Byznys strachu: Jak lékaři vytvářejí nátlak na vakcinaci batolat proti COVID-19 přes jejich rodiče

Německý „konspirační“ web ScienceFiles.org přinesl článek, který rozhodně nepřispívá k optimismu ohledně konce falešné mediální plandemie Covid 19, zkorumpovaní lékaři se totiž nyní snaží narvat vražedné a jedovaté vakcíny dokonce do úplně malinkých dětí, tedy do batolat od půl roku věku! A co je v současnosti trendem v zahraničí, začalo to v USA, ale konkrétně jde v tomto případě o Německo, lze brzy předpokládat i u nás, vzhledem k oblíbenému překopírovávání všech „úspěšných“ globalistických procesů z jedné země do druhé. Takže se připravte na další „vlnu“ vládní provakcinační masírky. Zkrátka se rozhodli, že do nás tu sračku narvou stůj co stůj, za každou cenu a jdou při tom přes mrtvoly, tedy pardon, přes batolata v tomto případě. A pozor, vakcinace batolat vražedným mRNA koktejlem dělajícím z lidí otroky a majetek farmakorporaci, má být pro takhle malinké děti dokonce povinná! Podobně jako jsou povinné tzv.hexavakcíny. A já začínám mít podezření, že mňamky typu oxidu grafenu a různých samoskládajících se nanotechnologií, dnes již prokazetelně obsažených ve všech Covido.vakcínách od všech výrobců, budou velice brzy, jestli dokonce už ne dnes, obsaženy úplně ve všech vakcínách na trhu! Ty pro děti pochopitelně nevyjímaje.

Poté , co jsme v minulém příspěvku osvětlili naprosto nezodpovědný způsob, napsal ScienceFiles.org, jakým Evropská agentura pro léčivé přípravky zneužívá účel své existence nebo jej úplně vyhodila z okna, tak jsme dnes již o pár stupňů dále v hodnotovém žebříčku těch, kterým lidé dosud důvěřují, protože věří tomu, že ti, kterým takto důvěřují, mají jisté vzdělání, svědomí, morálku, složili Hippokratovu přísahu a co je nejdůležitější, mají veškeré potřebné znalosti k tomu, aby blaho jejich pacientů pro ně bylo prioritou číslo jedna. Opak je však bohužel pravdou.

Jeden čtenář nám ​​zaslal následující dopis ze společné praxe Mittendorfer, Butz a Fieweger. Je to právě jeden z těch příkladů, které ukazují, že ona značná nedůvěra, kterou nyní začali mít mnozí lidé právě k lékařské profesi a k jejím představitelům, tedy lékařům, je naprosto oprávněná (dopis je v němčině, pro objektivitu článku jej však přikládám také, aspoň pro ty čtenáře, kteří umí německy):

Tvrzení, že nyní lze „účinně chránit“ i malé děti proti Coronaviru, je zřejmě záměrně naprosto lživé až vágní, protože: Před čím vlastně mají být úplně malé děti účinně chráněny? Před tím, že se nakazí COVID-19, který ale pro ně nepředstavuje téměř vůbec žádné riziko? Před infekcí SARS-CoV-2, proti které ale tohle jejich očkování prokazatelně vůbec nechrání? Nebo snad dokonce před smrtí? A to přestože již zcela prokazatelně na COVID-19 žádné děti neumírají?

Ne, ta „ochrana“, kterou jim chtějí v Ertingenu poskytnout, je totiž mnohem jemnější, je výsledkem sugestivního a upřímně řečeno velmi podvědomého uvažování, jaké lze ovšem použít pouze tehdy, když prokazatelné přínosy očkování pro očkované výrazně převyšují všechna rizika pro očkované, je v tomto případě ale zcela nemorální.

Očkování malých dětí, které již bylo provedeno na malých dětech bez svolení takových lidí, jako jsou ti, kteří podepsali dopis z Ertingenu, ve třetím odstavci tvrdí, že vakcína má „výborné spektrum účinnosti proti všem variantám Covidu“. Účinnost proti symptomatickému onemocnění je údajně přes 70 % a to jak ve skupině 6měsíčních až 23měsíčních dětí, tak ve skupině 2 až 4letých dětí. Je tomu ale skutečně tak?

Není! Je to naprostá lež nebo tvrzení, které si lidé v Ertingenu prostě vycucali z prstu. Dvě věkové skupiny, které jsou zde rozlišeny, jasně ukazují, že základem tohoto tvrzení je výzkum sdružení společností Pfizer/Biontech, protože výzkum pro tuto věkovou klasifikaci provedl pouze Pfizer/Biontech. Ale, a to je zde relevantní, Pfizer/Biontech měřily JAKOUKOLIV účinnost vakcín proti symptomatickým onemocněním v tom, co ale prodávaly EMA a FDA už jako regulérní klinickou studii. V důsledku toho si ani EMA ani FDA nejsou vědomy údajné 70% účinnosti proti závažným onemocněním u kojenců ve věku od 6 měsíců do 4 let. S ohledem na vzácnost, s jakou se symptomatická onemocnění v této věkové skupině vyskytují, není divu, že tato forma stanovení účinnosti byla v klinické studii prostě úplně vynechána a byla nahrazena pouze měřením vytvořených protilátek. To ScienceFiles.org již popsali v tomto příspěvku . Kde se tedy lékaři z Ertingenu dozvěděli o vynikajícím spektru účinku, který byl mimochodem určen přímio pro malé děti ve věku od 6 měsíců do 4 let a to navíc výhradně s ohledem na variantu Omicron a nikoli s ohledem na ostatní varianty, protože ty již dávno vymřely, jak např. tvrdili ve zde uveřejněném dopise? Pouze na základě jejich představivosti nebo zbožného přání? To je do současné doby totiž stále otevřená otázka.

Očkování pomáhá, jak lživě učí rodiče, prý „dále snižovat, ovšem již tak poměrně nízké riziko pro děti, a to opět bez jakéhokoli stanovení co je to ono „nízké riziko“. Je pouze na rodičích, aby si sami stanovili, jaké to riziko může být. A ve vztahu k čemu je takové riziko pro děti „poměrně“ nízké, to ani pro vakcíny lékaři z Ertingenu nechtějí říct. Asi to totiž sami také nevědí. Ale už jen to, co předstírají, že skutečně vědí, stačí k tomu, aby se jim vyhnuli:

„Nevíme, co znamená vystavit mladého člověka koronaviru několikrát, je-li to nutné. U dětí nelze zatím odhadnout dlouhodobé následky vícečetných infekcí. Dlouhodobé následky očkování jsou však již zcela vyloučeny jejich používáním ve všech věkových skupinách.“

Nevíme, co je k tomu inspirovalo, zda jejich hloupost nebo snad prospěchářství nebo něco dalšího, co si nedokážeme ani představit, ale víme, že poslední věta dopisu je jazykový a logický nesmysl, a to způsobem, který vyvolává opravdu vážné otázky o příčetnosti jeho autora, autora, který se zjevně domnívá , že dlouhodobé účinky očkování u malých děti, které jsou touto látkou „očkovány“, lze vyloučit, protože tím přece byli očkováni i dospělí. Kromě toho, že tyto vzácné „nežádoucí účinky“, které jsou ale poměrně významné a navíc v mnoha případech trvalé, byly již v mnoha studiích zcela jednoznačně a exaktně prokázány, takže jejich tvrzení je na tomto základě naprosto chybné (nebo je to přímo vědomá lež?). Jejich přístup je chtít vyloučit důsledky pro dítě jen na základě toho, že třeba nějaký očkovaný 80-letý člověk neměl žádné následky, což lze skutečně považovat za ryzí a značně nezodpovědné šílenství. Pokud je toto základem pro diagnostiku a praxi v Ertingenu, pak by se rodiče neměli divit, že jejich malé děti tam budou brzy léčeny třeba na demenci, protože to bude zkrátka jen dlouhodobý následek jejich narození …

Obzvláště proradné od těchto lékařů je však lákat jejich rodiče třeba na to, že dlouhodobé následky mnohočetných koronavirů nelze odhadnout, ale vzít to jako příležitost v další části k posouzení těchto nepředvídatelných koronavirů, samozřejmě v zájmu vakcíny. [Mimochodem, následky na zdraví jiných mnohočetných koronavirů, s názvy NL63, 229E, OC43, HKU1, tedy všech koronavirů, které postihují lidi, a to často několikrát za rok, jsou velice dobře známé a nazývají se třeba nachlazení, nastydnutí se, kašel a rýma a ve vzácnějších případech dokonce: horečka!] : „Musí tedy být jasné, že nejpozději od okamžiku schválení tohoto očkování pro děti v této věkové skupině, tak pravděpodobně přejde odpovědnost za zdraví dětí také na jejich rodiče. Bylo tomu tak i v mnoha jiných oblastech života. Děje se tak na začátku zimního pololetí, kdy v celém Německu, ale také přímo v Ertingenu zaznamenáváme každoroční masivní nárůst infekcí. Chránit své děti před mnoha infekcemi je však stále obtížnější [!sic]. Očkování je tedy způsob, jak dosáhnout nejlepší možné ochrany vašich dětí.“

Dohoda se strachem evidentně prošla signatáři zde:

  • Je děsivé, že signatáři zastávají názor, že odpovědnost za zdraví jejich dětí lze přenést na rodiče, musí být svěřena rodičům, a není tedy zásadně odpovědností rodičů. Vlastně neuvěřitelné, takový autoritářský postoj.
  • Snaha vyděsit rodiče neznámými následky mnohočetných infekcí je ohavná, už proto, že neznámým následkům je vlastní, že je neznají ani lékaři v Ertingenu. Především však proto, že neexistující riziko, které COVID-19 pro malé děti představuje, se proměňuje v amorfo možného budoucího nebezpečí. Nejen hnusné, ale i hnusné.
  • Tvrzení, že očkování je tedy možností, jak dosáhnout nejlepší možné ochrany vašich dětí“ z kontextu, který je třeba vyvodit z „vícenásobné infekce“, je lež. Očkování proti COVID-19 / genové terapie PROKAZUJTE, že nechrání před infekcí SARS-CoV-2, proto nemohou chránit ani před vícenásobnými infekcemi.

Z toho všeho níže podepsaní Michael Mittendorfer a Sebastian Butz odvozují výzvu rodičům, aby zajistili termín očkování pro své děti v praxi Mittendorfer a Butz.

Kolik eur vydělá lékař očkováním proti COVID-19 pro malé děti?

Zdroj: https://sciencefiles.org/2022/10/21/das-geschaeft-mit-der-angst-wie-aerzte-covid-19-impfdruck-auf-eltern-von-kleinkindern-6-monate-aufbauen/

Líbil se Vám dnešní článek?

PODPOŘTE PROSÍM MYŠPULE SVĚT !https://myspulesvet.orga video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů. Přispějete-li na jejich provoz a udržení přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s velkou pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule

Charakter, čest a svědomí

%d blogerům se to líbí: