně církevní svátky jako Vánoce, Velikonoce a jejich původní smysl se vytratil, nebo s místy našich původních Kapištijí a Svatilišť a posvátných hájů, na nichž vyrostli křesťanské církevní stavby – kaple, kostely, rotundy. Stejní lidé stáli i za likvidací našeho kalendáře a za implementaci nám cizího tzv.Gregoriánského kalendáře. A stejným lidem (jejich potomkům) i dnes sakra záleží na tom, aby tyto „zakázané“ informace byly pokud možno nedostupné. A tak cenzurují a manipulují a vymýšlí své algoritmy lži, algoritmy nosatého fašismu.

Co se tedy tehdy stalo? Psala jsem a vytvářela svůj nový web: PRAMEN ŽIVY – ŽIVÝ PRAMEN RODNÉ VÍRY. Psala jsem své vlastní úvahy o manipulaci s našimi dějinami a o tom, kdo si myslím, že za tím vším stojí. Nebudu se rozepisovat do podrobností, na Pramenu Živy vše naleznete, ovšem „sebezcenzurované“, protože původní text mi nebylo umožněno nahrát na web a zveřejnit. Podařilo se to až po jistých úpravách, které jsem před zveřejněním v textu udělala. Vůbec jsem nechápala, co si o tom mám myslet. K vytvoření webových stránek používám většinou „redakční systémy“ volných platforem (jako je třeba webnode na němž jsou tyto stránky, nebo Blogspot, eStránky a podobné) a protože mi v té době ještě nebyly jasné jisté souvislosti a skutečnosti, které jsem pochopila až v dnešní době kovidové a při procesech zavádění technofašismu BigTech korporací ze Silicon Valley do prostředí dnes již nesvobodného internetu, vybrala jsem si pro svůj Pramen Živy redakční systém Googlu – službu Google Sites. Dnes bych už to rozhodnutí neudělala, a to přesto, že stránky stále na Googlu jsou. No a při psaní článku se stala zvláštní věc, když jsem dala do souvislosti manipulování a mazání slovanské historie a židovství, tedy judaismus, tak přestalo být tlačítko redakčního systému Google Sites „publikovat“, umístěné v ovládacím panelu vpravo nahoře, aktivní. Text v tomto znění způsobil to, že nešel publikovat. Teprve když jsem zmíněné souvislosti „zjemnila“ a zůstali pouze naznačeny, nikoli jasně řečeny, uvedený problém se „sám od sebe“ opravil a tlačítko „publikovat“ začalo být opět aktivní. To mě dost zarazilo a překvapilo a vůbec jsem nevěděla, co si o tom mám myslet. Pro případné rejpaly co mě znají z videí – ne, nebyla jsem zhulená, Alespoň ne tak, abych měla tyto virtuální halucinace. To byla realita, skutečně se mi to dělo. A dnes už vím proč a také mám jistotu, že jsem se nezbláznila, skutečně se to děje a nejenom to, fašizace a cenzura dosud svobodného digitálního prostoru je všudypřítomná a nabývá neskutečných rozměrů. Stejně jako fízlování a špiclování lidí vládními agenturami schovanými za sociálními sítěmi a video platformami. V okolí Tel Avivu o tom nejspíše ví své…

Na Googlu se dějí další divné věci. Všimli jste si třeba, že u některých vyhledávaných slov vám Google najednou přestane napovídat? Myslíte si, že je to proto, že to slovo před vámi ještě nikdo nehledal? To by byla logická úvaha, ovšem skutečnost je taková, že oni nechtějí abyste to co hledáte hledali! Nebo, máte-li odkaz a nepoužijete žádný vyhledávač, dokonce ani dosud minimálně cenzurovaný DuckDuckGo! tak se objeví klasická hláška: Page not found. Někomu totiž sakra záleží na tom, aby jste tu stránku nenavštívili. Je otázka, kdo za tím stojí, protože nepoužijete-li vyhledávač, pak to není cenzura ze strany Googlu, ale ze strany poskytovatele vašeho připojení. A ačkoliv budu opět považována za konspirátorku, tak jsem si jistá, že to dělají! Nevím jak, nejsem IT specialista, ale dělají. Někdy stačí se odpojit a připojit znova, někdy ani to ne. Zpomalují mi rychlost připojení, když chci nahrát video na JewTube nebo na LBRY.TV, stejně jako když složitě objevím nějaké cenzurované a „zakázané“ video. Blokovali mi možnost stáhnout si některé materiály z NWOO.org, které jsou na jejich stránkách ke stažení. Dělají to telekomunikační firmy, zcela jistě T-mobile (vlastní zkušenost), podle zkušeností jiných nalezených na internetu to dělá i O2. Ostatně zjištění, že některé počítače v USA při letošních prezidentských volbách byly hacknuty z českých IP adres (konkrétně patřili právě O2 a Seznamu) hovoří za vše.

Ale vraťme se ke Googlu, neboť jeho AI (DeepMind) společně s AI provozovanou a „školenou“ Facebookem a Amazonem, hrají v současném procesu fašizace internetu klíčovou a zásadní roli. Nejasná vlastnická struktura těchto IT korporací, ovšem se stopou vždy končící na Londýnské burze, nebo u někoho z CFR a tak podobně, dává tušit, komu tito světoví IT giganti patří, že by tajnému „hybateli světa“ GP? Ryzí spekulace a konspirace pochopitelně. Ale intuice mě v těchto věcech poslední dobou málokdy klame. Stejně konspirativní je moje přesvědčení o tom, že ono „školení“ jejich AI ovládají Ilumináti a zcenzurované video Výlet za národní hrdost na Říp, a hlavně rychlost s jakou mi to YouTube vymazal a okamžitě mi dal „ban“ mě v mém přesvědčení jen utvrzuje. Video mělo podtitul O zasvěcovacím rituálu a otrocké masce. Stejně rychle mi vymazali jen video o čipování lidí, znamení šelmy 666. A taky dali „ban“. YouTube patří Googlu. A Googlovská AI je školena algoritmy fašismu: posedlostí sbírat data, hlídat, kontrolovat, řídit, cenzurovat… je tázkou času, kdy začne zabíjet. A stejné algoritmy fašismu stojí i za nabízením videí na YouTube, za jejich filtry nevhodného obsahu, zdravotních dezinformací apod.:

1. YouTube zhruba před půl rokem zavedl nový systém pro zobrazování počtu odběratelů, který se shodoval s koncem zvyšujícího se počtu nových odběratelů pro můj kanál Myšpule Svět a pravděpodobně i mnoho dalších kanálů alternativních medií

2. Přibližně ve stejnou dobu začaly nějaké změny v algoritmu doporučení, aby zajistili, že „škodlivý obsah“ (čti: alternativní média) nebude divákům doporučován příliš často.

3. Později, nejspíše v souvislosti s volbami v USA a i se stavem operace COVID byla tato omezení podle všeho zrušena, protože tehdy začal počet odběratelů mého kanálu rapidně růst a moje práce byla běžně doporučována algoritmem YouTube, tak jak by to mělo být v souvislosti s navyšujícím se počtem shlédnutí a množstvím odběrů. Začala jsem dělat i premiéry a psát si se svými příznivci v rámci živých premiérových chatů. YouTube mi dávalo smysl a jen mě překvapovalo, že tomu tak je, ačkoliv rétorika mých videí byla zjevně protiglobalistická, pronárodní, ale hlavně protikovidová a proti vládní, protože naši současnou vládu považuji za vlastizrádnou. Servítky jsem si nebrala, mě skutečně není lhostejný tristní stav současného světa!

4. Ihned po vyhlášení zfalšovaného výsledku voleb v USA se museli znova změnit algoritmy doporučování, protože náhlý příval odběrů se skoro zastavil, ale protože v tu chvíli můj kanál odebíralo již značné množství „subscribers“, tak i přesto počet odběrů mírně narůstal. Byla jsem také hodně aktivní, snažila jsem se natočit tak dvě, tři videa týdně, sama, včetně produkčních záležitostí, střihu, postprodukce atd. nechtěla jsem natáčet jen „podcasty“ záleželo mi hodně i na formě, takže výroba videa byla vždy poměrně pracná a časově náročná.

5. Po inauguraci nového prezidenta Bideta nastal konec. Ono přelomové video, které jsem zveřejnila bylo to „za národní hrdost na Říp„. Pak jsem stihla ještě asi tři, „zavolej na 158“ a to o transhumanismu a big tech fašismu a byl konec. Vymazali mi ten den asi pět videí, nezkoumala jsem to přesně, jako důvod uvedli šíření zdravotních dezinformací a potrestali mě tím, že mi blokují nahrávání dalších videí na můj kanál Myšpule Svět. Není úplně jasné na jak dlouho, jednou uvedli, že na týden,  v emailu mi poslali, že do 14.4.2021.

6. Založila jsem si nový kanál, úplně nový, z nové emailové adresy a nového účtu na Google. Pracně jsem sestříhala nové úvodní video kanálu a nahrála několik videí ze starého, zablokovaného kanálu Myšpule Svět. Vše marné, fašistické algoritmy googlovské AI se toho naučili nejspíš zase o něco více, první den mi vymazali hned tři videa, paradoxně i ta, která na původním kanále dosud zůstávala zveřejněná. A okamžitě začali fungovat algoritmy (ne)doporučování, poznáte to zcela spolehlivě, na starém kanále jsem mívala stovky shlédnutí v první hodině po zveřejnění, na novém mám jednotky až desítky, víc ani ťuk a tomu odpovídá i počet odběrů (to i na v Česku neznámém LBRY jsem na tom lépe…)

Podobné metody nenabízení příspěvků používá prokazatelně i Facebook. Takže příspěvek, který zveřejníte, se neukáže všem vašim „přátelům“ jak by to mělo být, ale jen některým z nich. Na základě jakého algoritmu netuším. A je i prokazatelný vliv sdílení videí zveřejněných na YouTube pomocí Facebooku. Sdílíte-li obsah videí konspirativního charakteru, obsah s opačným názorem, než je ten oficiální na Facebooku, „cosi“ se stane a tato videa mají potom celkově mnohem menší sledovanost, než když je na FB nesdílíte. S tím jsem experimentovala a je to prostě fakt.

Nemám žádné interní informace ani z YouTube ani z Googlu o jakémkoliv z těchto cenzurních procesů nebo o algoritmech, či o filtrech nabízeného obsahu. Mohu pouze prezentovat postřehy, které vycházejí z mé vlastní zkušenosti. Ale skutečně nemám pochyby o tom, že takové algoritmy a filtry, které uměle potlačovaly a potlačují můj kanál a obsah alternativních médií obecně, na YouTube i jinde existují a je s nimi „pracováno“ v souladu s politickou „rétorikou“ a s procesy v globálním konceptuálním řízení světa vládami USA a Velké Británie, nebo přesněji „těch“, kdo stojí v pozadí. A mám takové tušení, že to je jen začátek, že bude podstatně hůř. Protože cenzura a podpora mainstreamové „stádnosti“ je mocnou zbraní v ruce každé totalitní vlády, včetně té tajné „jednosvětové“. Druhou zbraní je pak předstírání demokracie a toho, že žádná cenzura neexistuje. A co se cenzurovat nepodaří označit za dezinformaci, lež a hoax. Ale přitom manipulovat, lhát, krást a podvádět. Jeden svět, jeden názor, protože žádný jiný šanci nedostane. Jen čekám, kdy mi vymažou i tento blog…a z jakého důvodu, jestli vůbec se budou ještě zabývat tím, aby mi ten důvod řekli, protože je dost pravděpodobné, že za něj dostanu rovnou kulku. Otázkou spíš je, za jak dlouho…

Myšpule Kladno 29.ledna 7529

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s