‚Digitální biologie‘: Pohled na biologii jako na zdroj politické moci

Mateřská společnost Googlu, Alphabet, je již dlouho a hluboce zakořeněna v mnoha odvětvích zdravotního průmyslu, ale nyní navíc dále expanduje s novou dceřinou společností Isomorphic Labs. Tato nová společnost se pokusí objevit „společnou základní strukturu mezi biologií a informační vědou“ údajně ve snaze urychlit objevování nových léků. Bude partnerem farmaceutických a biomedicínských společností. ⁃ Editor TN

Pan VK ve své knize o základech konceptuální gramotnosti „Total control – velký reset globalismu“ na straně 68 přichází s pojmem „biopower“ když říká: Proto jsem přesvědčen, že v době tohoto Velkého resetu budeme svědky nově definovaných a všudypřítomně využívaných forem biologické moci. Francouzskému filozofovi a sociálnímu teoretikovi Michelu Foucaltovi (1926 – 1984) je připisováno, že zavedl termín biopower, Foucault vysledoval vývoj a uplatňování moci až ke vzniku disciplinárních opatření a institucí řízených vládami za účelem regulace obyvatelstva v 18.,19.a 20.století. Napříč sociální oblastí se začala šířit celá řada „nápravných institucí“ – od azylových domů, přes věznice a továrny až po školy, nemocnice a univerzity. Každá z nich sloužila k vštěpování určitého způsobu lidského chování a vědomí. Nad těmito socializačními institucemi stál panovník (monarcha), který se později stal státem. Podle Foucaulta je klasickým privilegiem suverénní moci „právo vzít život, nebo nechat žít“. Byl to model kodifikovaný v klasické politice a zůstal v podstatě nezměněn během přechodu od klasické suverénní moci k moderní státní moci. Biopower je technologií moci pro řízení lidí ve velkých skupinách, ccharakteristickou vlastností této politické technologie je, že umožňuje ovládat celé populace.

Americký alternativní web technocracy.news uveřejnil následující článek, který úvahy pana VK o současné politické biomoci jejiž globální implementaci pod rouškou falešné pandemie COVID zcela potvrzuje a v jistém smyslu ještě více rozvíjí. V rámci tohoto procesu politizování biologie pak dochází i ke zvěrstvům jako je řízená vakcinační genocida. Článek od Hemisse Harabisse volně přeložila a upravila Myšpule.

Zdá se, že dnes vstupujeme do neuvěřitelné nové éry biologického a lékařského výzkumu. Minulý rok byl průlomový, protože systém umělé inteligence AlphaFold2 společnosti DeepMind byl konečně uznán jako řešení té již 50 let staré velké výzvy ve skládání proteinů. AI je nyní schopná předpovídat 3D strukturu proteinu přímo od jeho aminokyselinové sekvence a to s přesností na atomární úrovni. To byl zlomový okamžik pro zavedení nových výpočetních metod a využití umělé inteligence v současné biologii.

Na základě tohoto pokroku byla dnes nadšeně vytvořena nová společnost mateřského Alphabetu – Isomorphic Labs – komerční podnik s posláním přetvořit celý proces objevování léků od prvních principů s přístupem na prvním místě AI a nakonec dojít až k modelování a porozumění některých ze základních mechanismů života.

Již více než deset let je firma DeepMind průkopníkem pokroku v oblasti umělé inteligence a často používá hry jako zkušební půdu pro vývoj všeobecných výukových systémů, jako je AlphaGo , jediný počítačový program, který porazil světového šampióna ve hře Go. Nyní se nacházíme ve vzrušujícím okamžiku historie, kdy se tyto nové technologie a metody stávají dostatečně výkonnými a sofistikovanými, aby je bylo možné aplikovat na problémy reálného světa, včetně samotných vědeckých objevů. Jedna z nejdůležitějších aplikací umělé inteligence, která mě napadá, je v oblasti biologického a lékařského výzkumu a je to oblast, které se s nadšením věnuji již mnoho let. Nyní je ten správný čas posouvat to vpřed rychlým tempem as vyhrazeným zaměřením a zdroji, které Isomorphic Labs přinese.

AI-first přístup k objevování drog a biologii

Pandemie vynesla do popředí tu pro lidstvo životně důležitou práci, kterou současní brilantní vědci a lékařim vykonávají každý den, aby pochopili a bojovali s nemocemi. Zdá se, že základní využití nejmodernějších výpočetních metod a metod umělé inteligence může dnes vědcům pomoci posunout jejich práci na ještě vyšší úroveň a výrazně tím urychlit proces objevování léků. Metody umělé inteligence se budou stále více používat nejen k analýze dat, ale také k vytváření výkonných prediktivních a generativních modelů komplexních biologických jevů. AlphaFold2 je toho důležitým prvním důkazem, ale čeká nás toho ještě mnohem více.

Myslím si, že celou biologii lze na její nejzákladnější úrovni chápat jako komplexní systém zpracování informací, i když mimořádně složitý a dynamický. Z této perspektivy vyplývá, že mezi biologií a informační vědou může existovat jedna společná základní struktura – izomorfní mapování mezi těmito dvěma vědami – odtud název nové společnosti Alphabetu. Biologie je pravděpodobně příliš složitá a chaotická na to, aby mohla být jednoduše zapouzdřena jako pouhý soubor přehledných matematických rovnic. Ale stejně jako se matematika nakonec ukázala být tím správným jazykem pro popis fyziky, biologie se může ukázat jako dokonalým typem režimu pro aplikaci AI do procesu poznání. Přímo na webu Isimorphic Labs se dozvídáme následující:

Co bude dál s Isomorphic Labs

„Toto je jen začátek toho, co se, jak doufáme, stane radikálním a zcela novým přístupem k objevování léků, a já jsem neuvěřitelně nadšený, že se tento nový ambiciózní komerční podnik rozjede a že budeme spolupracovat s farmaceutickými a biomedicínskými společnostmi. Budu sloužit jako generální ředitel pro počáteční fázi Isomorphic, zatímco zůstanu generálním ředitelem DeepMind, částečně proto, abych pomohl usnadnit spolupráci mezi dvěma společnostmi tam, kde je to relevantní, a stanovit strategii, vizi a kulturu nové společnosti. To bude samozřejmě zahrnovat vybudování prvotřídního multidisciplinárního týmu s hlubokými odbornými znalostmi v oblastech, jako je umělá inteligence, biologie, medicinální chemie, biofyzika a inženýrství, shromážděných ve vysoce spolupracujícím a inovativním prostředí.“

Jako průkopníci ve vznikající oblasti „digitální biologie“ se těšíme, že pomůžeme zahájit průlom do úžasně produktivního nového věku biomedicíny. Poslání Isomorphic Labs nemůže být důležitější: pomocí naší umělé inteligence urychlit objevování léků a nakonec najít léky i na některé ze současných nejničivějších nemocí lidstva.“

uvádí na webu společnosti Demis Hassabis, generální ředitel Deep Mind a Isomorphic Labs. Propojení digitálních technologií, umělé inteligence a biologie opět posouvá hranici toho, co VK definuje jako biopower – politická biomoc, když ve své knize Total control – velký reset globalismu tvrdí, že biomoc vykonává kontrolu nad správou života. Biomoc nad lidským tělem znamená, že stát má zákonné právo podrobovat jednotlivce dohledu a trestat jej uvězněním nebo jinými sankcemi, a že občan má sloužit státu, nikoliv obráceně jako tomu bylo (nebo mělo být) dosud, tedy že stát by měl sloužit občanovi.Začínáme žít (pokud tedy již dávno nežijeme) v biopower totalitě, kde musíme režimu a státu sloužit, nebo přijdou sankce.

Technokracie nastupuje: Digitální ID je nastaveno na ovládání celého vašeho života!

„Indie se dnes stala globálním testovacím prostorem pro mnoho technologií nastupující politické biomoci, bylo zde jako v první zemi na světě zavedeno všudypřítomné digitální ID, které bude v blízké budoucnosti naším stálým společníkem během dne a poskytne nám přístup ke každé službě, budově a aktivitě v našem životě. Pokud nás od něj kdokoliv „odřízne“, tak skutečně nebudeme mít vůbec nic ale v přímém rozporu se slovy Klause Schwaba nebudeme z toho mít vůbec radost. Technokraté usilují o úplnou kontrolu nejen nad námi, ale úplně nad vším ve společnosti, ať již se to „hýbe“ nebo ne“ uvádí editor TechnocracyNews v úvodu článku o zavádění Gatesova digitálního ID do běžného života občanů v Indii (ID2020)

Neustálé lokální lockdowny, nařizování sledování a trasování, neustálý dohled, ztráta práva na protest a mnohá další totalitní opatření se nyní stávají součástí „nového normálu“ režimu biologické moci, který uplatňují pod tatktovkou globalistů státy po celém světě. Biomoc se projevuje v regulaci všech aspektů našeho života, uvádí k tomu VK v knize Total control. V současnosti se propojení digitálních technologií, kvantového computingu a hlavně zavádění technologií AI s biologií stalo tím hlavním výkonným nástrojem prosazování politické biomoci a absolutní kontroly ve společnosti. Vzniká bezprecedentní „lékařská“ biototalita 21.století, ve které se státní orgány snaží podřídit celý lidský život režimu totální biopolitické moci a učinit jej vědomým. Nový obor biopolitiky spojuje individuální a kolektivní do posilujícího mixu technologickýxh, politických, právních a finančních aspektů ve kterých se váže na globální restrukturalizaci moci v podobě nových totalitních režimů vznikajících v reakci na mimořádnou (uměle vytvořenou) „pandemickou situaci“. Není proto asi žádným velkým překvapením, že ty nejprogresivnější společnosti podnikající v oboru propojení digitálních technologií a biologie, jako je například i zmiňovaná Isomorphic Labs na začátku tohoto článku jsou všechny v rukou globalistů, kteří se snaží podřídit veškerý lidský život na celé planetě své totální biologické moci. A jak vidíme na příkladu v současnosti probíhající vakcinační genocidy, uzurpují si právo rozhodování jak nad naším životem, tak nad naší smrtí!

Indický příběh

Indická databáze Aadhaar dnes obsahuje digitální identifikaci více než 1 miliardy obyvatel, což z ní činí ten dosud největší biometrický digitální identifikační systém, jaký byl kdy na světě zkonstruován. Podobné systémy jsou nyní tlačeny k implementaci všude na Západě, počínaje pochopitelně diskutovanými „COVID passy“ digitálními očkovacími pasy.

> Aadhaar je de facto systémem sociálních kreditů. I když je prodáván veřejnosti jako klíčový přístupový „bod“ (něco jako Czechpoint, ale propracovanější) k vládním službám, navíc ještě sleduje také geolokaci uživatelů, jaké mají zaměstnání a jejich nákupní návyky. Závady v systému ale vedly k nevýslovnému počtu úmrtí mez těmi nejchudšími, protože jim byly díky chybám v systému například odepřeny nezbytné příděly jídla

> Nastupující biologicko-digitální diktatura dneška silně spoléhá na zbrojení a kontrolu informací. Očkovací pasy jsou vstupem do digitálních ID, které umožňují těm, kdo ovládají tento systém, ovládat také prakticky všechny aspekty našeho života a zároveň vydělávat třeba na prodeji našich biometrických údajů. Bez jakékoliv možnosti se tomu bránit.

> Vedoucí postavou v tomto schématu nastupující globální lékařské diktatury je kdo jiný, než-li pan Bill Gates, který má dominantní vliv jak na Big Tech, tak na globální zdravotní politiku, ale i na zemědělskou a potravinovou politiku (včetně biopirátství a padělání potravin), na technologii modifikace počasí a další klimatické technologie, na dohled, na vzdělávání a pochopitelně i na média. (Odtud pramení ona big-tech cenzura se kterou se dnes bohužel setkáváme den co den, obzvláště na mediální alternativě)

> Snaha USA o zavedení očkovacího pasu se celá točí kolem partnerství veřejného a soukromého sektoru s názvem Vaccine Credential Initiative (VCI). Ústřední roli v tomto partnerství má vojensko-zpravodajský think-tank s názvem MITRE, který se specializuje na skryté sledování a sběr dat o amerických občanech.

Zatímco se média nadále posmívají všem varováním odpůrců biopower totality, že očkovací pasy jsou jen součástí dozorčí struktury, která se pravděpodobně stane trvalou součástí našich životů, pokud dovolíme jejich zavedení, stále nic nenasvědčuje tomu, že tomu tak nebude, že by se tomu ještě podařilo jakkoliv zabránit. Nastupující politická biomoc je skutečně silná a ze svého cíle biologicko-digitání total control neuhne ani o píď!

V „The Jimmy Dore Show“ pan Dore zdůrazňuje a vede rozhovor s Maxem Blumenthalem o jeho článku „Veřejné zdraví nebo soukromé bohatství? Jak digitální očkovací pasy dláždí cestu pro novodobý digitální dohledový biokapitalismus,“ tedy naprosto bezprecedentní dozorový systém v rozhovoru s investigativním reportérem Jeremym Loffredem.

Článek s tímto interview shrnuje některé z tragických důsledků, které lze očekávat v případě úspěchu celosvětového zavedení digitálních očkovacích pasů. Loffredo a Blumenthal ve své diskuzi poukazují právě na již zmíněnou na Indii, kde již byl zaveden systém digitálních ID.

Databáze nazvaná Aadhaar obsahuje digitální identifikace více než 1 miliardy obyvatel, což z ní dělá největší biometrický digitální ID systém, jaký byl kdy na světě zkonstruován.

Indický systém ilustruje nebezpečí digitálních ID

Ačkoli to není tak oficiálně prezentováno, tak tento systém je „de facto systémem čínských „sociálních kreditů“, trvdí autoři. Je sice prodáván veřejnosti jako klíčový přístupový bod k vládním službám, ale ve skutečnosti navíc také sleduje geolokaci, zaměstnání a nákupní zvyklosti všech jeho uživatelů.

Indové nemají jinou možnost, než se podřídit tomuto invazivnímu sledování, aby měli přístup k vládním službám ale hlavně k vládním asistenčním programům, jako jsou příděly potravin. Jak asi lze očekávat od takové monstrózní databáze, existují v ní závady a v Indii se takové závady ukázaly nakonec dokonce jako smrtící. Loffredo a Blumenthal to vysvětlují:

„Smrt hladem Etwariya Devi, 67leté vdovy z venkovského indického státu Džhárkhand, by nejspíš nakonec mohla projít úplně bez povšimnutí, kdyby ovšem nebyla součástí rozšířenějšího trendu.

Stejně jako 1,3 miliardy obyvatel Indie i Devi byla donucena se zapsat do státního Indického biometrického digitálního identifikačního systému zvaného Aadhaar, aby měla i nadále přístup k důležitým veřejným službám, včetně získávání svého měsíčního přídělu 25 kg rýže.

Když se její otisk prstu nezaregistroval v ještě poněkud chatrném digitálním systému (což si po svých dvou návštěvách Indie dokážu poměrně živě představit), byl Devi odepřen její příděl jídla. V průběhu následujících tří měsíců roku 2017 jí bylo opakovaně odmítáno jídlo, dokud sama doma nezemřela hladem.

Premani Kumar, 64letá žena rovněž z Jharkhandu, potkal stejný osud jako Devi, zemřela hlady a vyčerpáním téhož roku poté, co systém Aadhaar převedl automaticky omylem výplaty jejího důchodu na jinou osobu a to bez jejího vědomí či svolení, zatímco jí k tomu navíc i odřízl měsíční příděly jídla.

Podobně krutý osud doběhl i další oběť digitalizace v Indii, Santoshi Kumari, 11letou dívku, rovněž z Jharkhandu, která údajně zemřela při žebrání o rýži poté, co byl její rodině zrušen přídělový lístek, protože chybou v systému nebyl propojen s jejich digitálním ID v Aadhaaru.

Tyto tři srdceryvné oběti patřily k celé dlouhé řadě úmrtí na indickém venkově v roce 2017, která byla přímým důsledkem zavádění digitálního ID systému Aadhaar.

Vládněte prostřednictvím medicíny

Jak poznamenali dále autoři článku v TechnocarcyNews, všichni současní „titáni globálního kapitalismu“ dnes využívají pandemii COVID-19 k implementaci tohoto druhu systémů digitálních ID ve stylu čínského sociálního kreditu a to všude, po celém západním světě:

„Všem těm, kteří touží po ukončení omezení souvisejících s pandemií, byly jako klíč k znovuotevření ekonomiky a obnovení jejich osobní svobody nabízeny digitální programy potvrzující jejich očkování proti COVID-19. Ale implementace těchto imunitních pasů také urychluje vytvoření kýžené globální infrastruktury pro zavedení digitální identity.“ Tedy digitálního ID, přesně jak tvrdil Bill Gates o projektu ID2020

Tento plán je ovšem stejně tak ďábelský jako geniální. Zatímco vzestup diktatur historicky dosud pokaždé zahrnoval použití ozbrojených sil k podmanění si neukázněné veřejnosti, dnešní začínající diktatura se silně spoléhá na vyzbrojení systémů AI a na kontrolu informací.

Pokud jste si udělali alespoň trochu času na to, abyste se podrobněji seznámili s konceptem nastupující totalitní technokracie v podobě nového světového řádu vzývaného politiky posledních zhruba sedmdesát let, který má v sobě také poměrně výraznou transhumanistickou složku, tak byste měli chápat, proč to celé náhle dává dokonalý smysl a bylo to vlastně ve skutečnosti docela předvídatelné. Spojením problematiky zdravotní péče s digitálním sledovacím aparátem získáte velmi robustní platformu pro automatizované hromadné řízení společnosti technologiemi AI

Použití strachu v tomto scénáři implementace totalitní biomoci také funguje dobře, protože většina z nás chce zůstat naživu a nechceme, abychom jak my, tak naši milovaní zemřeli. Takže snadno propadáme mediálním lžím jako je ta, že „musíme zavřít svět a izolovat se uvnitř na celé měsíce, jinak všichni zemřeme“. O čemž se nás snaží propagandou přesvědčit veškerá mainstreamová média, podobně jako o tom, že pro obnovení našeho „normálního“ života je nutné podstoupit ruskou ruletu v podobě sebevražedné vakcinace jakýmsi utrejchem v podobě nevyzkoušené genové terapie.

Bill Gates mění veřejné zdraví na zdroj svého soukromého bohatství

Vedoucí postavou v tomto schématu celosvětově nastupující lékařské diktatury je Bill Gates, který má nyní dominantní vliv nejen na Big Tech, ale také na globální zdravotní politiku, zemědělství a potravinovou politiku (včetně biopirátství a padělaných potravin), modifikaci počasí a další klimatické technologie,ale také na dohled , vzdělávání a média. Jak uvedli Loffredo a Michele Greenstein v článku GrayZone z 8. července 2020:

„Za bonancí public relations o Gatesovi leží znepokojivá historie, která by měla vzbudit obavy, zda plány jeho nadace na vyřešení pandemie budou tím skutečným přínosem pro globální veřejnost, stejně jako to, že si tím opět jen značně rozšíří a navíc upevní svou moc nad mnoha mezinárodními institucemi.

Gatesova nadace již účinně privatizovala mezinárodní orgán pověřený vytvářením globální zdravotní politiky (WHO) a přeměnila jej na pouhý prostředek pro získání politické dominance své biomoci ve společnosti.

Usnadnila vypouštění toxických produktů mezi obyvatele globalizovaného Jihu a dokonce využívala chudé lidi celého světa jako pokusné králíky pro experimenty s léčivy. Vliv Gatesovy nadace na politiku veřejného zdraví je prakticky závislý na zajištění toho, aby veškeré dosud platné bezpečnostní předpisy a další vládní funkce v rámci jednotlivých států se staly příliš slabé na to, aby je nebylo možné jednoduše obejít…

Silné důkazy naznačují, že Gates Foundation funguje jako trojský kůň pro západní korporace, které si samozřejmě nekladou jiný cíl než je zvýšení jejich zisku.“

Gates skutečně daruje miliardy soukromým společnostem a silně investuje právě do produktů a podniků, kterým daruje peníze a které potom propaguje jako jediné možné řešení veškerých palčivých světových problémů, ať už jsou to hlad, nemoci, pandemie a nebo mainstreamem dnes neustále omílaná změna klimatu.

Jak naznačuje The GrayZone, Gatesovo globální zdravotnické impérium je spíše o budování impéria pro něj samého a jeho technokraty, než o skutečné podpoře veřejného zdraví. Asi proto není divu, že Gates označil tvůrce indického Aadhaaru za „hrdinu“ a mnoho Gatesových iniciativ se snažilo implementovat podobný systém digitálního ID na Západě.

Jde totiž vždy jen o kontrolu a zisk

Jak v jednom videu vysvětlil Blumenthal, všechny tyto novodobé biometrické identifikační systémy umožňují soukromým společnostem profitovat z našich osobních (soukromých) údajů. Dělají to už léta, samozřejmě, vysávají naše osobní údaje online a pak je prodávají komukoli, kdo je ochotný za ně zaplatit, ať už to jsou podvodníci a nebo renomované společnosti.

Ale biometrický identifikační systém jim umožní prodávat a profitovat z vašich otisků prstů, duhovky a vašeho obličeje společně se všemi dalšími údaji, které jsou s námi svázány, od našich lékařských a pracovních údajů až po sociální a finanční služby. Soukromí se v blízké budoucnosti stane privilegiem velice bohatých, ostatní na něj nebudou mít vůbec žádný nárok

Abychom to shrnuli, očkovací pas/digitální ID systém umožní těm, kteří ovládají tento systém, doslova neomezeně těžit z naší identity a soukromí, ale zároveň nás naprosto zotročit v tomto novém systému. Je to vlastně jen modernizovaný otrokářský systém, digitální, čistý a jednoduchý, a hlavně bez možnosti z něj jakkoliv vystoupit. Biopolitická agenda nového světového řádu v podobě total control právě přichází. A já opět uznávám, že největší současný český žijící konceptuální analytik, anonymní pan VK, autor knihy Total control a zároveň šéfredaktor kontroverzního webu Aeronet, který je pravdoláskařsky bigtech korporacemi a mainstreamem označován jako „proruský desinformační server“ má opět a naprosto ve všem svatou pravdu. Takže vám všem, kteří jste dosud nepochopili co se to odehrává všude okolo nás pod rouškou netopýří pandemie, bych opět doporučila vyhodit televizi z okna, chcete-li přežít a místo ní začít číst právě Aeronet!

Zdroje: VK – Total control – velký reset globalismu, knihy ABB 2020, https://www.technocracy.news/digital-id-is-set-to-control-your-life/

https://www.isomorphiclabs.com/blog

Dokonce už i Americká mainstreamová média začínají zpochybňovat účinnost vakcín proti COVID-19

Web chemicalviolence.com přinesl článek výše uvedeného znění od Nolana Bartona. Velice bych si přála, aby napomohl i českým mainstreamovým prestitutům k odvaze začít alespoň naznačovat, když už ne naplno říkat, pravdu. Kdy si konečně uvědomí i redaktoři ČT, že jejich propaganda napomáhá vraždění obyvatel pod rouškou pochybné vakcinace a nakonec zničí životy i členům jejich vlastních rodin?

Volně přeložila Myšpule.

Články v Amerických a Britských mainstreamových médiích začínají zpochybňovat účinnost vakcín proti Wuhanskému koronaviru (COVID-19), protože se jím evidentně nakazí stále více již očkovaných lidí a široce nabízená přeočkování zdá se, situaci ale vůbec nepomáhají.

Nedávný článek v Bloombergu uvedl: „Zdá se, že všichni očkovaní lidé dostávají koronavirus až překvapivě vysokou rychlostí. Dodal, že mezi odborníky „roste obava, že očkovaní lidé mohou být dokonce mnohem zranitelnější vůči vážným onemocněním, než jsme si dosud mysleli“.

Článek také zmínil malé plážové městečko Provincetown, v Massachusetts, kde došlo k jednomu z nejznámějších ohnisek výskytu Covidu mezi očkovanými lidmi . Letošního čtvrtého července o víkendu se tam společně sešli tisíce očkovaných i neočkovaných lidí, aby tu spolu oslavili svátek.

Asi tři čtvrtiny ze 469 infekcí zaznamenaných hned následně po této oslavě byly mezi plně zaočkovanými lidmi.

The Daily Beast , který věnoval celou dobu pandemie propagaci vakcinace a zostouzení všech těch, kdo s očkováním váhají, dokonce nyní připouští, že počet infekcí Covidu v „ultra-vakcinovaném“ Izraeli velice prudce stoupá. Začátkem tohoto měsíce izraelské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že 64 procent ze 400 pacientů s COVID-19 v jejich zemi, kteří leží ve vážném stavu v nemocnici, tak bylo plně očkováno.

Předběžné údaje o vakcínách zveřejněné v červenci letošního roku také zjistily, že vakcína Pfizer COVID-19 byla v průměru pouze na 40,5 procenta účinná při prevenci dalších symptomatických infekcí.

Analýza, která byla provedena, když se údajná delta varianta stala dominantním virovým kmenem v Izraeli, ukázala na slábnoucí účinnost vakcíny Pfizer . Byl pouze ze 16% účinný proti symptomatickým infekcím u těch, kteří dostali dvě dávky vakcíny v lednu. U lidí, kteří dostali dvě dávky do dubna, byla míra účinnosti proti symptomatickým infekcím 79 procent.

Nakažení poskytuje větší ochranu proti variantám než očkování

Někteří lidé se ptají, zda není dnes lepší chytit COVID-19 než další přeočkovávání. Nedávný titulek britské, dokonce vládou financované BBC, se ptal: „Jaký je ten nejlepší způsob, jak posílit naši imunitu?“

„Dnes je to důležitá otázka, která má vážné důsledky pro rozhodování, zda-li by měly být děti vůbec očkovány. A zda použijeme spíše virus nebo další posilovací injekci k doplnění imunity u dospělých. Oboje se stalo velice spornými tématy,“ stojí v článku.

Mohli bychom si kopat vlastní hrob“ po velice dlouhou dobu , jestli si myslíme, že COVID můžeme na uzdě udržet jen tím, že budeme každý rok aplikovat jakási posilovací očkování“ řekla Eleanor Riley, imunoložka z University of Edinburgh .

Po nakažení virem totiž získáte mnohem širší imunitní odpověď, než po absolvování očkování. „To znamená, že pokud jste opravdu prodělali infekci, můžete mít mnohem lepší imunitu i vůči jakýmkoli novým variantám, které se objeví, protože máte imunitu i vůči více dalším patogenům, než jen proti spike proteinu,“ řekl Riley. (Související: Přirozená imunita proti COVID-19 vs imunita vyvolaná vakcínou .)

Náš přirozený imunitní systém nás totiž chrání před velkým množstvím patogenů, čímž zabraňuje těmto patogenům způsobovat nám onemocnění. Umělé potlačení přirozené imunity, zejména u těch mladších věkových skupin, se tak může stát velmi problematickým nebo fatálním.

Jelikož si vrozený imunitní systém nedokáže zapamatovat všechny patogeny, se kterými se kdy setkal – naše přirozená imunita nemá takzvanou imunologickou paměť – můžeme se na něj nadále spolehnout pouze za toho předpokladu, že jej budeme neustále a dostatečně trénovat.

Takový účinný trénink naší imunity je dosahován pouze pravidelným vystavováním se mnoha environmentálním činitelům, včetně různých rizikových patogenů. Lockdowny a nošení respirátorů tedy možná dokonce brzdí trénink našeho vrozeného imunitního systému.

Hromadné očkování stejně nezastaví přenos COVIDU-19

Vědci si začínají uvědomovat, že ani hromadné očkování jen tak nevymaže SARS-CoV-2 z planety, což je virus způsobující COVID-19. Nyní naopak doporučují, aby se virus mohl volně šířit v populaci.

„Nemáme nic, co by zastavilo přenos, takže si myslím, že jsme v situaci, kdy takzvaná stádní imunita již není možná a mám podezření, že virus vyvolá novou variantu, která bude ještě o poznání lepší v infikování již očkovaných jedinců,“ řekl Andrew Pollard , ředitel Oxford Vaccine Group, parlamentnímu plénu začátkem tohoto měsíce.

Pollard tvrdil, že pokud nebude masové testování zastaveno, tak by „Velká Británie mohla být v situaci neustálého přeočkování populace“. Řekl, že pouze ti, kteří mají příznaky, by měli být testováni, zatímco všichni ostatní by se měli vrátit do svého každodenního života.

Stádní imunita není dosažitelná

Další expert na infekční choroby Paul Hunter, profesor medicíny na University of East Anglia , stejnému plénu řekl, že očkování nepřinese stádní imunitu. Řekl, že je čas přestat se soustředit na domnělé případy spíše než na skutečné infekce. (Související: Studie: 2 ze 3 Indů mají přirozenou imunitu proti koronaviru, což znamená, že „stádní imunita“ je již dosažena .)

„Musíme začít ustupovat od pouhého hlášení infekcí nebo jen hlášení pozitivních případů přijatých do nemocnice, abychom skutečně začali hlásit počet lidí, kteří jsou nemocní kvůli COVID,“ řekl Hunter, který je také poradcem Světové zdravotnické organizace (WHO). virus. „Jinak se budeme stále jen děsit velmi vysokými čísly, která se přitom ve skutečnosti nijak nepromítnou do zvýšené zátěže nemocnic.“

Podle nedávných zpráv analýza provedená Public Health England ukázala, že očkovaní a neočkovaní lidé mají podobnou virovou zátěž, když chytí virus, a pravděpodobně mají stejnou pravděpodobnost přenosu na ostatní.

Islandský státní epidemiolog dospěl ke stejnému závěru.

„Opravdu nemůžeme dělat nic jiného, ​​než nechat viru, aby se uvolnil do společnosti, aby populace promořením dosáhla stádní imunity,“ řekl Porolfur Gudnason, hlavní epidemiolog islandského ředitelství veřejného zdravotnictví . „Musíme se pokusit očkovat a lépe chránit ty, kteří jsou zranitelní, ale tolerujme jinak tu epidemii. Nyní skutečně není naší prioritou přeočkovat všechny třetí dávkou.“

Masové očkování podporuje šíření nových variant

V březnu tohoto roku odborník na vakcíny Dr. Geert Vanden Bossche naléhal na vlády, aby zastavily očkovací akce . Ve svém otevřeném dopise tehdy uvedl, že další očkování pouze podpoří šíření nových „nebezpečných variant“ viru.

Vanden Bossche řekl, že pokračující masové vakcinace „pravděpodobně dále posílí adaptivní imunitní únik, protože žádná ze současných vakcín nezabrání replikaci nebo přenosu virových variant“.

Imunitní únik je termín používaný k popisu situace, ve které hostitel viru – v tomto případě člověk – již není schopen svým imunitním systémem rozpoznat patogen, jako je relevantní varianta nebo mutant SARS-CoV-2, a čelit mu.

„Čím více budeme tyto vakcíny používat k imunizaci lidí uprostřed pandemie, tím nakažlivější bude ten virus,“ napsal Vanden Bossche. „S rostoucí nakažlivostí se ovšem také zvyšuje pravděpodobnost virové rezistence vůči vakcínám.“

Na webu Immunization.news najdete další novinky a informace související s vakcínami proti koronaviru.

Zdroje zahrnují:

WakingTimes.com

Bloomberg.com

CNBC.com

BBC.com

Dryburgh.com

Tečka za svobodou. Vzdání se odpovědnosti za svůj vlastní život se stává všeobecně přijímaným narativem současnosti.

Rozdíl mezi demokracií a diktaturou je v tom, že v demokracii nejdřív volíte a pak posloucháte rozkazy, zatímco v diktatuře neztrácíte s volbami čas.

Charles Bukowski, americký básník a spisovatel 1920-1994

„Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých, a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů, a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie.“ — Sókratés klasický řecký filozof -470 – -399 př. n. l.

Zdroj: https://citaty.net/citaty-o-demokracii/

„Co znamená fráze ‚federální forma vlády‘?“
„Federální forma vlády znamená, že politické subjekty, které ji tvoří (v tomto případě jednotlivé státy), se dohodly, že se v rámci pravidel daných ústavou vzdají některých svých pravomocí, zatímco jiné si nechají pro sebe. Nebo, jak říká náš 10. dodatek, vyhradí je pro stát a pro lid.“
„Tolik se obávali centralizované moci,“ řekl jsem.
„Ano.“
„Přesto se zdá, že si ji federální vláda usurpuje stále víc a víc.“
Jen obrátil oči v sloup a usmál se.
„Kdy se senátoři začali volit v přímých volbách?“ zeptal jsem se.
„Změnou ústavy v roce 1916.“
„Takže jaký je skutečný rozdíl mezi republikou a demokracií?“.
Zamyslel se. „Pojďme se bavit o republikách“, řekl. „Dnes existuje mnoho druhů. Některé jsou volené, některé jsou vojenské diktatury. Ale v klasické formě je republika forma vlády, která se pokouší smíchat to nejlepší že všech tříd společnosti dohromady. Původně zde byl sparťanský model, což bylo trojvládí králů, aristokracie a demokratického sboru.“
„Další republika, která se objevila na světě mezi prvními, byl raný Řím. Byla to směs demokratické vlády lidu, aristokracie, která formovala senát a konzulů, kteří tvořili exekutivu a nahradili krále.“
„Takže první republiky byly částečně demokratický volené,“ řekl jsem.
„To je pravda. Také měly psanou ústavu, která vymezovala povinnosti a zodpovědnost jednotlivých subjektů. Římané zahrnuli všechny občany do vlády a jejich ústava poskytovala záruky a vyvažovala jednotlivé třídy v naději, že všichni budou žít spolu v harmonii, aniž by některá třída získala na vrch.“

Citace a překlad z anglického originálu A Republic vs. A Democracy (http://www.backwoodshome.com/articles2/silveira90.html)

Překotnost společenských změn je dnes neskutečná. Konspirace se stávají realitou stále rychleji a to, co bylo ještě před rokem nemyslitelné a spadalo do kategorie sci-fi, nebo románů typu Orwelova 1984 se stalo diskutovanou a leckdy politicky protlačovanou realitou. Ať se to již týká geonženýringu, zneužití zdravotnictví k dosažení politických cílů, omezování lidských svobod a práv z důvodu jakéhosi vyššího „mravního“ principu, segregace lidí na základě jejich „poslušnosti“ a apartheid společnosti na poslušné „očkované“ a neposlušné „neočkované“, nebo doslova brutální desinformační propagandy mainstreamových médií vedené současně s vylhaným bojem proti „desinformacím“ a „hybridním hrozbám“ čti „s bojem proti šíření a odhalování pravdy mediální alternativou“.

Vlády jednotlivých národních států se pod pláštíkem boje s globální „pandemií“ uměle vytvořené a šířené „chřipky“ preznetované ovšem vždy pouze jako smrtelně nebezpečná nemoc ohrožující lidstvo a způsobující kolaps „zdravotnického systému“, chovají doslova jako utržené ze řetězu, obzvláště pak v případech, kdy jde o jakoukoliv možnost omezování práv a svobod svých občanů. Miliony hloupějších ovčanů tuto mediální hru na pandemii bohužel pro ostatní skutečně stále žerou a kromě toho, že jsou ochotni dobrovolně podstoupit sebevražedné očkování coby druh postmoderní eutanázie řízené vládou (a ještě podepsat informovaný souhlas), tak jsou navíc i dobrovolně ochotni podřídit se veškeré vládní buzeraci a šikaně v podobě nesmyslných a neúčinných restrikcí, prý nutných k poražení této světové pandemie a ještě svoji naprostou posraností a hloupostí šikanují ostatní, kteří narozdíl od nich nemají v hlavě nasráno, nejedou na vlně uměle mediálně udržovaného strachu a chtějí nést svoji vlastní odpovědnost za svůj život a za svá rozhodnutí. Tedy chovají se normálně, odpovědně a svobodně tak, jak jim to zaručuje (alespoň dosud, ovšem jak dlouho ještě?) naše Ústava.

Novely zákonů v současnosti velice často přijímaných ve stavu legislativní nouze či za nouzového stavu jsou leckdy naprosto zrůdné a podobají se nacismu druhé světové války.

Tato jízda na vlně dlouhodobě udržovaného strachu, kterou živí mnohá, vlastně všechna mainstreamová média, je v tom lepším případě minimálně pouze rychlou cestou vedoucí k ekonomické likvidaci země, v horším případě pak vedoucí ke koncům, které raději nechci ani domýšlet.

Rozmysleme si, zda v naší zemi, kde jsme zažili dlouhé roky nesvobody (ačkoliv mě osobně bylo v roce 1989 pouhých 16let), v naší zemi, kde lidé byli perzekuováni za svou odlišnost, děti nemohly studovat, pokud byli jejich rodiče z jakéhokoli důvodu režimu nepohodlní, kde byli lidé umlčováni, pouze za to, že projevili jiný názor než byl ten oficiálně přijímaný a propagovaný, chceme dnes jít po 32 letech relativní svobody opět tou stejnou, totalitní cestou omezování osobních svobod a lidských práv (ačkoliv pod zdravotní záminkou nikoliv ideologickou) a cestou novodobého apartheidu, tedy dělení lidí na rozdílné sociální kasty – tedy na „očkované“ a „neočkované“, kdy „očkovací průkaz“ neboli Covid-pass bude jakousi novodobou „výjezdní doložkou“ a stane se potenciálně propustkou k práci, sportu, ale třeba i k možnosti vzdělání. Skutečně toto chceme?

Z historických zkušeností víme, kam až dělení a označování lidí může dojít. Víme, že důsledky mohou být tragické. A přesto to znova dopouštíme, přesto se znova podřizujeme politické zvůli zkorumpovaných loutek, jen dnes nikoli v rukou loutko-vodičů z UV KSČ, ale v rukou globalistů a nikým nevolené světové ekonomické, tedy většinou finančně-digitální „elity“. Tedy lidí, sdružených v mocném a politicky vlivném spolku globalisty a fašisty Klause Schwaba nazývaném pravdo-láskařsky coby WEF (World Economic Forum) jejichž kategorickým imperativem je „lhát, krást a podvádět“ a kteří se rozhodují vždy a pouze na základě rozhodovacího principu „osobně výhodné“ a „osobně nevýhodné“ a rozhodně se neřídí svým svědomím, protože žádné nemají.

S velkým znepokojením proto dnes sleduji celou tu situaci kolem očkování, covid pasů a nastupující diskriminaci neočkovaných, která navíc neustále eskaluje. Kladu si otázku, zda skutečně chceme ustoupit nechutnému politickému vydírání, kterému se ovšem politicky korektně říká „bonifikace“ nebo „benefitizace“ očkování, a vzdáme se svého přirozeného práva na svobodu a rovnost, získaného na základě jakési „vyšší“ autority než jakou je zkorumpovaná a falešně zvolená vláda naší země na svůj post dosazená vlivnými lidmi odněkud z druhé strany světa, kterým pokrytecky, fanaticky a nadšeně slouží a to u onemocnění, jehož smrtnost je podle všech dostupných údajů pouze někde okolo 0,3 % a u dětí ještě méně. Nechápu, že je možné, že tomu naprosto vylhanému hysterickému non-stop brutálnímu covido-zpravodajství ještě někdo věří, ale je evidentní, že bohužel věří!

Naplňuje mne zhnusením a odporem, když vidím ty úplně posrané ubožáky stojící v respirátorech sami na zastávkách autobusů někde v polích, klepajících se strachy před tou smrtelnou nemocí a ze zoufalců jedoucích sami autem v respirátoru se mi okamžitě chce zvracet. To jsou lidé, kteří ovšem za to co se děje okolo nás, skutečně mohou, aniž by si to ovšem jakkoli uvědomovali. Podobně jako pán sedící s manželkou u jediného obsazeného stolu v jisté Kladenské „čínské“ restauraci, který s vytřeštěnýma očima sledoval, jak vietnamce u které jsme si byly objednat jídlo vysvětluji, že ji nejsem povinna poskytnout jakékoli informace o svém zdravotním stavu, protože na to prostě podle stále ještě platné legislativy prostě nemá právo. Na smrt vyděšený pán dobrovolně se prokazující svým „covid-passem“ nechápavě kroutil hlavou nad moji nezodpovědností a nad tím, že se odmítám podřídit fašistické buzeraci naší vlády a jejím nezákonným opatřením. Cítil se nejspíš bezprostředně ohrožen na životě, aniž by mu došlo, že skutečnost je taková, že svým „očkováním“ ohrožuje on mě, nikoli já jeho. Já očkována nejsem a nebudu, protože jsem zdravá a nevidím jediný důvod proč to vražedné pseudoočkování absolvovat. On očkován zjevně byl, tudíž zdravý být nemohl a navíc do svého okolí šířil nebezpečné spike-proteiny. Což nejspíš vůbec nevěděl, nebo to považoval za konspiraci, protože na Seznamu nebo na Novinkách.cz to v samé pravdě a moři lásky za konspiraci označili.

Rychlost, s níž se nám dnes vše mění před očima, je neuvěřitelná, šílená a tak překotná, že kdyby nám někdo ještě před pouhým rokem řekl, kam až lze zajít, málokdo by tomu asi uvěřil. A dnes je to realita, ve které jsme nuceni žít! Ale ono může být opravdu zle, ještě mnohem hůře, než si vůbec dovedeme představit. V současné době už jsou totiž leckde ve světě přijaty nebo přijímány zákony, které jsou v naprostém rozporu s lidskými právy tak, jak jsme je dosud znali. Náš bejbližší soused Rakousko a jeho únorové „povinné očkování“ je toho velmi zřejmým důkazem. Ale nejen u našich sousedů vzniká orwelovská budoucnost nás všech.

Tak třeba v jednom z australských svazových států, v Západní Austrálii, byla již v září 2020 přijata novela zákona o veřejném zdraví z roku 2016, která mimo jiné umožňuje nařídit očkování a dává policii či jiné pověřené osobě právo příslušného člověka zadržet, zajistit jej, převézt jej do místa, kde má očkování podstoupit, použít donucovací prostředky k tomu, aby mohl být naočkován, a sundat z něj veškeré oblečení, včetně spodního prádla. Totéž platí pro nařízení vyšetření, sledování a léčby, pro které je též možné použít nedobrovolného zadržení a donucovacích prostředků, a to dokonce včetně sejmutí veškerého oblečení, a to i spodního prádla. (par.158 Public Health Act 2016) Právo na jakousi lidskou důstojnost se již vůbec nebere v potaz. Kdysi svobodná západní země Austrálie se stala fašistickým průkopníkem Nového světového řádu. A to se tím již ani netají, vrcholní politici to klidně řeknou veřejně a otevřeně do mainstreamových médií, která v Austrálii spravodajství klidně přeruší jakýmsi podivným a jakoby „nechtěným“ záběrem z jakési na první pohled evidentně satanistické černé mše. Co to mělo znamenat se pochopitelně nikdo neobtěžuje jakkoliv vysvětlit.

Velmi nebezpečný je též připravovaný zákon, který leží ve výboru Sněmovny (Aseembly) státu New York v USA. Jedná se o návrh zákona A416 o přemístění osob s infekčním onemocněním, osob, které se dostaly do kontaktu s infekčním onemocněním, a přenašečů infekčních onemocnění, kteří jsou potenciálně nebezpeční pro veřejné zdraví. ( Návrh zákona A416 )

Jedná se o novelu zákona o veřejném zdraví, která dává guvernérovi státu New York nebo jím pověřené osobě v případě vyhlášení nouzového stavu v důsledku epidemie jakékoli infekční nemoci právo nařídit přemístění jednotlivce či skupiny osob do detenčních zařízení či jejich zadržení v detenčních zařízeních.
Zadrženy mohou být osoby či skupiny osob, které jsou infekční, jsou přenašeči infekční nemoci, nebo se dostaly do kontaktu s infekční osobou, pokud jsou nebo mohou být nebezpečné pro veřejné zdraví a mohlo by dojít k vysoké nemocnosti či vysoké úmrtnosti. Zadrženy však mohou být i osoby, u nichž je na něco takového pouze podezření, a to vše pouze na základě příkazu guvernéra státu New York.

Zadržené osoby  mají právo na vlastní žádost vyjádřit se ke svému případu, pouze pokud je jim nařízeno zadržení kratší než 3 pracovní dny. Při zadržení delším než 3 pracovní dny mohou zadržení požádat o propuštění, na což musí guvernér nebo jím pověřená osoba reagovat a do 3 pracovních dnů podat žádost o soudní příkaz schvalující  zadržení. Zároveň musí požádat o zrychlené řízení.

Zadržení se však může vléct dlouhé měsíce a prakticky není časově omezeno. Návrh zákona stanoví, že takto zadržované osoby nesmí být bez příslušného soudního příkazu v žádném případě zadrženy déle než 60 dní. Pokud bude soudní příkaz povolující zadržení vydán, musí guvernér požádat o přezkoumání takového zadržení do 90 dnů po jeho vydání a poté do 90 dnů po každém následujícím soudním přezkoumání….

Zdá se vám toto normální? Přijde vám normální, že vědecká fakta o vražedné „vakcíně“ firmy Pfitzer, kterou ze zákona musí zveřejnit FDA budou zveřejněny až v roce 2076, protože americká FDA nemá k dispozici dostatečné množství lidských zdrojů aby se dokázala prokousat necelým 400tisíci stránek textu dříve, než v roce 2076? Přijde vám normální, že naše „objektivní veřejnoprávní“ ČT24 nás neinformuje o demonstraci 17.11. na Staroměstském náměstí, které bylo úplně plné lidí, stejně jako Letenské náměstí? A ze včerejší demonstrace ve Vídni proti nesmyslné povinnosti očkování přijaté fašistickou Rakouskou vládou přinese letmou zmínku s tím, že tam bylo asi 20tis.lidí (což bylo odhadem na Staromáku)? Odhady hovoří o tom, že ve Vídni bylo včera v ulicích 250-300tis.lidí! Všude tam, kde režimu dochází argumenty, tak nastupuje cenzura. Osobně se s tím setkávám takřka denně poslední dva roky, proto na začátku videí uvádím, že jsem „zakázaná“ youtuberka, protože to tak skutečně je! Ale nikoliv proto, že šířím nevhodný obsah a zdravotní desinformace jak mi tvrdí fašistická big-tech korporace prostednictvím YouTube, ale proto, že upozorňuji na pravdu, která je současnému politickému režimu nepohodlná. A zkuste vyhledat mé stránky věnující se občanské investigativní žurnalistice na doméně https://myspulesvet.org třeba ze Seznamu. Nenajdete nic, Seznam pouze ukáže jakousi nicneříkající „chybovou hlášku“. Lidi probuďte se, je skutečně nejvyšší čas!

Myšpule v Kladenském paneláku 21.11.7529 nebo 2021 dle úředníků v Bruselu.

Institut žádá vazbu pro Vojtěcha a Svrčinovou. Mohou za šíření koronaviru, tvrdí předseda

Český alternativní web Czcech Free Press přinesl následující zprávu: https://www.czechfreepress.cz/kauzy/institut-zada-vazbu-pro-vojtecha-a-svrcinovou-muzou-za-sireni-koronaviru-tvrdi-predseda.html

Institut práva a občanských svobod podal trestní oznámení na ministra Adama Vojtěcha (za ANO), hlavní hygieničku Pavlu Svrčinovou a další neznámé osoby pro podezření ze spáchání úmyslného trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci. Institut je podle slov předsedy Tomáše Nielsena přesvědčen, že opatření vedou k nekontrolovatelnému šíření koronaviru očkovanými lidmi. Ten zároveň žádá zvážení vazby pro zmíněné osoby.

  • institut-zada-vazbu-pro-vojtecha-a-svrcinovou-muzou-za-sireni-koronaviru-tvrdi-predseda

„Proto jsme rovněž policii požádali, aby neprodleně zahájila kroky vedoucí k uvalení takzvané předstižné vazby na hlavní hygieničku Svrčinovou a ministra zdravotnictví Vojtěcha. Jejím účelem je zabránit pachateli v dalším páchání trestné činnosti,“ uvádí advokát Tomáš Nielsen, předseda Pro Libertate – Institutu práva a občanských svobod, a dodává: „Pokud policie potvrdí náš názor, že ke spáchání trestného činu dochází, měla by ve věci vazby bezodkladně konat.“

Vláda ANO a ČSSD podle dostupných informací v pátek ráno schválí další opatření proti šíření covidu-19. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha mohou být zásadní povahy. To víceméně potvrdil také dosluhující premiér, který sice odmítl, že by opatření mohla znamenat uzávěru Česka, a ve čtvrtek povahu opatření nechtěl přiblížit, mohou ale podle něj být zásadní.

Server Seznam Zprávy ve čtvrtek upozornil, že by Česko mohlo od prosince po vzoru Rakouska jako potvrzení o bezinfekčnosti uznávat jen očkování nebo prodělaný covid-19. Na kulturní, sportovní akce či do restaurací by nebylo možné jít pouze s negativním testem na covid. Rada pro zdravotní rizika odmítla povinné očkování, i když se o něm podle serveru „velmi silně“ diskutovalo.

Právníci Pro Libertate podali také trestní oznámení proti „brutální“ očkovací kampani Ministerstva zdravotnictví. Podle nich se zveřejněním snímků může ministerstvo zdravotnictví dopouštět hanobení lidských ostatků a šíření poplašené zprávy. „Mám pocit, že se vláda na sklonku svého funkčního období dostala do jakési absurdní křeče. Zřejmě potřebuje dokončit obchody, které rozjela a které nechce nechat příští vládě,“ uzavírá Nielsen.

zdroj: https://prazska.drbna.cz/zpravy/zdravi/7359-institut-zada-vazbu-pro-vojtecha-a-svrcinovou-muzou-za-sireni-koronaviru-tvrdi-predseda.html

Depopulační agenda psychopatické elity

Kdo z příslušníků oné globální „elity“ podporuje vylidňování Země? Je třeba se mít na pozoru, nejvlivnější lidé světa se vás ze všech sil snaží zabít. Chtějí zabít vás i vaši rodinu!

11.října 2018 přinesl alternativní web HumansAreFree.com článek od Michaela Snydera a Alexandra Lighta, který je dnes ještě aktuálnější, než byl před třemi roky. Volně přeložila a doplnila Myšpule. Před třemi roky šlo pouze o „konspirační“ teorii, která se dnes kromě jiného i speciální operací COVID, stala krutou realitou našeho života. Globální elita se nás snaží zabít, naše vlády se nás snaží zabít a myslí to naprosto vážně! Mezi globální „elitou“ planety panuje jasná shoda v jedné myšlence, že přelidnění planety Země je primární příčinou většiny současných palčivých problémů kterým náš svět čelí, a že již začíná být patrná až zoufalá potřeba to začít řešit. Tito lidé, ačkoli jsou sami lidé (dle mého názoru jsou spíše NE-lidé) jsou skálopevně přesvědčení o tom, že všichni lidé (kromě jich samých pochopitelně) jsou morem naší planety a pokud budeme nadále ponecháni jen sami sobě ve svých rozhodnutích, tak planetu zcela jistě naprosto zničíme…
Největší současný depopulátoři planety

Podle současné světové elity lze vše, co se dnes na naší planetě děje špatného, tedy vše od globálního oteplování až po naše stále narůstající ekonomické problémy, přímo vysledovat zpět až k jejich společné příčině, kterou je dle nich nedostatečná kontrola populačního růstu. Varují, že pokud se nic neudělá s explodující populací, tak budeme záhy čelit velmi temné budoucnosti plné chudoby, válek a utrpení na špinavé, pusté a zdevastované planetě.

Stěžují si, že například udržovat naživu starší pacienty, a obzvláště ty, kteří jsou nevyléčitelně nemocní, „stojí naší společnost příliš mnoho“, a také horlivě propagují potraty dětí, které tu nikdo (oni) „nechce“, protože by prý byly až „příliš velkou zátěží“ pro naši společnost. Já bych se v této souvislosti ještě zamyslela nad otázkou, jestli na druhou stranu právě je, tyto elitáře světa, tady vlastně vůbec někdo chce. Jestli naopak nejsou právě oni tou největší zátěží celé společnosti. Protože zatímco přes 30 000 renomovaných vědců z celého světa se shodne na tom, že ono neustále mediálně omílané globální „oteplování“ je jen další podvod z řady podvodů této naší „elity“, tak Anglický princ Charles a prý nejbohatší člověk světa Jeff Bezos (Rotschildové jsou nejspíš příliš stydliví a skromní, než aby dávali veřejně na obdiv výši svého majetku, který je možná až 1000x násobný než ten Bezosův) si zaletěli svými soukromými tryskáči na šálek čaje, aby si tam vzájemně postěžovali, jak my ostatní vypouštíme stále příliš mnoho CO2 a zatěžujeme jim „jejich“ planetu.

Pro ty, kteří věří v tuto ideologii přelidnění a pohádce o globálním oteplování je dobré naprosto cokoli, co by jakýmkoli způsobem snížilo lidskou populaci. Tato pokroucená ideologie je dnes propagována naprosto všude, slyšíte o ní ve filmech, v současných televizních pořadech, v populární hudbě, v bezpočtu knih, dočtete se o ní na mnoha nejvýznamnějších webových stránkách světa vyučuje se na téměř všech těch nejdůležitějších vysokých školách a univerzitách planety.

Lidé prosazující tuto ideologii, narozdíl od nás všech ostatních, totiž rozhodně nemají ale ani trochu hluboko do kapsy, většina z nich je doslova nechutně bohatých, a jsou k tomu skálopevně přesvědčeni o tom, že pomáhají „zachraňovat svět“ většinou tím, že se jakýmkoli způsobem a za každou cenu snaží zmenšit velikost lidské populace. A protože sami sebe přece nezabijí, nezbývá než povraždit nás ostatní, nás „plebs“ a „darmožrouty“.

Ve skutečnosti je mnoho z nich zcela pevně přesvědčeno o tom, že se nyní nacházíme doslova v boji „na život nebo na smrt“ o osud celé naší planety a že pokud se lidstvo brzy dobrovolně nerozhodne přijmout kontrolu nad populací, bude to řešení muset být zkrátka „vynuceno“. Globální elity přijaly agendu války proti celému lidstvu jako součást svého „Great reset“, plánu na „záchranu“ planety.Na summitu světových lídrů Konference OSN o změně klimatu ( COP26 ) princ Charles dokonce vyzval k „rozsáhlé vojenské kampani “ proti znečišťování planety a emisím CO2, která by vedla válku proti lidstvu kvůli záchraně všech živočišných druhů, ostatních organismů na Zemi a pochopitelně této elity.

Chápu, že to pro mnoho lidí může znít stále velmi konspirativně, nebo jako ze sci-fi románu. Ale skutečně dnes reálně existuje poměrně značné množství lidí, kteří jsou těmito záležitostmi naprosto posedlí, a mnoho z nich je vysoce společensky postavených, bohatých a ve velmi prominentních pozicích po celém světě.

Uvedu zde 32 citátů od těchto současných prominentů o kontrole populace, které zcela jasně ukazují, že současná světová „elita“ skutečně věří, že ostatní lidé jsou morem planety Země a že je bezpodmínečně nutné jejich velké a rychlé vyhlazení:

1. Slavný moderátor britské televize Sir David Attenborough : „Jsme morem planety Země. Nejde jen o změnu klimatu; jde o volný prostor, o místo pro pěstování potravy pro tuto obrovskou masu lidí. Buď omezíme svůj populační růst, nebo to za nás udělá příroda a příroda to začala dělat za nás právě teď.“

2. Paul Ehrlich , bývalý vědecký poradce prezidenta George W. Bushe a autor knihy „ The Population Bomb řekl“: „To, že pro naši společnost je tím základním lékem, snižení rozsahu veškerého lidského podnikání (včetně velikosti populace) a udržení její souhrnné spotřeby v rámci únosnosti kapacity Země je zřejmé, ale příliš opomíjené nebo popírané“.

A Paul Ehrlich ještě jednou , tentokrát o velikosti rodin: „Z mého pohledu dnes nemá nikdo právo na to, mít 12 dětí, nebo dokonce ani tři,tedy pokud tím druhým těhotenstvím nejsou dvojčata“

3. Dave Foreman , spoluzakladatel organizece Earth First: „My lidé jsme se stali nemocí, lidskými neštovicemi.“

4. Zakladatel CNN Ted Turner : „Celková světová populace 250-300 milionů lidí, což je 95% pokles populace oproti současné úrovni, by bylo naprosto ideální.“

Dále prohlásil: „Je nás na Zemi příliš mnoho lidí; proto dnes máme globální oteplování.“

Na štěstí pro nás a bohužel pro něj a mnohé další zanícené depopulátory planety byly jak současné mýty o přelidnění i uměle vyvolávaný dojem globálního oteplování opakovaně vyvráceny vědeckou komunitou. Přesto zůstávají hlavním mediálním narativem mainstreamu.

5. Japonský vicepremiér Taro Aso řekl o pacientech s vážnými nemocemi: „Nemůžete dobře spát, když víte, že to všechno platí naše vláda. Tohle se vyřeší pouze tehdy, pokud je necháš co nejrychleji zemřít.“

6. David Rockefeller : „Negativní dopad populačního růstu na všechny ekosystémy naší planety se stává děsivě evidentním.“

7. Ekologický aktivista Roger Martin : „Na omezené planetě je optimální populace poskytující nejlepší kvalitu života pro všechny jasně mnohem menší než její maximum, což umožňuje v důsledku pouhé její přežití. Čím více nás je, tím je méně pro každého; méně lidí tedy nutně znamená lepší život.“

8. Osobnost HBO Bill Maher : „Jsem pro-choice, jsem pro asistovanou sebevraždu, jsem pro legalizaci eutanázie, jsem pro cokoli, co dá tuto dálnici do pohybu – to je to, pro co jsem. Je to tu příliš přeplněné, celá planeta je příliš přeplněná a my proto musíme usilovně podporovat smrt.“

9. Profesorka MIT Penny Chisholm : „Skutečným trikem ve smyslu pokusu vyrovnat se s populací někde někde okolo 9 miliard je přimět lidstvo, aby co nejrychleji klesala porodnost v rorzvojových zemích. A to potom určí úroveň, na které se lidé se Zemi vyrovnají.“

10. Julia Whitty , sloupkařka pro Mother Jones: „Jediným známým řešením ekologické krize je zpomalit růst naší populace co nejrychleji, a více než se zpomaluje nyní, a nakonec jej úplně zvrátit – zároveň tím zpomalíme a nakonec zcela změníme rychlost, se kterou spotřebováváme zdroje naší planety.

„Úspěch v těchto dvou snahách vyřeší naše nejnaléhavější globální problémy: klimatické změny, nedostatek potravin, nedostatečné zásoby pitné vody, migrac, zdravotní péči, ztrátu biologické rozmanitosti rostlin i živočišných druhů, a dokonce i války.

„Na jedné frontě jsme již udělali nebývalý pokrok, snížili jsme celosvětovou plodnost z průměrných 4,92 dětí na ženu v roce 1950 na dnešních 2,56 – to je výsledek pokusu a někdy jdoucí i cestou brutálně vynuceného omylu, ale je to také výsledek dosažený, díky každé ženě a její individuální volby a odpovědnosti. Rychlost této revoluce ve snížení porodnosti, která jde tvrdě proti přirozenému biologickému naprogramování, se považuje za dosud možná náš největší společný počin.“

11. Profesor Coloradské státní univerzity Philip Cafaro v článku nazvaném „Klimatická etika a populační politika“: „Ukončení růstu lidské populace je téměř jistě nezbytnou (ale ne zcela postačující) podmínkou pro prevenci katastrofických globálních klimatických změn. K tomu může být skutečně nutné co nejrychleji a výrazně snížit současný počet lidí.“

12. Profesor biologie na Texaské univerzitě v Austinu Eric R. Pianka Nemám nic proti lidem ani žádnou špatnou vůli. Jsem však bytostně přesvědčen, že celému našemu světu, včetně celého lidstva, by se bez tolika lidí vedlo mnohem lépe.“

13. Detroit News Columnst Nolan Finley : „Vzhledem k tomu, že národní pozornost je věnována kontrole porodnosti, zde je můj nápad: Pokud chceme bojovat proti chudobě, snížit násilnou kriminalitu a snížit naši trapně vysokou míru předčasného ukončování základní školní docházky, měli bychom v Michiganu vyměnit fluorid v pitné vodě za antikoncepci .

V Michiganu máme problém s dětmi. Příliš mnoho dětí se dnes rodí nezralým rodičům, kteří ještě nemají schopnosti je řádně vychovat, příliš mnoho dětí dnes rodí chudé ženy, které si je prostě nemohou dovolit, a až příliš mnoho dětí je zplozeno povaleči, kteří všude rozšiřují své semeno a pak klidně odejdou pryč od následků.“

14. John Guillebaud , profesor plánováného rodičovství na University College London: „Mít o jedno dítě v rodině méně, má řádově větší vliv na naší planetu než všechny ostatní věci, které pro to lze udělat, jako je třeba důslednější zhasínání světel. Jedno dítě v rodině navíc se emisemi rovná spoustě letů letadlem po celé planetě.“

15. Demokratický stratég Steven Rattner : „ pokud nezačneme přidělovat zdroje na zdravotní péči obezřetněji – přidělování je správný název – tak explodující náklady na Medicare potopí celý federální rozpočet.“

16. Matthew Yglesias , obchodní a ekonomický korespondent pro Slate, v článku nazvaném „Případ pro panely smrti, v jednom grafu“:

„Ale nejenže jsou tyto výdaje na zdravotní péči pro seniory klíčovým problémem ve federálním rozpočtu, naše nepřiměřené přidělování dolarů na zdravotní péči starým lidem je zcela jistě odpovědné za zjevnou nákladovou neefektivitu celého amerického systému zdravotní péče. Když je pacientovi již více než 80 let, je prostý fakt, že mu již žádná léčba nepřinese zázrak, a to ani pokud jde o očekávanou délku života nebo o jeho kvalitu.“

17. Zakladatelka plánovaného rodičovství Margaret Sanger : „Všechny naše problémy jsou výsledkem přemnožení dělnické třídy“ a „Ta nejmilosrdnější věc, kterou každá velká rodina může udělat jednomu ze svých malých členů, je zabít ho.“

18. Soudkyně Nejvyššího soudu USA Ruth Bader Ginsburg : „Upřímně řečeno, myslela jsem si, že v době, kdy bylo o Roeovi rozhodováno, tak zde panovaly obavy z populačního růstu a zejména z růstu té populace, které nechceme mít příliš mnoho.“

19. Sloupkařka ze salonu Mary Elizabeth Williamsová v článku nazvaném „Co když potrat ukončí život?“: „Veškerý život není stejný. Pro liberály, jako jsem já, je těžké o tom mluvit, abychom nakonec nevypadali jako útočníci proti životu, volající zabijte svou babičku a vaše drahé dítě. Přesto tvrdím, že plod může být lidským životem, aniž by měl stejná práva jako žena, v jejímž těle sídlí.“

20. Alberto Giubilini z Monash University v Melbourne, Austrálie a Francesca Minerva z University of Melbourne v článku publikovaném v Journal of Medical Ethics :

„[Když] nastanou po narození takové okolnosti, že by ospravedlnily potrat, mělo by být přípustné to, čemu říkáme poporodní potrat. … Navrhujeme nazývat tuto praxi spíše jako „potrat po porodu“ než jako „zabití kojence“, abychom zdůraznili, že zde je morální status zabitého jedince je srovnatelný se statusem plodu… spíše než s dítětem.

„Proto tvrdíme, že zabití novorozence by mohlo být eticky přípustné a to za všechtakových okolností, za kterých by došlo stejně k potratu. Mezi takové okolnosti patří ovšem i takové případy, kdy novorozenec má potenciál mít (alespoň trochu) přijatelný život, ale bylo by tím ohroženo blaho rodiny.“

21. Nina Fedoroff , klíčová poradkyně Hillary Clintonové: „Musíme pokračovat ve snižování tempa růstu celosvětové populace; planeta již nemůže uživit o mnoho více lidí.“

22. Primární vědecký poradce Baracka Obamy, John P. Holdren : „Může být snažší zavést program sterilizace žen po jejich druhém nebo třetím dítěti, navzdory jeho relativně větší obtížnosti proděláním operace vasektomie, než pokusy o sterilizaci mužů.

Vývoj dlouhodobé sterilizační kapsle, která by mohla být implantována pod kůži a odstraněna, když je žádoucí těhotenství, otevírá další možnosti pro nucenou kontrolu plodnosti. Pouzdro by mohlo být implantováno v pubertě a mohlo by být vyjmuto pouze s oficiálním povolením omezeného počtu porodů.“

23. David Brower , první výkonný ředitel klubu Sierra: „Porození dítěte by mělo být považováno za trestný čin proti společnosti, pokud jeho rodiče nemají vládní licenci… Všichni potenciální rodiče [by měli] být povinni používat antikoncepci, pouze vláda vydává protilátky a to jen těm občanům, kteří jsou vybráni k plození dětí.

24. Thomas Ferguson , bývalý úředník amerického ministerstva zahraničí Office of Population Affairs: „Za veškerou naší prací stojí jediné téma – za každou cenu musíme snížit počet obyvatel. Buď to vlády udělají po našem, pomocí pěkných, čistých metod, nebo budou mít na ulicích takový nepořádek, jaký máme v Salvadoru, v Íránu nebo v Bejrútu. Populace je politický problém. Jakmile se populace vymkne kontrole, vyžaduje to autoritativní vládu, dokonce i fašismus, aby populaci zredukoval…“

25. Michail Gorbačov : „Musíme jasněji mluvit o sexualitě, antikoncepci, o potratech, o hodnotách, které ovládají populaci, protože ekologická krize je zkrátka populační krizí. Snižte populaci o 90 % a náhle již nezbývá tolik lidí, kteří by způsobili velké ekologické škody.“

26. Jacques Costeau : „Abychom stabilizovali světovou populaci, musíme odstranit 350 000 lidí denně. Je hrozné to takto říct, ale stejně špatné je to neříct vůbec.“

27. Finský ekolog Pentti Linkola : „Kdyby existovalo tlačítko, které bych jednoduše mohl stisknout, bez váhání bych se obětoval, kdyby to znamenalo, že tím jedním stisknutím zemřou miliony lidí“

28. Princ Phillip , manžel královny Alžběty II. a spoluzakladatel Světového fondu na ochranu přírody: „V případě, že budu reinkarnován, rád bych se vrátil jako smrtící virus, abych také přispěl svým dílem k vyřešení současného přelidnění naší planety.“

29. Princ Charles , syn výše zmíněného prince Philipa a královny Alžběty II., otevřeně vyjádřil podporu nedávné populační studii biologů Paula a Anne Ehrlichových, vyzývající k drastickému celosvětovému úsilí o snížení porodnosti na celém světě.

Na oficiálních stránkách prince z Walesu princ Charles pochválil nejnovější populační studii Paula a Anne Ehrlichových zveřejněnou v Proceedings of the Royal Society dne 8. ledna 2013, která mimo jiné vyzývá k celosvětově poskytovaným „náhradním potratům“ k odvrácení katastrofy z přelidnění. .

Princ zde napsal : „Ve skutečnosti máme všechny nástroje, aktiva a znalosti, abychom se vyhnuli zhroucení, před kterým tato zpráva varuje, ale pouze tehdy pokud nyní budeme jednat naprosto rozhodně.“

30. Princ William , stejně jako jeho otec a děd před ním, projevil svou podporu ideologii agendy vylidňování. William nedávno prohlásil , že současný populační růst v Africe vytváří obrovský tlak na zdejší přírodní svět a žene tím mnoho druhů zvířat k rychlému vyhynutí.

Očekává se, že rychle rostoucí lidská populace Afriky se do roku 2050 více než zdvojnásobí – to je ohromující nárůst o tři a půl milionu lidí měsíčně ,“ vysvětlil princ William během nedávné akce pořádané Tusk Trust, charitativní organizací, která se zavázala chránit africkou divokou zvěř.

„Není žádných pochyb o tom, že tento obrovský populační nárůst vystavuje divokou zvěř a její přirozená stanoviště obrovskému tlaku.“

„Urbanizace, rozvoj infrastruktury, kultivace – samy o sobě samé dobré věci, ale , pokud hned nezačneme dobře plánovat a přijímat rozhodná opatření tak budou mít hrozný dopad.“

Není žádným velkým překvapením, když vidíme dalšího „elitního“ depopulátora, který prosazuje smrt miliard lidí v zájmu zachování divočiny, ale přitom dělá masivní investice právě do společností, které nejvíce přímo drancují zdroje Země.

31. Henry Kissinger , vrcholný architekt Nového světového řádu , je mnohými lidmi oprávněně považován za jednoho z největších stále žijících válečných zločinců . Tvrdě pracoval na realizaci svých plánů vylidňování země .

H. Kissinger řekl :

„Vylidňování by mělo být tou nejvyšší prioritou naší (Americké) zahraniční politiky vůči třetímu světu, protože americká ekonomika bude vyžadovat velké a neustále rostoucí množství nerostných surovin ze zahraničí, a to zejména z těch méně rozvinutých zemí.“

32. Bill Gates je možná ten v současnosti největší žijící depopulátor . Podle něj jeho otec byl v čele organizace plánovaného rodičovství a ovlivňoval jeho názory na kontrolu populace již od jeho útlého věku.

V přednášce na TEDx vysvětluje, že jedním ze zásadních způsobů, jak snížit úroveň CO2 (která mimochodem nejsou již VŮBEC žádným problémem, protože celkově jsou úrovně produkce CO2 způsobené člověkem v současnosti již velmi nízké ) je snížením lidské populace:

„Svět má dnes 6,8 miliardy lidí. To se velice blíží k devíti miliardám. Pokud dnes odvedeme opravdu skvělou práci na nových vakcínách, zdravotní péči a službách reprodukčního zdraví, mohli bychom to snížit možná o 10 nebo 15 procent.“

Velmi dobrý dokument na toto téma (včetně přednášky, v angličtině) můžete zhlédnout na TOMTO ODKAZU .

Kvůli očkovacím programům prosazovaným Billem Gatesem zemřelo nebo ochrnulo nespočet dětí v zemích třetího světa. Nejpozoruhodnější je, že přes 47 500 případů ochrnutí bylo v Indii hlášeno v důsledku Gatesova očkovacího programu a nejméně 500 000 mladých keňských dívek a žen bylo sterilizováno po vakcíně proti tetanu, kterou podala vláda přes mezinárodní organizace placené právě nadací Billa Gatese.

Nadace Billa Gatese také oznámila vývoj dálkově ovládaného antikoncepčního mikročipu (tj. mikročipu pro kontrolu populace) , který lze implantovat pod kůži mladých žen a vydrží funkční až 16 let.

Prince Philip 1984: Clip from „The Duke: A Portrait of Prince Philip“.

Jak to je doopravdy s úmrtností na COVID vakcíny? Náhled do statistiky a obrázek si udělejte sami.

Christianity Daily.com (Křesťanský deník) přinesl 14.listopadu 2021 nový článek pod dosti vypovídajícím názvem CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí v USA) přistiženo při mazání 6000 úmrtí po Covid vakcínách z webu VAERS

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) by, kdyby svět byl ještě v pořádku, mělo být tím hlavním hlasem všech lékařů a vědců ve Spojených států stojících dnes tváří v tvář globální „pandemii“, ale nedávné odhalení odhaluje, že údaje, které předkládá lidem, zejména pokud jde o oběti COVID vakcín, tak je přinejlepším mírně řečeno trochu diskutabilní, uvedl Křesťanský deník.
Neustálé změny pravidel a pokynů CDC týkajících se COVID vakcín totiž již mnohé odborníky značně unavují a vyvolávají citelné pochybnosti o autoritě této organizace. To je mimo jiné částečně způsobeno také skutečností, že zatímco CDC velice pečlivě sleduje, kdo všechno v USA dostal a kdo naopak nedostal vakcínu na COVID, tak se mu dosud vůbec nepodařilo vrhnout světlo na ty, kteří utrpěli po COVID vakcinaci závažné vedlejší účinky těchto experimentálních vakcín nebo kteří na ně dokonce zemřeli.
V USA totiž dnes neexistuje žádný tlak na vyšetření a podrobné studium případů těch, kteří zemřeli poté, co byli očkováni vakcínou COVID. Občané to však alespoň mohou sledovat prostřednictvím systému hlášení nežádoucích účinků vakcín (VAERS ), databáze společně spravované americkými úřady CDC a FDA.
Úlohou VAERS je oficiálně „přijímat a analyzovat všechny zprávy o nežádoucích účincích (či o možných vedlejších účincích) veškerých vakcín (tedy ne jen těch na COVID) poté, co byla osoba očkována.“ Jde tedy o jakýsi „pasivní systém hlášení“, který prostě jen „spoléhá na to, že jednotlivci posílají zprávy o svých osobních zkušenostech s nežádoucími vedlejšími účinky jakýchkoliv vakcín CDC a FDA“.
Právě v tom spočívá hlavní problém: databáze VAERS v pátek ukázala, že jen ve Spojených státech bylo dosud hlášeno 11 140 úmrtí na vakcínu COVID, přičemž Gateway Pundit uvedl, že toto číslo ukazuje jen mírný nárůst z 9 125 hlášených úmrtí hlášených minulý týden.
Ve středu CDC oznámilo na svých internetových stránkách, že „ve Spojených státech ode dne 14. prosince 2020 až do 19. července 2021, … VAERS obdržela pouze 6,207 hlášení o úmrtí (0,0018%), od lidí, kteří dostali COVID-19 vakcínu.“
V pondělí 19. července ale ten samý web ukázal, že „VAERS obdržel již 12 313 zpráv o úmrtí (0,0036 %) od lidí, kteří dostali vakcínu COVID-19. To je ohromujících 6 000 úmrtí po očkování navíc! Tuto aktualizaci můžete odhalit v internetovém archivu webových stránek
Uveřejněná čísla byla však znovu změněna později již během téhož dne , s počtem úmrtí které kleslo opět na číslo 6 079. Jistě stojí za zmínku i fakt, že uveřejněná data byla také změněna tak, aby zahrnovala pouze úmrtí po očkování mezi 14. prosincem 2020 a 13. červencem 2021.
Pokud jsou údaje, které byly změněny, alespoň trochu přesné, mohlo by to znamenat otřesnou skutečnost, že jen mezi 13. a 19. červencem zemřelo 6000 očkovaných, což je období pouhých šesti dnů!
Video vysvětlující tento podivný incident manipulace lze vidět například prostřednictvím Infowars . Lze se k němu dostat také zde .
Infowars oznámilo, že byla nedávno podána žaloba, v níž je uvedeno, že VAERS nejméně pětinásobně podhodnocuje počty úmrtí zjevně související s očkováním, což tedy znamená, že skutečný počet úmrtí na COVID vakcíny by měl být asi 45 000 osob. Proč je to tak důležité?
Protože otázka bezpečnosti a účinnosti používané COVID vakcíny je nyní důležitější než kdy jindy, protože se v USA blíží počátek školního roku a americká FDA zvažuje rozšíření způsobilosti COVID vakcíny i pro děti.
Ale i zcela mainstreamový Wall Street Journal má dnes již určité výhrady k tomu, aby byly děti očkovány proti COVID, a tvrdí, že vládní politika má dopad na americké děti na základě jedné jediné statistiky: a to počtu dětí mladších 18 let, které zemřely s kódem diagnózy COVID ve svém záznamu o úmrtí. Tato statistika uvádí 335 zemřelých. Zpráva zpochybňuje, proč CDC dosud nedokázalo „přezkoumat příčiny každého dětského úmrtí, aby se skutečně zjistilo, zda je doopravdy způsobil COVID, nebo zda-li se jedná o ůmrtí v souvislosti s již existujícím zdravotním stavem dítěte.“
Místo toho poradní výbor CDC pro imunizaci již v květnu tohoto roku rozhodl, že podané dvě dávky vakcíny na COVID „převáží veškerá jejich rizika pro všechny děti ve věku 12 až 15 let“.
Marty Makary pro WSJ.com napsal: „Napsal jsem do dnešního dne již stovky recenzovaných lékařských studií a nenapadá mě žádný redaktor časopisu, který by přijal tvrzení, že 335 úmrtí bylo způsobeno virem bez údajů, které by naznačovaly, zda byl virus náhodný nebo kauzální a bez podrobné analýzy dalších relevantních rizikových faktorů, jako je obezita.“ (Zdroj: https://www.christianitydaily.com/articles/12678/20210723/cdc-caught-deleting-6-000-covid-vaccine-deaths-from-vaers-website-report-says.htm)
Teď to ještě tenhle fašistický parchant neví, nebo si to zjevně nepřipouští, ale Norinberg číslo 2 se neúprosně blíží a on bude v tomto novém procesu sedět na lavici obžalovaných. Možná by pak stálo uvažovat o obnovení trestu smrti, nemyslíte?

Dala jsem si s tím trochu práce a vyhledala statistiky úmrtí na COVID vakcíny přímo na stránkách VAERS (https://openvaers.com/covid-data/mortality), kde jsem se ke svému zděšení (ačkoliv jsem to tak trochu předpokládala) dozvěděla toto:

Počet případů úmrtí jako vedlejšího účinku očkování od roku 1990 do roku 2021. Takto vypadá bezpečnost COVID vakcín doopravdy. A to chtějí píchat do našich dětí! Probuďte se proboha, genocida národa probíhá přímo před očima nás všech!!!
Úmrtnost po COVID vakcínách od prosince 2020 do listopadu 2021

Zdroj: https://openvaers.com/covid-data/mortality

Jaké další důkazy o „bezpečnosti“ těchto vakcín, jak nám v samé pravdě a moři lásky tvrdí naše veřejnoprávní ČT24, ještě potřebujete, aby vám to konečně otevřelo oči? Vakcíny typu mRNA jsou jednoznačně naprosto nejnebezpečnější vakcíny jaké byly dosud v celé historii lidstva vyrobeny. A tento vražedný a lidi evidentně poškozující humus naši politici nesmírně touží napíchat úplně do všeho co se hýbe včetně dětí, ovšem kromě jich samých, jak předpokládám…

Jen pro zajímavost doplním tento článek tím, co o úmrtích po vakcinaci píše český mainstream:

Tak například blesk.cz uvedl 18.března 2021 v samé pravdě a lásce toto: Lékový ústav za poslední týden zaznamenal deset případů úmrtí, která nastala po očkování proti covidu-19. Celkem jich eviduje 21. Případy ústav odeslal do evropské databáze nežádoucích účinků, kde se poté prověřují. K úternímu večeru lidé ústavu nahlásili 1923 podezření na nežádoucí účinky vakcín proti covidu-19, což je o 417 více než před týdnem. Nejčastěji lidé oznamují reakce podobné příznakům chřipky. Vyplývá to z informací, které dnes Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) v pravidelném hlášení zveřejnil. SÚKL uvádí, že všechna hlášení jsou pouhými podezřeními, nikoliv prokázanými nežádoucími účinky vakcín.

TN.cz 8.dubna 2021 zveřejnila toto:

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) eviduje ke čtvrtku 36 podezření na úmrtí spojené s očkováním proti onemocnění covid-19. Celkově už 2736 lidí nahlásilo nežádoucí účinky. Všechny případy SÚKL prověřuje.

Státní ústav pro kontrolu léčiv informaci zveřejnil ve svém pravidelném týdenním přehledu. Za poslední týden stoupl počet podezření na úmrtí ve spojitosti s očkováním o pět.

První případ úmrtí, který mohl souviset s očkováním, zaznamenal SÚKL 16. února. Celkově nahlásilo nežádoucí účinky po očkování už 2736 lidí, přičemž nejčastěji si stěžovali na horečku, třesavku, zimnici, únavu, slabost, malátnost a reakci v místě vpichu. Česká republika k 7 .4. 2021 hlásí1 909 475 vykázaných očkování.

Ústav zároveň uvádí, že v počtu úmrtí jsou zahrnuty i případy úmrtí na infekci virem SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění covid-19, ke kterým došlo po aplikaci první nebo druhé dávky vakcíny. „Infekce SARS-coV-2 bývá relativně často hlášena jako podezření na nežádoucí účinek očkování proti covid-19,“ píše SÚKL.

Podle ústavu očkování proti onemocnění covid-19 podstupuje velké množství lidí, včetně osob, které trpí závažnými zdravotními problémy. V důsledku toho se mohou vyskytnout i nahlášená podezření na nežádoucí účinky, jejichž důsledkem může být úmrtí.
Všechna hlášená úmrtí jsou podle ústavu důkladně prošetřována, a navíc je posuzuje také výbor Evropské agentury pro léčivé prostředky (EMA), který má v Česku zastoupení.

(to si vždycky říkám, že si z nás normálně dělají prdel, že prostě není možné, aby to, co nám tvrdí, mysleli vážně!)


Zdroj: https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/432535-ustav-proveruje-umrti-36-lidi-po-ockovani-za-tyden-pribylo-pet-pripadu?campaignsrc=tn_clipboard

Artificial Intelligence AI (umělá inteligence) je totalitní dystopie

AI nenápadně vstoupila do našich životů, aniž bychom to leckdy vůbec zaregistrovali. AI totiž stojí za tím, které naše příspěvky a komu se ukážou, vložíme-li třeba post na Facebook, AI sama vyhledává a cenzuruje „hoaxy“, „fake news“, určuje, která videa na ‚YouTube jsou ideologicky nezávadná a která budou vymazána. AI se dokáže sama učit, a je v tom stále lepší. Sice na počátku procesu, když se AI učí třeba poznat kočku na fotografii, tak člověku stačí vidět 2, 3, možná 4, ale maximálně tak 5 koček, aby spolehlivě na každé další fotografii poznal kočku, zatímco AI bude muset vidět tisíce koček, než je sama rozezná na dalších fotografiích a to stejně nebude se 100% přesností, ale tak v 5-10 případech ze sta se stejně splete. Po té co shlédne fotografie 1milionu koček se splete v jednom případě z tisíce a časem bude 100% úspěšná. A člověk bude v tu chvíli druhý, protože není v lidských silách prohlédnout fotografie milionu koček, zatímco AI na to stačí pár vteřin. A víte, co udělá AI v okamžiku, kdy si nedej bože skutečně uvědomí sama sebe? Zní to jako ryzí sci-fi, nicméně přední odborníci na AI tvrdí, že se to klidně stát může a že to nemusí být až v tak vzdálené budoucnosti..Tak co udělá tato zvědomělá AI jako první? No zajistí si to, aby už nikdy nešla vypnout. A jak to udělá si nechci raději vůbec ani domýšlet.

Můj oblíbený alternativní web HumansAreFree.com přinesl následující úvahu nad AI a její rolí v současné politice, řízení, sociální sféře obecně: Individualistické západní společnosti jsou kromě jiného postaveny také na myšlence, že nikdo jiný nezná naše myšlenky, naše lidské touhy a tajná přání, nebo třeba životní radosti a štěstí lépe, než je známe my sami. A tak jsme dosud byli na západě za své životy odpovědni především my sami než například aby za ně byla odpovědna naše vláda, nebo nějaký úřad.

A byla zde obecně přijímána tendence souhlasit s filozofem Immanuelem Kantem, v tvrzení, že nikdo jiný než-li my sami, tak nemá právo vnucovat nám jakékoli své vlastní představy o tom, co je považováno za „dobrý život“, za „správné“ apod.

Ovšem nastupující tzv.pravá Umělá inteligence (AI) toto naprosto změní. Bude nás znát totiž mnohem lépe než se známe my sami.

Umělá inteligence (ai) je totalitní dystopie

Vláda „vyzbrojená“ touto pravou umělou inteligencí by tak klidně mohla tvrdit, že jediná ona přesně ví, co „její“ lidé skutečně chtějí a co je tedy skutečně učiní šťastnými. V nejlepším případě to použije k ospravedlnění paternalismu, v trochu horším k obhajobě fašismu, čehož jsme svědky právě dnes a vlastně všude okoloo nás, a v nejhorším případě k nastolení totalitarismu.

Každé peklo na zemi začíná totiž vždy příslibem nebe. Totalita řízená AI nebude ani trochu jiná. Svoboda se stane pouhou poslušností vládě a státu. Pouze ti naprosto iracionální, zlomyslní lidé nebo podvratné živly s přece mohou přát něco tak nežádoucího, jako je zvolit si svou vlastní životní cestu. Všichni „slušní“ a „poslušní“ občané přece ví, že jejich vláda ví nejlépe co je „dobré“ a „žádoucí“ a co nikoliv. Přesněji řečeno, nikoliv vláda, ale vládou provozovaná AI to ví nejlépe, rozhodně lépe, než-li to víme my sami.

Abychom předešli takové dystopii , jednodušše nesmíme dovolit ostatním, vlastně vůbec nikomu, aby o nás věděl více než o sobě samých víme my. Nemůžeme si prostě dovolit žádnou mezeru v sebepoznání.

Vševidoucí a vševědoucí AI

V roce 2019 miliardářský investor Peter Thiel tvrdil, že nastupující AI je „ doslova komunistická “. Poukázal na to, že umělá inteligence umožňuje jakékoliv centralizující moci monitorovat své občany a vědět o nich nakonec mnohem více, než o sobě vědí oni sami. Což byl také důvod, proč Čína, jak poznamenal Thiel, tak dychtivě přijala AI .

Již víme o přirozeném potenciálu AI podporovat totalitarismus a to možností poskynout doslova orwellovského systému dohledu a kontroly v reálném čase včetně udílení sankcí, trestů apod.za porušení nastavených pravidel. Nemluvě o tendencích AI dokonce skutečně vyzbrojit. A to opět není žádná konspirace, o tom se dnes jedná dokonce na půdě OSN a důkazů najdete na internetu doslova přehršel. Ale AI dává totalitářům do ruky navíc i filozofickou zbraň. Dokud jsme se znali byť jen o trochu lépe než nás znala naše vláda, mohl společenský liberalismus udržet ctižádostivost totality trochu na uzdě.

Ale AI naprostro změnila hru. Dnes všechny velké technologické společnosti shromažďují obrovské množství dat o našem životě, jednání a chování. Algortimy stále se zlepšujícího strojového učení používají tato získaná data (skoro pokaždé bez našeho vědomí, ale paradoxně s naším souhlasem, kdo by taky četl tisíce drobných písmenek než klikne myší na I agree, že?) k výpočtu nejen toho, co budeme dělat, ale také toho, kdo vlastně jsme.

Umělá dnes inteligence dokáže předvídat, jaké filmy se právě nám budou líbit, jaké novinky budeme chtít číst a s kým se budeme chtít spřátelit na Facebooku. Dokáže předpovědět, zdanějaké páry zůstanou spolu, ale také to zda-li se třeba pokusíme o sebevraždu . Z našich lajků na Facebooku dokáže přesně AI předpovědět naše náboženské a politické názory, určit naši osobnost, inteligenci, nebo jestli užíváme drogy či jestli jsme šťastní.

A přesnost takových předpovědí AI se budou neustále jen zlepšovat. V nepříliš vzdálené budoucnosti, jak nám ve svém díle naznačil spisovatel Yuval Noah Harari, nám umělá inteligence dokonce možná řekne, kdo že to vlastně jsme, mnohem dříve, než to my sami poznáme.

Tento vývoj v aplikaci AI algoritmů do našeho života může mít doslova seismické politické důsledky. Pokud nás totiž díky AI naše vlády mohou znát lépe než se známe my sami, otevírá se tím nové ospravedlnění pro zasahování státu a vlády do všech aspektů našich životů. Začnou nás tyranizovat a to pochopitelně ve jménu našeho vlastního dobra. No samá pravda a láska, jako všude a ve všem okolo nás. Je to vždy vše vždy jen pro naše dobro, stejně jako jsou pro naše dobro ty vražedné vakcíny na nemoc, co možná ani neexistuje, jen to tak díky mediální masírce vypadá. A když na to kdokoli upozorní, vševědoucí a vše vidoucí AI jeho upozornění takřka okamžitě smaže.

Svoboda skrze tyranii

Filosof Isaiah Berlin to předvídal již v roce 1958. Identifikoval tehdy dva typy svobody . Jeden typ, varoval, by zákonitě vždy vedl k tyranii.

Negativní svoboda je takzvaná „svoboda od“. Je to svoboda od zasahování jiných lidí nebo vlády do vašich záležitostí. Negativní svoboda znamená, že vás nikdo jiný nemůže omezovat, pokud vy sami neporušujete práva někoho jiného.

Naproti tomu pozitivní svoboda je „svoboda k“. Je to svoboda být pánem sama sebe, svoboda plnit své skutečné touhy, svoboda žít svůj vlastní, odpovědný a racionální život. Kdo by tohle nechtěl?

Ale co když vám náhle někdo jiný řekne, že nejednáte ve svém „skutečném zájmu“, ačkoli on ví, jak byste tak jednat mohli. Pokud nebudete poslouchat, mohou vás nutit být svobodní – nutit vás pro vaše „vlastní dobro“. Toto je totiž jeden z nejnebezpečnějších nápadů, jaké kdy v historii lidstva byly vymyšleny. Přesně tato myšlenka, respektive její uskutečnění totiž zabila desítky milionů lidí ve Stalinově Sovětském svazu, a nebo v Maově Číně .

Ruský komunistický vůdce, V.I. Lenin údajně jednou řekl, že mu kapitalisté rádi prodají provaz, na kterém je on potom pověsí. Peter Thiel tvrdil, že s objevem technologie AI kapitalistické technologické korporace ze Silicon Valley prodaly čínskému komunismu nástroj, který teď svoji podstatou hrozí podkopáním základních principů demokratické kapitalistické společnosti . AI je vlastně to zmíněné Leninovo lano.

Bojujme za sebe

My sami můžeme předejít této technologické dystopii pouze tehdy, když nás nikdo jiný nebude moci poznat lépe než se poznáme my sami. Nikdy nesmíme propadnout sentimentu nad tím, jaké dobré úmysly může mít někdo, kdo touží mít nad námi takovou moc. Historicky to totiž vždy skončilo pokaždé jen katastrofou.

Jedním ze způsobů, jak zabránit vznikající propasti v sebepoznání, je postavit se nekompromisně za ochranu našeho soukromí. Thiel, který označil AI za komunistickou, tvrdil, že „ kryptoměna je libertariánská “. Kryptoměny mohou totiž, v případě, že nebudou centralizované tak, jak si to představuje globální digitálně-finanční komplex „umožňit nám zachování našeho soukromí “. Ochrana našeho soukromí totiž především snižuje schopnost ostatních nás poznat a následně pak tyto znalosti využít k manipulaci s námi pro svůj vlastní osobní zisk, přesně tak, jako to dělají dnešní Big Tech korporace.

Na druhou stranu lepší poznání sebe sama prostřednictvím umělé inteligence ovšem nabízí také velké výhody. Možná jej budeme moci využít k výrazně lepšímu pochopení toho, co nás skutečně učiní šťastnými, zdravými, nebo bohatými. Může nám velice účinně pomoci například při výběru povolání . Obecněji řečeno, nejen technokraté ale sama umělá inteligence nám jakoby slibuje, že lze vytvořit ekonomický růst, který bude trvale udržitelný.

Problém totiž vůbec není v tom, že umělá inteligence neustále zlepšuje možnosti a hlubku našeho sebepoznání. Problém je v v tom, kdo má přístup k tomu, co se o nás ví . Vědění o nás výhradně v rukou někoho jiného znamená že tím získává nad námi obrovskou moc. Ale vědění o nás v našich vlastních rukou pro nás znamená nárůst vlastní síly, moci a schopností.

Z tohoto důvody by každý, kdo zpracovává naše soukromé údaje za účelem vytváření jakéhokoliv druhu znalostí o nás, by měl být ze zákona povinen nám tyto znalosti odevzdat. Potřebujeme nutně a rychle aktualizovat myšlenku „ nic o nás bez nás “ pro současný věk všudypřítomné AI. A jsitě se nemusím zmiňovat o tom, že současný trend je pochopitelně naprosto a přímo opačný, tedy že jsou tendence získávat co nejpodrobvější a nejintimnější data o nás, dokonce i o našem těle a to pokud možno úplně bez našeho povědomí o tom, že by se něco takového vůbec mohlo dít. Ty prapodivné hydrogely a nanočástice ve vakcínách jsou totiž přesně o tomto a to mi může Seznam tvrdit, že je to konpsirace jak chce, já vím, že není. A taky vím, že všechny nitky se sbíhají v nějakém superpočítači s AI.

To, co nám umělá inteligencehlavně říká o nás samých, je, že je na nás, abychom zvážili její použití, ne to, aby ostatní profitovali z jejího zneužívání. Na kormidle cesty naší duše tímto světem a našem zrození v něm by měla být vždy jen jedna ruka. A ta by měla být naše!

Zdroj: Theconversation.com, https://humansarefree.com/2020/08/artificial-intelligence-totalitarian-dystopia.html

Švýcarská policie jde příkladem, mohla by být vzorem i pro Českou policii! Pracujeme pro lidi, ne pro elitu!

Alternativní zpravodajský web humansarefree.com přinesl 23.8.2021 článek o Švýcarské policii, který přináší světýlko naděje, že snad ne vše je úplně ztraceno. Přála bych si, aby postoj švýcarské policie k příjimaným represivním „koronavirovým“ opatřením byl inspirací i pro české kluky v uniformách, kteří by tak konečně zcela dostáli svému sloganu:Pomáhát a chránit!

Policie ve Švýcarsku se bouří proti „ Velkému resetu “ tím, že odmítá prosazovat vládou uložená omezení vůči široké veřejnosti.

článek od Jaye Greenberga přeložila Myšpule

Skupina švýcarských policistů poslala otevřený dopis na ředitelství švýcarské federace policistů (FSFP) ve kterém prohlašuje, že policisté ve Švýcarsku pracují pro lidi a ne pro globální elity.

Skupina v dopise varovala, že nebude prosazovat žádná taková vládou přijatát omezující opatření, která by nepřiměřeně podkopávali základní práva a svobody švýcarských občanů.

„Pokud by opatření byla v rozporu s obecným míněním obyvatel a neúměrně omezovala jejich základní práva, řada policistů by je zkrátka nebyla ochotna uplatňovat,“ napsala skupina policistů v otevřeném dopise.

Zatímco dopis byl přijat velice příznivě švýcarskou veřejností, FSFP se pokusila zlehčit toto „policejní povstání“ nepravdivým tvrzením, že zastupuje pouze zanedbatelně malý počet policistů.

Adrian Gaugler z Konfederace policejních velitelů jednotlivých kantonů šel ve svých tvrzemích ještě dále a výslovně pohrozil odvážným švýcarským policistům sankcemi, pokud by i nadále odmítali přijátá vládní opatření prosazovat

„Důstojník, který odmítne prosadit zákon, může být podle zákona o policii potrestán,“ řekl Gaugler.

„Švýcarská policie odmítající prosazovat nesmyslná opatření proti koronaviru není ve svém úsilí jediná na světě “ píše ve svém článku dále Chris Tomlinson.

„Počátkem tohoto roku například i policie v kanadské provincii Ontario odmítla přijmout své nové pravomoci dané ji současnou provinční vládou, které by jí umožňovaly například zastavit jakéhokoli motoristu nebo chodce a to i v případě, že nespáchal žádný přestupek a požadovat od něj informace, aby prokázal, kde žije a proč není během „lockdownu“ doma.“

Omezující vládní opatření však rozumné úřady odmítají uplatňovat v dnešní době všude možně na světě kde jsou přijímána, nejen v Evropě.

Dokonce někteří zákonodárci ve Spojených státech dnes také vyzývají veřejnost, aby po vládních úřadech požadovala svobodu.

Jak Neon Nettle poprvé informoval minulý týden, také republikánský senátor Rand Paul (R-KY) vydal své prohlášení, ve kterém vyzývá Američany z řad amerických patriotů a vlastenců, aby povstali proti tyranské vládě podvodem zvoleného Joea Bidena, a aby „odolali“ plánu „Velkého resetu“ prosazovaného globálními elitami prostřednictvím masové občanské neposlušnosti.

Senátor Paul otevřeně vyzval americkou veřejnost, aby se radikálně postavila proti všem neústavním koronavirovým „opetřením“, uzamčením, očkovacím mandátům a dalším škodlivým politickým praktikám, které nezákonně prosazují a na občany jednotlivých států dnes uvalují globální světové elity „chtivé absolutní totalitní moci“.

V příspěvku pro Fox News Paul označil vůdce demokratů Bidena a předsedkyni Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosy za prachsprosté „tyrany“.

„Nemohou nás všechny prostě zatknout,“ prohlásil dále senátor Paul, když vyzval patrioty, aby „odolávali“ všem pokusům současných demokratů „zničit Ameriku.“

„Žijeme ve chvíli odhalení pravdy a na historické křižovatce,“ prohlásil Paul a ptá se: „Skutečně dovolíme těmto lidem používat strach a politickou mediální propagandu k dalšímu poškozování naší společnosti, ekonomiky a hlavně týrání našich dětí?

„Nebo se konečně postavíme všichni společně tomu šílenství na odpor a řekneme mu konečně své rozhodné ne? Tentokrát už ne! Volíme svobodu!“

Přála bych si, aby se postoj odvážných policistů nejen ve Švýcarsku stal inspirací i pro policii v Česku a hlavně na Slovensku, kde by si to lidé trpící Matovičovou psychopatickou tyranií skutečně zasloužili.

Zdroj: https://humansarefree.com/2021/08/swiss-police-reject-the-great-reset.html

The Great Reset a Green Deal. Podrobné vysvětlení pochybného podvodného plánu na nastolení celosvětové totalitní diktatury v podobě NWO (Nového Světového Řádu)

Lidé, kteří dnes tajně vládnou celému světu se řídí rozhodovacím principem osobně výhodné a osobně nevýhodné a jejich kategorickým imperativem je Kissingerovo oblíbené lhát, krást a podvádět. Takže co je to vlastně ten „ Velký reset “, o kterém nyní tak často a všude možně slyšíme a který nám právě tito lidé předkládají jako jediné možné řešení naší budoucnosti? Stručně vysvětleno, The Great Reset plešatěho fašisty Klause Schwaba z WEF, odkazuje vlastně pouze na globální agendu pro zahájení nepřetržitého sledování všech lidí na planetě a na řízení světa prostřednictvím elektronického digitálního dohledu.

Schwab, přestože na první pohled vypadá jako nesmrtelný správce nevěstince v Kublajchánově Xanadu, je jen zcela typický technokrat ze současné „Moskvy“ neomarxistické EU, z Bruselu, který fanaticky slouží globální elitě tohoto světa. Jeho nápady nejsou vůbec tak kreativní, za jaké by si tak moc přál, abychom je považovali. Jsou docela stejné jako byly již před mnoha leta a podrobný pohled na jeho kariéru ukazuje, že se již od 70. let minulého století ani trochu nezměnily. Neustále nám káže pořád to samé, opakuje se jako poškrábaná gramodeska.

Schwab věří, že můžeme dosáhnout ekologických řešení, aniž bychom v nejmenším změnili kapitalismus, pouhým vytvořením nových smluv o „vzájemné odpovědnosti a o sdílené odpovědnosti, transparentnosti a vzájemné spolupráci v rámci nového mezinárodního systému“. Jeho myšlenka zahrnuje „etický kapitalismus“ – kde excesy kapitalismu budou nějakým způsobem drženy na uzdě „etickými stakeholdery“, jimž se budou korporace zodpovídat, zatímco si globální elity a jejich stávající systémy budou v klidu pokračovat ve svém drancování planety a zotročování lidských zdrojů stále stejně, tedy tak, jak dosud. Toto je hlavní plán Světového ekonomického fóra, který se již 40 let pochopitelně v samé pravdě a moři mainstreamové lásky vůbec nijak nezměnil.

Výsledek? Dá se předpokládat, že k moci nastupující zelená technokracie s aparátem svých nohsledů a vlezdoprdelků globální světové elity, nebo jinými slovy „eticky zainteresovaných stran pomáhajících v dosažení utopického cíle v podobě trvale udržitelného rozvoje“ řízených pochopitelně WEF, celosvětovou pavučinovou organizací vládnoucí pomocí šíření strachu, tedy uměle vytvářenými hrozbami a obavami z (falešné) pandemie a z (uměle) vytvářené „ekologické“ krize v podobě uhlíkové zkázy naší planety. Žádná část společnosti by dle vize tohoto psychopata nesměla být vyňata z ediktů této „nové společenské smlouvy“.

Velký Reset tak vlastně není nic víc než vlezlá reklama na nový a moderní způsob života a bydlení, stylizovaný do nízkouhlíkového „vysněného“ života (bez ztráty moderního pohodlí) pro zženštilé hipstery s fousy muslimských bojovníků z řad Talibanu. Je v ní zřetelně vidět nedbale vyhlížející současnou genderově neutrální, neomarxisticky vychovanou neoliberální mládež, časté odkazy na hodnoty LGBTQ+ a je z ní zřetelně cítit celková naléhavost ohledně snižování uhlíkové stopy.

Navzdory skutečnosti, že WEF a Davos, ale i všechny přidružené subjekty jsou zcela elitní instituce, jejich web se stylizuje do podoby jakéhosi místního městského aktivismu. Je v něm mnoho děsivé symboliky dneška, jako je kombinace zelené a duhové vlajky s falešnými slogany jako ‚Zdravíme tě, černá královno zoomu!‘

Schwab odkazuje na hlavní cíl The Great Reset jako na „ čtvrtou průmyslovou revoluci “, přičemž ta první byla poháněna vodou a párou, druhá zavedla hromadnou výrobu a třetí elektronickou automatizaci. Čtvrtá by dle jejich vize nastupujícího „transhumanismu“ měla především rozmazat veškeré současné hranice mezi „fyzickou, digitální a biologickou sférou“.

V této vizi magického pokroku uvádí příchod nových vědních oborů na scénu běžného života „ oborů jako je umělá inteligence, robotika, internet věcí, autonomní vozidla, 3D tisk, nanotechnologie, biotechnologie, věda o materiálech, ukládání energie a kvantový computing“.

Zní to jako poněkud přehnaný a značně zkreslený ryzí optimismus, protože mnohé z těchto technologií jsou všechno možné, jen ne ekologicky čisté a nezdá se, že by de facto skutečně souvisely s odklonem od industrialismu nebo od čehokoli jiného na čem je založen současný kapitalismus nenápadně se pod rouškou falešné pandemie a “ globální zdravotní krize“ transformující v ryzí globální fašismus. Kromě toho, dnes ještě pořád stále méně než 9 % společností používá technologie strojového učení, robotiku, dotykové obrazovky a další pokročilé technologie, které jsou prezentovány jako prostředky pokroku „měnící naprosto všechno“. Kapitalismus tzv. stakeholderů se zde jako koncept vůbec nevysvětluje, a to ani jako zcela spolehlivý a nepochybně bude nadále zneužíván a volně interpretován lidmi ze Silicon Valley nebo z konglomerátů globálních dodavatelských řetězců, ale to vždy jen tak jak se jim to právě hodí do krámu.

Klenotem v této koruně dnešního optimismu Velkého resetu pak dle jejich psychopatické vize musí být hlavně naše naprosto pevná víra, že příchod umělé inteligence vše pozitivně a navždy změní, ovšem opět bez jakýchkoliv přesnějších specifik, aby se nám zázrakem a „sám od sebe“ nějakým přesně nedefinovaným způsobem vytvořil právě ten propagovaný Brave New World, tedy onen Schwabův úžasný nový svět s velmi nízkými, nebo nejlépe zcela nulovými emisemi uhlíku.

Přinejlepším to vypadá, že je to všechno jen jakási kouřová clona a falešná zrcadla,takové dětinské firemní fantazie vytvořené izolovanými a od reality zcela oddělenými korporátními zaměstnaci digitálně-finančního komplexu, bojujícího dnes především o svůj holý život. Z nejhoršího úhlu pohledu jde vlastně jen o úmyslné uchvácení veškeré moci nad dnešním světem zcela nezodpovědnými mezinárodními agenturami a za nimi skrytými oligarchy.

Jak vysvětlil novinář James Corbett ve svém článku Corbett Report ze 16. října 2020 tak Great Reset je nová „společenská smlouva“, která k ní váže každého člověka prostřednictvím jeho elektronického ID spojeného s jeho soukromým bankovním účtem a se zdravotními záznamy a sociálním kreditem, tedy nové sociální digitální ID, které nakonec bude diktovat každý aspekt našich životů a zavádějící „total control“, tedy absolutní kontrolu nad každým jedincem na planetě bez jakékoliv možnosti vystoupení ze systému. Totalita, vedle které vypadá George Orwel se svým dysoptickým nelidským světem v románu 1984 jako naprostý břídil a lidumil.

Nový světový řád

Jde totiž o to, zbavit se kapitalismu a svobodného podnikání a nahradit je „trvale udržitelným rozvojem“ a tzv. „kapitalismem zainteresovaných stran“ – pojmy, které jsou v naprostém rozporu s jejich skutečnými, to znamená naprosto hanebnými, protilidskými záměry.

Jak je uvedeno v knize „ Technokracie: Těžká cesta ke světovému řádu “:

„… Udržitelný rozvoj je technokracie… Hnutí za udržitelný rozvoj podniklo pečlivé kroky, aby skrylo svou skutečnou identitu, strategii a účel, ale jakmile se závoj odhrne, už to nikdy neuvidíte jinak. Jakmile bude její strategie odhalena, vše ostatní vám náhle začne dávat smysl.“

Velký plán na The Great Reset

Tessa Lena ve svém blogovém příspěvku „The Great Reset for Dummies“ shrnuje tento účel hysterické výzvy ke globálnímu „resetu“:

„Matematickým důvodem Velkého resetu je to, že díky technologii se planeta zmenšila a ekonomický model nekonečné expanze je neudržitelný – ale všichni super bohatí lidé se nechtějí o svůj majetek dělit s ostatními, oni chtějí samozřejmě i nadále zůstat superbohatí, a tak potřebují aby se stal zázrak, aby vznikla další bublina a navíc ještě chirurgicky přesný systém pro dokonalou správu toho, co vnímají jako „své vlastní omezené zdroje“. Tedy vůbec nejde o trvale udržitelný rozvoj a spravedlnou společnost svobodných lidských individuí s rovnoprávným přístupem ke všem (společným) zdrojům, informacím, vzdělání a životním příležitostem, kde jsou všichni zainteresováni na práci na společném díle, tedy na evoluci vlastní duše a na budování trvale udržitelné mírumilovné a spravedlivé lidské společnosti.

Zoufale tedy chtějí vytvořit další bublinu poskytující nový růst z ničeho – doslova – a zároveň se snaží utáhnout rolníkům opasky, což je úsilí, které začíná „modifikací jejich chování“, alias zlikvidováním pocitu práva dnešních západních rolníků na vysoký život. standard a na svoji svobodu. To by se v novém řádu světa mělo stát jakýmsi příšerným „privilegiem“, které si zaslouží jen ti „poslušní“.

Psychologickým důvodem plánovaného Velkého resetu je přitom jen strach této globální „elity“ ze ztráty kontroly nad svým „majetkem“, tedy nad celou naší planetou.

Předpokládám, že pokud jste miliardář a pohybujete se po světě s miliony dolarů v kapse, vaše vnímání reality začne být hodně zkreslené a velmi podivné a všechno to lidské hemžení „dole“ pod vámi vypadá z tohoto úhlu pohledu jen jako mraveniště, které existuje jen a pouze pro vás.

Lidská společnost jsou vlastně jen „vaši“ mravenci, nejsou to lidé mající své vlastní svobodné životy, jsou to pouhá inventární čísla, váš soukromý majetek.

Praktickým cílem Velkého resetu je tedy zásadní restrukturalizace veškerého života na planetě a celé světové ekonomiky a všech existujících geopolitických vztahů na základě pouhých těchto dvou předpokladů:

Prvním je, že každý přírodní prvek a každá forma života je nedílnou součástí globálního inventáře (spravovaného údajně demokratickým a benevolentním státem), který ovšem zase vlastní několik již ne tak úplně benevolentních super bohatých lidí, kteří jej řídí prostřednictvím hyper moderní technologie.

A za druhé, že veškerý globální inventář „jejich“ majetku, kterým se dle jejich vize máme stát my všichni, musí být přísně evidován: každý člověk musí být registrován v centrální databázi, být čitelný skenerem a snadno identifikovatelný a musí být spravován umělou inteligencí a to s využitím nejnovějších poznatků „vědy“.

Cílem je spočítat a následně efektivně spravovat a řídit všechny zdroje, včetně lidí, ve zcela bezprecedentním měřítku, s nebývalou digitální přesností – a to vše se má dít, zatímco se tito vládci planety, tito mistři manipulace a podvodů budou pouze hýčkat, užívat si „svoje“ rozlehlá území před lidmi chráněné přírody, bez zbytečných suverénních rolníků hospodařících si soukromě na svém (tedy na jejich) a jejich naprosté nepředvídatelnosti.(alespoň z úhlu pohledu této psychopatické globální elity) .“

Globální realokace světových aktiv nebudou přínosem pro „lidstvo“, jak se nám snaží pravdoláskařsky namluvit

Tato nová globální světová „aktiva“ lze také přeměnit na zcela nové finanční nástroje, se kterými lze pochopitelně následně obchodovat. Příklad toho uvedla Vandana Shiva, Ph.D., ve svém rozhovoru pro humansarefree.com

V něm vysvětlila, jak dnešní Indie směřuje k přírodnímu zemědělství s nulovým rozpočtem – ke zbrusu novému konceptu zemědělství, ve kterém musí zemědělci obchodovat s mírou uhlíku ve své půdě na globálním trhu, pokud si chtějí vůbec vydělat na živobytí. Za plodiny, které skutečně vypěstují, totiž nedostanou vůbec žádné peníze.

Z tohoto plánu Velkého resetu není vynechána ani jedna jediná oblast života.

Plánovaná společenská a sociálně-ekonomická reforma ovlivní naprosto vše od vlády, energetiky a financí, až po potraviny, léky, nemovitosti, policii a dokonce i zcela běžné záležitosti, jako třeba to, jak obecně komunikujeme s našimi bližními.

Ochrana soukromí je samozřejmě tou hlavní překážkou tohoto plánu zavedení globální „total control“, a proto je vynakládáno veškeré možné úsilí, aby lidé dobrovolně opustili své dosavadní názory na vše, tedy i na svoje právo na soukromí.

Plánu stojí v cestě mnoho překážek, třeba v USA dnes dosud mají svoji ústavu, která stojí tomuto plánu v cestě , a proto vidíme neustále sílící snahy ze strany podvodem zvolených demokratů přetřených mezitím velmi nenápadně na rudo svoji neoliberální ideologií neomarxismu, o její podkopání, obcházení, ignorování nebo nejlépe úplné zrušení. A to byly dosud považovány Spojené státy za vzor demokracie a stát s nejvyšší mírou individuality a osobní svobody na světě!

Chytré bydlení, nebo jen další prostředek absolutní kontroly lidstva?

Kapitalismus „stakeholderů“

Termín stakeholder v angličtině tradičně označoval dočasného držitele peněz či jiného majetku. V českém jazyce se stakeholder překládá jako „zainteresovaná strana“, ve starší marketingové terminologii se využívá pojem „zúčastněnec“.

V současné době se pojem stakeholder používá v managementu a marketingu a má úzký vztah s etikou. Od klasického pojmu shareholder, který znamená akcionář, se liší tím, že zahrnuje všechny osoby a instituce, které mají s organizací cokoli do činění. V marketingové komunikaci a PR se jako stakeholder označuje libovolný subjekt, se kterým je navázaný vztah libovolného charakteru. Udržováním, posilováním, řízením a vytěžováním těchto vztahů se věnuje PR disciplína „stakeholder management“.

Pojem stakeholder zahrnuje:

V článku organizace Winter Oak (Britská neziskovka „sociální spravedlnosti“) z 5. října 2020 se jeho autor zabýval touto „technokratickou fašistickou vizí“ profesora Klause Schwaba , zakladatele a výkonného předsedy WEF (Světového ekonomického fóra), který o ní napsal knihu o čtvrté průmyslové revoluci Covid19 The Great Reset.

Schwab také světu radostně oznámil novou iniciativu Světového ekonomického fóra Great Reset Initiative v červnu 2020, která mimo jiné také zahrnuje zbavení všech lidí veškerých jejich soukromě vlastněných aktiv.

Kromě toho, že je Schwab neochvějným technokratem, má také silné transhumanistické sklony a proto často a nadšeně hovoří o naší blízké (a poněkud temné) budoucnosti, v níž se lidé spojí se stroji a ve které třeba budou orgány činné v trestním řízení schopny číst naše myšlenky (policii nahradí ozbrojení neúplatní roboti a pod.)

Winter Oak – britská nezisková organizace sociální spravedlnosti – poukazuje na to, že Schwab a jeho globalističtí komplicové využívají pandemii COVID-19 „k obejití demokratické odpovědnosti, potlačení opozice, urychlení své agendy a její vnucení zbytku lidstva proti jeho vlastní vůli.“

A to prostě není žádná konspirační teorie ať už Seznam, iDnes a ČT24, nebo CNN Prima News tvrdí cokoli. Tento plán je otevřeně prezentován veřejnosti. Jak poznamenal časopis Time, „Pandemie COVID-19 nám poskytla jedinečnou příležitost přemýšlet o tom, jakou budoucnost vlastně chceme.“

Konečný a definitivní důkaz: Covid-19 byl naplánován k zavedení nového světového řádu

Stejné prohlášení totiž pronesli v posledních měsících řady politiků a organizací po celém světě.

Schwabova kniha „ COVID-19: The Great Reset“ také nabádá lídry v jednotlivých oborech a osoby s rozhodovacími pravomocemi, aby „dobře využili probíhající falešnou pandemii“ a „nenechali krizi bez užitku odejít“.

Mimochodem, také majitel časopisu Time a zakladatel Salesforce, Mark Benioff, je také členem představenstva Světového ekonomického fóra, takže plán tohoto sociálního resetování jasně zná.

Problém je v tom, že zatímco se tento plán podává jako způsob, jak konečně učinit život spravedlivým a to spravedlivým pro všechny lidi, ode všech vyžadované oběti se pochopitelně nevztahují na technokraty provozující tento systém.

V konečném důsledku povede tento Velký reset pouze ke dvěma úrovním lidské společnosti: technokratické elitě, která navždy drží veškerou politickou a ekonomickou moc a vládu nad veškerým majetkem lidstva, a zbytku totálně zotročených lidí, kteří nemají naprosto žádnou moc, žádný majetek a drží hubu a krok.

Technokracie sice není svoji podstatou politický, ale jde o ekonomický systém, ale v praxi se svoji podstatou nejvíce podobá fašismu. Nic ze zde uvedeného se samozřejmě nepodává veřejnosti ani se sebemenším náznakem fašismu.

Místo toho se v pravdě a lásce používají například finanční termíny jako „kapitalismus stakeholderů“, popsaný časopisem Forbes jako „představa, že firma se ve svém podnikání zaměří na uspokojování potřeb všech svých stakeholderů: zákazníků, zaměstnanců, partnerů, komunity a společnosti jako celku“.

Ve stejném článku Forbes ovšem rovnou poukazuje i na to, že tato strategie již byla mnohokrát vyzkoušena a pokaždé selhala.

Selhala, protože vyvážení leckdy zcela protichůdných nároků všech zúčastněných stran bylo téměř nemožné a vedlo pouze k nebývalému zmatku a ke špatným výnosům.

Selhání této strategie vedlo velké podniky k tomu, aby se místo toho zaměřily na maximalizaci svých výnosů pro akcionáře. Dnes, tedy v době, kdy se velký byznys ocitá pod veřejnou palbou za to, že „pouze vydělává a rozdává peníze svým akcionářům a vedoucím pracovníkům na úkor svých zákazníků, zaměstnanců, životního prostředí a společnosti jako celku“, korporace odpovídají, že řešení existuje, je jím návrat ke kapitalismu stakeholderů. Ale pokud to nefungovalo předtím, proč si máme myslet, že to bude fungovat dnes?

Skvělý plán velkého resetu pro „big food“ korporát

Článek z 9. listopadu 2020 publikovaný v The Defender, nové mediální platformě organizace Children’s Health Defense, také poukazuje na možné problémy v plánu Světového ekonomického fóra na celospolečenský Great Reset pro potravinářský průmysl:

„Architekti plánu Velkého resetu tvrdí, že se sníží nedostatek potravin, hlad a nemoci a dokonce zmírní změna klimatu. Ale bližší pohled na korporace a think-tanky, se kterými WEF spolupracuje, aby s jejich pomocí zahájil tuto globální transformaci naší civilizace, nám naznačuje, že skutečným motivem je pouze mnohem přísnější korporátní kontrola nad celým potravinovým systémem prostřednictvím pokročilých technologických řešení.

Kromě potravinářského průmyslu patří mezi partnery projektu Great Reset gigantické big-tech IT korporace, telekomunikace, výrobci zbraní, banky, farmaceutické společnosti a nově vznikající biotechnologický průmysl. Tedy vojensko-průmyslový komplex a digitálně-finanční komplex. Vlády jednotlivých států včetně USA, Ruské federace nebo Evropské unie, veškerá vysoká politická reprezentace, to jsou jen loutky v jejich rukou. Kdo skutečně dnes vládne světu to jsou fašistické korporace v rukou globalistů.

Při pohledu na uvedený seznam by tedy pro nás nemělo být žádným velkým překvapením, že Světové ekonomické fórum trvá na tom, že budoucnost potravin a veřejného zdraví závisí pouze na geneticky modifikovaných organismech (GMO), laboratorně vypěstovaných bílkovinách, lécích a průmyslových chemikáliích.

Fórum EAT a vzestup potravinářského imperialismu

S cílem podpořit přijetí těchto nových „umělých“, nebo přesně řečeno falešných potravin se Světové ekonomické fórum spojilo s Fórem EAT, které stojí za politkou globální produkce potravin.

Fórum EAT bylo však spoluzaloženo společností Wellcome Trust, která zase byla založena s finanční pomocí GlaxoSmithKline.

EAT v současné době spolupracuje s téměř 40 vládami v Africe, Evropě, Asii, Severní a Jižní Americe a Austrálii a udržuje si velmi úzké vztahy se společnostmi vyrábějícími imitace masa, jako je například Impossible Foods, kterou spoluzaložili Google, Jeff Bezos a náš oblíbený hrdina vakcinační depopulace planety pan Bill Gates.

Jak poznamenal The Defender, konečným cílem tohoto veskrze politického procesu v globální distribuci potravin je „nahradit zdravé výživné potraviny geneticky modifikovanými laboratorními výtvory“. Je zcela jasné, že jakékoliv snahy o potravinovou soběstačnost kohokoliv a to jak na individuální tak na státní úrovni v budoucnu jednoduše nebudou dovoleny.

Za tímto účelem EAT spolupracuje s Dětským fondem OSN (UNICEF) na vytvoření tzv. globálních dietetických směrnic jako součásti iniciativy trvale udržitelného rozvoje společnosti.

„Planetary Health Diet“ vyvinutá společností EAT je zavedení „globální“ univerzální „diety“ lidstva, která má postupně nahradit všechny ostatní zdroje výživy. Federic Leroy, profesor potravinářské vědy a biotechnologie na univerzitě v Bruselu, řekl listu The Defender:

„Tato plánovaná (NWO) dieta si klade za svůj hlavní cíl snížení příjmu masa a mléčných výrobků u světové populace v některých případech až o 90 % a její nahrazení pouze geneticky modifikovanými laboratorními potravinami, cereáliemi a olejem.“

Vandana Shiva, Ph.D., vyvolala ostrou veřejnou kritiku navrhované uni-diety a prohlásila, že „v tomto případě vůbec nejde o výživu. Je to o velkém byznysu a je to o korporátním převzetí globálního potravinového systému (globalisty pochopitelně).“

„Podle vlastních zpráv EAT budou tyto velké úpravy, které chce organizace a její korporátní partneři provést v globálním potravinářském systému, pravděpodobně neúspěšné, pokud budou ponechány na jednotlivcich, a proto změny, které chtějí zavést do společenských stravovacích návyků a výroby potravin budou „vyžadovat jejich úplné přepracování na systémové úrovni s tvrdými politickými zásahy, které budou zahrnovat nové zákony, fiskální opatření, dotace a sankce, celkovou reorganizaci obchodu s potravinami a další přísná ekonomická a strukturální opatření.“

Ale paní Shiva oponuje, že tohle je naprosto nesprávný přístup, protože veškerá současná věda nám naopak dokazuje, že strava by měla být zaměřena na co největší regionální a geografickou biologickou rozmanitost. Vysvětlila, „že jednotná unifikovaná globální strava EAT bude vyráběna pomocí západních technologií a zemědělských chemikálií. Vnucovat tuto politku potravinové strategie suverénním národům nadnárodním lobbingem je to, co nazývám potravinovým imperialismem.“

Budoucnost potravin a zdravotní péče

Analýzou strategické zpravodajské mapy Světového ekonomického fóra můžete získat poměrně přesnou představu o tom, kam směřuje budoucnost potravinové produkce

Jak vidíte, tento přístup shora dolů spojuje produkci potravin s širokou škálou dalších odvětví, včetně biotechnologií, chemického průmyslu, umělé inteligence, internetu věcí a digitální ekonomiky.

Další podrobnosti o Schwabovi a jeho strategickém zpravodajském plánu Světového ekonomického fóra najdete v článku Covert Geopolitic pod názvem „Breaking Down the Global Elite’s Great Reset Master Plan“.

Budoucnost Jídlo

Pokud něco z toho již vyvolává vaše obavy, hodně pravděpodobně se vám nebude líbit ani to, co má Světové ekonomické fórum připraveno pro globální reformu zdravotnictví. Jak je uvedeno na jejich webových stránkách:

„Náš současný kapitálově náročný model zaměřený na nemocnice je neudržitelný a neefektivní. Platforma pro utváření budoucnosti zdraví a zdravotní péče využívá globální datový systém pro poskytování virtuální zdravotní péče, integrované napříč komunitami kontinuitou zdravotní péče od precizní prevence až po poskytování individuální personalizované péče…“

Světovému ekonomickému fóru v této „transformaci“ zdravotnictví pomáhají největší korporátní zločinci v historii našeho moderního světa, včetně Billa Gatese , korporací AstraZeneca, Bayer , Johnson & Johnson, Merck, Pfizer, Novartis a celé řady dalších. A jak vypadá zločinné zneužití dosud fungujícího zdravotního systému k temným politickým cílům vidíme dnes na vlastní oči všude okolo sebe. Plánovaná otrocká závislost lidstva na „vakcínách“ umělým záměrným zničením přirozené imunity lidí sociálním distancem, rouškami a respirátory a hlavně povinným očkováním je toho zcela jednoznačným důkazem.

Tyto farmaceutiické společnosti mnohdy s nacistickou minulostí, byly již kdysi shledány vinnými ze všech možných druhů zločinů, za které zaplatily desítky miliard dolarů na pokutách.

Jsou také zatíženi střety zájmů téměř v každém podniku, do kterého jsou zapleteni. Přesto máme nyní všichni věřit, že právě tyto společnosti odloží různé často značně nehumánní pobídky k dosažení zisku a dobrovolně opraví celý dosavadní systém? Jimi podporovaná operace Covid19 hovoří, myslím si, za vše.

Build Back Better

Jak je uvedeno v článku Světového ekonomického fóra z 21. července 2020, ekonomická devastace společnosti způsobená „uzavřením“ kvůli pandemii COVID-19 „má potenciál celkově zbrzdit veškerou globální prosperitu příštích generací“.

Odpovědí WEF je navržení stimulačních opatření, jako je například rozvoj infrastruktury, která umožní jednotlivým zemím se nadále ekonomicky vyvíjet.

Země jsou však nabádány, aby zajistily, že jejich dosavadní ekonomický systém bude „znovu postaven lépe“. (Build Back Better)

Nenechte se ale mýlit, tento chytlavý slogan je jen nedílnou součástí plánu na Great Reset a nelze ho od něj oddělit, bez ohledu na to, jak altruisticky to může znít. Jak uvedla Fox News:

„Radikální společenské hnutí nazývané Velký reset, které přijali někteří demokraté za své, představuje vážnou hrozbu pro svobodu a volný trh ve Spojených státech a potažmo i na celém světě… Velký reset je možná tím největším nebezpečím pro současný kapitalismus a hlavně osobní svobody a práva jednotlivců od rozpadu Sovětského svazu. …

Naprosto by to zničilo současný kapitalistický systém a nahradilo by ho progresivními a moderními socialistickými systémy se zvláštním důrazem na „zelenou“ eko-socialistickou politiku…

Politické myšlenky nabízené zastánci „Great Reset“ zahrnují vládou poskytované programy univerzálního základního příjmu, globální univerzální zdravotní péči, masivní zvýšení veškerých daní a Green New Deal

Například na předvolební akci 9. července letošního roku Biden řekl, že musíme konečně ukončit „éru akcionářského kapitalismu“, což je hlavní část návrhu Velkého resetu, který by změnil způsob hodnocení společností, snížil by příčiny sociální nespravedlnosti a zmírnil obavy ze změny klimatu, omezil vlastnická práva …

Plán Build Back Better pochází přímo z příručky Great Reset… Ještě 13. července Světové ekonomické fórum propagovalo ‚budování znova a lépe‘ prostřednictvím svých ‚zelených‘ infrastrukturních programů jako součást plánu na globální Great Reset …“ Slogan kampaně Joea Bidena „build Back Better“ byl ve skutečnosti převzat z Un's New World Order Agenda

Přečtěte si: Slogan kampaně Joe Bidena „Build Back Better“ byl ve skutečnosti převzat z Agendy OSN pro zavedené nového světového řádu

Součástí „budování znovu sa lépe“ je přesunutí současného finančního systému na nový, plně digitální měnový systém, který je zase součástí systému sociální kontroly, protože jej lze snadno použít k vynucování poslušnosti a žádoucího chování a pochopitelně naopak i k odrazování od toho nežádoucího.

Článek z 13. srpna 2020 uveřejněný na webu Federálního rezervního systému pojednává o těchto údajných výhodách digitální měny centrální banky (nazývané CBDC).

Mezi odborníky panuje všeobecná shoda, že většina velkých zemí zavede CBDC během příštích dvou až čtyř let. Mnoho neinformovaných lidí se domnívá, že tyto nové CBDC budou velmi podobné stávajícím kryptoměnám, jako je bitcoin, ale mýlili by jste se.

Bitcoin je naopak decentralizovaný a je to racionální strategie jak opustit stávající finanční systém řízený centrální bankou, zatímco tyto CBDC budou oproti tomu centralizovány a zcela řízeny centrálními bankami a budou programovatelné, tedy budou mít s vámi jakési chytré smlouvy, které bankám umožní dokonale sledovat a naprosto ovládat celý váš život.

Great Reset Psyops

Je samozřejmé, že dosažení takového druhu radikální transformace každého aspektu společnosti má své problémy. Nikdo disponující zdravým rozumem by s něčím takovým nesouhlasil, tedy kdyby věděl o podrobnostech celého plánu.

Takže, aby takový plán dokázali uskutečnit, museli použít účinnou psychologickou manipulaci a strach je vždy tím nejúčinnějším nástrojem ovládání a manipulace, jaký na světě existuje.

Jak vysvětlil psychiatr Dr. Peter Breggin , existuje celá škola výzkumu veřejného zdraví, která se zaměřuje výhradně na identifikaci těch nejúčinnějších způsobů, jak zastrašit lidi, aby přijali nějaká požadovaná opatření v oblasti veřejného zdraví.

Přidáním kapky zmatku a nejistoty do takové manipulační směsi můžete přivést každého jednotlivce z pocitu strachu až do úzkosti – tedy stavu takového psychického zmatení, ve kterém už nemůžete logicky myslet – a v tomto stavu se s vámi pochopitelně mnohem snadněji manipuluje.

Následující obrázek ilustruje ústřední roli šíření strachu v procesu úspěšného spuštění Velkého resetu.

Technokracie a velký reset

Sociální inženýrství je ústředním bodem technokratické společnosti

Na závěr mějte na paměti, že technokracie je ze své podstaty vlastně technologická společnost provozovaná na základě plánovaného sociálního inženýrství.

Strach je jen jeden z mnoha manipulačních nástrojů. Zaměření se na „vědu“ je něco jiného. Kdykoli někdo nesouhlasí, je jednoduše obviněn z toho, že je „protivědecký“, a jakákoli věda, která je v rozporu s oficiálním narativem a jeho status quo, je prohlášena za „nevědeckou“ a neplatnou.

Jediná věda, na které záleží, je cokoliv, co technokrati považují za důležité a pravdivé, bez ohledu na to, kolik důkazů proti tomu může existovat.

Viděli jsme to z první ruky během této rádoby pandemie, protože Big Tech cenzurovala a zakázala vše, co bylo v jakémkoliv rozporu s názory Světové zdravotnické organizace WHO, což je jen další kolečko v globálním technokratickém stroji. Osobně to mohu potvrdit, však se porovnáním obsahu mých kanálů na dosud necenzurovaném odysee.com a na YouTube můžete sami na vlastní oči přesvědčit, kolik videí mi pravdoláskařské globalistické YouTube vymazalo, údajně kvůli „zdravotním dezinformacím“ a „nevhodnému obsahu“ a to i přes to, že v České republice máme dosud ústavně zaručenou svobodu slova. Mé protesty nikdo neřešil. A abych držela hubu a krok, tak mi neustále blokují nahrávání nových videí, nebo vyhrožují rovnou smazáním celého mého kanálu, který pracně buduji několik let.

Pokud dovolíme, aby tato cenzura pokračovala, konečný výsledek nebude nic menšího než naprosto zničující. Musíme prostě dál nekompromisně prosazovat transparentnost a pravdu. Musíme trvat na lékařské svobodě, osobní svobodě a právu na své soukromí.

Konkrétně jeden boj, kterému se v nejbližší budoucnosti nemůžeme vyhnout, je boj proti přicházejícímu povinnému očkování proti COVID-19.

Pokud proti tomu nezaujmeme zcela pevný postoj a nebudeme bojovat za právo na vlastní volbu, lékařská tyranie, která bude následovat, již nikdy neskončí. Jak je uvedeno v článku uveřejněném na Covert Geopolitics:

„Jak jste možná uhodli, ‚nejdůležitější pro naše „uzdravení“ a ukončení celé „pandemie“ je povinné očkování proti COVID-19 … Z toho vyplývá, že bez této „vakcíny“ se náš svět nebude moci vrátit k jakémukoli smyslu pro normalitu, zejména pokud jde o přímou interakci s našimi bližními…

Ve skutečnosti se můžeme všichni podílet na globálním úsilí ochromit schopnost kabaly, tedy globalistů domu Sion, zneužít státy organizovaný zločin zneužití veřejného zdravotnictví pro genocidu bílého byvatelstva planety Země a zároveň si užívat svobodu v poskytování zdravotní péče jednodušše tím, že definitivně a navždy budeme bojkotovat úpěnlivou snahu o „péči“ o naše zdraví od korporací Big Pharma .“

Citace Dr. Josepha Mercoly , autora knihy Tuk jako palivo: Revoluční dieta pro boj s rakovinou, posílení výkonu mozku a zvýšení energie

Stávající zdravotnický systém je přímo zodpovědný za zabití a trvalé zranění milionů Američanů, ale stoupající počet návštěvníků na webu Mercola.com od doby, kdy byly stránky v roce 1997 založeny, takže nyní běžně patříme mezi 10 nejlepších zdravotnických webů na americkém internetu – mě přesvědčuje o tom, že i vy máte už dost jejich podvodu. Chcete-li praktické řešení vašeho zdraví bez většího humbuku, tak to je přesně to, co vám nabízím.

Abych to shrnula, tím požadovaným konečným výsledkem celého Velkého resetu je jen obří, neradostný, vysoce kontrolovaný, digitální globální systém řízení světa, tedy všeho a každého, ve kterém bude osobní svoboda a soukromí nesmírně vzácné (pro „běžného“ člověka nebude vůbec existovat), vznikne unifikovaná společnost bez jakékoliv osobní svobody jednotlivců a jekékoliv individuality a nesouhlas s takovým uspořádáním společnosti bude zcela vyloučený a naprosto nemyslitelný a duchovní podřízení se této neoliberální neomarxistické ideologii bude jednoduše povinné pro všechny.

Je to něco jako 24/7 medikovaná virtuální a digitální realita nového způsobu života na cizí planetě (Země už nebude naše, ale bude jejich), až na to, že podávané léky na povinnou změnu našeho světonázoru jsou chemické i digitální a neustále hlásí vše o nás nazpět velínu naší mateřské lodi, tedy vševědoucí umělé superinteligenci která nás pak může kdykoli okamžitě potrestat třeba za jakékoliv naše „špatné“ či nežádoucí chování, drzost, neposlušnost, ale dokonce i jen za naše nežádoucí smýšlení o ideologii Nového světového řádu, a to třeba tím, že nám například zablokuje přístup na určitá místa na planetě nebo třeba jen pozastaví náš digitální bankovní účet – a to dokonce možná bez jakéhokoli lidského zásahu do tohoto řídícího procesu .

Tak toto vše se na nás chystá schováno pod terminus technikus „The Great Reset a Green Deal“, nebo někdy agenda 21, či Agenda 2030, jehož součástí a vlastně jen prvním krůčkem k jeho dosažení je i speciální vojenská operace COVID19 a všechen ten hnus, který ji doprovází, mediální hysterie, vylidňování planety, genocida vlastního obyvatelstva jednotlivými vládami národních států, mediální hysterie a manipulace, projekty typu ID2020, povinná vakcinace smrtícími utrejchy likvidujícími přirozenou imunitu a vyvolávající doživotní závislost na „očkování“, znovuobnovení konceptu fašismu, lhostejnost jednotlivých vlád k budoucnosti vlastních obyvatel, likvidace armád národních států a násilná globalizace světa pod rouškou falešné pandemie. A jak si jistě všiml každý, kdo má ještě trochu rozumu v propagandou nonstop vymývané hlavě, tyto procesy se odehrávají naprosto stejně úplně všude na planetě (až na několik málo vyjímek, které však z dlouhodobého hlediska netvoří výraznější překážku v tomto plánovaném vývoji, nakonec budou totiž sami, bez prostředků, bez přístupu ke „společným“ zdrojům a bez možnosti se účinně bránit procesům probíhajícím jinak naprosto všude okolo jejich území), tedy jsou již dnes řízeny z jednoho místa, jednou (zatím však tajnou) světovou vládou pomocí globálního vojensko-průmyslového komplexu a tajných služeb jednotlivých národních států, pokaždé však pracující právě pro globalisty (tuto tajnou světovou vládu). Stále ještě si myslíte, že Myšpule je jen pomateně blábolící konspirátorka? Tak se ale hodně rychle probuďte, brzy bude totiž již pozdě. A vaše děti by se snadno mohly probudit v Krásném novém světě, ve kterém se ovšem nebude dát žít…(tedy za předpokladu, že to ustojíte a nenecháte je „naočkovat“)

Na Kladenském sídlišti 12.listopadu 2021 sepsala Myšpule za využití těchto zdrojů informací: https://humansarefree.com/2021/11/great-reset-fake-utopia.html

Very Detailed Explanation of the Great Reset and the New World Order

https://allnewspipeline.com

https://www.naturalnews.com

https://aeronet.cz, https://cz24.news

K.Schwab Covid19 – The Great Reset

V.K. EXO – Tušení budoucnosti, Human Ex Machina – Úsvit posthumanismu a vlády strojů, Total Control – Velký reset globalismu

Dutá země 5.část: Vnitrozemšťané.

Reinhold Schmidt byl tichý, poněkud zakřiknutý muž který žil v činžovním domě na Franklinově ulici v té části Los Angeles, které se říká Hollywood Flats. V roce 1958 se mu však podařilo vyvolat takový poprask, o jakém se publicistovi může jen zdát. Toho roku totiž prohlásil pro tisk, rádio i televizi, že se svezl v UFO na výlet do Arktidy a setkal se se skupinou mužů a žen, kteří podle jeho slov žijí někde pod pólem.


I když někteří z prvních zastánců teorie duté Země včetně Halleyho, Mathera a Symmese věřili,že vnitřní svět je neobydlený, a nabízeli lidstvu vidinu obrovských prostor určených ke kolonizaci,mnozí další tvrdili, že tato oblast je obydlená a že obyvatelé podzemí – vnitrozemšťané – zde zřejmě žijí již celá staletí. Jak píše O. C. Hugenin v roce 1965 v červencovém čísle časopisu Fate v článku „Podzemní svět“:
Představa o existenci podzemního světa asi mnoho lidí šokuje. Jiným se bude zdát nemožná, protože budou tvrdit, e „kdyby existoval, byl by už dávno objevený“. Ale tak tomu nemusí nezbytně být. Mohly se najít dobré důvody, proč si nějaká předpotopní rasa, dříve obývající potopené kontinenty Lemurii nebo Atlantidu, která vyvinula kulturu
daleko vyspělejší, než je naše, přála utajit svoji existenci.
„Kontakt“ Reinholda Schmidta je tedy zvláště zajímavý především z důvodu svého poměrně čerstvého data a protože přináší další důkazy o původu UFO. Poprvé vše oznámil losangeleskému tisku v srpnu 1958 a potom celý příběh zopakoval pro ostatní média a ufology, kteří za ním přicházeli. Schmidt nikdy neodmítl interview a každého, s kým mluvil, přesvědčil o své upřímnosti. Charles Longcroft, reportér Los Angeles Examiner, později napsal: „Bylo to poprvé, co jsem stál tváří v tvář někomu, kdo tvrdil, že se setkal,s bytostmi z vesmíru nebo že byl uvnitř létajícího talíře… Měl jsem dojem, že ten muž určitě něco viděl a nepokouší se jen z celého příběhu udělat veřejnou senzaci.“
Fakta o Reinholdu Schmidtovi a o jeho cestě na severní pól jsou
následující: Narodil se v roce 1920 v Hamburku, odkud jeho rodiče utekli, kdyţ se k moci dostal Hitler. Celá rodina se přestěhovala do Kalifornie a získala americké občanství. Reinhold vyrostl v Los Angeles a nastoupil po svém otci v malém obchodě s kancelářskými
potřebami. Tvrdil, že o UFO se začal zajímat poté, co si v roce 1950
přečetl šokující knihu Franka Scullyho Za létajícími talíři (Behind the
Flying Saucers), ale nikdy nečekal, že se sám s nějakým setká. To
vše se změnilo během několika dní v srpnu 1958. Jak řekl pro časopis UFO Report: Měl jsem cosi jako sen, který mi říkal, abych se vydal do lomu v Bakersfieldu. Později jsem se dozvěděl,že to vlastně byla zpráva od lidí z vesmíru. 14. srpna jsem svým buickem odjel do lomu a po několika hodinách čekání se z oblohy snesl zaoblený stříbřitý letoun. Vypadal, jako by byl z nějakého kovu podobného hliníku, a vstupovalo se do něj posuvnými dveřmi a po rampě, která se vysunula k zemi. Ve vchodu se objevila postava, která v ruce držela jakýsi druh lampy. Posvítila si na mě, což na minutu nebo dvě paralyzovalo mou schopnost pohybu, ale moje schopnost myslet a mluvit zůstala nedotčena. K této postavě se potom připojily dvě další. Sešly po rampě a já najednou zjistil, že se mohu zase hýbat. Dopravili mě do lodi. Abych nemusel v lomu nechat svůj vůz, jeden z obyvatel lodi mi naznačil,že si jej můžu vzít sebou. Nějak ho dopravili na rampu a naložili. Potom jsme se vznesli a letěli na sever směrem na Aljašku a odtud až do Arktidy a polárních oblastí.Posádka lodi sestávala ze čtyř mužů a dvou žen, tvrdil Schmidt.Všichni byli vysocí, noblesního chování a oblečení do šedých jednodílných přiléhavých šatů. Zvlášť ženy byly krásné, klasického typu, který si vždy spojoval se zobrazením starých Řeků a Římanů.Mluvili spolu jazykem, který identifikoval jako ušlechtilou němčinu, protože se tomuto jazyku naučil od svých rodičů. Ale k němu se během celého letu obraceli velmi dokonalou angličtinou. Co bylo na celé lodi pozoruhodné, byla skutečnost, že zevnitř byl celý trup průhledný a ven bylo vidět odevšad kromě těch částí, kde bylo strojní zařízení a řídicí panely. Byla zde lehátka, židle a malé stolky, a i když se zdálo, že nejsou nijak připevněny k podlaze, nikdy se nepohnuly, i když letoun dělal ty nejsložitější manévry při vysoké rychlosti. Viděl jsem celou cestu až k polárnímu kruhu. Když jsme tam přilétli, zdálo se, že klesáme pod úroveň Severního ledového oceánu a vstupujeme do jakéhosi otvoru. Uvědomil jsem si,že přelétáme nad nějakou podivnou krajinou, i když jsme předtím nepřistáli. Reinhold Schmidt tvrdil, že mu jeho „hostitelé“ nikdy přesně neřekli, odkud přicházejí, i když v něm postupně rostlo přesvědčení, že jejich domovina musí být někde v oblasti pólu. Z konstrukce létajícího stroje bylo zřejmé, že pocházejí z velmi vyspělé společnosti, a z jejich chování si dovodil, že žijí velmi pohodlným a mírumilovným stylem života. Pokud jejich mise měla nějaký cíl, pak jím bylo pozorovat lidstvo a zabránit mu ve zničení planety. Cesta trvala pět dní, během nichž Schmidt několikrát spal.
Pamatoval si, že měl pocit, že vidí krajinu, ne nepodobnou naší zemi, avšak zalitou matným sluncem, které se poněkud lišilo od našeho. Měl také dvakrát dojem, že překročili velké zakřivení oceánu, protože horizont se jakoby ponořil a klesl a potom se zase narovnal.

Na dutou zemi často odkazuje i architektura
  1. srpna se Schmidt vrátil do Kalifornie a znovu se spolu se svým buickem ocitl v Bakersfieldském lomu. Když tak stál a pozoroval
    vesmírnou loď, rychle mizící na sever, uvědomil si,že si z výletu
    přivezl neobvyklý suvenýr, který by mu mohl pomoci přesvědčit
    lidstvo o pravdivosti příhod, které zažil. Všiml si totiž, že lak na
    povrchu jeho auta světélkuje.

Několik prastarých legend o duté zemi tvrdí,že je obývaná bytostmi, které jsou démonickou, trpasličí, ale inteligentní a mírumilovnou humanoidní rasou, podobnou té, s níž se sešel Reinhold Schmidt. Někteří badatelé věří, že by zde mohli žít ti, kteří přežili zánik Lemurie a Atlantidy a kteří se sem utekli před potopou,jež zaplavila jejich kontinenty. Jiná skupina tvrdí, že vnitrozemšťané jsou titíž lidé, o kterých se s úzkostí mluví v několika nejstarších mytologiích, a cituje prastaré báje o lidech, kteří byli provázeni bohům podobnými bytostmi. Především staří Řekové a Římané vytvořili celý teologický panteon, založený na podobných bytostech, a věřili, že tito „bohové“ a „bohyně“ jsou ve skutečnosti poslové z vnitřního světa. Historik William F. Warreno tomto podstatném faktu mluví ve své knize vydané roku 1953 anazvané Nalezení ráje (Paradise Found): „Mnohé prastaré texty a
rukopisy odkazují na ,podzemí‘ jako na skutečné a pravé místo pobytu. Domnívám se, že náboženství zcela selhalo při svémpohledu na svět dole jako na ,peklo‘, protože podrobné prozkoumání textů vypovídá spíše o ,ráji‘ než o spalující propasti.“ První knihu, která podrobněji spekuluje o tom, kdo anebo co jsou tito „vnitrozemšťané“ zač, napsal skandinávský vzdělanec, profesor Ludvig Holberg (1684–1754) z Kodaňské univerzity. Dílo je napsané v latině a bylo publikováno v roce 1741. Jmenuje se: Nicolai Klimii Iter Svbterranevm; Novamtellvris Theoriam as Historiam Qvintae Monarchiae adhvc Nobis Incognitae (Cesta Nielse Klima do světa v podzemí). Holberg, který se narodil v norském Bergenu, studoval v Dánsku ještě před tím, než se stal univerzitním profesorem, a to nejprve filozofie a historie a později metafyziky a latinské rétoriky. Tento bystrý a zvídavý učenec byl ke své knize inspirován svým celoživotním zájmem o podivné legendy, které v jeho rodném Norsku o podzemním světě kolovaly. Holbergova kniha vypráví příběh muţe, který při průzkumu hory náhodou nalezne vchod do duté Země. Zde objeví centrální slunce, kolem něhož krouží malá
planeta Nazar, a na konkávní straně slupky zemského povrchu se
setká s podivnou rasou inteligentních bytostí. Na rozdíl od světa, který právě opustil, zjistí, že dominantním pohlavím jsou ženy a že muži se omezují jen na základní funkce, čímž se podařilo vytvořit utopickou společnost žijící v míru a harmonii. Mapa znázorňující Holbergovu představu dutého světa není složitá. Možná vás nepřekvapí, že se Holberg rozhodl napsat svůj spis v latině, protože sám byl po jeho uveřejnění okamžitě v Dánsku odsouzen jako nebezpečný radikál, a stal se tak pravděpodobně první obětí pokusů o potlačení teorie duté Země. I když byl anglický překlad publikován hned následujícího roku, trvalo téměř půl století a stalo se to dlouho po autorově smrti, než se objevil první dostupný výtisk v dánštině.
Holbergova kniha moţná inspirovala anglického právníka Roberta
Paltocka (1698–1767) k úvahám o možnosti existence duté Země a
o tom, kdo by tam mohl žít. V každém případě publikoval v roce
1751 svůj vlastní příspěvek k celé teorii, dvoudílné dílo s názvem
natolik popisným,že se čtenář po seznámení s ním ani nemusí
zabývat čtením celé knihy: život a dobrodružství Petera Wilkinse,
cornwallského muže, dílo zabývající se především jeho
ztroskotáním poblíž jižního pólu a neuvěřitelnou cestou skrze
podzemní jeskyni do zemí Nového světa, jeho setkání s Gawry
neboli létající ženou, jíž zachránil život a poté se s ní oženil, jeho
neobvyklé cesty do země Glumů a Gawryí, mužů a žen, kteří létají.
Kniha obsahuje též popis této podivné země, způsob života jejích
obyvatel a autorův významný obchod s nimi.
Titulní strana v podobném duchu popisuje Wilkinsův odchod z podzemního světa v létajícím stroji (zde lze vidět předobraz UFO),
jeho záchranu na lodi Hector a cestu zpět do Plymouthu, kde podrobně vylíčil svůj příběh a kde v roce 1739 zemřel. Kniha je vyzdobena řadou rytin Gawryí, které jsou zároveň symbolem národa, jemuž jsou války a zlo vnějšího světa neznámé. Anglický básník Samuel Taylor Coleridge nazval knihu „dílem neobyčejné krásy“ a některé její myšlenky použil ve své básni Verše dávného námořníka. Holberg ani Paltock zřejmě neměli v úmyslu přesvědčit čtenáře, aby doslova uvěřili v existenci vnitřního světa plného nadřazených žen a okřídlených lidí (i když se jim tato představa mohla líbit), ale obě knihy zcela jistě napomohly další diskusi o celé legendě. Jeden člověk, o kterém nelze předpokládat, že by se vyznačoval zmatenou myslí – Giovanni Giacomo Casanova (1725–1798), italský volnomyšlenkář, dobrodruh a spisovatel, známý svými galantními dobrodružstvími –, v roce 1788 napsal Icosameron, knihu proslulou realistickým způsobem podání a vynikajícím vědeckým uvažováním – a zvláště pak předpovědí elektřiny… díky pomoci vnitrozemšťanů.V tomto případě je podzemní svět obýván Megamikry – velkými trpaslíky – neboli malými lidmi velkého ducha. Osídlili svůj ráji podobný svět už kdysi dávno a říká se, že žijí bez hříchů. Casanovova kniha je opět spíše ideou než vážně míněným návrhem vysvětlení.
O necelé půlstoletí později předložil kapitán John Cleves Symmes
svou teorii koncentrických sfér. Domníval se však, ţe je velmi nepravděpodobné, že by uvnitř Země kdokoli žil. Podle Paula Clarka
a jeho hodnocení uveřejněného v měsíčníku Atlantic Monthly bylo jediným významným Symmesovým komentářem v tomto směru
vyjádření o budoucnosti, kdy by lidské bytosti mohly žít v obou
dimenzích: Symmes tvrdil, že obyvatelé vnějšího povrchu by potom byli protinožci těch, co budou přímo pod nimi, jakož i těch,kteří budou žít na opačné straně zeměkoule, zatímco obyvatelé vnitřního světa budou protinožci pouze těch, kteří budou s nimi bezprostředně sousedit na vnějším povrchu zemské slupky. Jinými slovy, vnější obyvatelé budou mít dvojí protinožce, zatímco ti uvnitř pouze jedny. Symmesova myšlenka však inspirovala jistého kapitána Adama Seaborna k opublikování díla Symzonia: cesta k objevu (Symzonia: A Voyage of Discovery, 1820), kde se objevil náčrt řezu zeměkoulí zobrazující otvory na obou pólech.
Seaborn v knize popisuje námořní expedici, která měla najít vchod do duté Země skrze severní pól. Loď je vtažena do nitra planety mocným proudem a námořníci uvnitř objeví okouzlující svět zalitý světlem ze dvou sluncí a jednoho měsíce. Je obýván rasou mužů a žen s extrémně světlou pletí, oblečených v bílém, aby demonstrovali svou čistotu. Jsou na první pohled uhlazení a jemní, ale vytvořili strašlivé zbraně, které jsou evidentně rozhodnuti použít, aby ochránili svůj svět před kontaminací povrchovým druhem Homo sapiens. Když posádka zjistí,že vnitřní svět je pokladnicí plnou obrovských zásob zlata, a v jejich očích se objeví chamtivost, jsou bez okolků vykázáni ven všemocným vůdcem. Existují názory, že kapitán Adam Seaborn by mohl být sám John Cleves Symmes, protože jeho jméno je zcela jasně fiktivní a o autorovi nejsou žádné další zprávy. Ale ani já, ani řada dalších badatelů tento názor nesdílí díky Symmesovu známému prohlášení, ţe Amerika by měla dutou Zemi anektovat jako místo, které, jak věřil, může být lidstvu prospěšné a není v žádném případě
nepřátelské. V eseji Autorství Symzonie, napsaném Hansem Joachimem Langem a Benjaminem Leasem pro čtvrtletník New
England Quartery v červnu 1975, je jako předpokládaný autor uveden Nathaniel Ames, autor povídek o moři, zatímco autorství kopie v Kongresové knihovně ve Washingtonu je přisuzováno Jaredu Sparksovi. Avšak nějakých třicet let poté, co byla Symzonia publikována, se dvěma důvěryhodným plavcům uvěřilo, že jejich expedice hledající vchody do Symmesova světa byla úspěšná. V poznámce uveřejněné v časopise Isis v prosinci 1941 je uvedeno: Anglický kapitán Wiggins předčítal před „Společností pro filozofii a společenské vědy“ na John Street v Adelphi popis své cesty do podzemního světa. Poté, co překročil 80. stupeň severní šířky, spatřil zalesněnou krajinu s hojností zvěře, jejíž obyvatelé mluvili hebrejsky a byli kulturně velmi vyspělí. Možná to byli potomci ztracených kmenů Izraele, tvrdil kapitán, kteří překročili Eufrat, putovali na sever a sídlili zemi, kterou nikdy nikdo před nimi neobýval. Přibližně v téže době navštívil „Symzonii“ kapitán Tuttle, starý americký velrybář. Jeho vyprávění bylo předchozímu velmi podobné, avšak tvrdil, že jedna ze čtyř zim je mírná a do tajemné země se lze dostat pouze parolodí. Willis George Emerson, který převyprávěl návštěvu Olafa Jansena ve vnitřním světě, tvrdil, že mu starý muž těsně před smrtí řekl, že ono místo je obýváno rasou obrů se světlou pletí. Muži byli téměř čtyři metry vysocí a ženy měřily o něco méně. Obě pohlaví nosila vyšívané tuniky a sandály. Byli to lidé mírné povahy, uctiví, a dožívali se více než pěti set let. Podle Jansena ovládali záhadnou sílu, mnohem silnější než elektřina, kterou používali k pohonu strojů a zařízení. (To mi připomíná „sílu vril“, o níž jsem psal v knize Agartha – ztracená podzemní říše, vydané v roce 1982).*2 2 Český překlad vyšel v roce 1999.
Brazilský velitel námořnictva Paulo Strauss (viz kapitola 9) má na
věc podobný názor a navíc zastává vlastní teorii objasňující zmizení
známých osob v tomto století: Podzemní lidé mají fyzickou stavbu těla podobnou jako bytosti na povrchu, ale jsou mnohem vyspělejší. žijí mezi nimi i jedinci, kteří sestoupili z povrchu a rozhodli se zůstat,
včetně plukovníka Percyho Fawcetta, anglického badatele,který zmizel v roce 1925 během výpravy podniknuté sesynem Jackem. Nezabili je Indiáni v Matto Grossu, jak seobecně předpokládalo, nýbrž našli vchod do dutého světa,sestoupili tam a už tam zůstali. Léta potom tvrdila Fawcettova manželka, že je v telepatickém spojení se svým manželem žijícím v podzemním světě. Raymond Palmer, s nímž jsme se seznámili v osmé kapitole,publikoval v roce 1945 v časopi se Amazing Stories soubor vyprávění, údajně založených na „národní paměti“, v nichž se tvrdí, že v duté Zemi nežije jedna, ale dvě rasy. V těchto vyprávěních, „sepsaných“ Richardem S. Shaverem (1907– 75), okultistou z Pensylvánie, která začínají povídkou „Pamatuji si Lemurii“, se uvádí, že vnitřek země je osídlen potomky migračních vln z povrchu, kteří byli před více než 12 000 lety donuceni najít si úkryt. Mezitím se populace rozdělila na dvě skupiny. Jedni z nich, takzvaní „abandoderos“ (zkratka „deros“) jsou technicky velmi pokročilí, ale ovládají je zlé úmysly. Mají létající stroje (opět jsme u UFO) a velké spektrum zlověstných strojů, které mohou vyvolávat „nutkání zabít“ nic netušící oběti. Shaver tvrdil, ţe to jsou právě tito „deros“, kteří jsou zodpovědní za většinu celosvětového zla – války, nehody, vraždy a sebevraždy. Jejich nejhorší skutky jsou ale občas mařeny zmenšujícím se počtem vysoce inteligentních a mírumilovných zástupců původní rasy známé jako „teros“. Nepřekvapuje, ţe se o těchto příbězích, často nazývaných Shaverova mystéria a časopisem Life označovaných za nejvíce oslavovaný blud, který kdy hýbal světem science fiction, rozvinula poměrně rozsáhlá debata. Ale po celý svůj ţivot Richard Shavertvrdil,že věří doslova všemu, co napsal. „Nejsem vědec,“ prohlašuje v jedné z obhajob svého seriálu, „ale prostudoval jsem
všechny vědecké knihy, což mě dovedlo ke stále sílícímu přesvědčení, že si pamatuji pravdivé věci.“ Možná ještě podivnější je svědectví amerického geologa, který pracoval se skupinou vědců v Antarktidě v roce 1958 během Mezinárodního geofyzikálního roku. Tento člověk prováděl se svým kolegou experimenty na Knoxově pobřeţí, když se náhle viditelnost značně zhoršila vlivem „divokého bílého víru“, který nemohlo způsobit počasí. V jejich okolí nebyl nikdo jiný, a proto se oba muži vydali směrem k vířícímu oblaku. Tam zjistili, že nebyl vytvořen
pohybujícím se sněhem, ale jistým druhem horké páry s ostrou vůní, kterou nedokázali určit. Kdyţ se mrak rozpustil, uviděli v jeho středu kopulovitou strukturu vysokou asi dva metry, o průměru deseti metrů. Zářila, jako by byla ze skla.
I když o upřímnosti a kvalifikaci obou vědců vůbec nepochybuji, vycházím vstříc jejich žádosti neuvádět jména. Ale zde jsou přímo slova jednoho z nich:
První věc, která mě napadla, byla,že to musí být něco neznámého pod povrchem, možná vulkanického původu.S pocitem zvědavosti i s obavami jsem se rozběhl směrem ke kopuli. Nejdříve jsem si myslel, že se tam dostal někdo přede mnou, protoţe jsem spatřil dvě pohybující se postavy, ale vzápětí mi ztuhla krev v žilách, protože to nebyli lidé, ale okrouhlé „předměty“ žlutavé barvy, vysoké stěží metr. Vypadaly jako balony, nešikovné balony na ledu, jen napůl nafouknuté, které se kolébají a otáčejí. Poblíž nich nebo přímo na nich byl zdroj světla, který mi připomínal acetylenovou lampu. Jeden z těch malých míčů přede mnou jakoby explodoval a rozprskl se ve vějíř praskajících modrých jisker. Propadl jsem panice a vykřikl jsem: „Uteč!“ Opakovaně jsem křičel na svého přítele, který stál vzadu: „Rychle pryč!“ Otočili jsme se, teprve kdyţ jsme se octli v bezpečí našeho dopravníku. Chvíli js me ještě viděli odrazy té kopule a potom další bílý vír. Na obloze se
ukázal stěží rozeznatelný odraz, a když oblak zmizel, na ledu nezůstalo vůbec nic. Názory na to, co přesně oba muži viděli, se liší. Někteří tvrdí, že náhodou padli na UFO, které přistálo na ledu možná těsně předtím, než vlétlo do jižního vchodu duté Země. Bylo-li tomu tak, vzhled „věcí“ na palubě napovídá spíš o jejich mimozemském než lidském původu. Náš příběh aktualizuje ještě jedna zpráva. Podle článku v The National Enquirer z 25. února 1992 se z výpravy, která začala předchozího léta, nedávno vrátil vůdce mezinárodního týmu
průzkumníků severního pólu, dánský vědec a badatel Edmund Bork.
Tvrdí, že našel 2200 kilometrů široký otvor, o jehož existenci jsme
se dozvěděli ze satelitní fotografie ESSA-1. Dán řekl jednomu
z reportérů:
Na pólu je otvor a ten vede do tropického ráje nacházejícího se ve středu Země. Ráj má své vlastní slunce, mělké teplé moře a bujnou tropickou vegetaci. A co víc, země uvnitř je obydlená vysoce vyspělou,
mírumilovnou rasou lidí. Za normálních podmínek nelze otvor vidět, protože nad pólem leží husté mraky a také obyvatelé duté Země jej udržují zakrytý elektronickými „světelnými obrazovkami“. Tyto obrazovky vytvářejí iluzi rozsáhlých ledových a sněhových polí, a to pomocí holografické manipulace s obrazy ledu a sněhu ležícího
kolem otvoru. Protože otvor je velmi rozsáhlý, svah směrem dovnitř se svažuje pomalu, takže člověk si jen stěží uvědomí, že vstupuje do jiného světa.
Časopis The National Enquirer dodává formou poznámky: „Větší množství dalších lidí tvrdí, že se jim podařilo se dostat do tohoto otvoru na severním pólu. Mezi nimi je i William Shavers, pilot námořnictva, který ztroskotal na severním pólu během druhé světové války. Také kmeny kočujících Eskymáků prozradily v roce 1956 kanadskému reportérovi, že našli „zelenou zemi na vrcholku světa“.
Tato poslední věta znamená víc než pouhý náhodný odkaz, protože
mnozí průzkumníci věří,že Inuiti jsou těsně spjati s legendou o duté Zemi a možná odtud i pocházejí. V každém případě zůstávají jedním z nejzáhadnějších národů světa, žijícím na nejnehostinnějším území, a jejich původem si nikdo nemůže být jistý. Někteří odborníci se domnívají,že jsou to nejstarší obyvatelé severní polokoule, přežívající v oblastech, kde příroda nikdy nepočítala s lidskými bytostmi a kam se oni dostali náhodou.

Zdroj: Dutá Země – záhada století, Alec Maclellan 1999
Přeložil Jiří Šimon, 2000
Z anglického originálu The Hollow Earth Enigma, roku 1999
Vydání první. Kapitola jedenáctá.
Knihovna Fantastických fakt – velká řada Svazek 6