Pro slovany konspirátory

Slyšeli jste již někdy o poněkud konspiračně znějící teorii o zavedení „nového světového řádu“ pod taktovkou tajných okultních společností, například Iluminátů? Nový světový řád (New World Order) a plán na vytvoření globalizovaného světa s centrální světovou vládou, bohužel není konspirační utopie, ale je to realita současného globalizujícího se světa. Existuje projekt „plánované rodiny“, který je součástí celosvětového projektu nazývaného „zlatá miliarda“. Ten vychází z teorie, že naše Země je schopná výborně uživit zhruba jednu miliardu lidí. Ale co ten zbytek, když je nás nyní na planetě celkem již bezmála sedm miliard? Co myslíte? Nejtemnější a nejčernější scénáře blízké přicházející profízlované elektronické informační budoucnosti jsou bohužel hodně pravděpodobně nejblíže tomu, co se na nás skutečně chystá, a čehož jsou náhlé a jakoby „náhodně“ vzniklé epidemie smrtících nemocí jen pouhým a v podstatě úsměvným náznakem… Lidé se dají pozabíjet i mnohem efektivnějšími, rychlejšími a sofistikovanějšími způsoby a metodami, navíc, proč je zabíjet, když jim jen stačí do jejich (pod)vědomí vložit ten „správný“ lživý a jejich tradicím nepřirozený a cizorodý program na základě jehož fungování a implementace se dobrovolně pozabíjí sami!

Myslíte, že je součástí zvráceného projektu „zlaté miliardy“ také přežití slovanů a jejich prastaré kulturní védské tradici, která je jednoznačně tou nejstarší kulturní tradicí lidstva na Zemi? Navíc to byla tradice jednotná v rámci celé planety, dalo by se říci, že to byla „předbabylonská“ kulturní tradice. Mnohá slova současných světových „západních“ jazyků mají zcela prokazatelně společné védské kořeny.

Problém je, že za ním stojí přesně ti stejní lidé, kteří nám po tisíce let násilně vnucovali svoji kulturní tradici, pro nás ovšem nepřirozenou, tradice vycházející z judaismu a schovávající se za mužem visícím na kříži, zatímco tu naši skutečnou, původní, rodnou kulturní tradici, naše Rodnoverie, rodnou víru záměrně ničili, devastovali, překrucovali, zatajovali a dokonce se jí snažili zcela vymazat z historické paměti lidstva? Podle tohoto zvráceného plánu Nového Světového Řádu, za nímž stojí jeho zakladatelka bývalá britská premiérka Margaret Thatcher a geopolitik Zbigniew Brzezinski, má být v oné zlaté miliardě pochopitelně světová politická a ekonomická elita. A nejvyšší úbytky obyvatel jsou stejně tak pochopitelně plánovány na východě, ve slovanských zemích…. Populace Ruska, Mongolska, bývalých států ruské federace, Ukrajiny a zemí východní Evropy má být snížena na pouhých několik málo miliónů lidí. To samé se plánuje také v Indii, v Číně, ve státech jižní Ameriky i Afriky. A to vše kulturou starou několik tisíc let, zatímco kultury, které mají být tímto způsobem zlikvidovány a vymazány z lidské historie, sahají až hluboko za období „doby ledové“? Od základní školy jsou nám vnucovány naprosto nepravdivé informace o našich vlastních předcích. A my tupci věříme jejich lžím o pralidech, o době kamenné, o pravěku a o nesmyslech, jako že se člověk evolucí vyvinul z nějaké opice. Věříme našim společenským autoritám (vědcům, učitelům, historikům) předkládajícím nám zcela beze studu tyto očividné lži o naší vlastní prastaré kulturní tradici! Navíc jsem si jistá, že dokonce mnozí z nich tak činí naprosto vědomě a dokonce záměrně, jsouc si přitom plně vědomi skutečné pravdy.

To z tohoto plánu pochází nesmyslné atomové zbrojení supervelmocí, studená válka, politická řevnivost mezi východem a západem. Tisíce let se vede proti slovanům doslova informační válka, kterou ovšem celá ty tisíciletí prohráváme! Důležitá historická fakta jsou před námi zamlčována, nebo záměrně překrucována. Pravdu se nedovíte nikde, ani ve škole, ale dnes už mnohdy ani on-line! Vyhledávané stránky náhle neexistují, nebo nejdou otevřít. Trváte-li na svém, spadne prohlížeč, nebo přestane rovnou fungovat celý váš počítač, jste-li v tu chvíli on-line! Zní to neuvěřitelně, ale osobně se s tímto často potkávám! Znamená to ovšem, že komusi vlivnému na této planetě velice záleží, a to opravdu hodně, na tom, aby se neustále on-line a v reálném čase monitorovaly veškeré vyhledávací dotazy na veřejném internetu (neberu zde v potaz onen diskutovaný tajný, neveřejný „dark-net“, po němž se lze pohybovat pouze za pomocí „torrentů“, nebo na základě znalosti konkrétní webové adresy a pod.) a ty „nevhodné“ dotazy (jako často bývají ty moje) byly prostě „odfiltrovány“. A to už raději vůbec nechci mluvit o tom, jakým způsobem se dají v tomto postmoderním způsobu vedení „informační války“ zneužít technologie, jaké jsou využívány v těch nejmodernějších, z převážné většiny čínských, mobilních telefonech. Ty vás totiž prokazatelně „poslouchají“ i když netelefonujete a váš mobil máte třeba v kabelce, nebo jen tak položen na stole. Prokazatelně, protože jinak by vám prostě sami od sebe nenabízely výrobky, služby, či relevantní výsledky vyhledávání přesně podle toho, o čem jste se jen před malou chvílí bavili s partnerem nebo s přáteli, nebo na co jste se jen dívali v televizi puštěné nahlas.. Jen očekávám, kdy se stane „zázrak“ a naše mobily nám začnou nabízet výsledky podle toho, na co právě myslíme. Jestli mi nevěříte, kupte si i levný, ale nějaký současný model telefonu Huawei a záhy pochopíte o čem mluvím a o čem mimochodem mluvili i bezpečnostní experti našeho státu právě v souvislosti s firmou Huawei. A to vše se děje již dnes, co nás čeká v blízké, či vzdálenější budoucnosti nechci při současné rychlosti vývoje informačních technologií raději ani pomyslet. Ostatně ono naučit se umění na vlastní povel programově „nemyslet“, tedy naučit se umění okamžitého zastavení vnitřního dialogu, může být již ve velmi blízké budoucnosti značně praktické a obávám se, že bohužel dokonce i nutné pro vlastní přežití.

