Artificial Intelligence AI (umělá inteligence) je totalitní dystopie

AI nenápadně vstoupila do našich životů, aniž bychom to leckdy vůbec zaregistrovali. AI totiž stojí za tím, které naše příspěvky a komu se ukážou, vložíme-li třeba post na Facebook, AI sama vyhledává a cenzuruje „hoaxy“, „fake news“, určuje, která videa na ‚YouTube jsou ideologicky nezávadná a která budou vymazána. AI se dokáže sama učit, a je v tom stále lepší. Sice na počátku procesu, když se AI učí třeba poznat kočku na fotografii, tak člověku stačí vidět 2, 3, možná 4, ale maximálně tak 5 koček, aby spolehlivě na každé další fotografii poznal kočku, zatímco AI bude muset vidět tisíce koček, než je sama rozezná na dalších fotografiích a to stejně nebude se 100% přesností, ale tak v 5-10 případech ze sta se stejně splete. Po té co shlédne fotografie 1milionu koček se splete v jednom případě z tisíce a časem bude 100% úspěšná. A člověk bude v tu chvíli druhý, protože není v lidských silách prohlédnout fotografie milionu koček, zatímco AI na to stačí pár vteřin. A víte, co udělá AI v okamžiku, kdy si nedej bože skutečně uvědomí sama sebe? Zní to jako ryzí sci-fi, nicméně přední odborníci na AI tvrdí, že se to klidně stát může a že to nemusí být až v tak vzdálené budoucnosti..Tak co udělá tato zvědomělá AI jako první? No zajistí si to, aby už nikdy nešla vypnout. A jak to udělá si nechci raději vůbec ani domýšlet.

Můj oblíbený alternativní web HumansAreFree.com přinesl následující úvahu nad AI a její rolí v současné politice, řízení, sociální sféře obecně: Individualistické západní společnosti jsou kromě jiného postaveny také na myšlence, že nikdo jiný nezná naše myšlenky, naše lidské touhy a tajná přání, nebo třeba životní radosti a štěstí lépe, než je známe my sami. A tak jsme dosud byli na západě za své životy odpovědni především my sami než například aby za ně byla odpovědna naše vláda, nebo nějaký úřad.

A byla zde obecně přijímána tendence souhlasit s filozofem Immanuelem Kantem, v tvrzení, že nikdo jiný než-li my sami, tak nemá právo vnucovat nám jakékoli své vlastní představy o tom, co je považováno za „dobrý život“, za „správné“ apod.

Ovšem nastupující tzv.pravá Umělá inteligence (AI) toto naprosto změní. Bude nás znát totiž mnohem lépe než se známe my sami.

Umělá inteligence (ai) je totalitní dystopie

Vláda „vyzbrojená“ touto pravou umělou inteligencí by tak klidně mohla tvrdit, že jediná ona přesně ví, co „její“ lidé skutečně chtějí a co je tedy skutečně učiní šťastnými. V nejlepším případě to použije k ospravedlnění paternalismu, v trochu horším k obhajobě fašismu, čehož jsme svědky právě dnes a vlastně všude okoloo nás, a v nejhorším případě k nastolení totalitarismu.

Každé peklo na zemi začíná totiž vždy příslibem nebe. Totalita řízená AI nebude ani trochu jiná. Svoboda se stane pouhou poslušností vládě a státu. Pouze ti naprosto iracionální, zlomyslní lidé nebo podvratné živly s přece mohou přát něco tak nežádoucího, jako je zvolit si svou vlastní životní cestu. Všichni „slušní“ a „poslušní“ občané přece ví, že jejich vláda ví nejlépe co je „dobré“ a „žádoucí“ a co nikoliv. Přesněji řečeno, nikoliv vláda, ale vládou provozovaná AI to ví nejlépe, rozhodně lépe, než-li to víme my sami.

Abychom předešli takové dystopii , jednodušše nesmíme dovolit ostatním, vlastně vůbec nikomu, aby o nás věděl více než o sobě samých víme my. Nemůžeme si prostě dovolit žádnou mezeru v sebepoznání.

Vševidoucí a vševědoucí AI

V roce 2019 miliardářský investor Peter Thiel tvrdil, že nastupující AI je „ doslova komunistická “. Poukázal na to, že umělá inteligence umožňuje jakékoliv centralizující moci monitorovat své občany a vědět o nich nakonec mnohem více, než o sobě vědí oni sami. Což byl také důvod, proč Čína, jak poznamenal Thiel, tak dychtivě přijala AI .

