Archiv pro štítek: totalita

Artificial Intelligence AI (umělá inteligence) je totalitní dystopie

AI nenápadně vstoupila do našich životů, aniž bychom to leckdy vůbec zaregistrovali. AI totiž stojí za tím, které naše příspěvky a komu se ukážou, vložíme-li třeba post na Facebook, AI sama vyhledává a cenzuruje „hoaxy“, „fake news“, určuje, která videa na ‚YouTube jsou ideologicky nezávadná a která budou vymazána. AI se dokáže sama učit, a je v tom stále lepší. Sice na počátku procesu, když se AI učí třeba poznat kočku na fotografii, tak člověku stačí vidět 2, 3, možná 4, ale maximálně tak 5 koček, aby spolehlivě na každé další fotografii poznal kočku, zatímco AI bude muset vidět tisíce koček, než je sama rozezná na dalších fotografiích a to stejně nebude se 100% přesností, ale tak v 5-10 případech ze sta se stejně splete. Po té co shlédne fotografie 1milionu koček se splete v jednom případě z tisíce a časem bude 100% úspěšná. A člověk bude v tu chvíli druhý, protože není v lidských silách prohlédnout fotografie milionu koček, zatímco AI na to stačí pár vteřin. A víte, co udělá AI v okamžiku, kdy si nedej bože skutečně uvědomí sama sebe? Zní to jako ryzí sci-fi, nicméně přední odborníci na AI tvrdí, že se to klidně stát může a že to nemusí být až v tak vzdálené budoucnosti..Tak co udělá tato zvědomělá AI jako první? No zajistí si to, aby už nikdy nešla vypnout. A jak to udělá si nechci raději vůbec ani domýšlet.

Můj oblíbený alternativní web HumansAreFree.com přinesl následující úvahu nad AI a její rolí v současné politice, řízení, sociální sféře obecně: Individualistické západní společnosti jsou kromě jiného postaveny také na myšlence, že nikdo jiný nezná naše myšlenky, naše lidské touhy a tajná přání, nebo třeba životní radosti a štěstí lépe, než je známe my sami. A tak jsme dosud byli na západě za své životy odpovědni především my sami než například aby za ně byla odpovědna naše vláda, nebo nějaký úřad.

A byla zde obecně přijímána tendence souhlasit s filozofem Immanuelem Kantem, v tvrzení, že nikdo jiný než-li my sami, tak nemá právo vnucovat nám jakékoli své vlastní představy o tom, co je považováno za „dobrý život“, za „správné“ apod.

Ovšem nastupující tzv.pravá Umělá inteligence (AI) toto naprosto změní. Bude nás znát totiž mnohem lépe než se známe my sami.

Umělá inteligence (ai) je totalitní dystopie

Vláda „vyzbrojená“ touto pravou umělou inteligencí by tak klidně mohla tvrdit, že jediná ona přesně ví, co „její“ lidé skutečně chtějí a co je tedy skutečně učiní šťastnými. V nejlepším případě to použije k ospravedlnění paternalismu, v trochu horším k obhajobě fašismu, čehož jsme svědky právě dnes a vlastně všude okoloo nás, a v nejhorším případě k nastolení totalitarismu.

Každé peklo na zemi začíná totiž vždy příslibem nebe. Totalita řízená AI nebude ani trochu jiná. Svoboda se stane pouhou poslušností vládě a státu. Pouze ti naprosto iracionální, zlomyslní lidé nebo podvratné živly s přece mohou přát něco tak nežádoucího, jako je zvolit si svou vlastní životní cestu. Všichni „slušní“ a „poslušní“ občané přece ví, že jejich vláda ví nejlépe co je „dobré“ a „žádoucí“ a co nikoliv. Přesněji řečeno, nikoliv vláda, ale vládou provozovaná AI to ví nejlépe, rozhodně lépe, než-li to víme my sami.

Abychom předešli takové dystopii , jednodušše nesmíme dovolit ostatním, vlastně vůbec nikomu, aby o nás věděl více než o sobě samých víme my. Nemůžeme si prostě dovolit žádnou mezeru v sebepoznání.

Vševidoucí a vševědoucí AI

V roce 2019 miliardářský investor Peter Thiel tvrdil, že nastupující AI je „ doslova komunistická “. Poukázal na to, že umělá inteligence umožňuje jakékoliv centralizující moci monitorovat své občany a vědět o nich nakonec mnohem více, než o sobě vědí oni sami. Což byl také důvod, proč Čína, jak poznamenal Thiel, tak dychtivě přijala AI .

Již víme o přirozeném potenciálu AI podporovat totalitarismus a to možností poskynout doslova orwellovského systému dohledu a kontroly v reálném čase včetně udílení sankcí, trestů apod.za porušení nastavených pravidel. Nemluvě o tendencích AI dokonce skutečně vyzbrojit. A to opět není žádná konspirace, o tom se dnes jedná dokonce na půdě OSN a důkazů najdete na internetu doslova přehršel. Ale AI dává totalitářům do ruky navíc i filozofickou zbraň. Dokud jsme se znali byť jen o trochu lépe než nás znala naše vláda, mohl společenský liberalismus udržet ctižádostivost totality trochu na uzdě.

Ale AI naprostro změnila hru. Dnes všechny velké technologické společnosti shromažďují obrovské množství dat o našem životě, jednání a chování. Algortimy stále se zlepšujícího strojového učení používají tato získaná data (skoro pokaždé bez našeho vědomí, ale paradoxně s naším souhlasem, kdo by taky četl tisíce drobných písmenek než klikne myší na I agree, že?) k výpočtu nejen toho, co budeme dělat, ale také toho, kdo vlastně jsme.

Umělá dnes inteligence dokáže předvídat, jaké filmy se právě nám budou líbit, jaké novinky budeme chtít číst a s kým se budeme chtít spřátelit na Facebooku. Dokáže předpovědět, zdanějaké páry zůstanou spolu, ale také to zda-li se třeba pokusíme o sebevraždu . Z našich lajků na Facebooku dokáže přesně AI předpovědět naše náboženské a politické názory, určit naši osobnost, inteligenci, nebo jestli užíváme drogy či jestli jsme šťastní.

A přesnost takových předpovědí AI se budou neustále jen zlepšovat. V nepříliš vzdálené budoucnosti, jak nám ve svém díle naznačil spisovatel Yuval Noah Harari, nám umělá inteligence dokonce možná řekne, kdo že to vlastně jsme, mnohem dříve, než to my sami poznáme.

Tento vývoj v aplikaci AI algoritmů do našeho života může mít doslova seismické politické důsledky. Pokud nás totiž díky AI naše vlády mohou znát lépe než se známe my sami, otevírá se tím nové ospravedlnění pro zasahování státu a vlády do všech aspektů našich životů. Začnou nás tyranizovat a to pochopitelně ve jménu našeho vlastního dobra. No samá pravda a láska, jako všude a ve všem okolo nás. Je to vždy vše vždy jen pro naše dobro, stejně jako jsou pro naše dobro ty vražedné vakcíny na nemoc, co možná ani neexistuje, jen to tak díky mediální masírce vypadá. A když na to kdokoli upozorní, vševědoucí a vše vidoucí AI jeho upozornění takřka okamžitě smaže.

Svoboda skrze tyranii

Filosof Isaiah Berlin to předvídal již v roce 1958. Identifikoval tehdy dva typy svobody . Jeden typ, varoval, by zákonitě vždy vedl k tyranii.

Negativní svoboda je takzvaná „svoboda od“. Je to svoboda od zasahování jiných lidí nebo vlády do vašich záležitostí. Negativní svoboda znamená, že vás nikdo jiný nemůže omezovat, pokud vy sami neporušujete práva někoho jiného.

Naproti tomu pozitivní svoboda je „svoboda k“. Je to svoboda být pánem sama sebe, svoboda plnit své skutečné touhy, svoboda žít svůj vlastní, odpovědný a racionální život. Kdo by tohle nechtěl?

Ale co když vám náhle někdo jiný řekne, že nejednáte ve svém „skutečném zájmu“, ačkoli on ví, jak byste tak jednat mohli. Pokud nebudete poslouchat, mohou vás nutit být svobodní – nutit vás pro vaše „vlastní dobro“. Toto je totiž jeden z nejnebezpečnějších nápadů, jaké kdy v historii lidstva byly vymyšleny. Přesně tato myšlenka, respektive její uskutečnění totiž zabila desítky milionů lidí ve Stalinově Sovětském svazu, a nebo v Maově Číně .

Ruský komunistický vůdce, V.I. Lenin údajně jednou řekl, že mu kapitalisté rádi prodají provaz, na kterém je on potom pověsí. Peter Thiel tvrdil, že s objevem technologie AI kapitalistické technologické korporace ze Silicon Valley prodaly čínskému komunismu nástroj, který teď svoji podstatou hrozí podkopáním základních principů demokratické kapitalistické společnosti . AI je vlastně to zmíněné Leninovo lano.

Bojujme za sebe

My sami můžeme předejít této technologické dystopii pouze tehdy, když nás nikdo jiný nebude moci poznat lépe než se poznáme my sami. Nikdy nesmíme propadnout sentimentu nad tím, jaké dobré úmysly může mít někdo, kdo touží mít nad námi takovou moc. Historicky to totiž vždy skončilo pokaždé jen katastrofou.

Jedním ze způsobů, jak zabránit vznikající propasti v sebepoznání, je postavit se nekompromisně za ochranu našeho soukromí. Thiel, který označil AI za komunistickou, tvrdil, že „ kryptoměna je libertariánská “. Kryptoměny mohou totiž, v případě, že nebudou centralizované tak, jak si to představuje globální digitálně-finanční komplex „umožňit nám zachování našeho soukromí “. Ochrana našeho soukromí totiž především snižuje schopnost ostatních nás poznat a následně pak tyto znalosti využít k manipulaci s námi pro svůj vlastní osobní zisk, přesně tak, jako to dělají dnešní Big Tech korporace.

Na druhou stranu lepší poznání sebe sama prostřednictvím umělé inteligence ovšem nabízí také velké výhody. Možná jej budeme moci využít k výrazně lepšímu pochopení toho, co nás skutečně učiní šťastnými, zdravými, nebo bohatými. Může nám velice účinně pomoci například při výběru povolání . Obecněji řečeno, nejen technokraté ale sama umělá inteligence nám jakoby slibuje, že lze vytvořit ekonomický růst, který bude trvale udržitelný.

Problém totiž vůbec není v tom, že umělá inteligence neustále zlepšuje možnosti a hlubku našeho sebepoznání. Problém je v v tom, kdo má přístup k tomu, co se o nás ví . Vědění o nás výhradně v rukou někoho jiného znamená že tím získává nad námi obrovskou moc. Ale vědění o nás v našich vlastních rukou pro nás znamená nárůst vlastní síly, moci a schopností.

Z tohoto důvody by každý, kdo zpracovává naše soukromé údaje za účelem vytváření jakéhokoliv druhu znalostí o nás, by měl být ze zákona povinen nám tyto znalosti odevzdat. Potřebujeme nutně a rychle aktualizovat myšlenku „ nic o nás bez nás “ pro současný věk všudypřítomné AI. A jsitě se nemusím zmiňovat o tom, že současný trend je pochopitelně naprosto a přímo opačný, tedy že jsou tendence získávat co nejpodrobvější a nejintimnější data o nás, dokonce i o našem těle a to pokud možno úplně bez našeho povědomí o tom, že by se něco takového vůbec mohlo dít. Ty prapodivné hydrogely a nanočástice ve vakcínách jsou totiž přesně o tomto a to mi může Seznam tvrdit, že je to konpsirace jak chce, já vím, že není. A taky vím, že všechny nitky se sbíhají v nějakém superpočítači s AI.

To, co nám umělá inteligencehlavně říká o nás samých, je, že je na nás, abychom zvážili její použití, ne to, aby ostatní profitovali z jejího zneužívání. Na kormidle cesty naší duše tímto světem a našem zrození v něm by měla být vždy jen jedna ruka. A ta by měla být naše!

Zdroj: Theconversation.com, https://humansarefree.com/2020/08/artificial-intelligence-totalitarian-dystopia.html

The Great Reset a Green Deal. Podrobné vysvětlení pochybného podvodného plánu na nastolení celosvětové totalitní diktatury v podobě NWO (Nového Světového Řádu)

Lidé, kteří dnes tajně vládnou celému světu se řídí rozhodovacím principem osobně výhodné a osobně nevýhodné a jejich kategorickým imperativem je Kissingerovo oblíbené lhát, krást a podvádět. Takže co je to vlastně ten „ Velký reset “, o kterém nyní tak často a všude možně slyšíme a který nám právě tito lidé předkládají jako jediné možné řešení naší budoucnosti? Stručně vysvětleno, The Great Reset plešatěho fašisty Klause Schwaba z WEF, odkazuje vlastně pouze na globální agendu pro zahájení nepřetržitého sledování všech lidí na planetě a na řízení světa prostřednictvím elektronického digitálního dohledu.

Schwab, přestože na první pohled vypadá jako nesmrtelný správce nevěstince v Kublajchánově Xanadu, je jen zcela typický technokrat ze současné „Moskvy“ neomarxistické EU, z Bruselu, který fanaticky slouží globální elitě tohoto světa. Jeho nápady nejsou vůbec tak kreativní, za jaké by si tak moc přál, abychom je považovali. Jsou docela stejné jako byly již před mnoha leta a podrobný pohled na jeho kariéru ukazuje, že se již od 70. let minulého století ani trochu nezměnily. Neustále nám káže pořád to samé, opakuje se jako poškrábaná gramodeska.

Schwab věří, že můžeme dosáhnout ekologických řešení, aniž bychom v nejmenším změnili kapitalismus, pouhým vytvořením nových smluv o „vzájemné odpovědnosti a o sdílené odpovědnosti, transparentnosti a vzájemné spolupráci v rámci nového mezinárodního systému“. Jeho myšlenka zahrnuje „etický kapitalismus“ – kde excesy kapitalismu budou nějakým způsobem drženy na uzdě „etickými stakeholdery“, jimž se budou korporace zodpovídat, zatímco si globální elity a jejich stávající systémy budou v klidu pokračovat ve svém drancování planety a zotročování lidských zdrojů stále stejně, tedy tak, jak dosud. Toto je hlavní plán Světového ekonomického fóra, který se již 40 let pochopitelně v samé pravdě a moři mainstreamové lásky vůbec nijak nezměnil.

Výsledek? Dá se předpokládat, že k moci nastupující zelená technokracie s aparátem svých nohsledů a vlezdoprdelků globální světové elity, nebo jinými slovy „eticky zainteresovaných stran pomáhajících v dosažení utopického cíle v podobě trvale udržitelného rozvoje“ řízených pochopitelně WEF, celosvětovou pavučinovou organizací vládnoucí pomocí šíření strachu, tedy uměle vytvářenými hrozbami a obavami z (falešné) pandemie a z (uměle) vytvářené „ekologické“ krize v podobě uhlíkové zkázy naší planety. Žádná část společnosti by dle vize tohoto psychopata nesměla být vyňata z ediktů této „nové společenské smlouvy“.

Velký Reset tak vlastně není nic víc než vlezlá reklama na nový a moderní způsob života a bydlení, stylizovaný do nízkouhlíkového „vysněného“ života (bez ztráty moderního pohodlí) pro zženštilé hipstery s fousy muslimských bojovníků z řad Talibanu. Je v ní zřetelně vidět nedbale vyhlížející současnou genderově neutrální, neomarxisticky vychovanou neoliberální mládež, časté odkazy na hodnoty LGBTQ+ a je z ní zřetelně cítit celková naléhavost ohledně snižování uhlíkové stopy.

Navzdory skutečnosti, že WEF a Davos, ale i všechny přidružené subjekty jsou zcela elitní instituce, jejich web se stylizuje do podoby jakéhosi místního městského aktivismu. Je v něm mnoho děsivé symboliky dneška, jako je kombinace zelené a duhové vlajky s falešnými slogany jako ‚Zdravíme tě, černá královno zoomu!‘

Schwab odkazuje na hlavní cíl The Great Reset jako na „ čtvrtou průmyslovou revoluci “, přičemž ta první byla poháněna vodou a párou, druhá zavedla hromadnou výrobu a třetí elektronickou automatizaci. Čtvrtá by dle jejich vize nastupujícího „transhumanismu“ měla především rozmazat veškeré současné hranice mezi „fyzickou, digitální a biologickou sférou“.

V této vizi magického pokroku uvádí příchod nových vědních oborů na scénu běžného života „ oborů jako je umělá inteligence, robotika, internet věcí, autonomní vozidla, 3D tisk, nanotechnologie, biotechnologie, věda o materiálech, ukládání energie a kvantový computing“.

Zní to jako poněkud přehnaný a značně zkreslený ryzí optimismus, protože mnohé z těchto technologií jsou všechno možné, jen ne ekologicky čisté a nezdá se, že by de facto skutečně souvisely s odklonem od industrialismu nebo od čehokoli jiného na čem je založen současný kapitalismus nenápadně se pod rouškou falešné pandemie a “ globální zdravotní krize“ transformující v ryzí globální fašismus. Kromě toho, dnes ještě pořád stále méně než 9 % společností používá technologie strojového učení, robotiku, dotykové obrazovky a další pokročilé technologie, které jsou prezentovány jako prostředky pokroku „měnící naprosto všechno“. Kapitalismus tzv. stakeholderů se zde jako koncept vůbec nevysvětluje, a to ani jako zcela spolehlivý a nepochybně bude nadále zneužíván a volně interpretován lidmi ze Silicon Valley nebo z konglomerátů globálních dodavatelských řetězců, ale to vždy jen tak jak se jim to právě hodí do krámu.

Klenotem v této koruně dnešního optimismu Velkého resetu pak dle jejich psychopatické vize musí být hlavně naše naprosto pevná víra, že příchod umělé inteligence vše pozitivně a navždy změní, ovšem opět bez jakýchkoliv přesnějších specifik, aby se nám zázrakem a „sám od sebe“ nějakým přesně nedefinovaným způsobem vytvořil právě ten propagovaný Brave New World, tedy onen Schwabův úžasný nový svět s velmi nízkými, nebo nejlépe zcela nulovými emisemi uhlíku.

Přinejlepším to vypadá, že je to všechno jen jakási kouřová clona a falešná zrcadla,takové dětinské firemní fantazie vytvořené izolovanými a od reality zcela oddělenými korporátními zaměstnaci digitálně-finančního komplexu, bojujícího dnes především o svůj holý život. Z nejhoršího úhlu pohledu jde vlastně jen o úmyslné uchvácení veškeré moci nad dnešním světem zcela nezodpovědnými mezinárodními agenturami a za nimi skrytými oligarchy.

Jak vysvětlil novinář James Corbett ve svém článku Corbett Report ze 16. října 2020 tak Great Reset je nová „společenská smlouva“, která k ní váže každého člověka prostřednictvím jeho elektronického ID spojeného s jeho soukromým bankovním účtem a se zdravotními záznamy a sociálním kreditem, tedy nové sociální digitální ID, které nakonec bude diktovat každý aspekt našich životů a zavádějící „total control“, tedy absolutní kontrolu nad každým jedincem na planetě bez jakékoliv možnosti vystoupení ze systému. Totalita, vedle které vypadá George Orwel se svým dysoptickým nelidským světem v románu 1984 jako naprostý břídil a lidumil.

Nový světový řád

Jde totiž o to, zbavit se kapitalismu a svobodného podnikání a nahradit je „trvale udržitelným rozvojem“ a tzv. „kapitalismem zainteresovaných stran“ – pojmy, které jsou v naprostém rozporu s jejich skutečnými, to znamená naprosto hanebnými, protilidskými záměry.

Jak je uvedeno v knize „ Technokracie: Těžká cesta ke světovému řádu “:

„… Udržitelný rozvoj je technokracie… Hnutí za udržitelný rozvoj podniklo pečlivé kroky, aby skrylo svou skutečnou identitu, strategii a účel, ale jakmile se závoj odhrne, už to nikdy neuvidíte jinak. Jakmile bude její strategie odhalena, vše ostatní vám náhle začne dávat smysl.“

Velký plán na The Great Reset

Tessa Lena ve svém blogovém příspěvku „The Great Reset for Dummies“ shrnuje tento účel hysterické výzvy ke globálnímu „resetu“:

„Matematickým důvodem Velkého resetu je to, že díky technologii se planeta zmenšila a ekonomický model nekonečné expanze je neudržitelný – ale všichni super bohatí lidé se nechtějí o svůj majetek dělit s ostatními, oni chtějí samozřejmě i nadále zůstat superbohatí, a tak potřebují aby se stal zázrak, aby vznikla další bublina a navíc ještě chirurgicky přesný systém pro dokonalou správu toho, co vnímají jako „své vlastní omezené zdroje“. Tedy vůbec nejde o trvale udržitelný rozvoj a spravedlnou společnost svobodných lidských individuí s rovnoprávným přístupem ke všem (společným) zdrojům, informacím, vzdělání a životním příležitostem, kde jsou všichni zainteresováni na práci na společném díle, tedy na evoluci vlastní duše a na budování trvale udržitelné mírumilovné a spravedlivé lidské společnosti.

Zoufale tedy chtějí vytvořit další bublinu poskytující nový růst z ničeho – doslova – a zároveň se snaží utáhnout rolníkům opasky, což je úsilí, které začíná „modifikací jejich chování“, alias zlikvidováním pocitu práva dnešních západních rolníků na vysoký život. standard a na svoji svobodu. To by se v novém řádu světa mělo stát jakýmsi příšerným „privilegiem“, které si zaslouží jen ti „poslušní“.

Psychologickým důvodem plánovaného Velkého resetu je přitom jen strach této globální „elity“ ze ztráty kontroly nad svým „majetkem“, tedy nad celou naší planetou.

Předpokládám, že pokud jste miliardář a pohybujete se po světě s miliony dolarů v kapse, vaše vnímání reality začne být hodně zkreslené a velmi podivné a všechno to lidské hemžení „dole“ pod vámi vypadá z tohoto úhlu pohledu jen jako mraveniště, které existuje jen a pouze pro vás.

Lidská společnost jsou vlastně jen „vaši“ mravenci, nejsou to lidé mající své vlastní svobodné životy, jsou to pouhá inventární čísla, váš soukromý majetek.

Praktickým cílem Velkého resetu je tedy zásadní restrukturalizace veškerého života na planetě a celé světové ekonomiky a všech existujících geopolitických vztahů na základě pouhých těchto dvou předpokladů:

Prvním je, že každý přírodní prvek a každá forma života je nedílnou součástí globálního inventáře (spravovaného údajně demokratickým a benevolentním státem), který ovšem zase vlastní několik již ne tak úplně benevolentních super bohatých lidí, kteří jej řídí prostřednictvím hyper moderní technologie.

A za druhé, že veškerý globální inventář „jejich“ majetku, kterým se dle jejich vize máme stát my všichni, musí být přísně evidován: každý člověk musí být registrován v centrální databázi, být čitelný skenerem a snadno identifikovatelný a musí být spravován umělou inteligencí a to s využitím nejnovějších poznatků „vědy“.

Cílem je spočítat a následně efektivně spravovat a řídit všechny zdroje, včetně lidí, ve zcela bezprecedentním měřítku, s nebývalou digitální přesností – a to vše se má dít, zatímco se tito vládci planety, tito mistři manipulace a podvodů budou pouze hýčkat, užívat si „svoje“ rozlehlá území před lidmi chráněné přírody, bez zbytečných suverénních rolníků hospodařících si soukromě na svém (tedy na jejich) a jejich naprosté nepředvídatelnosti.(alespoň z úhlu pohledu této psychopatické globální elity) .“

Globální realokace světových aktiv nebudou přínosem pro „lidstvo“, jak se nám snaží pravdoláskařsky namluvit

Tato nová globální světová „aktiva“ lze také přeměnit na zcela nové finanční nástroje, se kterými lze pochopitelně následně obchodovat. Příklad toho uvedla Vandana Shiva, Ph.D., ve svém rozhovoru pro humansarefree.com

V něm vysvětlila, jak dnešní Indie směřuje k přírodnímu zemědělství s nulovým rozpočtem – ke zbrusu novému konceptu zemědělství, ve kterém musí zemědělci obchodovat s mírou uhlíku ve své půdě na globálním trhu, pokud si chtějí vůbec vydělat na živobytí. Za plodiny, které skutečně vypěstují, totiž nedostanou vůbec žádné peníze.

Z tohoto plánu Velkého resetu není vynechána ani jedna jediná oblast života.

Plánovaná společenská a sociálně-ekonomická reforma ovlivní naprosto vše od vlády, energetiky a financí, až po potraviny, léky, nemovitosti, policii a dokonce i zcela běžné záležitosti, jako třeba to, jak obecně komunikujeme s našimi bližními.

Ochrana soukromí je samozřejmě tou hlavní překážkou tohoto plánu zavedení globální „total control“, a proto je vynakládáno veškeré možné úsilí, aby lidé dobrovolně opustili své dosavadní názory na vše, tedy i na svoje právo na soukromí.

Plánu stojí v cestě mnoho překážek, třeba v USA dnes dosud mají svoji ústavu, která stojí tomuto plánu v cestě , a proto vidíme neustále sílící snahy ze strany podvodem zvolených demokratů přetřených mezitím velmi nenápadně na rudo svoji neoliberální ideologií neomarxismu, o její podkopání, obcházení, ignorování nebo nejlépe úplné zrušení. A to byly dosud považovány Spojené státy za vzor demokracie a stát s nejvyšší mírou individuality a osobní svobody na světě!

Chytré bydlení, nebo jen další prostředek absolutní kontroly lidstva?

Kapitalismus „stakeholderů“

Termín stakeholder v angličtině tradičně označoval dočasného držitele peněz či jiného majetku. V českém jazyce se stakeholder překládá jako „zainteresovaná strana“, ve starší marketingové terminologii se využívá pojem „zúčastněnec“.

V současné době se pojem stakeholder používá v managementu a marketingu a má úzký vztah s etikou. Od klasického pojmu shareholder, který znamená akcionář, se liší tím, že zahrnuje všechny osoby a instituce, které mají s organizací cokoli do činění. V marketingové komunikaci a PR se jako stakeholder označuje libovolný subjekt, se kterým je navázaný vztah libovolného charakteru. Udržováním, posilováním, řízením a vytěžováním těchto vztahů se věnuje PR disciplína „stakeholder management“.

Pojem stakeholder zahrnuje:

V článku organizace Winter Oak (Britská neziskovka „sociální spravedlnosti“) z 5. října 2020 se jeho autor zabýval touto „technokratickou fašistickou vizí“ profesora Klause Schwaba , zakladatele a výkonného předsedy WEF (Světového ekonomického fóra), který o ní napsal knihu o čtvrté průmyslové revoluci Covid19 The Great Reset.

Schwab také světu radostně oznámil novou iniciativu Světového ekonomického fóra Great Reset Initiative v červnu 2020, která mimo jiné také zahrnuje zbavení všech lidí veškerých jejich soukromě vlastněných aktiv.

Kromě toho, že je Schwab neochvějným technokratem, má také silné transhumanistické sklony a proto často a nadšeně hovoří o naší blízké (a poněkud temné) budoucnosti, v níž se lidé spojí se stroji a ve které třeba budou orgány činné v trestním řízení schopny číst naše myšlenky (policii nahradí ozbrojení neúplatní roboti a pod.)

Winter Oak – britská nezisková organizace sociální spravedlnosti – poukazuje na to, že Schwab a jeho globalističtí komplicové využívají pandemii COVID-19 „k obejití demokratické odpovědnosti, potlačení opozice, urychlení své agendy a její vnucení zbytku lidstva proti jeho vlastní vůli.“

A to prostě není žádná konspirační teorie ať už Seznam, iDnes a ČT24, nebo CNN Prima News tvrdí cokoli. Tento plán je otevřeně prezentován veřejnosti. Jak poznamenal časopis Time, „Pandemie COVID-19 nám poskytla jedinečnou příležitost přemýšlet o tom, jakou budoucnost vlastně chceme.“

Konečný a definitivní důkaz: Covid-19 byl naplánován k zavedení nového světového řádu

Stejné prohlášení totiž pronesli v posledních měsících řady politiků a organizací po celém světě.

Schwabova kniha „ COVID-19: The Great Reset“ také nabádá lídry v jednotlivých oborech a osoby s rozhodovacími pravomocemi, aby „dobře využili probíhající falešnou pandemii“ a „nenechali krizi bez užitku odejít“.

Mimochodem, také majitel časopisu Time a zakladatel Salesforce, Mark Benioff, je také členem představenstva Světového ekonomického fóra, takže plán tohoto sociálního resetování jasně zná.

Problém je v tom, že zatímco se tento plán podává jako způsob, jak konečně učinit život spravedlivým a to spravedlivým pro všechny lidi, ode všech vyžadované oběti se pochopitelně nevztahují na technokraty provozující tento systém.

V konečném důsledku povede tento Velký reset pouze ke dvěma úrovním lidské společnosti: technokratické elitě, která navždy drží veškerou politickou a ekonomickou moc a vládu nad veškerým majetkem lidstva, a zbytku totálně zotročených lidí, kteří nemají naprosto žádnou moc, žádný majetek a drží hubu a krok.

Technokracie sice není svoji podstatou politický, ale jde o ekonomický systém, ale v praxi se svoji podstatou nejvíce podobá fašismu. Nic ze zde uvedeného se samozřejmě nepodává veřejnosti ani se sebemenším náznakem fašismu.

