Hydra Vulgaris ve vakcínách – jaký má vlastně smysl?

Nedávno jsem navštívila rodinu svého nejlepšího kamaráda z mládí, kterého jsem několik let neviděla. Konkrétně od doby, kdy celý světa zachvátilo ono hysterické „covidošílenství“ a po něm ještě hysteričtější šílenství očkovací. Přítel měl z mé návštěvy radost, alespoň dokud jsme se nezačali bavit i o tom, co se děje okolo nás. KDyž jsme v hovoru došli až k očkování, přítel se přiznal, dokonce s jistou hrdostí ve svých slovech, že jsou jak on, tak jeho přítelkyně očkování, konkrétně dvěma dávkami vakcíny Pfitzer. Vždy je velmi ošemetné, sdělovat můj postoj k celé záležitosti očkovaným lidem, jak jsem se poslední dobou přesvědčila jak mezi různými známými, tak ve vlastní rodině, nebo mezi kolegy v práci. Můj postoj je od počátku celé té covidošarády neměnný. Od samého počátku jsem tomu nevěřila, ani tomu co nám tvrdila média o pandemii, o počtech hospitalizovaných a mrtvých ani tomu nátlaku na očkování. Oboje mi přišlo přinejmenším hodně podezřelé a jako obrovská lež a manipulace. Jak šel čas, má podezření se začala jen potvrzovat s tím, jak přibývalo zpráv o covid podvodu na alternativních médiích. Začala jsem veřejně prezentovat své podezření, že ten hysterický nátlak na očkování má mnohem temnější pozadí, než je veřejně oficiálně prezentováno, tedy že vakcíny jsou spíše nástrojem tajné genocidy v rámci agendy 2030 zločineckých organizací jak je OSN nebo WEF a že v sobě obsahují utajované složky určené k ovládnutí chování a myšlení těch, kteří to přežijí. Svoje podezření jsem v rerakci na přítelova slova sdělila i jemu. Setkala jsem se samozřejmě se značným odporem na základě toho, že má podezření jsou jen konspirace a že současná úroveň vědy něco takového ještě neumožňuje. Nepomohli mi ani argumenty typu, že výzkumy na tomto poli neurovědy jsou zcela prokazatelné a že se dají nalézt třeba na stránkách amerického patentového úřadu. Prý je to vše nesmysl a konspirace. Stejně tak bylo označeno i to, že ve vakcínách byl objeven zvláštní nesmrtelný tvoreček Hydra Vulgaris, taková miniaturní chobotnička, která je ve vakcínách ze zcela neznámých a i odborníkům nepochopitelných důvodů. Na návštěvě jsem další protiargumentaci vzdala, nechtěla jsem „čeřit vodu“ na návštěvě u někoho, kdo mi byl celý život blízký a koho mám ráda. Nicméně po návratu domů jsem pokračovala dál ve svém pátrání po skutečném účelu těchto jakoby vakcín. A ejhle narazila jsem na výzkum jedné univrziity v Californii týkající se právě onoho zmíněného mikrotvorečka Hydry Vulgaris. A ono to vše do sebe náhle začalo zapadat jako kolečka ozubeného strojku v hodinkách.

College of Biological Sciences, Davis, CA zveřejnila na svých stránkách, že o bdržela grant ve výši jednoho miliónu dolarů na podporu výzkumného projektu „Build a Brain“, který se ovšem týká nejen mozku lidí, ale hlavně zmíněné Hydry Vulgaris nalezené coby tajná složka covido vakcín:

Manipulace s nervovým systémem Hydra vulgaris (článek Mika Williamse ze 13.7.2021 zveřejněný na stránkách College of Biological Sciences, Davis, Celifornia)

Tým vědců z UC Davis a Rice University začíná zjišťovat, jak postavit umělý mozek zdola nahoru.

Celina Juliano, docentka na katedře molekulární a buněčné biologie, a Jacob Robinson z Brown School of Engineering na Rice University získali grant 1 milion dolarů Keck Foundation na podporu úsilí svého týmu v oblasti syntetické neurobiologie definovat spojení mezi neurony a svaly, které řídí. naprogramované chování u živých zvířat.

Od začátku výzkumu Robinson, Juliano a jejich kolegové vkládají svou víru do velmi malého zvířete, sladkovodního cnidara Hydra vulgaris , jakéhosi malého chapadlového tvora, který byl ale již dlouho středem zájmu v laboratořích Robinsona a Juliana. V roce 2019 Juliano a její kolegové z UC Davis publikovali studii ve Science , která dokumentovala jejich použití technik jednobuněčného sekvenování k vytvoření „jednobuněčné molekulární mapy“ téměř všech typů buněk v Hydra , což přineslo také zcela neočekávanou aplikaci v neurovědě.

„Zjistili jsme, že nervový systém Hydry je velmi jednoduchý,“ řekl Juliano. „A znalost genů, které jsou exprimovány, a toho, kde jsou neurony, nám dává to, co jsou v podstatě jakousi molekulární rukojeti, které můžeme použít k řízení exprese exogenních genů a dokonce i k manipulaci s celým nervovým systémem.“

Hodnotou je v tomto případě potenciál Hydry přerušit stávající spojení v mozku a vytvořit nové, které by mohly být použity také k vytvoření nového chování. „Abychom úspěšně vytvořili nová neurální spojení, musíme nejprve vědět, jak to samotné zvíře funguje,“ vysvětlil Juliano. „To je právě to, co od počátku vzrušovalo biologa, jako jsem já.“ Nyní, se sofistikovaným pochopením tohoto jednoduchého organismu, jsou Juliano a Robinson připraveni stavět na stávajících znalostech neurobiologie.

V kombinaci s technikami genetické manipulace specifické pro buněčný typ laboratoře Juliano Robinsonův tým, který je součástí Rice’s Neuroengineering Initiative, doufá, že jeho vysoce výkonné technologie neurálního a behaviorálního záznamu umožní výzkumníkům zlepšit jejich pochopení toho, jak nervové dráhy regulují chování Hydry .

„Vybudovali jsme spoustu infrastruktury pro práci se zvířaty v laboratoři na měření jejich nervové aktivity a jejich chování,“ řekl Robinson. „Používáme také výpočetní techniky k automatizaci procesu, což nám umožňuje paralelně sledovat mnoho zvířat a získávat velké množství dat.

„Dalším velkým skokem bude úprava nervového systému zvířete, a to je to, co toto ocenění pomůže podpořit,“ řekl. „Například, pokud chceme vytvořit syntetické spojení mezi dvěma neurony, mohli bychom přimět specifické neurony ve zvířeti, aby exprimovaly neuropeptidovou signální molekulu. Pak bychom mohli zkonstruovat další skupinu neuronů, nebo dokonce svalové buňky, aby exprimovaly receptor pro tuto signální molekulu.

„Pak vytvoříme nový organismus se spojením mezi dvěma buňkami, které se normálně nespojují,“ řekl. „V zásadě můžeme na tomto konceptu stavět a vytvářet složitější sítě a navrhovat neuronové obvody. Jako inženýr rád přemýšlím o těchto spojeních mezi neurony, jako jsou elektronické obvody. Pokud je dokážeme propojit podle návrhu, měli bychom být schopni naprogramovat chování orfganismu od začátku.“

Protože se Hydra rozmnožuje sexuálně i nepohlavně, laboratoře očekávají, že budou brzy schopny vytvořit kolonie vlastní Hydry pro analýzu.

Robinson nakonec doufá, že navrhne a postaví měkké, samoléčivé „bioroboty“ a že také vytvoří a opraví orgány a tkáně, které vyžadují funkční nervové obvody, v tomto případě „návrhové obvody“, jako jsou biologické oscilátory, spínače a logické brány, které „umožnit racionální návrh komplexního chování.“

WM Keck Foundation byla založena v roce 1954 v Los Angeles Williamem Myronem Keckem, zakladatelem společnosti The Superior Oil Co. Je to jedna z největších národních filantropických organizací, jejich nadace podporuje vynikající vědu, inženýrství a lékařský výzkum. Nadace také podporuje vysokoškolské vzdělávání a udržuje program v jižní Kalifornii na podporu projektů v oblasti umění a kultury, vzdělávání, zdraví a komunitních služeb.

A je to tady! Prý konspirace… už je vám také jasné, jaký je účel Hydry ve vakcínách „proti“ Covidu? Lidi proboha probuďte se, je nejvyšší čas! A i když to příliš nepomůže těm, kdo do sebe to svinstvo nechali narvat, tak snad je tento článek dostatečným varováním pro všechny ty, kteří nad tím stále ještě uvažují: rozhodně to nedělejte!

Myšpule

Zdroj: https://biology.ucdavis.edu/news/1-million-keck-foundation-grant-backs-research-build-brain

Líbil se Vám dnešní článek?

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !
https://myspulesvet.org
a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů. Přispějete-li na jejich provoz a udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!


Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100
do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“


Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule