Teroristická vláda Anthonyho Fauciho navždy změnila Ameriku

Historické knihy jsou plné životopisů zlých lidí, kteří by tak moc chtěli být Bohem. V tomto ohledu tedy není Dr.Anthony Fauci vůbec ničím výjimečným. Ale jeho životopisci právě v tuto chvíli překypují horčnatou aktivitou. Pracují na tom, aby si lidstvo pamatovalo Fauciho tak, jak si to ovšem hlavně přeje on sám, aby tak byl pamatován – jako dobromyslný a neomylný muž , úplný světec, a ne jako satanistický šarlatán, kterým ovšem ve skutečnosti je. Ať tedy živí vydají svědectví o pravdě, než bude navždy pohřbena.

(Článek od Matthew Boose znovu publikován z AMGreatness.com )

Dr.Anthony Fauci, současný Dr.Mengele, je totiž osobně odpovědný za nevyčíslitelné množství nepopsatelného lidského neštěstí. Ona doslova dehumanizující dystopie, ve které všichni žijeme již od března 2020, je celá jeho vlastním výtvorem. Hloupé šipky na podlaze, anonymní tváře lidí s náhubkem, anonymní lidské bytosti, které zůstaly samy umírající v ponurých nemocničních pokojích: to vše je Fauciho skutečný odkaz. Učinil celý svět jen hloupějším, nižším, osamělejším a hlavně mnohem méně svobodným.

To vše bylo dopředu dbře naplánováno. Jak totiž Fauci vysvětlil již ve svém odhalujícím článku ze září 2020, tak podle něj je naše civilizace zralá na „radikální“ restart. Je nezbytná „transformace“ v lidském chování , jejíž dosažení „bude trvat celé desetiletí“ a která také zahrnuje „přestavbu veškerých infrastruktur lidské existence“.

Fauciho přehnaná sebedůležitost by byla snad dokoce i zábavná, kdyby ovšem nebyla tak destruktivní. Ze své vlastní kazatelny na pódiích kabelových televizí v hlavních zprávách Fauci panovačně kázal svá despotická nařízení snad ve všech oblastech veřejného, ​​soukromého, ale i duchovního života. V jeho křížové výpravě „omezování“ nebylo vůbec nic zakázáno. Přes to všechno Fauci skrýval veškeré své despotické ambice pod maskou falešné skromnosti. Neustále si sice protiřečil, ale stejně vyžadoval ode všech slepou víru v každý svůj výrok. Dokonce se chlubil , že lidem lhal, samozřejmě jen pro jejich vlastní dobro.

Zpětně by mělo být ale poměrně snadné odhalit jím vyvolané zlo. Fauci, vzrůstem sice drobný muž, ovšem velikostí svého ega obkličující celý svět, patří k poměrně známému lidskému typu. Stejně jako všichni jeho předchůdci je i on grandiózní, hrdý, „humanistický“ ideolog, jehož osobní utopií je přitom bezútěšné misantropické vězení. Ve Fauciho světě jsou totiž peklem všichni jiní lidé. Lidské bytosti jsou podle něj vlastně jen pytle masa, které občas vypouštějí nějaké choroboplodné zárodky. Bůh tady není. Ta jediná víra, kterou ještě vůbec stojí za to mít, je víra ve „vědu“, což, jak se časem ukázalo, ve skutečnosti znamená mít pevnou víru právě v takové muže, jako je právě Fauci.

Jako mnoho bohů je i Fauci klasický „měňavec“. Jeden den je neúnavným služebníkem vědy, který dělá zázraky; hned druhý den je ovšem jen bezmocným pozorovatelem své vlastní ruční práce. Fauci totiž jen chce, aby celý svět věděl, že všechna ta nesmyslná a totalitní opatření, která prosadil, zachránila nespočet životů a že vešekré škody, které to způsobilo, nejsou jeho vinou . Nebyl to ale Dr. Fauci, kdo zničil důvěru ve „vědu“, ale byli to naopak jeho kritici. Ke cti mu budiž alespoň ta jeho jednoduchá a silná logika: Fauci sám o sobě je „věda“. Ti, kdo to zpochybňují, tak jen kazí ostatní věřící.

Fauci je až tak klasicky zlý, že je dokonce možné snadno najít jeho postavu, a to s naprosto dokonalou jasností, popsanou už v dávných biblických proroctvích. Je to psychopat a blázen, který předstírá, že je moudrý muž, je to jakýsi falešný učitel, který klame davy svoji lží. Jeho až svůdný vliv na miliony lidí je proto žároveň soudem nad celou tou naší érou „osvícení“ a „pokroku“.

Věk objevení se Fauciho není totiž ani pokrokový, ani vědecký, ale ani humánní: je to právě naopak, je zpátečnický, pověrčivý a barbarský. I ty nejprimitivnější národy na světě mají totiž své pohřební obřady. Ve Fauciho světě ale byla i tato nejposvátnější tradice přerušena. Děti, naše budoucnost, celé naše životy byly klidně obětovány jeho ješitnosti.

Pokud můžeme Faucimu vůbec za něco poděkovat, tak je to jeho dar jasnosti. Mužnější, civilizovanější Amerika by takového muže už dávno nechala polít dehtem a obalit peřím, než aby se nechala uchvátit jeho šamanistickým konáním. Dnes však žijeme v době naprosté dekadence. Dnešní západní člověk jejen slabý, vyčerpaný a submisivní zbabělec.

Kult Fauciho ve svém základu popíral smrtelnost. Jako všichni úspěšní tyrani historii tak i Fauci plně využil veškeré lidské slabosti pro své vlastní nekalé účely. Za nesmírnou cenu slíbil svým učedníkům falešné dobro opožděné smrti. Covidiani, stejně jako jejich falešný prorok a vůdce, se již nikdy nezbaví své pevné víry ve věc, kterou mylně nazývají „věda“, a víry ve spravedlnost jejich pošetilé vzpoury proti přírodě. Až přijde čas, budou připraveni to všechno udělat znovu.

Přečtěte si více na: AMGreatness.com

Zdroj: https://vaccinedamage.news/2022-08-28-faucis-reign-of-terror-changed-america-forever.html

Líbil se Vám dnešní článek?

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !
https://myspulesvet.org
a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů. Přispějete-li na jejich provoz a udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!


Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100
do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“


Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s velkou pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule