DQ: Skóre vašeho sociálního kreditu, abyste se stali dobrým globálním občanem a mohli i nadále používat internet

Víte co znamená zkratka DQ? Jestli vám něčím připomínáí známou zkratku IQ, nebo EQ (emoční inteligence) tek máte pravdu. DQ znamená digitální inteligence, tedy schopnost fungovat v globální digitální společnosti, kterou si pro nás představují korporace a hlavně naše oblíbené zločinecké WEF v podobě tzv.čtvrté průmyslové revoluce a s ní spojené agendy Velkého resetu, který tak propaguje fašista Schwab. Americký web winepress.com (Real Christianity news) zveřejnil článek velice podobného názvu, jako je ten můj, již 12.ledna tohoto roku.

Kreditní sociální skóre v čínském stylu dohledového kapitalismu naroubovaného na komunistickou ideologii centrálně plánovaného socialismu pro občany bývalého svobodného západu zapadá přesně do globalistické agendy WEF „Great reset“ nebo víceméně stejné či minimálně hodně podobné Agendy 2030 pod záštitou další globalistické instituce, slovutného OSN.

„Svět zkrátka potřebuje DQ – vyšší digitální inteligenci.“ Jak čtvrtá průmyslová revoluce rychle postupuje kupředu a naše životy se stále více propojují, tak na tom brzy bude záviset zdraví a prosperita společností po celém světě,“ uvádí k problematice právě Světové ekonomické fórum.

Uvědomění si prostého faktu, že by již velice brzy mohlo být na západě zavedeno sociální kreditní skóre, každým dnem ve společnosti narůstá. Koneckonců, Světové ekonomické fórum (WEF) již dokonce chválilo skutečnost, že přesně ti stejní lidé, kteří se již dobrovolně podřídili mnoha různým omezením a „řešením souvisejícím s Covidem“, tak se ve skutečnosti také snadno podrobí zavedení svého hodnocení coby (po)slušného ovčana na základě sociálního kreditu založeného na uhlíku.

VIZ: Světové ekonomické fórum otevřeně říká, že ti, kdo se podrobili nátlaku při Covid, tak snadno přijmou také sociální kreditní skóre a uhlíkové kalkulačky

Vlády a centrální banky se na to vše již velice usilovně připravují, ve své touze to také zavést, jako na příklad, když se americká centrální banka spojila s dalšími 6 americkými megabankami, aby si prakticky vyzkoušely budoucí skóre sociálního kreditu založeného na uhlíku; a dokonce i australská megabanka to již také pro své zákazníky zavedla a nabízí pobídky a lepší půjčky a hypotéky, pokud budou její zákazníci zelenější.

Nový současný Majitel Twitteru Elon Musk navíc hned při několika příležitostech otevřeně chválil čínskou státní aplikaci pro sledování občanů typu vše v jednom WeChat – aplikaci, kterou Čínská komunistická strana používá ke sledování a monitorování všeho, co občané říkají, a která je pak také spojena s národní sociální sítí. kreditní skóre.

VIZ: Elon Musk říká, že chce přeměnit Twitter na čínskou sledovací aplikaci WeChat

Pro ty, kteří nemusí být úplně obeznámeni s tím, co je sociální kreditní skóre a jak funguje, je to vypůjčeno z konceptu finančního kreditního skóre ; ale sociální kreditní skóre je složené skóre, které je zpětně monitorováno a upravováno podle chování jednotlivce, ať už je dobré nebo špatné, v závislosti na tom, jak vláda, podniky a banky chtějí zmírnit. Systém vyžaduje velmi přesný a neustálý dohled a velmi podrobné vedení záznamů.

Čína je známá tím, že tento systém již aktivně zavádí, a který tam plně vstoupil v platnost již v roce 2020, jakoby náhodou tedy právě včas pro vypuknutí pandemonia Covid-19. The South China Morning Post poskytuje dobrý obecný přehled toho, jak to celé funguje:

Čínský systém sociálních kreditů je podle své nejširší definice vlastně jen souborem databází a iniciativ, které pak společně monitorují, ale hlavně hodnotí důvěryhodnost každého jednotlivce, ale také společností, nebo vládních subjektů. Každému příspěvku je přiděleno sociální kreditní skóre, s odměnou pro ty, kteří mají vysoké hodnocení, a s tresty pro ty s nízkým skóre.

Podnikatelské subjekty, a to včetně zahraničních společností podnikajících v Číně, pak podléhají zase firemnímu kreditnímu systému, který sleduje a vyhodnocuje informace, jako jsou například platby daní, splátky bankovních úvěrů nebo pracovní spory.

Systém sociálního kreditu vždy sestavuje toto sociální skóre pro jednotlivce i společnosti teprve po shromáždění, agregaci a analýze dat z různých zdrojů.

Pokud jde o podniky, tak kromě hodnocení vlastních operací jsou jednotlivé společnosti požádány, aby místním a národním orgánům předložily informace o svých obchodních partnerech a dodavatelích. Špatné chování firmy, její nízká důvěryhodnost a ohodnocení od dodavatelů a zákazníků potom také ovlivní vlastní kreditní skóre společnosti.

Dobré hodnocení pak povede k odměnám, zatímco špatné hodnocení by mohlo vést k potrestání nebo sankcionování takového jednotlivce nebo společnosti.

Jednotlivci, kteří jsou například považováni za nedůvěryhodné, tak mohou čelit řadě omezení týkajících se různých oblastí života, včetně získávání půjček, nebo cestování letadlem a železnicí, ale také třeba vzdělávání.

Cílem systému je v očích veřejnosti zlepšit transparentnost zároveň však slouží vládě jako nástroj k totální kontrole téměř všech aspektů života jejích občanů. SCMP k tomu napsal:

Nyní, s ohledem na toto vše a na to, jak funguje systém sociálního kreditního skóre; tak jen vezměte tento obecný koncept a představte si zcela identický systém, ale hodnotící vaše chování když používáte internet a různá sociální média…

Již nějakou dobu se hovoří o zavedení nového internetového systému jako celku, vyřazení stávajícího a výměnu za nový, a protože se celý náš svět sice postupně, ale zároveň poměrně rychle přibližuje ke zcela digitalizované společnosti (tj. to je to Gatesovo digitální ID2020, centrální elektronická měna CBDC, ale právě i toto skóre sociálního kreditu , nebo různé očkovací pasy; 6G, umělá inteligence, metaverse, mozkové čipy), tak by se zdálo, že právě sociální kreditní skóre bude s těmito podniky propojeno.

VIZ: 27 korporací publikuje „Policy Blueprint“ o tom, jak by vlády měly přijímat digitální ID

Začátkem května 2021 uspořádalo WEF – Světové ekonomické fórum živý přenos mezi Interpolem,  Cloudflare  a jistou firmou zabývající se kybernetickou bezpečností, kde se diskutovalo hlavně o tématu „odvrácení kybernetické pandemie“ – tedy něco, co různé think tanky a vlády již mnohokrát simulovaly a hlavně do toho investovaly spoustu peněz.

Manažerka společnosti Cloudflare, Michelle Zatlyn, přišla v diskusním panelu s potřebou vytvoření něčeho, co popsala jako „digitální občanství“ a nebo „digitální identitu“, a to s cílem usnadnit masám možnost používat internet a sociální média.

„Potřebujeme dnes lepší digitální občanství. A pokud se všichni opravdu stanou lepšími digitálními občany, tak celý svět z toho bude prosperovat a bude silnější. A právě proto to nemůžete přenechat pouze svému bezpečnostnímu týmu: je to široké obchodní téma, je to týmové téma a ve skutečnosti je to hlavně téma digitálních občanů.“, řekla během webové konference

Takže co přesně má Zatlyn a WEF na mysli? 
Jaké jsou standardy a učební osnovy pro tento nový vzdělávací systém pro digitální občany?

Digitální společnost do roku 2030

Seznamte se s DQ Institute (DQI), skupinou „Leading Digital Education, Culture, and Innovation“ , která je partnerem WEF. Kromě toho jsou partnery Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OCED), Institutu elektrotechnických a elektronických inženýrů Standards Association (IEEE SA) a Fóra coby součásti koalice pro digitální inteligenci.

Tato koalice byla vytvořená koncem září 2018 a je to:

Meziodvětvová kooperativní síť organizací z celého světa, jejímž cílem je zlepšit globální digitální inteligenci koordinací úsilí napříč vzdělávacími a technologickými komunitami prostřednictvím spolupráce mnoha zúčastněných stran.

Koalice si klade za svůj cíl vytvořit určitý globální rámec pro digitální inteligenci, který zahrnuje společný soubor definic, jazyka a chápání komplexní digitální gramotnosti, dovedností a připravenosti, které mohou přijmout všechny zúčastněné strany po celém světě, včetně národních vlád, pedagogů, technologických společností. ale i například různí poskytovatelé služeb.

Tato koalice funguje v 6-segmentovém okruhu: jednotlivá Fóra CDI vstupují dovnitř a ven z jakéhosi „společného rámce“ vytvořeného institutem DQ na vzdělávacím rámci E2030 a přecházejí do zavedeného globálního technologického standardu poskytovaného IEEE SE a novou globální vzdělávací komunitou s laskavým svolením OECD; které pak obě ústí do „Průmyslové pracovní skupiny“ a „Digitální pracovní skupiny“; vedoucí k „Monitorování a hlášení“; což vše vede zpět k Fórům CDI dokončujícím tento neustále opakující se cyklus.

„Koalice pro digitální inteligenci sdružuje meziodvětvové organizace s cílem zlepšit společenskou digitální gramotnost, dovednosti a připravenost.“ S laskavým svolením: DQ Institute

Institut také přímo spolupracuje s celou řadou dalších institucí a skupin, jako je Světová banka, TikTok, Lego, společně s mnoha dalšími přispívajícími technologickými společnostmi, jako je například Microsoft, a s mnoha dalšími velkými technologickými, internetovými a bezpečnostními společnostmi a vzdělávacími skupinami.

Institut dnes existuje již více než deset let a pracuje na bezpečných a spravedlivých standardech pro školáky používající internet a na tom, jak se správně chovat a bezúhonně jednat na internetu.

DQ Institute byl založen v Singapuru a částečně v Jižní Koreji. Je to nezisková charitativní organizace 501(c)3 a ve Spojených státech.se  DGI popisuje jako

Mezinárodní think-tank, který se věnuje stanovování globálních standardů pro vzdělávání, dosah a politiku digitální inteligence. Ve spolupráci s mezinárodními agenturami a místními partnery DQI buduje koalice mnoha zainteresovaných stran, které prosazují její poslání a pomáhají lidem po celém světě. Mezi oceněné vzdělávací programy DQI patří iniciativa #DQEveryChild, jejímž cílem je umožnit 1 miliardě dětí vzdělávání v oblasti digitální inteligence.

Přesněji řečeno, DQI vytvořil mladý globální vůdce WEF a přispěvatel do agendy Yuhyun Park , kterému se také přisuzuje „vyvíjení první interaktivní vzdělávací platformy digitálního občanství pro děti v Koreji a Singapuru“.

Ačkoli se většina marketingu institutu zaměřuje na děti více než na cokoli jiného, ​​stále tvrdí, že protože národy závodí v novém věku umělé inteligence (AI), „digitální inteligence již není volbou, ale nutností pro každého jednotlivce. připojeni k internetu napříč rodinami, třídami nebo na pracovišti.“

Skóre DQ

Do čeho se tedy ve světě všechny tyto standardy překládají? Podobně jako u IQ testu a sociálního kreditu jsou všechny tyto dovednosti a standardy složeny do čísla, které představuje celkovou digitální inteligenci jednotlivce.

Zde vstupuje do hry „DQ Assessment and Analytics Tool (DQ Assessment)“ – což je interaktivní software a nástroj pro sběr dat, který lze použít jak v domácnostech, tak ve školách a na pracovištích; odrážející vlastně jen jakýsi obecný rámec čínského systému sociálního kreditního skóre.

Všechna data shromážděná z DQ Assessment jsou zahrnuta v Global DQ Databank, která vytváří index DQ, a v měření dopadu konkrétních iniciativ v oblasti digitálních dovedností, stejně tak jako tzv.agregovaný index, který zase měří úroveň kompetencí digitální inteligence (DQ). jednotlivých národů.

Cílem indexu DQ je sledovat celosvětový pokrok v budování digitálních dovedností s cílem umožnit každému jednotlivci, ale i organizaci v každé zemi, aby byli digitálně gramotní – bezpečně, eticky a kompetentně.

DQ Index hmatatelně pomáhá vůdcům z mnoha zainteresovaných stran vizualizovat a implementovat, jak zajišťují budování digitálních dovedností jednotlivců a organizací v jejich sféře vlivu prostřednictvím praktických nástrojů pro hodnocení DQ.

DQ Assessment využívá předem stanovené benchmarky a standardy k analýze „úrovně mnohočetných kompetencí digitální inteligence jednotlivců a organizací“ ve srovnání s výkonem zbytku světa na základě jednoho vybraného a stejného kritéria – umožňuje tak jednotlivcům a organizacím určit jejich silné a slabé stránky na základě globálních standardů a rozšiřování digitálních dovedností pro jednotlivce a organizace, které jsou přizpůsobeny tomu, aby zároveň pomáhaly při celoživotním vzdělávání.

Tyto „nástroje“ byly navrženy a spravovány mnoha „důvěryhodnými zdroji a existujícími výzkumnými projekty partnerů vlastníků obsahu“.

S laskavým svolením: DQ Institute

Z tohoto sběru dat v reálném čase se pak vypočítává celkové skóre, stejně jako v IQ testu. Toto se pak nazývá skóre DQ.

DQ Score je tedy složené číslo odvozené z úrovní kompetencí měřených podle osmi základních kompetencí digitálního občanství. Podobně jako u skóre IQ je globální průměr 100 se standardní odchylkou 15.

DQ skóre významně koreluje s úrovní kybernetických rizik (inverzní) a osobnostních silných stránek (přímé).

S laskavým svolením: DQ Institute

Například průměrné skóre DQ 90 za sdílení osobních údajů znamená asi 24procentní riziko, že dítě sdílí své osobní údaje. Zvýšení jejich skóre DQ na 100 však toto riziko již snižuje na 17 procent a zvýšení tohoto skóre na 110 jej dále snižuje až na pouhých 12 procent.

S laskavým svolením: DQ Institute
„DQ Score přímo koreluje s psychologickými silnými stránkami, kognitivním a sociálním rozvojem a také bezpečným a odpovědným online chováním.“ S laskavým svolením: DQ Institute

S touto implementací takového nového skóre se DQI a další partnerské skupiny snaží podporovat „mezinárodní projekty vzájemné spolupráce“ pro bezpečnost dětí online a digitální občanství.

DQI poznamenává, že děti jsou vlastně jen nuceny vyrůstat v „podivném novém světě“, školy byly donuceny zavírat a přesměrovat se téměř, ne-li zcela, na výuku pouze online, a děti dnes tak tráví veškerý svůj čas jen přilepené a také zcela závislé na monitoru počítače. Velká změna, která začala právě v roce 2020 spolu se začátkem toho všeho blokování a izolace, již musela řešit výše zmíněná kybernetická rizika a zvládat je, tak také ale způsobila, že zdravotní problémy u dětí prudce vzrostly, spolu s dramatickým nárůstem těchto kybernetických rizik. To vše vede, jak se tvrdí, k mnohem horšímu sociálnímu přizpůsobení, horšímu školnímu prospěchu a špatnému zdraví. Tedy k nemocné a hloupější populaci

Podle DQI již existuje několik institucí na mezinárodní a národní úrovni se stejnými cíli, ale DQI a její partneři se je snaží všechny zrychleným tempem – což je mimořádně efektivnější a koordinovanější – zlepšovat na globální úrovni.

Podle jejich vlastních slov se DQI snaží podporovat:

Společné měření a globální databanka pro sledování globálního, národního a místního pokroku v oblasti online bezpečnosti dětí a digitálního občanství. Měření vyvíjené v tomto projektu lze integrovat spolu s dalšími indexy, které měří výkon digitální ekonomiky, jako je G20 Measurement for Digital Economy, a digitální udržitelnost, jako jsou cíle OSN pro udržitelný rozvoj.

Národní žebříčky a rámce

V roce 2020 bylo spuštěno první globální měření stavu bezpečnosti dětí na internetu v reálném čase s názvem The Child Online Safety Index (COSI). Údaje byly shromážděny od více než 145 400 mladých lidí, shromážděných od malých dětí a dospívajících z 30 zemí v letech 2017 až 2019.

COSI analyzuje svou globální databázi spolu se standardy DQ Assessment a automaticky aktualizuje aktuální skóre země.

Rámec je vytvořen podle sloupové budovy se základem 24 oblastí analýzy, podporovaných 6 pilíři (kybernetická rizika, disciplinované používání digitálních technologií, digitální kompetence, poradenství a vzdělávání, sociální infrastruktura a konektivita), které podporují tři primární konstrukce „ Moudré využití, posílení pravomocí a infrastruktura.“

Index dětské online bezpečnosti (COSI) měří úroveň online bezpečnosti dětí na celém světě na základě šesti pilířů: kybernetická rizika, disciplinované používání digitálních technologií, digitální kompetence, poradenství a vzdělávání, sociální infrastruktura a konektivita. Každý z těchto pilířů je tvořen 2–8 zaměřenými oblastmi, což umožňuje komplexní posouzení online bezpečnosti pro děti. Pro každou zemi bylo vypočítáno skóre COSI v rozmezí od 0 (nejhorší online bezpečnost pro děti) do 100 (nejlepší online bezpečnost pro děti).

S laskavým svolením: DQ Institute
S laskavým svolením: DQ Institute

V roce 2022 se Spojené státy například umístily na 10. místě ze 100 se skóre 67,6.

Je zajímavé, že DQI říká, že USA mají „nízkou“ úroveň „přístupu k internetu doma a ve školách“.

V současné době je na prvním místě Spojené království (81,3), těsně druhé Japonsko (80,4) a bronzovou pozici obsadila Indie (79,9).

Výsledky se od vydání COSI v roce 2020 změnily.

30 zemí účastnících se testu COSI a jejich hodnocení bezpečnosti dětí.

Žádné dítě nezůstalo pozadu

Institut navíc spustil hnutí #DQEveryChild, které se zaměřuje na děti ve věku 8–12 let, jako „globální hnutí za digitální občanství“.

#DQEveryChild je strategické globální hnutí, jehož cílem je poskytnout dětem ve věku 8–12 let komplexní dovednosti digitálního občanství od začátku jejich digitálního života. Hnutí začalo ve spolupráci se Singtelem a Světovým ekonomickým fórem a rychle se rozšířilo na více než 100 partnerských organizací a v roce 2019 bylo aktivní již ve více než 80 zemích.

Sada eLearning obsahuje 8denní kurz pro děti, aby se naučili osm základních dovedností digitálního občanství. Když děti dokončí kurz, rodiče dostanou bodovací kartu s jejich hodnocením DQ a důkladným rozpisem jejich nedostatků a úspěchů. Rodiče pak dostanou oficiální příručku, jak mohou pomoci zlepšit DQ svých dětí.

Denní rozvrh „misí“. S laskavým svolením: DQ Institute

DQI vytvořil video vysvětlující tento program hlouběji. Když děti dokončí kurzy online a za obrazovkou, budou hrát hry, číst komiksy, vyrábět nálepky a posílat zprávy ostatním v globálně interaktivní chatovací místnosti napodobující platformy sociálních médií, jako je Facebook nebo Twitter. Stejně jako skauti budou děti za své úspěchy získávat odznaky spolu s digitálními mincemi a digitálními sběratelskými kartami.

V prosinci 2021 se DQI a další skupiny spojily s eSmart Digital Licence+, novým programem rozvoje kapacity digitální inteligence pro dospívající v Austrálii a na Novém Zélandu, aby vybraným studentům vyložili svoji filozofii DQ. Jinak řečeno, aby jim vymyli mozek propagandou a indoktrinací.

Toto tripartitní partnerství ukazuje, jak mohou stejně smýšlející mezinárodní partneři spolupracovat a přinášet studentům vysoce kvalitní vzdělávací programy v oblasti digitální gramotnosti. eSmart Digital Licence+, založený na standardu DQ Global Standard, je přední program digitální inteligence se sledováním dopadu na základě globálního benchmarku.Což Yuhyun Park uvedl v prohlášení, o kterém informovalo Yahoo

Globální zátah na internetu

Zatímco WEF pokračuje v propagaci digitálního kvocientu – jak je vidět v článku zveřejněném včera, 11. ledna – národy a webové stránky sociálních médií začaly skutečně zasahovat proti tomu, co lidé mohou a nemohou říkat online.

WEF je samozřejmě pro tento typ potlačování svobody slova na internetu, jak může doložit jejich diskusní panel „Svoboda tisku“ vyzývající k dalším investicím do potlačení menších a nezávislých subjektů. A jen o několik měsíců později stejné Fórum také přineslo myšlenku sloučení umělé a lidské inteligence dohromady za účelem cenzury „dezinformací“ a „nenávistných projevů“, přičemž tvrdilo, že obě strany samy o sobě nestačí ke zmírnění toho, co je zveřejňováno online, ale že teprve jakýsi symbiotický vztah mezi těmito dvěma stranami by byl ideální, abychom se zbavili lidí a názorů, o nichž tvrdí, že jsou „hoaxeři“ a „dezinformace“.

WEF ale rozhodně vůbec nejsou dnes ti jediní, kdo volá po cenzuře internetu a jejím uzákonění.

Úřady v Saúdské Arábii již používají aplikaci Google ke sledování a špehování vlastních občanů, kteří by se odvážili kritizovat vládu, což by mohlo vést k až doživotnímu vězení. Mezitím v Evropě nevládní organizace (NGO) nabádají obyvatele, aby se navzájem udávali tím, že prostřednictvím aplikace nahlásí „digitální násilí“ a nebo nenávistné projevy pachatele.

Minulý rok The WinePress podrobně popsal dokument, který zveřejnila novozélandská tajná služba Kiwi (NZSIS) , ve kterém nabádá občany, aby se hádali s těmi, které považují za „teroristy“ a kteří nesouhlasí s vládou. Její generální ředitel, k tomu řekl: „Mohou to být třeba opatření týkající se Covid, která vláda přijala, nebo to mohou být různé jiné politiky, které jsou interpretovány jako porušování práv, a přitom je to druh toho, co popisuji jako horkou změť ideologií a přesvědčení které pohánějí konspirační teorie.“

Nedávno australská federální policie dokonce již veřejně požádala civilisty, aby o sobě navzájem informovali, pokud mluví o „protivládních, protipolicejních nebo covidových konspiračních teoriích“. Den před tímto oznámením WP 28. prosince informovalo, že australská vláda hovořila o zavedení „pasu pro sociální média“ k potírání „zneužívání online“ a „špatného chování“,na základě nízkého sociálního kreditního skóre a digitálního ID, aby bylo možné skutečně získat přístup pouze k určitým platformám sociálních médií.

S ohledem na všechny tyto kroky a na to, co tvrdí DQ Institute a WEF, tak dnes již není příliš daleko k tomu, aby to vše bylo časem implementováno v mnohem širším měřítku, než je tomu v současnosti, a nejen primárně pro děti.

I když to není DQI, pro argumentaci, společnost určitě stanovila pevný rámec pro to, jak by mohlo fungovat širší internetové sociální kreditní skóre.

Přinejmenším pak DQ poslouží jako platforma pro přípravu mládeže k tomu, aby se WEF a ostatní globalisté chovali tak, jak si mají myslet a chovat, a aby si zvykli na myšlenku sociálního kreditu.

Zdroj: https://winepressnews.com/2023/01/12/the-coming-global-citizen-test-that-will-be-mandated-for-people-to-use-the-internet/

PODPOŘTE MYŠPULE SVĚT !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů. Přispějete-li na jejich provoz a udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100

do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s