Stejně tak, jako jsou současnými elitami klidně odfiltrovány výsledky vyhledávání našeho „nevhodného“ dotazu na internetu, byli minulými elitami po tisíce let pečlivě odfiltrovávány veškeré zmínky o naší historii, jako byla odfiltrovávána naše pravá prastará védská kulturní tradice, jako byli odfiltrovávány naše slovanské kořeny a náš původní pantheon slovanských božstev a naši bohové byli následně nahrazeni přísným, ale nám také naprosto cizím trojjediným Bohem Otcem, Jahvem, v rámci násilného pokřesťanštění původně slovanských (ná)rodů. Všichni naší Triglavové (mimochodem vyjadřující stejnou boží „trojjedinost“ jakou vyjadřuje křesťanský Bůh otec, syn a duch Svatý), náš Veles, Perún, Svarog, Dažbog, Živa, Lada či Mokoš, naše Vlhká matka Země, to vše nahradil nám nepřirozený trojjediný křesťanský Bůh, otec, syn a Duch svatý. Naše původní, rodná prastará védská kulturní tradice, sahající desítky tisíc let do minulosti, je nahrazena nám naprosto nepřirozenou, uměle vytvořenou kulturní tradicí starou „pouhých“ několik málo tisíc let, ale přitom vystavěnou na systému našich původních „pohanských“ svátků, na překroucení a převrácení našich původních „pohanských“ rituálů, na překroucení naší tradice a víry. Křesťanské kostely vznikají na místech našich původních Svätilišť a Kapištijí, na místech našich původních svatyní, posvátných hájů a na místech země energeticky silných, která byla u našich předků známá a přirozeně využívaná. Z našich tradičních posvátných „obětních“ ohňů oslavujících Smeralga Ogněboga hořících v ohnišťanských vesnicích po celá léta, aniž by byť jen jedinkrát vyhasly, zůstali jen utrapnělé kostelní svíce. Z oslav rovnodenností a slunovratů vznikly Vánoce, Velikonoce a pod. tedy umělé svátky záměrně zcela převracející jejich původní význam a navíc ještě k tomu klidně zneužité jen k další podpoře nesmyslného konzumu.

Jejich původní duchovní význam a spirituální podstatu nahradilo idiotské drancování supermarketů a kolapsy internetových obchodů s mnohamiliardovými obraty před Vánocemi a naše vzájemné předhánění se, kolik si můžeme dovolit utratit za naprosto zbytečné věci, které stejně nepotřebujeme! A to vše proto, že v rámci globální informační války proti slovanům jsou jejich původní, jim přirozené a vlastní rodové „programy“ tvořící jim přirozenou skutečnost a jim vlastní možnosti reality, jsou záměrně vymazávány a jsou jim implementovány nepřirozené „programy“ cizí, ale hlavně i nepřátelské kultury! Do vědomí jsou nám tak zcela záměrně a naprosto systematicky podsouvány lživé informace, na jejichž základě si nepravdivě interpretujeme povahu skutečnosti a vytváříme si zcela lživé hodnotové žebříčky.

Každý z pozemských národů obývajících Mitgard Zemi, dostal od Stvořitele svůj návod na použití planety. Židé dostali svůj Talmud a Tóru, nebo tajné učení Kabaly. Muslimové dostali Korán, křesťané dostali Bibli. A my, potomci Slovanů již nemáme nic. My jsme totiž dostali od Stvořitele náš vlastní návod a tím byli právě Védy. A naše Védy nám byli násilně odebrány a záměrně nahrazeny právě tou pro nás vlastně zcela cizí Biblí…

Věděli jste kupříkladu to, že Aramejština, tedy jazyk, v němž byla napsána ta původní originální Bible, tedy Tóra, vůbec nezná slova (výrazy) jako jsou „svědomí“ a „čest“? V Aramejštině prostě pro naše pojmy „svědomí“ a „čest“ vůbec neexistují slova! Pojmy, které my, slované, známe již déle než dvacet tisíc let z našich Véd, jazyk Bible ani nezná! Slova, označující to, co přirozeně a intuitivně nazýváme „svědomím“ a „ctí“ se objevují až mnohem později, v řeckých překladech Bible. A každý překlad textu je prostě zkreslením jeho původního významu. A představte si, jaká míra významového odchýlení se od původního textu je obsažena v jeho současném českém překladu. A Bible obsahuje nám cizí návod na použití Zeměkoule. Jde o pro nás naprosto cizí programy reality, tedy o jakési nepřátelské viry, znemožňující nám pro nás přirozenou interpretaci skutečnosti. A na základě této cizí, tedy nesprávné interpretace skutečnosti pak děláme chybná a nesprávná rozhodnutí, která v pro nás nepřátelském prostředí vedou nevyhnutelně k jediné možnosti, k naší záhubě.

A my přesto tyto cizí a nám nepřátelské kulturní programy přijímáme s naší tak typickou důvěřivostí a jakousi naivitou. A necháme se jimi dobrovolně manipulovat a ovlivňovat a leckdy jsme tak hloupí, že je klidně ještě šíříme dál! Takže místo oslav Slunovratu, tradičně toho nejdůležitějšího svátku každého Kolovratu, slovanského kalendářního roku, přinášející nám duchovní obrození a materiální prosperitu, smysluplnost a rodovou (rodnou) kulturní tradici, jako šílení nakupujeme v Německých supermarketech čínské zboží a všemu tomu nákupnímu šílenství říkáme svátky klidu!

