Yuval Noah Harari tvrdí, že globalisté sestrojili „technologickou Noemovu archu“ (čti: transhumanismus), aby unikli smrti při očekávané události masového vymírání v blízké budoucnosti

O tom, že náš svět by dle předpokladů mnohých „zasvěcených“ lidí mohla v poměrně blízké budoucnosti (myšleno v horizontu několika let, maximálně desetiletí) postihnout jakási globální kataklyzmatická událost způsobující vyhynutí většiny obyvatel Země, jsem ve svých videích na cenzurovaném YouTube hovořila již mnohokrát. A že nejde o pouhou konspiraci nám dokazují mnohé studie, které vznikali pod taktovkou různých vlád po celém světě. Taková vědeckovýzkumná práce Výboru státní bezpečnosti SSSR pod názvem projekt Orion z roku 1983, kterou si zde můžete prohlédnout nebo stáhnout k dalšímu studiu je také přesně o tom. A že nejde o nějaký konspirativní výmysl je zjevné ze scanů originálních dokumentů, které jsou součástí českého překladu této zprávy, na nichž jsou zjevně pravá razítka sovětských úřadů a vědeckých institucí.

Když jsem dnes narazila na webu robots.news na článek od Ethana Huffa s výše uvedeným názvem, jehož překlad zde předkládám, tak mi to mé chmurné obavy ohledně naší blízké budoucnosti jen ještě více potvrdilo:

Vedoucí poradce globalistického krále Klause Schwaba již totiž naprosto veřejně prohlašuje, že ony globální světové elity, tedy správněji řečeno spíše „elitní“ loutky již vyvinuly jakousi „technologickou Noemovu archu“,a jsou přesvědčeni o tom, že je to zachrání před brzkou apokalypsou a globálním masovým vymíráním.

Yuval Noah Harari se toitiž poměrně nedávno zúčastnil veřejné diskuse na jistém ekonomickém summitu, který se uskutečnil ve Warwicku ve Velké Británii. Odhalil tam, že současní globalističtí vůdci, kteří mají právě teď na starosti celou naší planetu, tak plánují jak uniknout – nebo oni si to alespoň myslí, že tak uniknou – před tím, co náš svět bohužel již velice brzy postihne.

Harari vysvětlil, že zatímco miliardy lidí budou umírat v důsledku očekávané série jakýchsi celoplanetárních katastrof, které podle něj již velice brzy přijdou, tak globalisté použijí svůj, ovšem opět falešný, koncept Noemovy archy, což je ovšem „jen“ již mnohokrát probíraný transhumanismus, jen zase pod trochu jiným názvem. (S tím také souvisí to, že například Pentagon již veřejně přiznal budování nové transhumanistické technologie pro armádu, aby její pomocí proměnila dnešní vojáky na jakési hybridní techno-bio-roboty?)

„Technologie je zjevně ten správný klíč,“ řekl Harari, zatímco nadcházející kataklyzmatické události označil za vyvolané vylhanou změnou klimatu“ a označil je pravdoláskařsky za tu vůbec „nejnaléhavější hrozbu, které dnes lidstvo čelí“.

„Potřebujeme lidi, aby pracovali na technologických aspektech, ale potřebujeme, aby to politici řídili správným způsobem ve prospěch co největšího počtu lidí a celého ekosystému.“

Covidová plandemie byla podle Billa Weira ze CNN právě jakousi „zkouškou kostýmů“ na nadcházející události hromadného vymírání

Během diskuse na CNN Bill Weir, který diskusi vedl, při ní vyzdvihl příležitosti vzniklé na základě falešnéí plandemie Wuhanského koronaviru (Covid-19) a popsal ji jako jakousi „kostýmní divadelní zkoušku“ na další globaůlisty plánovanou a vyvolanou právě přicházející „klimatickou krizi“.

Ještě taková krátká poznámka k tématu: všechny ty pohromy, o kterých globalisté zaručeně vědí, že právě přicházejí – ale které i v některých případech oni sami záměrně připravují – jsou již zahrnuty právě pod praporem této vylhané a falešné změny klimatu. Ve skutečnosti jsou ale sousloví klimatická změna nebo globální oteplování jen zastřešujícími termíny, které prostě jen globalisté používají, když jimi odkazují právě na to, co nyní přichází.

Podle Weira je v tomto kontextu tím jediným možným způsobem, jak překonat tuto změnu klimatu, je opět jejich oblíbené „důvěřovat vědě“. Harari o tom pochopitelně také hovořil a neopomněl také zopakoval, že právě technologie je tím jediným možným a také tím jediným správným řešením, jak přechytračit tuto právě přicházející údajnou změnu klimatu – ale že bude bohužel k dispozici pouze několika vybraným.

„Lidstvo by se tak mohlo snadno brzy rozdělit na dvě skupiny: na většinu lidí, kteří by neskutečně trpěli, a na menšinu, která bude mít veškeré zdroje, bohatství a také technologii, aby se ochránili, a dokonce mohli nadále vzkvétat pomocí nějakého druhu jakési technologické Noemovy archy,“ řekl na summitu dále Harari.

Jenže právě oni tímto druhem rétoriky vždy skutečně odhalují svou další agendu veřejnosti. A tak je náš obraz toho, co chystají, den ode dne jasnější a bohužel je také maximálně dystopický, nejvíc jak to jen jde.

Jejich pravým cílem je totiž skutečně stát se nesmrtelnými a to právě pomocí technologií, tedy zcela umělých prostředků, o čemž vás ovšem autor tohoto (původního, ne od Myšpule) článku může ujistit, že se to rozhodně ale nikdy nestane . Ať se tito globalisté budou sebevíc snažit přechytračit svou vlastní smrtelnost, a budou přitom ale naříkat a skřípat zuby, když se jejich plán neuskuteční přesně tak, jak to zamýšlejí.

„Vaše bunkry budou nakonec vašimi hrobkami,“ napsal jeden komentátor svůj názor o tom, co globalisty stejně čeká v další budoucnosti.

„Ach, prosím vás, tyto ‚elity‘ nikdy nepřežijí bez lidí, kteří by jim sloužili,“ napsal další o tom, že jejich plán byl mrtvý už samého začátku.

„V knize Zjevení nám Bůh říká, že ti, kdo žijí v jejich jeskyních, až přijde soud, tam budou také pohřbeni,“ dodal d k tomu další, opakující také poznámky předchozího komentátora.

„Věda je Satan,“ napsal jiný naprosto jasně, jednoduše a skutečně přímo k věci.

Jiní poukazovali na další verše z Bible, které hovoří o tom, že právě tato věc se stane v posledních dnech, když se ti, kteří jsou u moci, budou zoufale snažit odvrátit přicházející poslední soud, ale nedaří se jim to.

Protože se tyto „elity“ i nadále naprosto marně snaží zachránit před božím soudem právě tím, že se chtějí proměnit v jakési ne-lidské bio-roboty, a bohužel v tomto směru experimentují i na nic netušícím lidstvu, tak se můžete o jejich nejnovějších pošetilých snahách průběžně informovat například na webu Transhumanism.news .

Zdroj: https://www.robots.news/2022-09-16-globalists-created-technological-noahs-ark-escape-extinction.html

LÍBIL SE VÁM TENTO ČLÁNEK? PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně z mých soukromých a osobních zdrojů a z vašich darů. Přispějete-li na jejich provoz a udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100

do zprávy pro příjemce jen napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule