Myšpule prvomájový projev

Dnešní Svátek práce, neboli 1. máj, má  stále ještě mnoho lidí  v České republice spojeno hlavně se socialistickou propagandou bývalého režimu, proti které je hodně lidí zaujato, bohužel aniž by si uvědomovali, že tato až hysterická zaujatost je jen vedlejším důsledkem další, té současné „pro-západní“ a „pro-americké“ propagandy, která si však s tou bývalou „socialistickou“ vůbec v ničem nezadá, jen je vedena pomocí jiných, ačkoliv třeba líbivých slov. Jako každá propaganda, je ale i tato dnešní „prozápadní“ propaganda založena pouze na lži a na manipulativním výkladu historických událostí.

Historie vzniku dnešního svátku práce sahá až do roku 1890 a poněkud překvapivě do Spojených států. O rok dříve byl totiž právě Svátek práce vyhlášen jako oslava upomínky vypuknutí stávky dělníků v Chicagu, takže původ tohoto svátku je právě v USA. V Českých zemích se Svátek práce – první máj- slaví také již od roku 1890 a jeho první veřejné oslavy se konaly na Střeleckém ostrově v Praze. V naší zemi právě v období socialismu byl první máj velmi populární, byly organizovány bohaté průvody městy, doplněné o přednesy různých proslovů z tribun čelními představiteli Komunistické strany. Účast na průvodech tehdy vůbec nebyla povinná, jak se dnes lživě tvrdí, ale jen doporučovaná. Ale lidé se prvomájových průvodů účastnili rádi a mnozí dobrovolně a jistě si ještě i dnes mnoho z nás vzpomene na ono „fasování“ transparentů a mávátek do průvodu. V průvodu byly zastoupeny jak děti ze škol, tak podniky a různé organizace, např. Červený kříž apod.. Tradičními prvky oslav socialistického prvního máje tvořila právě mávátka, transparenty, pugety šeříků a samozřejmě také alegorické vozy.

V porevolučních dobách, tj.od roku 1989 se oslavy prvního máje takto hromadně nekonají, ale obvykle pořádají jednotlivé politické strany různá setkání se svými příznivci a voliči, třeba jako je toto dnešní naše setkání v Kladně. Důvodem je nejen jejich jakési větší veřejné zviditelnění, ale dosti často to bývá také jediný způsob zveřejnění jejich politických stanovisek a ideálů, kterým již není, v samé pravdě a v samé lásce, poskytnut prostor ve veřejných sdělovacích prostředcích a v mainstreamových médiích, obzvláště neodpovídá-li jejich vyznění onomu jedinému oficiálnímu narativu vládnoucí garnitury. To vše se děje i přes stále nám ústavou zaručenou svobodu slova, která je dnes ovšem zaručena pouze těm názorům shodujícím se s oficiálním postojem vlády. Podobně jako je dnes překrucován význam různých svátků a historických událostí, tak je dnes dokonce překrucován obecný význam některých slov a pojmenování: třeba sousloví liberální demokracie se stalo označením korporátního fašismu, boj proti dezinformacím je jen nové pojmenování pro obyčejnou prachsprostou  cenzuru, a třeba takový výraz „očkování“ se stal jen novým slovem pro státem řízenou genocidu vlastního obyvatelstva. Lidé si přestali zcela uvědomovat základní principy demokracie a pod vlivem strachu z nějaké „nové“ nemoci, přitom právě za tímto účelem vyrobené ve vojenských laboratořích Spojených států, si dokonce přestávají uvědomovat, kolik jejich zcela přirozených svobod a práv jim je stále více ubíráno, a že lidé, kteří byli jimi samými zvoleni aby pro ně pracovali, ve skutečnosti po svém zvolení pracují pro někoho cizího, jehož zájmy hájí i proti zájmům těch, kteří je do jejich pozice zvolili.

Málokdo si dnes uvědomuje zcela zřejmý fakt, že vlády všech těch „západních“ zemí k nimž jsme se po roce 1989 tak nadšeně připojili, se dnes, a to do jedné, postavili proti svým vlastním občanům, kterým jednak vůbec nepomáhají, ale naopak je tajně vraždí, nebo že naše média, dosud považovaná za nestranná a objektivní, dnes chrlí jen nepřetržitý proud manipulativních lživých informací a propagandy a pomáhají tak vytvářet ten zcela vylhaný mediální obraz současného světa, v němž hodný západ stojí proti agresivnímu a „zlému“ Rusku, přičemž skutečnost je právě opačná. Za minulého režimu, řekl-li někdo, že Husák je vůl, tak byl v nejhorším případě vyhozen z práce, většinou se mu ale nestalo vůbec nic. Řekne-li dnes ovšem někdo, že Putin je dobrý, nebo že stojí v tom ukrajinském konfliktu na straně Ruska, velice reálně mu hrozí uvěznění. To samé se děje v případě, že někdo řekne, že ony Covid „vakcíny“ vůbec nepomáhají, ale naopak ubližují a vraždí, tak je rázem prohlášen za nebezpečného dezinformátora, kterého je třeba přísně potrestat v zájmu jakési veřejné „bezpečnosti“.

People walk with flags and banners at Red Square during a May Day rally in Moscow May 1, 2015. International Workers‘ Day, also known as Labour Day or May Day, commemorates the struggle of workers in industrialised countries in the 19th century for better working conditions. The placard reads, „Let’s turn Moscow into a comfortable and safe city“. REUTERS/Maxim Zmeyev

Proto využijme slavnostní příležitosti právě dnešního dne k oslavě pravdy, svobody slova a lidskosti a k veřejnému vyjádření nesouhlasu s protinárodní politikou současné vládnoucí garnitury, která se nás snaží vmanipulovat do války proti naší bratrské slovanské zemi, Ruské federaci. První máj by se tak mohl stát svátkem nejen poctivé práce, ale i svatkem znovunalezení naší ztracené národní hrdosti.

Dnešní den by se tak mohl stát skutečným svátkem, ovšem svátkem  odporu proti narůstající fašizaci celé naší společnosti a hlavně oslavou znovu-nalezení naší národní identity, a třeba také prvním krokem k vybudování opět svobodné, spravedlivé a férové společnosti sebevědomých a hrdých obyvatel naší překrásné vlasti, naší české země.

Ať žije a vzkvétá svobodná česká republika, ať žije první máj!

Myšpule

SKUTEČNÉ důvody, proč je Ukrajina tak důležitá pro Bidena, Clintona a jejich „globální zločineckou kabalu“: Ukrajina je totiž jejich „malým hřištěm zločinu“, na kterém jsou ukryta jejich tajemství

Biden klidně riskuje jaderné vyhlazení ameriky, jen aby ochránil svou rodinu a zločineckou globální „kabalu“

Článek Stefana Stanforda zveřejněný na AllNewsPipeline vysvětluje skryté důvody proč se USA tak urputně snaží vyvolat konfikt s Ruskem. To, co se odehrává na ukrajině je totiž třetí světová válka západu proti Ruské federaci. Jen se bojuje na Ukrajině a v samé pravdě a v moři lásky do posledního ukrajince. Taková klasická západní „férovka“.

Pokud by někdo potřeboval vidět „ zřetelnější obrázek “ všeho, co se nyní děje na Ukrajině, v Rusku, tady v Americe a potažmo vlastně po celém světě, spatří jej v mnoha nových příbězích, které se, některé poměrně nedávno a jiné již před nějakým časem, objevily na internetu.

Dokonale to bylo shrnuto například v tomto novém článku z The Week s názvem „PAMATUJETE SI AFGHANISTAN: USA a Británie údajně věří, že válka na Ukrajině může trvat klidně 10–20 let, a že se stane novou ruskou bažinou“ , na čemž má zájem především americkývojensko-průmyslový komplex “, před kterým jsme ovšem byli varováni již před více než 61 lety když prezident Dwight Eisenhower prohlásil, že Amerika POTŘEBUJE nové války, aby naplnila státní pokladnu. A protože 20letá válka či spíše okupace Afghánistánu právě skončila, je potřeba vyvolat nový konflikt – Ukrajinu.

A i když jsme nikdy nemohli skutečně vidět, co se dělo na Ukrajině posledních 10 až 20 let hlavně kvůli ruským nezastavitelnými hypersonickým jaderným střelám a potenciálem jednoho nebo dvou EMP, které během okamžiku vrátí Ameriku a Evropu zpět do temných věků středověku, dostaneme další kousky OHROMNÉ skládačky z toho, co se SKUTEČNĚ děje na Ukrajině a proč se to děje, ale jen když se podíváme v čase trochu zpět na zprávy za posledních několik let.

Jak zjistíte v tomto novém článku převzatém z webu ANP (AllNewsPipeline), tak Ukrajina není vlastně nic jiného a menšího než takové globalistické ‚ hřiště ‘ ‚ oné globální elitní zločinecké kabaly ‘, která dnes ‚ řídí svět ‘, s obrovským množstvím drog a pašováním lidí, kteří unikají ze země. Spolu s jejich plandemickou operací, kterou bychom mohli pojmenovat jako ‚největší světovou dezinformaci/ pokus o totální kontrolu ‚ jim právě Ukrajina také poskytuje klíč od jakýchsi ‚ předních vchodových dveří ‚ do Ruska. Mainstreamová média pochopitelně o čemkoliv z uvedeného zarputile mlčí.

Každé z videí na konci tohoto příběhu se zabývá právě různými aspekty tohoto „ ukrajinského kabalistického hřiště “, kvůli kterému Joe Biden klidně riskuje jaderné zničení ameriky, přičemž hned to první video níže představuje plukovníka americké armády Douga MacGregora , který se připojuje k bývalému senátorovi Trey Gowdymu. A říká mu, a celé Americe spolu s ním, ve Fox News, že ukrajinská vláda je hluboce zkorumpovaná, a že Biden ani Amerika by jim rozhodně neměli pomáhat.

Zdá se však, že je to jen další ze „ skutečných důvodů “, proč Biden s největší pravděpodobností zatáhne Ameriku do této ruské „ bažiny “, protože na Ukrajině jsou ukryta některá naprosto pro ně zničující „ tajemství Bidenovy rodiny “, stejně tak jako mnohá tajemství, která tam má „ globální zločinecká kabala“. Jde tedy o tajemství, kterých by se Rusko mohlo zmocnit, pokud by dobylo Ukrajinu, pokud tedy do té doby ovšem nebudou již všechna zničena.

A jen si poslechněte to zoufalství a paniku v hlasech Hillary Clintonové a Nancy Pelosiové, jak je to slyšet v těchto propojených twitterových videích . Co asi tak před námi skrývají? Při tom všem, co se nyní děje, můžeme již poměrně zřetelně vidět, že se toto hřiště globalistické zločinecké kabaly rozprostírá až hluboko do kopců Ukrajiny.

Jsme tedy skutečně ochotni a připraveni finančně podpořit tuto americkou „ válku “ proti Rusku na Ukrajině, která může klidně trvat 10 až 20 let, což, jak vysvětluje tento nový článek na The Week , je skutečně velmi reálná možnost? V rámci uveřejněné zprávy o tom, že „ zákonodárcům “ v americkém Kapitolu bylo v pondělí řečeno, že tento nový chaos, který se nedávno restartoval, bude pravděpodobně trvat 10, 15 nebo 20 let , ačkoli se v jejich myslích nakonec Rusko stejně ztratí. Jen si vemte, kolik každý DAŇOVÝ plátce zaplatí za tu dobu peněz, které nakonec skončí v kapse vojensko-průmyslového komplexu, a které mu přinesla dlouhá, vleklá válka, před kterou nás již před 61 lety varoval prezident Eisenhower!

A zatímco se Joe Biden, demokraté, mainstreamová média a „ globalistická kabala “ snaží vykreslit Ukrajinu jako „ demokratickou “ a „ svobodnou zemi “, která si „ svobodně zvolila “ svého prezidenta Volodymyra Zelenského , každý, kdo věnuje pozornost té „ skutečné historii “, si naopak uvědomuje, že ukrajinská vláda se skládá z velmi skutečných neonacistů, z nichž mnozí byli „ dosazeni “ jako „ loutky právě kabalou globalistů.

A i když to dnešní vyprávění rozhodně není pokusem vykreslit Vladimira Putina jako „ hrdinu “, tak jak uslyšíme hned v prvním videu níže, Ukrajina je v současnosti jednou z těch naprosto nejzkorumpovanějších, a právě globalisty vlastněných zemí na celém světě, doslova jakési evropské „ ústředí “ globalistické zločinecké kabaly.

Ukrajina je jednou z mála zemí na světě, kterou mohou plně ovládat a která má navíci jakousi stabilitu a zároveň dostatečnou infrastrukturu pro praní špinavých peněz, nebo pro výzkum biologických zbraní a plně ji kontrolují ty stejné „ loutky “ „ kabaly stejně jako Ameriku v roce 2022. Ukrajina je země, kde jsou téměř všichni vládní činitelé totálně zkompromitováni, takže existuje naprosto nulová nulová šance, že bude někdy něco vyšetřeno.

100% to bylo vlastně prokázáno nikým jiným než samotným Joe Bidenem, jak je vidět ve 3. videu na konci tohoto příběhu, když mluví na jednání „ Rady pro zahraniční vztahy “ a doslova se chlubí tím, jak by zadržel miliardu dolarů v pomoc Ukrajině, pokud by ukrajinský prokurátor nepřestal vyšetřovat jeho a jednání jeho synů. Pak se tomu dokonce sám zasmál, a když se k tomu přidal dav, dodal že to jen „nechal na chvíli potopit“ . Kauzu Bidena mladšího a jeho zapomenutého laptopu přinesl Myšpule Svět již dříve – najdete ji zde.

Než tedy pro dnes uzavřeme celý tento ukrajinský příběh, podívejme se ještě na tento důležitý nedávný článek od Michaela Snydera publikovaný v sekci Nejdůležitější zprávy s názvem „Vláda USA se právě oficiálně přiznala, že toto je válka, která určí, kdo bude vládnout Novému světovému řádu“.

NWO je jen „konspirační teorie“, tvrdí nám stále mainstreamová média. Ale jak je vidět ve 2. videu na konci tohoto článku, tak v něm slyšíme jednoho hlasatele, řečníka nebo politika za druhým mluvit o tom, co se děje na Ukrajině jako o „ boji za nový světový řád “. Mysleli jste si skutečně, že „ nový světový řád “ je pouze jen nějaká „ šílená konspirační teorie “, kterou z ničeho uvařili ti „ ohavní konspirační teoretici “, nebo jak nám to globalisté dlouho tvrdili?

S ukrajinským prezidentem Zelenským, který je ve skutečnosti „ hercem “, ano, jeho bývalou „ kariérní pozicí , “ bylo být komikem. Ale proč nyní tolik lidí v msm mluví o tom, že Ukrajina je „ bojem za nový světový řád “, když nám to řekli dlouho neexistovalo nic takového jako „ nový světový řád “, zatímco nás všechny označovali za „ konspirační teoretiky “? Z důležitého příběhu Michaela Snydera .:

Nyní tu máme další válku, kterou ale drtivá většina z nás nikdy nechtěla. Všechny naše životy se kvůli ní obrátí vzhůru nohama, globální ekonomika bude naprosto zničena a bezpočet lidí kvůli tomu zemře. Jsem velmi naštvaný na Vladimira Putina a Rusy, že zahájili plnohodnotnou invazi, protože k ní nemuselo dojít. A také jsem velmi naštvaný na Bidenovu administrativu, protože by bylo tak snadné najít diplomatické řešení této krize, kdyby pro to existovala politická vůle. Bohužel čas pro diplomacii je nyní definitivně pryč a právě začala třetí světová válka.

Ve čtvrtek totiž mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price poměrně ohromujícím způsobem přiznal, o čem tato válka ve skutečnosti je.

Podle Pricea totiž Rusko a Čína „chtějí také nový světový řád“, ale varoval, že pokud vyhrají a vybudují tento svůj nový světový řád, „byl by to řád hluboce neliberální“…

Čína tím udělila „tichý souhlas“ k poslední invazí ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajinu, podle úsudku amerických úředníků, také jako součást společného úsilí podkopat právě ty instituce, které američtí a spojenečtí vůdci založili, aby minimalizovali další válečný konflikt v prvních desetiletích po druhé světové válce. .

„Rusko a ČLR také chtějí svůj nový světový řád,“ řekl ve středu mluvčí ministerstva zahraničí Ned Price. „Ale toto je řád, který je a také by byl hluboce neliberální.“ … Je to řád, který je v mnoha ohledech spíše destruktivní než aditivní.“

Vybalit ale všechno to, co tam Price řekl, by zabralo snad celou knihu, rozhodně to není v možnostech jednoho článku na blogu. Takže jen to nejdůležitější:

Za prvé, svým prohlášením, že Rusko a Čína „také chtějí svůj nový světový řád“, mlčky připustil, že Spojené státy a další západní státy si tedy také přejí mít, jen svůj vlastní, nový „světový řád“.

A naznačil také, že to, čeho jsme svědky, je bitva o to, kdo nakonec tento nový„světový řád“ povede.

To by nás ale všechny mělo skutečně velice hluboce znepokojit!

Takže s tím, že i globalisty kontrolovaná mainstreamová média nyní takto potvrzují skutečnou existenci „ nového světového řádu “, před kterým mnohá nezávislá média zdánlivě konspiračně varovala již po nějakou dobu, stejně tak, jako že vznik jakékoli „ globální vlády “ je něco, u čeho je naprosto jisté, že to bude vždy režim a vláda totalitní. A přesně to je to, co se právě nyní řítí nejen na americký lid, ať už bude tato „ globální vláda “ vedena Čínou/Rukem nebo „ každým dnem tyranštějšími“ americkými demokraty/Rino/globalisty. A v posledním videu zveřejněném níže uslyšíme ještě mnohem více o různých vazbách Bidena a globalistů na Ukrajinu a proč, kdyby se jejich tajemství dostalo na světlo světa, tak by to pro ně znamenalo naprostou katastrofu.

Videa jsou v angličtině:

Video z YouTube
Video z YouTube
Video zveřejněno na YouTube

A poslední video z InfoWARS na mainstreamu ani na YouTube skutečně nenajdete. Položte si ovšem otázku, proč pak asi? Video v originále má skoro půl hodiny, pro ilustrativní účely k dnešnímu článku jsem jej zkrátila na necelých deset minut. I tak je v něm řečeno nebo naznačeno to podstatné…

Zdroj: https://allnewspipeline.com/The_REAL_Reasons_Why_It_Is_So_Important_To_The_Globalists.php

Líbil se Vám dnešní článek? Podpořte mě!

PODPOŘTE MYŠPULI A SVĚT VÁM BUDE VDĚČNÝ !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou soukromé projekty nezávislé investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně z osobních zdrojů a Vašich darů, bez kterých by byli dlouhodobě neudržitelné. Přispějete-li na jejich další provoz přispějete dobré věci v boji proti současné Big-tech cenzuře a také za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100

do zprávy pro příjemce jen napište prosím: „dar Myšpuli“

Za jakoukoliv Vaši případnou podporu Vám s pokorou a s úctou děkuji! Vaše Myšpule

„Bossware přichází a je tu“: software, o kterém by jste si vůbec nemysleli, že vás sleduje

Počítačový monitorovací software pomáhá společnostem špehovat jejich zaměstnance a měřit jejich produktivitu – často bez jejich souhlasu

Zveřejnil The Guardian v cyklu Algoritmy, které řídí náš život v článku Zoë Corbynové

Mladému analytikovi z východního pobřeží – budeme mu říkat třeba James – vzala pandemie sice práci, nepředpokládal ale žádné další problémy. Jeho zaměstnavatel, jistý velký americký maloobchodník, u kterého je více než půl desetiletí placeným zaměstnancem, mu poskytl notebook a jeho domov se stal jeho novou kanceláří. Jako součást týmu zabývajícího se otázkami dodavatelského řetězce byla jeho práce poměrně náročná, ale nikdy nebyl pokárán třeba za to, že by nepracoval dostatečně tvrdě.

Byl to tedy značný šok, když byl jeho tým v jeden den koncem minulého roku přiveden na online schůzku, kde mu bylo řečeno, že v jeho práci existují mezery: konkrétní období, kdy lidé – včetně Jamese samotného, ​​jak byl později informován – nevkládali v pracovní době žádné informace do databázi společnosti.