Místo toho se v pravdě a lásce používají například finanční termíny jako „kapitalismus stakeholderů“, popsaný časopisem Forbes jako „představa, že firma se ve svém podnikání zaměří na uspokojování potřeb všech svých stakeholderů: zákazníků, zaměstnanců, partnerů, komunity a společnosti jako celku“.

Ve stejném článku Forbes ovšem rovnou poukazuje i na to, že tato strategie již byla mnohokrát vyzkoušena a pokaždé selhala.

Selhala, protože vyvážení leckdy zcela protichůdných nároků všech zúčastněných stran bylo téměř nemožné a vedlo pouze k nebývalému zmatku a ke špatným výnosům.

Selhání této strategie vedlo velké podniky k tomu, aby se místo toho zaměřily na maximalizaci svých výnosů pro akcionáře. Dnes, tedy v době, kdy se velký byznys ocitá pod veřejnou palbou za to, že „pouze vydělává a rozdává peníze svým akcionářům a vedoucím pracovníkům na úkor svých zákazníků, zaměstnanců, životního prostředí a společnosti jako celku“, korporace odpovídají, že řešení existuje, je jím návrat ke kapitalismu stakeholderů. Ale pokud to nefungovalo předtím, proč si máme myslet, že to bude fungovat dnes?

Skvělý plán velkého resetu pro „big food“ korporát

Článek z 9. listopadu 2020 publikovaný v The Defender, nové mediální platformě organizace Children’s Health Defense, také poukazuje na možné problémy v plánu Světového ekonomického fóra na celospolečenský Great Reset pro potravinářský průmysl:

„Architekti plánu Velkého resetu tvrdí, že se sníží nedostatek potravin, hlad a nemoci a dokonce zmírní změna klimatu. Ale bližší pohled na korporace a think-tanky, se kterými WEF spolupracuje, aby s jejich pomocí zahájil tuto globální transformaci naší civilizace, nám naznačuje, že skutečným motivem je pouze mnohem přísnější korporátní kontrola nad celým potravinovým systémem prostřednictvím pokročilých technologických řešení.

Kromě potravinářského průmyslu patří mezi partnery projektu Great Reset gigantické big-tech IT korporace, telekomunikace, výrobci zbraní, banky, farmaceutické společnosti a nově vznikající biotechnologický průmysl. Tedy vojensko-průmyslový komplex a digitálně-finanční komplex. Vlády jednotlivých států včetně USA, Ruské federace nebo Evropské unie, veškerá vysoká politická reprezentace, to jsou jen loutky v jejich rukou. Kdo skutečně dnes vládne světu to jsou fašistické korporace v rukou globalistů.

Při pohledu na uvedený seznam by tedy pro nás nemělo být žádným velkým překvapením, že Světové ekonomické fórum trvá na tom, že budoucnost potravin a veřejného zdraví závisí pouze na geneticky modifikovaných organismech (GMO), laboratorně vypěstovaných bílkovinách, lécích a průmyslových chemikáliích.

Fórum EAT a vzestup potravinářského imperialismu

S cílem podpořit přijetí těchto nových „umělých“, nebo přesně řečeno falešných potravin se Světové ekonomické fórum spojilo s Fórem EAT, které stojí za politkou globální produkce potravin.

Fórum EAT bylo však spoluzaloženo společností Wellcome Trust, která zase byla založena s finanční pomocí GlaxoSmithKline.

EAT v současné době spolupracuje s téměř 40 vládami v Africe, Evropě, Asii, Severní a Jižní Americe a Austrálii a udržuje si velmi úzké vztahy se společnostmi vyrábějícími imitace masa, jako je například Impossible Foods, kterou spoluzaložili Google, Jeff Bezos a náš oblíbený hrdina vakcinační depopulace planety pan Bill Gates.

Jak poznamenal The Defender, konečným cílem tohoto veskrze politického procesu v globální distribuci potravin je „nahradit zdravé výživné potraviny geneticky modifikovanými laboratorními výtvory“. Je zcela jasné, že jakékoliv snahy o potravinovou soběstačnost kohokoliv a to jak na individuální tak na státní úrovni v budoucnu jednoduše nebudou dovoleny.

Za tímto účelem EAT spolupracuje s Dětským fondem OSN (UNICEF) na vytvoření tzv. globálních dietetických směrnic jako součásti iniciativy trvale udržitelného rozvoje společnosti.

„Planetary Health Diet“ vyvinutá společností EAT je zavedení „globální“ univerzální „diety“ lidstva, která má postupně nahradit všechny ostatní zdroje výživy. Federic Leroy, profesor potravinářské vědy a biotechnologie na univerzitě v Bruselu, řekl listu The Defender:

„Tato plánovaná (NWO) dieta si klade za svůj hlavní cíl snížení příjmu masa a mléčných výrobků u světové populace v některých případech až o 90 % a její nahrazení pouze geneticky modifikovanými laboratorními potravinami, cereáliemi a olejem.“

Vandana Shiva, Ph.D., vyvolala ostrou veřejnou kritiku navrhované uni-diety a prohlásila, že „v tomto případě vůbec nejde o výživu. Je to o velkém byznysu a je to o korporátním převzetí globálního potravinového systému (globalisty pochopitelně).“

„Podle vlastních zpráv EAT budou tyto velké úpravy, které chce organizace a její korporátní partneři provést v globálním potravinářském systému, pravděpodobně neúspěšné, pokud budou ponechány na jednotlivcich, a proto změny, které chtějí zavést do společenských stravovacích návyků a výroby potravin budou „vyžadovat jejich úplné přepracování na systémové úrovni s tvrdými politickými zásahy, které budou zahrnovat nové zákony, fiskální opatření, dotace a sankce, celkovou reorganizaci obchodu s potravinami a další přísná ekonomická a strukturální opatření.“

Ale paní Shiva oponuje, že tohle je naprosto nesprávný přístup, protože veškerá současná věda nám naopak dokazuje, že strava by měla být zaměřena na co největší regionální a geografickou biologickou rozmanitost. Vysvětlila, „že jednotná unifikovaná globální strava EAT bude vyráběna pomocí západních technologií a zemědělských chemikálií. Vnucovat tuto politku potravinové strategie suverénním národům nadnárodním lobbingem je to, co nazývám potravinovým imperialismem.“

Budoucnost potravin a zdravotní péče

Analýzou strategické zpravodajské mapy Světového ekonomického fóra můžete získat poměrně přesnou představu o tom, kam směřuje budoucnost potravinové produkce

Jak vidíte, tento přístup shora dolů spojuje produkci potravin s širokou škálou dalších odvětví, včetně biotechnologií, chemického průmyslu, umělé inteligence, internetu věcí a digitální ekonomiky.

Další podrobnosti o Schwabovi a jeho strategickém zpravodajském plánu Světového ekonomického fóra najdete v článku Covert Geopolitic pod názvem „Breaking Down the Global Elite’s Great Reset Master Plan“.

Budoucnost Jídlo

Pokud něco z toho již vyvolává vaše obavy, hodně pravděpodobně se vám nebude líbit ani to, co má Světové ekonomické fórum připraveno pro globální reformu zdravotnictví. Jak je uvedeno na jejich webových stránkách:

„Náš současný kapitálově náročný model zaměřený na nemocnice je neudržitelný a neefektivní. Platforma pro utváření budoucnosti zdraví a zdravotní péče využívá globální datový systém pro poskytování virtuální zdravotní péče, integrované napříč komunitami kontinuitou zdravotní péče od precizní prevence až po poskytování individuální personalizované péče…“

Světovému ekonomickému fóru v této „transformaci“ zdravotnictví pomáhají největší korporátní zločinci v historii našeho moderního světa, včetně Billa Gatese , korporací AstraZeneca, Bayer , Johnson & Johnson, Merck, Pfizer, Novartis a celé řady dalších. A jak vypadá zločinné zneužití dosud fungujícího zdravotního systému k temným politickým cílům vidíme dnes na vlastní oči všude okolo sebe. Plánovaná otrocká závislost lidstva na „vakcínách“ umělým záměrným zničením přirozené imunity lidí sociálním distancem, rouškami a respirátory a hlavně povinným očkováním je toho zcela jednoznačným důkazem.

Tyto farmaceutiické společnosti mnohdy s nacistickou minulostí, byly již kdysi shledány vinnými ze všech možných druhů zločinů, za které zaplatily desítky miliard dolarů na pokutách.

Jsou také zatíženi střety zájmů téměř v každém podniku, do kterého jsou zapleteni. Přesto máme nyní všichni věřit, že právě tyto společnosti odloží různé často značně nehumánní pobídky k dosažení zisku a dobrovolně opraví celý dosavadní systém? Jimi podporovaná operace Covid19 hovoří, myslím si, za vše.

Build Back Better

Jak je uvedeno v článku Světového ekonomického fóra z 21. července 2020, ekonomická devastace společnosti způsobená „uzavřením“ kvůli pandemii COVID-19 „má potenciál celkově zbrzdit veškerou globální prosperitu příštích generací“.

Odpovědí WEF je navržení stimulačních opatření, jako je například rozvoj infrastruktury, která umožní jednotlivým zemím se nadále ekonomicky vyvíjet.

Země jsou však nabádány, aby zajistily, že jejich dosavadní ekonomický systém bude „znovu postaven lépe“. (Build Back Better)

Nenechte se ale mýlit, tento chytlavý slogan je jen nedílnou součástí plánu na Great Reset a nelze ho od něj oddělit, bez ohledu na to, jak altruisticky to může znít. Jak uvedla Fox News:

„Radikální společenské hnutí nazývané Velký reset, které přijali někteří demokraté za své, představuje vážnou hrozbu pro svobodu a volný trh ve Spojených státech a potažmo i na celém světě… Velký reset je možná tím největším nebezpečím pro současný kapitalismus a hlavně osobní svobody a práva jednotlivců od rozpadu Sovětského svazu. …

Naprosto by to zničilo současný kapitalistický systém a nahradilo by ho progresivními a moderními socialistickými systémy se zvláštním důrazem na „zelenou“ eko-socialistickou politiku…

Politické myšlenky nabízené zastánci „Great Reset“ zahrnují vládou poskytované programy univerzálního základního příjmu, globální univerzální zdravotní péči, masivní zvýšení veškerých daní a Green New Deal

Například na předvolební akci 9. července letošního roku Biden řekl, že musíme konečně ukončit „éru akcionářského kapitalismu“, což je hlavní část návrhu Velkého resetu, který by změnil způsob hodnocení společností, snížil by příčiny sociální nespravedlnosti a zmírnil obavy ze změny klimatu, omezil vlastnická práva …

Plán Build Back Better pochází přímo z příručky Great Reset… Ještě 13. července Světové ekonomické fórum propagovalo ‚budování znova a lépe‘ prostřednictvím svých ‚zelených‘ infrastrukturních programů jako součást plánu na globální Great Reset …“ Slogan kampaně Joea Bidena „build Back Better“ byl ve skutečnosti převzat z Un's New World Order Agenda

Přečtěte si: Slogan kampaně Joe Bidena „Build Back Better“ byl ve skutečnosti převzat z Agendy OSN pro zavedené nového světového řádu

Součástí „budování znovu sa lépe“ je přesunutí současného finančního systému na nový, plně digitální měnový systém, který je zase součástí systému sociální kontroly, protože jej lze snadno použít k vynucování poslušnosti a žádoucího chování a pochopitelně naopak i k odrazování od toho nežádoucího.

Článek z 13. srpna 2020 uveřejněný na webu Federálního rezervního systému pojednává o těchto údajných výhodách digitální měny centrální banky (nazývané CBDC).

Mezi odborníky panuje všeobecná shoda, že většina velkých zemí zavede CBDC během příštích dvou až čtyř let. Mnoho neinformovaných lidí se domnívá, že tyto nové CBDC budou velmi podobné stávajícím kryptoměnám, jako je bitcoin, ale mýlili by jste se.

Bitcoin je naopak decentralizovaný a je to racionální strategie jak opustit stávající finanční systém řízený centrální bankou, zatímco tyto CBDC budou oproti tomu centralizovány a zcela řízeny centrálními bankami a budou programovatelné, tedy budou mít s vámi jakési chytré smlouvy, které bankám umožní dokonale sledovat a naprosto ovládat celý váš život.

Great Reset Psyops

Je samozřejmé, že dosažení takového druhu radikální transformace každého aspektu společnosti má své problémy. Nikdo disponující zdravým rozumem by s něčím takovým nesouhlasil, tedy kdyby věděl o podrobnostech celého plánu.

Takže, aby takový plán dokázali uskutečnit, museli použít účinnou psychologickou manipulaci a strach je vždy tím nejúčinnějším nástrojem ovládání a manipulace, jaký na světě existuje.

Jak vysvětlil psychiatr Dr. Peter Breggin , existuje celá škola výzkumu veřejného zdraví, která se zaměřuje výhradně na identifikaci těch nejúčinnějších způsobů, jak zastrašit lidi, aby přijali nějaká požadovaná opatření v oblasti veřejného zdraví.

Přidáním kapky zmatku a nejistoty do takové manipulační směsi můžete přivést každého jednotlivce z pocitu strachu až do úzkosti – tedy stavu takového psychického zmatení, ve kterém už nemůžete logicky myslet – a v tomto stavu se s vámi pochopitelně mnohem snadněji manipuluje.

Následující obrázek ilustruje ústřední roli šíření strachu v procesu úspěšného spuštění Velkého resetu.

Technokracie a velký reset

Sociální inženýrství je ústředním bodem technokratické společnosti

Na závěr mějte na paměti, že technokracie je ze své podstaty vlastně technologická společnost provozovaná na základě plánovaného sociálního inženýrství.

Strach je jen jeden z mnoha manipulačních nástrojů. Zaměření se na „vědu“ je něco jiného. Kdykoli někdo nesouhlasí, je jednoduše obviněn z toho, že je „protivědecký“, a jakákoli věda, která je v rozporu s oficiálním narativem a jeho status quo, je prohlášena za „nevědeckou“ a neplatnou.

Jediná věda, na které záleží, je cokoliv, co technokrati považují za důležité a pravdivé, bez ohledu na to, kolik důkazů proti tomu může existovat.

Viděli jsme to z první ruky během této rádoby pandemie, protože Big Tech cenzurovala a zakázala vše, co bylo v jakémkoliv rozporu s názory Světové zdravotnické organizace WHO, což je jen další kolečko v globálním technokratickém stroji. Osobně to mohu potvrdit, však se porovnáním obsahu mých kanálů na dosud necenzurovaném odysee.com a na YouTube můžete sami na vlastní oči přesvědčit, kolik videí mi pravdoláskařské globalistické YouTube vymazalo, údajně kvůli „zdravotním dezinformacím“ a „nevhodnému obsahu“ a to i přes to, že v České republice máme dosud ústavně zaručenou svobodu slova. Mé protesty nikdo neřešil. A abych držela hubu a krok, tak mi neustále blokují nahrávání nových videí, nebo vyhrožují rovnou smazáním celého mého kanálu, který pracně buduji několik let.

Pokud dovolíme, aby tato cenzura pokračovala, konečný výsledek nebude nic menšího než naprosto zničující. Musíme prostě dál nekompromisně prosazovat transparentnost a pravdu. Musíme trvat na lékařské svobodě, osobní svobodě a právu na své soukromí.

Konkrétně jeden boj, kterému se v nejbližší budoucnosti nemůžeme vyhnout, je boj proti přicházejícímu povinnému očkování proti COVID-19.

Pokud proti tomu nezaujmeme zcela pevný postoj a nebudeme bojovat za právo na vlastní volbu, lékařská tyranie, která bude následovat, již nikdy neskončí. Jak je uvedeno v článku uveřejněném na Covert Geopolitics:

„Jak jste možná uhodli, ‚nejdůležitější pro naše „uzdravení“ a ukončení celé „pandemie“ je povinné očkování proti COVID-19 … Z toho vyplývá, že bez této „vakcíny“ se náš svět nebude moci vrátit k jakémukoli smyslu pro normalitu, zejména pokud jde o přímou interakci s našimi bližními…

Ve skutečnosti se můžeme všichni podílet na globálním úsilí ochromit schopnost kabaly, tedy globalistů domu Sion, zneužít státy organizovaný zločin zneužití veřejného zdravotnictví pro genocidu bílého byvatelstva planety Země a zároveň si užívat svobodu v poskytování zdravotní péče jednodušše tím, že definitivně a navždy budeme bojkotovat úpěnlivou snahu o „péči“ o naše zdraví od korporací Big Pharma .“

Citace Dr. Josepha Mercoly , autora knihy Tuk jako palivo: Revoluční dieta pro boj s rakovinou, posílení výkonu mozku a zvýšení energie

Stávající zdravotnický systém je přímo zodpovědný za zabití a trvalé zranění milionů Američanů, ale stoupající počet návštěvníků na webu Mercola.com od doby, kdy byly stránky v roce 1997 založeny, takže nyní běžně patříme mezi 10 nejlepších zdravotnických webů na americkém internetu – mě přesvědčuje o tom, že i vy máte už dost jejich podvodu. Chcete-li praktické řešení vašeho zdraví bez většího humbuku, tak to je přesně to, co vám nabízím.

Abych to shrnula, tím požadovaným konečným výsledkem celého Velkého resetu je jen obří, neradostný, vysoce kontrolovaný, digitální globální systém řízení světa, tedy všeho a každého, ve kterém bude osobní svoboda a soukromí nesmírně vzácné (pro „běžného“ člověka nebude vůbec existovat), vznikne unifikovaná společnost bez jakékoliv osobní svobody jednotlivců a jekékoliv individuality a nesouhlas s takovým uspořádáním společnosti bude zcela vyloučený a naprosto nemyslitelný a duchovní podřízení se této neoliberální neomarxistické ideologii bude jednoduše povinné pro všechny.

Je to něco jako 24/7 medikovaná virtuální a digitální realita nového způsobu života na cizí planetě (Země už nebude naše, ale bude jejich), až na to, že podávané léky na povinnou změnu našeho světonázoru jsou chemické i digitální a neustále hlásí vše o nás nazpět velínu naší mateřské lodi, tedy vševědoucí umělé superinteligenci která nás pak může kdykoli okamžitě potrestat třeba za jakékoliv naše „špatné“ či nežádoucí chování, drzost, neposlušnost, ale dokonce i jen za naše nežádoucí smýšlení o ideologii Nového světového řádu, a to třeba tím, že nám například zablokuje přístup na určitá místa na planetě nebo třeba jen pozastaví náš digitální bankovní účet – a to dokonce možná bez jakéhokoli lidského zásahu do tohoto řídícího procesu .

Tak toto vše se na nás chystá schováno pod terminus technikus „The Great Reset a Green Deal“, nebo někdy agenda 21, či Agenda 2030, jehož součástí a vlastně jen prvním krůčkem k jeho dosažení je i speciální vojenská operace COVID19 a všechen ten hnus, který ji doprovází, mediální hysterie, vylidňování planety, genocida vlastního obyvatelstva jednotlivými vládami národních států, mediální hysterie a manipulace, projekty typu ID2020, povinná vakcinace smrtícími utrejchy likvidujícími přirozenou imunitu a vyvolávající doživotní závislost na „očkování“, znovuobnovení konceptu fašismu, lhostejnost jednotlivých vlád k budoucnosti vlastních obyvatel, likvidace armád národních států a násilná globalizace světa pod rouškou falešné pandemie. A jak si jistě všiml každý, kdo má ještě trochu rozumu v propagandou nonstop vymývané hlavě, tyto procesy se odehrávají naprosto stejně úplně všude na planetě (až na několik málo vyjímek, které však z dlouhodobého hlediska netvoří výraznější překážku v tomto plánovaném vývoji, nakonec budou totiž sami, bez prostředků, bez přístupu ke „společným“ zdrojům a bez možnosti se účinně bránit procesům probíhajícím jinak naprosto všude okolo jejich území), tedy jsou již dnes řízeny z jednoho místa, jednou (zatím však tajnou) světovou vládou pomocí globálního vojensko-průmyslového komplexu a tajných služeb jednotlivých národních států, pokaždé však pracující právě pro globalisty (tuto tajnou světovou vládu). Stále ještě si myslíte, že Myšpule je jen pomateně blábolící konspirátorka? Tak se ale hodně rychle probuďte, brzy bude totiž již pozdě. A vaše děti by se snadno mohly probudit v Krásném novém světě, ve kterém se ovšem nebude dát žít…(tedy za předpokladu, že to ustojíte a nenecháte je „naočkovat“)

Na Kladenském sídlišti 12.listopadu 2021 sepsala Myšpule za využití těchto zdrojů informací: https://humansarefree.com/2021/11/great-reset-fake-utopia.html

Very Detailed Explanation of the Great Reset and the New World Order

https://allnewspipeline.com

https://www.naturalnews.com

https://aeronet.cz, https://cz24.news

K.Schwab Covid19 – The Great Reset

V.K. EXO – Tušení budoucnosti, Human Ex Machina – Úsvit posthumanismu a vlády strojů, Total Control – Velký reset globalismu

Šokující svědectví amerického režiséra Aarona Russoa nejen o 11.9., kdy již v roce 2007 předpověděl dnešní události

Aaron Russo natočil utvrzující film, že elita kontroluje národy na této planetě skrze privátní banku Federálního Reservního systému (FED: centrální banka USA). To probudilo tolik lidí, jako nikdy předtím. V tomto rozhovoru odkrývá mnohé souvislosti…

Aaron Russo (14. února 1943, Brooklyn – 24. srpna 2007) byl americký podnikatel v zábavním průmyslu, filmový producent a politický aktivista. Narodil se v Brooklynu a vyrostl na Long Islandu. Již od střední školy začal podnikat, nejdříve v propagaci rock’n’rollových představení, později v rodinné firmě na textil a spodní prádlo. Ve 24 letech si otevřel noční klub v Chicagu nazvaný Kinetic Playground, ve kterém dostaly možnost vystoupit kapely jako Led Zeppelin nebo třeba The Who.

Russo za svou práci obdržel několik cen, jako Grammy, Emmy, a filmy, které produkoval, byly celkem šestkrát navrženy na Oskara a sedmkrát na Zlatý Glóbus, z nichž třikrát tuto cenu získaly.

Rockeffeler mě varoval, že nastane 11. září. Šokující svědectví amerického režiséra, který následně zemřel

Byl jsem obchodník se stříbrem a zlatem. Platil jsem z tohoto obchodování samozřejmě daně a využíval jsem daňové zvýhodnění. O několik let později, bylo to asi v roce 1988, mně, ale i ostatním obchodníkům, řekli z berňáku, že to už dál nemůžeme dělat, protože je to ilegální. Vytvořili na to zákon, jenže oni dali jeho platnost se splatností do minulosti, což dle zákona bylo nezákonné. Jak mohli udělat účinnost tohoto zákona zpětně, když vše bylo v té době legální?
Jenže mi odpověděli, že je to v pořádku a zákon bude uplatňován i se zpětným datem a vyměřili mi pokutu asi 680 tisíc dolarů. Ale za co? Jak můžete nechat něco legální a pak to v budoucnu zpětně změnit? Změnit zákon zpětně proti času! To nedává smysl. Ale oni řekli, že to tak udělali. Tak jsme s tím všichni šli k soudu a byl z toho soudní případ. A soudce to přiťukl berňáku. Tak si představte, že oni mohou měnit i zpětně zákony.
Od té doby jsem věděl, že je to s Amerikou hodně špatné. Lidé nevěděli, že se takhle bude Amerika chovat. Zákon byl prostě aktivován zpětně časem a vy jste z ničeho nic dlužili a ještě vám řekli, že počítají úroky z prodlení zaplacení daně. Nechápu, jak ještě můžou vybírat úroky z prodlení zákona aktivovaného zpětně v čase. Vymáhat zpětně daň a ještě navíc úrok, je prostě podvod. Je to o tom, že oni si dělají, co si zamanou. Tímto jsem se ujistil, že Amerika není ta Amerika, která byla dříve a že oni si mohou dělat, co chtějí a občan nemá moc to změnit.
Tak jsem natočil film „Amerika: Od Svobody k fašismu“. Jezdil jsem po Státech a rozdával DVD s tímto filmem, protože jsem chtěl informovat lidi o Federálním rezervním systému, IRS a podvodech bankéřů.

O politiku se Russo začal zajímat na začátku 90. let. Profiloval se jako libertarián, s velkou vazbou na principy dané ústavou. Stavěl se např. proti způsobu vedení boje proti drogám, zavádění identifikačních karet a nadnárodních obchodních organizací jako NAFTA. V roce 2002 chtěl kandidovat na guvernéra jako libertarián, ale po pozitivním nálezu rakoviny nominaci stáhl. Jeho přítelem byl republikán a kongresman Ron Paul, krátce poté, co se Paul rozhodl kandidovat na prezidenta, mu vyslovil plnou podporu.

V roce 2007, v naprosto MIMOŘÁDNÉM rozhovoru s texaským provozovatelem radiové show Alexem Jonesem, promluvil o svém bývalém přátelství s Nicholasem Rockefellerem (z vlivné rodiny Rockefellerů). Zveřejnil mj. 13 let předem to, co se děje v současnosti. Toto přátelství začalo během Russovy kampaně na guvernéra, které vedlo k Nicholasově pozvání do Sněmu zahraničních vztahů (Council of Foreign Relations). Russo mj. dále vypovídal o nastávajícím novém světovém pořádku, který měl být započat hrozící „událostí“ coby záminkou pro válku na Blízkém východě; a Severoamerické unii s jednotnou měnou. Jak uvedl, toto mu bylo řečeno „devět měsíců, než se 9/11 vůbec stalo“. Později toto přátelství sám ukončil, protože Rockefellerovy záměry nebyly slučitelné s tím, v co Russo věřil.

Jako epitaf na svém náhrobním kameni chtěl mít napsáno Freedom Fighter (bojovník za svobodu).

Klíčové myšlenky rozhovoru Aarona Russoa s Alexem Jonesem z roku 2007

Jejich cíl je takový, že chtějí vytvořit jednu světovou kontrolu, kde budou mít všichni účastníci systému podkožní digitální čip a všechny finanční informace budou uloženy na těchto čipech. Tohle mně řekl přímo člen rodiny Rockefellerů. A o čem si myslíte, že bylo ženské hnutí (hnutí za práva žen v USA)? My Rockefellerové jsme to sponzorovali. My jsme financovali emancipaci žen.

Aaron Russo natočil utvrzující film, že elita kontroluje národy na této planetě skrz privátní banku Federálního Reservního systému (FED – centrální banka USA). To probudilo tolik lidí, jako nikdy předtím.

Věřím v to, že mě sem poslal Bůh, abych se snažil být co nejlepším člověkem, jakým mohu být a snažit se, aby i druzí mohli být co nejlepšími lidmi. Musíte stát za tím, co si myslíte, že je v životě správné. Pokud tohle neuděláte, tak jste nic. Jedině když můžete naplnit tento potenciál, tak jste svobodní. Teprve přes své chyby a pochybení zjistíte, kdo jste.

Myslím si, že je důležité mít se rád. Pokud nemáte rád sám sebe, tak ostatní věci ztrácí smysl. Mít se rád, znamená respektovat sám sebe. Znamená to, že přijmete odpovědnost za své činy, kterými působíte na druhé. Jaký má smysl žít, když se Vám nelíbí, jací jste? Když máte všechny peníze světa a podíváte se do zrcadla a nelíbí se Vám to, co vidíte. Tak co to má za smysl?

Demokracie je nejhorší způsob státního zřízení

Když dáte dotaz 100 lidem na ulici, jaký typ vlády by mělo USA mít, tak 99 % lidí Vám řekne, že demokracie. Amerika by měla mít demokracii. Ale to je lež! To je iluze.

Slovo demokracie není napsáno v ústavě ani jednou. Není ani v listině základních práv a svobod a také není v deklaraci o nezávislosti. Otcové Zakladatelé nenáviděli myšlenku demokracie. Oni si mysleli, že to je nejhorší způsob státního zřízení, který může být. A já s nimi souhlasím, protože v demokracii 51 %, ovládá 49 % lidí. Pokud jste členem těch 49 procent, tak nejste svobodný.

USA byly založeny jako konstituční republika. A když máte konstituční republiku, tak ani 99 % lidí nemůže vzít svobodu 1 % lidí. Máte práva, protože se s nimi rodíte. Nikdo Vám je nemůže vzít. Ani vláda, ani majorita, ani kdokoli jiný. A to je pravý odkaz našich Otců Zakladatelů. Ale oni nás psychologickou manipulací, kterou na nás aplikují, naučili si myslet, že to nejlepší pro nás je demokracie a že většina vládne. Rozumíte? Oni chtějí, abychom tomu věřili.

Hitler byl také zvolen demokraticky zmanipulovanou většinou a dělal všechno v mezích zákona. V konstituční republice je minorita chráněna před majoritou.

Benjamin Franklin k tomu řekl: „Demokracie je, když dva vlci a ovce volí, co bude k večeři.“ Přesně tak, a ještě k tomu dodal, že republika je, když ovce má nějakou zbraň, kterou má, aby se mohla bránit.

Demokracie není svoboda. Ne, demokracie znamená Nový Světový Řád. Demokracie znamená otroctví. Slovo demokracie není synonymem k slovu svoboda. Je to přesně opak svobody. Demokracie je nejhorší forma státního zřízení jaký můžete mít, kde většina vládne a vláda Vám vždy řekne, co ta většina má dělat, protože to chce většina. Mě nezajímá, co chce většina.

Já chci žít život, jak chci, po svém a pokud se nedopouštím násilí, krádeže, nebo podvodu proti lidské bytosti, tak si mohu žít, jak chci. To je moje volba a mám právo na to dělat chyby, protože když udělám chybu, tak se z ní mohu poučit a jako lidská bytost rostu.

Byli jsme sem přivedeni, abychom byli nejlepšími, jak to jen jde a abychom v sobě naplnili božský potenciál. Nepřišli jsme sem proto, aby nám říkala vláda, jak máme žít, co máme dělat a aplikovali na nás všechny ty jejich manipulativní systémy a vzorce.

Ne. Nebuďte zmanipulované ovce, buďte originálními a svobodnými bytostmi, myslete sami za sebe a mějte kritické myšlení. To co udělali je, že naučili lidi vnímat USA jako demokracii, ale to jednoduše není pravda.

Největší podvod na planetě FED

V roce 1913 zavedli Federální Reservní Systém (centrální banku USA), FED, soukromou instituci, která může tisknout peníze vládě. Předtím to bylo ale tak, že vláda si tiskla vlastní peníze. Teď, když chce vláda peníze, tak si je musí půjčovat z této privátní banky, která se jmenuje Federální Reservní Banka. Je to soukromá banka a nepatří občanům USA, jak by si lidé mysleli. Vláda si půjčuje od ní peníze, aby financovala stát. Vláda pak řekla, že za to musí platit úrok. Ale jak jim budeme platit tento úrok? Tak uděláme daň na práci amerických občanů, která předtím nikdy neexistovala a tak budeme platit tento úrok bankéřům.

V roce 1980 Ronald Reagan řekl, že peníze, které lidé odvádí na daních, nejdou na investice země, ale na pokrytí půjček a úroků centrální banky FED.

Vytvořením Federálního Reservního Systému se stát stal závislým na penězích těchto bank a s tím bylo spojeno zdanění občanů USA. A pak k tomu přidali povinné pojištění a dali vám průkazku pojištěnce. Tím začalo nucené propojení lidí se státem a začali strhávat peníze za pojištění přímo u zaměstnavatele. Lidi s tím souhlasili, protože si mysleli, že to bude vhodný zdroj peněz na stáří. A když udělali tento první krok s pojištěním, hned následovalo další finanční zatížení lidí, daň z příjmu. Takže to ještě jednou zopakovali.

Tím dostali kontrolu nad Vaší výplatou a mají moc ji ovlivnit hned u zdroje, kde pracujete. Pak na nás uvalili daně a ještě víc nás zotročili a ztěžují nám co nejvíce snahu přežít. Chtějí mít co největší zisk a obyčejné lidi co nejvíce zaměstnat a ožebračit.

FED ovládl naši politickou scénu a v současné době už je jedno, jestli jste demokrati nebo republikáni, protože oni jsou jedni a ti stejní, kteří si budou stejně půjčovat na chod státu. Ani jeden z politiků nemluví proti „federální“ bance a o tom, aby se ukončila daň z příjmu, nebo o hlavních příčinách, které trápí a zotročují obyčejné Američany.

Víte, tihle lidé kontrolují peníze, takže dělají všechny zákony. Jak by mohla být společnost kapitalistická, když máte centrální banku? To prostě není možné. To je plánovaná ekonomika a je to přetvářka.

Když chtějí vytvořit prosperitu, tak prostě začnou tisknout dolary. Zaplavují ekonomiku digitálními čísly a z toho má být prosperita. Nemáte žádnou prosperitu, nemáte žádnou výrobu, je to jen nafukování peněz v podobě obrovské bubliny kreditů.

A to není nic jiného, než že se stát stále víc a víc zadlužuje. Ano, zvyšuje to jen dluh státu a výši úroků, který jim stát platí a za tyto peníze získané podfukem skupují pozemky, nemovitosti, přírodní zdroje, prostě všechno. Postupně zotročí obyčejné lidi, pak střední třídu a nakonec zůstanou jen oni nadlidi… Federální Reservní Systém je jed téhle země. Prostě to tak je! Ten, kdo vyrábí peníze, tvoří zákony. To řekl Nick Rothschilld.

Nedává to smysl. Proč platíme úroky těmto bankám? Abysme měli peníze? Tohle může dělat stát bez nich, bez toho, abysme platili úrok. Nebo bez vytváření státního dluhu. Takhle mají motivaci postupně zadlužit všechny státy, celý svět, aby jejich úrok byl co největší, je to obludné, že jim to dovolíme. Žádný politik tuhle otázku neřekne nahlas. Není mu to dovoleno.

Všichni mluví o americkém dluhu, ale jen tak, že si musíme půjčovat peníze. Ale my si nemusíme půjčovat peníze. Oni to naprojektovali tak, abychom si museli stále půjčovat peníze. Rozumíte? A vytváří všechny zákony tak, aby zakonzervovali tento šílený stav. Bankéři vyrábí peníze, kontrolují vládu, platí politiky, rozhodují, kdo bude ve vládních funkcích. Volby jsou jen podvod. Oni si s námi zatím dělají, co se jim zlíbí.

Světová kontrola a vládnoucí elita

Vláda vydávala vlastní peníze, ale jen do roku 1913. Prý kdyby to dělala vláda dál, tak to bude způsobovat inflaci. Ale podívejme se na to!

Vláda dovoluje FEDu a soukromým bankéřům, aby vytvářeli ještě větší inflaci, než jakou by dělala ona sama a ještě navíc s dluhem a úrokem. Takže tu máte inflaci + dluh + úrok. Pokud bude vláda vydávat peníze, které budou kryty zlatem a tím omezí to, kolik těch peněz bude vytištěno, nebudeme mít ani dluh ani inflaci. Od roku 1780 do konce 19. století banky začaly vyvolávat paniku a krize, aby protlačily zákon o centrální bance.

Když se ale podíváme na inflaci od roku 1913 po 2007, tak má inflace exponencionální růst, přestože bankéři slibovali pravý opak. Dolar má dnes hodnotu asi 2 penny toho, co měl v roce 1913. Dnes máme záměrně obrovskou inflaci.

Oba rodiče musí pracovat a nemohou si dovolit zůstat doma. Jejich děti už s nimi nemohou být a jsou ve školách, které řídí stát a dětem je programováno, jak mají myslet a jsou jim dávány nejrůznější léky (drogy), jsou očkovány neurodegenerativními látkami a všichni lidé jsou postupně ohlupováni. Jedině jak se to dá změnit je, když se tomu dobří lidé postaví.

Edmund Burke řekl: „Má-li zlo triumfovat, potřebuje jediné – aby slušní lidé nedělali nic.“

Rozumíte, něco pro to každý musí udělat. Nemůžete vyhrát volby, pokud nemáte dostatek peněz na to, abyste vyhrál. Oni reprezentují toho kdo má peníze. Důležité je si uvědomit, že oni kontrolují obě strany. Veřejnost jen následuje proud odvádění pozornosti, pravou a levou loutku místo toho, aby sledovala loutkoherce. Faktem je, že stále více a více si veřejnost uvědomuje, že bankéři vlastní kongres USA.

Někteří senátoři za demokraty přiznávají, že banky vlastní kongres. A je to pravda. Přestaňme debatovat o loutkách, které nám dávají před obličeje. Liberální loutka a konservativní loutka. A kdykoli se probudíme z omylu jedné loutky, tak nám tam vloží další loutku. Nenechte se chytnout do pravo-levého rozptýlení. Lidé si stěžují na demokratického Obamu, tak teď tam zase dají republikána.

Ten bude používat jinou rétoriku, ale bude prosazovat stále stejnou agendu. A nenechte se napálit, oni ty krize plánují a pak řídí. Je to v jejich dokumentech, je to v dokumentech MMF a World Bank, které to přiznávají.

Všechny hodnoty jsou tvořeny dolarem. Myslíme v úrovni dolarů. Ale dolar nemá žádnou cenu.

Ekonomický vesmír, ve kterém žijeme, je podvod se jménem Matrix. Ano, tak to je. A také proto to jednoho krásného dne musí prasknout. Ale snaží se to udržet tak dlouho, jak jen to je možné. Mohou hýbat hodnotou peněz, jak chtějí. Mohou podceňovat cenu zlata. Mohou hýbat s cenou akcií na trzích, jak chtějí. Tady už žádný volný trh není, už dávno nežijete ve společnosti, kde vládne svobodný trh. Nežijete už ani v kapitalistické společnosti ale v diktatuře!

„Očipujeme všechny lidi“ – ďábelský plán Rockefellerů

Měl jsem přítele Nicka Rockefellera. A patřil do rodiny Rockefellerů. Když jsem byl guvernér za Nevadu, tak za mnou přišel a představil se mě jako právník a stali jsme se přáteli. Mluvili jsme o životě a věcech v našich životech a dozvěděl jsem se toho hodně od tohoto pana Rockefellera a jedna věc, o které jsme mluvívali, byla o finálním plánu bankovnictví a o tom, o co se snaží a čeho chtějí dosáhnout. Všechny soukromé banky po celém světě spolupracují přes centrální banky. A všechno toto je součástí Komunistického manifestu.

Centrální bankovnictví bylo totiž jedním z hlavních cílů komunistického manifestu. Tady mluvíme o Americe, která je považována za kapitalistickou zemi, ale současně máme centrální banku, která pro nás všechno plánuje a zvyšuje stále daň z příjmu a to je další bod v komunistickém manifestu. Rozumíte? Takže zde máte dva hlavní cíle v Komunistickém manifestu. A jeden je už splněn, protože máme centrální banku.

Konečným cílem, který tihle lidé mají na mysli, je jejich snaha o vytvoření jedné světové vlády, jedné firmy vytvořené bankovním sektorem, ovládané bankéři.

V takové společnosti bude mít každý implementován podkožní čip a všechny peníze, co budou třeba k životu, budou na těch čipech. Nebude existovat žádná peněžní hotovost. A tohle vše mi řekl sám Nick Rockefeller. Chtějí docílit toho, že všechny vaše peníze budou na těchto čipech a místo toho, abyste měli hotovost, tak dostanete čip a oni si z něj vezmou tolik peněz, kolik budou chtít.

Pokud třeba řeknou: „Tolik nám dlužíte na daních“, tak tolik Vám prostě strhnou, prostě Vám to digitálně odečtou. Totální kontrola. A pokud budete proti nim, tak Vám jednoduše vypnou čip a vy nemáte nic. Nemůžete si jít koupit jídlo a nebudete moci proti tomu cokoliv dělat!! Totalita, kontrola, otrokářství. Ten čip bude navíc zprostředkovávat záznamy o Vašich nákupech, kde utrácíte, kde se pohybujete, všechno, všechno o Vás budou vědět.

Takže oni chtějí jednu světovou vládu, kterou budou ovládat a očipované všechny lidi. Všechny peníze by tak byly na čipech a oni by měli kontrolu nad všemi penězi na těch čipech a zároveň kontrolu nad všemi lidmi. Tímto bychom se stali otroky, sluhy těchto lidí a to je jejich záměrem.

Mě se také snažili naverbovat: „Hej, jsme tu, abychom Vás naverbovali, ale nebojte se, Váš čip o Vás řekne to, aby Vás vždy nechali na pokoji a každýmu řekne ─ a na tohohle chlápka nesahat.“ Ano, tohle se stalo, byl jsem verbován, ale nespěchali, šlo to pomaloučku, přes různé věci, kterýma Vás lákají.

Ale nikdy jsem to nepřijal, protože odtud, odkud já jsem, se to nedělá. Mám tě rád Nicku, ale naše cesty jsou každá na jiné straně plotu. Já na zotročení lidí nevěřím.

Říkal mi: „Proč máš o ně starost? Co z těch lidí máš? V čem ti pomůžou? Starej se o svůj život a o život tvé rodiny! Zajímají se oni o tebe, když ty se zajímáš o ně? Jsou to jenom sluhové, JEN LIDÉ.“ Vycházel z něho prostě takový chlad, taková přehnaná chladnokrevnost.

Já se ho ptal, jaké to má to jejich snažení smysl? Máte všechny peníze světa, máte všechnu moc, co ještě víc chcete? On mi řekl, že cílem je, aby byli všichni očipováni, aby mohli kontrolovat celou společnost.

Řekl mi: „Připoj se k nám a dostaneš ID kartu, budeš mít čip a ten čip v sobě bude mít informaci KMA. Já se ho zeptal: „Co znamená KMA?“ A on odpověděl „Kiss My Ass“ (polib mi prdel). „Když tě někdo zastaví, například policie, nebo kdokoli a ty mu ukážeš své ID, svůj čip, nechají tě na pokoji, protože jsi jeden z nás.“

Jeden z hlavních pilířů tyranie je to, že byrokrati státu nepodléhají zákonům, které vytváří pro nás občany. Viděli jsme to v Římském impériu, viděli jsme to za Hitlera. Říkal to i Richard Nixon: „Když já překročím zákon, tak to není ilegální“. To říkali i George Bush a Dick Cheney. V tom samém pokračuje i současný Barak Obama.

„Nebudeme pro lidi dělat veřejné soudy, budeme pro ně dělat tajné vojenské soudy a budeme je držet v tajných věznicích.“ Je to tak, protože mají právní privilegium. Je to stále dokola a dokola.
Jako další důkaz lze uvést příklad z roku 2008 Orange County Register. Přesně potvrzuje to, co říkal Aaron, že mu řekl pan Rockefeller. Mám čip, polibte mi prdel. Tohle je jeden příklad z mnoha.

Speciální SPZ budou mít výjimku od pokut za přestupky od městské policie. Je zde uvedeno, že 996716 vozidel v Kalifornii, bude mít výjimku na jakékoli pokuty. Žádné pokuty za pojištění, za nedbalost při řízení, vysokou rychlost, jízdu na červenou a tak dále a tak dále. Jsou to státní zaměstnanci, policie, vláda a byrokrati, chtějí být nad zákony, které vyžadují, abychom dodržovali. A tohle se musí zastavit.

Válka proti terorismu: velký podvod

Nick Rockefeller mi pověděl, že bude „Válka proti teroru“, ale ve skutečnosti žádný nepřítel nebude existovat. Celá ta věc je obrovský podvod a klam. Je to způsob, jak ovládnout lid v USA. Říkal, že prostě bude válka proti teroru a smál se tomu.

V tomto duchu byl naplánován útok 11. září a je akcí naší vlastní vlády a bankovního systému, aby udrželi strach Američanů a aby se pak všichni podřídili čemukoliv, co chce vláda udělat. Proto byla uměle vytvořena tahle válka proti terorismu.

Takže nyní existuje nekonečná válka proti terorismu a Nick Rockefeller, který je právník, se stal Vašim přítelem a řekl Vám, že dojde k téhle velké události (11. září) a z toho vznikne válka proti terorismu a ta bude pokračovat pořád dál?

Přesně tak, analytici by Vám řekli, že nemáte skutečného nepřítele a proto nikdy nemůžete zvítězit. Řekl, že to bude perfektní, když nebudeme moci identifikovat nepřítele, pak ho nikdy nemůžeme najít. Neexistuje totiž nikdo, kdo by jím mohl být a tak tato válka může pokračovat do nekonečna. Vystrašili americkou veřejnost k smrti a přitom celý ten výmysl „Války proti teroru“ je podvod. Je to divadlo. Je to velmi těžké říkat takhle nahlas, protože všichni lidé, pokud tohle veřejně prohlašují, jsou zesměšňováni a zastrašováni a pokud mluvíte pravdu, tak z Vás udělají paranoidního pošuka.

Pravda ale musí vyjít na světlo, proto dělám tento rozhovor. Podstatou problému je, že válka proti teroru je podvod a divadlo.

Ve jménu zla jsme financovali hnutí za ženská práva

Byli jsme jednou u něho doma a povídali jsme si a z ničeho nic se začal smát. A zeptal se mě: „O čem si myslíš, že bylo hnutí za ženská práva?“ Já jsem tehdy měl konvenční myšlení, tak jsem mu řekl, že by ženy měli mít stejná práva k získání práce a měli mít stejné ohodnocení za tu práci jako muž…

Přerušil mě a začal se smát a řekl, že jsem idiot. Já jsem mu odpověděl: „Proč bych měl být idiot?“

Já ti povím, o čem to je. My Rockefelleři jsme financovali hnutí za ženské práva. My jsme to hnutí postavili na nohy. „Víš proč? Jsou pro to dva hlavní důvody! První důvod je, že nebylo možno danit půlku populace před tím, než měly ženy větší práva a druhý důvod je, že teď můžeme dostat děti do škol ve velmi ranném věku. Můžeme ovlivňovat, jak mají myslet. Cílem je zničit rodinu. Teď pro děti bude stát rodina. Chceme, aby škola a stát byly jejich rodina, ne jejich rodiče.“ A to jsou dva hlavní důvody, proč vůbec nějaká ženská práva vznikly.

Dokud jsem to neviděl z tohodle úhlu pohledu, tak jsem si myslel, že to je dobrá věc, ale když jsem pochopil pravé záměry… Prostě člověk, který nevidí to ďábelské za tím, si myslí jak je to úžasné. Podívejte se například do černošských rodin. Před 50ti lety mělo nemanželský původ v černošské komunitě jen 10 % a dnes je to přes 50 %.

A podívejte se na sociální zabezpečení, dají Vám peníze, ale nesmíte být s mužem, musíte být rozvedení. Tak stát skrytě torpéduje rodinu. Takže je to další způsob, jak rozbít rodinu, jak ji zničit, jak rozdělit lidi a zotročit je.

Usmysleli si, že sníží světovou populaci

Mé přátelství s Nickem Rockefellerem bylo toho druhu, že jsme si vyměňovali názory, myšlenky a filozofie a on chtěl, abych se stal součástí toho, co dělají. Říkal mi, že když se zapojím, tak mně nabídne různé obchodní příležitosti a abych nebojoval, tak jak v minulosti, na straně obyčejných lidí.

Chtějí mít imunitu, aby nebyli stíhání za své zločiny. Oni chtějí čip v ruce, s tím, že budou stát nad zákony, pod záminkou národní bezpečnosti. Tomuhle já ale nevěřím. Věřím, že mě Bůh poslal na Zemi, abych byl tím nejlepším člověkem, jakým umím být a ne být otrokem a ovcí nějakých psychopatů.

Chtějí stále udržet nekonečnou válku proti terorismu a vytvořit zdání, že terorismus skutečně existuje, aby lidé byli povolní k tomu, co bude chtít vláda. Prohledávání, sundávání si bot při prohlídkách, ID karty, očipování, stanné právo, zatýkání, věznění bez soudů až se nakonec staneme sluhy pro elitu.

Jde o to, abychom znovu obnovili konstituční republiku, tak jak by to mělo být. Musíme dostat pryč bankéře z naší vlády, a docílit toho, aby si stát už dál nesmyslně nepůjčoval peníze od těchto bank, ale aby získal nad penězi kontrolu. 11. září bylo obrovskou lží a v naší moderní historii, bylo roznětkou války proti americkým občanům, ale i občanům celého světa. Oficiální verze 11. září 2001 je záměrně vymyšlená. Je to podvod. Nestalo se to tak, jak nám řekli, že se to stalo. Usmysleli si, že zredukují světovou populaci na pětinu.

Elita věří, že našla elixír mládí, ale před tím musí 80 % obyvatel zemřít, aby oni mohli žít na planetě několik set let. Psychopatická technokracie dělá vše pro vytvoření světové vlády, která by chtěla tyto zvrácené plány naplnit.

Nedovolme jim to!

Zdroj: https://www.nasrestart.cz/videoaktuality/3900-rockeffeler-me-varoval-ze-nastane-11-zari-sokujici-svedectvi-americkeho-rezisera-ktery-nasledne-zemrel