Covidošaráda úplně odstrčila neméně palčivý problém tak trochu na sílu globalizovaného světa, kromě očkovací genocidy probíhá také mikrovlnná genocida. Stále si myslíte, že technologie 5G je neškodná?

Americký web EMF.news přišel se zajímavým článkem o tom, že dokonce už i Scientifc American vydal varování před jak potvrzenými, tak ale i dosud neznámými nebezpečími technologie 5G pro člověka. A Scientific American je jednak mainstreamové informační médium, ale hlavně je to nejstarší vědecký časopis v USA, všeobecně respektovaný a vlivný, proslulý svými přísnými vědeckými standarty. Navíc vychází nepřetržitě již od roku 1845 a současnými „prověřovačemi faktů“ je pokládán za provědecký a vysoce důvěryhodný. Tudíž zde předkládané informace rozhodně nelze považovat za nějaké konspirace.

https://www.emf.news/2020-10-20-scientific-american-issues-warnings-dangers-of-5g.html

Americký respektovaný výzkumník v oblasti veřejného zdraví Joel M. Moskowitz z Kalifornské univerzity v Berkeley v článku ve Scientific American uvádí, že technologie 5G je mnohem více škodlivější, než nám trvdí vlády a telekomunikační průmysl, kteří chtějí, aby lidé zkrátka věřili tomu, že je to bezpečné. Uvádí navíc to, že totéž platí i pro Wi-Fi a vlastně veškerou současnou mobilní technologii.

Expoziční limity jsou zastaralé

Jedna z jeho největších obav souvisí se skutečností, že FCC vlastně jen znovu potvrdila dosud platné maximální expoziční limity pro radiofrekvenční záření neboli RFR, které byly ovšem zavedeny již v 90. letech minulého století, tedy velice dlouho předtím, než vůbec začali existovaly současné Wi-Fi technologie, 2G, 3G, 4G a 5G. Jinými slovy, FCC nyní plánuje zachování značně zastaralých bezpečnostních standardů, které ovšem vůbec neberou v úvahu stále více narůstající množství důkazů o tom, že tyto technologie prokazatelně jsou v mnoha ohledech vysoce škodlivé.

Podle Moskowitze limity expozice stanovené v 90. letech většinou souvisely pouze s potenciálními účinky intenzity expozice člověka záření RFR. Nyní však již bezpečně víme, že lidem hrozí rakovina a mnohé další zdravotní problémy.

Technologie 5G zavede kromě oněch mikrovln, které již používaly starší GSM technologie, také použití milimetrových vln. Kromě toho, omezený dosah 5G technologie znamená, že bude nutné umístit antény jednotlivých „buněk“ sítě každých přibližně 100 až 200 metrů, což extrémě navyšuje expozici lidís tímto zářením. Navíc nové technologie v 5G, jako jsou antény vytvářející tzv. louče mikrovlnného záření, nebo masivní MIMO a fázovaná pole, značně znesnadňuje měření této expozice.

Jakékoliv i krátkodobé vystavení člověka milimetrovým vlnám, které pohlcuje lidská kůže, ale také třeba povrchová vrstva rohovky, může negativně ovlivnit lidský nervový, kardiovaskulární a imunitní systém. Dlouhodobá expozice by mohla lidi vystavit riziku vzniku melanomu, očního melanomu a také učinit steriliními.

Moskowitz proto tvrdí, že by měly být co nejrychleji zavedeny nové expoziční limity, které by zohledňovali určité účinky signálů, jako je například polarizace a pulzování fázového pole, které ovšem značně zvyšují jejich celkové zdravotní a biologické dopady. Aktuální limity expozice RFR stanovené FCC pouze regulují vlastní intenzitu expozice, ale naprosto ignorují tyto další vlastnosti RFR v signálu.

Moskowitz také odkazoval na Mezinárodní vědeckou výzvu ohledně EMF, která jasně popisuje, jak EMP ovlivňuje živé bytosti na úrovních účinků, které jsou výrazně podhodnocovány. Tyto nežádoucí účinky zahrnují buněčný stres, nárůst množství škodlivých volných radikálů v těle, změny v reprodukčním systému, neurologické poruchy, poruchy učení a paměti a také mnohem větší riziko vzniku rakoviny. Účinky mikrovlného záření jsou pochopitelně také zaznamenány v přírodě, a to jak v rostlinném, tak ale i v živočišném světě.

Vědci, kteří tuto výzvu podepsali, představují většinu vědeckých odborníků na neionizující záření, kteří na téma EMP publikovali, je za nimi již více než 2000 prací na toto téma a článků v odborných časopisech.

Moskowitz také nesouhlasí se skutečností, že mnozí lidé pracující v telekomunikačním průmyslu, a hlavně i vládní úředníci, které si tito lidé přivedli na svou stranu, že označují ty, kteří poukazují na zde uvedená nebezpečí technologií 5G, za šiřitele strachu. Ovšem tato nebezpečí jsou skutečně hodně daleko od jakýchkoliv konspiračních teorií; tato jejich tvrzení vychází ze souborů legitimních vědeckých výzkumů.

„Vzhledem k tomu, že velká část našeho výzkumu je financována z veřejných zdrojů, věříme, že je naší etickou odpovědností informovat veřejnost o tom, co nám recenzovaná vědecká literatura říká o zdravotních rizicích bezdrátového záření.“ uvedl dále Moskowitz

Stručně řečeno, 5G lze přirovnat ke „ globálnímu experimentu na lidech jen bez jejich informovaného souhlasu “. Samotný fakt, že se i v Scientific American redakční rada rozhodla vytisknout tento článek, který je tak silně zaměřen proti 5G, ukazuje, že i ty nejmainstreamovější vědecké publikace na světě již dnes mají k této technologii vážné výhrady – a to by mělo stačit k tomu, aby si někdo položil otázku, zda by se tato technologie měla tedy vůbec začít používat.

https://www.wakingtimes.com/2019/07/15/5g-the-global-human-experiment-without-consent/

Přeložila a upravila: Myšpule

One thought on “Covidošaráda úplně odstrčila neméně palčivý problém tak trochu na sílu globalizovaného světa, kromě očkovací genocidy probíhá také mikrovlnná genocida. Stále si myslíte, že technologie 5G je neškodná?”

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s