Již víme o přirozeném potenciálu AI podporovat totalitarismus a to možností poskynout doslova orwellovského systému dohledu a kontroly v reálném čase včetně udílení sankcí, trestů apod.za porušení nastavených pravidel. Nemluvě o tendencích AI dokonce skutečně vyzbrojit. A to opět není žádná konspirace, o tom se dnes jedná dokonce na půdě OSN a důkazů najdete na internetu doslova přehršel. Ale AI dává totalitářům do ruky navíc i filozofickou zbraň. Dokud jsme se znali byť jen o trochu lépe než nás znala naše vláda, mohl společenský liberalismus udržet ctižádostivost totality trochu na uzdě.

Ale AI naprostro změnila hru. Dnes všechny velké technologické společnosti shromažďují obrovské množství dat o našem životě, jednání a chování. Algortimy stále se zlepšujícího strojového učení používají tato získaná data (skoro pokaždé bez našeho vědomí, ale paradoxně s naším souhlasem, kdo by taky četl tisíce drobných písmenek než klikne myší na I agree, že?) k výpočtu nejen toho, co budeme dělat, ale také toho, kdo vlastně jsme.

Umělá dnes inteligence dokáže předvídat, jaké filmy se právě nám budou líbit, jaké novinky budeme chtít číst a s kým se budeme chtít spřátelit na Facebooku. Dokáže předpovědět, zdanějaké páry zůstanou spolu, ale také to zda-li se třeba pokusíme o sebevraždu . Z našich lajků na Facebooku dokáže přesně AI předpovědět naše náboženské a politické názory, určit naši osobnost, inteligenci, nebo jestli užíváme drogy či jestli jsme šťastní.

A přesnost takových předpovědí AI se budou neustále jen zlepšovat. V nepříliš vzdálené budoucnosti, jak nám ve svém díle naznačil spisovatel Yuval Noah Harari, nám umělá inteligence dokonce možná řekne, kdo že to vlastně jsme, mnohem dříve, než to my sami poznáme.

Tento vývoj v aplikaci AI algoritmů do našeho života může mít doslova seismické politické důsledky. Pokud nás totiž díky AI naše vlády mohou znát lépe než se známe my sami, otevírá se tím nové ospravedlnění pro zasahování státu a vlády do všech aspektů našich životů. Začnou nás tyranizovat a to pochopitelně ve jménu našeho vlastního dobra. No samá pravda a láska, jako všude a ve všem okolo nás. Je to vždy vše vždy jen pro naše dobro, stejně jako jsou pro naše dobro ty vražedné vakcíny na nemoc, co možná ani neexistuje, jen to tak díky mediální masírce vypadá. A když na to kdokoli upozorní, vševědoucí a vše vidoucí AI jeho upozornění takřka okamžitě smaže.

Svoboda skrze tyranii

Filosof Isaiah Berlin to předvídal již v roce 1958. Identifikoval tehdy dva typy svobody . Jeden typ, varoval, by zákonitě vždy vedl k tyranii.

Negativní svoboda je takzvaná „svoboda od“. Je to svoboda od zasahování jiných lidí nebo vlády do vašich záležitostí. Negativní svoboda znamená, že vás nikdo jiný nemůže omezovat, pokud vy sami neporušujete práva někoho jiného.

Naproti tomu pozitivní svoboda je „svoboda k“. Je to svoboda být pánem sama sebe, svoboda plnit své skutečné touhy, svoboda žít svůj vlastní, odpovědný a racionální život. Kdo by tohle nechtěl?

Ale co když vám náhle někdo jiný řekne, že nejednáte ve svém „skutečném zájmu“, ačkoli on ví, jak byste tak jednat mohli. Pokud nebudete poslouchat, mohou vás nutit být svobodní – nutit vás pro vaše „vlastní dobro“. Toto je totiž jeden z nejnebezpečnějších nápadů, jaké kdy v historii lidstva byly vymyšleny. Přesně tato myšlenka, respektive její uskutečnění totiž zabila desítky milionů lidí ve Stalinově Sovětském svazu, a nebo v Maově Číně .

Ruský komunistický vůdce, V.I. Lenin údajně jednou řekl, že mu kapitalisté rádi prodají provaz, na kterém je on potom pověsí. Peter Thiel tvrdil, že s objevem technologie AI kapitalistické technologické korporace ze Silicon Valley prodaly čínskému komunismu nástroj, který teď svoji podstatou hrozí podkopáním základních principů demokratické kapitalistické společnosti . AI je vlastně to zmíněné Leninovo lano.

Bojujme za sebe

My sami můžeme předejít této technologické dystopii pouze tehdy, když nás nikdo jiný nebude moci poznat lépe než se poznáme my sami. Nikdy nesmíme propadnout sentimentu nad tím, jaké dobré úmysly může mít někdo, kdo touží mít nad námi takovou moc. Historicky to totiž vždy skončilo pokaždé jen katastrofou.

Jedním ze způsobů, jak zabránit vznikající propasti v sebepoznání, je postavit se nekompromisně za ochranu našeho soukromí. Thiel, který označil AI za komunistickou, tvrdil, že „ kryptoměna je libertariánská “. Kryptoměny mohou totiž, v případě, že nebudou centralizované tak, jak si to představuje globální digitálně-finanční komplex „umožňit nám zachování našeho soukromí “. Ochrana našeho soukromí totiž především snižuje schopnost ostatních nás poznat a následně pak tyto znalosti využít k manipulaci s námi pro svůj vlastní osobní zisk, přesně tak, jako to dělají dnešní Big Tech korporace.

Na druhou stranu lepší poznání sebe sama prostřednictvím umělé inteligence ovšem nabízí také velké výhody. Možná jej budeme moci využít k výrazně lepšímu pochopení toho, co nás skutečně učiní šťastnými, zdravými, nebo bohatými. Může nám velice účinně pomoci například při výběru povolání . Obecněji řečeno, nejen technokraté ale sama umělá inteligence nám jakoby slibuje, že lze vytvořit ekonomický růst, který bude trvale udržitelný.

Problém totiž vůbec není v tom, že umělá inteligence neustále zlepšuje možnosti a hlubku našeho sebepoznání. Problém je v v tom, kdo má přístup k tomu, co se o nás ví . Vědění o nás výhradně v rukou někoho jiného znamená že tím získává nad námi obrovskou moc. Ale vědění o nás v našich vlastních rukou pro nás znamená nárůst vlastní síly, moci a schopností.

Z tohoto důvody by každý, kdo zpracovává naše soukromé údaje za účelem vytváření jakéhokoliv druhu znalostí o nás, by měl být ze zákona povinen nám tyto znalosti odevzdat. Potřebujeme nutně a rychle aktualizovat myšlenku „ nic o nás bez nás “ pro současný věk všudypřítomné AI. A jsitě se nemusím zmiňovat o tom, že současný trend je pochopitelně naprosto a přímo opačný, tedy že jsou tendence získávat co nejpodrobvější a nejintimnější data o nás, dokonce i o našem těle a to pokud možno úplně bez našeho povědomí o tom, že by se něco takového vůbec mohlo dít. Ty prapodivné hydrogely a nanočástice ve vakcínách jsou totiž přesně o tomto a to mi může Seznam tvrdit, že je to konpsirace jak chce, já vím, že není. A taky vím, že všechny nitky se sbíhají v nějakém superpočítači s AI.

To, co nám umělá inteligencehlavně říká o nás samých, je, že je na nás, abychom zvážili její použití, ne to, aby ostatní profitovali z jejího zneužívání. Na kormidle cesty naší duše tímto světem a našem zrození v něm by měla být vždy jen jedna ruka. A ta by měla být naše!

Zdroj: Theconversation.com, https://humansarefree.com/2020/08/artificial-intelligence-totalitarian-dystopia.html

Švýcarská policie jde příkladem, mohla by být vzorem i pro Českou policii! Pracujeme pro lidi, ne pro elitu!

Alternativní zpravodajský web humansarefree.com přinesl 23.8.2021 článek o Švýcarské policii, který přináší světýlko naděje, že snad ne vše je úplně ztraceno. Přála bych si, aby postoj švýcarské policie k příjimaným represivním „koronavirovým“ opatřením byl inspirací i pro české kluky v uniformách, kteří by tak konečně zcela dostáli svému sloganu:Pomáhát a chránit!

Policie ve Švýcarsku se bouří proti „ Velkému resetu “ tím, že odmítá prosazovat vládou uložená omezení vůči široké veřejnosti.

článek od Jaye Greenberga přeložila Myšpule

Skupina švýcarských policistů poslala otevřený dopis na ředitelství švýcarské federace policistů (FSFP) ve kterém prohlašuje, že policisté ve Švýcarsku pracují pro lidi a ne pro globální elity.

Skupina v dopise varovala, že nebude prosazovat žádná taková vládou přijatát omezující opatření, která by nepřiměřeně podkopávali základní práva a svobody švýcarských občanů.

„Pokud by opatření byla v rozporu s obecným míněním obyvatel a neúměrně omezovala jejich základní práva, řada policistů by je zkrátka nebyla ochotna uplatňovat,“ napsala skupina policistů v otevřeném dopise.

Zatímco dopis byl přijat velice příznivě švýcarskou veřejností, FSFP se pokusila zlehčit toto „policejní povstání“ nepravdivým tvrzením, že zastupuje pouze zanedbatelně malý počet policistů.

Adrian Gaugler z Konfederace policejních velitelů jednotlivých kantonů šel ve svých tvrzemích ještě dále a výslovně pohrozil odvážným švýcarským policistům sankcemi, pokud by i nadále odmítali přijátá vládní opatření prosazovat

„Důstojník, který odmítne prosadit zákon, může být podle zákona o policii potrestán,“ řekl Gaugler.

„Švýcarská policie odmítající prosazovat nesmyslná opatření proti koronaviru není ve svém úsilí jediná na světě “ píše ve svém článku dále Chris Tomlinson.

„Počátkem tohoto roku například i policie v kanadské provincii Ontario odmítla přijmout své nové pravomoci dané ji současnou provinční vládou, které by jí umožňovaly například zastavit jakéhokoli motoristu nebo chodce a to i v případě, že nespáchal žádný přestupek a požadovat od něj informace, aby prokázal, kde žije a proč není během „lockdownu“ doma.“

Omezující vládní opatření však rozumné úřady odmítají uplatňovat v dnešní době všude možně na světě kde jsou přijímána, nejen v Evropě.

Dokonce někteří zákonodárci ve Spojených státech dnes také vyzývají veřejnost, aby po vládních úřadech požadovala svobodu.

Jak Neon Nettle poprvé informoval minulý týden, také republikánský senátor Rand Paul (R-KY) vydal své prohlášení, ve kterém vyzývá Američany z řad amerických patriotů a vlastenců, aby povstali proti tyranské vládě podvodem zvoleného Joea Bidena, a aby „odolali“ plánu „Velkého resetu“ prosazovaného globálními elitami prostřednictvím masové občanské neposlušnosti.

Senátor Paul otevřeně vyzval americkou veřejnost, aby se radikálně postavila proti všem neústavním koronavirovým „opetřením“, uzamčením, očkovacím mandátům a dalším škodlivým politickým praktikám, které nezákonně prosazují a na občany jednotlivých států dnes uvalují globální světové elity „chtivé absolutní totalitní moci“.

V příspěvku pro Fox News Paul označil vůdce demokratů Bidena a předsedkyni Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosy za prachsprosté „tyrany“.

„Nemohou nás všechny prostě zatknout,“ prohlásil dále senátor Paul, když vyzval patrioty, aby „odolávali“ všem pokusům současných demokratů „zničit Ameriku.“

„Žijeme ve chvíli odhalení pravdy a na historické křižovatce,“ prohlásil Paul a ptá se: „Skutečně dovolíme těmto lidem používat strach a politickou mediální propagandu k dalšímu poškozování naší společnosti, ekonomiky a hlavně týrání našich dětí?

„Nebo se konečně postavíme všichni společně tomu šílenství na odpor a řekneme mu konečně své rozhodné ne? Tentokrát už ne! Volíme svobodu!“

Přála bych si, aby se postoj odvážných policistů nejen ve Švýcarsku stal inspirací i pro policii v Česku a hlavně na Slovensku, kde by si to lidé trpící Matovičovou psychopatickou tyranií skutečně zasloužili.

Zdroj: https://humansarefree.com/2021/08/swiss-police-reject-the-great-reset.html