Dobrovolně jsme si do svého vědomí nechali implementovat zcela cizí a pro nás (sebe) destrukční program a pácháme tak vlastně dobrovolnou kulturně-sociální sebevraždu. Tato implantovaná, naší duchovní podstatě cizí a nepřirozená informace je ovšem velice výhodná pro ty, kdo mají s takto zmanipulovaným člověkem svoje vlastní plány. Nevědomý člověk se totiž snadno ovládá a řídí. A „oni“ nás takto ovládají a řídí bezmála po dva tisíce let. A to vše za jediným účelem, kterým je prostě naše definitivní a naprostá likvidace! To jsou ty skutečné „síly“ temna a zla, nenápadně ovládající po tisíce let naši rodnou matičku Zemi. Vesmírné síly nekonečného zla zneužívající ke svým cílům hloupost a egoismus nelidí, ovládaných svoji sebedůležitostí, svým sobectvím, nenažraností, nenávistí a nevědomostí. Oni jsou tím skutečným „antikristem“ oni jsou ti, kdo dobrovolně slouží silám zla a toho, co tradičně označujeme pojmem „peklo“.

Současné teorie o NWO – Novém světovém řádu získané z médií a z internetu:

Pokusila jsem se dohledat zmínky o NWO, které by se dali považovat za věrohodné. Je jisté, že za myšlenkou NWO v současné době stojí několik soukromých a většinou tajných organizací, spolků a klubů, jejichž členy je většinou světová ekonomická elita, členové tajných služeb, poradci prezidentů a současná šlechta, včetně té české. Pro ně potom pracují nejrůznější organizace a neziskovky, které se většinou prezentují zcela jinak, jako naprostí filantropové, lidumilové, charita.

Daniel Solis vyučuje na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze a přednáší zde předmět Konspirace v mezinárodních vztazích. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz prozrazuje, kdo z českých politiků a osobností je prý zapojen do spiknutí na vytvoření totalitní světovlády nejbohatších korporací a skupin.

Současné teorie o NWO – Novém světovém řádu získané z médií a z internetu:

Solis říká, že na tvorbu a řízení politiky mají obrovský vliv různé tajné a polotajné spolky typu svobodných zednářů, iluminátů, Bilderbergu a Trilaterální komise. Ty usilují o vytvoření světovlády, kdy by hrstka nejbohatších ovládala lidi jako otroky.

V České republice je podle něho vedle zesnulého exprezidenta Václava Havla prý nejvýznamnějším exponentem těchto skupin mezi politiky první vicepremiér, ministr zahraničí a předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Jako další osobnosti, které prosazují Nový světový řád, uvádí Solis religionistu Tomáše Halíka a politologa Jiřího Peheho či organizaci Člověk v tísni. Podle Solise jsou knihy Petra Hájka Smrt ve středu a Smrt v sametu velmi podnětné a je na nich hodně pravdy.

„Na veřejné práci Halíka a Peheho za posledních deset, ne-li více let, je vidět, že protlačují nějakou agendu, která rozhodně není česká, není vlastenecká, není pro český národ a která není pro člověka, ale je pro elity. Jak říká Bible, po ovoci poznáte je. Poznáme je podle plodů jejich práce. Obecně ten systém je velmi dynamický, někdo může přestat podporovat ideu světovlády, tím pádem je zavržen a může se vrátit zpět mezi normální a slušné lidi. A naopak, z každého slušného člověka se může stát člověk neslušný. Vždy lze někoho zkorumpovat, ať už nabídkou peněz, společenské prestiže nebo naopak vydíráním,“ říká Solis.

Solis míní, že je potřeba politiky neustále hlídat a kontrolovat. Může být zvolen solidní demokratický politik, který začne cizím zájmům sloužit později či některý se projeví až v okamžiku, kdy získá určitou moc a do té doby vyčkává.

„Podívejte se třeba taky na Kalouska. To je člověk, který byl vždy blízký zbrojnímu průmyslu, je to člověk blízký hernímu průmyslu, hazardu. Jde na ruku katolické církvi při restitucích. A i v katolické církvi jsou skupiny blízké Novému světovému řádu, ačkoli oficiální nauka církve svobodné zednáře odmítá. Herní průmysl je provázaný s prostřednictvím těchto zisků se financuje Nový světový řád,“ říká Solis.

Člověk v tísni

Solis uvádí i organizaci Člověk v tísni: „Ta se tváří jako filantropická, že pomáhá lidem v nouzi. Ale při bližším průzkumu přijdeme na to, že to je organizace, která kryje mnoho podezřelých aktivit a že je navázána na zahraniční tajné služby. Sdružují se kolem ní podivná individua.“

„Vezměme si, kolik těch velkých bohatých rodin je dnes vydávána za filantropy. Například Rockefellerové. To je jenom PR. Nadace těchto rodin podporují revoluce a převraty, de-populaci planety. Třeba očkování dětí v rozvojových zemích. S odstupem času se přijde na to, že očkování je nucená antikoncepce bez vědomí těch obětí,“ říká Solis.

Společnost u nás podle Solise není vedena k veřejné debatě a není vedena k otevírání témat, která jsou nepohodlná. „Naše společnost má podle médií a mocipánů držet hubu a krok. Máme být zase vedeni jako stádo? Nemáme myslet? Nemáme klást otázky, jak to skutečně bylo? Nemáme sahat na naše ikony, i když to jsou lživé a vykonstruované ikony? Máme věřit médiím v ČR, která ani nepatří Čechům? Osmdesát procent tištěných médií je v cizích rukou. Máme věřit těm médiím, které vlastní Zdeněk Bakala, který je bílým koněm rodiny Rotschildů? Proč nemáme věřit někomu, kdo dlouho pracoval na Pražském hradě a je novinář? Jaký zájem by měl pan Hájek uvádět veřejnost v omyl? Není tomu naopak? Není jeho snaha osvětlit veřejnosti skutečnosti? Bořit lživé mýty? To byl cíl jeho knih,“ brání Hájka Solis.

„Pokud to někdo kritizuje, zmiňoval jsem pana Peheho, tak je z toho naopak cítit nějaká cizí agenda nadnárodních elit, které chtějí rozvrátit státy, úplně je vykořenit a ovládnout. Vytvořit z toho nějaký amalgám, kterému se bude říkat EU, který nebude mít žádnou vlastní identitu a který bude jednoduše ovládán nevolenými entitami, které budou řízeny zednářskými lóžemi. To je to, co tu pravda a láska nastolovaly. Že musíme držet hubu a krok. Nemyslím si, že je správné se poddat parnímu válci nadnárodních elit, které z nás chtějí mít stádo, které nemají názor a mlčí a jakmile něco řeknou, hned se na ně vrhnou hlídací psi nadnárodní oligarchie – tedy média, která nám dominují veřejný prostor. A budou rozcupováni za každý názor, který nejde s mainstreamem,“ varuje vysokoškolský pedagog.

Solis se obsáhle vyjádřil i ke Karlu Schwarzenbergovi. „Na jedné straně stojí artefakt laskavého, moudrého, shovívavého a blahosklonného knížete, vystřiženého jako z pohádky, ve které dobro vždycky vítězí nad zlem a ‚pravda a láska nad lží a nenávistí‘, a na druhé straně alarmující realita pouhým okem nepostřehnutelné pavučiny organizovaného zločinu nadnárodních struktur, jejichž kořeny sahají k počátkům vzniku takzvané černé benátské šlechty a propojují se v dnešní době v nespočetné legie vzájemně provázaných lóží, spolků, korporací, církevních a sekulárních organizací, bankovních domů, právnických kanceláří, hedgeových fondů a offshorových finančních společností, které se angažují ve všech myslitelných i nemyslitelných formách podniků, od pornografie, obchodu s bílým masem, drogami, finančními deriváty, nerostnými surovinami, hazardem, pozemky a nemovitostmi, drahými kovy, zbrojními technologiemi, informacemi, revolucemi, převraty a válkami. Je to tak komplexní klubko podvratných aktivit, že rozmotat je a někoho konkrétního usvědčit, je téměř nemožné,“ říká Solis.

Daniel Solis připomíná, že Schwarzenberg je navázán na nadnárodní struktury, které našly bezpečný přístav v USA. Ty podle něj provádějí subverzi suverénních států, ať už jde o takzvané barevné (oranžová, růžová) revoluce v Gruzii, Ukrajině či o arabské jaro, na nichž pracují američtí agenti.

„Za pomocí tajných služeb a armády se pašují drogy. Tyto nadnárodní struktury si dělají, co chtějí a jsou povýšeny nad jakékoli právo a zákony v státech. Schwarzenberg, ať už chce, či nechce, do těchto struktur patří. Je to možná jeho úděl z titulu jeho šlechtického původu. Je rytířem Zlatého rouna. To není jen čestný titul, ale i závazky. Je i v dalších řekněme lóžích či strukturách, o kterých běžní občané nic neví. Tyto struktury chtějí vytvářet světovou realitu dle svých představ. Víme, že od doby, co byl z Afghánistánu vyhnán Taliban, se tam pěstuje ve velkém množství mák a vyrábí opium. Slovinští novináři odhalili, že americká základna v Kosovu Camp Bondsteel slouží jako překladiště opia a posléze se někde v té oblasti vyrábí heroin a pašuje se to do dalších zemí. Je pak zajímavé, že Schwarzenberg podporoval nezávislost a uznání Kosova. O tomto se nepíše díky té mediální propagandě, o které jsem hovořil. Proto považuji prezidentskou volbu o snahu dosadit jako hlavu státu člověka, který těmto skupinám půjde na ruku a je součástí těchto kruhů,“ připomíná Solis.

Též upozorňuje, že Schwarzenberg je prý například členem Trilaterální komise: „To je taková soukromá iniciativa, lóže mocných a bohatých v Americe, Evropě a Asii, která vznikla z iniciativy amerického finančního magnáta Davida Rockefellera za pomoci poradce amerických prezidentů Zbigniewa Brzezinskiho, která prosazuje globalizaci.“

„O tom, kdo doopravdy vládne světu, dobře to píše doktor John Coleman v knize Conspirators Hierarchy, kde píše o rodinných klanech, které pracovaly v kriminálním prostředí po mnohá staletí již od feudálních dob, můžou to být i různé tajné řády. Kupříkladu Karel Schwarzenberg je členem Řádu zlatého rouna, který má také svá pravidla a členové mu musí být loajální. Jsou bankéřské rodiny, které se označovaly jako černá benátská šlechta, skupiny, které později obchodovaly s otroky či s drogami. Tehdy se tomu neříkalo korporace,“ vysvětluje Solis.

„Proč myslíte, že tady máme na Ministerstvu zahraničních věcí potomka nějaké knížecí rodiny, který dokonce svého času kandidoval na prezidenta? Bylo to z nějakého altruismu k Čechům? Co já vím o tomto člověku, tak on spíše Čechy opovrhuje a ani v Rakousku nemá dobrou reputaci. Víme, že je členem Trilaterální komise, což není organizace sdružující filantropy a dobráky. To jsou naprosto chladnokrevní ničitelé státní suverenity a prosazovatelé obchodních zájmů nadnárodní oligarchie. Založil ji David Rockefeller, který je považován za agenta Rothschildů. Myslitel stojící za tím byl Zbigniew Brzezinski. Ten byl přisluhovačem Nového světového řádu. Brzezinski nepatří k vládnoucím, ale k těm, kteří pro vládnoucí dělají špinavou práci.“

Daniel Solis žil mezi lety 1982 až 1989 v emigraci v Rakousku a Belgii. Na Vrije Univeristeit Brussel vystudoval mezinárodní vztahy a v roce 1993 tam obdržel postgraduální diplom z mezinárodního a evropského práva. Návazně absolvoval stáž v Evropské komisi na DG I a specializovaný kurz evropského práva a lidských práv v Evropě na letní akademii Evropského universitního institutu ve Florencii.

Současné teorie o NWO – Novém světovém řádu získané z médií a z internetu:

V roce 1990 až 1992 byl mluvčím Občanského fóra Brusel a dopisovatelem deníku Svobodné Slovo akreditovaným při Evropské komisi a europarlamentu. Od roku 1996 do roku 2000 pravidelně dlouhodobě navštěvoval Jižní Ameriku, kde se angažoval v ekologických a zdravotnických projektech zaměřených na ochranu amazonského deštného pralesa a jeho obyvatel. Solis byl také členem Strany zelených a členem zahraniční odborné sekce Strany zelených. Nyní působí na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze.

Solis upozorňuje, že bývají vytvářeny umělé hrozby, které mají vést k vyvolávání strachu ve společnosti a její lepší manipulovatelnosti a ovládání veřejného mínění. To je příklad takzvané války proti terorismu. Podle něho i některé konspirační teorie samy jsou někým uměle vytvářeny, aby manipulovaly společnost.

„Já mám k dispozici text od poradce prezidenta Baracka Obamy Casse Sunsteina, který byl vydán University of Chicago Law School. Ta studie se jmenuje Konspirační teorie (Conspiracy theories). Pojednává o tom, jak je nutné pro stabilitu režimu, zde konkrétně USA, infiltrovat ty skupiny, které šíří konspirační teorie. Infiltruje se virus do nitra těch skupin, které se zabývají konspiračními teoriemi a pak je šířeno něco, co může režimu či skupinám vyhovovat k šíření fám, které mohou někoho poškodit. Čili je nutné kritice podrobovat i konspirační teorie. Nelze bezmyšlenkovitě podléhat konspiračním teoriím a je nutné být vůči nim stejně kritický jako vůči této takzvané realitě předkládané oficiálními médii,“ řekl Solis.

Současné teorie o NWO – Novém světovém řádu získané z médií a z internetu:

Konspirace byly, jsou a budou

„Konspirace jako taková existuje a vždy existovala a vždy existovat bude. Jakmile máte několik lidí pohromadě, kteří mají společný zájem a chtějí ho prosadit zločinným spiknutím, lze mluvit o konspiraci. Taková zločinná spiknutí dělají velké organizace, tajné spolky, nadnárodní korporace či nadnárodní oligarchie – lidé, kteří jsou spojeni nějakým společným zájmem, například obchodním, průmyslovým či zájmem o suroviny, který přesahuje zájmy národních států,“ říká Solis.

„To, že si lidé myslí, že žijí v demokracii a že si myslí, že demokracie je toto, v čem žijeme, nemusí znamenat, že je to pravda. Svým studentům se snažím předat, že věci jsou jiné, než se jeví, ea non sunt quae videntur a že je nutné o všem pochybovat – de omnibus dubitandum est,“ dodává znalec konspiračních teorií.

Uvádí, že Spojené státy americké mají dlouhý seznam mnoha tajných operací, infiltrací a subverzí režimů, revolucí: „Otázka je, komu tyto akce sloužily. Sloužily občanům USA, nebo spíše nějakým skupinám, které Spojené státy využívají jako nástroj prosazení svých zájmů?“

Podle Solise bývá termín „konspirační“ používán jako nadávka: „Spíše než termín konspirační teorie bych používal termín konspirační hypotéza. Ve věděcké praxi je vždy hypotéza platná, pokud není vyvrácena.“

Snaha vytvořit světovládu

Podle Solise snaha vytvořit světovouládu či nastolit takzvaný Nový světový řád (New world order) dnes již není žádnou teorií či hypotézou, ale už se o tom hovoří poměrně otevřeně a je to politická praxe. Ideologické základy Nového světového řádu byly podle Solise položeny v relativně blízké minulosti a dnes se implementují.

Kořeny spatřuje v období, kdy byla Velká Británie globální imperiální mocností. Přesahy existují podle něho dodnes a Velká Británie, respektive skupiny v této zemi, v této tradici pokračuje a má pořád velký vliv. Britská královská rodina podle něho hraje velkou roli, aniž by si toho lidé všímali. Upozorňuje, že mnoho zemí je dodnes členy Commonwealthu a jejich hlavou je britská královna.

Současné teorie o NWO – Novém světovém řádu získané z médií a z internetu:

Tajné skupiny, jako jsou ilumináti či svobodní zednáři

„Existují tajné skupiny, jako jsou ilumináti či svobodní zednáři, kteří mají tajné přísahy a tajné dohody. Samozřejmě, že to je všechno velmi těžko dohledatelné. Existuje celá armáda investigativních žurnalistů, kteří se snaží proniknout do tajů těchto spolků, o kterých se hovoří, že ovládají světovou i národní politiku. Například Philip Marshall byl nalezen mrtev se svými dvěma dětmi a psal zrovna knihu o jedenáctém září. Nebo můžete být novinář, který něco objeví, ale žádná média to neuveřejní, protože patří strukturám, které jsou do toho zapojeny,“ upozorňuje pedagog.

Podle Solise rodina Rothschildů není špičkou pyramidy světovlády za oponou: „Důležité pro odhalování jakýchkoli vazeb je sledování finančních toků. Ačkoli samozřejmě Rotschildům patří nepředstavitelné množství majetku po celém světě, tak podle mě jsou pouze bankéři skutečných vládců světa. Používal se historický terminus technicus hof jude, dvorní Žid. Ti vykonávali pro feudály služby, které nemohli vykonávat katolíci.“

Staré rody a klany

„O tom, kdo doopravdy vládne, dobře píše doktor John Coleman v knize Conspirators Hierarchy, kde píše o rodinných klanech, které pracovaly v kriminálním prostředí po mnohá staletí již od feudálních dob, můžou to být i různé tajné řády. Kupříkladu Karel Schwarzenberg je členem Řádu zlatého rouna, který má také svá pravidla a členové mu musí být loajální. Jsou to bankéřské rodiny, které se označovaly jako černá benátská šlechta, skupiny, které později obchodovaly s otroky či s drogami. Tehdy se tomu neříkalo korporace,“ vysvětluje Solis.

„Proč myslíte, že tady máme na ministerstvu zahraničí potomka nějaké knížecí rodiny, který dokonce svého času kandidoval na prezidenta. Bylo to z nějakého altruismu k Čechům? Co já vím o tomto člověku, tak on spíše Čechy opovrhuje a ani v Rakousku nemá dobrou reputaci. Víme, že je členem Trilaterální komise, což není organizace sdružující filantropy a dobráky. To jsou naprosto chladnokrevní ničitelé státní suverenity a prosazovatelé obchodních zájmů nadnárodní oligarchie. Založil ji David Rockefeller, který je považován za agenta Rothschildů. Myslitel za tím byl Zbigniew Brzezinski. Ten byl přisluhovačem Nového světového řádu. Brzezinski nepatří k vládnoucím, ale k těm, kteří pro vládnoucí dělají špinavou práci. Takovým člověkem bychom mohli označit také Henryho Kissingera, který odvedl v zahraniční politice hodně špinavé práce prostřednictvím USA. To je člověk, kterého lze označit za masového vraha. Kissinger stojí za mnoha vraždami, které se udály po světě a o kterých se už nemluví, protože je zastiňují další vraždy, které se ve světě konají. Mám na mysli Východní Timor, Kambodžu.“

„Letos se očekává mimořádná sklizeň opia v Afghánistánu. Víme, že v Kosovu je obrovské překladiště. Camp Bondsteel je největší vojenská základna americké armády mimo území USA. Někde poblíž se vyrábí heroin, který se pak distribuuje do dalších zemí. Z toho jsou obrovské zisky. Dokonce se mluví o tom, že několik bank přežilo finanční krizi jen díky zisku z této trestné činnosti,“ dává konkrétní případ Solis o tom, jak funguje Nový světový řád.