Pokud členové týmu věděli, tak nikdo je při práci nesledoval. Ale když už bylo jasné, co se stalo, tak James se rozzuřil.

Může třeba vaše společnost skutečně používat nástroje pro monitorování počítače – známé jako „bossware“ pro kritiky – aby zjistila, zda jste v práci produktivní? Nebo zjistí, že se chystáte utéct ke konkurenci s vlastními znalostmi? Nebo dokonce, jednoduše, zjistí, že jste šťastní?

Mnoho společností v USA a Evropě se zdá se to nyní – a poněkud kontroverzně – chtějí zkusit, podnícené obrovskými posuny v pracovních návycích během pandemie, kdy se nespočet kancelářských míst přesunul domů a vypadá to, že tam buď již zůstanou, nebo se stanou hybridní. To koliduje s dalším trendem mezi zaměstnavateli směrem ke kvantifikaci práce – ať už fyzické nebo digitální – v naději na zvýšení efektivity.

„Vzestup monitorovacího softwaru je jedním z nahlas nevyřčených příběhů pandemie Covid,“ říká Andrew Pakes, zástupce generálního tajemníka britského odborového svazu Prospect .

Myslíte, že WFH znamená, že vás váš šéf nesleduje? Přemýšlejte o tom znovu… John Naughton

„To se týká téměř každého typu pracovníků,“ říká Wilneida Negrón, ředitelka výzkumu a politiky v Coworker, neziskové organizaci se sídlem v USA, která pomáhá pracovníkům organizovat se.

Průzkum loni v září provedený na webu Digital.com mezi 1 250 americkými zaměstnavateli zjistil, že 60 % zaměstnanců pracujících na dálku využívá nějaký typ softwaru pro sledování práce, nejčastěji ke sledování procházení webů a používání aplikací. A téměř devět z 10 společností uvedlo, že po implementaci monitorovacího softwaru ukončily pracovní poměr svého zaměstnance.

Počet a řada nástrojů, které jsou nyní k dispozici pro nepřetržité sledování digitálních aktivit zaměstnanců a poskytování zpětné vazby manažerům, jsou pozoruhodné. Současné technologie sledování mohou například také zaznamenávat jednotlivé stisknuté klávesy, pořizovat na dálku aktguální snímky obrazovky, zaznamenávat pohyby myši, aktivovat webové kamery a mikrofony nebo pravidelně pořizovat snímky, aniž by o tom zaměstnanci věděli. A stále rostoucí podmnožina těchto softwarových produktů zahrnuje umělou inteligenci (AI) a poměrně složité algoritmy na analýzu, aby dávaly celkový smysl shromažďovaným datům.

Jedna monitorovací technologie AI, s názvem Veriato, uděluje jednotlivým pracovníkům denní „skóre rizika“, které vlastně ukazuje pravděpodobnost, s jakou představují bezpečnostní hrozbu pro svého zaměstnavatele. Může to být třeba proto, že může náhodně něco uniknout, nebo také proto, že mají například v úmyslu ukrást data nebo duševní vlastnictví svého zaměstnavatele.

Výsledné skóre zaměstnance se skládá z mnoha položek, ale zahrnuje to, co vidí AI, když zkoumá texty e-mailů a chatů pracovníka, aby z nich údajně určila jejich sentiment nebo změny v něm, které například mohou poukazovat na nespokojenost zaměstnance. Společnost pak může tyto lidi podrobit bližšímu zkoumání.

„Ve skutečnosti jde hlavně o ochranu spotřebitelů a investorů, ale i zaměstnanců před náhodnými chybami,“ říká Elizabeth Harz, generální ředitelka.

Další společnost využívající AI, RemoteDesk, má produkt určený pro vzdálené pracovníky, jejichž práce vyžaduje bezpečné prostředí, protože se například zabývají údaji o kreditních kartách nebo zdravotními informacemi. Monitoruje pracovníky prostřednictvím jejich webových kamer s technologií rozpoznávání obličeje a s detekcí objektů v reálném čase, aby bylo skutečně zajištěno, že se nikdo jiný nebude dívat na jejich obrazovku a že v jejich blízkosti nebude vidět žádné takové záznamové zařízení, jako je třeba telefon. Může dokonce spustit upozornění, pokud pracovník v práci jí nebo pije, pokud to jeho společnost zakáže.

Vlastní popis technologie RemoteDesk pro zajištění „poslušnosti při práci z domova“ vyvolal loni na Twitteru zděšení . (Tento jazyk nevystihl záměr společnosti a byl změněn, řekl Guardianu generální ředitel společnosti Rajinish Kumar.)

Zdá se však, že nástroje, které tvrdí, že hodnotí produktivitu pracovníka, se stanou nejvíce všudypřítomnými. Koncem roku 2020 společnost Microsoft uvedla na trh svůj nový produkt s názvem Productivity Score , který hodnotí aktivitu zaměstnanců v rámci celé sady aplikací, například včetně toho, jak často se účastnili videokonferencí a nebo posílali e-maily. Následoval široký odpor a Microsoft se omluvil a svůj produkt předělal tak , aby již nebylo možné identifikovat konkrétní pracovníky. Některé menší mladší společnosti ale stále veselev tomto oboru tlačí na pilu.

Prodoscore, založený v roce 2016, je jednou z nich. Jeho software se používá ke sledování asi 5000 pracovníků v různých společnostech. Každý zaměstnanec získá své vlastní denní „skóre produktivity“ ze 100, které je zasláno manažerovi týmu a pracovníkům, kteří také uvidí své hodnocení mezi svými kolegy. Skóre se vypočítává pomocí proprietárního algoritmu, který napříkladzváží a agreguje objem vstupu pracovníka napříč všemi podnikovými aplikacemi společnosti – e-maily, telefony, aplikacemi pro zasílání zpráv, databázemi a podobně.

Jen asi polovina zákazníků softwarové firmy Prodoscore říká svým zaměstnancům, že jsou monitorováni pomocí jejich softwaru (totéž platí pro Veriato). Tento nástroj je prý „přátelský k zaměstnancům“, tvrdí generální ředitel Sam Naficy, protože zaměstnancům poskytuje možnost, jak prokázat, že skutečně pracují doma. „Pouze udržujte své Prodoscore na více jak 70 bodech,“ říká Naficy. Ale protože jde pouze o bodování pracovníka na základě jeho on-line aktivity, tak nemá stejné genderové, rasové nebo jiné předsudky, jaké by jinak mohli mít lidští manažeři, tvrdí společnost.

Prodoscore nenaznačuje, že by podniky dělaly následně rozhodnutí o pracovnících – například o jejich bonusech, povýšení nebo propouštění – pouze na základě získaných skóre. Ačkoli „na konci dne je to na jejich uvážení“, říká Naficy. Spíše je to celé zamýšleno jako jakési „doplňkové měření“ ke skutečným pracovním výstupům pracovníka, které může podnikům pomoci vidět, jak lidé tráví svůj čas nebo třeba pomoci omezovat jejich přepracování.

Naficy uvádí jako své zákazníky právní a technologické firmy, ale všichni ti, které Guardian oslovil, odmítli mluvit o tom, co s produktem dělají. Jeden, hlavní vydavatel amerických novin Gannett, odpověděl, že jej používá pouze malá prodejní divize čítající asi 20 lidí. Video monitorovací společnost jménem DTiQ je citována na webových stránkách Prodoscore, která říká, že klesající skóre přesně předpovědělo, kteří zaměstnanci odejdou.

Společnost Prodoscore brzy plánuje spustit samostatný „index štěstí/pohody“, který bude těžit týmové chaty a další komunikaci ve snaze zjistit, jak se jednotliví pracovníci cítí. Umělo by například varovat o nešťastném zaměstnanci, který však jen může potřebovat přestávku, tvrdí Naficy.

Co si ale o takovém sledování myslí samotní pracovníci?

Náš analytik James a zbytek jeho týmu u amerického prodejce se dozvěděli, že jejich společnost, aniž by o tom věděli, sledovala veškeré jejich stisky kláves do databáze.

Ve chvíli, kdy byl kárán, si James uvědomil, že některé mezery budou ve skutečnosti přestávkami – zaměstnanci potřebují jíst. Později tvrdě přemítal o tom, co se stalo. I když tajně sledovat jeho stisky kláves bylo jistě znepokojivé, nebylo to to, co by bylo skutečně chytré. Spíše to, co „rozzuřilo“, „drtilo duši“ a „kopalo do zubů“, bylo to, že nadřízení nepochopili, že zadávání dat je jen malá část jeho práce, a proto je velice špatným měřítkem jeho výkonu. . Komunikace s prodejci a s kurýry mu vlastně zabrala většinu pracovního času. Jeho společnost se dívala se na jednotlivé analytiky téměř jako na lidské roboty

„Byl to nedostatek lidského dohledu,“ říká. „Bylo to ‚vaše čísla neodpovídají tomu, co chceme, i když jste prokázali, že váš výkon je dobrý’… Dívali se na jednotlivé analytiky skoro jako na roboty.“

Pro kritiky této technologie je to skutečně děsivá představa. „Mnoho z těchto technologií je z velké části dosud nevyzkoušeno,“ říká Lisa Kresge, výzkumná a politická pracovnice na University of California, Berkeley Labor Center a také spoluautorka nedávné zprávy Data and Algorithms at Work .

Skóre produktivity práce budí dojem, že jsou objektivní a nestranné a lze jim věřit, protože jsou technologicky vyspělé – ale je tomu skuztečně tak? Mnozí používají aktivitu jako proxy pro produktivitu, ale více e-mailů nebo telefonních hovorů ještě nemusí nutně znamenat vyšší produktivitu nebo lepší výkon. A jak proprietární systémy dosáhnou svých výsledků, je manažerům často tak stejně nejasné jako pracovníkům, říká Kresge.

Navíc systémy, které automaticky klasifikují čas pracovníka na „nečinný“ a „produktivní“, dělají hodnotové soudy o tom, co je a co není produktivní, poznamenává Merve Hickok, ředitel výzkumu v Centru pro umělou inteligenci a digitální politiku a zakladatel AIethicist.org . Pracovník, který potřebuje delší čas na zaškolení nebo koučování kolegu, může tak být klasifikován jako neproduktivní, protože jeho počítač má menší provoz, říká. Ale skóre produktivity, které nutí pracovníky soutěžit, může vést také k tomu, že se budou snažit systém obehrát spíše než skutečně dělat více produktivní práci.

Modely umělé inteligence, často trénované na databázích chování předchozích subjektů, mohou být také nepřesné a mohou být dokonce zaujaté. Problémy s genderovou a rasovou předpojatostí byly například již dobře zdokumentovány v technologii rozpoznávání obličeje. A jsou tu také problémy se soukromím. Produkty vzdáleného monitorování, které zahrnují webovou kameru, mohou být obzvláště problematické: může například existovat náznak, že pracovnice je těhotná (dětská postýlka v pozadí), má určitou sexuální orientaci nebo třeba jen žije s širší rodinou. „Zaměstnavatelům to poskytuje úplně jinou úroveň informací, než jakou by měli jinak,“ říká k tomu Hickok.

Existuje také psychologická daň. Být monitorován snižuje váš pocit vnímané autonomie, vysvětluje Nathanael Fast, docent managementu na University of Southern California, který spoluřídí její Psychology of Technology Institute. A to může zvýšit stres a úzkost. Výzkum pracovníků v odvětví call center – který byl průkopníkem elektronického monitorování – zdůrazňuje přímou souvislost mezi rozsáhlým monitorováním a stresem.

Počítačový programátor a obhájce práce na dálku David Heinemeier Hansson vede kampaň jedné společnosti proti prodejcům této technologie. Na začátku pandemie oznámil , že společnost, kterou spoluzaložil, Basecamp, která poskytuje software pro správu projektů pro práci na dálku, zakáže prodejcům šmírovací technologie se do něj jakkoliv integrovat.

Společnosti se pokusily zatlačit, říká Hansson – „velmi málo z nich se považuje za dodavatele sledovacích technologií“ – ale Basecamp nemohl být spoluviníkem při podpoře technologie, která vedla k tomu, že pracovníci byli vystaveni takovému „nelidskému zacházení“, říká. Hansson není tak naivní, aby si myslel, že jeho postoj věci nějak změní. I kdyby ostatní společnosti následovaly příkladu Basecampu, nestačilo by to k uhašení trhu.

To, co je skutečně potřeba, tvrdí Hansson ale i další kritici, jsou lepší zákony upravující to, jak mohou zaměstnavatelé používat algoritmy a chránit duševní zdraví zaměstnanců. V USA, s výjimkou několika států, které již zavedly novou legislativu, nejsou zaměstnavatelé ani povinni konkrétně sdělovat svým pracovníkům, že jsou monitorování. (Situace je lepší ve Spojeném království a Evropě, kde existují obecná práva na ochranu údajů a soukromí, ale systém zase trpí nedostatečným vymáháním.)

Hansson také vyzývá manažery, aby se zamysleli nad svou touhou sledovat pracovníky. Sledování může zachytit, že „je v kolektivu jeden gauner ze 100“, říká. „Ale co těch dalších 99, jejichž prostředí jste tím učinili naprosto nesnesitelným?“

Pokud jde o našeho analytika Jamese, hledá si dnes jinou práci, kde „toxické“ monitorovací návyky nejsou součástí pracovního života.

Zdroj: https://www.theguardian.com/technology/2022/apr/27/remote-work-software-home-surveillance-computer-monitoring-pandemic

Líbil se Vám tento článek? Podpořte mě!

PODPOŘTE MYŠPULI A SVĚT VÁM BUDE VDĚČNÝ !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou zcela soukromé projekty nezávislé investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně z osobních zdrojů a Vašich darů, bez kterých by byli dlouhodobě neudržitelné. Přispějete-li na jejich další provoz přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100

do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“

Za Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji!

Policie zatkla jednu z právniček hlavní poroty Reinera Fuellmicha a umístila ji do vazby ve snaze zablokovat vyšetřování globálních zločinů souvisejících s Covid 19 a očkováním.

Virginie de Araujo-Rechhia, francouzská právnička z týmu Velké poroty Reinera Fuellmicha, byla údajně zatčena přímo ve svém domě a následně vzata do vazby.

Pro případ, že vám to uniklo, tak známý právník Reiner Fuellmich sestavil koalici právníků a soudců, aby společně stíhali zločiny proti lidskosti , které byly spáchány ve jménu „veřejného zdraví“ během falešné pandemie C19.

Tato koalice právníků přezdívaná Lidový soud veřejného mínění se nedávno sešla v Německu, odkud Fuellmich pochází, aby shromáždila všechny získané důkazy o tom, co zkorumpovaní politici a vůdci udělali podle směrnic Světového ekonomického fóra (WEF).

22. března 2022 byla francouzská právnička de Araujo-Rechhia zadržena policií během jejích konzultací se třemi různými občanskými sdruženími ve Francii, která se zrovna snaží vznést trestní obvinění proti těm politikům, kteří 5. srpna 2021 hlasovali pro zákon, který přinesl Francii vlnu represivních omezení Wuhanského koronaviru (Covid-19).

Přesné okolnosti zatčení de Araujo-Rechhia zůstávají ovšem neznámé. Většina zpravodajských kanálů, které o kauze informují, tvrdí, že její současný pobyt je neznámý.

„Neznáme úplně přesně všechny okolnosti, za kterých bylo o takovém opatření rozhodnuto a z čeho přesně je obviněna,“ vysvětluje jeden z nich. „Od rána se snažíme zjistit, kam ji odvezli.“

„Ale veškeré naše úsilí bylo v tomto ohledu zatím marné. Děkujeme také za šíření této zprávy, pokud možno beze změn. Budeme vás co nejdříve informovat.”

Vlády konspirují s médii, aby šířily svoji hysterickou „panickou propagandu 24 hodin denně po 7 dní v týdnu,“ říká Fuellmich

„Tento případ falešné pandemie Covid 19, který zahrnuje ty nejohavnější zločiny proti lidskosti spáchané pod rouškou koronavirové pandemie, vypadá totiž složitě jen na první pohled,“ uvedl Fuellmich ve svém úvodním prohlášení.

„Za prvé, neexistuje žádná koronavirová pandemie, ale pouze „plandemie“ falešnými testy PCR podporovaná propracovaná psychologická operace navržená k vytvoření neustálého stavu paniky mezi světovou populací. Tato agenda byla rovněž prokazatelně dlouho plánována.“

Jednou z lidí, kteří se připojili k Fuellmichovi, byla de Araujo-Rechhia, která se nyní zřejmě stala cílem státní šikany, pravděpodobně jako pomsta za její práci na projektu.

Ve Francii se veškeré životní podmínky velice rychle zhoršily pod autoritářským vedením Emmanuela Macrona, který prosadil mnohá tvrdá „protipandemická“ omezení, včetně zavedení povinných „očkovacích pasů“ potvrzujících prodělané očkování proti Faučiho chřipce“.

Ve Francii proběhly mnohé a masivní protesty proti Macronovu fašismu, ale nakonec byla stejně celá Francie přesně podle jeho direktiv ponořena do noční můry novodobé tyranie.

Podobná situace nastala také v Německu, Fuellmichově domovině, kde vůdci podobně jako ve Francii uvalili tvrdá opatření, jejichž cílem bylo zabránit společnosti v jakémkoli normálním životě.

„Plandemie Covid19 jejímž neúspěšným předchůdcem byla již prasečí chřipka asi před 12 lety a která byla uvařena skupinou super bohatých psychopatických a sociopatických lidí, kteří jednak lidi nenávidí a zároveň se jich bojí, nemají vůbec žádnou empatii ani svědomí a jsou poháněni touhou získat absolutní plnou kontrolu nad námi všemi, všemi lidmi na světě,“ říká Fuellmich o tom, co jeho právnický tým zjistil.

Podle Fuellmicha tak všechny vlády spolupracují s mediálními korporacemi pod jejich kontrolou na šíření „non stop panické propagandy 24/7“. A to je přesně to, co se on, paní de Araujo-Rechhia a další lidé zapletení do tohoto boje, snaží zastavit.

Jakmile se dozvíme něco více o situaci s paní de Araujo-Rechhia, budeme vás o tom informovat v dalších článcích.

„Má ale tato porota skutečnou výkonou moc nakonec i prosadit svá rozhodnutí? Ano, ale jen kdyby jim také naslouchaly i vojenské a policejní síly mnoha zemí,“ komentoval to někdo pod článkem na webu Natural News „Fuellmichův lidový soud veřejného mínění“.

„V moderním světě již totiž bohužel nefunguje ani národní, ani mezinárodní právo. Pro moderní vládce je agenda covidové tyranie důležitější než jakýkoli zákon nebo zavedená konvence.“

Zdroj: https://www.fascism.news/2022-03-28-police-arrest-reiner-fuellmich-grand-jury-lawyer.html

Líbil se Vám tento článek? Podpořte mě!

PODPOŘTE MYŠPULI A SVĚT VÁM BUDE VDĚČNÝ !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou zcela soukromé projekty nezávislé investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně z osobních zdrojů a Vašich darů, bez kterých by byli dlouhodobě neudržitelné. Přispějete-li na jejich další provoz přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100

do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“

Za Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji!

Srpen osmašedesátého roku trochu jinak (1968)

Kamarádka a kolegyně z ANS paní Jitka mi poslala tip na zajímavý článek o historických souvislostech událostí roku 1968 z trochu jiného úhlu pohledu než je ten obvykle známý. Každá historická událost bývá prezentována a interpretována z úhlu pohledu a v kontextu zájmu současné mocenské garnitury, přičemž tento úhel pohledu se může od objektivní reality této historické události značně lišit.

Článek o srpnu 1968 od Milana Macáka zveřejnil internetový portál mesicnikmy.cz.

Interpretace významných historických událostí je často průsečíkem určitých dobových skutečností, nezvratných faktů, ale zároveň individuálních představ a kolektivisticky vytvářených legend. Vytvářejí je bez znalosti celkového kontextu na základě osobních prožitků jak přímí účastníci těchto dějů, tak i tvůrci propagandy, kteří si určitou událost přivlastní a podřizují ji svým vlastním konkrétním cílům.

Záměrně opomíjené jsou proto momenty, které nezapadají do rámce zvoleného propagandistického mýtu, nebo jej dokonce popírají. K zúženému pohledu na mnohovrstevnatou skutečnost může dojít i tehdy, když zůstávají pod povrchem událostí skryty aktivity zpravodajských služeb a není zájem na tom, aby byly obyčejným smrtelníkům zpřístupněny.

Události 21. srpna 1968 související s vojenským obsazením socialistického Československa jsou tak nejčastěji interpretovány jen jako silové ukončení ideálů Pražského jara a konec obrodného procesu spojeného s celkovou demokratizací tehdejší společnosti následovaný nástupem tuhé normalizace, která vrátila nadějně se reformující společnost zpět do totality. V období tzv. husákovské normalizace se zase prosadil názor, že srpen 1968 znamenal záchranu socialismu za pomoci bratrských armád Varšavské smlouvy. Ponechme nyní tyto interpretace stranou a pokusme se hledat kořeny srpnových událostí i jinde.

Československo na dostřel amerických raket

V dnešní době se v souvislosti s ukrajinskou krizí objevuje obava, zda eskalace napětí nemůže dospět až k nukleární konfrontaci, v níž by nebylo vítězů, ale jen poražených. Taková situace není nová a poprvé vyděsila svět na počátku šedesátých let v souvislosti s tzv. karibskou krizí a rozmístěním sovětských raket středního doletu na Kubě. Jednalo se o reakci na rozmístění amerického jaderného arzenálu v Turecku. Nebezpečí se tehdy podařilo zažehnat, ale to neznamenalo, že podobná situace nemůže znovu nastat. Zatímco vypuknutí karibské krize v roce 1962 nezůstalo před veřejností utajeno, další pokus o narušení strategické rovnováhy na linii NATO – Varšavská smlouva se v novinových palcových titulcích neobjevil.

Jedna z fotografií kubánského území s raketami středního doletu

Sovětská vojenská rozvědka GRU získala v polovině šedesátých let informace o rozmístění 79 amerických balistických raket krátkého doletu MGM- 31 Pershing určených pro evropské bojiště v tehdejším západním Německu. Tyto rakety přitom mohly být vybaveny jadernou hlavicí. Taktický systém Pershing 1 byl v Německu operačně nasazený v roce 1965 a jeho nebezpečí spočívalo zejména v tom, že snižoval reakční dobu po zjištění použití strategických jaderných střel ze zhruba půl hodiny na tři až pět minut. Protiútok by tak byl vyloučený, protože v tak krátké době nebylo možné uvést odvetné rakety do stavu bojové pohotovosti.

Nejbližší odpaliště amerických raket bylo přitom vzdáleno jen 37 kilometrů od československé hranice. Sověti hodlali neprodleně provést opatření zajišťující nezbytnou nukleární paritu v rámci obou vzájemně si konkurujících velmocenských bloků. Už na jaře roku 1965 proto oznámil vrchní velitel spojených ozbrojených sil Varšavské smlouvy maršál Andrej Antonovič Grečko československému ministrovi obrany Bohumíru Lomskému, že je nezbytné rozmístit na československém území bojové hlavice pod kontrolou sovětských specialistů.

Dilema Antonína Novotného

Už v prosinci 1965 byla podepsána dvoustranná přísně tajná Dohoda o opatřeních ke zvýšení bojové pohotovosti raketových vojsk. S výstavbou objektů určených pro uložení strategických raket byl seznámen jen úzký okruh zainteresovaných osob z vedení Československé lidové armády. O tom, kdo bude seznámený se skutečným účelem budovaných objektů „Javor“, rozhodoval první muž komunistické strany a zároveň prezident republiky Antonín Novotný. Právě on byl však na rozpacích. Splnění úkolu sice Sovětům slíbil stejně jako později jeho nástupce Alexander Dubček. Nadšený však Novotný nebyl.

Antonín Novotný

Měl sice výborné vztahy se sovětským vůdcem Nikitou Chruščovem, ale s jeho nástupcem Leonidem Brežněvem příliš nevycházel a dokázal se mu i postavit. Hlavní problém však spočíval v něčem jiném. Novotný si zakládal na tom, že právě jeho zásluhou byl v zemi vybudovaný socialismus, což se mělo mimo jiné projevit i tím, že kvalita života se v Československu neustále zlepšovala a rostla životní úroveň jeho obyvatel. Najednou byl však postavený před zdrcující fakta.

Výstavba tří speciálních podzemních objektů měla spolknout na tehdejší dobu skutečně astronomickou sumu 200 milionů korun. Znamenalo to mimo jiné i ztrátu obrovského množství nedostatkového cementu, který chtěl Novotný využít raději pro bytovou výstavbu a koneckonců i pro vlastní popularitu. Budováním úložišť pro balistické střely s jadernými hlavicemi by se jeho původnímu plánu nedostávalo stavebních kapacit. Novotný tedy s plněním slibu daného Sovětům rozhodně nespěchal.

Brežněv mu však nevěřil a v boji proti Dubčekovi ho nepodpořil, což byl počátek jeho politického pádu. Ani Dubček jako Novotného nástupce v čele strany však nezjednal nápravu. Na výročí konce války přiletěl na počátku května 1968 do Československa z pověření ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu osvoboditel Prahy maršál I. S. Koněv a zajímal se o to, jak českoslovenští soudruzi plní své sliby o vybudování objektů určených pro rozmístění jaderných hlavic. Nestačil se divit, když zjistil, že úkol splněn nebyl. Situace tak definitivně uzrála k silovému rozhodnutí a k zásahu zvenčí. Jejím tragickým předznamenáním byla v březnu 1968 sebevražda generála Vladimíra Janka.

Alexandr Dubček a Leonid Brežněv

Uprchlý generál Jan Šejna uvedl v roce 1972 v rozhovoru pro Deutsche Welle, že generál Janko byl v rámci Varšavské smlouvy vrchním velitelem československého frontu, což znamená, že disponoval nejdůvěrnějšími informacemi. Podle Šejny Janko věděl o chystaném zásahu spojeneckých vojsk a usoudil nejspíš, že nedokáže zabránit událostem, které nenapravitelně poškodí přátelské vztahy mezi ČSSR a SSSR. Janko trpěl depresemi z toho, že podporoval Novotného, který tohoto veterána z východní fronty vyznamenal u příležitosti jeho padesátin Řádem práce, ale zároveň dobře věděl, že prezident Sověty oklamal. Východisko našel generál Janko v sebevraždě. V polovině března se ve služebním voze zastřelil.

Lidské štíty

Sověti museli situaci vzniklou vinou československých soudruhů řešit, aby nedošlo k ohrožení západní hranice Varšavské smlouvy. Vyřešili ji kolektivním vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa, na němž se nepodílelo pouze Rumunsko. Rozmístěním sovětských vojsk na československém území bylo dáno NATO důrazně najevo, že pokud Západ zneužije dočasného narušení strategické rovnováhy, povede to k válce. Sovětští vojáci pak plnili roli „lidských štítů“, které by v případě vypuknutí konfliktu byly obětovány. Věřilo se však, že ve skutečnosti budou hrát jen zastrašující roli, což se také stalo. Vojáci byli umístěni v kasárnách, aby nebyli na očích veřejnosti, která je jako okupanty nenáviděla.

Okupace vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968

Českoslovenští soudruzi hnáni k odpovědnosti za své selhání nebyli. Sovětská vojenská rozvědka GRU trvala na utajení vzniklé situace. Neměla totiž zájem na tom, aby západní zpravodajské služby odhalily jejího informátora. Objekty „Javor“, jejichž vybudování Novotný odkládal, byly vybudovány v roce 1969 a v roce následujícím plně obsazeny. Strategická jaderná parita tak byla s určitým zpožděním zachována. Na konci roku 1987 po návštěvě „perestrojkového“ generálního tajemníka ÚV KSSS Michaila Sergejeviče Gorbačova byla sovětská raketová brigáda z československého území v tichosti stažena, protože Sověti se s Američany dohodli na určitém omezení jaderného arzenálu obou mocností. Romantická legenda o surovém potlačení „socialismu s lidskou tváří“ si pak po politickém převratu v listopadu 1989 dál žila svým životem, aniž by brala jen náznakem v potaz zcela zásadní skutečnosti, které stály v pozadí někdejší invaze vojsk Varšavské smlouvy ze srpna osmašedesátého roku.

Autor článku: Milan Macák

Zdroj: https://www.mesicnikmy.cz/post/srpen-osma%C5%A1edes%C3%A1t%C3%A9ho-roku-trochu-jinak

Líbil se Vám tento článek? Podpořte mě!

PODPOŘTE MYŠPULI A SVĚT VÁM BUDE VDĚČNÝ !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou zcela soukromé projekty nezávislé investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně z osobních zdrojů a Vašich darů, bez kterých by byli dlouhodobě neudržitelné. Přispějete-li na jejich další provoz přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100

do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“

Za Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji!

Proč musí celé lidstvo vyhlásit válku Googlu… je to totiž otázka lidského přežití !

Celé lidstvo – tedy každá vláda, každý národ, každá kultura, ale také každý jednotlivec – musí dnes vyhlásit válku na život a na smrt fašistické společnosti Google.

Tato „válka“ musí být vedena jako pokojná revoluce v oblasti občanských práv na ochranu a obranu lidské důstojnosti a lidských práv proti nevybíravéme a despotickému útoku na lidstvo, který nyní vede Google a další technologičtí giganti .

Aby lidstvo přežilo s čímkoli, co se alespoň trochu podobá lidským právům a svobodě slova, musí být Google zcela rozebrán a poslán na smetiště dějin.

Pokud Google nebude poražen, zaplaví vlády, národy a nakonec celý svět svou nelidskou a zlou „technotyranií“, která jen posiluje všechny současné porušovatele lidských práv, třeba jako je komunistická Čína.

Nastal čas, aby se lidstvo postavilo proti světovému technologickému ZLU právě tím, že se postaví proti společnosti GOOGLE.

Google se stal tou jednoznačně nejzlejší korporátní entitou na světě, která drtí lidská práva, aby pomáhala současným světovým komunistickým režimům v potlačování lidské svobody a práv

The Intercept obdržela dokumenty podrobně popisující plán společnosti Google spolupracovat s Čínou a vyvinout speciální vyhledávač , který bude cenzurovat webové stránky a vyhledávat výrazy týkající se lidských práv, náboženství, protestů a demokracie. Google na tomto projektu pracuje již od roku 2017. Generální ředitel Google Sundar Pichai se setkal s komunistou Wangem Huningem, předním zahraničně politickým poradcem a členem čínské komunistické strany. Jejich společný projekt dostal kódové označení Dragonfly .

