HAARP hodně diskutované tajemství

Projekt HAARP

O projektu Výzkumu vysokofrekvenčního aurálního pole pod zkratkou HAARP, se poslední dobou často hovoří, hlavně v souvislosti s údajně „konspiračními“ teoriemi ohledně modifikace počasí, které jsme si loňské léto mohli vyzkoušet na vlastní kůži i tady u nás v Česku a obzvláště tedy na Moravě, kde kvůli tomu dokonce přišli lidé nejen o majetek, ale i o život. Zajímalo mě tedy dozvědět se o tomto projektu trochu více. Informace jsou však velice skoupé, nepříliš objektivní a neustále se opakují dokola jen ty stále stejné. Dokud jsem v úplně jiné souvislosti a ze zcela jiných důvodů nezabloudila až na stránky exopolitika.cz, kde jsem konečně našla článek o projektu HAARP, který jsem hledala. Tento článek dnes beze změny přináším i vám, čtenářům Myšpule Světa zároveň s omluvou redakci exopolitka.cz za zveřejnění jejich autorského článku bez souhlasu. Původní zdroj pochopitelně uvádím. Článek napsala Dana Rašínová.

Redakce Exopolitka.cz: Ve věci zařízení HAARP jsme se v ČR dostali (2011) do absurdní a nebezpečné situace. Zatímco zpátečnický a nezodpovědný spolek, Český klub skeptiků SISYFOS, balamutí českou veřejnost v tom smyslu, že HAARP je neškodné zařízení, prý pouze výzkumný projekt chování ionosféry a nic více, odvážný novinář Adam B. Bartoš a tým serveru Freeglobe.cz obdrželi bronzový Bludný balvan 2011 za to, že si dovolili poukázat na HAARP jako na nebezpečný objekt!

Proto jako Česká exopolitika přinášíme závažný článek od kontaktéra s mimozemskou civilizací Plejáranů (přesný název PLEJAREN) Billyho Eduarda Alberta Meiera (BEAM) ze Švýcarska a jeho názor na nebezpečnost zařízení HAARP.

«

Výňatek z Bulletinu FIGU č.13 (svazek 4), leden 1998

HAARP“ je zkratka pro „Výzkumný projekt vysokofrekvenčního aktivního aurorálního pole“. Název tohoto projektu USA zakrývá fakt, že má k dispozici potenciál stát se větší katastrofou pro lidstvo než výtvor atomové bomby. Skutečnost v této věci je taková, že zařízení HAARP může být použito k rozpoutání války vědecko-fantastického typu. Zabýváme se zde lehkovážným experimentem. Pod rouškou neškodně znějícího názvu „HAARP“ americká vláda plánuje (1998) bombardovat oblohu energetickými paprsky z rozsáhlých anténních zařízení. Tyto energetické paprsky pak budou odraženy zpět na Zemi z ionosféry jako elektrické vlny extrémně nízkých frekvencí (ELF). Tento proces je schopen přetransformovat tyto vlny ELF do velmi zákeřných zbraní:

 1. Vibrace těchto ELF jsou schopné proniknout lidským i zvířecím mozkem, jsou-li vibrace namířeny jejich směrem. To nejen znehybní oběti a zabrání jim v jakémkoli pohybu nebo aktu obrany, ale zanechá je také ve stavu šílenství. Užitečný nástroj pro armádu, tyto vlny mohou také pronikat zdí z cihel a ocele.
 2. Frekvence ELF zlepšují radiový kontakt a příjem, dokonce i v silných bunkrech a atomových ponorkách.
 3. Vibrace ELF mohou pronikat pozemským povrchem a zachycovat ukryté bunkry.
 4. Vlny ELF se mohou používat k vysledování a přesnému zjištění raket, letadel a jiných letadel, a to dokonce i na druhé straně zeměkoule.
 5. Frekvence ELF mohou zcela odblokovat elektronická zařízení a radiové vlny nepřítele.

Tyto možnosti však představují pouze jednu stránku technologie HAARP. Musejí se také vzít v úvahu i možné vedlejší účinky jako je zastrašování. Skutečnost je taková, že do dnešního dne nikdo úplně nepochopil, jak bude reagovat ionosféra, když na ni dopadá toto energetické záření. Musíme mít na mysli, že ionosféra je velmi křehká. Spolu s ozónovou vrstvou chrání planetu a veškeré životní formy před smrtonosnými paprsky z vesmíru. Je určitě možné, že tyto energetické paprsky vysílané v rámci programu HAARP nejen naruší, ale vlastně zničí tento citlivý systém a ochrannou ozónovou vrstvu.

