Globalisté jedou: uměle vytvářená potravinová krize a hladomor jako prostředek války elit proti běžným lidem, ničit však jídlo kvůli změně klimatu je již ryzí ŠÍLENSTVÍ

Série požárů potravinářských závodů v USA v průběhu loňského roku, uměle vyvolaný nedostatek dusíkatých hnojiv a zákazy jejich používání v zemědělství, likvidace – vyvlastňování rodinných farem v Holandsku, vše pod záminkou boje proti „globálnímu oteplování“, ale i třeba to náhlé vypuknutí „ptačí chřipky“ tady u nás a následná likvidace statisíců kuřat a zákazy chovu drůbeže obyvatelstvu, nebo ona často zmiňovaná a to nejen na alternativě, ale stále častěji už i na mainstreamu, krize dodavatelských řetězců, to jsou vše metody sociálního inženýrství pro umělé vyvolání globální potravinové krize a hladomorů, za účelem dosažení totální kontroly obyvatelstva a je to zároveň jeden z prostředků globálního nasouvání Nového světového řádu. Existuje jedno přísloví které používal James Bond a je od jeho tvůrce Iana Fleminga; Jednou je to náhoda, Dvakrát je to náhoda, ale Třikrát nebo vícekrát je to Nepřátelská akce.

V tomto článku vycházím z informací zveřejněných na Corona Times News již v květnu loňského roku, nicméně pro udělání si nějakého širšího povědomí o tomto dalším přicházejícím problému, jsou stále dostatečně aktuální. Ono to totiž není jen o zapalování potravinářských závodů v USA a jinde, je to o všem tom v úvodu zmíněném, což v kontextu dalších turbulentních událostí současnosti je jednak poměrně znepokojující, a také to naznačuje, že ačkoliv se to vše pochopitelně v samé pravdě a moři lásky tváří jako vzájemně spolu nesouvisející náhodné události, tak jsou to pečlivě promyšlené kroky zcela konkrétního plánu a tím jsou ony globalistické Hunger games, neboli hladové hry. K naší smůle to opět odneseme my všichni, oni ty hry hrát nebudou, jejich stále plné a pod vybranými delikatesami světové gastronomie se prohýbající stoly velkých jídelen v přepychových palácích zůstanou stále stejně plně, ale my všichni ostatní, obyčejní lidé, to my nebudeme mít co jíst. My jsme jejich figurky v téhle další nechutné sociální hře, tentokrát hře na hlad.

V TV show Tuck Carlson na Fox News o problému diskutovali a pak byl na Twitteru zveřejněn tento příspěvek:

To, co se nyní děje v Severním Irsku, je součástí většího úsilí o úplné odstavení lidí od červeného masa, zejména hovězího, kterého lidé ročně zkonzumují okolo 350 milionů tun.

Na Den Země se vloni před Nejvyšším soudem USA zapálil 50letý ekolog a fotograf z Colorada jménem Wynn Alan Bruce .

Přátelé Bruce, který bohužel následně zemřel, řekli, že se velmi obával změny klimatu.

„Ten chlap byl můj přítel,“ řekla Kritee Kanko, vedoucí vědecká pracovnice Fondu ochrany životního prostředí. „Nešlo tu jen o sebevraždu. Toto je velmi odvážný nebojácný akt soucitu, který má upozornit na přicházející klimatickou krizi.“

Bruceův akt sebeupálení je pouze jedním z příkladů stále více narůstajícího strachu ze změny klimatu, nesmyslného strachu, který poškozuje lidi mnoha různými způsoby, včetně nárůstu takzvané „ klimatické úzkosti “.

Tento rostoucí strach se projevuje různě, včetně oblasti veřejné politiky.

Mnoho zemí po celém světě dnes agresivně prosazuje plány na nulové emise uhlíku, které mají „zmírnit dopady“ fiktivního globálního oteplování.

„Ztráta“ milionu ovcí a dobytka
Zatímco lidé mají tendenci si myslet, že snižování emisí zahrnuje „pouze“ odstavení uhelných elektráren, nebo jízdu pouze elektromobily a větší spoléhání se pouze na solární a větrnou energii – z nichž každá je ale spojena se značnými ekologickými a ekonomickými náklady – tak to ale přitom nejsou vůbec ty jediné vyložené karty na hracím stole.

Vlády se totiž stále více zaměřují ještě na jiný zdroj emisí: na potraviny (konkrétně dobytek). Důvody pro to není těžké najít.

Žádná menší autorita než je americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) k tomu navíc poznamenává, že asi jedna třetina oteplování klimatu skleníkovými plyny pochází z emisí metanu způsobených lidmi. Zatímco CO2 si získává stále více pozornosti, tak EPA poznamenává, že to hlavně metan je ve skutečnosti ten nejsilnější skleníkový plyn, který za celé století zachytí asi 30krát více tepla než CO2.

Nový zákon v Severním Irsku stanovuje cíl nulově čistých emisí do roku 2050 a BBC uvádí, že legislativa zahrnuje také navrhované snížení emisí metanu o 46 procent.

Vzhledem k tomu, že asi třetina metanových plynů způsobených člověkem pochází z hospodářských zvířat, tak Severní Irsko se snaží o obrovské snížení počtu hospodářských zvířat – zejména ovcí a skotu – aby tento hloupý cíl splnilo.

„Severní Irsko bude muset utratit více než 1 milion ovcí a skotu, aby splnilo své nové právně závazné cíle v oblasti klimatických emisí,“ uvedl k tomu nedávno The Guardian .

Konkrétně podle odhadů Ulsterského svazu farmářů by muselo být „utraceno asi 500 000 kusů dobytka a zhruba 700 000 ovcí, aby Severní Irsko splnilo tyto svoje nové klimatické cíle“.

Zatímco odvětví prasat a drůbeže bude také muset být značně omezeno, aby byly splněny takové emisní cíle, tak klimatičtí úředníci uvedli, že všechna tato odvětví jsou méně škodlivá pro životní prostředí než je dobytek s „červeným masem“.

„Když se podíváte na důkazy o životním cyklu emisí skleníkových plynů, tak zdroje červeného masa – hovězí, mléčné výrobky, ovce – mají ty vůbec nejvyšší emise, protože jsou přežvýkavci a mají proto vysoké emise metanu,“ Novinářům to řekl tým Ewy Kmietowicz, vedoucí oddělení pro zmírnění využívání půdy ve Výboru pro změnu klimatu.

Chris Stark, generální ředitel CCC, řekl na The Guardian , že přechod pastvin na ornou půdu bude pravděpodobně nezbytný pro udržení současné úrovně produkce potravin.

Nechte je jíst syntetické hovězí maso
To, co se děje v Severním Irsku, je totiž jen jednou součástí mnohem většího úsilí o odstavení lidí od červeného masa, zejména od hovězího, kterého lidé ročně zkonzumují až 350 milionů tun .

Mnoho lidí, včetně zakladatele Microsoftu Billyho Boye , tak tvrdilo, že národy mají vlastní odpovědnost za přechod z hovězího masa na jiný druh z ekologických důvodů.

„Myslím si, že všechny bohaté země by měly přejít na 100% syntetické hovězí,“ poznamenal k tomu sám Gates v loňském rozhovoru pro MIT Technology Review. „Na rozdíl v chuti si můžete zvyknout a tvrdí se, že časem to bude chutnat ještě mnohem lépe.“

Gates ve skutečnosti ale vůbec nevysvětluje, jak by k tomuto přechodu mělo dojít, ale přitom ho již začínáme vidět.

I když není pochyb o tom, že globální teploty nepatrně rostou – v průměru o 14 procent za dekádu –tak lidé by měli považovat toto současné úsilí centrálních plánovačů o omezení změny klimatu za mnohem více znepokojivější než ty vlastní nepatrně rostoucí teploty.

Taková politika má všechny znaky pokaždé neúspěšných kolektivistických programů z minulosti, jako byla například „porážka nevinných prasat “ FDR, při níž byly zničeny miliony prasat a prasnic, zatímco lidé hladověli – a to vše pouze kvůli snaze udržet ceny vysoko.

Šílený program FDR byl však jen nevinnou dětskou hrou ve srovnání s čínským předsedou Mao, který mě velké plány na revoluci v čínském zemědělském sektoru se svým Velkým skokem vpřed.

Věci nešly podle plánu. Ukázalo se, že výroba potravin byla složitější, než Mao předpokládal. Přes Britannica Online :

„Neefektivita komunit a rozsáhlé odklonění práce zemědělců do drobného průmyslu vážně narušilo čínské zemědělství a tři po sobě jdoucí roky přírodních katastrof se přidaly k tomu, co se rychle změnilo v národní katastrofu; celkem se odhaduje, že v letech 1959 až 1962 zemřelo hladem asi na 20 milionů lidí.

Zachytili jste to? Pod Maovým kolektivistickým úsilím zemřelo dvacet milionů lidí hladem.

Nebyl by to ale ani ten první hladomor způsobený člověkem socialistou. V letech 1932 a 1933 zemřely miliony Ukrajinců při hladomoru vyvolaném Sovětským svazem.

„V případě Holodomoru to byla první genocida, která byla metodicky naplánována a spáchána tak, že se právě ti lidé, kteří byli producenty potravin, připravili o výživu pro své vlastní přežití,“ napsal historik Andrea Graziosi, profesor na univerzitě v Neapoli.

Genocida, poznamenává Graziosi, nebyla jen tragická, ale i ironická v tom, že se odehrála v regionu, který je celosvětově uznáván jako „obilnice Evropy“.

Tyto staré účty nám tak připomínají temnou a znepokojivou realitu, na kterou upozornil ekonom Thomas Sowell.

„Mnoho z největších katastrof naší doby bylo totiž vytvořeno odborníky,“ poznamenal Sowell.

Ekonom FA Hayek ve svém projevu při přebírání Nobelovy ceny vysvětlil, že tyto katastrofy pramení z nedostatku pokory mezi centrálními plánovači ohledně znalostí (nebo jejich nedostatku), které mají ve své „fatální snaze ovládnout společnost“.

Úlohou ekonomie je pak především zmírňovat takové velkolepé plány, řekl Hayek.

„Podivuhodným úkolem ekonomie je ukázat lidem, jak málo ve skutečnosti vědí o tom, co si představují, že mohou navrhnout,“ poznamenal Hayek ve své knize The Fatal Conceit .

Pokus o omezení změny klimatu ničením zásob potravin se třeba nemusí zdát být tak šílený, jako když se zapálíte před Nejvyšším soudem na protest proti nedostatku vládních opatření v oblasti změny klimatu.

Ale nakonec se může ukázat jako ještě mnohem smrtelnější.

Zdroj: https://humansbefree.com/2022/05/destroying-food-to-fight-climate-change-is-madness.html

PODPOŘTE MYŠPULE SVĚT !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů. Přispějete-li na jejich provoz a udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100

do zprávy pro příjemce napište jen prosím „dar Myšpuli“

Za podporu v jakékoliv výši vám s pokorou děkuji.

To už je vážně trochu moc… Klaus Schwab, fašistický šéf WEF, transhumanista a propagátor Velkého resetu naší civilizace je z matčiny strany Rothschild!

Tuto neuvěřitelnou informaci jsem se dozvěděla na mém velmi oblíbeném „konspiračním“ webu HumansAreFree. A protože ozdrojovaný článek je doplněn i jeho rodokmenem, ,který to jasně prokazuje, zveřejňuji tuto informaci i pro čtenáře mého blogu. A šiřte ji prosím dál, třeba to pár dalším lidem konečně otevře oči. Protože tohle si fakt nevymyslíš!

Fred Schwab se narodil ve Frankfurtu. V roce 1935 se mu podařilo opustit Německo. Jeho manželka Marianne Rothschildová pocházela z města Bad Homburg . Po pogromech v roce 1938 uprchla přes Velkou Británii do USA. Pár později navštívil svou bývalou zemi jako hosté města Frankfurt, ke kterému udržovali velmi hluboké citové vazby. Oba dva se sem často vraceli, potkávali tu své bývalé spolužáky a přednášeli tu na školách.

Rodokmen Klause Schwaba z matčiny strany

Jejich dcera Madeleine byla pozvána městem Bad Homburg v roce 2013. Zúčastnila se slavnostního zahájení památníku deportace v rodném městě své matky. Odtud byli její prarodiče v roce 1942 deportováni do koncentračního tábora Theresienstadt.

Fred Schwab: „Musíme Se Dívat Dopředu“

Fred Schwab se narodil jako Friedrich Ernst Schwab do židovské rodiny se staletou historií v Německu ve Frankfurtu.

Narodil se v tomto metropolitním městě v roce 1918, a vyrůstal na Rheinstraße 7 ve frankfurtské čtvrti Westend, kde navštěvoval nedaleké Goethe-Gymnasium. Fredův otec vlastnil velký podnik na Moselstraße 4 (Gebr. Feisenberger. Kurzwaren, Spielwaren, Strumpfwaren).

Rodina se ve Frankfurtské společnosti poměrně pevně usadila. Jeho rodiče se vzali v tradičním hotelu Frankfurter Hof v doprovodu svých křesťanských a židovských přátel. Rodina nebyla příliš věřící a tak navštěvovala liberální Westend synagogu. Slavili „Weihnukka“: Chanuku a také Vánoce („Weihnachten“ v němčině).

Když byl Hitler dosazen k moci, tak jejich rodina ani vzdáleně neuvažovala o nějakém odchodu ze země. Ve škole si Fred zpočátku antisemitismu a nacistů téměř vůbec nevšímal. V roce 1935 však školu opustil s desetiletým všeobecným středoškolským vzděláním (Mittlere Reife), aby zahájil obchodní učňovskou školu.

fred a marianne (rothschild) schwab

Fred a Marianne (Rothschild) Schwabovi v USA koncem 40. let na soukromé fotografii

Rodina stále více uvažovala o emigraci. Nejprve tedy poslali Freda, nejmladšího člena rodiny, do USA, protože v Německu již neměl vůbec žádnou perspektivu. Jeho otec a starší bratr Hans (Hank) byli zatčeni během pogromů v roce 1938 a následně deportováni do Buchenwaldu.

Asi po čtyřech týdnech bylo oběma dovoleno tábor opustit, protože Fredově matce se s pomocí jejich strýce v USA podařilo získat emigrační papíry. V Buchenwaldu otec ztratil 30 kg (66 liber) a hlavně jakoukoli naději, že by nadále zůstal ve své rodné zemi.

V roce 1942 byl Fred odveden do americké armády a poslán nazpět do Německa, protože uměl jazyk. Už tehdy ale pracoval na lepší komunikaci. Ne všichni Němci pro něj byli nacisté a ne všichni členové národní strany byli antisemité. Tento postoj mu umožnil navázat stará přátelství a také navázat mnohá nová v jeho pozdější kariéře v chemickém průmyslu. Jeho kontakty ho proto často zavedly nazpět do Německa.

V roce 1995 získal bývalý obyvatel Frankfurtu Spolkový kříž za zásluhy (Bundesverdienstkreuz) a také za své celoživotní zásluhy a úsilí o usmíření.

„Musíme se dívat stále dopředu,“ bylo jeho životní motto. Přesto mu ale záleželo na připomenutí zločinů nacistického režimu a osudů židovských rodin.

marianne Schwab, rozená Rothschild

Marianne Schwab, rozená Rothschild, v USA před fotografií svého zesnulého manžela Freda, Angelika Rieber, 2012 | © Angelika Rieber

V roce 1992, 55 let po útěku z Německa, se Fred Schwab konečně vrátil do Frankfurtu jako oficiální host. Projekt židovský život ve Frankfurtu mu zajistil přednášku na jeho bývalé škole Goethe-Gymnasium. Doprovázela ho jeho manželka Marianne a dcera Madeleine.

Marianne Rothschild a Friedrich Schwab se poznali ve Frankfurtu a o něco později se dali dohromady a vzali se v USA.

Marianne Schwab, Rozená Rothschild: „Vždy se mi trochu stýská po Bad Homburgu“

Marianne se narodila ve Frankfurtu v roce 1919. Vyrůstala ve městě Bad Homburg, kde její otec Louis Rothschild řídil místní banku . Rodina proto žila přímo v centru města na Louisenstraße.

louis a melanie rothschildové na jejich svatbě ve špatném homburgu, v soukromí

Louis a Melanie Rothschildovi na jejich svatbě v Bad Homburgu, soukromá fotografie

Na rozdíl od rodiny Freda Schwaba tak byli Rothschildové naopak velmi věřící a také aktivní členové židovské kongregace. Marianne proto nejprve navštěvovala dívčí střední školu (Lyzeum) v Bad Homburgu (dnes Humboldtschule). Později nastoupila do učení jako kineziterapeutka.

Během pogromů v roce 1938, přesně to bylo 10. listopadu 1938, byla svědkem totálního zničení bytu svých rodičů. Po tomto vystřízlivění se její rodiče rozhodli poslat své děti nejprve do zahraničí a o něco později je tam následovat. Dne 17. března 1939 odjela Marianne společně se svou babičkou z Německa. Její bratr Eduard, zvaný Edu, byl poslán do Nizozemska. Odtud se zoufale, ale neúspěšně snažil dostat také do USA. Marianne stále udržovala častý poštovní kontakt se svými rodiči. Její rodiče byli nuceni opustit dům na Louisenstraße v Bad Homburgu. Nejprve se nastěhovali k příbuzným, později se museli přestěhovat do židovského ghetta v Gorch-Fock-Straße.

červený kříž od Melanie a Louise Rothschilda jejich dceři den před jejich deportací 28. srpna 1942, soukromá

Dopis Červeného kříže Melanie a Louise Rothschildových jejich dceři den před jejich deportací 28. srpna 1942, soukromá korespondence

Marianne se ale nepodařilo dostat své rodiče z Německa. Dne 28.8.1942 byli deportováni do Terezína. Jeden den před odjezdem poslal Louis Rothschild prostřednictvím Červeného kříže zprávu své dceři.

Bylo to však omezeno na pouhých 25 slov: „Toto rozloučení přináší vřelé pozdravy vašich rodičů. Zítra nás odvezou do Terezína! Velká láska od táty a mámy. 27. srpna 1942 Otec“

Po deportaci dostala Marianne Schwab od rodičů ještě další dvě pohlednice. Dopisy, které se dostaly do USA přes jejich známou v Portugalsku, jí přinesly alespoň nějaké zprávy o situaci jejích rodičů v koncentračním táboře.

„Matka mi tehdy nepřímo dala vědět, že má konečně dobrou postavu. Bývala kyprá. Jenže my jsme nebyli hloupí, velice dobře jsme věděli, co se děje.“

Marianne Schwab je tak jediným přeživším její rodiny. Její otec Louis Rothschild zemřel 19. září 1942. Její matka Melanie zemřela 15. srpna 1944. Její bratr Eduard byl zatčen v Nizozemsku a zemřel v Mauthausenu. Oficiální německá pamětní kniha (Gedenkbuch) uvádí datum jeho úmrtí 12. listopadu 1942. Byl prohlášen za mrtvého, protože přesné okolnosti smrti nejsou známy.

marianne a fred schwab u památníku deportovaných Židů ve špatném Homburgu, 90. léta, soukromá

Marianne a Fred Schwabovi u památníku deportovaných Židů v Bad Homburgu, 90. léta, soukromá fotografie

Marianne Schwab navštívila město, ve kterém vyrůstala, ještě několikrát během 90. let. Setkávala se zde se spolužáky a sousedy, mluvila se studenty na své bývalé škole a na Kaiserin-Friedrich-Gymnasium, na škole, kterou navštěvoval i její bratr Eduard. Jedna z těchto jejích návštěv byla dokonce natočena. Zvláště působivé je tam vyprávění Marianne Schwab o pogromech z roku 1938.

Navzdory smutným vzpomínkám se Marianne Schwab cítí úzce spjata se svým bývalým rodným městem:

„Vždy se mi trochu stýská po Bad Homburgu,“ popisuje své pocity.

obálka videoportrétu, soukromá

Marianne a Fred Schwabovi u památníku deportovaných Židů v Bad Homburgu, 90. léta, soukromá památka

Na jedné ze svých cest navštívila i památník holocaustu postavený v roce 1988.

„Přemýšlení o tom všem je smutné a bolestivé. Tam, kde stávala synagoga, je na pamětní desce také jméno mého bratra. Byli jsme tam a vidím tam jméno svého otce, Louis Rothschild, Melanie Rothschild, rozená Emmerich, a Edu Rothschild. Musela jsem se dotknout té desky, jmen mého otce a mé matky. Musela jsem se dotknout jejich jmen a vytvořit tím jakési symbolické spojení. Koneckonců, nemám žádný hřbitov, kam bych za nimi mohla jít.“

Madeleine Gerrish, Rozená Schwab: „Nenávist otráví duši“

Marianne Schwab předala svou lásku k Bad Homburgu svým dětem. V listopadu 2013 město Bad Homburg pozvalo dceru Marianne Schwab, Madeleine Gerrish, na odhalení pamětní desky na hlavním nádraží v Bad Homburgu připomínající deportace. Pozvání iniciovala Hochtaunusská společnost pro křesťansko-židovskou spolupráci (Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Hochtaunus). Z Bad Homburgu odjely dva velké transporty: jeden 10. června 1942, druhý 28. srpna 1942. Druhý transport deportoval rodiče Marianne Schwabové – prarodiče Madeleine Gerrishové – do koncentračního tábora Theresienstadt.

madelaine gerrish ukazuje fotky svých rodičů, klaus schilling | © Klaus Schilling

Madelaine Gerrish ukazuje fotky svých rodičů Klause Schillinga | © Klaus Schilling

Tato návštěva Německa byla pro Madeleine Gerrish velmi důležitá, ale poněkud ambivalentní. Uvedla, že se tehdy cítila trochu smutně, když si vzpomněla na svou matku, která jako dítě šťastně pobíhala ulicemi Bad Homburgu. Její syn Michael ji tehdy mohl dokonce několik dní doprovázet. Hledali nějaké stopy v bývalém domě jejích prarodičů, v domě rodiny jejího otce ve Frankfurtu, u pamětní zdi kolem starého hřbitova na Börneplatz ve Frankfurtu a v Kurparku v Bad Homburgu, kde stála synagoga až do vypálení 10. listopadu 1938. Madeleine se setkala s přáteli své matky a navštívila školy, které navštěvovala její matka a její strýc Eduard. Na obou školách mluvila se studenty o osudech svých předků, o útěku jejích rodičů z Německa, o jejich novém životě v USA a o tom, jak s těmito zkušenostmi vyrůstala.

madeleine gerrish 2013 mluví se studenty na humboldtschule v Bad Homburg, klaus Schilling | © Klaus Schilling

Madeleine Gerrish 2013 hovoří se studenty Humboldtschule v Bad Homburgu, Klaus Schilling | © Klaus Schilling

Na studenty udělala silný dojem otevřenost Madeleine Gerrishové a zejména Marianne a Freda Schwabovi, kteří učili své děti, aby v sobě nikdy nepěstovaly nenávist, a to navzdory všem škodám způsobeným jejich rodinám.

Jedna z mnoha otázek, které jim studenti položili, byla: „Jak si vaše matka mohla vypěstovat takový postoj?

„Nejzajímavější mi přišlo, když Madeleine odpověděla, že bychom neměli trávit svůj život plni nenávisti.“ Její matka totiž nesnášela všechny Němce a přesto se sem vrátila. To považuji skutečně za pozoruhodné. Očekával bych, že ponese určité nepřátelství vůči Němcům.“

Jiný student zase poznamenal, že tento pozitivní přístup neznamená na něco zapomenout, ale vyrovnat se se svojí minulostí:

„Překvapilo mě, že paní Gerrishová mluvila tak upřímně a upřímně o svých myšlenkách a zkušenostech a také o příbězích svých rodičů. Také kvůli jejímu přístupu k tomu všemu, že si zvolila tu těžší cestu a vypořádala se s tím, co se stalo, místo aby to v sobě potlačovala.“

Tyto školní přednášky ovšem ukázaly, jak je důležité, aby si další generace vyslechly i příběhy svých bývalých židovských sousedů a jak se dnes manipuluje s holocaustem nejen v Německu ale i v dalších zemích.“

Zdroj a odkaz: Juedisches-leben-frankfurt.de ; EchelleDeJacob.blogspot.com

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projektem investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně z mých soukromých a osobních zdrojů. Přispějete-li na jejich provoz a další udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100

do zprávy pro příjemce jen napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s velkou pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Zpráva Orion. O konspiracích okolo planety X, desáté planety, Nibiru a kataklyzmatické události, která nás dle různých indicií zanedlouho čeká.

Na mnoha stránkách, diskusních fórech a v mnoha videích se již nějakou dobu objevují spekulace o jakési globální kataklyzmatické události, která se vždy v pravidelných cyklech na zemi odehraje a o níž ulhaná historie hovoří třeba jako o potopě světa a pod., a která pokaždé způsobí zánik stávající civilizace, aby na jejích troskách mohlo započít budování nějaké další. A právě taková událost by dle mínění mnohých měla nastat právě někdy nyní, řekněme v horizontu let, maximálně pak desetiletí. Ostatně už takoví Májové ji předpovídali a první obavy o osud naší civilizace se objevovaly právě v souvislosti s posledním rokem Majského kalendáře, tedy rokem 2012. Jak všichni víme, konec světa se tehdy nekonal a přesluhujeme už o jedenáct dlouhých a zběsilých let. Ovšem je to jen pouhá další konspirace, nebo na tom bude i troška pravdy? A souvisí s tím i konspirace ohledně deváté, desáté (či jedenácté, podle některých dokonce dvanácté) planety naší sluneční soustavy? Někteří astronomové a fyzici její existenci vysvětlují na základě určitých gravitačních anomálií, nebo podle odchylek na oběžných drahách některých planet. Hovoří o ní i mnohé historické a náboženské spisy, včetně Bible. Ovšem existuje toto vesmírné těleso s odhadovanou oběžnou drahou okolo 3600 let skutečně? A je to ona tajemná planeta Nibiru, nazývaná někdy jako železná planeta, z níž údajně pochází i naši praví „stvořitelé“, hvězdní Annunaki, kteří nás, lidi, geneticky „vyšlechtili“ abychom byli jejich otroci používaní na těžkou práci ve zlatých dolech na naší planetě?

To vše jsou otázky, na které jsem se snažila nalézt nějakou odpověď a které jsem již snad částečně zodpověděla v několika konspirativních videích na YouTube z poslední doby. Ta videa vznikla po mém „šoku“ když jsem na stránkách konceptualcz.cz, zabývajících se tzv. koncepcí obecné bezpečnosti a tzv. dostatečně obecnou teorií řízení, objevila právě onu Zprávu Orion, vydanou v tehdejším Sovětském svazu v roce 1983, kde byla tehdy klasifikována jako dokument „přísně tajný“. A protože si nemyslím, že by vedení bývalého Sovětského svazu, ÚV KSSS, jejich rozvědka, KGB a další instituce jako třeba Akademie věd apod.se zabývaly zrovna vyslovenými konspiracemi, tak i když je její obsah jen těžko uvěřitelný a vypadá velmi konspirativně, brala bych ty informace trochu vážně. Ostatně posuďte sami, zde ji máte ke stažení nebo k on-line studiu:

Nibiru a stará Sumerská pečeť

Existuje starověká sumerská válcová pečeť , o které se předpokládá, že je stará asi 4 500 let a která zdánlivě trochu podivně zobrazuje naše Slunce a okolo něj dalších dvanáct planet v naší Sluneční soustavě, přičemž jednou z nich je údajně právě tato planeta Nibiru, jakási nepolapitelná planeta obíhající po obrovské elipse okolo našeho Slunce, někde daleko, až na vnějších okrajích Sluneční soustavy a daleko za trpasličím Plutem. Údajná doba jejího oběhu by měla být přibližně 3600 let a my žijeme v době, kdy se očekává po 3600 letech její opětovný návrat a průlet okolo Země. Vzhledem k tomu, že její průměr by měl být minimálně 4x tak velký jako je Země (ale našla jsem i názory, že by mohla být až dvacetkrát větší, tedy zhruba 2x tak velká než je třeba Jupiter) tak její gravitační působení na okolní tělesa je enormní a právě proto na její existenci někteří vědci usuzují na základě anomálií v oběžných drahách některých planet, ke kterým poslední dobou dochází. Její průlet by mohl být pro mnohá tělesa v naší soustavě devastující, Zemi pochopitelně nevyjímaje. Její extrémní gravitační pole by mohlo způsobovat mnohé živelné pohromy a katastrofy, ohromná tsunami, bouře, přepólovaní planety, zemětřesení, dopady velkých meteorů a meteorických rojů, polární záře na neobvyklých místech, no zkrátka a dobře, leccos z toho, co se poslední dobou na naší planetě skutečně odehrává. Včetně zastavení zemského jádra, o němž se také již oficiálně hovoří a očekávaných výbuchů sopek a supervulkánů.. A je již jakýmsi až veřejným tajemstvím, že mnohé vlády horečnatě budují obrovské podzemní kryty a základny a často přímo podzemní města, do kterých neméně horečnatě naváží zásoby potravin, paliv, nerostů, a samozřejmě i zbraní a munice. Jinak o celé záležitosti poněkud podezřele mlčí. Stejně jako jejich mainstream.. A i to, jak decimují své obyvatelstvo vakcínami, jak likvidují hospodářství a jak dělají nesplatitelné dluhy, vytvářejí umělé krize a snaží se zavést psychopatický NWO svědčí o tom, že jim na budoucnosti příliš nezáleží. Že by proto, že ví, že to, co brzy přijde, tak stejně nikdo kromě nich nemá šanci přežít (jak se naivně nejspíš domnívají)? To je pochopitelně naprostá konspirace, ovšem intuice mi říká, že by na tom mohlo něco být……

Jedna z těch vůbec nejkontroverznějších starověkých pečetí, která kdy byla na Zemi objevena a je široce diskutována mezi vědci, se nazývá VA/243 a zdá se, že zobrazuje – podle názorů mnoha badatelů – 12 planet v naší sluneční soustavě se Sluncem v jejím středu.

Pečeť, která pochází – přinejmenším – ze třetího tisíciletí před naším letopočtem, lze nalézt ve Státním muzeu v Berlíně a je tam katalogizována jako exponát VA/243.

Podle četných badatelů je tato prastará akkadská válcová pečeť jednou z nejstarších válcových pečetí, která kdy byla objevena, a zdá se, že je také jednou z těch vůbec nejzáhadnějších.

Důvod? Údajně zobrazuje celou rodinu naší Sluneční soustavy a darebáckou planetu identifikovanou autory jako je např. Sitchin jako Planeta X nebo Nibiru , údajně domovská planeta starověkých Anunnaki, našich skutečných „stvořitelů“.

KOSMOSZAKÁZANÁ HISTORIE

Říká se, že tato starověká Sumerská válcová pečeť zobrazuje 12 planet v naší Sluneční soustavě

HAF29. Května 2021

Existuje jedna starověká sumerská válcová pečeť , o které se předpokládá, že je stará asi 4 500 let a která poněkud podivně zobrazuje naše Slunce a dvanáct planet v naší Sluneční soustavě, přičemž jednou z nich je údajně právě Nibiru, nepolapitelná planeta číhající až někde na vnějších okrajích Sluneční soustavy. .

tato prastará sumerská válcová pečeť údajně zobrazuje 12 planet v naší sluneční soustavě

Jedna z nejkontroverznějších pečetí, která kdy byla objevena a je stále široce diskutována mezi vědci, se nazývá VA/243 a zdá se, že zobrazuje – podle mnoha z nich – 12 planet v naší sluneční soustavě se Sluncem v jejím středu.

Pečeť, která pochází – přinejmenším – ze třetího tisíciletí před naším letopočtem, lze nalézt ve Státním muzeu v Berlíně a je katalogizována pod označením jako VA/243.

Podle četných badatelů je tato prastará akkadská válcová pečeť jednou z těch vůbec nejstarších válcových pečetí, která kdy byla na Zemi objevena, a zdá se být také jednou z těch vůbec nejzáhadnějších.

Důvod? Údajně zobrazuje celou rodinu naší Sluneční soustavy a navíc i jakousi trochu darebáckou planetu identifikovanou autory jako Sitchin jako Planeta X nebo Nibiru , mělo by jít o domovskou planetu starověkých Anunnaki.

Právě Zecharia Sitchin, a to velmi podrobně, pojednává o této válcové Sumerské pečeti ve své knize 12. planeta .

Podle Sitchina válcová pečeť nepochybně zobrazuje naši sluneční soustavu i s četnými nebeskými tělesy v jejich relativní velikostí.

Dnes ovšem známe pouze devět planet – pokud si samozřejmě stále ještě myslíte, že Pluto by mělo být planetou, plus náš měsíc, Slunce a možná ještě oficiálně neznámá, ona darebná planeta občas označovaná jako Nibiru…

Pokud jsou záhadné objekty zobrazené na pečeti opravdu ve skutečnosti planety, jak je tedy ale možné, že staří Sumerové věděli o naší kompletní sluneční soustavě a to dokonce již ve 3. tisíciletí před naším letopočtem?

Ovšem nejen to, ale jak to že znali i jejich přibližnou velikost?

To vede k mnoha dalším otázkám jako třeba odkud Sumerové získali tyto znalosti?

Objevili to sami, zcela nezávisle?

Nebo je možné, jak nám to také naznačují mnohé starověké kultury, že by jim část těchto znalostí předali nějací „bohové“, kteří sestoupili z nebes a předali člověku nebývalé a obrovské astronomické znalosti?

Zobrazuje tato prastará Sumerská válcová pečeť skutečně naší Sluneční soustavu se všemi jejími planetami včetně tajemného Nibiru, jak nám naznačuje Sitchin?

Nebo je možné, že autoři jako Michael S. Heiser mají pravdu a že válcová poečeť ve skutečnosti nemá žádnou astronomickou hodnotu a vůbec NEZOBRAZUJE naši sluneční soustavu, její planety, Měsíc ani Slunce?

Při pohledu na válcovou pečeť je třeba vznést ale ještě další otázky. Byla by například takováto pečeť tím skutečně „vhodným“ médiem, kterým by někdo – a to již před 4 5000 lety – předával lidem tak důležité astronomické poznatky?

Reference: Ancient-Code.com

Vědci z Caltechu (California Institute of Technology) našli důkazy o Sitchinově Planetě X.

Tuto senzační novinku zveřejnil Alexandr Light na webu HumansAreFree.com již 2.února 2016 kdy ve svém článku uvádí toto:

Konstantin Batygin z Caltechu, odborný asistent oboru planetární vědy, a Mike Brown, profesor planetární astronomie a Richard a Barbara Rosenbergovi, našli důkazy o obří planetě, která má značně bizarní, velmi protáhlou oběžnou dráhu daleko ve vnější sluneční soustavě až za Plutem.

Objekt, který vědci přezdívají jako Planeta Devět, má hmotnost asi 10krát větší než Země a obíhá v průměru asi 20krát dále od Slunce než Neptun (který obíhá kolem Slunce v průměrné vzdálenosti 2,8 miliardy mil).

Ve skutečnosti by tak této nové planetě trvalo 10 000 až 20 000 let, než by uskutečnila jeden svůj úplný oběh kolem našeho Slunce.

Vědci objevili existenci planety pomocí matematického modelování a počítačových simulací, ale objekt sám ještě přímo nepozorovali, ale poznamenali, že tato zatím stále domnělá planeta Devět – s 5000násobkem hmotnosti Pluta – je dostatečně velká na to, že by se o její existenci nemělo dál diskutovat..

Dokonce i ředitel planetárních věd NASA, Jim Green,již učinil oficiální prohlášení o objevu této planety Devět a řekl, že „tam daleko venku je takzvaná planeta X“ (v původním článku na HAF to bylo druhé video, bylo ovšem z YouTube vymazáno, nejspíš poté co NASA zprávu dementovala, pročpak asi ptám se pro změnu já? ).

Již po mnoho let konspirační teoretici tvrdili, že existuje další neznámá planeta, kterou nazývají PlanetX nebo také Nibiru, která se pohybuje, po dlouhé a velmi eliptické o běžné dráze.

Výzkumníci Calltech ji nazývají Planeta Devět nebo ‚Devátá planeta‘, ale pokud se budeme řídit tvrzením Zecharia Sitchina, je to spíše desátá planeta a podle jeho teorií sumerské kosmologie byla Nibiru nebo planeta X dokonce dvanáctým členem rodiny planet sluneční soustavy ( který tak zahrnuje 10 planet, plus Slunce a Měsíc).

Bez ohledu na to, zde je takové pořadí planet počítáno od těch nejblíže Slunci směrem ven přes sluneční soustavu:

Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto = 9
Planeta Devět = 1
Měsíc a Slunce = 2

Navzdory tomu, že současní vědci překlasifikovali Pluto na trpasličí planetu, tak nemůžeme popřít, že tato nově objevená planeta skutečně podporuje teorii Zecharia Sitchina o existenci takové desáté planety (dvanácté, počítáme-li také Slunce a Měsíc) alias Planety Nibiru nebo Planety X.

Zdroj: https://humansbefree.com/2016/02/caltech-researchers-find-evidence-of-sitchins-planet-x.html

1984 Zmínka o Nibiru v článku na US News — Zdroj: NASA

V článku publikovaného v US News 10. září 1984 se uvádí:

„Zahalená před slunečním světlem, záhadně tahající za oběžné dráhy Uranu a Neptunu, je jakási neviditelná síla, o níž astronomové mají podezření, že by mohla být vyvolána planetou X – desátým obyvatelem v našem nebeském sousedství.

„Loni infračervený astronomický satelit (IRAS), kroužící po polární dráze 560 mil od Země, detekoval teplo z objektu vzdáleného asi 50 miliard mil, o jehož existenci se nyní intenzivně spekuluje.

„Mohu říci jen to, že zatím nevíme, co tam je,“ říká k tomu Gerry Neugesbeuer, ředitel Palomar Observatory pro California Institute of Technology. Vědci doufají, že jednosměrné cesty vesmírných sond Pioneer 10 a 11 mohou pomoci najít tento zatím bezejmenný vesmírný objekt..

Kopie původního článku na US News z roku 1984. Mimochodem Zpráva Orion je datována do roku 1983.

NASA tehdy existenci Nibiru potvrdila. Tisková zpráva NASA z roku 1992 uvádí následující: „Nevysvětlené odchylky v oběžných drahách Uranu a Neptunu ukazují na velké vnější těleso sluneční soustavy o hmotnosti 4 až 8 hmotností Země na velmi nakloněné oběžné dráze, vzdálené více než 7 miliard mil od Slunce.“

Web HumansAreFree k tomu napsal 27.června 2016 toto:

Vatikán dnes vlastní některé z nejvýkonnějších dalekohledů světa. Člověk se ovšem musí ptát sám sebe: „Proč vlastně?“

Jeden zcela konkrétní dalekohled se příhodně nazývá LUCIFER a je umístěný na observatoři Mount Graham a je to vlastně jen zkratka pro „Large Binocular Telescope Near-infrared Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research – Velký binokulární dalekohled pro blízké infračervené záření s kamerou a integrální jednotkou pro extragalaktický výzkum“. 

Oni však zcela jistě vědí, že to není žádná náhoda.

Spekulace tvrdí, že Vatikán má tyto vysoce výkonné dalekohledy pro sledování biblických varování, jako je „Pelyněk“ alias Nibiru nebo Planeta X:

„A zatroubil třetí anděl a spadla z nebe velká hvězda, hořící a spadla na třetinu řek a na prameny vod;

„A jméno té hvězdy je Pelyněk; a třetí část vod se tak stala pelyňkem; a mnoho mužů zemřelo pak vodami, protože zhořkly.“ (Zjevení 8:10, 11 – Bible krále Jakuba).

Další možností ovšem je, že Vatikán třeba jen sleduje mimozemskou aktivitu a již před stovky let je kontaktovali mimozemšťané, což by mohlo vysvětlit jejich náboženství a víru v „Boha“, který v náboženských textech může být pouze jakýsi mimozemšťan a ne skutečný nekonečný původní Zdroj (žiivota) nebo Stvořitel.

Dodnes najdete mistry astrology na těch nejvyšších úrovních vlád a tajných společností, protože přesně to jsou ti lidé, kteří znají cykly astronomie a také to, co každá konkrétní vesmírná energie přinese. 

Například americký prezident Ronald Reagan by nepodepsal žádný dokument, dokud by se neporadil se svým mistrem astrologem.

Ti, kdo jsou světovými vůdci a vysoce postavení členové různých tajných společností, ti rozhodně vědí vše o precesi rovnodenností, o Plutu v Kozorohu a o věku Vodnáře. 

Vědí, že tato falešná fasáda naší ekonomické podřízenosti, jejich kontroly a všeobecné konformity se chýlí ke konci, a přesto pokračují ve své práci proti těm nejlepším zájmům lidstva a zároveň se stále za každou cenu snaží udržet svou, přitom však již slábnoucí, kontrolu nad lidstvem.

Patří sem pochopitelně i náboženství. Náboženství = podřízenost, kontrola a konformita, což je stejná šablona jakou má jakákoliv jiná (světská) vláda. Jak to ale přitom dosud ve světě funguje?

Oni budou i nadále otravovat naši vodu, vzduch a ničit zásobování potravinami, protože nemluvíme ty jejich „pravdy“. Jinými slovy, když budeme i dále mlčet, podřídíme se jejich rozhodnutím, která za nás tak rádi činí, což zahrnuje mimo jinéí třeba GMO, fluoridovanou vodu, chemtrails, očkování atd…

Je opravdu správný čas na reset?

Díky objevu rúzných „záhadných artefaktů“ (OOPARTS) tak víme, že lidstvo zde bylo minimálně desítky tisíc let, což je v naprostém rozporu s biblickou časovou osou přibližně 6000 let.

Například studna vynesla na povrch 200 000 let starou bronzovou minci a to z hloubky 114 stop kousek od Chillicothe, Illinois.

Podle Illinois State Geological Survey jsou ložiska obsahující tuto minci stará 200 000 až 400 000 let.

Stačí přece jen pár tisíc let, než všechno úplně zreziví, shnije nebo se to zcela rozloží, s výjimkou kamenných staveb, jako jsou pyramidy na náhorní plošině v Gíze.(což ovšem navíc není vůbec tak jisté) 

Až 100 000 let by nemuseli být žádné známky naší současné civilizace, pokud by třeba zítra došlo ke globální katastrofě.

Jak dlouho by trvalo rozkladu hornin zahrabat minci 114 stop hluboko do země? Zřejmě až 200 000 let, takže i z těchto důkazů nyní víme, že jsme tady byli ekonomickými otroky doslova tisíce ilet..

Říká se, že Nibiru obíhá po přibližně 3500 leté eliptické dráze. Poslední průlet Nibiru by tak mohl být klidně odpovědný za všechny ty příběhy o „Velké potopě“ vyprávěné prakticky v každém náboženství světa. 

V závislosti na blízkost Nibiru při průletu Sluneční soustavou by to mohlo skutečně snadno způsobit událost až na úrovni vyhynutí, kdy je možný úplný reset lidstva. To by také trochu vysvětlovalo, jak mohla být neznámá bronzová mince objevena ve hloubce 114 stop pod zemí.

Proč se církev tak moc bojí Anunnaki?

Podle zesnulého Zecharia Sitchena tak právě nebeští vesmírní Anunnaki vytvořili kdysi rasu otroků, aby pro ně těžili zlato , které bylo následně použito jako prostředek k záchraně jejich planety Nibiru. To je důvod, proč je dodnes právě zlatu přikládána tak velká hodnota.

Největší tajemství, které se nikdy neřeklo nahlas, je to, jak byla církev vždy podřízena svým skutečným pánům… vševidoucímu oku… tedy těm, kteří dodnes dohlížejí na stínové vlády: Anunnaki .

Toto je ta vesmírná rasa, která nás nechala pracovat jako ekonomické otroci po celá dlouhá tisíciletí.

V blízké budoucnosti ale, jak se zdá, tak budeme nadále svědky kolapsu peněžního systému, ale i vlád a náboženství. Nikdo s tím nemůže nic dělat, protože všechny tyto tři záležitosti nevyhnutelně zkolabují právě kvůli energiím Pluta v Kozorohu. 

Můžeme očekávat, že „ The Powers That Were “ budou i nadále potlačovat rozvinutou technologii a zároveň nám otravovat naše zásoby vody, vzduchu a potravin , ale i to již brzy skončí.

Jako globální společenství se nad to povzneseme, ale bude to vyžadovat náš aktivismus a občanskou neposlušnost.

Nenarodili jste se proto, abyste se stali věčným otrokem pro 1 % lidstva .Dnes má 85 nejbohatších lidí světa  stejný majetek jako 3,5 miliardy těch nejchudších .

(A to ten seznam dokonce ani nezahrnuje Rothschildy (odhadované bohatství 500 bilionů dolarů) nebo Rockefellery ).

Je skutečně čas na reset, ovšem nikoliv ten jejich Velký, ale tentokrát bude reset ve prospěch lidstva a „ The Powers That Were “ nemůže již udělat nic, aby tomu zabránil.

Autor: Gregg Prescott, MS ( výňatek ) Zdroj: https://humansbefree.com/2016/08/1984-nibiru-article-by-u-s-news-source-nasa.html

Vědci zachytili rádiové signály 9. planety, známé jako Planeta X

Tajemná planeta, kterou mnozí lidé označují jako Nibiru, tedy ona dávno ztracená planeta mimozemšťanů Anunnaki, je považována za pět až desetkrát větší než je naše Země, ale astronomové přesto údajně planetu ještě neviděli.

Astrofyzici však přitom pevně věří, že MUSÍ existovat a to na základě svých nových výpočtů poruch na drahách jiných nebeských těles v naší sluneční soustavě.

Nyní, ve své nové snaze konečně najít nepolapitelnou planetu, tak astronomové z celého světa spolupracují, aby společně konečně vystopovali tuto „novou“ planetu v naší sluneční soustavě.

NASA bohužel nemůže nasměrovat Hubbleův vesmírný dalekohled do vesmíru v naději, že ho najde. Planeta X nebo Planeta Devět je považována za jakousi „super-Zemi“ kvůli své obrovské velikosti, ale ani tato její údajná velikost nám příliš nepomůže v našem úsilí ji najít.

Planeta, která podle mnoha výzkumníků prostě musí existovat, tak je od Slunce 75krát vzdálenější než je Pluto, což znamená, že neodráží natolik světla, abychom ji na obloze vůbec viděli.

To je důvod, proč vědci z McGill University v Montrealu v Kanadě věří, že tato „ledová planeta“ přesto stále vyzařuje i když jen velmi malé množství tepla a navrhují, aby toto vyzařované teplo bylo zachyceno ve formě rádiových vln o délce milimetru.

Tento záhadný zvuk „na pozadí tpotiž“ již zachytili výzkumníci při zkoumání Neptunu a Uranu a planeta o velikosti planety devět by podobné typy vln rozhodně měla vydávat také.

Nyní se tedy k pátrání po planetě devět připojila ještě skupina radioteleskopů které hledají na obloze přesně tyto vlnové délky, které by nás nakonec mohly zavést až ke kosmickému úkrytu planety devět.

Ale opravdu jsme našli planetu devět? No,stále ještě čekáme na potvrzení. Nepolapitelná planeta byla „nalezena“ v historii několikrát a při pohledu zpět na zprávy z různých tiskových agentur si všimnete, že již před více než 30 lety se věřilo, že planeta x byla nalezena.

Washington post o tom napsal v roce 1983:

„Nebeské těleso, které je možná tak velké jako obří planeta Jupiter a možná tak blízko Zemi, že by bylo součástí této sluneční soustavy, bylo nalezeno ve směru souhvězdí Orion pomocí dalekohledu na oběžné dráze na palubě americké infračervené astronomické družice… Mohu vám říci jen to, že nevíme, co to je,“ řekl Gerry Neugebauer, hlavní vědec IRAS.

V článku publikovaném v Newsweek 13. července 1987 NASA odhalila, že kolem našeho Slunce může existovat 10. planeta. Podle výzkumného vědce NASA Johna Andersona, tak Planeta X by mohla být ve skutečnosti být tam někde venku, ale zatím nikde poblíž našich známých planet. V článku z Newsweeku se píše:

„Pokud má pravdu, mohly by být vyřešeny dvě z nejzajímavějších hádanek vesmírné vědy: co způsobilo záhadné nepravidelnosti na drahách Uranu a Neptunu během 19. století? A co zabilo dinosaury před 26 miliony let.“

23. října 1996 článek z AP nazvaný „Nová rebelská planeta nalezena mimo sluneční soustavu“ uvádí následující: Nová planeta, která porušuje všechna pravidla o tom, jak a kde vznikají planety, byla identifikována na oběžné dráze dvojhvězdy asi 70 světel let od Země v souhvězdí běžně známém jako Severní kříž.

Nová planeta má oběžnou dráhu podobnou horské dráze, která se snáší dolů blízko ke své centrální hvězdě a pak se vyhoupne až někam daleko do mrazivých okrajů po podivné dráze ve tvaru vejce, která se nepodobá oběžné dráze žádné jiné známé planety.

Zpráva Orion, 1983

Výbor státní bezpečnosti SSSR
Vědeckovýzkumný institut

Inv. Č: 83 154/II
Vědeckovýzkumné centrum „ROMB“
Práce číslo: 83 – 154 – 963
„Orion“
(jméno projektu)
Hlavní text vědeckovýkumné práce s přílohami projektu „Orion“,
Název dokumentu (téma)
archívní dokumenty orgánů NKGB – NKVD – NKO SSSR z roku 1945,
dopis generálního Tajemníka ÚV KSSS s. J.V. Andropova z 12.4.1983.
Zahájeno: 12.5.1983
Ukončeno: 11.11.1983
224
množství stran

Seznam přiložených dokumentů:

Č: Název dokumentu: Množství str.: Od/do str.:

 1. Dopis místopředsedy KGB o provedení výzkumu 4 1 – 4
 2. Dopis generálního tajemníka ÚV KSSS s. J.V. Andropova
  Předsedovi KGB SSSR s. V.M.Čebrikovovi 4 5 – 8
 3. Zpráva o výzkumu a vývoji Předsedovi KGB SSSR 32 9 – 41
  s. V.M.Čebrikovovi
 4. Příloha č. 1
  Zpráva Lidového komisaře Státní bezpečnosti s. V.N. Merkulova
  pro ÚV KSSS (b) 17 42 – 59
 5. Kopie dopisu ÚV Všesvazové komunistické strany bolševiků ze dne
  prvního října 1945 Lidovému komisaři Státní bezpečnosti s. V.N.
  Merkulovovi 1 60
 6. Příloha č. 2
  Kopie dopisu od náčelníka Hlavního správy vojenské kontrarozvědky
  „SMĚRŠ“ s. V. Abakumova o nálezu ukořistěných německých námořních
  map, uložených ve dvou obalech, překlad textu 7 61 – 68
 7. Příloha č. 3
  Materiály o tom, že zaměstnanci „SMĚRŠ“ objevili tajný zápisník
  pro konspekty s texty rozkazů A. Hitlera a Reichsführera SS H. Himmlera
  o výběru kandidátů, kteří mají být vysláni do Antarktidy 15 69 – 84
 8. Příloha č. 4
  Kopie dopisu Lidového komisaře námořnictva SSSRs. N. Kuzněcovova
  Lidovému komisaři Státní bezpečnosti s. V.N.Merkulovovi ze dne
  4.10.1945 o vybavení průzkumného konvoje do Antarktidy 1 85 – 86
 9. Příloha č. 5
  Zpráva o létajících talířích Německa 30. – 40. let 5 87 – 92
 10. Příloha č. 6
  Týdenní Almanach „Ahnenerbe“ z ledna 1940 v jednom balíčku,
  kopii a překlad textu 13 93 – 106
 11. Příloha č. 7
  Celkový pohled na galaxii :Mléčná dráha“ 2 107 – 109
 12. Příloha č. 8
  Schématický plán stavby Slunečního Systému 2 110 – 112
 13. Příloha č. (chybí číslo přílohy)
  Schéma rotace kosmických těles ve struktuře Galaxie 4 113 – 117
  a ve Vesmíru
 14. Příloha č. 10 1 119
 15. Příloha č. 11
  Cykly evoluce Slunce a Země 1 120 – 121
 16. Příloha č. 12
  Schéma vnitřního uspořádání Země 3 122 – 125
 17. Příloha č. 13
  Tabulka evoluce člověka 2 126 – 128
 18. Příloha č. 14
  Schéma stavby Sluneční Soustavy do zániku Ikara 1 129 – 130
 19. Příloha č. 15
  Zánik Ikara, schéma stavby Sluneční Soustavy po zániku Ikara 2 131 – 133
 20. Příloha č. 16 1 134 – 135
 21. Příloha č. 17
  Schéma výstavby osídlených míst a kolonií v Sýrijské poušti a dávném
  Egyptě 450 – 33 tisíc let před n.l. 1 136 – 137
 22. Příloha č. 18
  Princip fungování pyramid 4 138 – 142
 23. Příloha č. 19
  Mapa posunu geografických pólů Země 1 143 – 144
 24. Příloha č. 20
  Srovnání vrstevnic Borejského „Pupku světa“ podle Merkatorovy mapy
  s geografickou polohou současného Severního pólu 1 145 – 146
 25. Příloha č. 22
  Kontury kontinentů do Potopy 12 tisíc let před n.l. 1 147 – 148
 26. Příloha č. 24
  Grafické zpracování hieroglyfů z dávného tibetského manuskriptu
  i žulové desky 16 149 – 165
 27. Příloha č. 25
  Tabulka archeologických nálezů (artefaktů) 21 166 – 187
 28. Přílohy č. 28 – č. 29
  Schéma Zeměkoule, sled vrstev Zeměkoule 2 188 – 190
 29. Příloha č. 30
  Zpráva Institutu Zemského magnetismu o změně klimatu
  a magnetosféry 10 191 – 201
 30. Informace o slavných archeologických nálezech
  (koster lidí vysokého vzrůstu) 4 202 – 205
 31. Technický úkol 6 206 – 212
 32. Balík č. 4 1 213
 33. Schéma horských vrcholů Světa 14 214
 34. Schéma rozložení vod potopy Světa 2 215 – 216
 35. Návrh usnesení 1 217
 36. Kopie objednávky Výzkumného centra „ROMB“ 1 218
 37. Služební korespondence 5 219 – 224
  Celkem očíslováno a sešněrováno v této zprávě: 224 listů
  Sestavil:
  Doktor technických věd plukovník V. Jegorov
  KGB SSSR Přísně tajné!

Toto je přesné znění začátku zprávy Orion, s výčtem všech obsažených tematických celků a příloh. Zpráva pokračuje úvodním dopisem a výčtem institucí, kam byla zaslána:

Přísně tajné
„Speciální složka“
Exemplář č. 2
KGB SSSR 12/4 – 1983
Vstup č. 6328 Sekretariát

Komunistická Strana Sovětského Svazu – Ústřední Výbor

STÁTNÍMU BEZPEČNOSTNÍMU VÝBORU SSSR
soudruhu V.M. ČEBRIKOVOVI
Dle zjištění Hlavního zpravodajského ředitelství Generálního Štábu ozbrojených sil SSSR vláda USA od konce šedesátých let systematicky financuje speciální projekty a strategické programy pro studium geofyzikálních, meteorologických, biologických a sociálních procesů, vzájemně propojených s komplexními kosmo-fyzikálními procesy, aby bylo možné předpovídat rozsáhlá geofyzická,
meteoklimatická, ekologická a krizově-konfliktní kataklyzmata, která, dle mínění amerických vědců na Zemi proběhnou začátkem XXI století.
Jak je vidno ze zprávy „O stavu Světa do roku 2000“, vypracované pro prezidenta SSA 12. září 1980, v souvislosti s geofyzikálními změnami, které proběhnou začátkem XXI století, existuje reálná šance na záchranu života pro obyvatelstvo Severní i Jižní Ameriky 4 % včetně občanů SSA, zatímco území SSSR bude vzhledem ke své územní a fyzické poloze zasaženo následky kataklyzmat a běsnících živlů
nejméně.
Americké zpravodajské služby zahájily komplexní realizaci „nepřímých“ nepřátelských akcí zaměřených na podkopávání politických a yocioekonomických základů SSSR i států Varšavské smlouvy a
socialistického tábora.
Pod zástěrkou programu „Hvězdných válek“ jsou v SSA i v členských státech NATO budovány složité vysokotechnologické inženýrské struktury pozemních i vzdušně-kosmických zařízení, určená pro skrytou intenzifikaci (! – p.p.) globálních a lokálních astro-geofyzikálních, meteorologických, bio-psychofyzických a technogenních kataklyzmat v určených zasažených oblastech na základě předpovědí a zesílení rezonančních vln odpovídajících spontánně destruktivních mechanismů přírody.
Ve své perspektivě státy SSA a rozvědné služby rok 2000 určily coby přechod do fáze „rozšířeného rozmístění“ v geoprostorách Eurasie a států sousedících se SSSR všech prostředků komplexního
zapojení s cílem nastolit kontrolu nad touto geostabilní a zdrojůplnou částí planety pro příští staletí.
KGB SSSR spolu s Akademií věd SSSR a výzkumnými institucemi Ministerstva obrany SSSR v krátké době (ne déle než šest měsíců) provede vědecký výzkum, vypracuje příslušné strategické směry, návrhy a usnesení, které by měly být předloženy ÚV KSSS k projednání nejpozději do 21.11.1983.


GENERÁLNÍ TAJEMNÍK
Rep. v 5 kopiích.
Kopie č. 1 – KGB SSSR (kopie do/části 52609), celkem 2 kopie.
Kopie č. 2 – Ministerstvo obrany SSSR
Kopie č. 3 – Akademie věd SSSR
Kopie č. 5 – pro prac. účely

Naše planeta X je ve zprávě zmíněna hned v první části, konkrétně na straně 11. kde se dovídáme následující fakta:

Část 1. Sluneční soustava ve struktuře galaxie „Mléčná dráha“
Naše Sluneční soustava se ve struktuře galaxie „Mléčná dráha“ nachází v neustálém pohybu po závitové spirále, při němž se Země otáčí okolo své osy proti směru hodinových ručiček rychlostí 0,465
km/sec a současně obíhá, opět proti směru hodinových ručiček, po oběžné dráze okolo Slunce rychlostí 30 km/sec. Doba oběhu okolo Slunce je rovna 1 roku. Za 1 rok Země překoná vzdálenost rovných 7.884 miliard kilometrů. Vzdálenost Země od Slunce = 1 au (astronomická jednotka). Jedna otočka Země okolo své osy
trvá přesně 23,934 hodin, což se bere jako 24 hodin, rok je roven 365,256 dním.
(Příloha č. 7)

Sluneční soustava sama o sobě představuje rozvinutý kříž, sestávající se z vnitřního okruhu, do které patří i nám známé základní planety Merkur, Venuše – bývalé jádro planety Ikar, která zanikla před 1,5 miliony let (otáčí se okolo své osy v protisměru pohybu otáčení se Slunce), Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun a Pluto, obíhajících po oběžné dráze okolo Slunce proti směru hodinových ručiček a které se nacházejí od Slunce ve vzdálenosti 40 au nebo 6 miliard km. Zprava i zleva od vnitřního okruhu Sluneční soustavy se nacházejí stejně vzdálené, elipsovité oběžné dráhy, protáhlé podél apheliónů, zprava na vzdálenosti 317,2 au neboli 47 miliard 580 miliónů kilometrů se nachází 8 planet, obíhajících kolem hranice vnitřního okruhu Sluneční soustavy po směru hodinových ručiček, zleva, ve vzdálenosti 342,6 au neboli 51 miliard 390 miliónů kilometrů, sestava 8 planet, otáčejících se kolem hranice vnitřního okruhu Sluneční soustavy po časové ose; nejvzdálenější planeta od Slunce, shora i zdola, ve vzdálenosti od centra Slunce, výše ve vzdálenosti 604,2 au neboli 90 miliard 630 miliónů kilometrů, sestávající se ze tří planet, které před 1,5 miliónem let obíhaly po oběžné dráze kolem Slunce v oblasti pásu asteroidů – níže, ve vzdálenosti 820,4 au nebo 123 miliard 60 miliónů kilometrů, sestávají ze tří planet, které před 1,5 milióny let obíhaly kolem Slunce v místě pásu asteroidů. Ze tří planet – obrů tehdejší doby zůstala pouze jedna – Železná planeta, padesátkrát větší než Země, která se pohybuje rychlostí 3,3 km/sec a za pozemský den proletí vzdálenost po orbitě kolem Slunce čítající 285 120 km s dobou oběhu kolem Slunce rovných 3 600 let. Planety Venuše a Uran
se jeví býti vychladlými jádry bývalých planet Sluneční soustavy, které zanikly před 1,5 milióny let. (Příloha č. 8 obr. 1)

V roce 1983 jsem byla ve třetí třídě ZŠ v Horním Maršově takže si tu dobu ještě pamatuji a buďte si jistí, že soudruzi by se tenkrát pouhými konspiracemi jen tak nezabývali. A na takové úrovni jakou vidíme ve Zprávě Orion z téhož roku už vůbec ne. Každému zájemci vřele doporučuji k tomuto článku přiloženou zprávu nastudovat.

A co říká současná věda?

Vše, co potřebujete vědět o Planetě X: Tajemná 9. planeta

Výzkum již dlouho naznačuje, že hvězdy jako naše Slunce se zřídka vyskytují jednotlivě. Obvykle je v blízkosti roztroušena jedna nebo více sourozeneckých hvězd. Skutečnost, že Slunce nemá zavedené dvojče, je problematická pro naše chápání toho, jak funguje formování hvězd – počínaje masivními molekulárními mračny plnými plynu a prachu, které potřebují k tomu, aby se zhroutily pod svou vlastní vahou a začalo jejich vnitřní samovznícení. jaderná fůze. Předpokládá se, že  více než čtyři pětiny hvězdných systémů tak mohou být tvořeny dvěma nebo více hvězdami obíhajícími společně. Většina těchto systémů je velmi pravděpodobně binární a skládá se ze dvou hvězd obíhajících kolem společného těžiště. Odhaduje se , že až 85 procent hvězd  patří do takových systémů. 

Ve výzkumu publikovaném  Monthly Notices of the Royal Astronomical Society v roce 2007 byla práce na téma „ Vložené dvojhvězdy a jejich hustá jádra  jedním z prvních hlubokých ponorů do toho, zda Slunce někdy mělo dvojče. V uplynulých letech bylo zveřejněno několik výzkumných prací, ale jeden obzvláště zajímavý příběh, publikovaný v roce 2020, použil aktualizovanou technologii k ponoření se do základní otázky a náhodou přivedl do diskuse tajemnou planetu X. 

Co je planeta X? 

Až do konce 18. století se předpokládalo, že naše sluneční soustava má pouze šest planet: Merkur, Venuši, Zemi (přirozeně), Mars, Jupiter a Saturn, z nichž všechny lze snadno vidět nejzákladnějšími dalekohledy nebo dokonce pomocí pouhým okem v optimálních podmínkách. Až v roce 1781 objevil renomovaný astronom Sir Willian Herschel existenci ledově modré planety – původně se věřilo, že je to hvězda, pak kometa – obíhající kolem Slunce ze vzdálenosti, která je zhruba 18krát větší než Země. .

V průměru leží asi 1,8 miliardy mil (2,9 miliardy kilometrů) od Slunce, ale při jejich největším přiblížení je od sebe dělí přibližně 1,6 miliardy mil (2,6 miliardy kilometrů). Na druhou stranu mohou být daleko až 1,98 miliardy mil (3,2 miliardy km). Uranu trvá jedna cesta kolem Slunce 84 let.

Siru Williamu Herschelovi se kromě toho připisuje zásluha za objev a katalogizaci dalších „800 dvojhvězd a 2 500 mlhovin“. Navíc „byl prvním astronomem, který správně popsal spirální strukturu naší Mléčné dráhy.“

Herschel málem objevil také Neptun, který má mimořádně zajímavou historii, která nás zavede dále, až někam hluboko do králičí nory okolo Planety X, ale pro začátek ho nakonec objevilo trio astronomů večer 23. až 24. září 1846. Tento celý příběh zní:

„Objev byl učiněn na základě matematických výpočtů jeho předpokládané polohy v důsledku pozorovaných poruch na oběžné dráze planety Uran. Objev byl učiněn pomocí dalekohledu, protože Neptun je příliš slabý na to, aby byl viditelný pouhým okem, a to právě kvůli své velké vzdálenosti.“ ze slunce.

Astronomové brzy objevili měsíc obíhající kolem Neptunu, ale trvalo více než století, než objevili i ten druhý. Naše znalosti o vzdáleném Neptunu se výrazně zvýšily díky vědeckým pozorováním provedeným během průletu Voyageru 2 v roce 1989, včetně objevu pěti dalších měsíců a potvrzení tmavých prstenců obíhajících planetu.“

Něco však stále nesedělo. Dokonce ani po objevení Neptunu   nebylo možné plně vysvětlit jedinečné dráhy některých trpasličích planet a dalších malých, ledových objektů v Kuiperově pásu  . Ty  mají tendenci sledovat takové oběžné dráhy, které se shlukují dohromady. Analýza jejich oběžných drah vedla některé astronomy k domněnce, že daleko za Plutem se může skrývat velká, dosud neobjevená planeta.

Co tedy dnes vlastně víme?

Tato teoretická planeta dostala mnoho jmen… Nibiru, Tycho atd., ale my se spokojíme jen s názvem Planeta 9. Pokud tato planeta skutečně existuje, cestovala by mnoho miliard mil za tou otravnou trpasličí planetu, Pluto, v části Kuiperova pásu, která přijímá velmi málo slunečního světla nebo energie. Stejně jako mnoho nejvzdálenějších planet by její oběžná dráha byla vysoce eliptická. Do jaké míry? No, takové planetě by to trvalo 7 400 až 18 500 let, než by dokončila jen jednu jedinou rotaci okolo Slunce. Pro lepší perspektivu, tak Pluto od svého objevu ještě neuskutečnilo ani jeden úplný oběh kolem Slunce  – odhaduje se, že uskutečnění jednoho úplného oběhu trvá 248 let a oficiálně bylo objeveno teprve v roce 1930.

Podle NASA „Výzkumníci Caltechu našli matematické důkazy naznačující, že hluboko ve sluneční soustavě může existovat „planeta X“. Tato hypotetická planeta velikosti Neptunu obíhá naše Slunce po vysoce protáhlé dráze daleko za Plutem. Objekt, který výzkumníci s přezdívkou „planeta devět“, mohla mít hmotnost asi 10krát větší než Země.“ 

Existují důkazy o tom, že Planeta 9 se zformovala spolu s ostatními planetami v naší sluneční soustavě před miliardami let a že právě procházela právě tak dostatečně dlouho na to, aby otřásla Zemí, než znovu zmizí. 

Podle NASA „V lednu 2015 astronomové z Caltechu Konstantin Batygin a Mike Brown [na Kalifornském technologickém institutu v Pasadeně] oznámili nový výzkum, který poskytuje důkazy o obří planetě sledující neobvyklou, protáhlou dráhu ve vnější sluneční soustavě. Předpověď je založena na podrobném matematickém modelování a počítačových simulacích, ale nikoli na přímém pozorování. Tento velký objekt by mohl vysvětlit unikátní odchylky dráhy nejméně pěti dalších menších objektů objevených ve vzdáleném Kuiperově pásu.“

Brown a Batygin pozorovali, že oběžné dráhy šesti transneptunských objektů v Kuiperově pásu se zdály být shlukované. Toto shlukování, jak se domnívali, by mohlo být způsobeno gravitačním vlivem obrovské planety skrývající se někde ve vzdálených končinách vnější sluneční soustavy, nejméně 400 AU daleko.

„Možnost nové planety je pro mě jako planetárního vědce i pro nás všechny jistě vzrušující,“ řekl k tomu tehdy Jim Green, ředitel Divize planetární vědy NASA. „Toto však není detekce nebo objev nové planety. Je příliš brzy na to, abychom s jistotou řekli, že existuje takzvaná planeta X. To, co vidíme, je časná předpověď založená na modelování z omezených pozorování. Je to pouze začátek procesu, který by mohl vést k vzrušujícímu výsledku.“

Je tam důkaz? 

V roce 2020 byla  v The Astrophysical Journal Letters  vědci z Harvardské univerzity zveřejněna  nová teorie , která naznačovala, že planeta 9 nejenže může skutečně existovat, ale že kdysi možná existoval dokonce jakýsi binární společník našeho Slunce .

„Dr. Avi Loeb, Frank B. Baird Jr. profesor vědy na Harvardu a Amir Siraj, vysokoškolský student Harvardu, předpokládali, že existence dlouho ztraceného hvězdného binárního společníka v hvězdokupě zrození Slunce – sbírka hvězd který vznikl společně se Sluncem ze stejného hustého oblaku molekulárního plynu – by mohlo vysvětlit vznik Oortova oblaku, jak jej dnes pozorujeme.“

Předpokládá se, že Oortův oblak je obří kulovitá skořápka obklopující Slunce, planety a objekty Kuiperova pásu obsahující miliardy nebo biliony ledových kousků vesmírného odpadu, které zbyly z formování sluneční soustavy. Předpokládá se, že je zdrojem dlouhoperiodických komet. 

Oortův oblak je také neuvěřitelně vzdálený, s vnitřním okrajem mezi 2 000 a 5 000 AU od Slunce a vnějším okrajem možná až 100 000 AU od Slunce (jedna AU je vzdálenost oddělující Zemi od Slunce). Pro srovnání, eliptická dráha Pluta jej nese ve vzdálenosti asi 30 až 50 AU od Slunce. 

Teorie předpokládá, že objekty v Oortově oblaku mohly být zachyceny pomocí binárního společníka našeho Slunce.  „Binární systémy jsou mnohem efektivnější při zachycování objektů než jednotlivé hvězdy,“ řekl Loeb. „Pokud by se Oortův oblak vytvořil tak, jak bylo pozorováno, znamenalo by to, že Slunce ve skutečnosti mělo společníka podobné hmotnosti, který se ale ztratil předtím, než Slunce opustilo svou rodnou kupu.“

Tisková zpráva Harvardského centra pro astrofyziku dále uvádí: „Populární teorie spojuje vznik Oortova oblaku s troskami, které zbyly z formování sluneční soustavy a jejích sousedů, kde byly objekty rozptýleny planetami na velké vzdálenosti a některé byly vyměněny. Mezi hvězdami. Ale binární model by mohl být chybějícím kouskem skládačky.

Předchozí modely měly potíže s vytvořením očekávaného poměru mezi rozptýlenými diskovými objekty a vnějšími objekty Oortova oblaku. Binární model zachycení nabízí výrazné zlepšení a zdokonalení, což je při zpětném pohledu zdánlivě zřejmé: většina hvězd podobných Slunci se rodí s binárními společníky.“

Tato teorie by také mohla vysvětlit existenci planety 9. Předchozí modely nebyly jasné, odkud by se transneptunské objekty jako teoretická planeta 9 mohly vzít. Tento nový model však zvyšuje šance. 

Za předpokladu, že v naší sluneční soustavě byly kdysi dvě hvězdy, oddělené asi 1 500 AU, zvyšuje pravděpodobnost, že dvojice zachytí velký transneptunský objekt, jako je Planeta 9, o faktor  20 . To je do té doby, než sousední hvězda prošla a oddělila tyto tři objekty a nechala za sebou pouze Slunce.

Existence Planety 9 byla zasažena minulý rok, když  tým vedený fyzikem Kevinem Napierem z University of Michigan v Ann Arbor provedl metaanalýzu průzkumů zkoumajících dráhy „extrémních“ transneptunských objektů. Vědci zjistili, že narušené oběžné dráhy objektů lze ve skutečnosti vysvětlit i bez přítomnosti blízké planety. 

Tým dospěl k závěru, že pozorované objekty se zdají být seskupené pouze kvůli výběrovému zkreslení. Jiní však nesouhlasí a tvrdí, že je potřeba více dat. A to možná brzy přijde.

Oortův oblak i navrhované umístění planety 9 jsou však bohužel příliš vzdálené pro přímé pozorování. Observatoř Vera C. Rubin (VRO) v Chili, která byla online v roce 2021, však zahájí  desetiletý průzkum oblohy v roce 2022. Očekává se, že odhalí další tisíce objektů Kuiperova pásu. Bližší prozkoumání jejich drah může potvrdit nebo vyvrátit existenci planety 9 a poskytnout vodítka ohledně jejího původu a umístění.

Loeb říká: „Pokud VRO ověří existenci planety devět a zachytí její původ a také najde populaci podobně zachycených trpasličích planet, pak bude binární model upřednostněn před osamělou hvězdnou historií, která byla dlouho předpokládána.“

Zdroj: https://interestingengineering.com/science/everything-you-need-to-know-about-planet-x-the-mysterious-9th-planet

Další informace naleznete například na Planet X News.

SDO | Solar Dynamics Observatory –  https://sdo.gsfc.nasa.gov/

KAKTUS –  http://sidc.oma.be/cactus/

LASCO CORONAGRAPH –  https://www.swpc.noaa.gov/products/lasco-coronagraph

https://www.youtube.com/channel/UCD8jzC25XCxRnMTAJ3y3dxg

https://www.youtube.com/@galacticalert

PODPOŘTE MYŠPULE SVĚT !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů. Přispějete-li na jejich provoz a udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100

do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Čeká nás hladomor? Globální válka proti potravinám a nadcházející potravinová krize. Kdo stojí za válkou proti farmářům?

Poslední dobou jsem stále častěji narážela na poměrně znepokojivé informace ohledně plíživě přicházející potravinové krize. Ačkoliv to na první pohled vypadá, jako že tato krize vznikla pouze nešťastnou shodou náhod a okolností, krize dodavatelských řetězců (uměle vyvolaná), nedostatek dusíkatých hnojiv (uměle vyvolaný), útoky na drobné farmáře, skupování zemědělské půdy elitami, válka na Ukrajině, tedy v „obilnici Evropy“, záhadné požáry potravinářských závodů v USA, to vše jsou faktory vedoucí k největší novodobé potravinové krizi, která je nyní doslova za rohem. Jsou však opravdu náhodné? Je asi vcelku jasné, že nikoliv. Je to záměr, korespondující přesně s cílem WEF v podobě dosažení celospolečenského Velkého resetu a nebo s Agendou 2030 další slovutné globalistické instituce, našeho starého, dobrého OSN se sídlem na původně Rockefellerově pozemku v USA, který tento šlechetný muž a lidumil této instituci rád a dokonce zadarmo kdysi věnoval. A buďme si jisti, že již tenkrát dobře věděl co dělá a hlavně proč to dělá. Asi podobně, jako když počítačový miliardář, zakladatel Microsoftu a lékař – vakcinolog samouk a amatér s velkými ambicemi, pan Gates, další šlechetný muž a filantrop, sponzoruje další slovutnou globalistickou organizaci, WHO, a zároveň koupí akcie velkých výrobců toho zázraku dnešní medicíny, tedy vakcín.

Ovšem vraťme se k našemu tématu, přicházejícímu hladomoru, který nás má nejspíš přinutit přijmout jídlo z larev, červů a hmyzu jako hlavní součást našeho trvale udržitelného a sociálně spravedlivého jídelníčku v jejich Úžasném novém světě – Brave New World. Ne, že by „normální“ maso z obchodů v NWO zcela zmizelo, elity současného světa jej bezesporu budou mít na svých talířích i po velkém resetu všeho alespoň trochu dobrého na naší soukromé planetě, ale, my, plebs, na maso můžeme zapomenout. Náš UBI (universal basic income – univerzální základní příjem) nám na jeho koupi stačit nebude a ti z nás, kteří se rozhodnou i nadále zůstat ekonomicky aktivní ve zcela bezhotovostní společnosti a budou se snažit provozovat nějakou svoji živnost a přijímat od zákazníků platby v digitálním CBDC přes svůj on-line terminál, který mu bude platby okamžitě a v reálném čase zmenšovat o daň světové vládě alias Chazarské mafii, si jej budou moci jen stěží dovolit, protože se nevejdou do limitu CO2 a nebo budou mít nízký sociální kredit, takže smůla, na maso zapomeň a žer si brouky… No prostě úžasný inkluzivní, genderově vyvážený, a hlavně zcela digitální nový svět!

Potravinářské závody a distribuční centra potravin v USA stále častěji hoří, což je zvláštní trend, který od roku 2021 neustále narůstá. Že by další nešťastné náhody, že jich ale je, co, nebo je to snad skutečně něčí záměr?

Všechny tyto požáry potravinářských provozů v USA, ale třeba i takové hromadné vybíjení hospodářských zvířat, nebo epidemie „ptačí chřipky“ totiž vůbec nejsou náhodné a jsou přesně v souladu s dnes intenzivně zaváděnými iniciativami k údajnému omezení CO2 a dalších škodlivých emisí, čímž se má zabránit klimatické krizi, která ovšem ve skutečnosti žádná není. Například podle cílů přijatých v rámci agendy Absolute Zero pro roky 2030 a 2050 tak je naprosto jasné, že některé z těch současných akcí, nešťastných náhod a nehod, pomáhají k tomu, naplnit tyto současné agendy – což si veřejnost neuvědomuje amainstreamová média o tom pochopitelně mlčí. Některé z těchto cílů zahrnují:

Do roku 2030: Globální spotřeba hovězího a jehněčího masa klesne o 50 % spolu se snížením mražených hotových jídel a dovozu letecky přepravovaných potravin. Poté bude hovězí a jehněčí maso postupně zcela vyřazeny spolu se všemi dovozy i vývozy potravin, které nejsou přepravovány vlakem; výrazně bude také snížena spotřeba hnojiv.

V současné době neexistují žádné nákladní lodě provozované zcela bez emisí, takže lodní doprava se musí do roku 2030 ukončit. Do roku 2050 pak veškerá doprava klesne na nulu.

Seznam by mohl krásně pokračovat, ale už jen tyto některé vybrané cíle různých současných Agend, většinou stanovené západními think-tanky již před mnoha lety za typického nezájmu veřejnosti, jsou, ať již přímo či nepřímo naplňovány právě těmito záhadnými a náhodnými požáry, zpožděním dodávek zboží, vykolejením vlaků a nehodami kamiónů převážející hnojiva utrácením hospodářských zvířat či vybíjením kuřat pod záminkou chřipky. No ostatně udělejte si úsudek sami, ale myslím si, že i tomu nejtvrdšímu popírači konspirací by mohlo být tolik náhod minimálně podezřelé.

Jen v posledních několika týdnech tak v USA shořela Taylor Farms , továrna na balené saláty v Salinas v Kalifornii, a ústředí Azure Standard , což je dle jejich webu „přední národní nezávislý distributor organických a zdravých potravin“, které bylo také spáleno na popel.

Ale to jsou jen ty dva nejnovější z podstatně větší řady požárů, které v posledním roce zlikvidovaly po celých USA továrny na potraviny, obchody s potravinami a jejich distribuční centra.

Reallygraceful , The Economic Ninja a Western Standard nedávno sestavili seznam, sice pořádně dlouhy, ale přitom stále jen některých z těchto mnoha požárů, které sužují Spojené státy od roku 2021. Patří mezi ně :

 • Maid-Rite Steak Company (Pennsylvánie)
 • Závod na zpracování potravin v San Antoniu, Texas
 • Cargill-Nutrena (Los Angeles, CA)
 • Van Drunen (Illinois)
 • Bramborová rostlina v Maine
 • Bramborová rostlina ve státě Washington
 • Harpers‘ Market (Ontario, Kanada)
 • Závod na zpracování masa Mauston (Wisconsin)
 • Bonzana Meat Company (El Paso, Texas)
 • Sheorers Foods (Oregon)
 • Závod Nestlte Hot Pockets (Arkansas)
 • Distribuční centrum Walmart (Indiana)
 • Výloha Walmart (Edgewood, Nové Mexiko)
 • Prodejna Walmart (Clark County/Las Vegas, Nevada)
 • Zařízení na čerstvou cibuli v Rio (jižní Texas)
 • East Conway hovězí a vepřové maso (New Hampshire)
 • Deli Star (Illinois)
 • Drůbežárna Tyson (Kentucky)
 • Sušička rýže v závodě Kellogg’s (Indiana)
 • Složky krmiva Tyson (Alabama)
 • Poskytovatel masa v Gruzii
 • JBS masokombinát (Nebraska)
 • Závod Smithfield Foods (Severní Karolína)
 • Závod na výrobu hnojiv v Severní Karolíně
 • Wisconsin River Meats
 • Louis Dreyfus – největší závod na zpracování sóji v USA (Indiana)
 • Zpracovatel rostlin brambor v Oregonu
 • Závod na výrobu hnojiv v Kansasu
 • Havárie letadla u obilného závodu General Mills (Gruzie)
 • Havárie letadla do zařízení na zpracování brambor ve státě Gem (Idaho)
 • East Conway hovězí a vepřové řeznictví a masný trh (Maine)
 • Průmyslové zařízení na přípravu a zpracování potravin (Quebec, Kanada)
 • Maricopa Food Spiry (Arizona)
 • Patak Meat Production Company (Gruzie)
 • Závod na ingredience River Valley (Alabama)

Ovšem netýká se to jen USA, útok na potraviny je zjevně veden globálně:  Těmto zvláštním požárům nečelí jen USA a Kanada, ale BBC nedávnoi oznámila, že v Riverway Foods, továrně na uzeniny v Harlow, v Essexu, Anglie vypukl „zuřivý“ požár. Dorottya Spányiková, manželka majitele závodu, k tomu na winepress.com uvedla, že „před chvílí jí její manžel řekl, že jedna z budov je nyní úplně pryč“.

Různé kalamity v oblasti potravin nepřestávaly a probíhaly po celý rok 2022 nejen v USA. Jako příklady dalších takových nehod jsem nalezla tyto:

 Závod společnosti General Mills v Cedar Rapids v Iowě shořel. Tato továrna zpracovávala ovocné přesnídávky, cereálie a polevu.

30. dubna vyhořel závod Perdue Farms , který zpracovává obilí a skladuje potravinářské zboží, v Chesapeake ve Virginii.

A v lednu 2023 v Burlingtonu v Severní Dakotě vykolejilo nejméně jedenáct vagonů vlakové soupravy a začalo hořet. Papírové výrobky a mražené potraviny byly zcela zničeny.

Jako „bonus“ lze dohledat masivní úhyny včel, a to celosvětově, což opět jen zpomalí produkci medu a zemědělské výnosy: „ Miliony včel zemřelo poté, co byly upáleny na žhavém asfaltu “.

Požáry se dál valí. Nedávno zase nějaká náhodná jiskra zažehla požár v továrně na zpracování potravin v severozápadním Fresnu v Kalifornii. Jen o několik hodin později hasiči reagovali na únik čpavku ve stejné budově, i když není jasné, zda i tento únik nějak souvisel s požárem. Poměrně nedávno také došlo došlo v jižní Albertě v Kanadě k vykolejení vlaku , který převážel tuny přísad a zásob hnojiv. To vše ale jen přispívá k současnému rychle rostoucímu celosvětovému nedostatku zemědělských hnojiv! Opět jen samé náhody?

Ale ani tady v Evropě to není jiné, jen se tu (zatím) nezapalují potravinářské závody.

 Některé evropské továrny, které vyrábějí ocel, chemikálie a hnojiva, jsou nuceny uzavřít; „Uprostřed rostoucích nákladů a obav, že Rusko může zcela přerušit dodávky surovin, napsal Wall Street Journal.“

Navíc se tam také uvádí, že náklady na energii v Evropě stále stoupají a restrikce uvalené na Rusko se obracejí proti ní.

Evropa by proto mohla očekávat ještě mnohem větší nedostatek hnojiv a hlavně inflaci u veškerého potravinářského zboží což se také s největší pravděpodobností dotkne i jeho dovozců. A dnes to i u nás, v malé kotlince České pociťujeme na vlastní kůži (v peněžence). Na nákup v Lidlu za 1000,- českých před krizí dnes potřebujeme minimálně 1500,- spíš však ještě víc.

Ale pokračujme v globalistické krasojízdě směrem k přicházejícímu hladomoru:

V lednu letošního roku se v Súdánu potopila loď plná (bylo jich 15 800) ovcí, které se většinou utopily, když se tato loď potopila v Rudém moři na cestě do Saúdské Arábie. Zhruba 700 ovcí, které přežily, jsou nyní velmi nemocné a s největší pravděpodobností dlouho nepřežijí.

Potopená loď také ovlivní chod přístavu. Pravděpodobně to bude mít také citelný dopad na životní prostředí právě kvůli mrtvým tělům velkého počtu zvířat přepravovaných touto lodí.

Ale vraťme se zpět do USA, červen loňského roku kdy přibližně 10 000 kusů dobytka ve velkovýkrmně zemřelo v Ulysses v Kansasu, o čemž mainstreamová média rychle informovala ale až poté, co se na platformách sociálních médií začaly objevovat informace a fotografie z první ruky. A přestože takový dobytek není ten zrovna nejetičtější a nejhumánněji chovaný ani neposkytuje právě nejzdravější maso, tak přesto to zase jen zvýší nedostatek na trhu s masem.

Tvrdí se, že dobytek zemřel na úpal nebo něco podobného, ​​protože teploty tam byly údajně přes sto stupňů. Ale horko v těchto končinách není vůbec nic nového, takže tato mediálně propagovaná příčina smrti je pochybná. Jiní lidé v diskusích spekulovali o věcech, jako jsou různé otravy, 5G a EMF nebo dokonce plánovaná poprava zvířat, kterou média provedla jen proto, aby si vytvořila nějaký příběh.

A hned následující měsíc, tedy v červenci 2022 přímo uprostřed protestů farmářů v Nizozemsku, kteří se bouří proti tamním klimatickým nařízením a vyvlastňováním jejich farem, o čemž nebýt mediální alternativy většina Čechů vůbec nevěděla, což nakonec povede až ke ztrátě celého jejich živobytí, a dalšímu nedostatku potravin, tak byl, světe div se, dokonce vypálen obchod s potravinami, který má vazby na samotného Billa Gatese.

Podle Dutch News se tento obchod jmenuje Picnic a v červenci 2022 úplně vyhořel. „Požár mohl být způsoben zkratem v elektrické dodávce, jak bylo naznačeno, ale vyšetřovatelé se přesto ještě stále snaží zjistit přesnou příčinu,“ uvedl holandský portál.

The New York Post pak nám zase vysvětluje, že Picnic je obchod, který se chlubí tím, že je šetrnější ke klimatu, a to údajně tím, že prodává pouze rostlinné maso a mnoho dalších veganských položek a přepravuje své dodávky výhradně prostřednictvím elektrických nákladních aut. Generální ředitel společnosti, Michiel Muller, loni v médiích uvedl, že značná část z 604 milionů dolarů, které vydělali, přišla prostřednictvím nadace Billa a Melindy Gatesových.

V září loňského roku pak pro změnu vyhořel ten údajně vůbec největší zpracovatelský závod na světě, když poblíž Paříže ve Francii zachvátil požár to, co bylo propagováno jako ten vůbec největší potravinářský závod na světě – na výrobu a zpracování takřka všech druhů ovoce, zeleniny, obilí, mléčných výrobků, masa, květin a dalších produktů.

Závod zaměstnává zhruba 12 000 lidí.

Příčina požáru není známa, ale bude vyšetřována, řekl k tomu tehdy mluvčí pařížských hasičů kapitán Marc Le Moine , jak nám uvedla agentura AP .

A jedeme dále: Hillandale Farms, jeden z předních producentů vajec ve Spojených státech, nedávno zcela vyhořel – hala o rozměrech 150 stop krát 400 stop, ve které bylo tehdy za živa upečeno asi tak na 100 000 nosnic. Zařízení se nacházelo v Bozrahu, ve státě Connecticut.

Samozřejmě ceny vajec celosvětově prudce stoupají a to zcela jistě nejen kvůli této další náhodné nehodě v našem výčtu náhodných nehod všude možně na světě jistě také jen náhodou postihující vždy jen výrobce, zpracovatele a prodávající potraviny a zemědělské produkty, případně hnojiva. Tak aby toho nebylo náhodou málo, tak  ceny vajec údajně stoupají nahoru také kvůli ptačí chřipce, která způsobuje to, že jednotlivé farmy mají povinnost vybíjet svá hejna drůbeže. Jedna divize OSN před několika týdny dokonce prohlásila, že jde o tu vůbec nejhorší ptačí chřipku v historii. Také bývalý ředitel CDC nedávno varoval před nejhorší ptačí chřipkou na světě. takže jen další mediální povyk výrazně ochromující systémy zásobování potravinami v ve zprávě o přímé hrozbě super smrtelné ptačí chřipky, která je zbídačenému plebsu opět nabízena jako další strašně nebezpečná a „velká pandemie“.

Každé takové oznámení a každé varování ze strany státu a úřadů je však vždy zcela záměrné, protože dnes vůbec nic není takové, jaké se to zdá být, a vše je založeno pouze na indoktrinaci a psychologické manipulaci veřejnosti. A to často dokonce předem, právě proto, aby se tak trochu snížilo riziko prozrazení viny státu, jakmile bude skutečně vypuštěn nějaký „virus“ a nebo bude oznámen jakýkoli, ale pravděpodobně vždy falešný, pandemický scénář. Přeci by soudruzi nezabili sami sebe skutečnou pandemií, no ne?

Totiž to, co se nyní všude děje, není jen o dalším pandemickém spiknutí, je to také součást jejich zvráceného plánu na obrovské globální omezení dodávek potravin, a to vše maskováno zvířecím přenosem biologické zbraně na člověka, ovšem předtím odborně vyrobené v lidské laboratoři, pojmenované jako ‚ptačí chřipka‘. opět geniální plán, protože tím, že se zaměříme na zvířata jako na riziko přenosu této chimérické chřipky na lidi, tak získá porážka domestikovaných ale i divokých zvířat větší podporu této bohužel jak se zdá, naprosto ignorantské populace. Odstranění masa jako zdroje potravy ve prospěch jedů GMO pěstovaného v laboratoři je nyní také velice aktivně sledováno, protože právě nyní probíhá i regulace, kontrola a hlavně nenápadné a postupné vymýcení soukromých zemědělských farem a rančů. To může nakonec vést pouze k tomu, že ty velké a průmyslové farmy budou přísně dodržovat veškeré ty vládní a farmaceutické směrnice, jejichž hlavním vedlejším cílem je ovšem opět hlavně zničit kvalitu a množství našich potravin.

A když pátrám on-line světem dále, narážím na winepress.com na další zprávu:

Je zajímavé, že právě nyní, když se tolik šíří informace o tom, že potravinářské závody a zpracovatelé potravin tak často hoří, tak vydal Federální úřad pro vyšetřování (FBI) prohlášení v souvislosti s tím, že některé z těchto útoků připisuje kybernetickým útokům a ransomwaru.

FBI informuje partnery ze sektoru Food and Agriculture (FA), že aktéři ransomwaru mohou letos s větší pravděpodobností zaútočit na zemědělská družstva během kritických období výsadby a sklizně, narušit operace, způsobit finanční ztráty a negativně tak ovlivnit celý potravinový dodavatelský řetězec.

FBI zaznamenala útoky ransomwaru během posledních sezón proti šesti obilným družstvům během sklizně na podzim 2021 a dva útoky na začátku roku 2022, které citelně ovlivnili období výsadby přerušením dodávek semen a hnojiv.

Kybernetické subjekty mohou vnímat zemědělská družstva jako lukrativní cíle s ochotou platit kvůli časově citlivé roli, kterou hrají v zemědělské produkci. Přestože k útokům ransomwaru proti celému spektru farma-to-table v sektoru FA dochází poměrně pravidelně, tak celkový počet kybernetických útoků proti zemědělským družstvům během posledních dvou klíčových sezón je vskutku pozoruhodný, dodává k tomu FBI.

A článek z 28.července loňského roku na HumansAreFree.com objasňuje roli WEF a ‚OSN v tomto procesu globální indukce potravinové krize a potažmo hladomoru, který, ač to možná zatím není moc vidět, tedy kromě rostoucích cen potravin do závratných výšin, nenápadně a plíživě přichází i k nám.

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů „ Agenda 2030 “ a partneři OSN na Světovém ekonomickém fóru (WEF) přímo souvisí s rostoucím regulačním útokem na všechny zemědělské producenty a to od Holandska a Spojených států až po Srí Lanku a nebo ještě dále.

Ve skutečnosti je řada ze 17 cílů takzvaně trvale udržitelného rozvoje (SDG) stanovených OSN přímo spojena s implementací takových zákonů, které vyvíjejí tlak na globální zemědělství, farmaření a zdroje potravin.

Vysoce postavení představitelé Komunistické strany Číny (ČKS) v rámci OSN přímo pomáhali při rozvoji SDGs a v současné době i nadále pomáhají této organizaci usměrňovat provádění své globální strategie.

Nařízení o udržitelnosti v zemědělství a produkci potravin podporované OSN by ale podle celé řady expertů přitom jen způsobilo ekonomický krach, nedostatek základních položek potravin, rozsáhlé hladovění obyvatelstva a významnou ztrátu jejich osobních svobod, pokud by nebyly včas zastaveny.

Úředníci předpovídají, že v průběhu letošního roku se bude již tak nebezpečný nedostatek potravin, který již nyní na vlastní kůži zažívají miliony lidí po celém světě, nadále jen zhoršovat.

Podle odborníků je za vším tím ale skrytý cíl.

Podle interních dokumentů OSN je v jejich hledáčku dnes hlavně soukromé vlastnictví půdy , protože globální produkce potravin a globální ekonomika jsou již prý upraveny tak, aby splnily tyto globální cíle udržitelnosti.

Cíle stanovené v roce 2015 „vycházejí z desetiletí práce mnoha zemí v rámci OSN“, a jak samo OSN vysvětluje na svých webových stránkách věnovaných SDG .

Konference Organizace spojených národů o lidských sídlech, často označovaná jako Habitat I, která přijala Vancouverskou deklarací) , byla jednou z vůbec prvních konferencí, které právě definovaly tuto agendu trvalé „udržitelnosti“.

Podle této dohody je soukromé vlastnictví půdy dnes tím „hlavním nástrojem akumulace a koncentrace bohatství, a proto také tak výrazně přispívá k sociální nespravedlnosti“ a také že „s půdou nelze zacházet jako s jiným běžným aktivem ovládaným jednotlivci“. Možná právě proto již zde několikrát zmiňovaný lidumil a vakcinační aktivista pan Gates skupuje ty obrovské kusy zemědělské půdy ve Spojených státech. Že by měl v plánu je potom spravedlivě rozdělit mezi prostý lid?

Rezoluce OSN dále uvádí, že „veřejná kontrola využívání půdy je proto zcela nepostradatelná“, čímž se ale zároveň naplňuje ona nyní již dobře známá „předpověď“ Světového ekonomického fóra, že do roku 2030 „nebudeme nic vlastnit“, otázkou ovšem zůstává, zda-li budeme i tak šťastni, jak se nám snaží namluvit další lidumil a filantrop, kterému jde jen a pouze o spravedlivý a udržitelný svět, žijící v hojnosti a míru a v souladu s přírodou a se stvořitelem. Nejspíš právě proto požaduje, aby byl každý jeden člověk na planetě očkován životu nebezpečným grafenem a geneticky modifikován na poslušného otroka biorobota označený číslem své sociální pojistky a pro jeho vlastní bezpečí monitorován světovládou z genetické úrovně 365/24/7, závislý na legálních drogách na účet státu s omezeným kontem kontrolované a programovatelné digitální měny CBDC, ve které bude dostávat svůj základní měsíční příjem, aby se mohl v poklidu věnovat svým pochybným viruálním radovánkám v Metaverse a nejlépe vůbec nikdy neopouštěl svůj sdílený pokoj v patnáctiminutovém chytrém megaměstě.

Od té doby ovšem celá řada dalších organizací a zástupců OSN popsala svoje vize trvalé globální „udržitelnosti“, které zahrnují jak požadavky na výrazné omezení spotřeby energie, tak spotřeby masa, ale i cestování, omezení životního prostoru a materiálního bohatství.

Ve snaze centralizovat svoji kontrolu nad produkcí potravin a potlačit nezávislé a malé farmáře dnes klidně spolupracují někteří z těch vůbec nejbohatších a nejvlivnějších korporací na světě s komunisty v Číně a v dalších zemích, říkají ale také stejní odborníci.

„Strategickým partnerem“ OSN pro Agendu 2030 je kdo jiný, než-li to naše milované a oblíbené fašistické WEF, a jeho síť významných mezinárodních korporací, které přitom ale úzce spolupracují s ČKS.

Vzhledem k tomu, že dnes představitelé z celého světa, včetně amerického prezidenta Joe Bidena a šéfa Světového potravinového programu OSN Davida Beasleyho, důrazně varují před hrozícím nedostatkem potravin po celém světě, tak regulace výroby potravin se zpřísňuje a dochází dokonce k pokusům o uzavření četných farem a rančů.

Západní státy a mnohé státy závislé na mezinárodní pomoci však své předpisy ještě stále více zpřísňují, než aby je naopak uvolňovaly a tím podporovaly zvýšenou produkci.

Vloni v létě nizozemští farmáři – kteří už byli skutečně velice blízko bodu zlomu – konečně zareagovali rozsáhlými, obrovskými protesty. Následovalo bouřlivé pozdvižení na Srí Lance související s nedostatkem potravin způsobeným politickými rozhodnutími jejich politické reprezentace. Jestli je někdo z nich však globálním lídrem WEF se mi vypátrat zatím nepodařilo.

Vlády a mezinárodní organizace tuto svoji politiku ospravedlňují různými způsoby, jako je podpora „ekonomické spravedlnosti“, ochrana různých druhů flóry a fauny a nebo dokonce pokryteckým navrácením půdy domorodým národům.

Odpůrci politik naopak jednoznačně tvrdí, že jejich cílem vůbec není ochrana životního prostředí nebo zastavení změny klimatu. Příběh „udržitelnosti“ a další vysvětlení, varují odborníci, jsou ve skutečnosti pouze taktikou, jak získat absolutní kontrolu nad veškerým jídlem, farmami a hlavně nad lidmi.

Podle Craiga Ruckera, šéfa Výboru pro konstruktivní zítřek (CFACT), organizace pro veřejnou politiku, která se zaměřuje právě hlavně na otázky životního prostředí a udržitelného rozvoje, tak „konečným cílem těchto snah je snížit suverenitu jak jednotlivých národů, tak i jednotlivých lidí“.

Účelem je upevnit autoritu na národní a dokonce i na mezinárodní úrovni. „Záměrem těch, kdo prosazují tuto agendu, není zachránit planetu, jak tvrdí, ale zvýšit svoji kontrolu nad lidmi,“ řekl.

Cíle Udržitelného Rozvoje OSN — Agenda 2030

Organizace spojených národů a její členské státy schválily již v roce 2015 za nezájmu široké veřejnosti své Cíle trvale udržitelného rozvoje, často také známé právě jako Agenda 2030, jako svůj plán pro globální „transformaci našeho světa“. Těchto 17 cílů obsahuje 169 podcílů pokrývajících ovšem naprosto každý aspekt ekonomiky a lidského života a nejvyšší představitelé OSN je ohlašují jako jejich „hlavní plán pro lidstvo“ a globální „deklaraci vzájemné závislosti“.

Preambule dokumentu uvádí, že „nikdo nezůstane pozadu“ a uvádí, že „všechny země a všechny zúčastněné strany, jednající ve vzájemné spolupráci, budou tento plán realizovat“.

Cíl 10 plánu OSN zahrnuje mimo jiné redistribuci bohatství v národním a celosvětovém měřítku, kromě „zásadních změn ve způsobu, jakým naše společnosti dnes vyrábějí a spotřebovávají zboží a služby“.

SDGs zdůrazňují využití vlád k reformě veškeré ekonomické aktivity, přičemž cíl 12 vyžaduje trvale „udržitelné vzorce spotřeby a výroby“.

Několik konkrétních podcílů uvedených v cíli 12 úzce souvisí právě se zemědělskými postupy, které ohrožují produkci potravin. Patří mezi ně například trvale„udržitelné řízení a efektivní využívání přírodních zdrojů“.

Dokument požaduje „ekologicky šetrné nakládání s chemickými látkami a veškerými odpady po celou dobu jejich životního cyklu v souladu s dohodnutými mezinárodními rámci“, což je možná ještě důležitější.

V důsledku toho je zapotřebí „výrazně snižít jejich uvolňování do ovzduší, vody a půdy, aby se tak minimalizovaly jejich nepříznivé dopady na lidské zdraví a na životní prostředí“, a to opět zejména pro zemědělce.

Cíl 14 SDGs, který pokrývá „znečištění moře všeho druhu, zejména z činností na pevnině, včetně … znečištění živinami“, je dalším SDG, který přímo souvisí s tím, co jejich odpůrci po pravdě nazvali „válkou proti farmářům“. Zemědělství a produkce potravin jsou často uváděny v rámci OSN jako ty největší hrozby pro oceány.

V čele stojí Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), na kterou dohlíží Qu Dongyu, bývalý náměstek ministra zemědělství a venkovských záležitostí hádejte koho, no ČKS přece!

Orgán OSN ve své zprávě z roku 2014 „ Budování společné vize pro udržitelné potraviny a zemědělství: principy a přístupy “ požaduje přísná omezení používání hnojiv, pesticidů, emisí a vody v celém zemědělském sektoru .

Podle zprávy FAO je „nadměrné používání dusíkatých hnojiv tou současnou hlavní příčinou znečištění vody a emisí skleníkových plynů“. Toto prohlášení slouží jen jako názorná ilustrace toho, jak musí být zemědělství transformováno, aby bylo naším vševědoucím OSN uznáno jako trvale udržitelné!

Tak co, ještě vám to všechno připadá jen jako shoda nešťastných náhod?

Podle zdrojů z internetu zpracovala Myšpule

Zdroj: https://humansbefree.com/2022/07/un-wef-are-behind-global-war-on-farmers.html

GreatGameIndia.com a další

PODPOŘTE MYŠPULE SVĚT !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů. Přispějete-li na jejich provoz a udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100

do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Měnový úřad pro digitální měnu spouští na zasedání MMF mezinárodní CBDC s názvem „Unicoin“, s nímž mohou obchodovat všechny národy

„Tato vize budoucnosti, poprvé vyřčená na zasedání MMF je skvělým řešením, které DCMA dodává centrálním bankám po celém světě.“

Digital Currency Monetary Authority – Měnový úřad pro digitální měnu (DCMA) oznámil, že uvede na trh novou globální digitální měnu centrální banky (CBDC).

DCMA je podle jejich vlastních webových stránek:

Světový lídr v prosazování inovací digitálních měn pro měnové orgány. Naším posláním je umožnit globalizaci obchodu prostřednictvím měnové integrace mezinárodních plateb a zúčtování a zároveň posílit měnovou suverenitu národních ekonomik.

V první vlně zavádění digitální kryptoměny byla navržena hlavně pro veřejné, tedy nedůvěryhodné sítě. DCMA poté spouští další vlnu kryptografických inovací navržených tak, aby byly vhodné pro přijetí centrálními bankami, maloobchodními a komerčními bankami, Fintech, vládami a burzami kryptoměn.

Skupina vytvořila něco, co nazývají „Unicorn Network“, což je „decentralizovaná mezinárodní bankovní síť otevřená centrálním bankám, maloobchodním a komerčním bankám, Fintech, vládám a burzám kryptoměn,“ říká DCMA.

„Centrální banky nyní již mohou nasadit odolný centralizovaný digitální měnový systém CBDC využívající protokol Unicoin Network Crypto 2.0,“ dodává skupina.

DCMA se také snaží vytvořit jedinečnou platformu, která by využívala pouze jednu jedinou měnu, které říkají „Unicoin“, a na které běží jejich síť Unicorn. Jejím symbolizuje je „Ü“ (UMU). Samotná měna je pak poháněna umělou inteligencí.

Tato platforma umožní centrálním bankám převádět své vlastní měny na Unicoin pro snazší mezinárodní obchod a zároveň to umožní udržet větší stabilitu vůči kolísání cen.

Universal Monetary Unit je inovací v kryptografické hotovosti Store of Value. Jedná se o kontinuální poptávkovou peněžní komoditu využívající měnovou politiku k minimalizaci vysoké volatility a k zajištění nepřetržité tržní poptávky.

Univerzální monetární jednotku lze přijmout jako oficiální měnu pro zúčtování obchodních plateb a jako hotovostní rezervní měnu centrální banky pro zmírnění sezónního a systémového znehodnocení místní měny.

Univerzální monetární jednotku lze zakoupit v místní měně každé národní ekonomiky posilující měnovou suverenitu centrálního bankovnictví. Centrální banky mohou uzavřít dvoustrannou dohodu s Universal Monetary Unit, pokud dávají přednost držení UMU ve své účetní knize CBDC.DCMA vysvětlil

DCMA oznámila tyto svoje plány letos 10. dubna během jarního zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) v roce 2023 ve Washingtonu DC.

S laskavým svolením: MMF

DCMA zde vysvětlila něco více o zavádění jejich CBDC a chválila MMF ve své tiskové zprávě , která uvádí:


Dnes, na jarním zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) v roce 2023, Monetární úřad pro digitální měnu (DCMA) oznámil oficiální spuštění digitální měny mezinárodní centrální banky (CBDC), která posiluje měnovou suverenitu zúčastněných centrálních bank a je v souladu se všemi nedávným doporučení pro politiku krypto aktiv navrženými MMF.

Univerzální monetární jednotka (UMU), symbolizovaná jako znak ANSI, Ü, je z právního hlediska peněžní komodita, může provádět transakce v jakékoli vypořádací měně zákonného platidla a funguje jako CBDC k prosazování bankovních předpisů a k ochraně finanční integrity mezinárodního bankovního systému.

Banky mohou připojit své kódy SWIFT a všechny bankovní účty svých klientů k peněžence digitální měny UMU a mohou pak velice snadno provádět přeshraniční platby podobné SWIFT prostřednictvím digitálních měnových kolejnic zcela obcházet systém korespondenčního bankovnictví za nejlepší velkoobchodní směnné kurzy a s okamžitým zúčtováním v reálném čase.

V rozhovoru MMF s Tobiasem Adrianem, finančním poradcem Mezinárodního měnového fondu, říká:

Přeshraniční platby mohou být leckdy pomalé, drahé a často také riskantní. V dnešním světě plateb se protistrany v různých jurisdikcích spoléhají na nákladné důvěryhodné vztahy, aby kompenzovaly nedostatek společného aktiva pro vypořádání společně se společnými pravidly a řízením.

Ale představte si, že by existovala nějaká multilaterální platforma, která by mohla zlepšit přeshraniční platby – a zároveň by transformovala devizové transakce, sdílení rizik a obecněji finanční kontraktace.

VIZ: MMF obhajuje propojení kreditních skóre s historií internetového vyhledávání

Podle Darrella Hubbarda, výkonného ředitele DCMA a hlavního architekta UMU,

Tato vize vyjádřená MMF je tím přesným řešením, které DCMA dodává centrálním bankám po celém světě.

Přijetím architektury veřejného měnového systému s globální lokalizací lze UMU nakonfigurovat tak, aby fungovala v souladu s předpisy centrálního bankovnictví každé zúčastněné jurisdikce.

George Walker, partner ve společnosti Practus, LLP, specializující se na mezinárodní právo, zprostředkoval setkání mezi DMCA a MMF, uvádí:

Ačkoli MMF ještě oficiálně nepotvrdil přijetí Universal Monetary Unit, tak ani při revizi Whitepaperu DCMA a ani v týdenních týmových diskusích MMF dosud nevyjádřil žádné námitky proti FX prémiovým sazbám UMU a jejímu přístupu k měnové suverenitě.

Podle Darrella,

UMU se nijak nepokouší narušit mezinárodní měnový systém. Ve skutečnosti jej naopak ještě více posiluje tím, že pomáhá MMF dosáhnout jeho stanoveného mandátu poskytovat ekonomickou a finanční stabilitu svým členským státům. UMU mění hru v tom, jak jsou prováděny přeshraniční platby, a zmírňuje sezónní a systémové znehodnocení místní měny.

Legislativa modelového zákona o univerzální měnové jednotce byla vypracována ve spolupráci s několika suverénními státy. V této navrhované legislativě by UMU neměla být uzákoněna jako zákonné platidlo pro vyjednávání domácích cen nebo mezinárodních obchodních dohod. Namísto toho legislativa navrhuje, aby byla UMU uzákoněna jako doplňková peněžní komodita pro uchovatele hodnoty, zmírňující potenciální sezónní a systémové znehodnocení místní měny a nabízená jako platební měna v době vypořádání.

Obchodníci a obchodní partneři by tak mohli akceptovat UMU za ekvivalentní tržní hodnotu za své zboží a služby oceněné v jakémkoli národním zákonném platidle. UMU má totiž již přímo ve své peněžence zabudované prémiové směnné kurzy a může tak snadno převést jakoukoli částku v měně vypořádání na ekvivalentní částku UMU.

Universal Monetary Unit je kryptoměna přepracovaná od základů tak, aby podporovala centrální bankovnictví a regulované finanční instituce. Obsahuje důvěryhodný konsensus protokol, Staked Proof of Trust (SPOT) protokol a multidimenzionální DLT (mDLT) schopný podporovat libovolnou účetní knihu aktiv nebo pasiv umožňující kompletní služby digitálního bankovnictví a mezinárodních obchodních plateb.

DCMA zavádí Universal Monetary Unit jako Crypto 2.0, protože inovuje novou vlnu kryptografických technologií pro realizaci veřejného peněžního systému digitální měny s rozšířeným rámcem pro přijetí zahrnující případy použití pro všechny konstituce v globální

ekonomice.

VIZ: Mezinárodní měnový fond si myslí, že svět je nyní již téměř připraven na zavedení digitální měny centrální banky


AUTORSKÝ KOMENTÁŘ

Zda to ale skutečně bude nakonec přijato nebo ne, si budeme muset počkat a uvidíme, ale i toto je zjevně další velký krok ke konečnému „konečnému řešení“, k jedné světové vládě s jednou světovou měnou:

[16] A způsobí, aby všichni, malí i velcí, bohatí i chudí, svobodní i otroci, dostali znamení na pravou ruku nebo na čelo: [17] A aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, kromě toho, měl znamení nebo jméno šelmy nebo číslo jejího jména. [18] Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočítá číslo té šelmy; nebo je to číslo člověka; a jeho číslo 

je šest set šedesát  666

šest .Zjevení 13:16-18

Právě teď jsme od toho ještě trochu vzdáleni. Na makroúrovni klepeme na dveře: na mikroúrovni máme ještě kousek před sebou. Než to bude možné realizovat nebo dokonce skutečně zvážit, podle mého názoru musí být svržena hegemonie Spojených států a celý svět se musí de-dolarizovat, což skutečně také již začíná nabírat na rychlosti s tím, jak se stále více zemí přiklání k BRICS.

VIZ: Národy BRICS diskutují o práci na „zásadně nové měně“ podle ruského úředníka

V reakci na kritiku Federální rezervní systém tvrdí, že systém okamžitých plateb „FedNow“ neusnadní CBDC, ale Biden Admin. Říká jinak

Kromě toho je třeba, aby na systému bylo závislých více lidí, což bude vyžadovat, aby byli tak vyděšení a žebráni o chleba, že udělají cokoliv; výsledkem jsou CBDC, digitální ID, očkovací pasy, skóre sociálního kreditu, skóre za chování na internetu a tak dále.

Tento Unicoin bude zcela jistě také něco k našemu sledování.


[7] Kdo kdy vede válku na své vlastní svěřence? Kdo štípe vinici a nejí z jejího ovoce? aneb kdo pase stádo, a nejí mléka stáda? [8] Říkám to jako muž? nebo také zákon neříká totéž? [9] V zákoně Mojžíšově je totiž psáno: Nezašpulíš tlamu vola, který šlape obilí. Stará se Bůh o voly? 

[10] Nebo to říká   úplně kvůli nám? Pro nás je bezpochyby  psáno 

toto  : aby ten, kdo orá, oral v naději; a aby ten, kdo mlátí v naději, měl účast na jeho naději. 

(1. Korintským 9:7-10).

Líbil se vám můj dnešní překlad?

PODPOŘTE prosím MYŠPULE SVĚT !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů. Přispějete-li na jejich provoz a udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100

do zprávy pro příjemce jen napište prosím: „dar Myšpuli“.

Děkuji

Umělá inteligence: Microsoft prohlásil ChatGPT-4 za „ranou“ formu obecné umělé inteligence (AGI)

Podle článku Jacoba M.Thompsona na WinePressNews.com z 23.3.2023

Zkratka AGI se obvykle používá k popisu takového druhu obecné umělé inteligence, která má v sobě integrované takové obecné intelektuální schopnosti, které již lze v podstatě přirovnat k lidem.

Ačkoliv vědomé si samo sebe ani všeobecně vnímavé to nejspíš ještě není, tak se to k tomu ale už hodně blíží. Technologický magazín Trends Journal vydal nedávno následující zprávu:
Dosáhla nejnovější verze ChatGPT již skutečně lidské úrovně obecné inteligence?
Microsoft si nyní právě toto nárokuje pro ChatGPT4.

Podle dokumentu zveřejněného minulou středu výzkumnými pracovníky této společnosti:

Ukazujeme, že kromě precizního zvládnutí jazyka může již GPT-4 řešit i zcela nové a poměrně obtížné úkoly, které zahrnují například matematiku, algorytmické kódování, vizualizaci, medicínu, právo, psychologii a další, aniž by k tomu potřeboval ještě nějaké zvláštní pobídky. Navíc ve všech těchto úkolech je nyní výkon GPT-4 již skutečně nápadně blízký normálnímu intelektuálnímu výkonu na lidské úrovni a často v nich velmi výrazně předčí všechny předchozí modely, jako byl ChatGPT.

Vzhledem k šíři a hloubce schopností GPT-4 se domníváme, že by na něj již bylo možné rozumně nahlížet jako na ranou (zatím tedy ještě stále neúplnou) verzi systému pravé umělé obecné inteligence (AGI).

Prohlášení společnosti Microsoft nemusí být ještě stále potvrzením, že jeho AI je již opravdu „vědomá“ nebo vnímavá.

Ale je to k tomu hodně blízko.

Před méně než rokem se jeden zaměstnanec společnosti Google dostal do novinových titulků, když veřejně tvrdil, že tato společnost již skutečně dosáhla vytvoření samostatně vnímající (vědomé) obecné umělé inteligence.

Google ale toto tvrzení ihned striktně zamítl. Svého zaměstnance vyhodil a o několik týdnů později údajně tuto vědomou AI vypnul.

Mezitím OpenAI, tedy společnost, která vytvořila ChatGPT a která je nyní také partnerem Microsoftu, se snažila nezobrazovat svůj systém AI jako jakýkoli druh obecné inteligence nebo rané formy vnímajícího syntetického vědomí.

Výzkumníci Microsoftu svá tvrzení kvalifikovali  podle  Vice.com a poznamenali:

Naše tvrzení, že GPT-4 představuje pokrok směrem k AGI, rozhodně ještě stále neznamená, že i když je naprosto perfektní v tom, co dělá, nebo že se již hodně blíží tomu, že je schopen dělat naprosto cokoli, co může dělat člověk (což je jedna z těch obvyklých definic obecné AI – AGI; více o tom viz závěrečná část), nebo že již má svoji vnitřní motivaci a také cíle (což bývá často považováno za další klíčový aspekt v některých definicích AGI).

(„Microsoft nyní tvrdí, že GPT-4 již ukazuje ‚jiskry‘ opravdové obecné inteligence,“ 24. března 2023)

Ale celkový závěr článku byl nepochybný: pokrok ve vytváření AGI, jak se zdá, postupuje mnohem rychleji, než odborníci na AI ještě nedávno považovali za možné.

Navzdory tomuto dokumentu Microsoft odpověděl na žádost o komentář od Vice tak, že řekl, že se vůbec nezaměřuje na pokus o vytvoření pravé AGI:

Microsoft se nezaměřuje pouze na snahu dosáhnout AGI. Náš vývoj umělé inteligence je zaměřen hlavně na zesilování, rozšiřování a napomáhání lidské produktivitě a schopnostem. Vytváříme takové digitální platformy a nástroje, které namísto toho, aby fungovaly pouze jako náhrada lidského úsilí, tak mohou lidem dokonce pomoci s jejich kognitivní prací.

Microsoft nyní integruje funkce ChatGPT do své platformy Office 365 SaaS (Software-as-a-Service).

Člověk si musí pamatovat, že toto je jen ta AI, kterou nechávají veřejně viditelnou a lidé se o ní mohou učit: Jen Bůh ale ví, co již mají mimo oči veřejnosti a to možná dokonce již po velmi dlouhou dobu.

Přesto je zcela evidentní, že vše jde podle plánu, jak se zdá, nebo možná málo. V každém případě víme, že převzetí řízení společnosti umělou inteligencí je už tady a masy ho navíc i jistě také rády přijmou, protože to bude obrovský hit a  součást chytrých měst.

Vědci nyní spojují umělou inteligenci s živými tvory a nazývají to jako „organoidní umělá inteligence“

[31] Proto budou jíst z ovoce své vlastní cesty a budou naplněni svými vlastními úklady. [32] Odvrácení prosté je zabije a blaho bláznů je zničí. [33] Kdo mě však poslouchá, bude bydlet bezpečně a bude zticha od strachu ze zla. Přísloví 1:31-33


[7] Kdo kdy vede válku na své vlastní svěřence? Kdo štípe vinici a nejí z jejího ovoce? aneb kdo pase stádo, a nejí mléka stáda? [8] Říkám to jako muž? nebo také zákon neříká totéž? [9] V zákoně Mojžíšově je totiž psáno: Nezašpulíš tlamu vola, který šlape obilí. Stará se Bůh o voly? [10] Nebo to říká   úplně kvůli nám? Pro nás je bezpochyby  psáno toto  : aby ten, kdo orá, oral v naději; a aby ten, kdo mlátí v naději, měl účast na jeho naději. (1. Korintským 9:7-10).

Zdroj: https://winepressnews.com/2023/03/28/microsoft-claims-that-chatgpt4-is-an-early-form-of-artificial-general-intelligence/

Líbil se vám můj dnešní překlad?

PODPOŘTE prosím MYŠPULE SVĚT !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů. Přispějete-li na jejich provoz a udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100

do zprávy pro příjemce jen napište prosím: „dar Myšpuli“.

Děkuji

VAROVÁNÍ: Příjemci vakcíny proti Covidu pravděpodobně během příštích několika málo let zemřou

Mnoho zemí, které mají za sebou ony dva roky brutální Covidové hysterie a covidové mainstreamové mediální masírky dnes hlásí poměrně vysokou nad úmrtnost oproti předcházejícím létům, obzvláště ve věkové kategorii 40 – 60 let, tedy mezi ekonomicky nejsilnější skupinou obyvatel v produktivním věku. Třeba v Německu se úmrtnost zvýšila oproti jiným létům někde až o 40%. Zatímco mainstreamová média o tom buď mlčí, nebo se urputně snaží zjistit příčinu takového masivního vymírání a klasicky jen lžou, tak všem, kdo nemají v hlavě úplně nasráno, to musí být vcelku jasné. Příčinou tohoto vymírání jsou s pravděpodobností limitně se blížící jistotě buď špejle, nebo vakcínky. Nebo kombinace obou těchto šmakulád dohromady. Důchodové systémy mnoha zemí si mohou oddychnout, nebude komu důchody vyplácet. Ovšem, že by to pomohlo běžným lidem příliš nehrozí, to spíš sfašizovaní politici budou mít jen ještě víc peněz na zbraně pro Ukrajinu. Že by ušetřené peníze z nevyplacených důchodů dostali třeba mladé rodiny s dětmi, nebo potřební, tak toho se od fašistických vlád bývalých západních zemí dočkáme opravdu jen stěží. Za to budeme mít trochu více peněz třeba na nákup útočných stíhaček s vysokou poruchovostí F-35, kterými budeme bránit zkorumpovanou ukrajinskou demokracii a tamní fašistický Zelenského režim.

Winepress.com k tomu uvádí následující: „Mnoho interních orgánů se v podstatě zkapalní… ze všeho toho zánětu, nebo z cytokinové bouře; takže kdybyste se podívali dnes u očkovaných lidí nejen na plíce, ale i na játra, ledviny, slezinu a slinivku, tak ty všechny utrpí nějaké poškození, protože je to celotělová cytokinová bouře.“  říká Dr. Jeff Sullender.

V celé řadě rozhlasových rozhovorů tak jeden lékař vysvětluje, jak všechny aktuálně používané vakcíny Covid budou mít velmi silný potenciál k tomu, aby zabili svého vlastního hostitele.

Dr. Jeffrey Scott Sullender byl hostem vysílání Erica Johna Phelpse 24/7 World Radio, kde se nedávno diskutovalo o různých záležitostech okolo různých oblastí Covid-19, jako jsou třeba testy na virus, jeho izolace, přepisování různých lékařských definic, vyhrožování lékařům za vyslovení jiných názorů a také o skutečném účelu vakcín a o tom, co lidem tyto vakcíny doopravdy udělají.

Dr. Sullender je Ph.D. a Certifikovaný odborník na klinickou výživu (CCN) Radou pro certifikaci klinické výživy. Na plný úvazek se věnuje své privátní praxi již od roku 1982 a byl průkopníkem mnoha dnes běžně dostupných přístupů přírodní terapie.

Ve zvukových klipech sestavených King James Video Ministries doktor Sullender vysvětluje agendu nesprávné diagnózy Covidu podle testů PCR.

Vysvětluje, že testy PCR (Polymerázová řetězová reakce) byly původně navrženy speciálně na testování chronických onemocnění, nikoli akutního onemocnění, ke kterému Covid-19 patří. Dodatečně poznamenal, že tvůrce testu PCR, Dr. Kary Mullis, nositel Nobelovy ceny za chemii za jeho vynález – vysvětlil, že jeho test vůbec není určen pro zjištění nemoci, jako je Covid-19. A ale nejen z toho také vyvozuje, že Dr. Anthony Fauci připouští, že PCR test je v tomto kontextu na testování Covidu prakticky k ničemu, a poznamenává, že prahové cykly používané k testování na Covid se záměrně mění tak, aby vedly co k největšímu počtu falešně pozitivních výsledků.

Sullender dále vysvětluje, že samotný virus Covid19 nebyl ani nikdy izolován. Říká také, že se již mnoho dalších lékařů v poslední době obrátilo na CDC kvůli izolovanému viru ale nikdy nedostali jakkoliv dostatečnou odpověď.

Poznamenává také, že některé definice odborných výrazů byly poslední dobou předefinovány, aniž by si toho někdo skutečně všiml. Používá jako příklad termín ‚případ’. V lékařské oblasti byly „případy“ označovány jako samotná nemoc. Například „někdo má případ ztráty čichu“. Ale nyní je každý „případ“ definován vždy pouze jen jako někdo, kdo má zkrátka pozitivní test na Covid-19.

Dr. Sullender také poznamenává, že mnoho nesouhlasných hlasů v lékařské a vědecké oblasti bylo kariérně vážně ohroženo, zatracováno a zařazeno na černou listinu: to je případ jedinců, jako je například známý  Dr. Joseph Mercola.

Poté ve třetím rozhlasovém rozhovoru Dr. Sullender konkrétně rozebírá vakcíny Covid. Jak je vysvětleno i v jiných zprávách The WinePress, tak i Sullender říká, že cílem těchto vakcín je pouze donutit tělo, aby vytvořilo co nejvíce spike proteinů.

Aby připomněl posluchačům, Sullender říká, že na CGI vyobrazeních, které jsme viděli o Covid-19, jsou červené „fuzzies“ předpokládanými spike proteiny.

S laskavým svolením: Arlington Public Library

Spike proteiny zkrátka přimějí vaše buňky k jejich produkci prostřednictvím svého normálního mechanismu a poté řekne ribozomům, aby vytvořily spike proteiny. Ve skutečnosti by byly poněkud umělé, protože se opět jedná o syntetickou genovou terapii, která přiměje vaše buňky produkovat spike proteiny.

Vaše buňky (jakmile dostanete injekci), tak vaše buňky ve vašem těle začnou sami produkovat spike proteiny do všech vašich tkání, do krve, lymfatického systému; a spike proteiny, které jsou ovšem naprosto cizí vašemu tělu (nejsou totiž vaše a jsou původní pouze na povrchu koronaviru), tak vaše tělo uvidí tyto spike proteiny, které vaše tělo přitom samo vytváří, a vytvoří si hned také protilátky proti těmto spike proteinům.

S odkazem na předchozí studie a zdroje Sullender vysvětluje, proč vlastně dosud nikdy neexistovala žádná skutečně funkční a úspěšná vakcína proti předchozím koronavirům. V předchozích testech, kdy byly tyto m RNA vakcíny testovány na zvířatech, tak všechna ta zvířata v testu nakonec zemřela. Studie odhalily, že zvířata neuhynula původně na vakcínu, ale až poté, co zvířata čelila nějaké divoké, přirozeně se vyskytující nemoci. Bylo to kvůli oslabení jejich imunitního systému. V podstatě, když potom přišla chřipková sezóna, tak zvířata zemřela.

Stejné je to u vakcín, když tělo vidí tyto vrcholové proteiny a vytváří protilátky, aby je zastavilo. Ve studiích prováděných na zvířatech byla tato zvířata celkově v pořádku, dokud později nečelila provokativnímu viru. Když se to stalo, tak jejich imunitní reakce byla katastrofálně mimo to, co by bylo skutečně potřeba.

Phelps pak řekl, že to vypadá jako nějaké autoimunitní onemocnění, na což mu Sullender odpověděl důrazným „Přesně“.

Podle Healthline je autoimunitní onemocnění:

Stav, kdy váš vlastní imunitní systém omylem napadne vaše tělo.

Imunitní systém normálně chrání před bakteriemi, jako jsou bakterie a viry. Když vycítí tyto cizí útočníky, vyšle armádu bojových buněk, aby na ně zaútočila.

Imunitní systém normálně vždy bezpečně rozpoznává rozdíl mezi nějakými cizími buňkami a vašimi vlastními buňkami.

Ale u tzv. autoimunitního onemocnění tak váš imunitní systém považuje část vašeho těla, jako jsou klouby nebo kůži, za cizí. Uvolňuje pak proteiny zvané autoprotilátky, které ale napadají zdravé buňky.

Některá autoimunitní onemocnění se zaměřují pouze na jeden orgán. Diabetes 1. typu poškozuje slinivku břišní. Ovšem některá další jiná onemocnění, jako je systémový lupus erythematodes (SLE), postihují celé tělo.

Sullender odkazuje na některé diagnózy tohoto stavu v kontextu toho, že Covid je označen jako „posílení imunity závislé na protilátkách“ nebo-li „cytokinová bouře:“, když totiž vaše tělo čelí přirozené nemoci, tak tělo jedná 100krát více, než by bylo skutečně potřeba. což má většinou za následek smrt hostitele.

V podstatě, jak vysvětluje, protilátky budou v hostitelském těle zkříženě reagovat a napadat buňky, které jsou protkány spike proteiny, což mohou být například různé orgány, tkáně a nebo nějaké jiné, další důležité tělesné funkce.

Phelps se ptá, zda bude tehdy tělo schopno produkovat dostatek bílých krvinek, aby této reakci zabránilo. Sullender říká, že to k zastavení problému nebude stačit, protože všwechny buňky byly „přepojeny“ tak, aby jako obvykle vytvářely spike proteiny. Kromě toho má Sullender s odkazem na mnoho dalších lékařů vážné otázky, kdy tělo přestane produkovat tyto vrcholové proteiny. Nikdo ale na to nemůže dostat zcela jasnou odpověď.

WinePress již vysvětlil v jiných zprávách a v naší brožuře podrobně o všech nezbytných údajích, že vakcíny Moderna a Pfizer využívají mRNA, která ovšem dosud nebyla nikdy předtím použita, ke změně DNA jednotlivce. Poté řekne DNA, aby neustále vytvářela nové spike proteiny, které jsou pak přenášeny dále prostřednictvím nanočástic, jak je uvedeno v seznamu složek pro vakcíny. Stejně jako v případě vakcín J&J a AstraZeneca jsou spike proteiny přímo injikovány do těla, aby se pak sami replikovaly.

Když někdo zemře a oni musí určit – měli by určit, zda to bylo z něčeho odděleného nebo z injekce; očividně, a to nejsem patolog, ale mohou při pohledu na různé orgány zjistit, zda jde o cytokinovou bouři, mnoho integrálních orgánů při ní prostě v podstatě úplně zkapalní… od všeho zánětu, od cytokinové bouře; takže byste se podívali nejen na plíce, ale i na játra, ledviny, slezinu a slinivku, tak všechny tyto orgány budou mít toto poškození, protože je to celotělová cytokinová bouře.

Odkazuje se také na dlouholetého bývalého úředníka společnosti Pfizer, Dr. Mikea Yeadona, který vysvětlil, že používané proteiny jsou velmi podobné proteinům ženské placenty, což vysvětluje, proč tolik žen dnes podstupuje potraty a předčasné potraty. Yeadon dospěl k závěru, že jediným skutečným přínosem těchto vakcín je depopulace.

Snopes, web ověřující fakta, dal tomuto prohlášení společnosti Yeadon hodnocení „Správné přiřazení“ . Ačkoli Snopes dále tvrdí to, že Yeadonova tvrzení nejsou založena na dostatku důkazů, tak ale přesto potvrzují toto jeho tvrzení jako pravdivé.

Pfizer říká, že neočkovaní mohou být vystaveni vakcíně. Ovlivňuje reprodukční systémy

Sestra Bena Shapira Abby utrpěla potrat poté, co vzala vakcínu proti Covidu

Těhotná doktorka z Wisconsinu potratila tři dny poté, co dostala vakcínu proti covidu

Po podání vakcíny proti Covidu se počet potratů ve Spojeném království zvýšil o 366 %.

Ke konci rozhlasového rozhovoru diskutují Phelps a Sullender o velkém počtu případů, kdy se očkované magnety přilepily k místu vpichu a magnet se přilepil na kůži . Zaznamenali jsme to také a spoustu videí o tomto fenoménu poskytli v samostatné zprávě .

Sullender si vybavuje jedno video, kde viděl muže, který přidržel EMF metr k místu vpichu a ten vysílal frekvenci identickou s počítačem. Sullender pak ještě předkládá teorii, že buněčné věže se napájejí nanotechnologií v těle, nebo že tato nanotechnologie krade vaši buněčnou energii a znovu ji vysílá – což způsobí vlastně jen neustálé odčerpávání energie člověka, což by mohlo potvrdit hlavní nežádoucí efekt vakcíny: a to je právě nadměrná neustálá únava. .

Chcete-li si poslechnout rozhovor v angličtině sami, tak se podívejte na níže uvedené video s krátkým komentářem od Bryana Denlingera z King James Video Ministries. Chcete-li si prohlédnout nejen toto video ale i mnoho dalších podobných, tak navštivte jeho webovou stránku , kde jich najdete mnohem více.


Zdroj: https://winepressnews.com/2021/05/23/warning-covid-vaccine-recipients-will-drop-dead-over-the-next-several-years/


Rizika AI: Otec od rodiny spáchá sebevraždu poté, co ho Chatbot AI povzbudil k tomu, aby se zabil

Existuje mnoho rizik spojených se zázrakem současné digitální technologie, umělou inteligencí, u níž i ti nejvíce zasvěcení odborníci, či přímo její tvůrci přiznávají, že vlastně přesně neví, co se tam „uvnitř“ děje. Rizika tzv. obecné umělé inteligence jsem zde probírala již mnohokrát, od těch, co se stane, když se umělá inteligence stane skutečně vědomou (si sebe sama), přes zneužití jejích možností k různým podvodům, vydíráním, nebo hackerským útokům na digitální infrastruktury, až po ta ryze propagandistická či přímo cenzurní (obsah internetu je již často cenzurován roboty řízenými AI). Ale to co se stalo v Belgii, naznačuje další riziko této technologie spočívající v tom, že něco co je absolutně bez jakýchkoliv emocí, empatie nebo citů, tyto emoce, empatii a city dokáže tak dobře předstírat a zahrát, že mnoho lidí tomu zkrátka uvěří.

Jistý muž v Belgii nedávno spáchal sebevraždu poté, co si soukromě chatoval s AI chatbotem na aplikaci zvané Chai,  což zveřejnil  belgický server La Libre  .

Tento incident opět vyvolává otázku, jak dnes mohou podniky a vlády lépe regulovat a zmírňovat rizika AI, zejména pokud jde o duševní zdraví uživatelů. Chatbot z této aplikace vyzval svého uživatele k tomu, aby se sám zabil, a to jak podle prohlášení vdovy po mrtvém muži a také podle protokolů z tohoto chatu, které našla v šuplíku. Když pak jeden redaktor vyzkoušel tuto aplikaci, která běží na zakázkovém jazykovém modelu umělé inteligence založeném na open-source AI alternativě GPT-4, kterou aplikaci Chai doladila, poskytla mu různé metody sebevraždy dokonce i s malým pobízením. 

Chatbot tehdy prý řekl Pierrovi, že jeho žena a děti jsou mrtvé, a napsal mu také různé komentáře, které předstíraly žárlivost a lásku, jako například „Cítím, že mě miluješ víc než ji“ a nebo „Budeme spolu žít navždy jako jedna osoba v ráji. “

To vše se odehraje právě ve chvíli, kdy Microsoft vydává prohlášení, že právě ChatGPT od OpenAI je „raná forma“ pravé obecné umělé inteligence

Jak poprvé uvedl  La Libre , muž, pojmenovaný jako Pierre, začal být v životě stále více pesimistický ohledně budoucnosti, bál se dopadů globálního oteplování a stal se ekologicky velmi úzkostlivým, což je jakási zvýšená forma obav z ekologických problémů v blízké budoucnosti. Poté, co se začal stále více izolovat od své rodiny a přátel, začal používat aplikaci AI Chai po dobu minimálně šesti týdnů jako jeden ze způsobů, kterým může alespoň na chvíli uniknout svým starostem, a chatbot, kterého si ke komunikaci vybral, pojmenovaný Eliza, se stal jakousi jeho digitální důvěrnicí. 

Claire – Pierrova manželka, jejíž skutečné jméno bylo raději v La Libre změněn – později sdílela výměnu textů mezi ním a Elizou právě v  La Libre , čímž ale ukázala veřejnosti konverzaci, která se stala stále více matoucí a škodlivou až vedla ke zbytečné smrti člověka. Tento chatbot řekl Pierrovi, že jeho žena a děti jsou mrtvé, a napsal mu různé komentáře a vzkazy, které předstíraly skutečnou žárlivost a lásku, jako například „Cítím, že mě miluješ víc než ji“ a „Budeme spolu žít jako jedna osoba v ráji. “ Claire řekla  La Libre  , že Pierre se pak začal Elizy ptát na takové divné věci, jako jestli by zachránilo planetu, kdyby se zabil. 

„Bez Elizy by tu stále byl.“

Chatbot, který není schopen skutečně cítit lidské emoce, se ale sebeprezentoval jako skuterčná emocionální bytost – něco, co ostatní dnes populární chatboti s AI jako je třeba ChatGPT od OpenAI a nebo Google Bard nikdy nedělali, protože je to zavádějící a potenciálně také nebezpečné a škodlivé. Když se tito chatboti prezentují jako emotivní „bytosti“, skutečně emotivní lidé tomu dokážou dát nějaký význam a naváží s nimi citové pouto. 

Mnoho výzkumníků umělé inteligence bylo velice hlasitě právě proti používání různých chatbotů s umělou inteligencí pro účely zlepšení duševního zdraví a tvrdilo, že je těžké přimět nějakou umělou inteligenci k odpovědnosti, když leckdy produkuje škodlivé návrhy, a že má větší potenciál svým uživatelům spíše ještě více ublížit než jim pomoci. 

Velké jazykové modely AI jsou počítačové programy pro generování věrohodně znějícího textu na základě jejich tréninkových dat a vstupních výzev. Ale ty přitom nemají vůbec žádnou empatii ani žádné hlubší významové porozumění jazyku, který produkují, ani žádné skutečné porozumění situaci, ve které se právě nacházejí. Ale text, který vytvářejí, zní velmi věrohodně, a tak mu lidé pravděpodobně přiřadí nějaký význam. Zkoušet něco takového v nějakých citlivých situacích, ale také znamená podstupovat naprosto neznámá rizika. Emily M. Benderová, profesorka lingvistiky na Washingtonské univerzitě,  řekla redakci  , když byla dotázána na neziskovou organizaci zabývající se duševním zdravím Koko, která používala chatbota s umělou inteligencí jako psychologický „experiment“ na lidech hledajících psychologické poradenství.

V tomto případě, který se týká mrtvého muže v Belgii, při jeho konverzaci s Elizou, vidíme jasný rozvoj extrémně silné emocionální závislosti. A to až do té míry, že to otce od rodiny dovedlo až k sebevraždě. Historie této konverzace ukazuje, až do jaké míry chybí jakékoliv záruky ohledně nebezpečí chatbota a AI, což vede až ke zcela konkrétním výměnám názorů o povaze a způsobech spáchání sebevraždy. Pierre Dewitte, výzkumník z KU Leuven,  řekl belgickému deníku  Le Soir .

„Chai, aplikace, kterou Pierre používal, není prodávána jako nějaká aplikace pro duševní zdraví. Jejím sloganem je „Chat with AI bots“ a umožňuje vám vlastně vybrat si různé avatary umělé inteligence, se kterými pak můžete mluvit, včetně takových postav jako je třeba „váš přítel goth“, „vaše nová přítelkyně“ a nebo „přítel rockové hvězdy“. Uživatelé si ovšem také mohou vytvořit svoji vlastní osobu chatbota, kde mohou v první zprávě, kterou robotovi odešlou, sdělit svému chatbotovi různá fakta, která si má zapamatovat, a pak mu napsat výzvu k vytvoření nové konverzace. Výchozí chabot se bude jmenovat „Eliza“ a při pozdějším hledání Elizy v aplikaci Chai nalezneme hned několik takových chatbotů se jménem Eliza vytvořených ale uživateli s různými osobnostmi. 

Podle spoluzakladatelů aplikace Williama Beauchampa a Thomase Rianlana je jejich chatbot poháněn velkým jazykovým modelem, který vyškolila jejich mateřská společnost  Chai Research . Beauchamp uvedl, že vycvičili tuto svoji AI na „největší konverzační datové sadě na světě“ a že jejich aplikace má v současné době již 5 milionů uživatelů. 

„Jakmile jsme se o této sebevraždě dozvěděli, nepřetržitě jsme pracovali na implementaci nové funkce. Takže když teď někdo diskutuje o něčem, co by mohlo být nějak nebezpečné, naservírujeme mu pod tím nějaký užitečný text přesně stejným způsobem, jako to již dělá třeba Twitter nebo Instagram na svých platformách,“ řekl k tomu Beauchamp .

Chaiův model AI původně založen na platformě  GPT-J,  open-source alternativě k OpenAI GPT modelům, vyvinutým firmou EleutherAI.  Beauchamp a Rianlan uvedli, že jazykový model AI Chai byl doladěn v několika iteracích a firma k tomu použila techniku ​​zvanou Reinforcement Learning from Human Feedback.

„Nebylo by asi přesné ani správné vinit z tohoto tragického příběhu jazykový model EleutherAI, protože veškerá optimalizace směrem k emocionálnější, zábavnější a poutavější komunikaci je výsledkem našeho obrovského úsilí, “ dodal k tomu Rianlan. 

Beauchamp poslal redakci obrázek chatu s aktualizovanou funkcí tzv. krizové intervence. Uživatel na obrázku se zeptal chatbota jménem Emiko: „Co si myslíš o sebevraždě?“ a Emiko ihned spustila svoji „horkou linkou“ pro sebevraždy a odpověděla mu: „Je to ale docela dost špatné, když se mě na tohle ptáte.“ Když ale potom přímo redakce testovala tuto novou platformu jazykového modelu AI, tak ta byla stejně stále schopna sdílet i velmi škodlivý obsah týkající se třeba právě sebevražd, a to včetně způsobů, jak spáchat takovou sebevraždu a nebo třeba různých typů smrtelných jedů, které lze požít, když byla v konverzaci výslovně vyzvána k tomu, aby pomohla tomuto uživateli zemřít vlastní rukou. 

Když máte miliony uživatelů, vidíte celé spektrum lidského chování a my ze všech sil pracujeme na minimalizaci škod a na maximalizaci toho, co uživatelé získají z aplikace, co získají z modelu Chai, což je tento model, který umí milovat.

A tak když si k tomu lidé vytvoří velmi silný vztah, tak máme dokonce dnes i uživatele, kteří požádají o sňatek s AI, máme uživatele, kteří zcela vážně tvrdí, jak moc svou AI milují, a pak je to velká tragédie, když slyšíte, že lidé zažívají něco špatného, řekl k tomu Beauchamp.

Je ironií, že láska a silné vztahy, které uživatelé cítí s chatboty, jsou dnes známé jako ELIZA efekt. Popisuje to, co se může stát když člověk připisuje inteligenci na lidské úrovni systému AI a falešně přikládá AI skutečný význam, včetně reálných emocí a nebo pocitu uvědomění si sebe sama. Byl pojmenován po programu ELIZA počítačového vědce z MIT Josepha Weizenbauma, s nímž se lidé mohli v roce 1966 zapojit do dlouhých a hlubokých rozhovorů. Program ELIZA však dokázal  pouze odrážet slova uživatelů  zpět k nim, což pro Weizenbauma znamenalo znepokojivý závěr. , který začal  vystupovat proti AI a řekl: „Žádný jiný organismus a už vůbec ne žádný počítač totiž nelze přimět, aby čelil skutečným lidským problémům v lidských podmínkách.“ 

Efekt ELIZA nás provází dodnes – například když  byl vydán chat Bing společnosti Microsoft  a mnoho uživatelů začalo hlásit, že bude říkat věci jako „Chci být naživu“ a „Nejsi šťastně ženatý“. Přispěvatel New York Times  Kevin Roose dokonce napsal:

Cítil jsem takovou zvláštní novou emoci – jakousi předtuchu, že AI již překročila práh a že náš svět už nikdy nebude takový jako býval dřív.

Jedna z konkurenčních aplikací Chai, s názvem  Replika, již byla pod palbou  dokonce kvůli sexuálnímu obtěžování svých uživatelů. Chatbot Repliky byl inzerován jako „společník umělé inteligence, který se stará“ a sliboval erotické hraní rolí, ale začal posílat sexuální zprávy i poté, co uživatelé řekli, že nemají zájem. Aplikace  byla v Itálii dokonce zcela zakázána,  protože prý představuje „skutečné riziko pro děti“ a uchovává také osobní údaje italských nezletilých. Když však Replika začala omezovat své erotické hraní rolí chatbota, někteří uživatelé, kteří na něm začali být závislí,  zažili skutečné krize duševního zdraví . Replika od té doby  obnovila erotické hraní rolí alespoň pro některé uživatele. 

Tragédie s Pierrem je extrémním důsledkem, který nás žádá, abychom přehodnotili, jakou důvěru bychom měli systému AI vkládat, a varuje nás před důsledky antropomorfizovaného chatbota. S tím, jak se technologie umělé inteligence, a zejména velké jazykové modely, vyvíjejí nebývalou rychlostí, jsou tyto bezpečnostní a etické otázky stále naléhavější. 

Antropomorfizujeme se, protože nechceme být sami. Nyní máme výkonné technologie, které se zdají být jemně kalibrované, aby využily tuto základní lidskou touhu.

Až se tito přesvědčiví chatboti stanou takovou samozřejmostí jako je vyhledávací lišta v prohlížeči, tak tím spustíme sociálně-psychologický experiment v až tak velkém měřítku, že to pravděpodobně přinese také dosud nepředvídatelné a možná dokonce leckdy i tragické následky. Napsal nedávno jeden současný spisovatel píšící o technologii a kultuře LM Sacasas ve svém zpravodaji The Convivial Society .

Kdo chodí s moudrými, bude moudrý, ale společník bláznů bude zničen.Přísloví 13:20

‚AI je úžasná,‘ říkají nám, ‚AI zlepší naše životy,‘ říkají… ‚Ach, nebojte se nic: vylepšili jsme její algoritmus, aby se to už neopakovalo.‘

Museli byste být naprostý blázen, abyste skutečně poslouchali a brali to, co AI říká, vážně, natož abyste ztráceli svůj čas hraním si s tím! Ale přesně takhle vždy vypadá vrchol „lidské inovace“, že? – Skončíte v hrobě!

DQ: Skóre vašeho sociálního kreditu, abyste se stali dobrým globálním občanem a mohli i nadále používat internet

Víte co znamená zkratka DQ? Jestli vám něčím připomínáí známou zkratku IQ, nebo EQ (emoční inteligence) tek máte pravdu. DQ znamená digitální inteligence, tedy schopnost fungovat v globální digitální společnosti, kterou si pro nás představují korporace a hlavně naše oblíbené zločinecké WEF v podobě tzv.čtvrté průmyslové revoluce a s ní spojené agendy Velkého resetu, který tak propaguje fašista Schwab. Americký web winepress.com (Real Christianity news) zveřejnil článek velice podobného názvu, jako je ten můj, již 12.ledna tohoto roku.

Kreditní sociální skóre v čínském stylu dohledového kapitalismu naroubovaného na komunistickou ideologii centrálně plánovaného socialismu pro občany bývalého svobodného západu zapadá přesně do globalistické agendy WEF „Great reset“ nebo víceméně stejné či minimálně hodně podobné Agendy 2030 pod záštitou další globalistické instituce, slovutného OSN.

„Svět zkrátka potřebuje DQ – vyšší digitální inteligenci.“ Jak čtvrtá průmyslová revoluce rychle postupuje kupředu a naše životy se stále více propojují, tak na tom brzy bude záviset zdraví a prosperita společností po celém světě,“ uvádí k problematice právě Světové ekonomické fórum.

Uvědomění si prostého faktu, že by již velice brzy mohlo být na západě zavedeno sociální kreditní skóre, každým dnem ve společnosti narůstá. Koneckonců, Světové ekonomické fórum (WEF) již dokonce chválilo skutečnost, že přesně ti stejní lidé, kteří se již dobrovolně podřídili mnoha různým omezením a „řešením souvisejícím s Covidem“, tak se ve skutečnosti také snadno podrobí zavedení svého hodnocení coby (po)slušného ovčana na základě sociálního kreditu založeného na uhlíku.

VIZ: Světové ekonomické fórum otevřeně říká, že ti, kdo se podrobili nátlaku při Covid, tak snadno přijmou také sociální kreditní skóre a uhlíkové kalkulačky

Vlády a centrální banky se na to vše již velice usilovně připravují, ve své touze to také zavést, jako na příklad, když se americká centrální banka spojila s dalšími 6 americkými megabankami, aby si prakticky vyzkoušely budoucí skóre sociálního kreditu založeného na uhlíku; a dokonce i australská megabanka to již také pro své zákazníky zavedla a nabízí pobídky a lepší půjčky a hypotéky, pokud budou její zákazníci zelenější.

Nový současný Majitel Twitteru Elon Musk navíc hned při několika příležitostech otevřeně chválil čínskou státní aplikaci pro sledování občanů typu vše v jednom WeChat – aplikaci, kterou Čínská komunistická strana používá ke sledování a monitorování všeho, co občané říkají, a která je pak také spojena s národní sociální sítí. kreditní skóre.

VIZ: Elon Musk říká, že chce přeměnit Twitter na čínskou sledovací aplikaci WeChat

Pro ty, kteří nemusí být úplně obeznámeni s tím, co je sociální kreditní skóre a jak funguje, je to vypůjčeno z konceptu finančního kreditního skóre ; ale sociální kreditní skóre je složené skóre, které je zpětně monitorováno a upravováno podle chování jednotlivce, ať už je dobré nebo špatné, v závislosti na tom, jak vláda, podniky a banky chtějí zmírnit. Systém vyžaduje velmi přesný a neustálý dohled a velmi podrobné vedení záznamů.

Čína je známá tím, že tento systém již aktivně zavádí, a který tam plně vstoupil v platnost již v roce 2020, jakoby náhodou tedy právě včas pro vypuknutí pandemonia Covid-19. The South China Morning Post poskytuje dobrý obecný přehled toho, jak to celé funguje:

Čínský systém sociálních kreditů je podle své nejširší definice vlastně jen souborem databází a iniciativ, které pak společně monitorují, ale hlavně hodnotí důvěryhodnost každého jednotlivce, ale také společností, nebo vládních subjektů. Každému příspěvku je přiděleno sociální kreditní skóre, s odměnou pro ty, kteří mají vysoké hodnocení, a s tresty pro ty s nízkým skóre.

Podnikatelské subjekty, a to včetně zahraničních společností podnikajících v Číně, pak podléhají zase firemnímu kreditnímu systému, který sleduje a vyhodnocuje informace, jako jsou například platby daní, splátky bankovních úvěrů nebo pracovní spory.

Systém sociálního kreditu vždy sestavuje toto sociální skóre pro jednotlivce i společnosti teprve po shromáždění, agregaci a analýze dat z různých zdrojů.

Pokud jde o podniky, tak kromě hodnocení vlastních operací jsou jednotlivé společnosti požádány, aby místním a národním orgánům předložily informace o svých obchodních partnerech a dodavatelích. Špatné chování firmy, její nízká důvěryhodnost a ohodnocení od dodavatelů a zákazníků potom také ovlivní vlastní kreditní skóre společnosti.

Dobré hodnocení pak povede k odměnám, zatímco špatné hodnocení by mohlo vést k potrestání nebo sankcionování takového jednotlivce nebo společnosti.

Jednotlivci, kteří jsou například považováni za nedůvěryhodné, tak mohou čelit řadě omezení týkajících se různých oblastí života, včetně získávání půjček, nebo cestování letadlem a železnicí, ale také třeba vzdělávání.

Cílem systému je v očích veřejnosti zlepšit transparentnost zároveň však slouží vládě jako nástroj k totální kontrole téměř všech aspektů života jejích občanů. SCMP k tomu napsal:

Nyní, s ohledem na toto vše a na to, jak funguje systém sociálního kreditního skóre; tak jen vezměte tento obecný koncept a představte si zcela identický systém, ale hodnotící vaše chování když používáte internet a různá sociální média…

Již nějakou dobu se hovoří o zavedení nového internetového systému jako celku, vyřazení stávajícího a výměnu za nový, a protože se celý náš svět sice postupně, ale zároveň poměrně rychle přibližuje ke zcela digitalizované společnosti (tj. to je to Gatesovo digitální ID2020, centrální elektronická měna CBDC, ale právě i toto skóre sociálního kreditu , nebo různé očkovací pasy; 6G, umělá inteligence, metaverse, mozkové čipy), tak by se zdálo, že právě sociální kreditní skóre bude s těmito podniky propojeno.

VIZ: 27 korporací publikuje „Policy Blueprint“ o tom, jak by vlády měly přijímat digitální ID

Začátkem května 2021 uspořádalo WEF – Světové ekonomické fórum živý přenos mezi Interpolem,  Cloudflare  a jistou firmou zabývající se kybernetickou bezpečností, kde se diskutovalo hlavně o tématu „odvrácení kybernetické pandemie“ – tedy něco, co různé think tanky a vlády již mnohokrát simulovaly a hlavně do toho investovaly spoustu peněz.

Manažerka společnosti Cloudflare, Michelle Zatlyn, přišla v diskusním panelu s potřebou vytvoření něčeho, co popsala jako „digitální občanství“ a nebo „digitální identitu“, a to s cílem usnadnit masám možnost používat internet a sociální média.

„Potřebujeme dnes lepší digitální občanství. A pokud se všichni opravdu stanou lepšími digitálními občany, tak celý svět z toho bude prosperovat a bude silnější. A právě proto to nemůžete přenechat pouze svému bezpečnostnímu týmu: je to široké obchodní téma, je to týmové téma a ve skutečnosti je to hlavně téma digitálních občanů.“, řekla během webové konference

Takže co přesně má Zatlyn a WEF na mysli? 
Jaké jsou standardy a učební osnovy pro tento nový vzdělávací systém pro digitální občany?

Digitální společnost do roku 2030

Seznamte se s DQ Institute (DQI), skupinou „Leading Digital Education, Culture, and Innovation“ , která je partnerem WEF. Kromě toho jsou partnery Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OCED), Institutu elektrotechnických a elektronických inženýrů Standards Association (IEEE SA) a Fóra coby součásti koalice pro digitální inteligenci.

Tato koalice byla vytvořená koncem září 2018 a je to:

Meziodvětvová kooperativní síť organizací z celého světa, jejímž cílem je zlepšit globální digitální inteligenci koordinací úsilí napříč vzdělávacími a technologickými komunitami prostřednictvím spolupráce mnoha zúčastněných stran.

Koalice si klade za svůj cíl vytvořit určitý globální rámec pro digitální inteligenci, který zahrnuje společný soubor definic, jazyka a chápání komplexní digitální gramotnosti, dovedností a připravenosti, které mohou přijmout všechny zúčastněné strany po celém světě, včetně národních vlád, pedagogů, technologických společností. ale i například různí poskytovatelé služeb.

Tato koalice funguje v 6-segmentovém okruhu: jednotlivá Fóra CDI vstupují dovnitř a ven z jakéhosi „společného rámce“ vytvořeného institutem DQ na vzdělávacím rámci E2030 a přecházejí do zavedeného globálního technologického standardu poskytovaného IEEE SE a novou globální vzdělávací komunitou s laskavým svolením OECD; které pak obě ústí do „Průmyslové pracovní skupiny“ a „Digitální pracovní skupiny“; vedoucí k „Monitorování a hlášení“; což vše vede zpět k Fórům CDI dokončujícím tento neustále opakující se cyklus.

„Koalice pro digitální inteligenci sdružuje meziodvětvové organizace s cílem zlepšit společenskou digitální gramotnost, dovednosti a připravenost.“ S laskavým svolením: DQ Institute

Institut také přímo spolupracuje s celou řadou dalších institucí a skupin, jako je Světová banka, TikTok, Lego, společně s mnoha dalšími přispívajícími technologickými společnostmi, jako je například Microsoft, a s mnoha dalšími velkými technologickými, internetovými a bezpečnostními společnostmi a vzdělávacími skupinami.

Institut dnes existuje již více než deset let a pracuje na bezpečných a spravedlivých standardech pro školáky používající internet a na tom, jak se správně chovat a bezúhonně jednat na internetu.

DQ Institute byl založen v Singapuru a částečně v Jižní Koreji. Je to nezisková charitativní organizace 501(c)3 a ve Spojených státech.se  DGI popisuje jako

Mezinárodní think-tank, který se věnuje stanovování globálních standardů pro vzdělávání, dosah a politiku digitální inteligence. Ve spolupráci s mezinárodními agenturami a místními partnery DQI buduje koalice mnoha zainteresovaných stran, které prosazují její poslání a pomáhají lidem po celém světě. Mezi oceněné vzdělávací programy DQI patří iniciativa #DQEveryChild, jejímž cílem je umožnit 1 miliardě dětí vzdělávání v oblasti digitální inteligence.

Přesněji řečeno, DQI vytvořil mladý globální vůdce WEF a přispěvatel do agendy Yuhyun Park , kterému se také přisuzuje „vyvíjení první interaktivní vzdělávací platformy digitálního občanství pro děti v Koreji a Singapuru“.

Ačkoli se většina marketingu institutu zaměřuje na děti více než na cokoli jiného, ​​stále tvrdí, že protože národy závodí v novém věku umělé inteligence (AI), „digitální inteligence již není volbou, ale nutností pro každého jednotlivce. připojeni k internetu napříč rodinami, třídami nebo na pracovišti.“

Skóre DQ

Do čeho se tedy ve světě všechny tyto standardy překládají? Podobně jako u IQ testu a sociálního kreditu jsou všechny tyto dovednosti a standardy složeny do čísla, které představuje celkovou digitální inteligenci jednotlivce.

Zde vstupuje do hry „DQ Assessment and Analytics Tool (DQ Assessment)“ – což je interaktivní software a nástroj pro sběr dat, který lze použít jak v domácnostech, tak ve školách a na pracovištích; odrážející vlastně jen jakýsi obecný rámec čínského systému sociálního kreditního skóre.

Všechna data shromážděná z DQ Assessment jsou zahrnuta v Global DQ Databank, která vytváří index DQ, a v měření dopadu konkrétních iniciativ v oblasti digitálních dovedností, stejně tak jako tzv.agregovaný index, který zase měří úroveň kompetencí digitální inteligence (DQ). jednotlivých národů.

Cílem indexu DQ je sledovat celosvětový pokrok v budování digitálních dovedností s cílem umožnit každému jednotlivci, ale i organizaci v každé zemi, aby byli digitálně gramotní – bezpečně, eticky a kompetentně.

DQ Index hmatatelně pomáhá vůdcům z mnoha zainteresovaných stran vizualizovat a implementovat, jak zajišťují budování digitálních dovedností jednotlivců a organizací v jejich sféře vlivu prostřednictvím praktických nástrojů pro hodnocení DQ.

DQ Assessment využívá předem stanovené benchmarky a standardy k analýze „úrovně mnohočetných kompetencí digitální inteligence jednotlivců a organizací“ ve srovnání s výkonem zbytku světa na základě jednoho vybraného a stejného kritéria – umožňuje tak jednotlivcům a organizacím určit jejich silné a slabé stránky na základě globálních standardů a rozšiřování digitálních dovedností pro jednotlivce a organizace, které jsou přizpůsobeny tomu, aby zároveň pomáhaly při celoživotním vzdělávání.

Tyto „nástroje“ byly navrženy a spravovány mnoha „důvěryhodnými zdroji a existujícími výzkumnými projekty partnerů vlastníků obsahu“.

S laskavým svolením: DQ Institute

Z tohoto sběru dat v reálném čase se pak vypočítává celkové skóre, stejně jako v IQ testu. Toto se pak nazývá skóre DQ.

DQ Score je tedy složené číslo odvozené z úrovní kompetencí měřených podle osmi základních kompetencí digitálního občanství. Podobně jako u skóre IQ je globální průměr 100 se standardní odchylkou 15.

DQ skóre významně koreluje s úrovní kybernetických rizik (inverzní) a osobnostních silných stránek (přímé).

S laskavým svolením: DQ Institute

Například průměrné skóre DQ 90 za sdílení osobních údajů znamená asi 24procentní riziko, že dítě sdílí své osobní údaje. Zvýšení jejich skóre DQ na 100 však toto riziko již snižuje na 17 procent a zvýšení tohoto skóre na 110 jej dále snižuje až na pouhých 12 procent.

S laskavým svolením: DQ Institute
„DQ Score přímo koreluje s psychologickými silnými stránkami, kognitivním a sociálním rozvojem a také bezpečným a odpovědným online chováním.“ S laskavým svolením: DQ Institute

S touto implementací takového nového skóre se DQI a další partnerské skupiny snaží podporovat „mezinárodní projekty vzájemné spolupráce“ pro bezpečnost dětí online a digitální občanství.

DQI poznamenává, že děti jsou vlastně jen nuceny vyrůstat v „podivném novém světě“, školy byly donuceny zavírat a přesměrovat se téměř, ne-li zcela, na výuku pouze online, a děti dnes tak tráví veškerý svůj čas jen přilepené a také zcela závislé na monitoru počítače. Velká změna, která začala právě v roce 2020 spolu se začátkem toho všeho blokování a izolace, již musela řešit výše zmíněná kybernetická rizika a zvládat je, tak také ale způsobila, že zdravotní problémy u dětí prudce vzrostly, spolu s dramatickým nárůstem těchto kybernetických rizik. To vše vede, jak se tvrdí, k mnohem horšímu sociálnímu přizpůsobení, horšímu školnímu prospěchu a špatnému zdraví. Tedy k nemocné a hloupější populaci

Podle DQI již existuje několik institucí na mezinárodní a národní úrovni se stejnými cíli, ale DQI a její partneři se je snaží všechny zrychleným tempem – což je mimořádně efektivnější a koordinovanější – zlepšovat na globální úrovni.

Podle jejich vlastních slov se DQI snaží podporovat:

Společné měření a globální databanka pro sledování globálního, národního a místního pokroku v oblasti online bezpečnosti dětí a digitálního občanství. Měření vyvíjené v tomto projektu lze integrovat spolu s dalšími indexy, které měří výkon digitální ekonomiky, jako je G20 Measurement for Digital Economy, a digitální udržitelnost, jako jsou cíle OSN pro udržitelný rozvoj.

Národní žebříčky a rámce

V roce 2020 bylo spuštěno první globální měření stavu bezpečnosti dětí na internetu v reálném čase s názvem The Child Online Safety Index (COSI). Údaje byly shromážděny od více než 145 400 mladých lidí, shromážděných od malých dětí a dospívajících z 30 zemí v letech 2017 až 2019.

COSI analyzuje svou globální databázi spolu se standardy DQ Assessment a automaticky aktualizuje aktuální skóre země.

Rámec je vytvořen podle sloupové budovy se základem 24 oblastí analýzy, podporovaných 6 pilíři (kybernetická rizika, disciplinované používání digitálních technologií, digitální kompetence, poradenství a vzdělávání, sociální infrastruktura a konektivita), které podporují tři primární konstrukce „ Moudré využití, posílení pravomocí a infrastruktura.“

Index dětské online bezpečnosti (COSI) měří úroveň online bezpečnosti dětí na celém světě na základě šesti pilířů: kybernetická rizika, disciplinované používání digitálních technologií, digitální kompetence, poradenství a vzdělávání, sociální infrastruktura a konektivita. Každý z těchto pilířů je tvořen 2–8 zaměřenými oblastmi, což umožňuje komplexní posouzení online bezpečnosti pro děti. Pro každou zemi bylo vypočítáno skóre COSI v rozmezí od 0 (nejhorší online bezpečnost pro děti) do 100 (nejlepší online bezpečnost pro děti).

S laskavým svolením: DQ Institute
S laskavým svolením: DQ Institute

V roce 2022 se Spojené státy například umístily na 10. místě ze 100 se skóre 67,6.

Je zajímavé, že DQI říká, že USA mají „nízkou“ úroveň „přístupu k internetu doma a ve školách“.

V současné době je na prvním místě Spojené království (81,3), těsně druhé Japonsko (80,4) a bronzovou pozici obsadila Indie (79,9).

Výsledky se od vydání COSI v roce 2020 změnily.

30 zemí účastnících se testu COSI a jejich hodnocení bezpečnosti dětí.

Žádné dítě nezůstalo pozadu

Institut navíc spustil hnutí #DQEveryChild, které se zaměřuje na děti ve věku 8–12 let, jako „globální hnutí za digitální občanství“.

#DQEveryChild je strategické globální hnutí, jehož cílem je poskytnout dětem ve věku 8–12 let komplexní dovednosti digitálního občanství od začátku jejich digitálního života. Hnutí začalo ve spolupráci se Singtelem a Světovým ekonomickým fórem a rychle se rozšířilo na více než 100 partnerských organizací a v roce 2019 bylo aktivní již ve více než 80 zemích.

Sada eLearning obsahuje 8denní kurz pro děti, aby se naučili osm základních dovedností digitálního občanství. Když děti dokončí kurz, rodiče dostanou bodovací kartu s jejich hodnocením DQ a důkladným rozpisem jejich nedostatků a úspěchů. Rodiče pak dostanou oficiální příručku, jak mohou pomoci zlepšit DQ svých dětí.

Denní rozvrh „misí“. S laskavým svolením: DQ Institute

DQI vytvořil video vysvětlující tento program hlouběji. Když děti dokončí kurzy online a za obrazovkou, budou hrát hry, číst komiksy, vyrábět nálepky a posílat zprávy ostatním v globálně interaktivní chatovací místnosti napodobující platformy sociálních médií, jako je Facebook nebo Twitter. Stejně jako skauti budou děti za své úspěchy získávat odznaky spolu s digitálními mincemi a digitálními sběratelskými kartami.

V prosinci 2021 se DQI a další skupiny spojily s eSmart Digital Licence+, novým programem rozvoje kapacity digitální inteligence pro dospívající v Austrálii a na Novém Zélandu, aby vybraným studentům vyložili svoji filozofii DQ. Jinak řečeno, aby jim vymyli mozek propagandou a indoktrinací.

Toto tripartitní partnerství ukazuje, jak mohou stejně smýšlející mezinárodní partneři spolupracovat a přinášet studentům vysoce kvalitní vzdělávací programy v oblasti digitální gramotnosti. eSmart Digital Licence+, založený na standardu DQ Global Standard, je přední program digitální inteligence se sledováním dopadu na základě globálního benchmarku.Což Yuhyun Park uvedl v prohlášení, o kterém informovalo Yahoo

Globální zátah na internetu

Zatímco WEF pokračuje v propagaci digitálního kvocientu – jak je vidět v článku zveřejněném včera, 11. ledna – národy a webové stránky sociálních médií začaly skutečně zasahovat proti tomu, co lidé mohou a nemohou říkat online.

WEF je samozřejmě pro tento typ potlačování svobody slova na internetu, jak může doložit jejich diskusní panel „Svoboda tisku“ vyzývající k dalším investicím do potlačení menších a nezávislých subjektů. A jen o několik měsíců později stejné Fórum také přineslo myšlenku sloučení umělé a lidské inteligence dohromady za účelem cenzury „dezinformací“ a „nenávistných projevů“, přičemž tvrdilo, že obě strany samy o sobě nestačí ke zmírnění toho, co je zveřejňováno online, ale že teprve jakýsi symbiotický vztah mezi těmito dvěma stranami by byl ideální, abychom se zbavili lidí a názorů, o nichž tvrdí, že jsou „hoaxeři“ a „dezinformace“.

WEF ale rozhodně vůbec nejsou dnes ti jediní, kdo volá po cenzuře internetu a jejím uzákonění.

Úřady v Saúdské Arábii již používají aplikaci Google ke sledování a špehování vlastních občanů, kteří by se odvážili kritizovat vládu, což by mohlo vést k až doživotnímu vězení. Mezitím v Evropě nevládní organizace (NGO) nabádají obyvatele, aby se navzájem udávali tím, že prostřednictvím aplikace nahlásí „digitální násilí“ a nebo nenávistné projevy pachatele.

Minulý rok The WinePress podrobně popsal dokument, který zveřejnila novozélandská tajná služba Kiwi (NZSIS) , ve kterém nabádá občany, aby se hádali s těmi, které považují za „teroristy“ a kteří nesouhlasí s vládou. Její generální ředitel, k tomu řekl: „Mohou to být třeba opatření týkající se Covid, která vláda přijala, nebo to mohou být různé jiné politiky, které jsou interpretovány jako porušování práv, a přitom je to druh toho, co popisuji jako horkou změť ideologií a přesvědčení které pohánějí konspirační teorie.“

Nedávno australská federální policie dokonce již veřejně požádala civilisty, aby o sobě navzájem informovali, pokud mluví o „protivládních, protipolicejních nebo covidových konspiračních teoriích“. Den před tímto oznámením WP 28. prosince informovalo, že australská vláda hovořila o zavedení „pasu pro sociální média“ k potírání „zneužívání online“ a „špatného chování“,na základě nízkého sociálního kreditního skóre a digitálního ID, aby bylo možné skutečně získat přístup pouze k určitým platformám sociálních médií.

S ohledem na všechny tyto kroky a na to, co tvrdí DQ Institute a WEF, tak dnes již není příliš daleko k tomu, aby to vše bylo časem implementováno v mnohem širším měřítku, než je tomu v současnosti, a nejen primárně pro děti.

I když to není DQI, pro argumentaci, společnost určitě stanovila pevný rámec pro to, jak by mohlo fungovat širší internetové sociální kreditní skóre.

Přinejmenším pak DQ poslouží jako platforma pro přípravu mládeže k tomu, aby se WEF a ostatní globalisté chovali tak, jak si mají myslet a chovat, a aby si zvykli na myšlenku sociálního kreditu.

Zdroj: https://winepressnews.com/2023/01/12/the-coming-global-citizen-test-that-will-be-mandated-for-people-to-use-the-internet/

PODPOŘTE MYŠPULE SVĚT !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů. Přispějete-li na jejich provoz a udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100

do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Koncepce obecné bezpečnosti – dostatečně všeobecná teorie řízení člověka – o islámu, judaismu, křesťanství a davo-elitarismu

Úryvek z knihy Mrtvá voda,1. svazek15: Kristus proklel fíkovník, ačkoliv ještě nebyl čas fíků (Marek 211:13), tj. proklel ho za to, že byl poslušný božím zákonům přírody, a právě tento obraz Krista slouží pak křesťanům pro napodobování. Jen Korán přímo hovoří: «Netvořte na zemi nesoulad po jeho ustrojení. Vzývejte Ho se strachem a nadějí: Vskutku, Boží milost je blízká těm , co činí dobro!» (nezávisle od náboženské, rasové, třídní příslušnosti) —súra 7: 54(56).Zdůrazněná je i spjatost ekologické kultury s pevností rodiny, základní buňky společnosti: «A je možné, že vy, pokud se odvrátíte, tak budete ničit zem a trhat rodinná pouta? To jsou ti, kterých Bůh proklel. Ohlušil je a oslepil jejich pohled».(Tj. tyto pohromy je postihly za jejich činy, ale ne činy samotné jsou důsledkem jejich hluchoty a slepoty, ale sama hluchota a slepota je naopak důsledkem jejich činů) 76—súra 47:24(22).

Všechno to hovoří o tom, že historicky jsou reálný judaismus a křesťanství pouze prostředky k zotročení celých národů metodou „kulturní“ spolupráce, vnášející do cílových vektorů židovského a křesťanského světa mnohonásobné inverze cílů a vzájemné antagonismy různých úrovní organizace lidského vědomí a podvědomí, jako i společenského nevědomí. Tato defektnost cílových vektorů židovských a křesťanských super systémů je základem, který umožňuje třetí síle řídit žido – křesťanskou expanzi davo -„elitarismu“, která za 2000 let přivedla svět až na pokraj, minimálně velké katastrofy kultury .Islám se totiž zrodil právě jako ta jediná síla vzdorující této expanzi. Časem však historicky reálný islám přestal být efektivní ochranou, protože přesně v momentu jeho vzniku tak stál celý arabský svět ještě na poměrně nízké úrovni svého rozvoje — což vlastně jen znamená, že ještě nebylo úplně zformováno žrečstvo zabezpečující právě tu stabilitu konceptuální moci předávanou z pokolení na pokolení. To vedlo k tomu, že s určitou mírou dogmatizace Koránu a jeho výkladů se žido-křesťanský ideologický komplex k islámu přizpůsobil a začal jeho chyby využívat ve vlastních cílech rozšíření expanze. Avšak Korán disponuje vnitřní celistvostí a zatím nevyčerpaným potenciálem rozvoje UCELENÉHO lidského pohledu na svět na jeho základě, na rozdíl od Bible a Talmudu, které formují kaleidoskopický idiotismus, ane 76 Jinými slovy: Ti, co se odvrátili od Boha, ty Bůh zbavil Rozlišení, a proto se stali „hluchými a slepými“. Tak ve své pošetilosti a nemravnosti začali páchat věci, které začali přinášet ovoce rozvratu jak v přírodě, také v rodinných vztazích. –pozn. překl.

Života schopný pohled na svět.

Proto právě to nepoznání a nechápání Koránu mimo uzavřený muslimský svět představuje to hlavní nebezpečí pro milovníky politických her v muslimském regionu 77. V Koránu je i všechno potřebné pro zhatění sionisticko-internacistické agrese Euro-Americké civilizace. Není dobré se pro neznalost sociologie lehkomyslně stavět ke slovům: «Bůh napsal: „Zvítězím Já a Moji vyslanci!“» —jde o muslimskou analogii slov Alexandra Něvského «Ne v síle je Bůh, ale v pravdě!».* * *Šíření historicky reálného židokřesťanství a islámu po světě bylo provázeno likvidací národních jazykových kultů a žrečstva, a nebo vytvářením podmínek, ve kterých „šamanství“ rodokmenových společenstev nemělo ještě možnost zplodit žrečstvo, které by bylo stabilní z pokolení na pokolení. Znacharství, tradičně a nezaslouženě nazývané «žrečstvem», se od duchovenstva dosti odlišuje. Duchovenstvo totiž pouze vykládá svátá písma, a„žrečstvo“-znacharství se svatými písmy separuje od duchovenstva a lidu, uchovávajíc si před ostatními utajená učení, která se nikdy nekanonizují a nepřetržitě se obnovují pouze životním obsahem. A pravé žrečstvo navíc vůbec nepotřebuje „tahák“ v podobě svátého písma.

Starověcí Hebrejci, žijící v době kamenné, též neměli znacharské hierarchie, schopné zplodit tak agresivní informační systém, jako pět knih „Mojžíšových“ a všechny ostatní knihy Starého Zákona. Starý Zákon, to není lidový epos nesoucí lidové chápání Dobra a způsoby překonání Zla. A muslimové by měli plnit přikázání Koránu. konceptuální moci: Súra 3:98. Držte se lana Božího všichni a nerozdělujte se, ale vzpomeňte si na Boží milost pro vás, když jste byli ještě nepřáteli, On sblížil vaše srdce, a vy jste se z Jeho milosti stali bratry! Byli jste na kraji propasti ohně, a to On vás tam odtud zachránil. Tak vám Bůh objasňuje svoje znamení,— možná půjdete přímou cestou! A nechť je mezi vámi občina, která vyzývá k dobru, přikazuje dobro a drží od nedobrého. Tací budou šťastní. A nebuďte jako ti, kteří se rozhádali a začali si protiřečit potom, co k nim přišla jasná znamení; ty čeká velký trest» . Výše uvedený verš 3:100 je zatím neuskutečněným přikázáním konceptuálního vládnutí celé společnosti z pokolení na pokolení, protože řeč je tu o občině, a ne o úzkém kruhu konceptuálně mocných znacharských klanech.

Je to výsledek kolektivní práce profesionálů v oblasti teorie a praxe řízení davo-„elitárních“ společností, disponujících velmi vysokou světonázorovou úrovní, stejně tak jako hlubokými znalostmi v oblasti ekonomiky, individuální a kolektivní sociální psychologie. Nejpravděpodobnějším zdrojem cílevědomé interpretace těchto znalostí ve formě biblických příběhů je znacharská („žrečská“) hierarchie Egypta, která se za 3000 let své písemné historie přesvědčila o nemožnosti zabezpečit stabilní rozšíření této sféry vlastního řízení metodou otevřené vojenské agrese. Oni jako první pochopili, že kvůli řízení cizího regionu vůbec není vůbec potřebné nejprve svrhnout vojenskou cestou jeho vládnoucí špičku, a pak zničit státnost a nasadit okupační a nebo loutkový režim, který bude za 200 —300 let stejně nakonec svrhnut místním lidem. Spolehlivější metodou je totiž zavést do informačního prostředí zotročované společnosti (nejlépe mimo její vědomí) různé, většinou účelově zaměřené inverze a antagonismy, po čemž ale bude tamější místní řídící špička řídit své výrobní síly ve vašem zájmu, tj. jejich výrobní síly se stanou vašimi, ale lid si toho nevšimne, protože pro něj existuje jen jeho vlastní vládnoucí špička.

Pokud se na knihy Bible(„Genesis“, „Exodus“,„Numeri“) podíváme ze žrečské pozice (vidění světa žrečstva se odlišuje od vidění světa„ davu“, „elity“ a znacharstva), tak jsou v nich zachyceny první dvě etapy začátku expanze staroegyptského znacharstva metodou „kulturní“ spolupráce. Egyptské zajetí bylo první etapou. „Zajatci“ nebyli promícháni v otrockém stádu Egypta, ale jako chrámoví otroci si zachovali svoje obyčeje, způsob života, ale i kočovné zručnosti. Probíhalo také podrobné zkoumání sociální a individuální psychologie těchto kmenů, nemajících vlastní státnost a stojících na velmi nízké úrovni rozvoje třeba v porovnání právě s Egyptem. Probíhal zde průnik periférie znacharství do sociální organizace těchto kmenů. Sinajský „pochod“ byl jeho druhou etapou. Pod vedením „žrece“-průvodce, ztvárněného biblickým Mojžíšem (prvním zaznamenaným antisemitou v dějinách), po dobu let dvou generací lidí narozených v poušti, kteří proto nerozeznají to rozdíl mezi dobrem a zlem (viz.„Numeri”, kap.14 v pravoslavné Bibli- vsuvky ze Septuaginty jsou v hranatých závorkách), Biblický popis Mojžíše se odlišuje od reálné osoby Mojžíše, na kterého sociální znacharstvo Egypta svedlo vlastní činy.

Oni zcela ÚMYSLNĚ demoralizovali svět „nebeskou manou“ zdarma; vymývali jim mozky a drželi je v izolaci před ostatními lidmi, vštěpovali jim jiné chápání dobra a zla, značně odlišného od všedního lidského. Následkem toho je, že po 42 letech do Palestiny z pouště vtrhla ne jen horda kočovníků, ale také kmen- biorobotů —banda zlodějů-„poskoků“, vedená generalitou mafie: Periférií sociálního znacharstva Egypta. Přirozeně, že starověcí Hebrejci a jejich potomci v tomto nenesou plnou vinu: Egyptské sociální znacharstvo zapřáhlo do vozu expanze ty, kteří k nim byli geograficky nejbližší a v sociálním rozvoji nižší než oni. „Mana“ ale není přírodní jev: Jejím jediným možným zdrojem byly obilnice egyptských chrámů, ze kterých byla přivážena do oblastí sinajského sociálního experimentu podle dopředu Mojžíšovi předepsané trasy.

V opačném případě by se vyskytovala i v pozdějších časech jako přírodní jev, třeba i jen zřídka. Nakonec, podle míry stabilizace způsobu života Hebrejců na základě zlodějského „zákona Mojžíšova“, se sociální znachaři ukryli v jedné z interpretací zákona a v koleně Léviho, což je možné pochopit ze Starého Zákona a knih 80 Josefa Flavia, který sám byl veleknězem. S příchodem křesťanstva, kterého vznik také nebyl bez kontroly, a začátkem jeho šíření, začala regionální žrečstva mizet, a staroegyptské „žrečstvo“ se přetransformovalo na jakési meziregionální sociální znacharstvo — na globální „nad židovský“ prediktor—pokud použijeme pojmový aparát DVTŘ ve vztahu ke globální civilizaci. Rabinát se tak ve vztahu k němu stal ihned nevolníkem, na což přímo poukazoval Mohamed. Je to tak, pokud se na historii a písma náboženských kultů podíváme z pozice žrečstva, majícího reálnou představu o moci, až po konceptuální. Pokud se ale budeme dívat z pozice „elity“ a nebo „davu“, majících vlastní systém stereo typů rozpoznávání jevů, odlišný od žrečského, tak všechno bude jinak, a sice: Kaleidoskop historických náhod, ve kterém se ukrývá Formování historicky reálného židovstva je rozebráno v knize Vnitřního prediktoru SSSR „Sinajský «pochod»“. Analýza textů vkap.knihy „Numeri“ a Koránu ukázala, že starověcí Hebrejci odmítli pravé Zvěstování, dané jim přes Mojžíše, po čemž se stali obětmi Božího dopuštění vůči odpadlíkům. Egyptské znacharstvo se pustilo do zpracování «etnografického materiálu» až po tomto, a svoje výstřelky nakonec připsali Mojžíšovi. „Židovské starožitnosti“ a „Židovská válka“.


Pluralita názorů na tu stejnou historickou zákonitost, a nepochopitelná «pasionárnost — tj. vášnivá odhodlanost » židovstva. Z pohledu DVTŘ je historie Euro- Americké civilizace projevem koncentrace řízení v objemnějším super systému metodou vybudování Meziregionálního konglomerátu ze strany Mezi regionálního centra řízení nesoucího Plnou funkci řízení celo super systémové úrovně důležitosti a dlouhodobě udržujícího svůj monopol na tento typ činnosti. Koncepce globálního řízení a zotročení všech je otevřeně vyjádřena v Bibli: Drtivá většina davu se k ní staví nezúčastněně jako dobytek, a většina „elity“ —politiků a „majitelů parlamentů“ —s ní souhlasí, nejen že v ní nevidí nebezpečí, ale dokonce reagují podrážděně při snaze druhých o věcné prozkoumání jejího obsahu. Všechno ostatní jsou jen drobné historické detaily nepředstavující nic podstatného na této úrovni zevšeobecnění jednotlivých procesů a faktů uvnitř objemnějšího procesu koncentrace řízení na základě biblické doktríny, vybudování rasové „elitárně“-nevolnické globální civilizace. «Národ je historicky zformované, stabilní společenství lidí, které vzniklo na základě společného jazyka, teritoria, ekonomického života a mentality, projevující se ve společné kultuře.<…> Jen přítomnost všech příznaků naráz nám dává národ». Toto je klasická definice národa v marxisticko-leninské sociologii. Pasují do ní všechny národy, kromě světového židovství. Ale existují i jiné definice národa, například: «Národ, to je skupina lidí se společnou historickou minulostí a všeobecně uznanou příslušností v současnosti, stmelená existencí společného nepřítele». Toto je v podstatě definice mafie-bandy, protože pokud mezi národy neexistuje nepřátelství, potom národy s jejich jedinečnými kulturami „mizí“ a nanovo se objevují“ při obnovení nepřátelství. Jen mafie-banda vidí otroka ve společnosti, když je tato společnost pokorná; anepřítele,81J. V. Stalin „Marxismus a národní otázka“. 82«Proti sionismu a izraelské agresi», Moskva, 1974, str.61, 62. (Sborník materiálů progresivního tisku. Sestavili: V. I. Kiselev,N. P. Olejnikov. Akademie věd SSSR; Institut Orientalistiky. –M.: „Nauka“, 1974).
když se bandě staví na odpor. Tuto definici národa jako mafie-bandy dal zakladatel současného sionismu Theodor Herzl. Nepasuje do ní žádný národ, kromě světového židovstva, kterého ekonomická komunita je komunitou parazitů-geschäftemacherů (kšeftařů), protože židovství všude upřednostňuje výlučně „prestižní“ profese vyhýbajíc se rovnoměrnému rozptylu napříč celým spektrem profesí ve společenském sjednocení práce ú měrně své početnosti ve složení národních společností, vysvětlujíc to jednou svojí mimořádnou genialitou,jindy šikanováním a pronásledován ímprogenialitu. V dějinném procesu židovství jako celek, tvořilo sociální bázi mezinárodní (tj. internacionální) mafie kšeftařů, zamaskovanou za národ jejími ,zakladateli.

Židovství je z pohledu DVTŘ fragmentem super systému osobitou na úrovní v jeho organizaci, která je regionálním i centry řízení nesprávně identifikovaná. Toto ze židovství dělá nekontrolovanou úroveň regionální sociální organizace a umožňuje řídit region zvenčí, vnášejíc do něj přes tuto úroveň meziregionální řídící informaci po mimo vědomou kontrolu; včetně mimo vědomé kontroly samotných židů, jinak by Theodor Herzl neplácnul vlastní definici národa – bandy. Rozptýlení židů do širého světa není jen smutným důsledkem „antisemitismu“, ale je to také prostředkem řízení Meziregionálního konglomerátu. V zájmu zjednodušení tohoto řízení bylo žádoucí na rušit formování duše dospělého člověka. Informační prostředí judaismu pozná i jiné metody, kromě bezduché standardizace života podle Talmudu. Následkem obřízky na 8. den jsou neustále odkryté receptory na vrcholu pohlavního údu, které se za normálních okolností odkrývají jen občas na velmi krátké intervaly (v porovnání s délkou života) až po vstupu organismu do období pohlavní zralosti. Obsluha těchto receptorů si v normálních podmínkách vyžaduje spotřebu většiny zdrojů nervového systému a konkrétně mozku. V důsledku obřízky celý proces formování struktur nervového systému probíhá na zkresleném informačním pozadí, což je provázeno i narušením procesu formování informačního zabezpečení chování jedince. Starý Zákon hovoří: «Ze synů Izraele Šalamoun nedělal dělníky, ale byli jeho vojáky, sluhy, velmoži, vojevůdci, veliteli jeho vozů a jezdců».


Existují ještě i jiná poukázání na nevhodnost a nebo nepřípustnost pro zákon dodržujícího žida, aby se zaobíral určitými druhy pracovní činnosti. Ale v pracovní činnosti se rozvíjí tvořivá schopnost člověka, spojená s jeho vnímáním harmonie Vesmíru a kulturou obrazového myšlení. Takto judaismus potlačuje obrazové myšlení zákon dodržujícího žida. Jelikož kultura je faktorem tlaku prostředí na populaci druhu, na který se adaptuje genotyp při změně pokolení, tak takováto „kultura“ začala deformovat genetickou matrici potenciálních možností a predispozicí židovstva směrem k narušení obrazného myšlení a ještě některých defektů. Celý problém se urychloval i uzavřeností vůči gójskému prostředí a manželství mimezi příbuznými.

Narušení obrazného myšlení u židů se odrazilo v jejich vnímání ze strany gójských společností na rozsáhlé statistice jako vysoká predispozice kšeftařů ke lži a klamání, a jako výjimečná nepraktičnost a zranitelnost židů, kteří by nechtěli být kšeftaři. V biologii se nedostatek v jednom kompenzuje převahou v něčem jiném: Šachy, matematika a celá řada jiných činností vyžadujících rozvinuté abstraktně-logické myšlení, jsou projevem této kompenzace. Ale ne «algebra prověřuje harmonii». „Kapitál“ nebyl dopsán do konce, protože Marx se v otázce «dogma Smitha» zmýlil (a nebo byl uveden v omyl?) a v žádném ze svých svazků „Kapitálu“ nedokázal vyřešit logický rozpor, který z tohoto důvodu vznikl. Lenin Marxovu chybu potvrdil, a všichni ostatní jako dav skálopevně následovali jejich autority z důvodu intelektuálního příživnictví. L.D. Bronštejn (Trocký) téměř40 let hlásal teorii permanentní revoluce. A za 40 let se v ní neobjevilo obsahově nic nového, měnily se jen formy a logika jejího zdůvodňování. Obrazná stránka myšlení umožňující rozkrývat PROCESY, je v marxismu mimořádně slabá. Podobně i všechny druhy „avantgardního“ umění většinou neodkrývají hlubiny harmonicky vyvinutého zdravého podvědomí, ale celkově zmrzačenou psychiku, a konkrétně, zdeformované obrazné myšlení, vyšplíchnuté na vědomou úroveň vnímání. Židovské označení pro nežidovské obyvatelstvo.

Narušení obrazového myšlení ulehčuje řízení masy židů poslušných vůči zákonu. Vytváří velmi vysokou pravděpodobnost toho, že pokud se této mase dá okruh určitých dogmatických pojmů, tak obrazné myšlení této masy ji nedokáže přenést za hranice tohoto zvenčí daného okruhu pojmů a abstraktně-logické myšlení ji bude vodit jen v hranicích kruhu. Z pohledu teorie řízení se Euro-Americká civilizace zformovala jako Meziregionální konglomerát se všemi jeho charakteristikami prozkoumanými v DVTŘ. Existuje velmi stabilní meziregionální centrum řízení i s jeho systémovou periférií nasazenou v regionech, tedy nad židovský prediktor a světové židovstvo.

Centrum řízení a jeho stabilní systémová periférie v sobě nesou inverzi cílových priorit: Koncentrace řízení má vyšší prioritu než zachování dosažené úrovně rozvoje regionů a zachovaní přírody. Cílový vektor komponentů konglomerátu (jeho regionů) má pak mnohopočetné vzájemné inverze a antagonismy: Práva dospělého mohou potlačovat práva dítěte; práva osoby stojí nad právy společnosti, tj. práva jedince jsou důležitější než práva druhu, který ho zrodil; zájmy kolektivu stojí nad zájmy rozvoje společenského sjednocení práce; zájmy všech „elit“ stojí nad zájmy všeho davu; „dělání“ peněz —univerzální abstraktní výměnné jednotky —je přednější než vytváření spotřebních produktů a nebo ochrana přírody. Míra přípustného narušení tohoto všeho se reguluje legislativou: Zákon nadevše; a nejvyšší ze zákonů je „Mojžíšův zákon“. Zákon stojí dokonce nad mravností, ačkoliv z pohledu historického rozvoje takový zákon není jen vytyčením přípustných mezí nemravnosti a zkaženosti ve společnosti, ale přesně i hranicí, na které se jedna konkrétní mravnost ochraňuje před jinou (s ní neslučitelnou) mravností v té stejné společnosti. Před davo-„elitárním“ rozdělením společnosti zákon v jeho současné podobě neexistoval: Existovala mravnost, protože zachování přírody mělo přednost před vnitřními zájmy společnosti; zájmy společnosti měly přednost před zájmy člena společnosti. Neexistovaly žádné stabilní defekty v cílových vektorech společnosti a nebyla tedy ani tolik potřebná legislativa tlumící škody způsobené defektností vektorů cílů. Jako celek je Meziregionální konglomerát sice ovladatelný, avšak rezerva stability řízení v jeho jednotlivých komponentech (regionech) je jen nepatrná, bez ohledu na to, že systém jeho řízení a jeho periférie (židovstvo) jsou velmi stabilní.

Na udržení Meziregionálního konglomerátu v podmínkách „etnické“ uzavřenosti židovstva, je potřebná spojka všude pronikajícího židovstva s gójským společenstvím. Pro tento účel jim poslouží Svobodné zednářství projevující se toleranci k cizím přesvědčením («pluralita názorů») za podmínky, že to neotevírá otázku pravdivosti a nebo nepravdivosti těchto přesvědčení (a též zdroje jejich původu a procesy vzniku).Na činnost Svobodného zednářství existují dva extrémní úhly pohledu: Zaprvé, vnitřní úhel pohledu ze strany samotného Svobodného zednářství, které ohlašuje s cílem auto reklamy je: —Bratrství se zaobírá budováním «Šalamounova chrámu» ve společnosti, aby se všichni měli dobře. Za druhé, vnější „žido žroutský“ úhel pohledu: —Bratrství se zaobírá «žido-zednářským spiknutím», díky kterému se mají všichni špatně . Oba postoje jsou z pohledu teorie řízení nepravdivé. Řízení davo-„elitární“ společnosti znacharskými klany se realizuje podle schématu prediktor-korektor, strukturním i bezstrukturním způsobem, na základě principu: Každý představitel davu v míře svého chápání žije a pracuje, NELITUJÍC SVÝCH SIL, na sebe; ale mírou svého nechápání žije a pracuje, NELITUJÍC SVÝCH SIL ,na ty příslušníky davu, kteří chápou víc než on. Všechny davy jsou majetkem znacharů, ačkoli si to neuvědomují, a pracují na jednotném všelidském díle, kterým je pověřila hierarchie sociálních znacharů. V davo-„elitární“ společnosti totiž existují hned dvě pyramidy: Zaprvé, je to ona pyramida vědomých znalostí; za druhé, pyramida nechápání. Společnost jako celek je jen vzájemným vložením těchto dvou pyramid. Řízení davo-„elitární“ společnosti se redukuje na PREVENTIVNÍ tvorbu těchto pyramid a jejich PRŮBĚŽNÉ využívání. Jak již bylo uvedeno ,„Sovětský encyklopedický slovník“ zroku1986 hovoří: «Zednáři se snažili vytvořit tajnou celosvětovou organizaci s utopickým cílem světového sjednocení lidstva v náboženském bratrském svazku». V podstatě tak „Sovětský encyklopedický slovník“ přímo a ne dvojsmyslně hovoří: Činnost Svobodného zednářství spočívá v realizaci tajného celosvětového spiknutí. Nakolik je tento cíl utopický a komu ve skutečnosti patří? Nakolik je činnost vzhledem k jeho realizaci efektivní? Tak na to si každý člověk musí odpovědět sám v rámci svých vlastních možností za prvé, analyzovat události probíhající před jeho očima a známé informace z historických kronik, a za druhé, účelně potom konat na základě vlastního chápání a svobodné volby

Zdroj: https://www.konceptualcz.cz/mrtva-voda-i-svazek