Federální vláda USA sleduje neočkované osoby

Článek Josepha Mercoly zveřejnil The Epoch Times 14.února 2023, překlad Myšpule.

Americká vláda tajně sleduje všechny ty, kteří nedostali injekci COVID, ale i ty, kteří nemají aktuální informace o svém očkování. Ještě horší je ale to, že dokonce zaznamenává důvody proč. Nyní, když byl tento sledovací program široce přijat, tak alespoň víte, proč se to dělá a jak to případně můžete přechytračit.

Příběh na první pohled

 • Americká vláda tajně sledovala ty, kteří nedostali vakcínu na COVID nebo jsou očkováni jen částečně, prostřednictvím dosud neznámého programu sledování navrženého americkým Národním centrem pro zdravotní statistiku (NCHS), konkrétně divizí Centers for Disease Control (CDC).
 • Program byl implementován již 1. dubna 2022 a od ledna 2023 byl přijat většinou lékařských klinik a nemocnic v celých Spojených státech.
 • V rámci tohoto programu byli lékaři na klinikách a nemocnicích instruováni, aby se zeptali všech svých pacientů na stav jejich očkování, který je poté přidán do jejich elektronických lékařských záznamů jako diagnostický kód, známý jako kód MKN-10, aby mohli být sledováni uvnitř i vně amerického lékařského systému.
 • Tyto nové kódy ICD-10 jsou součástí vládního plánu na zavedení lékařské tyranie pomocí očkovacích pasů a digitálních ID.
 • Vláda také sleduje nedodržování všech ostatních doporučených vakcín pomocí nových kódů MKN-10 a dokonce zavedla kódy, které popisují, PROČ jste nedostali doporučenou vakcínu. Byl také přidán účtovatelný ICD kód pro „poradenství v oblasti bezpečnosti vakcín“.

Jak nedávno objevil a oznámil Dr. Robert Malone 1  , tak americká vláda tajně sledovala ty, kteří nedostali očkování proti COVID nebo jsou očkováni jen částečně, prostřednictvím dříve neznámého programu sledování navrženého americkým Národním centrem pro zdravotní statistiku. (NCHS), divize Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).

Program byl implementován 1. dubna 2022 2 ,  ale stal se všeobecně přijatelným většinou lékařských klinik a nemocnic po celých Spojených státech až do ledna 2023.

V rámci tohoto programu byli lékaři na klinikách a nemocnicích instruováni, aby se zeptali pacientů na stav jejich očkování, který je pak přidán do jejich elektronických lékařských záznamů jako diagnostický kód, známý jako kód MKN-10, a to bez jejich vědomí nebo souhlasu, aby mohli být sledováni – nejen v rámci systému Americké zdravotní péče, ale i mimo něj.

Tajný sledovací program odhalen

Nové kódy Mezinárodní klasifikace nemocí (ICD) byly zavedeny během zasedání Výboru pro koordinaci a údržbu MKN-10 ve dnech 14.–15. září 2021. Výbor ICD zahrnuje zástupce Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) a NCHS. 3

Níže je snímek obrazovky strany 194 programu 4  distribuovaného během tohoto setkání. Podle NCHS „je zde zájem o možnost sledovat lidi, kteří nejsou imunizováni nebo jsou imunizováni pouze částečně“, a přišli na způsob, jak toho dosáhnout přidáním nových kódů ICD-10.

Jak můžete vidět níže, kód ICD-10 Z28.310 identifikuje ty, kteří nedostali injekci COVID a Z28.311 pak identifikuje všechny ty, kteří třeba jen nemají aktuální informace o svém očkování.

Sledování neočkovaných je součástí tzv. agendy biologické bezpečnosti

Proč ale vlastně chtějí sledovat neočkované ? Za jakým účelem? Na to existuje jasná a krátká odpověď: chtějí tak usnadnit implementaci digitálních očkovacích pasů. Jak poznamenal Malone: ​​5

„Kód číslo Z28.310 uvedený výše není kódem pro nemoc nebo diagnózu, ale spíše pro nedodržení lékařského postupu… Jakmile je stav očkování osoby zakódován a nahrán do centrální velké databáze, tak k němu může mít přístup jak vláda, tak i soukromé zdravotní pojišťovny.