Ovšem různé vojenské skupiny a jejich vědci odmítají toto nebezpečí uznat, kdy vesele předpokládají, že se nic nemůže stát. Následkem toho v projektu pokračují, nehledíce na varování – a kolem roku 2003 bude již 180 antén, čímž započne toto šílenství. Testování probíhá v současné době (1998) s přibližně 60 dodělanými anténami v provozu. Na úpatí aljašského pohoří se staví les antén jako testovací místo pro radiové válčení. Zde je nástin, jak to celé má fungovat:

Nad ozónovou vrstvou leží křehká ionosféra, plynná vrstva bohatá na elektrické částice, nazývané ionty. Vědci mají v úmyslu tuto ionosféru zahřát za použití silných antén HAARP – tak, aby svázané balíky vysokofrekvenčních radiových vln mohly být vystřeleny do požadované oblasti ionosféry.

Na druhou stranu se vytvoří uměle zakřivené iontové mraky, které mohou fungovat podobně jako optické čočky. Tyto čočky budou používány k odražení nízkofrekvenčních vln ELF. Tyto vibrace mohou být použity k určení polohy letadla – například, ale jsou také vhodné pro další rušivé a smrtelné záměry: mohou být zacíleny na různé oblasti zemského povrchu, závisejíce na úhlu, při němž jsou radiové frekvence odraženy zpět od iontových čoček.

Před dlouhou dobou ztratil Mars svou atmosféru. Stejný osud by mohl hrozit brzy planetě Zemi… – výsledek nezodpovědných a nebezpečných Američanů, kteří musejí také vzít na sebe vinu za jednu z nejničivějších věcí druhé světové války, za atomovou bombu.

Vláda Spojených států se snaží uklidňovat každého tvrzením, že HAARP reprezentuje čistě vědecký experiment, ale pravdou je, že HAARP zakrývá ohromný projekt na paprskovou zbraň. Antény znamenají gigantickou, novou potenciální výhodu pro vojenské elity, zatímco zároveň představují obrovské potenciální nebezpečí pro celou planetu a všechny její živé formy. Obligátní ekologické studie projektu HAARP upozorňují na možnost změn v ionosféře, které by, mimo jiné, mohly mít vliv na ozónovou vrstvu. Je zajímavé, že tuto studii neprovedl American Environmental Protection Agency – Americká agentura pro ochranu životního prostředí (EPA), nýbrž letectvo USA (U.S. Air Force) a námořnictvo USA (U.S. Navy).

Pak by nemělo být překvapením, že ve skutečnosti armáda USA má v úmyslu těmito paprsky bombardovat ozónovou vrstvu a ionosféru. Konec konců Američané vždy chtěli být tím největším a nejmocnějším národem na Zemi. Avšak je zcela zřejmé, že vina nemůže být svalena na ty Američany, kteří jsou proti tomuto programu a kteří mají upřímné a pozitivní lidské záměry. Rovněž nejsou odpovědní za jisté nemocné elementy, které mají slovo, jakož i za skutečnost, že ostatní lidé jsou ochotní naskočit do rozjetého vlaku. Přes to všechno otázkou zůstává, proč se takové riziko vědomě provádí s takovým druhem nekontrolovatelné řetězové reakce uvnitř hranic jak ozónové vrstvy, tak ionosféry? Na to jsou dvě odpovědi:

 • Tvorba pracovních příležitostí pro armádu, jakož i účast na velkém či malém byznysu.
 • HAARP je peníze generující subjekt, který má vlastní sílu (moc) z realizování své zbraně.

Technologie HAARP může uvolnit sílu, která nemůže ani vzdáleně soupeřit s žádným potenciálním protivníkem. Dosud všechny scénáře jaderného útoku zahrnovaly několik jaderných výbušných zařízení s vysokými elektromagnetickými pulsy (EMP), které detonovaly ve vysokých výškách. Za použití HAARP jako zbraně dosáhnete dokonce stejného výsledku bez atomové energie.

Avšak zařízení HAARP je schopno udělat mnohem více, protože může proniknout hluboko pod zemský povrch, například může lokalizovat ropná ložiska nebo v předchozím odstavci zmíněné tajné bunkry. Skutečnost, že jisté typy záření jsou nejen nebezpečné, ale vlastně smrtelné pro lidské bytosti, rostliny a zvířata, je prostě přijata bez skrupulí.

Přestože HAARP může být využito jako super-radarové zařízení a zároveň jako destruktivní zařízení proti letadlům, neexistuje žádné ospravedlnění pro ohrožování životů všech lidí, zvířat, ani rostlin, ostatně samotné existence této planety. Tato skutečnost se zdá armádním elitám, velkým korporacím a lidem u moci uvnitř vlády Spojených států nepodstatná. Na druhou stranu se zdá, že tyto skupiny jsou potěšeny, že ani neporušují dohody o ukončení jaderných zkoušek (které sotva někdo bude plnit), anti-balistických obranných systémech či odzbrojování. Jsou navíc rády, že jejich trestné chování celosvětově uniklo povšimnutí až dodnes (1998), protože jejich aktivity byly drženy téměř v naprosté tajnosti a protože jednoduše veřejnost nevěnuje takové situaci pozornost.

Paprskové zbraně a mikrovlnné války jsou téměř realitou, přestože si člověk nemůže dovolit přijít o ozónovou vrstvu nebo o jinou vrstvu, která rozvíjí svět, ponecháme-li stranou jeho vlastní život a životy rostlin i zvířat. Lidstvo si nemůže dovolit udeřit v atmosféře gigantickým zařízením na gigawatty, které udělají díru do pozemské okolní atmosféry, nemluvě o porušení nebo dokonce o zničení její harmonie. Přinejmenším se rány způsobené v této atmosféře skrze takové šílenství nikdy nevyléčí a uvrhnou pozemský život do ohrožení, možná navěky.

V současné době (1998) se zařízení HAARP používá zatím pouze pro nevelké testování klimatických poruch, které se již celosvětově vyskytují, které již nelze ignorovat. Nezdá se však, že by tato fakta tyto lidi nějak trápila, ani jejich přívržence, kteří mají program HAARP na starost. Dokonce popírají, že přírodní katastrofy, které se nyní objevují v globálním měřítku, mají něco společného s jejich nebezpečnými experimenty. Plejáďané/Plejárané však trvají na tom, že je ve skutečnosti přímé spojení mezi znečišťováním životního prostředí a globálním oteplováním. I když jsou zkoušky HAARP stále na nízké úrovni, program již spouští povodně, vulkanické erupce, zemětřesení a podmínky pro bouřkové počasí.

Piloti letounů byli instruováni, aby se těmto instalacím zdaleka vyhýbali, aby tak mohly být operace v plném proudu, anebo budou v plném proudu někdy v roce 1998. Jen jeden gigawatt energie z této jednotky stačí do ionosféry vypálit díru. Ale při plném výkonu bude tento paprsek zvýšen na 100 gigawattů…100 bilionů wattů.

Je faktem, že tato nová paprsková zbraň ovlivní a poškodí vědomí člověka a zvířat a samozřejmě celý genofond pozemských zvířat, rostlin a lidí. Stejně tak by mohla být manipulována veškerá vysoce citlivá energetická pole Země do bodu, kdy se posunou póly. Bombardování ionosféry představuje mnohá nebezpečí, destruktivní a smrtelné možnosti, ale ti, kdož to mají na starost, nedávají této záležitosti žádnou druhou šanci. V důsledku toho rázně postupují plnou rychlostí vpřed s tímto tajným zbrojním projektem, aby vytvářeli díry skrze ozón a ohřívali ionosféru.

V roce 1945 američtí vědci na základě mandátu vlády Spojených států a armády odpálili první atomovou bombu nedávné historie. Později připustili, že dopředu nevzali v úvahu to, co by se mohlo stát během exploze; ani snad jadernou řetězovou reakci, která by mohla zapříčinit spálení celé atmosféry Země, dokonce celé planety. Jejich pozice je nyní stejná, taková, jaká byla při zkouškách atomových bomb a šance na katastrofu s HAARPem zůstává 50:50. Tento experiment je dnes veden se stejnou pravděpodobností jako výbuch bomby v roce 1945.

I když se naše nejhorší obavy (ve věci jaderných bomb) nepotvrdily, pak proto, že „všechno dopadlo dobře“, avšak z těchto dřívějších experimentů vyplývají jiné hrozivé scénáře. Byly postaveny nové bomby a shozeny na obyvatele oblastí, kde zabily stovky tisíc lidí. Nesčetné množství lidí bylo zmrzačeno popáleninami a vyrostlo mnoho potomků obětí radioaktivní kontaminace, připomínající spíše monstra než lidi. Dále vznikla obrovská teritoria radioaktivního zamoření po celém světě a ta se stala od té doby na mnoho tisíc let neobyvatelnými. Kontaminace vyplývá z testování atomových bomb, jakož i z jejich komerčního využívání.

Jako by toho nebylo dost špatného, o atomových materiálech se mnoha obětem po celém světě – kontaminovaných radiací buď náhodně, z nedbalosti anebo při trestném úmyslu – tvrdilo, že se používají pro mírové účely. V těchto záležitostech Amerika zaujímá první místo na seznamu pachatelů trestných činů, protože mocichtiví lidé tohoto národa trestuhodně dovolili tajný výzkum za použití radioaktivní léčby, léků atd. na tisících nevinných lidech v nesčetných vesnicích a městech. Bohužel nejsou jedinou zemí, která to dělá. I když se tyto skutečnosti alespoň z části nyní staly obecně známými, nejsou ještě zcela odkryty. Tento typ výzkumu dokazuje takový nedostatek lidského soucitu, že se ptáme, zdali byli nebo stále jsou jednoduše strašlivými, krvežíznivými a nezodpovědnými monstry? Atomová bomba, která byla a stále je používána ke komerčním účelům jako „mírový zdroj atomové energie“, přinesla nekonečnou bolest, utrpení a nenapravitelné škody. Ničení pokračuje.

Navzdory tomu vědci USA v současné době (1998) provádějí a tajně plánují nová zvěrstva proti lidskosti, vysoce kontroverzní série testů, které zahájí nový futuristický, destruktivní a smrtící zbraňový systém. Tento systém má být pro celou planetu a její veškeré životní formy tak destruktivní a smrtonosný jako atomová bomba. Okamžitý výsledek, jakož i dlouhodobé následky tohoto šílenství, je stejně nejistý, jako když v roce 1945 poprvé vybuchla atomová bomba. Samozřejmě, že někteří vědci jsou šokováni a nechtějí s celou věcí mít nic společného. Mají názor, že život na Zemi v jeho současné podobě a existence planety je znovu ohrožen činnostmi lidí hladových po moci, zejména vládou a armádou Spojených států.

Program HAARP je považován za jednu z největších hrozeb ozónové vrstvě těmi vědci, kteří mají stále smysl pro zodpovědnost. Kromě toho program HAARP se může dotknout mnoha aspektů na Zemi, včetně jejích vnějších sfér a všech životních forem. Možnosti se pohybují od rakoviny kůže po změny klimatických zón až po ničivé bouře, sucha, povodně, zemětřesení a vulkanické erupce. Je zřejmé, že to vše je součástí každodenního života již nyní, zapříčiněno šíleností přelidnění a jeho důsledků, jako například ničením a znečišťováním životního prostředí, což vede ke globálnímu oteplování a posunům svrchní vrstvy Země.

Nicméně pokračující experimenty HAARPu zavinily v současné době klimatické změny, které střídavě spouštějí celosvětová zemětřesení, vulkanické erupce, záplavy a katastrofy životního prostředí.

Ti, kteří mají program HAARP na starost, ovšem popírají, že by tento program testování způsoboval takový chaos. Ale Plejáďané/Plejárané kategoricky uvádějí, že je tomu tak. Dále tvrdí, že HAARP způsobí v budoucnu tolik destrukce, bolesti, utrpení a devastace, že ani příroda, ani žádná živá věc nebude vůbec schopna vrátit se do normálního stavu rovnováhy. Dlouhotrvající účinky budou negativně ovlivňovat všechno na Zemi a zotavení všeho bude nemožné.

Za nějakou dobu (1998) bude v běhu celosvětový hon na ničitele ozónové vrstvy jako jsou chlor-fluorované uhlovodíky (freony – pozn. red.), a to právem. Přesto se americký průmysl a vláda brání řadě enviromentálních problémů a zdá se být lhostejná k rozvoji a ochraně života obecně. Důkazem toho je dodržování trestu smrti v USA, který je oslavován mnoha jejich občany a nemilosrdně používán.