Protože Google souhlasil s dodržováním přísných čínských zákonů o cenzuře, již brzy jim bude v zemi povoleno provozovat svůj vlastní cenzurovaný vyhledávač. Nová vlastní aplikace Google pro Android s názvem „Maotai“ a „Longfei“ má být spuštěna v celé Číně během příštího roku. Předpokládá se, že aplikaci bude používat 95 procent ze 750 milionů uživatelů internetu v Číně. To poskytuje společnosti Google skutečně velice štědrý zdroj příjmů, ale za cenu ztráty lidské svobody a za ztrátu základních morálních a etických norem v rámci společnosti. Google oficiálně vytvořil vyhledávač, který automaticky omezuje vyhledávání a zakazuje ty weby, které nejsou schváleny komunistickou stranou. Google se tak nyní přímo podílí na drcení lidských práv, aby tak pomáhal a napomáhal komunistickým režimům při utlačování svobody po celém světě.

Jakmile bude v Číně spuštěna nová aplikace vyhledávače Google, budou moci občané komunistického národa vyhledávat informace, pokud toto vyhledávání nezpochybňuje komunismus, nebo neobsahuje takové zprávy nebo akademické studie, které jsou v rozporu se současnými cíli komunistické strany. . V současné době například čínská vláda blokuje veškeré informace o masakru na náměstí Nebeského klidu v roce 1989. Čínští občané tak zkrátka nemohou vidět žádné informace, které by zpochybňovaly autoritářské vlády, jako je například román George Orwella 1984 .

https://www.brighteon.com/embed/5836057453001

Zdroj: https://searchengine.news/2018-09-20-google-has-become-the-most-evil-corporate-entity-in-the-world-crushing-human-rights.html

Mnozí lidé na levicovém politickém spektru, kteří se objevili při dnešním absolutním zničením svobody projevu online, a to zejména na sociálních sítích, se snaží ospravedlnit svou podporu těmto totalitním hnutím tvrzením, že Facebook, Google a mnohé další jsou pouze „soukromé společnosti“, které nemohou cenzurovat dle své vůle. Pravdou však je, že tyto téměř již veřejné služby jsou nyní doslova strážci online řeči a překonaly v tom dokonce i mnohé vlády, pokud jde o jejich moc a kontrolu nad on-line komunikací.

V nedávné epizodě Health Ranger Report , dostupné ke zhlédnutí na REAL.video , Mike Adams, Health Ranger, diskutuje o tomto rostoucím fenoménu online cenzury a vysvětluje, jak technologická kabala válcuje vše, co si otcové zakladatelé USA představovali, když vytvářeli svůj první Pozměňovací návrh. Adams varuje, že obrovské množství síly, kterou tito tech giganti shromažďují, by se mělo dnes týkat naprosto každého, bez ohledu na jeho politickou příslušnost.

„Když se nad tím zamyslíte, tak Google, YouTube a Facebook – se dnes staly se většími a mocnějšími než většina vlád světa,“ vysvětluje ve videu Adams. „A pokud jde o kontrolu toho, co vidíte, co smíte číst nebo co smíte říkat, tak jsou až nebezpečně mocní. Nyní jsou skutečně již mocnější než vláda Spojených států nebo než jakákoli jiná samostatná vláda na světě.

Zdroj: https://searchengine.news/2018-09-18-fascism-steroids-tech-giants-more-powerful-government.html

Líbil se Vám tento článek? Podpořte mě!

PODPOŘTE MYŠPULI A SVĚT VÁM BUDE VDĚČNÝ !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou zcela soukromé projekty nezávislé investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně z osobních zdrojů a Vašich darů, bez kterých by byli dlouhodobě neudržitelné. Přispějete-li na jejich další provoz přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100

do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“

Za Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji!

Je možné se skutečně dozvědět, co se dělo a stále děje na Ukrajině?


Nedávno jsem narazila na textový materiál, který mi poslal můj táta a který přináší ten možná nejjasnější a nejrozumnější popis toho, co se právě nyní děje na Ukrajině. Jeho význam vyplývá ze skutečnosti, že jeho autor, Jacques Baud, plukovník švýcarské zpravodajské služby ve výslužbě, byl vysoce postaveným a významným účastníkem výcvikových operací NATO na Ukrajině. V průběhu let měl také rozsáhlé vztahy se svými ruskými protějšky. Jeho dlouhá esej se poprvé objevila (ve francouzštině) v respektovaném Centre Français de Recherche sur le Renseignement. Doslovný překlad se objevil v The Postil (1. dubna 2022). Autor textu se vrátil k původní francouzštině a článek trochu upravil a přeložil, doufám, že v idiomatičtější angličtině.
Nemyslím si, že by při editaci poškodil Baudův fascinující účet. Protože v pravém slova smyslu to, co udělal, je že „vypustil kočku z tašky“.
Ovšem dosud nikdo nepředložil z první ruky, hluboký a komplexní popis, jak to v tomto textu udělal plukovník Baud, jasně a zasvěceně.
Je důležité, chcete-li pochopit hlubší souvislosti a významy současných událostí, abyste si přečetli Baudův komentář a zamysleli se nad ním. Spolu s historickými zprávami historika Johna Mearsheimera by to mělo být povinné čtení pro všechny ty dnešní horlivé politické jestřáby, kteří nás tak nevybíravě tlačí do třetí světové války.

Text ke studiu nebo ke stažení ve formátu PDF:

Líbil se Vám tento článek? Podpořte mě!

PODPOŘTE MYŠPULI A SVĚT VÁM BUDE VDĚČNÝ !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou zcela soukromé projekty nezávislé investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně z osobních zdrojů a Vašich darů, bez kterých by byli dlouhodobě neudržitelné. Přispějete-li na jejich další provoz přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100

do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“

Za Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji!

Myšpule Svět . org – O rodových liniích které ovládají náš svět BEZ CENZURY (video)

Myšpule Svět . org – O rodových liniích které ovládají náš svět. Video zde je BEZ CENZURY. Necenzurovaná verze videa od zakázané youtuberky Myšpule o hadrech na hubu, zlu a o neskutečně bohatých rodinách, které tajně ovládají celý náš svět.

Líbil se Vám tento článek? Podpořte mě!

PODPOŘTE MYŠPULI A SVĚT VÁM BUDE VDĚČNÝ !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou zcela soukromé projekty nezávislé investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně z osobních zdrojů a Vašich darů, bez kterých by byli dlouhodobě neudržitelné. Přispějete-li na jejich další provoz přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100

do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“

Za Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji!

Top info: 10 způsobů, jak Bidenův režim pomalu mění Ameriku v komunistickou pekelnou díru

Pátek 22. dubna 2022 od: SD Wells (natural news)

Obrázek: Top 10 způsobů, jak Bidenův režim mění Ameriku v komunistickou pekelnou díru

( Natural News ) Většina Američanů nedokáže pochopit, že naše vlastní vláda chce zničit naší zemi. Občané prostě nemohou pochopit to, že CDC a FDA doslova chtějí, aby všichni v USA byli nemocní a nebo prosili o finanční pomoc právě tu instituci, která je vlastně jediná výhradně zodpovědná za jejich bankrot. Korupce regulačních agentur je mimořádně hluboká. Dělnická třída si myslí, že se to děje, protože mají kvalitní zdravotní péči, ale ve skutečnosti je to jen „péče o nemoc“, a to bylo jasně prokázáno během plandemie COVID-19, protože většina obětí „viru“ onemocní a/nebo zemře na „ hadí jed “ ve vakcínách, nebo během jejich „návštěv“ v nemocnicích po celé Americe. Bidenův režim tlačí na opakované očkování a věčné maskování kvůli údajnému Wuhanskému viru tvrději než kdykoliv předtím, i když jsme již vstoupili do endemické fáze „pandemie“ . Ptáte se proč?

Jde totiž o pandemii kontroly populace

Přiznejme si to, celá plandemie byla o tom, že demokraty řízená americká vláda kontrolovala obyvatelstvo a žádné z povinných opatření nebylo založeno na skutečné vědě. Malé a středně velké podniky zkrachovaly, zatímco monstrózní korporace jako Walmart a Amazon zdvojnásobily nebo dokonce ztrojnásobily své bohatství. Pandemie se rozšířila spíše kvůli všem těm blokádám, sociálnímu distancování, maskování a očkování, než kvůli „zploštění křivky“ nebo zabránění přenosu a smrti.

Nyní vidíme denně raketově stoupající inflaci, vzdělávání se stává zvrácenou frontou pro trans-všechno a hranice USA jsou široce otevřené teroristům a nelegálním imigrantům šířících nemoci. Navíc, celá válka proti Rusku je většinou jen krycím příběhem pro americké laboratoře na biologické zbraně, které mají/měly Spojené státy na Ukrajině a které například pomohly vyvinout „zvýšení funkčnosti“ koronaviru a vakcíny se smrtícím hadím jedem , které se klidně dostaly na trh. .

Teorie, že vakcíny proti COVID-19 jsou „bezpečné a účinné“, je pouhá KONSPIRAČNÍ TEORIE a není založena na žádné ověřené vědě.

Svoboda slova a tisku nebyly v Americe nikdy tak omezeny a potlačovány, jako během této plandemie. Útok dezinformačních specialistů nazvat všechny informované zprávy „dezinformacemi“ byl neúprosný a Big Pharma se 100% spojila s Bidenovým režimem.

Masmédia a celý americký průmyslový komplex péče o nemocné zveřejnily tisíce falešných vědeckých dokumentů, zpráv, článků, studií a „ klinických studií “, které byly přímo zfalšované, zkreslené nebo rovnou jednoduše vymyšlené. Nic na vakcínách proti viru Wuhan nebylo skutečně „bezpečné“ nebo „účinné“.

Jsme totiž právě uprostřed pandemie kontroly obyvatelstva . Pandemie viru téměř skončila, ale kontrola funkčnosti lidí, potlačování lidských práv a odebrání možnosti lékařské volby je v Americe na historickém maximu. Proto musíme poukázat na 10 hlavních způsobů , jak Bidenův režim mění Ameriku v komunistickou pekelnou díru, abychom se tomu všichni mohli bránit a bránit tak i samotnou republiku.

Top 10 způsobů, jak Bidenův režim mění Ameriku v komunistickou pekelnou díru

#1. Podsouvání „ vakcín s hadím jedem “ masám, aby pokud možno všichni byli smrtelně nemocní

#2. Přerušení zásobovacích řetězců s hnojivy, krmivem pro zvířata a olejem, což způsobí nakonec hladomor a hospodářskou zkázu

#3. Tisk bilionů dolarů na zpronevěru a bankrot hodnoty dolaru

#4. Převracení dětí, aby se soustředily na trans-cokoliv a nenáviděly se

#5. Ponechání široce otevřených hranic pro dovoz voličů z řad nelegálních přistěhovalců a kvůli šíření více nemocí, aby pandemie pokračovala v plné síle

#6. Pokračující omezení vůli COVIDu a opatření zničující všechny malé a středně velké podniky, a tím vyhlazení střední třídy a zároveň obohacení těch největších korporací

#7. Obviňování Ruska ze všeho, aby se soustředilo na komunistické převzetí Ameriky, zrušení ústavy a redukci populace prostřednictvím smrtící zdravotní péče

#8. Financování a provozování biologických laboratoří po celém světě za účelem vytvoření nových smrtících variant, nových smrtelných léků a ještě smrtelnějších „vakcín“ s jedem.

#9. Všude ponechat v platnosti povinnost nosit masku postrádající smysl a ubírající lidem kyslík, abychom odosobnili Američany, takže nakonec budeme všichni pouhými klony, které nedokážou myslet přímo a samostatně

#10. Udržování pandemie vynucuje zasílání hlasovacích lístků poštou, aby si demokraté mohli i nadále ukrást všechny důležité volby a to již navždy

Založte si Vaccines.news mezi své oblíbené nezávislé webové stránky, na kterých najdete aktualizace o těchto experimentálních „vakcínách“ proti Covidu, které ovšem prokazatelně způsobují krevní sraženiny a další děsivé vedlejší účinky.

Zdroj: https://www.naturalnews.com/2022-04-22-top-10-ways-biden-regime-turning-america-into-communist-hell-hole.html

Líbil se Vám tento článek? Podpořte mě!

PODPOŘTE MYŠPULI A SVĚT VÁM BUDE VDĚČNÝ !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou zcela soukromé projekty nezávislé investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně z osobních zdrojů a Vašich darů, bez kterých by byli dlouhodobě neudržitelné. Přispějete-li na jejich další provoz přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100

do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“

Za Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji!

Ukrajina prohlašuje německou novinářku za „ruskou teroristku“, protože její zpravodajství podkopává falešné západní příběhy

Žijeme ve zvláštní době, kdy celý svět stojí na samém pokraji jaderné války, při tom se vede (naprosto nepochopena valnou většinou) válka páté generace o to nejosobnější každého živého jedince – o jeho mysl a třetí světová válka západu proti Ruské federaci se poněkud pokrytecky celá odehrává na území jednoho státu: Ukrajiny a bude se v ní bojovat až „do posledního ukrajince“. Běžný ovčan ovšem neví vůbec nic, zpravodajství celého světa se proměnilo v nepřetržitý proud ryzí propagandy podle toho, ke které „straně“ světového konfliktu daná země patří a jakékoliv jiné informace, či postoje sympatizující s druhou stranou konfliktu se stali trestné. Třetí světová válka se totiž kromě Ukrajiny odehrává hlavně „virtuálně“ v mediálním prostoru.

Asi nikoho nepřekvapí, že mladá německá novinářka Alina Lippová byla označena ukrajinskou vládou za „teroristku“, když vláda amerického prezidenta Joe Bidena má stejný postoj vůči všem jednotlivcům stojícím proti nebo zpochybňujícím jeho oficiální narativy.

(Článek od Amy Mek byl znovu publikován z originálu na RairFoundation.com na webu censorship.news)

Minulý týden RAIR Foundation USA přeložila video mladé německé novinářky žijící v Doněcku, Aliny Lippové. Poté, co se její video o regionu Donbas stalo doslova virálním, byla na ukrajinském oficiálním webu Terrorist prezentována jako „ruská teroristka“. Jen pro upřesnění: Lippová není ani ruská občanka, ani nemá ruský pas.

Předpokládá se, že právě Lippové „pro-Donbasská“ video reportáž byla tím hlavním důvodem, proč byla na Ukrajině klasifikována jako teroristka. Opakovaně také tvrdila, že ukrajinská armáda posledních osm let útočí na donbaské Rusy. Ve svém virálním videu zdůraznila, že lidé žijící na Donbasu chtějí patřit k Rusku a byli „vděčni, že Rusko konečně něco udělalo“. Zdůrazňuje: „Konečně byli zdejší lidé osvobozeni od toho teroru ukrajinské vlády., který zažívali posledních osm let“ .

Lippová zveřejnia následující video prohlášení v reakci na to, že lidé na Ukrajině nevybíravě zaútočili na její práci a ukrajinská vláda ji zaregistrovala jako „ruskou teroristku“:

Tato zpráva je pro všechny, kteří mě z nějakého důvodu chtějí očernit. Jak se ukázalo, jsem nyní registrována na oficiálních ukrajinských protiteroristických stránkách a také jsem nyní vedena jako ruská teroristka. To je docela legrační, protože já nemám ani ruský pas.

Proč mě chtějí očerňovat, to nevím, protože chci jen ukázat, jak to tady na Donbasu, například v Doněcku, doopravdy chodí. Mohu ukázat celý svůj život, svůj životopis, všechno, co jsem udělala, všechna svá setkání, setkání, abych dokázala, že není nic, co nějak neskrývám. Jsem nezávislá novinářka a mohu to také dokázat. Prostě se snažím pracovat pro mír.

V pozadí jsou tady u nás opět slyšet výbuchy. To je ukrajinská armáda, která posledních osm let ostřeluje oblast Donbasu, a to jsem viděla na vlastní oči. Viděla jsem lidi trpět na předměstí. Víš, jestli mě chceš očernit, zeptej se sám sebe proč? Točím jen to, co se na Západě nepouští. Chci jen odhalit tu nespravedlnost, a to by měl přece chtít každý.

Proč bych měla být očerňována? Proč by mi mělo být bráněno v odhalování této nespravedlnosti? Odhalte tu genocidu. Já tomu vážně nerozumím.

Jen příklad: někdo z T-online mě kontaktoval, aby se mnou udělal rozhovor. Pozdravuji toho pána. Psal moc hezky a tak jsem mu odpověděla. Řekla jsem, že ráda odpovím na jeho otázky, ale že bych si to také ráda přečetla a před zveřejněním ten článek schválila. Na to mi odpověděl: „Ne, to nedělám.“

Totéž se mi stalo už dříve, myslím, že to bylo s časopisem Der Spiegel. Bylo to už dávno. Ptám se sama sebe, pokud nesouhlasíte s tím, abych si předem ověřila své vlastní výroky, pak tedy v podstatě přiznáváte, že máte v úmyslu změnit má slova způsobem, se kterým bych později nesouhlasila. Tak to je neuvěřitelné. Co je tohle za žurnalistiku?

Ukažte pravdu, a proto by slova lidí, se kterými jste dělali rozhovor, měla být taková, jaká skutečně řekli. Tak to přece má být. Je naprosto neuvěřitelné, co se to stalo s tímto světem a čím se dnes stala žurnalistika, zvláště na Západě. Ach, dobře. Sbohem“

Označí americká vláda také novináře za teroristy?

Není až tak šokující, že Lippová byla ukrajinskou vládou označena za „teroristku“, když vláda amerického prezidenta Joe Bidena dělá totéž se všemi jednotlivci, kteří vystupují proti jeho narativům.

Dne 7. února 2022 vydalo ministerstvo pro vnitřní bezpečnost USA bulletin, ve kterém uvádí, že „zavádějící narativy“ jsou nejnebezpečnějším přispěvatelem k terorismu proti Spojeným státům.

SHRNUTÍ HROZBY TERORISMU PRO SPOJENÉ STÁTY: Spojené státy zůstávají v prostředí zvýšené hrozby poháněné několika faktory, včetně online prostředí plného falešných nebo zavádějících narativů a konspiračních teorií…

Tito aktéři teroristických hrozeb se snaží prohloubit společenské třenice, aby zasévali neshody a podkopávali důvěru veřejnosti ve vládní instituce, aby podpořili nepokoje, které by mohly potenciálně inspirovat násilné činy.

Federální agentura říká, že „podkopávání důvěry veřejnosti ve vládní instituce“ je nyní považováno za terorismus.

Budou američtí novináři podle těchto nových směrnic USA považováni za „teroristy“ za podávání zpráv o práci Aliny Lippové?

Zjistěte více o Alině Lippové

Následující rozhovor a reportáž SNA News s paní Lippovou ze 14. února 2022 poskytne více informací o tom, kdo je a co dělá:

Alina Lippová je novinářkou na volné noze a již několik měsíců žije na Donbasu, odkud informuje o aktuální situaci prostřednictvím svého telegramového kanálu „News from Russia“. Odtud podává zprávy o aktuální situaci ve válečné zóně, ve které jsou západní novináři od začátku konfliktu k vidění jen velmi zřídka.

Během studií v Německu Lippová vysvětluje, že využila každé příležitosti, aby lépe porozuměla Rusku, účastnila se různých stáží, dobrovolnické práce a cestovala na Sibiř po Transsibiřské magistrále. Poté, co její otec před několika lety emigroval z Německa na Krym, se Alina na začátku roku 2021 konečně rozhodla žít v Rusku. Od té doby cestovala jako novinářka, účastnila se různých filmových projektů a propagovala politické přátelství mezi Německem a Ruskem.

Válka, která už dávno začala – Zpráva o Němci na Donbasu

„Wham. Někde, ne příliš daleko, se ozvala rána. Krčím se a rozhlížím se kolem sebe. Ale kromě mě se nikdo kolem mě nezastavuje; kolemjdoucí dělají, že nic neslyšeli. Je podzim roku 2021, stojím v centru Doněcku a je to poprvé, co si uvědomuji válku na hranici s Ukrajinou.

Normálně není v centru města nic slyšet. Večer jsem se však ve zprávách dozvěděl, že ukrajinská armáda přistála s dronem s výbušným zařízením v doněckém ropném skladu. Zařízení bylo odpáleno a zneškodněno v bezpečné vzdálenosti od ropných barelů. Velká část města by byla zničena, kdyby výbušné zařízení vybuchlo na sudech, jak bylo původně plánováno.

Přes všechna nebezpečí jsem byla v Doněcku tři měsíce – Donbas a příběhy jeho obyvatel mě prostě nepustili. Je to fascinující místo s ještě více fascinujícími lidmi. Dodává mi to až palčivou touhu informovat o zdejším dění německé diváky a čtenáře, a to jak nejlépe dovedu – zejména kvůli zarputilému mlčení našich médií o tom, co se tady doopravdy děje. Jediné zprávy, které v německy mluvícím světě o Donbasu nacházím, jsou psané zvenčí a zpravidla pouze reprezentují ukrajinský pohled. Nejsem si vědoma žádného korespondenta ze západního, při tom zavedeného média, který by v tomto konfliktu zjišťoval názor druhé strany nebo se odvážil za tímto účelem mluvit s obyvateli Doněcké nebo Luganské lidové republiky – což by měla být vlastně standardní novinářská praxe .

V posledních měsících jsem mluvila s místním obyvatelstvem, mluvila s politiky, jezdila do frontových oblastí, poskytovala humanitární pomoc a natáčela záběry s německo-rusko-doněckou spoluprací. Často se sám sebe ptám, proč jsem tuto práci přijala dobrovolně, protože mám magisterský titul v oboru udržitelnosti. Avšak vzhledem k tomu, že se moji rodiče (matka Němka, otec Rus) setkali na německo-sovětské mírové regatě, která měla přitáhnout mezinárodní pozornost ke kritickému ekologickému stavu Baltského moře, moje životní cesta nabrala něco hlubšího. význam. Podpora německo-ruského přátelství se již několik let stala mým smyslem života. Za nejvýznamnější příčinu současných napjatých bilaterálních vztahů považuji jednostranné pokrytí západních médií, které nenechává čtenáři jinou možnost, než si vypěstovat odpor k Rusku. Na svých kanálech a na svých webových stránkách zdůrazňuji především ústřední konfliktní témata Krymu a Donbasu.

Poprvé jsem Krym navštívila v roce 2016 a založila jsem si kanál na YouTube ‚Happy in Crimea‘.
Už několik měsíců se situace na Donbasu vyostřuje. Pochopila jsem, že tento konflikt, který trvá už osm let, musí být vyřešen, aby se obnovily dobré vztahy mezi Ruskem a Západem. Proč se tedy tento spor za posledních osm let nepodařilo vyřešit? V roce 2021 jsem se rozhodla jet do Doněcku, abych našla odpověď na tuto otázku a dozvěděla se o ní více.

Situace na Donbasu

Po rozhovoru s místními občany a politiky, ale i s představiteli ruské vlády mohu s jistotou říci následující: Obyvatelstvo Donbasu je již osm let terorizováno ultranacionalisticky smýšlejícími krajany, kteří v drtivé většině případů, jsou ti první, kdo zahájí palbu. Navíc se neštítí střílet na školy a děti. Z tohoto důvodu pro lid neexistuje cesta zpět na Ukrajinu a většina z nich doufá, že Rusko převezme obě republiky – stejně jako se to tehdy stalo na Krymu. Ale jak mi bylo řečeno, Rusko za žádných okolností nepřijme do federace republiky Donbasu; jinak by to už dávno udělalo.
Krym měl již v době přijetí status autonomní republiky – Doněcká a Luganská lidová republika nikoli. V souladu s tím by byl přístup do Ruské federace nezákonný. Političtí experti proto vidí jen dvě východiska z této situace: mezinárodní uznání republik Donbasu jako nezávislých států; nebo jejich začlenění do Ruské federace, ale spolu se zbytkem Ukrajiny. To je scénář, který dnes také západní média považují se vší vážností za ultima ratio Kremlu. To by znamenalo, že Rusko by do země přivedlo tisíce a tisíce násilných nacionalistů a tak riskovalo vlastně již nevyhnutelnou válku s celým světem.

Ruské vlastenectví je v Doněcké lidové republice všudypřítomné. Všude se tu mluví rusky; platby probíhají v rublech a na rozdíl od Ukrajiny se lidé orientují na moskevský čas. Obří plakáty s nápisy jako „Ruský Donbas“ „Náš výběr: Rusko“ zdobí stěny velkých budov stejně jako ruské vlajky. Kvůli tomu kvůli letitému ostřelování se v lidech vyvinul silný odpor k Ukrajině a dosud jsem tu nepotkala jediného protiruského člověka. Obyvatelstvo je naopak vděčné za humanitární a ekonomickou podporu z Ruska. Pro běžného občana zde nic nechybí: Supermarkety jsou dobře zásobené (hlavně ruskými produkty), jsou tu otevřené kavárny a restaurace, divadla, kina nebo tělocvičny. Mimochodem, dostupné potraviny uspokojují všechny základní potřeby a nabízejí nakupujícím například různé druhy italské kávy, německou čokoládu Ritter Sport a neobvyklé věci jako rýži nebo pohankové mléko. V obchodních centrech jsou k dostání i nejnovější technické vychytávky nebo sezónní značkové oblečení. Na první pohled je tu většina lidí oblečena normálně a průměrně upravená. Jako žena jsem si například všimla, že většina dam si nechává nehty dělat v nehtovém salonu.

Život v bojové zóně Donbasu

Na co ale i místní občas zapomínají: Jen deset minut jízdy od centra města se nachází šedá zóna mezi Donbasem a Ukrajinou, kde válku denně zažívá značná část obyvatel na vlastní kůži. Žijí zde normální, mírumilovní lidé, rodiny s dětmi, které jen měly tu smůlu, že se ukrajinské síly během války přesunuly až k jejich domovům a proměnily jejich čtvrť v bojovou zónu. Těžko si představit výraznější kontrast – na jedné straně butiky a zdravé budovy centra Doněcka, na druhé příhraniční obytné čtvrti, kde nezůstal jediný dům nepoškozený. Lidé zde žijí život v chudobě a hlavně v neustálém strachu.

Rozhodla jsem se na tyto městské oblasti podívat blíže. Andrei Lisenko tam od začátku války každý den poskytuje humanitární pomoc a nyní mě pravidelně bere s sebou na cesty. Nikdy nezapomenu, co jsem tu viděla.

Při mé první cestě do šedé zóny jsme jeli do různých jihozápadních okresů Doněcka. Pro vstup do vlastní zóny jsme museli projít dvěma silně ozbrojenými kontrolními stanovišti, takzvanými „blokovými stanovišti“, které byly zřízeny na každé silnici vedoucí na západ (tj. směrem na Ukrajinu). Vojáci nás nekontrolovali – už z dálky poznali Andrejovo auto a jen na nás mávli, abychom projeli. Za dvěma kontrolními body, pár set metrů od sebe, následovala třetí závora, ale ta je nyní zcela uzavřená: je to hranice s Ukrajinou. Krátce před ní jsme prudce odbočili a projeli obytnou čtvrtí. Většina domů byla nějakým způsobem poškozena: díry po kulkách, rozbitá okna, škody způsobené požárem. Některé domy byly úplně zničeny, jiné pouze opuštěny.

Navštívili jsme staršího neslyšícího pána bez nohou, kterého zastřelil ukrajinský odstřelovač na vlastním dvorku, matku s podvyživenou šestiletou dcerou, která od roku 2014 žila v rozbořeném domě se zničenou střechou, a rodinu se dvěma dcerami, které loni žily 12 měsíců v azylovém domě. Andrei rozdává potravinové balíčky, dary oblečení a hotovost financovanou z darů. Jinak jim nikdo nepomáhá; programy vládní pomoci neexistují.

Na papíře se Minská dohoda dodržuje, ale ve skutečnosti místní konflikt dál doutná a hrozí, že kdykoli eskaluje.

Nelze pochopit, co se zde děje, ani pochopit, proč ukrajinská strana léta terorizuje civilní obyvatelstvo. Píšu to záměrně, protože Doněcké lidové milice tohle nedělají. „Zlí separatisté“, jak se jim v našich médiích často říká, se jen brání každodenním provokacím ukrajinských ozbrojených sil – to mohu potvrdit po třech měsících pobytu, četných rozhovorech a svých osobních postřezích. Z doněcké strany je nepochopitelné, jak se Ukrajinci neštítí střílet ani na školy. V listopadu 2021 byly například během deseti dnů ostřelovány hned tři školy na Donbasu.

Jsem otřesena až do morku kostí tou nespravedlností, bídou a zločiny proti lidskosti, které se odehrávají vlastně uprostřed Evropy. Tento konflikt však jednou skončí – hlavní je, že konečně skončí.

Podaří se ale v celé věci najít mírový konec? Co když se ukrajinská armáda, která se přesunula blíž a je vyzbrojena západními zbraněmi, odváží znova provokovat?

Více o Lippové zprávách najdete na jejím webu , na jejím živém tickeru o konfliktu na Donbasu včetně fotek a videí z Doněcku na Telegramu .

Přečtěte si také více na: RairFoundation.com

Zdroj: https://censorship.news/2022-03-21-ukraine-declares-journalist-a-russian-terrorist.html

Líbil se Vám tento článek? Podpořte mě!

PODPOŘTE MYŠPULI A SVĚT VÁM BUDE VDĚČNÝ !

https://myspulesvet.org a video kanály Myšpule Svět jsou zcela soukromé projekty nezávislé investigativní občanské žurnalistiky financované výhradně z osobních zdrojů a Vašich darů, bez kterých by byli dlouhodobě neudržitelné. Přispějete-li na jejich další provoz přispějete dobré věci v boji za lidská práva a svobodu nás všech!

Finanční dar mi můžete poslat na KB čú.:27-1399760267/0100

do zprávy pro příjemce napište prosím: „dar Myšpuli“

Za Vaši případnou podporu Vám s pokorou a úctou děkuji!