„Správní státní úředníci v CDC (alespoň zatím) neučinili stav imunizace přímo jako nemoc, kterou lze do systému nahlásit, ale stav imunizace je tu uveden jako jeden z důvodů povinného hlášení. 6  Jsou tedy již jen jeden krok od toho, aby dokonce mohli shromažďovat tyto informace i bez vašeho svolení. Ergo: Očkovací pasy jsou snadné. V této zemi (myšleno v USA) může však to, že vaše záznamy o vakcínách nejsou „aktuální“, znamenat třeba i to, že:

„•  Vláda nebude omezovat vaše cestování, ale aerolinky ano.

“•  Vláda nebude omezovat vaše cestování, ostatní národy však ano.

“•  Vláda nebude omezovat vaše cestování, ale autopůjčovny ano.

„•  Vláda vás nebude omezovat v cestování, veřejná doprava však ano.

„•  Vláda nebude omezovat vaše cestování, soukromé společnosti ale ano.“

Světová zdravotnická organizace odhlásila sledovací kódy

Kódy ICD byly vytvořeny Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a všichni lékaři – s výjimkou soukromých lékařů, kteří nepřijímají pojištění – jsou povinni tyto kódy používat k popisu pacientova stavu a péče, které se jim během návštěvy dostalo.

Jak poznamenal Malone, 7  skutečnost, že systém ICD provozuje WHO, je důležitým detailem, protože to znamená, že WHO musela autorizovat CDC k přidání těchto nových kódů. Z toho ale také vyplývá, že tyto kódy mohou být používány dokonce mezinárodně a jen my to zatím nevíme.

Kódy se zadávají do vašeho elektronického zdravotního záznamu a používají je potom třeba pojišťovny pro účely své fakturace. Používají je třeba také statistici, kteří sledují a analyzují národní a globální trendy onemocnění, jako je napříkklad výskyt rakoviny a srdečních chorob v průběhu času.

Během posledního desetiletí se tyto statistické analýzy díky přechodu na elektronické vedení záznamů snadněji provádějí. Ve Spojených státech je systém kódování ICD od roku 2012 plně integrován do systému elektronických zdravotních záznamů.

V rámci kódů MKN-10 existuje kategorie nazvaná MKN-10-CM, 8 , 9  a tuto kategorii nyní CDC používá ke sledování neočkovaných se specifickými kódy pro „Neočkovaní proti COVID-19“ 10  a nebo „Částečně očkovaní“ . kvůli COVID-19.“ 11

Hrubé porušení práv na ochranu soukromí ve zdravotnictví

Vzhledem k tomu, že s neočkovaností není spojeno žádné účtování ani platba, a protože je velmi nepravděpodobné, že by neočkovanost byla součástí vašeho profilu onemocnění, neexistuje žádný právně platný důvod zaznamenávat odmítnutí očkování u kohokoli. Je to mimo jiné také porušení lékařského soukromí, protože k vašim záznamům má potom přístup celá řada jednotlivců, nejen vaši osobní lékaři.

Jak poznamenal Malone, rozhodnutí člověka zda se nechá očkovat nebo ne, jsou vždy pouze jeho soukromou záležitostí a naše práva na soukromí jsou zakotvena v zákoně o ochraně soukromí z roku 1974. Během pandemie COVID však byla práva na soukromí lékařů opakovaně porušována a porušována.

Stavy očkování dětí byly sdíleny se školami a zaměstnavatelům bylo uděleno „právo“ znát stav popichování svých zaměstnanců. Soukromým místům bylo dokonce dovoleno vyžadovat doklad o statutu očkování – to vše ovšem bez jediného slova zákona, které by bylo zrušeno nebo změněno.

Sledují dokonce také důvody vašeho odmítnutí očkování

Pokud potřebujete důkaz, že tyto kódy budou použity z důvodů, které nesouvisejí s vaším zdravím, zvažte toto: Tyto instituce také používají kódy k popisu toho, PROČ jste nedostali primární sérii nebo jste přestali dostávat boostery. Tyto kódy jsou uvedeny na snímku obrazovky níže pod kódem Z28.3 označující stav nedostatečné imunizace. 12

Použití výrazu „stav delikventní imunizace“ pod kódem Z28.39 nám také naznačuje něco o tom, k čemu tohle všechno nakonec povede. Slovo „delikvent“ totiž znamená doslovně „zanedbání povinnosti“ nebo „vinný z trestného činu“. Je tedy odmítnutí boosterů trestné? Možná že ještě ne dnes, ale jednou to pravděpodobně asi tedy trestné bude, nebo se s tím tak trochu počítá.

Všechna zmeškaná očkování budou sledována

Dalším náznakem, že tyto kódy jsou nedílnou součástí kontrolní sítě biologické bezpečnosti, je skutečnost, že kód Z28.39 – což je kód označující „Jiný stav podimunizace“ 13 – se má použít, „když pacient aktuálně nepoužívá ani jiné vakcíny, které nejsou COVID. .“ Jak je podrobně uvedeno na webových stránkách American Academy of Family Physicians: 14

„Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a Centra pro Medicare & Medicaid Services oznámila tři nové diagnostické kódy, včetně dvou pro stav imunizace COVID-19…

„Podle pokynů MKN-10-CM může 15  lékařů přidělit kód Z28.310, „Neočkováno proti COVID-19“, pokud pacient nedostal dávku žádné vakcíny proti COVID-19.

Lékaři mohou přidělit kód Z28.311, ‚Částečně očkovaný proti COVID-19‘, pokud pacient dostal alespoň jednu dávku vícedávkového očkovacího režimu proti COVID-19, ale nedostal dávky nezbytné ke splnění definice CDC ‚ plně očkovaný“ v době setkání… Nový kód Z28.39 je pro hlášení případů, kdy pacient aktuálně nepoužívá jiné vakcíny, které nejsou COVID.“

Jinými slovy, již začali sledovat VŠECHNA vaše očkování, nejen očkování COVID, a mohou pomocí dílčích kódů Z28.3 zjistit, proč jste danou vakcínu odmítli.

Očkovací pasy jsou hotovou věcí – pokud nebudeme jednat hned

Jak poznamenal Malone: ​​16

„Administrativní stát je zaneprázdněn budováním systému očkovacích pasů, který bude aktivní dříve, než si většina Američanů uvědomí, co se s nimi děje. Nikdo nebude klepat na vaše dveře a ptát se na stav vaší vakcíny, protože už ví…

„Nepotřebují souhlas Kongresu nebo soudů, protože jsme jim poskytli informace prostřednictvím našich poskytovatelů zdravotní péče.“ CDC je vládní organizace, která má za úkol sledovat stav vakcín na jednotlivcích.

„Už mají záznamy, stejně jako aktualizované informace o boosteru.“ Potřebují jen tu a tam vyladit definici, nebo přimět prezidenta Bidena, aby ponechal nouzovou situaci v oblasti veřejného zdraví COVID-19 na neurčitou dobu a očkovací pasy budou hotovou věcí.“

Nyní vám dokonce může být účtováno bezpečnostní poradenství v oblasti imunizace

Jako by to všechno nebylo dostatečně tyranské, přidali také účtovatelný kód ICD-10 pro „poradenství v oblasti bezpečnosti imunizace“. To je správně. Pokud jste se rozhodli, že nejste ochotni zúčastnit se experimentu s mRNA, nebo si prostě nemyslíte, že potřebujete jinou doporučenou vakcínu, váš lékař vám může vyúčtovat pojištění za to, že vyvracíte očkovací propagandu WHO.Mají kódy identifikující, zda jste odmítli očkování proti COVID a/nebo jakoukoli jinou vakcínu, a u každého odmítnutí vakcíny je uveden podrobný kód, proč jste to odmítli. „Přesvědčení nebo skupinový tlak“ je jedním z nich a můžete se vsadit, že tento kód vás automaticky kvalifikuje pro poradenství v oblasti bezpečnosti očkování, ať už chcete nebo ne.

Může se to stát víceméně automatickým, protože opět mají kódy identifikující, zda jste odmítli očkování proti COVID a/nebo jakoukoli jinou vakcínu, a u každého odmítnutí vakcíny je uveden kód s podrobnostmi, proč jste to odmítli. „Přesvědčení nebo skupinový tlak“ je jedním z nich a můžete se vsadit, že kód Z.28.1 vás automaticky kvalifikuje pro poradenství v oblasti bezpečnosti očkování, ať už chcete nebo ne.

Mají také v úmyslu indoktrinovat vaše děti a donutit vás za to zaplatit. Kód imunizačního bezpečnostního poradenství, Z71.85, byl popsán v září 2021 v časopise American Academy of Pediatrics (AAP) Pediatric Coding Newsletter. Abyste si mohli přečíst celý článek, musíte být členem, ale zde je veřejně dostupný náhled: 17

„Hlášení setkání pro bezpečnostní poradenství v oblasti imunizace.

„Vzhledem k tomu, že lékaři a další kvalifikovaní zdravotničtí pracovníci řeší rostoucí počet obav o bezpečnost imunizace, nabízí Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize, klinická modifikace (ICD-10-CM) nový kód, Z71.85, pro identifikaci poradenství v oblasti bezpečnosti očkování jako důvod setkání poskytnutý 1. října 2021 nebo později.

„Používejte tento kód, když oznamujete poradenství poskytované pacientům a pečovatelům, kteří váhají s očkováním, nebo se chtějí jen řídit alternativním očkovacím plánem nebo jinak vyžadují vykázání času stráveného poradenstvím nad rámec běžného imunizačního poradenství.

„Kód Z71.85 může být využit k označení hlavního nebo prvního důvodu setkání nebo jako sekundární důvod.

„Dokumentace času stráveného poradenstvím v preventivní medicíně a odděleného času stráveného poradenstvím ohledně podávání imunizace by měla být explicitně uvedena v poznámce o setkání, aby se tím pouze potvrdilo, že poradenství v oblasti preventivní medicíny bylo významné a samostatně identifikovatelné.“

Neočkovaní učitelé jsou označeni

V souvisejících zprávách bylo již začátkem února 2023 odhaleno, že ti učitelé z New Yorku, kteří nedostali očkování, tak byli „označeni“ tímto „problémovým kódem“ ve svých personálních složkách, což vyvolalo odeslání jejich otisků prstů FBI a Službě trestního soudnictví v  18New Yorku.

Účel toho všeho je zatím trochu nejasný, ale bývalý učitel veřejné školy Michael Kane, zakladatel hnutíTeachers for Choice, věří, že „neočkovaní pedagogové z New Yorku byli takto označeni proto, aby kvůli tomu byli považováni za ‚pravicové extremisty‘ nebo dokonce ‚teroristy‘“.

Kane byl totiž mezi těmi, kteří byli vyhozeni za to, že odmítli očkování na COVID. Odhalení, že otisky prstů učitelů byly nezákonně vloženy nejen do jedné, ale rovnou do dvou kriminálních databází, „skoro jistě otevírá nové kolo soudních sporů,“ píše Kane.

Výzva k akci

Když tohle všechno víte, co s tím můžete dělat? Jak zastavíme toto šílenství? Zde je několik návrhů:

 1. Požádejte Kongres, aby dokončil to, co začal Senát prohlášením stavu nouze pro veřejné zdraví za ukončený a hotovo. 17. ledna 2023, HR 382, ​​návrh zákona o „ukončení stavu nouze pro veřejné zdraví vyhlášeného v souvislosti s COVID-19“ byl postoupen sněmovnímu výboru pro energetiku a obchod. Tento návrh zákona musí být schválen.
 2. Kontaktujte svého zástupce v Kongresu a dejte mu vědět:
 • Podpořte vybraný podvýbor pro zbrojení vyšetřování federální vlády.
 • Chcete, aby Kongres zamítl všechny pokusy správního státu, OSN, WHO, Health and Human Services (HHS) a Bidenovy administrativy vyžadovat očkovací pas nebo digitální ID.
 • Očekávejte, že budou pracovat na zajištění svobody cestování pro všechny občany.
 • Očekávejte, že budou chránit ústavní práva.
 • Očekávejte od nich, že budou chránit všechna práva na soukromí, včetně a zejména lékařského soukromí, a protože tyto nové kódy ICD-10 porušují vaše právo na soukromí, chcete, aby okamžitě podnikli kroky k zajištění zrušení kódů.

Pokud jde o to, co můžete udělat pro ochranu svého lékařského soukromí na osobní úrovni, mějte na paměti, že nezávislí lékaři nejsou povinni používat kódy ICD, pokud nepřijmou pojištění. Takže výběrem lékaře, který má soukromou praxi, se můžete vyhnout označení a uvěznění v systému.

Původně publikováno 14. února 2023 na Mercola.com .

◇ Reference

Zdroj: https://www.theepochtimes.com/health/the-federal-government-is-tracking-the-unvaccinated_5056313.html

Obohatil či oslovil vás dnešní článek?

ZVAŽTE PROSÍM PODPORU MYŠPULE SVĚTA !
https://myspulesvet.org
a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů. Přispějete-li na jejich provoz a udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!


Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100
do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“


Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s