Stejné svévolné ignorování lidského blaha jejími mocenskými elitami a následníky se ilustruje v jejich pořizování nové zbraně – HAARP. Aniž by to konzultovali s ostatními obyvateli této planety, jejich armáda rozdmýchává nebezpečí v podobě děr v křehké ozónové vrstvě, a tím vystavuje nebezpečí veškerý pozemský život. Tito mocní lidé berou na sebe tato závažná rozhodnutí bez starosti o cokoli jiného, než je jejich zatracené šílenství po moci a velikášství. Ionosféra bude skutečně poškozena a částečně bude programem HAARP rozpuštěna tak, že umožní nebezpečnému kosmickému záření neomezeně pronikat do zemské atmosféry. Toto samo o sobě dokazuje, že HAARP je nezodpovědný projekt. Takové šílenství můžeme vidět i v análech lidské historie, ale to je obvykle před lidmi skrýváno. Například v roce 1958 explodovaly tři atomové bomby v atmosféře, aby ovlivnily počasí. To vedlo do dvou let od této hloupé akce k celé řadě klimatických katastrof. V roce 1961 bylo vyhozeno do ionosféry 350 000 měděných jehel, z nichž každá měla přibližně 1-2 cm na délku. Výsledkem bylo, že se sama Země pomstila zemětřesením na Aljašce, které mělo 8,5 Richterovy stupnice, zatímco v Čile sklouzla do oceánu velká část pobřeží. V roce 1963 Američané a Sovětský svaz nechali detonovat 300 megatun atomových bomb ve stratosféře, čímž se v ozónové vrstvě roztrhly gigantické díry. Toto je jen pár z mnoha kriminálních zvěrstev uskutečněných proti lidstvu Američany a bývalou sovětskou vládou.

Popravdě řečeno, několik desítek těchto trestných činů je spojeno s Američany, Rusy, Francouzi, Izraelci, Číňany a dalšími, kteří sledují tytéž nebezpečné cíle. Čeho se může HAARP dopouštět, je mnohem horší než cokoli, co kdy bylo předtím. Hrozba pochází i z jeho umístění 320 km (200 mil) severovýchodně od Anchorage. V této severní části osamělé Aljašky se tyčí les antén, který se skládá z 360 věží, 24 metrů vysokých, kde armáda bude vystřeloval svazky vysokofrekvenčních paprsků do ionosféry.

V experimentální formě to bude nějakou dobu pokračovat, což bude mít za následek více klimatických katastrof, zemětřesení a vulkanických erupcí, které se budou stupňovat. Cílem experimentů je zahřát a částečně přemístit ochrannou vrstvu, obklopující planetu. V tomto procesu jsou do ionosféry vypáleny obrovské „čočky“ se záměrem odrazit svazky vln ELF zpět na Zem.

Bernard Estlund, nezodpovědný student Nikoly Tesly (1856-1943), připravil vědecké základy pro HAARP. Svou práci si patentoval v roce 1985 pod hrozivým názvem: „Metody a mechanizmy pro změnu územní atmosféry, ionosféry a/nebo magnetické sféry Země“. Ukázalo se, že tento projekt je globálním vandalismem, protože se jedná o to, že jsou obrovská množství energie v gigawattech vystřelována do svrchních sfér Země. Současný dopad a budoucí následky na této planetě a všech živých formách se nedají absolutně ani odhadnout.

Za několik let po svém nápadu ztratil Estlund nad svým patentem kontrolu, když se dostal do finančních problémů. Prohlásil, že instalace antén na Aljašce je ve skutečnosti masivní paprsková zbraň, schopná zničit nejen veškerou komunikační síť, ale také rakety, letadla, satelity a mnoho dalšího. O vedlejších efektech, jak požadovaných, tak nechtěných, včetně klimatických katastrof po celém světě nebo přinejmenším v některých oblastech, a o neomezeném smrtelném záření říká, že proti nim není ochrana. Volba cílových míst pro tento smrtící chaos bude ležet v rukou nezodpovědných armádních a vládních úředníků a dalších. Existuje také vedlejší efekt vstupu smrt-přinášejícího vyzařování, proti, kterému není obrany.

„Billy“ Eduard Albert Meier – 1998

Překlad: Karel a Dana Rašínovi – 2011

Více také zde:

www.figu.org

http://cz.figu.org/

https://cs.wikipedia.org/wiki/HAARP

Zdroj: https://www.exopolitika.cz

3 komentáře: „HAARP hodně diskutované tajemství“

 1. Parádní článek.vynikajici odhalení!jen tak dál Myšpule a dávej na sebe pozor.toto je odhalení. pravda musí na světlo.děkujeme.

  To se mi líbí

 2. Ahoj! protože se moje pátrání a úvahy ubírají stejným směrem, doporučuji se podívat na tyto stránky : channeling. safo. cz kde jsou Plejáďané uváděny jako Cosmic agency a jejich zdroj zde : swaruu. org kde MS Edge nabízí překlad do dobré češtiny. Informace k aktuální situaci (grafen ve vakcínách,mimozemské vlivy apod) jsou velmi zajímavé i když ne moc pozitivní.

  To se mi líbí

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s