„Zbigniew Brzezinski poznamenal, že oproti dřívějšku je nyní situace úplně jiná, že dříve bylo jednoduché kontrolovat milion lidí, ale těžké zabít milion lidí. Zatímco dnes je to naopak. Dnes je lehké zabít milion lidí, ale je těžké kontrolovat milion lidí. To řekl veřejně,“ dodává Solis.

Schwarzenberg a Bilderberg

Pokud jde o takzvanou skupinu a setkání Bilderber, kde byl například i ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, tak Solis míní, že se význam Bilderbergu trochu přeceňuje, i když to rozhodně není nedůležitý nástroj Nového světového řádu.

„Říkat Bilderbergu světová vláda je poněkud zkreslené, protože ty elity, které kontrolují svět, či se o to snaží, nefungují demokraticky jako instituce národního státu. Pokud chce ale někdo ovládat svět brutálním fašistickým způsobem a ustavit diktátorskou světovládu, o což se oni nepochybně snaží, nemůžeme od něj čekat, že se bude sám chovat demokraticky,“ dodává.

Na Bilderbergu se spíše harmonizují názory a ladí noty: „Já myslím, že se tam spíš harmonizují různé názorové proudy a srovnávají se noty či velitelský čas. Jsou tam novináři, majitelé médií, průmyslníci, politici. Čili oni mohou komunikovat spolu i jindy, aniž by je někdo rušil. A když se setkají na Bilderbergu, tak se dostane ven seznam jmen. Tito lidé mají zájem o konsolidaci své moci, neboť o ni musí v dynamickém systému neustále bojovat. I v této skupině dochází ke konfliktům a názorovým či zájmovým střetům. Například někdo z nich chce, aby lidstvo šlo zpátky do jeskyní, do doby kamenné a aby si jen elita užívala luxusu a technických vymožeností, někdo jiný zase říká, že lidstvo musí být na stejné technické úrovni, ale lidí musí být na světě tak o 90 procent méně. Oni o lidech hovoří, jako by se jednalo o skot, dobytek, jako o něčem, čeho není nutno se tázat, co je jejich majetek. Ti lidé mluví úplně jinak,“ vypráví.

Dolar v rukou soukromých bankéřů – Fed

Podstatná je i role Federálního rezervního systému Fedu. Ten vydává americký dolar, málokdo však ví, že to není státní instituce, ale banka v rukou soukromých bankéřů. Dolar je světovou rezervní měnou.

„Existuje fenomén takzvaného petrodolaru. To je velice rafinovaná záležitost, která umožnila USA prvenství nejen hospodářské, ale i technologické i další, protože všechny země byly svým způsobem nuceny obchodovat se surovinami, jako je ropa či zemní plyn v dolarech. A dolary mohly získat jenom obchodem s USA, které ty dolary vydávají. Dolary ale nevydávají Spojené státy americké jako takové, nýbrž Fed,“ říká Solis. Hovoří se také o tom, že americký prezident John Fitzgerald Kennedy byl zastřelen, protože právě bojoval s Fedem a jako jeden z mála prezidentů USA nebyl svobodným zednářem.

„Existuje zajímavá kniha, která se jmenuje The Creature from Jekyll island, kterou napsal Edward Griffin. V roce 1913 podepsal zákon o federální rezervě prezident Wilson, mimochodem svobodný zednář. Na ostrově Jekyll island se před tím vedla zákulisní jednání, kde se načrtl tento zákon. Fed je bezpochyby propojen s Bilderbergem,“ říká Solis.

BRICS se snaží vymanit z NWO

Státy BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika) se ale nyní chtějí vymanit z panování dolaru a chtějí mít vlastní rezervní měnu, země BRICS mají nyní 20 procent HDP světa a 40 procent populace.

Podobné věci podporoval podle Solise i venezuelský prezident Hugo Chávez. Nynější prezident Nicolás Maduro prohlásil, že Hugo Chávez podlehl rakovině, kterou byl záměrně otráven: „Pokud se o to někdo zajímá blíže, tak ví, že v roce 1975 byla představena zbraň při parlamentním slyšení v americkém kongresu, která vystřelovala zmražené šipky, které byly napuštěny jedem způsobující například infarkt. Jsou o tom zmínky v protokolech z komise senátora Churche. To je dnes již odtajněné. Spousta materiálu ze zahraniční politiky USA je teď na wikileaks.org/plusd.“

Nový světový řád je podle Solise především věcí euroamerické civilizace a je nástrojem neokolonialismu – ne států, ale korporací.

EU je produkt NWO, NATO jeho fašistická armáda

Podle Solise jsou v Novém světovém řádu víceméně zapojeny všechny vlády států EU: „Pokud se dostanete do vrcholné politiky, tak k tomu potřebujete požehnání těchto struktur. Jinak se tam prostě nedostanete. Tam nemá nikdo co dělat, pokud nepatří do klubu. Ať už to jsou zednářské lóže, které to vybírají a domlouvají, thik tanky typu Trilaterální komise, Bilderberg a podobně. Je známo, že před volbou amerického prezidenta kandidát navštěvuje Bilderberg, kde mu je požehnáno, pokud akceptuje zadání své budoucí politiky. Pakliže neakceptuje, tak je zvolen jeho protikandidát, nebo může mít nějakou nehodu. Pokud jde o Evropskou unii, tak ta je sama výtvorem Nového světové řádu. To je projekt, který slouží k ovládání 27 zemí s minimální demokracií a maximálně centralisticky. Dnes pár lidí rozhodne a všude v zemích EU to musí být zákon.“

Vojenskou základnou Nového světového řádu je podle něho NATO: „Stále zřetelněji vidíme fašistický způsob ovládání zemí, které nejsou členskými státy. Armády NATO fungují jako expediční základny koloniálních imperiálních systémů, které si podmaňují režimy, které jsou neposlušné či nechtějí zpřístupnit své trhy a surovinové bohatství. Pokud se nepodaří je přemluvit, tak nastane subverze, bombardování či vojenská invaze. Obama se v roce 2010 snažil přemlouvat syrského prezidenta, aby opustil spojenectví s Íránem a Hizballáhem. Když na dohodu národní vůdce nepřistoupí, tak se pak používá nějaká barevná revoluce. Máme zelené, růžové, cedrové, oranžové či sametové revoluce. Existují návody, jak takové revoluce provádět. A pak tady někdo lže o nějakém spontánním arabském jaru. Pokud se nepovede revoluce, tak jednou z možností je atentát na vůdce neposlušné země či může být otráven jako Chávez. A když to nejde ani, tak, potom se udělá horká válka, ale ta je dost nákladná.“

Jedenácté září se nikdy nestalo tak, jak je nám předkládáno. Svět se mílovými kroky blíží k totalitní světovládě, kdy bude existovat jedna banka, jedna měna a jedna vláda. Globální oteplování je podvod vytvořený světovými elitami, jako záminka k omezování občanských svobod. Hlavní světové události se nedějí náhodou, ale jsou řízeny globálními finančními a politickými elitami, které jsou povětšinou členy zednářských lóží a každoročně se setkávají v rámci takzvané Bilderbergské skupiny.

Konspirační teorie

Takové události se podle propagátorů těchto myšlenek chystají nebo se už udály zcela za oponou světového dění, kam běžný člověk nemůže dohlédnout a média hlavního proudu se prý záměrně brání o tom vůbec psát. Redakce ParlamentníchListů.cz se proto rozhodla vybrat ty nejznámější verze některých událostí a témat a informovat o hlavních tezích a argumentech zastánců těchto teorií, které ani často nezní nijak šíleně.

Pomyslný pytel s významnějším rozšířením konspiračních teorií se roztrhl hlavně v souvislosti s útoky na newyorská dvojčata z 11. září 2001. I když sami propagátoři těchto teorií vnímají slovo konspirační spíše jako dehonestující nálepku, která je má předem vyloučit z veřejného diskursu, a upozorňují na to, že samotný význam slova konspirační byl v případě těchto alternativních vysvětlení různých událostí záměrně obrácen a slouží už jen jako nadávka. Jsou všechno skutečně paranoidní smyšlenky nebo na nich může být něco pravdy?

Nejznámější konspirační teorií za posledních deset let je nepochybně výklad útoků na Spojené státy americké v New Yorku a Washingotnu 11. září 2001, kdy obří dopravní letadla narazila do newyorských mrakodrapů Světového obchodního centra a washingtonské budovy Pentagonu. Kritici oficiálního výkladu argumentují hlavně tím, že vlivem nárazu letadel se nemohly masivní železobetonové budovy zřítit, že sesun budov byl příliš pravidelný a v troskách byly nalezeny zbytky armádních výbušnin, jejichž detonaci měli údajně někteří svědkové slyšet.

Dále se také k zemi zřítila celá budova, která s dvojčaty sousedila, přestože nebyla žádným letadlem zasažena. Existují i teorie, že zničení budov bylo v přímé režii amerických tajných služeb či přinejmenším se nejednalo pouze o dílo fanatických islámských teroristů. K tomuto názoru se v podstatě kloní také vicekancléř prezidenta Klause Petr Hájek, který o tom obsáhleji pojednal ve své knize Smrt ve středu.

Česká politika a společnost JINÝMA OČIMA

Sama veřejnost zabrání odhalení pravdy

„Jedenácté září v New York City se tak, jak nám bylo předvedeno, zdůvodněno a zafixováno, nikdy nestalo. Nemohlo se stát. Obraz, který politická reprezentace USA pro vlastní i světovou veřejnost vytvořila, byla v každém případě manipulace, přinejmenším mediální. Platí to bez ohledu na to, zda například prezident Bush byl sám manipulován a naši potomci si místo něho za padesát let povzdechnou, že věřit tajným službám byla jeho největší chyba, nebo zda také on je vědomým účastníkem celého podvodu,“ píše v knize Hájek.

„Vytvoří-li totiž inscenátor – nejlépe státní moc – dostatečně šokující veřejné představení, které překročí míru běžné uvěřitelnosti, veřejnost sama zabrání identifikaci pravého původce. V instinktivní sebezáchovné emocionální reakci obklopí veškeré racionální pochybnosti hradbou iracionální důvěry v oficiální verzi. Opak by znamenal připustit, že státní moc se zcela vymkla veřejné kontrole a že tedy všechny jistoty, na nichž dané společenské uspořádání spočívá, jsou jenom fikce,“ uvádí dále vicekancléř.

V oficiálním výkladu událostí 11. září je podle jeho slov řada nejasností. „V Národní protiteroristické komisi, jež byla založena déle než rok po pádu Dvojčat, aby vše vyšetřila, působila řada lidí, o jejichž nezaujatosti je možné s úspěchem pochybovat, a výsledky její práce jsou v mnoha ohledech neuspokojivé – dokonce lze tvrdit, že v mnoha ohledech mlží, manipuluje s fakty a prokazatelně brání hlubšímu zkoumání některých nejasností,“ upozorňuje dále Hájek s tím, že mnoho kritiků oficiálního výkladu předneslo kompetentním americkým institucím řadu nevyjasněných otázek, na které však odpověď nedostali.

Tajné služby USA možná založily i Al-Kaidu

„Jedna z vážnějších konspiračních teorií tvrdí, na základě docela slušné argumentace, že všechno včetně Al-Kaidy je výtvor amerických tajných služeb. Pokud někdo pochybuje, je napříště blázen, popírač, spojenec teroristů, fantasta, anebo všechno dohromady Jinak není třeba nic dokazovat ani obhajovat,“ píše Petr Hájek.

Ten se krátce po vydání své knihy stal terčem ostré kritiky z řad mnoha mainsteamových novinářů. Když se jich paradoxně dotázal, zda knihu, kterou kritizují nebo o ní chtějí vést rozhovor, četli, dostal negativní odpověď.

