Sociální experimenty pouze demonstrují naši slepou poslušnost „autoritám“

Velkou výzvou dneška by se měla stát NEPOSLUŠNOST! Protože na ní máme přirozené právo, stejně jako na možnost beztrestného, svobodného a otevřeného vyjádření vlastního názoru, nebo na vyslovení nesouhlasu. Společnost, ve které tato možnost není, není ani svobodná, ani demokratická. Není naší povinností být slepě poslušní všemu, co si vlády tohoto světa vymyslí. Přesto valná většina ovčanů poslušná je. Co je k tomu vede? Je to pouze strach z trestu nebo je za tím ještě něco jiného?

Můj dnešní článek spadá opět nejvíce do oboru psychologie, protože právě psychologie je poslední dobou vládami nejvíce zneužívána k manipulaci veřejností. Hysterické vakcinační kampaně mainstreamových médií nadšeně podporované vládami jsou toho nejlepší ukázkou, dále bych připomněla některé ze starších článků o fenoménu masové formace (mass formation) se kterou přišel profesor Desmet, nebo současné, zcela vylhané „zelené“ šílenství ekoalarmistů, celé založené na lži, které právě díky psychologii lidé skutečně věří. Další typickou ukázkou zneužití psychologie k řízení a ovládání davu jsou ony dnes již legendární psy-opp pod falešnou flajkou tak oblíbené třeba u vlády Spojených států (pád dvojčat, boj proti terorismu, vykreslování Putina jako agresora a diktátora jsou krásnou ukázkou, ostatně i zničení plynovodu Nordstream II spadá do této kategorie, obzvláště když je to hozeno pravdoláskařsky na Rusko a mnohé další psyopp CIA, NSA apod.) Podstatnou součástí zavádění technokratické globální tyranie nazývané NWO, Nový světový řád je sociální inženýrství, bez něj totiž žádná technokracie nemůže a nebude fungovat. A pro sociální inženýrství je psychologie naprostou nezbytností, protože je založeno na manipulaci davu právě pomocí psychologie a jejích metod. Psychologie bývá tedy dnes často zneužita pro získávání slepé poslušnosti vůči autoritám, i když je tato poslušnost často zcela sebedestruktivní. Lidé už nejsou schopni to vidět, proto jsou ochotni spáchat sebevraždu vakcínou, nechat klidně zabít vlastní děti a ještě toto své šílenství hystrericky obhajují a kdyby jen to, oni jej dokonce ještě vnucují ostatním a ještě k tomu si myslí, že zachraňují svět! A modrožluté šílenství podpory fašismu na Ukrajině spadá také přesně do této kategorie. Lidem je dnes totiž pomocí sofistikovaných metod psychologie téměř dokonale vymýván mozek!

Vlády a celý „velký“ farmaceutický průmysl dnes tímto způsobem naprosto bezostyšně prosazují své nebezpečné experimentální léky k vyřešení smyšlené „pandemie“ Wuhanského koronaviru (COVID-19). A lidé sami, psychologicky zmanipulováni je v tom šílenství klidně podporují! Je zajímavé, že až tak mnoho lidí dnes tolik spěchá, aby se sami podíleli na mandátech, ediktech a nařízeních způsobem, který navíc zcela evidentně podporuje nátlak a segregaci lidí , kteří odmítají nechat si píchnout experimentální, nevyzkoušené a evidentně nebezpečné chemikálie.

Konformita a slepá poslušnost vůči autoritám se na světě odehrává již poměrně dlouhou dobu. Moje otázka zní, proč to tak je? Co k tomu lidi vede, že i z inteligentních lidí se stávají zaslepení hysterici schopní dobrovolně spáchat sebevraždu nevyzkoušenou vakcínou? Jsou manipulováni sdělovacímí prostředky, ostatními lidmi ve svéím okolí, vládní propagandou nebo čím vlastně? Objevila jsem několik sociálních experimentů, které to trochu objasňují:

Jedním z nich jsou tzv. Aschské experimenty konformity – Solomon Asch provedl v 50. letech 20. století řadu skupinových psychologických experimentů, které ukázaly, jak velice snadno se lidé klidně postaví proti důkazům, které ale přitom leží přímo před nimi, které doslova vidí na vlastní oči.

Účastníci tohoto experimentu byli požádáni, aby se podívali na obrázek vytvořený jen z jednoduchých čar a uvedli, která z nich se svou délkou nejvíce blíží kontrolnímu vzorku. I když byla správná odpověď naprosto zřejmá, tak stejně přes to většina účastníků odpověděla nakonec nesprávně, protože jen zkrátka sledovali tu skupinu, která záměrně uvedla nesprávnou odpověď.

Toto je skutečně strhující příklad síly skupinového myšlení, který by lidem měl neustále připomínat, že jsou psychologickým působením nuceni a odkázáni na dodržování norem, i když je to mimo jakékoliv logické uvažování. (Související článek s tímto tématem naleznete zde: Američané již nekupují vládní propagandu, podvody a lži o vakcínách COVID-19 .)

Experiment s nebezpečnou konformitou – Lidé bývají být pevně nastaveni na sociální konformitu, i když to může představovat bezprostřední nebezpečí pro jejich vlastní bezpečnost. Toto je poměrně dobře známý psychologický fenomén a je velice jasně ilustrován na sociálním experimentu, na který dohlížel Dominic Abrams, profesor psychologie, který se pokoušel například odpovědět na otázku, zda-li by jedinci v hořící místnosti dále seděli jen proto, že všichni ostatní v ní sedí také.

V tomto experimentu účastníci šokujícím způsobem ignorovali všechny důkazy poskytnuté jim jejich smysly a nesmyslně čekali, až je jiná skupina lidí povede.Tedy nedbaje svěho přesvědčení raději čekali co udělají druzí. V reálné situaci by je takové jednání ovšem stálo život.

Přenesení své vlastní odpovědnosti na druhé osoby vnímané jako autority – již před šedesáti lety byl proveden do dnes populární sociální experiment Stanleyho Milgrama, který již v roce 1961 dokázal většinovou naprosto slepou poslušnost autoritě, a který posloužil jako určitý milník v pochopení toho, jak se může přímo drasticky změnit chápání etiky lidí, když je odpovědnost za jejich vlastní činy svěřena nějaké „autoritě“.

Milgram, zaujatý sociálními rolemi nacistických důstojníků v Německých koncentračních táborech, chtěl totiž vědět, kolik vnějšího nátlaku lidé potřebují, aby svévolně ublížili druhému . Zjistil, že lidé nejsou schopni racionálně myslet sami za sebe, když mají jakoukoliv podřízenou roli v autoritářské sociální hierarchii, přesně tak jako ji dnes mají všichni ti ve státy (vládami) kontrolovaném světě. Jejich přirozenou a bohužel nevědomou reakcí je totiž vždy odložit veškerou odpovědnost za své činy na někoho s autoritou a zbavit se tak své viny (v podstatě tím obejít, nebo umlčet své vlastní svědomí).

Papouškování myšlenek z mainstreamových médií

Výše uvedené myšlenky ukazují, jak lidská mysl skoro vždy usiluje o konformitu nad racionalitou a to za takových okolností, kdy je aplikován skupinový nátlak nebo nátlak nějaké autority(vlády, úřadů, médií apod.) . Lidé jsou totiž velice pevně ve svém myšlení, nebo spíš v tomto případě nemyšlení, nastaveni na naprosto slepou sociální konformitu, což z ní právě proto ale rovněž činí jeden z nejnebezpečnějších aspektů současné civilizace a celého lidstva.

Dnes ale také existuje v rámci psychologie jasné vědecké objasnění toho, proč se takové věci dějí a jakým způsobem naše podvědomí hodnotí to jen zcela abstraktní „cosi“ jako je „bezpečnost“ svého „kmene“ nebo komunity. Tím, že lidé často dost nelogicky zmírňují nebezpečí toho že budou odmítnuti nebo ze sociálního prostoru vytlačení svoji vlastní komunitou či skupinou, tak zkrátka potom to v nich za určitých situací vyvolává tendenci vzdorovat svému zdravému „selskému“ rozumu a své vlastní logice, a to vždy ve prospěch konformity.

Ti, kteří se zapojí do takového sebesabotování a sebeporážejícího chování, nechávají pak svou mysl tak zvláštně otevřenou, aby byli snadno a nevědomě manipulováni všemi těmi politickými propagandisty, hlavně pochopitelně médii a vládou.

Psychologický výzkum nám jasně a exaktně dokázal, že když jsou časy hodně nejisté nebo přímo život ohrožující, tak lidé přizpůsobují své chování tomu, co říká nebo co dělá jejich bezprostřední okolí . Díky naší veskrze sociální povaze, tedy prostě bez jakéhokoliv hlubšího přemýšlení a navíc i velmi snadno přijímáme nová společenská pravidla, pokud tak také činí i ostatní lidé okolo nás, a vytváříme tím velmi složitý kruhový sociální systém, ve kterém zkrátka nikdo nechce být „sám“.

Lidé jsou sociální, ale způsob jejich socializace se člověk od člověka vždy velice podstatně liší. Vazby, které je spojují s jejich rodinami a s přáteli nebo například hluboká loajalita k úřadům nebo jejich zemi, tak proto mohou velice výrazně ovlivnit jejich chování. A toto vše vlastně objasňuje onu sociální slepotu mnoha lidí, taky to proč valná většina „normálních“ ve smyslu obyčejných lidí stále ještě pořád „spí“ a proč my, „probuzení“, je skoro nemáme šanci probudit, ačkoliv je skutečně ale nejvyšší čas, podíváme-li se na to, co se dnes děje okolo nás. A navíc pochopitelně celosvětově, tedy globálně.

Proto si myslím, a taky zásadně propaguji, a to jak ve svých videích, tak v mnoha článcích které publikuji, právě neposlušnost jako zásadní a proveditelnou možnost naše osobního boje proti psychopatickému systému a režimu. Máme právo na neposlušnost. Neposlušnost je pouze o osobní odvaze a za jistých okolností, třeba za situace, ve které se nyní naše společnost nachází, je to dokonce naše povinnost!

Buďme proto neposlušní jak jen můžeme. Neposlušností ke svobodnějšímu světu! Vaše neposlušná zakázaná youtuberka Myšpule

Líbil se Vám dnešní článek? Zvažte prosím podporu Myšpule Světa! Bez Vaší podpory by byl tento projekt dlouhodobě neudržitelný!

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou projekty investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně ze soukromých a osobních zdrojů a z Vašich darů.. Přispějete-li na jejich provoz a udržení, tak přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100 do zprávy pro příjemce pouze napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji! Vaše Myšpule