Této tématice se také věnuje novinář a zakladatel serveru Freeglobe.cz Adam B. Bartoš, který upozornil na to, že některé takzvané konspirační teorie z minulosti se nakonec potvrdily.

„Po několika desetiletích se například ukázalo, že CIA experimentovala s halucinogenními látkami a prováděla tajné pokusy na obyvatelstvu jednoho francouzského městečka, kdy bez vědomí občanů přimíchala LSD do chleba a pak sledovala jejich reakce. Netřeba dodávat, že davové šílenství, které tehdy městečko postihlo, si vyžádalo i několik mrtvých. Obvinit z toho americkou vládu v šedesátých letech, kdy k pokusům probíhalo, by znělo jako výplod choré mysli, dnes to ale stojí černé na bílém v archivních záznamech a vláda se za to postiženým omlouvá,“ píše Bartoš v článku Konspirační teorie. Kdo je tady prostoduchý?

Na Bilderbergu i Schwarzenberg, Pehe nebo Dlouhý

Velkým fenoménem a často na internetu probíraným tématem je skupina Bilderberg, kde se každý rok pod nejpřísnějšími bezpečnostními opatřeními scházejí elity světové politiky, bankovnictví, korporací i velkých médií. Z České republiky se setkání v minulosti účastnil například dnešní ministr zahraničí a šéf TOP 09 Karel Schwarzenberg, bývalý ministr průmyslu a obchodu a ekonom Vladimír Dlouhý nebo levicový politolog Jiří Pehe.

Na toto téma v loňském roce v naší zemi vystoupil s přednáškou litevský novinář a publicista Daniel Estulin, který se Bilderbergu věnuje převážnou část svého života a vydal o této problematice i samostatnou knihu.

„Smyslem jednoho každého setkání klubu Bilderberg je vytvářet to, čemu oni říkají účelová aristokracie. Ta je tvořena evropskými a severoamerickými elitami, které se rády vidí jako ředitelé zeměkoule. Jinými slovy jde o vytvoření globální sítě obrovských kartelů, mocnějších než jakýkoli národ na Zemi. Tito budou řídit životní podmínky ostatního lidstva,“ řekl Estulin mimo jiné na loňské přednášce v rámci Klubu Reformy.cz

O tématu globální vlády poslední dobou hovoří už i prezident Václav Klaus. Ten o tom poprvé nejvýrazněji promluvil při projevu ve Vladislavském sále na Pražském hradě 28. října 2010.

Prezident Klaus: Hrozí globální vláda

„Jsme svědky toho, že seskupení ekonomicky nejsilnějších a politicky nejvýznamnějších států světa usiluje o to, stát se neformálním předstupněm globální světové vlády. Vlády zcela odtržené od demokratické legitimace občanů. Vlády, která – ať již bude mít formální rámec jakýkoli – bude fakticky rozhodovat o našich životech bez naší účasti a možnosti ovlivnění. V takovém uspořádání bude pojem občanství rychle zanikat. Demokracie bez občana je však protimluv a lehkomyslně navrhované světoobčanství je pouhou mystifikací, matením pojmů a manipulací,“ pronesl tehdy k národu český prezident.

Václav Klaus také už řadu let píše o problematice globálního oteplování, za které podle dřívějších oficiálních výkladů nesl vinu člověk převážně svoji produkcí skleníkových plynů. Komplexně teorii globálního oteplování zpochybnil ekonom a vydavatel internetového portálu Reformy.cz Vít Jedlička.

Ten v článku, který vyšel ve sborníku Centra pro ekonomiku a politiku, dal do souvislosti údajné globální oteplování a vliv světových elit jako právě třeba Bilderbergu. Podle něho je globální oteplování podvod vytvořený za účelem snadnějšího ovládání lidského života. V textu nazvaném Kdo stojí za podvodem s globálním oteplováním argumentuje hlavně tím, že vliv člověka na klima je dávno vědecky prokázanou nepravdou a odkazuje dále na publikace vydané takzvaným Římským klubem, na jehož založení se měl podílet David Rockefeller, jeden z prominentních členů Bilderberg group.

Lidstvo sjednotíme proti vnějšímu nepříteli, klidně i vymyšlenému

„Při hledání nového nepřítele, který nás sjednotí, nás napadlo, že se k tomuto účelu dá využít znečištění, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hladomor a podobně… Skutečným nepřítelem je však lidstvo jako takové. Když nevíte, co s domácí politikou, odveďte pozornost k hrozbám z vnějšku. Sjednoťme národy proti vnějšímu nepříteli, buď skutečnému, nebo k tomu účelu vymyšlenému,“ cituje Jedlička knihu První globální revoluce, kterou roku 1991 vydal právě Římský klub.

„Římský klub je globální klub světových elit. Celosvětovou pozornost získal v roce 1972 svou zprávou Meze růstu (The Limits To Growth 1972). Zpráva alarmujícím způsobem varovala, že je třeba zastavit hospodářský růst a že svět stojí před vyčerpáním přírodních zdrojů, především ropy do roku 1992. Není třeba skoro dvacet let poté zdůrazňovat, že se tento katastrofický scénář nenaplnil,“ podotýká šéf Reforem.cz v článku.

Ten také dále píše o spojitosti Bilderbergské skupiny se zvolením takzvaného prezidenta EU. „Na zasedání Bilderbergu, které se konalo 12. listopadu 2009 ve stejném zámečku v Bruselu, na kterém se v roce 1957 podepisovala zakládající smlouva EU, byl přítomen také Herman Van Rompuy. Van Rompuy byl o pár dní později oficiálně zvolen prezidentem EU. Ve svém inauguračním projevu pak překvapil mnohé svým prohlášením, že rok 2009 byl prvním rokem globální vlády,“ psal Vít Jedlička, s jehož serverem úzce spolupracují Svobodní a někteří senátoři ODS.

(Převzato z parlamentnilisty.cz)

(c) Myšpule 7528 od uzavření Míru v hvězdném chrámu.

One thought on “Pro slovany konspirátory”

  1. Vidím, je to velmi mladý blog.
    No kéž by se slovanům dařilo,l ale zatím to vypadá, že světová špinavá elita poštvr slovany proti sobě navzájem, nehledě množství jedů a záření a umělých virů, které musí slované absorbovat od této špinavé elity světa.

    To se mi líbí

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s